• Перевірка на відповідність умовам теореми Гаусса - Маркова
 • Довірчі інтервали для параметра b регресії
 • Точковий та інтервальний прогнози


 • Дата конвертації23.07.2017
  Розмір18.49 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 18.49 Kb.

  економетрика

  8

  Контрольна робота

  За е конометрікі

  Огляд кореляційного поля

  Ці дані швидше за все можна апроксимувати за допомогою лінійної регресії виду y = а - b · x, як найпростішої.

  Розрахуємо необхідні суми і запишемо їх в таблиці № 1:

  Т Абліцов №1:

  i

  x

  y

  x?

  y?

  x · y

  y

  e

  e?

  A (%)

  1

  2,5

  69

  6,25

  4761

  172,5

  66,40

  2,60

  6,75

  3,76

  2

  3

  65

  9

  4225

  195

  64,85

  0,15

  0,02

  0,23

  3

  3,4

  63

  11,56

  3969

  214,2

  63,61

  -0,61

  0,37

  0,97

  4

  4,1

  59

  16,81

  3481

  241,9

  61,44

  -2,44

  5,94

  4,13

  5

  5

  57

  25

  3249

  285

  58,65

  -1,65

  2,71

  2,89

  6

  6,3

  55

  39,69

  3025

  346,5

  54,61

  0,39

  0,15

  0,70

  7

  7

  54

  49

  2916

  378

  52,44

  1,56

  2,43

  2,89

  сума:

  31,3

  422

  157,31

  25626

  1833,1

  422,00

  0,00

  18,38

  15,57

  середнє:

  4,471

  60,286

  22,473

  3660,857

  261,871

  -

  -

  -

  2,22%

  Коваріація між y і x розраховується за формулою, де,, . Дисперсія і середнє квадратичне відхилення для x і y знаходимо за формулами:

  = 2,479, = 26,490, 1,575, 5,147.

  = -7,692 / 2,479 = -3,103; = 60,286 + 3,103 · 4,471 = 74,159

  Отримали рівняння регресії: y = 74,159 - 3,103 · х (округлено до сотих).

  Оцінюємо якість отриманої лінійної моделі:

  а) TSS = 25624 - (31,3?): 7 = 185,492; RSS = TSS - ESS = 185,429 - 18,38 = 176,051, де ESS = = 18,38 (в таблиці №1); F - статистика = RSS · (n - m - 1): ESS = 176,051 · 5: 18,38 = 45,45.

  Табличне значення на 1% рівні значущості одно 16,26 (див. Таблицю розподілу Фішера - Снедекора). Фактичне значення F - статистики більше табличного на 1% рівні значущості, отже рівняння регресії в цілому значимо і на 5% рівні значимості.

  б) Середня помилка апроксимації дорівнює (УА) / 7 = ((УIy-yI: y) · 100%) / 7 = 15,57 / 7 = = 2,22%, що говорить про хорошу апроксимації залежності моделлю (2,22 % <6%).

  Висновок: модель вийшла прийнятна (в сенсі апроксимації).

  в) Коефіцієнт кореляції знаходимо за формулою: = -0,949: сильна зворотна лінійна залежність.

  г) Коефіцієнт детермінації знаходимо наступним чином: = 0,901 або варіація x визначає варіацію y на 90,1%.

  Перевірка на відповідність умовам теореми Гаусса - Маркова

  а) По таблиці №2 розрахуємо статистику Дарбіна - Уотсона:

  Таблиця №2

  i

  e?

  e

  e i-1

  (e i -e i-1)?

  = 16,050: 18,38 = 0,8734.

  1

  6,75

  2,60

  -

  -

  2

  0,02

  0,15

  2,598

  5,996

  3

  0,37

  -0,61

  0,149

  0,576

  4

  5,94

  -2,44

  -0,610

  3,342

  5

  2,71

  -1,65

  -2,438

  0,628

  6

  0,15

  0,39

  -1,646

  4,134

  7

  2,43

  1,56

  0,388

  1,373

  Разом:

  18,38

  -

  -1,559

  16,050

  Отримане значення потрапляє в область невизначеності: DW (0,7; 1,35). Це означає, що для прояснення питання щодо автокореляції залишків необхідно подальше дослідження ряду залишків іншими методами, в яких відсутня зона невизначеності.

  б) Скористаємося тестом серій Бройша - Годфрі:

  Таблиця №3

  t

  e t

  e t-1

  e? t-1

  e t · e t-1

  e t

  (y-bx)?

