Дата конвертації12.06.2018
Розмір36.35 Kb.
Типреферат

Скачати 36.35 Kb.

Економічний розрахунок котельні

Вступ

Промислові підприємства та житлово-комунальний сектор споживають величезну кількість теплоти на технологічні потреби, вентиляцію та гаряче водопостачання. Теплова енергія у вигляді пари і гарячої води виробляється ТЕЦ, виробничими та районними котельнями.

Переведення підприємств на повний господарський розрахунок і самофінансування, намічені підвищення цін на паливо і перехід багатьох підприємств на дво- і тризмінну роботу вимагають серйозної перебудови в проектуванні і експлуатації виробничих та опалювальних котелень.

Шляхи і перспективи розвитку енергетики визначені енергетичною програмою, одним із першочергових завдань якої є докорінне вдосконалення енергогосподарства на базі економії енергоресурсів: це широке впровадження енергозберігаючих технологій, використання ВЕР, економія палива і енергії на власні потреби.

Виробничі та опалювальні котельні повинні забезпечувати безперебійне і якісне теплопостачання підприємств і споживачів житлово-комунального сектора. Підвищення в надійності і економічності теплопостачання в значній мірі залежить від якості роботи котлоагрегатів і раціонально спроектованої теплової схеми.

До основних технологічних показників, що визначаються, в курсовому проекті відносяться: встановлена ​​потужність котельні, річний виробіток теплоти або пара і відпустку їх споживачам, витрати палива і д.р. Тут розраховується режимний показник-число годин використання встановленої потужності котельні. Також найважливішим економічним показником є ​​собівартість відпущеної теплоти. В ході розрахунку собівартості визначаються такі показники як: кошторисна вартість будівництва, штати котельні, річні експлуатаційні витрати і т.п. серед розрахунку експлуатаційних витрат, в яких виділяються: паливо, електроенергія, вода, амортизація, поточний ремонт, заробітна плата експлуатаційного персоналу з нарахуваннями та інші сумарні витрати.

1 Розрахунок технологічних показників

1 Встановлена ​​потужність котельні з паровими котлами (МВт):

;

де - номінальна паропродуктивність котлів, кг / с (за даними заводу виробника), кг / с;

- число котлів;

- ентальпія перегрітої пари, кДж / кг;

- ентальпія живильної води, кДж / кг;

- ентальпія киплячої води в барабані котла, кДж / кг;

- безперервна продування котла,%,

;

.

.

2 Річний відпустку теплоти на опалення, ГДж / рік:

;

де - середня витрата теплоти за опалювальний період на потреби опалення, кВт;

- тривалість опалювального періоду, діб., = 198 діб .;

.

;

де - максимальна годинна витрата теплоти на опалення кВт;

- середня температура за опалювальний період, = - 1,9 0 С;

- розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення, = - 22 0 С;

- розрахункова температура всередині будівель, ( );

.

;

де - витрата тепла на опалення житлових будинків, кВт;

;

;

де - укрупнений показник максимального годинного витрат теплоти на опалення житлових будинків, Вт / м 2, = 156;

- площа будівлі, м 2;

.

;

де К = 0,25.

.

Річний відпустку теплоти на вентиляцію, ГДж / рік:

;

де - усереднене за опалювальний період число годин роботи системи вентиляції протягом доби, ч (z = 16);

- середня витрата теплоти на вентиляцію, кВт;

;

де - максимальна витрата теплоти на вентиляцію, кВт;

- розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування систем вентиляції, С о, = -16;

.

.

;

де К 1 = 0,4

.

Річний відпустку тепла на гаряче водопостачання, ГДж / рік:

);

де - середня витрата теплоти за опалювальний період на гаряче водопостачання, кВт;

- середня витрата теплоти на гаряче водопостачання в літній період, кВт;

350 - число діб в році роботи системи гарячого водопостачання.

.

;

де - укрупнений показник середньогодинної витрати теплоти на гаряче водопостачання на одну людину ( = 0,435), кВт / чол;

- число осіб, чол;

.

