• 1. еластичність Попит и пропонування
 • - Це чутлівість СПОЖИВЧОГО Попит на товар А до змін, что відбуліся в ціні спорідненого товару В. Коефіцієнт перехресної еластічності Попит
 • 1.2 еластичність пропонування
 • 3.2 Практичне значення Теорії еластічності в податковій політіці держави
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір55.01 Kb.
  ТипКурсова робота (т)

  Скачати 55.01 Kb.

  Еластичність попиту та пропонування, способи ее визначення та! Застосування в практике господарської діяльності підприємства


  Курсова робота

  "Еластичність попиту та пропонування, способи ее визначення та! Застосування в практике господарської діяльності підприємства"  Вступ


  Будь-який ринок, Незалежності від его конкретного виду, базується на трьох основних елементах: ціні, попіті и Предложения, конкуренції. Споживачі чутліві НЕ лишь до Зміни ціни того товару, Який ма ють Намір Придбати, но й до динаміки цен сполучення товарів, особливо цен товарів-замінніків, а такоже до змін власного доходу. Фірми в свою черга реагують на Зміни ціновіх и неціновіх чінніків, змінюючі ОБСЯГИ и структуру виробництва. З точки зору економічного аналізу важліво візначіті конкретних величину цієї чутлівості.

  Тема «еластичність Попит и пропонування» є й достатньо актуальною в наш час, Аджея уміння візначаті коефіцієнт еластічності важліве НЕ только для Теорії, а й для практики підприємства (і виробничого, и торговельного), політики держави, а отже для ефективного Функціонування економіки в цілому.

  В своїй работе розглянемо еластичність Попит и пропонування, методи обчислення показніків еластічності, охарактеризує види еластічності, а такоже досліджу процес прістосування Сайти Вся до змін попиту та пропонування залежних від часового ПЕРІОДУ.

  Метою курсової роботи є з'ясування сутності сертифіката № попиту та пропонування.

  Головного завдання курсової роботи є Розглянуто Такі питання як еластичність Попит и Предложения, способи визначення ступенів еластічності Попит и пропонування, и! Застосування Теорії еластічності в господарській діяльності підприємств, а такоже добро засвоїті цею материал.

  Во время написання курсової роботи я корістувалася Наукова літературою таких економістів як Базилевич В.Д., Задоя А.О., Косік А.Ф., та других науковців.


  1. еластичність Попит и пропонування

  1.1 Поняття еластічності. Еластичність попиту та ее види


  Спостерігаючі поведение покупця на Сайти Вся, Ми можемо помітіті, что ВІН орієнтується НЕ лишь на зміну ціни, но враховує такоже свой доход, смакують, моду, наявність замінніків. Тому его Реакція на зміну питань комерційної торгівлі умів буде різною. Для одних товарів даже незначна зміна ціни або доходу може і при чинити значні Зміни в обсязі покупок, а для других товарів даже Значне Підвищення або зниженя ціни чи доходу буде мало помітнім.

  Степень чутлівості функціонально пов'язаних между собою величин можна вімірюваті в абсолютних Показники як похідну Функції у = f (х);

  Або ж ее можна вімірюваті у відносніх Показники як співвідношення процентних змін. Відносній Показник має Преимущества у тому, что ВІН НЕ Залежить від одиниць вимірювання. Тому в економічному аналізі застосовується частішс самє Показник відносніх змін. [6, ст. 46]

  Вімірніком відносніх змін є еластічніст ь. Можна Сказати, что еластичність - це міра чутлівості однієї змінної до Зміни Іншої змінної.

  У мікроекономіці застосовується много різновідів еластічності залежних від досліджуваного явіща и чінніків, что віклікають зміну досліджуваного явіща - Попит, пропонування чи виробництва. Що стосується Попит, то тут залежних від впліву цінового чи неціновіх чінніків розрізняють следующие види еластічності:

  Ø еластичність Попит за ціною d);

  Ø Перехресних еластичність Попит xy);

  Ø еластичність Попит за доходом I). [6, ст. 47]

  Еластичність Попит за ціною - це процентна зміна ОБСЯГИ Попит, спричинили одновідсоткового зміною ціни даного товару. Показник Е d вімірює процентну зміну ОБСЯГИ Попит на товар вздовж крівої Попит на него.

  У відповідності до визначення цінову еластичність Попит можна обчісліті за формулою:

  Е d =% ΔQ /%? Р,


  де Е d - коефіцієнт цінової еластічності Попит,

  % ΔQ - процентна зміна ОБСЯГИ Попит,

  %? Р - процентна зміна ціни. [6, ст. 48]

  Коефіцієнт еластічності Попит за ціною, як правило, є величиною від'ємною, оскількі ЦІ две змінні найчастіше перебувають в оберненому зв'язку. Зазвічай, економісти нехтують знаком «мінус» при Е d и корістуються только абсолютною величиною коефіцієнта еластічності.

  Такий підхід мотівованій тім, что если ми захочемо порівняті товари з еластічністю -2 и -3, то математично -2 более, чем -3. Альо чутлівість (еластичність) товару Із коефіцієнтом -3 більша, чем з коефіцієнтом -2. Щоб избежать плутанини, економісти ігнорують знак мінус при коефіцієнті еластічності Попит за доходом. До речі, для товарів з парадоксальним виявило зв'язку ціни и величини Попит коефіцієнт еластічності буде зі знаком плюс. І, если еластичність одного товару дорівнює -3, а Іншого +3, то їхня чутлівість (еластичність) однаково, но різноспрямована. [1, ст. 75]

  Чому для визначення коефіцієнта еластічності беруть відсоткові Зміни ціни и Попит, а не абсолютні величини? Пояснюється такий підхід тим, что использование абсолютних величин Із цією метою может спотворюваті наші уявлення про еластичність Попит товару. Например, если зниженя ціни на товар X від 2 до 1 грн. збільшує Попит на цею товар з 20 до 60 шт., тобто Зменшення ціни на 1 грн. спричинило зростання Попит на 40 од., то створюється враження й достатньо вісокої еластічності Попит за доходом, а если ми гривні віразімо в копійках, то, базуючісь на тих самих Даних, Зменшення ціни на 100 коп. збільшіло Попит на 40 од., что свідчіть про нееластічність Попит.

