• Малюнок 1.2 - Організаційна структура підприємства ТОВ «Гермес-Груп»
 • Цільова функція має вигляд
 • Вихідні дані для розрахунку економіко-математичної моделі представимо в табліці 2.5.1.
 • Таблиця 2.5.2 - Розрахунок Функції відпускної ціни
 • Таблиця 2 - Характеристики електромагнітного спектра
 • Таблиця 3 - Рівні іонізації Повітря


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір235.56 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 235.56 Kb.

  Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гермес-Груп"

  Міністерство освіти и науки України

  Національний гірничий університет

  Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій

  Пояснювальна записка

  діпломної роботи магістра

  спеціальності Економічна кібернетика

  на тему:

  Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «Гермес-Груп»

  Виконавець: Квашин О. А.

  Дніпропетровськ 2009

  ЗАТВЕРДЖЕНО:

  Завідувач кафедри

  економічної кібернетики

  та інформаційних технологій

  ____________ Кочура Є. В.

  завдання

  на дипломну роботу

  магістра

  студенту групи ЕК-04-м

  Тема діпломної роботи «Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ« Гермес-Груп »ЗАТВЕРДЖЕНА наказом ректора НГУ від

  Зміст

  Вступ

  1. Характеристика об'єкта и постановка задачі дослідження

  1.1 Характеристика підприємства ТОВ «Гермес-Груп»

  1.2 Організаційна структура роботи підприємства

  1.3 Фінансово-економічний аналіз роботи підприємства

  1.4 Аналіз підприємства як обєкта управління

  1.5 Визначення цілей та постановка задачі дослідження

  2. Побудова моделі оптімізації

  2.1 аналітичний огляд літературних джерел

  2.2 Дослідження об'ємів закупівель та продажів

  2.3 Постановка задачі оптімізації закупівель

  2.4 Вибір методу оптімізації закупівель

  2.5 Перевірка моделі оптімізації на контрольному прікладі

  3. Інформаційна система

  4. Охорона праці

  4.1 Розробити заходи относительно Поліпшення умов праці користувача ПК

  4.2. Захист від ЕОМ

  4.3 Електро- та пожаробезпека

  Висновки

  список літератури

  РЕФЕРАТ

  Пояснювальна записка: 119, рисунків, таблиць, Додатків, 17 літературних джерел.

  Мета діпломної роботи - Підвищення ефектівності роботи підприємства, Шляхом Отримання максимального прибутку підприємства ТОВ «Гермес-Груп», Завдяк, створеної економіко-математичної моделі оптімізації закупівель.

  Метод дослідження та апаратура - для дослідження даної предметної області використан аналітичний метод на основе Вивчення разноманітя методів, Які Використовують сегодня в усьому мире. Такоже вікорістані методи фінансового аналізу підприємства. Для планування и реализации побудованої моделі використан персональний комп'ютер.

  У Першому розділі дана повна характеристика підприємства, фінансовий аналіз підприємства, віявлені Преимущества и Недоліки роботи підприємства, проведений аналіз підприємства як об'кта управління, определена мета и задачі діпломної роботи.

  В іншому розділі проведений аналіз методів, что Використовують для вирішенню подібної задачі, побудовали власна модель та розрахована на контрольному прікладі.

  По-третє розділі розроблено та автоматизована інформаційна система ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ.

  Четвертий розділ опісує техніку безпеки роботи на підприємстві з персональним ком'ютери.

  Новизна проектних РІШЕНЬ Застосована нова модель максімізації прибутку та оптімізації закупівель. Ранее на підприємстві НЕ застосовувалісь подібні задачі оптімізації.

  Розроблено економіко-математична модель призначила для использование підприємствами, Які займаються торгівельною діяльністю.

  ВСТУП

  У даного дипломного проекті необходимо создать економіко-математичну модель оптімізації закупівель кондитерських виробів на підприємстві.

  Проблема, яка розглядається в работе, є актуальною, бо ринок Пропозиції кондитерських виробів перенасіченій та Кожне підприємство намагається завоюваті різного роду Преимущества перед покупцем, зазнаючі мінімальніх Втратили. Одним з показніків хорошої діяльності підприємства є Отримання максимального прибутку підприємства. Щоб отріматі максимальний прибуток, та патенти, создать ряд умов для покупців (спожівачів) з підпріємством.

  Іноді при збільшенні об'єму закупівлі вігідно знізіті ціни, щоб збільшити об'єми закупівель та збільшити об'єми продажів. У Деяк віподках краще знізіті Ціну, щоб отріматі Великі об'єми продажів.

  У Цій работе Пропонується Розробити систему цен продажів в залежності від об'єму замовлення.

  Необходимо создать таку економіко-математичну модель, яка б максімізувала прибуток та показував оптімальні об'єми закупівель.

  Економіко-математичну модель та патенти создать, застосовуючі методи моделювання.

  Моделювання - один з найбільш Поширення способів Вивчення різніх процесів та явіщ. В теперішній час відомі и широко Використовують в наукових дослідженнях, а такоже в Економічній та інженерній практіцібагаточісельні методи и Прийоми моделювання. Найбільш широкими можливий володіє математичне моделювання.

  Економіко-математичну модель та патенти создать, застосовуючі методи моделювання.

  Моделювання - один з найбільш Поширення способів Вивчення різніх процесів та явіщ. В теперішній час відомі и широко Використовують в наукових дослідженнях, а такоже в Економічній та інженерній практіцібагаточісельні методи и Прийоми моделювання. Найбільш широкими можливий володіє математичне моделювання.

  Під математичне моделювання розуміють засіб дослідження різніх процесів Шляхом Вивчення явіщ, Які ма ють різній фізичний Зміст, но Які опісуються однакомі математичного співвідносінамі. При вівченні будь-якого процесса методом математичного моделювання та патенти побудуваті его математичну модель. Математична модель реальної системи є тім абстрактним формально опис об'єктом, Вивчення которого можливо математичного методами, в тому чіслі и з с помощью математичного моделювання. [6]

  Під оптімізацієй розуміють процес вибора найкращого варіанту з усіх можливіть. З точки зору інженерних та економічних розрахунків методи оптімізації дозволяють вібрато найкращий варіант конструкції, Найкраще Розподілення ресурсов и т. І. У процесі розрахунку задачі оптімізації часто необходимо найти оптимальні решение Деяк параметрів, визначаючих данну задачу. [10]

  ! Застосування математики в економіці пріймає форму економіко-математичного моделювання. С помощью економіко-математичної моделі зображуються тієї чи Інший Дійсний економічний процес. Така модель может буті сконструйована только на основе глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесса. Тільки в цьом випадка математична модель буде адекватна дійсному економічному процесові, буде об'єктивно відображаті его [4].

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА обєкта І ПОСТАНОВКА задачі ДОСЛІДЖЕННЯ

  1.1 Характеристика підприємства ТОВ «Гермес-Груп»

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» Створено Шляхом об'єднання майна фізичних осіб - громадян України согласно до Закону України "Про господарчі товариства", других законодавчий АКТІВ України.

  «Гермес-Груп» є Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ «Гермес-Груп»), для которого характерно, что всі партнери несуть відповідальність за діяльність підприємства только в межах величин своих внесків. Втрата Внески є граничною Втрати учасника Товариство з обмеженою відповідальністю. Це є відмітною рісою такого виду підприємства.

  ТОВ «Гермес-Груп» є юридичною особою з дня его государственной реєстрації и Здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту й установчо договором.

  ТОВ «Гермес-Груп» має право від свого імені укладаті договори, здобуваті майнові права, буті Позивача и відповідачем у господарському и третейський судах .. Має право випуску облігацій и других ЦІННИХ ПАПЕРІВ відповідно законодавству України.

  ТОВ «Гермес-Груп" не відповідає по обов'язкам держави, а держава не має відповідає за обов'язки ТОВ «Гермес-Груп». Несе відповідальність за своими обов'язками власним майном. Має власне відділене майно, самостійній баланс, Розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатці з власним найменуванням и Емблема, штампи, товарний знак чи знак обслуговування та інші необхідні реквізити.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Гермес-Груп» Створено з метою:

  · Насічення Сайти Вся вісокоякіснімі товарами и услуг;

  · Реалізація за рахунок отриманий прибутку економічних и СОЦІАЛЬНИХ інтересів учасников.

  Предметом ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Гермес-Груп» є господарська діяльність, зокрема:

  - Оптова, роздрібна торгівля продуктами споживання;

  - Торгово-закупівельна, комерційна діяльність оптова, роздрібна Комісійна, віїзна торгівля;

  - Експорт и імпорт товарів.

  ТОВ «Гермес-Груп» відповідно до статуту займається оптовою торгівлею продуктами харчування. В основному, це кондитерські вироби. Головними постачальниками є: київська кондитерська фабрика «Кіївград», ТМ «Росічі», ТМ «Кремінь», ТМ «Буринь», Київський кондитерський завод з виробництва пряніків.

  ТОВ «Гермес-Груп» є власником майна и ЗАСОБІВ, что передані засновниками у власність, отриманий доходів, а такоже Іншого майна, придбання на законних підставах.

  Джерела формирование майна ТОВ «Гермес-Груп»:

  · Засоби та інші матеріальні внески засновніків;

  · Доходи, что отрімані від реализации продукции, а такоже від других відів господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  · Доходи від ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  · Кредити банків и других кредіторів;

  · Безоплатні чи Благодійні внески, пожертвування ОРГАНІЗАЦІЙ, предприятий и громадян;

  · Інші джерела НЕ Заборонені чіннім законодавством України.

  Основним узагальненім Показники ФІНАНСОВИХ результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ є прибуток. Прибуток ТОВ «Гермес-Груп» Вихід з Надходження від господарської ДІЯЛЬНОСТІ после покриття матеріальніх и прірівняніх до них витрат. Прибуток, что залішається после Сплата податків, других обов'язкових платежів, відсотків за кредит, погашення кредиту, розрахунків з іншімі кредиторами, тобто чистий прибуток є власністю ТОВ «Гермес-Груп» і порядок использование цього прибутку встановлюється підпріємством самостійно.

  Отношения робітніків и ТОВ «Гермес-Груп» будують на основе строкових трудових договорів (Контрактів), умови якіх Установлюються відповідно до законодавства України про роботу. Суспільство Самостійне установлює форму и систему оплати роботи, розмір заробітної плати, а такоже других відів доходів.

  Розмір заробітної плати кожного робітника візначається кінцевім результатом діяльності підприємства и его особіст Внески у досягненні ціх результатів. Умови, режим роботи и відпочинку Членів трудового колективу, умови їхнього СОЦІАЛЬНОГО страхування и відрахувань на пенсійне забезпечення, податки на заробітну плату робочі підприємства визначаються відповідно законодавству України. Призначення (звільнення) на (з) посаду Директора від імені Суспільства здійснюється загально Зборами ТОВ «Гермес-Груп». Призначення (звільнення) на (з) будь-яку посаду учасников підприємства (їхніх представителей), а такоже на посаду головного бухгалтера та інші, здійснюється Директором. Права й обов'язки головного бухгалтера ТОВ «Гермес-Груп», порядок підпорядкування візначається в строковому трудовому договорі (контракті).

  Підприємство має право Самостійне Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, что регулюється чіннім законодавством України. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Гермес-Груп» корістується повну ОБСЯГИ прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно поважної законодавству.

  Віщим органом є Загальні збори учасников, на якому беруть участь безпосередно Самі учасники чи прізначені ними представник.Останні могут буті постійнімі чи призначення на Певний рядків. Учасники ма ють право в будь-який час замініті свого представника, попереду про це других учасников. Учасник має право Передат свои повноваження на зборах ІНШОМУ учаснику чи его представник. Кількість голосів кожного з учасников на зборах візначається пропорційно розміру Частки учасника до статутного Фонді відповідно 1 голос - 1% Статутного фонду.

  Збори могут прійматі решение з будь-якіх вопросам ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Гермес-Груп».

  До віняткової компетенції загально зборів належить:

  1 визначення основних напрямків діяльності підприємства, затвердження планів и звітів про їхнє виконан;

  2 Внесення змін и ДОПОВНЕННЯ до установчих документів;

  3 создания, Реорганізація и ліквідація дочірніх предприятий, затвердження їх Статутів и Положень;

  4 решение питання про придбання Частки учасника;

  5 призначення на посаду директора и звільнення его з посади и Членів ревізійної КОМІСІЇ;

  6 затвердження річніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ;

  7 вінесення решение про Залучення до майнової відповідальності посадових осіб ТОВ «Гермес-Груп»;

  8 установлення розміру, форми и порядок внесення учасниками додатково внесків;

  9 визначення умов роботи посадових осіб підприємства и его дочірніх предприятий, філій и представництв;

  10 Прийняття Нових учасников и тверджень Вихід учасника;

  11 Ухвалення решение про пріпінення ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «Гермес-Груп», призначення ліквідаційної КОМІСІЇ, затвердження ліквідаційного балансу.

  Директор Постійно Здійснює організацію, Інструктаж и контроль относительно вопросам охорони роботи.

  Директор ТОВ «Гермес-Груп» є начальником ЦИВІЛЬНОЇ оборони об'єкта и Несе особисту відповідальність за стан и виконан ЗАХОДІВ относительно ЦИВІЛЬНОЇ оборони.

  Пріпінення діяльності підприємства відбувається путем его реорганізації (злиттів, Приєднання, Розподіл, віділення, превращение) чи ліквідації.

  Ліквідація проводитися призначення Загальна Зборами ліквідаційною комісією, а у випадка банкрутства и пріпінення діяльності підприємства за рішенням суду чи арбітражного суду - ліквідаційною комісією, что прізначається цімі органами. Ліквідаційна комісія у тріденній срок з моменту ее призначення публікує інформацію ТОВ «Гермес-Груп» в одному з офіційніх (республіканському, місцевому) ОРГАНІВ друку з зазначену терміном подачі претензій кредиторами, оцінює наявний майно, віявляє его дебіторів и кредіторів и розраховується з ними, Уживає ЗАХОДІВ относительно оплати боргів третім Сторонам, а такоже его трудовому колективу, складає ліквідаційній баланс и подає его Зборів ТОВ «Гермес-Груп» чи органу, что призначила ліквідаційну комісію. Ліквідаційній баланс повинною буті учет Висновки аудитора чи аудиторської фірми. Кошти, что належати ТОВ «Гермес-Груп», включаючі Виторг від розпродаж ее майна при ліквідації, после розрахунків по оплаті роботи ПРАЦІВНИКІВ, что Працюють на условиях найманими, и виконан зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, віпущеніх ТОВ «Гермес -груп »и іншімі кредиторами, розподіляються между учасниками підприємства, пропорційно розміру Внески до статутних Фонді в шестімісячній срок после опублікування информации про его ліквідацію. Ліквідація підприємства вважається завершеної, а підприємство таким, что Припін свою діяльність, з моменту віключення з державного реєстру.

  1.2 Організаційна структура підприємства

  Підприємство ТОВ «Гермес-Груп» має Наступний організаційну структуру, представлену на малюнку 1.2:

  Малюнок 1.2 - Організаційна структура підприємства ТОВ «Гермес-Груп»

  На малюнку 1.1 представлена ​​Організаційна структура підприємства ТОВ «Гермес-Груп». Підприємство працює на основе статуту й установчо договором. Має двох засновніків, что внесли Рівні Частки коштів и стежать за діяльністю підприємства. Компанією Керує директор. ВІН обірається один раз у рік. Усі Поточні решение пріймаються директором и головний бухгалтер.

  Если решение НЕ прийнятя может буті Створена комісія в складі директора, а такоже других ПРАЦІВНИКІВ компании. Склад КОМІСІЇ затверджується главою підприємства.

  директор:

  · Здійснює керівництво Опис діяльністю керування, Несе відповідальність за виконання покладених на керування завдань, візначає степень відповідальності заступніків начальника керування, керівніків его структурних підрозділів;

  · Розробляє структуру и штатний розклад керування в рамках обмежуючіх чісельність и фонд оплати праці ПРАЦІВНИКІВ;

  · Відає в рамках своєї компетенції накази, Організує и Контролює їхнє виконан. У випадка передбачення законодавством, накази начальника керування є обов'язковими для виконан місцевімі органами віконавчої власти, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціямі и Громадянам;

  · Розпоряджається засоби в рамках затвердженої схеми витрат на Зміст керування;

  · Затверджує положення про структурних підрозділах и функціональніх обов'язків ПРАЦІВНИКІВ керування;

  Накази директора у випадка Порушення прав громадян, представніцькіх ОРГАНІВ и ОРГАНІВ місцевого самоврядування, підпріємств, ОРГАНІЗАЦІЙ могут буті оскаржені в судновому порядку.

  Головний бухгалтер:

  · Щомісяця, щокварталу и щорічно надаваті звіти в Податковий службу, у Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування, у Пенсійний фонд, у Фонд зайнятості;

  · Розпоряджається засоби в рамках затвердженої схеми витрат на Зміст керування;

  · Формує бухгалтерські документи, например, Відомості по заробітній платі, Платіжні доручення і т.п .;

  · Несе відповідальність за фінансову роботу підприємства.

  Фінансова робота на підприємстві ТОВ «Гермес-Груп» різноманітна и багатогранності, но умовно ее можна згрупуваті по таких основних напрямки:

  · Фінансове планування;

  · Оперативна фінансова робота;

  · Контрольно-аналітична робота.

  У своєму підпорядкуванні в головного бухгалтера є бухгалтер, что забезпечення відділу продажів необхіднімі данімі (Залишки по складу, сертифікати якості, заборгованості КЛІЄНТІВ и т.п.), щомісяця, щокварталу и щорічно надає звіти в Податковий службу, Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування, Фонд зайнятості, у Пенсійний фонд.

  Відділ продажу очолює директор з продаж. Директор з продажів Укладає договори з новімі клієнтами, стежа за оплатою за продукти харчування, перевіряє роботу менеджеров, формує базу КЛІЄНТІВ по районах для шкірного менеджера. Відділ продажів складається з відділу менеджеров по Формування замовлень по районах и по області міста Дніпропетровська. Менеджери Щодня пріймають замовлення від КЛІЄНТІВ и Надаються їх у відділ Операторів, что, у свою Черга, Робить відаткові накладні, что передаються директору складу.

  Директор складу - матеріально відповідальне лица, что відповідає за правільність формирование клієнтськіх замовлень. Веде облік приходу и витрати товарів на складі. После того, як замовлення сформовані, відповідно до видаткових накладних, експедиційна група в особі водія й експедитора доставляє товар за місцем призначення.

  Основним узагальненім Показники ФІНАНСОВИХ результатів господарської ДІЯЛЬНОСТІ є прибуток. Прибуток ТОВ «Гермес-Груп» Вихід з Надходження від господарської ДІЯЛЬНОСТІ после покриття матеріальніх и прірівняніх до них витрат. Прибуток, что залішається после Сплата податків, других обов'язкових платежів, відсотків за кредит, погашення кредиту, розрахунків з іншімі кредиторами, тобто чистий прибуток є власністю ТОВ «Гермес-Груп» і порядок использование цього прибутку встановлюється підпріємством самостійно.

  1.3 Фінансово-економічний аналіз роботи підприємства

  У Першу Черга аналізують дінаміку валюти балансу и его структуру.

  Ріст валюти балансу в порівнянні з попереднім періодом - це добра ознака, но Варто звернути Рамус на ті, за рахунок чого вона виросла. Дуже добре, если це відбулося за рахунок Збільшення власного Капіталу чи хоча б его Частки разом зі збільшенням суми позіковіх ЗАСОБІВ, однак над збільшенням одних только Боргова зобов'язань Варто задуматись. Дуже погано, если Збільшення кредіторської заборгованості відбувається при нізькій ліквідності актівів.

  Зменшення валюти балансу - сигнал про деяке згортання діяльності підприємства. Отже, необходимо Зупинити на віявленні причин згортання. Тут Неможливо поставити єдиний для всіх діагноз, причини в кожного свои, и кому, як НЕ керівнику, знати, чому зменшено сума актівів. Много чего Залежить від того, по якіх самє Стаття спостерігається Зменшення. Чи не зовсім правильно є думка, начебто Зменшення валюти балансу приводити до Втрати платоспроможності. Іноді це буває наслідком так назіваної «чищення» балансу, а самє - звільнення від Зайве зв'язків з іншімі суб'єктами.

  Ознакою незадовільної роботи є наявність простроченої дебіторської и кредіторської заборгованості. Оскількі окремий статей, что показував б самє прострочені заборгованість, у новій форме балансу не предусмотрена (ЦІ суми не значущі окремий рядками, а входять у ЗАГАЛЬНІ суми дебіторської и кредіторської заборгованості), то при перегляді звітного балансу та патенти Вимагати аналітичні розшифровки по кожнім дебіторі (кредитору ) для прийняття РІШЕНЬ про ліквідацію таких заборгованності. Тривожно сигналом может служити ріст абсолютних величин по ціх Стаття у порівнянні з попереднім Звітним періодом.

  Дінаміку змін у структурі актівів и пасівів можна простежіті пробачимо порівнянням абсолютних величин залишків по Кожній статті балансу на Кінець ПЕРІОДУ з залишком на початок. Таким порівнянням підлягають такоже підсумкові величини по Розділах. [7]

  Порівняння абсолютних величин залишків покожній статті балансу поквартально пріведені в таблицях 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4.

  Таблиця 1.3.1 - Аналіз динаміки валюти балансу на 31.03.08

  статті балансу періоди відхилення
  АКТИВ початок кінець +/- %
  1. Необоротні активи
  - залишкова вартість 0.2 0.1 -0.1 50
  Основні фонди
  - залишкова вартість 5.7 5.1 -0.6 89.47368
  Інші фінансові інвестиції
  Разом 1 розділ 5.9 5.2 -0.7 88.13559
  2. Оборотні активи
  -виробничі запаси 0 2.4 2.4
  -незавершене виробництво 0 0 0
  -готова продукція 0 0 0
  -Товари 29.6 57.7 28.1
  -векселя 0 0 0
  -Дебіторська заборгованість (всього) 30.2 59.5 29.3 197.0199
  -грошові кошти 0.4 0 -0.4 0
  -інші оборотні активи 0.1 1.8 1.7
  Разом 2 розділ 60.3 119 58.7 197.3466
  3. Витрати майбутніх періодів
  Разом 3 розділ 0 0 0
  РАЗОМ АКТИВ 66.2 124.2 58 187.6133
  ПАСИВ
  1. Власний капітал
  -статутний капітал 18.5 18.5 0 100
  -другий капітал 0 0 0
  -нерозподілений прибуток -7.1 -12.3 -5.2 173.2394
  Разом 1 розділ 11.4 6.2 -5.2 54.38596
  2. Витрати майбутніх періодів
  Разом 2 розділ 0 0 0
  3. Довгострокові зобов'язання
  Разом 3 розділ 0 0 0
  4. Поточні зобов'язання
  короткострокові кредити банків 16 12.3 -3.7
  -поточна заборгованість 0 0 0
  -векселя 0 0 0
  -кредиторська заборгованість 36.6 103.7 67.1 283.3333
  -Поточні зобов'язання за рахунками 1.2 1.9 0.7 158.3333
  Разом 4 розділ 54.8 118 63.2 215.3285
  5. Доходи майбутніх періодів
  Разом 5 розділ 0 0 0
  РАЗОМ ПАСИВ 66.2 124.2 58 187.6133

  Таблиця 1.3.1 - Аналіз динаміки валюти балансу на 30.06.08

  статті балансу періоди відхилення
  АКТИВ початок кінець +/- %
  1. Необоротні активи
  - залишкова вартість 0.2 0.1 -0.1 50
  Основні фонди
  - залишкова вартість 5.7 43.2 37.5 757.8947
  Інші фінансові інвестиції
  Разом 1 розділ 5.9 43.3 37.4 733.8983
  2. Оборотні активи
  -виробничі запаси 0 2.4 2.4 # СПРАВ / 0!
  -незавершене виробництво 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -готова продукція 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Товари 29.6 48.5 18.9 163.8514
  -векселя 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Дебіторська заборгованість (всього) 30.2 122.9 92.7 406.9536
  -грошові кошти 0.4 -6.5 -6.9 -1625
  -інші оборотні активи 0.1 0.9 0.8 900
  Разом 2 розділ 60.3 168.1 107.8 278.7728
  3. Витрати майбутніх періодів
  Разом 3 розділ 0 0 0
  РАЗОМ АКТИВ 66.2 211.4 0 319.3353
  ПАСИВ
  1. Власний капітал
  -статутний капітал 18.5 18.5 0 100
  -другий капітал 0 0 0
  -нерозподілений прибуток -7.1 -2.8 4.3 39.43662
  Разом 1 розділ 11.4 15.7 4.3 137.7193
  2. Витрати майбутніх періодів
  Разом 2 розділ 0 0 0
  3. Довгострокові зобов'язання
  Разом 3 розділ 0 0 0
  4. Поточні зобов'язання
  короткострокові кредити банків 16 109.1 93.1 681.875
  -поточна заборгованість 0 0 0
  -векселя 0 0 0
  -кредиторська заборгованість 36.6 59.1 22.5 161.4754
  -Поточні зобов'язання за рахунками 1.2 26.9 25.7 2241.667
  Разом 4 розділ 54.8 195.7 140.9 357.1168
  5. Доходи майбутніх періодів
  Разом 5 розділ 0 0 0
  РАЗОМ ПАСИВ 66.2 211.4 145.2 319.3353

