Дата конвертації24.11.2018
Розмір40.69 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 40.69 Kb.

Економічне обгрунтування проекту металообробного підприємства

Витрати на поточний ремонт обладнання (5%) = 640107 * 0,05 = 32005,4 грн.

Витрати на ремонт пристосувань (5%) = 48008,03 * 0,05 = 2400,40 грн.

Витрати по ст. 3: 640107 + 32005,4 + 2400,40 = 674512,8 грн.

Стаття 4. "Допоміжні матеріали", до яких відносяться мастила, обтиральні матеріали, гас, бензин, гума та інші матеріали для поточного ремонту обладнання.

140 * 6 = 840 грн.

Стаття 5. "Амортизація", в яку включається амортизація обладнання і дорогого інструменту.

Обладнання - 640107 * 0,15 = 96016,05 грн.

Інструменту - 32005,4 * 0,15 = 4800,81 грн.

Витрати по інструментальному цеху:

2640 + 874,5 + 674512,8 + 840 + 96016,05 + 4800,81 = 779684,16 грн.

Ремонтно-механічний цех

Стаття 1. "Зміст обладнання, утримання і відновлення інструменту та інвентарю".

Витрати по ст. 1: 2 * 240 = 480 грн.

Стаття 2. "Енергія, стиснене повітря, вода для виробничих цілей".

Р Е = 0,25 * (3,808 * 2) * 1920,24 * 1 * 0,7 = 2559,30 кВт

З Е = 2559,30 * 0,088 = 225,22 грн.

Р В = 0,6 * 2 * 0,8 * 1920,24 * 1 * 0,7 / 1000 = 1,30 м 3

З У = 1,30 * 1,36 = 1,77 грн.

Р СЖ.В. = 2,0 * 2 * 0,6 * 1920,24 * 1 * 0,7 = 3226м 3

З СЖ.В. = 3226 * 0,02 = 64,52 грн.

Витрати по ст. 2: 225,22 + 1,77 + 64,52 = 291,51 грн.

Стаття 3. "Витрати на поточний ремонт обладнання, транспортних засобів, дорогого інструменту", в якій витрати визначаються у відсотках від вартості обладнання і пристосувань.

Середня вартість верстата = 106684,50 грн.

Вартість верстатів в інструментальному цеху = 106684,50 * 2 = 213369 грн.

Витрати на монтаж і транспортування (8%) = 213369 * 0,08 = 17069,52 грн.

Вартість пристосувань (7,5%) = 213369 * 0,075 = 16002,68 грн.

Вартість інструменту (5%) = 213369 * 0,05 = 10668,45 грн.

Вартість виробничого інвентарю (3%) = 213369 * 0,03 = 6401,07 грн.

Витрати на поточний ремонт обладнання (5%) = 213369 * 0,05 = 10668,45 грн

Витрати на ремонт пристосувань (5%) = 16002,68 * 0,05 = 800,14 грн.

Витрати по ст. 3: 17069,52 + 10668,45 + 800,14 = 28538,11 грн.

Стаття 4. "Допоміжні матеріали", до яких відносяться мастила, обтиральні матеріали, гас, бензин, гума та інші матеріали для поточного ремонту обладнання.

140 * 2 = 280 грн.

Стаття 5. "Амортизація", в яку включається амортизація обладнання і дорогого інструменту.

Обладнання - 106684,50 * 0,15 = 16002,68 грн.

Інструменту - 10668,45 * 0,15 = 1600,27 грн.

Витрати по ремонтно-механічному цеху:

480 + 291,51 + 28538,11 + 280 + 16002,68 + 1600,27 = 47192,57 грн.

Витрати РСЕО по заводу: 851655,21 + 117674,33 + 779684,16 + 47192,57 = = 1796206,27 грн.

4.7 Загальновиробничі витрати

цехи

чисельність робітників

Основні і допоміжні

Керівники, фахівці

механоскладальний

59

9

термічний

39

8

інструментальний

20

4

Ремонтно - механічний

6

1

механоскладальний цех

До кошторису загальновиробничих витрат включаються витрати з управління та обслуговування цеху; заробітна плата апарату управління цехом, амортизація і витрати з утримання та поточного ремонту будівлі, споруд та інвентарю загальноцехового призначення, витрати по досвідченим дослідженням, раціоналізації і винахідництва цільового характеру, витрати на заходи з охорони праці та інші витрати.

Укрупнений розрахунок кошторису цехових витрат можна провести за такими статтями.

