• Бізнес план
 • Розрахунок вартості маршруту
 • 1 день


 • Дата конвертації21.04.2017
  Розмір101.57 Kb.
  ТипБізнес план

  Скачати 101.57 Kb.

  Економіка в туризмі

  43


  зміст

  Вступ

  3

  Глава 1. Туризм як фактор економічного прогресу і розвитку

  5

  1.1 Роль туризму в економіці різних держав

  5

  1.2 Перспективи розвитку туризму

  9

  1.3 Туризм в Росії: стан і перспективи розвитку

  11

  Глава 2. Бізнес-план туристичного агентства «Новокузнецктуріст»

  18

  висновок

  39

  Список літератури

  40

  Вступ

  Туризм на початку XXI століття став одним з провідних напрямків соціально-економічного та культурного життя більшості держав і регіонів світу, а туристична індустрія - невід'ємним елементом споживчих моделей та соціальної поведінки значної частини населення. Нашим вітчизняним конкурентною перевагою є національне туристське надбання Росії - унікальні об'єкти історичного, архітектурного, культурного і природної спадщини, а також рекреаційний потенціал. При їх ефективному використанні туризм може стати локомотивом соціально-економічного розвитку країни, що сприяє економічному, соціальному і духовному розвитку російських регіонів і країни в цілому.

  Тим часом, володіючи величезними, багато в чому унікальними можливостями для розвитку туризму, Росія продовжує залишатися в стороні від світових тенденцій його розвитку. Перехід економіки на ринкові принципи господарювання, об'єктивно зумовили докорінні зміни в умовах розвитку і функціонування туризму не спричинив за собою відповідних змін ні в концептуальних підходах до їх розвитку, ні в конкретних рішеннях і діях державних органів.

  Нерідко туризм опинявся в різних країнах тим важелем, використання якого дозволяло оздоровити всю національну економіку країни. У багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, активізації зовнішньоторговельного балансу. Туризм має великий вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально - економічного розвитку. Туризм став одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, з ним пов'язано кожне 16-е робоче місце, на нього припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% всіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX століття.

  Туристичний бізнес уже багато років залишається одним з найстабільніших і прибуткових бізнесів у всьому світі. Більш того, в останні роки культ зарубіжного туризму і відпочинку поширився практично по всіх країнах світу. Тому відкриття турфірми - це прекрасний спосіб почати свій бізнес. Однак перш ніж починати свій бізнес, необхідно ретельно розробити і вивчити бізнес-план.

  Основною метою дослідження є комплексний аналіз туризму як чинника економічного розвитку і розробка бізнес-плану турагентства. Відповідно до даної метою в роботі поставлені наступні конкретні завдання:

  • визначити місце туризму в системі соціально - економічних відносин і дати оцінку його сучасного стану;

  • розглянути економічну функцію туризму;

  • проаналізувати сучасний стан туризму, визначити головні причини, які стримують його розвиток, і обгрунтувати необхідні заходи і умови, що забезпечують більш широкі масштаби і темпи його розвитку;

  • скласти бізнес-план туристичного агентства.

  Об'єктом дослідження є туризм в сучасній системі соціально-економічних відносин.

  Предмет дослідження. Предметом дослідження є соціально-економічні відносини, що виникають в процесі розвитку і функціонування туризму.

  Глава 1. Туризм як фактор економічного прогресу і розвитку

  1.1 Роль туризму в економіці різних держав

  Туризм - тимчасові виїзди (подорожі) громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства (далі - громадяни) з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових, спортивних, релігійних та інших цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування.

  Туристська діяльність - туроператорська та турагентська діяльність, а також інша діяльність з організації подорожей.

  Операції з міжнародного туризму - це вид діяльності, спрямованої на надання різного роду туристичних послуг і товарів туристського попиту з метою сприяння задоволенню широкого кола культурних і духовних потреб іноземного туриста. Міжнародний туризм включає виїжджають за кордон осіб, які не займаються там оплачуваною діяльністю.

  Туристичні послуги в міжнародному товарообігу виступають як невидимий товар. Характерною особливістю і своєрідним достоїнством туристичних послуг як товару є те, що значна частина цих послуг проводиться з мінімальними витратами на місці і, як правило, без використання іноземної валюти. Іноземні туристи користуються послугами, наданими підприємствами туристичної індустрії країни призначення. Крім того, вони споживають або купують і вивозять в якості сувенірів певну кількість товарів, придбаних в країні відвідування за іноземну валюту, попередньо обмінявши її на місцеву валюту.

  Туризм на сучасному етапі відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. Темпи розвитку туризму неухильно ростуть. Так, якщо в 1950 р число туристів у всьому світі складала 25 млн чоловік, а оборот туріндустрії - 2,1 млрд доларів, то в 1987 р згідно з даними Всесвітньої організації туризму ці показники склали відповідно 363 млн і 150 млрд доларів. За даними на 200 м число туристів у світі перевищило 900 млн осіб з оборотом близько 1 трлн. доларів. Незважаючи на це, на міжнародний туризм припадає не більше 10% торгового обороту. Щорічно близько півмільярда осіб відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. До іноземному туристу міжнародна статистика відносить будь-яка особа, яка відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім професійної діяльності, оплачуваної в цій країні. Тому іноземними туристами вважаються люди, які приїхали в зарубіжну країну не тільки на екскурсії, а й на відпочинок, лікування, для занять спортом і відвідувань спортивних змагань, до родичів і друзів, з діловими і науковими цілями.

  Розрізняють три основних види туризму: рекреаційний, науковий і діловий. На частку рекреаційного туризму припадає понад 70% всіх туристських поїздок. На науковий туризм - не більше 15%, і, відповідно, на діловий туризм доводиться стільки ж.

  Основу туріндустрії утворюють фірми з організації туристичних поїздок. Але на туризм працюють і інші галузі, для яких обслуговування туристів не є основним видом діяльності. Це підприємства культури, торгівлі та інші. Вважається, що крім витрат туриста на проїзд в країну і з країни на харчування припадає 40% його витрат, 8% - на проїзд всередині країни, 30% - на проживання, а решта - на інші витрати.

  В основі зростання міжнародного туризму - насамперед економічний і соціальний прогрес. З одного боку, збільшується обсяг ділових поїздок і поїздок з пізнавальними цілями, з іншого - удосконалюються транспортні засоби, що веде до прискорення і здешевлення поїздок. Розвиваються міждержавні зв'язки і культурний обмін між країнами, посилюється бажання людей краще зрозуміти і дізнатися один одного.

  До числа найважливіших передумов розвитку міжнародного туризму можна віднести, перш за все, соціально-економічні передумови, а саме: зростання числа найманих робітників і службовців в зарубіжних країнах; підвищення їх матеріального і культурного рівня; посилення інтенсифікації праці і в той же час отримання працівниками більш тривалих відпусток і більш високої заробітної плати та ін.

  Найбільш характерними тенденціями світового туризму в даний час є диверсифікація туристського продукту, пошук нових туристських напрямків, скорочення середньої тривалості туристських поїздок, вибір альтернативних засобів розміщення і транспорту, а також загальний тиск цін.