  Таблиця 1.3.1 - Аналіз динаміки валюти балансу на 30.09.08

  статті балансу періоди відхилення
  АКТИВ початок кінець +/- %
  1. Необоротні активи
  - залишкова вартість 0.2 0 -0.2 0
  Основні фонди
  - залишкова вартість 5.7 38.8 33.1 680.7018
  Інші фінансові інвестиції
  Разом 1 розділ 5.9 38.9 33 659.322
  2. Оборотні активи
  -виробничі запаси 0 2.3 2.3 # СПРАВ / 0!
  -незавершене виробництво 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -готова продукція 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Товари 29.6 29.2 -0.4 98.64865
  -векселя 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Дебіторська заборгованість (всього) 30.2 121.8 91.6 403.3113
  -грошові кошти 0.4 -15.2 -15.6 -3800
  -інші оборотні активи 0.1 0.3 0.2 300
  Разом 2 розділ 60.3 138.5 78.2 229.6849
  3. Витрати майбутніх періодів
  Разом 3 розділ 0 0 0
  РАЗОМ АКТИВ 66.2 177.4 111.2 267.9758
  ПАСИВ
  1. Власний капітал
  -статутний капітал 18.5 18.5 0 100
  -другий капітал 0 0 0
  -нерозподілений прибуток -7.1 16.9 24 -238.028
  Разом 1 розділ 11.4 35.4 24 310.5263
  2. Витрати майбутніх періодів
  Разом 2 розділ 0 0 0
  3. Довгострокові зобов'язання
  Разом 3 розділ 0 0 0
  4. Поточні зобов'язання
  короткострокові кредити банків 16 72 56 450
  -поточна заборгованість 0 0 0
  -векселя 0 0 0
  -кредиторська заборгованість 36.6 65.7 29.1 179.5082
  -Поточні зобов'язання за рахунками 1.2 4.1 2.9 341.6667
  Разом 4 розділ 54.8 142 87.2 259.1241
  5. Доходи майбутніх періодів
  Разом 5 розділ 0 0 0
  РАЗОМ ПАСИВ 66.2 177.4 111.2 267.9758

  Таблиця 1.3.1 - Аналіз динаміки валюти балансу на 30.09.08

  статті балансу періоди відхилення
  АКТИВ початок кінець +/- %
  1. Необоротні активи
  - залишкова вартість 0.2 0 -0.2 0
  Основні фонди
  - залишкова вартість 5.7 35.2 29.5 617.5439
  Інші фінансові інвестиції
  Разом 1 розділ 5.9 35.2 29.3 596.6102
  2. Оборотні активи
  -виробничі запаси 0 1.9 1.9 # СПРАВ / 0!
  -незавершене виробництво 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -готова продукція 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Товари 29.6 49.9 20.3 168.5811
  -векселя 0 0 0 # СПРАВ / 0!
  -Дебіторська заборгованість (всього) 30.2 199.8 169.6 661.5894
  -грошові кошти 0.4 -15.4 -15.8 -3850
  -інші оборотні активи 0.1 2.2 2.1 2200
  Разом 2 розділ 60.3 238.3 178 395.1907
  3. Витрати майбутніх періодів
  Разом 3 розділ 0 0 0
  РАЗОМ АКТИВ 66.2 273.5 207.3 413.142
  ПАСИВ
  1. Власний капітал
  -статутний капітал 18.5 18.5 0 100
  -другий капітал 0 0 0
  -нерозподілений прибуток -7.1 32.2 39.3 -453.521
  Разом 1 розділ 11.4 50.7 39.3 444.7368
  2. Витрати майбутніх періодів
  Разом 2 розділ 0 0 0
  3. Довгострокові зобов'язання
  Разом 3 розділ 0 0 0
  4. Поточні зобов'язання
  короткострокові кредити банків 16 61.10 45.10 381.875
  -поточна заборгованість 0 0 0
  -векселя 0 0 0
  -кредиторська заборгованість 36.6 141.4 104.8 386.3388
  -Поточні зобов'язання за рахунками 1.2 20.2 19 1683.333
  Разом 4 розділ 54.8 222.8 168 406.5693
  5. Доходи майбутніх періодів
  Разом 5 розділ 0 0 0
  РАЗОМ ПАСИВ 66.2 273.5 207.3 413.142

  Проаналізуємо дінаміку валюти балансу, побудував графік (рисунок 1.3.1) ее Зміни поквартально. Дані візьмемо Із зведеної табліці 1.3.5:

  Таблиця 1.3.5 - Показники абсолютного приросту

  № кварталу Абсолютний Показник
  1 квартал 187.613
  2 квартал 319.335
  3 квартал 267.976
  4 квартал 413.142

  Малюнок 1.3.1 - динаміка валюти балансу

  Малюнок 1.3.1 наочно відображає рух копійчаних коштів за 2008 рік. У Першому та третьому кварталах валюта балансу растет, а в проміжку между іншим та третім кварталом валюта балансу різко зменшується.

  Платоспроможність підприємства и ліквідність его актівів

  Найбільш ліквіднімі активами є кошти и їхні еквіваленті (ними відразу можна покриттям Боргі), а такоже поточна дебіторська заборгованість.

  При цьом прострочена дебіторська заборгованість Враховується только у випадка уживання визначених ЗАХОДІВ по ее погашенням, тобто если є Впевненість у швидких ее перетворенні в кошти. До вісоколіквідніх актівів відносяться такоже цінні папери, что враховуються в складі потокових ФІНАНСОВИХ інвестіцій, тобто, что містяться в іншому розділі актівів.

  Менш ліквіднімі активами вважаються товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. З Огляду на правило зростаючої ліквідності, фахівці розрізняють три Рівні платоспроможності підприємства:

  1. копійчаних;

  2. Розрахунково;

  3. ліквідну.

  Коефіцієнт грошової платоспроможності (К г.п.) (1.3.1) (его ще назівають коефіцієнтом абсолютної ліквідності (Кг п) візначається відношенням суми залишків по статтей коштів и їхніх еквівалентів и потокової ФІНАНСОВИХ інвестіцій до суми залишків по непогашених кредитів и поточній кредіторській заборгованості .

  (1.3.1)

  де с. 230 ф. 1 - кошти и їхні еквіваленті в національній Валюті;

  с. 240 ф. 1 - кошти и їхні еквіваленті в іноземній Валюті; с. 220 ф. 1 - Поточні фінансові інвестиції; с. 620 ф. 1 - Поточні зобов'язання. Правда, может вінікнуті питання относительно включення (невключення) у знаменнік даної формули суми доходів майбутніх періодів (с. 630 ф. 1), но це один з тих віпадків, коли до АНАЛІЗУ Потрібний індивідуальний підхід. У будь-якому випадка нужно зі значення с. 630 у знаменнік даної формули Включити только ту суму, что стосується періодів, что НЕ перевіщують 12 календарних місяців від дати складання балансу. Коеффіцієнт грошової платоспроможності розраховано в табліці 1.3.6 на початок и Кінець ПЕРІОДУ.

  Таблиця 1.3.6 - Коефіцієнт грошової платоспроможності

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта
  1 0.0073 1 0.00
  2 0.0073 2 -0.03
  3 0.0073 3 -0.11
  4 0.0073 4 -0.07

  Висновок: підприємство є неплатоспроможних. Про це свідчіть Зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок и на Кінець ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт ліквідної платоспроможності (К ЛП) (1.3.2) візначається відношенням Загальної суми оборотних (точніше) актівів и витрат майбутніх періодів (розділ II + розділ III) до Загальної суми зобов'язань и доходів майбутніх періодів.

  (1.3.2)

  де с. 270 ф. 1 - витрати майбутніх періодів;

  с. 480 ф. 1 - Довгострокові зобов'язання;

  с. 630 ф. 1 - доходи майбутніх періодів. Бажано, щоб цею коефіцієнт БУВ вищє одиниці.

  У такий способ визначаються, чи й достатньо у підприємства всех оборотних коштів для повної ліквідації своих Боргова зобов'язань. Однако найчастіше корістаються середнім коефіцієнтом ліквідності (К ЛСР) (1.3.3), без обліку різніх рівнів платоспроможності. ВІН візначається відношенням суми оборотних (точніше) актівів до суми потокової зобов'язань.

  (1.3.3)

  Дуже бажано, щоб Сейчас Показник дорівнював одиниці. Альо на практике це буває нечасто, тому можна задовольнятіся его значень 0,8-0,9.

  Розрахунок коефіцієнту ліквідної та середньої платоспроможності привидів в табліці 1.3.7.

  Таблиця 1.3.6 - Коефіцієнт грошової платоспроможності

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта
  1 1.100 1 1.01
  2 1.100 2 0.86
  3 1.100 3 0.98
  4 1.100 4 1.07

  Висновок: цею коефіцієнт повинен перевіщуваті 1. У даного випадка підприємство за перший та четвертий квартал может Повністю погасіті свои короткострокові зобов'язання, в іншому кварталі воно НЕ может погасіті 0,15 тис. грн., в третьому - 0,03 тис. грн. Загаль підприємство має достаточно копійчаних коштів для повної ліквідації своих довгострокового зобов'язань.

  Однако, середній коефіцієнт ліквідності НЕ всегда может буті істінім. Іноді ВІН лишь втішіті керівника, но НЕ помочь в реальному жітті. Запаси и продукція в Стадії незавершеноо виробництва не так скоро перетворяються в Грошові кошти, як хотілось би. Тому більш реальним вважається коефіцієнт крітічної ліквідності. [13]

  Коеффіцієнт крітічної ліквідності (К л.кріт.) (1.3.4) візначається відношенням величини оборотних актівів мінус запаси незавершеного виробництва до величини потокової зобов'язань.

  (1.3.4)

  де с. 100 ф. 1 - виробничі запаси;

  с. 110 ф. 1 - тварини на вірощуванні и відгодівлі;

  с. 120 ф. 1 - незавершене виробництво.

  У випадка если активи віявляються нізьколіквіднімі, існує погрозив потрапіті в скрутній фінансовий стан. Однако занадто висока ліквідність (коефіцієнт ліквідності значний вищє одиниці) говорити про Недоліки у вікорістанні потокової актівів, что приводити до зниженя № сертифіката № прібутковості (рентабельності).

  Результати розрахунку коефіцієнта крітічної ліквідності приведено в табліці 1.3.7.

  Таблиця 1.3.7 - Коефіцієнт крітічної ліквідності

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта
  1 1.100 1 0.988
  2 1.100 2 0.847
  3 1.100 3 0.959
  4 1.100 4 1.061

  Висновок: бажано, щоб цею Показник дорівнював одиниці, но на практике це почти Неможливо, тому можна задовільнітіся значень 0,8-0,9. Активи підприємства ТОВ "Гермес-Груп" є ліквіднімі - Загрози попасти в тяжкий фінансовий стан НЕ має.

  Если відношенням суми оборотних актівів до суми потокової зобов'язань візхначаеться коеффіцієнт середньої ліквідності, то різніця между цімі двома величинами візначає розмір оборотного капіталу (ОК) (1.3.5).

  (1.3.5)

  Розрахунок значення оборотного капіталу наведено в табліці 1.3.8.

  Таблиця 1.3.8 - Розрахунок оборотного капіталу

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта
  1 5.5 1 1.00
  2 0.0 2 0.00
  3 -16.0 3 -12.30
  4 0.0 4 0.00

  Висновок: Сейчас Показник вказує на ті, наскількі господарська діяльність забезпечен Власний фінансовімі ресурсами. У першіму кварталі Власні фінансові ресурси зменшіть на 4.5 тис. грн., в іншому кварталі НЕ змініліся, в третьму збільшіліся на 3.7 тис. грн., а в четвертому кварталі ресурси не змінюваліся. Значне Збільшення Залишки по статтей запасів та витрат НЕ всегда свідчіть про Розширення виробництва. Це может буті визвало уповільненням обороту Даних актівів.

  Для того, щоб сделать правільні Висновки, та патенти, прімініті и інші коеффіцієнті, визначення якіх потребує НЕ только Даних Балансу, но и Звіту про фінансові результати. Например, коеффіцієнт Обертаном запасів. Показник цього коефіцієнта дорівнює числу разів їх поповненння за период.

  Коеффіцієнт Обертаном запасів (Ко.з.) (1.3.6) візначається відношенням Виторг від реализации без обліку ПДВ и акцізів до середньої суми негрошовіх оборотних (точніше) актівів (НТА).

  (1.3.6)

  де с. 035 ф. 2 - чистий дохід (Виторг) від реализации продукции (товарів, робіт, послуг);

  с. 100 ф. 1 - виробничі запаси; с. 110 ф. 1 - тварини на вірощуванні и відгодівлі;

  с. 120 ф. 1 - незавершене виробництво;

  с. 130 ф. 1 - готова продукція; с. 140 ф. 1 - товари; с. 150 ф. 1 - векселі отрімані.

  Величину Виторг від реализации за звітний период можна найти в одній з дере рядків форми 2. Що стосується середньої суми негрошовіх потокової актівів, ті ее визначаються Шляхом перебування середдньоаріфметічної величини между Залишки на початок и Кінець звітного ПЕРІОДУ (форма 1).

  Для всіх предприятий у цілому нельзя назваті оптимальні значення даного сертифіката №. Много чего Залежить від організаційніх факторів: відів ДІЯЛЬНОСТІ, трівалості виробничого циклу и т.п. В одних предприятий запаси звертають 20 разів у рік, и їм НЕ здається, что це багато, для других же і 2 рази за тією ж период добро. Погодьтеся: одна справа - варити цукерки, зовсім інше - займатіся будівництвом. Тому Висновки Варто делать віходячі зі середньогалузевого сертифіката № оборотності запасів. Іноді для внутрішнього контролю цею Показник Варто візначіті немного іншім способом. А самє - вместо величини Виторг від реализации використовуват величину собівартості реалізованої продукції.

  За формулою (1.3.6) розраховується коефіцієнт Обертаном запасів. Розрахунки пріведені в табліці 1.3.9.

  Таблиця 1.3.9 - Значення коефіцієнтів Обертаном запасів за звітний период

  квартал Показник коеффіцієнта
  1 3.62
  2 19.00
  3 32.53

  Висновок: Сейчас Показник візначає скільки разів у рік обертаються запаси. У Першому кварталі запаси Обертана 3.62 разів, через 9 місяців запаси обернулися 19 разів, а за рік - 32.5 рази.

  При поглиблення аналізі коефіцієнт Обертаном можна візначаті, застосовуючі будь-яку окрему статтю: запасів, товарів, готової продукції и т.п. Щоб візначіті Кількість оборотів за период по Кожній окремій статті запасів, та патенти, самперед візначіті Питома вага витрат ціх запасів у Загальній велічіні собівартості продукції, реалізованої в течение ПЕРІОДУ. Отримання в такий способ величину Варто порівнюваті Із СЕРЕДНЯ величиною відповідніх залишків. Так визначаються оборотність запасів по кожному їх виду, что, у свою Черга, дозволяє правильно орієнтуватіся при візначенні спожи в них. Цей очень серйозно питання. Аджея закупити товари и запаси на много місяців уперед - це простіше простого, но не по-хазяйські, тому что ЦІ ті ж самє, что покласти гроші надовго на склад. Неробочий капітал - зв'язаний капітал. Чим вищє оборотність запасів, тим менше РОбочий Капіталу відволікається на їхню закупівлю. Зрозуміло, что це можливо только при надійніх зв'язках з постачальником. При цьом має значення и їхнє Розташування. Усе це організаційні питання, но їх Варто враховуваті. Деякі Японські компании, например, Працюють без складських приміщень, «з коліс». На жаль, наш малорозвіненій ринок постачання и збуту, а такоже дорожнеча транспортних послуг НЕ дозволяють даже около підійті до такой организации виробництва. Альо максимально наблізітіся до цього стоит. Оптимальна Кількість оборотів за рік (чи Інший звітний период) на кожнім підприємстві своя, но можна Сказати з упевненістю: если в порівнянні з попереднім періодом обороти пріскорюються - це гарна ознака. [3]

  С помощью регулярного проведення АНАЛІЗУ оборотності актівів можна найти можлівість знізіті величину оборотного капіталу й у результате ліквідації его надлишком одержуваті значний великий прибуток на шкірні гривню, вкладення в запаси.Це можливо за умови Збереження при цьом кількісного уровня збуту и ​​норми прибутку. Подібно тому, як визначаються коефіцієнт оборотності запасів, можна візначіті длительность звертання будь-якіх актівів. Например, дебіторської заборгованості.

  Коефіцієнт Обертаном дебіторської заборгованості (1.3.7) візначається відношенням доходів від продажів (величини реализации без обліку ПДВ и акцізів) до середньої величини дебіторської заборгованості, візначеної як середньоарифметична величина между сальдо по дебіторах на початок и Кінець звітного ПЕРІОДУ.

  (1.3.7)

  де с. 160 ф. 1 нп - чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ на початок звітного ПЕРІОДУ;

  с. 160 ф. 1 кп - чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ на Кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Цей Показник дает можлівість візначіті, скільки разів в течение року (чи Іншого аналізованого ПЕРІОДУ) ОБСЯГИ Надходження від реализации могут вмістіті в собі середній Залишок Боргова прав (дебіторів). Даній Показник візначає ефективність кредитного контролю. Кредитного - з боку підприємства, Аджея, надаючі товар з відстрочкою платежу іншім суб'єктам, підприємство Фактично їх кредітує.

  Для визначення трівалості оборотів дебіторської заборгованості (терміну кредиту покупцям) Варто скористати зворотнього формулою, а самє: візначіті відношення середньої дебіторської заборгованості до чистої реализации, что мається за звітний период. Отримання в результате величину Варто помножіті на Кількість днів у звітному періоді. Например, для випадка, коли аналізується рік, формула буде віглядаті в такий способ:

  У такий способ візначається, скільки в Середньому днів Знадоби Підприємству для здобуття оплати за відвантажені товари (віконані роботи, надані послуги). Варто звернути Рамус, что у візначенні зазначену показніків беруть участь только суми по дебіторах-покупця (замовникам) - як ма ють Пряме відношення до обсягів реализации продукту діяльності підприємства.

  Визначене число Обертаном розраховане за формулою 1.3.7 зображено в табліці 1.3.10.

  Таблиця 1.3.7 - Обертаном декбіторської заборгованості

  квартал Показник коеффіцієнта
  1 -12.008
  2 -16.182
  3 -15.298

  Висновок: Цей Показник дает можлівість візначіті, скільки разів в течение року (чи Іншого аналізованого ПЕРІОДУ) ОБСЯГИ Надходження від реализации могут вмістіті в собі середній Залишок Боргова прав (дебіторів). Даній Показник візначає ефективність кредитного контролю. Кредитного - з боку підприємства, Аджея, надаючі товар з відстрочкою платежу іншім суб'єктам, підприємство Фактично їх кредітує. З цього сертифіката № видно, что гроші за відвантаженій товар перераховуються НЕ Вчасно, тому підприємство НЕ может правильно скорігуваті свою діяльність, свои об'єми закупівель.

  Коефіцієнт Обертаном актівів (К о.а.) (1.3.8) вказує скільки гривень реализации припадати на шкірні гривню, вкаладену в активи підприємства.

  (1.3.8)

  У табліці 1.3.8 показано значення коефіцієнтів Обертаном актівів.

  Таблиця 1.3.8 - Обертаном актівів

  квартал Показник коеффіцієнта
  1 1.659
  2 6.278
  3 7.795

  Висновок: Цей Показник дает можлівість візначіті скільки гривень реализации припадати на шкірні гривню, вкладення в активи підприємства. Збільшення цього коефіцієнту - це добра ознака, тобто за перший период на шкірні гривню, вкладення в активи приходиться 1.65 гривень реализации, за 9 місяців - 6.27 гривень, а за рік 7.79 гривень.

  Рентабельність - це прібутковість. Самперед прошу не думати, что загальужіваній у нас Показник рентабельності як відношення прибутку до собівартості - єдиний. Це далеко не так. Візначаті рентабельність по такій Формулі нас ставлять за обов'язок органам статистики, Аджея для статистичного АНАЛІЗУ цею важлівій Показники діяльності повинною буті порівняємо для різніх предприятий. Формула I / N, де I - прибуток, а N - собівартість, Корисна тім, что дозволяє візначіті відносну величину прибутку, отриманий на шкірні грив-ню, вітрачену (точніше, вкладення) у ВИРОБНИЦТВІ кінцевого продукту. Так візначається рентабельність (прібутковість) понесених витрат. Однако одного только сертифіката № рентабельності витрат буде занадто мало для АНАЛІЗУ, результатами которого корістаються чи Керівники інвесторі (Замовник, акціонери). Рентабельність як Показник дает представлення про достатність (недостатності) прибутку в порівнянні з іншімі окремий величинами, что вплівають на виробництво, реалізацію и Взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При візначенні сертифіката № рентабельності прибуток (у чісельніку) співвідносіться з факторами, что ма ють найбільш Значний Вплив на ее одержаний. Безумовно, одним з таких факторів є витрати. Аджея від того, что и скільки ми вкладаємо, перелогів величина прибутку, что Надходить до нас у ціні реализации разом з компенсацією понесених витрат. [3]

  Однако ми знаємо, что втрачають на виробництво (чіторгівлю Інший вид звічайної ДІЯЛЬНОСТІ) можна только при наявності коштів для Здійснення ціх витрат. ЦІ засоби, вкладені в бізнес, назіваються інвестиціями. Зрозуміло, что кожному з інвесторів набагато цікавіше прібутковість (рентабельність) его Власний інвестіцій, чим рентабельність понесених підпріємством витрат. Слід Зазначити, что слова «інвестіція» и «вкладення» - сінонімі. Тому собівартість готової продукції - Це не что інше, як вкладення (інвестиції) підприємства у Вже виготовлення їм продукцію. А власний капітал підприємства - це вкладення (інвестиції) у діяльність підприємства в цілому. Засновник (акціонери) інвестують свои кошти в підприємство, а підприємство, у свою Черга, як самостійна установа інвестує як ЦІ, так и інші фінансові ресурси в продукт своєї ДІЯЛЬНОСТІ. Если дотепер среди показніків рентабельності найпошіренішім БУВ згаданій вищє Показник прібутковості інвестіцій підприємства у Вже виготовлення, а іноді даже реалізованій кінцевій продукт, то сегодня усе БІЛЬШОГО значення набуває Показник прібутковості коштів, інвестованіх засновниками (акціонерамі) у діяльність підприємства в цілому.

  Справа в ТІМ, что перший з ціх показніків, як бі ВІН ні задовольняв керівника, що не может дати представлення про ефективність использование Капіталу. Аджея значний его частина залишилась за межами витрат на реалізовану продукцію: у товарах, запасах, коштах и ​​дебіторах. Вище Вже згадувать, что мати Великі Залишки по ціх Стаття невігідно. Розмір оборотного (робітника) Капіталу не винних буті ні великим, ні маленьким, ВІН повинності буті оптимальним. Можна добиться вісокої рентабельності витрат на готову (чи реалізовану) продукцію - и при цьом мати очень низька рентабельність власного Капіталу через ті, что значний его частина Не працює, а в основном залежується на чи складах (чого доброго!) Занадто Довго кредітує покупців. КОЖЕН інвестор має право Сказати: «Мене мало цікавить, якові прибуток приносять кошти, інвестовані підпріємством у виготовлення того чи Іншого продукту, я хочу знати, якові прибуток приносять Підприємству мої Власні вкладення в бізнес». У зв'язку з такою постановкою питання розглянемо кілька окремий показніків рентабельності. [1]

  Прибуток на власний капітал. Це Показник рентабельності будь-якіх інвестіцій: як підприємства в цілому, так и окремої інвестиції конкретного суб'єкта, например, засновника. Їм можна корістатіся такоже для ОЦІНКИ рентабельності однієї окремої догоди.

  (1.3.10)

  До складу статей власного Капіталу підприємства входять: Статутний капітал, Пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал и Нерозподілений прибуток (тобто значення рядків 300 - 350 ф. 1). У випадка если на балансі вінікло сальдо по нарахованих, но галі не виплаченими дівідендам (с. 590 ф. 1 - Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками), Цю суму теж Варто врахуваті, Аджея, будучи Ще не виплаченими, Дивіденди «Працювала» на Загальну дело. Власний капітал підприємства - це и є інвестиції засновніків у бізнес. Аджея інвестиції засновніків (акціонерів) НЕ обмежуються Внески у Статутний чи фонд придбання акцій. Весь власний капітал підприємства - це кошти, зароблені в процесі ДІЯЛЬНОСТІ Завдяк початкових інвестіціям. Отже, власний капітал підприємства є Цілком законною власністю тих облич, что ЦІМ підпріємством володіють. Середня Арифметичний величина между підсумкамі статей власного Капіталу на початок и Кінець звітного ПЕРІОДУ дасть середній власний капітал підприємства. Порівнюючі чистий прибуток з даною величиною, ми візначаємо рентабельність власного (АКЦІОНЕРНОГО) Капіталу підприємства. Щоб візначіті рентабельність інвестіцій у Майбутній проект, очікувану від его Здійснення прибуток порівнюють з величиною віділеніх для цієї справи коштів.

  Розрахунок прибутку привидів нижчих в табліці 1.3.9.

  Таблиця 1.3.9 - Прибуток власного Капіталу

  квартал Показник коефіцієнта
  1 0.000
  2 3.308
  3 2.036

  Висновок: Показує наскількі ефективного підприємство вікорістовує власний капітал.

  Іншім Показники рентабельності такоже є и рентабельність продажів (1.3.11).

  (1.3.11)

  Рентабельність продажів ще назівають маржі прибутку. Вона показує, скільки прибутку приносити Кожна гривня обсягів реализации. Маржу прибутку, як правило, визначаються окремо по кожнім віді чи ДІЯЛЬНОСТІ по Кожній групі реалізованої продукції.

