Дата конвертації25.03.2017
Розмір133.14 Kb.
ТипКурсова робота (т)

Скачати 133.14 Kb.

Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

економічний факультет

кафедра вищої математики и статистики

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві Державного підприємства« СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО підприємства ім. А.В. Трофімова »Овідіопольського району Одеської області

Одеса - 2008

Зміст
ВСТУП

1. Теоретико - методологічні основи економічного аналізу продуктивності праці

1.1 Теоретичні основи аналітичного дослідження продуктивності праці

1.2 Система статистичних показніків уровня продуктивності праці у тваринництві.

2. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці у тваринництві

2.1 Характеристика природних та економічних умов господарства

2.2 Рівень и динаміка продуктивності праці у тваринництві

2.3 Визначення Тенденції трудомісткості продукції тваринництва та ее уровня на перспективу

2.4 Статистичний аналіз уровня продуктивності праці в дінаміці с помощью індексного методу

2.5 Статистичний групувань господарств и! Застосування его при аналізі продуктивності праці в тваринництві

2.6 ЗАСТОСУВАННЯ кореляційного методу в аналізі продуктивності праці в тваринництві

2.7 Визначення резервів продуктивності праці в тваринництві

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

ДодаткиВСТУП

Статистика - це суспільна наука, яка вівчає кількісну сторону якісно вираженими масових соціально-економічних явіщ та процесів, їх структуру та Розподіл, размещения у пространстве, рух у часі, досліджує діючі кількісні залежності, Тенденції та закономірності в конкретних условиях місця та часу.

Відмінність статистики від других суспільніх наук Полягає в тому, что предметом ее Вивчення є кількісна сторона масових суспільніх явіщ. При цьом статистика вівчає НЕ Кількість саму по Собі, а у зв'язку з ее якісним змістом та у конкретних условиях місця та часу.

Кількісну сторону масових суспільніх явіщ статистика віражає у виде об'єктивних статистичних показніків (чисел).

Продуктивність праці - реалізована здатність конкретної праці (праці конкретних ПРАЦІВНИКІВ) в одиницю РОбочий годині віробляті Певного Кількість продукції, або Виконувати Певний ОБСЯГИ роботи. З наведенням визначення віпліває, что продуктивність праці в кінцевому Рахунку зводу до економії РОбочий годині Аджея, чим менше нужно годині для виробництва якогось виду продукції, тім более годині буде Використано для Збільшення виробництва цього самого чи Іншого виду продукції.

Тому Актуальність теми даної роботи віражах у необхідності статистичного дослідження продуктивності праці у тваринництві, для того, щоб при проведенні докладного АНАЛІЗУ статистичних Даних дійті Висновки про ті, Яким чином підвіщіті продуктивність праці.

Метою курсової роботи є дослідження продуктивності праці на конкретно взятому підприємстві, розробка статистичного АНАЛІЗУ та доповідні Вивчення результатів проведеної роботи.

Основним завдання роботи є Загальний розв'язок проблеми, что пов'язана з нерентабельністю сільського господарства в цілому та тваринництва зокрема. При підвіщенні продуктивності праці зростають возможности розвитку цієї Галузі народного господарства.

Для проведення роботи будут вікорістані Такі методи статистичного дослідження, як:

· Визначення індексів;

· Кореляційній аналіз;

· Аналіз динаміки;

· Розрахунок та складання аналітичних таблиць, тощо.

Об'єктом дослідження Було обраних державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство ім .. А.В. Трофімова », что досліджувалося у період з 2005 по 2007 роки.

Основні джерела информации: економічний паспорт, фінансові (економічні) Звіти за трірічній период.


1. Теоретико - методологічні основи економічного аналізу продуктивності праці1.1 Теоретичні основи аналітичного дослідження продуктивності праці

Ефективність суспільного виробництва характерізується поруч показніків, найважлівішім з якіх є продуктивність праці. Підвищення продуктивності праці є головні фактором зростання суспільного виробництва та его ефектівності.

Під продуктівністю праці в сфері матеріального виробництва розуміють ефективність людської праці, здатність ее створюваті конкретних Кількість матеріальніх благ за одиницю poбoчогo годині. продуктивність праці характерізується відношенням двох показніків - продукції або о6сягу Виконання робіт РОбочий годині, витрачених на віро6ніцтво даної продукції або віконані роботи. Чим более віробляється продукції за одиницю часу, тим менше часу вітрачається на одиницю продукції, тим вищє продуктивність праці i нижчих трудомісткicть продукції i Виконання робіт.

Показники, что дають змогу аналізуваті продуктивність праці у господарстві ми отрімуємо з таких форм статистичної звітності, як:

1. Економічний паспорт - форма статистичної звітності, что заповнюється щорічно. Вона характерізує загальне становище підприємства, его річні показатели, дает загальне уявлення про стан роботи підприємства.

2. Фінансовий звіт (у его складі «Основні економічні показатели роботи сільськогосподарських предприятий за рік», Форма 50-сг.) - Подаються юридичні особи, что ведуть сільськогосподарську діяльність, за завданні переліком - органу государственной статистики за місцезнаходженням.

Вікорістовуючі Вказаним ПЕРЕЛІК статистичних форм, ми проводітімемо статистичний аналіз продуктивності праці у тваринництві.


1.2 Система статистичних показніків уровня продуктивності праці у тваринництві

Для характеристики продуктивності праці вікорістовується система взаємопов'язаніх статистичних показніків, Які класіфікуються за Наступний Показники:

1) за щаблем агрегування галузь i виробництв на:

Індивідуальні, что характеризують рівень продуктивності праці y ВИРОБНИЦТВІ окремий увазі продукції (зерна, молока, картоплі ТОЩО);

Зведені, что характеризують середній рівень продуктивності праці для сукупності галузь i виробництв (продуктивність праці в цілому по рослинництво, тваринництво, господарству ТОЩО);

2) За формою обчислення показніків на:

Прямі, показують вихід продукції за одиницю часу (например, виробництво зерна за 1 людино-годину);

обернені, Які показують трудомісткість одиниці продукції (например, затрати праці на 1 ц зерна, людино-годин);

3) За формою вираженості продукції, что обліковується, на:

натуральні - продукція обліковується в натуральному виразі (виробництво зерна у центнерах на 1 людино-день, на 1 людино-годину, затрати праці у людино-годинах на 1 ц зерна);

умовно-натуральні - однорідна в Деяк відношенні продукція обліковується в умовно одиниць, например y кормових одиниць, калоріях ТОЩО .затраті праці на 1 ц кормових одиниць та ін);

вартісні - продукція обліковується y вартісному виразі (виробництво валової продукції у гривнях на середньорічного працівника, 1 людино-день, 1 людино-годину). Натуральні показатели найбільшою мірою відповідають самому Поняття продуктивності праці. Умовно-натуральні показатели продуктивності праці ма ють обмеження! Застосування, оскількі їх можна розрахуваті не по всех, a лишь окремий видах продукції, что ма ють ту або іншу спільність. Вартісні показатели продуктивності праці дозволяють візначаті i порівнюваті продуктивність праці в цілому i по всех видах продукції (галузь, господарство). Смороду найбільш широко застосовуються в Статистичний аналізі;

4) За ступенів повнотіла обліку праці, яка створює продукт, на:

продуктивність по прямих витратах живої праці (враховуються только Прямі затрати живої праці, например, Прямі затрати праці на 1 ц картоплі. виробництво молока на 1 людино-день, 1 людино-годину прямих витрат праці);

продуктивність по всій жівій праці (враховуються всі затрати живої праці, включаючі працю управлінського и обслуговуючий персоналу, например, затрати живої праці на 1 ц цукрових буряків, виробництво цукрових буряків на 1 людино-день, 1 людино-годину живої праці);

продуктивність по ПОВНЕ витратах живої i Минулої праці (враховуються затрати живої и уречевленої в засобах виробництва Минулої праці, например, повні затрати праці на 1 ц соняшнику, виробництво соняшнику на 1 людино-день, 1 людино-годину ПОВНЕ витрат праці),

5) За ступенів завершеності виробничого процесса на:

повні, Які показують затрати праці на одиницю готової до реализации продукции; о6чіслюються после Завершення СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва;

неповні (часткові), показують продуктивність праці за видами робіт, операцій до того, що бере готової продукції, например, продуктивність праці на сівбі, культівації ТОЩО);

непрямі - являються собою відношення Деяк факторів виробництва До РОБОЧОЇ сили або один до одного (например, чісельність корів на доярку ТОЩО).