  За даними Всесвітньої Ради з туризму і подорожей в 2009 році частка туризму у світовому ВВП становила 3,6%, а з урахуванням вкладу супутніх галузей - 10,4%.Багато країн Європи, такі як Швейцарія, Австрія, Франція, Болгарія значну частину свого добробуту побудували на доходах від туризму. Так, в Австрії 8,6% в ВВП країни складають прямі доходи від туризму і 15% - доходи з урахуванням мультиплікативного ефекту, в Іспанії, відповідно, 6,8% і 18,2%, у Франції - 4,1% і 10 , 9%, в Хорватії - 8,5% і 19,0%, у Великобританії - 3,4% і 9,1%, в Канаді - 3,4% і 11,0%, в Болгарії - 4,1% і 14,5%.

  Таким чином, міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш помітну роль у світовій економіці.

  Безсумнівно, що швидко розвивається система низькобюджетних авіаційних пасажирських перевезень також вносить свій істотний внесок у стимулювання попиту на туристські подорожі. Все це в сукупності дозволило збільшити число міжнародних туристських прибуттів в Європу більш ніж на 22 млн.

  Сучасний туризм діє в ринковому середовищі, що контролюється і регулюється державою та іншими фінансовими та економічними інститутами і організаціями. З цього випливає, що всі туристичні фірми та організації діють на основі трьох вихідних економічних принципів:

  1) вони віддають перевагу свободі господарювання і відповідно свободу ініціативи і відповідальності;

  2) їх господарська діяльність об'єктивно підкоряється законам туристського ринку (законам вартості, попиту і пропозиції, конкуренції, грошового обігу, ціноутворення);

  3) державні і громадські інститути (зокрема, профспілки) роблять спробу регулювати ринкові процеси в туризмі з метою привнести в туризм соціальне і моральне начало по відношенню до самого туристу, природі і суспільству в цілому.

  Функціонування туристських фірм в ринковому середовищі об'єктивно потребує вивчення закономірностей і особливостей туристського ринку. Це означає, що економіка туризму повинна охоплювати і такий аспект, як всебічний аналіз попиту і пропозиції на туристичному ринку.

  Основними аспектами при вивченні туристського ринку є:

  1) механізм функціонування туристичного ринку, його сегментація, сезонний характер;

  2) функції туристського ринку і його сегментів;

  3) формування цін і ціноутворення в туризмі;

  4) вивчення факторів, що впливають на попит в сфері туризму, і впливу цін і доходів на платоспроможний попит;

  5) вивчення факторів, що впливають на пропозицію туристських послуг, а також вивчення впливу цін і чинників нецінової характеру (інвестицій і інших нецінових детермінантів пропозиції).

  Організаційно-економічні можливості розвитку туризму в міжнародному масштабі створили сприятливі умови для розвитку організаційно-економічних процесів в окремих країнах.

  Для багатьох з них міжнародний туризм є:

  - найважливішим джерелом валютних надходжень;

  - фактором, який стимулює зростання платіжного балансу;

  - потужним стимулом розвитку і диверсифікації багатьох галузей (виникають як підприємства, так і окремі галузі, обслуговуючі сферу туризму).

  1.2 Перспективи розвитку туризму

  Перспективи розвитку туризму в чому залежать від політичної стабільності в світі. Туризм може розвиватися тільки в мирних умовах. Війни, депресії, спади в економіці і цивільні розбіжності перешкоджають розвитку туризму. Страх туриста за свою безпеку - серйозний стримуючий фактор при виборі подорожі. Турист повинен бути впевнений у своїй безпеці під час поїздки.

  Туристська галузь одна з найдинамічніших в сучасному світі.

  Темпи її зростання випереджають темпи розвитку більшість інших галузей світового господарства. За даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) в період 2006-2015 рр. середньорічне збільшення попиту складе близько 4,6%.

  В її обороті близько 6 трильйонів доларів, кожен 8 зайнятий в світі працює в туристичній сфері. З 50 трильйонів дол. США світового валового продукту 1,5 трильйона туристських (або 3%). Такий же внесок в світову економіку від цілих держав, таких як Великобританія, або Італія, або Франція, трохи більше Росії або Бразилії, або на один процентний пункт менше, ніж від усього світового сільського господарства.

  В даний час (за даними Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC)) число подорожей в світі стало порівнянним з числом жителів планети: майже 5 мільярдів чоловік. З цього числа без малого мільярд подорожей з перетином кордонів і близько 4 мільярдів в межах своїх держав.

  Для третини країн учасників туристичного ринку надходження від подорожуючих складають основну статтю доходу, а в 80 країнах вони входять в першу п'ятірку джерел, які формують бюджет.

  Становлення і розвиток цієї перспективної галузі економіки в Росії по суті тільки починається, проте є всі передумови, щоб одним з важливих напрямків розвитку Російської Федерації став туристичний бізнес.

  Світова туристична індустрія в останні роки стикається з постійно зростаючим рівнем конкуренції між країнами як всередині свого регіону, так і за його межами. В першу чергу на це вказують усі ширші, часто агресивні заходи рекламного впливу при просуванні свого туристичного продукту на зовнішніх ринках. Крім цього туристський попит і туристське пропозицію залежать від ряду таких мінливих чинників, як економічний і фінансовий розвиток, вплив політики, що проводиться державою, демографічних і соціальних змін, розвитку інноваційних технологій. Таким чином, посилення конкуренції як на ринку туристського попиту, так і на ринку туристського пропозиції є однією з істотних тенденцій розвитку світового туризму.

  Зростання конкуренції на ринку туристського попиту відбувається в результаті дії наступних факторів:

  • появи все більшого числа країн з амбітними експансивними планами залучення туристів;

  • досягнення піку насичення деяких форм і видів туризму, що пропонуються туристичними центрами та країнами (наприклад, на ринку пляжного відпочинку).

  Це вимагає від країн, що прагнуть зберегти свою туристську привабливість, наступних дій:

  • спробувати зберегти баланс між зростанням попиту і зростанням пропозиції;

  • здійснювати планування розвитку туризму в відповідно до принципів сталого розвитку;

  • передбачати довгострокові інвестиції в сферу туризму;

  • забезпечити наявність ясних державних стратегій розвитку туризму, гнучкості та оперативності в прийнятті рішень

  1.3 Туризм в Росії: стан і перспективи розвитку

  Російська Федерація володіє величезною територією, багатою історичною і культурною спадщиною, а в окремих регіонах - недоторканою, дикої природою, що є передумовою розвитку різних форм туризму:

  • літнього та зимового,

  • культурно-пізнавального,

  • екологічного,

  • сільського,

  • екстремального туризму,

  • бізнес-туризму та ін.

  Сучасний розвиток туристичної відрости Росії характеризується наступними показниками.

  Внесок туристичної галузі в ВВП дорівнює 357,1 млрд. Руб., Тобто частка галузі в економіці становить 1,5% ВВП. Однак оскільки туризм зачіпає всі сектори економіки, його реальний внесок разом з сполученими галузями економіки набагато більше: 1910,7 млрд. Руб., Що становить 7,8% ВВП.

