Дата конвертації09.06.2017
Розмір4.95 Kb.
Типшпаргалки

Економіка підприємств

нда оплати праці за мінімальною ставкою.

Крім податків на підприємства сплачують податки зі наступних видів доходів:

- Відсотків з цінних паперів - 15%

- доходів від пайової участі в пайової участі в діяльності інших підприємств -15%

- Від казино, гральних будинків, відео салони, прокат - 35%

Чистий прибуток підприємства після виплати податків розподіляють за такими фондам:

Фонд накопичення (фонд розвитку виробництва) придбання та реконструкція ОФ, оборотних коштів.

Резервний - на випадок банкрутства, для виплати майбутніх кредитів.

Фонд споживання (преміювання за видатні досягнення в роботі. Соціальні виплати).

Планування чисельності робітників

Склад працюючих поділяється на промислово-виробничий і непромисловий персонал.

У плані по праці встановлюють середньооблікова чисельність працівників кожної категорії окремо і загальну середньооблікова чисельність працівників по окремих цехах і всьому підприємству.

Для розрахунку чисельності працівників використовують: виробничу програму; прогресивні норми виробітку, часу і обслуговування; планове завдання по зростанню продуктивності праці; графіки змінності. В першу чергу визначають розстановочний штат - чисельність робітників, що забезпечує обслуговування протягом зміни всіх наявних в цеху робочих місць і агрегатів.

Він визначається наступними методами:

За обсягом виробництва і нормі виробітку.

Ч = ВП / Нвир / од.

За нормами обслуговування агрегатів.

По об'єктах обслуговування (черговий персонал).

Після визначення розстановочний штату розраховують штатний склад - чисельність робітників у всіх змінах. У безперервному виробництві штатний склад в чотири рази перевищує розстановочний штат.

При встановленні облікового складу робочих для розрахунку необхідного резерву для заміни тимчасово відсутніх робітників складають плановий баланс використання робочого часу на рік

ЄТС

Перехід до ЄТС - це реформа зарплати, суть якої полягає в тому, що за однозначну працю незалежно від місця його застосування, проводиться однакова оплата в розмірі тарифної ставки відповідного розряду.

Необхідність реформування оплати праці в бюджетних галузях була продиктована цілями соціального захисту. ЄТС являє собою шкалу тарифікації та оплати праці всіх категорій працівників бюджетних галузей, складається з 18-ти розрядів. Кожна професійно - кваліфікаційна група працівників від нижчої кваліфікації до керівників має в ЕТС свій розряд або діапазон розрядів. Розподіл ставок оплати праці за розрядами здійснюється у ЄТС тільки за принципом складності виконуваних робіт і з урахуванням кваліфікації працівника. При розробці ЄТС в її основу були покладені наступні принципи:

А. Охоплення єдиною тарифною шкалою всіх категорій працівників бюджетних галузей.

Б. Угруповання професій робітників і посад службовців за ознакою спільності виконуваних робіт.

В. Встановлення ставки оплати праці працівника Й - розряду не нижче рівня мінімальної зарплати встановленої державою.

Кругообіг обор коштів. показники оборотності

Кругообіг - це постійно повторюваний процес руху коштів зі сфери виробництва в сферу обігу і назад.

Рух виробничих оборотних коштів і фондів обігу складають єдиний процес. Вартість оборотних виробничих фондів в процесі виробництва цілком переноситься в кожному циклі на створювану продукцію, переходить зі сфери виробництва в сферу обігу. Фонди звернення повністю переходять в сферу виробництва і стають виробничими оборотними фондами.

Показниками ефективності використання оборотних коштів є: Коефіцієнт оборотності (швидкість обороту), який показує число оборотів коштів за звітний період часу

Коб = Qp * Соб.ср

Qр - обсяг реалізованої продукції за звітний час, руб.

Соб.ср. - вартість оборотних коштів у звітному періоді, руб.

Час одного обороту.

Те = D / Ko = (Д * Соб.ср.) / Qр

D - аналізований період.

Сума вивільнених оборотних коштів.

? Соб.ср. = Соб.с. (пл) - Соб.с. (ф)

Прискорення оборотності дозволяє збільшити обсяг реалізованої продукції при тій же сумі оборотних коштів або забезпечити даний обсяг виробництва при меншій величині оборотних коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів залежить від структури оборотних коштів, технологічних особливостей виробництва, якості та вартості сировини і матеріалів, від географічного розташування підприємства від ринків сировини.

...........