• Вступ
 • 2. Економіка виробництва в Республіці Білорусь
 • 2.2 Роль, значення і організаційна структура молочного підкомплексу Республіки Білорусь
 • 2.3 Організаційні форми кооперації з виробництва та переробки молока
 • 3. Економіка виробництва молока в СВК "Нові Горяни"
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації10.05.2017
  Розмір112.08 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 112.08 Kb.

  Економіка виробництва молока

  зміст

  Вступ

  1. Організаційно-економічна характеристика господарства СВК "Нові горяни"

  1.1 Ресурсний потенціал СПК "Нові Горяни"

  1.2 Результати виробництва СПК "Нові Горяни"

  1.3 Показники ефективності виробництва в СВК "Нові Горяни"

  1.4 Реалізація продукції і фінансовий результат в СПК "Нові Горяни"

  2. Економіка виробництва молока в республіці Білорусь

  2.1 Загальна характеристика молочного комплексу Республіки Білорусь

  2.2 Роль, значення і організаційна структура молочного підкомплексу

  2.3 Організаційні форми кооперації з виробництва та переробки молока

  2.4 Шляхи підвищення собівартості виробництва молока

  3. Економіка проиводства молока в СВК "Нові горяни"

  3.1 Аналіз витрат на виробництво молочної продукції в СВК "Нові Горяни"

  3.2 Економіка виробництва молока в СВК "Нові Горяни"

  3.3 Шляхи зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва молока

  висновок

  Список використаної літератури

  Вступ

  Найбільш важливою галуззю тваринництва є молочне скотарство. Молоко є практично незамінною основою харчування в дитячому віці, як людей, так і тварин. У ньому містяться всі необхідні поживні речовини. За многообразному складу з ним не може конкурувати жоден з відомих людині харчових продуктів. У молоці є майже всі відомі в даний час вітаміни.

  В результаті переробки молока з нього отримують сметану, кефір, масло, сир, сир та інші продукти харчування.

  Молочне тваринництво має великий вплив на економіку всього сільського господарства, тому виробництво молока має велике народногосподарське значення. Особливостями, які характеризують молочне скотарство, є: повсюдність виробництва молока і молочних продуктів для безперебійного постачання ними населення, необхідність органічного поєднання молочного скотарства з іншими галузями сільського господарства, значна трудомісткість і велика частка продукції цієї галузі в усьому обсязі виробництва сільськогосподарської продукції в більшості регіонів країни . Однак, що склалася обстановка в тваринництві країни викликає велику тривогу і занепокоєння, вимагає серйозного аналізу і визначення стратегії і тактики у розвитку окремих галузей.

  Основні причини скорочення виробництва продукції - триваюче зменшення чисельності худоби, і продуктивності тварин.

  Збільшення виробництва молока - важливе завдання працівників тваринництва. Рішення її пов'язано з удосконаленням виробничої діяльності. У цих умовах зростає значення аналізу та оцінки результатів роботи сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів. При аналізі слід враховувати як кількісні показники виробництва молока так і якісні.

  Важливо забезпечити порівнянність усіх порівнюваних між собою базисних і звітних показників з виробництва молока.

  Існує ряд республіканських програм пов'язаних з підтримкою і розвитком сільського господарства:

  • по племінній справі в тваринництві на 2007-2010 роки;

  • державна програма розвитку і відродження села на 2005-2010 роки;

  • програма соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011-2015 роки;

  У зв'язку з цим тема обрана автором є актуальною.

  Метою даної курсової роботи є аналіз стану молочного підкомплексу РБ і розгляд показників економічної ефективності виробництва молока і шляхів її підвищення на прикладі СПК «Нові Горяни».

  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  1. Дати організаційно - економічну характеристику СПК «Нові Горяни»;

  2. Освоїти методику розрахунку показників ефективності виробництва молока;

  3. Оцінити стан молочного підкомплексу в сучасних умовах на прикладі СПК «Нові Горяни»;

  4. Визначити організаційно-економічні фактори підвищення виробництва молока.

  У роботі автором застосовувалися методи дослідження: графічний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний.

  У роботі використані: нормативні документи, навчально-методична література, річні звіти СПК «Нові Горяни» за 2007 - 2009 роки, періодичні видання, інтернет - ресурси.

  1. Організаційно-економічна характеристика господарства СВК "Нові горяни"

  СПК "Нові Горяни" був заснований в 1930 році. Розташований СПК у Вітебській області, Полоцького району, селі Нові Горяни. Це сільськогосподарський виробничий кооператив, що є комерційною організацією, створеною громадянами на основі добровільного членства для спільної діяльності з виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції.

  На сьогоднішній день головою СПК "Нові Горяни" є Нам Віссаріон Олександрович. Число співробітників складає 162 людини. Форма власності - кооперативне підприємство.

  Серед 162 сільськогосподарських організацій країни СПК "Нові Горяни" займає 75-е місце. Економіка господарства в основному тримається на молочній галузі.

  1.1 Ресурсний потенціал СПК "Нові Горяни"

  Основні засоби, які включають в себе такі показники як земельна площа, чисельність працівників, техніка і визначають ресурсний потенціал господарства. Дані про ресурсний потенціал господарства СПК "Нові Горяни" наведені в таблиці 1.1.1

  Таблиця 1.1.1 - Ресурсний потенціал СПК "Нові Горяни"

  Найменування показників

  алгоритм рішення

  одиниця

  виміру

  роки

  2009 у% до:

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1. Загальна земельна площа

  ГО Ф № 9 - АПК

  га

  3030

  3030

  3100

  102

  102

  в тому числі: площа сільгоспугідь

  га

  2607

  2644

  2667

  102

  101

  з них: рілля

  га

  1622

  1658

  тисячу шістсот сімдесят дві

  103

  101

  сінокоси

  га

  985

  546

  555

  57

  102

  пасовища

  га

  440

  440

  440

  100

  100

  2.Середньорічна чисельність працівників

  ГО Ф № 6 - АПК

  чол.

  150

  166

  162

  108

  117

  3.Отработано в сільському господарстві

  ГО Ф № 6 - АПК

  тис.годин.

  275

  308

  302

  110

  98

  в тому числі: в рослинництві

  тис.годин.

  51

  57

  56

  110

  98

  в тваринництві

  тис.годин.