  Рентабельність продажів за рік наведена у табліці 1.3.10.

  Таблиця 1.3.10 - Рентабельність продажів

  квартал Показник коеффіцієнта
  1 0.000
  2 0.055
  3 0.035

  Висновок: Кожна гривня обєму реализации приносити 0% прибутку за перший квартал, 5.5% за 9 місяців діяльності підприємства, 3.5% за рік в цілому.

  Рентабельність чистих актівів візначається за формулою (1.3.12).

  (1.3.12)

  де с. 220 ф. 2 - прибуток; с. 280 ф. 1 - результат активу балансу; с. 480 ф. 1 - Довгострокові зобов'язання;

  с. 620 ф. 1 - Поточні зобов'язання; с. 630 ф. 1 - доходи майбутніх періодів.

  До показніків прібутковості відносіться кож Показник доходів на Акцію (чистий прибуток, тобто прибуток после оподатковуваних, поділяється на Кількість віпущеніх звичайна акцій). Частина чистого прибутку, як відомо, віплачується акціонерам у виде дівідендів, а Залишок - реінвестується в подалі діяльність.

  Результати розрахунку рентабельності чистих актівів пріведені в табліці 1.3.11.

  Таблиця 1.3.11 - Рентабельність чистих актівів

  квартал Показник коеффіцієнта
  1 0.000
  2 1.121
  3 0.789

  Висновок: Показує наскількі ефективного підприємство вікорістовує свои активи для Отримання прибутку. Цей коефіцієнт повинен збільшуватіся, но в цьом випадка коефіцієнт колівається від БІЛЬШОГО до менше, значного зростанню не помітно.

  Серед показніків Структури Капіталу самим Розповсюдження среди Користувачів є Показник Фінансової стабільності (Кф.с.) (1.3.13). ВІН візначається відношенням суми Власний коштів до позіковіх.

  (1.3.13)

  де с. 380 ф. 1 - власний капітал;

  с. 430 ф. 1 - забезпечення Наступний витрат и платежів; с. 480 ф. 1 - Довгострокові зобов'язання;

  с. 620 ф. 1 - Поточні зобов'язання;

  с. 630 ф. 1 - доходи майбутніх періодів.

  Альо даже при одержанні високого сертифіката № Фінансової стабільності

  (> 1,0) НЕ Варто заспокоюватіся и Припиняти аналіз. Гарний Показник - но НЕ найважлівішій. Високий коефіцієнт Фінансової стабільності сам по Собі НЕ є Ознакою полного благополуччя, так само як нормальна температура тіла НЕ может однозначно свідчіті про міцне здоров'я організму в цілому.

  У табліці 1.3.12 пріведені результати розрахунку коефіцієнту Фінансової стабільності.

  Таблиця 1.3.12 - Коефіцієнт Фінансової стабільності

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта
  1 0.208 1 0.053
  2 0.208 2 0.080
  3 0.208 3 0.249
  4 0.208 4 0.228

  Висновок: З показніків Фінансової стабільності видно, что предприятие фінансово НЕ стабільно.

  Чи не Менш важлівім в аналізі є коефіцієнт Фінансової незалежності (автономії) (1.3.14). ВІН обчіслюється відношенням суми Власний ЗАСОБІВ до валюти балансу (таблиця 1.3.13). Бажано, щоб его значення Було не менше 0,5.

  Таблиця 1.3.13 - Коефіцієнт Фінансової незалежності

  На початок ПЕРІОДУ На Кінець ПЕРІОДУ
  квартал Показник коеффіцієнта квартал Показник коеффіцієнта * 100%
  1 0.172 1 0.050 4.992
  2 0.172 2 0.074 7.427
  3 0.172 3 0.200 19.955
  4 0.172 4 0.185 18.537

  Висновок: власник Повністю фінансують свое предприятие. Про це свідчіть коефіцієнт автономії, Який винен перевіщуваті 1. ТОВ "Гермес Груп незалежене від кредіторів. Такі пілпріємства вважають більш стабільнімі та фінансово стійкімі.

  После проведення фінансового АНАЛІЗУ були зроблені Такі основні Висновки:

  Підприємство є неплатоспроможних. Про це свідчіть Зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок и на Кінець ПЕРІОДУ. предприятие є неплатоспроможних. Про це свідчіть Зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок и на Кінець ПЕРІОДУ. Підприємство за перший та четвертий квартал может Повністю погасіті свои короткострокові зобов'язання, в іншому кварталі воно НЕ может погасіті 0,15 тис. грн., в третьому - 0,03 тис. грн. Загаль підприємство має достаточно копійчаних коштів для повної ліквідації своих довгострокового зобов'язань. Активи підприємства ТОВ "Гермес-Груп" є ліквіднімі - Загрози попасти в тяжкий фінансовий стан НЕ має. У першіму кварталі Власні фінансові ресурси зменшіть на 4.5 тис. грн., в іншому кварталі НЕ змініліся, в третьму збільшіліся на 3.7 тис. грн., а в четвертому кварталі ресурси не змінюваліся. Значне Збільшення Залишки по статтей запасів та витрат НЕ всегда свідчіть про Розширення виробництва. Це может буті визвало уповільненням обороту Даних актівів. У Першому кварталі запаси Обертана 3.62 разів, через 9 місяців запаси обернулися 19 разів, а за рік - 32.5 рази. З коефіцієнта Обертаном дебіторської заборгованості видно, что гроші за відвантаженій товар перераховуються НЕ Вчасно, тому підприємство НЕ может правильно скорігуваті свою діяльність, свои об'єми закупівель. Розрахунок коефіцієнта Обертаном актівів за перший период на шкірні гривню, вкладення в активи приходиться 1.65 гривень реализации, за 9 місяців - 6.27 гривень, а за рік 7.79 гривень. Кожна гривня обєму реализации приносити 0% прибутку за перший квартал, 5.5% за 9 місяців діяльності підприємства, 3.5% за рік в цілому.

  1.4 Аналіз підприємства як обєкта управління

  Будь-яка соціально-економічна система складається з двох взаємопов'язаніхале й в тій же година самостійніх частин: системи управління та системи, Якою управляються. До останьої належати Усі елементи та підсістемі предприятий, об'єднань и міністерств, яі забезепечують безпосередно процес віробгіцтва матеріальніх благ або Надання послуг.

  Система управління Включає елементи та підсістемі тих самих предприятий, об'єднань и міністерств, яі забезепечують процес управління, тобто цілеспрямований Вплив на колективи людей, зайнятості у системе, Якою управляються, а такоже на ТП и господарські зв'язки. Найважлівішім елементом цієї системи є Організаційна структура управління виробництвом. Як правило, вона будується за ієрархічнім принципом; на чолі виробництва стоит керівник, что має заступніків, Яким підпорядковані підрозділі апарату управління. Паралельно Цій структурі могут працювати органи колегіального керівніцтва: колегія, науково-технічна рада. Кроме того, до складу системи управління входять технічна, технологічна, економічна та соціальна системи. Всі смороду в комплексі утворюють систему управління и систему, Якою управляються.

  Технічна система - це пропорційне поєднання окремий технічних засобів, Які складаються з багатьох відів обладнання. В системе, Якою управляються, вона віражах потужного виробництв, на якіх віготовляється продукція в заданій кількості та відповідної якості. Умови повної інформатізації потребують від економіки постійного и першорядного вдосконалення технічної системи.

  Технологічна система є сукупнєстю стадій, процесів и обладанання, что визначаються процес виробництва. Необходимо впроваджуваті найефектівніші та пердові ТП для інтенсіфікації виробництва - така Вимога годині.

  Організаційна система, что Забезпечує создания Структури виробництва, дает змогу раціонально використовуват обладнання, предмети праці, технологію, трудові та інші ресурси, застосовуваті найпрогресівніші процеси виробництва.

  У своїй сукупності технічна, технологвчна й Організаційна системи характеризують організаційно-технічну сторону виробництва та управління ним.

  Економічна система підпрємства, поєднуючі господарські процеси та зв'язки во время руху виробничих ФОНДІВ, відображає неперервно, цілеспрямоване Функціонування останніх и має великий Вплив на ефективність роботи підприємства.

  Соціальна система приводити у дію засоби виробництва, бере участь в управлінні ними. Разом з Економічною ця система візначає цілі виробництва, формує принципи та методи его организации.

  Система, Якою управляються, и система управління знаходяться у тісному взаємозв'язку та взаємозалежності, что проявляється й у кількісному відношенні: чим більша система, Якою управляються, тім відносно більшою буде и система управління.

  Управління суспільним виробництвом здійснюється в соціально-економічних системах и Включає процеси управління галуззя, регіоном, об'єднанням, підпріємством и его Підрозділами.

  Процеси управління - це Особливий вид людської ДІЯЛЬНОСТІ для забезпечення цілеспрямованості та узгодженості праці всех Членів колективу. Если окремий виробник сам Керує своєю діяльністю, то виробничий колектив потребує керівника.

  З РОЗВИТКУ виробництва в економічних зв'язках посілюються Розподіл, спеціалізація та кооперація, а отже, и взаємозумовленість руху матеріалізованої и живої праці, что значний ускладнює управлінську працю.

  Віхіднім пунктом управління є формирование та вибір цілей, управління. У масштабі всієї економіки система цілей Включає соціальні, економічні, організаційно-технічні аспекти. Кроме того, цілі поділяються на перспектівні, галузеві, теріторіальні, функціональні та інші.

  Традіційні системи управління будують на Науковій Основі. Характерними рісамі їх є: использование економічних Законів и Законів управління; забезпечення сістемності та неперервності процесса управлінського впліву; моделювання обєктів и субєктів управління4 кількісна оцінка явіщ; діалектівна єдність управління при додержанні плюралізму всех форм власності за. На Основі Вивчення Законів управління формулюються основні правила (принципи) традіційної системи управління.

  Реалізація Принципів управління здійснюється путем виконан системи функій, что породжують складністю та різноманітністю виробництва й управління. Функції управління спрімовуються на Досягнення певної мети - смороду відображають необхідні Дії при управлінні. До основних функцій управління належати планування, прогнозування, організація, коордінація стимулювання, нормування, облік, контроль и регулювання. Конкретні Функції управління відповідно до виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ об'єкта поділяються на Функції забезпечення управління на підготовчій Стадії (науково-технічна, економічна, соціальна підготовка виробництва), втробнічій Стадії (основне, допоміжне, обслуговуючий виробництво) та на заключній Стадії (реалізація продукції, фінансова діяльність).

  Віділення та формулювання функцій є важлівім етапом управління, оскількі власне смороду визначаються структуру управління, а такоже задачі ОРГАНІВ управління.

  Взаємодія и Взаємозв'язок системи управління і системи, Якою управляються, здійснюються через інформаційні комунікації передавання потоків інформаці; тому ускладнення управління відразу Відображається на ускладненні ІД. Засоби и методи автоматизації управління спрямовані на підтрімку необхідніх продуктівності та якості роботи системи управління. У ціх условиях неминучий є Впровадження найпередовішіх НІТ управління.

  Автоматизація управління економікою - лишь один направление ее вдосконалення. Наукові методи управління, заходь относительно удосконалення господарського механізму, структурні перебудови, наукова організація праці, домашні сістемотехнічні заходь - всі ЦІ напрями служили и службовців Цій же меті. Альо всі смороду ма ють характер еволюції Головна, вдосконалення, модернізації системи управління. У тій же година науково-технічна революція, набліжена до іншого інформаційного бар'єра потребувалі революційніх ЗАХОДІВ, докорінного перегляду Концепції побудова та Функціонування систем управління в широкому розумінні.

  Докорінне Поліпшення стану в Галузі автоматизації управління відбувається з упровадження НІТ, что принципова відрізняються від ПІТ. Ставиться завдання якісного переходу від сучасної технології управління з традіційного людіно- паперовий документообігом (Який ще застосовується в СУЧАСНИХ АСУ) до безпаперової технології автоматизованого управління. Треба досягті комплексності управління на основе вдосконалення господарського механізмуорганізаційної перебудови інформаційних потоків у системе управління та создания новой Людина-машінної технології управління економікою.

  Найбільш Поширення формою автоматизації організаційніх систем управління є АСУ різного уровня. Їх! Застосування и Постійний розвиток діктуються необхідністю. Науково-технічний прогрес в економіці країни, Який набув форми наукрвр-технічної революції, Залучає в єдиний виробничий процес все Нові масі ПРАЦІВНИКІВ и виробничих колектівів, а це підвіщує вимоги й ускладнює організацію узгодженої ДІЯЛЬНОСТІ людей, что зумовлюї стрімке зростання потоків информации, якові необходимо засвоюваті , запам'ятовувати, передаваті та перетворюваті.

  В економічних організаційніх системах КОЖЕН суб'єкт повинен узгоджуваті свою діяльність з іншімі суб'єктами, поєднуваті Захоплення, в якіх проявляються економічні отношения; кроме того, істотніммоментом економічних систем є неповнота информации. Альо все ж сегодня теорія та практика создания и Функціонування АСУ забезпечен розробка моделей об'єктів управління. Віділено функціональні аідсістемі та документообіг, Які Певної мірою відображають інформаційну модель об'єкта управління. Віділено функціональні підсістемі та документообіг, як Певної мірою відображають інформаційну модель об'єкта управління. Ц етакож робиться в рамках АСУ, но моделювання алгоритмів управління, Прийняття РІШЕНЬ, проблеми взаємозв'язку планування та управління - ЦІ найважлівіші управлінські Функції віконуються прімітівно, а вівчені смороду практично недостатньо. Все це характерізує степень вирішенню проблем автоматизації соціально-економічних систем організаційного управління.

  Будь-яка система управління має допоміжне значення.Основну ж роль відіграє об'єкт управління. Кожний об'єкт управління Виконує Деяк цільову функцію, что міняється в часі, причому ВІН забезепечує ее, пеербуваючі під діянням багатьох зовнішніх и внутренних передбачення факторів. Зовнішні фактори - це зв'язок з іншімі об'єктами, постачальником сировини та других ресурсов, споживач продукції, яка віробляється об'єктом. Внутрішні фактори, что діють локально в пространстве размещения обєкта, часто назіваються внутрішнімі збуреннямі (аварії, Перешкода и т.і.).

  У певні моменти часу діяння на об'єкт могут мати Шкідливий для него характер; смороду порушують умови его Функціонування, ставлять під загроза якість виконан поставлених цілей. Щоб обєкт БУВ гарантованого від діяння несприятливого факторів и МІГ функціонуваті Із задовільною якістю, можна вібрато два напрямки: Забезпечити его резервами, Які могут компенсуваті діяння несприятливого факторів; Передбачити Способи Надання Йому таких резервів іззовні.

  Конструктивна зміна поведінкі об'єкта (Додаткове вікорістанні ресурсов або зміна траекторії его Функціонування) здійснюється путем Зміни величин, правил, норм та других атрібутів, Які назіваються параметрами управління.

  Технічні Пристрої, что змінюють Параметри управління або що вводять ланцюжок змін, назіваються регуляторами.

  Альо всегда управління ініціюється сигналом про необходимость відачі управлінського решение (управління) и потребує Деяк правил, Розпорядження або алгоритмів визначення характеру управлінськіх Дій.

  Возможности управління різко зростають з з'явилася комп'ютерів и прістроїв превращение информации.

  Товариство з обмеженою відовідальністю «Гермес-Груп» має свою особливо автоматизованого систему управління, яка зображена на малюнку 1.4.1.

  Малюнок 1.4.1 - Автоматизована система управління

  На малюнку 1.4.1 зображено систему управління ТОВ «Гермес-Груп», де

  - матеріальні потоки підприємства;

  - інформаційні потоки підприємства.

  Знаючи склад ресурсов підприємства, Виробники (підприємства 1, 2, 3, ..., n) постачають на склад продукцію. Система управління обмінюється зі складом інформацією про Кількість товарів, Які необходимо закупити, попереджає склад про перешкоду, Які могут вінікнуті Раптовий.

  Перешкода могут буті стіхійні лиха, дорожні перешкоду, Перешкода на підпріємствах-виробника, Які по тім чи іншім причин затрімують виготовлення продукції та постачання ее на склад та інше.

  Об'єктом управління на малюнку 1.4.1 є склад та ресурси підприємства. Склад пріймає продукцію від виробника та розподіляє ее, ВРАХОВУЮЧИ ресурси підприємства, споживачам.

  Процес закупівель попереджається замовленням необхідніх об'ємів на підпріємствах-виробника. У подалі вікладенні ЦІ замовлення закупівлі будемо назіваті закупівлямі. Тобто об'єм продажів підпріємствам-споживачам буде дорівнюваті об'єму закупівель у підприємств-віробніків.

  1.5 Визначення цілей та постановка задачі дослідження

  Проведень аналіз фінансового стану підприємства виявило Недоліки в діяльності підприємства. Аналіз балансу та Звіту про фінансові результати показує, что предприятие винне Зменшити длительность дебіторської заборгованості та других актівів.

  Головного Чинник для покращення его ДІЯЛЬНОСТІ, візначаємо Отримання максимального прибутку.

  Отже, метою даної роботи є Підвищення ефектівності роботи підприємства ТОВ «Гермес-Груп» Шляхом Отримання максимального прибутку.

  Відповідно, для Досягнення поставленої мети та патенти вірішіті Такі питання:

  1. Проаналізуваті фінансовий стан підприємства з метою Виявлення Деяк резервів для максімізації прибутку.

  2. Розробити економіко-математичну модель, яка буде повний мірою відображаті суттєві виробничо-економічні процеси та інформаційні зв'язки на підприємстві.

  3. создать інформаційну систему, яка б спроста та зроби бі наочно роботу керівніцтва підприємства.

  4. Перевіріті працездатність створеної інформайційної системи на реальних Даних.

  5. Даті практичні рекомендації, Які могут буті вікорістані керівніцтвом підприємства для Підвищення ефектівності.

  Економіко-математичну модель та патенти создать, застосовуючі методи моделювання.

  Моделювання - один з найбільш Поширення способів Вивчення різніх процесів та явіщ. В теперішній час відомі и широко Використовують в наукових дослідженнях, а такоже в Економічній та інженерній практіцібагаточісельні методи и Прийоми моделювання. Найбільш широкими можливий володіє математичне моделювання.

  Під математичне моделювання розуміють засіб дослідження різніх процесів Шляхом Вивчення явіщ, Які ма ють різній фізичний Зміст, но Які опісуються однакомі математичного співвідносінамі. При вівченні будь-якого процесса методом математичного моделювання та патенти побудуваті его математичну модель. Математична модель реальної системи є тім абстрактним формально опис об'єктом, Вивчення которого можливо математичного методами, в тому чіслі и з с помощью математичного моделювання. []

  Під оптімізацієй розуміють процес вибора найкращого варіанту з усіх можливіть. З точки зору інженерних та економічних розрахунків методи оптімізації дозволяють вібрато найкращий варіант конструкції, Найкраще Розподілення ресурсов и т. І. У процесі розрахунку задачі оптімізації часто необходимо найти оптимальні решение Деяк параметрів, визначаючих данну задачу. []

  2 Побудова економіко-математичної МОДЕЛІ ОПТІМІЗАЦІЇ

  2.1 аналітичний огляд літературних джерел

  Широке! Застосування математичних методів є важлівім безпосередньо удосконалювання економічного аналізу, підвіщує ефективність АНАЛІЗУ предприятий и їхніх підрозділів. Це досягається за рахунок СКОРОЧЕННЯ термінів проведення АНАЛІЗУ, більш полного охоплення впліву факторів на результати комерційної ДІЯЛЬНОСТІ, заміні Наближення и спрощений розрахунків точними Обчислення, постановки и решение Нових багатомірніх завдань АНАЛІЗУ, практично нездійсненніх вручну и традіційнімі методами.

  ! Застосування математичних методів в економічному аналізі требует:

  · Системного підходу до Вивчення економіки предприятий, обліку всієї безлічі істотніх взаємозв'язків между різнімі сторонами діяльності підприємств;

  · Розробки комплексу економіко-математичних моделей, что відображають кількісну характеристику економічних процесів и задач, розв'язуваних с помощью економічного аналізу;

  · Удосконалювання системи економічної информации про роботу предприятий;

  · Наявності технічних засобів (ЕОМ и ін.), Что здійснюють Збереження, обробка и передачу економічної информации з метою економічного аналізу;

  · Организации спеціального колективу аналітіків, что складається з економістів-віробнічніків, фахівців з економіко-математичного моделювання, математіків-обчіслювачів и ін [4].

  ! Застосування у фінансово-економічному аналізі математичних методів моделювання господарських процесів для розв'язання аналітичних задач - це шлях Підвищення ефектівності аналітичної роботи [14].

  ! Застосування математики в економіці пріймає форму економіко-математичного моделювання. С помощью економіко-математичної моделі зображуються тієї чи Інший Дійсний економічний процес. Така модель может буті сконструйована только на основе глибокого теоретичного дослідження економічної сутності процесса. Тільки в цьом випадка математична модель буде адекватна дійсному економічному процесові, буде об'єктивно відображаті его [4].

  Математичне програмування - Швидко розвиваючий розділ сучасної прикладної математики. Методи математичного програмування - основний засіб вирішенню завдань оптімізації виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ. За своїй суті - це методи планових розрахунків. Цінність їх для економічного аналізу виконан бізнес-планів Полягає в тому, что смороду дозволяють оцінюваті напруженість планових завдання, візначаті лімітовані групи устаткування, види сировини и матеріалів, одержуваті ОЦІНКИ дефіцітності виробничих ресурсов та інше.

  Під Досліджень операцій розуміється розробка методів цілеспрямованіх Дій (операцій), кількісна оцінка отриманий РІШЕНЬ и вибір з них найкращого. Предметом дослідження операцій є економічні системи, у тому чіслі виробничо-господарська діяльність предприятий. Метою є таке сполучення структурних взаємозалежніх елементів систем, что найбільшою мірою відповідає задачі одержаний найкращого економічного сертифіката № з ряду можливий [4].

  Зв'язок АНАЛІЗУ и математики обумовлюється тім, что и тієї й Іншої Галузі знань властіве Вивчення кількісніх отношений. ! Застосування математики в економічних дослідженнях и розрахунках пошірюється в Першу Черга на галузь змінніх величин, зв'язаних между собою функціональною залежністю. Сама змінна величина з'явилася у свой годину поворотним пунктом у математиці. Завдяк цьом в математику увійшлі рух и тім самим діалектика, и Завдяк цьом стало необходимо діференціальне й інтегральне Вирахування.

  Вивчення змінніх величин, вимір залежності одних перемінніх від других зводяться до визначення значення Функції. Зв'язок между змінними величинами математично віражається у віді функціональніх рівнянь, до якіх, Власне Кажучи, відносяться Диференціальні й Інтегральні Рівняння.

  В економіці суцільно и поруч доводитися мати справу зі змінними величинами. Економічні перемінні, что ма ють якісну и кількісну візначеність, могут буті у функціональній залежності один від одного. Вивчення кількісніх СПІВВІДНОШЕНЬ и функціональніх залежних економічних перемінніх являється однією з задач математики.

  Много економічних и математичних задач зводяться до перебування максимуму (мінімуму) Функції декількох перемінніх. Основною метою решение задачі керування Деяк галузь промісловості, сільського господарства, транспорту звичайна є Досягнення Деяк оптимального режиму роботи. У ціх випадка задачі максімізації (мінімізації) Звичайний назівають завданнями оптімізації, а максімізуючу (мінімізуючу) функцію - цільовою функцією.

  Нехай функція W (x) = W (x 1, x 2,..., x i) i перемінніх определена и безупинності в області.Точка х * = 1 *, х 2 *,. .., Х i *) D назівається точкою локального максимуму (мінімуму) Функції W (х), если існує Деяка ε- околиця точки x *, така, что для всіх х = (x 1, x 2,..., x i) з цієї околиці віконуються нерівності

  W (x) ≥ W (x *) (W (x) ≤ W (x *)), (2.1.1)

  де i = 1, 2, ..., n

  Необхідні умови екстремумів діфференціруємої Функції W (x), як відомо, можна представіті у віді системи інелінійніх рівнянь

  (2.1.2)

  Точки, что визначаються решение системи (2.1.2), назіваються стаціонарнімі. Если в околиці ρ (х 0) стаціонарної точки х 0 = (х 1, х 2,..., х n) функція W (x) є опуклої, тобто для будь-которого 0 ≤ α ≤ 1

  (2.1.3)

  де стаціонарна точка х 0 є точкою максимуму (мінімуму). Зокрема, если в околиці стаціонарної точки х 0 функція W (x) двічі безупинності дифференцируема и ее матриця Гессе позитивно определена в х 0, то функція W (x) буде опуклої, а х 0 - точкою мінімуму.

  Щоб симетрично матриця А - [a ij] (a ij = a ji) булу позитивно визначення, та патенти, и й достатньо, щоб Кожний з ее головного мінорів БУВ позитивний (крітерій Сильвестра).

  Рішення системи нелінійніх рівнянь (2.1.2) i перевірка позітівної візначеності матриці Гессе вімагають великого ОБСЯГИ Обчислення. При цьом часто зустрічаються недиференційованої Функції, або Функції, Похідні якіх записують громіздкімі аналітичними вираженість. Тому більш ефективного є чісельні методи решение задачі, что НЕ вімагають Перевірки умов (2.1.3).

  Чисельного решение задач максімізації (мінімізації) зводу до побудова ітерацій таких, что послідовність {x 1, x 2,..., x i} є максімізуючою (мінімізуючою), тобто

  .

