• Розрахунок планової та річної економії від зниження собівартості виробів
 • Розрахунок терміну окупності капіталовкладень на впровадження науково-технічних заходів
 • Розрахунок і аналіз зміни показників ефективності виробництва
 • Рік овой обсяг реалізації продукції
 • Річний прибуток від реалізації продукції
 • Показники рентабельності
 • Рентабельність продукції
 • Рентабельність продажів
 • Рентабельність основних виробничих фондів.
 • Фондовіддача основних фондів
 • фондомісткість продукції
 • фондоозброєність праці
 • Витрати на 1 руб. товарної продукції
 • Вироблення на одного працюючого


 • Дата конвертації18.08.2017
  Розмір22.08 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 22.08 Kb.

  Економічне обгрунтування ефективності впровадження науково-технічних заходів

  >

  Загальна абсолютне зниження собівартості (? Собщ) визначається підсумовуванням економії (+, -) за всіма постійно змінюваних статей витрат, відносне зміна собівартості (? Собщ,%) визначається за формулою:

  ? Собщ,% =? Собщ * 100% / С1полн, (24)

  Для вироби А:? Собщ = 159,08 руб.

  ? Собщ,% = 159,08 * 100 / 1541,87 = 10,3%.

  Для виробу Б:? Собщ = 153.516 руб.

  ? Собщ,% = 153,516 * 100 / 1334.45 = 11,5%.

  Розрахунок планової та річної економії від зниження собівартості виробів

  На підставі виконаних розрахунків визначимо економію від зниження собівартості за друге півріччя поточного року з урахуванням кількості вироблених виробів А і Б після впровадження науково-технічних заходів (планову економію до кінця року з урахуванням терміну впровадження заходів).

  Економія від зниження собівартості за друге півріччя поточного року з урахуванням кількості вироблених виробів А і Б після впровадження науково-технічних заходів визначається за формулою:

  ЕПМ = (С1 - С2) * Вг, (25)

  де С1 і С2 - собівартість одиниці продукції, відповідно до і після впровадження науково-технічних заходів, руб. / шт .;

  Вг - обсяг випуску виробів за друге півріччя після впровадження науково-технічних заходів, натуральні одиниці виміру.

  Для вироби А: ЕПМ = (1541,87-1462,6) * 2 * 1195 = 189,455 тис. Руб.

  Для виробу Б: ЕПМ = (1334.45-1256,47) * 2 * 2390 = 372,744 тис. Руб.

  Сумарне значення, для виробів А і Б: ЕПМ = 189,455 + 372,744 = 562,199 тис. Руб.

  Потім розрахуємо умовно-річну економію.

  Умовно-річна економія визначається за формулою:

  Еуг = (С1 - С2) * Вг, (26)

  де С1 і С2 - собівартість одиниці продукції, відповідно до і після впровадження науково-технічних заходів, руб. / шт .;

  Вг - запланований річний обсяг випуску виробів після впровадження науково-технічних заходів, натуральні одиниці виміру.

  Для вироби А: ЕПМ = (1541,87-1462,6) * 4 * 1195 = 378,91 тис. Руб.

  Для виробу Б: ЕПМ = (1334.45-1256,47) * 4 * 2390 = 745,488 тис. Руб.

  Сумарне значення, для виробів А і Б: ЕПМ = 378,91 + 745,488 = 1124,439 тис. Руб.

  Розрахунок терміну окупності капіталовкладень на впровадження науково-технічних заходів

  Сенс полягає у визначенні необхідного для відшкодування інвестицій періоду часу, за яких очікується повернення вкладених коштів за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту.

  Термін окупності капітальних вкладень визначається за формулою:

  Струм = Кн / Еобщ, (27)

  де Еобщ - сумарна умовно-річна економія від зниження собівартості виробів А і Б, тис. руб .;

  Кн - загальна сума капіталовкладень на впровадження науково-технічних заходів, тис. Руб.

  Струм = 2087,58 / 1124,399 = 1,86 року.

  Розрахунок і аналіз зміни показників ефективності виробництва

  Щоб оцінити вплив науково-технічних заходів на результати діяльності підприємства, необхідно розрахувати і проаналізувати ряд основних показників, від яких залежить ефективність діяльності підприємства.

  Показники розрахуємо до і після впровадження заходів і представимо вигляді таблиці.

  Розрахунок показників:

  Повна собівартість одиниці продукції знизилася, тому оптову ціну на продукцію можна залишити на вихідному рівні.

  Рік овой обсяг реалізації продукції

  Річний обсяг реалізації продукції в оптових цінах визначається за формулою (8).

  Приймаємо, що оптова ціна (Цопт) після впровадження техніко-економічних заходів не змінилася.

