Дата конвертації01.05.2017
Розмір76.81 Kb.
Типреферат

Скачати 76.81 Kb.

Економіка України на качана ХХІ століття

Зміст

Вступ

1. Інстітуціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України

2. Соціально-економічне становище України за 2000 рік

3. Соціально-економічне становище України за 2001 рік

4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік

5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік

6. Соціально-економічне становище України за 2004 рік

7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік

8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік

9. Соціально-економічне становище України за січень - серпень 2007 року

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Кінець ХХ - початок ХХІ століття ставши переломним періодом в історії людства, бо прівніс нову філософію Подальшого Існування и розвитку людської цівілізації, что предполагает можлівість вирішенню загально проблем виживання людства на засадах духовності та гуманізації економіки і політики. Проти малоймовірно очікуваті только мирного розв'язання всех проблем, что вінікатімуть на міжнародній Арені, протягом життя декількох Наступний поколінь з Огляду на інерційність Зміни існуючіх тенденцій міждержавніх отношений.

Реальне життя в условиях нестабільного МІЖНАРОДНОГО середовища требует от України реализации свого права на захист Власний інтересів, на создание власної системи национальной безопасности и оборони, яка гарантуватіме Збереження обраних Україною політічного курсом и не створюватіме жодних загроза для сусідніх стран та Світової спільноті. При цьом Україна НЕ має намірів розглядаті національну БЕЗПЕКУ у відріві від міжнародної безпеки, прагнуті Досягнення Власний інтересів на шкоду інтересам будь-якої країни світу.

Забезпечення национальной безпеки України щільно пов'язане Із вірішенням проблем Підтримання миру и безопасности в Европе, де домінуючу роль відіграє НАТО як єдина організація в Европе, яка здатно сегодня протістояті викликом безпеці [3. 56].

Починаючі з +1991 року, Україна прієдналася до Ради Північноатлантічного співробітніцтва и дотепер залішається послідовнім и конструктивні ее учасником. Зі свого боку, НАТО підтрімало суверенітет и незалежність України, підпісавші в ліпні 1997р. у Мадріді Хартію про особливе партнерство между НАТО и Україною. Прагнення України до стабільного загальноєвропейського світу втілюються у конкретних діях Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, усіх ОРГАНІВ державної влади, провідніх партій и Громадського ОРГАНІЗАЦІЙ, Які спрямовані на проведення в Нашій державі комплексних реформ, встановлення взаємовігідного и всебічного співробітніцтва з багатьма країнамі світу, что ма ють суд миру характер и забезпечують Надійні гарантії безпеки. На цею годину Україна є членом Ради Європи, має догоди у різніх сферах більш чем зі 100 країнамі світу, бере участь у багатьох міжнародніх програмах, зокрема в Програмі "Партнерство заради миру" (ПЗМ), має намірі Стосовно поступового вступления до систем регіональної та глобальної безпеки [1.144].

Співробітництво между НАТО и Україною в рамках ПЗМ здійснюється з Досить широкого спектру вопросам: оборонної реформи, військового співробітніцтва, Цивільного контролю, ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТОЩО. Для коордінації СПІВПРАЦІ Створено Комісію Україна - НАТО, а такоже Спільну Робоча група НАТО - Україна з оборонної реформи. 16 грудня 1997 року между НАТО и Україною БУВ підпісаній меморандум про домовленість по вопросам планування на випадок ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ та готовності до катастроф.
4 листопада 1998 року своим Указом №1209 / 98 Президент України затвердивши Державну програму співробітніцтва України з Організацією Північноатлантічного Договору (НАТО) на період до 2001 р. Ніні відбувається коригування цього співробітніцтва на следующие роки.
Вцілому, можна Було б втішітіся досягнуть. Проти, на мій погляд, Співробітництво Україна - НАТО Набуль б БІЛЬШОГО дінамізму у вірішенні проблем оборонної (воєнної) реформи в Україні, если б до роботи Спільної РОБОЧОЇ ГРУПИ НАТО - Україна з оборонної реформи долучень провідні фахівці Спілки офіцерів України, Які ма ють солідні напрацювання у Цій сфере.

1. Інстітуціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки України

Стабілізаційні процеси, что спостерігаються в дерло роках іншого тисячоліття в економіці Нашої країни, дають Підстави для ствердження (хоч и насторожлівого) про Подолання трівалої сістемної трансформаційної кри та формирование умів для економічного зростання.

Разом з тим, аналіз переконує, что в інстітуціонально-правовому забезпеченні ринкового трансформацій в Україні Зроблено лишь перші кроки и не всегда вдалі (як правило, у соціальному аспекті дістабілізаційні).

У цьом аспекті навчально-науковий Інтерес ставити аналіз, законодавчо забезпечення Реформування власності за, зокрема процеси акціонування; первинного нагромадження Капіталу; механізмів інноваційної та інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ; розвитку підприємства, зокрема й малого та СЕРЕДНЯ бізнесу; формирование податкової системи та бюджетної політики.

Важлівім безпосередньо Підвищення конструктівності економічної політики є Посилення роли держави в регулюванні соціально-економічного розвитку через фінансове забезпечення СОЦІАЛЬНИХ процесів в Україні, тобто через реалізацію соціальної політики. Ця політика має охоплюваті систему ЗАХОДІВ держави, спрямованостей на забезпечення прійнятної життєдіяльності населення, Підвищення уровня людського розвитку в стране в контексті загальнодержавної стратегії соціально-економічного розвитку.

Зокрема, у Жовтні 2002 р. Кабінет Міністрів України розглянув прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни на 2002-2006 рр. Такий документ, в якому визначаються основні Тенденції економічного розвитку на найближче перспективних, з урахуванням такоже Тенденції розвитку Світової економіки. Уряд розроб Уперше. Серед пріорітетніх направлений ДІЯЛЬНОСТІ держави у прогнозованій период визначили: структурні перебудову економіки; інвестіційну та інноваційну політику; фінансовий ринок та банківську сферу; Податковий й бюджетну політику; соціальний захист та зайнятість населення, а такоже детінізацію економіки. Стале економічне зростання в цьом документі передбачається у Першу Черга Забезпечувати передусім активною науково-технічною політікою та інноваційною діяльністю. Так, прогнозується зростання Загальне ОБСЯГИ ресурсов для потреб науки на Рівні 0,5% ВВП. Загаль течение 2002-2006 рр. Україна має досягті таких Середніх результатів: зростання ВВП более, як на 6%, обсягів промислового виробництва - на 6%, реального приросту валового нагромадження основного Капіталу - на 9,8% реальної заробітної плати - на 12,5%, а темпи інфляції у 2006 г.. (за умови Збереження цінової стабілізації) не винних перевіщіті 4,3% .Такі Темпи зростання дозволяти до 2006 р. збільшити в 1,5 рази ОБСЯГИ ВВП у розрахунку на душу населення. Соціальні Функції держави віплівають з ее обов'язків перед суспільством регламентуються основні закони - Констітуцією - та містіть різноманітні СКЛАДОВІ. До основних Із них належати: забезпечення хоча б простого відтворення населення, но з підвіщенням уровня та якості его життя; відтворення трудового потенціалу у вимірах его фізічного здоров'я та професійно-кваліфікаційного уровня; забезпечення раціональної зайнятості населення та мінімального Прожитковий уровня для соціально вразливе верств населення; забезпечення розвитку освіти, культури, охорони здоров'я та Поліпшення екологічного стану в стране. Сучасний стан нашого розвитку характерізується наявністю таких основних суперечностей: между необхідністю формирование сучасної системи СОЦІАЛЬНОГО захисту й СОЦІАЛЬНИХ гарантій та відсутністю реальних соціально-економічних умов для цього; между старими формами организации СОЦІАЛЬНОГО захисту населення и новімі підходамі, формами, методами розв'язання цієї проблеми за ринковий умів; между потребами у ФІНАНСОВИХ ресурсах та реальними можливий держави для фінансування соціальної сфери.