Залежних від одиниці вимірювання РОбочий годині (година, день, рік) продуктивність праці может буті розрахована на 1 людино-годину, 1 людино-день, одного середньорічного робітника.

Основними Джерелами Даних для статистичного АНАЛІЗУ продуктивності праці є річні Звіти господарства.


2. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці у тваринництві2.1 Характеристика природних та економічних умов господарства

Досліджуване підприємство, а самє «Сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова »знаходиться у Овідіопольському районі.

Одеська обласна рада район запосідає землі в центрі Одеської області между лівім берегом Дністровського лиману та Чорним морем. Площа - 815,85 кв.км.

Господарство розташоване на рівніні, відносно слабо розчленована земна поверхня з нахилом на Південь. Геологічна ее будова характерізується суцільнім Поширення понтійніх вапняків.

Територія господарства знаходиться в південному теплому агрокліматічному районі степу, что характерізується відносно великою кількістю тепла та світла, сприятливі для вирощування різніх відів культурних рослин та розвитку тваринництва. Длительность безморозного ПЕРІОДУ ставити 138-232 дні. Середньорічна температура Повітря + 5-7,8º С.

Загаль температурні умови є й достатньо сприятливі для ведення сільського господарство, а переважання Сонячних днів, Високі теплові ресурси та ЗАГАЛЬНІ природні умови дають змогу збіраті Високі врожаї.

Головного недоліком господарства є й достатньо посушлівій клімат, тому загібелі врожаю запобігають Шляхом зрошення.

Загаль природні умови району є й достатньо сприятливі для ведення сільського господарства вцілому.

Економічні умови є НЕ Менш важлівімі у розвитку господарства.

Для Загальної економічної ОЦІНКИ та визначення виробничої направленості ДП "СП ім. А.В. Трофімова" скорістаємося табличного данімі.

Для Загальної характеристики напрямку спеціалізації господарства, скорістаємося данімі вартості та структура реалізованої продукції в Середньому за три роки, наведення у табліці 2.1

Таблиця 2.1 - Дохід від реализации продукции та его структура в Державному підприємстві "Сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова" Овідіопольського району Одеської області

види продукції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

У Середньому за 2005-2007 роки

Дохід, тис. грн

Структура,%

Дохід, тис. грн

Структура,%

Дохід, тис. грн

Структура,%

Дохід, тис. грн

Структура,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Продукція рослинництва, Всього

2852

61,12

2210

57,09

2677

64,34

2580

60,95

у тому числі: зернові и зернобобові

1 363

29,21

1066

27,54

1650

39,65

1360

32,12

соняшник

469

10,05

543

14,03

424

10,19

479

11,31

овочі відкритого ґрунту

751

16,10

253

6,54

241

5,79

415

9,80

плоди

47

1,01

14

0,36

30

0,72

30

0,72

виноград

39

0,84

24

0,62

229

5,50

97

2,30

Інша продукція рослинництва

183

3,92

310

8,01

103

2,48

199

4,69

Продукція тваринництва, Всього

1814

38,88

1661

42,91

1484

35,66

1653

39,05

у тому числі: (вирощування в жівій масі)

Великої рогатої

худоби

238

5,10

337

8,71

279

6,71

285

6,73

свиней

844

18,09

567

14,65

534

12,83

648

15,32

молоко

699

14,98

751

19,40

652

15,67

701

16,55

Інша продукція тваринництва

33

0,71

6

0,15

19

0,46

19

0,46

Усього продукції сільського господарства

4666

100

3871

100

4161

100

4233

100


Розглядаючі дані табліці 2.1, яка характерізує дохід підприємства, Ми можемо сделать Висновок, что Основним напрямком спеціалізації даного господарства є зерно-молочне виробництво. что пояснюється найбільшою Пітом вагою цієї продукції у структурі доходу від реализации. Так зерно складає 32,12%, а молока - 16,55% від доходу з усієї реалізованої господарством продукції. Загаль, у 2007р. у порівнянні з 2005р. ВАРТІСТЬ реалізованої продукції рослинництва зменшіть на 175 тис. грн., а ее Питома вага в структурі сільськогосподарської продукції Зросла на 3,21% пункту; ВАРТІСТЬ товарної продукції тваринництва зменшено на 3,22% пунктів, что у копійчаних виразі складає 330 тис. грн .. Як наслідок, Загальний дохід від реализации усієї продукції сільського господарства у 2007 году порівняно з 2005 роком зменшівся на 505 тис. грн ..

Забезпеченість досліджуваного господарства ресурсами розглянемо с помощью показніків, наведення у табліці 2.2

Таблиця 2.2 - Забезпеченість ДП "СП ім. А.В. Трофімова" виробничими ресурсами

Показники

2 005р.

2 006р.

2 007р.

2007р. (Звітний) до 2005р. (Базисних),%

1

2

3

4

5

Усього сільськогосподарських угідь, га

у тому числі:

4173

4173

3620

86,75

- Рілля,

3922

3942

3497

89,16

- Пасовища,

25

25

25

100,00

- Багаторічні насадження

206

206

98

47,57

Середньорічна ВАРТІСТЬ основних виробничих ЗАСОБІВ, тис. грн,

24940

25205

19110

76,62

у тому чіслі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення

17926

17978

13735

76,62

Усього енергетичних

Потужний, к.с.

16396

16236

9427

57,50

Середньорічна чісельність ПРАЦІВНИКІВ, чол., Всього

410

379

324

79,02

у тому чіслі зайнятості у сільськогосподарському ВИРОБНИЦТВІ

333

300

250

75,08

НАВАНТАЖЕННЯ земельних угідь (пріпадає на 1 працюючий в сільському господарстві), га:

- Сільськогосподарських угідь,

12,53

13,91

14,48

115,55

- Ріллі.

11,78

13,14

13,99

118,77

Фондозабезпеченість, тис. грн.

429,57

430,82

379,42

88,33

Фондоозброєність, тис. грн.

53,83

59,93

54,94

102,06

Енергозабезпеченість, к.с.

392,91

389,07

260,41

66,28

Енергоозброєність, к.с.

49,24

54,12

37,71

76,58


Провівші аналіз табліці, можна спостерігаті Збільшення НАВАНТАЖЕННЯ сільськогосподарських угідь та ріллі на 1 працюючий в сільському господарстві відповідно на 15,55% та 18,77%, причиною чого, вірогідно, стало Зменшення площади сільськогосподарських угідь на 13,25% та ріллі на 10, 84% и чісельності працюючих у сільському господарстві на 24,92%. Кроме того, согласно Даних табліці, фондозабезпеченість господарства зменшено на 11,67%, а фондоозброєність збільшілась на 2,06%, причиною чого стало Зменшення в господарстві середньорічної вартості основних виробничих ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО призначення на 23,38%. Енергозабезпеченість господарства в звітному періоді порівняно зменшіть на 33,72%, а енергоозброєність - на 23,42%. Це обумовлюється зниженя сумарно енергетичних потужного на 42,50%, а такоже сільськогосподарських угідь та чісельністю ПРАЦІВНИКІВ, задіяніх у сільськогосподарській діяльності підприємства.

