• Таблиця 24
 • Структура собівартості продукції за елементами (тис. Руб.)
 • Таблиця 28.
 • Обладнання для
 • Розрахунок собівартості продукції.


 • Дата конвертації28.08.2017
  Розмір158.99 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 158.99 Kb.

  Ефективність підвищення конкурентних переваг організації

  ів і пасивів балансу

  2005 рік

  2006 рік

  2007 рік

  А1? П1

  А1 <П1

  А1> П1

  А1> П1

  А2? П2

  -

  -

  -

  А3? П3

  А3> П3

  А3> П3

  А3> П3

  А4? П4

  А4> П4

  А4 <П4

  А4 <П4

  Таким чином, для балансу «Хлібопекарні» за 2005-2007 р.р. мають місце наступні нерівності:

  А1 <П1, А4> П4.

  Наведені вище співвідношення свідчать про те, що баланс «Хлібопекарні» є неліквідним за двома з чотирьох пунктів. Невиконання першого умови в 2005 році говорить про низьку поточної платоспроможності підприємства. Порушення четвертого нерівності в 2006 році вказує на негативний прогноз платоспроможності підприємства. У 2007 році баланс повністю нормалізувався і відповідає абсолютно ліквідного балансу.

  Отримані в результаті аналізу дані дозволяють стверджувати, що підприємство «Хлібопекарня» в звітному періоді не мав довгострокових зобов'язань, тому вся величина запасів і довгострокових фінансових вкладень - резерв її перспективної платоспроможності.

  Проведений за викладеною схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним. Він не дає уявлення про можливості організації погашати найбільш термінові зобов'язання. Тому для оцінки платоспроможності використовують ряд коефіцієнтів ліквідності, представлених в таблиці 13

  Таблиця 13

  Коефіцієнт ліквідності для покриття зобов'язань

  показники

  Формула розрахунку

  норма

  тив

  2006 р

  2007 р

  изме

  нання

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  А1 / (П1 + П2)

  2006 р 407,6 / (216,2 + 0)

  2007 р 991,6 / (86,3+ 0)

  > = 0,2

  0,2

  1,1

  +0,9

  2

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  (А1 + А2) / (П1 + П2)

  2006 р 407,6 / (216,2 + 0)

  2007 р 991,6 / (86,3+ 0)

  > = 1

  0,2

  1,1

  +0,9

  3

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

  2006 р 515,2 / 216,2

  2007 р 1119,7 / 86,3

  > = 2

  2,3

  2,9

  +0,6

  Коефіцієнти абсолютної ліквідності в 2006 році склали 0,2, в 2007 році - 1,1. Дані коефіцієнти показують що «Хлібопекарня» може повністю покрити за рахунок наявних грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень - короткострокову заборгованість в разі потреби. За результатами коефіцієнтів швидкої ліквідності 1,1 - у 2007 році можна вважати, що грошові кошти і майбутні надходження від поточної діяльності покривають поточні борги в найближчій перспективі.

  Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) склав на 2007 рік 2,9 - це означає, що організація зможе погасити поточні зобов'язання за рахунок реалізації оборотних активів.

  Виходячи з цього, можна охарактеризувати ліквідність балансу

  підприємства «Хлібопекарня» як позитивну.

  Проаналізуємо рентабельність продукції «Хлібопекарні», розрахунок яких представлений в таблиці 14.

  Таблиця 14.

  Показники рентабельності продукції підприємства в руб.

  показники

  2005

  2006

  2007

  Відхилення + / -

  2006 від 2005

  2007от 2006

  1.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).

  2964,5

  4132,3

  6261,8

  +1167,8

  +2129,5

  2. Прибуток від реалізації.

  166,1

  670,1

  1701,2

  +505,0

  +1030,1

  3. Балансовий прибуток.

  166,1

  670,1

  1701,2

  +505,0

  +1030,1

  4. Чистий прибуток.

  144,7

  587,2

  1476,6

  +442,5

  +889,4

  1. Рентабельність всієї реалізованої продукції.

  5,6

  16,2

  27,1

  +10,6

  +10,9

  2. Загальна рентабельність (рентабельність продажів).

  5,6

  16,2

  27,1

  +10,6

  +10,9

  3. Рентабельність продажів по чистому прибутку.

  4,9

  14,2

  23,5

  +9,3

  +9,3

  На основі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки, що всі показники рентабельності за звітний період підвищилися. Так рентабельність всієї реалізованої продукції збільшилася з 16,2% у 2006 році до 27,1% в 2007 році, відхилення склало +10,9.

  Показник загальної рентабельності збільшився з 5,6% в 2005 році до 16,2% в 2006 році, в 2007р.-27,1%. Рентабельність продажів по чистому прибутку також збільшилася з 4,9% в 2005 році до 14,2% у 2006 році; в 2006 році з 14,2% до 23,5% до 2007 року, відхилення склало + 9,3%.

  Рентабельність вкладень підприємства - це наступний показник рентабельності, який показує ефективність використання всього майна підприємства.

  Серед показників рентабельності підприємства виділяють 5 основних:

  1. Загальна рентабельність вкладень, що показує яка частина балансового прибутку припадає на 1грн. майна підприємства, тобто наскільки ефек-тивно воно використовується.

  2. Рентабельність вкладень по чистому прибутку;

  На основі даних таблиці можна зробити висновок про те, що всі показники рентабельності вкладень збільшилися.

  Таблиця 15.

  Показники для розрахунку рентабельності в тис. Руб.

  показники

  2006

  2007

  Відхилення ня +/-

  1 .Прібиль балансова

  671,1

  1701,2

  +1030,1

  2. Прибуток чиста

  587,2

  1476,6

  +889,4

  3. Власні кошти

  403,5

  1048,0

  +644,5

  4. Доходи від участі в інших організаціях

  -

  -

  -

  5.Долгосрочние фінансові вкладення

  -

  -

  -

  6.Долгосрочние позикові кошти

  -

  -

  -

  На основі даних таблиці можна зробити висновок про те, що всі показники рентабельності вкладень збільшилися.

  Як видно з таблиці 15, балансовий прибуток збільшився в 2007 році на 1030,1 руб. в порівнянні з 2006 роком, в тому числі чистий прибуток склав в 2007 році 1476,6 тис.грн. і підвищилася на 889,4 тис.рублей. Крім того з таблиці видно, що власні кошти на кінець 2006 року склали 403,5 руб, на кінець 2007 року - 1048,0 руб., Що говорить про їх збільшення на 644,5 руб. Довгострокових фінансових вкладень немає, також як немає довгострокових позикових коштів.

  Позитивним моментом у фінансовій діяльності підприємства є те, що воно обходиться у своїй діяльності без позикових коштів.

  2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства

  Як зазначалося вище, в даний час в Росії загальноприйнятої методики оцінки конкурентоспроможності організацій немає.

  В цілому по сукупності діяльності на всіх ринках або щодо окремих ринків і їх секторів критерії конкурентоспроможності групуються по окремих елементах комплексу маркетингу:

  1. Продукт.

  2. Ціна.

  3. Доведення продукту до споживача.

  4. Просування продукту (маркетингові комунікації)

  Для підрахунків використовуються кількісні показники. Крім того, використовується система показників ділової активності та ефективності діяльності фірми.

  Застосуємо для аналізу конкурентоспроможності фірми методику, запропоновану В.Л. Белоусовим, в якій застосовуються принципи цих двох підходів до розрахунку конкурентоспроможності фірми.

  З урахуванням викладеного пропонується наступна система показників.

  1. По продукту:

  Коефіцієнт ринкової частки

  Коефіцієнт ринкової частки показує частку, займану фірмою на ринку, для розрахунку нам будуть потрібні дані щодо обсягів продажу продукції представлені в таблиці 16.

  Таблиця 16.

  Обсяг продажів продукції

  рік

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  Обсяг продажів продукції

  Обсяг продажів продукції, тонн.

  Тепи зростання,%

  Обсяг продажів продукції, тонн.

  Тепи зростання,%

  тонн.

  Тепи зростання,%

  базисні

  базисні

  базисні

  2005

  106,5

  -

  37,6

  -

  144,1

  -

  2006

  147,3

  138,3

  54,3

  144,4

  201,6

  139,9

  2007

  217,7

  204,4

  82,5

  219,4

  300,2

  208,0

  З таблиці 16 видно, що за три роки обсяг з виробництва хліба та хлібобулочних виробів збільшився на 156,0 тонн. Коефіцієнт ринкової частки по хлібу і хлібобулочних виробів склав 0,260%

  Зробимо загальний розрахунок і по кожному виду продукту:

  хліб,

  Хлібобулочні вироби

  де, ОП - обсяг продажів продукту фірмою, тонн;

  ООПР - загальний обсяг продажів продукту на ринку, тонн.

  Коефіцієнт передпродажної підготовки

  Таблиця 17.

  Витрати на виробництво окремих видів продукції.

  рік

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  витрати

  Витрати на виробництво продукції,

  тис. руб

  Витрати на передпродажну підготовку

  руб.

  Витрати на виробництво продукції,

  тис. руб

  Витрати на передпродажну підготовку

  руб.

  Витрати на виробництво продукції,

  тис. руб.

  Витрати на передпродажну підготовку

  руб.

  2005

  2070,8

  3,552

  727,6

  1,248

  2798,4

  4,8

  2006

  2561,3

  6,364

  899,9

  2,236

  3461,2

  8,6

  2007

  3374,9

  9,028

  1185,7

  3,172

  4560,6

  12,2

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  де, ЗПП - сума витрат на передпродажну підготовку, тис.руб .;

  ЗПОП - сума витрат на виробництво (придбання) продукту і організацію його продажів, тис. Руб.

  Цей показник характеризує зусилля фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок поліпшення передпродажної підготовки. У разі, якщо продукт не вимагав передпродажної підготовки в звітний період, то приймається, що КПП = 1.

  Коефіцієнт зміни обсягу продажів

  Таблиця 18.

  Обсяг виробництва продукції в грошовому вираженні.

  рік

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  Обсяг виробництва продукції

  Обсяг виробництва продукції,

  Тис. руб.

  Обсяг виробництва продукції,

  Тис. руб.

  Тис. руб.

  2005

  2193,7

  770,8

  2964,5

  2006

  3019,2

  1113,1

  4132,3

  2007

  4545,8

  1716,0

  6261,8

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  де, ОПКОП - обсяг продажів на кінець звітного періоду, тис.руб .;

  ОПНОП - обсяг продажів на початок звітного періоду, тис. Руб.

  Показує ріст чи зниження конкурентноздатності фірми за рахунок зростання обсягу продажів.

  2. За ціною:

  Коефіцієнт рівня цін, показує зростання або зниження конкурентоспроможності фірми за рахунок динаміки цін на продукт:

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  де, Ц max - максимальна ціна товару на ринку;

  Ц min - мінімальна ціна товару на ринку;

  Ц УФ - ціна товару, встановлена фірмою.

  3. По доведенню продукту до споживача:

  Коефіцієнт доведення продукту до споживача, показує прагнення фірми до підвищення конкурентоспроможності за рахунок поліпшення збутової діяльності:

  хліб,

  Хлібобулочні вироби

  де, КІОП - коефіцієнт зміни обсягу продажів;

  ЗСБ коп - сума витрат на функціонування системи збуту на кінець звітного періоду, тис.руб .;

  ЗСБ НОП - сума витрат на функціонування системи збуту на початок звітного періоду, тис. Руб.

  4. По просуванню продукту:

  Коефіцієнт рекламної діяльності, характеризує прагнення фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок поліпшення рекламної діяльності:

  ,

  де ЗРД коп - витрати на рекламну діяльність на кінець звітного періоду, тис. руб .;

  ЗРД НОП - витрати на рекламну діяльність на початок звітного періоду, тис.руб.

  Коефіцієнт використання персональних продажів, показує прагнення фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок зростання персональних продажів із залученням торгових агентів:

  ,

  де ЗПТА коп - сума витрат на оплату праці торгових агентів на кінець звітного періоду, тис. руб .;

  ЗПТА НОП - сума витрат на оплату праці торгових агентів на початок звітного періоду, тис.руб.

  Коефіцієнт використання зв'язків з громадськістю, показує прагнення фірми до зростання конкурентоспроможності за рахунок поліпшення зв'язків з громадськістю:

  ,

  де ЗР коп - витрати на зв'язку з громадськістю на кінець звітного періоду, тис.руб .;

  ЗР НОП - витрати на зв'язку з громадськістю на початок звітного періоду, тис.руб.

  Підсумовуючи перераховані вище коефіцієнти і знаходячи середньоарифметичну величину, визначимо підсумковий показник конкурентноздатності маркетингової діяльності для конкретного продукту. Назвемо його коефіцієнтом маркетингового тестування конкурентноздатності (КМТК):

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  Зробимо аналогічні розрахунки по продукції, розрахунки зведемо в таблицю 19.

  Таблиця 19.

