Дата конвертації22.06.2017
Розмір85.48 Kb.
ТипКурсова робота

Скачати 85.48 Kb.

Ефективність інвестиційних проектів (1)

Сибірська автомобільно-дорожня академія

Центр дистанційного навчання

Курсова робота по темі:

«Ефективність інвестиційних проектів»

Спеціальність: «Економіка і управління на транспорті»

м Називаевск

2008

Початкові дані

1. Стартові інвестиції

номер варіанта

проект

Інвестиції, млн руб.

1

2

3

8

А

34

Б

45

В

45

2. Підприємству надано банківський кредит:

1) на один рік за умов нарахування відсотків щомісяця з розрахунку 21% річних (на травень 2003 г.);

2) на три роки з щоквартальним нарахуванням відсотків з розрахунку 10% річних;

3) на сім років з щорічним нарахуванням відсотків з розрахунку 5% річних.

3. Підприємству надані транспортні засоби в лізинг:

1) вартість орендного рухомого складу дорівнює величині інвестицій;

2) термін лізингового договору (за варіантами): №1-10 становить 5 років;

3) лізинговий відсоток складе 15% річних;

4) внесок платежів проводиться один раз в кінці року;

5) залишкова вартість за договором  10%.

4. Фінансові інвестиції:

1) номінальна вартість привілейованої акції  1300,0 руб .;

2) номінальна вартість звичайної акції  130,00 руб .;

3) кількість випущених акцій (за варіантами): №1-10 складуть 100000 штук;

4) дивіденд на одну акцію (за варіантами): №1-10 складе 30% річних;

5) витрати, пов'язані з розміщенням 3% від обсягу емісії.

Таблиця 2. Грошові потоки, млн. Руб.

номер варіанта

проект

роки

1

2

3

4

5

8

А

24

15

9

3

0

Б

34

23

11

9

0

В

30

21

14

7

3

6. Ставка дисконтування (за варіантами): №1-10 складе 15%;

7. Процентні ставки для обчислення коефіцієнтів дисконтування при визначенні внутрішньої норми прибутковості (IRR) (за варіантами): № 110 = 15%; = 21%.

8. Ризик, пов'язаний з реалізацією проекту (за варіантами):

№1-10 А = 13%; Б = 16%; В = 17%.

зміст

Вступ

1. Оцінка варіантів інвестування

1.1 Банківський кредит

1.2 Лізинг

2. Оцінка економічної ефективності інвестицій

2.1. Чиста поточна вартість

2.2 Індекс рентабельності інвестицій

2.3 Термін окупності інвестицій

2.4 Внутрішня норма прибутковості

3. Аналіз альтернативних проектів

4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів

в умовах інфляції і ризику

4.1. Оцінка проектів в умовах інфляції

4.2 Оцінка ризиків інвестиційних проектів

5. Оптимальне розміщення інвестицій

5.1. Проекти, що піддаються дробленню

5.2 Проекти, що не піддаються дробленню

Список використаних джерел

1. Оцінка варіантів інвестування

1.1 Банківський кредит

Підприємству надано банківський кредит:

1) на один рік за умов нарахування відсотків щомісяця з розрахунку 21% річних (на травень 2003 г.);

2) на три роки з щоквартальним нарахуванням відсотків з розрахунку 10% річних;

3) на сім років з щорічним нарахуванням відсотків з розрахунку 5% річних.

4) інвестиційний капітал в початковий момент: проект А - 34 млн. Руб., Проект Б - 45 млн. Руб., Проект В - 45 млн. Руб.

Для фінансування інвестиційних проектів можуть виділятися середньострокові або довгострокові позики (кредити). До середньострокових належать позики, що видаються на термін від 1 року до 5 років. Позики, надані на термін понад 5 років, відносяться до довгострокових.

Розмір інвестованого капіталу через n років визначається за формулою:

,

де  розмір інвестованого капіталу через n років, руб .;  сума грошей в початковий момент часу (величина інвестованого капіталу), руб .;  число періодів, за які нараховується відсоток;  ставка відсотка за кредит.

,

де  сума кожного платежу в постійному ряду рівних платежів, руб.

Розмір інвестованого капіталу до кінця n-го року:

.

При цьому до кінця першого року ; до кінця другого року .