Охарактерізуємо ефективність использование виробничих ресурсов Шляхом дослідження обсягів виробництва и реализации основних відів продукції та показніків виробничих витрат господарства с помощью табліці 2.3

Таблиця 2.3 - ОБСЯГИ виробництва и реализации основних відів продукції та показатели виробничих витрат в ДП "СП ім. А.В. Трофімова"

Показники

2 005р.

2 006р.

2 007р.

2007рік до 2005 року,%

Валова продукція сільського господарства в порівняніх цінах 2005р., Тис. грн

5311

3969

5045

94,99

Дохід (виручка) від реализации продукции сільського господарства, тис.грн

4666

3871

4161

89,18

Собівартість реалізованої продукції сільського господарства, тис. грн

4907

4932

5478,6

111,65

Прибуток (збиток) від реализации продукции сільського господарства, тис. грн

-241

-1061

-1317,6

X

Прямі затрати праці на всю продукцію сільського господарства, тис. люд.-год.

249

257

172

69,08

Виробництво продукції, ц

зернові и зернобобові

49614

41380

40372

81,37

соняшника

6425

7189

2871

44,69

овочі-Всього

18380

16520

35100

190,97

вирощування (в жівій масі)

Великої рогатої худоби

697

502

539

77,33

свиней

890

712

856

96,18

молоко

8697

8695

6555

75,37

Реалізація продукції в фізічній масі, ц

зернові и зернобобові

39790

28148

25175

63,27

соняшник

5033

6138

2628

52,22

овочі

19320

9480

4860

25,16

вирощування (в жівій масі)

Великої рогатої худоби

599

784

688

114,86

свиней

776

621

810

104,38

молоко

7527

7364

4160

55,27


Віходячі з поданих індивідуальних вищє Даних, можна дійті Висновки, что Валова продукція сільського господарства (подана у порівняніх цінах 2005р.) В ДП "СП ім. А.В. Трофімова" зменшено у звітному году у порівнянні з базисним на 5,01%. Дохід від реализации продукции сільського господарства знізівся на 10,82%, а собівартість продукції Зросла на 11,65%. Це призвело до збітковості господарства в течение останніх трьох років, тобто періода, что розглядається у даній работе.

Для Загальної характеристики економічної ефектівності виробництва дослідімо дані табліці 2.4.

Таблиця 2.4 - Економічна ефективність СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в ДП "СП ім. А.В. Трофімова"

Показники

2005рік

2006рік

2007рік

2007рік до 2005 року,%

Здобуто на 100 га сільгосп угідь, (в порівнянніх цінах 2005р.), Тис. грн

- Валової продукції

127,3

95,1

139,4

109,50

- Доходу (виручки) від реализации

111,8

92,8

114,9

102,80

- Прибутку (+) (збитки (-)

-5,8

-25,4

-36,4

X

Вироблено з / г продукції в натуральному виразі, ц

- На 100 га ріллі:

зерно

1265,0

1049,7

1154,5

91,26

соняшник

163,8

182,4

82,1

50,12

овочі

468,6

419,1

1003,7

в 2,14 разів

вирощування в жівій масі свиней

22,7

18,1

24,5

107,87

- На 100 га с / г угідь:

молоко

208,4

208,4

181,1

86,88

вирощування в жівій масі ВРХ

16,7

12,0

14,9

89,14

Фондовіддача, грн

0,3

0,2

0,4

123,98

Фондомісткість, грн

3,4

4,5

2,7

80,66

Вироблено валової продукції з розрахунку на:

1 середньорічного робітника, зайнятості в сільському господарстві, тис. грн

16,0

13,2

20,2

126,13

1 люд.- рік. прямих витрат праці, грн

21,3

15,4

29,3

137,52

Рівень рентабельності сільськогосподарської продукції,%

-4,9

-21,5

-24,0

X


Віходячі з Даних поданої табліці видно, что ВАРТІСТЬ валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (в порівняніх цінах 2005р.) У 2007 порівняно з 2005 роком збільшілась на 9,50%. При цьом зріс и дохід від реализации валової продукції господарства на 2,80%, что, на жаль, чи не покріває ВИДАТКІВ на виробництво даної продукції, а отже господарство є збітковім. Зменшіть виробництво продукції на 100 га ріллі (зерно - на 8,74%, соняшник - на 49,88%) При цьом спостерігається Збільшення живої масі свиней (на 7,87%), но у тій самий час зніжується вирощування в жівій масі ВРХ (на 10,86%.).

Окрім цього підвіщується Кількість віробленої валової продукції з розрахунку на одного робітника, зайнятості в сільському господарстві на 26,13%. Альо при цьом спостерігається від'ємній Показник уровня рентабельності сільськогосподарської продукції, что спричинено збітковістю господарства.

Отож, аналіз наведення вищє таблиці надавши, что ДП "СП ім. А.В. Трофімова" на момент дослідження є збітковім господарством.


2.2 Рівень и динаміка продуктивності праці у тваринництві

Дінамікою назівають процес розвитку явіщ у часі, а статистичні величини, Які характеризують стан и зміну явіщ у часі, - рядами динаміки. С помощью побудова и АНАЛІЗУ рядів динаміки можна віявіті закономірності розвитку явіщ и віразіті їх у цифрах. Динамічний ряд є основою АНАЛІЗУ и прогнозування соціально-економічного розвитку.

Для АНАЛІЗУ рядів динаміки у статістіці Використовують следующие показатели:

Абсолютний Приріст (Δ) - візначається як різніця между потокової (у і) попереднім (у і-1) або початкових (у о) рівнямі ряду динаміки:


Δ л = у і - у і-1 - ланцюгова,

Δ 0 = у і - у 0 - базисний,


де у і - поточний рівень ряду динаміки, кроме первого;

у 0 - початковий рівень ряду динаміки.

Темп зростання (Т зр) - відношення поточного уровня ряду динаміки (у і) до попередня (у і-1) або початкових уровня (Р 0):

уі

Тзр.л. =  * 100%

уі-1


уі

Тзр.0 =  * 100%

у0


Темп приросту (Т пр) або відносній Приріст - відношення абсолютного приросту (Δ і) до попередня (у -1) або початкових уровня (у 0):


Δл

Тпр.л =  * 100%

уі-1


Δ0

Тпр.0 =  * 100%

у0


Темп приросту (зниженя) можна візначіті, віднімаючі 100% від темпу зростання, вираженими у відсотках:


Тпр = ТЗВ - 100%


Для дослідження уровня и динаміки продуктивності праці Виконаємо следующие Дії:

1. Побудуємо ряд динаміки витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год).

Ряд утворюють 2 елементи: ознака часу (Інтервал в 1 рік) та рівень ряду (затрати праці на одиницю приросту ВРХ).


Таблиця 2.5. Ряд динаміки витрат праці на 1 ц приросту живої масі ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова"

рік

+1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Номер року, t

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Показник, у, люд-год

43,60

37,40

36,90

44,90

63,70

67,70

45,00

46,20

39,70


Як КОЖЕН рівень ряду динаміки можна зіставляті Із тім самим рівнем, взяти за базу порівняння, так и КОЖЕН рівень віхідного ряду динаміки могут порівнюваті з попереднім рівнем. Відповідно до ціх двох варіантів порівняння отримуються две системи показніків ряду динаміки. У разі порівняння шкірного уровня з тім самим рівнем одержують базісні показатели, при порівнянні кожного уровня з попереднім одержують ланцюгові показатели. Обидвоє показатели є взаємопов'язані между собою.

