• Список використаної літератури
 • 2.2.2 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Смоленскгаз»
 • 2.2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • 2.2.4 Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
 • 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ


 • Дата конвертації09.08.2017
  Розмір53.43 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 53.43 Kb.

  Діагностика банкрутства за моделлю Зайцевої

  Джерелом фінансування можна визнати цілком задовільними, тому що вони досить близькі до нормативних співвідношень 50:50.

  - У підприємства ВАТ «Смоленскгаз» не вистачає власних коштів для формування основних виробничих фондів, що свідчить про пряму загрозу банкрутства, крім того спостерігається зниження величини власних оборотних коштів. В цілому ці розрахунки підтверджують правильність зроблених в роботі висновків про недостатність у підприємства ВАТ «Смоленскгаз» власних коштів протягом усього досліджуваного періоду і свідчать про його нестійкому фінансовому стані.

  - На досліджуваному підприємстві протягом всіх періодів спостерігається невідповідність першої умови абсолютної ліквідності - у ВАТ «Смоленскгаз» недостатньо високоліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань, тобто присутня можливість ризику недостатньої ліквідності, збільшення суми кредиторської заборгованості відбувається швидше ніж суми грошових коштів. В цілому підприємство не може бути визнано досить ліквідним.

  Показниками позитивно впливають на зростання загрози банкрутства (розрахованої за моделлю О.П.Зайцевой) в разі ВАТ «Смоленскгаз» є: наявність непокритих збитків в 2005 і 2006 рр., А звідси значення х1 і х2 вище нормативного; занадто велика величина кредиторської заборгованості.

  Показниками зменшують загрозу банкрутства в разі ВАТ «Смоленскгаз» є: перевищення власних джерел фінансування над позиковими; стійке зростання виручки підприємства.

  Для зниження загрози банкрутства підприємству перш за все необхідно максимально можливо знизити суму одержуваних збитків, в ідеальному варіанті - прийти до результату «прибуток». Зменшити суму кредиторської заборгованості шляхом проведення взаємозаліку по платежах до бюджету, тому що суми ПДВ досить значні. Крім того слід приділити увагу формуванню більшої суми абсолютноліквідних активів (грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень). Підприємство не веде фінансової роботи, але суми тимчасово вільних коштів (чистий оборотний капітал) досить значні і ніяк не використовуються. Можна порекомендувати приділити увагу додатковим фінансовим вкладенням для отримання додаткового доходу.

  Список використаної літератури

  1. Антикризове управління: Підручник / за ред. Е.М.Короткова. - М.6 ИНФРА-М, 2001. - 432 с .;

  2. Антикризове управління: від банкрутства до фінансового оздоровлення / під ред. Г.П. Іванова. М .: Закон і право, ЮНИТИ, 2005, № 44.

  3. Балабанов І.Т. «Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? ». - М .: Фінанси і Статистика, 2004 - 223 с.

  4. Баринов В.А. Антикризове управління: Учеб. допомога. - М .: ФБК-ПРЕСС, 2002. - 520 с .;

  5. Баканов М.І. , Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник .. - М .: Фінанси і статистика, 2002 - 288 с.

  6. Басовский Л.Є. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА - М, 2002 - 302 с.

  7. Іонова І.Ф., Н.Н.Селезнева Фінансовий аналіз. Управління фінансами - М .: ЮНИТИ 2003 - 534 с.

  8. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Звітність. - М .: Фінанси і статистика, 2005 - 432с.

  9. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки- М..: ИКЦ «Дис», 2002 - 224с.

  10. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Підручник для вузів - М .: Фінанси і статистика, 2005 - 314 с.

  11. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М .: Проспект, 2004. - 320с.

  12. Короткий словник сучасних понять і термінів (3-е изд., Дораб., І доп. / Н.Т. Бунимович і ін. Упоряд., Заг. Ред. В.А. Макаренко. - М .: Республіка, 2000. . 1038 с.

  13. Крутик А.Б. Антикризовий менеджмент: Підручник. - СПб .: Пітер, 2001. - 432 с .;

  14. Любушин Н.П., Лещева В.Б. Аналіз фінансово-економічної діяльності: Учеб. допомога. - М .: ЮНИТИ-ДАНА 2005.-301с.

  15. Нормативно-методичні матеріали про неспроможність (банкрутство) підприємств. Федеральна служба Росії у справах про неспроможність і фінансового оздоровлення. М., 2004.

  16. Підприємницьке (господарське) право: Підручник. Том 2 / відп. Ред. О.М. Олійник. - М .: МАУП, 2002.-666с.

  17. Родіонова Н.А. Антикризовий менеджмент: Учеб. допомога. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 223 с.

  18. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства. - М .: Перспектива, 2005 - 401 с.

  19. Савицька Г.В. Економічний аналіз: Учеб. - 10-е изд., - М .: Нове знання, 2004. - 640 с.