Внутрішньорічні процентні нарахування:

,

де  оголошена річна ставка;  кількість нарахувань у році;  кількість років.

1). Визначаємо інвестиційний капітал за один рік з розрахунку 21% річних:

.

Проект - Б = ​​В

= 45 * (1 + 0,21) = 54,45 (млн. Руб.)

Проект - А

= 34 * (1 + 0,21) = 41,14 (млн. Руб.);

2). Визначаємо щомісячне нарахування відсотків на інвестиційний капітал до травня місяця включно з розрахунку 21% річних:

,

Проект - Б = ​​В

= 45 * (1 + 0,21 / 12 * 5) = 48,938 млн.крб .;

Проект - А

= 34 * (1 + 0,21 / 12 * 5) = 36,975 млн.крб .;

3). Визначаємо нарахування відсотків щокварталу на три роки з розрахунку 10% річних:

Проект - Б = ​​В

= 45 * (1 + 0,10 / 4 * 4) 3 = 45 * (1 + 0,025 * 4) 3 = 45 * (1,1) 3 = 45 * 1,331 = 59,895 млн. Руб .;

Проект - А

= 34 * (1 + 0,10 / 4 * 4) 3 = 34 * (1 + 0,025 * 4) 3 = 34 * (1,1) 3 = 34 * 1,331 = 45,254 млн. Руб .;

4). Визначаємо щорічне нарахування відсотків на сім років з розрахунку 5% річних:

.

Проект - Б = ​​В

= 45 * (1 + 0,05) 7 = 45 * 1,407 = 63,315 млн.крб .;

Проект - А

= 34 * (1 + 0,05) 7 = 34 * 1,407 = 47,838 млн.крб .;

1.2 Лізинг

Підприємству надані транспортні засоби в лізинг:

1) вартість орендного рухомого складу дорівнює величині інвестицій;

2) термін лізингового договору - становить 5 років;

3) лізинговий відсоток складе 15% річних;

4) внесок платежів проводиться один раз в кінці року;

5) залишкова вартість за договором  10%.

Лізинг - довгострокова оренда рухомого і нерухомого майна на строк від 3 до 20 років і більше. Відповідно до Закону РФ «Про лізинг» від 29.10.98 №164-ФЗ лізинг  це вид інвестиційної діяльності з придбання майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним та юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором з правом викупу майна лізингоодержувачем.

При разовому внеску платежів по лізингу протягом року визначається за формулою:

,

де П  сума орендних платежів, руб .; З  сума амортизації або вартість лізингових основних фондів, руб .; j  лізинговий відсоток, частки одиниці (15%); n  термін контракту; m періодичність орендних платежів на рік.

При внеску платежів m раз протягом року

.

При укладанні лізингової угоди часто вже не передбачається повна амортизація вартості орендованого обладнання і т.д.

У цьому випадку суму лізингового платежу коригують на відсоток залишкової вартості. Для цього використовується формула коректування множника.

,

де i  відсоток залишкової вартості (10%).

Розглянемо приклад транспортний засіб взято в лізинг.

Вартість орендного транспортного засобу - 120 тис. Руб., Термін лізингового договору - 5 років. Лізинговий відсоток - 15% річних, внесок платежів проводиться один раз в кінці року.

Залишкова вартість за договором - 10%.

Величина лізингових платежів буде постійна і складе

= 5

= 120 * 0,15 * 1,15 = 120 * 0,347 = 120 * 0,26 = 31,2 млн. Руб.

коригувальний множник

=

2 , 31

= 2,41 = 0,958

Сума разового орендного платежу з урахуванням коригуючого множника складе

млн. руб.

План погашення боргу за лізинговим договором представимо в таблиці.

періодичність платежів

Залишкова вартість на початок періоду, млн.руб.

Орендні платежі, млн.руб.

Відсотки за лізинг, млн. Руб. (Гр. 2 ∙ )

Амортизація, млн. Руб. (Гр. 3-гр. 4)

1

2

3

4

5

1-й рік

120,0

30,886

9,0

21,886

2- й рік

96,0

30,886

7,2

23,686

3-й рік

72,0

30,886

5,4

25,486

4-й рік

48,0

30,886

3,6

27,286

5-й рік

24,0

30,886

1,8

29,086

Залишкова вартість всього за 5 років

Σ154,43

Σ 27,0

Σ127,43

1.3 Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції є порівняно новим явищем в практичній діяльності підприємств. Фінансові інвестиції (портфельні інвестиції)  вкладення коштів в різні фінансові активи, найбільшу частку серед яких займають вкладення в цінні папери.