  У залежності від характеру побудова d n чісельні методи розділяються на Прямі (без использование похідніх), методи спуску (з використаних дерло похідніх) и методи з Використання інших похідніх.

  Існує безліч методів решение поставленої задачі. Розглянемо деякі з тих, с помощью якіх можна вірішіті запропоновану модель.

  Класичні методи визначення екстремумів

  У багатьох економічних моделях дослідження операцій залежності между постійнімі и переміннімі факторами лишь в Першому набліженні можна вважаті лінійнімі, більш детальний Розгляд дозволяє найти їхня нелінійність. Як правило, Такі показатели, як прибуток, собівартість, капітальні витрати на виробництво й ін., У дійсності залежався від ОБСЯГИ виробництва, витрати ресурсов и т.п., нелінійно. У цьом випадка вінікає завдання нелінійного програмування.

  Можна віділіті клас нелінійніх завдань, что відносяться до класичності методів оптімізації. Пріпустімо, что среди обмежень математичної моделі немає нерівностей, які не обов'язкові умови незаперечності, перемінні НЕ є дискретні, m 1, х 2,..., х M, что задовольняють системе рівнянь

  (2.1.4)

  и обертаючі в максимум (мінімум) цільову функцію

  (2.1.5)

  Такі задачі в прінціпі можна вірішуваті класичними методами діференціального Вирахування. Однако на цьом шляху зустрічаються Такі обчислювальні Труднощі, что роблять необхіднім поиск других методів решение. Тому Класичні методи часто Використовують НЕ як обчислювальний засіб, а як основа для теоретичного АНАЛІЗУ.

  Прикладом Типової и простої нелінійної задачі є наступна: данє підприємство для виробництва якогось продукту вітрачає два засоби в кількості х 1 і х 2 відповідно. Це фактори виробництва, например, машини і праця, два різніх види сировини и т.п., а величини х 1 і х 2 - витрати факторів виробництва. Фактори виробництва надалі будемо вважаті взаємозаміннімі. Если це "праця" і "машини", то можна застосовуваті Такі методи виробництва, при якіх величина витрат машин у зіставленні з величиною витрат праці віявляється более або менше (виробництво більш-Менш трудомістке). У сільському господарстві взаємозаміннімі факторами могут буті посівні площади або мінеральні добрива (екстенсивних або Інтенсивний метод виробництва).

  ОБСЯГИ виробництва (вираженість у натуральних або вартісніх одиниць) є функцією витрат виробництва Ця залежність назівається виробничою функцією. Витрати залежався від витрати обох факторів (х 1 і х 2) и от цен ціх факторів (з 1 і з 2). Сукупні витрати віражаються формулою b = c 1 x 1 + c 2 x 2. Потрібно при Даних Сукупний витрати візначіті таку Кількість факторів виробництва, что максімізує ОБСЯГИ продукції z.

  Математична модель цієї задачі має вигляд:

  Візначіті Такі перемінні х 1 і х 2, что задовольняють Наступний умів

  c 1 x 1 + c 2 x 2 = b, (2.1.6)

  x 1 ≥ 0, x 2 ≥ 0 (2.1.7)

  при якіх функція досягає максимуму.

  Як правило, функція (2.1.7) может мати довільній нелінійній вид.

  Вікорістовуючі Класичні методи оптімізації, Варто чітко уявляти Собі розходження между локальних екстремумів Функції, Глобальний екстремум и умовно екстремум. При цьом Корисна повторити визначення локального и глобального екстремумів для Функції однієї перемінної. Поняття умовно екстремум вводитися для випадка, коли число перемінніх n НЕ менше 2 (n≥2).

  Будемо думати, что функція двічі діфференцується в точці , И в деякій ее околиці. Если для всіх точок X цієї околиці , То говорять, что функція f (X) має екстремум у X * (відповідно максимум або мінімум).

  Точка Х *, у Якій Усі Частки Похідні Функції z = f (X) Рівні 0, назівається стаціонарною точкою.

  Необхідна Умова екстремум. Если в точці Х * функція z = f (X) має екстремум, то Частки Похідні Функції в Цій точці рані нулеві:

  Отже, точки екстремумів Функції z = f (X) задовольняють системе рівнянь (1.5.5):

  (2.1.8)

  Як и у випадка одна перемінної, необхідне Умова НЕ є достатнім для того, щоб стаціонарна точка булу точкою екстремум. Для здобуття достатніх умов Варто візначіті в стаціонарній точці знак діференціала іншого порядку. Диференціал іншого порядку позначається d 2 f (x 1, x 2,..., x n) и дорівнює сумі добутків часток похідніх іншого порядку на відповідні Збільшення аргументів. Если від частінної похідної найти Частина похідну по перемінній х j, то одержимо Частина похідну іншого порядку по переміннім х i, х j, что позначається . У цьом випадка

  Достатні умови екстремумів:

  а) у стаціонарній точці X 0 функція має максимум, если <0, и мінімум, если > 0, при будь-якіх ; (у ціх випадка Х 0 = Х *), что не звертають в нуль одночасно;

  6) если может прійматі в залежності від и Позитивні, и негатівні значення, то в точці X 0 екстремум немає;

  в) если может Звертатися в нуль НЕ только при Нульовий збільшеннях , То питання про екстремум залішається відкрітім.

  Для Функції двох перемінніх достатні умови галі не очень СКЛАДНІ. Існують Чотири Частки Похідні іншого порядку: . З них две змішані Похідні , Если безперервні, ті Рівні.

  Знайдемо значення часток похідніх іншого порядку в стаціонарній точці Х 00 1, х 0 2):

  (можна переконатіся, что а 12 = а 21). Позначімо через Δ візначнік, Складення з а ij для i, j = 1,2:

  Тоді достатні умови екстремумів Функції двох перемінніх ма ють вигляд:

  а) если Δ> 0 и а 11 <0 (а 22 <0), ті в точці Х 0 функція має максимум: если Δ> 0 и а 11> 0 (а 22> 0), ті в точці Х 0 - мінімум (у ціх випадка Х 0 = Х ');

  б) если? <0, ті екстремум немає;

  в) если Δ = 0, то питання про екстремум залішається відкрітім.

  Схема визначення екстремумів Функції n перемінніх збігається з правилами визначення локального екстремум Функції однієї перемінної.

  Умовний екстремум.

  Нехай необходимо найти екстремум Функції за умови, что перемінні задовольняють рівнянням (2.1.9)

  (2.1.9)

  Передбачається, что Функції f и φ i, ма ють безперервні Частки Похідні по всім переміннім. Рівняння (2.1.9) назівають рівняннямі зв'язку.

  Говорять, что в точці Х 0 = , Что задовольняє рівнянням зв'язку (1.5.6), функція має умовний максимум (мінімум), если нерівність має місце для всіх точок X, координати якіх задовольняють рівнянням зв'язку.

  Легко помітіті, что задача визначення умовно екстремум збігається з задачею нелінійного програмування (2.1.4), (2.1.5).

  Один зі способів визначення умовно екстремум застосовується в тому випадка, если з рівнянь зв'язку (2.1.9) n перемінніх, например можна явно віразіті через что залиша nm перемінніх:

  (2.1.10)

  Підставівші отрімані вираженість для , У функцію z, одержимо

  (2.1.11)

  Завдання зведена до перебування локального (глобального) екстремум для Функції (2.1.11) від nm перемінніх. Если в точці Х 0 = функція (2.1.11) має екстремум, то в точці функція має умовний екстремум.

  Метод множніків Лагранжа

  Інший способ визначення умовно екстремум почінається з побудова допоміжної Функції Лагранжа, что в області пріпустіміх РІШЕНЬ досягає максимуму для тих же значень перемінніх х 1, х 2,..., х n, что и цільова функція z.

  Нехай вірішується завдання визначення умовно екстремум Функції при обмеження (2.1.9).

  Складемо функцію, что назівається функцією Лагранжа.

  , (2.1.12)

  де постійні множнікі (множнікі Лагранжа). Відзначімо, что множнікам Лагранжа можна Додати економічний Зміст. Если - Дохід, что відповідає планові , А функція - Витрати і-го ресурсу, что відповідають цьом планові, то - Ціна (оцінка) і-го ресурсу, что характерізує зміну екстремального значення цільової Функції в залежності від Зміни розміру і-го ресурсу (маргінальна оцінка). L (X) - функція m + n перемінніх . Визначення стаціонарних точок цієї Функції приводити до решение системи рівнянь

  (2.1.13)

  Легко помітіті, что , Тобто в (5.10) входять Рівняння зв'язку. Таким чином, завдання перебування умовно екстремум Функції зводу до перебування локального екстремум Функції L (X). Если стаціонарна точка Знайду, то питання про Існування екстремум в найпростішіх випадки вірішується на підставі достатніх умов екстремум - дослідження знака іншого діференціала d 2 L (X) у стаціонарній точці за умови, что перемінні Збільшення Δ xj зв'язані співвідношеннямі, отриманий путем діференціювання рівнянь зв'язку.

  (2.1.14)

  Завдання опуклого програмування (ОП)

  Нехай дана система нерівностей виду

  (2.1.15)

  и функція

  (2.1.16)

  Причем Усі Функції є опуклімі на деякій опуклій безлічі М, а функція Z або опукла на безлічі М, або увігнута. Завдання опуклого програмування (ОП) складається у відшуканні такого решение системи обмежень (2.1.15), при якому цільова функція Z досягає мінімального значення, або увігнута функція Z досягає максимального значення. (Умови незаперечності перемінніх можна вважаті включеними в систему (2.1.15)).

  Усяк завдання лінійного програмування є частко случаємо задачі опуклого програмування (ОП). У загально випадка задачі ОП є завданнями нелінійного програмування. Віділення завдань ОП у Спеціальний клас порозумівається екстремального властівостямі опукліх функцій: усяк локальний мінімум опуклої Функції (локальний максимум увігнутої Функції) є одночасно и глобальних; кроме того, задана на замкнутій обмеженій безлічі, досягає на Цій безлічі глобального максимуму и глобального мінімуму. Звідсі віпліває, что если цільова функція Z є строго опуклою (строго увігнутої) и если область РІШЕНЬ системи обмежень НЕ порожня й обмежена, то завдання ОП всегда має єдине решение. У цьом випадка мінімум опуклої (максимум увігнутої) Функції досягається усередіні області РІШЕНЬ, если там мається стаціонарна точка, або на границі цієї області, если усередіні неї немає стаціонарної точки. (У загально випадка можна затверджуваті лишь, что безліч оптимальних РІШЕНЬ будь-якої задачі ОП є опуклою безліччю).

  Наближення решение задач опуклого програмування методом кусочно-лінійної апроксімації

  Функція назівається сепарабельном, если ее можна представіті у віді суми функцій, шкірні з якіх Залежить только від однієї перемінної, тобто если

  (2.1.17)

  (Не виключ, что F i (x i) = 0 при Деяк i).

  Нехай у задачі ОП (2.1.15), (2.1.16) i функція мети Z, и всі обмеження , Є сепарабельном. Тоді задача має вигляд: найти мінімум опуклої (максимум увігнутої) Функції , При обмеження

  (2.1.18).

  Ідея методу кусково-лінійної апроксімації Полягає в тому, что всі f i, и всі , Заміняються Ламанов лініямі, что складаються з прямолінійніх відрізків. При цьом віхідна завдання ОП заміняється новою, Наближення задачею, что є задачею лінійного програмування. Ця задача вірішується звичайна симплексним методом, и ее решение є Наближення рішенням віхідної задачі ОП.

  Для побудова набліженої задачі розглянемо кусочно-лінійну апроксімацію Функції одному перемінної h (х), заданої на відрізку [0, а]. Розіб'ємо цею відрізок на r частин точками х 01 <... <х r так, щоб х 0 = 0, х r = а (Малюнок 2.1.1).

  Малюнок 2.1.1 - Кусково-лінійна апроксімація Функції однієї перемінної

  Обчіслімо значення Функції h k (x), у ціх точках. З'єднаємо попарно точки (х k; h k) і (х k + 1; h k + 1) відрізкамі прямих. Складена з ціх відрізків Ламана h (х) апроксімує функцію h (х) на відрізку [0, а]. (Не розглядаючі тут оцінку точності Наближення, відзначімо только, что точність можна збільшити за рахунок більш дрібної розбівка відрізка).

  Рівняння ділянки ламаної (х) между точками (х k; h k) і (х k + 1; h k + 1) має вигляд

  (Рівняння прямої по двох точках). Если Кожне з отношений у Цій рівності позначіті через , То одержимо (2.1.19):

  (2.1.19)

  Причем

  Відзначімо, что для кожного існує єдине значення , Что задовольняє умови (2.1.19). Позначівші , Можна представіті у віді:

  (2.1.20)

  де

  (Рівняння (2.1.20) назіваються параметричного рівняннямі відрізка. Если h (x) = 0, ті одному з ціх рівнянь звертається в тотожність 0 = 0.

  Таким чином, для будь-которого Рівняння ламаної можна Записати у віді:

  (2.1.21)

  Причем всегда відмінні від нуля только два значення (Если х є внутрішньою точкою k-го відрізка розбівка) або Одне (если х збігається з кінцем відрізка).

  Повертаючі до задачі ОП Із сепарабельном функціямі, відзначімо, что самперед (у залежності від системи обмежень) нужно візначіті Інтервал Зміни кожної перемінної х j. Потім КОЖЕН цею Інтервал розбівається на части точками х jk и з використаних формул (2.1.21) будується кусочно-лінійна апроксімація для функцій f j и . После цього можна для віхідної задачі (2.1.18) Записати Наближення завдання:

  найти максимум Функції

  при ограниченной

  (2.1.22)

  Оскількі набліжена завдання (2.1.22) є задачею лінійного програмування и ми звичайна вірішуємо ее симплексним методом, умови незаперечності перемінніх записують окремо від других обмежень. Відмінність отріманої задачі (2.1.22) від звічайної задачі лінійного програмування Полягає в тому, что для кожного x j мається НЕ більш двох сусідніх ненульовіх з однакової j и несусіднімі k. Помітімо такоже, что для умів незаперечності перемінніх что складаються f j (x j) i (Если Такі виявляв) кусочно-лінійну апроксімацію Проводити, звичайна, чи не нужно. [9]

  2.2 Дослідження об'ємів закупівель та продажів

  У даного підпункті необходимо дослідіті стан закупівель та продажів підприємства, обчісліті недоотріману виручки від реализации за минули рік, обчісліті Відсоток Втрата по кожному вироби шкірного підприємства. Зробити Висновки относительно подальшої політики ДІЯЛЬНОСТІ фірми.

  ТОВ «Гермес-Груп» відповідно до статуту займається оптовою торгівлею продуктами харчування. В основному, це кондитерські вироби. Головними постачальниками є: київська кондитерська фабрика «Кіївград», ТМ «Росічі», ТМ «Кремінь», ТМ «Буринь», Київський кондитерський завод з виробництва пряніків.

  Проведень фінансовий аналіз показавши, что предприятие у 2008 году Було неплатоспроможних.Активи підприємства були ліквіднімі, Загрози попасти в тяжкий фінансовий стан НЕ Було. Альо розрахованій коефіцієнт Обертаном дебіторської заборгованості показавши, что гроші за відвантаженій товар перераховуються НЕ Вчасно, тому підприємство НЕ может правильно скорігуваті свою діяльність, свои об'єми закупівель. Кожна гривня обєму реализации приносити 3.5% прибутку за рік в цілому. Много показніків вказують на ті, что предприятие неефективно вікорістовує свои активи для Отримання прибутку.

  Підприємство спочатку закуповувало товар на підпріємствах-виробника, а потім продавало его підпріємствам- споживачам. Розрахунки з постачальником були после доставки товарів Одразу. А розрахунки зі споживача проводити невчасно. Внаслідок цього підприємство мало много повернення, неоплаченого товару, тобто мало збитки.

  Необходимо порівняті Усі об'єми продажів та закупівель у 2008 году та розрахуваті Втрати виробництва.

  Втрати обчислюють як різніця между закупівлямі та продажами.

  Відсоток Втрата по одному вироби обчіслюється за формулою 2.2.1:

  (2.2.1)

  Відсоток Втрата винен буті НЕ более 9-10%. Збільшення цього відсотку свідчіть про ті, что предприятие працює в збиток Собі.

  Закупівля та продаж кондитерських виробів ТОВ «Гермес-Груп» у 2008 году Складанний об'єми, Які пріведені в зведеній табліці 2.2.1.

  Таблиця 2.2.1 - об'єми продажів та закупівель у 2008 году

  Кондітерьські вироби Разом з місяцях закупівлі, кг: Разом з місяцях продажі, кг: Втрати, кг: Разом з місяцях Втрати, грн .: Відсоток Втрата,%
  Божа корівка 20218 19638 580 -24 223.40р. 10.74
  карат 845 768 77 -5 503.15р. 1.43
  Київські зорі 1104 1024 80 -1 146.18р. 1.48
  метеорит Зоряний 11498 10375 1123 -2 367.29р. 20.79
  ПРЕМ'ЄРА Київська 1645 тисяча чотиреста сорок три 202 408.29р. 3.74
  Світ Прометея 7063 6380 683 -1 709.08р. 12.64
  Сонячна родзинка 580 420 160 2 408.79р. 2.96
  Пташине молоко Новинка з горіхом 7348 6676 672 -1 904.65р. 12.44
  Пташине молоко Новинка 523 418 105 798.09р. 1.94
  Пташине молоко Ласунка 1021 851 170 1 001.30р. 3.15
  Фруктово-желейні (горіх) 10113 9160 953 -1 976.33р. 17.64
  Фруктово-желейні (родзинки) 6140 5543 597 -921.39р. 11.05
  Абрикос з горіхом 2730 2590 140 -5 157.31р. 9.98
  Желейні з горіхом (абрикос) 2190 2085 105 -2 102.64р. 7.48
  Желейні з горіхом (слива) 3260 3025 235 -1 853.57р. 16.75
  Лісовічок 3080 2760 320 -369.03р. 22.81
  Святковий десерт 2094 тисяча вісімсот дев'яносто один 203 -574.37р. 14.47
  Чорнослив з горіхом 2490 2090 400 3 904.86р. 28.51
  Злагода 9990 9454 536 -5 564.07р. 30.93
  Лукум з родзинкою 539 475 64 46.24р. 3.69
  лукум молочний 1511 1444 67 -682.00р. 3.87
  Рахат-лукум кольоровий 872 810 62 -204.59р. 3.58
  Рахат-лукум в кунжуті 363 342 21 -130.60р. 1.21
  Весна (мармелад) 575.5 542.5 33 -231.80р. 1.90
  Нуга горіх з кунжутом 829 782 47 -424.22р. 2.71
  Курага в глазурі 129 110 19 58.55р. 1.10
  Кос-халва "Білосніжка" 738 692 46 -297.01р. 2.65
  Шербет арахіс. з курагою 816 748 68 -154.51р. 3.92
  шербет восточн.сюрпріз 1454 1370 84 -556.00р. 4.85
  шербет Фараон 2448 2386 62 -1 555.43р. 3.58
  Шербет арахіс. з чорносливом 802 764 38 -361.27р. 2.19
  шербет Султан 1178 +1097 81 -346.91р. 4.67
  шербет Самаркандській 1741 1652 89 -755.44р. 5.14
  шербет Емір тисяча п'ятсот двадцять дев'ять 1438 91 -593.51р. 5.25
  Дайма-Ойла шоколад (вост.сладощі) 2168.5 2115 53.5 -1 691.53р. 3.09
  Дайма-Ойла земфира (вост.сладощі) 2725.5 2673 52.5 -2 412.17р. 3.03
  Дайма-Ойла шоколадно-фруктова (вост.сладості) 3020.5 2952.5 68 -2 433.72р. 3.92
  шербет Падишах 1 948 1871 77 -1 141.87р. 4.44
  Шанс (цукерки) 318 285 33 0.60р. 1.90
  Фігурній мармелад 704 675 29 -469.99р. 1.67
  Слива в глазурі 142 130 12 -60.42р. 0.69
  Зефір "Джаїна" 4768.5 4698.5 70 -2 977.73р. 4.96
  Зефір б / рожевий 16133.5 15652 481.5 -7 856.66р. 34.11
  Зефір "Малятко" 3963.5 3883 80.5 -2 324.32р. 5.70
  Зефір "Казкові кільця" 4605.5 4229.2 376.3 -760.46р. 26.65
  Зефір Ромовий 3026 2896 130 -1 254.87р. 9.21
  Вівсяне печіво 3156 3085.5 70.5 -1 103.42р. 4.99
  вівсяне печіво з кунжутом 2001 1900.5 100.5 -520.06р. 7.12
  Печіво "Солоденьке" 1538.5 1471 67.5 -699.58р. 4.78
  Зефір крем-брюле 2006 тисяча дев'ятсот сімдесят один 35 -1 612.53р. 2.48
  Північний малюк 5845 5725 120 -2 071.82р. 17.02
  Сатурн горіх 5490 5439 51 -2 599.26р. 7.23
  Сатурн 5648 5616 32 -2 345.58р. 4.54
  Насолода з курагою 5798 5740 58 -2 787.51р. 8.23
  Насолода з чорносливом 6204 6050 154 -2 527.67р. 21.84
  Насолода зі згущеного молоком 11880 11590 290 -4 864.44р. 41.13
  РАЗОМ: 202546.5 191891.7 10654 -97 554.60р. 500

  У табліці 2.2.1 показано, что від невірно сформованому закупівель ТОВ «Гермес-Груп» втрачає 10654 кг кондитерських виробів за рік. І недоотрімує за рік 97554,60 грн. Тобто часть ціх 10654 кг воно змушене повертаті заводам-виробникам, часть продавати з великими знижка або делать розпродаж з ціллю Отримання прибутку.

  Розглянемо малюнки 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 на якіх зображені відсотки Втрата шкірного кондитерського вироби від загально Втратили.

  Малюнок 2.2.1 - Відсоток Втрата ТМ Кіївград

  З малюнка 2.2.1 легко помітіті, что необходимо пріділіті Рамус закупівлі таких відів продукції, як Метеорит Зоряний (21%), Фруктово-желейні (горіх) (18%), Світ Прометея (13%), Пташине молоко Новинка з горіхом (12 %).

  Малюнок 2.2.2 - Відсоток Втрата ТМ Росичі

  З малюнка 2.2.1 видно, что практично ні один з відів кондитерських виробів НЕ вігідно закуповуваті. Тобто політіку роботи з цією торгівельною маркою треба передівітіся та Прийняти заходи по підвіщенню продажів виробів ТМ Росичі.

  Малюнок 2.2.3 - Відсоток Втрата ТМ Кремінь

  З малюнка 2.2.3 легко помітіті, что з маркою Кремінь працювати й достатньо вігідно. Чи не Варто закуповуваті лишь цукерки Злагода. Смороду складають 31% Втрати в загально.

  Малюнок 2.2.4 - Відсоток Втрата ТМ Буринь

  Малюнок 2.2.4 вказує на ті, что Підприємству та патенти пріділіті Рамус закупівлям виробів: зефір Зефір б / рожевий (34%), Зефір Казкові кільця (27%).

  Малюнок 2.2.5 - Відсоток Втрата ТМ Пряник Київський

  На роботу з цією маркою та патенти прикрутити увагу. Більша Кількість виробів має великий Відсоток Втрата.

  Відсотки Втрата очень Великі, тому необходимо Запропонувати Такі умови, Які б підвісілі б об'єми продажів на підприємстві з мінімальнімі Втратили.

  З проведеного АНАЛІЗУ закупівель та продажів видно, что предприятие мало б отріматі від продажу кондитерських виробів за рік на 97000 гривень более, аніж отримав. З проведеного АНАЛІЗУ рентабельності продажів видно, что Кожна гривня об'єму реализации приносити 0% прибутку за перший квартал, 5.5% за 9 місяців діяльності підприємства, 3.5% за рік в цілому.

  З проведених ДОСЛІДЖЕНЬ видно, что необходимо Скласти таку модель оптімізації, яка б максімізувала прибуток підприємства та віражала б найкращі умови и для віробніків, и для спожівачів.

  На величину прибутку вплівають ОБСЯГИ закупівель та продажів.

  Шляхом Підвищення прибутку буде визначення оптимального ОБСЯГИ закупівель та продажів на підприємстві при гнучкій системе цен.

  2.3 Постановка задачі оптімізації закупівель

  Підхід до побудова математичної моделі может буті індуктівнім и дедуктивним. При вікорістанні індуктівного методу модель того чи Іншого економічного процесса будується с помощью часткового моделювання, что охоплює більш Прості змінні економічного процесса, з переходом від них до Загальної моделі Всього процесса. При дедуктивному методі спочатку будується загальна модель и лишь на ее основе конструюються часткові моделі, встановлюються алгоритми конкретних математичних розрахунків. Економіко-математичні моделі будут найбільш обґрунтованими, если при їхньому конструюванні методи індукції и дедукції вікорістані в єдності. У ціх условиях забезпечується більша «подібність» моделі на реальний економічний процес; вона в більшій мірі буде відображаті об'єктивно існуючі економічні явіща и закономірності [4].

  При проведенні ДОСЛІДЖЕНЬ Було Виявлено, что предприятие веде неправильну політіку при вірішенні обсягів закупівлі товарів на завода-виробника. Такоже результати опітань та ДОСЛІДЖЕНЬ показали, что на Сайти Вся продаж кондитерських виробів існує висока конкуренція. Тому спожівачів необходимо заохочувати пільгамі та вігіднімі пропозіціямі при купівлі кондитерських виробів. При підвіщенні обсягів закупівель продукції споживачам вігідно знізіті ціни, щоб збільшити ОБСЯГИ закупівель у віробніків и тім самим збільшити ОБСЯГИ продаж виробів. Іноді вігідно знізіті ціни, щоб збільшити об'єми продажів.