  20. Савицька Г.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. допомога. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 281 с.

  21. Самсонов Н.Ф. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Навчальний посібник. М .: Статистика 2001 - 301 с.

  22. Самсонов Н.Ф. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. М .: ИНФРА-М 2002 - 495 с.

  23. Стоянова Е.С. Фінансовий менеджмент Підручник для вузів М .: Перспектива 2005 - 425 с.

  24. Уткін Е.А. Фінансовий менеджмент - М .: Дзеркало 2002. - 264с.

  25. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Стоянової Є.С. М .: Перспектива, 2003 - 463 с.

  26. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д.е.н. проф. А. М. Ковальової. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 284 с.

  27. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / під ред. акад. Г. Б. Поляка. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 527 с .;

  28. Фінансовий менеджмент: управління капіталом та інвестиціями: Підручник для вузів. - М .: ГУ ВШЕ, 2000. - 504 с .;

  29. Фінансовий менеджмент: теорія і практика / За ред. Стоянової Є.С. М .: Перспектива, 2003 - 463 с.

  30. Фінансовий менеджмент: Підручник / за ред. д.е.н. проф. А. М. Ковальової. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 284 с.

  31. Чернишова Ю.Г., Чернишов Е.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. М .: «МарТ» 2004 - с. 293

  32. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу: Навчальний посібник: М .: Філін, 2003. - 208 с.

  33. Економічний аналіз / за ред. проф. Л. Т. Гіляровський. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 615 с.

  34. Яшин С.Н., Яшина Н.І. Удосконалення теоретичних і практичних засад визначення економічного стану промислових підприємств з метою управління їх економічними розвитком // Фінанси і кредити 2003 №12.

  Піталов, величина якого протягом 2005-2006 рр. залишалася незмінною. Позикові джерела представлені тільки короткостроковими зобов'язаннями, довгострокової заборгованості у підприємства ВАТ «Смоленскгаз» немає.

  Короткострокові зобов'язання в 2006 р зменшилися в порівнянні з 2005 роком на 283 103 руб. або на 1,1%, що відбулося в результаті зменшення інших зобов'язань на 4536848 руб. (На 26%) і збільшення кредиторської заборгованості на 4253745 руб. (На 49,76%). В результаті цих змін зросла питома вага кредиторської заборгованості в 2006 році до 22,27% від загальної суми джерел фінансування і відповідно зменшилася питома вага інших короткострокових зобов'язань до 22,33%.

  В цілому значних змін в структурі майна і його джерел ВАТ «Смоленскгаз» не відбулося.

  2.2.2 Аналіз фінансової стійкості ВАТ «Смоленскгаз»

  Фінансовий стан підприємств, його стійкість багато в чому залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових коштів) і від оптимальності структури активів підприємства (співвідношення основних і оборотних коштів), а також від врівноваженості активів і пасивів підприємства за функціональною ознакою. З цією метою розраховують показники представлені в табл. 6. На підставі цих показників можна сформулювати наступні висновки:

  Таблиця 6 - Динаміка фінансової стійкості ВАТ «Смоленскгаз» 2004 - 2006 рр.

  показник

  критерій

  2004

  2005

  2006

  динаміка

  2005/2004

  2006/2005

  К-т концентрації СК

  0,5

  0,4579

  0,5512

  0,5539

  0,0933

  0,0027

  К-т фін. напруженості

  0,5421

  0,4488

  0,4461

  -0,0933

  -0,0027

  К-т фін. важеля

  1

  1,1837

  0,8141

  0,8052

  -0,3696

  -0,0089

  К-т маневреності СК

  0,2-0,5

  -0,5029

  -0,4117

  -0,3413

  0,0912

  0,0704

  К-т фін. стійкості

  0,6

  0,4579

  0,5512

  0,5539

  0,0933

  0,0027

  К-т фінансування

  0,7; = 1,5

  0,8448

  1,2283

  1,2419

  0,3835

  0,0136

  К-т фін.незалежності

  0,6

  1,0000

  1,0000

  1,0000

  0,0000

  0,0000

  Частка простроченої КЗ

  0,0005

  0,0004

  0,0003

  0,0000

  -0,0001

  частка ДЗ

  0,0603

  0,0491

  0,0837

  -0,0112

  0,0346

  К-т забезпеченості СОС

  0,5

  -0,7386

  -1,0229

  -0,7356

  -0,2843

  0,2874

  К-т забезпеченості МПЗ

  0,5-0,8

  -0,9559

  -1,4541

  -1,2733

  -0,4981

  0,1807

  1. Динаміка зміни коефіцієнта концентрації власного капіталу (фінансової автономії, незалежності) позитивна. Питома вага власного капіталу в валюті балансу змінився з 45,79% в 2004 р до 55,39% в 2006 р В разі ВАТ «Смоленскгаз» дане співвідношення задовольняє нормативному 0,5 протягом усього досліджуваного періоду. Що підтверджує висновок про достатність власних джерел.

