• Економетричний аналіз


 • Дата конвертації08.04.2017
  Розмір17.1 Kb.
  Типконтрольна робота

  Економетричний аналіз основних числових характеристик

  Економетричний аналіз основних числових характеристик

  Введемо позначення: Х1 - питома вага ріллі в с / г угіддях,%;

  Х2 - питома вага лук і пасовищ,%

  У - рівень збитковості продукції тваринництва,%

  Знайдемо основні числові характеристики:

  1. Обсяг вибірки - сумарна кількість спостережень: n = 15.

  2. Мінімальне значення х 1 - min х 1 = 68,1%

  максимальне значення х 1 - max х 1 = 94,7%

  Значить, питома вага ріллі в с / г угіддях змінюється від 68,1% до 94,7%.

  3. min х 2 = 9,2%, max х 2 = 28,7%.

  Значить, питома вага лук і пасовищ змінюється від 9,2%, до 28,7%.

  4. min у = 15%, max у = 45,6%.

  Значить, рівень збитковості продукції тваринництва змінюється від 15 %% до 45,6%.

  5. Середнє значення обчислюється за формулою

  Середнє значення питомої ваги ріллі в с / г угіддях і складає x 1 = 80,98%

  Середнє значення питомої ваги луків і пасовищ становить х 2 = 17,02%

  Середнє значення рівня збитковості продукції тваринництва становить у = 28,2%.

  6. Дисперсія обчислюється за формулою

  Дисперсія по х 1: D (х 1) = 58,83;

  по х 2: D (х 2) = 42,45;

  по у: D (у) = 92,96.

  7. Середньоквадратичне відхилення обчислюється за формулою:

  ? х1 = 7,67 - значить, середнє відхилення питомої ваги ріллі в с / г угіддях від середнього значення становить 7,67%

  ? х2 = 6,52 - значить, середнє відхилення питомої ваги луків і пасовищ від середнього значення становить 6,52%

  ? у = 9,642 - значить, середнє відхилення рівня збитковості продукції тваринництва від середнього значення становить 9,642%.

  Економетричний аналіз

  По таблиці будуємо кореляційне поле (діаграму розсіювання). Нанесемо точки х i, у i на координатну площину.

  Точка з координатами (х; у) = (80,98; 17,15) називається центром розсіювання.

  По виду кореляційного поля можна припустити, що залежність між х і у лінійна.

  Для визначення лінійного зв'язку знайдемо коефіцієнт кореляції.

  r = 0,776111538

  Оскільки в даному випадку коефіцієнт кореляції 0,6? | r | ? 0,9, то лінійний зв'язок між х і у достатня.

  Спробуємо описати зв'язок між х і у залежністю y = b 0 + b 1 x

  Параметри b 0 і b 1 знаходимо за методом найменших квадратів.

  b 1 = r ху? у /? х = -0,6520, b 0 = у - b 1 x = 69,9498

  Оскільки b 1 <0, то залежність між х і у зворотний. Тобто з ростом питомої ваги ріллі в с / г угіддях, рівень збитковості продукції тваринництва зменшується.

  Перевіримо значущість коефіцієнтів b i. Значимість може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента.

  Для коефіцієнта b 0:

  = 5,854852846

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,0001, тобто 0,01% <5%, отже, коефіцієнт b 0 статистично значимий.

  Для коефіцієнта b 1:

  = -4,437566168

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,0010, тобто 0,1% <5%,

  Значить, коефіцієнт b 1 статистично значущий.

  Отримаємо модель залежності рівня збитковості продукції тваринництва від питомої ваги ріллі в с / г угіддях і питомої ваги луків і пасовищ.

  у = -0,652х + 69,9498.

  Після того, як була побудована модель, перевіряємо її на адекватність.

  Розкид даних, що пояснюється регресією:

  SSP = 350,083702

  Залишки необ'ясняемие - розкид:

  SSЕ = +231,1136313

  Загальний розкид даних:

  SSY = +581,1973333

  Для аналізу загальної якості моделі знайдемо коефіцієнт детермінації.

  R 2 = SSR / SSY = 0,57176059

  Розкид даних пояснюється: лінійної моделлю на 57,26% і на 42,74% випадковими помилками ((1 - R 2)? 100%).

  Якість моделі погане.

  Перевіримо за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини:

  MSR = SSR / R 1 = 350,083702 і MSЕ = SSЕ / R 2 = 17,77797164.

  Обчислюємо k 1 = 1 і k 2 = 14.

  Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера.

  F набл = MSR / MSE = 19,6919935.

  Значимість цього значення:? = 0,000669742, тобто відсоток помилки дорівнює? 0,067% <5%.

  Отже, модель у = -0,652х + 69,9498 вважається адекватною з гарантією понад 95%.

  Знайдемо прогноз на підставі лінійної регресії. Виберемо довільну точку з області прогнозу.

  x [x min, x max]; х пр = 88

  Розраховуємо прогнозовані значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу.