  Для заохочення спожівачів необходимо создать таку систему цен продажів товару, яка б залежався від ОБСЯГИ закупівель з боку спожівачів.

  Необходимо Розробити економіко-математичну модель, яка б розраховувала максимальний прибуток при оптимальному обсязі закупівель.

  Завод и віпускає та продає продукцію j в об'ємі x. Підприємство закупає Цю продукцію в об'ємі х та продає ее в об'ємі у.

  Шляхом АНАЛІЗУ необходимо поставити головну умову розробки економіко-математичної моделі: процес закупівлі попереджається замовленням необхідніх обсягів на підпріємствах-виробника. У подалі вікладенні ЦІ замовлення-закупівлі будемо назіваті закупівлямі. x = y або ОБСЯГИ закупівель дорівнює ОБСЯГИ продажів.

  Тобто для Досягнення максимального прибутку на підприємстві та патенти Прийняти таку умову - закупівлі підприємства повінні дорівнюваті продажу споживачам. Розробімо таку систему цен, щоб задовольніті спожи спожівачів. Побудуємо графік залежності ОБСЯГИ закупованої продукції від цен (рисунок 2.3.1).

  Малюнок 2.3.1 - Графік залежності ОБСЯГИ продажів від ціни

  На малюнку 2.3.1 y - ОБСЯГИ закупованої продукції; x - ціна.

  З вищє наведення графіка легко Побачити, что при закупівлі продукції в об'ємі y 1 ціна цієї закупівлі буде максимальна - х 4, а при максимальному обсязі закупівлі у 4 ціна буде мінімальною - х 1.

  Тобто підприємство закуповує кондитерські вироби за цінамі - Ціна закупівлі i-го заводу, j-ї продукції.

  Відпускна ціна i-го заводу, j-ї продукції ( ), Буде різною для різніх обсягів закупівель. це буде та . ОБСЯГИ закупівель встановлює керівник підприємства.

  Відпускна ціна Залежить від обсягів закупівель, тобто .

  Така залежність находится по Статистичний данім як Рівняння регресії:

  , (2.3.1)

  де a и b - КОЕФІЦІЄНТИ.

  Смороду знаходяться з Рівняння прямої, яка проходить через две задані точки [].

  Такоже їх можна найти, віходячі з графіка, представленого на малюнку 2.3.2.

  Малюнок 2.3.2 - Графік для знаходження рівнянь двох точок

  y 1 = ax 1 + b

  b = y 1 - ax 1,

  де х 1 і х 2 - ОБСЯГИ продажів 1 і 2;

  у 1 і у 2 - відпускні ціни при об'ємах закупівель 1 і 2.

  Прибутком підприємства (W) є різніця между відпускнімі ценам та закупівельнімі, Які пов'язані з ОБСЯГИ закупівлі.

  З віщеоговореного складемо економіко-математичну модель максімізації прибутку (2.3.2).

  (2.3.2)

  Підставімо (2.3.1) в (2.3.2), отрімаємо (2.3.3) та (2.3.3.а):

  (2.3.3.)

  (2.3.3.а)

  (2.3.4)

  Дана функція має ряд обмежень. Підприємства-виробника обмежують ряд закупівель, Які винне замовити предприятие. ОБСЯГИ закупівлі x ij підприємства обмежені можливий підприємств-віробніків (2.3.4).

  Цільова функція - параболічна. Залішкова дісперсія в неї нижчих аніж у лінійної Функції, тому что вона краще опісує об'єкт дослідження та моделювання.

  Альо дослідженнямі Було доведено, что закупівельні ціни - Це не всі витрати, Які залежався від обсягів закупівель - це только частина. Закупівельна ціна містіть в Собі Відсоток Втрата. Відсоток Втрата встановлюється Шляхом дослідження.

  Таке дослідження может буті застосовано для предприятий оптової торгівлі. Закупівельні ціни можна використовуват як індикатор Втрати, Розуміючи під Сз закупівельні ціни плюс Втрати.

  2.4 Вибір методу оптімізації закупівель

  Сформульована математична задача может буті вірішена одним з розроблення математичних методів. Методи елементарної математики Використовують в звичайний традіційніх економічних розрахунках при обґрунтуванні потреб у ресурсах, обліку витрат на виробництво, розробці планів, проектів, при балансових розрахунках и т.д. ЦІ методи Використовують НЕ только в рамках других методів, но й окремо.

  Існує безліч методів решение поставленої задачі. Розглянемо деякі з тих, с помощью якіх можна вірішіті запропоновану модель.

  Метод покоордінатного спуску

  Цей метод є найбільш простим Із прямих методів поиска мінімуму Функції декількох перемінніх. Вікладемо ідею методу для випадка Функції двох перемінніх f (x, y).

  Віберемо Початкове Наближення M 00, у 0). Зафіксуємо в 0 и Знайдемо мінімум Функції однієї перемінної f (x, y 0). Нехай ВІН досягається при х = х 1. Уздовж прямій, рівнобіжній осі ОХ, Здійснюємо спуск у точку M t (х 1, у 0). Фіксуємо х 1 і знаходімо мінімум Функції однієї перемінної f (х 1, у). Нехай це буде в 1. З точки М 11, у 0) рухаємося уздовж прямій, рівнобіжній осі OY, до точки М 2 (.x 1, у 1). Потім знову Здійснюємо спуск Із точки М 2 уздовж прямої рівнобіжної осі ОХ и т.д. (Рисунок 2.4.1).

  Малюнок 2.4.1 - Метод покоордінатного спуску

  Відомо, что если функція f (х, у) має безупіннідругі Похідні в околиці мінімуму, то при відповідному віборі початкових Наближення 0, у 0) спуск по координатах сходитися до мінімуму. Зокрема, метод сходитися, если в області D, ограниченной лінією уровня, что проходити через точку М 00, у 0), віконуються умови:

  (2.4.1)

  Частки Похідні Функції прагнуть до нуля. Метод сходитися зі швідкістю геометрічної прогресії.

  Метод градієнтного спуску

  Метод визначення мінімуму Функції f (х), х = (x 1, x 2,..., х п), називаний методом градієнтного чи Найшвидший спуску, запропонованійі Коші.

  Для мінімізації по методу спуску вібірається початкова точка х 0 = (х 0 1, х 0 2,..., х 0 n) (звичайний відповідно до фізічного змісту задачі). Функція f (x) = f (х 0) візначає в n-мірному пространстве гіперповерхня, Градієнт которого вказує напрямок Найшвидший зростання Функції.

  Тому в напрямку - grad f 0) функція швідше за все убуває при нескінченно малому Русі з даної точки. Спуск по цьом напрямку до мінімуму візначає нове Наближення х 1.. У Цій точці знову візначається Градієнт и здійснюється спуск у напрямку антіградієнта. Випадок n = 2 уявлень на малюнку 2.4.2

  Малюнок 2.4.2 - Метод градієнтного спуску для n = 2

  Вектор х, Який Було необходимо знайтіпослідовно уточнюється на k-й ітерації методу градієнтного спуску по Формулі 2.4.2.

  ,

  де h k - оптимальний крок для k -й ітерації.

  Таким чином, на кожнім кроці градієнтного спуску нужно вірішуваті ще задачу мінімізації Функції одним перемінної Яким-небудь чисельного методом. Зокрема, можна розкласті функцію в ряд Тейлора, обмежена членами іншого порядку, и візначіті hk. Однако такий метод приводити до очень громіздкіх Обчислення. При цьом необходимо враховуваті кож трудомісткість обчислення значень Функції f (х) и ее градієнта в точках хк. Тому на практике часто h вібірають емпірічнім шляхом. Здійснюється спуск при довільному hk; если значення Функції f (хk + 1) зменшіть, ті Зміни в порядку до следующего Кроку спуску, если ж f (х k + 1) Не убуває, ті зменшуємо крок h k. Варто враховуваті, что если h k вібрато очень малімо, ті це приводити до істотного Збільшення ОБСЯГИ Обчислення, если h k занадто велике, ті це может привести до проскакування через мінімум Функції. Обчислення по Формулі (2.4.2) проводимо Доті, поки функція f (х) практично перестану убуваті, тобто до виконан для наперед заданого ε нерівності

  Крітерієм Закінчення ітераційного процесса поиска мінімуму можна вібрато такоже Умова:

  метод Ньютона

  Опис вищє методам властівій один Загальний недолік - повільна збіжність, если поверхні (Лінії) уровня мінімізуємої Функції вітягнуті, сильно відрізняються від сфер (кіл). У методі Ньютона мінімізації Функції декількох перемінніх цею недолік усувається обліком значень інших похідніх, однак застосуємо цею метод для більш вузького класу функцій.

  Нехай в околиці стаціонарної точки х * функція f (x) = f (х 1,..., Х п) двічі безупинності дифференцируема и ее матриця Гессе

  позитивно определена. Тоді, застосовуючі для решение системи

  (2.4.3)

  метод Ньютона, або модіфікованій метод Ньютона, одержимо ітераційній процес для мінімізації Функції або

  (2.4.4)

  Позитивна візначеність матриці Н (х) Забезпечує збіжність методу Ньютона до решение системи (2.2.3), причому збіжність буде квадратічної, а при застосуванні модіфікованого методу Ньютона - лінійної.

  Пріведемо на малюнку 2.2.3 блок-схему решение віщевікладеного методу

  Ітераційній процес (2.4.4) назівають методом Ньютона (модіфікованім методом Ньютона) мінімізації Функції f (х) п перемінніх х = (x 1, x 2,..., Х п).

  Варто врахуваті, что в методі Ньютона на погрішність накладається погрішність звертання матриці H (x k). У зв'язку з ЦІМ для Функції п перемінніх при великому п застосовують модіфікованій метод Ньютона (2.4.4). Відзначімо, что для квадратічної форми метод Ньютона дает точний результат при першій ітерації.

  Малюнок 2.4.3 - Блок-схема решение методом Ньютона

  Збіжність має місце тоді, коли вокруг x N. Если x N є пробачимо коренем, то віконуються співвідношення f '(x N) ≠ 0 та h' (x N) = 0. Тобто, для початкових значення х (0) винна Виконувати нерівність

  Ітераційна формула має вигляд:

  Вибір методу решение Залежить від багатьох крітеріїв: збіжність, одержаний точно результатів и т.п. У нашому випадка головного крітерієм є збіжність.

  Для методів градієнтного и покоордінатного спуску характерна повільна збіжність. Метод Ньютона за крітерієм збіжності є самим оптімальної. Вихід, запропоновану математичну модель вірішімо методом Ньютона.

  Математична модель Включає математичні формули розрахунку основних показніків, что формуються в процесі решение задачі, а такоже, при необхідності, описание процесса (об'єкта), список можливий допущених и оцінку відповідності розробленої моделі реальному процесса (об'єкта).

  Во время автоматизованого решение задачі "Інформаційна система для обліку відвантаження и реализации продукции" визначаються економічні показатели, задані формулою (2.4.5).

  , Де (2.4.5.)

  - Відпускна ціна i-го заводу j-й продукції; - Закупівельна ціна i-го заводу j-й продукції, - Шуканій ОБСЯГИ закупівель на i-м заводі j-й продукції.

  2.5 Перевірка моделі оптімізації на контрольному прікладі

  У цьом підрозділі на прікладі підприємства ТОВ "Гермес-Груп" розрахуємо модель (2.4.5) с помощью електроних таблиць MSEcxel.

  Цільова функція має вигляд:

  де - об'єм закупівлі;

  - Мінімальній об'єм закупівлі;

  - Максимальний об'єм закупівлі;

  - Ціна закупівель;

  - Функція відпускної ціни закупівлі, в залежності від ОБСЯГИ.

  Значить, цільова функція буде мати такий вигляд:

  Вихідні дані для розрахунку економіко-математичної моделі представимо в табліці 2.5.1.

  Таблиця 2.5.1 - Вихідні дані для розрахунку економіко-математичної моделі

  Найменування виробу Закупівельна ціна, Сз Відпускна ціна С1 Відпускна ціна Со2 Обсяг продажів в кг при С1 Обсяг продажів в кг при Со2
  Абрикос з горіхом 30.20 33.55 33.82 100.00 10.00
  Желейна з горіхом (абрикос) 16.22 16.09 16.22 100.00 10.00
  Желейна з горіхом (слива) 16.22 16.09 16.22 100.00 10.00
  Лісовик 32.95 36.61 36.90 100.00 10.00
  святковий десерт 26.89 26.68 26.89 100.00 10.00
  Чорнослив з горіхом 26.17 29.08 29.31 100.00 10.00
  Божа корівка 14.86 15.15 15.27 260.00 100.00
  карат 23.96 24.42 24.62 260.00 100.00
  київські зорі 29.14 29.70 29.94 260.00 100.00
  метеорит зоряний 21.15 21.56 21.73 260.00 100.00
  прем'єра Київська 15.43 15.73 15.86 260.00 100.00
  світло Прометея 22.55 22.99 23.17 260.00 100.00
  сонячна родзинка 23.96 24.42 24.62 260.00 100.00
  Пташине молоко "Новинка з горіхом" 16.08 16.39 16.52 260.00 100.00
  Пташине молоко "Новинка" 15.86 16.17 16.30 260.00 100.00
  Пташине молоко "Лакомка" 16.08 16.39 16.52 260.00 100.00
  Фруктово-желейні (горіх) 14.73 15.02 15.14 260.00 100.00
  Фруктово-желейні (родзинки) 14.73 15.02 15.14 260.00 100.00
  Злагода 10.13 10.33 10.41 160.00 60.00
  Лукум з родзинками 7.20 7.34 7.40 160.00 60.00
  лукум молочний 6.99 7.13 7.19 160.00 60.00
  Рахат-лукум кольоровий 6.34 6.46 6.51 160.00 60.00
  Рахат-лукум в кунжуті 7.10 7.24 7.30 160.00 60.00
  Весна (мармелад) 7.87 8.02 8.09 160.00 60.00
  Нуга горіх з кунжутом 9.87 10.06 10.14 160.00 60.00
  Нуга "Загадка" 11.00 11.22 11.31 160.00 60.00
  Кос-халва "Білосніжка" 8.74 8.91 8.98 160.00 60.00
  Шербет арахіс. з курагою 7.74 7.89 7.95 160.00 60.00
  шербет восточн.сюрпріз 7.54 7.68 7.75 160.00 60.00
  шербет Фараон 7.56 7.70 7.77 160.00 60.00
  Шербет арахіс. з чорносливом 7.34 7.48 7.54 160.00 60.00
  шербет Султан 7.47 7.61 7.67 160.00 60.00
  шербет Самаркандский 7.54 7.68 7.75 160.00 60.00
  шербет Емір 7.93 8.09 8.15 160.00 60.00
  Дайма-Ойла шоколад (вост.сладості) 9.21 9.38 9.46 160.00 60.00
  Дайма-Ойла земфира (вост.сладості) 9.80 9.99 10.07 160.00 60.00
  Дайма-Ойла шоколадно-фруктова (вост.сладості) 9.27 9.45 9.52 160.00 60.00
  Дайма-Ойла Кременчуцька (вост.сладості) 8.44 8.60 8.67 160.00 60.00
  Зефір "Джаіна" 6.57 6.70 6.75 65.00 15.00
  Зефір б / рожевий 6.13 6.25 6.30 65.00 15.00
  Зефір "Малятко" 6.57 6.70 6.75 65.00 15.00
  Зефір "Казкові кільця" 6.32 6.44 6.49 65.00 15.00
  Зефір ромовий 6.29 6.41 6.46 65.00 15.00
  Вівсяне печиво 4.01 4.09 4.12 65.00 15.00
  Вівсяне печиво з кунжутом 4.44 4.53 4.57 65.00 15.00
  Печиво "Сладенькое" 6.99 7.13 7.19 65.00 15.00
  північний малюк 3.98 4.06 4.09 65.00 15.00
  Сатурн горіх 4.71 4.80 4.84 65.00 15.00
  Сатурн 3.98 4.06 4.09 65.00 15.00
  Насолода з курагою 4.82 4.91 4.95 65.00 15.00
  Насолода з чорносливом 4.82 4.91 4.95 65.00 15.00
  Насолода зі згущеним молоком 4.82 4.91 4.95 65.00 15.00
  Розрахуємо КОЕФІЦІЄНТИ a и b та функцію відпускної ціни за данімі табліці 2.5.1, яка знаходиться в табліці 2.5.2. КОЕФІЦІЄНТИ a и b знаходяться з рівнянь, Які отрімані з Рівняння прямої, яка проходить через две точки.

  b = y 1 - ax 1

  Таблиця 2.5.2 - Розрахунок Функції відпускної ціни
  Найменування виробу a b Со (х) = ах + в
  Абрикос з горіхом -0.00298 34.06 33.82
  Желейна з горіхом (абрикос) -0.00143 16.26 16.22
  Желейна з горіхом (слива) -0.00143 16.26 16.22
  Лісовик -0.00325 38.20 36.90
  святковий десерт -0.00237 26.96 26.89
  Чорнослив з горіхом -0.00258 29.39 29.31
  Божа корівка -0.00076 15.29 15.27
  карат -0.00122 25.10 24.62
  київські зорі -0.00149 30.53 29.96
  метеорит зоряний -0.00108 22.16 21.75
  прем'єра Київська -0.00079 15.88 15.86
  світло Прометея -0.00115 23.63 25.18
  сонячна родзинка -0.00122 25.10 24.62
  Пташине молоко "Новинка з горіхом" -0.00082 16.85 16.52
  Пташине молоко "Новинка" -0.00081 16.32 16.30
  Пташине молоко "Лакомка" -0.00082 16.81 16.52
  Фруктово-желейні (горіх) -0.00075 15.16 15.14
  Фруктово-желейні (родзинки) -0.00075 15.16 15.14
  Злагода -0.00083 10.74 10.41
  Лукум з родзинками -0.00059 7.42 7.40
  лукум молочний -0.00057 7.20 7.19
  Рахат-лукум кольоровий -0.00052 6.53 6.51
  Рахат-лукум в кунжуті -0.00058 7.32 7.30
  Весна (мармелад) -0.00064 8.15 8.09
  Нуга горіх з кунжутом -0.00081 10.47 10.14
  Нуга "Загадка" -0.00090 11.67 11.31
  Кос-халва "Білосніжка" -0.00071 9.27 8.98
  Шербет арахіс. з курагою -0.00063 7.97 7.95
  шербет восточн.сюрпріз -0.00061 7.76 7.75
  шербет Фараон -0.00062 7.78 7.77
  Шербет арахіс. з чорносливом -0.00060 7.56 7.54
  шербет Султан -0.00061 7.69 7.67
  шербет Самаркандский -0.00061 7.76 7.75
  шербет Емір -0.00065 8.41 8.15
  Дайма-Ойла шоколад (вост.сладості) -0.00075 9.76 9.46
  Дайма-Ойла земфира (вост.сладості) -0.00080 10.39 10.07
  Дайма-Ойла шоколадно-фруктова (вост.сладості) -0.00076 9.82 9.52
  Дайма-Ойла Кременчуцька (вост.сладості) -0.00069 8.94 8.67
  Зефір "Джаіна" -0.00107 7.18 6.75
  Зефір б / рожевий -0.00100 6.49 6.30
  Зефір "Малятко" -0.00107 7.18 6.75
  Зефір "Казкові кільця" -0.00103 6.90 6.49
  Зефір ромовий -0.00103 6.87 6.46
  Вівсяне печиво -0.00065 4.14 4.12
  Вівсяне печиво з кунжутом -0.00072 4.59 4.57
  Печиво "Сладенькое" -0.00114 7.64 7.19
  північний малюк -0.00065 4.161042 6.7536
  Сатурн горіх -0.000768 5.0304 6.3
  Сатурн -0.00065 4.218798 6.7536
  Насолода з курагою -0.000786 5.14568 6.49152
  Насолода з чорносливом -0.000786 5.14568 6.46128
  Насолода зі згущеним молоком -0.000786 5.14568 4.12272

  Дослідженнямі Було доведено, что закупівельні ціни - Це не всі витрати, Які залежався від обсягів закупівель - це только частина. Закупівельна ціна містіть в Собі Відсоток Втрата. Відсоток Втрата встановлюється Шляхом дослідження. У табліці 2.5.3 пріведемо відсотки Втрата, Які додаються до закупівельної ціни по кожному з заводів-спожівачів.

  Таблиця 2.5.3 - Відсоток Втрата в закупівельній ціні

  Назва підприємства відсоток втрати
  Росичі 12%
  Київград 9%
  Кремінь 8.50%
  Буринь 9%
  пряник Київський 9%

  При отриманий Даних про КОЕФІЦІЄНТИ, розрахуємо Оптимальний об'єм закупівель та максимальний прибуток підприємства. Результати обчислення представимо в табліці 2.5.4.

  Таблиця 2.5.4 - Результати проведення задачі оптімізації

  Найменування виробу Обсяг закупівлі, кг Прибуток, грн.
  Абрикос з горіхом 80 1965.64
  Желейна з горіхом (абрикос) 30
  Желейна з горіхом (слива) 30
  Лісовик 400
  святковий десерт 30
  Чорнослив з горіхом 30
  Божа корівка 30 1723.71
  карат 400
  київські зорі 400
  метеорит зоряний 400
  прем'єра Київська 30
  світло Прометея 400
  сонячна родзинка 400
  Пташине молоко "Новинка з горіхом" 400
  Пташине молоко "Новинка" 30
  Пташине молоко "Лакомка" 350
  Фруктово-желейні (горіх) 30
  Фруктово-желейні (родзинки) 30
  Злагода 400.00 1010.85
  Лукум з родзинками 30.00
  лукум молочний 30.00
  Рахат-лукум кольоровий 30.00
  Рахат-лукум в кунжуті 30.00
  Весна (мармелад) 100.00
  Нуга горіх з кунжутом 400.00
  Нуга "Загадка" 400.00
  Кос-халва "Білосніжка" 400.00
  Шербет арахіс. з курагою 30.00
  шербет восточн.сюрпріз 30.00
  шербет Фараон 30.00
  Шербет арахіс. з чорносливом 30.00
  шербет Султан 30.00
  шербет Самаркандский 30.00
  шербет Емір 400.00
  Дайма-Ойла шоколад (вост.сладості) 400.00
  Дайма-Ойла земфира (вост.сладості) 400.00
  Дайма-Ойла шоколадно-фруктова (вост.сладості) 400.00
  Дайма-Ойла Кременчуцька (вост.сладості) 400.00
  Зефір "Джаіна" 400 399.55
  Зефір б / рожевий 190
  Зефір "Малятко" 400
  Зефір "Казкові кільця" 400
  Зефір ромовий 400
  Вівсяне печиво 30
  Вівсяне печиво з кунжутом 30
  Печиво "Сладенькое" 400
  північний малюк 105.54 164.71
  Сатурн горіх 250
  Сатурн 194.46
  Насолода з курагою 250
  Насолода з чорносливом 250
  Насолода зі згущеним молоком 250
  РАЗОМ: 11050 5264.47

  З табліці розрахунку задачі оптімізації видно, что максимальний прибуток підприємства за місяць буде встановлюваті 5264,47 гривень. Тоді за рік прибуток буде дорівнюваті 5264,47 * 12 = 63173,6 гривень.

  Фінансовий результат попередня 2008 року Складанний -97000 гривень. После проведення! Застосування методу оптімізації фінансовий результатами 2009 року ставши складаті 63173 гривень.

  Дослідження відсотку Втрати в закупівельній ціні может буті застосовано для предприятий оптової торгівлі. Закупівельні ціни можна використовуват як індикатор Втрати, Розуміючи під Сз закупівельні ціни плюс Втрати.

  Оптимальний об'єм закупівлі, Який ОТРИМАНО Шляхом вирішенню задачі оптімізації дорівнює и продажам. Тобто при закупівлі ОБСЯГИ продукції, Який наведено в табліці 2.5.4, підприємство Одразу ж и продасть его. Це забезпечен Підприємству ТОВ "Гермес-Груп" мінімальні Втрати та максимальний прибуток.

  3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ

  У даного розділі необходимо побудуваті таку інформаційну систему, яка б формуван оптімальні результати АНАЛІЗУ та вікорістовувалась бі на підпріємствідля ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ.

  .Інформаційні Системи існувалі з моменту з'явилася Суспільства, оскількі на будь-Якій Стадії розвитку суспільство требует для свого керування сістематізованої, Попередньо підготовленої информации. Особливо це стосується виробничих процесів - процесів, зв'язаних з виробництвом матеріальніх и нематеріальніх благ, тому что смороду жіттєво Важливі для решение Суспільства. Саме виробничі процеси удосконалюються найбільше дінамічно. А в міру їхнього розвитку ускладнюється и керування ними, что, у свою Черга, стімулює удосконалювання и розвиток інформаційних систем.

  Для того щоб розібратіся, що ж таке економічна інформаційна система, та патенти, самперед візначіті ее місце в системе керування економічнім об'єктом, тобто об'єктом, зв'язаним з виробництвом матеріальніх и нематеріальніх благ.

  Потреба в керуванні вінікає в тому випадка, коли необхідна

  коордінація Дій Членів Деяк колективу, об'єднаних

  Досягнення загально цілей. Такими цілямі могут буті: забезпечення стійкості Функціонування або виживання об'єкта керування в конкретній борьбе, одержаний максимального прибутку, вихід на міжнародний ринок и т.д. Мети спочатку носять узагальненій характер, а потім у процесі уточнення смороду формалізуються управлінськім апаратом у з цільовіх функціях.

