• 2. Планування мереж
 • 3. Система масового обслуговування (СМО)
 • 4. Ігри
 • Рішення
 • 5. Список літератури


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір21.48 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 21.48 Kb.

  Економіко-математичне моделювання

  1. Графи

  завдання 1.1

  1. Охарактеризувати граф.

  2. Виписати матрицю суміжності графа.

  3. Обчислити ступеня вершин.

  Рішення:

  Даний граф є Неограф, так як його ребра що орієнтовані і не мають початок і кінець.

  Ст. V 1 = 3

  Ст. V 2 = 3

  Ст. V 3 = 3

  Ст. V 4 = 3

  Ст. V 5 = 2

  Ст. V 6 = 2

  Матриця суміжності графа

  Х 1

  Х 2

  Х 3

  Х 4

  Х 5

  Х 6

  Х 7

  Х 8

  V 1

  1

  0

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  V 2

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  V 3

  0

  1

  1

  0

  0

  1

  0

  0

  V 4

  0

  0

  0

  1

  1

  0

  1

  0

  V 5

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  1

  V 6

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  1


  завдання 1.2

  1. По матриці інцидентності намалювати граф.

  2. Охарактеризувати граф.

  3. Назвати спеціальні вершини графа.

  4. Обчислити полустепені вершин.

  5. Виписати цикл, ланцюг, простий цикл, просту ланцюг.

  Рішення:

  Даний граф називається Орграф, так як його ребра орієнтовані і мають початок і кінець.

  V4 і V6 - висячі вершини;

  V5 - ізольована вершина.

  Полустепені заходу: V2 = 1; V3 = 3; V4 = 1; V6 = 1.

  Полустепені результату: V1 = 3; V2 = 1; V3 = 2.

  ланцюг:

  Х1 Х2 Х6 Х3

  Х5 Х6 Х3

  Простий ланцюг:

  Х1 Х2 Х3

  Х5 Х3


  Цикл: ????

  V3 V3

  Простий цикл: ????

  V3 V3

  завдання 1.3

  1. Навантажити граф завдання 1.1. згідно матриці довжин дуг і намалювати.

  2. По алгоритму фарбування знайти найкоротший шлях між вершинами V 1 і V 6.

  3. Побудувати покриває дерево з коренем у вершині V 1.

  Х 1

  Х 2

  Х 3

  Х 4

  Х 5

  Х 6

  V 1

  4

  6

  3

  V 2

  4

  3

  2

  V 3

  6

  3

  2

  V 4

  3

  2

  3

  V 5

  3

  2

  V 6

  2

  0

  Рішення:

  Офарбила вершину V1. d (V1) = 0, d (x) = для будь-якого x V1 і x = V1.


  1. d (V2) = 4

  d (V3) = 6

  d (V4) = 3 - найменше; зафарбовую вершину V4 і дугу (V1, V4) або (V4, V2)

  y = V4

  2. d (V2) = 4 - найменше; зафарбовую вершину V2 і дугу (V1, V2)

  d (V3) = 6

  d (V5) = min (6; 3 + 3) = 6

  d (V6) =

  y = V2

  3. d (V3) = 6 - найменше; зафарбовую вершину V3 і дугу (V2, V3)

  d (V5) = 6

  d (V6) =

  y = V3

  4. d (V5) = 6 - найменше; зафарбовую вершину V5 і дугу (V4, V5)

  d (V6) = min (8; 6 + 2) = 8

  y = V5

  5. d (V6) = 8 - зафарбовую вершину V6 і дугу (V5, V6)

  Найкоротший шлях

  V1 V3 V6.

  Покриває дерево:


  2. Планування мереж

  завдання 2.1

  1. Для задачі планування поставки товарів оптовим покупцям побудувати мережевий графік, прив'язаний до осі часу, згідно структурно-часової таблиці. Завдання конкретного варіанту розташоване в одній з п'яти правих колонок таблиці.

  зміст робіт

  Робота

  Тривалого-ність, t i

  Коефіцієнт, з i

  Позначення, а i

  Опорна, а j

  відбір товару

  0,1

  a 1

  -

  2

  підготовка до відправки

  0,2

  a 2

  a 1

  3

  виписка накладних

  0,3

  a 3

  a 2

  1

  визначення обсягу відвантаження

  0,4

  a 4

  a 3

  1

  перевірка цін

  0,5

  a 5

  a 3

  1

  оформлення рахунку

  0,6

  a 6

  a 5

  1

  замовлення автомашин для перевезення товару

  0,7

  a 7

  a 4 а 6

  3

  відправка рахунку покупцеві

  0,8

  a 8

  a 4 а 6

  1

  перевірка товару за рахунком

  0,9

  a 9

  a 7

  2

  оплата рахунку

  1

  a 10

  a 8

  12

  навантаження товару і перевірка кількості

  1,1

  a 11

  a 9 а 10

  2

  перевезення товару

  1,2

  a 12

  a 11

  4

  вивантаження і звірка з документами

  1,3

  a 13

  a 12

  4

  2.Обчислити тимчасові параметри мережевої моделі.

  3. Побудувати критичний шлях, обчислити критичний час, нанести критичний шлях на мережевий графік.

  Рішення:

  t ij - час виконання робіт;

  T p - ранній термін настання події;

  K - номер вершини, при русі з якої було отримано значення T p;

  T п - пізній термін настання події;

  R ij - повний резерв часу;

  r ij - вільний резерв часу.