Основні етапи інвестування в фінансові активи:

1) вибір інвестиційної політики;

2) аналіз цінних паперів;

3) формування портфеля цінних паперів;

4) оцінка ефективності портфеля цінних паперів.

Випуск цінних паперів в обіг здійснюється при установі акціонерного товариства та продаж акцій його засновникам (власникам). Акціонування є одним з методів фінансування інвестицій.

В умовах ринкової економіки одним з основних методів залучення коштів інвесторів для організації або розширення діяльності підприємства є емісія цінних паперів.

Залежно від потреб акціонерного товариства емісія цінних паперів може бути спрямована:

 • на збільшення статутного капіталу емітента;

 • на зміну структури акціонерного капіталу;

 • на мобілізацію ресурсів на інвестиції чи поповнення обігових коштів;

 • на погашення кредиторської заборгованості емітента;

 • на залучення позикового капіталу шляхом випуску облігацій господарюючого суб'єкта.

Акції є майнові цінні папери, які засвідчують права їх власників на частину чистого прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, участь в управлінні і на частку в майні акціонерного товариства в разі його ліквідації.

Акції акціонерного товариства бувають двох категорій: звичайні і привілейовані. Найбільший ризик вкладення капіталу мають звичайні акції (тобто ризик невизначеності в отриманні майбутніх доходів).

Звичайні акції дають право на участь в управлінні акціонерним товариством і участь в розподілі чистого прибутку товариства після поповнення резервів і виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Привілейовані акції не дають права на участь в управлінні, але приносять постійний (фіксований) дивіденд і мають перевагу перед звичайними акціями при розподілі прибутку та ліквідації товариства.

Дивіденди на підприємстві виплачуються тільки в тому випадку, якщо профінансовані за рахунок прибутку всі прийнятні інвестиційні проекти або зовсім немає прийнятних інвестиційних проектів. Якщо весь прибуток доцільно використовувати для реінвестування, дивіденди не виплачуються зовсім. Дивіденди не виплачуватимуться, якщо підприємство не має прибутку. Нерідко підприємства не виплачують дивіденди з тим, щоб уникнути податку, так як податком обкладаються тільки отримані акціонерами дивіденди, а відкладені до виплати дивіденди (нерозподілений прибуток) податком не обкладаються.

Багато вантажні автотранспортні підприємства, що стали в умовах ринку акціонерними товариствами, на початку 90-х років здійснювали випуск акцій, які не набули великої популярності, т. К. Підприємства не мали достатнього прибутку за результатами господарської діяльності. Тому акції вантажних автотранспортних підприємств не мають широкого ходіння на біржах і не мають ринкової вартості, а поширюються тільки всередині підприємства (між робітниками, співробітниками).

Фінансові інвестиції:

1) номінальна вартість привілейованої акції  1300,0 руб .;

2) номінальна вартість звичайної акції  130,00 руб .;

3) кількість випущених акцій (за варіантами): №1-10 складуть 100000 штук;

4) дивіденд на одну акцію (за варіантами): №1-10 складе 30% річних;

5) витрати, пов'язані з розміщенням 3% від обсягу емісії.

СД = 130 руб. * 100 000 шт. * 0,3 = 3,9 млн. Руб.

ПП = 13 млн. Руб. - (13 млн. Руб. * 0,03) - 3,9 млн. Руб. = 13 млн. Руб. - 0,39 млн. Руб. - 3,9 млн. Руб. = 8,71 млн. Руб.

Сума привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% статутного капіталу товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу встановлений для відкритого акціонерного товариства 1000 МРОТ і для закритого акціонерного товариства 100 МРОТ на дату їх реєстрації.

Ціна капіталу, що залучається через розміщення привілейованих акцій:

,

Кр = 21,78 / 130 - 3,9 = 2,4.