  Відповідно до кібернетічного підходу система керування представляет собою сукупність об'єкта керування, например підприємства и суб'єкта керування управлінського апарату (Малюнок 3.1). Останній поєднує в Собі співробітніків, что формує мети, что розробляє плани, что віробляє вимоги до прийнятя РІШЕНЬ, а такоже Контролюючим їхнє виконан. В.задачу ж об'єкта керування входять виконан планів, Вироблення управлінськім апаратом, тобто реалізація тієї ДІЯЛЬНОСТІ, для якої створювалася система керування.

  Обидвоє компоненти системи керування зв'язані прямій (П) i зворотної (0) зв'язками. Прямий зв'язок віражається потоком діректівної информации, что Направляється від управлінського апарату до об'єкта керування, а зворотна представляет собою потік звітної информации про виконан прийнятя РІШЕНЬ, что Направляється в зворотнього напрямку. Директивні інформація породжується управлінськім апаратом відповідно до цілей керування й інформацією про сформованому економічну сітуацію, про Навколишнє середовище. Звітна інформація формується об'єктом керування и відбіває внутрішню економічну сітуацію, а такоже степень впліву на неї зовнішнього середовища (затримки платежів, Порушення подачі ЕНЕРГІЇ, погодні умови и т.д.). У такий способ Зовнішнє середовище впліває только на об'єкт керування: вона поставляє інформацію й управлінському апараті, решение которого залежався від зовнішніх факторів, (стан Сайти Вся, наявність конкуренції, величина процентних ставок, рівень інфляції, податкова и митна політика).

  Малюнок 3.1 - Структура системи керування

  Взаємозв'язок інформаційних потоків (П і О), ЗАСОБІВ ОБРОБКИ, передачі и Збереження даних, а такоже співробітніків управлінського апарату, что віконують операции по переробці Даних, и складає інформаційну систему економічного об'єкта.

  Зростання обсягів информации в контурі керування, ускладнення ОБРОБКИ спричинило за собою спочатку Впровадження комп'ютерів на окремий операціях, а потім Розширення їхнього! Застосування. Традиційна інформаційна система стала якісно мінятіся .. В управлінському апараті з'явився новий структурний Підрозділ, Єдиною функцією которого стало Забезпечувати процес керування достовірною інформацією на основе! Застосування ЗАСОБІВ обчіслювальної техніки. У зв'язку з ЦІМ у структурі керування з'явилися Нові інформаційні потоки, а старі потік частково змінілі свой напрямок. Частина традіційної інформаційної системи стала поступово, но неухильного трансформуватіся в керуванні усе більшої автоматизації ОБРОБКИ информации.

  З урахуванням СФЕРИ! Застосування віділяються:

  · Технічні інформаційні системи;

  · Економічні інформаційні системи;

  · Інформаційні системи в гуманітарних областях и ін.

  Далі мова буде йти вінятково про інформаційні системи економічного характеру, тому необходимо ввести Поняття економічної інформаційної системи (ЕІС). Під нею будемо розуміті систему, призначення для Збереження, поиска и відачі економічної информации з Запитів Користувачів. С помощью ЕІС, на жаль, может перероблятіся далеко не вся інформація, вікорістовувана для керування об'єктом, оскількі на будь-якому підприємстві ціркулі велічезні інформаційні потоки, что Грають важліву роль у при РІШЕНЬ, но обробка якіх с помощью комп'ютерів Неможливо ( рисунок 3.2). Причина цього заключається в складності структурізації информации та формалізації процесів ее переробки.

  Малюнок 3. 2 - Інформація про зовнішню середу

  У ЕІС від об'єкта управління Направляється только та частина інформації (дів.рісунок 3.2), - О2, якові можна сістематізуваті и обробляті с помощью комп'ютера. Аналогічно від управлінського апарату в ЕІС передається лишь частина діректівної информации - П 2,. яка может буті вілповіднім чином перероблена и передана об'єкту керування. Частки інформації, яка обробляється в ЕІС, різніх рівнів керування змінюється Стосовно відношенню Загальна об'єма від 10 до 20%.

  Вищий рівень (вище керівництво Опис) візначає мету управління, зовнішню політіку, матеріальні, фінансові та трудові ресурси, розроблює Довгострокові плани та стратегію їх виконан. В компетенцію входять аналіз Сайти Вся, конкуренції, кон'юктури та других альтернативних стратегій розвитку підприємства.

  На Середньому Рівні основнову Рамус пріділяють складання тактичних планів, контролю за їх Виконання, стеженням за ресурсами та розробці управляючих директив для виводу підприємства на потрібніц планами рівень.

  На оперативному Рівні відбувається реалізація планів та складаються Звіти про Хід їх виконан. Керівництво тут складається, як правило, з робітніків, Які забезпечують управління цехами, ділянками, змінамі, службами. Основна задача оперативного керування - погодження усіх елементів виробничого процесса в часі та пространстві з необхідною щаблем его деталізації

  На кожному Рівні віконуються роботи, Які в комплексі забезпечують керування. ЦІ роботи рійнято назіваті функціямі. В залежності від цілей можна віділіті Такі: планування, облік, аналіз та регулювання.

  Планування - функція, засоби якої в ідеальній форме аналізується мета управління. Планування на віщому Рівні управління стосується майбутніх проблем та орієнтовано на довгий строк. Оперативніше управління пріпускає саму детальну проробку плану.

  Облік - функція, яка спрямована на Отримання информации про Хід роботи підприємства. Облік в основному віконується на основному та оперативному рівнях керування.

  Аналіз та регулювання - зіставлення фізичних показніків з нормативними, визначення відхілень, резервів, Прийняття РІШЕНЬ по виводу об'єкта управління на планову траекторію.

  У Першу Черга більшість ЕІС забезпечувалі лишь оперативний рівень керування: обробка рахунків, облік товарів и матеріалів, заробітної плати, обробка замовлень и ін. Згідно стали разроблятіся системи, Які забезпечують виконан розрахунків на Середньому Рівні: розрахунки квартальних, місячніх и річніх планів випуску продукції, складання планів збуту продукції и т.д.

  Сучасні ЕІС здатні надаваті й обробляті, інформацію для всіх рівнів управління. Особливий Інтерес для ВИЩОГО уровня управління представляються експсртні системи, здатні розробляті примерно (орієнтовану) інформацію и на Цій базі розробляті прогнозні плани.

  Процес управління Полягає в зміні стану об'єкта; что веде до Досягнення поставленої мети. Мети системи задаються при ее створенні й у процесі Функціонування увесь час коректуються у відповідності Із зміною зовнішніх умов. Під метою розуміються характеристика системи и ее очікуване значення, задаваємі об'єктом управління. Серед Усього різноманіття цілей можна віділіті 2 основних класи: Стратегічні и тактічні. Смороду відрізняються между собою самперед рівнем узагальнення и періодом, на Який розраховані.

  І Стратегічні и тактічні цілі могут носить директивний характер. Смороду вінікають у результате ДІЯЛЬНОСТІ управлінськіх співробітніків більш високого уровня и назіваються Проекторні. Така назва пояснюється тим, что задані цілі відображають Бажану траекторію Зміни керуючої системи в економіці у часі Траєкторія задається у віді сукупності показніків.

  Для систем існує Поняття дінамічної рівновагі - це процес, що характеризується Деяк рівноважною траєкторією.

  До Функції системи и до струкгур відносіться Поняття стійкості. Снстема з стійкою структурою может відновлюваті істотно порушені Функції.

  КОЖЕН елемент структури, Який уявлень на графік керування вершиною, винен мати набір траекторного (директивних) цілей, Які повінні ВІДПОВІДАТИ службових обов'язкам управлінського працівника. Таким счіном, Управлінська структура винна буті упорядкована у відповідності з цільовім визначенням шкірного уровня.

  В останні роки в Україні й достатньо Швидко на великих підпріємствах начали впроваджуватіся корпоративні інформаційні системи., Что базуються на клієнт-серверній архітектурі.

  ІС дает користувач можлівість решение таких глобальних завдань як:

  · Сделать Прозоров для керівніцтва корпорації использование вкладення у бізнес капіталів;

  · Надаті повну інформацію для економічної доцільності стратегічного планування;

  · Професійно Керувати витратами, наочно и Вчасно Показувати за рахунок чого можна мінімізуваті витрати;

  · Реалізуваті оперативніше керування підприємства, відповідно до обраних ключовими показніків (собівартість продукції, структура витрат, рівень прібутковості и т.п.);

  · Забезпечити гарантованого прибуток підприємства за рахунок оптімізації и прискореного ряду процесів (Терміни виконан Нових замовлень, Розподіл ресурсов и т.д.).

  Створення комп'ютерних інформаційних систем, что роблять допомогу особам, что пріймають решение, є важлівою й актуальне завдання. Такі системи повінні буті Гнучкий, уміті Швидко прістосовуватіся до умов, что змінюються, и надаваті найбільш оперативну и важліву інформацію. Здатність Швидко обробляті вихідні дані й одержуваті Корисна для бізнесу інформацію дает можлівість Прийняти краще решение, и це приводити, у кінцевому Рахунку, до Збільшення доходів. У великих фірмах мається, як правило, безліч вихідних Даних: зведення про покупців, ринкі, продукти, демографії, фінансах, конкурентах и ​​т.д. Однако, Цінність цієї информации Полягає не в ее кількості, а в возможности вібіраті з неї найбільш важліву, и Вчасно подаваті Цю інформацію особам, что пріймають решение. Слід Зазначити, что Розробити й достатньо Універсальні Додатки для ціх цілей просто Неможливо, тому что спожи осіб, что пріймають решение, Постійно змінюються. Становится очевидно, что использование таких могутніх ЗАСОБІВ програмування як, например, С ++ або Delphi НЕ дает очікуваного ефект через складність алгоритмів и великих термінів розробки проектів, а ідеальний засіб інформаційних систем на базі ПК повинною поєднуваті обчислювальні возможности Електрон таблиць и СУЧАСНИХ візуальніх ЗАСОБІВ розробки програм.

  Microsoft Excel є найбільш кращім засоби розробки інформаційних систем, что сполучає в Собі Преимущества як табличного процесора, та и ЗАСОБІВ візуального програмування - убудованої мови Visual Basic for Applications (VBA). С помощью VBA розроблювачі могут поєднуваті більш 100 об'єктів и около 400 других убудованих Додатків (функцій, надбудов и т.п.), что дозволяє створюваті гнучкі и розвіті інформаційні системи. В Ехсеl можна такоже поєднуваті части систем, розроблені в інтерактівному режімі, и с помощью програмного коду, легко інтегруваті них з іншімі офісними Додатками. Ехсеl может буті використаних для будь-якої інформаційної системи, что містіть аналіз Даних, тому что Включає набір об'єктів Обробка даних, что є найбільш передовим. У Сейчас годину на базі інструментальніх ЗАСОБІВ Ехсеl уже створені тісячі інформаційних систем, что успешно Використовують в усім мире. З Огляду на зазначені Преимущества Варто очікуваті, что потреба в інформаційних системах, створене на Основі Ехсеl и VBA, значний зроста найближче годиною и усе более число компаний прийдуть до розуміння того, что вікорістовуючі Ехсеl, смороду зможуть створюваті інформаційні системи з меншими витратами часу и коштів .

  Інформаційна система під назв MagistrPro V 00-04-04 створ на базі Ехсеl. Система призначила для Підвищення ефектівності роботи підприємства Шляхом оптімізації обсягів закупівель на підприємстві та максімізації прибутку, Пожалуйста закуповує кондитерські вироби у підприємств-віробніків та продає їх споживачам.

  Інформаційна система ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ вірішує Такі задачі:

  - Розрахунок Втрати підприємства;

  - Фінансовий аналіз;

  - Графічний аналіз Втрати та залишків підприємства;

  - Оптимізація обсягів закупівель с помощью новой розробленої моделі по кожному з спожівачів;

  - Розрахунок максимального прибутку;

  - Формирование бланка замовлень.

  Перераховані задачі в системе здійснюється путем создания багатомірної базі Даних. Розроблено інформаційна система складається з підсістем:

  1. Вихідні дані;

  2. Підсистема фінансового АНАЛІЗУ;

  3. Підсистема АНАЛІЗУ Втрата;

  4. Підсистема графічного АНАЛІЗУ;

  5. Підсистема моделювання.

  Система складається з інтерфейсу користувача, бази даних та бази моделей.

  Інтерфейс користувача є невід'ємною частина будь-якої інформаційної системи, что візначає всі Можливі шляхи и зручності доступу до ее окремий компонентів. Інтерфейс користувача Створений с помощью кнопок (кнопковій інтерфейс). Цей тип інтерфейсу вікорістовує діалогові вікна, коли від користувача нужно внести віхідну інформацію для виконан додатком різніх завдань, алгоритми решение якіх, звичайна сховані від користувача и реалізуються програмним путем у надбудовах (Малюнок 3.1).

  Кнопки системи розроблені с помощью елементи Кнопка на панелі ІНСТРУМЕНТІВ. Кнопка СТАРТ Забезпечує корістувачеві Перехід до головного меню та працює при віконанні следующего макросу:

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Sheets ( "Аркуш2"). Select

  End Sub

  Кнопка ВИХІД Забезпечує вихід з створеної інформаційної системи та працює при віконанні такого макросу

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  ActiveWorkbook.Close

  End Sub

  Малюнок 3.1 - Інтерфейс користувача


  Перехід до інструкції користувача здійснюється путем виконан макросу:

  Private Sub CommandButton3_Click ()

  Sheets ( "Інструкція користувача"). Select

  End Sub.

  После натіскання кнопки СТАРТ користувач потрапляє на лист ГОЛОВНЕ МЕНЮ (Малюнок 3.2)

  Малюнок 3.2 - Головне меню


  Головне меню дозволяє корістувачеві при натісканні кнопок з назв підсістем перейти на лист з підсістемой, якові ВІН звертаючись. Кнопкою ЗАСТАВКА користувач вертається на лист під назв інтерфейс користувача. После натіскання кнопок переходу до підсістем, віконуються схожі макроси. Іх різніця складаєтсья в назві Сторінки, до якої повинен перейти користувач. Пріведемо далі один з таких макросів:

  Private Sub CommandButton5_Click ()

  Sheets ( "підс_матем"). Select

  End Sub

  Цей макрос Забезпечує Перехід до підсістемі моделювання.

  Віхіднімі данімі інформаційної системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ є База цен (Малюнок 3.3) - це и є база Даних. Всі проміжні дані перераховуються в базі моделей з шкірних новим занесенням даних до бази Даних.

  Малюнок 3.3 - База цен - вихідні дані

  Підсистема фінансового АНАЛІЗУ Включає в себе: баланс та звіт про фінансові результати (вихідні дані); розрахунок коефіцієнтів та розрахунок горизонтального АНАЛІЗУ на підприємстві. Завдяк работе цієї підсістемі керівник может Одразу сделать вісноскі про роботу підприємства. Підсистема показує ретабельність підприємства, ліквідність, Платоспроможність, Обертаном запасів та т. І. Горизонтальний аналіз показує дінаміку валюти балансу. Підсистема Включає в себе кнопки переходу, макроси якіх наведені вищє.

  Підсистема АНАЛІЗУ Втрата розраховує Залишки товарів, тобто різніцю закупівель та продажів. Цей пункт є необхіднім, тому самє з цього розрахунку керівник підприємства может Побачити, як працює підприємство, скільки воно недоотрімує тисяч гривень за рік реализации товарів. Підсистема працює Завдяк Виконання таких макросів:

  Макрос Заповнення форми залишків, при Виконання которого заповнюється форма залишків по підпріємствах:

  Sub втрати ()

  '' Втрати Макрос

  'Макрос записаний 20.06.2009 (User)

  'ActiveCell.FormulaR1C1 = "=' Аналіз З і П '! R [14] C"

  Range ( "C6"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C6: C8"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C6: C8"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C6: N8"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C6: N8"). Select

  ActiveWindow.LargeScroll ToRight: = - 2

  Range ( "C9"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [14] C"

  .................................................. ...................

  ActiveWindow.ScrollColumn = 7

  ActiveWindow.ScrollColumn = 6

  ActiveWindow.ScrollColumn = 5

  ActiveWindow.ScrollColumn = 4

  ActiveWindow.ScrollColumn = 3

  ActiveWindow.ScrollColumn = 2

  ActiveWindow.ScrollColumn = 1

  Range ( "C13"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [27] C"

  Range ( "C13"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C13: C15"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C13: C15"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C13: G15"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C13: G15"). Select

  Range ( "G13: G15"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "G13: H15"), Type: = xlFillDefault

  "= 'Аналіз З і П'! R [27] C"

  Range ( "C17"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C17: H17"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C17: H17"). Select

  ActiveWindow.ScrollColumn = 3

  ActiveWindow.ScrollColumn = 2

  ActiveWindow.ScrollColumn = 1

  Range ( "C20"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [39] C"

  Range ( "C20"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C20: C22"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C20: C22"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C20: Y22"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C20: Y22"). Select

  ActiveWindow.ScrollColumn = 16

  ActiveWindow.ScrollColumn = 15

  ActiveWindow.ScrollColumn = 14

  ActiveWindow.ScrollColumn = 13

  ActiveWindow.ScrollColumn = 12

  ActiveWindow.ScrollColumn = 11

  ActiveWindow.ScrollColumn = 10

  ActiveWindow.ScrollColumn = 9

  ActiveWindow.ScrollColumn = 8

  ActiveWindow.ScrollColumn = 7

  ActiveWindow.ScrollColumn = 6

  ActiveWindow.ScrollColumn = 5

  ActiveWindow.ScrollColumn = 4

  ActiveWindow.ScrollColumn = 3

  ActiveWindow.ScrollColumn = 2

  ActiveWindow.ScrollColumn = 1

  Range ( "C23"). Select

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = 3

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [39] C"

  Range ( "C23"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C23: Y23"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C23: Y23"). Select

  ActiveWindow.LargeScroll ToRight: = - 3

  Range ( "C24"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [39] C"

  Range ( "C24"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C24: Y24"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C24: Y24"). Select

  ActiveWindow.LargeScroll ToRight: = - 3

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = 6

  Range ( "C27"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [51] C"

  Range ( "C27"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C27: K27"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C27: K27"). Select

  .................

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C31: K31"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C31: K31"). Select

  ActiveWindow.LargeScroll ToRight: = - 2

  Range ( "C34"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [63] C: R [63] C [5]"

  Range ( "C34"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [63] C"

  Range ( "C34"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C34: C36"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C34: C36"). Select

  Range ( "C34: C36"). Select

  Selection.AutoFill Destination: = Range ( "C34: H36"), Type: = xlFillDefault

  Range ( "C34: H36"). Select

  ActiveWindow.SmallScroll ToRight: = - 6

  Range ( "C37"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= 'Аналіз З і П'! R [63] C"

  Range ( "C37"). Select

  .................................................. .................................................

  ActiveWindow.ScrollColumn = 3

  ActiveWindow.ScrollColumn = 2

  ActiveWindow.ScrollColumn = 1

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = - 30

  Range ( "C6"). Select

  End Sub

  После Заповнення форми вона может буди очищена, Шляхом натіскання кнопки ОЧИЩЕННЯ:

  Sub Очістка1 ()

  '' Очістка1 Макрос

  'Макрос записаний 16.06.2009 (User)

  'Range ( "C3: N7"). Select

  Selection.ClearContents

  Range ( "C10: H14"). Select

  Selection.ClearContents

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = 6

  ActiveWindow.LargeScroll ToRight: = - 1

  Range ( "C17: Y21"). Select

  Selection.ClearContents

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = 9

  Range ( "C24: K28"). Select

  Selection.ClearContents

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = 9

  Range ( "C31: H35"). Select

  Selection.ClearContents

  ActiveWindow.ScrollColumn = 2

  ActiveWindow.ScrollColumn = 1

  ActiveWindow.SmallScroll Down: = - 33

  Range ( "C3"). Select

  End Sub

  После того, як форма залишків Заповнена при натісканні кнопки ПІДСУМОК ВТРАТ ЗА РІК з переходом на іншу сторінку віконується Наступний макрос:

  Sub ітогпотерь ()

  '' Ітогпотерь Макрос

  'Макрос записаний 20.06.2009 (User)

  'ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets: = - 1

  ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Sheets: = - 1

  Sheets ( "Разом за рік"). Select

  Range ( "D5"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [-2] C [-1]: R [-2] C [10])"

  Range ( "D6"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [-2] C [-1])"

  Range ( "D7"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [-2] C [-1]: R [-2] C [10])"

  Range ( "D6"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [-2] C [-1]: R [-2] C [10])"

  Range ( "D8"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [-2] C [-1]: R [-2] C [10])"

  Range ( "E5"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [5] C [-2]: R [5] C [3])"

  Range ( "E6"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [5] C [-2]: R [5] C [3])"

  Range ( "E7"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [5] C [-2]: R [5] C [3])"

  Range ( "E8"). Select

  .................................................. .................................................. .......................

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [19] C [-4]: R [19] C [4])"

  Range ( "G6"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [19] C [-4]: R [19] C [4])"

  Range ( "G7"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [19] C [-4]: R [19] C [4])"

  Range ( "G8"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [19] C [-4]: R [19] C [4])"

  Range ( "H5"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = ""

  Range ( "H5"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [26] C [-5]: R [26] C)"

  Range ( "H6"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [26] C [-5]: R [26] C)"

  Range ( "H7"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [26] C [-5]: R [26] C)"

  Range ( "H8"). Select

  ActiveCell.FormulaR1C1 = "= SUM ( 'Залишки і втрати'! R [26] C [-5]: R [26] C)"

  Range ( "H9"). Select

  End Sub

  Підсистема АНАЛІЗУ Втрата пов'язана з підсістемою графічного АНАЛІЗУ (Малюнок 3.4).

  Кнопка ГОЛОВНЕ МЕНЮ переключає користувача нга лист головного меню, де ВІН может зверни Наступний Хід. Кнопка ЗАЛИШКИ І ВТРАТИ переключає користувача на лист залишків та Втратили.

  Макрос, Які забезпечують переключання ціх кнопок:

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  Sheets ( "Аркуш2").Select

  End Sub

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Sheets ( "Залишки і втрати"). Select

  End Sub

  Малюнок 3.4 - Підсистема графічного АНАЛІЗУ

  З графічного АНАЛІЗУ пріймається решение Які види кондитерських виробів та патенти купуваті, від якіх відів та патенти відмовітіся. На графіках зображено частку Втрата одного виду кондитерського вироби в загально обсязі Втратили. Ця Підсистема графічного АНАЛІЗУ Втрата наочно та Швидко дозволяє Прийняти решение про ті чи інші закупівлі.

  Підсистема моделювання (Малюнок 3.5) дозволяє розрахуваті максимальний прибуток та Оптимальний ОБСЯГИ закупівель продукції у віробніків.

  Малюнок 3.5 - Підсистема моделювання

  С помощью Створення перемікачів, користувач может вібрато необхідного виробника натіснуті курсором мишки на перемикач з правильною назв та натіснуті МОДЕЛЮВАННЯ. При натісканні на Цю кнопку користувач потрапляє на лист заводу-виробника, де розраховується модель оптімізації закупівель. Макрос для перемикач Наступний:

  Private Sub CommandButton1_Click ()

  If OptionButton1.Value = True Then

  Application.Goto Reference: = Worksheets ( "Росичі"). Range ( "a1"), _

  Scroll: = True

  End If

  If OptionButton2.Value = True Then

  Application.Goto Reference: = Worksheets ( "Київград"). Range ( "a1"), _

  Scroll: = True

  End If

  If OptionButton3.Value = True Then

  Application.Goto Reference: = Worksheets ( "Кремінь"). Range ( "a1"), _

  Scroll: = True

  End If

  If OptionButton4.Value = True Then

  Application.Goto Reference: = Worksheets ( "Буринь"). Range ( "a1"), _

  Scroll: = True

  End If

  If OptionButton5.Value = True Then

  Application.Goto Reference: = Worksheets ( "Київ"). Range ( "a1"), _

  Scroll: = True

  End If

  End Sub

  При натіскання кнопки результати користувач порапляє на Загальний лист закупівель, де видно закупівлі, Які були розраховані в результате создания новой економіко-математичної моделі.

  Private Sub CommandButton2_Click ()

  Ліст18.Activate

  End Sub

  Перехід з підсістемі моделювання до головного меню віконується с помощью макросу:

  Private Sub CommandButton3_Click ()

  Sheets ( "Аркуш2"). Select

  End Sub

  Підсистема моделювання представляет собою базу моделей, яка є взаємоповязаною системою моделей, побудованіх на принципом від простого до складного решение Вказаним вищє завдань. Створені моделі в Цій підсістемі формулюють оптімальні результати АНАЛІЗУ та Використовують керівніцтвом або менеджерами для ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ.

  У підсістемі моделювання керівник або менеджер отрімує готов бланк замовлень на місяць, користуючися Яким можна буті Впевнений про подалі успіх підприємства.

  Завдяк Створення інформаційних систем Керівники могут стежіті за діяльністю своих предприятий з більшім ентузіазмом. Інформаційна система дозволяє просто та наочно здобуваті необхідну інформацію. Користування, Завдяк інструкції користувача, Взагалі легке. Робота зі створеня системою буде успішною, если Вчасно поновлюваті базу Даних. Створення таких систем Дійсно дозволяє корістувачеві прійматі правільні решение.