  - Критичний шлях.

  Резерви знайшла за формулою:

  R ij = - T i - t ij

  r ij = - - T ij

  На критичному шляху резервів часу немає.

  3. Система масового обслуговування (СМО)

  завдання 3.1

  Вирішити завдання для СМО з відмовами:

  В обчислювальний центр з m ЕОМ надходять замовлення на обчислювальні роботи. Якщо працюють всі m ЕОМ, то знову надходить замовлення не приймається. Нехай середній час роботи з одним замовленням становить годин. Інтенсивність потоку заявок дорівнює λ (1 / ч). Знайти ймовірність відмови Р отк і m 3 - середнє число зайнятих ЕОМ.

  m

  3

  λ

  0,25

  Т обс ср

  3

  Рішення:

  Інтенсивність потоку обслуговувань = = = 0,33. Інтенсивність навантаження ЕОМ за формулою

  р = ; р = = 0,75.

  Граничну вірогідність станів:

  р 0 = (1 + р + + ... + + ... + ) -1; р 0 = (1 + 0,75 + 0,75 2/2! + 0,75 3/3!) -1 = 0,476 (немає жодної заявки);

  р к = р к / k! * Р 0; р 3 = (0,75 3/3!) * 0,476 = 0,033 (зайняті три ЕОМ).

  Імовірність відмови (коли зайняті три ЕОМ), таким чином, Р отк = р 3 = 0,033.

  Відносна пропускна спроможність центру: Q = 1 - Р отк; Q = 1 - 0,033 = 0,967, т. Е. В середньому з кожних 100 заявок обчислювальний центр обслуговує 96,7 заявок.

  Абсолютна пропускна спроможність центру А = λ Q; А = 0,25 * 0,967 = 0,242, т. Е. В одну годину в середньому обслуговується 0,242 заявки.

  Середнє число зайнятих ЕОМ: = А / ; = 0,242 / 0,033 = 0,725, т. Е. Кожна з трьох ЕОМ буде зайнята обслуговуванням заявок в середньому лише на 72,5 / 3 = 24,2%.

  завдання 3.2

  Вирішити завдання для СМО з обмеженою довжиною черги:

  На автозаправній станції встановлені m колонок для видачі бензину. Біля станції знаходиться площадка на L машин для їх очікування в черзі. На станцію прибуває в середньому λ машин в хвилину. Середній час заправки однієї машини хв. Потрібно визначити ймовірність відмови Р отк і середню довжину черги М ож.

  m

  3

  L

  3

  λ

  2

  1

  Рішення:

  = 1 / = 1 хв.

  знаходжу:

  р = λ / = 2/1 = 2, р / m = 2/3, тоді

  р 0 = [ + * ] -1 = [1 + 2 + 2 + 2/2! +2 3/3! + 2 4/3 * 3! * ] -1 0.122

  Р отк = P m + L = * P 0 = (p / m) L * (p m / m!) * P 0 = (2/3) 3 * (2 3/3!) * 0.122 = 0.048;

  М ож = i = (0.122 * 2 3/3!) * [2/3 + 2 (2/3) 2 + 3 * (2/3) 3] = 0.35

  Таким чином, Р отк = 0,048, М ож = 0,35 машини.

  4. Ігри

  завдання 4.1

  1. Вирішити гру в чистих стратегіях.

  2. Виписати сідлові точки.

  3. Обчислити ціну гри.

  В 1

  У 2

  У 3

  В 4

  А 1

  1

  4

  1

  2

  А 2

  0

  5

  0

  3

  А 3

  1

  3

  1

  3

  Рішення:

  Сідлові точки: (А1, В1); (А3, В1); (А1, В3); (А3, В3). V (ціна гри) = 1.

  завдання 4.2

  1. Вирішити гру.

  Вказівка: використовувати принцип домінування.

  В 1

  В 2

  У 3

  В 4

  В 5

  А1

  -2

  1

  3

  0

  1

  А2

  -3

  -4

  2

  -1

  -4

  А3

  1

  -5

  6

  3

  -5

  А4

  -2

  1

  3

  0

  1


  Рішення:

  завдання 4.3

  1. Вирішити гру 2 х n графічним методом.

  В 1

  В 2

  У 3

  В 4

  А1

  -1

  1

  -1

  2

  А2

  0

  -1

  2

  -2

  Рішення:

  B - верхня ціна гри

  А = (0,4; 0,6)

  = 1.

  5. Список літератури

  1. Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, І. М. Тришин, М. Н. Фрідман. Дослідження операцій в економіці: Навч. Посібник для вузів / Під ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997..

  2. Е. В. Бережна, В. І. Бережний. Математичні методи моделювання економічних систем: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2001..

  3. Лабскер Л. Г., Бабешко Л. О. Ігрові методи в управлінні економікою і бізнесом: Учеб. допомога. - М .: Справа, 2001. - 464 с.

  4. Шикин Е. В., Чхартішвілі А. Г. Математичні методи і моделі в управлінні: Учеб. допомога. - М .: Справа, 2000. - 440 с.

  5. Шапкін А.С., Мазаєв Н.П. Математичні методи і моделі дослідження операцій: Підручник. - М .: Видавничо-торгова корпорація "Дашков і К", 2004.