2. Візначімо базісні й ланцюгові показатели ряду динаміки для витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) та наведемо їх у табл .. 2,6.

Табл..2.6 Базісні й ланцюгові показатели ряду динаміки витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова»

рік

Показник у, люд-год.

Абсолютний Приріст, люд-год.

Темп зростання,%

Темп приросту,%

Абсолютне значення 1% приросту, люд-год.

базисний

Ланцюговий

базисний

Ланцюговий

базисний

Ланцюговий

Умовні Позначення


Δ0

Δл

Т.зр.0

Т.зрл

Т.пр.0

Т.прл

А1%

+1999

43,6

0,0


100,0


0,002000

37,4

-6,2

-6,2

85,8

85,8

-14,2

-14,2

0,44

2001

36,9

-6,7

-0,5

84,6

98,7

-15,4

-1,3

0,37

2002

44,9

1,3

8,0

103,0

121,7

3,0

21,7

0,37

2003

63,7

20,1

18,8

146,1

141,9

46,1

41,9

0,45

2004

67,7

24,1

4,0

155,3

106,3

55,3

6,3

0,64

2005

45

1,4

-22,7

103,2

66,5

3,2

-33,5

0,68

2006

46,2

2,6

1,2

106,0

102,7

6,0

2,7

0,45

2007

39,7

-3,9

-6,5

91,1

85,9

-8,9

-14,1

0,46

У порівнянні з базисним 1999 роком відбувалася зміна витрат праці в різніх напрямку, что виходе Із АНАЛІЗУ базисних показніків динаміки. Так, у 2004 году у порівнянні з 1999 роком затрати праці зослі на 24,1 люд-год., Про что свідчіть базисних абсолютний Приріст, по відношенню до сертифіката № 1999 року смороду склалось 155,3% (темп зростання), а отже зросли на 55.3% (темп приросту). У 2007 году затрати праці у порівнянні з 1999 навпаки знизу на 3,9 люд-год, и склалось 91,1%, что відповідає їх зниженя на 8,9% відповідно базисного уровня.

У порівнянні з іншімі рокамі, відбулася такоже зміна витрат праці у різніх напрямку, про что свідчать ланцюгові показатели динаміки. Так, у 2002 году у порівнянні з 2001-му затрати праці зросли на 8 люд-год., До сертифіката № 2001 року смороду склалось 121,7%, что відповідає їх зростанню на 21,7%. У 2005 году затрати праці знизу на 22,7 люд-год, склалось 66,5% від уровня попередня року (ланцюгова темп зростання), тобто Зменшення склалось 33,5% (ланцюгова темп приросту).

Абсолютне значення 1% приросту витрат праці значний змінюється - від 0,37люд-рік у 2001 та 2002 роках до 0,68 люд-год. у 2005 году, что свідчіть про великий ДІАПАЗОН Зміни витрат праці в ОКРЕМІ роки. Оцініті Середні затрати праці та інтенсівність їх Зміни можна Шляхом обчислення Середніх показніків динаміки.

3.Обчіслімо середній рівень ряду. Побудованій ряд динаміки є інтервальнім, (ознака часу - Інтервал трівалістю в 1 рік). Тому середній рівень обчислюють за СЕРЕДНЯ Арифметичний простою:


де - середній рівень ряду,

P i - поточний рівень ряду,

n - Кількість рівнів ряду.

Середні затрати праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) складатіме:


43,60 + 37,4 + 36,9 + 44,9 + 63,7 + 67,7 + 45,0 + 46,2 + 39,7

=  = 47,233 люд-год

9


Візначімо інші середньодобові показатели динаміки:

- Середньодобовій абсолютний Приріст:


,


де Р n-1 - кінцевій рівень ряду,

Р 0 - початковий рівень ряду,

n - Кількість рівнів ряду.


39,7- 43,60

=  = -0,488 люд-год. за рік

9-1


- Середній темп зростання:


* 100%

* 100% = 98,84%

- Середній темп приросту:


- 100%.


= 98,84% -100% = -1,16%

Таким чином, за період з 1999р. по 2007р. в Середньому на 1 ц. приросту ВРХ затрати праці складають 47,233 люд-год. Щороку затрати праці зніжуваліся в Середньому на 0,488 люд-год., Або на 1,16%.2.3 Визначення Тенденції трудомісткості продукції тваринництва та ее уровня на перспективу

Для визначення Тенденції Зміни витрат праці застосуємо вірівнювання ряду динаміки за середньодобовім абсолютним приростом, что предполагает заміну фактичність рівнів ряду вірівнянімі за Наступний формулою:

y t = y 0 + A * t,


де y t - вірівняні значення середньорічного приросту витрат праці,

t - порядковий номер року,

А - середній абсолютний Приріст витрат праці.

Результати вірівнювання наведемо у табліці 2.7

Таблиця 2.7 Вірівнювання ряду динаміки витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова»

рік

Затрати праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год)

Порядковий номер року

Затрати праці, вірівняні за середнім абсолютним приростом на 1ц, люд-год

Відхилення фактичність рівнів від виправлення на 1 ц, люд-год

+1999

43,6

0

43,60

0,00

2000

37,4

1

43,11

-5,71

2001

36,9

2

42,63

-5,73

2002

44,9

3

42,14

2,76

2003

63,7

4

41,65

22,05

2004

67,7

5

41,16

26,54

2005

45

6

40,68

4,33

2006

46,2

7

40,19

6,01

2007

39,7

8

39,70

0,00


Слід відмітіті, что вірівняні значення визначаються только двома рівнямі ряду (початкова и останнім) и не Залежить від других рівнів, что є суттєвім недоліком. Даній прийом вірівнювання слід застосовуваті лишь для рядів, Які ма ють стабільні абсолютні прирости, чого нельзя Сказати відносно досліджуваного ряду. В результате, як віпліває з Наведеної табліці,, в ОКРЕМІ роки (2003, 2004) спостерігається Значне відхилення рівнів ряду від вірівняніх за абсолютним приростом.

.Для Того, щоб віявіті Тенденції витрат праці скорістаємося способом визначення середньої для укрупнених періодів и укрупнених ковзніх періодів. Порядок та результати вірівнювання наведемо у табліці 2.7

Таблиця 2.7.Вірівнювання ряду динаміки витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова»

рік

Затрати праці на 1 ц приросту ВРХ люд-год

Укрупнені періоді

Ковзні укрупнені періоді

Межі ПЕРІОДУ, роки

Сума витрат праці на 1 ц. за период, люд-год

Середні затрати праці за период на 1ц, люд-год

Межі ПЕРІОДУ, роки

Сума витрат праці на 1 ц. за период, люд-год

Середні затрати праці за период на 1ц, люд-год

+1999

43,62000

37,4

1999-2001

117,90

39,30

1999-2001

117,90

39,30

2001

36,9
2000-2002

119,20

39,73

2002

44,9
2001-2003

145,50

48,50

2003

63,7

2002-2004

176,30

58,77

2002-2004

176,30

58,77

2004

67,7
2003-2005

176,40

58,80

2005

45,0
2004-2006

158,90

52,97

2006

46,2

2005-2007

130,90

43,63

2005-2007

130,90

43,63

2007

39,7
Результати вірівнювання свідчать про Загальну тенденцію витрат праці до зростання.

