Дата конвертації31.03.2017
Розмір18.56 Kb.
Типзадача

Скачати 18.56 Kb.

Економічна теорія

завдання 1

Мале підприємство «Смачне життя» щодня випікає торти в обсязі qS = 3p - 250, де p - ціна торта в руб. Щоденний обсяг попиту становить qD = 350 - p. Яким чином зміниться рівноважний обсяг продажів і рівноважна ціна торта, якщо держава прийме рішення стягувати з кожного проданого торта податок в розмірі 20 руб.? (Припустимо, що введений податок ціну товару не збільшує, а повністю лягає на виробника.)

Рішення:

Знайдемо рівноважну точку в початковій ситуації, прирівнявши обсяг попиту і обсяг пропозиції:

3p - 250 = 350 - p,

4р = 600

р = 150

q = 3 * 150 - 250 = 200

Після введення податку зменшується пропозиція тортів, оскільки тепер виробник отримує не всю ціну p, а величину p - 20

qS = 3 (p - 20) - 250 = 3p - 310.

З споживачем ж ситуація залишається колишньою. Прирівнявши попит і пропозицію, знайдемо нову рівноважну точку:

3p - 310 = 350 - p

4р = 660

p ** = 165, q ** = 185

Відповідь: ціна торта зросте на 15 руб., Обсяг продажів скоротиться на 15 тортів на добу.

завдання 2

Залежність загальних витрат фірми від випуску представлена ​​в таблиці:

Добовий випуск, тис. Шт.

0

1

2

3

4

5

Загальні витрати, тис. Руб.

100

140

200

300

440

600

На ринку встановилася ціна 110 руб.

Скільки продукції має виробляти підприємство, щоб досягти максимального прибутку?

Нижче якого рівня повинна знизитися ціна, щоб підприємство припинило виробництво даного товару?

Рішення:

Помноживши добовий випуск на 110, отримаємо загальну виручку. Прибуток дорівнює різниці загальної виручки і загальних витрат:

Добовий випуск, тис. Шт.

0

1

2

3

4

5

Загальна виручка, тис. Руб.

0

110

220

330

440

550

Загальні витрати, тис. Руб.

100

140

200

300

440

600

Прибуток, тис. Руб.

-100

-30

20

30

0

-50

З таблиці бачимо, що максимальний прибуток, рівна 30 тис. Руб., Буде при добовому випуску 3 тис.

б) Виробництво припиняється, коли ціна встановлюється нижче рівня мінімуму середніх змінних витрат. Постійні витрати становлять 100 тис. Руб. (Загальні витрати при нульовому випуску). Відповідно, змінні витрати можна знайти, вирахувавши з загальних витрат 100 тис. Руб. Для знаходження середніх змінних витрат розділимо змінні витрати на випуск.

Добовий випуск, тис. Шт.

0

1

2

3

4

5

Загальні витрати, тис. Руб.

100

140

200

300

440

600

Змінні витрати, тис. Руб.

0

40

100

200

340

500

Середні змінні витрати, руб.

40

50

66,67

85

100

Мінімальне значення становить 40 руб. Якщо ціна встановлюється нижче 40 руб., Виробництво припиняється. Оскільки, виробництво припиняти не слід.

завдання 3

За даними, що характеризує економіку держави (в трлн. Руб.), Розрахувати величину ВВП за доходами і видатками:

Особисті споживчі витрати

230

відсотки

35

амортизація

35

імпорт

33

дивіденди

15

експорт

37

непрямі податки

20

Орендна плата

9

Податок на прибуток

10

інвестиції

50

Нерозподілений прибуток фірм

10

Державні закупівлі товарів і послуг

70

Заробітня плата

220

Рішення:

Вимірювання ВВП за видатками

Вимірювання ВВП за доходами

Особисті споживчі витрати

230

амортизація

35

експорт

37

дивіденди

15

імпорт

-33

непрямі податки

20

інвестиції

50

Податок на прибуток

10

Державні закупівлі товарів і послуг

70

Нерозподілений прибуток фірм

10

Заробітня плата

220

відсотки

35

Орендна плата

9

РАЗОМ ВВП за видатками

354

РАЗОМ ВВП за видатками

354

завдання 4

Заповніть таблицю до кінця.