  розрахунок коефіцієнтів

  коефіцієнт

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  Коефіцієнт ринкової частки

  0,161

  0,260

  Коефіцієнт передпродажної підготовки

  0,002

  0,002

  Коефіцієнт зміни обсягу продажів

  0,664

  0,648

  Коефіцієнт рівня цін

  0,95

  0,95

  Коефіцієнт доведення продукту до споживача

  0,836

  0,816

  Коефіцієнт рекламної діяльності

  0

  0

  Коефіцієнт використання персональних продажів

  0

  0

  Коефіцієнт використання зв'язків з громадськістю

  0

  0

  Коефіцієнтом маркетингового тестування конкурентноздатності

  0,326

  0,334

  Слід зазначити, що більшість коефіцієнтів мають різні величини для різних продуктів. Тоді для розрахунку конкурентноздатності маркетингової діяльності фірми потрібно визначити суму коефіцієнтів (КМТК) для всіх її продуктів:

  ,

  де n - кількість продуктів (послуг) фірми.

  Крім цього для розрахунку повної конкурентноздатності фірми також потрібно враховувати общефінансовие коефіцієнти.

  Общефінансовие кое ф фициент розраховуються на основі аналізу балансу фірми за звітний період.

  У практиці аналізу результатів діяльності фірми застосовується зведена таблиця фінансових показників, що включає коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти стійкості, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти прибутковості і т.д. Однак для розрахунку конкурентоспроможності фірми можна обмежитися оцінкою структури балансу за такими коефіцієнтами.

  Коефіцієнт поточної ліквідності (КТЛ) визначається як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у фірми оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів (підсумок 2-го розділу балансу) до найбільш термінових зобов'язаннях фірми у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей (підсумок 5-го розділу балансу за вирахуванням рядків 640, 650):

  Нормативне значення коефіцієнта - не менше 2.

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (КОСС) визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів (Підсумок 3-го розділу балансу) і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів (підсумок 1-го розділу балансу) до фактичної вартості знаходяться в наявності у фірми оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів (підсумок 2-го розділу балансу).

  1,1

  Нормативне значення - не менше 0,1.

  Таким чином, повна формула розрахунку конкурентоспроможності фірми буде наступною:

  Для кожного ринку продукту ідентифікуються найбільш небезпечні (пріоритетні) конкуренти. Усі конкуренти поділяються на певні групи в залежності від переваг, завойованих фірмами, і таким чином встановлюється їх роль в конкурентній боротьбі.

  Для кожної групи конкурентів характерні конкретні концепції поводження на ринку. Для поділу конкурентів на групи розглянемо матрицю групового ранжирування конкуруючих фірм (рис. 5).

  Мал. 5. Матриця груп фірм, що конкурують на ринку

  Матриця являє собою прямокутник, розбитий на дев'ять секторів, кожен з яких відповідає певному коефіцієнту від -10 до 10.Сам прямокутник ділиться на п'ять рівнів, кожен з яких відповідає певній групі фірм, що розрізняються між собою рівнем конкурентоспроможності і відносяться до наступних груп учасників ринку:

  Лідери - 9,110;

  Претенденти на роль лідера - 7,19; 3,17;

  Послідовники - 1,13; 1;

  Зайняли ринкову нішу - -0,99 (-2,9); -3 (-6,9);

  Банкрути - -7 (-9); -9,1 (-10).

  Ринкові лідери - фірми, що мають максимальний коефіцієнт конкурентоспроможності (КФ). Як правило, ці фірми мають максимальну ринкову частку при продажах, є лідерами в ціновій політиці, оптимізації витрат, використанні різноманітних розподільних систем і т.д. Для фірм-лідерів характерною поведінкою є оборона.

  Ринкові претенденти - фірми, розрахунковий коефіцієнт конкурентоспроможності яких лежить в діапазоні від 3,1 до 9. Ці фірми, як правило, борються за збільшення ринкової частки продажів, проводять ціновий демпінг. Для них характерна стратегія атаки на всіх напрямках діяльності.

  Ринкові послідовники - фірми, розрахунковий коефіцієнт конкурентоспроможності яких лежить в діапазоні від 1 до 3. Ця група фірм проводить політику проходження за галузевим лідером, не ризикує, але і не виявляє пасивності. Фірми цієї групи особливо обережно і виважено приймають рішення, що стосуються їх діяльності на ринку. Вони копіюють діяльність лідера, але діють більш обачно і розраховують на менші ресурси. Вони, як правило, схильні до атак з боку ринкових претендентів.

  Фірми, що діють в ринковій ніші. Розрахунковий коефіцієнт конкурентоспроможності цієї групи лежить в діапазоні від -0,99 до -6,9. Фірми цієї групи обслуговують маленькі ринкові сегменти, які інші учасники конкуренції не бачать або не приймають до уваги. Для них характерний високий рівень спеціалізації. Коло клієнтів обмежене, але характерний високий рівень цін. У своїй діяльності фірми максимально залежать від клієнтів і спираються на них.

  Банкрути - фірми з коефіцієнтом конкурентноздатності від -7 до -10. Ці фірми приймають режим зовнішнього управління і проводять заходи щодо виходу з банкрутства або проводять розрахунки з кредиторами і ліквідуються.

  Згідно проведеним розрахункам коефіцієнт конкурентоспроможності «Хлібопекарні» дорівнює 4,3, що означає займає позицію «ринкових претендентів»

  Глава III. Методи підвищення конкурентоспроможності

  «Хлібопекарні»

  3.1 Підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок

  зниження транспортних витрат

  На сьогоднішній день «Хлібопекарня» має дуже великі витрати. За даними аналізу собівартості, витрати за статтею «транспортні витрати» зросли цілком обгрунтовано і природно, так як збільшилася потреба в них у зв'язку з високим зносом існуючих на підприємстві автомобілів, а також через те, що в Росії постійно збільшуються ціни на на ПММ (тобто збільшення відбулося з незалежних від підприємства причин).

  Якщо ставити завдання підвищення конкурентоспроможності за рахунок керування витратами, тобто шляхом заміни застарілих транспортних засобів новими, що призведе в кінцевому підсумку до зниження собівартості продукції не впливаючи на якість що випускається продукції, а так само зовнішній вигляд нового транспорту зіграє важливу «рекламну» роль, підтримуючи торговельну марку підприємства.

  На даному підприємстві вже є в наявності і використовуються два автомобіля ГАЗ-53, але в даний момент вони знаходяться в списаному стані. Зміст цих транспортних засобів негативно позначається на собівартості продукції, тому що на транспортування продукції до торговельної точки витрачається багато палива, а також періодично виникає необхідність у покупці автозапчастин для утримання автомобілів в робочому стані.

  В даний час на цьому підприємстві виникла першорядна необхідність заміни списаних транспортних засобів на нові і з більш економічною витратою палива.

  Останнім часом в Європі, а тепер і Росії, стала популярна установка газобалонного обладнання на автомобілі, що працює на дешевшому вигляді палива пропан-бутану. Основна перевага газового обладнання - це, по-перше, ціна палива: 1 літр зрідженого газу для встановленого ГБО варто 11р., По-друге, фізичні властивості - октанове число 102, що повністю виключає детонацію при роботі двигуна в будь-якому режимі навантаження! Відповідно, якщо детонації немає, то і знос двигуна менше!

  Не варто розглядати лише поверхневі переваги використання газобалонного обладнання, забуваючи про інші переваги установки ГБО. Двигун експлуатований на газі в газобалонному обладнанні, більш захищений - (при згорянні в поршні, газ не змиває масло зі стінок циліндра) мало хто знає про те, що, при заміні масла в двигуні саме масло зберігається в більш чистому вигляді! Це означає, що двигун має менше тертя в поршневий підгрупі і ресурс відповідно більше ніж при експлуатації на бензині!

  При установці газового обладнання, автомобіль можна експлуатувати як на бензині так і на газі, перемикання з газу на бензин виробляється з салону автомобіля, сенсорним перемикачем. З огляду на таку можливість, пробіг на одній заправці газом і бензином завдяки встановленому ГБО збільшується в два рази! Ця перевага особливо корисна тим, хто здійснює поїздки на далекі відстані і не впевнений в якості провінційного бензину.

  Крім економії на високооктановому бензині, ще одним аргументом на користь газобалонного обладнання є мінімальна амортизація, при правильній експлуатації встановленого ГБО і своєчасному ремонті газобалонного обладнання, міжремонтний період до заміни гумовотехнічних виробів складе більше 2 років.

  Наведу приклад витрат палива до і після введення в експлуатацію автомобілів в таблиці 20.

  Таблиця 20

  Витрати на ПММ.

  Вид палива

  Витрата палива в рік, літр.

  Ціна за літр, руб.

  Разом в рік, руб.

  до

  бензин

  АІ -80

  16,146

  20,5

  331 200

  після

  газ

  14 400

  11,0

  158 400

  витрата бензину А-80 на два автомобіля складає 16,146 літрів в рік.

  вартість 1 літра бензину = 20р.50к.

  витрата газу не буде значно відрізнятися від витрат на бензин, але вартість 1 літра газу на даний момент становить 11 рублів.

  Виходячи з цих даних, розрахуємо витрата палива за рік:

  витрата бензину А-80, в рік. = 331 200 руб.

  витрата газу, в рік. = 158 400руб.

  Економія палива в рік, становить 172 800 руб.

  Розглянемо вплив зниження матеріальних витрат, зокрема транспортних витрат на собівартість продукції - розглянемо це в таблиці 21.

  Таблиця 21

  Розрахунок собівартості продукції за елементами витрат.

  елементи витрат

  Розрахунок витрат, руб.

  до

  після

  1.

  сировина

  2899,6

  2899,6

  2.

  Допоміжні. матеріали

  12,2

  12,2

  3.

  електроенергія

  460,4

  460,4

  4.

  вода

  8,5

  8,5

  5.

  Заробітня плата

  570,7

  570,7

  6.

  Відрахування на соц. страхування

  203,2

  203,2

  7.

  амортизація

  60,0

  60,0

  8.

  Транспортні витрати

  331 200

  158,4

  9.

  Інші витрати

  14,8

  14,8

  10.

  Разом повна с / вартість

  4560,6

  4387,8

  Таким чином, шляхом введення в експлуатацію нових автомобілів можна знизити витрати на продукції, що випускається на 172 800 рублів в рік за рахунок зниження витрат на ПММ. І отримувати нову планову собівартість на перспективний рік 4 387 800 рублів.

  Для проведення даного заходу буде потрібно 776 тис. Рублів, розглянемо це в таблиці 22.

  Таблиця 22

  Витрати на придбання автомобілів, що працюють на газі.

  Найменування витрат

  Ціна одиниці,

  (Руб)

  кількість

  Вартість (руб)

  1.

  Автомобіль ГАЗ-3309

  370 000

  2

  740 000

  2.

  Встановлення обладнання

  16 000

  2

  32 000

  3.

  газові балони

  800

  5

  4 000

  Разом:

  776 000

  Ціна однієї машини 370 тис. Руб., Установка обладнання для роботи автомобіля на газі, дорівнює 16 тис. Рублів, додаткове придбання газових балонів в кількості 5 шт. обійдеться підприємству в 4 тис. руб.

  В сумі вартість впровадження 2 автомобілів дорівнює 776 000 руб.

  Як джерело фінансування інвестицій пропонується використовувати власні кошти підприємства - накопичену нерозподілений прибуток минулих років і амортизаційні відрахування. Частина витрачених на придбання засобів можна закрити за рахунок продажу списаних автомобілів після покупки нових. Приблизна вартість списаних автомобілів 80 000 рублей.

  Термін окупності представлений в таблиці 23

  Таблиця 23.

  Розрахунок терміну окупності

  показник

  значення

  1

  Інвестиції, руб.

  776 000

  2

  Надходження (прибуток), руб.

  172 800

  3

  Термін окупності, рік / міс.

  4г. 6м.

  Хоча термін окупності досить великий, але є деякі інші підстави для прийняття рішення про заміну старих автомобілів на нові:

  - Великі і постійні витрати на утримання старих автомобілів в робочому стані.

  - Велика витрата палива підвищує собівартість продукції, що може привести до втрати частки ринку і зниження конкурентоспроможності.

  - Можливість впливу на собівартість продукції шляхом зниження транспортних витрат, при цьому не впливаючи на якість продукції.

  - Існує ризик поломки старого автомобіля, що призведе до зриву доставки продукції замовнику в призначений час і негативно вплине на імідж підприємства.

  - Чи з'явиться можливість зайнятися більш ефективної рекламної діяльністю, помістивши рекламний «плакат» на бічні стінки кузова нового автомобіля, ніж на старий автомобіль.

  - Економія на паливі дає можливість підприємству розширити частку ринку і впровадити свою продукцію на ринок м Кяхта, що до сих пір вважалося невигідним через віддаленість підприємства від міста.

  Таким чином маючи економічне обгрунтування, можна з упевненістю сказати що впровадження запропонованого заходу є серйозним кроком на шляху підвищення конкурентоспроможності як підприємства, так і продукції, що випускається.

  3.2 Виробництво напівфабрикату як напрям

  диверсифікації діяльності «Хлібопекарні»

  Для успішного існування на ринку і збільшення (або збереження) конкурентоспроможності підприємства необхідно регулярно вести роботу по оновленню асортименту.