  У туристської індустрії Росії трудяться 863 тис. Чол (1,3% всіх робочих місць), а з урахуванням мультиплікативного ефекту туризму близько 5 млн. Робочих місць.

  Кількість іноземних туристів, що відвідали Росію в 2009 році, складе близько 5 млн. Чоловік (прогноз Росстата).

  Загальна сума витрат іноземних туристів в Росії в 2009 р складе 3,2 млрд. Доларів США (експертні оцінки).

  Серед основних причин слабкого розвитку в'їзного туризму в особливості слід виділити.

  Стан і рівень розвитку туристичної інфраструктури. Процес освоєння туристських багатств Росії став розвиватися тільки з кінця 1960-х років і фактично закінчився до кінця 1980-х років. Створена за цей період матеріально-технічна база розміщення туристів і інфраструктурний сектор багато в чому морально і фізично застаріли, частково зруйнувалися або поміняли свої функції. Нова хвиля розвитку носить точковий характер і відбувається в регіонах-донорах російського бюджету або в рамках проектів, що представляють безсумнівний інвестиційний інтерес. В цілому, забезпеченість матеріальної бази туризму в Росії залишається однією з найнижчих серед розвинених країн і тим більше серед країн з яскраво вираженою туристської орієнтацією. 79% готелів в нашій країні ставляться в даний час до некатегорійних.

  Нерівномірність розміщення готельної мережі по території країни.Так, райони Сибіру, ​​Далекого Сходу, Півночі, які мають у своєму розпорядженні дуже цікавими історико-культурними, туристичними ресурсами, не тільки не мають необхідної мережі туристських установ, а й навіть часом скоротили її за роки кризового періоду розвитку економіки.

  Проблема туристського транспорту. Парк авіаційного та річкового транспорту багато в чому складається з технічно і морально застарілої техніки, крім того, послуги цих видів транспорту за ціною є малодоступними середньому туристу. Уже в найближчі роки стан транспортних засобів може досягти критичного рівня, за яким слід порушення ритмічності руху і загроза безпеці пасажирів. Деякі річкові та морські пароплавства припинили проведення туристських рейсів (особливо гостра ситуація склалася на річках полярного басейну). Практично відсутній спеціальний туристський залізничний транспорт.

  Відсутність належного різноманітності організаційних форм охорони і використання об'єктів культурної спадщини.

  За останні роки значно зросла кількість суб'єктів Російської Федерації, що реалізують цільові програми розвитку туризму. У регіонах зараз працює 65 галузевих регіональних програм. В рамках цих програм передбачається участь муніципальних бюджетів. Грошові кошти підуть насамперед на створення умов для розвитку інфраструктури і на просування турпродукту як на внутрішньому, так і на зарубіжному ринку.

  У реалізованих регіональних програмах на розвиток туризму на будівництво, реконструкцію туристичної інфрастурктури передбачається виділити понад 14,3 млрд. Рублів або близько 2,8 млрд. Рублів щорічно.

  Збільшуються державні капітальні вкладення в об'єкти туристичної інфраструктури. У 2008 на будівництво об'єктів інженерної інфраструктури туристично-рекреаційних комплексів Півдня Росії передбачається виділити близько 840 млн. Рублів, що більш ніж в два рази перевищує показник 2006 року - 363,3 млн. Рублів.

  На фінансування і просування туристичного продукту суб'єкти Російської Федерації в 2009 році виділили їх власних бюджетів понад 800 млн.рублів, що перевищило рівень 2008 року майже в два рази, а 28 суб'єктів Російської Федерації збільшили фінансування за даним напрямком майже в так рази.

  У місці з тим роль туризму як чинника економічного розвитку в Російській Федерації повинна бути значно посилена.

  Розвиток туристичної галузі має величезне значення з точки зору:

  • створення позитивного образу Росії, її регіонів, робить її привабливою не тільки для туризму, але і для інвестицій в інші сфери діяльності;

  • збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також забезпеченості зайнятості населення;

  • підвищення освітнього і культурного рівня населення Росії.

  Крім того, розвиток туристичної галузі для регіонів Росії може бути мультиплікатором для розвитку економіки регіонів, реалізації їх багатого природного, культурного потенціалу.

  Розвиток туризму - це:

  • Стимулювання підприємницької активності місцевого населення в області створення, розширення та розвитку туристичної інфраструктури та підприємств сфери послуг.

  • Розширення ринку сільськогосподарської продукції, підвищення якісних вимог, екологічних параметрів і різноманітності с / г продукції.

  • Підвищення якості та комфортності міського середовища.

  • Розширення і насичення міжрегіональних транспортних зв'язків.

  • Фактор збереження культурної спадщини, збереження і розвитку народних ремесел та традицій.

  У висновку зазначу, що держава визнала об'єктивну необхідність формування в Російській Федерації сучасного високоефективного і конкурентоспроможного туристського комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб російських та іноземних громадян в туристичних послугах, і буде підвищувати значення туризму в економіці Росії.

  За останні роки туризм в нашій країні став динамічно розвивається галуззю, яка надає все більш помітний вплив на економіку і соціальну сферу. В умовах кризи, коли необхідно активніше розвивати внутрішні і регіональні фактори, особливого значення набуває розвиток внутрішнього туризму. Цей напрямок є пріоритетним для державного регулювання, що відображено в Законі "Про основи туристської діяльності в Російській Федерації".

  Цього року міністерство буде приділяти питанням розвитку внутрішнього туризму особливу увагу, про що йшла мова на минулому в кінці січня засіданні колегії. При цьому необхідною умовою розвитку галузі є створення сучасної бази нормативно-правового регулювання. У минулому році в законодавчій базі туристичної галузі Росії відбулися істотні зміни - в першу чергу в законі про місцеве самоврядування. Тепер муніципальні органи влади мають право займатися розвитком туризму в своєму регіоні і самостійно планувати бюджет на підтримку галузі.

  Туризм в порівнянні з іншими галузями переживає економічну кризу менш болісно. Саме в туризм в період кризи можуть прийти вивільняються трудові ресурси, так як в цій галузі дуже великий відсоток складають підприємства малого бізнесу. Зараз уряд приймає антикризові програми, завдяки яким можуть швидко утворюватися малі підприємства, в тому числі туристичні.

  На основі попередньої статистики за підсумками 2009 року в Росії спостерігається позитивна тенденція розвитку туризму. Минулий рік показав стабільність розвитку галузі. У 2009 році, за оперативними даними, загальні витрати росіян на туристичні послуги (а вони обчислюються в мільярдах рублів) зросли на 32,8%, кількість послуг, наданих готельним бізнесом, зросла на 12,4%. У минулому році число туристів, що в'їжджають до Росії, збільшилася на 67 тисяч, а кількість виїжджаючих росіян зросла на 3 млн.

  Федеральні цільові програми стали ефективною формою державної підтримки розвитку конкретних галузей або територій. Необхідно використовувати можливості ФЦП для створення правової, організаційної та економічного середовища для формування сучасної туристичної індустрії в перспективних регіонах і по Росії в цілому.