  2. Коефіцієнт концентрації залучених коштів (фінансової напруженості) - у даного показника спостерігається тенденція до зниження, тобто у підприємства зменшується залежність від зовнішніх інвесторів. Частка заборгованості підприємства зменшилася до 44,6% від вартості всього майна до 2007 г., що позитивно характеризує фінансовий стан ВАТ «Смоленскгаз» і говорить про зниження загрози банкрутства.

  3. Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля). Тільки в 2004 р на 1 руб. власних коштів припадало більше 1 руб. позикових, в 2005 р і в 2006 р на 1 рубль власних коштів припадало 0,81 рубля позикових.

  4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Негативні значення даного показника в динаміці в разі ВАТ «Смоленскгаз» свідчить про погіршення структури балансу до 2007 року і зниження рівня фінансової стійкості підприємства. Залучення позикових джерел при формуванні необоротних активів говорить про великий ризик банкрутства для підприємства.

  5. Коефіцієнт фінансової стійкості. В даному випадку значення КФУ збіглося з КСК з причини відсутності у підприємства довгострокових зобов'язань в досліджуваному періоді. В цілому значення коефіцієнта достатню, до того ж спостерігається позитивна динаміка.

  6. Коефіцієнт фінансування (структури капіталу). У випадку ВАТ «Смоленскгаз» його значення з 0,85 у 2004 р зросла до 1,24 у 2006 році, тобто вище нормативного і спостерігається позитивна динаміка - підприємство все більше використовує власні кошти для формування майна.

  7. Коефіцієнт фінансової незалежності. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» його значення дорівнює 1 протягом усього досліджуваного періоду через відсутність довгострокових зобов'язань.

  8. Частка простроченої кредиторської заборгованості. В даному випадку її частка незначна (менше 1%), зменшуючись до 2007 р, що говорить про увагу керівництва до виплати зобов'язань.

  9. Частка дебіторської заборгованості. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» спостерігається зростання даного показника, що говорить про відволікання коштів з обороту підприємства, тобто є негативною тенденцією. Якщо в 2004 р сума дебіторської заборгованості становила 6% від суми всього майна ВАТ «Смоленскгаз», то до 2006 року вона зросла до 8,4%.

  10. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. У 2004-2006 рр. значення показника було менше 0, що негативно позначається на можливості підприємства здійснювати поточну фінансово-господарську діяльність, знижуючи ліквідність і платоспроможність.

  11. Коефіцієнт забезпеченості запасів. У разі досліджуваного підприємства динаміка даного показника негативна і значення за весь період були нижче нормативного, що чинить негативний вплив на рівень фінансової стійкості підприємства. В цілому ж динаміка збігається з даними попереднього коефіцієнта, тому що виробничі запаси займають значну питому вагу в складі майна підприємства ВАТ «Смоленскгаз».

  Крім того, фінансова стійкість визначається співвідношенням вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їх формування. Тому додатково проведемо експрес аналіз фінансової стійкості ВАТ «Смоленскгаз» для цього розрахуємо і зведемо в допоміжну таблицю:

  1. Надлишок / недостача СОС = СОС-З = СК-ВОА-МПЗ-ПДВ;

  2. Надлишок / недостача власних і довгострокових джерел СД = СД-З = СК + ДО-ВОА-МПЗ-ПДВ;

  3. Надлишок / недостача загальних джерел ОІ = ОІ-З = СК + ДО + КО-ВОА-МПЗ-ПДВ.

  - Розрахуємо величину власних оборотних коштів підприємства як різниця між власним капіталом і необоротні активи з причини відсутності у підприємства ВАТ «Смоленскгаз» довгострокових зобов'язань:

  СОС2004 = 31846-47860 = -16014 тис. Руб .;

  СОС2005 = 31846-44956 = -13110 тис. Руб .;

  СОС2006 = 31846-42714 = -10868 тис. Руб .;

  В цілому у підприємства ВАТ «Смоленскгаз» не вистачає власних коштів для формування основних виробничих фондів, що свідчить про пряму загрозу банкрутства, крім того спостерігається зниження величини власних оборотних коштів. В цілому на зміну СОС вплинуло збільшення суми необоротних активів та запасів. Величина зміни другого показника (надлишок / нестача власних і довгострокових джерел СД) збігається зі зміною і динамікою власних оборотних коштів через відсутність у підприємства довгострокових зобов'язань. Значення показника надлишок / нестача загальних джерел на відміну від перших двох показників має позитивну величину (надлишок) через введення в розрахунок суми короткострокових зобов'язань. В цілому ці розрахунки підтверджують правильність зроблених вище висновків про недостатність у підприємства ВАТ «Смоленскгаз» власних коштів протягом усього досліджуваного періоду. Зведемо розрахунки в допоміжну таблицю 7:

  Таблиця 7 - Допоміжні розрахунки

  показник

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  СОС

  -32766

  -22126

  -19403

  13363

  -32766

  СД

  -32766

  -22126

  -19403

  13363

  -32766

  ОІ

  4929

  3800

  6240

  1311

  4929

  Визначимо тип фінансової ситуації підприємства за наступною допоміжної таблиці 8 (якщо «-», то 0; якщо «+» то 1).