  у (х = 88) = у = -0,652х + 69,9498 = 12,577

  Знайдемо полуширину довірчого інтервалу в кожній точці і в точці прогнозу.

  ,

  де? е - середньоквадратичне відхилення вибіркових точок від лінії регресії

  = 4,216393

  t? - критична точка розподілу Стьюдента для надійності

  ? = 0,95 R = 13;

  n = 15 - обсяг вибірки;

  сума знаменника -,

  де D (x) - дисперсія вибірки,

  г пр - точка прогнозу.

  Прогнозований довірчий інтервал для будь-якої точки х:

  , Де? для точки прогнозу -? (Х = 88) = 9,668, тобто довірчий інтервал для г пр становить від 2,909 до 22,244 з гарантією 95%.

  Сукупність довірчих інтервалів для всіх х з області прогнозів утворює довірчу область.

  Тобто при питомій вазі ріллі в с / г угіддях 1,458%. рівень збитковості продукції тваринництва складе від 2,909% до 22,244%.

  Знайдемо еластичність. Для лінійної моделі еластичність Е х обчислюється за формулою:

  Коефіцієнт еластичності показує, що при зміні питомої ваги ріллі в с / г угіддях на 1% рівень збитковості продукції тваринництва зменшиться на 4,593%.

  Економетричний аналіз

  По таблиці будуємо кореляційне поле (діаграму розсіювання). Нанесемо точки х i, у i на координатну площину.

  Точка з координатами (х; у) = (17,02; 28,2) називається центром розсіювання.

  По виду кореляційного поля можна припустити, що залежність між х і у нелінійна.

  Спробуємо описати зв'язок між х і у залежністю:

  y = a ln x + b.

  Перейдемо до лінійної моделі. Робимо лінеарізующую підстановку:

  U = ln x; V = y.

  Для цих даних будуємо лінійну модель:

  V = b 0 + b 1 U.

  Для визначення лінійного зв'язку знайдемо коефіцієнт кореляції.

  r = 0,864

  Оскільки в даному випадку коефіцієнт кореляції | r | > 0,9, то лінійний зв'язок між U і V сильна.

  Спробуємо описати зв'язок між U і V залежністю

  V = b 0 + b 1 U.

  Параметри b 0 і b 1 знаходимо за методом найменших квадратів.

  b 1 = r U V? V /? U = 370.76, b 0 = V - b 1 U = 3.53.

  Оскільки b 1> 0, то залежність між U і V пряма. Тобто з ростом питомої ваги луків і пасовищ, рівень збитковості продукції тваринництва підвищується.

  Перевіримо значущість коефіцієнтів b i. Значимість може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента.

  Для коефіцієнта b 0:

  = 0,845

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,413221639, тобто 41%> 5%,

  Значить, коефіцієнт b 0 статистично значимий.

  Для коефіцієнта b 1:

  = 6,2

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 3,23039E_05, тобто ? 0% <5%,

  Значить, коефіцієнт b 1 статистично значущий.

  Отримаємо модель залежності рівня збитковості продукції тваринництва від питомої ваги луків і пасовищ.

  V = 370,76U +3,53.

  Після того, як була побудована модель, перевіряємо її на адекватність.

  Розкид даних, що пояснюється регресією:

  SSP = 972,42

  Залишки необ'ясняемие - розкид:

  SSЕ = 329,1

  Загальний розкид даних:

  SSY = 1301,51

  Для аналізу загальної якості моделі знайдемо коефіцієнт детермінації.

  R 2 = SSR / SSY = 0.747

  Розкид даних пояснюється: лінійної моделлю на 74,7% і на 25,3% випадковими помилками ((1 - R 2)? 100%).

  Якість моделі хороше.

  Перевіримо за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини: MSR = SSR / R 1 = 972,42 і MSЕ = SSЕ / R 2 = 25,3.

  Обчислюємо k 1 = 1 і k 2 = 13.

  Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера.

  F набл = MSR / MSE = 38.41.

  Значимість цього значення:? = 3,23Е_05, тобто відсоток помилки дорівнює? 0% <5%.

  Отже, модель V = 370,76U +3,53. вважається адекватною з гарантією понад 95%.

  Оскільки лінійна модель адекватна, то і відповідна нелінійна модель той же адекватна. Знаходимо параметри вихідної нелінійної моделі a і b. Вид нелінійної функції:

  y = 370,76 / x +3,53.

  Знайдемо прогноз на підставі лінійної регресії. Виберемо довільну точку з області прогнозу.

  x [x min, x max];

  х пр = 17,02, відповідно U пр = 1 / 17,02 = 0,06

  Розраховуємо прогнозовані значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу.

  V (х = 17,02) = 370,76U +3,53. = 25,32,

  у (х = 17,02) = 370,76 / x +3,53 = 25,32.

