Дата конвертації04.08.2017
Розмір123.48 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 123.48 Kb.

Економічна оцінка інвестиційних проектів

/ Td>

-31586

7

Разом відтік грошей:

-26000

-26000

-10000

-26167

-13010

-19005

-20765

-25256

-31586

8

Грошовий потік по акціях

-26000

-26000

-10000

-26167

131549

192157

209958

222029

626429

9

коефіцієнт дисконту

1,000

0,959

0,919

0,881

0,727

0,620

0,529

0,451

0,384

10

Дисконтований грошовий потік

-26000

-24924

-9189

-23049

95647

119134

110996

100087

240787

IRR = 180% NPV = 583489 PI = 8,02

Зведена таблиця показників ефективності інвестиційного проекту.

Таблиця 2.17.

NPV

IRR

PI

DРВР

оцінка суспільної
ефективності проекту

937685

129%

4,183

Регіональна ефективність
інвестиційного проекту

1121824

431%

14,490

Комерційна оцінка ефективності
інвестиційного проекту в цілому

650584

95,91%

3,209

2,38

Комерційна ефективність проекту в цілому з урахуванням розподілу

713226

100,58%

3,339

Ефективність участі підприємства в проекті
(акціонерний капітал)

652254

243%

8,843

1,65

Ефективність участі підприємства в проекті (Акціонерного капіталу) з урахуванням розподілу

707446

186%

9,334

1,61

Ефективність з позиції кредитора

20102

15%

1,084

Ефективність з позиції акціонера

1 774

15%

1,023

Ефективність з позиції акціонера
(Максимальні дивіденди)

583489

180%

8,016

3. Порівняння двох інвестиційних проектів різної тривалості.

У реальному житті цілком імовірна ситуація, коли необхідно порівнювати проекти різної тривалості. Може йтися як про незалежних, так і про альтернативні проекти. Так як цінність грошових потоків в різні періоди різна, то оцінювати ці проекти по їх NPV не можна. Щоб виключити різницю в термінах, застосовують такі методи: 1) метод кратності і 2) метод повторюваності нескінченну кількість разів.

Є дані по двох інвестиційних проектах, необхідно виконати аналіз двома, ставку дисконтування прийняти рівною 10%.

Таблиця 3.1. Початкові дані

період

здійснення

Чистий результат по проектам

А

В

0

-205

-205

1

95

90

2

165

95

3

125

Таблиця 3.2. Розрахунок NPV по проектам

Період існування проекту

СД

PV

PV

NPV (2,3)

NPV (3,2)

NPV (2, +)

NPV (3, +)

А

Б

А

Б

А

Б

0

1,00

-205,00

-205,00

17,73

49,24

102,14

198,02

1

0,91

86,36

81,82

14,65

40,70

2

0,83

136,36

78,51

12,11

3

0,75

0,00

93,91

NPV

17,73

49,24

44,49

89,94

Проект Б більш кращий, т.к. його NPV більше.

Необхідно розрахувати NPV наведених потоків. Найменша кратне дорівнює 6.

ПРОЕКТ А

NPV

0

1

2

3

4

5

6

17,73

-205,00

95,00

165,00

14,65

-205,00

95,00

165,00

12,11

-205,00

95,00

165,00

44,49

ПРОЕКТ Б

NPV

0

1

2

3

4

5

6

49,24

-205,00

90,00

95,00

125,00

40,70

-205,00

90,00

95,00

125,00

89,94

проект А

NPV 0 1 2 3 4 5 6

44,49 -205 95 165

36.76 44.49 / (1 + 0,1) 2 -205 95 165

30.38 44.49 / (1 + 0,1) 4 -205 95 165

? = 111.63

проект В

89,94 -205 90 95 125

67.5 89.84 / (1 + 0,1) 3 -205 90 95 125

? = 157,4

З розрахунків видно, що сумарна NPV за проектом А (111.63) менше, ніж за проектом В (157,4), значить проект В є більш привабливим.

Розглянуту методику можна спростити в обчислювальному плані за допомогою методу повторюваності нескінченну кількість разів. У цьому випадку число доданків у формулі розрахунку сумарної NPV буде прагнути до нескінченності, і шукана величина може бути знайдена за відомою формулою для нескінченно спадної геометричної прогресії:

З двох порівнюваних проектів проект, який має більше значення кумулятивної NPV, найбільш прийнятний.

Розрахуємо NPV проектів:

NPV (1, +) = 44,49 * ((1 + 0,1) 2 / ((1 + 0,1) 2 -1) = 256,3

NPV (1, +) = 89,94 * ((1 + 0,1) 2 / ((1 + 0,1) 2 -1) = 518,2

Як видно, NPV проекту В більше NPV проекту А, тому проект У краще.

В результаті проведення аналізу за двома цими методами можна зробити висновок, що проект А краще за кожним з методів.