де D  дивіденд, що виплачується за привілейованої акції, руб .; P ціна привілейованої акції, руб .; Kp ціна капіталу або необхідна прибутковість, руб .; F  витрати, пов'язані з розміщенням емісії (витрати на оплату інвестиційного консультанта, організація рекламної кампанії, процедура андеррайтингу), руб.

Ціна капіталу, мобілізуються шляхом розміщення звичайних акцій:

,

де Ko вартість капіталу, що залучається шляхом емісії звичайних акцій, руб .; D дивіденди, що виплачуються по звичайних акціях, руб .; Po  ціна звичайних акцій, руб .; НП нерозподілений прибуток (відкладені потенційні дивіденди акціонерів), руб.

2. Оцінка економічної, ефективності інвестицій

В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень.

Основними методами оцінки економічної ефективності є:

 • метод чистої поточної вартості (чистий приведений ефект);

 • метод терміну окупності;

 • метод індексу рентабельності проекту;

 • метод внутрішньої норми прибутковості.

Економічна оцінка інвестицій є найважливішим завданням економічного аналізу інвестиційних проектів, т. К. Надходять кошти (потоки) забезпечують окупність інвестиційного проекту.

Економічний аналіз інвестиційних рішень повинен бути заснований на дослідженні доходів і витрат у формі грошових потоків. Визначення кількості років, необхідних підприємству для відшкодування витрат на створення підприємства, безпосередньо залежить від терміну експлуатації ОФ і фінансових результатів.

Потік грошових коштів підприємства - сума чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, змін в довгостроковій заборгованості і власному оборотному капіталі за вирахуванням капвкладень в основні засоби: грошовий потік розглядається в оцінці як один з найбільш об'єктивних показників фінансової діяльності підприємства.

,

де  чистий прибуток підприємства, руб .;  амортизаційні відрахування, руб .;  капітальні вкладення в основні засоби, руб .;  приріст (економія) власних оборотних коштів, руб .;  сума має бути погашена довгострокової заборгованості, руб.

2.1 Чиста поточна вартість

Чиста поточна вартість інвестиційного проекту являє різницю між поточною вартістю майбутнього грошового потоку (припливу грошових коштів) і сумою початкового капіталу. Показник NPV відбиває прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства у випадку прийняття розглянутого проекту.

Коефіцієнт дисконтування:

,

де r - ставка дисконтування; k  період (місяць, рік), показує кількість років між поточним моментом і моментом отримання грошового потоку.

В якості коефіцієнта дисконтування може використовуватися або процентна ставка математичне дисконтування), або облікова ставка (банківське дисконтування).

Загальна накопичена величина дисконтованих надходжень:

PV =

де  грошові надходження, що генеруються проектом в році k (чистий дохід), руб. При разової інвестиції:

NPV =,

де IC - стартові інвестиції, руб.

Умови: NPV> 0  проект слід прийняти;

NPV <0  проект варто відкинути;

NPV = 0  проект ні прибутковий, але і ні збитковий (будь-яке рішення

Розглянемо розрахунок чистої поточної вартості інвестиційних проектів.

Дисконтована ставка 15%.

Стартові інвестиції і грошові потоки

показник

Проект А, млн. Руб.

Проект Б, млн. Руб.

Проект В, млн. Руб.

1

2

3

4

1. Інвестиції

34

45

45

2. Результати по роках

1 - й

24

34

30

2 - й

15

23

21

3 - й

9

11

14

4 - й

3

9

7

5 - й

0

0

3

Разом

51

77

75

Визначимо сумарні наведені результати за 5 років при ставці дисконтування 0,12.

Проект А:

24 / 1,15 + 15 / 1,323 + 9 / 1,521 + 3 / 1,749 + 0 = 20,870 + 11,338 + 5,917 + 1,715 = 39,840 млн.крб. 39,840> 34,0, отже проект окупається в 3 році

NPV = PV - IC = 39,840 - 34 = 5,840 млн. Руб., NPV> 0.

Проект приймається.

Проект Б:

34 / 1,15 + 23 / 1,323 + 11 / 1,521 + 9 / 1,749 + 0 = 29,565 + 17,385 + 7,232 + 5,146 = 59,328 млн.крб. 59,328> 45,0, отже проект окупається в 3 році

NPV = PV - IC = 59,328 - 45 = 14,328 млн. Руб., NPV> 0.

