• 1. Склад дипломатичного представництва і його функції. Порядок призначення глави дипломатичного представництва
 • Дипломатичні привілеї та імунітети
 • Нормативні матеріали та література


 • Дата конвертації15.04.2017
  Розмір28.81 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 28.81 Kb.

  дипломатичне представництво

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  З ДИСЦИПЛІНИ: МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

  З ТЕМИ: дипломатичні представництва

  Виконала студентка II курсу

  спеціальності «Правознавство»

  Фокіна О.О.

  Перевірив: Бровар А.В.

  2008 рік

  Сучасні міжнародні відносини і міжнародне право характеризуються великою різноманітністю.

  Наявність в світі системи держав - об'єктивний факт. Держави не можуть існувати, не взаємодіючи так чи інакше один з одним. Та чи інша держава вступає в різного роду зв'язку з іншими країнами за посередництвом своєї зовнішньої політики, через неї ж реагує на всілякі явища міжнародного життя. Проводячи зовнішню політику виходячи зі своїх інтересів, держава встановлює ті чи інші відносини з іншими країнами. Вичленення всіх цих зв'язків дозволяє представити певну систему міжнародних відносин, яка охоплює складний комплекс процесів і регулюється різними галузями міжнародного права.

  В широкому розумінні система міжнародних відносин може бути представлена ​​як свого роду світова макросистема, що має власну структуру. У неї входять різні зв'язки держав: політичні, економічні (в тому числі торговельні, фінансові), науково-технічні, культурні та дипломатичні відносини покликані сприяти співробітництву в названих і інших областях.

  1. Склад дипломатичного представництва і його функції. Порядок призначення глави дипломатичного представництва

  Дипломатичне право - галузь міжнародного права, що представляє собою сукупність норм, що регламентують статус і функції державних органів зовнішніх зносин, Система дипломатичного права відповідає основним формам дипломатії: двосторонньої дипломатії, здійснюваної через дипломатичні представництва або через так звані спеціальні місії, багатобічної дипломатії, здійснюваної делегаціями на міжнародних конференціях і сесіях органів міжнародних організацій, а також постійними представник ствами держав при міжнародних організаціях.

  Дипломатичне представництво (Diplomatic representation) як інститут дипломатичного права - постійний орган зовнішніх зносин держави (посольство або місія), що знаходиться на території іншої держави. Дипломатичне представництво виступає від імені заснував його держави з усіх політичних і інших питань, що виникають у взаєминах держав.

  Дипломатичне представництво - родове поняття, оскільки фактично міжнародна практика знає два види дипломатичних представництв: посольства і місії. Посольства - це представництва першого, вищого класу. Місії є представництва другого класу. Главою посольства є посол, місії - посланник або повірений у справах. У зв'язку з затвердженням у другій половині XX ст. принципу суверенної рівності держав місії в даний час зустрічаються досить рідко. Переважна більшість держав встановлюють дипломатичні відносини між собою на рівні посольств. Рівень дипломатичних представництв держав обмовляється в угоді про встановлення дипломатичних відносин між ними.

  Встановлення між державами дипломатичних відносин спричиняє, як правило, обмін дипломатичними представництвами. Для такого обміну, однак, необхідна спеціальна домовленість. Сучасне міжнародне право передбачає можливість зазначеного обміну на одному з трьох рівнів, які не відображаються у принципі на обсязі функцій або імунітетів і привілеїв дипломатичних представництв і їх персоналу. Кожному рівню відповідає певний клас глави представництва. Найбільш високий рівень - посольство, на чолі якого стоїть дипломатичний представник, що має, як правило, клас посла. Далі випливають місія, очолювана посланником, і потім місія, очолювана повіреним у справах.

  Внутрішня структура дипломатичного представництва, установлення відповідних посад і т.д. визначаються законодавством акредитуючої держави.

  У більшості держав існують також дипломатичні ранги, тобто службові звання, що привласнюються дипломатичним працівникам. Вони, як і дипломатичні посади, встановлюються внутрішнім законодавством відповідної держави.

  Персонал дипломатичного представництва підрозділяється на три категорії: дипломатичний, адміністративно-технічний і обслуговуючий.