  4. ОХОРОНА ПРАЦІ

  4.1 Розробити заходи относительно Поліпшення умов праці користувача ПК

  Широке Впровадження комп'ютерної техніки, что дозволяє автоматізуваті много рутинних операцій, здобудуть доступ до чисельності джерел информации, швидко делать потрібні розрахунки и т.п., істотно підвіщує продуктивність праці Користувачів відеодісплейніх терміналів персональних електронно-обчислювальних машин (ВДТ ПЕОМ). Альо активне Впровадження в практику персональних комп'ютерів має двоякий характер. З одного боку, підвіщується результатівність праці, а з Іншого боку - з'являються фактори, что несприятливим вплівають на здоров'я працюючих.

  Усе різноманіття нормативних документів, что стосується охорони праці, предполагает создание таких умов праці, при якіх виключ чи значний послаблено Вплив на працюючих шкідливих и небезпечних факторів трудового середовища.

  Під шкідлівім виробничим фактором розуміється такий фактор виробничого середовища, Вплив которого на працюючий завдає Шкоди его здоров'ю и працездатності. У залежності від Експозиції й умів впліву Шкідливий фактор может стать небезпечних.

  До небезпечних факторів відносяться Такі фактори трудового середовища, Вплив якіх на працюючих у визначених условиях приводити до різкого погіршення стану здоров'я чи травмі.

  Відеодісплейній термінал (ВДТ) є прістроєм для візуального представлення информации, збереженої Електрон способом. ВІН складається з екрана, наділеного прістроєм ОБРОБКИ віведеної информации, Клавіатури керування І Вступ Даних. ВДТ может буті підключеній до других прістроїв чи буті автономним.

  Великий Вплив на працездатність и здоров'я Користувачів Робить виробниче середовище. Це середовище у виробничих пріміщеннях, в основному, візначається мікрокліматом, освітленням, змістом шкідливих Речовини у повітрі, рівнем шуму, віпромінюваннямі и т.д.

  Малюнок 4.1.1 - фактори, что вплівають на функціональній стан користувача комп'ютера

  На користувача во время роботи могут впліваті следующие Небезпечні Шкідливі фактори:

  1 Фізичні:

  - Підвіщеній рівень шуму на робочому місці (від вентилятора, блоку живлення процесорів и аудіолплат);

  - Підвіщене значення напруги в електричних ланцюзі, замикання которого может відбутіся через Тіло людини;

  - Підвіщеній рівень статічної електрики;

  - Недостатня концентрація негативних іонів у повітрі РОБОЧОЇ зони;

  - Підвіщеній рівень електромагнітного випромінювання;

  - Підвіщена напруженість електричного поля;

  - Пряма и відбіта від екрана бліскість;

  - Несприятливим Розподіл яскравості в полі зору;

  - Недостатня Освітленість на робочому місці.

  2 хімічні:

  - Підвіщеній Зміст у повітрі РОБОЧОЇ зони пилу, озону, оксидів, азоту.

  3 Психофізіологічні:

  - Фізичні перенавантаження статичних (опорно-м'язова система) и дінамічніх (кісті рук) Дій;

  - Нервово-психічні, емоційні перенавантаження Зорова аналізатора, мозкова перенапруга, монотонність роботи.

  Підвіщенню ефектівності праці спріяє відповідне колірне оформлення виробничого приміщення.

  Істотній Вплив на працездатність и здоров'я Користувачів комп'ютера Робить виробниче середовище. Це середовище у виробничих пріміщеннях (офісах) в основному візначається мікрокліматом, освітленням, наявністю шкідливих Речовини у повітрі, рівнем шуму и віпромінюванням.

  4.1.1 Виробничий мікроклімат

  Під виробничим мікрокліматом розуміють стан повітряного середовища виробничого приміщення, что візначається температурою, відносною вологістю, рухом Повітря и теплових віпромінюванням нагрітіх поверхонь, что у сукупності вплівають на тепловий стан організму людини. У процесі Трудової ДІЯЛЬНОСТІ людина знаходиться в Постійній трудовій роботи з комерційними виробничим середовища. Кількість теплоти, что утворена в організмі, перелогів від фізічного НАВАНТАЖЕННЯ працівника, а рівень тепловіддачі - від мікрокліматічніх умів виробничого приміщення. Так як робота за комп'ютером характерізується малими фізічнімі навантаженості, то цею вид ДІЯЛЬНОСТІ відносіться до категорії легких робіт Із крітерію енерговітрат організму (ДСТ - 12.1.005-88).

  Віддача тепла організмом людини здійснюється, в основному за рахунок випромінювання и віпару волога з поверхні кожи. Чим нижчих температура Повітря и ШВИДКІСТЬ его руху, тім более тепла віддається віпромінюванням. При вісокій температурі значний частина тепла губіться віпаром поту. Порушення теплового балансу может привести до перегріву чи до переохолодження людини, и Нарешті, до захворювання.

  Вологість Повітря істотно впліває на віддачу тепла віпарам. Через скроню вологість віпар погіршується и віддача тепла зменшується. Зниженя вологості поліпшує процес тепловіддачі віпаром. Альо очень низька вологість віклікає вісіхання слізовіх оболонок, їхнє пересіхання и розтріскування, забруднення хвороботворнімі мікробамі.

  Рух Повітря візначає рівень тепловіддачі з поверхні кожи конвекцією и віпаром. Різкі коливання температури в пріміщенні, что продувається Холодним повітрям (в течение), значний порушують терморегуляцію організму и могут віклікаті простудні захворювання.

  Т. о., Для нормального теплового самопочуття людини важліво Забезпечити співвідношення температури, відносній вологості и швідкості руху Повітря, тобто візначені мікрокліматічні умови.

  Під оптимальними мікрокліматічнімі умів розуміють таке співвідношення параметрів, при якому в условиях трівалої и сістематічної Дії на людину створюються Комфортні теплові Відчуття и відбувається Збереження нормального теплового стану організму без напруги механізмів терморегуляції. Існують такоже пріпустімі мікрокліматічні умови.

  Согласно ДСНіП 3.3.2-007-98 в виробничих пріміщеннях и робочих місцях Із ВДТ и ПЕОМ повінні Забезпечувати оптімальні Параметри мікроклімату (таблиця 1)

  Таблиця 1 - Нормовані Параметри мікроклімату для приміщень Із ВДТ и ПЕОМ

  час року категорія робіт Температура Повітря, ˚С Відносна вологість Повітря,% ШВИДКІСТЬ руху Повітря, м / с
  Холодне

  Легка - І а

  Легка - І б

  22-24

  21-23

  40-60

  40-60

  0,1

  0,1

  теплі

  Легка - І а

  Легка - І б

  23-25

  22-24

  40-60

  40-60

  0.1

  0.2

  4.1.2 Виробничий шум и вібрація

  Відомо, что шум негативно Діє на слуховий аналізатор и інші органи і системи організму людини. Важліве значення має інтенсівність шуму, его Частотний склад, длительность щоденно впліву, Індивідуальні Особливості людини, а такоже спеціфіка виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. Тобто види ДІЯЛЬНОСТІ, в якіх поєднується напружено розумово праця й інтенсівне использование комп'ютера, характеризуються істотнім Вплив даже незначна рівнів шуму. Цей Вплив віражається в зніженні розумової працездатності, швідкій стомлюваності, зніженні уваги, появі головного болю и т.д.

  Рівні звукового тиску в октавних Смуга частот, Рівні звуку й еквівалентні Рівні звуку на робочих місцях, обладнання ВДТ и ПК, візначені ДСНіП 3.3.2-007-98.

  Основними засоби БОРОТЬБИ Із шумом є:

  - Зниженя рівнів шуму в Джерелі его Утворення;

  - Использование звуковбирних и звукоізолюючіх ЗАСОБІВ;

  - Раціональне планування виробничих приміщень и робочих Місць.

  На комп'ютерізованіх робочих місцях Основними Джерелами шуму є вентилятори системного блоку, нагромаджувачі принтери ударної Дії. Для зниженя рівнів шуму на робочих місцях рекомендується розмістіті Друкований Пристрій ударної Дії в ІНШОМУ пріміщенні чи відгородіті їхнімі звукоізолюючімі екранах.

  Звуковбирних облицювання стін та патенти делать матеріалами, что ма ють максимальний коефіцієнт звукопоглінання в межах частот 31,5-8000 Гц и дозволені для устаткування приміщень органами державного санітарно-епідЕМВологічного наочний.

  Тому що Зовнішні шуми (вулиця, суміжні приміщення) теж могут негативно впліваті на функціональній стан Операторів ВДТ, то стіні приміщень бажано обліцьовуваті звуковбирних матеріалами.

  Во время роботи з ВДТ и ПК у виробничих пріміщеннях значення характеристик вібрації на робочих місцях НЕ повінні перевіщуваті пріпустіміх значень, визначених СН 3044-84 и ДСТ 12.1.012-90.

  Для зниженя вібрації устаткування і прилади та патенти встановлюваті на СПЕЦІАЛЬНІ прокладки, что амортізують, передбачення нормативними документами.

  4.1.3 Електромагнітне випромінювання

  Дисплеї на основи ЕЛТ є потенційнім Джерелом випромінювання декількох діапазонів електромагнітного спектра: рентгенівського, оптичні, радіочастотного (табл. 2). КОЖЕН вид випромінювання відрізняється своими визначеними характеристиками впліву на організм людини. Реальна інтенсівність шкірного діапазону, частота й інші Параметри залежався від технічної конструкції конкретного термінала, екранування й других факторів.

  Розглянемо Особливості з'явилися електромагнітніх полів (ЕМП) різніх діапазонів.

  ДІАПАЗОН 1. Рентгенівське випромінювання вінікає усередіні Колбі ЕЛТ, коли розігнані Електрон Швидко сповільнюються матеріалом екрана.

  ДІАПАЗОН 2. Оптичні види випромінювання вінікають Завдяк взаємодії електронів Із кулею люмінофора на екрані. До видимого спектру прімікає випромінювання, близьким до ультрафіолетового й інфрачервоного діапазону.

  ДІАПАЗОН 3. Вісокочастотні ЄМП вінікають під Вплив електронного променя и зв'язані з частотою формирование елемента зображення, а такоже з інтенсівністю лучачі (яскравість крапок на екрані) и ін.

  ДІАПАЗОН 4. Нізькочастотні ЄМП вінікають у сістЕМВ горизонтального розгорнення (перетворювач горизонтального розгорнення, сполучні проводи й екран).

  ДІАПАЗОН 5. Поля СНЧ пов'язані з частотою регенерації (частота вертикального розгорнення) и безпосередно залежався від системи вертикального розгорнення й других факторів.

  ДІАПАЗОН 6. Електростатічні поля часто вінікають у зв'язку з потенціалом розгону електронів у ЕЛТ и провідністю поверхні екрана.

  Таблиця 2 - Характеристики електромагнітного спектра

  Найменування ДІАПАЗОН Випромінювання, верхня межа стандарт
  Іонізуюче випромінювання
  Рентгенівське випромінювання Більш 1,2 кеВ Не виявлено (імовірно, набагато менше 0,1 МеВ / год) 5-10 МеВ / рік
  оптичні випромінювання

  УФ-А

  видимість ДІАПАЗОН

  Бліжні

  ІЧ-випромінювання

  Далекі

  ІЧ-випромінювання

  315-400 нм

  400-700 нм

  700-1500 нм

  1500 нм-1мм

  0,1 Ут / м 2

  2,5 Ут / м 2

  127 Ут / м 2

  0,05 Ут / м 2

  4 Ут / м 2

  10 Ут / м 2

  1000 кд / м 2

  100 Ут / м 2

  10-100 Ут / м 2

  Електромагнітні випромінювання и полючі радіочастотного діапазону

  ВЧ, НВЧ

  Е-поле

  Н-поле

  СЧ, НЧ, ОНЧ

  Е-поле

  Н-поле

  СНЧ

  3-300 МГц

  3 кгц-3 Мгц

  0-3 кГц

  0,05 В / м

  0,0002 А / м

  150 В / м

  0,1 А / м

  100 В / м

  0,2 А / м

  600 В / м

  1,6 А / м

  Е-поле 65 В / м 2-10 кв / м
  Н-поле 0,2 А / м -
  Електростатічні полючі
  Електростатічне поле - 15 кв / м 20-60 кв / м

  4.1.4 Рентгенівське випромінювання

  В результате проведення детальних и всебічніх вімірів досліднікі вважають, что відеотермінал НЕ Несе небезпеки для користувача з подивимось рентгенівського випромінювання, тому что інтенсівність цього випромінювання значний нижчих гранично пріпустіміх норм.

  Необходимо відзначіті, что відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97) гранично пріпустіма Потужність експозіційної дозуюч рентгенівського випромінювання на відстані 5 см від екрана ВДТ за будь-якіх положення регулююча приладів складає 7,74 * 10 -12 А / кг, что відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер / рік (100 мкР / рік).

  Однако необходимо прійматі следующие запобіжні заходь: обмежіті длительность ДІЯЛЬНОСТІ перед екранах, що не розміщати ВДТ концентроване в робочій зоне, віключаті ВДТ, если на ньом НЕ Працюють, но знаходяться недалеко від него.

  4.1.5 оптичні випромінювання

  ДІАПАЗОН оптичні випромінювання Включає ультрафіолетове (УФ), бачимо й інфрачервоне (ІЧ) випромінювання.

  ДІАПАЗОН довжина хвиля від 100 до 400 нм, что відповідає УФ-випромінювання, поділяється на три діапазоні:

  - УФ-А (довгохвільове), довжина Хвилі 400-320 нм;

  - УФ-В (середньохвільове), довжина Хвилі 320-280 нм;

  - УФ-С (короткохвільове), довжина Хвилі 280-100 нм.

  Більшість біологічних ефектів, пов'язаних з УФ-віпромінюванням, віклікані актінічною області УФ (довжина хвиля 200-315 нм). Це випромінювання впліває на шкіру й очі людини. Такий Вплив на шкірі віявляється очень Швидко, а для очей характерним є сховайся дія. Велика частина актінічного УФ-випромінювання поглінається рогівки ока, и лишь незначна частина Надходить у кришталик.

  Рівень УФ-випромінювання значний Залежить від виду вікорістовуваного у ВДТ люмінофора. Так УФ-випромінювання Частіше зв'язане з зелено-блакитними видами люмінофора, а не з жовто-жовтогарячімі.

  У 85% проведених вімірів УФ-випромінювання НЕ Було Виявлено. У тих випадка, коли его удалося віявіті, рівень випромінювання Складанний у Середньому 0,001 Ут / м 2 (УФ-В) при пріпустімій Межі 0,01 Ут / м 2.

  Видимість випромінювання охоплює вузький ДІАПАЗОН частот 400-760 нм. Основним органом на Який впліває бачимо випромінювання, є газ. ЦІ Хвилі проходять з невеликим поглінанням через середовище газу и досягають сітківкі. Медики вважають, что цею вид оптичні випромінювання НЕ может заподіяті шкоду Зорова аналізатору. Вплив Яскрава джерел світла может віклікаті стомлений очей, запалений райдужної Оболонки и спазм вік. Однако ЦІ Симптоми Швидко проходять и не віклікають патологічніх змін.

  Проведені дослідження показали, что інтенсівність випромінювання видимого світла від ВДТ знаходиться в межах 0,1-2,5 Вт / м 2 і Залежить від відстані, тоді як пріпустіма інтенсівність дорівнює 10 Вт / м 2 для далекого випромінювання. Таким чином, проведені дослідження показали, что інтенсівності випромінювання в оптичні діапазоні значний нижчих пріпустіміх значень.

  4.1.6 випромінювання радіочастотного діапазону

  ДІАПАЗОН частот розділяється на мікрохвільовій піддіапазон, піддіапазон високих радіочастот (ВЧ, УВЧ), низьких радіочастот (СЧ, НЧ, ОНЧ) и Вкрай низьких частот (КНЧ).

  Незважаючі на значний Кількість ДОСЛІДЖЕНЬ питання про Механізм впліву випромінювання цього діапазону на біологічні системи залішається відкрітім. Точно встановлений только теплова дія, а Механізм и Особливості впліву нетеплових форм біологічної Дії Ще не з'ясовані. Такий нетепловий Вплив может буті віклікано спеціфічнім Вплив випромінювання на деякі біофізічні явіща:

  біоелектрічну Активність, вібрацію субмікроскопічніх структур, енергетичне Порушення на молекулярному Рівні. У Деяк дослідженнях БУВ Виявлення Вплив випромінювання на деякі хімічні та ферментні Реакції, Які порушують їх течію.

  Деякі Публікації вказують на ті, что радіочастотне випромінювання, впливаючих на центральну нервова систему, є вагомий стрес-фактором.

  Проведені виміри радіочастотного діапазону вокруг ВДТ у діапазоні 300МГц-18ГТц показали, что в більшості віпадків їхнього значення були нижчих 1 Вт / м 2.

  Отже, проведені експериментальні характеру й інтенсівності електромагнітного випромінювання ВДТ показали, что Рівні его нижчих пріпустіміх значень, установлених відповіднімі нормами. Однако, однозначної думки про ВІДСУТНІСТЬ шкідлівої Дії електромагнітного випромінювання на користувача немає. Тільки после проведення ретельніх и всеосяжніх ДОСЛІДЖЕНЬ по комплексному вивченню впліву ціх віпромінювань на організм, можна остаточно візначітіся в цьом пітанні.

  З метою ПРОФІЛАКТИКИ шкідлівого впліву на користувача та патенти:

  § Установлювати відеотерміналі, что відповідають сучасним вимог захисту від віпромінювань;

  § Установити на ВДТ старій конструкції (випуску до 1995р). Заземлений пріекранній фільтр;

  § НЕ концентруваті в робочій зоне велосипеді число радіоелектронніх приладів;

  § обмежіті длительность роботи перед екранах;

  § віключаті ВДТ, если на ньом НЕ Працюють, но знаходяться около від него.

  4.1.7. Електростатічні поля

  ВДТ на основе ЕПТ є Джерелом електростатічніх зарядів. Трівале перебування в електричних полі, что створюється цімі зарядами, может прізвесті до бронхо-легенево захворювань, порушеннях серцево-судінної системи, поразка кожи й ін.

  Негативний Вплив електростатічного поля віявляється в ТІМ, что воно здатно прітягаті пив, бруд и інші Частки, Присутні у повітрі вокруг ВДТ. Вівчався Вплив електростатічного поля на інтенсівність осідання ізотопів радону на лица оператора. Встановлено, что при концентрації радону в повітрі 100 Бк / м доза радіації за рік виросла примерно на 50-60%.

  Електростатічній заряд концентрується на екрані ВДТ. Індуктівнім и Контактна Шляхом заряди накопічуються на Користувачі, підвіщуючі тім самим его електричний Потенціал.

  Як показали дослідження, напруженість електростатічного поля міттєво растет до максимуму в момент включення ВДТ и поступово зменшується до стабільного уровня.

  Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 поверхнево електричний Потенціал ВДТ не винних перевіщуваті 500В.

  Напруженість електростатічного поля на робочих місцях, у тому чіслі и з ВДТ, що не винна перевіщуваті 20кв / м.

  Для попередження создания значної напруженості полючі и захисту від статічної електрики та патенти:

  · Установити нейтралізаторі статічної електрики;

  · Підтрімуваті в пріміщенні з ВДТ відносну вологість НЕ

  · Нижчих 45-50%;

  · Застеліті підлогу в пріміщеннях Із ВДТ антистатичним лінолеумом и Проводити щоденне Вологе збирання;

  · Протіраті екран и робоче місце спеціальною антистатичності

  · Чи серветки Волога тканина;

  · Користувач вимоги бажано носить одяг, особливо нижніх кулі,

  · З натуральних матеріалів;

  - Для "зняття" статичного заряду бажано кілька разів у день мити руки й лица водою чи годину від годині торкати металевих поверхонь.

  4.1.8. Іонній склад Повітря

  Дослідження засвідчили, что в процесі роботи ВДТ течение Зміни концентрація іонів у повітрі РОБОЧОЇ зони значний змінюється. У 1 см 3 чистого Повітря містіться около 1000 негативних и 1200 позитивних іонів. Оптимальним рівнем аероіонізації в зоне Подих користувача вважається Зміст легень аероіонів обох знаків від 150 до 5000 у 1 см 2. Повітря. Однако вже через 5 хвилин роботи концентрація легких негативних іонів зніжується в 5-10 разів (фонове значення їхньої концентрації складає 350-620 іонів / см 3). Через 3 години роботи ця концентрація наближається до нуля. Істотно зніжується концентрація Середніх и Важко негативних часток. У теж час концентрація позитивно зарядженості іонів растет и через 3 години роботи монітора в повітрі переважають позитивно заряджені Частки всех Розмірів.

  Збільшення числа позитивних іонів (особливо важка) может прізвесті до змін серцево-судінної (Підвищення тиску, тахікардія, Болі в області серця), бронхо-легенової (покахікування, підвіщена чутлівість до вірусніх інфекцій), кровотворної (Збільшення числа лейкоцітів, зниженя уровня гемоглобіну, Зменшення числа еритроцитів), вегетатівної нервово (дратівлівість, безсоння, стомлюваність головний Біль і ін.) системах.

  ДНАОП 0.03-3.06-80 «Санітарно-гігієнічні норми пріпустіміх рівнів іонізації Повітря виробничих приміщень» регламентує Рівні іонізації Повітря приміщень при роботі з ВДТ и ПК. (Таблиця 3).

  Таблиця 3 - Рівні іонізації Повітря

  Рівні Кількість іонів в 1 см 3 Повітря
  n + n -
  Мінімально необхідні 400 600
  Оптімальні 1500-3000 3000-5000
  максимально пріпустімі 50 000 50 000

  Необхідні концентрації позитивних и негативних іонів у повітрі РОБОЧОЇ зони можна Забезпечити Використання:

  · Генераторів негативних іонів;

  · Установок локального зволоження;

  · Кондиціонерів;

  · Прімусової вентиляції (провітрювання, системи загальобмінної припливно-витяжної вентиляції, прістосування місцевої вентиляції);

  · Захисних заземлення екранів.

  4.1.9 Забруднення повітря на робочих місцях Із ВДТ

  Джерела АЕРОЗОЛЬНА Забруднення чісленні. Зовнішні джерела залежався від природніх и антропогенних факторів наявність около водойм Із Солон водою, інтенсівності метеорологічніх процесів. У багатьох районах у повітрі Присутні продукти окислюваності вуглеводнів, метали, нітрати й ін. Одним з основних внутренних забруднювачів є Тютюновий дим. У пріміщеннях, де не палили, концентрація шкідливих часток склалось 12-40 мкг / см 3, де курили 150-450 мкг / см 3

  Більшість ДОСЛІДЖЕНЬ показали, что Речовини, концентрація якіх перевіщує пріпустіму на робочих місцях Із ВДТ, є: озон, оксиди азоту, пил. Особливо Шкідливий - озон, что є дратівнім и канцерогенних Речовини. При великих концентраціях озону з'являється сухість и роздратування слізовіх оболонок, Головні Болі.

  Основним Джерелом озону є ЕЛТ и лазерні принтери. Для Зменшення концентрації озону та патенти:

  - Віключаті монітор, если ВІН НЕ вікорістовується;

  · Лазерні принтери розташовуваті якнайдалі від РОбочий

  · Місця;

  · Застосовуваті припливно-витяжну вентіляцію.

  Аналіз динаміки бактеріальної обсемененності Повітря в пріміщеннях Із ВДТ показавши, что Кількість мікроорганізмів збільшується при відсутності вентиляції и Залежить від трівалості роботи з ВДТ (за 3-4 години роботи їхня Кількість збільшується до 2100-2500 мікробніх тіл у 1м). У випадка, коли робота користувача зв'язана з прийому відвідувачів, Зміст мікроорганізмів у повітрі значний растет и досягає 7000 мікробніх тіл у 1м. Тому при такому режімі роботи вжівають Наступний ЗАХОДІВ:

  · Вентиляція;

  · Обмеження числа и трівалості перебування відвідувачів;

  · Конструкція загороджувальніх стін з віконцямі для спілкування з відвідувачамі.

  Відповідно ДО Держстандарт 12.1.005-88 Повітря, что Надходить у робочі приміщення, повинності буті очищена від забруднення. Зміст озону не винних перевіщуваті 0,1мг / м ", оксидів азоту - 5 мг / м, пилу - 4 мг / м, загальна Кількість колоній у 1м Повітря не винних перевіщуваті 1000 и Цілком віключається наявність патогенної мікрофлорі.

  4.1.10 Природна вентиляція робочих приміщень з ВДТ

  Однією з умов вісокопродуктівної праці и Збереження здоров'я користувача ВДТ є забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату и зниженя Надходження шкідливих Речовини у Повітря виробничих приміщень.

  До числа найбільш ефективних ЗАСОБІВ, что дозволяють Забезпечити нормальні санітарно-гігієнічні Параметри Повітря РОБОЧОЇ зони у виробничих пріміщеннях, Належить вентиляція.

  Вентиляція - система ЗАСОБІВ и приборов, призначення для забезпечення на постійніх робочих місцях, у робочій и зонах приміщень, что обслуговується, метеорологічніх умів и частоти Повітря, что відповідають гігієнічнім и технічним умів.

  Розрізняють вентіляцію природну и механічну.

  Природна вентиляція буває організованою и неорганізованою. Організована природна вентиляція (аерація) здійснюється за рахунок різниці гравітаційного тиску зовнішнього и внутрішнього Повітря и Дії вітру. При неорганізованій вентиляції Повітря в приміщення Надходить и виходе через щіліні, вікна, двері тощо

  Если перЕМВщення Повітря у вентиляційних системах здійснюється вентилятором, вентіляцію назівають механічною.

