• Завдання 2.
 • Завдання 4.
 • Завдання 5.
 • Завдання 6.
 • Завдання 7.
 • Завдання 8.
 • Завдання 9.
 • Завдання 10.
 • Завдання 11.
 • Завдання 12.


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір68.33 Kb.
  Типзавдання

  Скачати 68.33 Kb.

  Економічна теорія (29)

  Міністерство освіти Російської Федерації

  Південно-Уральський державний університет

  Кафедра «Економіка і фінанси»

  Курсова робота

  по курсу «Економічна теорія»

  керівник

  _________ І.А.Баев

  "___" _______ 2007р.

  Автор проекту

  студент групи

  ЗЕіУ-115

  _________ Е.З.Орлова

  "___" _______ 2007р.

  проект захищений

  з оцінкою

  ____________

  "___" _______ 2007р.

  Завдання 1.

  Є три інвестиційні проекти:

  А: Витрати рівні 150 $. Майбутня прибуток 1 $ в рік. Норма прибутку дорівнює

  .

  (1)

  Б: Витрати рівні 150 $. Майбутня прибуток 15 $ на рік. Норма прибутку дорівнює

  .

  (2)

  В: Витрати рівні 1000 $. Майбутня прибуток 75 $ на рік. Норма прибутку дорівнює

  .

  (3)

  Нехай відомий рівень відсотка за капітал, отриманий в кредит, визначимо при якому рівні процентних ставок реалізація проектів буде вигідна, для цього визначимо вартість кредиту (відсоток помножений на суму кредиту)

  5%

  7%

  9%

  11%

  А

  7,5

  10,5

  13,5

  16,5

  Б

  7,5

  10,5

  13,5

  16,5

  В

  50

  70

  90

  110

  Вважаємо, що реалізація проектів вигідна, якщо майбутня прибуток більше ніж плата за кредит. Побудуємо таблицю вигідності проектів.

  5%

  7%

  9%

  11%

  А

  Н

  Н

  Н

  Н

  Б

  В

  В

  В

  Н

  В

  В

  В

  Н

  Н

  Завдання 2.

  а. Зобразимо криву попиту і криву пропозиції за даними таблиці 1.

  Мал. 4 Крива попиту і пропозиції.

  б. Якщо ринкова ціна на банку квасолі складе 8 пенсів, то для даного ринку характерний дефіцит, так як в при цьому виробник буде випускати 10 млн. Банок на рік, а попит складе 70 млн. Банок. Таким чином, дефіцит дорівнює 60 млн. Банок на рік.

  в. Якщо ринкова ціна на банку квасолі складе 32 пенси, то для даного ринку характерний надлишок, так як в при цьому виробник буде випускати 70 млн. Банок на рік, а при даній ціні покупець бажає купити тільки 40 млн. Банок. Таким чином, надлишок дорівнює 30 млн. Банок на рік.

  м Рівноважна ціна на цьому ринку дорівнює 24 пенси за банку, так як саме при цій ціні спостерігається рівність попиту і пропозиції.

  д. Якщо споживання квасолі збільшиться на 15 млн. банок на рік при кожному рівні цін, то як видно з графіка рівноважний обсяг складе приблизно 62 млн. банок на рік, а рівноважна ціна - 28 пенсів.

  Завдання 3.

  а. Намалюємо криві попиту споживачів X, Y, Z.

  ціна

  Значення обсягу ринкового попиту виходять шляхом складання величин обсягів попиту всіх трьох покупців, вважаємо що на ринку присутня лише троє покупців.

  в. Нехай попит на товар з боку споживачів X і Y подвоївся, а з боку споживача Z скоротився вдвічі, намалюємо криві попиту


  Мал. 34. Попит споживача X


  Мал. 34. Попит споживача Y


  Мал. 34. Попит споживача Z


  Мал. 34. Ринковий попит.

  Завдання 4.

  Фірма несе постійні витрати в розмірі 45 дол.Дані про середні змінних витратах в короткостроковому періоді наведені в таблиці.

  Таблиця 6

  Дані про середні змінних витратах

  об'єм виробництва

  SAVC

  1

  17

  2

  15

  3

  14

  4

  15

  5

  19

  6

  29

  Занесемо значення середніх постійних, середніх загальних і граничних витрат в короткостроковому періоді в таблицю.