  Чисельність персоналу дипломатичного представництва в принципі є компетенцією акредитуючої держави. Віденська конвенція 1961 року, щоправда, допускає можливість пропозицій з боку приймаючої держави щодо скорочення персоналу іноземних представництв. На практиці такі випадки відомі, але вони, як правило, спричиняли погіршення відносин між відповідними державами.

  Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р. визначає функції дипломатичних представництв з точки зору МП. До них відносяться:

  представництво акредитуючої держави в державі перебування;

  захист в державі перебування інтересів акредитуючої держави та її громадян у межах, що допускаються МП;

  ведення переговорів з урядом держави перебування;

  з'ясування усіма законними засобами умов і подій в державі перебування і повідомленні про них уряду акредитуючої держави;

  заохочення дружніх відносин між державою, яка акредитує, і державою перебування та розвиток їх взаємовідносин в галузі економіки, культури і науки (ст.3).

  Крім того, дипломатичні представництва можуть виконувати консульські функції. Для цієї мети в них створюються консульські відділи.

  У МП акредитує, називається те, яке спрямовує до іншої держави своє дипломатичне представництво. Держава ж, де розміщено дипломатичне представництво, іменується приймаючою державою або державою перебування.

  Перша і основна функція дипломатичного представництва - представляти акредитовану державу в державі перебування. Всі інші функції дипломатичного представництва знаходяться у взаємозв'язку і взаємодії з цією основною функцією.

  Глава дипломатичного представництва є єдиним офіційним особою акредитуючої держави, які представляють його з усіх питань в приймаючій державі. Він також є старшою посадовою особою акредитуючої держави по відношенню до всіх інших можливих представникам цієї держави в державі перебування.

  У МП існує класифікація старшинства дипломатичних представників (агентів). До XIX в. стрункою класифікації дипломатичних агентів не існувало, що призводило інколи під час офіційних заходів до зіткнень і відвертим скандалів. Щоб уникнути цього Віденський протокол 1815р. встановив наступні три класи дипломатичних агентів: 1) посол і папський легат або нунцій; 2) посланник; 3) повірений у справах. Аахенский протокол 1818г. доповнив цю класифікацію класом міністра-резидента, який зайняв позицію між посланником і повіреним у справах. Однак даний клас не прижився, і Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р. використовує триланкову класифікацію. Відповідно до ст.14 цієї Конвенції глави дипломатичних представництв діляться на наступні класи: 1) послів і нунціїв, які акредитуються при главах держав; 2) посланників і інтернунціев, що акредитуються при главах держав; 3) повірених у справах, які акредитуються при міністрах закордонних справ.

  Відмінності в класі глав дипломатичних представництв не повинні проводитися інакше як щодо старшинства і етикету.

  Клас повірених у справах не слід плутати з посадою тимчасового повіреного в справах, який виконує обов'язки глави дипломатичного представництва на період його відсутності (хвороба, відрядження, відпустка).

  Класи глав дипломатичних представництв - сфера регулювання нормами МП. Крім класів, існують також і дипломатичні ранги, які мають глави дипломатичних представництв і дипломатичний персонал посольств, консульств і представництв держав при міжнародних організаціях. Дипломатичні ранги - сфера внутрішньодержавного права, бо ці службові звання старшинства дипломатів. Кожна держава має свою систему дипломатичних рангів, що встановлюється у внутрішньому праві. В Україні є такі дипломатичні ранги, встановлені відповідно до Постанови ВР України «Про дипломатичні ранги» 1992р .: аташе, третій секретар, другий секретар I і II класів, перший секретар I і II класів, надзвичайний і повноважний посланник I і II класів, надзвичайний і повноважний посол.

  Вищі дипломатичні ранги (посла і посланника) зазвичай присвоюються главою держави, інші - міністром закордонних справ. Ранг аташе присвоюється, як правило, випускникам інститутів і факультетів міжнародних відносин при надходженні на службу у відомство зовнішніх зносин. Даний ранг не слід плутати з посадою військового, морського і повітряного аташе. Зазначені працівники є представниками військового відомства призначила їх держави, і акредитацію вони отримують при військовому відомстві держави перебування. Одночасно ці співробітники виконують функції військових радників глави дипломатичного представництва.

  Процедура призначення глави дипломатичного представництва регулюється як нормами міжнародного, так і внутрішньодержавного права.