Визначимо площу і об'єм будівель, включаючи побутові та адміністративні кімнати.

Питома площа побутових приміщень на одну людину = 1,22 м 2;

адміністративних - 3,25 м 2.

Висота виробничих будівель для холодних цехів = 8 м,

для адміністративних і побутових - 3,3 м

S цеху = 1301,27 м 2

S побут = 59 * 1,22 = 71,98 м 2

S адм = 9 * 3,25 = 29,25 м 2

S заг = 1402,50 м 2

V цеху = 7807,59 м 3

V побут = 71,98 * 3,3 = 237,54 м 3

V адм = 29,25 * 3,3 = 96,53 м 3

V заг = 8141,66 м 3

Стаття 1. "Утримання будинків і споруд", до якої відносяться витрати на електроенергію для освітлення, пар для опалення, воду для побутових потреб, матеріали та інші витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд. Річні витрати електроенергії для освітлення, кВт, ч:

Р Е Fосв S Ц

Р Е = --------------------------,

1000

де Р Е - середня витрата електроенергії на 1 м 3 площі цеху, Вт / год;

Fосв - річна освітлювальна навантаження, ч;

S Ц-площа цеху, м

Р Е = 20 * 2100 * 1402,50 / 1000 = 58905 кВт

Витрати на електроенергію протягом року

З Е = Р Е Ц Е.О.

де Ц Е.О. - ціна 1 кВт, ч освітлювальної енергії, грн.

З е = 58905 * 0,088 = 5183,64 грн.

Потреба в парі для опалення протягом року, Гкал:

q Т Tо V З

Р п = -------------------,

10 6

де q Т - витрата теплоти на 1 м 3 будівлі, ккал / год;

Те-кількість годин в опалювальному періоді, год;

V З - обсяг будівлі цеху, м 3

Р п = 20 * 4320 * 8141,66 / 1000000 = 703,45 Гкал

вартість пара

З П = Р П Ц П

де Ц П - ціна 1 Гкал пари, грн.

З п = 703,45 * 40 = 28137,60 грн.

Витрата води для господарсько-питних потреб, м 3:

q ВП RD p

Р ВП = --------------------------,

1000

де q ВП - витрата води на одного працюючого в зміну, л;

R - кількість працюючих, чол .;

D p - число днів роботи за рік, дні;

Р вп = 30 * 68 * 254/1000 = 518,16 м 3

Витрата води для душових, м 3:

Р ВД = q ВД R 1 D p / 1000

де q ВД - витрата води на одного робочого, який користується душем, л / день;

R 1 - кількість робітників, які користуються душем

Р ВД = 50 * 59 * 254/1000 = 749,30 м 3

Загальний витрата води

Р В = Р ВП + Р ВД

Р В = 518,16 + 749,30 = 1267,46 м 3

Вартість води визначається

З У = Р В Ц У

де Ц В - ціна 1м 3 води, грн.

З У = 1267,46 * 1,36 = 1723,75 грн.

Витрати на матеріали та інші потреби, пов'язані з утриманням будинків і споруд, визначається в процентному відношенні від вартості будівель і споруд.

Вартість будівель при вартості будівництва 1 м 3 промислових будівель 35 грн., А побутових - 38 грн .:

(7807,59 * 35) + ((237,54 + 96,53) * 38) = 285960,31 грн.

Витрата на матеріали та інші витрати становлять 3%:

285960,31 * 0,03 = 8578,81 грн.

Витрати по ст. 1: 5183,64 + 28137,60 + 1723,75 + 8578,81 = 43623,80 грн.

Стаття 2. "Ремонтний фонд", до якої відносяться витрати, пов'язані з поточним ремонтом будівель, споруд та інвентарю. Витрати визначаються у відсотках від вартості основних фондів.

Вартість общецехового інвентарю становить 1,5% вартості обладнання цеху

2 880 480 * 0,015 = 43207,20 грн

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю складають 3,5%:

(43207,20 + 285960,31) * 0,035 = 285960,35 грн.

Стаття 3. "Заробітна плата", в яку включається: основна і додаткова заробітна плата керівників, фахівців і службовців і відрахування на соцстрах від заробітної плати цих категорій трудящих.

9 * 1000 = 9000 грн. (Оклади)

9000 * 12 = 108000 грн. (за рік)

108000 * 0,375 = 40500 грн. (На соц. Страх.)