  Еластичність Попит за ціною Залежить від цілого ряду факторів, зокрема:

  - Наявності товарів-субстітутів. Чим более існує товарів, здатно й достатньо ефективна замініті один одного, тим актівніше реагує Попит на зміну цен на них (например, автомобілі одного класу, Різні види прохолодніх напоїв). Навпаки, если на Сайти Вся немає товару, что МІГ бі вдалині замініті існуючій, то зміна цен на него почти НЕ спричинило відповідніх коливання обсягів продаж. Це может буті, скажімо, інсулін для Хворов на цукровий діабет;

  - Наявність товарів-комплементів теж впліває на еластичність Попит спорідненіх товарів. Власник автомобіля, Який має Альтернативні варіанти Вибори транспортного засоби для того, щоб добратися на роботу, зростання цен на бензин заставил менше використовуват автомобіль, что прізведе до СКОРОЧЕННЯ споживання и таких взаємодоповнюючіх товарів, як мастила та гальмівна рідина ТОЩО. Проти для автомобіліста Попит на бензин нееластичності за ціною, а тому й Попит на мастила та гальмівну рідіну (як Менш значімі комплементу бензину) буде нееластичності.

  - Часу прістосування до Зміни цен. За короткий проміжок часу Споживачі НЕ встігають прістосуватіся до Зміни ціни, адаптуваті свои уподобання до зміненіх умів, тому в короткостроковому періоді Попит буде Менш еластичні, чем у довгострокову. Це стосується як домогосподарств, так и предпринимателей. Например, українська сім'я традіційно споживай более свинини, чем м'яса птиці. Зміна Структури споживання НЕ відбувається міттєво, а потребує трівалого ПЕРІОДУ. [5, ст. 49]

  - Частки витрат на Певний товар у бюджеті споживача. Зазвічай, чим вища частко цього товару в Загальній структурі споживання, тім вища цінова еластичність товару.

  - ОБСЯГИ запасів. Чим ВІН вищий, тим більша цінова еластичність Попит.

  - Значімість товару для споживача. Товари, споживання якіх є неодмінною умів життєдіяльності людини, нееластічні за ціною. Це, самперед, товари Першої необхідності. Предмети розкоші еластічні за ціною. [1, ст. 83]

  Розрахунки еластічності Попит за ціною ма ють й достатньо Широке практичне использование як для прогнозування спожівацькіх витрат, так и для проведення цінової політики фірми. Для продавця важліво знаті, скільки грошей споживач готов вітратіті на придбання даного товару при рівному Рівні ціни на него, Аджея витрати споживача є ні чим іншім, як валові доходи продавця: ЗАГАЛЬНІ витрати покупця = РQ = валовий дохід продавця. [5, ст. 49]

  На рис. (1.1) (додаток А) показано виграш продавця від Збільшення ціни на товар та его програш від спрічіненого ЦІМ зростанням ціни Зменшення ОБСЯГИ продаж. Если площа фігурі Р 1 Р 2 N 2 V (виграш від зростання цен) більша, чем площа фігурі Q 2 Q 1 N 1 V (програш від Зменшення ОБСЯГИ продаж), то ЗАГАЛЬНІ доходи продавця зростуть. Если більшою є площа фігурі Q 2 Q 1 N 1 V, то при зростанні ціни ЗАГАЛЬНІ доходи продавця зменшаться. Результат залежатіме від еластічності Попит за ціною: при | Еd | > 1 - продавець програє; при | Еd | <1 - виграє.

  В узагальненому виде Вплив еластічності Попит на реакцію загально витрат споживача на придбання товару залежних від Зміни ціни подано в табл. (1.2) (додаток А). Если еластичність дорівнює нулю, тобто Попит НЕ реагує на зміну ціни, будучи абсолютно нееластичності, то Збільшення чи Зменшення доходу продавця буде прямо пропорційнім зміні ціни. [5, ст. 50]

  Практика господарювання багата на приклади использование показніків еластічності Попит за ціною для прийняття економічно обґрунтованих РІШЕНЬ. Досить часто Здійснення якіх економічних Дій требует постійніх витрат. Тоді прибуток підприємця буде залежаться только від ОБСЯГИ виручки, тобто від тієї кількості грошей, якові погодяться Сплатити ПОКУПЦІ за запропонованій товар. Класичним прикладом такой ситуации є проведення концерту на стадіоні. Витрати організаторів на оренду арени, гонорар артистам, рекламу ТОЩО практично НЕ залежався від кількості глядачів, что прийдуть на концерт, тому могут розглядатіся як постійні. З Іншого боку, Кількість глядачів, а отже, и виручка, залежаний від цен на квитки. Чим ма ють Керувати організаторі, встановлюючі ціни на вхідні квитки?

  Можна віходити з того, что ціни ма ють буті такими, щоб максимально заповнити стадіон, чи не залішаючі жодних вільного місця. Однако при цьом НЕ обов'язково буде досягнуть максімальної виручки. Если Попит на квитки нееластичності, то через Підвищення ціни зменшіть Кількість глядачів менше мірою, чем зростуть ціни, а тому загальна виручка зростатіме. Це продовжуватіметься Доті, доки НЕ буде досягнуть одінічної еластічності. Подалі Підвищення ціни прізведе до Зменшення кількості глядачів І, як результат, - до Зменшення виручки. Таким чином, виручка досягає свого максимального значення при цінах, что відповідають одінічному значень еластічності Попит. Ось чому Ми можемо спостерігаті Незаповнені зали на концертах знаменитих артістів, напівпорожні салони літаків та вагони потягів ТОЩО. У даного випадка недовікорістовуються потужності того чи Іншого Капіталу, но максімізується виручка підприємця. [5, ст. 51]

  Ми розглянулі пряму цінову еластичність попиту та Чинник, что на неї вплівають. Пряма цінова еластичність пов'язана зі змінамі, Які вплівають на еластичність одного якогось товару. Окрім прямої, є Перехресних еластичність Попит за ціною. Ее наявність пов'язана з тім, что споріднені товари у форме субстітутів та комплементів чинять Певний Вплив на чутлівість (еластичність) Попит на споріднені товари. [1, ст. 85]

  Перехресних еластичність Попит - Це чутлівість СПОЖИВЧОГО Попит на товар А до змін, что відбуліся в ціні спорідненого товару В.

  Коефіцієнт перехресної еластічності Попит - відношення відсоткової Зміни ОБСЯГИ попи и у на товар А до відсоткової Зміни ціни товару В.

  Відсоткова зміна Попит на товар А


  Е D AB = Відсоткова зміна ціни на товар В =

  Δ Q DA: Q DA

  ΔPB: PB


  де Е DAB - Перехресних еластичність Попит на товар А, зумовленій зміною ціни на товар В;

  Δ Q DA - зміна ОБСЯГИ Попит на товар A;

  ΔP B - зміна ціни на товар В;


  ΔP B / P B * 100% - відсоткова зміна ціни на товар В.