  За положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961р. аккредитующее держава має спрямувати приймаючій державі запит про його згоду на призначення особи, зазначеного в запиті, на посаду глави дипломатичного представництва. У запиті викладаються біографічні дані такої особи, його посадова та сімейний стан, причому інформація повинна бути абсолютно точною і лаконічною. Позитивна відповідь приймаючої держави означає дачу агремана (від фр.agrement - згода) на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва. З цього моменту кандидат вважається persona grata - бажаним особою в приймаючій державі. Негативна відповідь на запит означає відмову в агремане, про кандидат визнається persona non grata (небажаною особою). При цьому держава, що приймає має право не мотивувати свою відмову. Вся процедура, пов'язана з отриманням агремана, носить конфіденційний характер.

  Після отримання агремана в урядовій пресі зазвичай друкується оголошення про призначення глави дипломатичного уряду.

  Перед виїздом до нового місця служби глава дипломатичного представництва отримує вірчі грамоти, підписану главою держави і адресовану главі приймаючої держави. Текст цього документа свідчить про те, що її власникові належить «вірити» як офіційної особи, який представляє свою державу в усіх стосунках з державою перебування.

  Глава дипломатичного представництва вважається таким, що приступив до виконання своїх функцій в державі перебування в залежності від існуючої в цій державі практики, яка повинна застосовуватися однаково.Більшість держав, включаючи Україну, дотримуються практики, що глава дипломатичного представництва приступає до виконання своїх функцій з моменту вручення главі приймаючої держави або особі його замінює своїх вірчих грамот. Другий вид практики зводиться до того, що глава дипломатичного представництва вважається таким, що приступив до виконання своїх обов'язків з моменту повідомлення про своє прибуття та подання засвідчених копій вірчих грамот в міністерство закордонних справ держави перебування.

  Ряд держав з метою економії коштів використовують практику кумуляції (суміщення) дипломатичного представництва, тобто акредитування одного і того ж особи в якості глави представництва в іншому або декількох державах одночасно при згоді на це приймаючих держав. Так, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Фінляндії по акумуляції виконує функції глави дипломатичного представництва України в Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Часто практику кумуляції держави використовують відносно міжнародних організацій. Наприклад, глава дипломатичного представництва якоїсь держави у Франції одночасно призначається і офіційним представником цієї держави при ЮНЕСКО, тому що місцеперебування цієї організації - Париж.

  Глава дипломатичного представництва виконує покладені на нього міжнародним і національним правом обов'язки до припинення своїх офіційних функцій. Останнє має місце в наступних випадках:

  відкликання його акредитує, (більшість держав широко використовують практику ротації голів дипломатичних представництв);

  оголошення його persona non grata (відбувається це найчастіше за діяльність, несумісну зі статусом дипломата);

  розриву дипломатичних відносин між державами;

  війни між акредитує і приймає державами;

  припинення існування акредитуючої і приймаючої держави (або одного з них) як суб'єктів МП.

  Документ, за допомогою якого оформляється припинення функцій глави дипломатичного представництва, - відклична грамота, що вручається главі держави перебування, що відкликаються, дипломатом або його наступником.

  Для виконання своїх складних і відповідальних функцій дипломатичне представництво має в своєму розпорядженні необхідний персонал. Відповідно до ст.11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961р. при відсутності угоди про чисельність персоналу представництва держава перебування може запропонувати чисельність персоналу, яку вона вважає розумною і нормальної, враховуючи обставини та умови, що існують в державі перебування, і потреби даного представництва. Оптимальним варіантом вирішення проблеми чисельності дипломатичного персоналу є укладення угоди між державою, яка акредитує і приймає державами. Зазвичай чисельність персоналу залежить від рівня відносин між державами і може коливатися від декількох осіб до багатьох десятків співробітників.

  Весь склад співробітників дипломатичного представництва ділиться на три групи:

  1) дипломатичний персонал;

  2) адміністративно-технічний персонал;

  3) обслуговуючий персонал.

  Дипломатичний персонал - це особи, які мають дипломатичні ранги. Члени дипломатичного персоналу представництва, як правило, повинні бути громадянами акредитуючої держави. У деяких випадках громадяни держави перебування або третьої держави можуть бути призначені на дипломатичну посаду, але тільки за згодою приймаючої держави.