  Оскільки y (x) = V (U), то полушіріна довірчого інтервалу і довірчий інтервал буде дорівнює як для y так і для V.

  Знайдемо полуширину довірчого інтервалу в кожній точці і в точці прогнозу.

  ,

  Прогнозований довірчий інтервал для будь-якої точки х:

  , Де? для точки прогнозу -? (Х = 17,02) = 11,27 тобто довірчий інтервал для г пр становить від 8,50 до 12,87 з гарантією 95%.

  Сукупність довірчих інтервалів для всіх х з області прогнозів утворює довірчу область.

  Тобто при питомій вазі луків і пасовищ 17,02% рівень збитковості продукції тваринництва складе від 14,05% до 36,59%.

  Знайдемо еластичність. Для лінійної моделі еластичність Е х обчислюється за формулою:

  Коефіцієнт еластичності показує, що при зміні питомої ваги луків і пасовищ на 1% рівень збитковості продукції тваринництва змінюється на 0,86%.

  Економетричний аналіз

  Перш, ніж будувати модель, перевіримо фактори на коллінеа рность. За вихідними даними будуємо кореляційну матрицю. Коефіцієнт кореляції між х 1 і х 2 дорівнює:

  r х1х2 = -0,79 <0,95, отже х 1 і х 2 неколінеарна.

  Визначимо пов'язані х 1, х 2 і у між собою. Для визначення тісноти лінійного зв'язку знайдемо коефіцієнт кореляції.

  r = 0,92

  Спробуємо описати зв'язок між х 1, х 2 і у залежністю

  у = b 0 + b 1 • х 1 + b 2 • х 2

  Параметри b 0, b 1 і b 2 знаходимо за методом найменших квадратів.

  b 0 = -19.995, b 1 = 0.72, b 2 = -0.6

  Перевіримо значущість коефіцієнтів b i. Значимість може бути перевірена за допомогою критерію Стьюдента.

  Для коефіцієнта b 0:

  = -0,87

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,40, тобто 40%> 5%,

  Значить, коефіцієнт b 0 статистично значимий.

  Для коефіцієнта b 1:

  = 3,04

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,01, тобто 1% <5%,

  Значить, коефіцієнт b 1 статистично значущий.

  Для коефіцієнта b 2:

  = -2,11

  Значимість t спостережуваного: ?? t набл = 0,06, тобто 6%> 5%,

  Значить, коефіцієнт b 2 статистично значимий.

  Отримаємо модель залежності рівня збитковості продукції тваринництва від питомої ваги ріллі в с / г угіддях і і питомої ваги луків і пасовищ.

  у = -19,995 + 0,72 • х 1 - 0,6 • х 2

  Після того, як була побудована модель, перевіряємо її на адекватність.

  Розкид даних, що пояснюється регресією:

  SSP = 1090,3

  Залишки необ'ясняемие - розкид:

  SSЕ = 211,17

  Загальний розкид даних:

  SSY = 1301,5

  Для аналізу загальної якості моделі знайдемо коефіцієнт детермінації.

  R 2 = SSR / SSY = 0.84

  Розкид даних пояснюється: лінійної моделлю на 84% і на 16% випадковими помилками ((1 - R 2)? 100%).

  Якість моделі хороше.

  Перевіримо за допомогою критерію Фішера. Для перевірки знайдемо величини: MSR = SSR / R 1 = 545,17 і MSЕ = SSЕ / R 2 = 17,6.

  Обчислюємо k 1 = 2 і k 2 = 12.

  Знаходимо спостережуване значення критерію Фішера.

  F набл = MSR / MSE = 30.98.

  Значимість цього значення:? = 1,82E_05, тобто відсоток помилки дорівнює? 0% <5%.

  Отже, модель

  у = -19,995 + 0,72 • х 1 - 0,6 • х 2 - вважається адекватною з гарантією понад 95%.

  Знайдемо прогноз на підставі лінійної регресії. Виберемо довільну точку з області прогнозу.

  X 1,2 [x min, x max]; х пр = (80,98; 17,02)

  Розраховуємо прогнозовані значення за моделлю для всіх точок вибірки і для точки прогнозу.

  У (80,98; 17,02) = у = -19,995 + 0,72 • 80,98 - 0,6 • 17,02 = 28,17

  Знайдемо коефіцієнти часткової еластичності Е х1, Е х2.

  Для лінійної моделі еластичність Е х обчислюється за формулою:

  Коефіцієнт еластичності показує, що при збільшенні питомої ваги ріллі в с / г угіддях на 1% і питомої ваги луків і пасовищ на 80,98% рівень збитковості продукції тваринництва збільшиться на 2,064%

  Коефіцієнт еластичності показує, що при збільшенні продуктивності праці на 1% і питомої ваги ріллі в с / г угіддях на 17,02% рівень збитковості продукції тваринництва зменшиться на 0,354%.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економетричний аналіз основних числових характеристик