• 3.2 Аналіз використання фонду робочого часу
 • 3.3 Аналіз продуктивності праці
 • 4. Узагальнюючі показники використання економічного потенціалу


 • Дата конвертації15.08.2017
  Розмір32.4 Kb.
  Типкурсова робота

  Дослідження рівня використання економічного потенціалу організації

  > 6

  Чисельність персоналу на кінець року

  180

  220

  40

  Середньооблікова чисельність персоналу

  168

  200

  32

  Коефіцієнт обороту по прийому працівників

  0,3

  0,4

  0,1

  Коефіцієнт обороту з вибуття працівників

  0,12

  0,2

  0,08

  Коефіцієнт плинності кадрів

  0,07

  0,14

  0,07

  Коефіцієнт сталості кадрів

  0,77

  0,7

  -0,07

  коефіцієнт заміщення

  0,18

  0,20

  0,02

  Загальний оборот робочої сили в ТОВ «Ліка» можна вважати нормальним, проте негативним моментом є збільшення обороту з вибуття (з 12 до 20%) і, як наслідок, збільшення коефіцієнта плинності кадрів (з 7 до 14%)

  В ході аналізу необхідно звернути увагу на причини вибуття працівників за порушення трудової дисципліни, т. К. Це часто пов'язано з невирішеними соціальними проблемами. Також при звільненні за власним бажанням працівників часто не влаштовують умови праці, рівень заробітної плати. Усунення цих недоліків, тісна співпраця з кадровими агентствами та центрами зайнятості допоможе знизити плинність кадрів, оперативно залучати нових співробітників замість звільнених.

  3.2 Аналіз використання фонду робочого часу

  Аналіз використання робочого часу є важливою складовою частиною аналітичної роботи в організації. У процесі аналізу використання робочого часу слід перевірити обгрунтованість виробничих завдань, вивчити рівень їх виконання, виявити втрати робочого часу, встановити їх причини, намітити шляхи подальшого поліпшення використання робочого часу, розробити необхідні заходи.

  Повноту використання персоналу можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин одним працівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фонду робочого часу (ФРВ). Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожному виробничому підрозділу і в цілому по підприємству (табл. 8).

  Таблиця 8

  Використання трудових ресурсів підприємства

  показник

  значення

  показника

  Зміна (+, -)

  2006

  2007

  Середньорічна чисельність робітників ЧР

  160

  164

  +4

  Відпрацьовано днів одним робочим за рік Д

  225

  215

  -10

  Відпрацьовано годин одним робочим за рік Ч

  1 755

  1612,5

  -142,5

  Середня тривалість робочого дня П, ч

  7,8

  7,5

  -0,3

  Загальний фонд робочого часу (ФРВ), люд.-год

  280800

  264450

  -16350

  Фонд робочого часу залежить від чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік і середньої тривалості робочого дня. Цю залежність можна представити таким чином:

  ФРВ = ЧР * Д * П (3.6)

  На уже згадуваному підприємстві ФРВ зменшився на 16 350 год, в тому числі за рахунок зміни

  а) чисельності робітників

  ДФРВчр = (ЧР1 - ЧР0) * Д0 * П0 = (164 - 160) * 225 * 7,8 = + 7020 год; (3.7)

  б) кількості відпрацьованих днів одним робочим

  ДФРВД = ЧР1 * (Д1 - Д0) * П0 = 164 * (215 - 225) * 7,8 = -12792 ч; (3.8)

  в) тривалості робочого дня

  ДФРВП = ЧР1 * Д1 * (П1 - П0) = 164 * 215 * (7,5 - 7,8) = -10578 ч. (3.9)

  Як видно з наведених даних, підприємство використовує наявні трудові ресурси недостатньо повно. В середньому 1 робочим відпрацьовано 215 днів замість 225, цілоденні втрати робочого часу на одного робітника збільшилися на 10 днів, а в цілому по підприємству - на 1640 днів, або 12792 год (1640 * 7,8).

  Внутрішньозмінні втрати робочого часу за 1 день склали 0,3 ч, а за всі відпрацьовані дні усіма робітниками (164 * 215 * 0,3) = 10 578 ч.

  Загальні втрати робочого часу 12792 + 10578 = 23370 ч або 8,8% (23370: 264450).

  Для виявлення причин цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу зіставляють дані балансу робочого часу (табл. 9).

  Таблиця 9.