  Постійне новаторство стає головною умовою виживання. Але яке б велике значення ні мало впровадження нової продукції для довгострокового розвитку підприємства, воно залишається вкрай ризикованою справою. Зарубіжні фахівці підрахували, що в середньому питома вага невдалих нововведень в різних товарних групах коливається між 50 і 90%.

  При виведенні нової продукції на ринок відбуваються такі зміни:

  - загальний обсяг продажів підприємства з введенням новинки зростає;

  - обсяг продажів самої новинки швидко зростає і не знижується протягом тривалого часу;

  - загальна рентабельність підприємства з введенням новинки зростає.

  На основі наявного основного виробничого обладнання розглянуте підприємство має можливість розширити асортимент виробництвом пиріжкового тесту і іншою продукцією користується у населення великий попит.

  Проведені маркетингові дослідження говорять про те, що потенціал ринку досить високий і попит на напівфабрикати тримається на високих відмітках.

  Основними конкурентами на ринку збуту напівфабрикатів є підприємці Бурятії.

  Для реалізації проекту представимо початковий прогнозований середній річний обсяг продажів продукції в 36 000 кг на рік.

  Таблиця 24

  Плановий обсяг випуску по роках

  рік

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Обсяги випуску, кг.

  0

  36000

  36000

  36000

  36000

  В ході реалізації бізнес-плану реальний випуск, в силу дії різних факторів, буде відрізнятися від планового, але на етапі планування важко врахувати вплив всіх факторів і тому при розрахунках будемо користуватися значенням саме планового обсягу випуску продукції.

  Для виробництва напівфабрикату, а саме пиріжкового тесту не потрібен додатковий набір персоналу.

  Для того, щоб розрахувати собівартість продукції необхідно визначити всі витрати, які мають місце в процесі виробництва. «Хлібопекарня» буде витрачати кошти на придбання сировини і матеріалів, виплату, оплату витраченої електроенергії, а також нести додаткові витрати, пов'язані з організацією і здійсненням реалізації продукції.

  Нижче наведу розрахунок складових собівартості вироби. Витрати розраховуються в постійних цінах без урахування важко-прогнозованої інфляції і їх рівень вважається постійним на всі роки здійснення проекту.

  У таблиці 25 наводиться витрата сировини на одиницю виробу (1кг).

  Таблиця 25

  Витрата сировини на одиницю виробу (1 кг)

  Сировина і матеріали

  Ціна за кг.

  руб.коп

  Витрата, гр.

  Витрата, руб.коп.

  борошно

  15,5

  860,0

  13,3

  дріжджі

  32,5

  6,0

  0,19

  Масло рослинне

  62,0

  9,0

  0,51

  сіль

  7,0

  9,0

  0,06

  цукор

  24,8

  12,0

  0,28

  упаковка

  0,3

  РАЗОМ

  Собівартість (кг)

  14,34

  У таблиці 26 наведено собівартість 1 кг.вироби

  Таблиця 26

  Собівартість 1 кг. вироби

  <...........

  Статті витрат

  Одиниця виміру

  Ціна (руб., Коп.)

  Одиниця виміру

  Кіль-кість

  Сума (руб. Коп.)

  1. Сировина

  борошно

  кг

  15,5

  Г

  860,0

  13,3

  дріжджі

  кг

  32,5

  Г

  6,0

  0,19

  Масло рослинне

  кг

  62,0

  Г

  9,0  одов. Отже, застосування таких методів мотивації менеджменту як опціони, преміальні від прибутку і частки в капіталі в російських умовах практично не працюють.

  На основі цього висновку в проектної частини даного дипломного проекту запропоновані деякі заходи щодо підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок підвищення економічної ефективності діяльності підприємства.

  Глава II. Аналіз конкурентоспроможності продукції

  «Хлібопекарні» Кяхтінского Райпо

  2.1 Коротка характеристика «Хлібопекарні»

  Об'єктом дослідження даної роботи є «Хлібопекарня» розташована в с.Кудара-Сомон, Кяхтінского району. «Хлібопекарня» належить Кяхтінскому районному споживчому товариству, яке було створено приблизно в 60-х роках.

  Засновники - добровільно об'єдналися громадяни та юридичні особи, які об'єднали свої майнові пайові внески для торгової, заготівельної, переробної, виробничої та іншої діяльності, з метою задоволення матеріальних і інших потреб членів. На даний момент основними видами діяльності Кяхтінского райпо є роздрібна торгівля, виробництво хлібобулочних виробів, а також надання інших послуг.

  Юридична адреса товариства: Республіка Бурятія, Кяхтинська район, г.Кяхта, вул. Прикордонна 73.

  Адреса «Хлібопекарні»: Республіка Бурятія, Кяхтинська район, с.Кудара-Сомон, пров. Кооперативний 16.

  Напрямком підприємницької діяльності «Хлібопекарні» за Статутом є виробництво і реалізація хлібобулочної продукції в широкому асортименті.

  Кяхтінского районне споживче товариство має ліцензію на право займатися цією діяльністю, має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на його місце знаходження.

  Статутний капітал складає три мільйони сімсот тисяч рублів. Розмір статутного капіталу може бути змінений в порядку, передбаченому законодавством, чинним статутом і за рішенням керівництва.

  Вищою метою діяльності «Хлібопекарні» Кяхтінского РАЙПО є:

  - Розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку.

  - Виробництво хлібобулочних виробів, які можуть конкурувати з подібними підприємствами Бурятії та інших регіонів Росії.

  - Збільшення обсягу виробництва і асортименту хліба і хлібобулочних виробів.

  - Задоволення вимог, запитів і очікувань споживачів шляхом надання їм високоякісної продукції відповідно до цих очікуваннями або понад них.

  - Забезпечення впевненості керівництва в тому, що якість продукції, що випускається підтримується і постійно поліпшується, і високої довіри у споживачів, що заявлене якість гарантується.

  Забезпечення впевненості керівництва об'єднання в тому, що якість продукції, що випускається підтримується і постійно поліпшується, і високої довіри у споживачів, що заявлене якість гарантується. Для реалізації зазначеної мети необхідно виконати наступні завдання:

  - Збільшити зростання виробництва і реалізації продукції власного виготовлення;

  - Освоїти виробництво нових видів продукції;

  - Підвищити якість життя персоналу.

  - Підвищити якість продукції, що випускається.

  Виконання зазначених цілей і завдань «Хлібопекарні» забезпечується:

  1. Системним підходом до організації робіт з якості;

  2. Розумінням того, що за якість продукції несе відповідальність

  технолог підприємства, що здійснює загальне керівництво організацією робіт з якості;

  3. Забезпечення необхідними ресурсами;

  4. Відповідальність за все виробничого персоналу підприємства за якість виконуваних робіт;

  Основну конкуренцію підприємству «Хлібопекарня» складають міні-пекарні. Крім того великим конкурентом є ВАТ «Бурятхлебпром», що має цех з виробництва хлібобулочних виробів продуктивністю 20 тонн на добу.

  «Хлібопекарня» постачає свою продукцію жителів селища Кудара-Сомон та прилеглих населених пунктів, стороннім організаціям, список яких дуже великий, а також поставляє свою продукцію в магазини Кяхтінского райпо,

  Кяхтінского райпо має чотири магазини в г.Кяхта і п'ятнадцять в селах Кяхтінского району, займається громадським харчуванням - належить їдальня р Кяхта.

  Основним постачальником продукції для виробничої діяльності та роздрібної торгівлі є база БКС. Надходження продукції здійснюється по автомобільній дорозі.

  Вищим органом управління Кяхтінского районного споживчого товариства є збори повноважних пайовиків. Воно регулярно збирається один раз на рік для затвердження бухгалтерської звітності, звіту голови ради, розподілу чистого прибутку, вирішення стратегічних питань діяльності товариства.

  Оперативною діяльністю товариства керує одноосібний виконавчий орган - голова правління.

  Бухгалтерський облік господарських операцій, як і у всіх організаціях, в Кяхтинський район споживчому товаристві ведеться бухгалтерією, яка очолюється головним бухгалтером. Бухгалтерія виконує не тільки реєстрацію господарських операцій в регістрах бухгалтерського та податкового обліку, а й планує і оптимізує фінансові потоки фірми.

  Організаційна структура Кяхтінского РАЙПО представлена ​​на рис. 3.

  рис.3. Організаційна структура Кяхтінского РАЙПО.

  Організаційна структура Кяхтінского РАЙПО і «Хлібопекарні» має лінійно-функціональний вид. Основу такої структури становить "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського персоналу по функціональних підсистемах організації.

  По кожній підсистемі формуються "ієрархія" служб, що пронизує всю організацію від верху до низу. Результати роботи будь-якої служби апарату управління оцінюються показниками, що характеризують реалізацію ними своїх цілей і завдань. Багаторічний досвід використання лінійно-функціональних структур управління показав, що вони найбільш ефективні там, де апарату управління доводиться виконувати безліч рутинних, часто повторюваних процедур і операцій при порівняльній стабільності управлінських завдань і функцій: за допомогою твердої системи зв'язків забезпечується чітка робота кожної підсистеми та організації в цілому . У той же час було виявлено і недоліки, серед яких в першу чергу відзначають наступні: закостенілість системи відносин між ланками і працівниками апарату управління, зобов'язаними строго слідувати правилам і процедурам; повільну передачу і переробку інформації через безліч погоджень (як по вертикалі, так і по горизонталі); уповільнення прогресу управлінських рішень.

  В організаційній структурі Кяхтінского РАЙПО спостерігається недотримання деяких норм керованості. Це проявляється в тому, що голова правління та його заступник «несуть» занадто велике навантаження. Їм підпорядковані бухгалтерія, цех по виробництву хліба, хлібобулочних виробів, завідувачі магазинів і їдальнею, а також їм необхідно вирішувати всі питання необхідні для нормальної роботи всіх видів діяльності райпо.

  Особливу увагу слід звернути на організаційну структуру «Хлібопекарні». Організаційна структура на самій «хлібопекарських» є лінійної. Вона побудована на ієрархічному рівні і на суворої реалізації принципу єдиноначальності. На чолі підрозділів знаходиться завідувач, наділений усіма повноваженнями, здійснює одноосібне керівництво підлеглими йому працівниками і зосередив у своїх руках всі функції управління.

  Лінійна структура досить зручна, так як вона забезпечує єдність і чіткість розпорядництва, швидкість реакції на розпорядження.

  Організаційна структура «Хлібопекарні» представлена ​​на рис. 4.

  ріс.4.Організаціонная структура «Хлібопекарні»

  Далі розглянемо техніко-економічну характеристику Кяхтінского райпо і «Хлібопекарні»

  Таблиця 3.

  Основні техніко-економічні показники Кяхтінского Райпо

  показник

  Од. вим.

  2006

  рік

  2007

  рік

  зміна

  абсолютна

  відносне

  Виручка від продажу товарів, послуг

  т. руб.

  18648,2

  21254,6

  +2606,4

  1,14

  Собівартість проданих товарів, послуг

  т.руб.

  16421,5

  18673,8

  +2252,3

  1,14

  прибуток

  т. руб.

  2 226,7

  2 580,8

  +354,1

  1,16

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів

  т. руб.

  16135,1

  17453,5

  +1318,4

  1,08

  Фонд оплати праці

  т. руб.

  3 348,0

  3 778,8

  +430,8

  1,13

  Середньомісячна заробітна плата працівника

  т.

  руб.

  4,5

  4,7

  +0,2

  1,04

  Середньооблікова чисельність

  чол.

  62

  67

  +5

  1,08

  фондовіддача

  руб.

  1,16

  1,22

  +0,06

  1,05

  рентабельність

  %

  1,13

  1,14

  +0,01

  1,0

  Проводячи короткий аналіз економічних показників Кяхтінского районного споживчого товариства за 2006 - 2007 роки можна відзначити підвищення ефективності його діяльності: фінансова стабільність заради якої і здійснює діяльність будь-яка комерційна організація, зростає протягом усіх двох років.

  Таблиця 4.

  Основні техніко-економічні показники «Хлібопекарні»

  показник

  Од. вим.

  2005 рік

  2006

  рік

  2007

  рік

  Абсолютна зміна, + -

  2006 до 2005 р

  2007 до 2006 р

  Обсяг реалізованої продукції

  т. руб.

  2964,5

  4132,3

  6261,8

  +1167,8

  +2129,5

  Собівартість реалізованої продукції

  т. руб.

  2798,4

  3461,2

  4560,6

  +662,8

  +1099,4

  Балансовий прибуток.

  т. руб

  166,1

  670,1

  1701,2

  +505,0

  +1030,1

  Чистий прибуток

  т. руб

  144,7

  587,2

  1476,6

  +442,5

  +889,4

  Середньорічна вартість основних виробничих фондів

  т. руб.

  1525,936

  1525,936

  1561,691

  -

  +35,755

  Витрати на 1 руб. продукції

  коп.

  0,9

  0,8

  0,7

  -0,1

  -0,1

  Вироблення на 1 працюючого промислово-виробничого персоналу

  т.

