• 5.2 Проекти, що не піддаються дробленню
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації15.08.2017
  Розмір4.76 Kb.
  Типкурсова робота

  Ефективність інвестиційних проектів

  випадку така:

  1. Для кожного проекту розраховується індекс рентабельності Р I.

  2. Проекти ранжуються за рівнем зменшення показника PI.

  3. До реалізації приймаються перші k проектів, вартість яких в сумі не перевищує ліміту коштів, призначених на інвестиції.

  4. Черговий проект береться не в повному обсязі, а лише в тій частині, в якій він може бути профінансований.

  Підприємство планує інвестувати в основні засоби 45 млн. Руб., Ціна джерел фінансування складає 12%.

  Розглядаються чотири альтернативні проекти з наступними потоками платежів (млн руб.):

  Проект А: 24; 15; 9; 3; 0.

  Проект Б: 34; 23; 11; 9; 0.

  Проект В: 30; 21; 14; 7; 3.

  Необхідно скласти оптимальний план розміщення інвестицій.

  Для складання оптимального плану розміщення інвестицій необхідно PI для кожного проекту.

  Проект А: PI = 1,172.

  Проект Б: PI = 1,318.

  Проект В: PI = 1,276.

  Проекти, проранжувати за ступенем убування показника, розташовуються в наступному порядку: Б, В, А.

  Виходячи з результатів ранжирування, визначимо інвестиційну стратегію.

  Розрахунок оптимальних проектів оптимизирования

  проект

  Розмір інвестицій, млн. Руб.

  Частина інвестицій, що включається в інвестиційний портфель,%

  PI.

  Б

  34

  100,0

  1,32

  В

  45-34 = 11

  11/30100 = 36,7

  0,930,0,367 = 0,34

  Разом

  56

  -

  1,66

  5.2 Проекти, що не піддаються дробленню

  У разі, коли інвестиційний проект може бути прийнятий тільки в повному обсязі, для знаходження оптимальних варіантів виробляють перегляд поєднань проектів з розрахунком їх сумарного NPV. Комбінація, що забезпечує максимальне значення сумарного NPV, вважається оптимальною.

  Використовуючи дані попереднього прикладу, необхідно скласти план оптимального розміщення інвестицій, маючи на увазі, що ліміт інвестицій не повинен перевищити 45 млн. Руб., А до реалізації можуть бути прийняті проекти тільки в повному обсязі.

  Розрахунок оптимальних інвестиційних проектів

  Варіанти поєднання проектів

  Сумарні інвестиції, млн. Руб.

  Сумарний NPV, млн. Руб.

  А + Б

  34 + 34 = 68

  поєднання неможливо

  А + В

  34 + 30 = 64

  поєднання неможливо

  Б + В

  34 + 30 = 64

  поєднання неможливо

  Поєднання проектів неможливо, так як сумарні інвестиції проектів перевищують ліміт 45 млн. Руб.

  Список використаних джерел

  1. Богатінов Ю.В., Швандар В.А. Інвестиційний аналіз: Навчальний посібник для вузів. М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.

  2. Сергєєв І.В. та ін. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Фінанси і статистика, 2002.

  3. Мелкумов Я.С. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник. М. ИНФРА-М, 2000.

  4. Савицька Г.В. Методика комплексного аналізу господарської діяльності. М .: ИНФРА - М, 2001..

  5. Бочаров В.В. Методи фінансування інвестиційної діяльності підприємства. М .: Фінанси і статистика, 1998..

  6. Воронцовський А.В. Інвестиції і фінансування. Методи оцінки і обгрунтування. СПб .: Изд. С. Пб. університету, 1998..

  ...........