• 1. Предмет економічної теорії
 • 2. Функції економічної теорії
 • 3. Рівні аналізу економіки
 • Список літератури


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір27.22 Kb.
  ТипКонтрольна робота

  Скачати 27.22 Kb.

  Економічна теорія (30)

  зміст

  1. Предмет економічної теорії 3

  2. Функції економічної теорії 9

  3. Рівні аналізу економіки 11

  Список літератури 16

  1. Предмет економічної теорії

  Економіка складається з безлічі різноманітних сторін. Сюди входять, скажімо, техніка виробництва, технологія виготовлення благ, соціальні, політичні (пов'язані з діяльністю держави), правові та економічні відносини. Питається: що ж у такому разі є власним предметом економічної теорії (підлягає її вивчення)?

  Щоб відповісти на це питання, з названого переліку елементів господарської діяльності ми повинні виключити те, що, за загальним визнанням, є справою інших наук. Зрозуміло, техніка і технологія залишаються за межами економічної теорії. А соціальні, політичні та правові відносини вивчають відповідно соціологія, політологія та юриспруденція.

  Стало бути, предметом економічної теорії є економічні відносини між людьми.

  Проведена нами розмежувальна лінія між економічною теорією та іншими науковими дисциплінами не представляє собою якусь непереборну, образно кажучи, залізобетонну стіну. У другій половині XX в. в науці виникла тенденція до зближення і взаємопроникнення різних напрямів досліджень, прискорилося зростання числа відкриттів і винаходів на стику різних наук.

  Так звані "точки зростання" виникли і на кордонах економічної і гуманітарних наук. Ці нові напрямки образно назвали економічним імперіалізмом. Так позначили вторгнення економістів на "територію" історії, політології, соціології, психології, правознавства та інших суміжних наук.

  Новаторами виступили відомі економісти нашого часу - лауреати Нобелівської премії з економіки. Попутно зауважимо, що починаючи з 1969 р. Шведська академія наук щорічно присуджує премії пам'яті Альфреда Нобіле (шведського хіміка, промисловця і економіста) за кращі науково-практичні розробки. Зараз налічується понад 40 лауреатів цієї премії.

  Першопрохідцями, які подолали бар'єри між різними науками, стали Джеймс Мід (досліджував взаємодію між економікою і політикою), Герберт Саймон (розглянув зв'язок економіки і психології), Геррі Беккер (один із засновників економіки освіти, економіки медичного обслуговування, економіки злочину і покарання), Рональд Коуз (вивчив взаємопроникнення правової та економічної наук), Дуглас Норт (проаналізував проблеми на межі історії та економіки). 1.

  В результаті стали налагоджуватися міцні взаємозв'язки між спорідненими науками, а економічна теорія стала ширше застосовуватися при дослідженні всіх суспільних відносин. Одночасно це допомогло долати прірву, яка склалася між політичною економією і новоклассіцізмом (економіці) в трактуванні предмета економічної теорії.

  Політична економія історично склалася як наука, в центрі уваги якої знаходиться вивчення соціально-економічних відносин між класами і соціальними групами. Такі відносини у вирішальній мірі залежать від панівних у суспільстві форм власності. Разом з тим з предмета науки були практично виключені ті організаційно-економічні зв'язки між людьми, які є загальними для всіх епох історії. В результаті окремі види історично минущих соціально-економічних відносин (первіснообщинні, рабовласницькі, феодальні і ін.) Не єдналися в єдиний історичний потік.

  В абсолютно протилежному напрямку розвивалася економічна теорія на Заході. На початку 20-х років в англо-американській літературі на зміну терміну "політична економія" став застосовуватися термін "економікс". У 30-ті роки професор Лондонського університету Л. Роббінс, будучи прихильником маржиналізму, дав визначення предмета економіці. На його думку, центральною проблемою економічної науки є розподіл рідко зустрічаються ресурсів (яких не вистачає для задоволення потреб) між альтернативними цілями. Л. Роббінс розглядав економікс поза всяким конкретного соціального змісту. Ця теорія, на його погляд, є одним з розділів якоїсь загальної науки про раціональної діяльності. У 40-50-х роках подібне розуміння предмета стає в економіці загальноприйнятим. У підсумку на чільне місце в економіці поставлені універсальні проблеми економічної організації і технології, які складають основу будь-якого суспільства. Виділяються три ключові організаційні проблеми: 1) що необхідно виробляти; 2) як будуть створюватися продукти (за допомогою яких ресурсів і з застосуванням якої технології), 3) для кого призначаються блага 2.