  До впровадження заходів:

  РПопт = 4 * (1927,34 * 1000 + 1801,45 * 2000) = 23508,64 тис. Руб .;

  Після впровадження заходів:

  РПопт = 4 * (1927,34 * 1195 + 1801,45 * 2390) = 26432,922 тис. Руб .;

  Річний обсяг реалізації продукції збільшився за рахунок збільшення обсягів виробництва.

  Річний прибуток від реалізації продукції

  Розраховується за формулами 11-13:

  До впровадження заходів:

  1. Прибуток по основній виробничій діяльності за рік:

  Пп = 23508,64-4 * 4210,787 = 6665,49 тис. Руб.

  2. Прибуток по комерційної діяльності підприємства:

  Пк = 4 * (3500-3200) / (1 + 18/100) * 225 = 345,76 тис. Руб.

  3. Прибуток по реалізаційної діяльності:

  Пр = 5705,1 + 259,3 = 5964,4 тис. Руб.

  Після впровадження заходів:

  Прибуток по основній виробничій діяльності визначається як сума обсягу реалізації виробів в оптових цінах без ПДВ і сумарних витрат на виробництво за кошторисом витрат. Отже необхідно скласти кошторис витрат на виробництво після впровадження заходів, з урахуванням зміни зовнішніх і внутрішніх факторів виробництва.

  Економічні елементи витрат

  Ціна придбання, руб. за одиницю виміру

  Ціна без ПДВ, руб. за одиницю виміру

  Витрачено за квартал, натуральні одиниці виміру

  Сума, тис. Руб.

  Метал, тонн

  3286

  2784,74

  465

  1294,904

  Паливо, тонн

  2300

  1949.15

  26

  50,677

  електроенергія,

  млн. кВтг

  1,35

  1,14

  1140000

  1299,6

  Заробітна плата (ФЗП)

  865,2

  Єдиний соціальний податок

  224,952

  Амортизація (А)

  будівлі

  машини

  12,4

  118,75

  Інші витрати

  320

  Разом витрат за квартал

  4155,484

  За отриманими даними можна розрахувати

  1. Прибуток по основній виробничій діяльності:

  Пп = 26432,922-4 * 4155.484 = 9810,986 тис. Руб.

  Приймемо, що ціни на метал при продажу підвищилися на таку ж величину (на 6%), що і при покупці, а обсяг продажу металу не змінився.

  2. Прибуток по комерційної діяльності підприємства:

  Пк = 4 * (1,06 * 3500-1,06 * 3200) / (1 + 18/100) * 255 = 274,88 тис. Руб.

  3. Прибуток по реалізаційної діяльності:

  Пр = 9810,986 + 274,88 = 10085,9 тис. Руб.

  Річний прибуток від реалізації продукції збільшилася за рахунок збільшення обсягів виробництва.

  Показники рентабельності характеризують ефективність виробництва (його прибутковість) або ефективність випуску того чи іншого виду продукції. Розрізняють такі види рентабельності:

  Рентабельність продукції:

  Рентабельність продукції - співвідношення між величиною прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) і витрат на її виробництво і реалізацію;

  Оптова ціна продукції визначається за формулою 6:

  Цопт = Сп + Преа = (1+ Р / 100) * Сп Р = (Цопт / Сп-1) * 100 (28)

  Рентабельність продукції до впровадження заходів дана в таблиці 1.

  Після впровадження заходів:

  Для вироби А: Р = (1927,34 / 1462,6-1) * 100 = 32%;

  Для виробу Б: Р = (1801.51 / 1256.47-1) * 100 = 43%.

  Рентабельність продукції збільшилася за рахунок збільшення повної собівартості вироблених виробів.

  Рентабельність продажів:

  Рпр = Пр / РПопт * 100, (29)

  де Пр - річний прибуток по реалізаційної діяльності підприємства;

  РПопт - річний обсяг реалізації продукції.

  До впровадження заходів:

  Рпр = 7011,248 / 23508,64 * 100 = 29,8%,

  Після впровадження заходів:

  Рпр = 10085,64 / 26432.922 * 100 = 38,2%.

  Рентабельність продажів збільшилася за рахунок збільшення річного прибутку і річного обсягу реалізації продукції, оскільки динаміка збільшення річного прибутку більше динаміки збільшення річного обсягу продукції, то відбулося збільшення рентабельності продажів.

  Рентабельність основних виробничих фондів.

  Рентабельність основних фондів - показує, скільки прибутку припадає на рубль ОФ.

  Середньорічна вартість основних фондів на початку року (до впровадження заходів) дорівнює сумі вартостей будівель і споруд та обладнання:

  Фсг = 2,15 + 3,8 = 5,95 млн.руб.