  Таблиця 6

  Дані про середні постійних, загальних і граничних витратах

  Середні постійні

  Cредние загальні

  граничні витрати

  45,00

  62,00

  24,50

  22,50

  37,50

  8,50

  15,00

  29,00

  2,75

  11,25

  26,25

  1,75

  9,00

  28,00

  8,50

  7,50

  36,50

  36,50

  Накреслимо криві середніх постійних, загальних і граничних витратах в короткостроковому періоді.


  Мал. 34. Ринковий попит

  Крива граничних витрат перетинає криву середніх змінних і середніх загальних витрат у точках їх мінімуму.

  Обсяг виробництва у фірмі збільшився з 5 до 6 штук в тиждень, короткострокові граничні витрати зросли внаслідок закону

  При цьому граничні продукт праці зменшується.

  Завдання 5.

  У таблиці наведено дані і отримані результати по продуктивності виробництва.

  кількість робочих

  Загальний обсяг продукції

  APL

  MPL

  ставка зарплати

  TFC

  TVC

  TC

  AFC

  AVC

  ATC

  MC

  0

  0

  -

  10,00

  50,00

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  5

  5,00

  5,00

  10,00

  50,00

  10,00

  60,00

  10,00

  2,00

  12,00

  1,00

  2

  15

  7,50

  10,00

  10,00

  50,00

  20,00

  70,00

  3,33

  1,33

  4,67

  0,67

  3

  30

  10,00

  15,00

  10,00

  50,00

  30,00

  80,00

  1,67

  1,00

  2,67

  0,50

  4

  50

  12,50

  20,00

  10,00

  50,00

  40,00

  90,00

  1,00

  0,80

  1,80

  0,40

  5

  75

  15,00

  25,00

  10,00

  50,00

  50,00

  100,00

  0,67

  0,67

  1,33

  0,50

  6

  95

  15,83

  20,00

  10,00

  50,00

  60,00

  110,00

  0,53

  0,63

  1,16

  0,67

  7

  110

  15,71

  15,00

  10,00

  50,00

  70,00

  120,00

  0,45

  0,64

  1,09

  1,00

  8

  120

  15,00

  10,00

  10,00

  50,00

  80,00

  130,00

  0,42

  0,67

  1,08

  2,00

  9

  125

  13,89

  5,00

  10,00

  50,00

  90,00

  140,00

  0,40

  0,72

  1,12

  -

  10

  125

  12,50

  -

  10,00

  50,00

  100,00

  150,00

  0,40

  0,80

  1,20

  1,20

  Побудуємо криві загальної продуктивності TP, середньої продуктивності праці APL і граничної продуктивності праці MPL.


  Мал. 34. Ринковий попит

  Побудуємо криві загальних витрат TС, загальних змінних витрат TVC і загальних постійних витрат TFC.


  Мал. 34. Ринковий попит

  Побудуємо криві середніх загальних витрат АTС, середніх змінних витрат АVC і середніх постійних витрат АFC і граничних витрат MC.


  Мал. 34. Ринковий попит

  е. Як видно з малюнка граничний продукт праці MPL зростає при загальному обсязі продукції меншому 75 одиниць, MPL досягає максимуму, коли загальний обсяг продукції дорівнює 75 одиницям (що відповідає кількості робочих рівному 5), і убуває при загальному обсязі продукції більшому 75 одиниць.

  Завдання 6.

  Початкові дані:

  ,

  (4)

  .

  (5)

  Знайти Q.

  Так як загальне умова беззбитковості будь-якої фірми

  .

  (6)

  Звідки отримуємо рівняння

  .

  (7)

  Звідки отримуємо, що

  .

  (8)

  Тобто фірма не матиме збитків, якщо її річний тираж становитиме 1000 книги (варіант відповіді в).

  Завдання 7.

  Початкові дані:

  випуск

  Граничні витрати ($)

  5

  2

  6

  3

  7

  5

  P = 3 $.


  P


  Мал. 34. Граничні витрати

  Так як основний критерій максимізації прибутку будь-якої фірми

  .

  (9)

  А так як вважаємо, що фірми діють на ринку досконалої конкуренції, то

  .

  (10)

  Отже критерій максимізації прибутку

  .

  (11)

  З малюнка видно, що випуск продукції кожної фірмою складе 6 одиниць.

  В результаті отримуємо, що

  одиниць.

  (12)

  Завдання 8.

  Внесемо вихідні дані і отримані результати в таблицю.