  224

  251

  246

  89

  98

  4. Наявність основних видів техніки і с / г машин

  ГО Ф № 16 - АПК

  32

  35

  38

  119

  109

  - автомобілі

  шт.

  10

  11

  12

  120

  109

  - трактора

  шт.

  19

  20

  21

  111

  105

  - комбайни

  шт.

  3

  4

  5

  167

  125

  5.Среднегодовая вартість основних засобів за все

  ГО Ф № 5 - АПК

  млн. руб.

  30420

  32434

  34704

  114

  107

  Забезпеченість сільськогосподарського підприємства основними виробничими фондами характеризують показники фондооснащеності виробництва і фондоозброєності праці.

  Фондооснащенность виробництва розраховується за формулою:

  (1.1.1)

  де - вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, млн. Руб.

  F - площа с / г угідь, га.

  Розраховуємо фондооснащенность СПК "Нові Горяни":

  в 2007 році:

  у 2008 році:

  в 2009 році:

  Таким чином, ми можемо бачити, що на період з 2007 року по 2009 рік показники поступово зростають. У 2009 році показник перевищує 2007 рік на 1,13 млн. Руб, а 2008 рік на 0,81 млн. Руб.

  Фондовооружонность праці:

  (1.1.2)

  де - вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, тис. Руб.

  - середньорічна кількість працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві, чол.

  Розраховуємо фондоозброєність СПК "Нові Горяни":

  в 2007 році:

  у 2008 році:

  в 2009 році:

  За досліджуваний період середньорічна чисельність працівників по відношенню до 2007 року збільшилася на 16 чоловік, а до 2008 року зменшилася на 4 людини.

  З даних Таблиці 1.1.1 видно, що загальна земельна площа в СПК "Нові Горяни" за аналізований період збільшилася на 70 га (2%), при цьому відбулося збільшення площі сільгоспугідь на 60 га (2%), площі ріллі на 50 га ( 3%), але сінокоси по відношенню до 2007 року зменшилися на 439 га (43%), а по відношенню до 2008 року збільшилася на 9 га (2%). Площа пасовищ залишилася незмінною.

  Найвищим показником середньорічної чисельності працівників за аналізовані 2007 - 2009 року є 2008 рік. Середня чисельність працівників склала 166 чоловік. У 2009 році зменшилася на 4 людини, а в 2007 році було на 12 осіб менше по відношенню до 2009 року.

  У 2009 році в організації відбулося збільшення автомобільно-тракторного парку на 2 автомобіля, 2 трактори і 2 комбайна.

  У СПК «Нові Горяни» спостерігалося зростання фондоозброєності і фондоозброєності. У 2009 році всі практично показники були максимальними, що говорить про стрімкий розвиток підприємства.

  Таким чином, за період з 2007 по 2009 року збільшилася загальна земельна площа на 30 га і зараз становить 3100 га. Найвищим показником чисельності працівників спостерігався 2008 рік, чисельність працівників склала 166 чоловік, в 2009 році стало 162 працівника. Також збільшилася кількість основних видів техніки і сільськогосподарських машин, показник збільшився на 6 шт., І склав 38 шт. Середньорічна вартість основних засобів зросла на 4284 млн. Руб. і склало 34704 млн. руб.

  1.2 Результати виробництва СПК "Нові Горяни"

  У результатах виробництва господарства розглядаються такі показники як чисельність поголів'я худоби, валові збори сільськогосподарських культур, урожайність основних сільськогосподарських культур, валовий вихід продукції тваринництва, показники продуктивності тварин. Дані про результати виробництва СПК «Нові Горяни» представлені в таблиці 1.1.2.

  Таблиця 1.1.2 - Результати виробництва СПК "Нові Горяни"

  Найменування показників

  алгоритм рішення

  Одиниця виміру

  роки

  2009 у% до:

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1.Чисельність поголів'я худоби за видами:

  ГО Ф № 13 - АПК

  гр.1

  гол.

  одна тисяча п'ятсот сімдесят один

  1660

  1770

  113

  107

  - корови

  гол.

  570

  577

  600

  105

  104

  - молодняк ВРХ на вирощуванні та відгодівлі

  гол.

  1001

  +1083

  1170

  117

  108

  2.Валовие збори основних с / г культур:

  ГО Ф № 9 - АПК

  т

  2042

  3007

  3049

  149

  101

  - зернові

  т

  1893

  2631

  2978

  157

  113

  -Сім ріпаку

  т

  149

  376

  371

  249

  101

  льон-довгунець:

  - насіння

  т

  25

  23

  16

  52

  70

  - соломка

  т

  339

  250

  88

  26

  35

  - тресту

  т

  279

  205

  120

  43

  58

  3.Урожайность основних с / г культур:

  ГО Ф № 9 - АПК

  ц / га

  325,4

  657,8

  669

  206

  102

  - зернові

  ц / га

  278

  375

  438

  158

  117

  - насіння ріпаку

  ц / га

  11

  258

  218

  198

  84

  льон-довгунець:

  - насіння

  ц / га

  2,5

  2,1

  2

  80

  95

  - соломка

  ц / га

  33,9

  22,7

  11

  32

  48

  4.Валовий вихід продукції тваринництва

  т

  3214

  3658

  4071

  127

  111

  5.Показателі продуктивності тварин:

  т

  193

  212

  236

  122

  111

  - середньорічний удій молока від 1 корови

  ГО Ф № 13 - АПК

  довідка

  кг / рік

  5639

  6380

  6785

  120

  107

  - середньодобовий приріст ВРХ

  г / сут.

  528

  535

  553

  105

  103

  Аналізуючи цю таблицю, можна помітити, що чисельність корів основного стада в період з 2007 по 2009 роки збільшилася на 30 голів. Показник поголів'я ВРХ на вирощуванні та відгодівлі безперервно зросла за період з 2007 по 2009 роки з 1001 голови до 1170 голів, тобто чисельність збільшилася на 169 голів.

  Показники валових зборів основних сільськогосподарських культур безперервно зростають з 2007 по 2009 роки, він же складає 3049 тонн, зернові зросли на тисячі вісімдесят п'ять тонн, а насіння ріпаку на 222 тонни.