4. Оцінка ефективно сті портфельного інвестування

У практиці можуть виникати ситуації, коли організація може інвестувати одночасно кілька проектів. При обмеженні фінансових ресурсів виникає завдання оптимізації інвестиційного портфеля. Брак фінансових ресурсів може носити характер абсолютного обмеження, коли немає можливості інвестувати понад певної суми і тимчасового, коли ресурси обмежені за періодами.

Провести оцінку ефективності портфельного інвестування.

4.1) Скласти інвестиційний портфель, який максимізує сумарний можливий приріст капіталу і перевірити кілька інших комбінацій. Проекти піддаються дробленню. Індекс прибутковості допускається розрахувати спрощено.

Таблиця 4.1. Початкові дані

можливість інвестувати

а)

б)

65

110

Таблиця 4.2. Розрахунок індексу прибутковості

показник

проект

А

Б

В

Г

інвестиції

32

42

56

29

Чиста приведена вартість

6,69

8,23

7,16

5,95

індекс прибутковості

1,209

1,196

1,128

5,950

Індекс прибутковості = (Інвестиції + ЧПС) / Інвестиції

Індекс прибутковості по спадаючій

проект

Г

В

А

Б

індекс прибутковості

5,950

1,128

1,209

1,196

Сумарний обсяг інвестиції перевищує наявні у компанії ресурси. Необхідно скласти інвестиційний портфель, максимізуючи сумарний можливий приріст капіталу. Проекти піддаються дробленню.

Плавне оптимізація допускає можливість реалізовувати не тільки цілком кожен проект, а й будь-яку його частину.При цьому береться до розгляду відповідна частка інвестицій і доходів. Методика розрахунку портфеля інвестицій включає наступні операції:

- проекти упорядковуються по спадаючій індексу прибутковості;

- в інвестиційний портфель включаються перші проекти, які в сумі в повному обсязі можуть бути профінансовані компанією;

- черговий проект береться в тій частині в якій він може бути профінансований.

У нашому прикладі за зменшенням індексу прибутковості проекти упорядковуються наступним чином: А, Г, В, Б.

Найбільш оптимальним буде наступний набір інвестицій для варіанта А:

Таблиця 4.3.

Найбільш оптимальним буде наступний набір інвестицій для варіанту а)

проект

інвестиції

Частина інвестицій, що включаються в портфель,%

NPV

Г

29

100

5,95

В

31

55,36

3,96

Разом

60

9,91

Для варіанту В з можливістю інвестувати 110ед .:

Таблиця 4.4.

Найбільш оптимальним буде наступний набір інвестицій для варіанту б)

проект

інвестиції

Частина інвестицій, що включаються в портфель,%

NPV

Г

29,00

100,00

5,95

В

56,00

100,00

7,16

А

9,00

28,13

1,88

Разом

94,00

14,99

Будь-яка інша комбінація зменшує сумарну NPV.

4.2) Скласти інвестиційний портфель, який максимізує сумарний можливий приріст капіталу. Проекти не піддаються дробленню.

Можливі такі поєднання проектів в портфелі:

Таблиця 4.5.

варіант

сумарні інвестиції

Сумарна NPV

А + Б

74

14,92

А + Г

61

12,64

Б + В

98

15,39

Б + Г

71

14,18

В + Г

85

13,11

Оптимальним є інвестиційний портфель, що включає проекти Б і В.

4.3.) Скласти оптимальний інвестиційний портфель на два роки. Фактор дисконту прийняти рівним 0,9091.

Розрахуємо втрати NPV у разі якщо кожен з аналізованих проектів буде відстрочений до виконання на рік:

Таблиця 4.6.

проект

NPV на рік 1

фактор дисконту

NPV на рік 0

втрата NPV

Величина відкладених інвестицій

Індекс можливих втрат

А

6.84

0.9091

6,08

0,1901

32

0,0649

Б

3.36

7,48

0,1781

42

0,0459

В

8.34

6,51

0,1162

56

0,0669

Г

4.35

5,41

0,1865

29

0,0774

Найменші втрати будуть в разі, коли відкладений до виконання проект Г, потім послідовно В, А і Б. Таким чином, інвестиційний портфель першого року повинен включати проекти Г і Б в повному обсязі, а також частина проекту В. Частину проекту В і проект А слід включити в план другого року. (Табл.4.7.).

Таблиця 4.7.

проект

інвестиції

Частина інвестицій, що включаються в портфель,%

NPV

втрати

А) Інвестиції першого року

Г

37

100

5,95

0,161

А

63

196,88

13,17

0,209

всього

100

19,12

Б) інвестиції другого року

А

2

6,25

0,38

0,190

В

56

100

6,51

0,116

Б

42

100

7,48

0,178

всього

100

14,37

Сумарна NPV за два роки при такому формуванні портфелів складе 33,49, а загальні втрати 0,854.

5. Оцінка проектів в умовах раціонування капіталу.