  Змін. ресурс

  Q

  Ціна ресурсу

  Ціна продукції

  TR

  AR (середній дохід)

  MR

  TC

  TFC

  TVC

  ATC

  AVC

  AFC

  MC

  0

  0

  20

  2

  0

  2

  150

  150

  0

  -

  -

  -

  4,00

  1

  5

  20

  2

  10

  2,00

  2

  170

  150

  20

  34,00

  4,00

  30,00

  2,00

  2

  15

  20

  2

  30

  2,00

  2

  190

  150

  40

  12,67

  2,67

  10,00

  1,33

  3

  30

  20

  2

  60

  2,00

  2

  210

  150

  60

  7,00

  2,00

  5,00

  1,00

  4

  50

  20

  2

  100

  2,00

  2

  230

  150

  80

  4,60

  1,60

  3,00

  0,80

  5

  75

  20

  2

  150

  2,00

  2

  250

  150

  100

  3,33

  1,33

  2,00

  1,00

  6

  95

  20

  2

  190

  2,00

  2

  270

  150

  120

  2,84

  1,26

  1,58

  1,33

  7

  110

  20

  2

  220

  2,00

  2

  290

  150

  140

  2,64

  1,27

  1,36

  2,00

  8

  120

  20

  2

  240

  2,00

  2

  310

  150

  160

  2,58

  1,33

  1,25

  4,00

  9

  125

  20

  2

  250

  2,00

  0

  330

  150

  180

  2,64

  1,44

  1,20

  0

  10

  125

  20

  2

  250

  2,00

  2

  350

  150

  200

  2,80

  1,60

  1,20

  2,80

  Побудуємо криві середнього доходу, граничного доходу, середніх витрат, середніх змінних і постійних витрат, в також криву граничних витрат.


  Мал. 34. Граничні витрати

  Фірма максимізує прибуток (в даному випадку фірма діє на ринку досконалої конкуренції) за умови

  .

  (13)

  З графіків видно, що оптимальним буде обсяг випуску дорівнює 7 одиниць

  Дамо коротку характеристику нормального розподілу. Даний тип розподілу висловлює закономірність, яка виникає при взаємодії випадкових факторів, жоден з яких не є переважаючим. Закон нормального розподілу має вигляд

  ,

  (14)

  де t є стандартизоване відхилення

  .

  (15)

  Нормальний розподіл симетрично щодо осі OY.

  Перевіримо гіпотезу про нормальний закон розподілу кількості лікарняних ліжок на 10 тис. Чоловік населення, для визначення цього скористаємося критерієм згоди Пірсона.

  Обчислимо значення розрахункове значення .

  .

  (16)

  Для даних значень ступеня значимості

  (17)

  і величини

  (18)

  отримуємо табличне значення

  .

  (19)

  порівнюючи розрахункове і табличне, отримуємо, що розрахункове значення перевищує табличне, звідки згідно з критерієм Пірсона слід, що дане розподіл не є нормальним.

  Гіпотеза про те, що дане розподіл нормальне не підтвердилася. Проаналізуємо характер відхилень в параметрах розподілу від нормального. Як видно з малюнка 5, дане розподіл є одновершінним, що свідчить про відносну однорідність досліджуваної сукупності.

  Обчислимо відносний показник асиметрії

  .

  (20)

  Так як даний показник має від'ємне значення, то асиметрія лівостороння. Значення показника асиметрії по модулю не перевищує 0,25, отже, асиметрія незначна.

  Завдання 9.

  Є фірма, монополізувала виробництво кворков.

  Її граничний дохід, загальний дохід і граничні витрати дорівнюють:

  ,

  (21)

  ,

  (22)

  ,

  (23)

  а) Вважаємо, що фірма функціонує як проста монополія. У цьому випадку умова максимізації прибутку одно

  ,

  (24)

  тобто

  ,

  (25)

  ,

  (26)

  Так як загальний дохід дорівнює

  ,

  (27)

  Знайдемо P.

  .

  (28)

  б) Вважаємо, що галузь функціонує в умовах досконалої конкуренції. В цьому випадку графіки попиту і граничного доходу збігаються. Знайдемо рівняння попиту, воно виходить з рівняння граничного доходу для чистої монополії.

  .

  (29)

  І умова максимізації прибутку записується в такий спосіб

  ,

  (30)

  ,

  (31)

  .

  (32)

  Знайдемо ціну, по якій буде продано дана кількість товару, для цього підставимо кількість кворков в рівняння попиту D.

  .