Застосуємо метод аналітичного вірівнювання рівнів ряду динаміки, Рівні которого вірівнянні за способом найменших квадратів. Таке вірівнювання Здійснюємо Із ЗАСТОСУВАННЯ Рівняння прямої. Покажемо методику розрахунку для випадка, коли нумерація років здійснюється від умовно качана, в результате розрахунки спрощуються. У даного прікладі таким умовно качаном обірається 2003 рік, порядковий номер которого становітіме 0. Іншім рокам порядковий номер надається так, як це вказано в табліці 2.8

Параметри Рівняння за спрощений методом розрахунків Знайдемо на основе розв'язання системи рівнянь:


;

,


яка спрощується, оскількі 0, и матіме такий вигляд:


,

звідки: люд-год. на 1ц


люд-год. на 1ц

Таблиця 2.8 - Розрахунок параметрів для аналітичного вірівнювання ряду динаміки витрат праці на 1 ц приросту ВРХ (люд-год) в ДП "СП ім. А.В. Трофімова»

рік

у

Порядковий номер року від умовно качана, t

розрахункові Параметри

Вірівняна

Відхилення фактічної від вірівняної

квадрат відхилення

у * t

t 2

+1999

43,60

-4,00

-174,40

16,00

43,91

-0,31

0,098

2000

37,40

-3,00

-112,20

9,00

44,74

-7,34

53,925

2001

36,90

-2,00

-73,80

4,00

45,57

-8,67

75,227

2002

44,90

-1,00

-44,90

1,00

46,40

-1,50

2,260

2003

63,70

0,00

0,00

0,00

47,23

16,47

271,151

2004

67,70

1,00

67,70

1,00

48,06

19,64

385,599

2005

45,00

2,00

90,00

4,00

48,89

-3,89

15,158

2006

46,20

3,00

138,60

9,00

49,72

-3,52

12,414

2007

39,70

4,00

158,80

16,00

50,55

-10,85

117,795

разом

425,10

0,00

49,80

60,00

425,10

0,00

933,626


Рівняння лінійного тренду матіме вигляд:

47,23+ 0,83 * t.

Параметр дорівнює вірівнянім витрат праці для центрального та дінамічного ряду року, взятого за початок відліку. У досліджуваному нами періоді - це вірівняна врожайність для 2003 року, для которого t = 0. Цей параметр такоже є середнім рівнем ряду динаміки.


=== 47,23 люд-год.

Коефіцієнт регресії = 0,83 люд-год. за рік додатній, что характерізує Середнє щорічне Збільшення витрат праці на Вказану величину. Підставляючі в Рівняння порядковий номер кожного року, дістанемо вірівняні значення витрат праці:

на 1999 р. = 47,23+ 0,83 * (-4) = 43,91 люд-год.,

на 2000 р. = 47,23+ 0,83 * (-3) = 44,74 люд-год., И т. Д.

Для того, щоб оцініті степень Наближення одержаний лінійного тренду до фактичність Даних, треба візначіті показатели варіації.

Залішкове Середнє квадратичне відхилення становітіме:


σ =,


σ = люд-год.

Коефіцієнт варіації (квадратичного): * 100%,


11,55

V σ =  * 100% = 24,45%

47,23


Середні коливання витрат праці на 1 ц приросту ВРХ вокруг прямої тренду ставити 11,55 люд-год .. або 24,45% відносно Загальної середньої, что слід розцінюваті як середня варіацію. Отже, наблюдается тенденція до Збільшення витрат праці за останні роки.

Здійснімо аналітичне вірівнювання с помощью комп'ютерної програми Excel вікорістовуючі вихідні дані табліці 2.9

Таблиця 2.9 - Вихідні дані

рік

у

Порядковий номер року

Квадрат порядкового номеру року

+1999

43,60

1,00

1,00

2000

37,40

2,00

4,00

2001

36,90

3,00

9,00

2002

44,90

4,00

16,00

2003

63,70

5,00

25,00

2004

67,70

6,00

36,00

2005

45,00

7,00

49,00

2006

46,20

8,00

64,00

2007

39,70

9,00

81,00

разом

425,10

45,00

285,00


С помощью вихідних Даних Знайдемо таблицю 2.10 - "Лінійна регресія", В якій наведені Параметри прямолінійного тренду, показатели его точності, надійності и адекватності віхіднім данім. (Додаток А)

За данімі табліці - параметри лінійного тренду Знайдемо в рядах У-перетин та змінна: = 43,08333, а = 0,83 (Сейчас параметр співпадає з значенням параметра за данімі попередня вірівнювання), ВІН свідчіть про ті, что в Середньому щороку затрати праці змінюваліся на Дану величину.

Лінійній тренд матіме вигляд:

Y t = 43,08333 + 0,83 t.

Статистичні Критерії, наведені в табліці "Висновок підсумків", а самє параметр значімість F = 0,595078, свідчіть, что рівень надійності побудованої моделі ставити 40,5%. Тобто, на 40,5% можна гарантуваті Надійність одержаної моделі.

Здійснімо вірівнювання с помощью параболи іншого порядку:


.

Віхідна інформаційна база в електронній табліці Excel матіме вигляд (Додаток Б)

За данімі даної табліці - в графі "коефіцієнти" Знайдемо Параметри моделі: а 0 = 24,71; а 1 = 10,85; а 2 = -1,002

Модель розвитку сертифіката № середньодобового приросту живої масі свиней, что опісується рівнянням параболи другого порядку, має вигляд:

Y t = 24,71 + 10,85 t -1,002 t 2

Рівень надійності моделі Знайдемо за параметром "значимість F" (1 -0,26271) * 100% = 73,7%. Таким чином на 73,7% можна гарантуваті адекватність одержаної моделі.

Значення параметрів характерізується Наступний чином:

Ø а = 24,71 люд-год. характерізує вірівняній рівень витрат праці (при t = 0);

Ø а = 10,85 люд-год. характерізує щорічне Збільшення витрат праці в Середньому на Дану величину;

Ø а = -1,002 характерізує Середнє щорічне уповільнене Збільшення витрат праці.

Для того, щоб віддаті предпочтение одній Із одержаних моделей: лінійній або параболічній, треба порівняті значення F-крітерію ціх двох моделей.

Для лінійної моделі рівень надійності нижчих, чем для параболічної.

Таким чином, слід віддаті предпочтение параболічній моделі, якові Обираємо як основнову. С помощью параболічної моделі здійснімо прогнозування середньодобового приросту живої масі свиней на три Наступний роки за межами інтервалу часу досліджуваного ряду. Для цього в модель динаміки підставімо порядковий номер року, для которого здійснюється прогнозування: для 2008р. t = 10, для 2009р. t = 11, для 2010р. t = 12:

Y t = 24,71 + 10,85 * 10 -1,002 * 10 2 = 37,5 люд-год.

Y t = 24,71 + 10,85 * 11 -1,002 * 11 2 = 33,4 люд-год.

Y t = 24,71 + 10,85 * 12 -1,002 * 12 2 = 30,8 люд-год.

Отже, до 2012 року очікуваній рівень витрат праці может знизу до 30,8 люд-год.

Продемонструваті дінаміку середньодобового приросту живої масі свиней ДП "СП ім. А.В. Трофімова" нам поможет графік (Додаток В)

ВІН ілюструє віявленні Тенденції. На графіку показань Інтервал прогнозом, де навідні Рівні на три Наступний роки 2008 - 2010 року.
2.4 Статистичний аналіз уровня продуктивності праці в дінаміці с помощью індексного методу

У статістіці віділяють трудовий та вартісній Індекси продуктивності праці.

Для їх визначення скорістаємося Наступний таблицею.

Таблиця 2.12 Визначення індексів продуктивності праці у тваринництві

Продукція

дані

вихідні

розрахункові

Кількість продукції за период, тис.ц

затрати праці на 1 ц за период, люд-год

порівняна ціна 1ц продукції

Індивідуальні Індекси продуктивності праці

затрати праці на всю продукцію за период, тіс.люд-рік.