Проект приймається.

Проект В:

30 / 1,15 + 21 / 1,323 + 14 / 1,521 + 7 / 1,749 + 3 / 2,011 = 26,087 + 15,873 + 9,964 + 4,002 + 1,492 = 57,418 млн.крб.

57,418> 45,0, отже проект окупається на третій рік.

NPV = PV - IC = 57,418 - 45 = 12,418 млн. Руб., NPV> 0.

Проект приймається.

З вище наведеного розрахунку, кращим є проект Б

2.2 Індекс рентабельності інвестицій

Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій I) є продовженням методу розрахунку NPV. Якщо інвестиції здійснені разовим вкладенням, то

де - чистий дохід, руб .; IC - стартові інвестиції, руб.

Умови: PI  1 - проект слід прийняти;

PI  1 - проект слід відкинути;

PI = 1 - проект ні прибутковий, ні збитковий (будь-яке рішення).

На відміну від чистого приведеного ефекту індекс рентабельності є відносним показником, тому він зручний при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакові значення NPV, або при комплектуванні портфеля інвестицій з максимальним сумарним значенням NPV.

Проект А:

PI> 1. Проект слід прийняти.

Проект Б:

PI> 1. Проект слід прийняти.

Проект В:

PI <1. Проект слід прийняти.

З вище наведеного розрахунку, кращим є проект Б

2.3 Термін окупності інвестицій

Метод є одним з найпростіших і широко поширений у світовій обліково-аналітичній практиці, передбачає тимчасової упорядкованості грошових надходжень. Один з найбільш часто вживаних показників для аналізу інвестиційних проектів.

Алгоритм розрахунку терміну окупності (РР) залежить від рівномірності розподілу прогнозованих доходів від інвестицій.

РР - це число років, необхідне для відшкодування стартових інвестиційних витрат.

РР = min n, при якому .

Якщо без урахування фактора часу, тобто коли рівні суми доходу, одержувані в різний час, розглядаються як рівноцінні, то показник терміну окупності

де I З  розмір інвестицій, руб .; - щорічний чистий дохід, руб.

Проект А: Проект окупається на 3 році.

року

Проект Б: Проект окупається на 3 році.

рік

Проект В: Проект окупається на 3 році.

Приходимо до висновку, що за терміном окупності, найбільш ефективний проект Б. Остаточний варіант, враховуючи вищенаведені розрахунки, залишається за проектом Б

2.4 Внутрішня норма прибутковості інвестиційних проектів

Внутрішня норма прибутковості (рентабельності IRR) є показником, широко використовуваним при аналізі ефективності інвестиційних проектів.

Під нормою прибутковості розуміють значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV проекту дорівнює нулю:

IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0,

тобто щоб забезпечити дохід від інвестованих коштів або принаймні їх окупність, необхідно домогтися вищенаведеної залежності.

Показник внутрішньої норми прибутковості (IRR) характеризує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути зроблені при реалізації даного проекту. Якщо для реалізації проекту отримана банківська позика, то значення IRR показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

Показник, що характеризує відносний рівень витрат, (відсотки за кредит, дивіденди і т.д.), є ціною за використаний (авансованих) капітал (СС). Він відбиває сформований на підприємстві мінімум повернення на вкладений у його діяльність капітал, його рентабельність і розраховується по формулі середньої арифметичної зваженої.

Якщо IRR> СС (ціна залучених ресурсів), проект слід прийняти.

Якщо IRRСС, проект слід відкинути.

Якщо IRR = СС, проект ні прибутковий, ні збитковий (будь-яке рішення).

Орієнтуючись на існуючі в момент аналізу процентні ставки на позичковий капітал, вибираються два значення коефіцієнта дисконтування r 1 2 таким чином, щоб в інтервалі (r 1, r 2) функція NPV = f (r) змінювала своє значення з «+» на «-» або навпаки.

де - значення процентної ставки в дисконтном множителе, при якому )  0 ; - значення процентної ставки в дисконтном множителе, при якому .