Основою більшості інвестиційних проектів є залучення капіталу через емісію цінних паперів. Другий спосіб - через кредит, що супроводжується високими процентними ставками та умовами щодо повернення кредиту.

У ситуації, коли перший і другий шлях неможливі, єдиний вихід - проведення політики раціонування капіталу, тобто розвиток в умовах жорстко обмежених обсягів інвестицій, коли доводиться відкидати навіть ті проекти, які мають позитивне NPV. При цьому компанія вирішує завдання найбільш вигідного використання тимчасово обмежених фінансових ресурсів заради максимізації своєї майбутньої цінності.

5.1. Вибір інвестиційних проектів при короткостроковому дефіциті коштів.

У ситуації короткострокового дефіциту (до 1 року) фірма проте може вкласти кошти, які не інвестовані в рамках розглянутого набору проектів, в іншу сферу з прибутковістю не нижче вартості власного капіталу. При цьому керівництво не боїться необхідності резервувати реінвестовані кошти через брак ресурсів у майбутньому.

Таблиця 5.1. Початкові дані

Грошові потоки

До

варіант

Власні інвестиційні кошти

Першооснову-ні інвестиції

1

2

3

4

5

А

1528

728

478

тисяча двадцять вісім

678

528

28

23

2128

Б

тисяча двадцять вісім

828

528

328

228

128

Раціонування один рік R = 10%

Раціонування два роки R2 = 20%, R1 = 15%, R0 = 10%

Раціонування три роки R3 = 25%, R2 = 20%, R1 = 15%, R0 = 10%

Компанія має 2128 власних коштів і в поточному році немає можливості залучити додаткові кошти. Вартість капіталу, що визначається як мінімально можлива прибутковість використання коштів, дорівнює 10%.

Сумарна вартість двох проектів перевищує власні кошти на 428. Треба вибрати 1 проект. Тому залишок коштів буде вкладено фірмою на стороні з прибутковістю не менше 10%.

Вигода від інвестування буде дорівнює коштам, які знаходяться в її розпорядженні в кінці першого року інвестування за рахунок віддачі на вкладення у відповідні проекти (власні) і віддачі на стороні.

0 1 2 3 4 5

W A = (2128 - 1538) * (1 + 0,1) + 728 + 478 / 1,1 + 1028 / 1,1 2 + 678 / 1,1 3 + 528 / 1,1 4 = 3531,15

W У = (2128 - 1028) * (1 + 0,1) + 828 + 528 / 1,1 + 328 / 1,1 2 + 228 / 1,1 3 + 128 / 1,1 4 = 3047,8

Якби компанія взагалі не стала інвестувати власний проект, то в кінці періоду раціонування отримала б дохід:

W = 2128 * (1 + 0,1) = 2340,8

Відштовхуючись від цього мінімального розміру знаходимо, що в разі проекту А приріст цінностей складе 3531,15 - 2340,8 = 1190,35; а в разі проекту В 3047,8 - 2340,8 = 707. Тому вибираємо проект А.

5.2. Вибір інвестиційних проектів при довгостроковому дефіциті коштів.

В умовах довгострокового дефіциту коштів необхідно прогнозувати можливу прибутковість вкладень ан вільному ринку. Кінцевою метою аналізу є оцінка максимізації цінності фірми до кінця періоду раціонування.

1). Компанія буде працювати в умовах раціонування 2 роки: R 0 = 20%, R 1 = 15%, R = 10%.

2). Раціонування 3 роки: R 0 = 25%, R 2 = 20%, R 1 = 15%, R = 10%.

1). Визначимо нижню межу прибутковості використовуваних засобів з умови інвестування всієї суми власних коштів на 2 роки під 20% річних.

W = 2128 * (1 + 0,2) 2 = 3064,32

0 1 2 3 4 5

Далі порахуємо загальну величину вигоди в умовах раціонування 2 роки:

W А = (2128 - 1528) * (1 + 0,2) 2 + 728 * (1 + 0,15) + 478 + 1028 / 1,1 + 678 / 1,1 2 + + 528 / 1,1 3 = 4450,9

W У = (2128 - 1028) * (1 + 0,2) 2 + 828 * 1,15 + 528 + 328 / 1,1 + 228 / 1,1 2 + + 128 / 1,1 3 = 3646,9

Знаходимо, що в разі проекту А приріст цінностей складе 4450,9 - 3064,32 = 1386,58, а в разі проекту В 3646,9 - 3064,32 = 582,58. Тому вибираємо проект А.

2). Раціонування 3 роки. Визначимо нижню межу прибутковості використовуваних засобів з умови інвестування всієї суми власних коштів на 3 роки під 25% річних.