;

де - температура холодної води в літній період, ( );

- температура холодної (водопровідної) води в опалювальний період, ( );

- коефіцієнт, що враховує зниження середньої витрати води на гаряче водопостачання в літній період по відношенню до опалювального, ( );

.

Річний відпустку теплоти на технологічні потреби, ГДж / рік:

;

де - витрата пари на технологічні потреби при максимально-зимовому режимі, т / год;

- повернення конденсату технологічними споживачами,%, = 60;

- ентальпія пара, що відпускається споживачам на технологічні потреби, кДж / кг;

- ентальпія живильної води, кДж / кг;

- ентальпія конденсату, що повертається споживачами, кДж / кг, = 336;

- річне число годин використання споживачами технологічного навантаження, год / рік, для підприємств з безперервним технологічним процесом приймається 8760;

- коефіцієнт нерівномірності добового графіка по пару, при відсутності даних приймається 0,7 - 0,9.

.

Річний відпустку теплоти котельні, ГДж / рік:

;

.

Річне виробництво теплоти котельні (ГДж / рік):

;

де - коефіцієнт теплового потоку, ( - для рідкого палива 91 -93%);

.

3 Число годин використання встановленої потужності котельні в році (ч / рік):

;

де - встановлена ​​потужність котельні, МВт.

.

4 Питома витрата палива, електроенергії, води:

Питома витрата палива на 1 ГДж відпущеної теплоти:

Умовного, тут / ГДж

;

де - ККД брутто котельного агрегату (88 -92%);

.

Натурального, тнт / ГДж

;

де - нижча теплота згоряння робочої маси палива:

.

Річна витрата палива котельні:

Умовного, тут / ГДж:

;

.

Натурального, тнт / ГДж:

;

.

Річні витрати електроенергії на власні потреби, кВт * год / рік:

;

де - встановлена ​​потужність струмоприймачів, кВт;

- число годин роботи котельні в році, ч / рік; при відсутності даних приймається при наявності гарячого водопостачання 8400 год / рік;

- коефіцієнт використання встановленої електричної потужності (приймається для котелень з 10 < ≤ 200 рівним 0,7 - 0,8);

.

;

де - питома витрата електричної потужності на власні потреби котельні, кВт / МВ, = 30;

.

Річні витрати води котельні, т / рік:

;

де - витрата сирої води при максимальному зимовому і літньому режимі надходить на ХВО живильної води, ;

.

Питома витрата сирої води на один ГДж відпущеної теплоти, т / ГДж:

;

.


Розрахунок економічних поки зателей

5 Розрахунок паливної складової, руб / рік:

;

де - річна витрата натурального палива, що витрачається котельні;

- коефіцієнт враховує втрати вугілля (до уваги береться);

- оптова ціна палива за прейскурантом, руб / тнт, = 379 800;

- вартість транспорту натурального палива, руб / тнт;

.

;

де - відстань перевезення.

.

6 Розрахунок річних експлуатаційних витрат:

Витрати на електроенергію:

;

де - річна витрата електроенергії на власні потреби;

- ціна однієї кіловат-години, приймається за прейскурантом, руб / кВт, = 2384,3;

.

Річні витрати на воду, руб / рік:

;

де - річна витрата сирої води в котельні;

- ціна за 1 т сирої води, руб / т, = 1162;

.

Капітальні витрати на спорудження котельні:

;

де - питомі капіталовкладення для введення першого і наступного котлоагрегатів, МВт;

- номінальна потужність котлоагрегату, МВт;

.

;

.

Річні амортизаційні відрахування, руб / рік:

;

де - середня норма амортизації загальнобудівельних робіт і будівель (3%);

- норма амортизації обладнання з монтажем (для твердого 8,5 - 10,5, для рідкого 7,5 - 10,5),%;

- вартість загальнобудівельних робіт і будівель, руб .;

.

;

- приймається по рівним 30%;

- вартість обладнання з монтажем,

.