Точність обчислень зворотно пропорційна довжині інтервалу (r 1, r 2), а найкраща апроксимація з використанням табульованих значень досягається у випадку, коли довжина інтервалу мінімальна (дорівнює 1%), тобто r 1 і r 2 - найближчі друг до друга значення коефіцієнта дисконтування, що задовольняють умовам (у випадку зміни знака з «+» на «-»).

де r 1 - 15%; r 2 - 21%;

Визначення IRR графічно:

Проект Б: при r 1 - 15%, r 2 - 21%, IC - 45 млн.руб.

Знаходимо NPV:

NPV = PV - IC:

При r = 0,15

34 / 1,15 + 23 / 1,323 + 11 / 1,521 + 9 / 1,749 + 0 = 29,565 + 17,385 +7,232 + 5,146 = 59,328 млн.руб.

NPV = 14,328 млн. Руб.

При r = 0,21

34 / 1,21 + 23 / 1,464 + 11 / 1,772 + 9 / 2,146 + 0 = 28,1 + 15,7 + 6,2 + 4,2 = 54,2 млн.руб.

NPV = 54,2- 45,0 = 9,2 млн. Руб.

Аналітичний розрахунок внутрішньої прибутковості інвестиційних проектів:

Потрібно визначити значення IRR для проекту Б.

Порівняльні варіанти визначення внутрішньої норми прибутковості

рік

Потік млн. Руб.

Розрахунок - 1.

Розрахунок - 2.

r 1 = 15% V k = 1 / (1 + 0.15) k

NPV млн.руб.

r 1 = 21% V k = 1 / (1 + 0.21) k

NPR млн.руб.

0-й

-45

1,0

-45

1,0

-45

1-й

34

0,870

29,580

0,826

28,084

2-й

23

0,756

17,388

0,683

15,709

3-й

11

0,657

0,564

4-й

9

0,572

0,460

5-й

0

0,497

0,385

За даними розрахунків 1 та 2 обчислимо значення IRR.

 1. IRR = 15% + 1,968 / 4,097 * 6% = 17,88%

На підставі отриманого результату IRR уточнимо величину ставки, прийнявши значення процентних ставок = 17% і = 18%. Зробимо новий розрахунок.

Порівняльні варіанти для визначення внутрішньої норми прибутковості


ггоду

Потік, млн. Руб.


розрахунок 1

розрахунок 2

= 17%NPV,

млн.

руб.

= 18%


NPV, млн. Руб.

0-й

-45


1,0

-45

1,0

-45

1-й

34


0,855

29,1

0,847

28,8

2-й

23


0,730

16,8

0,718

16,5

3-й

11


0,6250,608


4-й

9


0,5340,516


5-й

0


0,4560,437


Разом

-


-

0,9

-

0,3

2) IRR = .

IRR = 17,75% є верхньою межею процентної ставки, за якою підприємство може окупити кредит для фінансування інвестиційного проекту.

3. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів

Оцінка економічної ефективності інвестицій дозволяє економісту зробити вибір з кількох можливих для реалізації інвестиційних проектів. Одним із спонукальних мотивів, які змушують підприємство вибирати з декількох перспективних проектів один або кілька, є обмеженість фінансових коштів. З усіх розглянутих критеріїв найбільш прийнятними для прийняття рішень інвестиційного характеру є критерії NPV, IRR, PI.

Для розглянутих проектів А, Б і В можуть бути розглянуті, так як всі критерії ефективності задовольняють пропонованим до них вимогам: PI> 1; PP менше 5 років; NPV> 0; IRR> 0,1. Однак найкращим проектом буде проект Б, так як його NPV, IRR, PI більше.

При прийнятті рішення можна керуватися такими міркуваннями:

 1. рекомендується вибирати варіант з великим NPV, оскільки цей показник характеризує можливий приріст економічного потенціалу підприємства (нарощування економічної могутності підприємства є однією з найбільш пріоритетних цільових установок);

 2. можливо також зробити розрахунок коефіцієнта IRR для пріростних показників капітальних вкладень і доходів.Якщо IRR> CC, то приростні витрати виправдані і доцільно прийняти проект з великими капітальними вкладеннями. Найкращим критерієм є NPV.

Стартові інвестиції проектів:

Проект А - 34 млн.руб .; Проект Б - 45 млн.руб .; Проект В - 45 млн.грн., Які розраховані на 5 років.