  Показники врожайність зернових культур збільшилася на 166 ц / га. По відношенню до 2007 року врожайність насіння ріпаку збільшилася на 207 ц / га, а по відношенню до 2008 року зменшилася на 40 ц / га. У 2009 році показник становить 669 ц / га.

  Валовий вихід продукції тваринництва зростає на всьому досліджуваному періоді з 2007 по 2009 роки, молоко на 407 т, приріст ВРХ на 29 т, що свідчить про підвищення рівня виробництва. Показники продуктивності тварин також зростають на всьому досліджуваному періоді. У 2009 році показник становить 4071 т.

  У СПК «Нові Горяни» спостерігалося зростання практично всіх показників, що говорить про стрімкий розвиток підприємства.

  Таким чином, за аналізований період збільшилося поголів'я худоби на 199 шт. і склало 1770 шт. Валові збори основних сільськогосподарських культур збільшилася на 1009 т і становить 3049 т. Показник врожайності основних сільськогосподарських культур зріс біліше ніж в 2 рази і становить 669 ц / га. Показник валового виходу продукції тваринництва зріс на 857 т і становить 4071 т.

  1.3 Показники ефективності виробництва СПК "Нові Горяни"

  Ефективність використання підприємством його виробничого потенціалу характеризують дані, наведені в таблиці 1.1.3. Ця система показників дозволяє дати загальну оцінку виробничої діяльності СПК «Нові Горяни».  Таблиця 1.1.3 - Показники ефективності виробництва СПК "Нові Горяни"

  Найменування показників

  алгоритм

  рішення

  одиниця

  виміру

  роки

  Роки 2009 у% до:

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.Вироблено валової продукції, всього

  ГО Ф № 6 - АПК

  млн. руб.

  3243

  3709

  5995

  185

  162

  в тому числі:

  - рослинництва

  млн. руб.

  1340

  тисяча п'ятсот тридцять дві

  2405

  181

  157

  - тваринництва

  млн. руб.

  +1651

  2177

  3590

  187

  165

  2.Проізведено валової продукції на одного середньорічного працівника, всього

  ГО Ф № 6 - АПК

  руб. / чол

  19940000

  26683453

  37006173

  186

  139

  в тому числі:

  - в рослинництві

  руб. / чол.

  25283

  26877

  42946

  166

  160

  - в тваринництві

  руб. / чол.

  5982

  8673

  14593

  244

  168

  3. Грошова виручка від реалізації продукції, робіт і послуг, всього

  ГО Ф № 6 - АПК

  гр.3 (4)

  млн. руб.

  4804

  7096

  7889

  164

  111

  в тому числі:

  - рослинництва

  млн. руб.

  436

  923

  919

  211

  99

  з них:

  - зернові культури

  млн. руб.

  327

  690

  607

  186

  88

  - рапс

  млн. руб.

  48

  145

  259

  540

  179

  в тому числі:

  - тваринництва

  млн. руб.

  2150

  2855

  3140

  149

  110

  з них:

  - молоко

  млн. руб.

  1581

  2423

  2555

  162

  105

  - ВРХ на м'ясо

  млн. руб.

  262

  60

  409

  156

  114

  4. Собівартість основних видів продукції рослинництва:

  ГО Ф № 9 - АПК

  гр. 4

  тис. руб / ц

  697

  777

  1239

  178

  159

  - зернові

  тис.руб / ц

  288

  341

  1016

  353

  113

  - насіння ріпаку

  тис.руб / ц

  409

  436

  223

  55

  45

  5. Собівартість основних видів продукції тваринництва:

  ГО Ф № 13 - АПК

  гр. 3

  тис.руб. / ц

  6418

  7431

  10177

  159

  137

  - молока

  тис.руб / ц

  475

  662

  630

  133

  105

  - приросту ВРХ

  тис.руб / ц

  5943

  6769

  9547

  107

  141

  Фондовіддача господарства розраховується за формулою:

  (1.3.1)

  де - середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів, млн. Руб.

  - річний обсяг сільськогосподарської продукції в вартісному вираженні (валовий, товарної), млн. Руб.

  Фондовіддача СПК «Нові Горяни»:

  в 2007 році:

  1. всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  у 2008 році:

  1.всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  в 2009 році:

  1. всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  Таким чином, найвищий показник фондовіддачі спостерігається в 2009 році. Він склав 0,172 млн. Руб.

  Фондомісткість господарства:

  (1.3.2)

  де - середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів, тис. Руб.

  - річний обсяг сільськогосподарської продукції в вартісному вираженні (валовий, товарної), млн. Руб.

  Фондомісткість СПК «Нові Горяни»:

  в 2007 році:

  1. всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  у 2008 році:

  1. всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  в 2009 році:

  1. всього по господарству:

  2. з рослинництва:

  3. по тваринництву:

  При аналізі даної таблиці зауважимо, що найістотніші показники, такі як валова продукція, грошова виручка зростають, що свідчить про динаміку розвитку підприємства.

  Дані про валової продукції представлені на малюнку (1.3.1.). В результаті аналізу малюнка (1.3.1) спостерігається поступове зростання показників виробництва валової продукції. З 2007 року по 2009 року валова продукція тваринництва зросла на 1939 млн. Руб, рослинництва - 1065 млн. Руб. На 2009 рік показник склав в рослинництві 2405 млн. Руб, а в тваринництві 3590 млн. Руб.

  Дані про грошову виручку СПК «Нові Горяни» представлені на малюнку (1.3.2). При аналізі даної діаграми бачимо, що зростають все показники, однак показник грошової виручки від рослинництва в період з 2008 по 2009 знизився на 4 млн.руб, що свідчить про те, що рослинницька галузь на даному проміжку часу мала певні недоліки у виробництві. На 2009 рік показник склав в рослинництві 919 млн. Руб., А в тваринництві 3140 млн. Руб.

  Аналізуючи цю діаграму, зауважимо, що показник собівартості молока в період з 2007 по 2008 зростає на 186 тис.руб / ц, а з 2008 по 2009 йде спад на 32 тис.руб / ц. Показник собівартості приросту ВРХ весь час зростає у величезних масштабах, так і 2007 по 2009 він зріс на 3604 тис.руб / ц. На 2009 рік показник молока склав 630 тис. Руб / ц, а приріст ВРХ 9547 тис. Руб / ц.