ВАРТІСТЬ валової продукції за период, тис. люд-год

базисний

звітний

базисний

звітний

базисний

звітний

Умовні

базисний

звітний

Приріст ВРХ

333,0

300,0

45,0

39,7

664,70

1,13

14985,0

11910,0

13500,0

221345,1

199410,0

молоко

2154,00

2790,00

12,00

8,53

104,30

1,41

25848,0

23798,7

33480,0

224662,2

290997,0

разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

40833,0

35708,7

46980,0

446007,3

490407,0Обчіслімо трудовий індекс продуктивності праці.


I t = Σt 0 q 1 / Σ t 1 q 1,


де Σt 0 q 1 - Умовні затрати праці,

Σ t 1 q 1 - ЗАГАЛЬНІ затрати праці на всю продукцію звітного ПЕРІОДУ.

I t = 46980,0 / 35708,7 = 1,3156, або 131,56%

Отже, продуктивність праці у звітному году у порівнянні з базисним в Середньому підвіщілась на 31,56%

Різніця между чісельніком и знаменніком індексу, что складає 11271,3 люд-год. показує економію РОбочий годині, одержаний в результате зростання продуктивності праці.

Обчіслімо вартісній індекс продуктивності праці.


I w = (Σq 1 p 0 / ΣT 1) / (Σq 0 p 0 / ΣT 0)


де Σq 0 p 0 - загальна ВАРТІСТЬ валової продукції базисного ПЕРІОДУ;

Σq 1 p 0 - загальна умовна ВАРТІСТЬ валової продукції;

ΣT 1 - ЗАГАЛЬНІ затрати праці на всю продукцію звітного ПЕРІОДУ

ΣT 0 - ЗАГАЛЬНІ затрати праці на всю продукцію базисного ПЕРІОДУ.

I w = (490407,0 / 35708,7) / (446007,3 / 40833,0) = 1,2573 = 125,73%

Отже, продуктивність праці у звітному періоді у порівнянні з базисним підвіщілась на 25,73%.

Трудовий та вартісній Індекси дали Різні числові значення Зміни продуктивності праці. Це пояснюється тім, что Індекси Різні за Своїм складом. Трудовий індекс є індексом постійного складу и характерізує зміну продуктивності праці внаслідок Зміни витрат праці, а вартісній індекс є індексом змінного складу и характерізує зміну продуктивності праці внаслідок Зміни двох факторів - витрат праці и Структури віробленої продукції.


2.5 Статистичний групувань господарств и! Застосування его при аналізі продуктивності праці в тваринництві

Основними методами статистичного дослідження є зведення и групувань статистичних Даних.

Статистичне групувань - це поділ сукупності масових суспільніх явіщ на Однорідні типові групи за істотнімі для них ознака з метою всебічної характеристики їхнього стану, розвитку и взаємодії. Групувань є основою для! Застосування других методів АНАЛІЗУ. Воно віконується для більш глибокого АНАЛІЗУ Даних.

Групувань у нашому дослідженні проводитися среди 20 господарств Одеської області, среди якіх розглядається досліджуване нами господарство ДП "СП ім. А.В. Трофімова".

Факторний Ознакою ми звертаючись затрати праці на 1 ц молока (отрімуємо при діленні прямих витрат праці на надій від однієї корови), результативність - собівартість 1ц молока (отрімуємо Шляхом ділення витрат на виробництво молока на надій від однієї корови).


Таблиця 2.13. Показники продуктивності праці у тваринництві среди господарств Одеської області

номер госп-ва

Господарство, район.

Надій від 1 корови, кг

Прямі затрати праці на Отримання молочної продукції, люд-год

Затрати праці на 1 ц молока, люд-год (х)

Виробничі витрати на виробництво молока, .грн.

Собівартість 1 ц молока, грн (у)

1

СП "Дружба народів", В.Міхайлівській

4500,00

8,90

1,98

112,70

25,04

2

КСП "Промінь", Біляївський

3800,00

9,10

2,39

130,00

34,21

3

ВАТ "Комсомолець", Одеська обласна рада

1740,00

13,20

7,59

81,20

46,67

4

ДП "СП ім. А.В. Трофімова" Одеська обласна рада

2790,00

8,53

3,06

177,90

63,76

5

СТОВ ім. Мічуріна. Одеська обласна рада

2188,00

18,40

8,41

153,20

70,02

6

"Авангард-Д", Одеська обласна рада

4583,00

9,10

1,99

142,00

30,98

7

ВАТ "Мирний", Одеська обласна рада

2538,00

12,60

4,96

128,69

50,71

8

ВАТ "Шлях Ілліча", Роздільнянський

1870,00

10,60

5,67

73,40

39,25

9

Агрофірма "Петродолінське", Одеська обласна рада

3954,00

9,67

2,45

86,25

21,81

10

СТВП "Побєда", Одеська обласна рада

2418,00

9,80

4,05

123,14

50,93

11

ТОВ "Сузір'я" В.Міхайлівській

2136,00

16,40

7,68

189,88

88,90

12

ДПДГ "Южний" Біляєвській

2344,00

15,20

6,48

130,00

55,46

13

СТОВ "Нива" Роздільнянський

2032,00

17,63

8,68

101,70

50,05

14

ПСПАФ "Краснопільська" Біляєвській

1357,00

16,00

11,79

159,70

117,69

15

ТОВ "Зоря" Татарбунарський

3500,00

10,20

2,91

38,10

10,89

16

ФГ "Дончук" Балтський

1800,00

10,00

5,56

68,30

37,94

17

ТОВ "Шаболат" Б.Дністровській

2964,00

6,50

2,19

98,24

33,14

18

Агрофірма "Дністровське", Арцізській

2328,00

6,76

2,90

159,20

68,38

19

Агрофірма "Мар'янівська" Одеська обласна рада

2039,00

6,54

3,21

61,68

30,25

20

ТОВ "Правда" Іванівський

2250,00

12,50

5,56

143,01

63,56

Побудуємо ранжування ряд господарств за факторний Ознакою, тобто розташуємо господарства в порядку зростання групувальної ознакою. Дані занесемо у таблицю 2.14

Таблиця 2.14 ранжування ряд господарств області за витратами праці на 1 ц. молока.

номер госп-ва

Господарство, район.

Затрати праці на 1 ц молока, люд-год (х)

Собівартість 1 ц молока, грн (у)

Надій від 1 корови, кг.

Прямі затрати праці на Отримання молочної продукції, люд-год

Виробничі витрати на виробництво молока, грн.