  РОФ = Пч / Фсг * 100, (30)

  До впровадження заходів:

  РОФ = 2 * 2687,635 / (5950) * 100 = 90%,

  Чистий прибуток підприємства після впровадження заходів визначається за формулами 12-19:

  Визначається прибуток по внеріалізаціонние діяльності:

  Пврд = 4 * (3 * 40000 + 90000) = 840 тис. Руб.

  Прибуток по реалізаційної діяльності знайдена вище і дорівнює: Пр = 10085,9 тис. Руб.

  Балансовий прибуток підприємства формується з внеріалізаціонние і реалізаційною прибутку:

  Пб = 680 + 10085,9 = 10765,9 тис. Руб.

  Оподатковуваний прибуток розраховується як різниця між балансовим прибутком підприємства і податками, які сплачуються з балансового прибутку:

  Пн = 10765.9-4 * 90 = 10405,9 тис. Руб.

  Визначається податок на дохід з цінних паперів:

  Нд = 4 * 80000 * 15/100 = 48 тис. Руб.

  Податок на прибуток по основній діяльності і від оренди:

  Нп = (10405,9-4 * 80) * 24/100 = 2,4 тис. Руб.

  Прибуток залишається в розпорядженні підприємства:

  Ппред = 10405,9-48-2,4 = 10355,5 тис. Руб.

  Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між прибутком, що залишився в розпорядженні підприємства, і сумою економічних санкцій:

  Пч = 10355,5-4 * 40 = 10195,5 тис. Руб.

  Після впровадження заходів зміниться середньорічна вартість основних фондів, а саме: = 5,95 + 2,09 = 8,04 млн. Руб.

  Таким чином після впровадження заходів рентабельність основних виробничих фондів:

  РОФ = 10195,5 / (8040) * 100 = 126,8%.

  Збільшення рентабельності основних фондів відбулося за рахунок збільшення більш швидкої динаміки зростання чистого прибутку в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.

  Фондовіддача основних фондів

  Фондовіддача - показує скільки продукції знімається з одного рубля основних фондів.

  ФО = РПопт / Фсг, (31)

  де РПопт - обсяг виробленої за рік продукції (в оптових цінах).

  До впровадження заходів:

  ФО = 23508,64 / 5950 = 3,95 руб.

  Після впровадження заходів:

  ФО = 26432,922 / 8040 = 3,3 руб.

  Зниження цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки зростання обсягу виробленої продукції в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.

  фондомісткість продукції

  Фондомісткість - скільки основних фондів припадає на один рубль продукції.

  ФЕ = 1 / ФО * 100, (32)

  До впровадження заходів:

  ФЕ = 1 / 3,95 = 0,25 руб .;

  Після впровадження заходів:

  ФЕ = 1 / 3,3 = 0,3 руб .;

  Збільшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки зростання обсягу виробленої продукції в порівнянні з середньорічною вартістю основних фондів.

  фондоозброєність праці

  Фондоозброєність - скільки основних фондів припадає на одну людину.

  ФВ = Фсг / Чср.сп., (33)

  де Чср.сп. - середньооблікова чисельність працівників.

  До впровадження заходів:

  ФВ = 5,95 * 10/100 = 595000 тис. Руб.

  Після впровадження заходів:

  ФВ = 8,04 * 10/100 = 804000 тис. Руб.

  Збільшення цього показника відбулося за рахунок зростання середньорічної вартості основних фондів.

  Витрати на 1 руб. товарної продукції:

  Витрати на 1 руб. показують, скільки необхідно вкладень, щоб отримати один карбованець товарної продукції.

  З т = Сс / РПопт, (34)

  де Сс - повна собівартість продукції на весь випуск (тис. руб.);

  РПопт - обсяги виробництва і реалізації виробів А (Б) за рік (тис. Руб.).

  До впровадження заходів:

  Для вироби А: З т = 1541,87 / 1927,34 = 0,8

  Для виробу Б: З т = 2668,91 / 3602,9 = 0,74

  Після впровадження заходів:

  Для вироби А: З т = 1749,9 / 2302,765 = 0,76 руб .;

  Для виробу Б: З т = 3003,04 / 4305,465 = 0,69 руб.

  Зменшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки росту повної собівартості виробленої продукції в порівнянні з обсягами виробництва та реалізації продукції.

  металоємність

  Металоємність - відношення вартості використаної сировини (металу) до вартості випущеної продукції.

  М = Зм / Сс,

  де Зм-витрати на метал;

  Сс-повна собівартість продукції

  До впровадження заходів:

  Для вироби А: М = 525,42 / 1541,87 = 0,34;

  Для виробу Б: Нр = 394,068 / 1334,45 = 0,295;

  Після впровадження заходів:

  Для вироби А: Нр = 517,96 / 1462,6 = 0,35

  Для виробу Б: Нр = 388,89 / 1256,47 = 0,31.