;

- має дорівнювати 70%.

.

Витрати на поточний ремонт котельні, руб / рік:

;

.

Річні витрати на заробітну плату, руб / рік:

;

де - середньорічна заробітна плата з нарахуваннями в фонд соціального страхування, (руб / чол) / рік;

- орієнтовний штатний коефіцієнт, приймається рівним 0,9, чол / МВт;

.

Чисельність експлуатаційного персоналу котельні:

;

.

Інші витрати, руб / рік:

;

.

Річні експлуатаційні витрати котельні, руб / рік:

;

7 Розрахунок собівартості.

Собівартість відпускається теплоти, руб / ГДж:

;

де - річну відпустку теплоти від котельні, ГДж / рік.

.

Паливна складова собівартості, руб / ГДж:

;

.

8 Рентабельність капіталовкладень:

де - середній тариф на теплоенергію по енергосистемі в зоні дії, в якому розташована проектована котельня, руб / ГДж.


Основні техніко-економічні показники котельні, отримані в результаті розрахунків, представлені в таблиці:

Найменування позначення значення

1) Місцезнаходження котельні

2) Склад основного обладнання

3) Паливо

4) Система теплопостачання

5) Встановлена ​​потужність котельні, МВт

6) Річне виробництво теплоти, тис. ГДж / рік

7) Річний відпустку теплоти, тис. ГДж / рік

8) Число годин використання встановленої потужності, ч / рік

9) Питома витрата палива на 1 відпущений ГДж теплоти:

Умовного, тут / ГДж

Натурального, тнт / ГДж

10) Річні витрати палива в котельні:

Умовного, тут / ГДж

Натурального, тнт / ГДж

11) Питома витрата електричної потужності на власні потреби, кВт / МВт

12) Встановлена ​​потужність струмоприймачів, кВт

13) Питома витрата води, т / ГДж

14) Річні витрати води, тис. Т / рік

15) Штатний коефіцієнт, чол / МВт

16) Чисельність експлуатаційного персоналу, чол.

17) Питомі капіталовкладення, тис. Руб / МВт

18) Кошторисна вартість будівництва, тис. Руб.

19) Річні експлуатаційні витрати, тис. Руб / рік

20) Собівартість відпускається теплоти, руб / ГДж

Полтава

ДКВР 6,5-13

мазут високосірчистий

Закрита

h вуст

В у отп

В н отп

В у рік

В н рік

N сн

N вуст

G св

G св рік

До шт

Ч

До кіт

До стор

S кіт

S g

1

4,28

446763,4

415490

28995,5

0,04

0,03

16619,6

12467,7

30

128,4

0,16

68352

4,9

21

1598696698

479609009

6321618886

15214,8


висновок

Виробничо-опалювальна котельня в місті Полтава працює на високосірчистої мазуті. У ній розміщений котел ДКВР 6,5-13, встановленої потужності 4,28 МВт. Річний відпустку тепла від котельні становить 415490 ГДж / рік, річний виробіток теплоти котельні - 446763,4 ГДж / рік. Річна витрата палива котельні - 12467,7 тнт / ГДж.

Річні експлуатаційні витрати котельні - 6321618886 тнт / ГДж. Собівартість відпускається теплоти склала 15214,8 руб / рік.

Рентабельність капіталовкладень котельні - 22,44%


13 Прилади безпеки

13.1.1. На кожному котлі повинні бути передбачені прилади безпеки, які забезпечують своєчасне і надійне автоматичне відключення котла або його елементів при недопустимих відхиленнях від заданих режимів експлуатації.

13.1.2.Паровие котли з камерним спалюванням палива повинні бути обладнані автоматичними пристроями, які припиняють подачу палива до пальників при зниженні рівня, а для прямоточних котлів - витрати води в котлі нижче допустимого.

В котлах з шаровим спалюванням палива автоматичні пристрої повинні відключати в зазначених вище випадках тягодуттьові пристрої і паливоподаючі механізми топки.

