Дата конвертації21.05.2018
Розмір18.61 Kb.
Типреферат

Скачати 18.61 Kb.

документи планування

Усі документи планування можна поділіті на две групи: Державні документи и документи, что складаються вчителем.

Державні документи планування:

- навчальний план, что зумовлює Кількість годин, відведеніх на предмет "Фізична культура";

- навчальні програми (базова, регіональна).

Сьогодні Вже зрозуміло, что НЕ могут навчатися за Єдиною програмою школярі різніх регіонів України и даже Різні райони однієї області. Корективи в базову та регіональну програми ма ють право вносіті за рішенням своєї ради такоже ОКРЕМІ Загальноосвітні школи. Кроме урахування кліматичних умов, шкільна програма винна ВІДПОВІДАТИ соціальнім и побутовим умів ее реализации. При цьом віняткова увага надається народних іграм І танцям, національнім видам спорту.

Головна вада сьогоднішньої базової програми в "й перевантаженості учбовим матеріалом, Який значний перевіщує бюджет годині, відведеній для его засвоєння. Вона містіть підготовчі та підвідні вправо, Які повінні підбіратіся самим учителем Вадою програми є І ті, что вона НЕ візначає, на якому Рівні ( уміння, навички чи уміння ВИЩОГО порядку) повінні буті засвоєні передбачені нею Фізичні праворуч.

Навчальна програма освітнього закладу винна мати Чотири розділи: "Мета и навчальні, виховні й оздоровчі завдання фізичного виховання"; "Зміст навчального матеріалу"; "Діяльність учителя та учнів у навчальному процесі"; "Рівні особістом розвитку учнів - очікувані результати".

Перший розділ є визначальності. Мета має першорядне значення для визначення Загальної стратегії, (Ідеології) процесса фізичного виховання. У діючій Програмі мета І завдання формулюються формально и не забезпечують справжньої цілеспрямованості й ефектівності навчально-виховного процесу. Ще Я. Коменський підкреслював, что основною хібою в педагогічній ДІЯЛЬНОСТІ є невізначеність ее мети. Успішне вирішенню проблеми адекватного визначення мети навчання І виховання у фізічній культурі та поиск на об'єктивних показніків, за Якими можна точно візначіті степень реализации поставлених завдання, є важлівою умів ефективного управління навчально-виховного процесу. Щоби стати конкретним керівніцтвом до Дії, мета навчання винна буті віраж НЕ только в Загальній форме, но й у виде конкретних вимог до уровня и характером знань, умінь, здібностей та можливіть учнів, їх псіхічної ДІЯЛЬНОСТІ на різніх етапах навчання.

Другий розділ предполагает такий підбір и структурування навчального матеріалу, Який забезпечен Досягнення поставленої мети и розв'язання завдання та буде Сприяти розвитку учнів.

Програма винна чітко візначаті рівень засвоєння навчального матеріалу (уміння, навички, уміння ВИЩОГО порядку) перелогових від его значення для майбутньої життєдіяльності

Третій розділ зовсім відсутній в діючіх Навчальна програма. Тобто І смороду НЕ містять найсуттєвішого. Цей розділ програми повинен передбачаті конкретні вміння учнів, Які будут формуватісь у кожному класі, І загаль І сформують у випускників шкіл уміння самовдосконалюватіся та звичка до систематичних зайняти фізічнімі вправо.

Проектуючі конкретні кроки на цьом шляху, Варто відштовхуватіся від загальновізнаного сегодня положення, что навчальний процес - це єдність двох нерозрівно зв'язаних между собою основних відів діяльності: навчаючої ДІЯЛЬНОСТІ вчителя та усвідомленої актівної навчальної ДІЯЛЬНОСТІ учнів. При цьом сучасна дидактика Розглядає учнів як головну фігуру навчального процесса, як его суб'єкта. ВІН творити навчальний процес разом з учителем.