  Стало бути, з 90-х років XIX ст. і до 60-х років XX століття в економічній теорії склалися дві несиметричні трактування її предмета.

  Але життя змусило внести серйозні поправки в початкові уявлення про предмет економіці. З середини 60-х років західні економісти все більше критикують новоклассіцізм за заперечення важливості соціальних і політичних проблем. В економіці фактично розширилися рамки соціологізування предмета науки. Так, теоретично висвітлюється політика розподілу доходів, яку проводить держава і підприємцями; визначаються шляхи боротьби з безробіттям і бідністю значної частини населення; розглядаються злободенні проблеми расової дискримінації і обмеження прав жінок при наймі на роботу та звільнення. Модними стали теми про якість життя та екологічної безпеки. Економікс все більше звертається до політико-економічних проблем, зокрема до порівняльного аналізу сучасних економічних систем, трудових відносин, до проблем економіки, що розвивається, антикризового регулювання, економічного зростання 3.

  Останнім часом розвиток економікс дійшло, нарешті, до парадоксу. Социологизация цієї дисципліни зайшла настільки далеко, що зараз назва "економікс" застосовується фактично для позначення такої науки, яка вивчає економічну політику держави.

  Тим часом політична економія не зійшла з історичної сцени. Цей напрямок економічної теорії як і раніше викладають в ряді вищих навчальних закладів деяких країн, в тому числі Росії. В останні роки видані нові підручники з викладом цієї дисципліни 4. На відміну від колишніх навчальних посібників, виданих в нашій країні до 90-х років, в книгах по політекономії взято на озброєння дуже багато з економіки (розглядається проблема обмеженості ресурсів, роль ринку, широко використовуються економіко-математичні моделі та ін.). У наявності зближення двох основних напрямі економічної думки.

  З усього сказаного напрошується наступне узагальнення. Ми не можемо називати сучасною економічною теорією тільки одне з колишніх двох її напрямків. Нинішня теорія покликана органічно поєднати кращі досягнення політекономії і новоклассіцізма. Разом з тим це означає нове розуміння економічних відносин.

  Долати однобічність, несиметричність предмета економічної теорії можна за допомогою синтезу двох типів господарських відносин - соціально-економічних і організаційно-економічних. Що вони являють собою?

  Власність і соціально-економічні зв'язки - це відносини між суспільними класами, соціальними групами, окремими колективами і членами суспільства. Вирішальне становище в цих економічних взаєминах належить тому, хто привласнює фактори виробництва та основні його результати. Тому соціально-економічні відносини багато в чому залежать від типу (форми) власності на умови і результати виробництва. Таке привласнення зумовлює головний зміст і спрямованість розвитку соціально-економічних відносин, бо завжди і всюди подібний розвиток йде в інтересах власників. Примітно, що в якості одного з вирішальних ознак, за яким розрізняються економічні системи світу, професора К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю назвали форму власності на засоби виробництва.

  Організаційно-економічні відносини виникають тому, що суспільне виробництво, розподіл, обмін і споживання неможливі без певної організації. Дана організація потрібна для будь-якої спільної діяльності працівників. Люди заздалегідь продумують свої господарські дії, в їх головах дозріває план майбутньої роботи, що об'єднує всіх трудівників. При цьому вирішуються організаційні завдання: як розділити людей для виконання окремих робіт і об'єднати всіх зайнятих під єдиним початком, яким способом вести господарство і хто буде керувати виробництвом.

  У зв'язку з цим організаційно-економічні відносини поділяються на три великих види:

  • поділ, праці та виробництва (їх дроблення між галузями господарства, між підприємствами і внутрішніми їх підрозділами) і їх кооперація (спільне виготовлення продуктів, укрупнення розмірів підприємств, їх постійну співпрацю і об'єднання);

  • організація господарської діяльності (натуральне і товарно-ринкове господарство);

  • управління економікою (стихійно-ринкове і державно-планове регулювання).