Витрати по ст. 3: 108000 + 40500 = 148500 грн.

Стаття 4. "Амортизація", до якої відноситься амортизація будівель, споруд та цінного інвентарю. Амортизаційні відрахування можуть бути обчислені у відсотках від первісної вартості будівель, споруд та інвентарю.

Амортизація будівель і споруд - 5:

285960,31 * 0,05 = 14298,02 грн.

інвентарю - 15:

43207,20 * 0,15 = 6 481,08 грн.

Витрати по ст. 4: 14298,02 + 6 481,08 = 20779,10 грн.

Стаття 5. "Інші витрати", до якої відносяться: витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва, витрати по охороні праці, розраховані за встановленими сумами на одного учасника виробництва, інші витрати, які визначаються у відсотковому відношенні до річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

Витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва становлять 20 грн .:

20 * 68 = 1360 грн.

Витрати з охорони праці становлять 15 грн. на одну людину:

15 * 68 = 1020 грн.

Інші витрати складають 5% річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

(33499,70 + 10325,91 + 39929,85 + 12086,87) * 0,05 = 4 792,12 грн.

Витрати по ст. 5: 1360 + 1020 + 4792,12 = 7172,12 грн.

Витрати з механоскладальних цеху:

43623,80 + 285960,35 + 148500 + 20779,10 + 7172,12 = 506035,37 грн.

термічний цех

Цехові витрати по термічному цеху становлять 130% заробітної плати основних робітників даного цеху.

47 069,73 * 1,3 = 61190,65 грн.

S цеху = 451,20 м 2

S побут = 39 * 1,22 = 47,58 м 2

S адм = 8 * 3,25 = 26 м 2

S заг = 524,80 м 2

V цеху = 3113,28 м 3

V побут = 47,58 * 3,3 = 157,02 м 3

V адм = 26 * 3,3 = 85,8 м 3

V заг = 3356,10 м 3

Вартість будівель при вартості будівництва 1 м 3 промислових будівель 35 грн., А побутових - 38 грн .:

3113,28 * 35 + ((157,02 + 85,8) * 38) = 118191,96 грн.

Витрата на матеріали та інші витрати становлять 3%:

118191,96 * 0,03 = 3545,76 грн.

Зарплата керівників:

- основна = 8 * 1 200 = 9600 грн.

- загальна за рік = 9600 * 12 = 115200 грн.

- відрахування = 115200 * 0,375 = 43200грн.

Витрати по термічному цеху: 61190,65 + 3545,76 + 43200 + 115200 = 223136,41 грн.

інструментальний цех

S цеху = 200 м 2

S побут = 20 * 1,22 = 24,4 м 2

S адм = 4 * 3,25 = 13 м 2

S заг = 237,4 м 2

V цеху = 1200 м 2

V побут = 24,4 * 3,3 = 80,52 м 2

V адм = 13 * 3,3 = 42,9 м 3

V заг = 1323,42 м 3

Стаття 1. "Утримання будинків і споруд", до якої відносяться витрати на електроенергію для освітлення, пар для опалення, воду для побутових потреб, матеріали та інші витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд. Річні витрати електроенергії для освітлення, кВт, ч:

Р Е Fосв S Ц

Р Е = -------------------,

1000

де Р Е - середня витрата електроенергії на 1 м 3 площі цеху, Вт / год;

Fосв - річна освітлювальна навантаження, ч;

S Ц-площа цеху, м

Р Е = 20 * 2100 * 200/1000 = 8400 кВт

Витрати на електроенергію протягом року

З Е = Р Е Ц Е.О.

де Ц Е.О. - ціна 1 кВт, ч освітлювальної енергії, грн.

З е = 8400 * 0,088 = 739.20 грн.

Потреба в парі для опалення протягом року, Гкал:

q Т Tо V З

Р п = ----------------,

10 6

де q Т - витрата теплоти на 1 м 3 будівлі, ккал / год;

Те-кількість годин в опалювальному періоді, год;

V З - обсяг будівлі цеху, м 3

Р п = 20 * 4320 * 1323,42 / 1000000 = 114,35 Гкал

вартість пара

З П = Р П Ц П

де Ц П - ціна 1 Гкал пари, грн.

З п = 114,35 * 40 = 4573,74 грн.