Програмуючі процес фізичного виховання, Варто кож враховуваті Сучасний спеціфіку навчання, яка Полягає в тому, что вчені не только засвоює конкретні знання та Фізичні вправо, но й, что головне, повинен оволодіті способами ДІЯЛЬНОСТІ (оперування ними). ВІН засвоює Прийоми одержаний знань, формирование навичок, розвитку фізичних якости І їхнє! Застосування у практике фізичного виховання та життєдіяльності За раціональної организации навчання обидвоє ЦІ процеси рівномірно прогресують. За неправільної организации - нагромадження информации віпереджує ріст умінь оперуваті нею. Щоби цього НЕ трапилось, Пам'ятаймо, что Накопичення информации поза діяльністю втрачає силу стімулів навчання.

ЦІ положення повінні буті відображені в Навчальна програма через визначення конкретних відів ДІЯЛЬНОСТІ, Які учень повинен засвоїті І Виконувати відповідно до вимог творчого типу навчання та з подивимось гармонійного розвитку особистості.

Четвертий розділ є визначальності з подивимось реального віміру результатів навчання та виховання. Сьогодні теорія і практика фізичного виховання має у своєму розпорядженні об'єктивні методи визначення уровня фізичних якости учнів, їхньої технічної підготовленості. Функції вчителя полягають лишь в тому, Щоби з відоміх зверни найадекватніші змістові програми тести.

Водночас нельзя НЕ відзначіті, что у практике фізичного виховання НЕ Використовують дані психодіагностики, дідактометрії та методи визначення уровня віхованості учнів, визначення других результатів педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ.

Можна Висловіть Впевненість, что наукова розробка и использование таких методик революціонізує шкільну практику фізичного виховання, підніме ее на якісно новий рівень.

Навчальні програми Постійно вдосконалюються, періодічно змінюються. Найсуттєвішімі причинами їх удосконалення є:

• Значне Поліпшення матеріальної бази, Впровадження в навчальний процес досягнені науково-технічного прогресу І передового досвіду;

• піднесення освітнього цензу вчителя, уровня підготовленості учнів;

• постановка суспільством Нових завдання относительно фізичного виховання, котрі потребують поиска Нових ЗАСОБІВ І форм роботи.


Документи планування, что складаються вчителем

Багаторічний передовий досвід показує, что для ефективного розв'язання завдання фізичного виховання, на уроках фізичної культури та патенти создать Певна систему планування. Ця система представляет собою завершень, логічно пов'язаний ряд планів, КОЖЕН з якіх має чітко візначені Функції, а загаль смороду дають змогу найдоцільніше побудуваті процес фізичного виховання.

Оскількі реальний процес фізичного виховання будується у форме великих, Середніх и малих ціклів, то їхня длительность в основном и ставити масштаби планування, а самє: річний графік навчально-виховної роботи, робочий план на чверть, конспект на урок (декілька уроків).

Структура планування навчально-виховного процесу з фізичної культури у школі представлена ​​на рис. 1.


Річний графік навчально-виховної роботи

Графік складається для кожної паралелі класів. Его функція - рівномірно, доцільно розподіліті навчальний матеріал и сістематізуваті роботу на рік. Складання графіка почінається з передбачення результатів, Які Належить здобути до кінця року, та з АНАЛІЗУ навчального матеріалу для визначення опорних (основних) вправо І розрахунку часу, необхідного для їх засвоєння (складання програм Вивчення). Такі програми Вивчення основних шкільних вправо Радимо нагромаджуваті Вже у студентські роки, Вивчаючи спортивно-педагогічні дисципліни.

ВРАХОВУЮЧИ календарі змагань и кліматичні умови, вчитель візначає порядок проходження навчального матеріалу. Если у школі працює декілька вчителів, бажано, Щоби в усіх класах Було звертаючись однаково порядок Вивчення розділів програми. Це дает змогу поліпшіті експлуатацію матеріальної бази школи и плануваті позаурочні форми зайняти (передусім змагання). Визначили порядок проходження програми, вчитель обирає способ планування.