  До адміністративно-технічного персоналу відносяться економісти, бухгалтери, завідувачі канцеляріями, діловоди, друкарки, перекладачі та ін. Співробітники, які виконують адміністративну або технічну роботу.

  Обслуговуючий персонал складається з шоферів, ліфтерів, двірників, садівників, кур'єрів і ін. Осіб, що виконують обов'язки з обслуговування дипломатичного представництва.

  Адміністративно-технічний і обслуговуючий персонал може комплектуватися як з громадян акредитуючої держави, так і з місцевих громадян.

  МЗС приймаючої держави має своєчасно отримувати інформацію про всі призначення і зміни в складі персоналу дипломатичного представництва.

  Держава перебування в будь-який час може визнати главу дипломатичного представництва або іншого співробітника небажаною особою, причому це держава не зобов'язана аргументувати своє рішення. Якщо даний співробітник не покине в установлений термін держава перебування, то він буде розглядатися як приватна особа, а не штатний працівник дипломатичного представництва.

  У МП існує поняття «дипломатичний корпус», воно використовується як у вузькому, так і в широкому значенні.

  У вузькому значенні це поняття означає сукупність глав дипломатичних представництв, акредитованих в державі перебування. У широкому сенсі під дипломатичним корпусом розуміються всі співробітники дипломатичного представництва, що мають дипломатичні ранги, і члени їх сімей.

  Необхідно підкреслити, що ні в першому, ні в другому випадку дипломатичний корпус не є організацією, що має політичні функції. Дипломатичний корпус бере участь лише в певних протокольно-церемоніальних заходах - привітаннях з нагоди національного свята держави перебування; інавгурації (вступу на посаду) нового глави держави; відвідування історичних місць, промислових об'єктів, наукових центрів приймаючої сторони і т.д.

  Очолює дипломатичний корпус дуайен (декан, старшина) - старший по класу і за часом акредитації в державі перебування глава дипломатичного представництва. У ряді католицьких держав за усталеною традицією папський нунцій є дуайеном. Одна з обов'язків дуайена - консультування новопризначених глав дипломатичних представництв щодо традицій, протоколу та особливостей взаємин з владою держави перебування.

  2. Дипломатичні привілеї та імунітети

  Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року приділяє значну увагу дипломатичним привілеїв та імунітетів.

  Дипломатичні привілеями є особливі переваги і пільги, що надаються представництвам і їхнім співробітникам, в порівнянні з громадянами держави перебування.

  Дипломатичні іммунітети- це вилучення представництва і його співробітників з юрисдикції і примусових дій з боку держави перебування

  Для успішно виконання своїх функцій дипломатичним представництвом і його персоналом в МП існує інститут дипломатичних привілеїв та імунітетів. Їх поява відноситься до глибокої давнини, коли вони діяли переважно як звичайні норми. В даний час норми цього інституту в основному фіксуються в багатосторонніх і двосторонніх угодах.

  Дані привілеї та імунітети діляться на два види: 1) привілеї та імунітети дипломатичного представництва як органу зовнішніх зносин акредитуючої держави; 2) особисті привілеї та імунітети, які поширюються на персонал представництва.

  До першого виду належать такі привілеї та імунітети: недоторканність приміщень представництва; фіскальний імунітет; недоторканність архівів і документів представництва; свобода зносин представництва; право користування прапором і емблемою акредитуючої держави.

  Недоторканність приміщень означає, що без дозволу глави дипломатичного представництва держави, що приймає не мають права вступати в дані приміщення. Більш того, на державі перебування лежить спеціальний обов'язок вживати всіх належних заходів для захисту приміщень представництва від усякого вторгнення або заподіяння шкоди та для запобігання будь-якому порушенню спокою представництва або образи її гідності. На приміщення дипломатичного представництва, предмети їх обстановки та майно, що перебуває в ньому, а також транспортні засоби представництва поширюється імунітет від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій. При цьому термін «приміщення» тлумачиться розширено і охоплює будівлі або частина будівель, використовуваних для представництва, включаючи резиденцію глави представництва, кому б не належало право власності на них, включаючи обслуговуючий дана будівля або частина будівлі земельну ділянку. Однак це не означає, що приміщення дипломатичного представництва є суверенною частиною території акредитуючої держави, про що іноді можна прочитати у пресі. Насправді територія дипломатичного представництва знаходиться під суверенітетом держави перебування, але їй надано особливий режим в цілях успішного виконання покладених на представництво функцій.