  Таблиця 8 - Визначення типу фінансової стійкості ВАТ «Смоленскгаз» в 2004 - 2006 рр.

  період

  СОС

  СД

  ОІ

  Тип фін. стійкості

  характеристика

  2004

  0

  0

  1

  Нестійкий фінансовий стан

  Порушення нормальної платоспроможності, хоча можливо її відновлення, необхідно залучення додаткового фінансування.

  2005

  0

  0

  1

  2006

  0

  0

  1

  Таким чином, розрахунки підтверджують правильність висновків (на основі аналізу відносних показників фінансової стійкості) і свідчать про нестійкому фінансовому стані ВАТ «Смоленскгаз».Тому необхідно провести більш поглиблений аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.

  2.2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

  Завдання аналізу ліквідності та платоспроможності виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, тобто його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями. Для розрахунку абсолютних показників ліквідності згрупуємо активи підприємства за ступенем спадної ліквідності (табл. 9) і пасиви за ступенем терміновості їх погашення (табл. 10).

  Таблиця 9 - Групування активів ВАТ «Смоленскгаз» за ступенем ліквідності в 2004 - 2006 рр., Тис. Руб.

  вид активу

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  Грошові кошти

  735

  963

  1409

  228

  446

  Разом А1 найбільш ліквідні активи

  735

  963

  1409

  228

  446

  Дебіторська заборгованість до 12 міс.

  4194

  2838

  4811

  -1356

  1 973

  ПДВ по придбаних цінностях

  3346

  1374

  191

  -1972

  -1183

  Разом А2 швидко реалізованих активи

  7540

  4212

  5002

  -3328

  790

  Готова продукція

  8665

  4850

  5761

  -3815

  911

  Сировина і матеріали

  3966

  2095

  1909

  -1871

  -186

  Разом А3 повільно реалізованих активів

  12631

  6945

  7670

  -5686

  725

  Необоротні активи

  47860

  44956

  42714

  -2904

  -2242

  Разом А4 важкореалізовані активи

  47860

  44956

  42714

  -2904

  -2242

  Таблиця 10 - Угруповання пасивів ВАТ «Смоленскгаз» по терміновості погашення в 2004 - 2006 рр., Тис. Руб.

  вид пасиву

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  Кредиторська заборгованість

  9871

  8549

  12803

  -1322

  4254

  Інші КО

  27823

  17376

  12839

  -10447

  -4537

  Разом П1 найбільш термінові зобов'язання

  37694

  25925

  25642

  -11769

  -283

  Разом П2 короткострокові

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом П3 довгострокові

  0

  0

  0

  0

  0

  Капітал та резерви

  31846

  31846

  31846

  0

  0

  Разом П4 постійні пасиви

  31846

  31846

  31846

  0

  0

  Зведемо результати угруповання активів і пасивів в загальну табл. 11.

  На досліджуваному підприємстві протягом всіх періодів спостерігається невідповідність першої умови абсолютної ліквідності - у ВАТ «Смоленскгаз» недостатньо високоліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань, тобто присутня можливість ризику недостатньої ліквідності. У 2004 році ця нестача склала 36959 тис. Руб., 2005 - 24962 тис. Руб., 2006 - 24233 тис. Руб., Таким чином намітилася позитивна динаміка, але збільшення суми кредиторської заборгованості відбувається швидше ніж суми грошових коштів або короткострокових фінансових вкладень .

  Зведена таблиця 11 угрупування активів і пасивів ВАТ «Смоленскгаз»

  актив

  2004

  2005

  2006

  пасив

  2004

  2005

  2006

  Платіжний надлишок / нестача

  2004

  2005

  2006

  А1

  735

  963

  1409

  П1

  37694

  25925

  25642

  -36959

  -24962

  -24233

  А2

  7540

  4212

  5002

  П2

  0

  0

  0

  7540

  4212

  5002

  А3

  12631

  6945

  7670

  П3

  0

  0

  0

  12631

  6945

  7670

  А4

  47860

  44956

  42714

  П4

  31846

  31846

  31846

  16014

  13110

  10868

  баланс

  69540

  57771

  57488

  баланс

  69540

  57771

  57488

  0

  0

  0

  Дотримання другого і третього умови ліквідності на підприємстві ВАТ «Смоленскгаз» забезпечується через відсутність у нього довгострокових і короткострокових зобов'язань за кредитами і позиками.Четверта умова ліквідності на ВАТ «Смоленскгаз» також дотримується - протягом 2004-2006 рр. величина власного капіталу була вище величини необоротних або важкореалізованих активів. В цілому ж підприємство не може бути визнано досить ліквідним. Значення відносних показників ліквідності представлені в таблиці 12.