  Наочним позитивним прикладом розвитку внутрішнього туризму через федеральні цільові програми є ФЦП "Південь Росії (2008-2012 рр.)". Реалізація програми передбачає реконструкцію і модернізацію існуючої інфраструктури, а також будівництво нових об'єктів в Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, Дагестані, Калмикії, Північної Осетії-Аланії і Адигеї.

  Основним показником ефективності реалізації програмних заходів є кількість відвідувань курорту відпочивальниками. Так, за рік в Республіці Кабардино-Балкарія кількість туристів збільшилася на 23%, а в Республіці Адигея - на 32%.

  В даний час йде робота над концепцією таких програм, як "Туристські центри Росії" на 2010-2014 рр., "Розвиток туристично-рекреаційного комплексу узбережжя Азовського і Каспійського морів" на 2010-2014 рр. та інших.

  Хороші потенційні можливості закладені в проекти програм розвитку туристичної інфраструктури історичних міст, пропозиції щодо розвитку історико-культурних зон, відродженню російської провінції, а також в проект Стратегії соціально-економічного розвитку Далекого Сходу, Республіки Бурятія, Забайкальського краю і Іркутської області.

  Необхідно відзначити, що і федеральні цільові програми, і особливі економічні зони туристсько-рекреаційного типу є ефективним інструментом залучення інвестицій в галузь, так як створюють основу для формування інвестиційних майданчиків. Фінансування з боку держави робіт зі створення об'єктів туристичної інфраструктури, забезпечення перспективних туристських районів транспортними та інженерними комунікаціями, встановлення сприятливого економічного режиму роботи є важливими факторами для залучення інвестицій в туризм.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Новокузнецктуріст»

  Бізнес план

  Туристичного агентства «Новокузнецктуріст»

  Керівник підприємства:

  Агафонкіна Ольга

  Юридична адреса:

  м Новокузнецьк ін. Піонерський, 39

  Кемерово 2010

  1. Резюме

  C зростанням добробуту росіян зростає і туристичний ринок. За оцінками фахівців, обсяги продажів в туризмі вже повернулися до докризового рівня. У великих містах все більше таких представників середнього класу, які виїжджають в короткі тури по 2-3 рази на рік.

  Мета бізнес-плану турагентства - визначення ключових фінансових, економічних та маркетингових параметрів створення успішного підприємства в сфері туризму.

  Концепція туристичного агентства: організація з продажу путівок (турів) за кордон для громадян, підприємств і організацій Російської Федерації; посередник між туристом і туроператором. Агентство організацією турів займається тільки на регіональному рівні.

  Основною метою даного підприємства є надання якісних послуг населенню та отримання прибутку.Для підвищення якості, послуг, що надаються і для поліпшення умов праці планується розширення займаного приміщення, розробка нових туристичних продуктів, збільшення персоналу. Крім того, реалізація даного інвестиційного проекту, як паралельних основної мети, передбачає вирішення інших завдань міського масштабу:

  • створення нових робочих місць;

  • збільшення надходжень податків до бюджету міста.

  Перевагами пропонованого проекту є:

  • поліпшення умов праці для працівників ТОВ «Новокузнецктуріст»;

  • поліпшення умов для обслуговування клієнтів ТОВ «Новокузнецктуріст»;

  • розширення асортименту пропонованих послуг.

  Для реалізації даного проекту, ініціатор залучає позикові кошти в розмірі 1 400 000 рублей для придбання обладнання, ремонту та викупу орендованої частини займаного приміщення, розробки нових туристичних продуктів і власні кошти в розмірі 2 195 200 рублів.

  Передбачуваний термін кредитування 2 років, відсоток за користування кредитом - 10% річних з щомісячним погашенням основного боргу і відсотків.

  Розрахунок даних фінансово-економічної доцільності характеризується наступними показниками:

  • Обсяг виручки за 2 роки складе - 6 670 000 руб.

  • Чистий прибуток за 2 роки складе посилання - 1 648 734 руб.

  • Бюджетна ефективність - 499 004 руб.

  Ці дані отримані на основі розрахунку прогнозованого прибутку і носять перспективний характер.

  В результаті здійснення проекту планується створити 4 нових робочих місця.

  Представлена ​​робота являє собою бізнес-план організації туристичного агентства, в рамках якого здійснено аналіз регіонального ринку, розроблені план маркетингу, організаційний та фінансовий плани, здійснено оцінку ефективності проекту і управління ризиками.

  Фінансово-економічна доцільність проекту характеризується показниками: запас фінансової міцності (0.93), економічна ефективність (18,9%), поява першого прибутку на п'ятому місяці. Кредит береться на 2 роки під 10% річних і фірма зможе його повністю погасити до кінця першого року. Економічний ефект від реалізації бізнес-плану позитивний - витрати на його реалізацію менше додаткового прибутку. Таким чином, можна зробити висновок про вигідність і необхідності реалізації проекту.

  2. Характеристика послуг

  Фірма «Новокузнецктуріст» - одне з провідний турагенств Новокузнецька з виїзного туризму.

  Щорічно турагенство «Новокузнецктуріст» відправляє понад тисячу туристів за наступними напрямками: в Іспанію, Туніс, Єгипет, Болгарію, Хорватію, Грецію (о. Крит), Кіпр, Туреччину, Таїланд, і по екскурсійних груповими програмами в Фінляндію, Швецію, Данію, Норвегію , Англію, Австрію, Андорру, Балі, Німеччину, Кубу, ОАЕ, Франції, Чехії, Швейцарії, Угорщини, Італії, в автобусні тури по Європі, а також організовує індивідуальні тури в будь-яку точку світу.

  Великий досвід накопичений «Новокузнецктурістом» по організації чартерних перевезень російських громадян на літаках російських та іноземних авіакомпаній.

  У фірмі використовуються комп'ютерні системи бронювання авіаквитків і місць в готелях, такі як "Габріель", "Сирена", "Амадеус".

  Фірма «Новокузнецктуріст» - туроператор з внутрішнього туризму.

  Крім виїзного туризму, «Новокузнецктуріст» успішно реалізує програми по Росії: в Сочі, в Крим, по Москві і Підмосков'ї, Санкт - Петербургу і Ленінградської області, по містах Золотого кільця, на Байкал і в ін. Міста і регіони, як для груп, так і для індивідуальних туристів.

  3. Виробничий план

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

  туристичної подорожі за маршрутом

  «Корпоративний тур»

  (Назва туру)

  на 2010 рік

  1. Основні показники маршруту

  Вид маршруту -автобусний

  Тривалість подорожі (сут) __ 2

  Число туристів в групі -10

  Початок обслуговування на маршруті першої группи__ 16.04.2010

  Початок обслуговування на маршруті останньої групи __14.05.2010

  Кінець обслуговування останньої групи (при внутрішньому туризмі 16.05.2010

  Вартість путівки __7164 руб

  місяць

  число

  туристів

  Графік заїзду туристських

  груп по місяцях

  число груп

  в місяць

  Квітень

  30

  16.04-18.04; 23.04-25.04; 30.04-2.05

  3

  Травень

  20

  7.05-9.05; 14.05-16.05

  2

  2. Програма обслуговування туристів і подорожей по маршруту Новокузнецьк-сел. Шерегеш-Новокузнецьк.

