Дата конвертації13.04.2018
Розмір9.77 Kb.
Типконтрольна робота

Динаміка загальної суми податку на прибуток у формі індексів. Темпи зростання обчислених показників


завдання 1

Є дані по платникам податку на прибуток:

Платники податків

Розмір прибутку, тис. Руб.

Ставка податку на прибуток,%

базисний період

Звітний період

базисний період

Звітний період

1

42000

40000

30

32

2

83000

50000

32

28

3

35000

48000

28

30

Проаналізуйте динаміку загальної суми податку на прибуток у формі індексів, виявивши:

а) вплив фактора зміни середнього розміру прибутку;

б) вплив фактора зміни ставки податку на прибуток.

Рішення

Нехай p - ставка податку на прибуток, q - розмір прибутку. Тоді pq - сума податку.

(64,2%) - зменшення загальної суми податку, а прибуток на 35,8% за рахунок зміни середнього розміру прибутку.

(131%) - збільшення загальної суми податку на прибуток на 31% за рахунок зміни ставки податку на прибуток.


завдання 2

Є дані про середньомісячний дохід, про оплату послуг в установах освіти в різних групах сімей (руб. На душу населення):


Група сімей

Місячний дохід в розрахунку на 1 члена сім'ї

Оплата послуг в установах освіти

А

1

2

1

542

2

2

683

2

3

753

3

4

859

4

5

956

6

6

тисячі сто шістьдесят одна

7

7

1 481

9

Оцініть можливий рівень витрат сімей, якщо доходи збільшаться до 1500 руб.

Рішення

Нехай x - місячний дохід, y - рівень витрат.

знайдемо залежність

.

Для цього спочатку обчислимо середні величини:

Потім обчислимо дисперсію D і величини ,

.

Після цього обчислюється коефіцієнт кореляції:


.

значить, говорить про високий ступінь тісноти кореляційної зв'язку між «x» і «y».

Рівняння лінійної кореляції набуває вигляду: .

Для доходів x пр = 1500 рублів отримуємо прогнозне значення y пр = 9,6.
завдання 3

Є такі дані про чисельність та рух безробітних по відділенню служби зайнятості міста, чол:

Чисельність безробітних на початок поточного періоду 2677

Протягом поточного періоду:

Поставлено на облік 5334

Визнано безробітними 3550

Знято з обліку.

В тому числі:

Знайшли роботу (прибуткове заняття) 3022

Оформлено на дострокову пенсію 170

Направлено на професійне навчання 1296

З інших причин 2446

Визначте:

- чисельність безробітних по відділенню служби зайнятості на кінець поточного періоду;

- коефіцієнт поповнення безробітних;

- коефіцієнт зняття з обліку безробітних;

- структуру знятих з обліку безробітних;

- рівень безробіття, якщо відомо, що чисельність зайнятих в економіці на початок року - 1051 тис. Чол, на кінець року - 1024 тис. Чол.


1. Чисельність безробітних на кінець періоду:

, де

+ -

.

За умовою

+

Б уч = 5334

-

Б уч = 3022 + 170 + 1296 + 2446 = 6934

Значить, ΔБ = 5334-6934 = -1600, Б к = 2677-1600 = +1077.

2. Коефіцієнт поповнення безробітних:

До + = , де .

Значить, К + = .

3. Коефіцієнт зняття з обліку:

К - = .

4. Структура знятих з обліку безробітних:

знайшли роботу

43,6

Оформлено на дострокову пенсію

2,4

Направлено на професійне навчання

18,7

З інших причин

35,3

всього

100%


5. Рівень безробіття:

, де


За умовою Б призн = 3550 чол.

В результаті отримуємо До безробітного = .завдання 4

По підприємству є такі дані:

показники

базисний період

Звітний період

Випуск товарів (послуг) в соп. цінах, тис. руб.

+1966

2100

Середня річна вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.

2028

2142

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

200

210

Визначте:

- темпи зростання обчислених показників (двома способами);

- зміна продуктивності праці за рахунок фондовіддачі і фондоозброєності праці. Зробіть висновки.

Рішення

фондовіддача

ФО = ,


фондоозброєність


ФВ = ,

продуктивність праці

W = .

1. Для індивідуальних індексів:

- це означає зростання фондовіддачі на 107,1%.

- зростання фондоозброєності на 100,6%.

- зростання продуктивності праці на 101,7%.

2. Продуктивність праці в базисному періоді:

.

.

Всі три показника (ФО, ФВ, w) виросли в звітному періоді в порівнянні з базисним.

Обчислення відповідних індексів вироблено одним способом. Інший спосіб передбачає виконання першої дії, які в умові завдання закреслено. Продуктивність праці зросла на 1,7%, в тому числі за рахунок зміни фондовіддачі зросла на 1,1% і за рахунок зміни фондоозброєності збільшилася на 0,6%.


Список використаної літератури

1. Гусаров В.М. Статистика: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001..

2. Жовтневий П.Я. Статистика: навч. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005.

3. Статистика: Навчальний посібник / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Іонін В.Г. та ін., За ред. В.Г. Ионина. - Изд. 2-е, перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М., 2003.

4. Статистика: Підручник. - М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2005.

5. Теорія статистики: Підручник / Р.А. Шмойловой - 4-е изд, перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2005.


Головна сторінка


    Головна сторінкаДинаміка загальної суми податку на прибуток у формі індексів. Темпи зростання обчислених показників