  Збільшення цього показника відбулося за рахунок більш швидкої динаміки росту повної собівартості виробленої продукції в порівнянні з витратами на метал.

  Вироблення на одного працюючого

  Вироблення характеризує кількість продукції, робіт або послуг припадають на одного працівника.

  В = РПопт / Чср.сп, (35)

  де РПопт - обсяги виробництва і реалізації виробів за рік;

  Чср.сп. - середньооблікова чисельність працівників.

  До впровадження заходів:

  В = 23508,64 / 100 = 235,0864 тис. Руб .;

  Після впровадження заходів:

  В = 26432,922 / 100 = 264,329 тис. Руб.

  Збільшення цього показника відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.

  Величини показників і їх зміна (абсолютне і відносне) представимо вигляді таблиці:

  показник

  до впровадження

  після впровадження

  абсолютна зміна

  відносне зміна

  Річний обсяг реалізації продукції (тис. Руб.)

  23508,64

  26432,922

  2924,28

  12,4

  Річний прибуток від реалізації продукції (руб.)

  7011,252

  10085,9

  3074,648

  43.9

  Рентабельність продажів (%)

  29,8

  38,2

  8,4

  28,2

  Рентабельність продукції (%)

  виріб А

  виріб Б

  25

  35

  32

  43

  7

  8

  28

  23

  Рентабельність ОФ (руб.)

  90

  126,8

  36,8

  40,9

  Фондовіддача ОФ (руб.)

  3,95

  3,3

  -0,65

  16,46

  Фондомісткість ОФ (руб.)

  0,25

  0,3

  0,05

  20

  Витрати на 1 руб. товарної продукції (руб.):

  виріб А

  виріб Б

  0,8

  0,74

  0,76

  0,69

  -0,04

  -0,05

  5

  6,8

  Металоємність (руб.)

  виріб А

  виріб Б

  0,34

  0,295

  0,35

  0,31

  0,01

  0,015

  2,94

  5,08

  Вироблення на одного працюючого (тис. Руб.):

  235,0864

  264,329

  29,24

  12,44

  Як видно з таблиці, після проведення техніко-економічних заходів, спрямованих на зміну собівартості продукції, очікуваний результат був досягнутий, т.е. собівартість продукції знизилася. А також досягнутий хороший результат щодо збільшення чистого прибутку підприємства. Незважаючи на те, що термін окупності капітальних вкладень в здійснення заходів становить 1,86 року, динаміка зміни показників ефективності виробництва лежить в межах 0-50%, що дозволить в найближчому часі ще більше збільшити прибуток підприємства.

  висновок

  Зниження собівартості є обов'язковою умовою збільшення прибутку підприємства і підвищення ефективності його роботи; зниження собівартості відіграє також важливу роль в підвищенні конкурентоспроможності продукції підприємства.

  Собівартість продукції є комплексним показником, в якому відображено вплив великої кількості чинників.

  У цій роботі проводився розрахунок собівартості продукції до і після впровадження науково-технічних заходів. В результаті чого стало очевидно, що проводяться на підприємстві заходи, привели до хорошого результату, а саме: знизилася собівартість виробів (на 74,98 руб. / Шт. Вироби А і на 79,27 руб. / Шт. Вироби Б), збільшився обсяг виробництва без збільшення чисельності працівників (на 195 шт. вироби а і 390 шт. вироби Б), а так само відбулося зниження норми витрати металу (на 7%), і зниження витрат електроенергії (на 5%). Незважаючи на зростання зарплати виробничих робітників (на 3%) і зростання загальної суми умовно - постійних витрат (1,2%) чистий прибуток підприємства в розрахунку за рік значно зросла на 4820,23 тис. Руб., А хороша динаміка показників ефективності виробництва дозволяє говорити про подальше збільшення прибутку.

  бібліографічний список

  1. Економіка підприємства .: Підручник / За редакцією проф. Н.А. Сафронова. - М .: «Юрист», 2000..

  2. Економіка підприємства (фірми): Підручник для вузів / Під ред. О.І. Волкова. - М .: ИНФРА-М, 2002.

  3. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфинкеля. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

  4. Економіка підприємства / За редакцією В.М. Семенова. - М .: Центр економіки і маркетингу, 1998..

  5. Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М .: Інформаційно - впроваджувальний центр «Маркетинг», 1999. - 693 с.

  6. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства. - М .: ИНФРА - М, 2001..

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічне обгрунтування ефективності впровадження науково-технічних заходів

  Скачати 22.08 Kb.