W = 2128 * (1 + 0,25) 3 = 4156,25

Порахуємо загальну величину вигоди в умовах раціонування 3 роки, якщо за рахунок власних коштів фінансуватиметься який-небудь проект:

W А = (2128 - 1528) * (1 + 0,25) 3 + 728 * 1,2 2 + 478 * 1,15 + 1028 + 678 / 1,1 + 528 / 1,1 2 = 4850,6

W У = (2128 - 1028) * (1 + 0,25) 3 + 828 * 1,2 2 + 528 * 1,15 + 328 + 228 / 1,1 + 128 / 1,1 2 = 4572,1

У разі проекту А приріст цінностей складе 4850,6 - 4156,25 = 694,35, а в разі проекту В 4572,1 - 4156,25 = 415,85. Таким чином вигідніше інвестувати проект А.

6. Аналіз ризиків п роект за допомогою дерева рішень

Припустимо, що «Robotics International, Ltd.» розглядає можливість виробництва промислових роботів для галузі промисловості, що випускає телевізори.

Етап 1. У момент t = 0, який в даному випадку має місце десь в найближчому майбутньому, проводиться вивчення вартістю в: 638 тис. Для застосування роботів на лініях зборки телевізорів.

Етап 2. Якщо виявиться, що значний ринок для телевізійних складальних роботів дійсно існує, тоді в момент t = 1 витрачається: 1138 тис. Дол. на розробку і виготовлення декількох дослідних зразків роботів. Ці роботи потім оцінюються інженерами з телевізійної промисловості, і їх думки визначають, чи буде фірма продовжувати роботу над проектом.

Етап 3. Якщо досвідчені зразки роботів добре себе покажуть, тоді в момент t = 2 в будівництво виробничого підприємства інвестується 11380 тис. Дол. Менеджери прогнозують, що чистий грошовий потік, що генерується протягом наступних п'яти років, може варіювати в залежності від попиту на продукцію. За оцінкою керівництва, ймовірність того, що дослідження дасть сприятливі результати, становить (0,75) Це призведе до вирішення перейти до етапу 2. Якщо робота за проектом припиниться, витрати компанії на початкове маркетингове дослідження будуть списані в збиток. Якщо маркетингове дослідження зроблено і його результати є позитивними, тоді за попереднім підрахунком керівництва, зробленому ще до початкової інвестиції є: (60%) - ная ймовірність того, що телеінженера вважатимуть робот корисним, і (40%) -ва ймовірність того, що він їм не сподобається.

Якщо інженери візьмуть робот, тоді фірма витратить заключні кошти на будівництво підприємства і розгортання виробництва, в іншому випадку проект буде відкинутий. Якщо фірма все-таки розгорне виробництво, операційні грошові потоки за 5-річний термін дії проекту будуть залежати від того, наскільки добре ринок прийме кінцевий продукт. Є (32%) ний шанс на те, що попит буде цілком прийнятним, а чистий грошовий потік складе 11380 тис. Дол на рік; 40% -ва ймовірність - 5380 тис.дол і (28%) - ная можливість щорічного збитку в 3380 тис.дол.

Ціна капіталу для компанії (10%).

t = 0

t = 1

t = 2

t = 3

t = 4

t = 5

t = 6

кумулятивна ймовірність

NPV

Вер-ть * NPV

-623

-1123

-11230

0,25

0,25

-623

-156

75,00%

60%

0,75 * 0,4

0,3

-1630

-489

32%

11230

11230

11230

11230

0,75 * 0,6 * 0,32

0,144

16442

2368

40%

5230

5230

5230

5230

0,75 * 0,6 * 0,4

0,18

1627

293

28%

-3230

-3230

-3230

-3230

0,75 * 0,6 * 0,28

0,126

-19261

-2427

Разом

1,00

-3446

-411

бібліографічний список

1.Управління проектами. / І.І. Мазур, В.Д. Шапіро та др.Справочное посібник. - М .: Вища школа, 2001. - 875 с .: іл.

2. Масловський В.П. Методи оцінки інвестиційних проектів: Навчальний посібник / КрасГАСА. - Красноярськ, 1996. - 125 с.

3. Масловський В.П. Оцінка інвестиційних проектів: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів економічних спеціальностей і спеціалізацій. Красноярськ: КрасГАСА, 1998. 102 с.

4. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів. Затверджено Міністерством економіки РФ: 1999. 197с.

5. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: Теорія і практика. М.: Справа, 2001..

0,75

-1,05

3

4

5,4

-1,6

0,75

-1,20

4

0

4

7

3

0,68

2,05

0

4,4

7

2,6

0,68

1,78

0

4

6,3

2,3

0,68

1,57

5

0

5

10

5

0,62

3,10

0

5,5

10

4,5

0,62

2,79

0

5

9,0

4,0

0,62

2,48

6

0

5

12

7

0,56

3,95

0

5,5

12

6,5

0,56

3,67

0

5

10,8

5,8

0,56

3,27

7

0

6

14

8

0,51

4,11

0

6,6

14

7,4

0,51

3,80

0

6

12,6

6,6

0,51

3,39

8

0

7

21

14

0,47

6,53

0

7,7

21

13,3

0,47

6,20

0

7

18,9

11,9

0,47

5,55

9

0

7

26

19

0,42

8,06

0

7,7

26

18,3

0,42

7,76

0

7

23,4

16,4

0,42

6,96

2. Розрахунок потоків грошових коштів (Cash Flow Analysis).