  Перехресних еластичність за ціною має важліве значення для Виявлення щільності зв'язку между спорідненімі товарами та для визначення меж Галузі (групи предприятий, что віробляють подібну продукцію).

  Для товарів-субстітутів ОБСЯГИ Попит на товар А змінюється прямо пропорційно зміні ціни на товар В: Е DAB > 0. Зобразімо цею зв'язок графічно (рис. 1.3).

  На рис. (1.3) (додаток Б) зображено криві Попит на товари-субститути. Нехай цімі товарами є кефір и йогурт. Нехай ціна на йогурт (рис. 1.3, б) зменшіть з Р 0 до Р 1. Тоді ОБСЯГИ Попит на него зроста з Q 1 до Q 2. Альо зниженя ціни на йогурт впліне на Попит на товар В, тобто на кефір (рис. 1.3, а). Крива Попит на кефір змістіться ліворуч від D A0 до D A1, а ОБСЯГИ Попит на кефір зменшіть від Q 0 до Q 1. [1, ст. 84]

  Для товарів-комплементів ОБСЯГИ Попит на товар А перебуває в оберненій залежності від Зміни ціни на товар В: Е DAB <0. Зобразімо Цю залежність графічно (рис. 1.4) (додаток Б). [1, ст. 84]

  На рис. 1.4 зображено криві Попит на товари-комплементи. Нехай цімі товарами є кава - товар А та вершки - товар В. Если ціна на вершки зменшіть від Р 0 до Р 1 (рис. 1.4, б), то Попит на них за ціною зріс з Q 1 до Q 2. Водночас Здешевлення вершків зумов зростання Попит на каву (рис. 1.4, а). Крива Попит на товар А (кава) змістіться догори від D A0, до D A1, а ОБСЯГИ Попит зроста з Q 1 до Q 2.

  Для незалежних (неспорідненіх) товарів коефіцієнт перехресної еластічності має нульовий значення D AB = 0). Це означає, что, например, зміна ціни на кефір НЕ впліває на Попит на шкарпетки.

  Перехресних еластичність Попит может буті асиметричний. Прикладом асіметрії относительно перехресної еластічності Попит є ситуация, за якої, например, зниженя ціни на товар У приведе до Збільшення Попит на товар А, но Зменшення ціни товару А може НЕ спричинитися Зміни Попит на товар В, або ж величина Зміни Попит виявило зовсім НЕ такою , як очікувалося.

  Окрім опису вищє, є ще нецінова еластичність Попит за доходом.

  Еластичність Попит за доходом показує степень Зміни Попит на товар, зумовленій зміною доходу споживача.

  Дослідження еластічності Попит за доходом потребує АНАЛІЗУ Структури товарів з позіції поділу їх на нормальні (Попит на Які растет у міру зростання доходів спожівачів) та ніжчі (Попит на Які зменшується у міру зростання доходів спожівачів).

  Коефіцієнт еластічності Попит за доходом візначається як відсоткова зміна ОБСЯГИ Попит на товар до відсоткової Зміни ОБСЯГИ доходу споживача.


  Відсоткова зміна ОБСЯГИ Попит

  Е D 1 = Відсоткова зміна ОБСЯГИ доходу =

  Δ Q D: Q D

  ΔІ: І


  де Δ Q D - зміна ОБСЯГИ Попит;

  Q D - ОБСЯГИ Попит до его Зміни;

  ΔІ - зміна ОБСЯГИ доходу;

  І - ОБСЯГИ доходу до его Зміни. [1, ст. 86]

  Для нормальних товарів коефіцієнт еластічності додатний (Е D 1 > 0), а для нижчих - від'ємній (Е D 1 <0).

  Поділ товарів на нормальні та ніжчі НЕ містіть у Собі якоїсь внутрішньої причини. ВІН спрічіняється поведінкою споживача як реакцією на зміну Попит, зумовлену зміною доходу. Відтак споживач відносіть ті чи інше економічне благо до розряду Вищих або нормальних.

  Нормальні товари, залежних від величини коефіцієнта еластічності Попит на них за доходом, поділяють:

  • на товари Першої необхідності (0 <Е D 1 <1);

  • товари іншого ступенів необхідності (Е D 1 = 1);

  • предмети розкоші (Е D 1> 1).

  Если Е D 1 Е в> 1, то еластичність Попит за доходом висока. Це означає, что зростання доходів на 1% спричиняє зростання Попит на товари более чем на 1%. Товари з скроню еластічністю Попит за доходом умовно назівають предметами розкоші. Умовність такой назви пояснюється тім, что, по-перше, до цієї групи товарів відносять НЕ только коштовності, а й товари довгострокового использование. Як і друга, у Різні історичні періоді до таких товарів належати Різні блага, например, в 50-ті роки XX ст. НЕ теренах Радянського Союзу автомобіль «Волга» вважався предметом розкоші, а свіжі яйця та екологічно чисті продукти харчування НЕ вважать такими, тоді як в кінці XX - на качану XXI ст. ситуация змінілася. Автомобілі класу «Волга» перестали вважатіся предметом розкоші, а екологічно чисті продукти вважаються такими. [1, ст. 87]

  Если Е в <1, то еластичність Попит за доходом низька.

  Графічно залежність между ОБСЯГИ попиту та рівнем доходу споживача можна зобразіті с помощью кривих Енгеля. ЦІ криві матімуть різну конфігурацію для нормальних та нижчих товарів.

  Крива Енгеля для товарів Першої необхідності зображена на рис. (1.5.) (Додаток В).

  За осі абсцис відкладаємо ОБСЯГИ Попит (Q), а по осі ординат - ОБСЯГИ доходу (І). Крутизна вісхідної крівої Енгеля (Е) означає, что Попит на товар растет повільніше, чем дохід, что є Ознакою товарів Першої необхідності. Пояснюється така ситуация тім, что товарами Першої необхідності Споживачі забезпечують самперед собі, и залежність від змін доходу споживання ціх товарів менше, чем товарів іншого порядку необхідності та предметів розкоші. [1, ст. 88]

  Для визначення коефіцієнта еластічності Попит за доходом для товару, збережений на рис. (1.5) в точці М, Проведемо до крівої Е дотичність в точці М. З точки М опустімо перпендикуляр до осі абсцис. Крапку перетин позначімо буквою N. Нахил дотічної до осі абсцис позначімо кутом α. Тангенс цього кута візначається відношенням МN до LN, тобто

  МN

  tg α = LN

  Для товарів іншого ступенів необхідності крива Енгеля має вигляд бісектрісі прямого кута (рис. 1.6) (додаток В). Це означає, что Приріст Попит на ЦІ товари здійснюється з такою швідкістю, З якою растет дохід.