Розглянемо динаміку грошових потоків і показників ефективності проектів Б і В, так як дані проекти мають однакові стартові інвестиції.

Роки і показники

Прогнозовані грошові потоки млн.руб.

потік Б

потік В

0 - й

- 45

- 45

1 - й

34

30

2 - й

23

21

3 - й

11

14

4 - й

9

7

5 - й

0

3

NPV

14,328

12,418

PI

1. 318

1,276

PP

2,1 року

2,2 року

IRR

17,75%

З розглянутих проектів за всіма критеріями ефективності пропонованих до них вимог: PI> 1; РР - менше 5 років; NPV> 0; IRR> 0.1, краще проект Б, а проект В - відкидається.

4. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику

4.1 Оцінка проектів в умовах інфляції

При оцінці ефективності капітальних вкладень необхідно по можливості враховувати вплив інфляції, тому що інфляція спотворює результати аналізу ефективності довгострокових інвестицій. Найбільш простий є методика коректування коефіцієнта дисконтування на індекс інфляції. Для практичних розрахунків формула буде мати вигляд

1) ;

2) ,

де р - коефіцієнт дисконтування з урахуванням інфляції; i - індекс інфляції.

Розглянемо економічну доцільність реалізації проекту Б за таких умов: величина інвестицій - 45 млн. Руб .; період реалізації - 5 років; доходи по роках (млн. руб.) - 34; 23; 11; 9; 0; поточна ставка прибутковості (без урахування інфляції) - 12%; середньорічний індекс інфляції - 11%.

Зробимо оцінку проекту без урахування і з урахуванням інфляції.

 1. Без урахування інфляції:

N 34 / 1,12 + 23 / 1,254 + 11 / 1,405 + 9 / 1,574 - 45 = 30,357 + 18,341 + 7,829 + 5,718 - 45 = 17,245 млн.крб.

Отже, за відсутності інфляції проект доцільно прийняти (NPV  0).

2. З урахуванням інфляції: (23%)

p = 0,12 + 0,11 = 0,23 (23%).

N 34 / 1,23 + 23 / 1,513 + 11 / 1,861 + 9 / 2,289 - 45 = 27,642 + 15,202 + 5,911 + 3,932 - 45 = 7,687 млн. Руб .;

NPV  0, отже, проект можна прийняти.

4.2 Оцінка ризиків інвестиційних проектів

Ризик інвестиційного проекту виражається у відхиленні грошових коштів для даного проекту від очікуваного. Чим більше відхилення, тим проект вважається більш ризикованим. Існує кілька підходів до оцінки ризиків інвестиційних проектів:

1) імітаційна модель оцінки ризику;

2) методика зміни грошового потоку (метод достовірних еквівалентів);

3) метод коригування на ризик коефіцієнта дисконтування.

Реалізація реального інвестиційного проекту пов'язана з певною часткою ризику. Збільшення ризику пов'язано зі зростанням ймовірного доходу. Тому чим більше ризик по конкретному проекту, тим вище повинна бути премія за ризик. Врахувати це можна додаванням премії до безризикового коефіцієнту дисконтування.

Безризиковий коефіцієнт дисконтування в основному відповідає державним цінних паперів. Більш ризиковими є облігації, акції та ін.

Розглянемо інвестиційні проекти, середня ставка прибутковості становить 12%. Ризик, певний експертним шляхом, пов'язаний з реалізацією проекту А, склав 13%, проекту Б - 16%, а з реалізацією проекту В 17%. Термін реалізації проектів 5 років. Оцінити ефективність проектів з урахуванням ризику

Оцінка ефективності проектів з урахуванням ризику

роки

проект А

проект Б

проект В

потік

Vk

(12 + 13 = 25%)

NPV

Млн. руб.

потік

Vk

(12 + 16 = 28%)

NPV

Млн. руб.

потік

Vk

(12 + 17 = 29%)

NPV

Млн. руб.

0-й

-34

1,0

-34

-45

1,0

-45

-45

1,0

-45

1-й

24

0,8

19,2

34

0,781

26,554

30

0,775

23,25

2-й

15

0,64

9,6

23

0,61

14,03

21

0,601

12,621

3-й

9

0,512

4,608

11

0,477

5,247

14

0,466

6,524

4-й

3

0,41

1,23

9

0,373

3,357

7

0,361

2,527

5-й

0

0,328

0

0

0,291

-

3

0,28

0,84

разом

-

-

0,638

-

-

4,188

-

-

0,762

Проект Б з великим NPV вважається кращим.