Таблиця 2.1. Іходние дані

Ставка рефінансування

0,105

Податок на прибуток

0,24

Податок на дивіденди

0,09

Дивіденди на доп.собств.кап.

0,05

податок на майно

0,022

нарахування на заробітну плату

0,26

показник

Значення показника

Інвестиції в устаткування

240000

Купівля обладнання

4 квартал 1 року

Поповнення оборотних коштів

З розрахунку місячної потреби

придбання ліцензії

12000 в 3 кварталі 1 року, норма амортизації 25%

Будівельно-монтажні роботи

26000-1кв. 26000- 2 кв. 10000-3 кв., Амортизація 10%

Обсяг реалізації (шт.) 2 рік і далі збільшується на

59500
4000

Ціна реалізації ($) 2 рік і далі збільшується на

13
0,2

Оплата праці
і далі збільшується 2 рік

135000
9000

Вартість сировини 2 рік
і далі збільшується на

170000
11000

Операційні витрати 2 рік і далі
збільшується на

3500
500

Електроене, вода, тепло 2 рік
і далі збільшується на

11000
200

постійні витрати

5000

Адміністративні та загальні витрати
на рік

12000

Технологічне обладнання

За рахунок кредиту на 4 роки

Ліцензія, СМР

За рахунок власних коштів (акціонерного капіталу)

Дивіденди на акціонерний капітал (%)

7%

Кредит (% річних)

17%

Термін проекту (років)

6

Ринкова ціна обладнання по закінченню
проекту

9%

Продовження таб.2.1.

Витрати на ліквідацію обладнання

2,5%

Комерційна норма дисконту

Розрахунок на основі WACC

Громадська і регіональна норма дисконту

прийняти рівною комерційної

Норма дисконту для кредитора

Ставка рефінансування

Ставка податку на прибуток

24%

Таблиця 2.2. макроокружение проекту

1

Ставка рефінансування

0,105

2

Податок на прибуток

0,24

3

Податок на дивіденди

0,09

4

Дивіденди на дополн власної. кап

0,05

5

Податок на майно

0,022

6

Нарахування на заробітну. плату

0,26

7

Частка податку на приб в республ бюджет

0,729

2.1 Розрахунок грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності і оцінка фінансової сис обґрунтованості проекту

Таблиця 2.3.

Розрахунок постійних витрат

найменування показника

Значення за періодами

1

2

3

4

5

6

1

адміністративні та
загальні витрати

0

12000

12000

12000

12000

12000

2

постійні витрати

0

5000

5000

5000

5000

5000

3

Разом постійні витрати

0

17000

17000

17000

17000

17000

Таблиця 2.4.

Розрахунок податку на майно (тільки по обладнанню, будівля в оренді)

1

Вартість майна на
початок року

240000

240000

192000

144000

96000

48000

2

Амортизація за рік

48000

48000

48000

48000

48000

3

Вартість майна на кінець року

192000

144000

96000

48000

0

4

середньорічна вартість
майна

216000

168000

120000

72000

24000

5

Податок 2,2%

4752

3696

2640

1584

528

Таблиця 2.5

Розрахунок ліквідаційної вартості майна

найменування показника

значення

1

Вартість обладнання по закінченню проекту (9%)

21600

2

Витрати на ліквідацію (2,5%)

540

3

операційний дохід

21060

Таблиця 2.6.

найменування показника

Значення за періодами

1 кв

2 кв

3кВ

4кв

2

3

4

5

6

1

придбання ліцензії

12000

3000

2

Річна норма амортизації

25%

3

амортизаційні нарахування

3000

3000

3000

3000

3000

4

Вартість обладнання
(Покупка, доставка, монтаж)

240000

5

Річна норма амортизації

20%

6

амортизаційні нарахування

48000

48000

48000

48000

48000

7

Будівельно-монтажні
роботи (ремонт)

26000

26000

10000

8

Річна норма амортизації

10%

9

амортизаційні нарахування

6200

6200

6200

6200

6200

10

Разом інвестиційні витрати

26000

26000

10000

252000

3000

всього

317000

Розрахунок інвестиційних витрат і амортизації

Таблиця 2.7

Розрахунок відсотків по кредиту (виплати і погашення 1 раз в квартал)

найменування показника

1

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

4кв

1кв

2 кв

3кВ

4кв

1кв

2 кв

3кВ

4кв

1кв

2 кв

3кВ

4кв

1кв

2 кв

3кВ

4кв

1

отримання кредиту

240000

2

Погашення кредиту

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

3

Всього за рік

60000

60000

60000

60000

4

залишок кредиту

240000

225000

210000

195000

180000

165000

150000

135000

120000

105000

90000

75000

60000

45000

30000

15000

5

Відсотки за кредит

10200

9563

8925

8288

7650

7013

6375

5738

5100

4463

3825

3188

2550

1913

1275

638

6

Всього за рік

36975

26775

16575

6375

7

Відсотки за ставкою 1,1 від рефінансує

6930

6497

6064

5631

5198

4764

4331

3898

3465

3032

2599

2166

1733

1299

866

433

8

Всього за рік

25121

18191

11261

4331

Таблиця 2.8.

