• 2.2. Розрахувати показники ліквідності фірми за базовий і звітний рік; темпи їх зміни.
 • 2.3. Розрахувати абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства; дати оцінку фінансової стійкості підприємства.
 • 1.4. Розрахувати швидкість і час обороту дебіторської та кредиторської заборгованості. Інформацію представити графічно.
 • 1.5. Розрахувати вплив різних чинників на величину потреби в дебіторської заборгованості.
 • Глава 3. Управління дебіторською заборгованістю як організаційна міра поліпшення діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Росинструмент».
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації27.08.2017
  Розмір31.62 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 31.62 Kb.

  Економічний аналіз "ВАТ Росинструмент". Управління дебіторською заборгованістю як організаційна міра по поліпшенню діяльності підприємства

  td>

  Доходи майбутніх періодів

  Резерви майбутніх витрат

  Інші короткострокові зобов'язання

  Разом у розділі V (позиковий капітал)

  92316

  110970

  БАЛАНС

  436257

  456135

  Діаграма 1.1.1. і 1.1.2. Структура СК на початок і кінець звітного періоду.

  З діаграм 1.1.1. і 1.1.2. видно, що структура СК істотно не змінилася.

  Діаграма 1.2.1. Структура кредиторської заборгованості на початок звітного періоду.

  Виходячи з даних діаграми 1.2.1. можна зробити висновок, що більшу частку в складі кредиторської заборгованості складають постачальники та підрядники (42%).

  Діаграма 1.2.2. Структура кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду.

  Виходячи з даних діаграми 1.2.2. можна зробити висновок, що структура КЗ змінилася за рахунок скорочення заборгованості перед дочірніми і залежними товариствами з 11% до 0, також можна помітити зменшення частки отриманих авансів на 8%, збільшення заборгованості перед постачальниками і підрядниками на 2%, заборгованості перед персоналом організації на 2 %, заборгованості перед бюджетом на 5% і заборгованості перед державними позабюджетними фондами на 9%.

  Діаграми 1.3.1. і 1.3.2. Структура пасивів на початок і кінець звітного періоду.

  З діаграм видно, що структура пасивів змінилася в бік збільшення частки позикового капіталу з 21% до 25%, хоча власний капітал як і раніше становить велику частку в структурі.

  2.2. Розрахувати показники ліквідності фірми за базовий і звітний рік; темпи їх зміни.

  Вихідні моделі:

  Таблиця 2. Дані про поточні зобов'язання і активи, ДС, РЦБ, рахунках до оплати і коефіцієнтах.

  На н.а.

  На к.п.

  Тек.актіви

  260338

  271122

  Тек.обяз-ва

  92316

  110970

  ДС

  534

  395

  РЦБ

  0

  0

  рахунки

  145673

  129993

  зміна

  К-т поточної ліквідності

  2,820075

  2,443201

  -15,43%

  К-т швидкої ліквідності

  1,583767

  1,174984

  -34,79%

  К-т абсолютної ліквідності

  0,005784

  0,00356

  -62,51%

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частка короткострокових боргових зобов'язань може бути покрита за рахунок легко реалізованих активів, тобто грошових коштів, цінних паперів і депозитів. Даний коефіцієнт найбільш жорсткий для оцінки платоспроможності і свідчить про можливість або неможливість за короткий термін погасити кредиторські заборгованості, що вимагають негайного погашення.

  Нормативне значення цього коефіцієнта 0,2-25. У нашому випадок він менше нормативного, це означає що фірма не здатна за короткий термін погасити кредиторські заборгованості, що вимагають негайного погашення.

  Діаграми 2.1. і 2.2. Динаміка змін показників ліквідності підприємства.

  Як видно з розрахунків і графіків, коефіцієнти ліквідності зменшилися, це сталося внаслідок значного збільшення поточних зобов'язань (приблизно на 20000).

  2.3. Розрахувати абсолютні та відносні показники фінансової стійкості підприємства; дати оцінку фінансової стійкості підприємства. Уявити результати розрахунку абсолютних показників фінансової стійкості графічно.

  Узагальненим показником фінансової стійкості є надлишок (недолік) джерел коштів для формування запасів і витрат.

  Вихідна формула:

  Таблиця 3.1. Дані про запаси, ПДВ і показнику ЗЗ.

  На н.п.

  На к.п.