  Населені пункти,

  відстані між ними,

  способи пересування, час прибуття в пункт і виїзду з нього

  Найменування

  туристських підприємств і умови

  розміщення

  заплановані

  туристські

  послуги

  Новокузнецьк, тур агенство «Новокузнецктуріст»

  тур агенство «Новокузнецктуріст»

  початок маршруту

  селище Шерегеш

  Гірськолижний комплекс «Мустаг»

  доставка туристів

  3. ПАСПОРТ МАРШРУТУ

  1. Терміни маршруту: 16.04.2010-18.04.2010

  2.Бронірованіе: терміни, зміст, відмова, підтвердження, заявки, штраф.

  3. Вид перевезення: автобус

  4.Размещеніе: категорія готелю 3 *, трехразовоепітаніе, номер оснащений: 1 або 2 ліжка, ТВ, міні-бар, душ і туалет; додаткові послуги: сауна, більярд

  5. Порядок і термін оплати путівки турістом- турист повинен оплатити путівку до 9.04.2010

  6. Вартість путівки - 7164руб.

  Розрахунок вартості туру

  «Корпоративний тур»

  (Новокузнецьк-сел. Шерегеш-Новокузнецьк)

  Маршрут розрахований на три дні. Маршрут цікавий для молодих, одиноких туристів або сімейних пар.

  Маршрут розрахований на групу з 10 осіб, крім екскурсовода і водія. Фірма, яка проводить маршрут, орендує автобус «Мерседес» на 13 посадочних місця.

  1 день

  9.00 - виїзд на автобусі з Новокузнецька.

  11.00 - приїзд в сел Шерегеш. Розміщення в готелі «Мустаг».

  12.00 - обід в готелі, з якої заздалегідь укладений договір про обслуговування туристів (пропоноване меню включає: борщ, картопля із запеченою фореллю, грецький салат, тістечка, чай, кава, соки на вибір).

  13.00 -Катання на горі Зелена .; Вільний час .

  18.30 -вечеря (рибне рагу по-каталонски, листковий пиріг з вишнею, чай, кава).

  19-20.00 - вільний час.

  20.00- відвідування сауни.

  22.00-розважальна програма: дискотека.

  2 день

  10.00 - сніданок в готелі. (Фруктові соки, сир, шинка, сосиски, каша, фрукти,, мюслі, масло, джем, хлібобулочні вироби, кава, чай).

  11.00 -фотосессія на горі.

  13.00 - обід в готелі.

  14.00 -Катання на секторі А, (перевезення групи здійснюється автобусом).

  19.00-вечеря в готелі. (Салат з ананасами + рис з крилами гриль + келих вина або склянка свіжовичавленого соку)

  20.00- 22.00 -сауна; вільний час.

  22.00-дискотека.

  3 день

  10.00 - прощальний сніданок в готелі. (Сік, чай, кава, яєчню, тости, вершкове масло і фруктовий джем).

  11.30-від'їзд в Новокузнецьк.

  13.30-прибуття в Новокузнецьк

  Крім чинного договору тур агентства з готелем «Мустаг», доцільна організація турів в інші діючі готелі, такі як готель «Олена», турбаза «Ведмедик», готель «Скала», «Лапландія». Також великим попитом можуть користуватися екскурсії на снігоходах, і кінні прогулянки, які повинні бути включені у вартість турів.

  Розрахунок вартості маршруту

  живлення

  1 день

  2 день

  3 день

  обід - 320 руб.

  сніданок - 150 руб.

  сніданок - 200 руб.

  вечеря - 200 руб.

  обід - 300 руб.

  вечеря - 200 руб.

  Разом за три дні -1370 руб. на одну людину

  На групу, що складається з 10 чоловік і харчуються 3 дні, потрібно:

  1370 10 = 13700 руб.

  проживання

  За добу проживання однієї людини в готелі «Мустаг» номер коштує 1100 на одну людину.

  На групу, що складається з 10 чоловік, потрібно:

  1100 10 = 11000 руб.

  екскурсії

  Вартість екскурсії:

  • Канатна дорогпа 1600 руб за 2 дні;

  • Дискотека-400руб за 2 дні;

  • Сауна-500 руб за 2 дні;

  Разом за екскурсійну програму кожен турист заплатить за
  2500 руб .;

  На групу, що складається з 10 чоловік (водій в розрахунок не входить), потрібно:

  2500 10 = 25000 руб;

  Вартість оренди автобуса на три дні - 10000 руб.

  Проведемо розрахунок ефективності туру без урахування вартості проїзду до Балашихи. Для визначення ефективності необхідно побудувати спеціальну таблицю (калькуляцію витрат).

  Калькуляція витрат на турпакет

  Кількість

  чол.

  послуги

  10

  1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Оренда автобуса

  10000

  1000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  10000

  проживання

  11000

  1100

  1100

  2200

  3300

  4400

  5500

  6600

  7700

  8800

  9900

  живлення

  13700

  1370

  1370

  2740

  4110

  5480

  6850

  8220

  9590

  10960

  12330

  екскурсії

  25000

  2500

  2500

  5000

  7500

  10000

  125000

  15000

  17500

  20000

  22500

  Витрати на оренду автобуса є постійними для турфірми, інші витрати - змінними щодо даного туру.Знайдемо загальна кількість змінних і постійних витрат.

  Постійні витрати:

  Перепенние витрати:

  - на одного туриста,

  ,

  де Q - кількість осіб в групі, тоді на групу.

  Загальні витрати на групу з 10 осіб:

  - загальна собівартість, на одну людину (питома собівартість)

  руб

  Для визначення ціни путівки на одну людину використовуємо формулу

  (Витратний підхід),

  т. е. до питомої собівартості турпослуг додамо необхідну норму прибутку , Тоді прибуток з одного турпакета буде дорівнює:

  Розрахункова ціна путівки:

  Виручка від реалізації даного туру (групи) складе:

  ,

  тоді:

  1) точка беззбитковості, що означає мінімальну кількість турів, яке необхідно реалізувати для покриття постійних витрат

  .

  2) поріг рентабельності

  ,

  ,

  де До В.М - це коефіцієнт виручки (маржинальний); М - маржинальний дохід

  ;

  ,

  .

  3) запас фінансової міцності дозволяє оцінити додатковий дохід, понад рівень беззбитковості

  ;

  ;

  4) ефект операційного важеля характеризує зміну прибутку в залежності від зміни обсягу продажів

  ,

  де П гр - прибуток зі всієї групи

  Припустимо, що турфірма реалізувала 5 груп (N), в кожній з яких було 10 осіб (Q = 10). Тоді виручка, отримана турфірмою від даного напрямку діяльності:

  Розрахуємо прибуток, яку отримає турфірма від даного напрямку діяльності, складе:

  ,

  де

  Рентабельність туру:

  ,

  що відповідає 20% від витрат закладених при початковому розрахунку.

  Таким чином, пропонований турпродукт рентабельний і приносить прибуток.