Розрахунок грошових потоків

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

об'м продажів

59500

62500

65500

68500

71500

2

Ціна одиниці товару

13

13

13

13

13

3

Виручка від продажів

773500

812500

851500

890500

929500

4

Оплата праці з нарахуваннями

135000

147000

159000

171000

183000

5

Витрати на матеріали

170000

183000

196000

209000

222000

6

постійні витрати

17000

17000

17000

17000

17000

7

Електроенергія, тепло, вода
(Технологічні потреби)

10000

10150

10300

10450

10600

8

Операційні витрати

3500

3900

4300

4700

5100

9

амортизація неос.фондов
і СМР

9200

9200

9200

9200

9200

10

амортизація обладнання

48000

48000

48000

48000

48000

11

Податок на майно

4752

3696

2640

1584

528

12

Відсотки за кредит

36975

26775

16575

6375

13

Відсотки за кредит,
пов'язані на собівартість

25121

18191

11261

4331

14

Прибуток до сплати податку

350927

372362,75

393798,75

415234,75

434072

15

Податок на прибуток

-84222,42

-89367,06

-94511,7

-99656,34

-104177,28

16

Проектований чистий дохід

254850,58

274411,94

293973,3

313534,66

329894,72

17

Грошові кошти від
операційної діяльності

312050,58

331611,94

351173,3

370734,66

387094,72

18

придбання ліцензії

-12000

-3000

19

Придбання обладнання

-240000

20

Будівельно-монтажні
роботи

-26000

-26000

-10000

21

Інвестування в оборотний
капітал

-14166,66667

-64458

-67708

-70958

-74208

-77458

22

Повернення оборотного капіталу

+14166,66667

64458

67708

70958

74208

23

Зміни в оборотному капіталі

-14167

-50292

-3250

-3250

-3250

0

24

продаж активів

21060

25

Грошові кошти від інвестиційної діяльності

-26000

-26000

-10000

-266167

-50291,66667

-3250

-3250

-6250

21060

26

Акціонерний капітал

26000

26000

10000

26167

3000

27

дострокові кредити

240000

28

Виплати в погашення кредиту

-60000

-60000

-60000

-60000

29

Виплата дивідендів

-8816,666667

-8816,666667

-8816,666667

-8816,666667

-9116,666667

30

Грошові кошти від
фінансової діяльності

26000

26000

10000

+266166,6667

-68816,66667

-68816,66667

-68816,66667

-65816,66667

-9116,666667

31

Грошові кошти
на початок періоду

0

0

0

0

0

192942

452488

731594

1030262

32

Зміни в грошових коштах

0

0

0

0

192942

259545

279107

298668

399038

33

Грошові кошти на кінець
періоду

0

0

0

0

192942

452488

731594

1030262

1429300

Виходячи з розрахунку грошових потоків можемо зробити висновок, що фінансова реалізація проекту забезпечена, так як грошові потоки на кінець періоду мають позитивний результат. 2.2 Оцінка суспільної ефективності проекту Таблиця 2.9.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Виручка від продажів
кінцевої продукції

773500

812500

851500

890500

929500

2

Виручка від реалізації
вибуває майна

21060

3

Матеріальні витрати на
реалізацію проекту

-200500

-214050

-227600

-241150

-254700

4

Оплата праці з нарахуваннями

-135000

-147000

-159000

-171000

-183000

5

Непрямі фінансові результати:

5.1

Зменшення бюджетних витрат на створення еквівалентного
кількості робочих місць

20455

1818

1818

1818

1818

5.2

Втрати (їх зниження),
пов'язані з можливою загибеллю людей

5 ............3

Ефект від економії вільного часу

5.4

Збільшення (зменшення)
доходу сторонніх осіб

6

Грошовий потік від операційної діяльності

+458454,5455

+453268,1818

+466718,1818

+480168,1818

+514678,1818

7

Вкладення в основні засоби

-26000

-26000

-10000

-252000

-3000

8

Зміни в оборотному капіталі

-14167

-50292

-3250

-3250

-3250

0

9

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-26000

-26000

-10000

-266167

-50292

-3250

-3250

-6250

0

10

Грошовий потік проекту

-26000

-26000

-10000

-266166,6667

+408162,8788

+450018,1818

+463468,1818

+473918,1818

+514678,1818

11

коефіцієнт дисконту

1,0000

0,9586

0,9189

0,8809

0,7271

0,6200

0,5287

0,4508

0,3844

12

Дисконтований грошовий потік

-26000

-24924

-9189

-234458

296770

279004

245016

213634

197832

Розрахунок: зменшення бюджетних витрат на створення еквівалентної кількості робочих місць.