  Таблиця 12 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності за 2004-2006 рр.

  показник

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,0745

  0,1126

  0,1101

  0,0382

  -0,0026

  Коефіцієнт термінової ліквідності

  0,8383

  0,6053

  0,5007

  -0,2330

  -0,1046

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  2,1963

  1,4990

  1,1539

  -0,6973

  -0,3451

  Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності в разі ВАТ «Смоленскгаз» в 2004 було занадто низьким - 7,5%, тільки в 2005-2006 р його значення зросло до 11% від суми короткострокових зобов'язань. І хоча динаміка показника позитивна, підприємство не володіє в достатній мірі бистроліквідних активами.

  Для показника термінової ліквідності зазвичай задовольняє співвідношення 0,7-1,0. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» значення цього показника було недостатнім протягом 2004-2006 рр. і до того ж динаміка показника негативна. У 2005 р відбулося його зменшення на 23,3% від суми кредиторської заборгованості, тобто підприємство могло погасити протягом 3-х місяців лише 60,5% кредиторської заборгованості, тоді як в 2004 р - 83,8%. В Протягом 2006 р значення знизилося до 50% від суми короткострокових зобов'язань. В принципі такі зміни значення коефіцієнта пов'язані тільки зі зміною суми активів. Коефіцієнт поточної ліквідності - задовольняє зазвичай значення 2. На досліджуваному підприємстві його величина була близька до нормативної тільки в 2004 році, протягом усіх інших періодів значення коефіцієнта поточної ліквідності знаходилося на рівні 1,1-1,5. Тобто протягом року ВАТ «Смоленскгаз» не зможе повністю погасити кредиторську заборгованість і динаміка показника негативна, тобто зростання заборгованості зовнішнім кредиторам у підприємства відбувається швидше, ніж приріст власних оборотних коштів, що негативно характеризує його діяльність.

  Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність ВАТ «Смоленскгаз» як недостатню протягом усього досліджуваного періоду. Крім того, слід зазначити тенденцію до зниження всіх показників ліквідності підприємства як явно негативну. Розрахунок показників платоспроможності представлений в таблиці 13. Виходячи з отриманих в результаті аналіз даних можна зробити висновки:

  Таблиця 13 - Розрахунок показників платоспроможності

  показник

  Кр-й

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  Чистий оборотний капітал, тис. Руб.

  11809

  4266

  тисяча дев'ятсот сімдесят один

  -7543

  -2295

  К-т маневреності функціонуючого капіталу

  -0,789

  -0,530

  -0,706

  0,259

  -0,176

  Частка СОС в активах

  0,5

  0,315

  0,225

  0,260

  -0,091

  0,036

  К-т загальної платоспроможності

  1

  0,220

  0,199

  0,242

  -0,021

  0,043

  Показник «Чистий оборотний капітал» говорить про наявність у підприємства тимчасово вільних коштів, у разі ВАТ «Смоленскгаз» ці суми досить значні і ніяк не використовуються. Негативним моментом є також зниження цього показника: у 2004 р у підприємства було тимчасово вільно 11809 тис. Руб., В 2005 р відбувається різке зменшення суми до 4266 тис. Руб. або на 7543 тис. руб., в 2006 р також відбувається зменшення величини тимчасово вільних грошових коштів на 2295 тис. руб., таким чином до 2007 р ВАТ «Смоленскгаз" володіло тисяча дев'ятсот сімдесят одна тис. руб.

  Значення коефіцієнта маневреності функціонуючого капіталу свідчить про високу питому вагу повільно реалізованих активів, що робить підприємство недостатньо ліквідним, тобто у ВАТ «Смоленскгаз» знижується можливість швидкого погашення зобов'язань.

  Частка власних оборотних коштів в активах також знижується: з 0,315 в 2004 р до 0,26 в 2006 р Значення показника були нижче нормативних значень, тобто ВАТ «Смоленскгаз» не має достатньо коштів в обороті сформованих за рахунок власних джерел, його залежність від зовнішніх джерел негативно характеризує його фінансовий стан і стійкість.

  У значеннях коефіцієнта загальної платоспроможності зміни незначні, за весь досліджуваний період підприємство ВАТ «Смоленскгаз» могло погасити лише 22% (у 2004 р), 19,9% в 2005 р і 24,2% в 2006 р, що говорить про можливих простроченнях платежів і безсумнівно є негативним фактом, вимагаючи найпильнішої уваги керівництва

  Тому вважаю за необхідне досліджувати показники ділової активності підприємства. Крім того, грунтуючись на аналізі показників фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності ВАТ «Смоленскгаз» і їх динаміці в 2004 - 2006 рр. рекомендується провести діагностику банкрутства підприємства.