  4. План маркетингу

  Успіх в технології продажів туристського продукту був досягнутий фірмою завдяки добре налагодженій системі реалізації і гнучкою агентської політиці. По кожному туру розроблена велика інформаційна база (листівки, брошури), що дає можливість клієнту отримати достатній обсяг інформації для прийняття рішення про вибір напрямку і конкретного туру. Купуючи туристську путівку, клієнти підписують з фірмою договір, в якому вказано ретельно відпрацьований набір умов, що дозволяє попередити можливі недоліки і конфлікти в обслуговуванні.

  У зв'язку з великим обсягом туристського обороту фірма має можливість встановлювати помірні ціни на всі види туристичного продукту, використовувати всі можливі види знижок для мінімізації вартості туристичного обслуговування.

  В силу основної концепції багатопрофільністю своєї діяльності Турагенство «Новокузнецктуріст» здійснює прийом великого потоку туристів. Вона пропонує широкий набір туристських маршрутів, відмінне розміщення і харчування за помірними цінами.

  Організаційна структура фірми постійно вдосконалюється адекватно її стрімкого розвитку. У фірмі працює 7 фахівців. Сформовано кілька підрозділів відповідно до профілю робіт. Всі співробітники мають належну професійну освіту, підготовку і досвід роботи.

  Фірма веде агресивну рекламну політику, постійно вишукуючи найбільш ефективно працюють рекламні простору в газетах, журналах, використовує зовнішню рекламу, радіо і телебачення. Велика увага приділяється рекламі іміджу: розроблені витончений і лаконічний фірмовий стиль, прапори, логотипи. Видаються на високому поліграфічному рівні каталоги туристського продукту, активно використовуються методи оперативного рекламного супроводу окремих турів.

  Продумана рекламна політика, значні кошти, що витрачаються на неї, приносять позитивний ефект - обсяг туристського продукту фірми постійно збільшується. Туристські маршрути відрізняються оригінальністю і високим рівнем обслуговування. Керівництво фірми уважно стежить за досить непостійним попитом на туристичні послуги, ретельно вибирає для своїх клієнтів готелі, організовує харчування, цікаві екскурсії.

  Фірма проявляє значний інтерес до туристської суспільного життя, бере участь у всіх важливих туристських заходах, виділяє час і значні кошти для участі не тільки в Росії, але і за кордоном.

  Керівництво турфірми уважно стежить за якістю обслуговування туристів, тому відбирає тільки досвідчений і висококваліфікований персонал для роботи в організації. У турфірмі намагаються дотримуватися високу якість обслуговування, так би мовити «тримати марку», цьому сприяє практично бездоганна репутація на ринку надання туристичних послуг.

  ТОВ «Новокузнецктуріст» має відмінну репутацію в г.Новокузнецка, яка створювалася якісної і сумлінною працею на протязі тривалого часу.

  Окреме місце відводиться спілкуванню з клієнтами, тому що в цьому полягає мистецтво успішного маркетингу.

  Стратегія просування полягає в реалізації наступних заходів:

  • забезпечення прийнятного для замовників рівня цін;

  • розширення і оновлення асортименту послуг;

  • своєчасне реагування на зміну попитів клієнтів;

  • скорочення витрат часу на отримання послуг;

  • максимум зручностей.

  Розширення вже сформованого ринку збуту буде основним завданням діяльності ТОВ «Новокузнецктуріст».

  Маркетингова стратегія ТОВ «Новокузнецктуріст» спрямована на нарощування пропонованого асортименту туристичних послуг. Крім того, буде забезпечено реалізацію даної маркетингової стратегії відповідно до динаміки зміни платоспроможного попиту в умовах конкуренції аналогічних послуг.

  При виборі стратегії охоплення ринку були враховані:

  • ресурси ТОВ «Новокузнецктуріст»;

  • особливості ринку збуту.

  Просування даного виду продукції на потенційний ринок збуту планується по сле дме напрямками:

  • прямі продажі;

  • реклама в ЗМІ.

  Згідно організаційного плану реалізація даного виду послуг планується почати через місяць після отримання кредитних коштів.

  Дата початку реалізації проекту - 01.04.2010 р

  Цінова політика. Ціни на послуги, в порівнянні з цінами на продукцію, змінюються менш часто: це веде до більш стабільному становищу цін на ринку. Але, навіть враховуючи цей фактор, варто зазначити, що ціноутворення послуг, а також продукції, повністю залежить від стану ринку.

  Рівень обслуговування споживачів залежить від ціни. Низькі ціни зазвичай пов'язують з незначним сервісом. Так само ціна має безпосередній зв'язок з якістю послуг і іміджем підприємства.

  При визначенні ціни варто враховувати поняття «престиж цін». У цьому випадку певна категорія покупців не бажає користуватися послугами за цінами, які вони вважають занадто низькими, так як вважають, що при низьких цінах якість послуг не буде відповідати їх вимогам. Одночасно споживачі послуг встановлюють для себе межі цін, які вони вважають неприйнятними.

  Можлива ціна товару може визначатися виходячи з:

  • собівартості послуг;

  • ціни конкурентів на аналогічні послуги;

  • унікальних достоїнств послуг.

  Методи ціноутворення:

  • облік поточних витрат і прибутку;

  • облік середніх витрат і прибутку;

  • аналіз поточних цін;

  • облік унікальних переваг послуг.

  У нашій ситуації, коли пропоновані послуги не є новими на ринку збуту, доцільно використовувати методи: аналіз поточних цін.

  ТОВ «Новокузнецктуріст» буде дотримуватися цінової політики, що полягає в наступному: треба встановлювати на свої послуги такі ціни і так змінювати їх залежно від кон'юнктури ринку, щоб опанувати ринком, отримати максимум прибутку, зберегти імідж підприємства.

  Основні конкуренти. Турагентства г.Новокузнецка надають, як правило, послуги досить високої якості, внаслідок, досвіду і професіоналізму працівників.

  Слід зазначити, що останнім часом намітилася тенденція до збільшення числа підприємств, що займаються наданням туристичних послуг населенню, але багато хто з них розташовуються в незручних для замовників місцях і не має напрацьованої, серед населення м Новокузнецька, репутації.

  Основними конкурентами ТОВ «Новокузнецктуріст» є, головним чином, турагентства, розташовані в Центральному районі міста. Фірма «Інлайнтур» прагне виконати всі побажання своїх клієнтів. Залежно від вибору клієнта програма може бути складена з індивідуалізованих екскурсій на замовлення клієнта з урахуванням його інтересу до історії, культурі, політиці або певної професійної області (екскурсій як тематичних, так і оглядових). Фірма «Інлайнтур» приділяє увагу всім деталям і «дрібницям», що особливо важливо в Росії, де в умовах тоталітарної системи протягом багатьох років індустрія туризму не була орієнтована на клієнта. Найсильнішою стороною фірми є робота досвідчених професійних менеджерів, готових задовольнити всі побажання клієнта. Попит на такі послуги практично не обмежений, оскільки лише далеко не всі фірми їх пропонують.