Середня заробітна плата 550 дол. Витрати на соданія робочого місця 1000 дол.

Приймаємо, що загальна норма дисконтування дорівнює комерційної.

Розрахунок: зменшення бюджетних витрат на створення еквівалентної кількості робочих місць

1

Оплата праці з
нарахуваннями

135000

147000

159000

171000

183000

2

кількість робочих місць

20

2

2

2

2

3

зменшення бюджетних
витрат

20455

1818

1818

1818

1818

Позикові ср-ва

240000

Власні ср-ва

+91166,66667

всього

+331166,6667

WACC

17,28%

ставка

4,32%

2.3 Оцінка ефективності проекту структурами вищого рівня (регіональна ефективність)

Таблиця 2.10.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Виручка від продажу
кінцевої продукції

773500

812500

851500

890500

929500

Надходження до бюджету регіону
(Податки, збори)

66150

68845

71539

74233

76473

Матеріальні витрати
на реалізацію проекту

-200500

-214050

-227600

-241150

-254700

Оплата праці з нарахуваннями

-135000

-147000

-159000

-171000

-183000

Непрямі фінансові результати:

Зменшення бюджетних витрат
на створення еквівалентного
кількості робочих місць

20455

1818

1818

1818

1818

Грошовий потік від операційної діяльності

+524604,6896

+522112,7686

+538257,2111

+554401,6537

+570091,4189

Вкладення в основні засоби

-26000

-26000

-10000

-252000

-3000

продаж активів

21060

Зміни в оборотному
капіталі

-14167

-50292

-3250

-3250

-3250

0

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-26000

-26000

-10000

-266167

-50292

-3250

-3250

-6250

21060

Субсидії дотації з зовнішньої
середовища

отримання позик

240000

Повернення в зовнішнє середовище
позик

-60000

-60000

-60000

-60000

0

Повернення відсотків по обслуговуванню
боргу в зовнішнє середовище

-36975

-26775

-16575

-6375

0

Виплата дивідендів у зовнішнє
середу

-8816,666667

-8816,666667

-8816,666667

-8816,666667

-9116,666667

Грошовий потік від фінансової
діяльності

0

0

0

240000

-105791,6667

-95591,66667

-85391,66667

-75191,66667

-9116,666667

Грошовий потік проекту

-26000

-26000

-10000

-26167

368521

423271

449616

472960

582035

коефіцієнт дисконту

1,000

0,959

0,919

0,881

0,727

0,620

0,529

0,451

0,384

дисконтований грошовий
потік

-26000

-24924

-9189

-23049

267947

262421

237692

213202

223723

NPV = 1121824 IRR = 431% PI = 14,49

2.4 Оцінка комерційної ефективності проекту в цілому

Таблиця 2.11. Комерційна ефективність проекту в цілому.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Вкладення в основні засоби