  За положенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961р. приміщення дипломатичного представництва не повинні використовуватися в цілях, не сумісних з функціями представництва (п.3 ст.41). Зокрема, в даних приміщеннях не повинно надаватися притулок.

  Фіскальний (від лат. Fiscalis - казенний) імунітет означає звільнення дипломатичного представництва від усіх державних, районних і муніципальних податків, зборів і мит, крім таких податків, зборів і мит, які представляють собою плату за конкретні види обслуговування.

  Що стосується архівів і документів представництва, то вони недоторканні в будь-який час і незалежно від їх місцезнаходження.

  Держава перебування дозволятиме та захищатиме вільні зносини дипломатичного представництва для всіх офіційних цілей (зі своїм урядом, іншими представництвами, консульствами акредитуючої держави). При цьому представництво може користуватися всіма підходящими засобами, включаючи дипломатичних кур'єрів, закодованими або шифрованими депешами. Встановлювати ж і експлуатувати радіопередавач представництво має право лише з дозволу держави перебування. Дипломатична пошта (валіза) не підлягає ні розкриттю, ні затриманню.

  Дипломатичному представництву і його главі належить право користуватися прапором і емблемою акредитуючої держави на приміщеннях представництва, включаючи резиденцію глави представництва, а також на його засобах пересування.

  До особистих привілеїв та імунітетів належать: недоторканність особи, недоторканність житла, імунітет від юрисдикції, фіскальний імунітет, митні привілеї. Особистості глави дипломатичного представництва і членів дипломатичного персоналу недоторканні. Вони не підлягають арешту і затриманню в якій би то не було формі. Держава перебування зобов'язана ставитися до них з належною повагою і вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-яким посяганням на їх особу, свободу і гідність.

  Приватна резиденція дипломата користується тією ж недоторканністю або захистом, що і приміщення представництва. Під приватною резиденцією розуміється будь-яке приміщення, в якому може проживати дипломат: готельний номер, квартира, будинок. Майно, паперу, кореспонденція дипломата також користуються недоторканністю. Це положення поширюється і на засіб пересування дипломата, які не підлягають обшуку або затримання.

  Дипломати користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції держави перебування.За загальним правилі дипломат не повинен порушувати законів держави перебування, проте в разі вчинення кримінально караного діяння кримінальну справу проти дипломата не порушують в силу даного імунітету. Такий дипломат оголошується persona non grata і йому пропонується покинути держава перебування. Приймаюча сторона також може клопотати перед урядом акредитуючої держави про відмову в імунітеті дипломату, яка вчинила злочин. Така відмова має бути ясно і чітко виражена. Даний імунітет є абсолютним, тому дипломат, який вчинив злочин в державі перебування, і згодом, приїхавши в цю країну як приватна особа, не може притягуватися до кримінальної відповідальності за злочин, вчинений ним в статусі дипломата.

  На дипломатів також поширюється імунітет від цивільної юрисдикції, крім наступних випадків: а) речових позовів, які стосуються приватного нерухомого майна, що знаходиться на території держави перебування; б) позовів, що стосуються спадкування, стосовно яких дипломат виступає як приватна особа; в) позовів, що відносяться до будь-якої професійної або комерційної діяльності, здійснюваної дипломатом у державі перебування за межами своїх офіційних функцій. Дипломат не зобов'язаний давати показань як свідок. Однак, якщо дипломат сам збуджує позов в суді, то він як би знімає з себе імунітет у даній справі і виступає як приватна особа з усіма наслідками, що випливають звідси юридичними наслідками. Дипломати також користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції, тобто на них не можуть накладатися штрафи або інші адміністративні стягнення. Якщо дипломат скоїв ДТП, то будь-які примусові заходи до нього не застосовуються. У цьому випадку співробітники поліції (міліції) можуть звернутися в МЗС своєї держави з претензією про відшкодування заподіяної шкоди. МЗС зазвичай направляє прохання про компенсацію заподіяної шкоди в відповідне посольство.

  Імунітет дипломата від юрисдикції держави перебування не звільняє його від юрисдикції акредитуючої держави.