  1

  2,598

  0,149

  0,022

  0,387

  0,074

  6,371

  2

  0,149

  -0,610

  0,372

  -0,091

  -0,302

  0,204

  3

  -0,610

  -2,438

  5,944

  1,487

  -1,208

  0,358

  4

  -2,438

  -1,646

  2,709

  4,013

  -0,816

  2,632

  5

  -1,646

  0,388

  0,151

  -0,639

  0,192

  3,379

  6

  0,388

  1,559

  2,430

  0,605

  0,773

  0,148

  Разом:

  -1,559

  -2,598

  11,628

  5,763

  -1,287

  13,092

  На підставі отриманих даних побудуємо рівняння регресії без вільного члена виду y = b · x. При цьому стандартна помилка коефіцієнта регресії b, розрахована за формулою:

  ,

  , = 1,181,

  що менше значення t табл. = 2,57. Це означає, що автокорреляция першого рівня відсутній.

  Однак слід зазначити, що і тест Дарбіна - Уотсона і тест серій Бройша - Годфрі застосовуються тільки для вибірок досить великого розміру Крістофер Доугерті. Введення в економетрику. М .: Инфра М, 2001. С. 238. , В той час як запропонована нам для аналізу вибірка складається тільки з семи значень.

  в) За допомогою критерію серій перевіримо випадковість розподілу рівнів ряду залишків. З 95% ймовірністю розподіл ряду залишків вважається випадковим, якщо одночасно виконуються дві нерівності:

  1)

  загальне число серій має бути більше двох, і 2) - максимальна довжина серії повинна бути строго менше п'яти.

  Дані для розрахунків отримуємо з таблиці № 4.

  Таблиця № 4. Критерій серій лінійна модель не проходить:

  e i

  e i - e i -1

  серії

  Число серій = 2, Тривалість найдовшою серії

  дорівнює 3.

  2 = = [2.079] = 2. (не виконується),

  хоча 3 <5. Значить рівні розподілені не випадково.

  0,149

  -2,449

  +

  -0,610

  -0,759

  +

  -2,438

  -1,828

  +

  -1,646

  0,792

  -

  0,388

  2,033

  -

  1,559

  1,172

  -

  г) Відповідність ряду залишків нормальному закону розподілу перевіряємо, використовуємо RS-критерій:

  = 2,63, де.

  Значення нашого RS-критерію для 7 спостережень практично потрапляє в інтервал [2,67 3,69], (для 10 спостережень) хоча і цей критерій визначено для вибірок більше 10 одиниць.

  д) За допомогою тесту рангової кореляції Спірмена визначаємо відсутність або наявність гетероскедастичності.

  Таблиця № 5.

  Ранг Х

  Х

  I e i I

  Ранг е i

  D i

  D? i

  Коефіцієнт рангової кореляції визначається за формулою:

  1

  2,5

  2,60

  7

  -6

  36

  2

  3

  0,15

  4

  -2

  4

  3

  3,4

  0,61

  3

  0

  0

  4

  4,1

  2,44

  1

  3

  9

  5

  5

  1,65

  2

  3

  9

  6

  6,3

  0,39

  5

  1

  1

  7

  7

  1,56

  6

  1

  1

  Так як абсолютне значення статистики коефіцієнта рангової кореляції = 0,175 виявилася значно менше табличного значення, то гетероскедастичності відсутня.

  Висновок: лінійна модель не відповідає всіма передумовами регресійного аналізу (умовам теореми Гаусса-Маркова) і, хоча вона придатна для прогнозування, але виникає питання про її значущості.

  Довірчі інтервали для параметра b регресії

  Стандартні помилки для параметрів регресії знаходимо за формулами:

  = 0,46,

  = 2,18.

  Перевіримо на статистичну значущість коефіцієнт b моделі, для чого розрахуємо t -Статистика за формулою. отримана t -Статистика дорівнює -6,742, що по модулю більше табличного значення t = 2,57. Економічно цей параметр інтерпретується так: при зміні доходу споживачів на одну одиницю обсяги продажів зміняться на -3,103 од.

  Перевіримо на статистичну значущість коефіцієнт a моделі, для чого розрахуємо t -Статистика за формулою. Отримана t -Статистика дорівнює 33,992, що більше табличного значення t = 2,57. Довірчий інтервал параметра b визначаємо за формулою:

  ;

  s = = 1,917,

  Довірчий інтервал параметра b становить; або ( t табл. = 2.57, Д = 2,57 · 0,4602 = 1,1827).

  Проведений аналіз коефіцієнтів регресії говорить про те, що параметри регресії значущі, крім того і рівняння регресії в цілому значимо на 1% рівні значущості (cм. Вище). Це дозволяє використовувати побудовану нами модель для отримання прогнозів.

  Точковий та інтервальний прогнози

  Спочатку знаходимо точковий прогноз для значення х, на 25% перевищує середнє значення = 4,47 (тобто при = 5,589),. Тоді стандартна помилка прогнозу складе:

  ,

  t табл. = 2.57, Д = 2,57 · 2,18 = 5,604.

  Інтервальний прогноз для точкового прогнозу при = 5,589 () складе: або.