  Всі типи і види економічних відносин можна схематично уявити на рис. 1.

  управління

  Мал.1. Структура економічних відносин

  Основні типи економічних відносин рішуче відрізняються один від одного.

  Так, соціально-економічні зв'язки є специфічними: вони властиві тільки одній історичній епосі або одному суспільному ладу (наприклад, первісного, рабовласницького, феодалізму). Тому вони мають історично перехідний характер. Соціально-економічні відносини змінюються в результаті переходу від однієї конкретної форми власності до іншої. Такий перехід означає зміну економічної влади, внаслідок чого змінюються відносини між людьми з виробництва, розподілу, обміну та споживання благ і послуг.

  На противагу такому характеру організаційно-економічні зв'язки існують, як правило, незалежно від соціально-економічного ладу, вони є, по суті, загальними елементами економіки всіх країн протягом всієї історії. Наприклад, може однаково успішно застосовуватися одна й та сама організація торгових закладів (наприклад, спеціалізовані магазини і універсами), загальні досягнення наукової організації праці та управління і ін. Разом з факторами виробництва організаційно-економічні відносини утворюють елементи загальнолюдської економічної культури, яка успадковується від одного покоління до іншого (це відноситься, скажімо, до кооперації та поділу праці, товарного виробництва).

  2. Функції економічної теорії

  З істоти економічної теорії випливають її функції: пізнавальна, прогностична і практична.

  Пізнавальна функція полягає в тому, щоб всебічно вивчити економічні явища і їх внутрішню сутність, що дозволяє відкрити закони, за якими розвивається національне господарство.

  Економічна теорія зберігає науковий характер за умови, якщо спирається на факти - достовірні і типові для досліджуваної соціально-економічного життя. В такому випадку факти, як то кажуть, - "уперта річ". До добрій науковій основі відноситься незаперечна інформація про події, цифри, статистичні матеріали, документи, свідчення, посилання на авторитетні висловлювання вчених, практиків і т. П. Лауреат Нобелівської премії Моріс Алле (Франція) заявив: "Підпорядкування даними спостереженнями - золоте правило, від якого залежить будь-яка наукова дисципліна. Який б не була теорія, але якщо вона не підтверджена даними досвіду, то не має наукової цінності і повинна відхилятися "5.

  Тим часом вчені не обмежуються визнанням об'єктивної дійсності і прагнуть глибше пізнати економіку. Для цього вони проводять науковий аналіз і теоретичне узагальнення реальних фактів. Розробляються також економічні моделі (схеми, зображення або опис якого-небудь господарського процесу), в яких показуються внутрішні взаємозв'язки досліджуваних явищ. Надалі ми багато разів будемо знайомитися з такими моделями.

  Знаючи тенденції (напрямку) і закони економічного розвитку, можна краще передбачити перспективи господарської діяльності.

  Прогностична (грец. Prognosis - передбачення, пророкування) функція теорії означає наукове передбачення ходу науково-технічного та соціально-економічного розвитку на найближче майбутнє. Ця функція потрібна для того, щоб допомогти підприємствам, і державі завчасно врахувати наслідки намічуваних дій і вибрати найбільш ефективні варіанти господарських рішень. Чим складніше стає техніка та організація виробництва, тим настійніше необхідно прогнозувати і планувати розвиток економіки.

  Практична функція економічної теорії полягає в тому, щоб науково обгрунтовувати економічну політику держави, виявляти принципи і способи раціонального господарювання. Це дозволяє визначити, якою має бути нормальна для певних умов господарська діяльність підприємств і держави.

  Всі зазначені функції дають позитивні результати, якщо пізнані і правильно використовуються на практиці економічні закони.

  3. Рівні аналізу економіки

  В економічних процесах можна виявити два своєрідних шару відносин між людьми. Перший з них - поверхневий, зовні видимий. Другий - внутрішній, прихований від зовнішнього спостереження.