  Аналіз використання фонду робочого часу

  На одного робочого

  зміна

  2006

  2007

  на одного робітника

  на всіх робочих

  Календарне кількість днів

  365

  365

  -

  -

  У тому числі: святкові та вихідні дні

  101

  101

  Номінальний фонд робочого часу, дні

  264

  264

  Неявки на роботу, дні

  39

  49

  +10

  1640

  В тому числі:

  щорічні відпустки

  21

  24

  +3

  +492

  відпустки по навчанню

  1

  2

  +1

  +164

  відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами

  3

  2

  -1

  -164

  додаткові відпустки з дозволу адміністрації

  5

  8

  +3

  +492

  хвороби

  9

  11,8

  +2,8

  +459

  прогули

  -

  1,2

  +1,2

  +197

  простої

  -

  4

  +4

  +656

  Явочний фонд робочого часу, дні

  225

  215

  -10

  -1640

  Тривалість робочої зміни, ч

  8

  8

  -

  -

  Бюджет робочого часу, ч

  1800

  1720

  -80

  -13 120

  Передсвяткові скорочені дні, год

  20

  20

  -

  -

  Пільговий час для підлітків, ч

  2

  2,5

  +0,5

  +82

  Перерви в роботі матерів-годувальниць, ч

  3

  5

  +2

  +328

  Внутрішньозмінні простої, ч

  20

  80

  +60

  +9840

  Корисний фонд робочого часу, ч

  1 755

  1612,5

  -142,5

  -23 370

  Надурочно відпрацьований час, ч

  -

  8

  +8

  +1312

  Непродуктивні витрати робочого часу, ч

  -

  10

  +10

  +1640

  Як випливає з таблиці, більша частина втрат робочого часу в ТОВ «Ліка», викликана суб'єктивними факторами: додатковими відпустками з дозволу адміністрації, прогулами, простоями, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу.

  (492 + 197 + 656) * 7,8 + 9840 = 20330 ч

  Недопущення їх рівнозначно вивільненню 11 працівників (20330: 1755).

  Істотними є на даному підприємстві і непродуктивні витрати праці в зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу - 1640 год.

  Скорочення втрат робочого часу, які обумовлені причинами, залежними від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва продукції, що не вимагає додаткових інвестицій і що дозволяє швидко отримати віддачу. Щоб підрахувати його, необхідно втрати робочого часу (ПРВ) з вини підприємства помножити на планову середньогодинну вироблення продукції:

  ДВП = ПРВ * ЧВ0 = (20330 + 1640) * 284,9 = 6259,2 тис. Руб. (3.10)

  Втрати робочого часу не завжди приводять до зменшення обсягу виробництва товару, т. К. Вони можуть бути компенсовані підвищенням інтенсивності праці працівників. Тому при аналізі використання трудових ресурсів велике значення надається вивченню показників продуктивності праці.

  3.3 Аналіз продуктивності праці

  Продуктивність праці - один з найважливіших якісних показників роботи організації, виразом ефективності витрат праці. Рівень продуктивності праці характеризується співвідношенням обсягу виробництва і продажів товарів або виконаних робіт і витрат робочого часу.

  Метою аналізу продуктивності праці є виявлення можливостей подальшого збільшення випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, більш раціонального використання працюючих і їх робочого часу.

  Для оцінки рівня інтенсивності використання персоналу застосовується система узагальнюючих, приватних та допоміжних показників продуктивності праці. Узагальнюючі показники - середньорічна, середньоденна і середньогодинна вироблення продукції одним робочим, а також середньорічне вироблення продукції на одного працівника у вартісному вираженні.

  Середньорічну вироблення продукції одним працівником можна представити у вигляді добутку наступних факторів:

  ГВппп = Уд * Д * П * ЧВ (3.11)

  Розрахунок впливу даних факторів проводиться одним із способів детермінованого факторного аналізу. На підставі даних табл. 10 зробимо цей розрахунок, використовуючи спосіб абсолютних різниць.

  Таблиця 10.

  показник

  Значення показника

  Зміна (+, -)

  2006

  2007

  Середньорічна чисельність персоналу

  200

  200

  -

  в тому числі робочих

  160

  164

  +4

  Питома вага робітників у загальній чисельності працівників (Уд)

  0,8

  0,82

  +0,02

  Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

  225

  215

  -10

  Відпрацьовано годин усіма робітниками, ч

  280 800

  264 450

  -16 350

  Середня тривалість робочого дня, год (П)

  78

  75

  -0,5

  Виробництво продукції в цінах базисного періоду, тис. Руб.