  Крива Енгеля для предметів розкоші зображена на рис. (1.7) (додаток В), Із которого видно, что Приріст Попит на ЦІ товари здійснюється швидше, чем растет дохід. [1, ст. 89]

  Крива Енгеля для нижчих товарів зображені на рис. 1.8 (додаток В), Із которого видно, что для нижчих товарів, за й достатньо низька уровня доходу, Попит растет в міру зростання доходів, потім ШВИДКІСТЬ зростання Попит на них уповільнюється (крива становится крутішою), а з часом цею Попит зменшується, набліжаючісь до нуля.

  Згрупуємо та зведемо в таблицю види еластічності Попит з урахуванням коефіцієнтів еластічності (табл. 1.9).

  Дослідження еластічності Попит товарів важліве НЕ только для фірми, а й для економічної політики держави. Виробництво більшої Частки товарів (в Загальній структурі) а високим коефіцієнтом еластічності Попит лагодити сприятливі Вплив на економіку та спріяє зростанню добробуту. [1, ст. 90]

  1.2 еластичність пропонування

  Концепція цінової еластічності застосовується такоже до змін пропонування. Вона характерізує чутлівість продавців (віробніків) до Зміни ціни на продукцію.

  Цінова еластичність пропонування - Це процентна зміна ОБСЯГИ пропонування, обумовлена ​​одновідсоткового зміною ціни товару. коефіцієнт цінової еластічності пропонування розраховується за формулою, подібною до формули цінової еластічності Попит:


  Еs =% ΔQs /% ΔP


  Так само может розраховуватісь лінійна або дугова еластичність. Оскількі крива пропонування має позитивний нахил, то значення коефіцієнта еластічності пропонування всегда є додатним, Е s> 0: Зміни цен и обсягів пропонування відбуваються в одному напрямку, - зі зростанням ціни пропонування растет, и навпаки.

  Як и для Попит, для пропонування можна вівесті формулу лінійного сертифіката № еластічності з Рівняння Qs = - з + d * Р. Оскількі d є Кутовий коефіцієнтом для Рівняння, розв'язання відносно абсцис, то d = ΔQ / ΔP. Підставівші цею виразі коефіцієнта d у формулу (3.8), одержимо:


  P

  Еs = d Q


  Так само як и для Попит, розрізняють декілька віпадків еластічності пропонування: еластичність, нееластичності, пропонування з одінічною еластічністю та два граничних випадки - абсолютно еластичний и абсолютно нееластичності пропонування. [7, ст. 24]

  еластичності пропонування має місце, коли Еs> 1, и означає, что продавці чутліві до Зміни ціни. їм простіше збільшуваті ОБСЯГИ виробництва, смороду ма ють Преимущества у вікорістанні вигоди від Підвищення ціни товару.

  Досліджуючі еластичність Попит для лінійної его Функції, ми виявило спадання значень коефіцієнта еластічності зі зниженя ціни и наявність двох різніх за еластічністю відрізків у кожної крівої. Лінійні криві пропонування НЕ ма ють ціх відрізків, тут має місце Інша закономірність. Кожна точка лінійної крівої пропонування, заданої рівнянням Qs = - з + d * Р, что проходити через початок координат, має одінічну еластичність (Еs = 1). Криві пропонування, что почінаються від перетин з вертикальною віссю, ма ють Еs> 1, отже, відповідають еластичності пропонування. Криві пропонування, Які почінаються від горизонтальної осі, ма ють значення Еs <1 і відповідають нееластичності пропонування.

  Если ОБСЯГИ пропонування НЕ реагує на Зміни у ціні, ми маємо випадок абсолютно нееластичності пропонування. Крива пропонування є вертикальною лінією, Еs = 0.

  абсолютно еластичний пропонування має місце, коли пропонування зовсім відсутнє Доті, доки ціна НЕ досягнено Певного уровня, за которого продавці Готові продати будь-яку Кількість продукції. У цьом випадка крива пропонування є прямій горизонтальній лінією, а Еs => ∞. Зрозуміло, что це

  лишь теоретичне припущені, тому что в реальній дійсності обмеженість ресурсов НЕ дозволяє розшірюваті виробництво до безмежності, но в течение Певного ПЕРІОДУ пропонування может задовольніті практично всі спо в товарі (например, у шпильках).

  Продавці такоже могут переключаться з виробництва одного товару на виробництво Іншого, если це вігідно, тому и для пропонування застосовується Показник перехресної еластічності, значення которого є від'ємнім. [6, ст. 55]

  Розглядаючі фактори еластічності Попит, ми відзначалі Вплив фактора часу. Для пропонування цею фактор має Надзвичайне значення. В цілому часові періоді є найважлівішою характеристикою в мікроекономіці, смороду враховуються при аналізі всех змін у ринковому процесах и в сфере виробництва. Розглянемо Вплив часового фактору детальніше.

  Розрізняють три часових періоді: найкоротшій (Миттєвий), короткостроковій та довгострокову.Особливості Реакції покупців та продавців у ціх періодах на зміну ціни ілюструють рис. (1.11) та (1.12).


  P Dm P Sm

  Ds Ss  Dl Sl  0 Q 0 Q

  Мал. (1.11). Зміна еластічності Попит Рис. (1.12). Зміна еластічності

  За годин періодамі пропонування у часі


  Найкоротшій (Миттєвий) період - Т - це период часу, протягом которого в ОБСЯГИ Попит чи пропонування НЕ відбувається жодних змін - ні продавці, ані ПОКУПЦІ НЕ встігають відреагуваті на Підвищення або зниженя цен. Тому в найкоротшому періоді Попит и пропонування абсолютно

  нееластічні, їх криві - D т и S т - ма ють вигляд вертикальних ліній. [6, ст. 55]

  Така ситуация может вінікнуті на Сайти Вся овочів, коли, например, частина урожаю загине від заморозків. В условиях недостатнього виробництва ціна різко зроста. Альо продавці - фермери не зможуть відразу скористати віcокою ціною и збільшити Кількість продукції, - це можливо сделать лишь у Наступний году. Так само - домогосподарки змушені и за скроню ціною купуваті звічні для них ОБСЯГИ продукції, щоб сделать заготовки овочів на зиму в потрібніх розмірах. На весь сезон ОБСЯГИ Попит и пропонування сільськогосподарської продукції, если абстрагуватісь від зовнішньої торгівлі, залішається нееластичності.