  Візьмемо для прикладу заробітну плату. Для всіх начебто очевидно, що мається на увазі сума грошей, яку роботодавець видає працівникові як винагороду за його працю. Однак в такому випадку не можна угледіти істота заробітку. Не ясно, чим визначається його величина, означає він повну оплату всієї праці працівника? Відповідь на ці питання є в темі 10.

  Вивчення зовні видимих ​​економічних відносин, природно, доступно кожній людині. Тому вже з дитинства у людей складається повсякденне економічне мислення, яке засноване на безпосередньому знанні господарського життя. Таке мислення, як правило, відрізняється суб'єктивним характером, в якому проявляється індивідуальна психологія людини. Воно обмежене особистим кругозором людини, часто грунтується на уривчастих і однобічних відомостях.

  Економічна теорія прагне проникнути за покрив зовнішньої видимості господарських явищ і виявити сутність - їх внутрішній зміст. Однак для цього треба досконало володіти всією сукупністю способів і прийомів, застосовуваних для наукового пізнання економічних відносин.

  У всякій науці використовується певна сума методів дослідження. Ці методи поділяються на: загальні (філософські), озброює всі області пізнання, наприклад метафізичний і діалектичний методи, загальнонаукові - історичний, логічний, математичний та ін. І специфічні - для кожної галузі науки.

  В економічній теорії застосовуються два, хоча і протилежних, але взаємопов'язаних філософських метода- метафізика і діалектика.

  Метафізика розглядає всі явища розрізнено, в стані спокою і незмінність. Це необхідно в тих випадках, коли аналізується якийсь елемент системи окремо або з'ясовується внутрішня структура господарських відносин. Так само ми вчинимо, наприклад, при класифікації типів власності, форм господарювання, функцій грошей, типів ринків, форм заробітної плати.

  Економічна теорія повніше відображає дійсність, коли бере на озброєння діалектику - вчення про найбільш загальні закономірності становлення і розвитку всіх явищ природи, суспільства і мислення. Німецький філософ Георг Гегель (1770- 1831) - творець систематичної теорії діалектики - центральне місце в цій теорії відводив суперечності. Останнє він розглядав як єдність взаємовиключних і одночасно взаємно передбачають один одного протилежностей. Протиріччя Гегель оцінював як "мотор", як внутрішній імпульс будь-якого розвитку. Це, зрозуміло, в повній мірі відноситься і до економіки.

  При вивченні господарських процесів автори, наприклад, економікс визнають наявність протиріч в різних областях господарської діяльності. Так, професора К. Макконнелл і М. Брю пишуть: "Не існує економічних систем без слабостей і недоліків". Виходячи з цього, вони доводять як необхідність, так і "неспроможність" державного сектора економіки, наводять докази на користь рівності в розподілі доходів і проти рівності, виставляють аргументи "за" ринок і "проти" ринку.

  Діалектичний метод відображає суперечності в їх нерозривній єдності. Це дозволяє на практиці уникнути односторонніх і помилкових рішень, об'єднувати в цілісність, здавалося б, непоєднувані боку явища. Тому в господарській діяльності виникають різні форми, що дозволяють знаходити компроміс (угода між різними сторонами, що досягається шляхом поступок). У наступних темах ми зможемо навчитися з'єднувати, скажімо, такі протилежності, як попит і пропозиція, конкуренція і монополія, ринковий і державний регулятори економіки.

  Важливу роль у вивченні економіки грають загальнонаукові методи. У їх числі - історичний метод, який дозволяє з'ясувати, як виникають і розвиваються господарські системи. Такий підхід допомагає конкретно і наочно представити всі особливості кожної системи на різних етапах її історичного розвитку, в тому числі відмінні риси сучасної економіки.

  Економічна теорія і практика переконливо показують, що повністю неспроможні всі спроби розглядати економіку як щось історично незмінні. Навпаки, виявилося, що економічні принципи і закони по-різному діють в залежності від фактора часу (в короткостроковому і довгостроковому періодах). У післявоєнний період (з 40-50-х років) багато господарські відносини стали аналізуватися з урахуванням розвитку форм регулювання національного господарства, змін в стані ринку, в співвідношенні конкуренції і монополії та ін.