За період незалежності України, чи не Вперше, у второй половіні 2002 р. влада Робить Спроба конструктивно спрогнозуваті сітуацію в економіці на перспективу. Президентом поставлено завдання Розробити проекти стратегії економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни до 2011 р., В основу якої буде покладаючи его Послання до Верховної Ради (Європейський вибір: концептуальні основи стратегії економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на 2002-2011 рр.). Сам проект стратегії после розроблення пройде відповідне випробування в наукових установах, а потім его вінесуть на Розгляд Верховної Ради.

Безсумнівно, что давно назріла потреба в такому документі, де малі б буті чітко візначенні домінантні Стратегічні Пріоритети:

обґрунтування та погодження матеріалів інноваційної моделі розвитку економіки;

формирование та забезпечення надійніх засідок стабільного економічного зростання;

забезпечення дієвої соціальної переорієнтації економічної політики; формирование інстітуційніх передумов для Отримання Країною членства в Євросоюзі та других міжнародніх економічних структурах

Такоже слід Зазначити, что в пострадянській Україні за 90-ті роки все ж таки Було, в основному, Заклад правові та інстітуціональні основи становлення и Функціонування ринкового отношений.

Піднесення дієвості вітчізняного господарського законодавства такоже потребує сістематізації правових АКТІВ, и зокрема, необхідна розробка Кодексу Законів про державне регулювання национальной економіки, что буде Сприяти й підвіщенню ефектівності економічної політики в цілому [5. 88].

2.Соціально-економічне становище України за 2000 рік

За Попередніми данімі в 2000р. порівняно з 1999р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 106,0%. В цілому 2000р. характерізувався стійкім зростанням реального ВВП. Позитивна тенденція помісячного зростання ВВП, яка розпочалась у вересні 1999р., Зберігалась в течение Всього 2000р. Пожвавлення виробництва у промісловості, сільському господарстві, торгівлі та Громадському харчуванні спріяло приросту валової доданої вартості в провідніх галузь економіки [8].

Промісловістю за 2000р. изготовлен продукції на 144,4 млрд.грн., або на 12,9% більше, чем у 1999р. Вперше за останні п'ять років перевіщено рівень промислового виробництва 1995р. - Приріст стає 10% .Найбільш позитивна динаміка склалось у іншому півріччі 2000р.- зростання виробництва порівняно з відповіднім періодом 1999р. становило у III кварталі - 12,9%, IV кварталі - 15,8%. Зросла виробництво продукції у промісловості 25 регіонів, кроме Одеської и Полтавської областей. Значного приросту виробництва досягнуть в Закарпатській та Волинській (по 44%), Луганській (30%), Херсонській (28%) областях, містах Києві (26%) та Севастополі (38%).

У електроенергетіці ОБСЯГИ продукції за 2000р. порівняно з 1999р. скоротівся на 2,9%. За рік изготовлен 169 млрд.кВт.год електроенергії, у тому чіслі 77 - атомна електростанціямі, 81 - тепловими и 11 млрд.кВт.год - гідроелектростанціямі. Порівняно з попереднім роком випуск електроенергії збільшено лишь на атомних електростанціях (на 7,3%).

У палівній промісловості в течение останніх років динаміка виробництва залішається негативною. У 2000р. спад випуску продукції проти попередня року стає 4,1%. Така ситуация, в основному, обумовлена значним СКОРОЧЕННЯ обсягів виробництва в нафтопереробній Галузі.

На підпріємствах чорної металургії річні Темпи зростання обсягів продукції спостерігаліся течение останніх п'яти років (кроме кризового 1998р.). Найвищий Приріст до попередня року - 20,7% здобуто в 2000р.

На підпріємствах кольорової металургії у 2000р. перевіщено ОБСЯГИ виробництва попередня року на 18,8%. Зросла виробництво алюмінієвого, латунного, мідно-нікелевого, титанового прокату у 2-3 рази, свинцю и олова, включаючі вторинна - на 51-71%, латуні и бронзи ліварної - на 40-44%, глинозему, алюмінію первинного и вторинна, електродів графітованіх - на 3-13%.

У хімічній та нафтохімічній промісловості у 2000р. ОТРИМАНО Приріст виробництва проти попередня року на 5,0%, тоді як у 1999р. спостерігалось СКОРОЧЕННЯ обсягів на 1,1%. У останні два роки на результати Галузі в цілому вплінула негативна робота підприємств нафтохімічної промісловості. У 2000р. в Цій Галузі ОБСЯГИ продукції порівняно з попереднім роком скороти на 10,3%, у 1999р. - на 17,0%.

У машинобудуванні и металообробці течение 2000р. и особливо в ІІ півріччі спостерігалось нарощування щомісячніх обсягів виробництва проти попередня року, в результате річний Приріст продукції в Галузі стає 16,8%. Зріс випуск продукції на підпріємствах почти всех галузь машинобудування, найбільше - в автомобільній (на 61%), авіаційній (52%), суднобудівній (42%) та електротехнічній (на 41%) промісловості.

Для підприємств легкої промисловості у 2000р. були характерними стабільно Високі щомісячні темпи приросту продукції до попередня року. Приріст виробництва за рік стає 39,0% проти 5,7% у 1999р. Більш чем наполовину зріс випуск продукції в текстільній промісловості, де випуск почти всіх видів тканин зріс на 14-40%. Всього виготовлено 66 млн.кв.м тканин, что на третина более, чем в попередня году.

Сільське господарство.

У 2000р. за Попередніми данімі виробництво валової сільськогосподарської продукції (в порівнянніх цінах) зросли проти 1999р. на 7,6%, у тому чіслі в сільськогосподарських підпріємствах усіх форм власності за воно скороти на 8,8%, а в господарство населення - зросли на 18,9%. Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2000р. порівняно з попереднім роком в господарство усіх категорій стає 18,3%. При цьом в сільськогосподарських підпріємствах виробництво рослінніцької продукції скороти на 2,2%, а в господарство населення - зросли на 37,8%.

В цілому по стране за 2000р. виробництво м'яса (реалізація на Забій худоби та птиці в жівій вазі) склалось 2,6 млн.т, что на 1,8% менше проти попередня року, молока - 12,6 млн.т (на 5,6% менше) , яєць - 8,7 млрд. штук (на 0,9% менше чем у 1999р.). У сільськогосподарських підпріємствах скороти на 9% ОБСЯГИ реализации на Забій худоби та птиці и виробництво яєць, на 22% - виробництво молока [9].

Транспорт.

За 2000р. перевезено 672,1 млн.т вантажів, вантажооборот досяг 369,2 млрд. тонно-кілометрів и збільшівся на 1,3%. Зростання обсягів транспортної роботи відмічено на залізнічному, автомобільному та річковому транспорті.

У 2000р. Послуги громадського транспорту скорісталіся понад 3 млрд. пасажирів, ОБСЯГИ пасажірської роботи дорівнював 83,4 млрд.пас.км, что відповідно на 4,4% та 9% більше попередня року. ОБСЯГИ перевезень пасажирів залізнічнім транспортом зросли на 2,4%, авіаційнім - на 7,6%, Морський транспортом - на 21,9%. Помітно підвіщілася якість обслуговування населення в більшості міст та селищ країни Завдяк обмеження монополізму на Сайти Вся пасажирських автомобільних перевезень та створеня конкурентного середовища, в якому суб'єкти малого бізнесу - юридичні та Фізичні особи зайнять своє місце и віконують чверти маршрутних автоперевезень. В цілому автомобільнім транспортом перевезено 2,6 млрд. Пасажирів, пасажирообіг досяг 30 млрд. Пас-км, что відповідно на 4,8% та 10,3% більше попередня року [9].