  запаси

  96159

  114759

  ПДВ

  17972

  25975

  ЗЗ

  114131

  140734

  Для характеристики джерел формування ЗЗ використовуються кілька показників, які відображають різні види джерел:

  1) Наявність власних оборотних коштів

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.2. Дані про СК і ВНА.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  В НА

  175919

  185013

  СОС

  168022

  160152

  2) Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування ЗЗ

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.3. Дані про СК, ВНА і ДП.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  В НА

  175919

  185013

  ДП

  0

  0

  СДП

  168022

  160152

  3) Величина основних джерел формування ЗЗ

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.4. Дані про СК і ВНА.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  В НА

  175919

  185013

  ДП

  0

  0

  К / с кр.і позики

  92316

  110970

  ОІ

  260338

  271122

  Трьом показникам наявності джерел формування ЗЗ відповідають три показника забезпеченості ЗЗ джерелами формування:

  1) Надлишок або нестача власних оборотних коштів

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.5. Дані про СОС, ЗЗ.

  На н.п.

  На к.п.

  СОС

  168022

  160152

  ЗЗ

  114131

  140734

  ф (СОС)

  53891

  19418

  > 0

  2) Надлишок або нестача власних і довгострокових позикових джерел формування ЗЗ

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.6. Дані про СДП, ЗЗ.

  На н.п.

  На к.п.

  СДП

  168022

  160152

  ЗЗ

  114131

  140734

  ф (СДП)

  53891

  19418

  > 0

  3) Надлишок або нестача формування основних джерел ЗЗ

  Вихідна модель:

  Таблиця 3.7. Дані про ОІ, ЗЗ.

  На н.п.

  На к.п.

  ОІ

  260338

  271122

  ЗЗ

  114131

  140734

  ф (ОІ)

  146207

  130388

  > 0

  За допомогою цих показників можна визначити трикомпонентний показник типу фінансової ситуації:

  Вихідна модель:

  Використовуючи дані, отримані обчисленнями в таблицях 3.5., 3.6., 3.7. складаємо нову таблицю.

  Таблиця 3.8. Дані про СОС, СДП, ОІ.

  На н.п.

  На к.п.

  СОС

  168022

  160152

  СДП

  168022

  160152

  ОІ

  260338

  271122

  Уявімо значення знайдених показників графічно:

  На графіку видно, що всі три показники за звітний період незначно знизилися.

  Формула оцінки фінансового стану

  за отриманими показниками:

  Так як всі показники вийшли більше 0,, то отримуємо значення функції:

  Висновок: всі три показники є позитивними, що говорить про абсолютну стійкості фінансового стану підприємства.

  Розглянемо відносні показники:

  1) Коефіцієнт фінансової стійкості:,, повинен бути більше 0,75.

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.9 .:

  Таблиця 3.9. Дані про СК, довгострокових зобов'язаннях і активах.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  Долг.Обяз.

  0

  0

  активи

  436257

  456135

  КФУ

  0,7884

  0,7567

  Коефіцієнт> 0,75, що є позитивним показником для підприємства.

  2) Коефіцієнт стану ЗК і СК:

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.10 .:

  Таблиця 3.10. Дані про СК і ЗК.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  ЗК

  92316

  110970

  Ксзск

  0,2684

  0,3215

  3) Коефіцієнт автономії:

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.11 .:

  Таблиця 3.11. Дані про СК і активах.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  активи

  436257

  456135

  Кавт

  0,7884

  0,7567

  4) Коефіцієнт фінансової залежності:

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.12 .:

  Таблиця 3.12. Дані про СК і активах.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  активи

  436257

  456135

  Кфз

  1,2684

  1,3215

  5) Коефіцієнт маневреності СК:

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.13 .:

  Таблиця 3.13. Дані про СК і СОС.

  На н.п.

  На к.п.

  СК

  343941

  345165

  СОС

  168022

  160152

  КМСК

  0,4885

  0,4640

  6) Коефіцієнт забезпеченості ОС власними джерелами фінансування (повинен бути не менше 10%):

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.14 .:

  Таблиця 3.14. Дані про поточні активи і СОС.

  На н.п.

  На к.п.

  ТА

  260338

  271122

  СОС

  168022

  160152

  Фоб.ос

  64,54%

  59,07%

  Обидва значення коефіцієнта більше 10%, що свідчить про гарний фінансовий стан підприємства.

  7) Коефіцієнт забезпеченості запасів

  власними джерелами:

  Розрахуємо даний коефіцієнт, використовуючи дані таблиці 3.15 .:

  Таблиця 3.15. Дані про ЗЗ і СОС.

  На н.п.

  На к.п.

  ЗЗ

  114131

  140734

  СОС

  260338

  271122

  Коб.

  2,2810

  1,9265

  1.4. Розрахувати швидкість і час обороту дебіторської та кредиторської заборгованості. Інформацію представити графічно.

  Вихідні моделі для визначення швидкості і часу обороту ДЗ і КЗ:

  Вихідні дані представлені в таблиці 4.

  Таблиця 4. Дані про виручку, ДЗ, КЗ.

  На н.п.

  На к.п.