  Однак історичний підхід до аналізу господарської діяльності таїть в собі істотні недоліки. Велика кількість описового матеріалу і приватних історичних подробиць може ускладнювати серйозне теоретичне вивчення економіки. Подібним шляхом не вдається чітко виявити типові риси систем виробництва. Подолати ці недоліки допомагає логічний метод.

  Логічний метод дозволяє застосувати закони і форми правильного мислення. З їх допомогою досягається істинність висловлюваних суджень і умовиводів.

  Логічний метод допомагає глибше зрозуміти причинно-наслідкові залежності в економіці. Люди не завжди помічають, що між господарськими процесами існують певні об'єктивні зв'язку. Останні змінюються в часі і в просторі з природною послідовністю, яку можна назвати об'єктивною логікою (внутрішньої закономірністю розвитку господарських явищ).Якщо, скажімо, з якоїсь причини припиняється видобуток нафти, то це неминуче тягне за собою безліч небажаних наслідків: припиняють працювати нафтопереробні заводи, підприємства нафтохімії, не проводиться моторне паливо, відключаються теплові електростанції і т. Д.

  Щоб звільнитися від стихійних сил господарського розвитку або, принаймні, зменшити їх руйнівні наслідки, економічна наука прагнути якомога повніше і глибше пізнати об'єктивну логіку економічного розвитку в масштабі кожного підприємства, країни та всього світу. Отримані теоретичні та практичні висновки використовуються для прогнозування і поліпшення управління господарством.

  Розгляд якісних ознак економічних систем доповнюється вивченням кількісної боку господарських процесів за допомогою методів математики і статистики. В економічній теорії широко застосовуються спеціальні розділи даних наук: економіко-математичні методи і економічна статистика.

  Економічна теорія вивчає не бистропротекающие і випадкові події. Вона прагне до наукових узагальнень типових фактів, тому звертається до економічної статистики. Остання дає точний опис і вимір кількісних процесів, які притаманні масовим явищам господарського життя протягом більш-менш тривалого періоду - 10, 20 і більше років.

  Вся сукупність наукових методів дозволяє виконувати важливе завдання - виявляти загальні для всіх досліджуваних систем елементи та ознаки, закономірності розвитку, а також показувати відмінності між ними. На цій основі в усіх розділах курсу економічної теорії дається порівняльний аналіз основних економічних систем, що існують у сучасному світі.

  Справжній курс лекцій побудований відповідно до логічним сходженням від простого до все більш складного. Вихідні розділи присвячені загальним засадам господарювання і мікроекономіки - домашнім господарствам і підприємствам. Потім розглядається макроекономіка - система національного господарства і, нарешті, світова економіка. Така послідовність виправдана існуванням різних за своїми масштабами рівнів розвитку економічних відносин і властивих їм закономірностей.

  Вивчення загальних засад, притаманних мікро- і макроекономіці, ми починаємо з першого типу економічних відносин.

  Список літератури

  1. Аллі М. Економіка як наука. - М., Просвітництво, 2001 - 354 с.

  2. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: Учеб. посібник-2-е изд., перераб. і доп. - М .: Юрайт, 2000 - 384 с.

  3. Булатов А. С. Економіка: Підручник. - М .: МАУП, 2001 - 896 с.

  4. Бункин М.К., Семенов В.А. Макроекономіка: Підручник. - М .: Видавництво «ДІС», 2001 - 320 с.

  5. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Економікс. М .: Видавництво «ДІС», 2002 - 362 с.

  6. Самуельсон П.А., Нордхаус В. Д. Економіка. М., 2004. Гл. 28, 33.

  7. Стенлейк Дж. Ф. Економікс для початківців. М., 2001. Гл. 24.

  8. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Економіка. М., 2003. гл.35.

  1 Хрестоматія з економічної теорії. М., 1997. С. 418-499.

  2 Самуельсон П. А., Нордхаус В. Д. Економіка / Пер. з англ. - М., 1997. С. 49.

  3 Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Економікс. Принципи, проблеми і політика: У 2 т. / Пер. з англ. М., 1992

  4 Теоретична економіка. Політекономія: Підручник для вузів. М., 1997..

  5 Алле М. Економіка як наука / Пер. з фр. М., 1995. С. 67.