  Таким чином, показник виробництва валової продукції на 2746 млн.руб і становить 5995 млн. руб. Показник виробництва валової продукції на одного середньорічного працівника до 2009 року склало 37006173 руб. / Чол, це на 17066173 руб. / Чол більше, ніж в 2007 році. Показник грошової виручки від реалізації продукції, робіт і послуг в 2009 році склав 7889 млн. Руб, це на 3085 млн. Руб більше, ніж в 2007 році. Також зросли показники основних видів продукції рослинництва і тваринництва.

  1.4 Реалізація продукції і фінансовий результат в
  СПК "Нові Горяни"

  Дані реалізації продукції і фінансовий результат наведені в таблиці 1.1.4. Ця система показників дозволяє дати загальну оцінку фінансів СПК "Нові Горяни".

  Таблиця 1.1.4 - Реалізація продукції і фінансовий результат СПК "Нові Горяни"

  Найменування показників

  алгоритм

  рішення

  одиниця

  виміру

  роки

  2009 р

  в% до 2007 і 2008:

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1.Фінансова результат від реалізації продукції, всього

  ГО Ф № 7 - АПК

  гр. 4,5

  (5,6)

  млн. руб.

  156

  -293

  -9

  6

  3255

  - рослинництва

  млн. руб.

  -48

  -31

  -108

  44

  29

  - тваринництва

  млн. руб.

  235

  196

  122

  52

  62

  2. Повна собівартість проданої продукції.

  млн. руб.

  2935

  1764

  4114

  169

  244

  3.Уровень рентабельності, всього

  %

  6,4

  -16,6

  -0,22

  -7

  16

  в тому числі:

  - в галузі рослинництва

  %

  -9,91

  -3,2

  -10,5

  1

  7

  - в галузі тваринництва

  %

  9,7

  7,4

  4,04

  -6

  -3

  Показники повної собівартості проданої продукції за аналізований період з 2007 року по 2008 рік впала на 1171 млн. Руб, а за період з 2008 року по 2009 рік зросла на 2350 млн. Руб, тобто за період з 2007 по 2009 року повна собівартість проданої продукції зросла на 1179 млн. руб. На 2009 рік показник склав 4114 млн. Руб.

  Таким чином, показник повної собівартості проданої продукції зріс на 1179 млн. Руб і становить 4114 млн. Руб. Показник фінансового результату від реалізації продукції зменшується на період з 2007 по 2008 року на 449 млн. Руб і склав -293 млн. Руб, на період з 2008 по 2009 року показник збільшився на 284 млн. Руб і становить -9 млн. Руб. Показник рівня рентабельності зменшується на період з 2007 по 2008 року на 23%, на період з 2008 по 2009 року показник збільшився на 16%.

  2. Економіка виробництва в Республіці Білорусь

  2.1 Загальна характеристика молочного комплексу Республіки Білорусь

  Молочний комплекс є з найважливіших елементів АПК нашої країни. Значне місце молочного комплексу безумовно високої цінності його кінцевої продукції в структуру харчування населення Республіки. Молоко по харчовим достоїнств займає перше місце серед всіх тваринницьких продуктів і є джерелом багатьох корисних речовин для людини. Науково обгрунтована норма споживання молока і молочних продуктів становить 380 кг на душу населення в рік, з них молока - 120 кг, сиру - 8 кг, сиру - 7 кг і т. Д. Молочне скотарство дає понад 25% валової продукції с / г країни . На ряду з забезпеченням населення, продукцією молочний комплекс є постачальником молодняка для відгодівлі ВРХ. Молочний комплекс займає значну питому вагу АПК і включає в себе:

  1. Молочне скотарство.

  2. Молочну та маслосироробний промисловість.

  3. Реалізація молока та молочної продукції.

  4. Виробничу інфраструктуру.

  5. Соціальну інфраструктуру.

  Молочний комплекс - це система взаємопов'язаних виробництв в яку входять:

  1. С / г підприємства.

  2. Фермерські господарства.

  3. Особисті підсобні господарства.

  4. Молочні заводи.

  5. Підприємства роздрібної торгівлі та громадського харчування [1].

  Таким чином, молочний підкомплекс - досить складна організаційно-економічна система взаємопов'язаних виробництв і підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, торгівлі і обслуговуючих галузей, об'єднуючим ознакою яких є єдиний кінцевий продукт - молоко і молочні продукти [17].

  2.2 Роль, значення і організаційна структура молочного підкомплексу Республіки Білорусь

  Молочно-продуктовий, або молочний, подкомплекс є одним з найважливіших елементів продуктової структури аграрно-промислового комплексу Республіки Білорусь.

  Значне місце молочного підкомплексу визначено високою цінністю його кінцевої продукції в структурі харчування населення республіки. Молоко по харчовим достоїнств займає перше місце серед всіх тваринницьких продуктів. Будучи джерелом корисних речовин широкого спектра дії в раціоні людини, воно легко перетравлюється і добре засвоюється організмом. Споживання молочних продуктів не можна виключити або істотно скоротити. Науково обгрунтована норма споживання молока і молокопродуктів становить 380 кг на душу населення в рік, з них цільного молока - 120 кг; знежиреного - 6,8; сиру - 8; сиру і бринзи - 6,6; сметани - 5,8; вершкового масла - 6 кг. Раціональна норма споживання молока і молокопродуктів, розроблена з урахуванням складнощів екологічної ситуації в республіці після катастрофи на Чорнобильській АЕС, становить 403 кг на душу населення в рік.

  У структурі товарної продукції молочио-продуктового підкомплексу на частку виробників сировини - сільськогосподарських організацій припадає 78%, переробних підприємств - 22%. У структурі валової продукції молоко-переробних підприємств на частку продукції з незбираного молока припадає 31%, масла - 59, сиру - 8,4%.

  Молочне скотарство дає понад 25% валової продукції сільського господарства Білорусі. У структурі товарної продукції тваринництва сільгоспкооперативів і госхозов Білорусі на частку молочного скотарства припадає понад 15%. У цій галузі сконцентровано 20% основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення і 1/3 фондів тваринництва, відповідно 33 і 50% трудових ресурсів. Дійне стадо споживає близько 36% всіх кормів, витрачених у тваринництві, в тому числі 24% - концентрованих [19].