Фінанси.

Доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2000р. становили 42,6 млрд. грн. (27,7% до ВВП), что склалось 100,6% від річніх призначення. Видатки Зведення бюджету становили 40,3 млрд. Грн. (26,2% до ВВП), або 95,3% від річніх призначення. Державний бюджет за доходи виконан у сумі 31,4 млрд. Грн. (92,5% річніх призначення), або 20,4% до ВВП (з урахуванням взаємовідносін з місцевімі бюджетами) и на 56,4% сформувати за рахунок податкових надходженнях, з якіх Податок на додану вартість займає 48,1% (8, 5 млрд. грн.).

Доходи населення.

Номінальні Грошові доходи населення за січень-листопад 2000р. порівняно з аналогічнім періодом 1999р. збільшілісь на 40,4% и становили 76850 млн.грн., а реальні Грошові доходи, візначені за віключенням обов'язкових платежів, добровільніх внесків та з урахуванням впліву інфляції, зросли на 6,2%.

Середньомісячній грошовий дохід у розрахунку на душу населення за січень-листопад 2000р. Стає 141 грн. проти 99,6 грн. за аналогічній период 1999р. Грошові витрати та заощадження населення за січень-листопад 2000р. становили 75215 млн.грн., что на 42,4% більше порівняно з аналогічнім періодом 1999р [9].

3. Соціально-економічне становище України за 2001 рік

За Статистичний данімі у 2001р. порівняно з 2000р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 109%.

Течение 2001р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у провідніх видах економічної діяльності: обробній промісловості, оптовій та роздрібній торгівлі, сільському господарстві, міслівстві, лісовому господарстві, будівництві.

Промисловими підприємствами України за 2001р. изготовлен продукції (надаю послуги) на 155,9 млрд.грн., Що на 14,2% більше, чем у 2000р. Приросту продукції досягнуть в усіх регіонах країни та за всіма основними видами промислової ДІЯЛЬНОСТІ. Найбільш позитивна динаміка склалось у I півріччі 2001р. Зростання виробництва порівняно з відповіднім періодом 2000р. становило у I кварталі - 17,4%, у II - 19,5%. Течение II півріччя спостерігалась тенденція до уповільнення темпів приросту виробництва проти попередня року.

У добувній промісловості рівень виробництва 2000р.перевіщено на 3,3%. Випуск кінцевої продукції шахт - готового вугілля проти 2000р. скоротівся на 1,3% (на 0,8 млн.тонн) и Склаві 61,6 млн.тонн. Поряд з ЦІМ на 13,1% зросли виробництво продуктів збагачення, Частка якіх в загально випуску готового вугілля складає 59%, у т.ч. концентрату кам'яновугільного - на 14,3%.

В обробній промісловості, де зосереджено почти три чверті Всього промислового виробництва, випуск продукції у 2001р. порівняно з 2000р. зріс на 17,2%.

У харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів Приріст виробництва продукції у 2001р. Стає 18,2%. Позитивна динаміка нарощування обсягів виробництва порівняно з 2000р. спостерігалась у більшості ее відів ДІЯЛЬНОСТІ. Суттєво зросли виробництво у плодоовочевій (на 27,3%) та молочній (34,9%) промісловості, ВИРОБНИЦТВІ напоїв (23,3%) та тютюновій промісловості (на 28,4%).

Течение 2001р. підприємства легкої промисловості працювала з приростом обсягів виробництва проти 2000р., проти спостерігалася тенденція его уповільнення з 27,4% у січні-березні до 13,8% у січні-грудні. З приростом обсягів виробництва Працювала всі основні Галузі легкої промисловості. Зокрема, у текстільній промісловості ОБСЯГИ продукції зросли проти 2000р. на 11,5% за рахунок Збільшення випуску лляного волокна, бавовняної та лляної пряжі и відповідно бавовняніх та лляних тканин, нетканих матеріалів типу тканин.

У машинобудуванні в результате щомісячного зростання обсягів виробництва проти попередня року и особливо у I півріччі (на 25,4%) Приріст обсягів продукції за 2001р. Стає 18,8%. Найбільше зростання виробництва зафіксовано у металургійному машинобудуванні (на 45,4%), ВИРОБНИЦТВІ устаткування для радіо, телебачення та зв'язку (34,6%), авіаційній промісловості (26,1%), ВИРОБНИЦТВІ побутових приладів (24,7%) , залізнічному машинобудуванні (21,2%) та суднобудуванні (на 19,7%).

У хімічній та нафтохімічній промісловості у 2001р. здобуто Приріст виробництва порівняно з 2000р. на 10,6%. Зросли ОБСЯГИ продукції у хімічному ВИРОБНИЦТВІ на 7,9%, з него у фармацевтичний - на 14,3%, ВИРОБНИЦТВІ лаків та фарб - на 12,7%, ВИРОБНИЦТВІ базової хімічної продукції - на 6,2%.

У 2001р. Впровадження інновацій у промісловості Займаюсь 1503 підприємства, або 14,3% Загальної їхньої кількості, проти тисячі чотиреста дев'яносто одна підприємства и 14,8% у 2000р. Основним безпосередньо інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ для більшості підприємств Було Освоєння та поставка на ринок Нових відів продукції.

Сільське господарство.

У 2001р. виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з 2000р. Зросла на 9,9%, у тому чіслі в сільськогосподарських підпри-ємствах всех форм власності за - на 19,9%, а в господарство населення - на 3,7%.

Приріст обсягів валової продукції в рослинництві за 2001р. порівняно з 2000р. в господарство усіх категорій стає 13%, в сільськогосподарських підпріємствах виробництво рослінніцької продукції зросли на 24,4%, а в господарство населення - на 3,5%.

У 2001р. здобуто вдвічі кращий порівняно з 2000р. урожай пшениці - зібрано 21,3 млн.тонн, ячменю - 10,2 млн.тонн (на 48% більше), жита - 1,8 млн.тонн (на 88%), вівса - 1,1 млн.тонн (на 27% більше).

В цілому по стране за 2001р. виробництво м'яса (реалізація на Забій худоби та птиці в жівій вазі) склалось 2,3 млн.тонн, что на 11% менше проти 2000р., молока - 13,4 млн.тонн (на 6% більше), яєць - 9 , 7 млрд. штук (на 10% більше, чем у 2000р.).

Транспорт.

За 2001р. підприємствами транспорту перевезено 752,1 млн. тонн вантажів, что на 0,8% більше, чем за 2000р., вантажооборот зріс на 1% и Склаві 384,5 млрд. тонно-кілометрів.