  ДЗ

  145673

  129993

  КЗ

  92316

  110970

  V

  140866

  163246

  v (ДЗ)

  0,97

  1,26

  v (КЗ)

  1,53

  1,47

  t (ДЗ)

  377,46

  290,65

  t (КЗ)

  239,20

  248,12

  На основі отриманих даних побудуємо графіки динаміки часу і швидкості обороту ДЗ і КЗ:

  За результатами побудови графіків можна зробити висновок, що швидкість обороту ДЗ збільшилася на 0,29, а КЗ знизилася на 0,06. Це сталося внаслідок того, що за звітний період ДЗ знизилася, а КЗ зросла. Так як час обернено пропорційно залежить від швидкості обороту, то відповідно час обороту ДЗ скоротилося на 87%, а час обороту КЗ збільшилася на 10%.

  1.5. Розрахувати вплив різних чинників на величину потреби в дебіторської заборгованості.

  Вихідна модель:

  Таблиця 5. Дані про дебіторську заборгованість, виручці і швидкості обороту дебіторської заборгованості.

  На н.п.

  На к.п.

  ДЗ

  145673

  129993

  Виручка (V)

  140866

  163246

  v, швидкість

  0,9670

  1,2558

  а) Вплив на потребу в ДЗ виручки:

  б) Вплив на потребу в дебіторської заборгованості швидкості обороту дебіторської заборгованості:

  ПЕРЕВІРКА:

  Аналіз показав, що на потребу в дебіторської заборгованості в позитивну сторону вплинула виручка (23143,74) і в негативну швидкість обороту дебіторської заборгованості (-38823,33).

  Глава 3. Управління дебіторською заборгованістю як організаційна міра поліпшення діяльності підприємства на прикладі ВАТ «Росинструмент».

  У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи вироблену продукцію або надаючи деякі послуги, підприємство, як правило, не отримує гроші в оплату негайно, тобто по суті воно кредитує покупців. Неоплачені рахунки за поставлену продукцію (або рахунки до отримання) і складають більшу частину дебіторської заборгованості, рівень якої визначається багатьма факторами: вид продукції, місткість ринку, ступінь насиченості ринку даною продукцією, умови договору, прийнята на підприємстві система розрахунків та ін. Останній фактор особливо важливий для фінансового менеджера.

  Дебіторська заборгованість означає тимчасове відволікання коштів з обороту підприємства і використання їх в обороті іншого підприємства, це на час зменшує фінансові ресурси і можливості і, отже, призводить до утруднення у виконанні зобов'язань підприємством.

  Управління дебіторською заборгованістю - оптимізація суми боргів, належних організації від юридичних і фізичних осіб в результаті господарських взаємовідносин з ними. Необхідність управління дебіторською заборгованістю випливає з того, що борги не беруть участі в господарському обороті, і для поповнення нестачі оборотних коштів організація змушена брати платні кредити. Тому своєчасне погашення дебіторської заборгованості сприяє поліпшенню фінансового стану організації.

  Вплив дебіторської заборгованості на фінансові результати підприємства таке, що при виробленні політики платежів підприємство виходить з порівняння прибутку, додатково одержуваної при пом'якшення умов платежів і, отже, зростання обсягів продажів, і втрат в зв'язку з ростом дебіторської заборгованості.

  Розрахуємо, який вплив матимуть вжиті заходи на фінансовий стан підприємства.

  Одним із способів управління дебіторською заборгованістю є зменшення розмірів дебіторської заборгованості, з аналітичної частини роботи видно, що при загальному обсязі дебіторської заборгованості на початок звітного періоду в розмірі 145 673, основна питома вага становить заборгованість покупців 69,7% або 101 606, при цьому за звітний період вона зменшилась на 12011.

  Для активізації виплати покупцями заборгованості можна запропонувати призначити знижку на готову продукцію своїм постійним покупцям за умови оплати товару у чітко встановлений термін. Мета подання такої знижки скоротити запаси готової продукції на складі і повернути кошти в оборот.

  Припустимо, що нашою пропозицією скористається 40% покупців, середньої термін обороту дебіторської заборгованості в 2005 році склав 377 дня, (Таблиця №4, Глава 2), виручка від продажів 140866. Рівень рентабельності продажів в 2005 р 4,66%, знижка надається за умови оплати протягом 20 днів з дня продажу.

  Розрахуємо отриманий ефект:

  Середній залишок дебіторської заборгованості до впровадження знижок

  (0,4 * 140866) / (360/377) = 59007.

  Середній залишок дебіторської заборгованості після впровадження знижок

  (0,4 * 140866) / (360/20) = 3130.

  Зниження дебіторської заборгованості

  59007-3130 = 55877.

  додатковий прибуток

  55877 * 0,0466 = 2603.

  Так як в даній ситуації питання прискорення оборотності оборотних коштів, стоїть на першому місці, то потрібно розрахувати при якому рівні знижки ми доб'ємося інтересу покупців і не отримаємо збитку від надання знижок.