  руб.

  228,0

  317,9

  481,7

  +89,9

  +163,8

  Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу

  т. руб.

  478,6

  497,3

  570,7

  +18,7

  +73,4

  Середньооблікова чисельність ППП

  чол.

  13

  13

  13

  100

  100

  Середньомісячна заробітна плата працівника

  т. руб.

  3,068

  3,188

  3,658

  +0,120

  +0,471

  Кредиторська заборгованість

  руб.

  -

  -

  -

  -

  -

  Дебіторська заборгованість

  руб.

  -

  -

  -

  -

  -

  фондовіддача

  руб.

  1,9

  2,7

  4,0

  +0,8

  +1,3

  Рентабельність продажів

  %

  5,6

  16,2

  27,1

  +9,3

  +9,3

  Як показує таблиця 4, на «хлібопекарських» спостерігається щорічний приріст товарної продукції, в 2006 році - на 1167,8 руб., В 2007 році на 2129,5 руб. Фондовіддача в 2006 році збільшилася на 0,8%, а в 2007 році на 1,3%. Прибуток має неухильне зростання, що говорить про рентабельність виробництва хлібобулочних виробі «Хлібопекарні». Рентабельність реалізованої продукції коливається протягом трьох років: у 2005 році вона склала 5,6%. У 2006 році 16,2%. У 2007 році 27,1%. Витрати на 1 рубль випущеної продукції зменшуються на 0,1%, це свідчить про зниження собівартості продукції, що випускається.

  Середньооблікова чисельність протягом трьох років не змінюється і становить 13 осіб.

  Вироблення на 1 працівника зростає з кожним роком, в 2007 році вона склала 481,7 тис.руб.по порівнянні з 2005 роком - 228,0 тис.руб.

  Середня заробітна плата підвищилася на 471 рубль в 2007 році в порівнянні з 2006 роком у зв'язку зі збільшенням виробництва продукції на 2129,5 тис.руб.

  Таблиця 5.

  Чисельність працівників «Хлібопекарні»

  Найменування посад

  Кількість одиниць

  Питома вага, %

  Фонд оплати праці, тис.руб.

  Питома вага,%

  Пекар

  6

  46,1

  188,6

  50,5

  Підсобний робітник

  1

  7,7

  36,0

  6,3

  Прибиральниця

  1

  7,7

  36,0

  6,3

  шофер

  2

  15,4

  72,1

  12,7

  Разом робочих:

  10

  76,9

  432,1

  75,8

  Завідувач виробництвом

  1

  7,7

  60

  10,5

  Технолог

  1

  7,7

  54,0

  9,5

  товарознавець

  1

  7,7

  24,0

  4,2

  Разом службовців

  3

  23,1

  138,0

  24,2

  всього працівників

  13

  100

  570,7

  100

  Як видно з таблиці 5, частка працівників управління складає 23,1% в загальній середньооблікової чисельності.

  Частка фонду заробітної плати інженерно-технічних працівників в загальних витратах на заробітну плату становить 24,2%.

  2.2 Аналіз виробничої діяльності

  Балансова вартість, кількість наявного на «хлібопекарських» виробничого обладнання наведені у додатку

  Як видно з додатка в 2007 році «Хлібопекарня» придбала додаткову машину і обладнання. Опис і технічні характеристики основних виробничих машин і устаткування підприємства вказані в додатку.

  Далі в таблиці 6 розглянемо структуру основних виробничих фондів «Хлібопекарні» за 2007рік.

  Таблиця 6.

  Структура основних виробничих фондів

  Група

  основних

  коштів

  наявність на

  початок року

  надійшло за

  рік

  вибуло

  за рік

  Наявність на кінець року

  Відхилення.

  + -

  Темп зростання

  (Руб)

  частка%

  (Руб)

  частка%

  (Руб)

  частка%

  (Руб)

  частка%

  (Руб)

  %

  будівля

  690000,0

  45,2

  0

  0

  0

  0

  690000,0

  43,2

  0

  0

  машини та

  обладнання

  703050,0

  46,1

  98355,0

  85,0

  0

  0

  837980,0

  52,4

  +98355,0

  Транспортні засоби

  80000,0

  5,2

  0

  0

  80000,0

  100,0

  0

  0

  - 80000,0

  0

  Виробничий і господарський інструмент, інвентар

  52886,0

  3,5

  17400,0

  15,0

  70286,0

  4,4

  +17400,0

  РАЗОМ ОПФ

  1525936,0

  100

  115755

  100

  80000,0

  100

  1561691,0

  100

  35755,0

  .

  Як видно з таблиці 6, за звітний період відбулися зміни в наявності і структурі основних засобів. Дані цифри показують, що підприємство збільшує продуктивність праці і підвищує в кінцевому результаті обсяг продукції, що випускається.

  В цілому вартість всіх основних фондів збільшилася на 35 755 руб., Що є позитивним фактором ефективності роботи «Хлібопекарні». Вартість будівель і споруд не змінилося. Зниження транспортних засобів на 80 000руб. свідчить списання транспортного засобу з активу балансу, що говорить про слабку механізації допоміжного виробництва.

  Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів. Для цього розраховуються наступні показники:

  1. Коефіцієнт відновлення (До обн), що характеризує частку нових фондів у загальній вартості їх на кінець року:

  2. Коефіцієнт вибуття (К в):

  3. Коефіцієнт приросту (Кпр):

  4. Коефіцієнт зносу (К ізн):

  5. Коефіцієнт придатності (Кг):

  Розрахунок коефіцієнтів показав, що 0,5% основних виробничих фондів було оновлено, вибуло 0,5%, коефіцієнт приросту склав 0,2% .Таким чином, 88% основних виробничих фондів придатне для експлуатації.

  Аналіз фінансових результатів

  Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання «Хлібопекарні». Найважливішими серед них є показники прибутку, яка в умовах переходу до ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства.

  У таблиці 7 наведено динаміку показників прибутку за три роки.

  Таблиця 7.

  Динаміка показників прибутку (тис.руб.)

  показники

  2005

  2006

  2007

  Відхилення + / -

  2006 від 2005

  2007 від 2006

  1.Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без акцизів і аналогічних обов'язкових платежів). (Руб.)

  2964,5

  4132,3

  6261,8

  +1167,8

  +2129,5

  2.Себестоімость проданих товарів, продукції, робіт, послуг (руб.)

  2798,4

  3461,2

  4560,6

  +662,8

  +1099,4

  3. Прибуток від реалізації. (Руб.)

  166,1

  670,1

  1701,2

  +505,0

  +1030,1

  4. Балансовий прибуток. (Руб.)

  166,1

  670,1

  1701,2

  +505,0

  +1030,1

  5.Операціонние витрати (руб.)

  -

  -

  -

  -

  -

  6. Чистий прибуток.

  (Руб.)

  144,7

  587,2

  1476,6

  +442,5

  +889,4

  Як видно з таблиці 7, прибуток від реалізації продукції зростає з кожним роком, в 2007 році вона склала 1701,2 руб .. Чистий прибуток збільшився на 889,4 тис.руб. в порівнянні з 2006 роком.

  Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції

  Для повноцінного аналізу собівартості необхідно розглянути саму структуру собівартості за елементами витрат. В аналізі структури витрат на виробництво і реалізацію продукції основного виду діяль-ності аналізується структура витрат шляхом порівняння питомих ваг фактіче-ських витрат за економічними елементами облікового року з аналогічними показника-ми попереднього року.

  Дані структури собівартості показані нижче в таблиці 8.

  Таблиця 8.

  Структура собівартості продукції за елементами (тис. Руб.)

  елементи витрат

  2006р

  2007р

  відхилення

  Сума, т. Руб.

  %

  Сума, т. Руб.

  %

  Сума, т. Руб.

  %

  сировина

  2180,8

  63,0

  2899,6

  63,7

  +718,8

  +0,7

  Допоміжні. матеріали

  8,6

  0,2

  12,2

  0,3

  +3,6

  +0,1

  електроенергія

  368,0

  10,6

  460,4

  10,1

  +92,4

  -0,5

  вода

  7,2

  0,2

  8,5

  0,2

  +1,3

  +0,04

  Заробітня плата

  497,3

  14,4

  570,7

  12,5

  +73,4

  -1,7

  Відрахування на соц. страхування

  122,3

  3,6

  203,2

  4,3

  +80,9

  +0,7

  амортизація

  47,7

  1,0

  60,0

  1,3

  +12,3

  +0,1

  Транспортні витрати

  217,0

  6,7

  331 200

  7,2

  +114,2

  +0,5

  Інші витрати

  12,3

  0,3

  14,8

  0,3

  +2,5

  -

  Разом повна с / вартість

  3461,2

  100

  4560,6

  100

  1099,4

  -

  Висока частка сировини в 63,0% в 2006 році і 63,7% в 2007 році, безумовно, доводить, що продукція підприємства є виключно матеріаломісткою.Частка допоміжних матеріалів збільшилася з 0,2% до 0,3%. Більшу частину з допоміжних матеріалів становить пакувальний матеріал.

  Частка електроенергії підвищилася на 92,4 руб., Через підвищення тарифів на електроенергію, а також збільшенням обсягу випуску продукції.

  Транспортні витрати збільшилися на 0,5%, тобто на 114,2 руб. в зв'язку з підвищенням вартості ПММ, в порівнянні з минулим роком, а так само збільшенням частки ринку.

  Далі, проаналізуємо собівартість одиниці продукції, що випускається підприємством.

  Виходячи з діючих норм і нормативів, на кожен вид продукції складається планова калькуляція собівартості. Всі розрахунки осуществля-ються, автоматизовано на основі рецептур, норм витрат на сировину, цін на сировину, кошторису посто-янних витрат, витрат на управління. В результаті здійснюється розрахунок цін на готову продукцію, планова собівартість, розрахунок потреби в сировині і допоміжних матеріалах. Аналогічно розраховується і фактична собівартість. З тією лише різницею, що беруться фактичні показники.

  Собівартість продукції один з найважливіших показників діяльності підприємства, її зниження є найважливішим джерелом зростання прибутку.

  У таблиці 9 наведені дані про структуру виробничої собівартості 1 булки хліба з пшеничного борошна I сорту

  Таблиця 9.

  Калькуляція на випічку хліба з пшеничного борошна I сорту

  Статті витрат

  Одиниця виміру

  Ціна (руб., Коп.)

  Одиниця виміру

  Кіль-кість

  Сума (руб. Коп.)

  1. Сировина

  1.1.Мука пшеничне I сорт

  кг

  12,5

  Г

  460,0

  6,67

  1.2Дрожжі хлібопекарські

  кг

  32,5

  Г

  3,0

  0,09

  1.3 Масло рослинне

  кг

  46,0

  Г

  8,0

  0,36

  1.4 Сіль харчова

  кг

  6,0

  Г

  7,0

  0,04

  Разом:

  7,16

  2. Транспортні витрати

  руб.

  руб.

  1,8

  3. Електроенергія

  кВт / год

  кВт / год

  0,26

  0,07

  4. Теплоенергія

  руб.

  руб.

  0,02

  5. Амортизація обладнання

  руб.

  руб.

  0,03

  6. Заробітна плата

  руб.

  руб.

  0,45

  7. Інші витрати

  руб.

  руб.

  0,10

  всього витрат

  9,63

  Рентабельність 15%

  1,37

  Вартість 1 булки хліба

  11,0

  З даної таблиці 9 слід, що собівартість 1 булки хліба з пшеничного борошна I сорту становить 11 рублів. Тож не дивно, так як ціна реалізації в магазинах коливається від 11,5 рублів до 12,5 рублів.

  Основний обсяг витрат припадає на сировину це 65%, транспортні витрати 16% - це пов'язано з віддаленістю торгових точок від підприємства, потім заробітна плата 4%. У даній калькуляції вже закладена рентабельність.

  Проте випічка хліба приносить прибуток як виробникам так і продавцям.

  Далі в таблиці 10 представлений аналіз структури оборотних коштів «Хлібопекарні»

  Таблиця 10.

  Аналіз структури оборотних коштів

  показник

  Наявність коштів на кінець року,

  тис. руб.

  Структура,%

  зміна

  структури

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  2005р.

  2006р.

  2007р.

  2006-2005

  2007 -

  2006

  запаси

  83,4

  107,6

  128,1

  58,2

  26,4

  13,0

  -31,8

  -13,4

  1

  Запаси: сировина, матеріали та інші аналогічні цінності

  72,4

  93,6

  110,4

  50,5

  23,0

  11,2

  -27,5

  -11,8

  3

  Незавершене виробництво

  2,8

  3,1

  2,3

  1,9

  0,8

  0,3

  -1,1

  -0,5

  4

  Готова продукція і товари для продажу

  8,2

  10,9

  15,4

  5,8

  2,6

  1,5

  -3,2

  -1,1

  5

  Витрати майбутніх періодів

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6

  Дебіторська заборгованість

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  7

  У тому числі: покупці і замовлення-чики

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  8

  Грошові кошти:

  60,0

  300,0

  863,5

  41,8

  73,6

  87,0

  +31,8

  +13,4

  РАЗОМ:

  143,4

  407,6

  991,6

  100

  100

  100

  Як видно з таблиці, найбільшу питому вагу в поточних активах займають грошові кошти, які з кожним роком зростають на відміну від запасів, на кінець 2005р.року припадає 58,2% поточних активів, на кінець 2006р. - 26,4%, на кінець 2007р. - 13%, це в першу чергу пов'язано зі збільшенням обсягу виробництва. Найбільшу питому вагу в сумі запасів становлять сировину і матеріали, відповідно 50,5%, 22,9%, 11,2%. Позитивним результатом діяльності підприємства є те, що у нього немає дебіторської заборгованості. Це говорить про те, що платоспроможність покупців хлібобулочних виробів знаходиться на високому рівні.

  Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

  В умовах ринкових відносин у економічних суб'єктів можуть виникати фінансові труднощі, пов'язані з погашенням в обумовлені терміни отриманих банківських кредитів, позик інших організацій, комерційних кредитів постачальників товарно-матеріальних цінностей та інших зобов'язань. Тому виникає необхідність в аналізі ліквідності балансу економічного суб'єкта з метою оцінки його кредито - і платоспроможності.

  При аналізі ліквідності балансу необхідно зіставити статті балансу по активу зі статтями балансу по пасиву.

  Таблиця 11.

  Аналіз ліквідності балансу організації

  активи

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  пасиви

  2005 р

  2006 р

  2007 р

  Платіжний надлишок або недолік (+, -)

  На початок 2006 р

  На кінець року 2006р. і

  початок 2007

  на кінець

  року 2007 р

  1

  А1

  143,4

  407,6

  991,6

  П1

  530,4

  216,2

  86,3

  +264,2

  +584,0

  -

  2

  А2

  -

  -

  -

  П2

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  А3

  83,4

  107,6

  128,1

  П3

  -

  -

  -

  +83,4

  +107,6

  +128,1

  4

  А4

  405,2

  587,2

  1476,6

  П4

  101,6

  886,2

  2510,0

  -303,6

  +299,0

  +1033,4

  5

  БАЛАНС

  632,0

  1102,4

  2596,3

  БАЛАНС

  632,0

  1102,4

  2596,3

  х

  х

  х

  Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови представлені в таблиці 12

  Таблиця 12.

  Абсолютно ліквідний баланс

  Співвідношення актив ...........  td>

  0,51

  сіль

  7,0

  9,0

  0,06

  цукор

  24,8

  12,0

  0,28

  Разом:

  14,34

  2. Транспортні витрати

  руб.

  руб.

  1,8

  3. Електроенергія

  кВт / год

  кВт / год

  0,04

  4. Теплоенергія

  руб.

  руб.

  0,01

  5. Амортизація обладнання

  руб.

  руб.

  0,02

  6. Заробітна плата

  руб.

  руб.

  0,34

  7.Вспомогательние матеріали

  руб.

  руб.

  0,3

  Разом:

  2,51

  Всього витрат:

  16,85

  Рентабельність 15%

  2,15

  Вартість 1 кг. вироби

  19,0

  Сумарні витрати на сировину становлять: З мат = 14,34 коп.

  Собівартість 1 кг. пиріжкового тесту = 16,85 коп.

  Вартість 1 кг. вироби = 19,0

  Разом з / стоімость36 000кг = 516,240

  Витрати на передпродажну підготовку = 10 800

  Рентабельність = 77 400 руб

  Розглянемо основні можливі ризики проекту:

  Ризик відсутності збуту.

  Його ймовірність невелика, проте, щоб її зменшити, слід вже на стадії підготовки виробництва встановити контакти з потенційними споживачами. Ризик неплатоспроможності покупців.

  Така ймовірність ризику оцінить важко, і зробити це треба в ході маркетингу.

  Зробимо оцінку конкурентоспроможності підприємства після впровадження нового товару на ринок.

  Коефіцієнт ринкової частки складе:

  ,

  ОП - обсяг продажів продукту фірмою, тонн

  ООПР - загальний обсяг продажів продукту на ринку, тонн.

  Коефіцієнт передпродажної підготовки:

  ,

  де, ЗПП - сума витрат на передпродажну підготовку, тис. руб .;

  ЗПОП-сума витрат на виробництво (придбання) продукту і

  організацію його продажів, тис. руб.

  Коефіцієнт зміни обсягу продажів:

  де, ОПКОП - обсяг продажів на кінець звітного періоду, тис.руб .;

  ОПНОП - обсяг продажів на початок звітного періоду, тис. Руб.

  Коефіцієнт рівня цін:

  де, Ц max - максимальна ціна товару на ринку;

  Ц min - мінімальна ціна товару на ринку;

  Ц УФ - ціна товару, встановлена фірмою.

  Коефіцієнт доведення продукту до споживача:

  де, КІОП - коефіцієнт зміни обсягу продажів;

  ЗСБ коп - сума витрат на функціонування системи збуту на кінець звітного періоду, тис.руб .;

  ЗСБ НОП - сума витрат на функціонування системи збуту на початок звітного періоду, тис. Руб.

  Коефіцієнт рекламної діяльності:

  ,

  Коефіцієнт використання персональних продажів:

  ,

  Коефіцієнт використання зв'язків з громадськістю

  ,

  Підсумовуючи перераховані вище коефіцієнти і знаходячи середньоарифметичну величину, визначимо підсумковий показник конкурентноздатності маркетингової діяльності для конкретного продукту. Назвемо його коефіцієнтом маркетингового тестування конкурентноздатності (КМТК):

  Конкурентоспроможність маркетингової діяльності фірми:

  ,

  де n - кількість продуктів (послуг) фірми.

  Коефіцієнт поточної ліквідності:

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

  1,1

  Нормативне значення - не менше 0,1.

  Розрахунок економічної ефективності заходу

  Порівняльна характеристика конкуретоспособності по кожному виду продукції наведено в таблиці 27

  Таблиця 27

  Коефіцієнти конкурентоспроможності продукції

  коефіцієнт

  хліб

  Хлібобулочні вироби

  Полу

  фабрикат

  1

  2

  3

  4

  Коефіцієнт ринкової частки

  0,161

  0,260

  0,72

  Коефіцієнт передпродажної підготовки

  0,002

  0,002

  0,04

  Коефіцієнт зміни обсягу продажів

  0,664

  0,648

  1,0

  Коефіцієнт рівня цін

  0,95

  0,95

  2,09

  Коефіцієнт доведення продукту до споживача

  0,836

  0,816

  0,816

  Коефіцієнт рекламної діяльності

  0

  0

  0,668

  Коефіцієнт використання персональних продажів

  0

  0

  0,668

  коефіцієнт використання

  зв'язків з громадськістю

  0

  0

  0,668

  Коефіцієнтом маркетингового тестування конкурентноздатності

  0,326

  0,334

  0,834

  Конкурентоспроможність маркетингової діяльності:

  Коефіцієнт поточної ліквідності:

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами:

  1,1

  Таким чином, повна формула розрахунку конкурентоспроможності буде наступною:

  Таким чином, конкурентоспроможність продукції «Хлібопекарні»:

  Після впровадження заходів по випуску нової продукції на ринок конкурентоспроможність продукції зросте з 4,3 до 4,5. «Хлібопекарня» залишиться в тій же групі «ринкових претендентів», в якій знаходиться на даний момент, але трохи наблизиться до групи «лідерів».

  Даний проект для своєї реалізації вимагає менше вкладень і одночасно забезпечує більш низьку собівартість, то за інших рівних умов він визнається економічно вигідним. У цьому випадку досягається ефект економії на капітальних вкладеннях.

  Однак нерідко підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, експлуатаційних витрат досягається ціною додаткових капітальних вкладень, що буде представлено в наступному моєму проекті:

  3.3. Проект створення цеху з виробництва

  макаронних виробів

  Реалізація проекту здійснюється в рамках існуючої «Хлібопекарні».

  Результати аналізу виробничо-господарської діяльності та фінансового стану «Хлібопекарні», проведеного у другому розділі дипломної роботи, показали, що, фінансове становище підприємства досить стійко, характеризується високою ліквідністю і рентабельністю.

  При проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства було виявлено, що паспортна потужність ліній і виробництв підприємства використовується лише на третину і менше, тому в принципі у підприємства є потенційні можливості для збільшення випуску продукції.

  Для оздоровлення фінансового становища підприємства необхідно застосування кардинальних заходів, спрямованих на пошуки резервів підвищення ефективності функціонування «Хлібопекарні» в цілому і на впровадження економічно обґрунтованих заходів з метою впровадження нового виду продукції.

  Дослідження дозволили виявити наявність потенційного попиту споживачів на макаронні вироби, тому крім нарощування обсягів виробництва хліба, попит на який залишається постійним і зростає зі збільшенням населення, має сенс виробництва макаронних виробів.

  Отже, мета і сутність пропонованих заходів для оздоровлення фінансового становища «Хлібопекарні» ясні: це розширення обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів, впровадження виробництва макаронних виробів.

  Техніко-економічне обґрунтування впровадження даних заходів проводиться на основі складання проекту, що дозволяє оцінити перспективи і результати пропонованого інвестиційного проекту. дипломній роботі пропонується розширений проект організації виробництва макаронних виробів, для того щоб користувач міг не тільки отримати повне уявлення про сутність і результати інвестиційного проекту, але і розібратися в способах і формах розрахунку фінансових показників проекту. Тому даний розділ дипломної роботи не можна однозначно асоціювати з формою і змістом бізнес-плану.

  Для розробки проекту необхідно зібрати і проаналізувати певну інформацію про наявний обсязі виробництва, потенційного попиту, виробничих потреб підприємства.

  До інформаційного забезпечення проекту відноситься характеристика галузі, підприємства, продукції, аналіз і оцінка кон'юнктури ринку.

  Кожна галузь промисловості має певний виробничо-технічним єдністю. Вона являє собою сукупність підприємств, подібних за призначенням продукції, що випускається, використовуваній сировині, техніці та технології виробництва, професійному складу кадрів та умовами роботи, а також за факторами розміщення. Хлібобулочна галузь входить до складу харчової промисловості РФ.

  Борошно пшеничне є основною сировиною для виробництва хліба і макаронних виробів.

  Макаронні вироби та хліб є традиційними продуктами споживання основної маси населення краю і країни. Стійкий попит на дані види продукції пояснюється відсутністю залежності від платоспроможності населення. Тому на базі вироблюваної на пекарні хлібобулочних виробів планується створення цеху з виробництва макаронних виробів в асортименті, які користуються підвищеним споживчим попитом в регіоні.

  Після ретельного опрацювання економічної ефективності різних проектів прийнято рішення про необхідність впровадження у виробництво макаронних виробів. На підприємстві є всі необхідні приміщення та комунікації для реалізації проекту: вода, електроенергія, автомобільна траса с.Кудара-Сомон - Кяхта - Улан-Уде. У фінансовому становищі підприємства спостерігається помітне поліпшення.

  «Хлібопекарня» характеризується наявністю кваліфікованого складу трудових ресурсів, відзначається низька плинність кадрів.

  Попит на ринку і які з нього обсяги продажу змінюються в часі, ця обставина також доводилося брати до уваги при аналізі ринку. У підприємства є можливість впливати на попит і обсяг збуту, змінюючи ціни на товар, якість товару, сервісне обслуговування, пускаючи в хід рекламу, реагуючи на зміни смаку, потреб населення. Всі важелі впливу на ринок, які підприємство має намір і має можливість використовувати, висвітлені в даному розділі проекту.

  Зростання поточного попиту на товар обумовлений як загальним зростанням населення, так і збільшенням кількості військових підрозділів у зв'язку з передислокацією.

  Конкурентоспроможність продукції пропонованого до реалізації виробництва забезпечується високотехнологічним обладнанням і відсутністю на вільному ринку Кяхтінского району виробників даної продукції.

  Збут продукції планується проводити оптовими - роздрібними

  продажами через наявні у ініціатора магазини і за допомогою виїзної торгівлі. Залучення посередницьких організацій для збуту продукції не планується.

  Сировина і готова продукція мають тривалі терміни зберігання, що дозволяє підвищити маневреність підприємства на ринку збуту.

  З огляду на конкурентні умови формування ринкової ціни на готову продукцію і обмеження в рівні рентабельності всього асортименту продукції, що випускається підприємство не зможе збільшити масу прибутку шляхом збільшення ціни на реалізовані вироби (тобто за рахунок зростання рентабельності продажів). Більш доцільним для підвищення ефективності діяльності підприємства є застосування іншого напрямку комерційно-фінансової стратегії, а саме, зростання прибутку за рахунок впровадження у виробництво нового виду продукції наприклад макаронних виробів з можливою зміною її асортименту.

  Для стійкої роботи і отримання стабільного прибутку, необхідно, щоб підприємство «Хлібопекарня» здійснювала стратегію зростання. Тому в якості одного з можливих напрямків розвитку було розглянуто проект створення цеху макаронних виробів і вермішелі.

  З цією метою були проведені маркетингові дослідження, які показали, що макаронні вироби та вермішель купують абсолютно всі, незалежно від віку, статі та соціального забезпечення.