  80 000

  83 600

  +3600

  Середньорічне виробництво одного працівника,

  тис. руб. (ГВ)

  400

  418

  +18,0

  Вироблення робітника:

  середньорічна, тис. руб. (ГВ)

  500

  509,8

  +9,8

  середньоденна, руб. (ДВ1)

  2222,2

  2371

  +148,8

  среднечасовая, руб. (ЧВ)

  284,9

  316,13

  +31,23

  З даних табл. 10 видно, що середньорічна вироблення одного працівника, зайнятого в основному виробництві, збільшилася на 18 тис. Руб., Або на 4,5%, в тому числі за рахунок зміни:

  а) питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу підприємства

  Д ГВуд = Д Уд * Д0 * П0 * ЧВ0 = (+0,02) * 225 * 7,8 * 284,9 = +10 тис. Руб .;

  б) кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік

  Д ГВД = Уд1 * Д Д * П 0 * ЧВ0 = 0,82 * (-10) * 7,8 * 284,9 = - 8,2 тис. Руб .;

  в) тривалості робочого дня

  Д ГВП = Уд1 * Д1 * Д П * ЧВ0 = 0,82 * 215 * (-0,3) * 284,9 = -15,1 тис. Руб .;

  г) середньогодинної вироблення робітників

  Д ГВЧВ = Уд1 * Д1 * П1 * Д ЧВ = 0,82 * 215 * 7,5 * 31,23 = +41,3 тис. Руб.

  Аналогічним чином аналізується зміна середньорічний вироблення робочого, яка залежить від кількості відпрацьованих днів одним робочим за рік, середньої тривалості робочого дня і середньогодинного виробітку:

  ГВ = Д * П * ЧВ (3.12)

  Д ГВД = Д Д * П 0 * ЧВ0 = -10 * 7,8 * 284,9 = - 22,2 тис. Руб.

  Д ГВП = Д1 * Д П * ЧВ0 = 215 * (-0,3) * 284,9 = -18,4 тис. Руб .;

  Д ГВЧВ = Д1 * П1 * Д ЧВ = 215 * 7,5 * 31,23 = +50,4 тис. Руб. .

  Разом + 9,8 тис. Руб.

  Таким чином, середньорічна вироблення робочого ТОВ «Ліка» за аналізований період збільшилася на 9,8 тис.руб.

  Аналогічним чином розраховують вплив і інших факторів з подальшим узагальненням результатів аналізу (табл. 11)

  Таблиця 11.

  Результати факторного аналізу

  фактор

  Д ЧВХ

  Д ГВХ

  Д ГВППП

  Д ВПХ

  1. Чисельність персоналу

  -

  2. Середньорічне виробництво 1 працівника

  +3600

  Разом

  +3600

  2.1. Питома вага робітників

  +10,0

  +2000

  2.2. Кількість відпрацьованих днів одним робочим за рік

  -22,2

  -18,2

  -3640

  2.3. Тривалість робочого дня

  -18,4

  -15,1

  -3020

  2.4. Зміна середньогодинної вироблення робітників

  +50,4

  +41,3

  +8260

  Разом

  +9,8

  +18

  +3600

  2.4.1. зміна технології

  +16,07

  +25,9

  +21,2

  +4240

  2.4.2. Зміна структури продукції

  +11,00

  +17,7

  +14,57

  +2900

  2.4.3. Непродуктивні витрати праці

  -1,71

  -2,7

  -2,2

  -440

  2.4.4. модернізація обладнання

  +5,87

  +9,5

  +78

  +1560

  Разом

  +31,23

  +50,4

  +41,3

  +8260

  На ТОВ «Ліка» великі невикористані можливості зростання рівня даних показників пов'язані з цілоденні, внутрізмінних і непродуктивними втратами робочого часу, що потрібно враховувати при плануванні та організації виробництва в майбутньому.

  Динаміка зростання продуктивності праці показана на діаграмі:

  3.4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства

  Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу - відношення прибутку до середньооблікової чисельності виробничого (операційного) персоналу:

  RПП = (П: ПВП) * 100 (3.13)

  де RПП - рентабельність персоналу;

  П - прибуток від реалізації продукції;

  ПВП - середньооблікова чисельність виробничого персоналу;

  Факторну модель даного показника можна представити таким чином:

  RПП = Rоб * ДРП * ГВ (3.14)

  де Rоб - рентабельність обороту (продажів);

  ДРП - частка реалізованої продукції в загальному обсязі її випуску;

  ГВ - середньорічна вироблення продукції 1 працівником в поточних цінах.

  Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності персоналу представлені в табл.12.

  Таблиця 12.

  Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу

  показник

  Значення показника

  Зміна (+, -)

  2006

  2007

  Прибуток від реалізації продукції, тис. Руб.

  46166

  102498

  +56332

  Валовий обсяг виробництва продукції в поточних цінах звітного року, тис. Руб.

  572661

  717416

  +144755

  Виручка від реалізації продукції, тис. Руб.

  563089

  701605

  +138516

  Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  200

  200

  Рентабельність продажів, %

  8,2

  14,61

  +6,41

  Питома вага продажу у вартості виробленої продукції

  0,983

  0,978

  -0,005

  Середньорічне виробництво продукції одним працівником (в поточних цінах), тис. Руб.

  2863,31

  3587,08

  +723,78

  Прибуток на 1 працівника, тис. Руб.

  230,83

  512,49

  +281,74

  Дана модель дозволяє встановити, наскільки змінилася прибуток на одного працівника за рахунок рівня рентабельності продажів, питомої ваги виручки в загальному обсязі виробленої продукції та продуктивності праці.

  Дані табл. 12 свідчать про те, що прибуток на одного працівника збільшилася на 281,74 тис. Руб., В тому числі за рахунок зміни:

  а) продуктивності праці

  ДRПП = ДГВ * Дрп0 * Rоб0 (3.14)

  ДRПП = 723,78 * 0,983 * 8,2 / 100 = +58,34 тис. Руб.

  б) питомої ваги реалізованої продукції в загальному її випуску

  ДRПП = ГВ1 * ДДрп * Rоб0 (3.15)

  ДRПП = 3587,08 * (-0,005) * 8,2: 100 = - 1,47 тис. Руб.

  в) рентабельності продажів

  ДRПП = ГВ1 * ДДрп * Rоб0 (3.16)

  ДRПП = 3587,08 * 0,978 * 6,41: 100 = +219,92 тис. Руб.

  4. Узагальнюючі показники використання економічного потенціалу

  Оцінка економічної динаміки дозволяє виявити кількісні характеристики ділової активності, що показують як досліджуване підприємство виконує «золоте правило економіки», що вимагає наступні оптимальні пропорції в співвідношенні темпових показників:

  ТП> ТV> Так> 100% (4.1)

  де ТП - темп зростання прибутку,%

  ТV - темп зростання виручки від продажів,%

  Так - темп зростання активів,%

  Так = сто двадцять одна тисяча триста п'ятьдесят п'ять: 108731 * 100 = 112%

  Перше нерівність означає, що економічний потенціал організації зростає, тобто масштаби його діяльності збільшуються. Нарощування активів компанії, збільшення її розмірів, як правило, є однією з основних цільових установок, що формулюються власниками компанії і її управлінським персоналом в явній або неявній формі.

  ТV = 701605: 563089 * 100 = 125%

  Друге нерівність вказує на те, що в порівнянні зі збільшенням економічного потенціалу обсяг реалізації зростає більш високими темпами, тобто ресурси комерційної організації використовуються більш ефективно, підвищується віддача з кожної гривні, вкладеної в компанію.

  ТП = 102498: 46166 * 100 = 220%

  З третього нерівності видно, що прибуток зростає випереджаючими темпами, що свідчить, як правило, про що була в звітному періоді відносне зниження витрат виробництва та обігу як результаті дій, спрямованих на оптимізацію технологічного процесу та взаємовідносин з контрагентами.

  Таким чином, підсумкове нерівність: 220%> 125%> 112%> 100%

  Для комплексної оцінки діяльності підприємства визначимо шляхом зіставлення екстенсивних та інтенсивних факторів індекс економічного зростання:

  де IП.Т. - індекс продуктивності праці;

  IФ.О. - індекс фондовіддачі;

  IППП. - індекс чисельності;

  IО.Ф. - індекс основних фондів.

  IП.Т. = 418: 400 = 1,045

  IФ.О. = 4,34: 3,84 = 1,13

  IППП. = 200: 168 = 1,19

  IО.Ф. = 134 125: 116 040 = 1,156

  = 0,858

  Так як отримане значення для ТОВ «Ліка» IЕК.Р. <1, то його зростання відбувалося в основному за рахунок екстенсивних показників.