  4.1.11 Освітлення на робочому місці користувача

  При проектуванні систем освітлення та патенти враховуваті следующие вимоги у відповідності зі СНіП-І І-4-79: рівень освітленості робочих Місць повинною ВІДПОВІДАТИ характеру віконуваної зорової роботи, что візначається в залежності від мінімального розміру об'єкта розрізнення, характеристики фону и характеристики контрасту. У залежності від мінімального розміру об'єкта розрізнення всі зорові роботи поділені на 8 розрядів здорових робіт.

  Робота оператора ЕОМ відносіться до III розряду вісокої точності (об'єкт розрізнення 0,3-0,5 мм). Тому для III розряду рівень освітленості комбінованого освітлення повинною складаті від 700 до 1500 лк, а загально від 450 до 650 лк.

  Для создания сприятливі умов зорової роботи, что віключає б швидку стомлюваність очей, Виникнення ПРОФЕСІЙНИХ захворювань и спріялі підвіщенню продуктивності праці, виробниче приміщення повинною ВІДПОВІДАТИ Вимоги:

  створюваті на робочій поверхні освітлення, что відповідає характеру зорової роботи и находится в межах установлених норм;

  НЕ створюваті сліпучого ЕФЕКТ, як від предметів у поле зору користувача, так и за ним.

  создать Достатньо рівномірність и постійність уровня освітленості, щоб избежать частої переадаптації здорового аналізатора;

  НЕ створюваті на робочому місці різкіх и Глибока тіней;

  обмежіті до мінімуму пульсацію світлового потоку;

  НЕ зменшуваті необхідній контраст фону й об'єктів, збережений на екрані ВДТ.

  4.2 Захист від ЕОМ

  4.2.1 Захисні фільтри

  Если монітори з маркіруванням Low Radiation ма ють високий степень захисту и не вімагають спеціального дооснащення, то монітори старих моделей, як правило, віпромінюють електромагнітні поля, что представляються відому небезпеки для користувача. Щоб відгородіті собі від шкідливих вплівів, самим правильним Було б Изменить морально застарілу по екологічнім и ергономічнім міркам техніку на сучасности, что володіє зниженя рівнем побічніх віпромінювань. Альо Изменить весь парк обчіслювальної техніки доступно не багата. Найпростішім способом є использование Вже готових конструктивних вузлів, что поставляються фірмамі-виготовлювачем, - захисних фільтрів (ЗФ), призначення для встановлення на екран монітора.

  ЗФ являються собою оптично Прозору панель, что жорсткий закріплюється на корпусі ПК с помощью кронштейна поверх екрана дисплея. На панель нанесений тонкий провідний шар. Передбачається, что заземлення цього провідного шару дозволяє прідушіті електромагнітні випромінювання, что Виходять від екрана дисплея в осьовому напрямку. Кроме того, спеціальнім Вибори матеріалу підкладкі и провідного кулі можна в значній мірі послабіті (а в ряді віпадків и Цілком прідушіті) оптичні випромінювання в ультрафіолетовій и інфрачервоній частина спектру.

  ЗФ, Які віпускаються ма ють Стандартні розміри: 14 ', 15', 17 ', 2Г і т.д.'

  Захисні фільтри:

  · Прідушують відбліскі, что з'являються на скляних елементах відеомонітора

  · Від освітлювальніх приладів чи Сонячних променів, что при трівалому

  · Впліві могут уражаті зір оператора;

  · Зменшуються Загальну яскравість екрана дисплея, у тій же година деталі

  · Зображення з малою яскравістю прекрасно відімі, оскількі загальна

  · Контрастність збільшується. Фарби зображення стають більш

  · Соковита, тому что Захисний екран поглінає фонових сірий колір;

  · Здійснюють захист від електростатічного й електромагнітного

  · Вплівів.

  Важліво, щоб Різні моделі ЗФ вікорістовуваліся грамотно, у залежності

  від Бажанов ЕФЕКТ захисту.

  У залежності від конструкції ЗФ можна розділіті на три основні групи:

  1. Сітчасті, виготовляють з капронових чи дротяними сіток.

  2. ЗФ на основе капронових сіток з покриття чи без (як например, вироби

  3. тайванської фірми Меgastаг) послабляють відбліскі від зовнішнього освітлення и поліпшують контрастність зображення, что при інтенсівній работе за

  4. комп'ютером є очень важлівім Чинник. ЗФ на основе дротяними

  5. сіток (Використовують мідний чорненій дріт з покриття матового

  6. кольору) компенсують відбіті компоненти оптичні випромінювання й

  7. екранують ЕМ поля. Занадто щільна сітка, что служити кращий

  8. екранах, погіршує візуальне сприйняттів. Тому, щоб компенсуваті

  9. Документи, що втратили світлового потоку, треба збільшуваті яскравість зображення на дисплеї, что, у прінціпі, при вікорістанні ЗФ такого типу может

  10. приводити до СКОРОЧЕННЯ терміну служби ЕЛТ. Практично всі моделі дають

  11. несприятливим муаровою ефект.

  12. Плівкові. Могут буті віконані на основе тонкої Прозорої

  13. підкладкі- скляної чи Із синтетичного матеріалу (например,

  14. акрилу). Плівкові ЗФ забезпечують більш оптімальні оптичні

  15. Властивості (підвіщеній контраст, придушенням відблісків), значний

  16. підвіщують контрастність зображення, практично Цілком поглінають

  17. ультрафіолетове випромінювання и зніжують рівень рентгенівського випромінювання,

  18. но Слабко захіщають від статічної електрики.

  3. Полярізаційні ЗФ. Вітчізняному користувач відомі подібні фільтри фірми Роlагоid фірми СР-50. Структура поліефірної плівки ЗФ - багатошарова, з Використання покрить, что просвітлюють.

  Антіблікові характеристики ціх фільтрів й достатньо Високі. Для Гасіння відблісків вікорістовується інтерференція падаючого и відбітого променів світла. Промінь від освітлювального приладнати проходити через лінійній поляризатор світла и Спеціальне покриття, Пожалуйста працює як чвертьвольтова пластина. Проходячи через це покриття, лінійно поляризований світло набуває кругової полярізації. Світло з полярізацією потрапляє на екран ЕЛТ та Відображається. При цьом напрямок Обертаном вектора полярізації змінюється на протилежних. После проходження покриття та лінійного поляризатора лінійна полярізація світла поновлюється, а площини полярізації світла возвращается на 90 градусів відносно початкових стану. Падаючій та відображаючій потоки інтерферірують. В результате чого досягаються достаточно Сильні гасіння бліку. Альо фільтри цього типу ма ють деякі суттєві Недоліки. Смороду ма ють очень низька механічну міцність и погань теплопроводімість за рахунок того, что в них вікорістовується поліефірна плівка, что при ЕКСПЛУАТАЦІЇ виробляти до деформації ЗФ. Деякі Користувачі помітілі значний деградацію з часом антібліковіх властівостей СР-50, очевидно, за причиною нестійкості чвертьхвільового покриття.

  4.2.2 Розрахунок інтенсівності випромінювання монітора

  Для визначення впліву ПК на організм людини розрахуємо інтенсівність електромагнітного випромінювання на відстані від монітора = 70 см.

  f = 650 МГц,

  r = 0.7 м

  Візначімо довжина Хвилі випромінювання:

  Візначімо зону випромінювання:

  Ближня зона:

  Далека зона:

  Розрахуємо інтенсівність випромінювання в Дальній зоне:

  де:

  Р ср - середня Потужність випромінювання, Вт;

  Р ІМР - Потужність випромінювання в імпульсі, Вт;

  r - длительность імпульсу, c;

  Т - период проходження імпульсу, c;

  σ- коефіцієнт підсілення антени.

  Відповідно до ДСТ ССБТ 12.1.006-84 Установлені ПДУ ППE в размере 10 Bт / м 2 для приміщень з температурою 28 ° С і без джерел невикористаних рентгенівського випромінювання. Такі ж Рівні випромінювання Встановлені відповідно до документа «Державні санітарні правила и норми роботи з візуальнімі дисплейної терміналамі електронно-обчислювальних машин» (1998) и «Правила охорони праці при ЕКСПЛУАТАЦІЇ електронно-обчислювальних машин». Таким чином, інтенсівність випромінювання НЕ перевіщує норми.

  4.3 Електро- та пожаробезпека

  4.3.1 Електробезпека

  Вимоги електробезпеки у пріміщеннях, де Встановлені електронно-обчислювальні машини і персональні комп'ютери (далі - ЕОМ) відображені у ДНАОП 0.00-1.31-99. Відповідно до цього нормативного документу во время проектування систем електропостачання, монтажу основного електрообладнання та електричного освітлення будівель та приміщень для ЕОМ та патенти дотримуватись вимог Правил влаштування електроустановок (ПВЕ), ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030 -81, ГОСТ 12.1.045-84, ПТЕ, ПБЕ, ВСН 59-88 "Електрообладнання житлових і громадських будівель. Норми проектування", СН 357-77 "Інструкція з проектування силового освітлювального обладнання промислових підприємств", Правил пожежної безпеки в Україні та других нормативних документів, что стосують штучного освітлення и електротехнічніх прістроїв, а такоже вимог нормативно-технічної експлуатаційної документації заводу-виробника. ЕОМ, Периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ, інше устаткування (апарати управління, контрольно-вимірювальні прилади, світильники ТОЩО), електропроводі та кабелі за виконання та ступені захисту ма ють ВІДПОВІДАТИ класу зони за ПВЕ, мати апаратуру захисту від Струму короткого замикання та других аварійних режімів.

  Во время монтажу та ЕКСПЛУАТАЦІЇ ліній електромережі та патенти Повністю унеможлівіті Виникнення електричного джерела загоряння внаслідок короткого замикання та перевантаження проводів, обмежуваті! Застосування проводів з легкозаймістою ізоляцією І, за возможности, перейти на негорючу ізоляцію.

  Лінія електромережі для живлення ЕОМ, періферійніх прістроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ віконується як окрема групова тріпровідна мережа, Шляхом прокладання фазового, нульового РОбочий та нульового захисних провідніків. Нульовий Захисний провідник вікорістовується для заземлення (занулення) електроприймачів и прокладається від стійки групового розподільчого щита, розподільчого пункту до розеток живлення.

  Використання нульового РОбочий провідника як нульового захисних провідника Забороняється, а такоже НЕ допускається Підключення ціх провідніків на щіті до одного контактного Затискач.

  Площа перерізу нульового РОбочий та нульового захисних провідника в груповій тріпровідній мережі винна буті на менше площади перерізу фазового провідника. Усі провідники повінні ВІДПОВІДАТИ номінальнім параметрам мережі та НАВАНТАЖЕННЯ, умів навколишнього середовища, умови розподілу провідніків, температурному режиму та типам апаратури захисту, вимоги ПВЕ.

  У пріміщенні, де одночасно експлуатується або бслуговується более п'яти персональних ЕОМ, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, Який может Повністю вімкнуті електричне живлення приміщення, кроме освітлення.

  ЕОМ, Периферійні пристрої ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ повінні підключатіся до електромережі только с помощью справно штепсельних з'єднань и електророзеток Заводська виготовлення.

  Штепсельні з'єднання та електророзеткі кроме контактів фазового та нульового РОбочий провідніків повінні мати СПЕЦІАЛЬНІ контакти для Підключення нульового захисних провідника. Конструкція їх має буті такою, щоб Приєднання нульового захисних провідника відбувалося Ранее -ніж Приєднання фазового та нульового РОбочий провідніків. Порядок роз'єднання при відключенні має буті зворотнього. Необходимо унеможлівіті з'єднання контактів фазових провідніків з контактами нульового захисних провідника.

  Непріпустімім є Підключення ЕОМ, періферійніх прістроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ до звічайної двопровідної електромережі, в тому чіслі - з Використання перехідніх прістроїв.

  Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення персональних ЕОМ, періферійніх прістроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ слід Виконувати за магістральною схемою, по 3-6 з'єднань або електророзеток в одному колі.

  Штепсельні з'єднання та електророзеткі для напруги 12 В та 36 В за своєю конструкцією повінні відрізнятіся від штепсельних з "єднань для напруги 127 В та 220 В. Окрім того смороду ма ють буті пофарбовані в колір, Який візуально значний відрізняється від кольору штепсельних з'єднань , розрахованіх на напругу 127 В та 220 В.

  Індивідуальні та групові штепсельні з'єднання та електророзеткі необходимо монтуваті на негорючих або важкогорючих пластинах з урахуванням вимог ПВЕ та Правил пожежної безпеки в Україні.

  Електромережа штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, періферійніх прістроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ при розташуванні їх уздовж стін приміщення прокладають по підлозі поряд зі стінамі приміщення, як правило, в металевих трубах и Гнучкий металевих рукавах з відводамі відповідно до затверджених плану размещения обладнання та технічних характеристик обладнання.

  При розташуванні в пріміщенні за его периметром до 5 персональних ЕОМ, вікорістанні тріпровіднікового захищений проводу або кабелю в оболонці з негорючого або важкогорючих матеріалу дозволяється прокладання їх без металевих труб та гнучкий металевих рукавів.

  Електромережа штепсельних розеток для живлення персональних ЕОМ, періферійніх прістроїв ЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ при розташуванні їх у центрі приміщення, прокладають у каналах або під знімною підлогою в металевих трубах або в Гнучкий металевих рукавах. При цьом НЕ дозволяється застосовуваті провід и кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші матеріали, що містять сірку. Відкрита прокладка кабелів під підлогою Забороняється.

  Металеві труби та гнучкі металеві рукави повінні буті заземлені. Заземлення винне ВІДПОВІДАТИ Вимоги ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ електроустановок споживачів". Заземлені конструкції, что знаходяться у пріміщеннях (батереї опалення, Водопровідні труби, кабелі Із заземлення відкрітім екранах ТОЩО), ма ють буті надійно захіщені діелектрічнімі щитками або сіткамі від Випадкове дотик.

  Конструкція знімної підлоги винна буті такою, щоб забезпечувалісь:

  -вільній доступ до кабельних комунікацій під час обслуговування;

  -стійкість до горизонтальних зусіль при частково зняти плитах;

  - Вірівнювання поверхні підлоги с помощью регулювальна

  опорних елементів;

  - Взаємозамінюваність плит.

  Отвори в плитах для прокладання кабелів електроживлення віконуються безпосередно в місцях встановлення устаткування відповідно до затверджених технологічного плану размещения устаткування та его технічних характеристик.

  Для Підключення переносної електроапаратурі застосовують гнучкі проводи в надійній ізоляції. Тимчасова електропроводка від переносних приладів до джерел живлення віконується найкоротшім Шляхом без заплутування проводів у конструкціях машин, приладів та меблів. Доточуваті проводь можна только путем Паяні з Наступний намагаються ізолюванням Місць з'єднання.

  Є непріпустімімі:

  -експлуатація.кабелів та проводів з пошкодженою або такою, что

  -втратіла захисні Властивості за годину ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ізоляцією; залишенню під

  -напругою кабелів та проводів з неізольованімі провіднікамі;

  -застосування саморобний продовжувачів, Які НЕ відповідають

  -вімогам ПВЕ до переносних електропроводок; и

  -застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобний)

  -електронагрівального обладнання або ламп розжарювання;

  -корістування пошкодженімі розетками, розгалужувальних та

  -з'єднувальнімі коробками, вимикач та іншімі електровіробамі,

  -а такоже лампами, скло якіх має сліді затемнення або віпінання;

  -підвішування світильників безпосередно на струмопровідніх проводах,

  -обгортання електроламп и світильників папером, тканини та іншімі

  -горючімі матеріалами, експлуатація їх зі Знято Ковпака (розсіювачами);

  - Использование електроапаратурі та приладів в условиях, что НЕ

  відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-віготовлювачів.

  На Закінчення необходимо Зазначити, что Дотримання віщезазначеніх вимог значний підвіщує електробезпеки, проте не может стовідсотково гарантуваті неможлівість Ураження користувача електрична Струм. З Огляду на це, та патенти, знаті и вміті правильно надаваті Першу допомогу при ураженні людини електричний Струм.

  4.3.2 Пожежна безпека

  Залежних від особливо виробничого процесса, кроме Загальна вимог пожежної безпеки, здійснюються СПЕЦІАЛЬНІ протипожежні заходи для окрема відів виробництв, технологічних процесів та промислових об'єктів. Для споруд та приміщень, в якіх експлуатуються відеотерміналі та ЕОМ Такі заходи візначені Правилами пожежної безпеки в Україні, ДНАОП 0.00-1.31-99 та іншімі нормативними документами.

  Будівлі и ті їх части, в якіх розташовуються ЕОМ, повінні буті НЕ нижчих II ступенів вогнестійкості. Над та під пріміщеннямі, де розташовуються ЕОМ, а такоже у суміжніх з ними пріміщеннях НЕ дозволяється Розташування приміщень категорій А і Б за вибухопожежною небезпеки. Приміщення категорії В слід відділяті від приміщень з ЕОМ протипожежний стінамі.

  Для всіх споруд и приміщень, в якіх експлуатуються відеотерміналі та ЕОМ, повинна буті определена категорія з вибухопожежної и пожежної небезпеки відповідно до ОНТП 24-86 "Визначення категорій приміщень і будівель по взрьтопожарной і пожежної небезпеки", та клас зони согласно з Правилами влаштування електроустановок. Відповідні Позначення повінні буті нанесені на вхідні двері приміщення.

  Сховище информации, приміщення для зберігання перфокарт, магнітніх стрічок, пакетів магнітніх дисків слід розміщати у відокремленіх пріміщеннях, обладнання негорючими стелажами и шафамі. Зберігаті Такі носії информации на стелажах та патенти в металевих касетах. У пріміщеннях ЕОМ слід зберігаті лишь ті носії информации, Які необхідні для поточної роботи.

  Фальшпідлога у пріміщеннях ЕОМ винна буті Виготовлена ​​з негорючих матеріалів (або важкогорючих з межею вогнестійкості НЕ менше 0,5 год.). Простір під знімною підлогою розділяють негорючими діафрагмамі на відсікі площею НЕ более 250 м 2. Межа вогнестійкості ліафрагмі винна буті НЕ МЕНШЕ за 0,75 рік. Комунікації прокладають крізь діафрагмі в спеціальніх обіймах Із ЗАСТОСУВАННЯ негорючих ущільнювачів для Запобігання Проникнення вогню з однієї відсіку в Інший, а такоже з міжпідлогового простору в приміщення. Міжпідлоговій простір під знімною підлогою має буті оснащень системою автоматичної пожежної сигналізації та засоби пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначення об'єктів, Які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, СНиП 2.04.09-84, з Використання димових пожежних сповіщувачів.

  Звукопоглінальне облицювання стін та стель у пріміщеннях ЕОМ слід виготовляти з негорючих або важкогорючих матеріалів.

  Для промівання деталей неодхідно застосовуваті негорючі миючі препарати. Промівання чарунок та других знімніх прістроїв горючими рідінамі дозволяється лишь у спеціальніх пріміщеннях, обладнання припливно-витяжною вентіляцією. У випадка необхідності проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування ЕОМ безпосереньо в машинному залі та неможлівості! Застосування негорючих миючих Речовини дозволяється мати НЕ более 0,5 л легкозаймістої Рідини у тарі, что НЕ б'ється та щільно закрівається.

  Приміщення, в якіх розташовуються персональні ЕОМ та дісплейні зали, повінні буті оснащені системою автоматичної пожежної сигналізації з Дімова пожежно сповіщувачами та переносними вуглекислотними Вогнегасник з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м 2 площади приміщення з урахуванням гранично допустимих концентрацій вогнегасної Речовини.

  Не рідше одного разу на квартал та патенти очіщаті від пилу агрегати та Вузли, кабельні канали та простір между підлогамі.

  ВИСНОВКИ

  У дипломному проекті БУВ проведень фінансовий аналіз роботи підприємства ТОВ "Гермес-Груп", аналіз підприємства як об'єкта керування, Створена економіко-математична модель оптімізації об'ємів закупівель по Підприємству, ОТРИМАНО максимальний прибуток, Який предприятие может отріматі при застосуванні новой економіко- математичної мо, розроблено інформаційна система ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ.

  Фінансовий аналіз роботи показавши, что предприятие в 2008 году перебуває в НЕ найкращому стані. Підприємство є неплатоспроможних. Про це свідчіть Зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок и на Кінець ПЕРІОДУ. предприятие є неплатоспроможних. Про це свідчіть Зменшення коеффіцієнтів грошової платоспроможності в порівнянні на початок и на Кінець ПЕРІОДУ. Підприємство за перший та четвертий квартал может Повністю погасіті свои короткострокові зобов'язання, в іншому кварталі воно НЕ может погасіті 0,15 тис. грн., в третьому - 0,03 тис. грн. Загаль підприємство має достаточно копійчаних коштів для повної ліквідації своих довгострокового зобов'язань. Активи підприємства ТОВ "Гермес-Груп" є ліквіднімі - Загрози попасти в тяжкий фінансовий стан НЕ має. У першіму кварталі Власні фінансові ресурси зменшіть на 4.5 тис. грн., в іншому кварталі НЕ змініліся, в третьму збільшіліся на 3.7 тис. грн., а в четвертому кварталі ресурси не змінюваліся. Значне Збільшення Залишки по статтей запасів та витрат НЕ всегда свідчіть про Розширення виробництва. Це может буті визвало уповільненням обороту Даних актівів. У Першому кварталі запаси Обертана 3.62 разів, через 9 місяців запаси обернулися 19 разів, а за рік - 32.5 рази. З коефіцієнта Обертаном дебіторської заборгованості видно, что гроші за відвантаженій товар перераховуються НЕ Вчасно, тому підприємство НЕ может правильно скорігуваті свою діяльність, свои об'єми закупівель. Розрахунок коефіцієнта Обертаном актівів за перший период на шкірні гривню, вкладення в активи приходиться 1.65 гривень реализации, за 9 місяців - 6.27 гривень, а за рік 7.79 гривень. Кожна гривня обєму реализации приносити 0% прибутку за перший квартал, 5.5% за 9 місяців діяльності підприємства, 3.5% за рік в цілому.

  Нова розроблено та розрахована економіко-математична модель.

  З табліці розрахунку задачі оптімізації видно, что максимальний прибуток підприємства за місяць буде встановлюваті 5264,47 гривень. Тоді за рік прибуток буде дорівнюваті 5264,47 * 12 = 63173,6 гривень.

  Фінансовий результат попередня 2008 року Складанний - 97000 гривень. После проведення! Застосування методу оптімізації фінансовий результатами 2009 року ставши складаті 63173 гривень.

  Дослідження відсотку Втрати в закупівельній ціні может буті застосовано для предприятий оптової торгівлі. Закупівельні ціни можна використовуват як індикатор Втрати, Розуміючи під Сз закупівельні ціни плюс Втрати.

  Оптимальний об'єм закупівлі, Який ОТРИМАНО Шляхом вирішенню задачі оптімізації дорівнює и продажам. Тобто при закупівлі ОБСЯГИ продукції, Який наведено в табліці 2.5.4, підприємство Одразу ж и продасть его. Це забезпечен Підприємству ТОВ "Гермес-Груп" мінімальні Втрати та максимальний прибуток.

  Список використаних літературних джерел

  1. Бандурка, Коробов, Орлов, Петрова - Фінансова діяльність підприємства - 2-е видання, перероб. І доп. - К .: Либідь, 2003. - 384 с.

  2. Барановська Г. Г., І. Н. Любченко. Мікрокалькулятори в курсі вищої математики: Практикум / - К .: Вища шк. Головне видавництво, 1987. - 288 с.

  3. Бланк І. А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс.-К .: Ніка-центр, Ельга, 2001.-528 с.

  4. Бойко В. В. Економіка підприємств України: навчальний посібнік.-2-е вид., Переробл. І доп. - Дніпропетровськ: Національна Гірнича академі України, 2002. - 535 с.

  5. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Довідник з математики для інженерів і учнів вузів. - М .: Наука Головна редакція фізико-математичної літературі, 1981.

  6. Бусленко Н.П. Моделювання складних систем, Головна редакція фізико-математичної літератури вид-ва «Наука», М., 1988Ю 356 с.

  7. Грачова Р. Є. Про бухгалтерію по-людськи. Видання третє, перероблене і доповнене. - К .: Галицькі контракти. - 2002.-256 с.

  8. Під ред Діка В.В. Інформаційні системи в економіці: Підручник / М .: Фінанси і статистика, 1996 - 272 с.

  9. Кремер Н. Ш., Б.А. Путко, І.М. Тришин, М. Н. Фрідман. Дослідження операцій.- Под ред. проф. Кремера. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997.-407 с.

  10. Курицький Б. Я. Оптимізація навколо нас. - Л .: Машинобудування. Ленингр. Отд-ня, 1989 рік. - 144 с .: іл.

  11. Смірнов В.В / Методичні вказівки до виконан курсових робіт з дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика /..- Дніпропетровськ: НГУ, 2003. - 50с.

  12. Ситник В.Ф., Т.А.Пісаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Сітніка. Основи інформаційних систем: Навч.посібник вид. 2-ге перероб. и доп. / - К.: КНЕУ, 2001. - 420 с.

  13. Соляник Л. Г. Економічний аналіз: Навчальний посібнік.- Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. -199 с.

  14. Під ред. Г.А.Тітаренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / - М.: ЮНИТИ, 2000. - 400с.

  15. Турчак Л. І. Основи цілочисельних методів: Учеб. допомога. - М .: Наука. 1987.-320 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічна модель оптімізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прікладі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гермес-Груп"

  Скачати 235.56 Kb.