  Загалом поголів'я умовного великої рогатої худоби по сельхозорганізаціях Республіки Білорусь корови і нетелі займають 34%. В цілому молочно-продуктовий підкомплекс виробляє 27% кінцевої продукції АПК. У загальному валовому надою молока на внутрішньогосподарські потреби використовується 15%. Основна його частина направляється на промислову переробку, включаючи заводську пастеризацію і розлив для продажу.

  Поряд із забезпеченням населення республіки молочною продукцією молочно-продуктовий підкомплекс Білорусі є основним постачальником молодняка для дорощування і відгодівлі великої рогатої худоби.Молочне скотарство постачає для рослинницьких галузей цінне органічне добриво - гній. Свинарство використовує молоко для поросят раннього віку [21].

  Молочний підкомплекс має значну питому вагу в АПК. Він включає в себе:

  • молочне скотарство;

  • кормовиробництво;

  • молочну і маслосироробний промисловість;

  • виробничу інфраструктуру;

  • реалізацію молока і молочних продуктів;

  • соціальну інфраструктуру [18].

  Молочний підкомплекс - досить складна організаційно-економічна система взаємопов'язаних виробництв і підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, торгівлі і обслуговуючих галузей, об'єднуючим ознакою яких є єдиний кінцевий продукт - молоко і молочні продукти. У нього входять сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, особисті підсобні господарства, молочні заводи, міні-заводи (підсобні виробництва) сільськогосподарських організацій, організації роздрібної торгівлі і громадського харчування, що зароджуються приватні фірми [24].

  Основним ядром молочного підкомплексу, що об'єднує взаємопов'язані галузі, які беруть участь в процесі виробництва і обміну кінцевої продукції, є тваринницька галузь. Всі існуючі структурні формування - багатогалузеві, що виробляють як тваринницьку, так і рослинницьку продукцію. У найближчій перспективі, навіть при досягненні стабілізації в економіці, очікувати широкого розвитку вузької спеціалізації в молочному скотарстві неправомірно через недостатнє розвитку матеріально-технічної бази галузі. Існуючі і нові форми господарювання в молочному скотарстві будуть функціонувати в основному на старих виробничих фондах, створених в минулі роки в сельхозорганизациях у вигляді великих об'єктів.

  Основними виробниками і постачальниками молока на споживчий ринок найближчим часом і в майбутньому в республіці залишаться високотоварні ферми сільгосппідприємств. На їх частку припадає 60% загального обсягу виробництва молока, на особисті підсобні (ЛПГ) і фермерські господарства - 40% [16].

  У міру становлення ринкових відносин і реформування господарств високотоварні молочні ферми господарств зможуть перетворитися в самостійні структури ринкового типу, які потім можуть реорганізовуватися в виробничо-збутові об'єднання, акціонерні товариства, виробничі кооперативи, товариства, асоціації тощо Розвиток фермерства через його маломощности істотних корективів в ці процеси не внесе.

  Республіка Білорусь має експортним потенціалом тваринницьких продуктів. У передкризові роки більше 30% закуповуваного в республіці молока і молочних продуктів вивозилося за межі Білорусі. У загальносоюзні ринкові фонди поставки молока з Білорусі становили 8%. У зв'язку з рядом причин общекрізісного характеру починаючи з 1990 р скоротилися обсяги виробництва і закупівель молочних продуктів і відповідно - їх експортні поставки. Однак в останні чотири роки різко зросли виробництво і закупівлі молока. Імпорт молочних продуктів займає незначну питому вагу. Імпортувати в республіку доцільно лише асортиментний мінімум молочних продуктів (сири, дитяче харчування і т.д.) [6].

  Головними імпортерами молока і молочної продукції є Туркменістан, Росія, Узбекистан і Азербайджан (частка кожної з держав складає від 15 до 20% в загальному обсязі імпорту).

  Таким чином, вихід на світовий ринок вимагає розробки і здійснення відповідної стратегії молочного скотарства. Це передбачає вивчення внутрішніх і зовнішніх ринків, вимог до продукції, її асортименту, якості, фасування, пакування, цінами і т.д .; облік можливостей і тактики потенційних конкурентів [2].

  2.3 Організаційні форми кооперації з виробництва та переробки молока

  Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду вдосконалення організаційно-економічної структури АПК свідчить, що організаційне роз'єднання підприємств молочної галузі, відсутність в більшості випадків фірмової торгівлі, наявність посередників збільшують витрати і знижують конкурентоспроможність суб'єктів господарювання молочного підкомплексу [9].

  Основною проблемою молочної промисловості є брак якісної сировини і, як наслідок, недовикористання виробничих потужностей підприємств. У структурі витрат висока питома вага як і раніше займає вартість сировини і основних матеріалів (70%). На ефективність розвитку молочного підкомплексу негативно позначається також відсутність належної конкуренції між його підприємствами. Місцеві органи влади в багатьох випадках проводять антиконкурентну політику. Основним ринком молочної продукції країни є внутрішній: тут реалізується 60 - 65% всіх вироблених продуктів підкомплексу.

  Практично повсюдно не дотримуються оптимальні співвідношення між обсягом виробництва молока і потужностями з його переробки. Усунення такого невідповідності можливо шляхом скорочення чисельності молочних заводів і їх технічного переоснащення, створення агропромислових об'єднань і формування в їх складі сировинних зон.

  У зв'язку з цим в останні роки в республіці значний розвиток отримав процес укрупнення молочних переробних підприємств шляхом приєднання до економічно спроможним дрібних і збиткових, технічно застарілих підприємств, так як дефіцитне сировину, що поставляється їм, використовується неефективно і не дає належної віддачі [20].

  Аналіз здійснюваної процедури об'єднання і отриманих на цій основі результатів показав, що їх укрупнення не принесло істотних зрушень у підвищенні ефективності та забезпечення сировиною переробних підприємств. По-перше, в силу відомчих інтересів процес укрупнення стримується, по-друге, кількість сировини від цього не збільшилася, ліквідовані заводи втратили статус юридичної особи, але здійснюють переробку майже в колишніх обсягах як підрозділи головного підприємства, тобто перерозподілу сировини на користь головного підприємства поки не відбулося. Навіть на такому молочному підприємстві, як ВАТ «Брестський МК», де здійснено реконструкцію та укрупнення при повному завантаженні потужностей і великому попиті на продукцію, його ефективність залишається низькою. З урахуванням факторів технічного стану молочних заводів, забезпеченістю їх якісною сировиною і глибиною його переробки показник виходу товарної продукції з 1 т сировини коливається між областями в 1,4 рази (від 432 до 580 тис. Руб.).