  висновок

  Аналіз структури основних засобів ТОВ «Ліка» дозволяє судити про технічної оснащеності та умовах виробництва. Він показує, що найбільшу питому вагу мають машини і обладнання (56,41% на початок періоду та 53,37% на кінець). Зміна структури в значній частині обумовлений придбанням земельної ділянки (7164 тис.руб.).

  Однак частка виробничого інвентарю в загальній структурі невелика (1,25% і 1,27% на початок і кінець періоду), але саме ця складова основних засобів має найбільшу динаміку (надійшло на 1581тис.руб., Вибуло на 1331тис.руб.) І темпи зростання склали 117,3%.

  Збільшення основних засобів по окремих елементах свідчить про правильну політику, що проводиться в організації, спрямованої на технічне переозброєння.

  Важливою складовою аналізу трудових ресурсів ТОВ «Ліка» є вивчення руху робочої сили.

  Загальний оборот робочої сили в ТОВ «Ліка» можна вважати нормальним, проте негативним моментом є збільшення обороту з вибуття (на 8%) і збільшення коефіцієнта плинності кадрів (на 7%), як наслідок, на цю ж суму зменшився коефіцієнт сталості кадрів.

  У ТОВ «Ліка» велика частина втрат (20330 ч) викликана суб'єктивними факторами: додатковими відпустками з дозволу адміністрації, прогулами, простоями, що можна вважати невикористаними резервами збільшення фонду робочого часу і вивільнення 11 працівників.

  Істотними є на даному підприємстві і непродуктивні витрати праці в зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу - 1640 год.

  Скорочення втрат робочого часу, які обумовлені причинами, залежними від трудового колективу, є резервом збільшення виробництва продукції, що не вимагає додаткових інвестицій і що дозволяє швидко отримати віддачу. В даному випадку - це 6259,2 тис. Руб.

  На закінчення аналізу можна запропонувати наступні заходи щодо забезпечення зростання продуктивності праці і визначити резерви підвищення середньогодинної, середньоденний і середньорічний вироблення робочих:

  використання можливостей збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок впровадження нових технологій, заміни застарілого обладнання;

  скорочення витрат праці на виробництво продукції за рахунок механізації і автоматизації виробництва, вдосконалення організації праці, підвищення рівня інтенсивності праці, зменшення втрат робочого часу і т.д.

  Організації далеко не байдуже як окремі групи основних засобів впливають на кінцеві показники її діяльності. Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності організації, раціональне та ефективне використання основних засобів дозволяє підвищувати обсяги виробництва без додаткових капітальних вкладень або при мінімальній їх величиною, забезпечуючи тим самим велику прибутковість (рентабельність) діяльність організації в цілому.

  Зміна в рівні продуктивності праці в залежності від структури товарних груп і окремих видів товарів не завжди оцінюється однозначно. Продуктивність праці може знижуватися при значному питомій вазі знову освоюваної товару або поліпшенні його якості. Щоб домогтися підвищення якості, надійності та конкурентоспроможності товару, потрібні додаткові витрати коштів і праці. Однак виграш від збільшення обсягу продажів, більш високих цін, як правило, перекриває програш від зниження продуктивності праці. Тому взаємозв'язок продуктивності праці, якості товарів, собівартості, обсягу продажів і прибутку повинна знаходитися в центрі уваги аналітиків.

  література

  1. Басовский Л.Є., Басовська Є.М. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності. - М .: ИНФРА-М, 2004.

  2. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-му, 2005.

  3. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. - М .: Фінанси і статистика, 2003.

  4. Ковальов В.В. Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства - М .: Проспект, 2005.

  5. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і Статистика. 2005.

  6. Маркар'ян Е.А., Герасименко Г.П., Маркар'ян С.Е. Економічний аналіз господарської діяльності. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2005.

  7. Протасов В.Ф. Аналіз діяльності підприємства (фірми): виробництво, економіка, фінанси, інвестиції, маркетинг. - М: Фінанси і статистика, 2003.

  8. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М .: Инфра-М 2009.

  9. Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості. - Мінськ: Вища школа, 2003.

  10. Шадріна Г.В. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності - М .: «Благовіст-В», 2003.

  11. Шеремет А.Д. Економічний аналіз. - М .: Фінанси і статистика, 2004.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Дослідження рівня використання економічного потенціалу організації