Проекти з меншими показниками відкидаються - це А і В.

5. Оптимальне розміщення інвестицій

При наявності вибору декількох привабливих інвестиційних проектів і відсутності необхідних грошових ресурсів для участі в кожному виникає завдання оптимального розміщення інвестицій.

5.1 Проекти, піддаються дробленню

При можливості дроблення проектів передбачається реалізація ряду з них в повному обсязі, а деяких - тільки частково (тобто приймаються до розгляду відповідна частка інвестицій і грошових надходжень).

Загальна сума, спрямована на реалізацію проектів, не повинна перевищувати ліміт грошових ресурсів, призначених інвестором на ці цілі.

Послідовність дій у цьому випадку така:

1. Для кожного проекту розраховується індекс рентабельності Р I.

2. Проекти ранжуються за рівнем зменшення показника PI.

3. До реалізації приймаються перші k проектів, вартість яких в сумі не перевищує ліміту коштів, призначених на інвестиції.

4. Черговий проект береться не в повному обсязі, а лише в тій частині, в якій він може бути профінансований.

Підприємство планує інвестувати в основні засоби 45 млн. Руб., Ціна джерел фінансування складає 12%.

Розглядаються чотири альтернативні проекти з наступними потоками платежів (млн руб.):

Проект А: 24; 15; 9; 3; 0.

Проект Б: 34; 23; 11; 9; 0.

Проект В: 30; 21; 14; 7; 3.

Необхідно скласти оптимальний план розміщення інвестицій.

Для складання оптимального плану розміщення інвестицій необхідно PI для кожного проекту.

Проект А: PI = 1,172.

Проект Б: PI = 1,318.

Проект В: PI = 1,276.

Проекти, проранжувати за ступенем убування показника, розташовуються в наступному порядку: Б, В, А.

Виходячи з результатів ранжирування, визначимо інвестиційну стратегію.

Розрахунок оптимальних проектів оптимизирования

проект

Розмір інвестицій, млн. Руб.

Частина інвестицій, що включається в інвестиційний портфель,%

PI.

Б

34

100,0

1,32

В

45-34 = 11

11 / 30100 = 36,7

0,930,0,367 = 0,34

Разом

56

-

1,66

5.2 Проекти, що не піддаються дробленню

У разі, коли інвестиційний проект може бути прийнятий тільки в повному обсязі, для знаходження оптимальних варіантів виробляють перегляд поєднань проектів з розрахунком їх сумарного NPV. Комбінація, що забезпечує максимальне значення сумарного NPV, вважається оптимальною.

Використовуючи дані попереднього прикладу, необхідно скласти план оптимального розміщення інвестицій, маючи на увазі, що ліміт інвестицій не повинен перевищити 45 млн. Руб., А до реалізації можуть бути прийняті проекти тільки в повному обсязі.

Розрахунок оптимальних інвестиційних проектів

Варіанти поєднання проектів

Сумарні інвестиції, млн. Руб.

Сумарний NPV, млн. Руб.

А + Б

34 + 34 = 68

поєднання неможливо

А + В

34 + 30 = 64

поєднання неможливо

Б + В

34 + 30 = 64

поєднання неможливо

Поєднання проектів неможливо, так як сумарні інвестиції проектів перевищують ліміт 45 млн. Руб.

Список використаних джерел

1. Богатінов Ю.В., Швандар В.А. Інвестиційний аналіз: Навчальний посібник для вузів.  М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.

2. Сергєєв І.В. та ін. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник.  2-е изд., Перераб. і доп. М .: Фінанси і статистика, 2002.

3. Мелкумов Я.С. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник.  М. ИНФРА-М, 2000.

4. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності.  М .: ИНФРА - М, 2001..

5. Бочаров В.В. Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємства.  М .: Фінанси і статистика, 1998..

6. Воронцовський А.В. Інвестиції і фінансування. Методи оцінки і обгрунтування.  СПб .: Изд. С. Пб. університету, 1998..