Відомо три способи планування розділів шкільної програми: паралельний, послідовний І змішаний. За паралельного проходження розділів матеріалу в уроки одночасно включаються материал Із різніх розділів (див. Комплексні уроки). Послідовне проходження розділів практікується у старших класах и предполагает почергове Вивчення вправо легкої атлетики, спортивних ігор, гімнастікі ТОЩО (див. Предметні уроки). Змішане планування проходження навчального матеріалу предполагает комбінацію первого и іншого способів, тобто деякі розділи вівчаються паралельно, інші - окремо. За будь-которого способу планування матеріал Із ліжної подготовки и плавання всегда вівчається концентровано.

КОЖЕН Із назви способів має свои Преимущества и вади. Питання про ті, якому з них надаті предпочтение, розв'язуйте, ВРАХОВУЮЧИ вік учнів, їхню підготовленість, етап навчання, кліматичні умови, матеріальну базу. Проти пам'ятайте: паралельне проходження матеріалу прогресівніше. Воно дает змогу ефективного Здійснювати навчання, створюючі умови для трівалого использование ЗАСОБІВ, спріяючі Формування стійкіх навичок. За законами нервової ДІЯЛЬНОСТІ, утворені Тимчасові зв'язки інтенсівно згасають у Перші години І дні после Вивчення нового. Багаторазове, сконцентрованості в часі повторення Вправи вповільнює процес згасання Утворення рефлекторних зв'язків Водночас засвоєне значний повільніше забувається Це дозволяє поступово збільшуваті Інтервалі между заняття без Шкоди для міцності та якості засвоєніх знань, умінь І навичок І лишь после засвоєння Вправи на Рівні навички можна повторити й спочатку через урок, Згідно через декілька уроків І, Нарешті, перейти до епізодічного повторення вівченої та закріпленої Вправи в течение навчального року І ПЕРІОДУ навчання у школі

Аналогічнім чином, Із Певної застережень, та патенти, діяті во время розвитку фізичних якости

Кроме цього, таке планування врізноманітнює уроки, Робить їх цікавімі, но потребує ретельної подготовки та відповідної матеріальної бази

Графік навчальпо-виховної роботи Належить до перспективного планування.

У графу "Зміст навчального матеріалу" (див відповідній малюнок) учитель вносити Вправи з програми Ігри І контрольні тести для визначення уровня развития фізичних якости Запис вправо бажано подаваті одним рядком.

У графу "Теоретичні Відомості" вчитель запісує лишь загальні питання, например, правила безпеки на уроках, Інформацію относительно значення вправо для Підвищення працездатності, гігієнічні вимоги дані относительно методики самостійніх зайняти І техніки учні отримуються во время опанування основних, підготовчіх І підвідніх вправо

"Виховні завдання" можуть плануватісь як до групи вправі, так І до кожної вправо так, має право з розділу легкої атлетики спріятімуть Формування позитивного Ставлення до зайняти, а во время Вивчення вправо Із розділу спортивних Ігор створюються найспріятлівіші умови для поглиблення почуття колектівізму, розвитку уваги до Дій партнера І суперник

Наступні графи - це номери уроків согласно з учбовим планом у кожному класі треба провести по 70 уроків проти, ВРАХОВУЮЧИ святкові дні та Інші непередбачені обставинні, Рекомендуємо плануваті НЕ более 64 уроків. В Основі планування лежати сарн уроків, І бажано, Щоби смороду розміщувалісь у межах чверті

Сері уроків Рекомендуємо формуваті так, щоб раціонально поєднуваті Різні значення завдання Так, Вивчення нового матеріалу поєднується Із завдання повторення І закріплення визначаючи в серп Кількість уроків для Вивчення І закріплення, Варто дотримуватись відомого в Теорії фізичного виховання положення про ті, что закріплення Рухів Дій требует 50 -75% Загальної кількості часу, необхідного для его засвоєння

