• Список літератури


 • Дата конвертації04.08.2017
  Розмір5.75 Kb.
  Типкурсова робота

  Економічні інформаційні системи і їх складові

  ательств і т.п.

  Показники стійкості - характеризують фінансову незалежність і платоспроможність компанії, включають різні представлення співвідношень між джерелами фінансування (коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт покриття відсотків і т.п.).

  Інвестиційні критерії, що характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства.

  Показники ефективності інвестицій (дисконтовані Cash-Flow критерії) - чистий приведений дохід, період окупності проекту, внутрішня норма рентабельності та інші показники, які використовуються для комплексного аналізу проекту.

  Оформлення і перегляд вихідних даних, підготовлених програмою, виконуються в розділі «Результати».

  Розділ містить дев'ять модулів:

  · Прибутки - збитки;

  · Кеш-фло;

  · Баланс;

  · Звіт про використання прибутку;

  · Деталізація результатів;

  · Таблиці користувача;

  · Графіки;

  · Звіт;

  · Експертне заключення.

  Модуль «Деталізація результатів» надає можливість деталізувати результати розрахунку проекту. Всього можна використовувати до 30 стандартних таблиць, що відображають стан і результати проекту.

  В системі зручно створювати великі таблиці користувача на основі даних всіх підсумкових таблиць. Для цього використовуються прототипи розрахункових формул. Застосування автосоздаваемих таблиць дозволяє швидко ввести шаблони формул в різні рядки таблиці користувача, а потім перетворити їх в стандартну таблицю з різними розрахунковими формулами для кожного рядка. При формуванні користувальницьких таблиць можна тепер використовувати також дані балансу, що характеризує стан підприємства на момент початку проекту.

  8. Аналіз проекту.

  У цьому розділі програми міститься набір різноманітних інструментів для дослідження фінансової ефективності розробленого проекту. Тут можна вивчити динаміку фінансових коефіцієнтів, розглянути показники ефективності інвестицій, досліджувати чутливість проекту і його стійкість до змін випадкових чинників.

  Розділ складається з 9-ти модулів:

  · Фінансові показники;

  · Ефективність інвестицій;

  · Доходи учасників;

  · Аналіз чутливості;

  · Аналіз беззбитковості;

  · Монте Карло;

  · Аналіз змін;

  · Доходи підрозділів;

  · Оцінка бізнесу.

  9. Актуалізація.

  Розділ «Актуалізація» призначений для здійснення контролю за ходом виконання проекту. Тут можна ввести актуальні дані про фактичні надходження і виплати, переглянути актуалізований звіт про рух грошових коштів та отримати звіт про неузгодженості планованих і фактичних грошових потоків.

  Project Expert дозволяє користувачам отримати стратегічну перевагу в отриманні кредитів, залучення інвестицій, виборі партнерів по бізнесу і в створенні планів перспективного розвитку підприємства.

  висновок

  На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

  Економічна інформаційна система - це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього інформаційного зв'язку економічного об'єкта, методів, засобів, фахівців, що беруть участь в процесі обробки інформації і виробленні управлінських рішень.

  Економічні інформаційні системи класифікуються за характером використання інформації (інформаційно-пошукові та інформаційно-вирішальні), за характером оброблюваних даних (інформаційно-довідкові системи і системи обробки даних), за ознакою структурованості завдань (структуровані, неструктуровані, частково структуровані).

  Інформаційні системи, що розробляють альтернативи рішень, можуть бути модельними або експертними.

  Основні підсистеми економічної інформаційної системи: технічна, математична, інформаційна, програмна, лінгвістична, організаційна, правова, ергонометріческая.

  До основних функцій економічних інформаційних систем відносяться функції збору та реєстрації інформаційних ресурсів, їх зберігання, обробка, актуалізація, а так само обробка запитів користувача.

  Project Expert - економічна інформаційна система, призначена для створення і аналізу фінансової моделі нового, ще не створеного, або діючого підприємства незалежно від його галузевої приналежності і масштабів. З її допомогою можна створювати проекти будь-якої складності - від розрахунку окупності нового обладнання до оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємства.

  Список літератури

  1. Ісакова А.І. Основи теорії економічних інформаційних систем. Томськ: ТУСУР, 2000..

  2. Краснова Т.В. Порівняльний аналіз ефективності найбільш відомих СУБД. Астрахань, 1995.

  3. Мишенин А.І. Теорія економічних інформаційних систем: Підручник для вузів. Вид. 4-е, доп., Перераб. М: Фінанси і статистика, 2002.

  4. Смирнова Г.Н., Сорокін А.А., Тельнов Ю.Ф. Проектування економічних інформаційних систем: Підручник для вузів. М: Фінанси і статистика, 2003.

  5. Хортон Л.С. Єдина інформаційно-освітнє середовище // Матеріали IV Міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми науки та освіти». Ялта, 2003.

  6. Хортон Л.С. Інформатика і системно-інформаційна картина світу. Астрахань, 2003.

  7. http: www.pro-invest.com

  ...........