  Можна зробити висновок про те, що наближення виробництва до місця продажу від масштабу виробництва, дають значні конкурентні переваги в якості.

  По-перше, налагодження даного виду виробництва не вимагає високої кваліфікації фахівців. Навчання персоналу проводиться за короткий період, що дозволяє легко вирішувати проблему з наймом робочої сили.

  Крім того, монтаж обладнання також здійснюється за дуже короткий період (до 1 місяця в залежності від постачальника обладнання).

  По-друге, продукція користується великим попитом.

  Крім того, в силу невеликих обсягів виробництва, у цеху є можливість постійно вивчати попит на свою продукцію, виробляючи опитування працівників магазинів і населення. В результаті таких опитувань робиться перевагу тим чи іншим видам виробів, що знову ж таки збільшує привабливість цеху.

  Реалізація даного плану передбачає наступне:

  - визначення потреби в інвестиціях;

  - розгляд джерел фінансування;

  - облік ризиків.

  Для реалізації плану далі буде розроблений інвестиційний план розвитку підприємства, що спирається на стандартну методику бізнес - планування.

  Найбільш реальним варіантом підвищення ефективності

  виробничого процесу на «хлібопекарських» є виробництво макаронних виробів і вермішелі.

  В даний час магазини району змушені закуповувати таку продукцію в оптових центрах м Улан-Уде, г.Кяхта в ОЦ «Титан», що впливає на подорожчання ціни реалізації макаронних виробів в зв'язку з постійним підвищенням цін на паливо. Продукція, яка буде проводитися на «хлібопекарських» буде відрізнятися від конкуруючої високою якістю. Макаронні вироби будуть проводитися професійними працівниками по традиційної італійської рецептурою із застосуванням сучасних технологій.

  Варто зауважити, що нестачі в макаронних виробах на сьогоднішній день на нашому ринку немає. Але ці вироби є продуктами першої необхідності і, відповідно, постійного попиту. Проводячи грамотну економічну політику, в майбутньому опустити рівень цін на свої вироби до рівня оптових цін р Улан-Уде без урахування витрат на транспортні витрати і самим налагодити оптову торгівлю макаронними виробами, що є достатнім аргументом в конкурентній політиці завоювання ринку продажів продукції макаронних виробі на прикладі г.Кяхта, тим самим, залучити до своєї продукції додаткових покупців.

  Економічний розрахунок від пропонованих заходів

  Основні фонди.

  Виробничо-господарська діяльність цеху здійснюється в першу чергу за рахунок основних фондів.

  Для цеху необхідно обладнання для виробництва макаронних виробів і вермішелі.

  - Обладнання для виробництва макаронних виробів.

  Купівельна ціна макаронних ліній дорівнює 562 000,0 руб.

  Витрати на перевезення обладнання рівні 7 000.00 руб.

  Витрати на монтажні роботи рівні 4 000.00 руб.

  Первісну (балансову) вартість устаткування можна розрахувати за формулою:

  Ц п = Ц пр + Ц тр + Ц стр,

  де Ц пр. - ціна придбання;

  Ц тр - транспортні витрати,

  Ц стр - витрати на установку обладнання.

  Таким чином, балансова вартість макаронних ліній дорівнює:

  Ц п = 562 000,0 + 7 000.00 + 4 000.00 = 573 000 руб ..

  Первісна вартість основних фондів визначає суму витрат на створення цих основних фондів, крім управлінських витрат. Вона необхідна для розрахунку амортизаційних відрахувань, податків до бюджету, визначення рентабельності використання основних фондів та інше.

  Для розрахунку амортизаційних відрахувань в РФ використовується рівномірний метод, при якому вартість основних фондів переноситься на кінцевий продукт рівними частинами протягом амортизаційного періоду, при цьому використовується формула:

  Ц п х Н а,

  З ф = 100,

  де Ц п - балансова вартість основних фондів;

  Н а - норма амортизації.

  Амортизація для обладнання хлібопекарської, макаронної промисловості за встановленими єдиними нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів дорівнює 12%.

  Таким чином, маємо:

  З а = (573 000 * 12%: 100%) / 12 = 6 876,0 руб. (Місячна амортизація.).

  До складу обладнання, необхідного для виготовлення макаронів і вермішелі входить ряд необхідних коштів:

  - сушильну шафу;

  - машина для фасування виробів (по 0,5 кг.);

  - обладнання для виробництва вермішелі.

  Купівельна ціна устаткування дорівнює 406 000.00руб.

  Ц стр = 4 000руб.

  Балансова вартість дорівнює:

  Ц п = 406 000.00 + 4 000 = 410 000,0руб.

  Н а = 12%,

  З а = (410 000,0 * 12%: 100%) / 12% = 4 100 руб. (Місячна амортизація.).

  Характеристику основних фондів підприємства занесемо в таблицю 28.

  Таблиця 28.
  Характеристика основних фондів

  показники

  макаронні лінії

  Обладнання для

  виробництва вермішелі

  1

  купівельна ціна

  562 000,0

  (Руб.)

  406 000.00 (руб.)

  2

  Балансова вартість

  1573 000 (руб.)

  410 000,0 (грн.)

  3

  норма амортизації

  12%

  12%

  4

  місячна амортизація

  6 876,0 (грн.)

  4 100,0 (грн.)

  З даної таблиці 28 видно, що на основні фонди пропонованого цеху макаронних виробів і вермішелі потрібно 983 000,00 рублів. Оборотні кошти.

  Оборотні фонди - це предмети праці, які повністю споживаються в одноразовому процесі виробництва, повністю змінюючи при цьому свою натуральну форму і переносячи всю свою вартість на готовий продукт. Вартість оборотних фондів відшкодовується після кожного циклу виробництва.

  У процесі руху оборотні кошти роблять кругообіг, який починається з їх авансування у грошовій формі - на освіту матеріальних запасів і інші цілі, завершується вивільненням при реалізації товару. Оборотні кошти послідовно переходять з грошової форми в товарну, в розрахунки, і, нарешті, знову в гроші,

  надходять від продажу товару.

  Сировина. Інгредієнтами для виробництва макаронів і вермішелі є борошно, яєчний порошок і сіль. На 1 кг вироби потрібно 950 г борошна вищого сорту, 30 р яєчного порошку.

  Обсяг виробництва макаронів на місяць 5 980 кг.

  5 980 кг = 230 кг х 26, де:

  220 кг - виробнича потужність обладнання в день,

  26 - кількість робочих днів на місяць.

  Обсяг виробництва вермішелі на місяць 5 720 кг.

  5 720 кг = 220 кг х 26, де:

  200 кг - виробнича потужність обладнання в день,

  26 - кількість робочих днів на місяць.

  Витрати на сировину, необхідну для виробництва макаронів, складають:

  (16,0 руб.4,52 руб. ) * 230 кг * 26 = 99 316,8руб, де:

  16,0 р - ціна 0.950 кг. борошна (в / с); 4,15 руб. - ціна 0.03 кг. яєчного порошку; 0.28 0,37 крб.- ціна 0.02 кг. солі;

  230 кг - виробництво вироби в день;

  26 - кількість робочих днів.

  Витрати на сировину, необхідну для виробництва вермішелі, складають:

  (16,0 руб. +4,52 руб.) * 220 кг * 26 = 90 288руб., Де:

  16,0 р - ціна 0.950 кг. борошна (в / с); 4,15 руб. - ціна 0.03 кг. яєчного порошку; 0.28 0,37 крб.- ціна 0.02 кг. солі;

  220 кг - виробництво вироби в день,

  26 - кількість робочих днів.

  Таблиця 29.

  Оборотні кошти

  показники

  Макаронні вироби

  1

  необхідну сировину

  -борошно (в / с), яєчний порошок, сіль;

  2

  Обсяг виробництва, в місяць

  11 700 кг.

  3

  Витрати на сировину, в місяць

  189 604,8

  З даної таблиці видно, що на виробництво 11 700 кг.

  макаронних виробів витрати сировини становлять 189 604,8 рублів

  Сировина для виробництва макаронних виробів однаковий, що і для виробництва хлібобулочних виробів «Хлібопекарні» це в першу чергу дозволяє підприємству не шукати постачальника сировини з боку, по-друге купувати сировину за нижчими цінами збільшуючи відсоток знижок на обсяг покупки.

  Кадри і заробітна плата.

  Кадри чи трудові ресурси - являють собою сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і входять до його облікового складу. Це дуже важливий ресурс кожного підприємства, від якості й ефективності використання якого багато в чому залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможність.

  Заробітна плата - це винагорода, яку отримує працівник підприємства залежно від кількості і якості витраченого їм праці і результатів діяльності всього колективу підприємства. Вона є важливим стимулом для працівників підприємства, оскільки виконує відтворювальну і стимулюючу (мотиваційну) функції.

  Проведення організаційно-технічних заходів з відповідним переглядом норм виробітку дозволяє знижувати собівартість продукції за рахунок зменшення частки заробітної плати в одиниці продукції одночасно зі зростанням середньої заробітної плати робітників.

  Існують дві форми оплати праці - «відрядна» і «погодинна».

  У цеху для виробничого персоналу використовується проста погодинна оплата праці з урахуванням часових тарифних ставок.

  Для одного працівника, який обслуговує макаронні лінії ЧТС 3 = 30.00 руб., Для іншого, який обслуговує обладнання з виробництва вермішелі ГТС 4 = 25.00 руб. використовуючи формулу:

  Зп = ГТС * КОЧ,

  де ГТС - годинна тарифна ставка,

  КОЧ - кількість відпрацьованих годин;

  Таким чином, можна знайти зарплату кожного виробничого робочого.

  Зп 1 = 30,00 руб. * 26 * 8 = 5 280,0 (грн.)

  Зп 2 = 25,00 руб. * 26 * 8 = 4 400,0 (грн.).

  Таким чином, сума загальної зарплати в місяць = 9 680,0 руб., Входить в структуру собівартості.

  Крім цієї суми до витрат входять обов'язкові

  відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні потреби:

  -в пенсійний фонд 28%;

  -в органи державного страхування 5,4%;

  -в фонд обов'язкового медичного страхування 3%;

  -в фонд зайнятості 1,5%;

  Разом: 37, 9%.

  Такі норми існують на сьогоднішній день в РФ, але вони рухливі і щорічно коригуються державою.

  9 680,0 руб. * 37,9% = 3 668,7 руб. - витрати на нарахування по заробітній платі. Зарплата кожного працівника, зазначена в штатному розкладі є номінальною зарплатою. На руки ж персонал отримує реальну зарплату. Щоб знайти її розмір, потрібно відняти від номінальної 1% в пенсійний фонд.

  Таблиця 30.

  кошторис витрат

  Найменування витрат

  Сума (грн.)

  1

  Балансова вартість макаронних ліній

  573 000,0

  2

  Балансова вартість обладнання для виробництва вермішелі

  410 000,0

  3

  Сировина для макаронів

  99 316,8

  4

  Сировина для вермішелі

  90 288,0

  5

  пакувальні пакети

  12 650,0

  6

  Разом:

  1 185 254,8

  Таким чином, сума витрат, необхідних для придбання обладнання та сировини для виробництва макаронних виробі на «хлібопекарських» дорівнює 1 185 254,8 руб.

  На «хлібопекарських» є всі необхідні приміщення та комунікації для реалізації проекту: вода, електроенергія, автомобільна траса с.Кудара-Сомон - Кяхта - Улан-Уде.

  На придбання обладнання і сировини для виробництва макаронних виробів «Хлібопекарня» розраховує взяти позику в Кяхтінского ОСБ №2439 під 16% річних.

  1 190 000,0 рублів * 16% = 190 400,0 рублів нарахований відсоток

  1 190 000,0 рублів + 190 400,0 рублів = 1 380 400,0

  рублів.

  Виходячи з розрахунку слід, що придбання обладнання для виробництва макаронних виробів для «Хлібопекарні» не складає великих труднощів. Розрахунок окупності буде наведено нижче.

  Розрахунок собівартості продукції.

  Собівартість кінцевого продукту - це вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також витрат на його виробництво і реалізацію.

  Існує два основні підходи класифікації витрат: за економічними елементами; по калькуляційних статтях.

  За калькуляційними статтями, за способом включення витрат в собівартість, вони діляться на прості і непрямі. На собівартість продукції переносяться витрати на оренду приміщень (непрямі витрати).

  Оренда в даному випадку відсутній так як знаходиться в самому підприємстві «Хлібопекарня».

  електроенергія:

  1 кВт для виробничих будівель стоїть 3,0 руб .;

  125 кВт * 3,0 руб. * 26 = 8 250, 0 (руб.) На місяць.

  Таблиця 31.

  Змінні і постійні витрати

  змінні

  Сума, (руб.)