  Основною причиною такого стану є висока собівартість сировини та низька його якість. Без вирішення сировинної проблеми технічне переозброєння і укрупнення переробних підприємств належного економічного ефекту не приносить. Виправити становище можна шляхом вдосконалення організаційної структури молочного підкомплексу на основі освіти агропромислових об'єднань з виробництва та переробки молока. Такі структури дозволять поліпшити сировинне забезпечення переробних підприємств як за рахунок посилення їх організаційно-економічних зв'язків з сільгоспвиробниками, так і за допомогою формування сировинних зон, в складі яких будуть функціонувати спеціалізовані сільськогосподарські підприємства молочного напряму [8].

  Формування молочних агропромислових організацій є об'єктивним процесом, так як вони більш істотно використовують очевидні переваги спільної діяльності

  Важливо не допустити, щоб оптимізація чисельності молочних заводів призвела до збільшення транспортних витрат з доставки сировини і готової продукції. Істотне значення тут мають питання організаційного устрою агропромислових об'єднань з урахуванням раціональної організації заготовок сировини і торгівлі готової молочної продукцією [22].

  Сировина з урахуванням відстані і встановлених об'єднанням обсягів надходить від сільськогосподарських підприємств головному і дочірнім заводам. Частина його переробляється в складі останніх, решта відправляється головному підприємству. Кожен реалізує свою продукцію самостійно через фірмові магазини об'єднання або торгово-роздрібну мережу. Виручка зараховується на їхні рахунки. На відміну від філій дочірні підприємства мають відносно більшу самостійність і більш зацікавлені в результатах своєї діяльності. Крім того, наявність у складі об'єднання декількох переробних структур сприяє розвитку конкуренції. Така модель організаційного устрою найбільш застосовна за умови, коли об'єднуються молочні заводи трьох і більше адміністративних районів [13].

   1. Шляхи підвищення собівартості виробництва молока

  В силу різних причин виробництво молока в багатьох господарствах Білорусі малорентабельне або зовсім збитковими Досвід показує, що собівартість тваринницької продукції завжди визначається рівнем продуктивності тварин. Чим вона вища, тим нижча собівартість продукції і вище рентабельність виробництва, так як витрати на утримання тварин, амортизацію, поточний ремонт та інші постійні витрати суттєво не змінюються як при високій, так і при низькій продуктивності худоби. Більш того, при низькій продуктивності худоби різко підвищується витрата кормів на одиницю продукції, тому що корму витрачаються на продукцію, а на підтримку життя тварин [21].

  Основними шляхами підвищення собівартості виробництва молока відносять:

  • інтенсифікація молочного скотарства шляхом створення сучасної МТБ;

  • відповідні ветеринарно-зоотехнічне обслуговування;

  • створення міцної кормової бази;

  • вдосконалення розміщення, концентрації та спеціалізації молочного скотарства;

  • розвиток селекційної роботи в молочному скотарстві;

  • впровадження інтенсивних технологій виробництва молока;

  • впровадження прогресивних методів організації праці та систем оплати [12].

  3. Економіка виробництва молока в СВК "Нові Горяни"

  3.1 Аналіз витрат на виробництво молочної продукції в СВК "Нові Горяни"

  В аналізі витрат виробництва молочної продукції розглядаються такі показники, як оплата праці з нарахуваннями, корми, витрати з утримання основних засобів, роботи і послуги, інші прямі витрати та витрати по організації виробництва і управління

  Таблиця 3.1.1 - Витрати на виробництво молочної продукції в динаміці за 2007-2009 роки, млн. Руб.

  № п / п

  Найменування статей витрат

  роки:

  2009 у% до

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1

  Оплата праці з нарахуваннями

  302

  5 27

  588

  187

  136

  2

  корми

  823

  996

  1284

  75

  88

  3

  Витрати з утримання основних засобів

  427

  671

  700

  50

  26

  4

  Роботи та послуги

  74

  136

  124

  391

  130

  5

  Інші прямі витрати

  38

  92

  103

  358

  52

  6

  Витрати по орг. произв. і управління

  46

  88

  76

  162

  64

  х

  Витрати, всього

  1 710

  2510

  2875

  Таблиця 3.1.2 -Структура витрат на виробництво молочної продукції за 2007 - 2009 роки,%.

  № п / п

  Найменування статей витрат

  роки:

  Відхилення 2009 до

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1

  Оплата праці з нарахуваннями

  18

  21

  20

  286

  61

  2

  корми

  48

  40

  45

  461

  288

  3

  Витрати з утримання основних засобів

  25

  27

  24

  273

  29

  4

  Роботи та послуги

  4

  5

  4

  53

  -12

  5

  Інші прямі витрати

  2

  4

  4

  65

  11

  6

  Витрати по орг. произв. і управління

  3

  4

  3

  30

  -12

  х

  Витрати, всього:

  100

  100

  100

  На підставі вищевикладеного можна сказати, що в СВК «Нові Горяни» велика частина витрат йде на оплату праці з нарахуваннями, корми та витрати з утримання основних засобів.

  3.2 Економіка виробництва молока в СВК "Нові Горяни"

  Основними показниками, які розглядаються при вивченні ефективності виробництва, є загальне поголів'я худоби, основне стадо молочної худоби, площа сільськогосподарських угідь, собівартість реалізованої продукції, реалізація молока, валовий приріст, прибуток (збиток), кількість виробленого молока. Дані виробництва молока наведені в таблиці 3.2.1.

  Таблиця 3.2.1 - Ефективність виробництва молока в СВК "Нові Горяни" за 2007 - 2009 року

  показники

  Одиниця виміру

  роки

  2009р. до

  2007

  2008

  2009

  2007

  2008

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  Початкові дані

  1. Загальне поголів'я худоби

  гол.

  одна тисяча п'ятсот сімдесят один

  1660

  1770

  113

  107

  2. Основне стадо молочної худоби

  гол.