Витрата води для господарсько-питних потреб, м 3:

q ВП RD p

Р ВП = --------------,

1000

де q ВП - витрата води на одного працюючого в зміну, л;

R - кількість працюючих, чол .;

D p - число днів роботи за рік, дні;

Р вп = 30 * 24 * 254/1000 = 182,90 м 3

Витрата води для душових, м 3:

Р ВД = q ВД R 1 D p / 1000

де q ВД - витрата води на одного робочого, який користується душем, л / день;

R 1 - кількість робітників, які користуються душем

Р ВД = 50 * 20 * 254/1000 = 254 м 3

Загальний витрата води

Р В = Р ВП + Р ВД

Р В = 182,90 + 254 = 436,90 м 3

Вартість води визначається

З У = Р В Ц У

де Ц В - ціна 1м 3 води, грн.

З У = 436,90 * 1,36 = 594,20 грн.

Витрати на матеріали та інші потреби, пов'язані з утриманням будинків і споруд, визначається в процентному відношенні від вартості будівель і споруд.

Вартість будівель при вартості будівництва 1 м 3 промислових будівель 35 грн., А побутових - 38 грн .:

1200 * 35 + ((80,52 + 42,9) * 38) = 46689,96 грн.

Витрата на матеріали та інші витрати становлять 3%:

46689,96 * 0,03 = 1400,70 грн.

Витрати по ст. 1: 739.20 + 4573,74 + 594,20 + 1400,70 = 7307,84 грн.

Стаття 2. "Ремонтний фонд", до якої відносяться витрати, пов'язані з поточним ремонтом будівель, споруд та інвентарю. Витрати визначаються у відсотках від вартості основних фондів.

Вартість общецехового інвентарю становить 1,5% вартості обладнання цеху

640107 * 0,015 = 9601,61 грн

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю складають 3,5%:

(46689,96 + 9601,61) * 0,035 = 1970,21 грн.

Стаття 3. "Заробітна плата", в яку включається: основна і додаткова заробітна плата керівників, фахівців і службовців і відрахування на соцстрах від заробітної плати цих категорій трудящих.

4 * 900 = 3600 грн. (Оклади)

3600 * 12 = 43200 грн. (за рік)

43200 * 0,375 = 16200 грн. (На соц. Страх.)

Витрати по ст. 3: 43200 + 16200 = 59400 грн.

Стаття 4. "Амортизація", до якої відноситься амортизація будівель, споруд та цінного інвентарю. Амортизаційні відрахування можуть бути обчислені у відсотках від первісної вартості будівель, споруд та інвентарю.

Амортизація будівель і споруд - 5:

46689,96 * 0,05 = 2334,50 грн.

Інвентарю - 15:

9601,61 * 0,15 = 1440,24 грн.

Витрати по ст. 4: 2334,50 + 1440,24 = 3774,74 грн.

Стаття 5. "Інші витрати", до якої відносяться: витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва, витрати по охороні праці, розраховані за встановленими сумами на одного учасника виробництва, інші витрати, які визначаються у відсотковому відношенні до річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

Витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва складають: 20 грн .:

20 * 24 = 480 грн.

Витрати з охорони праці становлять 15 грн. на одну людину:

15 * 24 = 360 грн.

Інші витрати складають 5% річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

(28283,64 + 4532,58) * 0,05 = 1640,811 грн.

Витрати по ст. 5: 480 + 360 + 1640,811 = 2481 грн.

7307,84

1970,21

Витрати по інструментальному цеху:

7307,84 + 1970,21 + 59400 + 3774,74 + 2481 = 74933,79 грн.

Ремонтно-механічний цех

S цеху = 120 м 2

S побут = 6 * 1,22 = 7,32м 2

S адм = 1 * 3,25 = 3,25 м 2

S заг = 130,57 м 2

V інстр = 720 м 2

V побут = 7,32 * 3,3 = 24,16м 3

V адм = 3,25 * 3,3 = 10,73 м 3

V заг = 754,89 м 3

Стаття 1. "Утримання будинків і споруд", до якої відносяться витрати на електроенергію для освітлення, пар для опалення, воду для побутових потреб, матеріали та інші витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд. Річні витрати електроенергії для освітлення, кВт, ч:

Р Е Fосв S Ц

Р Е = --------------------,

1000

де Р Е - середня витрата електроенергії на 1 м 3 площі цеху, Вт / год;

Fосв - річна освітлювальна навантаження, ч;

S Ц-площа цеху, м

Р Е = 20 * 2100 * 130,57 / 1000 = 5484 кВт

Витрати на електроенергію протягом року

З Е = Р Е Ц Е.О.