  постійні

  сума,

  (Руб.)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  сировина:

  а) макарони

  б) вермішель

  99 316,8

  90 288,0

  2

  Заробітня плата

  9 680,0

  3

  Нарахування на заробітну плату

  3 668,7

  5. Пакувальні матеріали

  4 680,0

  6. Амортизація:

  а) макаронної лінії

  б) вермішелевий лінії

  6 876,0

  4 100,0

  4

  електроенергія

  8 250,0

  Разом:

  211 203,5

  15 656,0

  З таблиці 31 бачимо, що змінні витрати склали 211 203,5 рублів, а постійні витрати 15 656,0 рублів.Це говорить про те, що змінні витрати в даному цеху складають (211 203,5 + 23626,0) = 226 859,5 рублів.

  211 203,5 / 226 859,5 = 89,9% від загальних витрат, що не дивно так як сировина займає основне місце в кошторисі витрат для виробництва макаронних

  виробі і вермішелі.

  Змінні витрати - це витрати, які змінюються пропорційно зміні обсягу випуску продукції.

  Постійні витрати - це витрати, які не змінюються або змінюються в незначних розмірах при зміні обсягу виробництва продукції.

  Розрахунок собівартості одиниці кожного виробу ведемо за допомогою коефіцієнтів еквівалентності.

  Такий метод розрахунку собівартості зазвичай застосовують на підприємствах, що мають один виробничий цех, але кілька видів продукції, як в нашому випадку.

  Загальні витрати складають:

  211 203,5 +23 626,0 = 226 859,5 (грн.).

  Підприємство випускає два види виробів: макарони і вермішель.

  Таблиця 32.

  Розрахунок коефіцієнта еквівалентності

  Вид продукції

  Обсяг пр-ва, кг.

  Тривалість виробничого циклу

  коефіцієнт приведення

  Наведений обсяг, кг.

  1

  макарони

  5 980

  26дн * 8 год = 208

  1

  5 980

  2

  вермішель

  5 720

  26дн * 8 год = 208

  1

  5 720

  Разом:

  11 700

  Собівартість кг. продукції:

  226 859,5 руб. / 11 700 кг = 20,0 руб.

  Встановлення цін.

  У Росії перехід до ринку зумовлює радикальні зміни в механізмі ціноутворення. Введена в 1992 році система ціноутворення базується на провідній ролі вільних ринкових цін. Введення вільних цін без розвиненої ринкової інфраструктури і в умовах монополізму підприємств-виробників продукції зумовило значне зростання цін на всі види продукції і послуги.

  Державне регулювання цін збереглося тільки на продукцію природних монополій (залізниці, електроенергетика, зв'язок, газ).

  Залежно від економічної ситуації застосовується індексація цін.

  Вивчення цін і товарів конкурентів - найважливіший етап процесу ціноутворення. Кожному підприємству необхідно знати ціни конкурентів, якість товару конкурентів. Як вже говорилося, одна з переваг виробів - висока якість.

  У зв'язку з цим рішення щодо політики ціни приймаються з урахуванням відносини «ціна - якість». Об'єктом рішень є формування такого ставлення «ціна - якість», яке відповідало б вимогам ринку (споживача) і цілям товаровиробника.

  Вже це повинно привернути покупця.

  Отже, на 1 кг макаронних виробів Ц м = 20,0 руб, а так як упаковки з продукцією по 1 кг, то ціна упаковки 0,40.

  Таким чином, валовий виторг від продажів вироблених макаронних виробів на місяць:

  23,7 руб. * 11 700 кг = 277 290 руб.

  Таким чином, ціна кожного виробу буде знаходиться в межах між собівартістю і цінами конкурентів.

  Ціна реалізації виходячи з маркетингових досліджень на макаронні вироби 23,7 рублів. Виходячи з цього валова виручка складе 277 290 рублів, чистий виторг 50 430,5 рублів на місяць.

  Показники рентабельність виробництва представлені в таблиці 33.

  Таблиця 33.

  показники рентабельності

  показники

  Величина,%

  1

  рентабельність виробництва

  22,7

  2

  рентабельність реалізації

  18,2

  3

  рентабельність продукції

  27,4

  З таблиці 33. слід, що рентабельність виробництва становить 22,7%, рентабельність реалізації 18,2%, рентабельність продукції 27,4% це дуже високі показники в порівнянні з виробництвом інших борошняних виробів. Таким чином, з наведених вище розрахунків можна зробити висновок, що виробництво макаронних виробів має бути прибутковим.

  Цех повинен зберегти беззбитковий графік робіт і, більш того, навіть збільшити свій прибуток. А це в свою чергу дасть можливість збільшити кошти в розвиток і розширення виробництва, впровадити нові більш економічні і продуктивні технології, підвищити якість продукції і освоїти нові її види, одночасно проникаючи на нові ринки і зміцнюючи своє становище на вже завойованих.

  Підводячи підсумок впровадження у виробництво макаронного цеху на підприємстві «Хлібопекарня» необхідно провести розрахунок окупності від введення в виробництво нового виду продукції.

  Розрахунок прибутку 50 430,5 руб. * 12 = 605 166,0 рублів в рік.

  Розрахунок покриття позики 1 380 400,0 / 50 430,5 = 2г.4м

  Позика взята в Кяхтінского ОСБ №2439 буде покрита за 2 роки 4 місяці.

  Таблиця 34.

  Очікувані результати від впровадження проекту

  показники

  до проекту

  Тис. руб.

  після

  проекту

  відхилення

  1.

  Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг (без акцизів і аналогічних обов'язкових платежів).

  6261,8

  9 589,3

  +3327,5

  2.

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  4560,6

  7 282, 9

  +2722,3

  Чистий прибуток

  1476,6

  2 306, 4

  +829,8

  4.

  Рентабельність всієї реалізованої продукції.

  27,1

  29,8

  +2,2

  З даної таблиці 34. слід, що після впровадження проекту макаронного цеху на «хлібопекарських» рентабельність виробництва зростає на 2,2%, в свою чергу виручка від реалізації збільшиться на 3 327 500 рублів. Впровадження у виробництво нових видів якісної продукції як макаронні вироби, дасть не тільки додатковий прибуток для подальшої успішної діяльності, а й підвищить конкурентоспроможність продукції «Хлібопекарні».

  Виходячи з розрахунку даного проекту, можна зробити висновок, що продукція «Хлібопекарні» може цілком успішно конкурувати з іншими аналогічними видами продукцій інших підприємств на Кяхтінского ринку.

  висновок

  Конкурентоспроможність продукції є важливим показником конкурентоспроможності підприємства, так як виробництво і збут конкурентоспроможної продукції забезпечують наявність грошового потоку.

  Таїмо чином, при підвищенні конкурентоспроможності підприємством повинні здійснюватися такі заходи:

  - моніторинг, що дозволяє проводити своєчасний аналіз конкурентоспроможності продукції, що виробляється;

  - аналіз нових розробок і розширення асортименту продукції;

  - ситуаційний аналіз становища підприємства на ринках збуту;

  - вдосконалення виробництва, в тому числі шляхом впровадження нових технологій;

  - визначення стратегічних напрямків інноваційної політики підприємства;

  - своєчасне вилучення економічно неефективного товару з збутової програми підприємства;

  - проникнення на нові ринки як зі старими, так і з новими товарами;

  - модифікація товарів, що випускаються відповідно до нових смаків і потреб покупців;

  - розвиток і вдосконалення системи сервісного обслуговування реалізованих товарів і системи стимулювання збуту в цілому.

  У першому розділі розглянуто відомі методи підготовки виробництва нового виду продукції в харчовій промисловості, дана конкурентоспроможність нового виду продукції, характеристика сучасного стану хлібопекарської галузі харчової промисловості.

  Досліджуючи аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства у другому розділі робиться висновок, що підприємство «Хлібопекарня» є динамічно зростаючим, асортиментний набір постійно розширюється.

  На підприємстві спостерігається щорічний приріст товарної продукції, в 2006 році - на 1167,8 руб., В 2007 році на 2129,5 руб. Витрати на 1 рубль випущеної продукції зменшуються на 0,1%, це свідчить про зниження собівартості продукції, що випускається.

  Фондовіддача в 2006 році збільшилася на 0,8%, а в 2007 році на 1,3%.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності на 2007р. склав 1,1 у порівнянні з 2006р. - 0,2. Коефіцієнт поточної ліквідності на 2007р. склав 2,9 у порівнянні з 2006р. - 2,3. Ліквідність балансу підприємства можна вважати достатньою. Прибуток має неухильне зростання, що говорить про рентабельність виробництва хлібобулочних виробі на підприємстві «Хлібопекарня».

  Середньооблікова чисельність протягом трьох років не змінюється і становить 13 осіб.

  Вироблення на 1 працівника зростає з кожним роком, в 2007 році вона склала 481,7 тис.руб.по порівнянні з 2005 роком - 228,0 тис.руб.

  Середня заробітна плата підвищилася на 471 рубль в 2007 році в порівнянні з 2006 роком у зв'язку зі збільшенням виробництва продукції на 2129,5 тис.руб.

  Балансовий прибуток збільшився в 2007 році на 1030,1 руб. в порівнянні з 2006 роком, в тому числі чистий прибуток склав в 2007 році 1476,6 тис.грн. і підвищилася на 889,4 тис.рублей. Крім того, власні кошти на кінець 2006 року склали 403,5 руб, на кінець 2007 року - 1048,0 руб., Що говорить про їх збільшення на 644,5 руб. Позитивним моментом у фінансовій діяльності підприємства є те, що воно обходиться у своїй діяльності без позикових коштів.

  Для кожного ринку продукту ідентифікуються найбільш небезпечні (пріоритетні) конкуренти. Усі конкуренти поділяються на певні групи в залежності від переваг, завойованих фірмами, і таким чином встановлюється їх роль в конкурентній боротьбі.

  Для кожної групи конкурентів характерні конкретні концепції поводження на ринку.

  Згідно проведеним розрахункам коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства «Хлібопекарня» дорівнює 4,3, що означає займають позицію «ринкових претендентів». Ці фірми, як правило, борються за збільшення ринкової частки продажів, проводять ціновий демпінг. Для них характерна стратегія атаки на всіх напрямках діяльності.

  Вирішальною умовою конкурентоспроможності підприємства та її продукції служить безперервний технічний прогрес.

  Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, вдосконалення технології, впровадження прогресивних матеріалів дозволяють значно знизити собівартість, не впливаючи на якість хлібобулочної продукції.

  Серйозним резервом зниження собівартості продукції є розширення спеціалізації і кооперування. Розвиток спеціалізації вимагає встановлення найбільш раціональних кооперованих зв'язків між підприємствами. Зниження собівартості продукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивності праці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості.

  Ще раз хотілося б підкреслити, в чому ж бачиться успіх конкурентоспроможності підприємства «Хлібопекарня» і її продукції?

  У знанні та вмінні застосовувати в своїй діяльності:

  - сучасні обладнання та прилади;

  - новітні хіміко-технологічні розробки;

  - найсучасніші робочі технології;

  - основи психології;

  - сучасні позиції по маркетингу і менеджменту;

  У роботі був проведений аналіз можливих напрямків розвитку підприємства, що і було запропоновано в третьому розділі справжнього диплома. Виходячи з маркетингових досліджень виявлено вільний сегмент ринку харчових виробів.

  Виходячи з цього в роботі пропонуються наступні стратегічні дії.

  1. Підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок зниження транспортних витрат.

  2. Виробництво напівфабрикату як напрям диверсифікації діяльності «Хлібопекарні».

  3. Проект створення цеху з виробництва макаронних виробів.

  На закінчення можна зробити висновок про те, що розроблена за допомогою запропонованого підходу стратегія розвитку підприємства на прикладі впровадження нового виду продукції дозволяє досягти поставленої мети, а заходи є прибутковими і вигідними для реалізації.

  Список використаних джерел

  1. Азоев Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2002.

  2. Алексєєв А.А. Маркетингові принципи оптимізації глибини асорті-мента продукції. - Журнал «Маркетинг і маркетингові дослідження в Росії», №6 (36) - 2001

  3. Андріанов В.Л. Конкурентоспроможність Росії у світовій економіці // Світова економіка і міжнародні отношенія.-2000.- №3

  4. Бєлоусов В.Л. Аналіз конкурентоспроможності фірми // Маркетинг в Росії і за рубежом.-2001-№5.

  5. Беренс В., Харанек П.М. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій. М .: АТЗТ "Інтерек", "ИНФРА-М", 2001 р

  6. Кормнов Ю.Д. Орієнтація економіки на конкурентоспроможність / Економіст, №1,2000г.

  7. Глухів А.Н. Оцінка конкурентоспроможності товару і способи її забезпечення // Маркетинг. --2002. - № 2. - С. 56--64.

  8. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження. - М .: Финпресс, 2000. - С. 417--437.

  9. Держкомстат РФ, Статистичний бюлетень по промисловості 2003

  10. Горбашко Е.А. Менеджмент якості та конкурентоспроможності: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во СПбГУЕФ, 2000. - 207 с.

  11. Гурков І.Б., Титова Н.Л. Тенденції зміни конкурентоспроможним

  сті вітчизняної продукції // Маркетинг. - 2003. - № 1. - С. 20--31.

  12. Зіннуров Н.Р., Ільясова Л.Р. Проблеми оцінки конкурентоспроможності товаровиробників // Економіка і управління. --2004. - № 4. - С. 47-- 52.