  З наведенням прикладу зрозуміло, що так звань «Миттєвий» период в реальному жітті в абсолютному часовому виразі может тріваті й достатньо Довгий, допокі економічна ситуация на Сайти Вся залішається без змін.

  Короткостроковій период - S - це период часу, протягом которого, п відбувається часткова прістосування (адаптація) продавців и покупців до Зміни ціни.

  За зростання ціни продавці могут збільшити Кількість продукції, доставленої на ринок, тому что Виробники могут розшіріті ее випуск за рахунок більш інтенсівного использование наявний виробничих потужного. Если продовжіті наш приклад, то на Наступний рік фермери могут на тих же площ, відведеніх для вирощування овочів, отріматі більшій урожай Завдяк Краще обробітку ділянок або збільшенню кількості добрив. У промисловому ВИРОБНИЦТВІ можна використовуват устаткування в две або и три Зміни, найнявші відповідно більшу Кількість робітніків. Так пропонування відреагує на Високі ціни.

  Покупець, навпаки, впевнена, что ціни Надання продукцію ма ють стійку тенденцію до зростання, могут найти замінники для дорогих товарів, або Взагалі обмежіті їх споживання. Криві Попит и пропонування набуваються від'ємного (Ds) або додатного (Ss) нахил. [6, ст. 56]

  Довгострокова период - І - це период, достатній для повної адаптації и покупців, и продавців до Зміни ціни. Це тієї период, протягом которого Виробники могут збільшити ОБСЯГИ виробництва за рахунок економічного зростання, тобто Розширення виробничих потужного, зміни масштабів виробництва. Например, фермери могут купити або орендуваті додаткові земельні площади для вирощування овочів, промісловці - побудуваті Нові цехи, галузь розшірюється за рахунок Нових предприятий. Споживачі могут Изменить свои смакують и уподобання. Тому в довгострокову періоді и Попит, и пропонування стають високо еластичний, могут даже набліжатісь до абсолютно еластичний. Криві Dl и Sl стають очень Похил або даже горизонтальними лініямі. Під вплива таких змін у попіті та пропонуванні ціна может почату рух у зворотньому напрямку и даже вернуться до попередня уровня.

  Класичним прикладом довгострокового прістосування Попит и пропонування є ситуация, что склалось на світовому прайси нефти в 70-х роках. Країни-експортери нефти, об'єднавшись в картель ОПЕК, у 1973 р. у 3 рази підвіщілі ціни на Нафту. Спочатку смороду отримувалася велічезні прибутки, и в 1979 р. знову піднялі ціни у 2,5 рази. Альо за цею годину Споживачі нефти прістосуваліся до високих цен. Смороду начали купуваті малолітражні автомобілі, Покращена теплоізоляцію будинків, начали опалюваті приміщення вугіллям. І [опит ставши більш еластичний. Кроме того, до високих цен прістосувалісь и Виробники: були розвідані Нові Родовище нефти в Північному морі та інші, тому пропонування нефти стало такоже більш еластичний. Країни ОПЕК попали у скрутне становище и у 80-х роках були змушені знізіті ціни.

  Таким чином, еластичність попиту та пропонування за ціною у довгострокову періоді є значний віщою, чем у короткостроковому.

  Наступний фактором, что впліває на еластичність пропонування є особлівість виробничого процес. Если виробництво может збільшуватісь при зростанні ціни або переключаться на виробництво Іншого товару при падінні ціни, тобто если виробництво є гнучкий, то пропозиція буде еластичність.

  І Останнє, це спроможність до трівалого зберігання и ВАРТІСТЬ зберігання. Если продукція НЕ может Довго зберігатісь і (або) ВАРТІСТЬ такого зберігання висока, то еластичність Пропозиції буде низька.

  Тепер проілюструємо, як прістосовується ринок до змін у попіті и пропонуванні в Різні часові періоді на графічних моделях. (Рис. 1.13)


  P

  S1

  P1 E2 E1

  P2 S0

  E0

  P0

  Dl

  Ds


  0 Q2 Q1 Q0 Q

  Мал. (1.13) Прістосування Сайти Вся до змін у пропонуванні [6, ст. 58]


  Початкова рівновага встановлюється в точці Е 0, рівноважна ціна Р 0. [7, ст. 57]

  Короткострокова крива Попит Ds є стрімкою, ПОКУПЦІ НЕ встігають адаптуватіся до змін у ціні та пропонуванні. Зі Зменшення пропонування крива S 0 зміщується у положення S 1. У коростроковому періоді точка рівновагі поступово переміщується вздовж короткострокової крівої Попит Ds до E 1. Оскількі крива Ds є й достатньо стрімкою, Попит нееластичності, ціна різко растет з Р 0 до Р 1, а ОБСЯГИ Попит скорочується незначна, з Q 0 до Q 1.

  З перебігом часу ПОКУПЦІ змінюють свои смакують, знаходять замінники даного товару. Довгострокова крива Попит Dl становится пологішою. Рівновага зміщується у точку Е 2 вздовж крівої пропонування S 1. При цьом ціна зніжується, з Р 1 до Р 2, а ОБСЯГИ Попит значний зменшується до Q 2.

  Отже, у короткостроковому періоді ціна різко растет, что штовхає спожівачів до заміщення дорогого товару Дешевше. Згідно, коли Споживачі поступово зменшуються Попит, ціна зніжується. Величина Попит змінюється в одному напрямку, но й достатньо Повільно. У довгострокову періоді Попит становится більш еластична, а крива Попит - більш похилилася.


  2. Способи визначення ступенів еластічності Попит и пропонування

  2.1 Способи визначення ступенів еластічності Попит


  Для вимірювання еластічності Попит за ціною найчастіше застосовується концепція дугової еластічності Попит.

  Дугова еластичність Попит характерізує відносну зміну величини Попит, зумовлену відносною зміною ціни на певній части крівої Попит, тобто на дузі.

  Візьмемо на крівій Попит две точки А і В, Які відповідають підвіщенню ціни від Р1 до Р2 та Зменшення величини Попит від Q 1 до Q 2.

  Р 1 - початкова ціна (до зміни); Р 2 - фактична ціна (после зміни); Q 1 - Початкове значення величини Попит (до Зміни ціни); Q 2 - Фактично значення величини Попит (после Зміни ціни).

  Відносна зміна у велічіні Попит візначається діленням фактічної різниці у величинах Попит, что спостерігається на відрізку между точками А і В - (Q 2 - Q 1), на Середнє значення между двома величинами Попит, что відповідають ЦІМ точкам ((Q 2 + Q 1) / 2). Аналогічно відносна зміна в ціні візначається діленням фактічної різниці в цінах, что спостерігається на відрізку между двома точками А і В - (Р 2 - Р 1), на Середнє значення ціни, что відповідає ЦІМ точкам, - ((Р 2 - Р 1) / 2).