  Фіскальний імунітет означає звільнення дипломата від всіх особистих, майнових, державних, районних і муніципальних податків, зборів і мит, за винятком непрямих податків, податків на спадщину, зборів і податків на приватний доход, зборів, що стягуються за конкретні види обслуговування.

  Держава перебування зобов'язана звільняти дипломатів від всіх трудових і державних повинностей, незалежно від їх характеру, а також від військових повинностей.

  Дипломат в державі перебування не повинен займатися професійною або комерційною діяльністю з метою особистої вигоди.

  Митні привілеї дипломатів виражаються в тому, що держава перебування дозволяє їм ввозити предмети, призначені для офіційного користування представництва і предмети особистого користування дипломатів і членів їх сімей, звільняючи при цьому від митних зборів, зборів і податків, за винятком складських зборів, зборів за перевезення і подібного роду послуги. Особистий багаж дипломата звільняється від огляду, якщо немає серйозних підстав припускати, що він містить предмети, ввезення або вивезення яких заборонено законом. У цьому випадку огляд проводиться в присутності дипломата або його представника.

  Перераховані привілеї та імунітети поширюються на дипломатичний персонал представництв і членів їх сімей, якщо останні не є громадянами держави перебування.

  Відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961р. члени адміністративно-технічного персоналу представництва і члени їх сімей, що живуть разом з ними, користуються, якщо вони не є громадянами держави перебування або не проживають в ньому постійно, особистою недоторканністю, недоторканністю житла, імунітетом від кримінальної юрисдикції, фіскальним імунітетом, деякими митними привілеями. Імунітет від цивільної та адміністративної юрисдикції поширюється на них лише при виконанні ними своїх обов'язків.

  Члени обслуговуючого персоналу представництва. Які не є громадянами держави перебування або не проживають в ньому постійно, користуються імунітетом щодо дій, вчинених ними при виконанні своїх обов'язків, і звільняються від податків, зборів і мит на заробіток, одержуваний ними по своїй службі.

  Домашні працівники персоналу представництва, якщо вони не є громадянами держави перебування або не проживають в ньому постійно, звільняються від податків, зборів і мит на заробіток, одержуваний ними по службі.

  У зв'язку з тим, що перераховані вище норми носять диспозитивний характер, зацікавлені держави можуть укладати між собою угоду про надання дипломатичних привілеїв та імунітетів в повному обсязі адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу представництв, якщо вони не є громадянами держави перебування.

  Дипломатичні привілеї та імунітети починають поширюватися на осіб, визначених у МП, з моменту перетину ними кордону приймаючої держави і діють до моменту виїзду зазначених осіб з держави перебування.

  Дипломат і члени його сім'ї користуються встановленими в МП привілеями та імунітетами також при проїзді через третю державу.

  Треті держави не повинні перешкоджати проїзду через їх територію членів адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу представництва і членів їх сімей.

  Таким чином, дипломатичні привілеї і імунітети надаються не для того щоб ігнорувати закони, правила і звичаї держави перебування, а з метою ефективного виконання представництвом і його персоналом своїх функцій в повній відповідності з нормами МП і внутрішньодержавного права приймаючої сторони.

  Згодом буде ще більше зростати інтерес іноземних держав до України, її багатств і можливостям вкладення інвестицій. Розвиток економічного співробітництва та міжнародних зв'язків регіонів країни призведе до подальшого розширення консульських і дипломатичних відносин України з зарубіжними державами, до появи нових консульських і дипломатичних установ на території України.

  Нормативні матеріали та література

  1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961р .// Міжнародне право в документах / упоряд. Н.Т. Блатова, юрид. лит., 2000. - 192-207.

  2. Конвенція про привілеї та імунітети ООН 1945 р .// Міжнародне право в документах / упоряд. Н.Т. Блатова - М. Юр. лит. 1982 - С. 138-141

  3. Теорія міжнародного права. Тункин Г.І. -М .: Зерцало, 2004. 398с

  4. Міжнародне право. Курс лекцій. Р.А. Мосейчук, Донецьк ДІЕХТП- 2002. - 58 с.

  5. Міжнародне право: «Підручник для навчаються за спеціальністю« Правознавство ». Борисов К.Г., Ашавській Б.М., Бояршинов В.Г. - М .: тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири

  6. Міжнародне право: Підручник // під ред. Л.Д. Тимченко // Консум, 199. - с. 137-155

  7. Internrt-ресурси