  13. Ільясова Л.Р. Позиція підприємства на ринку - інструмент ефективного управління // Економіка і управління. - 2004. - № 6. - С. 74--80.

  14. Калмійцев С. Маркетинг і конкурентоспроможність поліграфічної продукції. 2003. - № 3. - С. 30--36.

  15. Карлофф Б. Ділова стратегія: Пер. з англ. / Наук. ред і автор післямови В.А.Пріпіснов. М .: Економіка, 2001 г.

  16. Клейнер Г. Механізми прийняття стратегічних рішень і стратегі-

  чеський планування на підприємствах // Питання Економіки. - 2002. - № 9. С. 46--65.

  17. Кормнов Ю.Д. Орієнтація економіки на конкурентоспроможність / Економіст, №1,2001г.

  18. Крилов, І.В Журавкова Аналіз ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства. М. Фінанси і статистика, 2001 - 382 с.

  19. Лаптєв В.Г. Маркетингові завдання торговельних підприємств / Маркетинг. 2002 - номер 5 - з 72.

  20. Лобанов М.М. Узагальнена економетрична модель оцінки конкурентоспроможності продукції // Праці науково-практичної конференції філії ТПУ і Юргінскій НТЦ Кузбасівського відділення РІА: Збірник наукових праць. - Юрга: Ізд.ТПУ, 2001. - С. 56--58.

  21. Лобанов М.М., Биков С.Н., Осипов Ю.М. Порогова модель оцінки конкурентоспроможності продукції // Міжнародна науково-практична конференція «Організаційні та економічні проблеми становлення конкурентоспроможного виробництва»: Збірник наукових праць в 4 т. - Воронеж: Изд-во ВГТУ. - Т. 4. - С. 61--62.

  22. Максимова І.В. Оцінка конкурентоспроможності промислового підприємства // Маркетинг. - 2003. - № 3. - С. 33--39.

  23. Маринов І.І., Кулажанов Т.К. «Статистика в соціально-економічних розрахунках», Алмати, 2000;

  24. Маркетинг: Підручник / Романов А.Н., Коряюгов Ю.Ю., Красильников С.А. та ін.; Під ред. А.Н. Романова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2006. - 560 с .: іл.

  25. Миколаєва Т.І. Системна оцінка ефективності комерційної діяльно-сті підприємств торгівлі. - Журнал «Маркетинг в Росії і за кордоном», №4 - 2001.

  26. Ноздрьова Р.Б., Цигічко Л.І. Маркетинг: як перемагати на ринку. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 304 с.

  27. Панкрухин А.П. Територіальний маркетинг // Маркетинг в Росії і за кордоном. --2002. - № 5. - С. 99--122.

  28. Печонкін А, .Фомін В. Про оцінку конкурентоспроможності товарів і товаровиробників // Маркетінг.2001.№2.С.23-26

  29. Показники асортименту товарів / Маркетінг.2002 р №10 - з 52

  30. Родіонова Л.Н., Кантор О.Г., Хакимова Ю.Р. Оцінка конкурентоспроможності продукції // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2001. - № 1. - С. 63--77.

  31. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2004 р

  32. Селезньов О.З. Конкурентні позиції та інфраструктура ринку Росії. - М .: МАУП, 2000. - 384 с.

  33. Титова Н., Гурков І. Тенденції зміни конкурентоспроможності вітчизняної продукції // Маркетинг. - 2002. - № 1. - С. 30.

  34. Чубинський А.Н., Ракитова О.С. Розрахункова методика оцінки конкурентоспроможності продукції // Маркетинг і маркетингові дослідження. 2004.№4.С.20-27.

  35. Фатхутдінов Р.А. Конкурентоспроможність: економіка, стратегія, управління. - М .: ИНФРА-М, 2000. - 312 с.

  36. Фомін В.М. «Якість продукції та маркетинг», Стандарти та якість, №2, 2002;

  37. Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Методика дослідження конкуренції на ринку // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2003. - № 4. - С. 44--54.

  38. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. - М .: - 2003. - С. 98--105.

  39. Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика: Навчальний посібник. -
  2-е изд. - М .: Гном-Пресс, 2001..

  40. Чечевицина Л.Н. Аналіз фінансово-господарської діяльності - 2-е вид. - М .: Маркетинг, 2002 с.352с.

  41. Чечевицина Л.Н., Чуєв І.М. «Аналіз фінансово-господарської діяльності» - М .: ИНФРА-М, 2002, с.312.

  42. Шептухіна М. Аналіз ділової активності організації. - Нове в бухгалтерському обліку та звітності, 2000, № 18, с.97-103.

  43. Шеремет А.Д. «Комплексний економічний аналіз господарської діяльності» Бухгалтерський облік, 2001 № 13.

  44. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С., Негашев Є.В. Методика фінансовго аналізу - 3-е изд., Перераб. і доп .: М .: ИНФРА-М, 2002, с.207с.

  45. Економіка підприємства. В.Я. Хріпч. - Москва: Економпресс, 2001., с.464.

  Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування.

  46. ​​Навчальний посібник для екон. спец. вузів М.І.. Баканов, А.Д. Шеремет, Н.М. Заваріхін і ін .; Під ред. М.І. Бакнова, А.Д. Шеремета. - М .: Фінанси і статистика, 2002 с.655.

  47. Економіка підприємства в схемах. Москва. 2003.

  48. Костюк Г.І. «Перевірка бухгалтерської звітності аудитором» Бухгалтерський облік. 2003 №4.

  49.Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. "Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства" - М .: ЮНИТИ, 2002 с.471.

  50. Гусєв Ю.В. Стратегія розвитку підприємств. - СПб .: Изд-во СПбУЕФ, 2002.

  Додаток 1

  Наявність виробничого обладнання на підприємстві

  Найменування обладнання

  2004

  2005

  2006

  2007

  списано

  Разом

  Загальна

  Кількість

  балансова

  вартість

  (Руб.)

  Кількість

  К

  К

  Кількість

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.

  Ел / піч ротаційна «Муссон-ротор 77»

  1

  -

  1

  340 000,0

  2.

  Тестомесильная машина «ТММ-140»

  1

  -

  1

  71 450,0

  3.

  Машина просіювання борошна «ПМ - 900»

  1

  -

  1

  23 500,0

  4.

  Шафа розстойну «Бриз 322»

  1

  -

  1

  180 000,0

  5.

  Тестоделитель

  1

  -

  1

  48 100,0

  6.

  Вимірювальні прилади (ваги)

  2

  -

  2

  6 000

  Разом сума (руб.)

  620 950,0

  -

  -

  48 100,0

  -

  -

  669 050,0

  1.

  Візок стелажна «ТС - 2 -18»

  2

  1

  -

  3

  29 250,0

  2.

  Вагонетка лоткова розбірна «ВЛ - 14»

  2

  -

  2

  16 200,0

  3.

  візок

  1

  -

  1

  4 300,0

  4.

  дежа

  2

  2

  -

  4

  69 300,0

  4.

  Стіл виробничий обробний (дерев'яний)

  1

  -

  1

  7 480,0

  5.

  Стіл виробничий обробний (нерж. Сталь)

  1

  -

  1

  12 400,0

  Разом сума (руб.)

  82 100,0

  -

  50 255,0

  -

  138 930,0

  Продовження таблиці

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1.

  Форма хлібна 0,5 л х 10 форм

  51

  30

  -

  81

  46 980,0

  2.

  Подовий лист плоский

  36

  -

  36

  12 600,0

  3.

  Інструмент, інвентар

  -

  10 706

  Разом сума (руб.)

  52 886,0

  -

  -

  17 400,0

  -

  70 286,0

  Разом сума (руб.)

  755 936,0

  -

  -

  115 755,0

  -

  878 266,0

  Шафа розстойну електричний "Бриз-322" призначений для кінцевого вистоювання тістових заготовок на стелажних візках

  Технічні характеристики шафа розстойну

  Місткість, стелажних візків, шт. 2

  Максимальні габаритні закочувати стелажній візки

  (Ширина х глибина х висота), мм 760x1010x1800

  Розміри дверних прорізів (ширина х висота), мм 820x1830

  Робоча температура, град. З 30-45

  Відносна вологість повітря,% 60-90

  Час розігріву повітря всередині камери до температури 40 град. З

  (При температурі зовнішнього повітря 18 град. С, хв, не більше) 30

  Номінальна напруга, В 3NPE ~ 380В

  Номінальна споживана потужність, кВт 7

  Габаритні розміри з пандусом, мм, не більше 2010x1400x2120

  Маса, кг, не більше 350

  Піч «Муссон-Ротор 77»

  Довжина: 1800, мм

  Ширина: одна тисяча шістсот п'ятьдесят дев'ять, мм

  Висота: 2447, мм

  Маса 1350, кг

  Площа випічки: 7,1, м2

  Номінальна напруга: 2,5, В

  Номінальна споживана потужність: 380, кВт

  «Муссон-ротор» модель 77 - універсальна ротаційна конвекційна піч нового покоління. «Муссон-ротор» модель 77 призначена для високоякісних випічок: фірмових і подових сортів хліба з пшеничного та житнього борошна батонів булочних та кондитерських виробів в умовах інтенсивної експлуатації на підприємствах хлібопекарської та кондитерської промисловості, а також в пекарнях, кондитерських цехах і ділянках.

  Сучасна система конвекції, що забезпечує абсолютну рівномірність випічки, можливість реверсивного обертання візка під час випічки, парозволоження, що дозволяють отримувати відмінний глянець на виробах, розвинена система управління на базі промислового контролера «SIEMENS» забезпечують безпеку, надійність в експлуатації і висока якість виробів, що випікаються.

  Технічні характеристики:

  Марка використовуваної візки: ТС-1

  Розміри дека, мм, не більше: 660х600

  Продуктивність, шт. за 1 випічку, не більше

  хліб формовий при використанні касет 5Л7, 5Л10: 135

  батон 0.3 кг, (8 шт. на деку): 144

  батон 0.5 кг, (6 шт. на деку): 96

  дрібноштучних виробів 0.15 кг, (16 шт. на деку): 288

  Максимальна місткість, шт., Не більше

  дек 660х600 мм: 18

  хлібних форм Л7 при використанні касет 5Л7: 135

  Номінальна теплова потужність, кВт: 60

  Діапазон установки температури в пекарної камері, ° С: 100-300

  Час розігріву до температури 250 ° С, хв, не більше: 30

  Витрата води, л за 1 цикл пароувлажнения: 6

  тістоміс ТММ-140

  Тістомісильники ТММ-140 призначені для замішування тіста з пшеничного та житнього борошна вологістю не менше 33% для ТММ-140 в не обертається подкатних дежах місткістю 140, літрів відповідно.

  Застосовуються тістомісильники на хлібопекарських підприємствах малої потужності, цехах громадського харчування, ресторанах, кафе.

  Тістомісильники ТММ-140 обладнані таймером для відліку часу замісу тіста, крім того, тістоміс має пристрій для реверсивного обертання місильного органу після закінчення роботи для зняття з нього тіста.

  Спіральний місильний орган, обертаючись навколо власної осі, здійснюючи круговий рух навколо осі діжі, виробляє ефективне замішування тіста по всьому об'єму діжі. Після закінчення замішування рама автоматично піднімається, звільняючи діжу.

  Технічні характеристики тістомісильників ТММ-140

  Маса, кг 500

  Потужність, кВт 2,05

  Довжина, мм 1280

  Ширина, мм 850

  Висота, мм 995

  Обсяг ємності / місткість, л 50

  Продуктивність, кг / год 550

  Машини тістоділительні "Схід-ТД-3" призначена для "дбайливого" ділення пшеничного, житньо-пшеничного тіста на заготовки однакової маси.

  Застосовуються для виробництва хлібобулочних виробів в т.ч. дрібноштучних ( "Схід-ТД-3")

  Рекомендуються для експлуатації як в складі поточних ліній, так і ділянок з виробництва широкого асортименту високоякісної продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості. Тістодільники, забезпечують високу точність ділення тіста, приготованого з використанням як безопарною, так і опарних і прискорених технологій тестоприготовления.

  Технічна характеристика тістоділитель "ВОСХОД-TД-3"

  Продуктивність, шт. / Год (шт. / Хв) 1620-3780 (27-63)

  Кількість заготовок за один робочий хід, шт. 3

  Маса тестових заготовок, кг 0.05-0.4

  Похибка поділу,% не більше:

  - маса тестової заготовки до 0.2 кг ± 3

  - маса тестової заготовки більше 0.2 кг ± 2

  - Вологість тесту,% 37-54

  Місткість завантажувального бункера, кг тіста 180

  Напруга живлення, В 3NPE ~ 380

  Номінальна споживана потужність, кВт 1.56

  Габаритні розміри, мм, не більше

  - довжина 1173

  - ширина без транспортера 950

  - ширина з транспортером 2192

  - висота 1 778

  Маса, кг 720

  візок ТС-1 просеиватель борошна

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Ефективність підвищення конкурентних переваг організації

  Скачати 158.99 Kb.