• КОНТРОЛЬНА РОБОТА


 • Дата конвертації20.04.2017
  Розмір25.08 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 25.08 Kb.

  Економіко-математичні методи в управлінні

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  ІМЕНІ Іммануїл Кант

  кафедра економіки

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни «Економіко - математичні методи в управлінні»

  варіант №30

  КАЛІНІНГРАД

  2008


  завдання

  Завдання 1.2.

  Суміш можна скласти з n продуктів З j (j = 1, n). У кожному з продуктів міститься m компонентів. Мінімально допустимий обсяг змісту i-го компонента в суміші виражається величиною b i (i = 1,3). Зміст i-го компонента в одиниці j-го продукту виражається величиною а ij. Ціна одиниці j-го продукту дорівнює з j. Скласти суміш, мінімальну за вартістю, вибравши для вирішення даного завдання найбільш раціональний спосіб.

  C 1

  C 2

  C 3

  b i

  c j

  9

  6

  7

  a 1j

  7

  5

  8

  70

  a 2j

  8

  2

  3

  40

  a 3j

  9

  6

  7

  50

  Завдання 2.2.

  Знайти графоаналітичним методом оптимальне рішення задачі нелінійного програмування.

  maxZ = 3.6x 1 - 0.2x 1 2 + 0.8x 2 - 0.2x 2 2

  2x 1 + x 2 ≥ 10

  x 1 2 -10x 1 + x 2 ≤ 75

  x 2 ≥ 0

  Завдання 3.1.

  Після декількох років експлуатації обладнання може опинитися в одному з трьох станів:

  1) потрібно профілактичний ремонт;

  2) потрібна заміна окремих деталей і вузлів;

  3) потрібен капітальний ремонт.

  Залежно від ситуації керівництво підприємства може прийняти такі рішення:

  1) відремонтувати обладнання своїми силами, що потребують витрат а;

  2) викликати спеціальну бригаду ремонтників, витрати в цьому випадку складуть b;

  3) замінити обладнання новим, реалізувавши застаріле за залишковою вартістю .. Сукупні витрати на цей захід складуть с.

  Потрібно знайти оптимально рішення даної проблеми за критерієм мінімізації витрат з урахуванням наступних припущень:

  а) на основі узагальнення досвіду експлуатації аналогічного обладнання визначені ймовірності настання відповідних станів - q;

  б) наявний досвід свідчить про рівну ймовірності настання відповідних станів;

  в) про можливості настання відповідних станів нічого певного сказати не можна.

  П 1

  П 2

  П 3

  a

  13

  9

  15

  b

  20

  12

  11

  c

  18

  10

  14

  q

  0.3

  0.45

  0.25

  λ = 0.7

  Завдання 1.2.

  Суміш можна скласти з n продуктів З j (j = 1, n). У кожному з продуктів міститься m компонентів. Мінімально допустимий обсяг змісту i-го компонента в суміші виражається величиною b i (i = 1,3). Зміст i-го компонента в одиниці j-го продукту виражається величиною а ij. Ціна одиниці j-го продукту дорівнює з j. Скласти суміш, мінімальну за вартістю, вибравши для вирішення даного завдання найбільш раціональний спосіб.

  C1

  C2

  C3

  bi

  cj

  9

  6

  7

  a1j

  7

  5

  8

  70

  a2j

  8

  2

  3

  40

  a3j

  9

  6

  7

  50

  Суміш, мінімальна за вартістю:

  7x 1 + 5x 2 + 8x 3 ≥ 70

  8x 1 + 2x 2 + 3x 3 ≥ 40

  9x 1 + 6x 2 + 7x 3 ≥ 50

  x 1 ≥ 0; x 2 ≥ 0; x 3 ≥ 0

  F = 9x 1 + 6x 2 + 7x 3 → min

  Після транспонування матриці елементів a ij, cсімметрічная двоїста задача матиме вигляд:

  S (y 1, y 2, y 3) = 70y 1 + 40y 2 + 50y 3 → max, при обмеженнях:

  7y 1 + 8y 2 + 9y 3 ≥ 9

  5y 1 + 2y 2 + 6y 3 ≥ 6

  8y 1 + 3y 2 + 7y 3 ≥ 7

  y 1 ≥ 0; y 2 ≥ 0; y 3 ≥ 0

  Для вирішення двоїстої задачі лінійного програмування симплекс - методом, наведемо систему нерівностей до виду системи рівнянь:

  7y 1 + 8y 2 + 9y 3 + y 4 ≥ 9

  5y 1 + 2y 2 + 6y 3 + y 5 ≥ 6

  8y 1 + 3y 2 + 7y 3 + y 6 ≥ 7

  y 1 ≥0; y 2 ≥0; y 3 ≥0; y 1 ≥0; y 2 ≥0; y 3 ≥0

  S (y 1, y 2, y 3) = 70y 1 + 40y 2 + 50y 3 → max

  За правилом відповідності змінних, базисним змінним прямої задачі відповідають вільні змінні двоїстої задачі:

  x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6

  y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6

  Перша симплексна таблиця:

  базис

  Сб

  А0

  y1

  70

  y2

  40

  y3

  50

  y4

  0

  y5

  0

  y6

  0

  y4

  0

  9

  7

  8

  9

  1

  0

  0

  y5

  0

  6

  5

  2

  6

  0

  1

  0

  y6

  0

  7

  8

  3

  7

  0

  0

  1

  0

  -70

  -40

  -50

  0

  0

  0

  Друга симплексна таблиця:

  базис

  Сб

  А0

  y1

  70

  y2

  40

  y3

  50

  y4

  0

  y5

  0

  y6

  0

  y4

  0

  23/8

  0

  43/8

  23/8

  1

  0

  -7/8

  y5

  0

  13/8

  0

  1/8

  13/8

  0

  1

  -5/8

  y1

  70

  7/8

  1

  3/8

  7/8

  0

  0

  1/8

  245/4

  0

  -55/4

  45/4

  0

  0

  35/4

  Третя симплексна таблиця:

  базис

  Сб

  А0

  y1

  70

  y2

  40

  y3

  50

  y4

  0

  y5

  0

  y6

  0

  Y2

  40

  23/43

  0

  1

  23/43

  8/43

  0

  -7/43

  y5

  0

  67/43

  0

  0

  67/43

  -1/43

  1

  -26/43

  y1

  70

  29/43

  1

  0

  29/43

  -3/43

  0

  8/43

  2950/43

  0

  0

  800/43

  110/43

  0

  280/43

  В останній таблиці в рядку Δ немає негативних елементів.Відповідно до критерію оптимальності точка максимуму S max = 2950/43 досягнута при значеннях: y 1 = 29/43; y 2 = 23/43; y 3 = 0.

  По теоремі подвійності: F min = S max = 2950/43.

  На підставі правила відповідності між змінними, оптимальне рішення прямої задачі:

  y 4 x 1 = 110/43 y 5 x 2 = 0 y 6 x 3 = 280/43

  Відповідь: В суміш мінімальної вартості 2950/43 доцільно включити 110/43 одиниць продукту C 1, 280/43 одиниць продукту C 3, а продукт C 2 не включати.

  Завдання 2.2.

  Знайти графоаналітичним методом оптимальне рішення задачі нелінійного програмування.

  maxZ = 3.6x 1 - 0.2x 1 2 + 0.8x 2 - 0.2x 2 2

  2x 1 + x 2 ≥ 10

  x 1 2 -10x 1 + x 2 ≤ 75

  x 2 ≥ 0

  У цьому завданню є нелінійна цільова функція з нелінійної системою обмежень. Графічна схема дозволить визначити положення точки оптимуму.

  Спочатку необхідно перетворити формулу цільової функції так, щоб отримати її графічне відображення. Скористаємося методом виділення повного квадрата двочлена щодо x 1 і x 2, розділивши ліву і праву частини формули на -0.2:

  -5Z = x 1 2 -18x 1 + x 2 2 - 4x 2

  Додамо до лівої і правої частин рівняння числа, необхідні для виділення повних квадратів двочлена в правій частині виразу:

  9 2 і 2 + 2 в сумі складають 85:

  85 - 5Z = (x 1 - 9) 2 + (x 2 - 2) 2

  В результаті вийшла формула, що дозволяє графічно зобразити цільову функцію у вигляді лінії рівня на площині X 1 OX 2. Дані лінії рівня представляють собою кола з загальним центром в точці O (9; 2). Дана точка є точкою абсолютного екстремуму цільової функції.

  Для визначення характеру екстремуму потрібно провести аналіз цільової функції на опуклість / увігнутість. Для цього необхідно визначити другі приватні похідні і скласти з них матрицю:


  Z "x1x1 Z" x1x2 = -0.4 0

  Z "x2x1 Z" x2x2 0 -0.4

  Визначимо знаки головного мінору даної матриці.

  Головний мінор першого порядку -0.4 <0.

  Головний мінор другого порядку 0.16> 0.

  Оскільки знаки миноров чергуються, функція Z - строго увігнута. Екстремум увігнутих функцій - max, отже в точці О у цільової функції знаходиться абсолютний максимум.

  Для побудови області допустимих значень перетворимо друга нерівність системи обмежень:

  x 1 2 - 10x 1 + x 2 ≤ 75

  x 1 2 - 10x 1 + 25 + x 2 ≤ 100

  (x 1 - 5) 2 + x 2 ≤ 100

  (x 1 - 5) 2 ≤ 100 - x 2

  Рівняння (x 1 - 5) 2 = 100 - x 2 висловимо через змінні x 1 * і x 2 *:

  x 1 * = x 1 - 5

  x 2 * = 100 - x 2

  Рівняння прийме вигляд: x 1 * 2 = x 2 *.

  В системі координат X 1 * O * X 2 * дане рівняння є канонічним рівнянням параболи.  На малюнку область допустимих значень - обмежена частина площині ABCD. З отриманого графіка видно, що точка абсолютного максимуму Z лежить всередині ОДР. Отже, цільова функція приймає максимальне значення в цій точці:

  max Z = Z (O) = Z (9; 2) = 17

  завдання 3.1

  Після декількох років експлуатації обладнання може опинитися в одному з трьох станів:

  1) потрібно профілактичний ремонт;

  2) потрібна заміна окремих деталей і вузлів;

  3) потрібен капітальний ремонт.