  Існуючі турфірми можна поділити на такі групи:

  1) акціонерні товариства закритого типу, що з'явилися в результаті розпаду великих радянських державних компаній-монополістів .Их сила полягає в тому, що вони успадкували більшість колишніх зв'язків і, отже, великий обсяг послуг, що надаються. Їх слабкість в тому, що обслуговування клієнта в більшості випадків поставлено на потік і мало враховує конкретні інтереси особистості;

  2) спільні підприємства, путівки яких продаються іноземним засновникам за кордоном через велику мережу турагенств. Такі компанії орієнтовані на обслуговування великих груп, в яких індивідуальне обслуговування практично мало здійснити;

  3) компанії, що виробляють не дуже великий спектр туристичних продуктів по 4-5 напрямками і реалізує їх через мережу інших турагенств і самостійно;

  4) приватні компанії, зазвичай з невеликим обсягом роботи, зацікавлені у співпраці з іноземними партнерами - постачальниками клієнтів. У більшості випадків вони пропонують більш високу якість обслуговування і індивідуалізований підхід до клієнта. Деякі з них виділяються тим, що спеціалізуються на спортивному або оздоровчому туризмі.

  Фірма «Новокузнецктуріст» належить до третьої і четвертої групи. В даний час фірма залучає клієнтів по прямим контактам з нами або за рекомендацією. Фірма «Новокузнецктуріст» займається пошуком іноземних партнерів з метою збільшення обсягу роботи шляхом встановлення контактів із західними фірмами, що, в кінцевому рахунку, призвело б до збільшення прибутку. Фірма пропонує також свої послуги місцевим фірмам для отримання додаткових коштів, що йдуть на розвиток фірми.

  Переваги перед конкурентами. В якості основних переваг перед конкурентами можна виділити:

  • висока якість послуг, що надаються;

  • раціональне співвідношення ціни і якості;

  • вигідне місцезнаходження;

  • широкий асортимент послуг, що надаються;

  • репутація фірми;

  • наявність великої кількості постійних клієнтів;

  • гнучка цінова політика;

  • використання якісних допоміжних матеріалів для роботи з клієнтами;

  • застосування різних видів реклами;

  • постійний пошук нових можливостей розвитку.

  Перераховані переваги дозволяють забезпечити ефективну реалізацію своїх послуг і підтримувати протягом тривалого часу сформувався ринок збуту.

  5. Організаційний план

  Відповідно до Статуту ТОВ «Новокузнецктуріст», суспільство вважається створеним як юридична особа з моменту державної реєстрації.

  Суспільство для досягнення цілей своєї діяльності мають право нести обов'язки, здійснювати будь-які майнові та особисті немайнові права, надані законодавством товариствам з обмеженою відповідальністю, від свого імені здійснювати будь-які допустимі законом угоди, бути позивачем і відповідачем в суді.

  Товариство є власником майна, придбаного в процесі його господарської діяльності. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження які у його власності майном на свій розсуд відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

  Суспільство може створювати самостійно і спільно з іншими товариствами, товариствами, кооперативами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами на території РФ організації з правами юридичної особи в будь-яких допустимих законом організаційно-правових формах. Суспільство може мати дочірні і залежні суспільства з правами юридичної особи.

  Суспільство може створювати філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації і за кордоном.Філії та представництва засновуються Загальними зборами учасників і діють відповідно до Положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами учасників.

  Суспільство має право:

  - в порядку, встановленому законом, брати участь в діяльності і створювати в РФ та інших країнах господарські товариства та інші підприємства і організації з правами юридичної особи;

  - брати участь в асоціаціях та інших видах об'єднань;

  - брати участь в діяльності і співпрацювати в будь-який іншій формі з міжнародними громадськими, кооперативними та іншими організаціями;

  - купувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) інших товариств, підприємств, об'єднань і організацій, а також іноземних фірм як в РФ, так і за кордоном відповідно до чинного законодавства;

  - здійснювати інші права і нести інші обов'язки відповідно до чинного законодавства.

  Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників. Один раз на рік Товариство проводить річні Загальні збори. Проведені крім річного Загальні збори учасників є позачерговими.

  Одноосібним виконавчим органом є директор.

  Суспільство може бути ліквідоване добровільно або за рішенням суду з підстав, передбачених Цивільним кодексом РФ.

  Ліквідація Товариства тягне за собою його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. Ліквідація Товариства здійснюється в порядку, встановленому Цивільним кодексом РФ, іншими законодавчими актами, з урахуванням положень цього Статуту.

  В даний час в ТОВ «Новокузнецктуріст» працює 9 чоловік.

  Штатний розклад представлено в таблиці 1.

  Штатний розклад

  Таблиця №1

  Посада

  Кількість чол.

  Заробітня плата,

  руб.

  директор

  1

  30000

  Головний бухгалтер

  1

  25000

  Агент з продажу (касир)

  2

  12000

  Менеджер з виїзного туризму

  1

  18000

  Менеджер по внутрішньому туризму

  1

  18000

  Менеджер з кадрів

  1

  18000

  Кур'єр

  1

  8000

  прибиральник

  1

  5000

  РАЗОМ чисельність фактична

  9

  146000

  Основний персонал працює з 9ч. 00 хв. до 17ч. 00 хв., В зимовий час, тобто з 1 жовтня по 1 квітня, а з 1 квітня всі працівники ТОВ «Новокузнецктуріст» переходять на літній режим роботи - з 10год. 00 хв до 19ч. 00 хв., Перерва на обід с13ч. 00 хв. до 13ч. 30 хв., Вихідний - неділя.

  Структура управління турагенства «Новокузнецктуріст» виглядає наступним чином:

  директор турагентства  Менеджер з виїзного туризму

  Менеджер по внутрішньому туризму

  Менеджер з кадрів  Агент з продажу


  Бухгалтер

  Агент з продажу

  Касир

  Кур'єр


  Пошук персоналу проводиться через службу зайнятості, або шляхом розміщення оголошення в газеті. Прийом ведеться на основі співбесіди. В основному на роботу приймаються фахівці з досвідом роботи та високим фаховим рівнем. Для кожного співробітника обов'язкові: сумлінність, дисциплінованість, порядність, чесність.

  Розподіл обов'язків

  Директор займається кадрами (прийомом, звільненням), координує роботу персоналу, разом з бухгалтером займається фінансовими питаннями і т.д.

  Головний бухгалтер веде бухгалтерський облік в ТОВ «Новокузнецктуріст», здає податкову декларацію, нараховує і видає заробітну плату персоналу і т.д.

  Менеджери з виїзного та внутрішнього туризму пропонує клієнту наявний вибір варіантів проведення відпочинку, дає рекомендації і поради щодо вибору місць відпочинку, консультує клієнта про особливості соціально-демографічних і природно-кліматичних умов місця відпочинку.

  Агент по туризму укладає договір на надання туристичних послуг, дає необхідні рекомендації по дотриманню правил безпеки в країні (регіоні) перебування, оформляє необхідні туристичні документи.

  6. План по ризиках

  Наявність різних ризиків і кількість щорічно закриваються турагентств показує, що цей бізнес не є таким простим, як здається на перший погляд. І, як будь-яка справа, він вимагає ретельного і продуманого підходу. Найбільш поширені ризики в туристичному бізнесі виникають на різних етапах.