-26000

-26000

-10000

-252000

-3000

2

продаж активів

21060

3

Зміни в оборотному капіталі

0

0

0

-14166,66667

-50291,66667

-3250

-3250

-3250

0

4

Ефект від інвестиційної
діяльності

-26000

-26000

-10000

-266166,6667

-50291,66667

-3250

-3250

-6250

21060

5

виручка

0

0

0

0

773500

812500

851500

890500

929500

6

Матеріальні витрати

0

0

0

0

-200500

-214050

-227600

-241150

-254700

7

Оплата праці з нарахуваннями

0

0

0

0

-135000

-147000

-159000

-171000

-183000

8

податок

95003,52

97428,96

99854,4

102279,84

104705,28

9

Ефект від операційної
діяльності

342996,48

354021,04

365045,6

376070,16

387094,72

10

Сумарний грошові потоки

-26000

-26000

-10000

-266166,6667

+292704,8133

350771,04

361795,6

369820,16

408154,72

11

коефіцієнт дисконту

1,000

0,959

0,919

0,881

0,727

0,620

0,529

0,451

0,384

12

Дисконтований потік реальних
грошей

-26000

-24923,59424

-9189,135355

-234458,3146

+212822,1556

+217472,4217

+191265,7588

+166708,6044

+156886,5611

NPV = 650584,46 IRR = 95,91% PI = 3,21 DPBP = 2,38

Таблиця 2.12. Комерційна ефективність проекту в цілому з урахуванням розподілу

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Інвестиції в СМР

-26000

-26000

-10000

2

коефіцієнт розподілу

1,022

1,022

1,022

3

продаж активів

21060

4

коефіцієнт розподілу

1

5

Інвестиції в основні фонди

-252000

-3000

6

коефіцієнт розподілу

1,041

1

7

Зміни в оборотному капіталі

0

0

0

-14166,66667

-50291,66667

-3250

-3250

-3250

8

коефіцієнт розподілу

1,000

1,086

1,086

1,086

1,086

9

Ефект від інвестиційної
діяльності з урахуванням розподіл

-26561,4469

-26561,4469

-10215,94112

-276408,6188

-54635,68214

-3530,723452

-3530,723452

-6530,723452

10

Ефект від операц. деят-ти

0

0

0

0

342996,48

354021,04

365045,6

376070,16

387094,72

11

коефіцієнт розподілу

1,086

1,086

1,086

1,086

1,086

12

Ефект від операційної
діяльності з урахуванням розподіл

0

0

0

0

+372623,2972

+384600,1196

+396576,9419

+408553,7642

+420530,5865

13

Потік реальних грошей

-26561,4469

-26561,4469

-10215,94112

-276408,6188

+317987,6151

+381069,3961

+393046,2184

+402023,0408

+420530,5865

16

коефіцієнт дисконту

1,000

0,959

0,919

0,881

0,727

0,620

0,529

0,451

0,384

17

Дисконтований потік реальних
грошей

-26561,4469

-25461,79712

-9387,56657

-243480,1462

+231204,9772

+236256,9168

+207786,6155

+181225,1124

+161643,5982

2.5 Ефективність участі підприємства в проекті (Акціонерного капіталу)

Таблиця 2.13.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

1

Грошові потоки від операційної
діяльності

0

0

0

0

312051

331612

351 173

370735

387095

2

Грошові потоки від інвестиційної
діяльності

-26000

-26000

-10000

-266167

-50292

-3250

-3250

-6250

21060

3

Потоки від фінансової
діяльності:

4

Акціонерний капітал

26000

26000

10000

26167

5

довгострокові кредити

240000

6

Виплати в погашення кредиту

-60000

-60000

-60000

-60000

0

7

Виплата дивідендів

-8817

-8817

-8817

-8817

-9117

8

Сумарний грошові потоки

0

0

0

0

192942

259545

279107

295668

399038

9

Потік для оцінки ефективності
участі в проекті акціонерного капіталу

-26000

-26000

-10000

-26167

192942

259545

279107

295668

399038

10

коефіцієнт дисконту

1,000

0,959

0,919

0,881

0,727

0,620

0,529

0,451

0,384

11

дисконтований грошовий
потік

-26000,00

-24923,59

-9189,14

-23049,44

140285,99

160913,91

147551,66

133282,08

153382,30

NPV = 652 253,8 IRR = 243% PI = 8,84 DPBP = 1,65

2.6 Ефективність з позиції кредитора

Таблиця 2.14.

найменування показника

Значення показника за періодами

0

1

2

3

4

5

1

виплати

-240000

0

0

0

0

0

2

Надходження: відсотки

0

36975

26775

16575

6375

0

3

Повернення кредиту

0

60000

60000

60000

60000

0

4

Грошовий потік

-240000

96975

86775

76575

66375

0

5

коефіцієнт дисконту

1,000

0,905

0,819

0,741

0,671

0,607

6

дисконтований грошовий
потік

-240000

87760,181

+71067,34096

+56754,48294

44520,0273

0

PI = 1,08 IRR = 14,61% NPV = 20102,032

2.7 Ефективність з позиції акціонера

Таблиця 2.15. 1 варіант.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1кв.

2 кв.

3кВ.

4кв.

1

виплати

-26000

-26000

-10000

-26166

0

0

0

-3000

0

2

надходження:

дивіденди

8816

8816

8816

8816

9116

3

продаж акцій

124000

4

Грошовий потік

-26000

-26000

-10000

-26166

8816

8816

8816

5816

133116

5

Коеефіціент

дисконту

1,000

0,905

0,819

0,741

0,671

0,607

0,549

0,497

0,450

6

дисконтирован

ний грошовий
потік

-26000,00

-23529,41

-8189,84

-19393,74

5913,65

5351,72

4843,18

2891,60

59887,23

IRR = 15% NPV = 1774,38 PI = 1,023

Таблиця 2.16. 2 варіант. Максимальні дивіденди.

найменування показника

Значення показника за періодами

1

2

3

4

5

6

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4кв.

1

Розподіляється чистий прибуток
(Після розрахунку з кредит. І покриття
інвест.затрат)

0

0

0

0

144559

211162

230723

247285

350955

2

залишок амортизації

0

0

0

0

57200

57200

57200

57200

57200

нарощений залишок
амортизації

57200

114400

171600

228800

286000

3

Доходи від реалізації активів в кінці
розрахункового періоду (за мінусом витрат на ліквідації.)

21060

4

Разом приплив грошей:

0

0

0

0

144559

211162

230723

247285

658015

5

Витрати на придбання акцій

-26000

-26000

-10000

-26167

0

0

0

-3000

0

6

Податок на дивіденди

0

0

0

0

-13010

-19005

-20765

-22256

<...........