  2.2.4 Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

  Термін «ділова активність» почав використовуватися у вітчизняній обліково-аналітичній практиці порівняно недавно - в зв'язку з впровадженням методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних коефіцієнтів. У контексті аналізу ФГД під цим терміном розуміється поточна виробнича і комерційна діяльність підприємства. Ділова активність суб'єкта господарювання проявляється в динамічності його розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту продукції. У даній роботі аналіз ділової активності ВАТ «Смоленскгаз» проводиться в напрямку аналізу рівня ефективності використання ресурсів комерційної організації. Розрахунок показників ділової активності виконаний в табл. 14, при розрахунках використовувалися середньорічні показники вартості активів підприємства. На основі виконаних розрахунків можна сформулювати наступні висновки:

  Таблиця 14 - Розрахунок показників ділової активності ВАТ «Смоленскгаз» в 2004 - 2006 рр.

  показник

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  К-т загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи), оборотів

  1,19

  1,53

  2,06

  0,34

  0,53

  К-т оборотності оборотних коштів, оборотів

  4,04

  5,58

  8,49

  1,54

  2,91

  Фондовіддача, руб.

  5111,19

  623,19

  349,53

  -4487,99

  -273,67

  К-т віддачі СК, руб.

  2,17

  3,02

  3,68

  0,86

  0,65

  Оборотність МПЗ, дні

  23,06

  25,62

  15,73

  2,55

  -9,89

  Оборотність коштів, дні

  3,01

  2,22

  2,55

  -0,79

  0,33

  К-т оборотності коштів в розрахунках, оборотів

  20,58

  27,38

  30,62

  6,81

  3,23

  Термін погашення ДЗ, дні

  12,25

  9,20

  8,23

  -3,05

  -0,97

  К-т оборотності КЗ, оборотів

  3,66

  3,03

  4,54

  -0,63

  1,51

  Термін погашення КЗ, дні

  68,83

  83,25

  55,49

  14,42

  -27,76

  Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) показує ефективність використання майна. За досліджуваний період динаміка показника наступна: у 2004 р капітал ВАТ «Смоленскгаз» здійснював 1,19 обороту на рік, в 2005 р значення показника виросло до 1,53 обороту, в 2006 р відбулося подальше зростання показника до 2,06 обороту в рік, що забезпечувалося зростанням виручки і безсумнівно є позитивним фактом.

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів показує швидкість оборотності оборотних активів. Його зріст (майже в 2 рази) до 2007 р однозначно заслуговує на позитивну оцінку. В цілому динаміка цього показника збігається з динамікою коефіцієнта загальної оборотності капіталу. У разі підприємства ВАТ «Смоленскгаз» всі оборотні активи підприємства, проходячи повний цикл, здійснюють 8,5 оборотів на рік в 2006 р, що в порівнянні з кількістю оборотів 4 в 2004 р позитивно характеризує його діяльність з управління активами.

  Показник фондовіддачі свідчить про ефективність використання основних засобів підприємства і має очевидну економічну інтерпретацію, показуючи скільки рублів виручки припадає на 1 руб. вкладений в основні засоби. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» цей показник в 2004 р склав 5111 руб. на кожен рубль, тобто був досить високим, протягом 2005-2006 р значення показника різко зменшується до 349,53 рубля з кожної гривні вкладеного в основні засоби. Таку негативну динаміку фондовіддачі можна пояснити значним зростанням виручки від продажів поряд з незначним збільшенням суми основних засобів, ефективність використання яких в принципі була досить висока.

  Коефіцієнт віддачі СК показує швидкість обороту власного капіталу, тобто скільки рублів виручки припадає на 1 руб. вкладений в нього. У 2004 р використовуючи власний капітал, підприємство ВАТ «Смоленскгаз» отримувало 2,17 руб. виручки; у 2005 році - 3,02 руб. (Зростання показника пов'язане зі збільшенням суми виручки від продажів); в 2006 р підприємство ВАТ «Смоленскгаз» отримувало з віддачу з кожного рубля власного капіталу у вигляді 3,68 руб. виручки. Зростання даного показника є позитивним фактом у діяльності підприємства.

  Оборотність матеріально-виробничих запасів у 2004 р склала 23 дня, в 2005 р - 26 днів, в 2006 р спостерігається зниження даного показника до 16 днів (або на 10 днів), що слід розцінювати позитивно, тому що скоротився термін перебування МПЗ в обороті, тобто прискорилася їх оборотність і отримання додаткових вигод.