  Розмір знижки

  (X * 0,4 * 140866) = 2603.

  Х = 2603 / (0,4 * 140866) = 0,046 або 4,6%

  Щоб переконатися в тому, що наша пропозиція буде вигідно для покупців необхідно розрахувати ціну відмови від знижки.

  Цей розрахунок проводиться за такою формулою:

  Ціна відмови від знижки = відсоток знижки / (100-процент знижки) * 100 * 360дн ./ (максимальна тривалість відстрочки платежу-період протягом якого надаються знижки).

  Отже: 4,6 / (100-4,6) * 100 * 360 / (377-20) = 4,86%

  Запропонована знижка для покупця вигідна.

  Для розрахунку ефекту від запропонованого заходу необхідно розрахувати основні показники, що характеризують рівень управління дебіторською заборгованістю:

  Таблиця 1. Показники оборотності дебіторської заборгованості

  показники

  2005 р

  Після впровадження заходів

  відхилення

  Виручка від реалізації

  140866

  143469

  +2603

  Дебіторська заборгованість

  145673

  87796

  -55877

  Оборотність дебіторської заборгованості

  0,96

  1,63

  +0,67

  Середній термін обороту дебіторської заборгованості, дн. (360: гр.1)

  377

  223

  -154

  Частка дебіторської заборгованості, в загальному обсязі поточних активів,%

  33,3

  22,9

  -10,4%

  Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації,%

  103,4

  61,1

  -42,3%

  Як видно з даних таблиці оборотність дебіторської заборгованості збільшилася на 0,67 рази, середньої термін обороту скоротився на 154 дня, частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів знижена на 10,4%, середня величина дебіторської заборгованості до виручки від реалізації ократілась на 42, 3%. Отже впроваджуючи цю пропозицію ми добиваємося значного ефекту.

  Для ВАТ «Росинструмент» вигода продажу готової продукції зі знижкою очевидна, так як скорочення дебіторської заборгованості дає можливість зменшити поточні фінансові потреби на 55877.

  висновок

  У сучасних умовах ведення бізнесу стає очевидним, що підприємства і компанії для виживання і збереження довгострокової конкурентоспроможності повинні постійно коректувати свою діяльність з урахуванням вимог навколишньої дійсності. Нові умови ведення бізнесу припускають постійну готовність до змін. Організація повинна мати здатність до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни.

  У першому розділі даної роботи були розраховані фінансові результати діяльності підприємства, з яких можна зробити висновок, що:

  § більшу частину активів становить оборотний капітал

  § фондовіддача підприємства збільшилася, що є позитивним моментом

  § динаміка обсягу виробництва приблизно дорівнює темпам збільшення матеріальних запасів

  § велику частку в структурі собівартості займають матеріальні витрати

  § темпи зростання активів в кілька разів менше темпів зростання продажів

  § в структурі активів на начло періоду більшу частку становила дебіторська заборгованість (55,96%), але в кінці періоду це співвідношення змінилося (47,65%)

  § на значення прибутку найсильніше впливає фактор постійних витрат

  У другому розділі проведено аналіз фінансової стійкості підприємства, в результаті якого можна зробити висновки, що:

  § коефіцієнт швидкої ліквідності показав, що фірма не здатна за короткий термін погасити кредиторські заборгованості, що вимагають негайного погашення.

  § в той же час оцінка фінансового показника говорить про абсолютну стійкості фінансового стану підприємства.

  У третьому розділі проведено аналіз застосування заходів щодо поліпшення діяльності підприємства «ВАТ Росинструмент». Управління дебіторською заборгованістю зробило позитивної вплив на економічні показники підприємства. Оборотність дебіторської заборгованості збільшилася на 0,67 рази, середньої термін обороту скоротився на 154 дня, частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів знижена на 10,4%, середня величина дебіторської заборгованості до виручки від реалізації скоротилася на 42,3%.

  Як показав аналіз результатів запропонованих заходів їх впровадження дозволить забезпечити ВАТ «Росинструмент» власними оборотними засобами, розрахуватися з кредиторами і відновити платоспроможність.

  Список використаної літератури

  1. Журнал «Фінансовий Директор» № 1 (січень) 2004

  2. Економічний словник ". Під ред. А.І.Архіпова, ТК" Велбі ", видавництво" Проспект ", 2004 р

  3. Лекції по «Економічному аналізу»

  4. Баканов М. І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу М Фінанси і статистика, 1999 г.

  5.Балабанов Н.П .. Степанов В.Н Аналіз розрахунків рентабельності підприємства, бухгалтерський облік. +1999 №3.-20с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Економічний аналіз "ВАТ Росинструмент". Управління дебіторською заборгованістю як організаційна міра по поліпшенню діяльності підприємства

  Скачати 31.62 Kb.