Ціна, у.о. за кг

Величина попиту, кг

Величина пропозиції, кг

надлишковий попит

Надлишкова пропозиція

Об'єм продажу

Виручка у. е

1.0

160

10

1.5

130

30

2.0

110

55

2.5

80

80

3.0

60

100

3.5

40

130

4.0

20

160

Ціна, у.о. за кг

Величина попиту, кг

Величина пропозиції, кг

надлишковий попит

Надлишкова пропозиція

Об'єм продажу

Виручка у. е

1.0

160

10

150

-

10

10

1.5

130

30

30

-

30

45

2.0

110

55

55

-

55

110

2.5

80

80

0

0

80

200

3.0

60

100

40

60

180

3.5

40

130

90

40

140

4.0

20

160

140

20

80

завдання 5

Задана залежність загальних витрат підприємства (ТС) від випуску (Q)

Випуск продукції

0

1

2

3

4

5

6

валові витрати

60

100

130

155

190

245

335

Розрахуйте: постійні (FC), змінні (VC), граничні (МС), середні (АС), середні постійні (AFC), середні змінні (AVC).

Q

TC

FC

VC

МС

АС

AFC

AVC

0

60

60

0

-

-

-

-

1

100

60

40

40

100

60

40

2

130

60

70

30

65

30

35

3

155

60

95

25

51,7

20

31,7

4

190

60

130

35

47,5

15

32,5

5

245

60

285

55

49

12

37

6

335

60

275

90

55,8

10

45,8

завдання 6

Сукупний дохід підприємства становить 600 тис. Рублів. Підприємство платить зарплату працівникам - 300 тис. Рублів. Крім того витрати на сировину і матеріали становлять 100 тис. Рублів. Неявні витрати підприємства складають 150 тис. Руб. Визначте бухгалтерську і чисту економічний прибуток підприємства.

Рішення:

1) Визначимо бухгалтерські витрати:

БІ = 300 + 100 = 400 тис. Руб.

2) Визначимо бухгалтерський прибуток

БП = 600 - 400 = 200 тис. Руб.

3) Визначимо економічні витрати (суму всіх витрат підприємства)

ЕІ = 300 + 100 + 150 = 550 тис. Руб.

4) Визначимо економічний прибуток

ЕП = 600 - 550 = 50 тис. Руб.

завдання 7

На товарний ринок продукцію А поставляє 10 підприємств, що мають такі річні обсяги поставок: 6600, 5400 4500, 3600 3000, 2100, 1800, 15000, 900, 600 т. За допомогою різних показників проаналізувати рівень монополізації ринку.

Рішення:

1. Визначаємо питому вагу поставок продукції А по кожному підприємству в загальному обсязі поставок цього виду продукції на даному товарному ринку за формулою:

у прод. пр = V пр / Vобщ

в1 = 6600/30000 * 100% = 22%

у2 = 5400/30000 * 100% = 18%

у3 = 4500/30000 * 100% = 15%

у4 = 3600/30000 * 100% = 12%

У5 = 3000/30000 * 100% = 10%

У6 = 2100/30000 * 100% = 7%

У7 = 1800/30000 * 100% = 6%

У8 = 1500/30000 * 100% = 5%

У9 = 900/30000 * 100% = 3%

У10 = 600/30000 * 100% = 2%

Висновок. Підприємств, що займають домінуюче становище, на даному ринку немає.

2. Розрахуємо індекс Херфіндаля-Хіршмана

IHH = 222 + 182 + 152 + 122 + 102 + 72 + 62 + 52 + 32 + 22 = 1400

Висновок. Середній рівень монополізації товарного ринку.

завдання 8

Підприємець, відкриваючи фірму з пошиття верхнього одягу, пропонує випускати 20 одиниць продукції в місяць. Такий обсяг випуску можливий при двох комбінаціях витрат матеріалів (А) і праці (В)

1. 10А +5

2. 8А + 7В

Яку комбінацію краще вибрати підприємцю, якщо ціна одиниці матеріалу - 4 грошові одиниці, а ціна одиниці праці - 5 грошових одиниць.

Яку комбінацію вибере підприємець, якщо фірма не змінить свій профіль, а ціна одиниці матеріалу впаде вдвічі.

Рішення:

Обчислимо загальні витрати на випуск продукції в 1 і 2 випадку

1. ТС = 10 * 4 + 5 * 5 = 65

2. ТС = 8 * 4 + 7 * 5 = 67

Оскільки ТС1 <ТС2, то краще 1 варіант, так як витрати менше, а обсяг випуску той же.

При зниженні ціни за одиницю матеріалу отримуємо:

1.ТС = 10 * 2 + 5 * 5 = 45

2.ТС = 8 * 2 + 7 * 5 = 51

І в цьому випадку 1 комбінація найбільш вигідна.