  Показник оборотності грошових коштів знизився за аналогією з показником МПЗ, хоча значення тривалості періоду набагато менше через маленьких сум грошових коштів протягом усього досліджуваного періоду. Якщо в 2004 р грошові кошти здійснювали повний оборот за 3 дні, то в 2006 р - майже за 2,5 дня.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості і термін її погашення є одними з найбільш важливих показників, що характеризують ділову активність підприємства. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» кошти в дебіторській заборгованості в 2006 р стали здійснювати 30,6 оборотів за рік замість 20,6 у 2004 р, тобто оборотність знизилася майже в 1,5 рази. Але при цьому скоротився термін погашення дебіторської заборгованості з 12,2 днів у 2004 до 8,2 днів в 2006 р Все це говорить про підвищення ефективності управління цим видом активів, хоча і безпосередньо пов'язане із зростанням виручки до 2006 р

  Показники оборотності кредиторської заборгованості ВАТ «Смоленскгаз» також змінилися за досліджуваний період в кращу сторону. Період погашення підприємством своїх зобов'язань скоротився з 66 днів у 2004 р до 31 дня в 2006 р, що безсумнівно свідчить про розширення комерційного кредиту наданого організації.

  Кількість повних обертів кредиторської заборгованості за рік також зросла з 3,6 оборотів 2004 р до 4,5 оборотів у 2006 році Це свідчить про те, що підприємство вчасно погашає свої зобов'язання, уникаючи штрафних санкцій з боку кредиторів і здатне ефективно використовувати позикові кошти .

  В цілому позитивна тенденція зменшення тривалості обороту всіх проаналізованих видів оборотних активів може бути пояснена зростанням виручки до 2006 г. Варто відзначити підвищення оборотності всіх проаналізованих видів активів (ДЗ, ДС, МПЗ), що говорить про поліпшення управління оборотними активами на ВАТ «Смоленскгаз», оскільки швидкість перетворення оборотних коштів у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність підприємства. Крім того, збільшення швидкості обороту поточних активів при інших рівних умовах відображає підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

  Показники рентабельності - це найважливіші характеристики фактичної середовища формування прибутку і доходу підприємств. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Аналіз рентабельності представлений в табл. 15.

  Таблиця 15 - Аналіз показників рентабельності за 2004-2006 рр. У розрахунку показника за рік беруться середньорічні вартості ОА, ВОА, СК.

  коефіцієнт

  розрахунок

  Значення показника

  2004

  2005

  2006

  2005/2004

  2006/2005

  R господарської діяльності,%

  Прибуток від продажів / Собівартість

  15,92

  1,05

  0,34

  -14,88

  -0,71

  R продажів,%

  ПП / Виручка

  13,61

  1,03

  0,27

  -12,57

  -0,76

  R власного капіталу,%

  ПП / СК

  19,88

  -6,95

  -7,72

  -26,83

  -0,77

  R основного капіталу,%

  ПП / ВОА

  0,15

  -0,05

  -0,06

  -0,20

  -0,01

  R оборотного капіталу,%

  ПП / ОА

  0,37

  -0,13

  -0,18

  -0,50

  -0,05

  У 2006 р і 2005 рвідносно 2004 р можна спостерігати різке зниження рентабельності господарської діяльності, що ще раз підтверджує правильність розрахунків показників ефективності в п. 2.2.1. справжньої роботи. Також дуже малі або мають негативне значення всі інші показники рентабельності, намітилася тенденція до їх зниження. Безсумнівно керівництву підприємства ВАТ «Смоленскгаз» необхідно приділити найпильнішу увагу цим фактам і вжити заходів до збільшення ступеня ліквідності і рентабельності, а також підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства.

  Всі показники прибутку на підприємстві ВАТ «Смоленскгаз» в 2005-2006 рр. значно зменшилася в порівнянні з 2004 роком, а фінансовим результатом діяльності підприємства став «збиток». Такий динаміці прибутку сприяли: зростання питомої частки витрат в загальній сумі виручки, переважання відповідних витрат над операційними і позареалізаційними. При цьому варто відзначити, що у підприємства протягом усього досліджуваного періоду в наявності був ЧОК (чистий оборотний капітал), тобто кошти, які підприємство могло б інвестувати і отримати додаткові доходи. Можна стверджувати, що на підприємстві ВАТ «Смоленскгаз» ведеться неефективна робота з управління фінансами.

  Резюме за результатами аналізу фінансового стану підприємства:

  Згідно отриманих даних, можна зробити висновок, що за результатами роботи за останні 2 роки підприємство ВАТ «Смоленскгаз» погіршило свій фінансовий стан, скачки і зменшення значень окремих коефіцієнтів слід віднести до негативної роботі підприємства. Збільшення величини запасів, що спричинило зростання кредиторської заборгованості говорить про неефективність фінансової політики підприємства. Як результат такого ведення господарської діяльності - низький рівень поточної платоспроможності - вимагає вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства.

