Дата конвертації19.07.2017
Розмір6.97 Kb.
Типкурсова робота

Економетричні моделі рентабельності власного капіталу (на прикладі СПК "Слава")


Рентабельність підприємства залежить від таких факторів, як рентабельність продажів, витрати виробництва, ефективність використання ресурсів, структура собівартості, кількість і якість робочої сили, використання робочого часу, мотивація праці та автоматизація виробництва. На нашому підприємстві основним впливає чинником виявилася рентабельність продажів,%. В результаті чого, ми отримали наступну модель залежності між даними фактором і результатом:

yх = 0,29 + 0,41x.

При введенні в модель ще одного фактора, в нашому випадку вартість власного капіталу в тис. Руб., Ми отримали модель множинної регресії:

Дана модель дозволила нам спрогнозувати рівні рентабельності власного капіталу на два роки вперед при щорічному зростанні факторів на 15%. І прогнозовані результати в перший рік складуть 11,15%, а в другій - 13,57%, що дозволяє нам зробити висновок про сприятливий стан підприємства на перспективу.

Більш точний прогноз рівнів рентабельності власного капіталу отримали за допомогою моделі часових рядів. У нашому випадку вийшла мультипликативная модель з щорічними коливаннями, яка дозволяє нам дізнатися прогнозні значення виручки на перший і другий квартали наступного року.

Прогноз виручки на перший квартал наступного року склав 2761,7, а на другий квартал - 3749,4 тис. Руб.

Таким чином, для підвищення рентабельності власного капіталу слід застосувати наступні заходи:

1. вдосконалення системи управління оборотними коштами благотворно позначиться на фінансовому стані підприємства в цілому, і буде сприяти нормальному здійсненню і розширенню діяльності організації;

2. зменшення ресурсозатрат, що веде до зниження собівартості;

3. зменшення залишків нереалізованої продукції з метою збільшення прибутку;

4. зростання прибутку за рахунок ефекту масштабу, а не підвищення цін на продукцію;

5. підвищити оплату праці за одиницю часу, тому що виняткове значення в справі підвищення продуктивності праці має матеріальна зацікавленість в результатах праці, при цьому зростання продуктивності праці повинен випереджати зростання рівня оплати праці.


Список використаної літератури1. Білокопитов А.В. Основи економетрики: навчальний посібник. - Смоленськ - 2009. - 120 с.

2. Білокопитов А.В., Смирнов В.Д. Методи кореляційно-регресійного аналізу в економетричних дослідженнях. - Смоленськ: ТОВ «Прінт-експрес», 2004. - 150 с.

3. Економічний аналіз: навч. / Під ред. Г.В. Савицька - М., 2010 - 650 с.

4. Єлісєєва І.І. - Економетрика: підручник. М .: «ПРОСПЕКТ», 2010. - 448 с.

5. Підручник для вузів / Під ред. проф. Л. А. Дробозиной. - М .: ЮНИТИ, 2008. - 527 с.

6. Кремер Н.Ш., Путько Б.А. Економетрика: підручник. - М., 2002. - 311 с.

7. Економіка підприємства: підручник / за ред. В.Я. Горфинкеля. - М, 2008. - 767 с.

додатки

додаток А

Розрахунок множинної регресії за допомогою MS Excel

регресійна статистика

множинний R

0,993632618

R-квадрат

0,987305781

Нормований R-квадрат

0,984484843

стандартна помилка

0,699258335

спостереження

12

df

SS

MS

F

значимість F

регресія

2

+342,2657877

+171,1328939

+349,9920591

+0,0000000029

залишок

9

4,400659971

0,488962219

Разом

11

+346,6664477

коефіцієнти

стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Нижні 95%

Верхні 95%

Y-перетин

-7,739036903

1,670820483

-4,63187816

0,001233384

-11,51869542

-3,959378388

Мінлива X 1

0,403839484

0,017037365

+23,70316576

0,000000002

0,365298287

0,442380681

Мінлива X 2

+19,63850683

4,068515008

4,826947128

0,000937875

+10,43488648

+28,84212718

Матриця парних коефіцієнтів кореляції

y

x1

x2

y

1

x1

0,976955821

1

x2

0,441415766

0,273336213

1

додаток Б

Розрахунок параметрів рівняння лінійного тренду

;

;

-938394,96;

В результаті рівняння тренда дорівнюватиме:

T = 3930,234t.


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕконометричні моделі рентабельності власного капіталу (на прикладі СПК "Слава")