де Ц Е.О. - ціна 1 кВт, ч освітлювальної енергії, грн.

З е = 5484 * 0,088 = 483 грн.

Потреба в парі для опалення протягом року, Гкал:

q Т Tо V З

Р п = ---------------------,

10 6

де q Т - витрата теплоти на 1 м 3 будівлі, ккал / год;

Те-кількість годин в опалювальному періоді, год;

V З - обсяг будівлі цеху, м 3

Р п = 20 * 4320 * 754,89 / 1000000 = 65,22 Гкал

вартість пара

З П = Р П Ц П

де Ц П - ціна 1 Гкал пари, грн.

З п = 65,22 * 40 = 2608,90 грн.

Витрата води для господарсько-питних потреб, м 3:

q ВП RD p

Р ВП = --------------------,

1000

де q ВП - витрата води на одного працюючого в зміну, л;

R - кількість працюючих, чол .;

D p - число днів роботи за рік, дні;

Р вп = 30 * 7 * 254/1000 = 53,34 м 3

Витрата води для душових, м 3:

Р ВД = q ВД R 1 D p / 1000

де q ВД - витрата води на одного робочого, який користується душем, л / день;

R 1 - кількість робітників, які користуються душем

Р ВД = 50 * 6 * 254/1000 = 76,20 м 3

Загальний витрата води

Р В = Р ВП + Р ВД

Р В = 53,34 + 76,2 = 129,54 м 3

Вартість води визначається

З У = Р В Ц У

де Ц В - ціна 1м 3 води, грн.

З У = 129,54 * 1,36 = 176,17грн.

Витрати на матеріали та інші потреби, пов'язані з утриманням будинків і споруд, визначається в процентному відношенні від вартості будівель і споруд.

Вартість будівель при вартості будівництва 1 м 3 промислових будівель 35 грн., А побутових - 38 грн .:

720 * 35 + ((24,16 + 10,73) * 38) = 26525,82 грн.

Витрата на матеріали та інші витрати становлять 3%:

26525,82 * 0,03 = 795,78 грн.

Витрати по ст. 1: 483 + 2608,90 + 176,17 + 795,78 = 4063,85 грн.

Стаття 2. "Ремонтний фонд", до якої відносяться витрати, пов'язані з поточним ремонтом будівель, споруд та інвентарю. Витрати визначаються у відсотках від вартості основних фондів.

Вартість общецехового інвентарю становить 1,5% вартості обладнання цеху:

213369 * 0,015 = 3200,54 грн.

Витрати на поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю складають 3,5%:

(26525,82 + 3200,54) * 0,35 = 10404,23 грн.

Стаття 3. "Заробітна плата", в яку включається: основна і додаткова заробітна плата керівників, фахівців і службовців і відрахування на соцстрах від заробітної плати цих категорій трудящих.

1 * 1500 = 1500 грн. (Оклади)

1500 * 12 = 18000 грн. (за рік)

18000 * 0,375 = 6750 грн. (На соц. Страх.)

Витрати по ст. 3: 18000 + 6750 = 24750 грн.

Стаття 4. "Амортизація", до якої відноситься амортизація будівель, споруд та цінного інвентарю. Амортизаційні відрахування можуть бути обчислені у відсотках від первісної вартості будівель, споруд та інвентарю.

Амортизація будівель і споруд - 5:

26525,82 * 0,05 = 1826,29 грн.

Інвентарю - 15:

3200,54 * 0,15 = 480,08 грн.

Витрати по ст. 4: 1826,29 + 480,08 = 2306,37 грн.

Стаття 5. "Інші витрати", до якої відносяться: витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва, витрати по охороні праці, розраховані за встановленими сумами на одного учасника виробництва, інші витрати, які визначаються у відсотковому відношенні до річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

Витрати по раціоналізації, удосконалення та винахідництва становлять 20 грн .:

20 * 7 = 140 грн.

Витрати з охорони праці становлять 15 грн. на одну людину:

15 * 7 = 105 грн.

Інші витрати складають 5% річного фонду прямої заробітної плати виробничих робітників.

(7826,90 + 1421,53) * 0,05 = 462,42 грн.

Витрати по ст. 5: 140 + 105 + 462,42 = 707,42грн.

Витрати по інструментальному цеху:

4063,85 + 10404,23 + 24750 + 2306,37 + 707,42 = 42231,87 грн.