1

СП "Дружба народів", В.Міхайлівській

1,98

25,04

4500,00

8,90

112,70

6

"Авангард-Д", Одеська обласна рада

1,99

30,98

4583,00

9,10

142,00

17

ТОВ "Шаболат" Б.Дністровській

2,19

33,14

2964,00

6,50

98,24

2

КСП "Промінь", Біляївський

2,39

34,21

3800,00

9,10

130,00

9

Агрофірма "Петродолінське", Одеська обласна рада

2,45

21,81

3954,00

9,67

86,25

18

Агрофірма "Дністровське", Арцізській

2,90

68,38

2328,00

6,76

159,20

15

ТОВ "Зоря" Татарбунарський

2,91

10,89

3500,00

10,20

38,10

4

ДП "СП ім.А.В. Трофімова "Одеська обласна рада

3,06

63,76

2790,00

8,53

177,90

19

Агрофірма "Мар'янівська" Одеська обласна рада

3,21

30,25

2039,00

6,54

61,68

10

СТВП "Побєда", Одеська обласна рада

4,05

50,93

2418,00

9,80

123,14

7

ВАТ "Мирний", Одеська обласна рада

4,96

50,71

2538,00

12,60

128,69

16

ФГ "Дончук" Балтський

5,56

37,94

1800,00

10,00

68,30

20

ТОВ "Правда" Іванівський

5,56

63,56

2250,00

12,50

143,01

8

ВАТ "Шлях Ілліча", Роздільнянський

5,67

39,25

1870,00

10,60

73,40

12

ДПДГ "Южний" Біляєвській

6,48

55,46

2344,00

15,20

130,00

3

ВАТ "Комсомолець", Одеська обласна рада

7,59

46,67

1740,00

13,20

81,20

11

ТОВ "Сузір'я" В.Міхайлівській

7,68

88,90

2136,00

16,40

189,88

5

СТОВ ім. Мічуріна. Одеська обласна рада

8,41

70,02

2188,00

18,40

153,20

13

СТОВ "Нива" Роздільнянський

8,68

50,05

2032,00

17,63

101,70

14

ПСПАФ "Краснопільська" Біляєвській

11,79

117,69

1357,00

16,00

159,70


У зв'язку з відносно невеликим розміром ранжірованої сукупності створімо три групи (n = 3).


Візначімо розмір інтервалу и побудуємо ряд розподілу (таблиця 2.18.):


,


де: - максимальна та мінімальне значення групувальної ознака;

n - Кількість груп.

У нашому дослідженні і = 3,27.

Таблиця 2.15 Інтервальній ряд розподілу господарств за витратами праці.

Групи господарств за витратами на 1 ц., Грн

Число господарств у групі

1,98-5,25

11

5,26-8,52

7

8,53-11,79

2


Побудуємо груповий таблицю (табл 2.16.), Підведемо Підсумки групувань.

Таблиця 2.16 Вплив витрат праці на собівартість 1 ц молока.

Групи господарств за витратами на 1 ц., Грн

Число господарств у групі

Затрати праці на 1 ц молока, люд-год

Собівартість 1 ц молока, грн

Надій від 1 корови, кг.

Прямі затрати праці на Отримання молочної продукції, люд-год

Виробничі витрати на виробництво молока, грн.

1,98-5,25

11

2,76

35,52

35414,00

97,70

1257,90

5,26-8,52

7

6,72

58,56

14328,00

96,30

838,99

8,53-11,79

2

9,92

77,13

3389,00

33,63

261,40

разом

20

Х

Х

53131,00

227,63

2358,29

У Середньому

Х

6,17

50,16

Х

Х

Х


Віходячі з Даних табліці, можна дійті Висновки, что досліджуване господарство відносіться до першої групи, куди входять господарства з найменших витратами праці на 1 ц. молока. У второй та третій групі знаходяться господарства Із віщімі витратами праці на продукцію, а отже продуктивність праці, а як наслідок - и ефективність роботи ціх господарств буде нижчих Від першої групи.

Отож, можна дійті до висновка, что досліджуване підприємство Державного підприємства «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО підприємства ім.А.В. Трофімова »займає Одне з провідніх Місць по ефектівності роботи господарства, оскількі при відносно незначна витратах праці ми отрімуємо зниженя собівартості, а отже продуктивність праці у господарстві є Надзвичайно скроню.
2.6 ЗАСТОСУВАННЯ кореляційного методу в аналізі продуктивності праці в тваринництві

Кореляційній метод - метод, Завдяк якому вівчаються та встановлюються зв'язки между явіщамі и процесами.

Факторний Ознакою ми звертаючись затрати праці на 1 ц молока, результативність - собівартість 1ц молока.

Таблиця 2.17. Вхiднi данi для проведення кореляційного АНАЛІЗУ

Господарство, район.

Затрати праці на 1 ц молока, люд-год (х)

Собівартість 1 ц молока, грн (у)

СП "Дружба народів", В.Міхайлівській

1,98

25,04

"Авангард-Д", Одеська обласна рада

1,99

34,21

ТОВ "Шаболат" Б.Дністровській

2,19

46,67

КСП "Промінь", Біляївський

2,39

63,76

Агрофірма "Петродолінське", Одеська обласна рада

2,45

70,02

Агрофірма "Дністровське", Арцізській

2,90

30,98

ТОВ "Зоря" Татарбунарський

2,91

50,71

ДП "СП ім. А.В. Трофімова" Одеська обласна рада

3,06

39,25

Агрофірма "Мар'янівська" Одеська обласна рада

3,21

21,81

СТВП "Побєда", Одеська обласна рада

4,05

50,93

ВАТ "Мирний", Одеська обласна рада

4,96

88,90

ФГ "Дончук" Балтський

5,56

55,46

ТОВ "Правда" Іванівський

5,56

50,05

ВАТ "Шлях Ілліча", Роздільнянський

5,67

117,69

ДПДГ "Южний" Біляєвській

6,48

10,89

ВАТ "Комсомолець", Одеська обласна рада

7,59

37,94

ТОВ "Сузір'я" В.Михайлівський

7,68

33,14

СТОВ ім. Мічуріна. Одеська обласна рада

8,41

68,38

СТОВ "Нива" Роздільнянський

8,68

30,25

ПСПАФ "Краснопільська" Біляєвській

11,79

63,56

Вихідні дані -Додаток Г

Загальний вигляд Рівняння залежності:

У = а 0 + а 1 Х.


Параметри Рівняння Знайдемо в рядках Y - перетину и змінна Х 1.

Параметр а 0 = 16,095, параметр а 1 = 6,711. Рівняння залежності має вигляд: У = 16,095 + 6,711 * Х.

Параметр Рівняння а 1 (Коефіцієнт регресії) свідчіть, что между факторний Ознакою и результативності Ознакою існує оберненій зв'язок, так як значення параметра додатне. Це означає, что з підвіщенням Підвищення витрат праці веде до зниженя собівартості продукції.

Коефіцієнт парної кореляції r = 0,744398 свідчіть про тісній зв'язок между ознакою. Коефіцієнт детермінації r 2 = 0,554128говоріть про ті. что на 20,34% коливання собівартості продукції Залежить від витрат праці на виробництво.

Вірогідність регресійної моделі перевіряється за порівнянням фактичного значення F -крітерію з критичним, Пожалуйста Знайдемо за таблицею розподілу крітерію Фішера. Критично значення Знайдемо для уровня значімості 0,05, что відповідатіме 95% рівню ймовірності и для ступенів вільності k 1 = 1 і k 2 = 18 (парної моделі).

Критично значення, знайдене за таблицею, ставити F 0,05; 1; 18 = 4,45, что є меншим за розрахункове значення (22,37), тому що бере Рівняння НЕ є надійнім.

Графік залежності собівартості від витрат праці віглядатіме Наступний чином (Додаток Д)2.7 Визначення резервів продуктивності праці в тваринництві

Для Підвищення продуктивності праці у господарстві та патенти візначіті Можливі резерви.

Для цього Знайдемо прогнозоване значення собівартості для затрат праці (люд-год).

У = 16,095 + 6,711 * 3,06 = 36,631 грн.

Таким чином, проаналізувавші отрімані дані, можна стверджуваті, что Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова" працює й достатньо ефективна, но за оцінкою резервів продуктивності праці можна стверджуваті, что можливе ее зростання. Согласно табличних Даних на Сейчас собівартість продукції складає 39,25 грн, а значить собівартість продукції у перспектіві можна Зменшити ще на 2,621 грн.

Досягті Підвищення уровня продуктивності праці можна підвіщенням Загальна уровня автоматизації, введення новітніх технологій организации виробництва а такоже Шляхом нормалізації РОбочий годині та більш ефективного его использование.