  Результати нашого аналізу за ризиками наведені в таблиці 2.

  Таблиця 2

  види ризиків

  негативний вплив

  заходи

  подолання

  Сезонність

  Нестабільний попит на туристичний продукт

  Розробка різних видів туристичного продукту для підвищення стабільності попиту

  персонал

  Дуже важливий підбір персоналу.

  Низький попит на туристичний продукт

  Менеджеру з продажу потрібно мати знання пропонованого продукту, умінням спілкуватися з клієнтом, надавати йому необхідну інформацію, бути ввічливими і терплячими.

  Туроператори

  Турагентства виконують роль продавця туроператорського продукту, тому їх репутація і стійкість на ринку в значній мірі залежать від якості цього самого продукту.

  Співпраця з надійними туроператорами, що мають добру репутацію і пропонують якісний продукт

  Зовнішні фактори (війни і катаклізми)

  Як правило, війни і стихійні лиха супроводжуються різким зниженням цін на даний напрямок і, відповідно, зниженням доходу агентства.

  Це найменш прогнозований ризик в роботі турагента і туроператора. Складно передбачити саму проблему і реакцію туристів на неї.

  висновок

  Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники збираються досягти свої цілі і завдання, в першу чергу підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі рости, завойовувати нові позиції на ринку, де вона функціонує, складати перспективні плани свого розвитку.

  Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію розвитку фірми. Разом з тим, він базується на загальній концепції розвитку фірми, більш докладно розробляє економічний і фінансовий аспект стратегії, дає техніко-економічне обгрунтування конкретним заходам. Вибір курсу на розширення виробництва і обсягів продажу товарів або ж на їх скорочення, повна заміна продукту новим або тільки його часткова модифікація, прагнення захоплювати ринок продукту на початку його формування або вихід і боротьба за частку ринку продукту тоді, коли ринок вже сформувався, - ці і багато інших аналогічні питання доводиться вирішувати вищому керівництву, що здійснює стратегічне управління фірмою. Всі ці питання визначають продуктову стратегію фірми. Складання грамотного бізнес-плану неможливо без урахування загальної стратегії підприємства і його продуктової стратегії зокрема. Бізнес-план охоплює одну з частин інвестиційної програми, термін реалізації якої звичайно обмежений одним або декількома роками (часто кореспондуючими з термінами середньо-і довгострокових кредитів), що дозволяє дати достатньо чітку економічну оцінку наміченим заходам.

  Для успішної діяльності будь-якої організації ключовим фактором є правильне бізнес-планування. Інвестори і кредитори, розглядаючи бізнес-план, ґрунтуються на рентабельності, фінансової стійкості, різних коефіцієнтах (ліквідності, платоспроможності і т.д.) підприємства.

  Список використаної літератури

  1. Агамірова, Е.В. Управління персоналом в туризмі і готельно - Ресто-ранном бізнесі. - М .: Дашков і К, 2008.

  2. Альохіна, О.Е. Стимулювання розвитку працівників організації. //Управління персоналом. - 2002. - № 1. - С. 50-52.

  3. Барроу, К. Бізнес-планування. / Барроу К., Барроу П., Браун Н. / Пер. з англ. Веселковою М. - М .: ФАИР-ПРЕСС, 2003. - 400 с.

  4. Боброва, Н.А. Підвищення конкурентоспроможності компанії через розвиток персоналу // Довідник з управління персоналом. - 2001. - №5. - С. 55-68.

  5. Бухалков, М.І. Планування на підприємстві: навч. для вузів. - М .: ИНФРА-му, 2005.

  6. Бойко, Т.В., Зубрева М.В. Туристські формальності: Учеб. допомога. - М .: Академія. - 2005.

  7. Бєлкін, В., Бєлкіна Н. Мотиви і стимули праці // Соціальна защіта.- 2001.- № 7. - Додаток .: с. 44-47.

  8. Блінов, А. Мотивація персоналу корпоративних структур // Маркетинг.- 2001.- № 1. - С. 88-101.

  9. Богданов, Ю. Н., Зорін Ю. В., Шмонін Д. А., Яригін В. Т. Мотивація персоналу // Методи менеджменту качества.- 2001.- № 11. - С. 14-19.

  10. Бурмістров, А., Газенко Н. Які методи підвищення мотивації персоналу є найбільш дієвими? // Управління персоналом 2002.- № 7.

  11. Бізнес планування. / Под ред. Попова В. М., Ляпунова С. І. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 672 с .: іл.

  12. Бірман, Г., Шмідт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів. М., 2004. 631с.

  13. Буров, В.П. Бізнес - план фірми: теорія і практика / В.П. Буров - М .: Тандем, ЕКМО, 2000..

  14. Васильєв, А. В. Оцінка ефективності інновацій. СПб., 2005. 287с.

  15. Верхоглазенко, В. Система мотивації персоналу // Консультант діректора.- 2002. - №4. - С. 23-34

  16. Виханский, О.С. Стратегічне управління. - М .: Гардарики, 2000. - 296 с.

  17. Веснін, В.Р. Практичний менеджмент персоналу. - М .: Вісник, 2001..

  18. Ільїна, Е.Н. Діяльність туристичних агентств: туристський ринок і підприємництво: Навчальний посібник. - М .: Радянський спорт, 2004.

  19. Исмаев, Д.К. Основна діяльність туристської фірми (на прикладі російського турбізнесу): Навчально-практичний посібник. - М .: ТОВ «Книгодел»: МАТГР, 2005.

  20. Косолапов, А.Б. Технологія і організація туроператорської та турагентської діяльності: навч. посібник для середовищ. проф. обр. / А.Б. Косолапов. -М .: КноРус, 2008.

  21. Кунц, Г., Про Доннел С. Управління: системний і ситуаційний аналіз управлінських функцій. - М .: Прогрес, 2001..

  22. Платонова, Н.А. Планування діяльності підприємства: Учеб.пособие для вузів. / Платонова Н.А., Харитонова Т.В. - М .: Річ навіть і Сервіс, 2005.

  23. Сухов, Р.І. Організація роботи туристичного агентства: Навчальний посібник. - Москва: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: видавничий центр «МарТ», 2005.

  24. Уткін, Е.А. Управління фірмою. - М .: Акалис, 2003.

  25. Якунін, А. А. Фінансово-економічні моделі - «набір ваг» для управлінця // Фінансовий менеджмент. - 2008. - № 4. - С. 12-15.

  26. Купріянов, С. Управління фінансами в компаніях, побудованих за принципом бізнес-одиниць // Управление компанией. - 2002. №3. - С. 22-27.

  27. Проурзін, Л.Ю. Туризм як економічний пріоритет. -М .: Нове століття, 2004. -216 с.

  28. Сенін, В.С. Організація міжнародного туризму: Підручник. -М .: Фінанси і статистика, 2004. -400 с.

  29. Чудновський, А.Д., Жукова М.А. Менеджмент туризму. - М .: Фінанси і статистика, 2003. -289 с.