Сума загальновиробничих витрат по всіх цехах:

506035,37 + 223136,41 + 74933,79 + 42231,87 = 846337,44 грн.

4.8 Загальногосподарські витрати

У цю статтю калькуляції включаються витрати з управління та обслуговування підприємства, витрати на пожежну і сторожову охорону, поточні витрати пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, платежі по обов'язковому страхуванню майна, податки, збори та інші обов'язкові платежі в бюджет, що включаються в собівартість продукції та ін.

При розрахунку окремих складових загальногосподарських витрат рекомендується:

a) розрахунок відрахувань в державний інноваційний фонд здійснити як 7% від фонду оплати праці;

ФОП = 192 752,39 + (108000 + 115200 + 43200 + 18000) = 477152,39 грн.

477152,39 * 0,07 = 33400,67 грн. (Відрахування)

б) розрахунок комунального податку здійснювати за формулою

П кому = 0,05 Ч факт * 3 min * T раб

де Ч факт - фактична чисельність працюючих, чол .;

3 min - неоподатковуваний мінімум (17 грн.);

T раб - число місяців в аналізованому періоді

П кому = 0,05 * 146 * 17 * 12 = 1489,2 грн.

в) розрахунок податку на землю

П з = б * У S i * 1,5

i

У S i - сума площі будівель всіх цехів і будівель заводу управління, м 2;

б - ставка плати - 2,28 грн. за 1м 2

П з = 2,28 * (1301,27 + 451,20 + 200 + 120) * 1,5 = 7087,85 грн.

Решта складових господарських витрат можна розрахувати укрупнено, приймаючи за основу співвідношення загальногосподарських і загальновиробничих витрат на рівні 0,8.

846337,44 * 0,8 = 677069,95 грн.

Загальні витрати: 33400,67 + 1489,2 + 7087,85 + 677069,95 = 719047,67 грн.

4.9 Позавиробничі комерційні витрати

До цієї статті калькуляції відносяться витрати на реалізацію продукції, зокрема на рекламу і передпродажну підготовку т о варів, витрати на тару і упаковку, на оплату послуг транспортно - експедиційних, страхових і посередницьких організ ацій, вартість яких включається до ціни продукції згідно з умовами п про ставки.

Ці витрати рекомендується включати в калькуляцію собівартості продукції пропорційно виробничої собівартості цієї продукції кції в розмірі 20%.

Табл.4.9.1

статті калькуляції

Витрати, грн.

1. Сировина і матеріали

4534735,64

2. Зворотні відходи (-)

187979,44

3. Загальний фонд ЗП (без АУП)

192752,39

4. Відрахування (без АУП)

72282,15

5. РСЕО

1796206,27

6. Загальновиробничі витрати

846337,44

7. Загальногосподарські витрати

719047,67

виробнича собівартість

8349341

Позавиробничі комерційні витрати (17%) = 8349341 * 0,17 = 1419387,97 грн.

5. Розрахунок капітальних вкладень в основні фонди

Вартість побутових, промислових і адміністративних приміщень:

Механоскладальний - 285960,31 грн.

Термічний - 118191,96 грн. 477368,05 грн.

Інструментальний - 46689,96 грн.

Ремонтно-механічний - 26525,82 грн.

Площа на одного працюючого в заводоуправлінні складає 12 м 2, вартість 1 м 3 - 38 грн.

Трудящих в заводоуправління: 124 * 0,17 = 21 чол.

S = 21 * 12 = 252 м 2

V = 252 * 3,3 = 831,60 м 3

Вартість = 831,60 * 38 = 31600,80 грн.

Загальні капітальні витрати = 477368,05 + 31600,80 = 508968,85 грн.

Структура основних фондів в загальній вартості,%

ОФ

%

Грн.

будинки

39,4

508968,85

споруд

4,3

55547,36

передавальні пристрої

1,8

23252,38

Силові машини і обладнання

1,6

20668,79

Робочі машини і обладнання

48,4

625230,77

Транспортні засоби

1,1

14209,79

Вимірювальні пристрої та прилади

1,2

15501,59

Інструменти

0,8

10334,39

Виробничо - господарський інвентар

1,4

18085,19

Загальна вартість = 508968,85 / 0,394 = 1291799,11 грн.

6. Розрахунок ціни продукції

Повна собівартість = виробнича собівартість + позавиробничі витрати

719047,67 + 8349341 = 9068388,67 грн.