За 2001р. всіма видами транспорту перевезено 3,2 млрд. пасажирів, виконан Пасажирський роботу в обсязі 85,5 млрд.пас.км, что відповідно на 2,7% та на 2,3% більше, чем за 2000р. Залізнічнім транспортом за 2001р. перевезено 0,5 млрд.пасажірів, что на 0,2% менше 2000р. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень суб'єктами-фізічнімі особами) скорісталіся 2,7 млрд. Пасажирів, что на 3,2% більше, чем за 2000р. Зростання пасажирських перевезень мало місце на МОРСЬКИЙ транспорті (у 1,4 рази). Авіаційнім транспортом перевезено 1,2 млн. Пасажирів, что на 5,4% більше, чем за 2000р. Фінанси. Доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2001р. (за данімі Державного казначейства) становили 48,4 млрд.грн. (25,7% до ВВП), что ставити 91,4% від річніх призначення. Державний бюджет за доходи виконан у сумі 34,9 млрд.грн. (83,1% річніх призначення), або 18,5% до ВВП (з урахуванням взаємовідносін з місцевімі бюджетами), и на 57,4% сформувати за рахунок податкових надходженнях, з якіх Податок на додану вартість займає 46,8%. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у 2001р. Стає 106,1% (у попередня - 125,8%). На споживчий Сайти Вся у 2001р. ціни (тарифи) на продовольчі товари та послуги зростан швидше, чем на НЕПРОДОВОЛЬЧІ товари (на 7,9%, 5,3% та 0,2%). Індекс цен віробніків промислової продукції у 2001р. Стає 100,9% и БУВ значний меншим за відповідній Показник 2000р. (120,8%). Грошові доходи населення. Номінальні Грошові доходи населення за січень-листопад 2001р. порівняно з аналогічнім періодом 2000р. збільшілісь на 25,5% и становили 96560 млн.грн., а реальні Грошові доходи, візначені за віключенням обов'язкових платежів, добровільніх внесків та з урахуванням впліву інфляції, зросли на 8,7%. Середньомісячній грошовий дохід у розрахунку на 1 особу за січень-листопад 2001р. Стає 178,6 грн. проти 141,2 грн. за анало-гічній период 2000р.

Номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-листопад 2001р. становила в Середньому за місяць 304,90 грн., что на 36,2% більше, чем у відповідному періоді 2000р. Реальна заробітна плата за січень-листопад 2001р. порівняно з відповіднім періодом 2000р. Зросла на 19,2%. У листопаді по відношенню до жовтня 2001р. вона зменшіть на 1,1% [9.].

4. Соціально-економічне становище України за 2002 рік

Валовий Внутрішній продукт (ВВП) за Попередніми данімі у 2002р. порівняно з 2001р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 104,1%. Течение 2002р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось в обробній промісловості, оптовій и роздрібній торгівлі, сільському господарстві, міслівстві та лісовому господарстві, транспорті.

Промисловість. Промисловими підприємствами за 2002р. изготовлен продукції та надаю послуги на суму 171,2 млрд.грн., Що на 7% більше, чем за 2001р. Зріс випуск продукції з усіх основних відів промислової ДІЯЛЬНОСТІ. Найбільш позитивна динаміка склалось у II півріччі 2002р. - зростання виробництва порівняно з відповіднім періодом 2001р. становило у III кварталі - 6,3%, IV кварталі - 9,3%.

У добувній промісловості ОБСЯГИ віробленої продукції за 2002р. порівняно з попереднім роком зросли на 2,3%. Приріст продукції спостерігався на підпріємствах з відобутку металевих руд - на 8,2%, відобутку вуглеводнів - на 2%. Водночас на підпріємствах з відобутку вугілля и торфу ОБСЯГИ виробництва скороти на 1,2%. Відобуто 58,9 млн.т залізної руди, что на 7,6% більше, чем у 2001р.

На підпріємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї ОБСЯГИ продукції порівняно з 2001р. збільшілісь на 23,4%. Зросла виробництво плит деревностружковіх на 45%, сірніків та фанери клеєної - на 23-29%, плит деревноволокністіх - на 7%. Проти зменшівся випуск блоків віконніх и дверних в зборі на 15%, паркету, пиломатеріалів - на 1-3%.

На підпріємствах металургії та з оброблення металу после ПЕРІОДУ спаду виробництва (з серпня 2001р. По квітень 2002р.) Спостерігалось нарощування щомісячніх обсягів продукції и за 2002р. досягнуть приросту 3,9%. Зростання обсягів продукції одержано у чорній металургії (на 4%), ВИРОБНИЦТВІ труб (на 1,9%), первинного обробленні Сталі (на 1,3%), ВИРОБНИЦТВІ кольорових металів (на 1%), обробленні металу (на 8,6 %).

У машинобудуванні за 2002р. проти попередня року спостерігалось зростання обсягів виробництва на 11,3%. Істотного нарощування обсягів виробництва Набуль наукоємні Галузі транспортного машинобудування, де Приріст продукції стає 29,6%, з него у залізнічному машинобудуванні - 64,1%, ВИРОБНИЦТВІ автомобільного транспорту - 23,3%.

У 2002р.Інноваційні роботи в промісловості, направлені на Впровадження прогресивних технологічних процесів, механізацію и автоматізацію виробничих процесів та Освоєння новой продукції, віконувалі 1506 підприємств, або 14,6% їхньої Загальної кількості, что практично відповідає рівню 2001р. Більшість інноваційно активних підприємств (82,1%) становили підприємства колектівної форми власності за.

Сільське господарство. У 2002р. продовжувалася позитивна тенденція нарощування обсягів СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва, хоча Темпи зростання знизу. За Попередніми данімі виробництво сільськогосподарської продукції проти 2001р. Зросла на 1,9%, у тому чіслі в сільськогосподарських підпри-ємствах усіх форм власності за скороти на 1,1%, а в господарство населення зросли на 3,9%.

Транспорт. За 2002р. підприємствами транспорту перевезено 770,1 млн.т вантажів, что на 1,3% більше, чем за 2001р. Вантажооборот зріс на 3,3% и досяг 398,1 млрд.ткм. Залізнічнім транспортом за 2002р. перевезено 465,1 млн. пасажирів, что на 0,6% менше, чем за 2001р. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями-фізічнімі особами) скорісталіся 3,1 млрд. Пасажирів, что на 12,9% більше, чем за 2001р. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців-фізичних осіб зросли на 45%. Авіаційнім транспортом перевезено 1,7 млн. Пасажирів, что на 37,9% більше, чем за 2001р.

Фінанси. Доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2002р. (за данімі Державного казначейства) становили 54,4 млрд.грн. (28,2% до ВВП), что ставити 83,7% від річніх призначення. Державний бюджет за доходи виконан у сумі 39,9 млрд.грн. (82,2% річніх призначення), або 20,7% до ВВП (з урахуванням взаємовідносін з місцевімі бюджетами) и на 65,2% сформувати за рахунок податкових надходженнях, з якіх Податок на додану вартість займає 46,6%, податок на прибуток підприємств - 28,2%.

Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2002р. порівняно з аналогічнім періодом 2001р. збільшілісь на 21,8%, у тому чіслі Грошові - на 23,8%. Наявні доходи, Які могут буті вікорістані населення на придбання СПОЖИВЧИХ товарів та оплату послуг, збільшілісь на 23%, а реальні наявні, візначені з урахуванням впліву інфляції, - на 21,9%.

Основним Джерелом доходів населення є оплата праці. В течение 11 місяців 2002р. продовжувався процес зростання рівнів номінальної та реальної заробітної плати. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата, Нарахована на одного штатного працівника за січень-листопад 2002р., порівняно з відповіднім періодом 2001р. Зросла на 21,5% и склалось 370,33 грн [9.].

5. Соціально-економічне становище України за 2003 рік

За оперативне данімі у 2003р. порівняно з 2002р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 108,5%. Течение 2003р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у обробній промісловості, будівництві, оптовій и роздрібній торгівлі, транспорті. Промисловими підприємствами за 2003р. изготовлен продукції и надаю послуги на суму 220,6 млрд.грн., Що на 15,8% більше, чем за 2002р. Течение року галузь забезпечувала Високі Темпи розвитку. Нарощування обсягів промислового виробництва Було характерним практично для всіх основних відів промислової ДІЯЛЬНОСТІ.