  Фактична різніця у велічіні Попит

  Середнє значення у велічіні Попит

  Дугова еластичність Попит = Фактична різніця в ціні

  Середнє значення ціни


  або відповідно до прийнятя Позначення: [3, ст. 398]


  Q2-Q1 Q2-Q1

  Q2 + Q1 Q2 + Q1

  Ed = 2 = P2-P1

  P2-P1 P2 + P1

  P2 + P1

  2


  Например, ціна підвіщілася від 4 до 5 копійчаними одиниць, что спричинило Зменшення величини Попит на товар від 50 до 30 Умовний одиниць:


  30-50


  Ed = 30 + 50 = -2,25


  5-4


  5 + 4


  | Еd | = 2,25 [3, ст. 399]


  Дугова еластичність дает змогу візначіті «середнього» еластичність на дузі крівої Попит. Однако крива Попит має різну еластичність у Кожній своїй части. Тому для точного визначення Використовують концепцію точкової еластічності Попит.

  Точкові еластичність Попит характерізує відносну зміну величини Попит, обумовлених відносною зміною ціни в характерній точці крівої Попит. Для визначення точкової еластічності Попит застосовують формулу:


  Ed в точці А = ОР / РТ


  де О - початок координат;

  Р - ціна в характерній точці;

  Т - точка Перетин крівої Попит з віссю ціни. [3, ст. 400]

  Точкові еластичність Попит демонструє всі види еластічності Попит.Для АНАЛІЗУ вікорістаємо Кривий Попит у виде прямої Лінії (рис. 2.2) [3, ст. 401] Пріпустімо, что точка А розташована вищє середини крівої Попит. Ed в точці А = ОР2 / Р2Т. Оскількі ЗР 2> Р2Т, то / Ed в точці А більша за одиницю. Отже, Попит у точці А є еластичні, як и у всех точках, что знаходяться вищє від середини крівої Попит аж до Перетин ее з віссю ціни.

  Треба зауважіті, что нахил крівої Попит НЕ візначає его еластічності. Нахил крівої обчіслюється абсолютними величинами, а еластичність - відноснімі. Крива Попит є прямолінійною и має Постійний нахил у Кожній точці. Однако еластичність Попит в Кожній точці різна. Рух по крівій Попит зверху вниз засвідчує зниженя еластічності Попит від Еd = ∞ до Е d = 0.

  Відмінність зрозуміти нахил крівої попиту та его еластічності підтверджує и дугова еластичність Попит з постійною одінічною еластічністю. Крива Попит НЕ має постійного нахил на дузі АВ: нахил крівої збільшується в разі Зменшення величини Попит, однак по всій дузі АВ еластичність Попит є одінічною. Отже, Постійний нахил НЕ означає постійної еластічності, а незмінна еластичність НЕ означає незмінного нахил крівої Попит.

  І все ж таки еластичність та нахил крівої Попит пов'язані между собою. Если порівняті две криві Попит, что ма ють спільну точку, то більш еластичний буде та крива, яка має менший нахил. Крива D 1; є еластічнішою за криву D 2. [3, ст. 401]


  2.2 Способи визначення еластічності пропонування

  Концепцію еластічності Пропозиції за ціною застосовують в основном у формах дугової та точкової еластічності Пропозиції.

  Дугова еластичність Пропозиції характерізує спрічінену зміною ціни на товар у відсотках відсоткову зміну величини Пропозиції на певній части крівої Предложения, тобто на дузі. Для визначення дугової еластічності Пропозиції застосовуємо таку саму формулу, як для дугової еластічності Попит, з Єдиною поправкою, что Q - це величина Пропозиції, а не Попит:


  Q2-Q1 Q2-Q1

  Q2 + Q1 Q2 + Q1

  Es = 2 = P2-P1

  P2-P1 P2 + P1

  P2 + P1


  Залежних від абсолютного значення дугової еластічності пропонування розрізняють п'ять ее відів:


  1. | Es | > 1, пропозиція еластичний (рис. 2.4) (додаток Г)

  % ΔQs>%? Р

  2. | Es | <1, пропозиція нееластичності (рис. 2.5) (додаток Г)

  % ΔQs <%? Р

  3. | Es | = 1, пропозиція одінічно-еластичний (рис. 2.6) (додаток Г)

  % ΔQs =%? Р

  4. | Es | = 0, пропозиція абсолютно нееластичності (рис. 2.7) (додаток Г)

  % ΔQs = 0%? Р

  5. | Es | = ∞, пропозиція безмежно еластичний (рис. 2.8) (додаток Г)

  % ΔQs = ∞%? Р [3, ст. 406]


  Нагадаємо, что нельзя судити про еластичність Пропозиції, зважаючі на нахил крівої Предложения. Це Різні Поняття. За умови Es = 1 (рис. 2.6) (додаток Г) нахил крівої Предложения на дузі АВ растет за Збільшення величини Пропозиції, а еластичність є постійною.

  Если дугова еластичність Пропозиції дает нам Середнє значення еластічності (на окремий відрізку крівої S, тобто на дузі), то точне значення ми отрімуємо, застосовуючі точкових еластичність Пропозиції.

  Точкові еластичність Пропозиції характерізує зміну величини Пропозиції у відсотках, спрічінену відсотковою зміною ціни на товар у характерній точці крівої Предложения.

  Для визначення точкової еластічності Пропозиції вікорістовуємо Вже Знай формулу:

  Еs в точці А = ОР / РТ


  де О - початок координат;

  Р - ціна;

  Т - точка Перетин крівої Предложения з віссю ціни.

  Точка Т - це Мінімальна ціна, якої вімагають Виробники, дере чем смороду що-небудь запропонують на ринок.

  За точкової еластічності Пропозиції спостерігаємо три випадки:

  1) Е s> 1 (Крива S перетінає вісь ціни вищє качана координат);

  2) Е s = 1 (крива S проходити через початок координат);

  3) Е s <1 (Крива S перетінає вісь ціни нижчих качана координат).

  Випадок 1. Крива S1 перетінає вісь ціни вищє качана координат у точці Т1. Еластичність Пропозиції в будь-Якій точці крівої S1, например у точці А1, візначається:

  Еs в точці А1 = ОР1 / Р1Т1


  Оскількі ОР1> Р1Т1, то Еs> !. Отже, пропозиція еластичний як у точці А1, так и в будь-Якій точці крівої S1.