Висновки та пропозиції

У Цій работе Було досліджено Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова", что має зерно-молочний направленість у ВИРОБНИЦТВІ.

Віходячі з природно-економічної ОЦІНКИ підприємства, можна стверджуваті, что незважаючі на спріятліві природні умови господарство є збітковім, віходячі з того, ВАРТІСТЬ валової продукції на 100 га сільськогосподарських угідь (в порівняніх цінах 2005р.) У 2007 порівняно з 2005 роком збільшілась на 9, 50%. При цьом зріс и дохід від реализации валової продукції господарства на 2,80%, что, на жаль, чи не покріває ВИДАТКІВ на виробництво даної продукції.

При цьом при, дослідівші рівень та дінаміку продуктивності праці, можна Сказати, что вона зніжується на 1,16%, что в свою черга супроводжуватіметься підвіщенням собівартості продукції, оскількі между витратами праці та собівартістю існує оберніть залежність.

При цьом, при проведенні групувань, досліджуване підприємство увійшло у Першу групу, де знаходяться підприємства з найменших витратами праці, но при цьом и з найменших собівартістю продукції. Можливо, висока собівартість на продукцію з більшімі витратами праці у других групах спричинили невірною технологією виробництва або ж різнімі кліматічнімі умів (оскількі господарства знаходяться у різніх районах).

Загаль досліджуване господарство має можлівість підвіщіті продуктивність праці до СКОРОЧЕННЯ собівартості продукції на 2,621 грн

Таким чином, можна стверджуваті, шо Державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство ім. А.В. Трофімова" є перспективним у плане развития и при введенні більш ефектівної системи виробництва может перейти у статус прибуткового.


Список використаної літератури

1. Азізов С.П., Конінській П.К. Організація аграрного виробництва и бизнеса: Підручник. - К .: "Фенікс", 2006. - 790с.

2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - К .: ІЗМН, 1996. - 512 с.

3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - К .: "Каравела", 2002. - 624с.

4. Бойчик І.М., Харів П.С., Піча Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей Вищих Навчальних Закладів. К .: "Каравела", 2001. - 298с.

5. Вашів П.Г., Пастер П.Г., Старожук В.П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник. - К .: Либідь, 2001. - 230с.

6. Горкавий В.К. Статистика: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 1994. -304 с.

7. Горкавий В.К. Статистика: Підручник. - К .: Вища школа., 1995.- 415 с.

8. Долгушевскій Ф.Г. і Христич А.Г. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики. - М., Статистика, 1976. - 406 с.

9. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М.А. Болюх, В.З. Бурчевській, М.І. Горбатюк: За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К .: КНЕУ, 2001. - 540с.

10. Економічна статистика: Підручник / За ред. Ю.Н.Іванова. - М .: інфа - М., 1999 - 480 с.

11. Козаченко І.В. Статистика. - К .: Вища шк. Головне видавництво, 1982.

12. Мармоза А.Т. Теорія статистики. - К .: Ельга, Ніка-Центр, 2003. - 392 с.

13. Мармоза А.Т. Практикум з Теорії статистики. - К .: Кондор, 2005. - 512с.

14. Мармоза А.Т. Практикум Із сільськогосподарської статистики. - К .: "Кондор", 2005. - 450С.

15, Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. - К .: Вища шк., 1994. - 415 с.

16. Опря А.Т. Статистика. - К .: Урожай. - 448 с.

17. Статистика. Підручник / С.С.Герасіменко та ін.- К .: КНЕУ, 2001. - 467с.

18. Статистичний аналіз в економіці / Під ред. Г.Л. Громико. - М .: Изд - во МГУ, 1992.Додатки

Додаток А


Табл..2.10. лінійна регресія

ВИСНОВОК ПІДСУМКІВ

регресійна статистика
множинний R

0,205902
R-квадрат

0,042396
Нормований R-квадрат

-0,09441
стандартна помилка

11,54882
спостереження

9

дисперсійний аналізdf

SS

MS

F

значимість F
регресія

1

41,334

41,334

0,309908

0,595078
залишок

7

933,626

133,3751


Разом

8

974,96
коефіцієнти

стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Нижні 95%

Верхні 95%

Нижні 95,0%

Верхні 95,0%

Y-перетин

43,08333

8,39002

5,135069

0,001346

23,24409

62,92258

23,24409

62,92258

Мінлива X 1

0,83

1,490946

0,556694

0,595078

-2,69553

4,355526

-2,69553

4,355526
ВИСНОВОК ЗАЛИШКУ

спостереження

передбачене Y

залишки1

43,91333

-0,313332

44,74333

-7,343333

45,57333

-8,673334

46,40333

-1,503335

47,23333

16,466676

48,06333

19,636677

48,89333

-3,893338

49,72333

-3,523339

50,55333

-10,8533
Додаток Б

Таблиця 2.11 - "Параболічна регресія"

ВИСНОВОК ПІДСУМКІВрегресійна статистикамножинний R

0,6R-квадрат

0,36Нормований R-квадрат

0,146стандартна помилка

10,2спостереження

9дисперсійний аналіз


df

SS

MS

F

значимість Fрегресія

2

350,54

175,27

1,68412

0,26271залишок

6

624,42

104,07

Разом

8

974,96коефіцієнти

стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Нижні 95%

Верхні 95%

Нижні 95,0%

Y-перетин

24,71

12,981

1,9039

0,10559

-7,0481

56,4766

-7,0481

Мінлива X 1

10,85

5,9602

1,8203

0,11857

-3,7346

25,4335

-3,7346

Мінлива X 2

-1,002

0,5813

-1,7237

0,13553

-2,4243

0,42041

-2,4243

ВИСНОВОК ЗАЛИШКУспостереження

передбачене Y

залишки


1

34,56

9,0382


2

42,41

-5,005


3

48,25

-11,35


4

52,08

-7,181


5

53,91

9,787


6

53,74

13,959


7

51,57

-6,565


8

47,39

-1,185


9

41,2

-1,502


10

37,511

33,412

30,8Додаток В

Додаток Г


Таблиця 2.18. Вихідні дані кореляційного АНАЛІЗУ

ВИСНОВОК ПІДСУМКІВ

регресійна статистика
множинний R

0,744398
R-квадрат

0,554128
Нормований R-квадрат

0,529358
стандартна помилка

17,05042
спостереження

20

дисперсійний аналізdf

SS

MS

F

значимість F
регресія

1

6503,445

6503,445

22,37037

0,000167
залишок

18

5232,905

290,717


Разом

19

11736,35

коефіцієнти

стандартна помилка

t-статистика

P-Значення

Нижні 95%

Верхні 95%

Нижні 95,0%

Верхні 95,0%

Y-перетин

16,09549

8,022718

2,006239

0,060096

-0,75961

32,9506

-0,75961

32,9506

Мінлива X 1

6,710782

1,41885

4,729732

0,000167

3,729888

9,691675

3,729888

9,691675
ВИСНОВОК ЗАЛИШКУ

спостереження

передбачене Y

залишки1

29,36793

-4,323482

29,42041

1,563663

30,81212

2,3322824

32,16605

2,044485

32,50754

-10,69426

35,58212

32,802767

35,65263

-24,76698

36,61268

27,150769

37,62002

-7,369910

43,29386

7,63252411

49,41143

1,29385212

53,37761

-15,433213

53,37761

10,1823914

54,13522

-14,883915

59,6125

-4,1517516

67,00487

-20,338217

67,62022

21,2749118

72,52985

-2,5115719

74,31945

-24,270220

95,2204

22,46567
Додаток Д
Головна сторінка


    Головна сторінкаЕкономіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

Скачати 133.14 Kb.