У добувній промісловості у 2003р. порівняно з 2002р. випуск продукції збільшівся на 5,5%, у тому чіслі у відобуванні металевих руд - на 7%, вуглеводнів - на 6,9%, вугілля та торфу - на 1,9%. Відобуто 63 млн.т залізної руди, что на 5,9% більше, чем у попередня году. Випуск агломерату та обкотішів залізорудніх збільшівся відповідно на 2% и 12%. Більш як три чверті Всього промислового виробництва зосереджено на підпріємствах обробної промісловості, де Приріст продукції проти 2002р. Стає 18,2%.

У харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів ОБСЯГИ віробленої продукції зросли проти 2002р. на 20%. Збільшення обсягів виробництва відмічалось почти за всіма ее основними видами ДІЯЛЬНОСТІ. Суттєвий Приріст продукції ОТРИМАНО у переробленні овочів та фруктів (39,3%), ВИРОБНИЦТВІ жірів (32,8%), м'ясній (26,1%) та тютюновій (18,3%) промісловості, ВИРОБНИЦТВІ напоїв (18%) , молочній (13,6%) та кондітерській промісловості (11,9%).

У машинобудуванні у 2003р. порівняно з 2002р. здобуто Приріст продукції 35,8%. Суттєве зростання обсягів виробництва зафіксовано на підпріємствах транспортного машинобудування - на 62,1%, з него у ВИРОБНИЦТВІ автомобільного транспорту - на 119,2%, залізнічному машинобудуванні - на 72,2%.

Течение 2003р. інноваційну діяльність у промісловості здійснювалі +1238 підприємств, або 12,7% Загальної їхньої кількості. Серед підприємств, что Займаюсь виробництвом коксу та продуктів нафтоперероблення, Питома вага інноваційно активних становила 25,0%, у машинобудуванні - 19,9%, хімічній и нафтохімічній промісловості - 19,7%, у металургії та обробленні металу - 14,1%, у харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів - 13,6%, легкій промісловості - 13,4%. ОБСЯГИ інноваційної продукції, віробленої у 2003р., Склав 11,2 млрд.грн., Або 5,1% загально ОБСЯГИ промислової продукції. На кожному дев'ятому підприємстві, что віробляло інноваційну продукцію, ее Частка в обсязі промислової Складанний 25-50%, почти на кожному п'ятому - 10-25%, почти на кожному третьому - до 10%.

Сільське господарство. У 2003р. у Галузі сільського господарства за Попередніми данімі ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ виробництва зменшено проти 2002р. на 10,2%, у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах всех форм власності за на 25,5%, а у господарство населення смороду Дещо збільшіліся - на 0,2%. Загальний ОБСЯГИ валової продукції рослинництва порівняно з 2002р. скоротівся на 14,9%, у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах на 31,3%, у господарство населення - на 0,1%. Різке Зменшення уровня виробництва у рослинництві обумовлено Перш за все неурожаєм зернових культур. У 2003р. у господарство усіх категорій виробництво м'яса (реалізація на Забій худоби та птиці в жівій вазі) склалось 2,6 млн.т, что на 3,5% більше проти уровня 2002р., молока - 13,7 млн.т (на 3 , 4% менше), яєць - 11,5 млрд.шт. (на 1,4% більше).

Транспорт. За 2003р. підприємствами транспорту перевезено 855,8 млн.т вантажів, что на 10,6% більше, чем за 2002р. Вантажооборот зріс на 11,9% и стає 450,7 млрд.ткм.

Залізнічнім транспортом за 2003р. перевезено 476,2 млн. пасажирів, что на 2,4% більше, чем за відповідній период 2002р. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень підприємцями - фізічнімі особами) скорісталіся 3,3 млрд. Пасажирів, что на 7,8% більше, чем за Попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом підприємців - фізичних осіб зросли на 17,3%. Авіаційнім транспортом перевезено 2,2 млн. Пасажирів, что на 23,0% більше порівняно з 2002р.

Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2003р. порівняно з аналогічнім періодом 2002р. збільшілісь на 13%. Наявні доходи, Які могут буті вікорістані населення на придбання товарів та послуг, зросли на 10,1%, а реальні наявні, візначені з урахуванням цінового фактора, - на 4,9%. Номінальна середньомісячна заробітна плата, Нарахована на одного штатного працівника, за січень-листопад 2003р. порівняно з відповіднім періодом 2002р. підвіщілася на 22,7% и склалось 454,56 грн., что на 24,5% перевіщувала розмір встановлений прожитковий мінімуму для ПРАЦЕЗДАТНИХ осіб (365 грн.) та у 2,5 раза розмір мінімальної заробітної плати (185 грн.) у цьом періоді [9.].

6. Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2004 року

За оперативне данімі, у 2004р. порівняно з 2003р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 112,0%. Течение 2004р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у сільському господарстві, міслівстві та лісовому господарстві, будівництві, оптовій и роздрібній торгівлі, обробній промісловості.

У 2004р. порівняно з 2003р. ОБСЯГИ промислового виробництва зросли на 12,5%. У добувній промісловості порівняно з 2003р. ОБСЯГИ виробництва зросли на 4,1%. Збільшення випуску продукції спостерігалося на підпріємствах з відобутку металевих руд - на 6,3%, вуглеводнів - на 6,1%, вугілля та торфу - на 0,2%. За 2004р. відобуто 2,9 млн.т нефти та 19 млрд.куб.м газу природного. ОБСЯГИ залізної руди и концентрату неагломерованіх становили 66 млн.т, агломерованіх - 63,1 млн.т, что более, чем у 2003р. відповідно на 4,9% и 7,2%.

В обробній промісловості Приріст продукції проти 2003р. Стає 14,6%. У харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів порівняно з 2003р.ОБСЯГИ виробництва зросли на 12,4%. Приріст одержано на підпріємствах більшості відів ДІЯЛЬНОСТІ Галузі, зокрема, у молочній промісловості - 20,7%, переробленні овочів та фруктів - 20,3%, ВИРОБНИЦТВІ круп та борошна - 15,9%, ВИРОБНИЦТВІ напоїв - 15,7%, м ' ясній, тютюновій та кондітерській промісловості - відповідно 15,3%, 15% та 12,5%, ВИРОБНИЦТВІ жірів - 9,1%.

У хімічній та нафтохімічній промісловості рівень виробництва 2003р. перевіщено на 14,4%. У хімічному ВИРОБНИЦТВІ здобуто Приріст продукції - 11%, з него у ВИРОБНИЦТВІ базової хімічної продукції - 10%, лаків та фарб - 10,7%, фармацевтична ВИРОБНИЦТВІ - 13,7%, ВИРОБНИЦТВІ мила, парфумерної продукції, очіщувальніх и полірувальніх препаратів - 25 , 8%, штучних и синтетичність волокон - 19%.

Сільське господарство.

У 2004р. у Галузі сільського господарства, за Попередніми данімі, ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ виробництва проти 2003р. зросли на 19,1%, у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах усіх форм власності за - на 39,2%, у господарство населення - на 8,7%.

Будівельна діяльність. Течение 2004р. спостерігався високий рівень ділової актівності підприємств, что здійснювалі будівництво за контрактами підряду. Надходження значний інвестіційніх ресурсов, спрямованостей у капітальне будівництво, дозволило будівельнікам укласті Контрактів на суму 20,8 млрд. Грн., Що на 23,9% більше проти 2003р. В условиях забезпеченості замовлень підряднімі підприємствами виконан робіт на суму 19,4 млрд.грн., Що на 17,3% більше, чем у попередня году.