Навколо стріжневіх вправо групують Вправи для розвитку фізичних якости (рухліві Ігри, Естафета, Смуги перешкоду, спеціально-підготовчі та загально Розвиваючі управо) Всього таких вправо в уроці может буті від 8 до 12

Віправдовує собі такоже планування на шкірні серію уроків 3-4 фронтальних Домашніх завдання

Безпосереднє планування навчального матеріалу за уроками досягається Шляхом размещения питань комерційної торгівлі умовних позначок у клітінках, что відповідають конкретним вправо и номерами уроків. Пропонуємо використовуват Такі Позначки: безпосередно підготовка до розучування, повторення найважлівішіх вправо для певної Серії уроків (П); попереднє розучування (ПР); поглиблення розучування (Р); закріплення (3); удосконалення (У); контроль (К); домашнє завдання (ДЗ). Если материал вікорістовується на уроці у виде стріжневого, то проставляються Великі букви, если у виде допоміжного, - малі букви. Щоправда, Різні вчителі корістуються різнімі Позначку (кольоровий, штриховий, сімволічнімі ТОЩО).

Перевірка якості графіка здійснюється по горізонталі и по вертікалі.

За горізонталі до него вісуваються Такі вимоги:

• Дотримання наступності засвоєння матеріалу Всередині розділів и между ними;

• забезпечення віпереджаючого розвитку фізичних якости;

• поступове Підвищення функціональніх можливости організму учнів;

• періодічне повторення вправо на уроці й у самостійніх заняття для міцного засвоєння;

• забезпечення системи контролю за ходом навчального процесса. За вертікалі річний план повинен Забезпечити:

• использование різноманітніх ЗАСОБІВ для формирование оптимального емоційного стану учнів;

• різнобічній Вплив на опорно-руховий апарат І ФУНКЦІЇ організму;

• оптимальні розумово, Фізичне и коордінаційне НАВАНТАЖЕННЯ;

• відповідність ОБСЯГИ навчального матеріалу трівалості уроку.

Примірні плани, что часто публікуються в журналах, які не Радимо використовуват у готовому виде. У кращий випадки, смороду могут стати орієнтіром для поиска Власний Шляхів вирішенню завдання фізичного виховання.

Пам'ятаймо, что готов сценарій практичної педагогічної ДІЯЛЬНОСТІ НЕ может Передбачити всех можливий СИТУАЦІЙ и нюансів, на Які вчитель натрапляє Щодня. У Кожній з них учитель повинен діяті самостійно, вірішуючі КОЖЕН раз Нові Практичні педагогічні завдання. Для того, Щоби Відтворити досвід, его треба осмісліті. Проти Копіювання взірця без розуміння его суті виробляти, зазвічай, до Невдача, а Інколи может скомпрометуваті даже найпередовіший досвід. Звідсі віпліває завдання - буті належно підготовленім, Щоби самостійно осмісліті досвід и творчо спрійняті его на Рівні Ідеї.

Творчість - це НЕ окрема сторона педагогічної праці, а найсуттєвіша и найнеобхідніша ее характеристика. Творчість - це здатність Бачити, ставити и оригінально вірішуваті педагогічні проблеми, швидко орієнтуватісь у непередбаченіх педагогічних сітуаціях. Творчий процес педагога та патенти розглядаті як діяльність, спрямованостей на вирішенню навчально-виховних завдання у мінлівіх условиях, во время якої педагог втілює у спілкуванні з дітьми оптімальні, Органічні для педагогічної індівідуальності решение. Отже, творчість - це не ті, что ми робимо, а ті, як ми це робимо.


робочий план

Заплановане в річному плане уточнюється и конкретізується в етапніх планах на семестр. Етапній план є фрагментом річного плану. ВІН складається безпосередно перед початком черговий семестру з урахуванням досягнуть у попередня. У практике цею документ часто назівають календарних або поурочні плани. У системе планування ВІН Виконує функцію методичного забезпечення.

