• Разом потенційний валовий дохід, тис.руб.
 • Поточні операційні витрати по експлуатації
 • 6. Узгодження результатів оцінки
 • Бібліографія літератури


 • Дата конвертації20.08.2017
  Розмір10.33 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 10.33 Kb.

  Економіка нерухомості

  d>

  Корисна площа підвалу, кв.м.

  666

  666

  666

  666

  666

  Ставка орендної плати за 1 кв.м. корисної площі будівлі в місяць, тис. руб.

  0,37

  0,41

  0,45

  0,49

  0,54

  Ставка орендної плати за 1 кв.м. корисної площі підвалу в місяць, руб.

  0,22

  0,24

  0,26

  0,29

  0,32

  Потенційний валовий дохід від оренди будівлі, тис.руб.

  11708,28

  17298,72

  18986,40

  20674,08

  22783,68

  Потенційний валовий дохід від оренди підвалу, тис.руб.

  1318,68

  1918,08

  2077,92

  2317,68

  2557,44

  Разом потенційний валовий дохід, тис.руб.

  13026,96

  19216,80

  21064,32

  22991,76

  25341,12

  коефіцієнт заповнюваності

  0,6

  0,85

  1

  1

  1

  Дійсний валовий дохід тис.руб.

  7816,18

  16069,68

  20773,80

  22851,60

  25136,88

  Фонд оплати праці персоналу, тис.руб.

  540,00

  756,00

  793,80

  833,49

  875,16

  Відрахування на соціальні потреби персоналу, тис.руб.

  145,80

  204,12

  214,33

  225,04

  236,29

  Плата за комунальні послуги, тис.руб.

  2215,08

  3174,95

  3413,07

  3669,05

  3944,23

  Інші витрати, тис.руб.

  1423,98

  2041,04

  2194,16

  2358,67

  2535,57

  Амортизаційні відрахування на повне відновлення будівлі, тис. Руб.

  1895,85

  1895,85

  1895,85

  1895,85

  1895,85

  Поточні операційні витрати по експлуатації будівлі, тис. Руб.

  6220,71

  8071,96

  8511,21

  8982,10

  9487,10

  Залишкова вартість будівлі, тис.руб.

  158531,20

  156635,35

  154739,50

  152843,65

  150947,800

  Податок на майно, тис.руб.

  1585,31

  1566,35

  1547,39

  1528,43

  1509,47

  Податок на прибуток, тис.руб.

  2,44

  1543,53

  2571,65

  2961,86

  3393,67

  Чистий операційний дохід від оренди приміщень будівлі, тис.руб.

  1903,57

  6783,69

  10039,40

  11275,06

  12642,49

  Чистий операційний дохід від оренди приміщень кафе, тис. Руб.

  360,59

  552,91

  635,85

  731,23

  840,91

  Реальний грошовий потік, тис.руб.

  2264,16

  7336,60

  10672,25

  12006,29

  13483,40

  Ставка дисконтування,% 1

  19,0

  22,0

  24,0

  25,0

  25,0

  коефіцієнт дисконтування

  0,84

  0,69

  0,55

  0,44

  0,35

  Дисконтований грошовий потік, тис.руб.

  2265

  5062,25

  5869,74

  5282,77

  4719,19

  Витрати на ремонт будівлі (інвестиції), тис.руб.

  2466

  0

  0

  0

  0

  Поточна вартість перепродажу будівлі (реверсії), тис. Руб.

  16 854,25

  Поточна вартість будівлі, тис.руб.

  38 135,38

  Вартість об'єкта нерухомості за методом дисконтування грошових потоків, тис. Руб.

  44 676,10

  6. Узгодження результатів оцінки

  Проведемо аналіз отриманих трьома підходами значень вартості об'єкта нерухомості:

  У витратному методі позитивним моментом є те, що результати розрахунку досить достовірні за будівельними витратами. Складно в цьому методі визначити знос, особливо зовнішній, який залежить від обсягу інформації та рівня знань оцінювача. Найбільш привабливий цей метод в тих випадках, коли виникає альтернатива нового будівництва. Витратний метод корисний для оцінки унікальних за своїм виглядом і призначенням об'єктів з невеликим фізичним зносом.

  Перевага порівняльного методу в тому, що він оцінює реакцію продавців і покупців на сформованому ринку. Недолік його в тому, що не можна знайти два абсолютно однакових об'єкта нерухомості і немає впевненості в об'єктивності цін проведених угод. При оцінці доводитися вводити поправки, які знижують точність розрахунку. Цей метод прийнятний при великій кількості надійної інформації про продаж об'єктів-аналогів.

  Перевага дохідного методу в тому, що він показує всі вигоди від володіння майном протягом певного періоду. Недолік у тому, що ці вигоди не гарантовані. Майбутні зміни можна визначити з великою часткою ймовірності, але не можна гарантувати. Метод прибутковості більш кращий для нерухомості, на яку продавці і покупці орієнтуються, як на комерційні об'єкти.

  Середньозважене значення вартості об'єкта нерухомості V і приймається в якості його ринкової вартості.

  (21)

  де,, - коефіцієнти значущості оцінок вартості об'єкта нерухомості, отримані витратним, порівняльним та дохідним підходом відповідно.

  отримаємо:

  V = 0,2 * 165620,10 тис. Руб. + 0,3 * 58914,74 тис. Руб. + 0,5 * 44676,10 тис. Руб. = 95 475,04 тис. Руб.

  Таким чином, ринкова вартість будівлі становить 95 475,04 тис. Руб.

  висновок

  У даній роботі представлена ​​оцінка об'єкта нерухомості трьома методами: витратним, ринковим і підхідному. Виконано всі необхідні розрахунки, в результаті яких була отримана ринкова вартість оцінюваного об'єкта нерухомості.

  Дана робота розширила як теоретичні знання в області оціночної діяльності, так і практичні, які, безсумнівно, стануть в нагоді нам у нашій майбутній професійній діяльності.

  Бібліографія літератури

  1. Сисоєв О.Е. Техніко-економічна оцінка будівель і споруд витратним методом: Навчальний посібник. - М .: изд-во Асоціації будівельних вузів, 2004. - 120с.

  2. Кузин Н.Я. Ринковий підхід до оцінки будівель і споруд: Навчальний посібник - М: вид-во АСВ, 1998. - 214 с.

  3. Д. В. Виноградов. Економіка нерухомості: Навчальний посібник - Владим. держ. ун-т; - Пане Володимире, 2007. - 136 с.

  4. Смагін В.Н., Кисельова В.О. Економіка нерухомості: Підручник - Челябінськ, ЕКСМО, 2007

  5. http://www.lcmc.ru/reports/chelyabinsk be 2007 for site.pdf

  ...........