Транспорт. За 2004р. підприємствами транспорту перевезено 826,9 млн.т вантажів, что на 4,0% більше, чем за 2003р. Вантажооборот зріс на 5,5% и стає 469,4 млрд.ткм. Залізнічнім транспортом за 2004р. перевезено 452,4 млн. пасажирів, что на 5,1% менше, чем за 2003р. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізічнімі особами-підприємцями) скорісталіся 3,7 млрд. Пасажирів, что на 13,0% більше, чем за Попередній рік. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросли на 17,9%. Авіаційнім транспортом перевезено 3,1 млн. Пасажирів, что на 32,1% більше порівняно з 2003р.

Фінанси. Доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2004р. становили 81 млрд.грн. (27,2% до ВВП), что складає 89,1% від річніх призначення. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходженнях (68,8% від Загальної суми доходів). Видатки Зведення бюджету, включаючі кредитування за Вирахування погашення, становили 87,2 млрд.грн. (29,3% до ВВП), что складає 82,6% від річніх призначення. Дефіціт Зведення бюджету за січень-листопад 2004р. Стає 6,2 млрд.грн. (2,1% до ВВП).

Контакт з и тарифи. Індекс споживчих цін за 2004р. Стає 112,3% (у 2003р. - 108,2%). При цьом темпи приросту цен на продовольчі товари (15,3%) віпереджалі Приріст цен (тарифів) на послуги (7,9%) та НЕПРОДОВОЛЬЧІ товари (5,4%).

Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-листопад 2004р. порівняно з аналогічнім періодом 2003р. збільшілісь на 21,7%. Наявні доходи, Які могут буті вікорістані населення на придбання товарів та послуг, збільшілісь на 26,3%, а реальні наявні, візначені з урахуванням цінового фактора, - на 16,2%. Реальна заробітна плата у січні-лістопаді 2004р. порівняно з відповіднім періодом 2003р. збільшілась на 24,1% (у січні-лістопаді 2003р. - на 15,3%). На дінаміку реальної заробітної плати продолжает позитивно впліваті Зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб до 13% [9.].

7. Соціально-економічне становище України за 2005 рік

За Статистичний данімі, у 2005р. порівняно з 2004р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 102,4%. Течение 2005р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у транспорті, добувній та обробній промісловості.

У грудні 2005р. порівняно з відповіднім місяцем попередня року ОБСЯГИ промислової продукції зросли на 5,3% (у грудні 2004р. - на 4,3%). За 2005р. Приріст виробництва у Галузі стає 3,1%, что на 0,2 відсоткового пункту перевіщує Показник 11 місяців 2005р. Збільшівся випуск продукції за всіма основними видами ДІЯЛЬНОСТІ, кроме виробництва коксу и продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу.

У добувній промісловості ОБСЯГИ віробленої продукції порівняно з 2004р. збільшілісь на 4,4%. Приріст продукції одержано на підпріємствах з відобутку металевих руд (6,2%), вугілля и торфу (3%), вуглеводнів - (2,5%). Видобуток природного газу та нефти збільшівся відповідно на 0,8% та 4,9% и стає 19,3 млрд.куб.м та 3,1 млн.т.

В обробній промісловості випуск продукції зріс на 3% проти 2004р.

У харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів Приріст обсягів виробництва стає 13,7% (у 2004р. - 12,4%).

У легкій промісловості в течение 2005р. спостерігалось Значне уповільнення темпів зростання виробництва порівняно з 2004р. При цьом в IV кварталі у Галузі зафіксовано СКОРОЧЕННЯ обсягів продукції проти відповідного ПЕРІОДУ 2004р. на 6,0%. У результате рівень виробництва 2004р. Було перевіщено лишь на 0,3%.

У машинобудуванні у 2005р. випуск продукції зріс на 7,1%. Суттєвий Приріст одержано у ВИРОБНИЦТВІ машин для металургії (30,4%), канцелярськіх и електронно-обчислювальних машин (29,8%), устатковання для радіо, телебачення та зв'язку (29,5%), автомобільного транспорту (22,8 %), побутових приладів (22,1%). Перевіщено ОБСЯГИ 2004р. у ВИРОБНИЦТВІ механічного устатковання (на 13,6%), сільськогосподарських машин (на 10,8%), верстатів (на 10,7%), у залізнічному машинобудуванні (на 2,4%).

У хімічній та нафтохімічній промісловості на 9,8% перевіщено рівень виробництва 2004р. Зростання обсягів продукції одержано у хімічному ВИРОБНИЦТВІ на 7,8%, з него у ВИРОБНИЦТВІ базової хімічної продукції - на 4,5%, лаків та фарб - на 18%, фармацевтична ВИРОБНИЦТВІ - на 17,7%, ВИРОБНИЦТВІ мила, парфумерної продукції, очіщувальніх и полірувальніх препаратів - на 18,8%, штучних та синтетичне волокон - на 8,3.

Сільське господарство.

У 2005р. Загальний ОБСЯГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва остался на Рівні 2004р., у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах усіх форм власності за - збільшівся на 1,5%, у господарство населення - скоротівся на 1,0%.

ОБСЯГИ валової продукції рослинництва проти 2004р. скоротівся на 2,5%, у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах - на 3,7%, у господарство населення - на 1,4%.

Транспорт.

За 2005р. підприємствами транспорту перевезено 809,3 млн.т вантажів, что на 2,3% менше, чем за 2004р. Вантажооборот зменшівся на 1,3% и стає 460,6 млрд.ткм. Залізнічнім транспортом за 2005р. Відправлено 444,7 млн. пасажирів, что на 1,7% менше, чем за 2004р. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізічнімі особами-підприємцями) скорісталіся 3,8 млрд. Пасажирів, что на 3,2% більше, чем за 2004р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросли на 4,6%. Авіаційнім транспортом перевезено 3,8 млн. Пасажирів, что на 17,6% більше порівняно з 2004р.

Фінанси.

За данімі Державного казначейства України, доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2005р. становили 119,2 млрд.грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходженнях (73,3% від Загальної суми доходів). Видатки Зведення бюджету, включаючі кредитування за Вирахування погашення, становили 116 млрд.грн. (31,9% до ВВП). Профіцит Зведення бюджету за січень-листопад 2005р. Стає 3,2 млрд.грн. (0,9% до ВВП).

Зовнішня торгівля товарами.

ОБСЯГИ експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-листопад 2005р. становили 31140,6 млн.дол.США, імпорту - 32480,8 млн.дол. і проти січня-листопада 2004р. збільшіліся відповідно на 5,6% та на 24,6%. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1340,2 млн.дол. (у січні-лістопаді 2004р. - позитивне сальдо 3407,9 млн.дол.). Найбільші імпортні надходження здійснювалісь у м.Київ, Дніпро-Петровський, Донецьку, Запорізьку, Одеська, Київську та Харківську області.

Доходи населення.

Номінальні доходи населення за січень-листопад 2005р. порівняно з аналогічнім періодом 2004р. збільшілісь на 38,1%. Наявні доходи, Які могут буті вікорістані населення на придбання товарів та послуг, збільшілісь на 36,4%, а реальні наявні, візначені з урахуванням цінового фактора, - на 19,8%.

Реальна заробітна плата за 11 місяців 2005р. порівняно з відповіднім періодом 2004р. збільшілася на 19,2%. Загальна сума невіплаченої заробітної плати за 11 місяців 2005р. збільшілася на 0,2% и на 1 грудня 2005р. становила 1,1 млрд.грн. ОБСЯГИ Боргу дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005р., Проти 14,8% рік тому [9.].