Повна собівартість одиниці продукції = 9068388,67 / 98700 = 91,88 грн.

Ціна на виріб = 91,88 * 1,25 = 114,85 грн. (Рівень рентабельності 25%)

Відпускна ціна одиниці виробу:

Ціна одиниці виробу з ПДВ. ПДВ = 114,85 * 0,2 = 22,97 грн.

Відпускна ціна = 114,85 + 22,97 = 137,82 грн.

Сумарна виручка підприємства = 137,82 * 98700 = 13602834 грн.

Сума ПДВ в бюджет = 13602834 * 0,20 = 2720566,80 грн.

Податок, виплив. в бюджет = 2720566,80 - 906083,13 = 1814483,67 грн.

7. Визначення порога рентабельності виробництва

Постійні витрати = РСЕО + Загальновиробничі витрати + Загальногосподарські витрати + Позавиробничі витрати =

1796206,27 + 846337,44 + 719047,67 + 1419387,97 = 4780979,35 грн.

Змінні витрати = Сировина і матеріали - Зворотні відходи + Фонд ЗП + Відрахування = (906083,13 - 37595,89) + 192 752,39 + 72282,15 = 1133521,78 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції = 1133521,78 / 98700 = 11,49 грн

ТБК = Постійні витрати / (Ціна - Змінні витрати на одиницю продукції) = 4780979,35 / (137,82 - 11,49) = 37846

Поріг рентабельності = 4780979,35 / (137,82 - 11,49) = 37846 шт.

8. Розрахунок техніко-економічних показників підприємства, що проектується

Система техніко-економічних показників повинна дати повне уявлення про можливі результати діяльності пре д прийняття.

Приблизний перелік показників, які необхідно ра з вважати в це му розділі : Обсяг товарної продукції, прибуток, що підлягає опода б додатком, чистий прибуток , Витрати на 1 грн. товарної продукції, вироблення на одного працюючого, вироблення на одного робочого .

Всі результати розрахунків зводяться в таблицю, де до перечити з ленним вище показниками, додатково зазначаються такі: собівартість 1 продукції, ціна вироби відпускна, рентабельність ь ність продукції, планований обсяг випуску продукції, поріг рентабельності виробництва.

показники

Формула розрахунку

Величина, грн.

Обсяг товарної п продукції

Про тов. пр. = Ц од * V

137,82 * 98700 = 13602834

Прибуток, що підлягає

оподаткуванню

П але = О тов. пр - FC - VC

13602834 - 37846 - 11,49 = = 13564976,51

Чистий прибуток

ПП = 0,7 * П але

0,7 * 13564976,51 =

= 9495483,56

Витрати на 1 грн. товарної продукції

З од = С од / Ц од

91,88 / 137,82 = 0,67

Вироблення на одного працюючого

= О тов. пр / R

13602834/146 = 93170,10

Виробіток на одного робітника

= О тов. пр / R 1

13602834/124 = 109700,27

Собівартість одиниці продукції

91,88

Ціна виробу відпускна

137,82

рентабельність продукції

= (ПП / З заг) * 100

(9495483,56 / 9068388,67) * 100 = 104,71

Планований обсяг випуску продукції

98700

Поріг рентабельності виробництва

37846 шт.

висновок

Проаналізувавши всі отримані техніко-економічні показники, можна зробити висновки, що наше підприємство рентабельно, так як обсяг виробництва в точці беззбитковості менше планованого обсягу випуску. Витрати окупляться через 2-2,5 року, що є дуже коротким періодом повернення вкладених коштів.

Список використаної літератури

1. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту по курсу "Економіка підприємств" для студентів денної та заочної форм навчання /Сост.:Н.С. Поповенко, Т.І. Черкасова, Е.А. Бельтюков, А.А. Чугунов. - Одеса: ОДПУ, 1998.-С.

2. «Економіка підприємства (фірми). Практикум »Автор - О. І. Волков Видавництво: Инфра-М - 2006

3. «Економіка підприємства»: Навчальний посібник. - Харків. Автор - Ю. І. Продіус. Видавець - Одіссей, 2006

4. «Економіка. Завдання і тести »Автор: В. З. Черняк. Видавництво - Владос, 2001.

5. Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про оподаткування прибутку підприємств "- від 01.07.2004 р №1957-IV (витяг)


Головна сторінка


    Головна сторінкаЕкономічне обгрунтування проекту металообробного підприємства

Скачати 40.69 Kb.