  570

  577

  600

  105

  104

  3.Площа сільськогосподарських угідь

  га

  2607

  2644

  2667

  102

  101

  4. Загальні виробничі витрати тваринництва

  млн. руб.

  2872

  3980

  5170

  180

  130

  5.Проізводственние витрати на утримання основного стада молочної худоби

  млн. руб.

  427

  671

  700

  164

  104

  6. Валовий приріст корів

  тонн

  193

  212

  236

  122

  111

  7. Витрата кормів, всього

  т. к. од.

  3220

  3448

  3367

  105

  98

  8. Витрати праці на молочне скотарство

  люд.-год.

  123000

  119000

  124000

  101

  104

  9. Витрата кормів на 1 ц молока

  к. од. / ц

  815

  943

  827

  101

  88

  10. Реалізовано молока, всього

  т

  2998

  3548

  3880

  129

  109

  11. Виручка від реалізації молока

  млн. руб.

  1581

  2423

  2555

  161

  105

  12. Собівартість реалізованої продукції

  млн. руб.

  1314

  1917

  2036

  155

  106

  13. Прибуток (збиток) від реалізації молока

  млн. руб

  267

  506

  519

  194

  103

  14. Середньодобовий удій молока від однієї корови

  кг

  5639

  6340

  6785

  120

  107

  15. Собівартість 1 т молока

  т. руб. / ц

  475

  602

  630

  133

  105

  16. Кількість виробленого молока

  т

  3214

  3658

  4071

  127

  111

  17. середньореалізаційних. ціни на молоко

  475

  638

  659

  139

  103

  результативні показники

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1. Питома вага молочної худоби загалом поголів'я

  %

  36

  33

  34

  -

  -

  2. Питома вага витрат молочного скотарства в загальних виробничих

  %

  15

  17

  14

  -

  -

  3. Щільність поголів'я корів в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь

  гол. / 100 га с / г уг.

  22

  22

  22

  100

  100

  4.. Вироблено молока в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь

  тонн / 100 га с / г уг.

  123

  138

  153

  124

  111

  5. Продуктивність праці в молочному скотарстві

  люд.-год. ​​/ гол.

  216

  206

  207

  96

  100

  6. Трудомісткість утримання однієї голови молочної худоби

  гол. / люд.-год.

  0,005

  0,005

  0,005

  100

  100

  7. Трудомісткість 1 ц молока

  ц / люд.-год.

  0,3

  0,3

  0,3

  100

  100

  8. Витрата кормів на 1 голову корів

  т. к. од. / гол.

  5,6

  6

  5,6

  100

  93

  9. Рівень рентабельності молока

  %

  20

  26

  25

  -

  -

  10. Рівень товарності молока

  %

  93

  97

  95

  -

  -

  За період з 2007 - 2009 року зріс показник загального поголів'я худоби на 199 голів, зріс показник основного стада молочної худоби на 30 голів, а також валовий приріст 46 голів. Спостерігається збільшення реалізації і виручки молока на 882 і 974 відповідно. Також можна помітити, що СПК «Нові Горяни» працює не в збиток, цьомусвідчить зростання одержуваного прибутку, яка зросла на 252 млн.руб. Зріс показник кількості виробленого молока за цей період на 857 т і в загальному плані можна зробити висновок про те, що під час цього відрізка часу в СВК «Нові Горяни» відбувається зростання всіх показників, що сприяє подальшому розвитку підприємства і збільшення виробництва.

  3.3 Шляхи зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва молока

  В силу різних причин виробництво молока в багатьох господарствах Білорусі малорентабельне або зовсім збитковими. Досвід показує, що собівартість тваринницької продукції завжди визначається рівнем продуктивності тварин. Чим вона вища, тим нижча собівартість продукції і вище рентабельність виробництва, так як витрати на утримання тварин, амортизацію, поточний ремонт та інші постійні витрати суттєво не змінюються як при високій, так і при низькій продуктивності худоби. Більш того, при низькій продуктивності худоби різко підвищується витрата кормів на одиницю продукції, тому що корму витрачаються на продукцію, а на підтримку життя тварин

  Шляхи зниження собівартості виробництва молока:

  • здійснення режиму економії виробничих витрат - зниження транспортних витрат і собівартості кормів, вдосконалення управління і скорочення адміністративно-управлінських витрат, поліпшення якості кормів і зменшення їх витрат на одиницю продукції і т.д .;

  • підвищення продуктивності скотарства - поліпшення породного і племінного складу стада, впровадження технічних і технологічних інновацій, полнораціональное годування, ветеринарне обслуговування, вдосконалення оплати праці і т.д. [4].

  Об'єктом дослідження було обрано СПК «Нові Горяни», яке забезпечене необхідними для його діяльності ресурсами. Більшість результатів виробництва зростає (а саме: поголів'я молодняку ​​ВРХ, валовий збір основних сільськогосподарських культур, валовий вихід продукції тваринництва).

  У СПК «Нові Горяни» збільшилася щільність поголів'я в зв'язку з перевищенням зростання поголів'я тварин над зростанням площі сільськогосподарських угідь. А також помітне зростання приросту ВРХ на 100 га. У господарстві відбувається зростання стада. В організації відбулося зниження трудомісткості змісту однієї голови і виробництво 1 ц. приросту. А також помітне зростання продуктивності праці. Рівень рентабельності сільськогосподарського підприємства СВК «Нові Горяни» знаходиться на високому рівні протягом трьох років. Також зростає середньорічний удій молока від однієї корови, він становить 6785 кг, це дуже хороший показник на республіканському рівні. Зростає і показник прибутку від реалізації молока, він становить 519 млн. Руб.

  Нами була оцінена ситуація, що склалася на підприємстві і для підвищення виробництва нами було запропоновано:

  • створення міцної кормової бази;

  • оптимальне поєднання структури посівних площ з чисельністю поголів'я худоби;

  • повноцінне ветеринарне обслуговування тварин і зниження падежу;

  • вдосконалення організації відтворення стада;

  • підготовка і перепідготовка фахівців з урахуванням сучасних вимог розвитку сільськогосподарського виробництва;

  • впровадження високопродуктивних порід, типів сільськогосподарських тварин;

  • пошук більш вигідних каналів реалізації продукції;

  • вдосконалення розміщення і спеціалізації тваринництва.