8. Соціально-економічне становище України за 2006 рік

За Статистичний данімі, у 2006р. порівняно з 2005р. реальний валовий Внутрішній продукт стає 107,0%. Течение 2006р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у торгівлі, транспорті та будівництві.

У грудні 2006р. ОБСЯГИ віробленої промислової продукції зросли як до попередня місяця (на 2,2%), так и до грудня 2005р. (На 12%). За 2006р. Приріст виробництва у промісловості стає 6,2%, что вдвічі перевіщує цею Показник за 2005р. Визначальності Вплив на покращання динаміки промислового виробництва малі металургія та оброблення металу (Приріст 8,9% проти Падіння 1,5% у 2005р.), А такоже машинобудування (Приріст 11,8% проти 7,1%).

Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами ДІЯЛЬНОСТІ, кроме виробництва коксу и продуктів нафтоперероблення та легкої промисловості.

У добувній промісловості ОБСЯГИ продукції збільшіліся на 5,8%, у тому чіслі на підпріємствах з відобутку вуглеводнів - на 5,2%, металевих руд - на 9,4%, вугілля и торфу - на 2,8%. За 2006р. Було відобуто 19,5 млрд.куб.м природного газу, 3,3 млн.т сірої нефти, віпущено 61,6 млн.т готового вугілля.

В обробній промісловості випуск продукції за 2006р. збільшівся на 6,3%.

У харчовій промісловості та переробленні сільськогосподарських продуктів ОБСЯГИ виробництва збільшілісь на 10%.

У машинобудуванні Суттєво нарости ОБСЯГИ продукції проти 2005р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 36,6%), контрольно-вимірювальної апаратури (на 28%), машин для металургії (на 17,8%). Перевіщено мінулорічній випуск продукції у ВИРОБНИЦТВІ машин для перероблений сільгосппродуктів на 14%, електричних машин и апаратури - на 11,6%, побутових приладів - на 4,1%.

Сільське господарство. Загальний ОБСЯГИ продукції сільського господарства за 2006р. проти 2005р. зріс на 0,4%, у тому чіслі у сільськогосподарських підпріємствах - на 4,2%, а у господарство населення відбулося его СКОРОЧЕННЯ на 2,1%.

За Попередніми данімі, господарствами усіх категорій у 2006р. здобуто 34,3 млн.т зерна (у вазі после доробки), у тому чіслі з ільськогосподарськімі підприємствами - 25,7 млн.т (75% загально валового збору), господарствами населення - 8,6 млн.т (25%). Порівняно з 2005р. виробництво зерна зменшено на 9,9%, что зумовлено як СКОРОЧЕННЯ зібраної площади (на 2,8%), так и Зменшення урожайності (з 26,0 ц до 24,1 ц з га).

Транспорт. За 2006р. підприємствами транспорту перевезено 858,4 млн.т вантажів, что на 5,9% більше, чем за 2005р. Вантажооборот зріс на 4,2% и стає 477,2 млрд.ткм.

Перевезення вантажів залізніцямі порівняно з 2005р. Зросла на 5,9%, у тому чіслі Відправлення вантажів - на 5,1%.

Залізнічнім транспортом за 2006р. Відправлено 448,8 млн. пасажирів, что на 0,7% більше, чем за 2005р. Відправлення пасажирів зросли на Одеській залізниці на 6,9%, Південно-Західній - на 0,6%, Прідніпровській - на 1,1% та Південній - на 1,3%. На ДОНЕЦЬКІЙ залізниці Відправлення пасажирів знизу на 0,8%, Львівській - на 1,6%. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізічнімі особами-підприємцями) скорісталіся 4,0 млрд. Пасажирів, что на 3,9% більше, чем за 2005р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшілося на 7,0%. Перевезення пасажирів Морський транспортом за 2006р. знизу на 3,7% порівняно з 2005р. Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 28,5%. Перевезення пасажирів річковім транспортом у 2006р. порівняно з 2005р. скороти на 10,0%, Закордонні перевезення - на 13,4%. Авіаційнім транспортом перевезено 4,4 млн. Пасажирів, что на 15,0% більше порівняно з 2005р.

Фінанси.

За данімі Державного казначейства, доходи Зведення бюджету за січень-листопад 2006р. становили 152,2 млрд.грн. (33,6% до ВВП), что складає 90,7% від річніх призначення. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходженнях (73,2% від Загальної суми доходів).

Видатки Зведення бюджету, включаючі кредитування за Вирахування погашення, становили 147,7 млрд.грн. (32,6% до ВВП), что складає 81% від річніх призначення. Профіцит Зведення бюджету за січень-листопад 2006р. Стає 4,5 млрд.грн. (1% до ВВП).

Доходи населення.

Номінальні доходи населення за січень-листопад 2006р. порівняно з відповіднім періодом 2005р. збільшілісь на 28,1%. Наявний доход, Який может буті використаних населенням на придбання товарів та послуг, збільшівся на 26,5%, а реальний наявний, визначених з урахуванням цінового фактора, - на 16,3%. Реальна заробітна плата у січні-лістопаді 2006р. порівняно з відповіднім періодом 2005р. збільшілась на 19,1% (у січні-лістопаді 2005р. відповідно - на 19,2%) [9.].

9. Соціально-економічне становище України за січень-серпень 2007 року

Приріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-серпні 2007р. порівняно з відповіднім періодом попередня року стає 7,5%. Номінальний валовий Внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, стає 419522 млн.грн. Найбільший Приріст валової доданої вартості спостерігався у торгівлі - на 16,7%, переробній промісловості - на 12,9%, будівництві - на 10,2%.

У серпні 2007р. проти відповідного місяця 2006р. ОБСЯГИ промислового виробництва зросли на 8,7%, за период з початку року - на 10,9% (у січні-ліпні 2007р. - на 11,2%). Порівняно з січнем-серпнем попередня року Приріст продукції одержано за всіма основними видами промислової ДІЯЛЬНОСТІ, кроме легкої промисловості.

У добувній промісловості ОБСЯГИ виробництва зросли проти січня-серпня 2006р. на 2,7%. Збільшення обсягів продукції спостерігалось у добуванні металевих руд на 8,2%, нефти и газу - на 0,04%. При цьом на підпріємствах з Добування вугілля и торфу спад виробництва поглібівся до 4,2% проти 3,9% у січні-ліпні 2007р. За січень-серпень 2007р. Було відобуто 13 млрд.м3 природного газу, 2,2 млн.т сірої нефти та віпущено 38,8 млн.т готового вугілля.

У хімічній та нафтохімічній промісловості проти січня-серпня 2006р. ОБСЯГИ виробництва збільшілісь на 5,4%. У хімічному ВИРОБНИЦТВІ зростання обсягів продукції спостерігалось, зокрема, у ВИРОБНИЦТВІ ОСНОВНОЇ хімічної продукції - на 0,9%, фармацевтична ВИРОБНИЦТВІ - на 7%, ВИРОБНИЦТВІ мила та миючих засобів, ЗАСОБІВ для чищення та полірування, парфумерно та косметичний ЗАСОБІВ - на 1,3 %, штучних и синтетичність волокон - на 5,9%, лаків та фарб - на 8% ..

Підприємства машинобудування у січні-серпні 2007р. збільшілі ОБСЯГИ виробництва на 23,9%, что на 0,2 відсоткового пункту перевіщує Показник січня-липня 2007р. Суттєво нарости ОБСЯГИ продукції підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 54%), машин для добувної промісловості и будівництва (на 38,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 33,9%), електричних машин та устатковання (на 23,9 %).

Сільське господарство.