Об'єктом поурочного планування є НЕ только основні вправо, передбачені програмою и графіком, а й відповідні підготовчі, підвідні та контрольні Вправи и Допоміжні завдання. Значний увага при цьом надається так мав звання наскрізнім вправо, Які Використовують в усіх класах. До таких вправо, например, належати стрибки зі скакалкою, Які розвівають Загальну и спеціальну витривалість, Координацію рухів, стрібучість. Смороду зміцнюють колінні суглоб та стопи, м'язи ніг и тазу І, что особливо важліво, м'язи Тулуба, формуючі "м'язовий корсет", а тому є цінними для учнів будь-которого віку.

У робочому плане вчитель спочатку візначає завдання и засоби ОСНОВНОЇ части шкірного заняття, вікорістовуючі при цьом Ранее складені програми навчання. После визначення змісту ОСНОВНОЇ части обірають засоби підготовчої. Тут записують характер загальнорозвіваючіх вправо (например, вправі з гімнастічнімі Палиця, в парах, без предметів ТОЩО) i конкретно вказують, Які СПЕЦІАЛЬНІ матимуть права запропоновані учням.

Плануючі заключний часть, всегда передбачало зв'язок проведеного Уроку з Наступний. Це досягається Шляхом націлення учнів на самостійну роботу, спрямованостей на закріплення Вивчення І підготовку до засвоєння матеріалу на майбутніх уроках. Сюди включаються Вправи на розслабленими и Вправи на гнучкість. Робочий план відносять до поточного планування.


конспект уроку

Конспект уроку - це найконкретнішій план роботи вчителя. ВІН належати до оперативного планування и завершує систему планування уроків та Виконує в ній організаційну функцію. Конспект це результат безпосередньої підготовкі вчителя до уроку. ВІН розробляється на основе РОбочий плану для паралельних класів, но зазначаються Особливості роботи в кожному з них.

Конспект містіть конкретні завдання, Які винен розв'язати вчитель на уроці. При цьом Враховується рівень підготовленості всех груп учнів (для забезпечення оптимальних педагогічних Дій). Завдання в основном записують під заголовком конспекту. Далі конкретизуються Зміст навчання з урахуванням досягнені учнів и прогалин у процесі навчання. У конспект послідовно записують вправо, что підлягають вивченню на уроці, теоретичні Відомості та домашні завдання. Підкреслюються Можливі Міжпредметні зв'язки, за спожи - обґрунтовується доцільність ціх вправо на уроці.

Далі в конспект записують дані про Дозування (Кількість повторень, час Виконання, довжина дістанції, Вагу вантажів ТОЩО). Дозування візначається окремо для хлопців и дівчат (за ОБСЯГИ та інтенсівністю).

У графу "Методичні вказівки" записують:

• методи и Прийоми роботи;

• шляхи взаємодії педагога й учня;

• виховний и оздоровчий впливи;

• додаткові завдання;

• Способи подготовки до уроку активу;

• форми и методи контролю;

• вказівки относительно Самостійної роботи ТОЩО.

Особливе місце посідає в конспекті остання графа "Організаційні вказівки". Тут фіксуються:

• Способи управління класом и его групами;

• размещения учнів и місце вчителя во время всех фрагментів уроку;

• Способи подготовки, роздачі та прибирання інвентаря и приладів, Місць їхнього размещения;

• Особливості организации ігор;

• види робіт, Які необходимо Виконати до качана уроку;

• шляхи забезпечення техніки безпеки.

У кінці конспекту вказують на необхідну матеріально-технічну базу: прилади, обладнання, основний и допоміжній інвентар, наочні посібники, технічні засоби навчання ТОЩО.

Конспект можна Виконувати у виде рисунків и схем.

Проти конспект уроку не є обов'язковим документом для досвідченіх учителів. Его написання є НЕ метою, а засоби ее Досягнення.

Наводяться примерно план-конспект уроку з фізичної культури для учнів 6-х класів.