  (33)

  Завдання 10.

  Є карта попиту на двох ринках, монополізованих однієї монополією.

  Ціна

  Обсяг попиту на ринку А

  Обсяг спос на ринку Б

  10

  10

  0

  9

  20

  2

  8

  30

  4

  7

  40

  8

  6

  50

  10

  5

  60

  32

  4

  70

  64

  3

  80

  100

  2

  90

  200

  1

  100

  400

  0

  110

  1000

  причому .

  а) Нехай монополія не здійснює цінову дискримінацію.

  Побудуємо графіки ринкового попиту, граничного доходу і граничних витрат монополії.  Визначимо обсяг випуску на ринку А, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку

  .

  (34)


  З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 67.

  Про межах ціну на монопольному ринку, по якій буде куплено кількість товару Q = 67.

  P = 5,8


  Таким чином, монополіст на ринку продасть 67 кворков за ціною 5,8 доларів.

  Величина прибутку на ринку дорівнює

  .

  (35)

  Припустимо, що монополія здійснює цінову дискримінацію.

  Побудуємо графіки ринкового попиту, граничного доходу і граничних витрат монополії.


  малюнок

  Визначимо обсяг випуску на ринку А, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку

  .

  (36)

  З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 35.

  Визначимо ціну на ринку А, по якій буде куплено кількість товару Q = 35.


  P = 7,5


  Таким чином, монополіст на ринку продасть 35 кворков за ціною 7,5 доларів.

  Величина прибутку на ринку А дорівнює

  .

  (37)

  Визначимо обсяг випуску на ринку Б, який дає максимум прибутку, для цього запишемо умова максимізації прибутку

  .

  (38)

  З графіка видно, що граничні витрати граничний дохід рівні при Q = 32.

  Про межах ціну на ринку Б, по якій буде куплено кількість товару Q = 32.

  P = 5  Таким чином, монополіст на ринку продасть 32 кворка за ціною 5 доларів.

  Величина прибутку на ринку Б дорівнює

  .

  (39)

  Порівняємо прибуток монополіста в разі застосування цінової дискримінації і без неї. У разі її застосування прибуток дорівнює сумі прибутків, отриманих на двох ринках

  .

  (40)

  А разі відсутності цінової дискримінації прибуток дорівнює

  .

  (41)

  Виходить, що прибуток в разі проведення цінової дискримінації вище ніж при її відсутності, що повністю відповідає теорії.

  Завдання 11.

  На олігополістичному ринку оперують дві фірми, що випускають однорідний товар.

  Ціна ($)

  обсяг попиту

  обсяг випуску

  загальні витрати

  10

  5

  5

  45

  9

  6

  6

  47

  8

  7

  7

  50

  7

  8

  8

  55

  6

  9

  9

  65  Для визначення ціни встановленої на ринку потрібно знайти граничний витрати і граничний дохід.

  граничний дохід

  граничний витрати

  2,5

  2

  3

  3

  3,5

  5

  4

  10

  4,5

  -

  Побудуємо графіки цих величин.


  Завдання 12.

  Студент має 100 доларів. Якщо він покладе гроші в банк, то через рік він отримає 112 $. Інфляція становить 14% на рік.

  Номінальна процентна ставка дорівнює

  .

  (42)

  Інфляційна премія, відповідна очікуваним темпам інфляції, «вбудована» в номінальну процентну ставку. Реальна відсоткова ставка, яка представляє собою ставку банківського відсотка з урахуванням інфляції, плюс інфляційна премія 14% складають номінальну процентну ставку, рівну 12%. Отже, для того щоб знайти реальну процентну ставку потрібно відняти від номінальної процентної ставки інфляційну премію, тобто темп інфляції.

  .

  (43)

  Таким чином, студенту можна порадити не вкладати гроші в банк, так як в цьому випадку він буде щорічно втрачати 2 відсотки від вкладеної суми, враховуючи інфляцію.

  Якщо темп інфляції знизиться до 10% в рік при незмінній номінальній ставці, то реальна процентна ставка дорівнює

  ,

  (44)

  що говорить про те, що студент буде отримувати щорічно 2 відсотки від суми, враховуючи інфляцію. В даному випадку йому можна порадити вкласти гроші в банк, так як при цьому він буде отримувати невелику вигоду. Однак цей підхід не враховує альтернативні витрати, тобто прибуток, яку студент міг би отримати, вклавши дану суму в інший напрямок.