  Якщо намітилися в 2005-2006 рр. тенденції зберігатимуться, то можна стверджувати, що підприємство не зможе ефективно функціонувати, тобто настане реальна загроза банкрутства, що суперечить самій меті створення ВАТ «Смоленскгаз».

  3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ

  ВАТ «Смоленскгаз» в плані отриманих результатів прогнозування банкрутства і аналізу фінансового стану можна зробити наступні заходи щодо поліпшення фінансового стану та запобігання загрози банкрутства:

  1. Направляти вільні грошові кошти на фінансову діяльність. Організація практично не займається фінансовою діяльністю, яка за певних обставин (наявності кваліфікованого персоналу, і ін.) Могла б приносити додатковий прибуток.

  2. З метою вишукування додаткових грошових коштів, розробити і провести процедури економії поточних витрат.

  Виробничі запаси становлять близько 15% вартості майна ВАТ «Смоленскгаз», а витрати матеріальних ресурсів вище 60% (собівартість продукції вище 90%) і більш в собівартості продукції. Саме тому посилення контролю за станом виробничих запасів і раціональним їх використанням робить істотний вплив на рентабельність підприємства та його фінансове становище.

  Основним напрямком підвищення ефективності використання виробничих запасів є впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій. У випадку ВАТ «Смоленскгаз» рекомендується введення системи більш суворого обліку основного виду матеріалів - газових труб, а також максимальне збільшення питомої ваги найбільш економічних в плані трудовитрат на їх установку і складання комплектуючих. Крім того при організації складського обліку на ВАТ «Смоленскгаз» рекомендується застосовувати одна з умов раціонального використання виробничих ресурсів - нормування складських запасів і матеріальних витрат. ВАТ «Смоленскгаз» має прагнути до дотримання норм виробничих запасів кожного виду матеріалів, оскільки їх надлишок призводить до уповільнення оборотності оборотних коштів, а недолік - до зриву виробничого процесу.

  3. Основну частину майна підприємства представляють необоротні активи (близько 77% від загальної вартості майна). Для оптимізації фінансового стану підприємства можна порекомендувати в контексті управління основними виробничими фондами:

  - застосування методу прискореної амортизації, що дозволить привести вартість ОПФ у відповідність з реальними ринковими цінами;

  - списання / реалізація застарілого, зношеного, поламаного обладнання;

  - зниження витрат на утримання приміщень, інвентарю та обладнання;

  Реалізація невикористаного (застарілого, зношеного і т.д.) обладнання дасть додатковий дохід підприємства, крім того зменшення частки основних виробничих фондів у порівнянні з оборотними підвищить значення коефіцієнтів ліквідності.

  4. Зниження собівартості виробленої продукції, послуг, що надаються. Для цього необхідне впровадження нових ресурсозберігаючих технологій (наприклад при різанні і зварюванні труб, прокладання газопроводів), використання нових високотехнологічних і більш економних матеріалів (наприклад при теплоізоляції), перегляд статей калькуляції для уточнення собівартості.

  ВАТ «Смоленскгаз» зможе успішно конкурувати на ринку також за умови реалізації наступних завдань:

  - Збільшення обсягу реалізації скрапленого газу;

  - Поліпшення якості обслуговування;

  - Проведення невелике рекламної кампанії з метою стимулювання реалізації скрапленого газу та залучення нових покупців;

  - Введення в експлуатацію нові АГЗС на території Смоленської області.

  ВИСНОВОК

  Система захисних фінансових механізмів при загрозі банкрутства залежить від масштабів кризової ситуації. При легкому фінансовій кризі досить нормалізувати поточну фінансову ситуацію, збалансувати і синхронізувати приплив і відтік грошових коштів. Глибока фінансова криза вимагає повного використання всіх внутрішніх і зовнішніх механізмів фінансової стабілізації. Повна фінансова катастрофа передбачає пошук ефективних форм санації, в іншому випадку - ліквідація підприємства.

  В результаті дослідження фінансово-економічних показників підприємства ВАТ «Смоленскгаз» були отримані наступні результати:

  - Аналізуючи динаміку показників, можна зробити висновок, що в цілому підприємство ВАТ «Смоленскгаз» працювало протягом аналізованого періоду досить ефективно - інтегральний показник ефективної та господарської діяльності 2006 р порівняно з 2005 р виріс з 3,33 до 5,12 або на 1,8 пункту. При цьому слід зазначити погіршення всіх показників в 2005 р в порівнянні з 2004 р, і їх позитивну динаміку до кінця 2006 р також як негативний фактор відразу слід зазначити поява такого кінцевого результату фінансово-господарської діяльності як «збиток» в 2005 і 2006 рр.

  - В цілому значних змін в структурі майна і його джерел ВАТ «Смоленскгаз» не відбулося. Співвідношення між оборотними і необоротні активи, власними і позиковими і ...........