Загальний ОБСЯГИ продукції сільського господарства за січень -серпень 2007р. проти відповідного ПЕРІОДУ 2006р. скоротівся на 3,4%, у тому чіслі в сільськогосподарських підпріємствах - на 3,0%, у господарство населення - на 3,7%. Виробництво продукції рослинництва порівняно з відповіднім періодом 2006р. Було на 7,2% меншим, что зумовлено зниженя урожаю зернових. ОБСЯГИ продукції тваринництва зріс на 0,3%, у тому чіслі в аграрних підпріємствах - на 5,3%, а в господарство населення - скоротівся на 2,3%.

Будівельна діяльність.

За січень-серпень 2007р. підприємствами країни виконан будівельних робіт на суму 28,6 млрд.грн., Що на 12,7% більше проти відповідного ПЕРІОДУ попередня року.

Транспорт. За січень-серпень 2007р. підприємствами транспорту перевезено 583,6 млн.т вантажів, что на 6,4% більше, чем за січень-серпень 2006р. Вантажооборот зріс на 0,6% и стає 317,7 млрд.ткм.

Залізнічнім транспортом за січень-серпень 2007р. Відправлено 303,6 млн. пасажирів, что на 0,1% менше, чем за січень-серпень 2006р. Відправлення пасажирів зросли на Прідніпровській залізниці на 1,8%, Південній - на 2,1% та ДОНЕЦЬКІЙ - на 0,1%. На Львівській залізниці Відправлення пасажирів знизу на 0,4%, Одеській - на 1,3% та Південно-Західній - на 1,7%. Послуги автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізічнімі особами-підприємцями) скорісталіся 2,7 млрд. Пасажирів, что на 4,7% більше, чем за січень-серпень 2006р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросли на 9,3%. Перевезення пасажирів Морський транспортом за січень-серпень 2007р. Зменшіть на 29,3% порівняно з січнем-серпнем 2006р.

Фінанси.

За данімі Міністерства фінансів України, доходи Зведення бюджету за січень-липень 2007р. становили 112,3 млрд.грн. (31,7% до ВВП), что складає 54,8% від річніх призначення. В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходженнях (73,7% від Загальної суми доходів). Видатки Зведення бюджету, включаючі кредитування за Вирахування погашення, становили 107,4 млрд.грн. (30,3% до ВВП), что складає 47,5% від річніх призначення. У структурі ВИДАТКІВ Зведення бюджету 60,8% пріпадає на фінансування соціально-культурних ЗАХОДІВ, 14,5% - на економічну діяльність, 10,3% - на Здійснення загальнодержавних функцій, зокрема, видатки по обслуговуванню Боргу - 1,8% (0, 5% до ВВП), у тому чіслі зовнішнього Боргу - 1,3% від Загальної суми ВИДАТКІВ (0,4% до ВВП). Профіцит Зведення бюджету за січень-липень 2007р. Стає 4,9 млрд.грн. (1,4% до ВВП).

Контакт з и тарифи. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-серпні 2007р. Стає 106,2% (у відповідному періоді попередня року - 103,8%).

Індекс цен віробніків промислової продукції у січні-серпні 2007р. Стає 114,5% (у відповідному періоді попередня року - 108,5%).

У ВИРОБНИЦТВІ та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зросли на 20,5%, добувній промісловості - на 18,7%, переробній - на 12,8%.

Індекс цен на будівельно-монтажні роботи у січні-ліпні 2007р. Стає 111,2% (у відповідному періоді попередня року - 113,0%).

Доходи населення. Номінальні доходи населення за січень-липень 2007р. порівняно з відповіднім періодом 2006р. збільшілісь на 27,3%. Наявний доход, Який может буті використаних населенням на придбання товарів та послуг, збільшівся на 23,9%, а реальний наявний, визначених з урахуванням цінового фактора, - на 11,5%. Витрати населення у січні-ліпні 2007р. порівняно з аналогічнім періодом попередня року збільшілісь на 30,6%. Приріст заощаджень стають 19910 млн.грн. Реальна заробітна плата у січні-ліпні 2007р. порівняно з відповіднім періодом 2006р. збільшілась на 12,3%.

Ринок праці.

За данімі державної служби зайнятості, протягом січня-серпня 2007р. ее послуги скорісталіся 1833,7 тис. НЕ зайнятості трудовою діяльністю громадян проти 2018,4 тис. за відповідній период 2006р.

На обліку цієї установи на 1 вересня 2007р. перебувало 615,4 тис. незайнятіх громадян, Які Шукаю роботу, Із них более половини становили жінки, половину - мешканці сільської місцевості, понад третина - молодь у віці до 35 років.

Демографічна ситуация.

На 1 серпня 2007р. за оцінкою, в Україні, чісельність наявний населення становила 46474,5 тис. осіб. Упродовж січня-липня 2007р. Кількість населення зменшено на 171,5 тис. осіб, або на 6,3 особи на 1000 населення [9.].

Висновки

Отже, початок ХХІ століття ставши важлівім періодом формирование економіки України. Україна только входити в систему СВІТОВОГО економічного простору и від того, як цею процес буде проходити Залежить подалі економічний та соціальний розвиток країни як органічної підсістемі Світової економіки.

Сьогоднішній стан України в світовіх господарських зв'язках характерізується непідготовленістю ее економіки до Високоефективний форм внутрішньо - економічного співробітніцтва. Поки-що для країни існує посередницьких характер внутрішніх зв'язків.

У процесі інтеграції Україна зустрічається з великими труднощамі, оскількі вона щє не опріділілась в Великій мірі з основними напрямки и механізмамі структурної перебудови економіки, віходячі Із реальних можливости світовіх тенденцій в інтеграційніх процесах.

На мою думку, можна віділіті Такі напрямки прориву економіки України для заняття значного місця в світо-господарських зв'язках:

Україна містіть вігідне положення з позіції ОЦІНКИ ПЕРВИННА земельних факторів виробництва: плодородні землі, помірній клімат, водні ресурси, тобто вігідне економічне становище. Альо поки-що стан агропроміслової СФЕРИ являється Досить тяжким и мало конкурентноздатним даже на ринках России.

Реальна для України напрямком виходу на світовий ринок є розвиток науки, яка охопіла Великі Досягнення. Головне сегодня - Зберегти наявний науковий Потенціал, кадри наукових робітніків и підтрімуваті наукові експеримент на сучасности Рівні.

В Україні наявні значні поклади залізної руди та корисних копалин, Які за умов розумного та регульованості державою использование могут принести стране значні прибутки.

Список використаної літератури

1. Костецька Т.А. Інформаційне законодавство / Юридична енциклопедія. К .: Вид-во "Українська енциклопедія", 1999. - С. 715.

2. Копилов В. А. Інформаційне право. М .: МАУП. 2004. - С. 87.

3. Інформаційна політика в Україні: стратегія розвитку (Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Жигалюк В.В., Янішевський С.О.) // стратегії розвитку України: теорія і практика / За ред. О. С. Власюка. - К .: НІСД, 2005. - С. 615.

4. Левенчук А. "Молоді" закони // Компьютерра No 29, 2000., (Internet http://www.libertarium.ru).

5. стратегії розвитку України: теорія і практика. - К .: НІСД, 2002. - С. 638.

6. Оцінка Електронної готовності України. Стратегічні рекомендації. Доповідь проекту Уряду України / ПРООН. К .: 2002. - С. 6.

7. Додонов О.Г., Литвиненко О.В., Янішевський С.О. Інформаційна політика ОРГАНІВ державної влади: напрями удосконалення / В: стратегії розвитку України: теорія і практика. За ред. О.С. Власюка. - К .: НІСД, 2002. - С. 637.

8. Україна: Поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України від 23.02.2000 р.

9.http: // www.ukrstat.gov.ua