  Випадок 2. Крива S2 проходити через початок координат. Точка Т2 збігається з качаном координат. Еластичність Пропозиції в будь-Якій точці крівої S2, например в точці А2, візначається:

  Еs в точці А2 = ОР2 / Р2Т2


  Оскількі ЗР 2 = Р2Т2, то Еs = 1. Отже, пропозиція одінічно-еластичний як у точці А 2, так и в будь-Якій точці крівої S2. [3, ст. 401]

  Випадок 3. Крива S3 перетінає вісь ціни нижчих качана координат в точці Т3. Еластичність Пропозиції в будь-Якій точці крівої, например у точці А3 візначається:

  Еs в точці А3 = ОР3 / Р3Т3


  Оскількі ГРЗ <Р 3 Тз, то Е s <1. Отже, пропозиція є нееластичності як у точці А3, так и в будь-Якій точці крівої S3. Даній випадок є вінятковім: маємо від'ємне значення ціни. А це означає, что існують Виробники, Які Готові пропонуваті Деяк Кількість товару безплатно з метою привернути до себе споживача и швідше реалізуваті товар. [3, ст. 408]  3. Практичне! Застосування Теорії еластічності

  3.1 Практичне! Застосування Теорії еластічності в суспільстві

  Концепція еластічності має чісленні СФЕРИ практичного! Застосування. Однією з них є цінова стратегія продавців. Так, продавцям, результати ДІЯЛЬНОСТІ якіх пов'язані з ОБСЯГИ купівлі-продажу продукції, важліво візначіті, якові Ціну прізначіті, щоб отріматі Найбільший Виторг, Чи варто ее зніжуваті або підвіщуваті. Например, власник кінотеатру чи стадіону зацікавленій у встановленні оптімальної ціни на квитки, яка дозволити продати максимально їх Кількість и заповнити глядацькі місця. Сукупний Виторг продавців одночасно є видатки покупців, тому зв'язок между Показники еластічності и зміною ВИДАТКІВ представляет Інтерес для обох сторон.


  Р


  Р1 А

  - В

  Р2

  +

  Е

  Р3 - F

  Р4 + D


  0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

  Мал. 3.1. Взаємозв'язок между еластічністю Попит и видатки (Виторг) [6, ст. 59]


  Если Попит на товар еластичний (| Еd | > 1), то незначна зниженя ціни

  набагато збільшує видатки покупців (Виторг продавців). Це ілюструє графік на рис. 3.1. Сукупний Виторг обчіслюємо як TR = P * Q, на графіку це буде площа прямокутніків ЗР 1 А Q 1 і ОР 2 В Q 2. Малюнок показує, что Втрати Виторг від зниженя ціни з Р 1 до Р 2 (прямокутник зі знаком «мінус») значний Менші, чем Приріст Виторг від Збільшення ОБСЯГИ покупок з Q 1 до Q 2 (прямокутник зі знаком «плюс»). І навпаки, Підвищення ціни на еластичність підрізку крівої Попит прізведе до Зменшення Виторг.

  Отже, если Попит еластичний, ціна и Виторг змінюються у протилежних напрямку.

  У Нижній части крівої Попит, де Попит нееластичності | Еd | <1), зниженя ціни з Р 3 до Р 4 зменшує такоже и Виторг, тому что Втрати Виторг від зниженя ціни (прямокутник зі знаком «мінус») значний перевіщують Приріст Виторг від Збільшення ОБСЯГИ (прямокутник зі знаком «плюс»). Таким чином, если Попит нееластичності, Виторг и ціна змінюються в одному напрямку.

  У випадка одінічної еластічності в точці крівої Попит, | Еd | = 1, видатки покупців и Виторг продавців досягають максімальної величини.

  Проілюструємо зв'язок между еластічністю та сукупна Виторг продавців окремий таблицею. Например, нехай ціна и ОБСЯГИ Попит змінюються так, як подано у табліці 3.2.


  Табл. 3.2 Зв'язок между еластічністю та сукупна Виторг продавців

  Ціна

  (Р) грн.

  ОБСЯГИ Попит (Q)

  од. / тиждень

  Сукупний Виторг

  (ТR), грн.

  Лінійна еластичність Попит (Еd)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  5

  5

  4

  2

  8

  2

  3

  3

  9

  1

  2

  4

  8

  0,5

  1

  5

  5

  0,2


  У колонках 3 і 4 обчислено Сукупний Виторг и показатели лінійної еластічності за кожної Зміни ціни. Як видно з табліці и графіка (рис. 3.9), найбільшім є Виторг в точці, де Показник еластічності дорівнює одиниці, а ціна товару ставити 3 грн.

  Теорія еластічності и прістосування Сайти Вся такоже має важліве практичне значення для АНАЛІЗУ и прогнозування НАСЛІДКІВ Зміни ринкового умів.

  Например, если через посуху очікується СКОРОЧЕННЯ пропонування будь-которого СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО продукту на світовому прайси, то для визначення впліву цієї події на Світову Ціну товару можна зобразіті криві фактичного Попит и пропонування, а потім розрахуваті їх зміщення и візначіті зміну рівноважної ціни.

  Ще один важлівій аспект! Застосування Теорії еластічності - визначення НАСЛІДКІВ державного втручання у Ціноутворення.

  Так, у разі відхилення цен від рівноважніх внаслідок державного регулювання величини дефіцітів та надлішків, что вінікають в результате цього, прямо залежався від еластічності попиту та пропонування. Чим Менш еластичні є Попит и пропонування, тім меншими будут величини дефіціту и надлишком. І навпаки, чим більш еластична є Попит и пропонування, тім більшімі віявляються розміри дефіціту и надлишком.

  Чи не найважлівішою сферою практичного! Застосування Концепції еластічності є політика оподаткування.Звичайний вважають, податки сплачують ті, на кого смороду покладені законодавчий. Поширення такоже є думка, что сплата податку (податковий Тягар) Цілком перекладається на кишеню споживача. Альо це не так. І Урядова політика оподаткування винна враховуваті, хто самє - продавці чи ПОКУПЦІ будуть основними платниками податку.

  Юридичне визначення платника податків - продавця або покупця - зовсім не впліває на економічний Розподіл податків. Податкове НАВАНТАЖЕННЯ несуть обидвоє суб'єкти Сайти Вся. Розподіл податкового тягара между покупця и продавця візначається відносною еластічністю Попит и пропонування. [6, ст. 61]

  Если Попит на товар відносно нееластичності порівняно з пропонування, більшу часть податкового тягара будут нести Споживачі, менше часть будут доповідна продавці. При цьом зниженя ціни пропонування Р s від уровня початкової рівноважної Р 0 є меншим, чем Підвищення ціни Попит Р d. Такий Розподіл податкового тягара характерний для акцизного податку на бензин, алкоголь.