13.1.3. Водогрійні котли з багатократною циркуляцією і камерним спалюванням палива повинні бути обладнані приладами, які автоматично припиняють подачу палива до пальників, а з шаровим спалюванням палива - приладами, відключають тягодуттьові устройствапрі зниженні тиску води в системі до значення, при якому створюється небезпека гідравлічних ударів, і при підвищенні температури води вище встановленої межі.

13.1.4. Водогрійні котли з камерним спалюванням палива повинні бути обладнані автоматичними приладами, що запобігають, подачу палива в топку котла, а при слоевом спалюванні палива - відключає тягодуттьові пристрої і паливоподаючі механізми топки у випадках:

а) підвищення тиску води у вихідному колекторі котла болеечем на 5% розрахункового або дозволеного тиску;

б) зниження тиску води у вихідному колекторі котла до значення, відповідного тиску насичення при максимальній температурі води на виході з котла;

в) підвищення температури води на виході з котла до значення, зазначеного заводом-виготовлювачем в інструкції по монтажу і експлуатації. При відсутності таких вказівок ця температура приймається на 20 С нижче температури насичення при робочому тиску у вихідному колекторі;

г) зменшення витрати води через котел до мінімально допустимих значень, які визначаються заводом-виробником, а в разі їх відсутності - за формулою:

G min = Q max / c ((t s -20) -t 1), кг / год

де G min - мінімально допустимий витрата води через котел, кг / год;

Q max - максимальна теплопродуктивність котла, МВт (ккал / ч);

t s - температура кипіння води при робочому тиску, значення якого приймається на виході з котла, С;

t 1 - температура води на вході в котел, С;

с- питома теплоємність, кДж / кг * ° С (ккал / кг • ° С)

13.1.5. На котлах повинні бути встановлені автоматичні діючі звукові і світлові сигналізатори верхнього і нижнього граничних положень рівнів води.

Аналогічна сигналізація повинна виконуватися за всіма параметрами, за якими спрацьовує на зупинку котла автоматика безпеки (прилади безпеки).

13.1.6. Парові і водогрійні котли при камерному спалюванні палива повинні бути обладнані автоматичними пристроями для припинення подачі палива в топку в випадках:

а) згасання факела в топці;

б) відключення всіх димососів;

в) відключення всіх дуттєвих вентиляторів.

13.1.7. На котлах з пальниками, обладнаними індивідуальними вентиляторами, повинен бути захист, що припиняє подачу палива до пальника при зупинці вентилятора.

13.1.8. Необхідність оснащення котлів додатковими приладами безпеки визначається розробником проекту котла.

13.1.9. Котел-бойлер, що працює на рідкому або газоподібному паливі, повинен бути обладнаний пристроями, які автоматично припиняють подачу палива в топку при припиненні циркуляції води в бойлері.

13.1.7. Прилади безпеки повинні бути захищені від впливу (відключення, зміна регулювання і т.п.) осіб, не пов'язаних з їх обслуговуванням і ремонтом, і мати пристосування для перевірки справності їх дії.

13.1.8. Парові котли незалежно від типу і паропродуктивності повинні бути забезпечені автоматичними регуляторами живлення; ця вимога не поширюється на котли-бойлери, у яких відбір пари на сторону, крім бойлера, не перевищує 2 т / год.

13.1.9. Парові котли з температурою пари на виході з основного або проміжного пароперегрівача більше 400 ° С повинні бути забезпечені автоматичними пристроями для регулювання температури пари.

література

1. Златопольский А.Н., Прузнер С.Л., Економіка, організація і планування теплового господарства промислових підприємств. - М .: Енергія, 1979.

2.Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в РУП електроенергетики РБ.

3. Котельні установки. Курсове та дипломне проектування: Учеб.пособие для технікумів. - Л .: Вища школа, 1989 г.

4. Сенча В.Г., Довідник енергетика будівельної організації, М .: Стройиздат, 1991.

5. Самойлов М.В., Основи енергозбереження. - М .: БГЕУ 2002.