  Залежно від ситуації керівництво підприємства може прийняти такі рішення:

  1) відремонтувати обладнання своїми силами, що потребують витрат а;

  2) викликати спеціальну бригаду ремонтників, витрати в цьому випадку складуть b;

  3) замінити обладнання новим, реалізувавши застаріле за залишковою вартістю .. Сукупні витрати на цей захід складуть с.

  Потрібно знайти оптимально рішення даної проблеми за критерієм мінімізації витрат з урахуванням наступних припущень:

  а) на основі узагальнення досвіду експлуатації аналогічного обладнання визначені ймовірності настання відповідних станів - q;

  б) наявний досвід свідчить про рівну ймовірності настання відповідних станів;

  в) про можливості настання відповідних станів нічого певного сказати не можна.

  П1

  П2

  П3

  a

  13

  9

  15

  b

  20

  12

  11

  c

  18

  10

  14

  q

  0.3

  0.45

  0.25

  λ = 0.7

  Складемо платіжну матрицю, в якій П j - стану обладнання, А i - альтернативи прийняття рішень:

  П1

  П2

  П3

  А1

  -13

  -9

  -15

  А2

  -20

  -12

  -11

  А3

  -18

  -10

  -14

  Для прийняття оптимального рішення в разі а). скористаємося критерієм Байєса; в разі б). критерієм Лапласа; в разі в). критеріями Вальда, Севіджа, Гурвіца.

  а). на основі узагальнення досвіду експлуатації аналогічного обладнання визначені ймовірності настання відповідних станів: q 1 = 0.3; q 2 = 0.45; q 3 = 0.25

  Критерій Байеса.

  Для кожної альтернативи знайдемо середній виграш: `a i = Σ a ij × q j

  `a 1 = -11.7` a 2 = -14.15 `a 3 = -13.4

  П1

  П2

  П3

  `ai

  А1

  -13

  -9

  -15

  -11.7

  А2

  -20

  -12

  -11

  -14.15

  А3

  -18

  -10

  -14

  -13.4

  qj

  0.3

  0.45

  0.25

  З середніх виграшів вибираємо максимальний: max a i = `a 1 = -11.7 - перша альтернатива оптимальна в разі відомих ймовірностей настання подій при виборі рішення за критерієм Байєса.

  б). наявний досвід свідчить про рівну ймовірності настання відповідних станів;

  Критерій Лапласа.

  Для кожної альтернативи знайдемо середній виграш: `a i = 1 / 3Σ a ij

  `a 1 = -12.3` a 2 = -14.3 `a 3 = -14

  П1

  П2

  П3

  `ai

  А1

  -13

  -9

  -15

  -12.3

  А2

  -20

  -12

  -11

  -14.3

  А3

  -18

  -10

  -14

  -14

  З середніх виграшів вибираємо максимальний: max a i = `a 1 = -12.3 - перша альтернатива оптимальна в разі рівної ймовірності настання подій при виборі рішення за критерієм Лапласа.

  в). про можливості настання відповідних станів нічого певного сказати не можна.

  Критерій Вальда.

  Для кожної альтернативи визначимо найгірший результат. d i - мінімальний елемент рядка. З найгірших результатів вибираємо найкращий, тобто максимальний d i.

  П1

  П2

  П3

  di

  А1

  -13

  -9

  -15

  -15

  А2

  -20

  -12

  -11

  -20

  А3

  -18

  -10

  -14

  -18

  max d i = d 1 = -15 - перша альтернатива оптимальна за критерієм Вальда.

  Критерій Севіджа.

  Для кожного стовпця знаходимо максимальний елемент β j.

  П 1

  П 2

  П 3

  А 1

  -13

  -9

  -15

  А 2

  -20

  -12

  -11

  А 3

  -18

  -10

  -14

  β j

  -13

  -9

  -11

  Побудуємо матрицю ризиків, елементи якої: r ij = β j - a ij

  max ri

  0

  0

  4

  4

  7

  3

  0

  7

  5

  1

  3

  5

  У матриці ризиків в кожному рядку знайдемо максимальний ризик, і з них виберемо мінімальний: min r = r 1 = 4 - перша альтернатива оптимальна за критерієм Севіджа.

  Критерій Гурвіца.

  Для кожного рядка знаходимо мінімальний d i і максимальний β j.

  П1

  П2

  П3

  di

  βj

  χi

  А1

  -13

  -9

  -15

  -15

  -9

  -13.2

  А2

  -20

  -12

  -11

  -20

  -11

  -17.3

  А3

  -18

  -10

  -14

  -18

  -10

  -15.6

  χ i = λ × d i + (1 - λ) × β j λ = 0.7

  Максимальний з елементів останнього шпальти: max χ i = χ 1 = -13.2 - перша альтернатива оптимальна за критерієм Гурвіца.