  Таким чином, стан молочного скотарства на сьогоднішній день в СПК «Нові Горяни» вельми стабільний, але його можна ще більше поліпшити при дотриманні всіх вище перелічених пропозицій.

  висновок

  Молочно-продуктовий, або молочний підкомплекс є одним з найважливіших елементів продуктової структури агропромислового комплексу. Молочний підкомплекс - досить складна організаційно-економічна система взаємопов'язаних виробництв і підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, торгівлі і обслуговуючих галузей, об'єднуючим ознакою яких є єдиний кінцевий продукт - молоко і молочні продукти. В даний час в Білорусі функціонує 57 головних підприємств з переробки молока, в структуру яких входять філії по переробці молока. Ними переробляються щорічно більше 4 тис. Т молока. Необхідно відзначити, що на формування оптимального асортименту молочних продуктів впливали регіональні особливості країни і її окремих зон; національні традиції; вимоги адекватного харчування різних категорій населення; економічне стимулювання виробництва різних молочних продуктів.

  Об'єктом дослідження було обрано СПК «Нові Горяни», яке забезпечене необхідними для його діяльності ресурсами. Підприємство характеризується середнім рівнем інтенсивності виробництва, зокрема високим рівнем виробництва молока, і відносною стабільністю виробничо-збутової діяльності за період з 2007 року по 2009 рік.

  У СПК «Нові Горяни» збільшилася велика частина показників. Основною галуззю є молочне виробництво. Поголів'я корів - 1770 голів. При цьому продукція тваринництва та реалізація молока приносить господарству велику частину доходу. У порівнянні з 2007 роком до 2009 року збільшення валового надою молока в господарстві збільшився на 25%. Основними недоліками в організації виробництва молока є:

  • недотримання встановлених норм і структури витрат кормів, яке не тільки знижує продуктивність корів, а й призводить до збільшення суми витрат на виробництво молока;

  • в системі матеріального стимулювання відсутня противитратної механізм, що також є однією го причин зростання собівартості продукції,

  Для отримання рентабельності виробництва і додаткових коштів необхідно знайти оптимальні канали збуту, щоб виручка від реалізації був максимальним.

  Однією з умов досягнення високих виробничих покажчиків є вдосконалення внутрішньогосподарського механізму на основі власницької мотивації праці. Таким чином, стан молочного скотарства в СВК «Нові Горяни» можна поліпшити при дотриманні всіх вище перелічених пропозицій.

  Список використаних джерел
  1. http://www.5ka.su/ref/economy/3_object13286.html

  2. http://konspekts.ru/ekonomika-2/ekonomika-apk/rol-znachenie-i-organizacionnaya-struktura-molochnogo-podkompleksa/

  3. Бусел І.П. - Економіка сільськогосподарського підприємства з основами менеджменту, 2 - е видання 2009рік.

  4. Зрібняк Л.Я. "Організація і планування сільськогосподарського виробництва"

  5. Курсове та дипломне проектування з організації сільськогосподарського виробництва / Ф.К. Шакіров, Б.І. Яковлєв, В.Н. Солопова і ін .; Під ред. Ф.К. Шакірова. - М .: Агропромиздат, 1990..

  6. Лещіловскій П.В. Економіка підприємств агропромислового комплексу. Мн .: НМЦ Мінсільгосппроду, 2005.

  7. Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення курсових робіт, 2009.

  8. Організація і планування сільськогосподарського О-64 виробництва / Зрібняк Л.Я., Журик В.Н., Малюк М.М и.др. Під ред. Зрібняк Л.Я.-М.: Колос, 1992-272 с.: Ил .- (Підручники та навчальні посібники для учнів технікумів).

  9. Організація виробництва на підприємствах АПК / Під. Ред. Проф. В.Г. Гусакова. Мн .: Ін-т аграрної економіки НАН Білорусі, 2005.

  10. Організація сільськогосподарського виробництва: підручник / Ф.К. Шакіров та ін. - М .: Колос, 2003.

  11. Економіка і управління в сільському господарстві: підручник / Под. заг. ред. Г.А. Петраневой, -М .: Академия, 2003.

  12. Економіка підприємств і АПК. Практикум / Зеленівська А.А., Корольов А.В., Синельников В.М. - Мн. 2009

  13. Економіка підприємства агропромислового комплексу / Лещіловскій П.В., Чеканов В.С., Бохонкр В.І. - Мн., 2005.

  14. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь 21.12.2006 № 1 694 РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПРОГРАМА по племінній справі в тваринництві на 2007-2010 роки

  15. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.11.2006 N 1581 "Про Програму розвитку науково-практичних центрів Національної академії наук Білорусі з землеробства, тваринництва, картоплярства та плодоовочівництва, механізації сільського господарства і продовольства на 2006 - 2010 роки"

  16. Савицька Г.В. Економічний аналіз: підручник. - Мн .: Нове знання, 2005.

  17. Суша Г.З. Економіка підприємства: навчальний посібник. - Мн .: Нове Знання, 2006..

  18. Фермерські господарства тваринницького напряму. Проблеми становлення і перспективи розвитку - Беларуская сільське господарство № 3 (71) Березня 2008.

  19. Формування м'ясного скотарства в господарствах молочної спеціалізації - Беларуская сільське господарство № 1 (69) січень 2008.

  20. Економіка і управління в сільському господарстві: підручник / Под. заг. ред. Г.А. Петраневой, -М .: Академия, 2003.

  21. Економіка підприємств і АПК. Практикум / Зеленівська А.А., Корольов А.В., Синельников В.М. - Мн. 2009

  22. Економіка підприємства агропромислового комплексу / Лещіловскій П.В., Чеканов В.С., Бохонкр В.І. - Мн., 2005.

  23. Економіка підприємства: навчальний посібник / За заг. ред. Л.Н. Нехорошеву. Мн .: Вишейшая школа, 2005.

  24. Економіка сільськогосподарського підприємства / Під. Заг. ред. І.А. Мінакова. - М .: ИНФРА-М, 2002.

  25. Економіка сільськогосподарського підприємства з основами менеджменту: посібник / Бусел І.П., Маліхтаровіч П.І. - Мн., 2008