  І навпаки, если Попит на товар є еластічнішім за его пропонування, і встановлення податку більшу часть податкового тягара будут нести продавці, а менше часть - Споживачі. При цьом зниженя ціни пропонування Р s від уровня початкової рівноважної Р 0 є більшім, чем Підвищення ціни Попит Р d.

  Частки податкового НАВАНТАЖЕННЯ, что пріпадають на продавши и покупців, могут буті візначені аналітично.

  Податковий Тягар покупців (Т D):

  Т D = (P * 1 - P * 0) * Q * 1,


  де P * 1 = Р d.

  Податковий Тягар продавців (T S):


  T S = (P * 0 - P S)


  Нарешті, проаналізуємо Розподіл вигоди від Надання виробникам субсидії. Більшу часть вигоди від субсидії отримуються Споживачі, если Попит на товар відносно нееластичності порівняно з пропонування, менше часть вигоди отримуються Виробники. При цьом Підвищення ціни пропонування Р s від уровня початкової рівноважної P * 0 меншим, чем зниженя ціни Попит Р 0. [6, ст. 62]

  І навпаки, если Попит на товар еластічнішій за его пропонування,

  то більшу часть вигоди здобути Виробники, а менше часть - Споживачі. При цьом Підвищення ціни пропонування Р s від уровня початкової рівноважної P * 0 є більшім, чем зниженя ціни Попит P d.

  Площі, Які відповідають частко вигоди від субсидії спожівачів и віробніків, «поміняліся місцямі» порівняно з відповіднімі частко податкового тягара, оскількі у випадка оподаткування Р d> Р s, а у випадка Надання субсидії, навпаки, Р s> Р 0.

  Частки вигоди від Надання субсидії, что пріпадають на спожівачів и віробніків, могут буті візначені аналітично.

  Вигода спожівачів (В d): У d = (P * 0 - P * 1) * Q * 1


  де P * 1 = Р d.

  Вигода віробніків (В s): У s = (Р s - P * 0) * Q * 1


  Отже, Розподіл вигод від субсідій между споживача та виробника, так cамо як и Розподіл податкового тягара, визначаються відносною еластічністю Попит и пропонування.

  3.2 Практичне значення Теорії еластічності в податковій політіці держави

  Теорія еластічності такоже має важліве значення для визначення економічної політики підприємства та держави. Розглянемо на прікладі податкової політики держави. Пріпустімо, что в стране підвіщено ставку податку на Доданий ВАРТІСТЬ. Це прізведе до зростання цен проти попередня ПЕРІОДУ, что рівнозначно зміщенню крівої Предложения S1 вгору до уровня S2.

  Підвищення податку на Доданий ВАРТІСТЬ зумов Зменшення виграш як споживача, так и виробника. Сума податку розподіляється между виробника и Споживача, а такоже Включає податковий Тягар. Величина последнего формується за рахунок Зменшення платоспроможної кількості населення и зниженя виробничих потужного предприятий. При цьом еластичність має велике значення для розрахунку: якові часть податку сплачують Виробники, а якові Споживачі.

  При еластичності попіті більша частина податку сплачується виробника, тому что Споживачі будут намагатіся збільшити споживання товарів-субстітутів. При нееластичності попіті більшу часть податку сплачують Споживачі, оскількі їм Важко Изменить структуру споживання через обмеженість замінніків.

  І навпаки, если еластичний пропозиція, то більшу часть податку сплачують Споживачі, тому что Виробники могут перепрофілюваті свои виробничі потужності на виготовлення Іншого товару чи послуги. У випадка нееластічності Пропозиції (й достатньо короткий период часу) переорієнтація ресурсов здійснюється Повільно, або ее здійсніті Неможливо, тому більш за все від податку страждають Виробники. [6, ст. 63]  Висновки та пропозиції

  Еластичність показує чутлівість попиту та пропонування до змін у ціні даного товару, цінах других товарів чи доходи. Для Попит розрізняють еластичність за ціною та еластичність за неціновімі факторами - Перехресних еластичність та еластичність за доходом.

  Коефіцієнт еластічності візначається як відношення процентної Зміни ОБСЯГИ Попит на товар до процентної Зміни ціни даного товару, доходу споживача, цен других товарів.

  Показник лінійної еластічності візначає процентну зміну ОБСЯГИ Попит в точці. Показник дугової еластічності застосовується для вимірювання еластічності Попит в центральній точці інтервалу на Певної відрізку крівої Попит.

  Залежних від значень коефіцієнтів цінової еластічності розрізняють еластічні та нееластічні Попит и пропонування та Попит и пропонування з одінічною еластічністю. Існують два ГРАНИЧНІ випадки - абсолютно еластичний та абсолютно нееластичності погину и пропонування.

  Між Показники цінової еластічності Попит, видатки покупців и Виторг продавців існує зв'язок: за еластичність Попит цен, и Виторг змінюються у протилежних напрямки, за нееластичності Виторг и ціна змінюються в одному напрямку. Виторг продавців досягає максимуму, если цінова еластичність Попит дорівнює одиниці.

  Перехресних еластичність Попит и пропонування характерізує чутлівість спожівачів и віробніків одного товару до Зміни ціни Іншого товару. Еластичність Попит за доходом вімірює чутлівість ОБСЯГИ Попит до змін у доходах спожівачів.

  Еластичність Попит и пропонування візначається багатьма факторами, среди якіх визначальності є фактор часу. Еластичність Попит, як и еластичність пропонування, є віщою у довгострокову періоді порівняно з короткостроковім. Це означає, что Зміни Попит и пропонування у короткостроковому періоді прізводять до значних змін у ціні и незначна змін в обсязі продукції. У довгострокову періоді коливання Попит и пропонування спричиняють Менші Зміни у ціні и більші - у кількості продукції.

  Теорія еластічності Попит и пропонування мас важліве практичне значення для АНАЛІЗУ и прогнозування цінової стратегії продавців, динаміки Сайти Вся, НАСЛІДКІВ державного регулювання цен та оподаткування товарів.  Список використаної літератури


  1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка. - К .: «Знання», 2007. - 677 ст.

  2. Білозір Л.В. Попит та пропозиція. // Економіка АПК. - 2005. №9 ст. 125-129

  3. Ватаманюк З. Економічна теорія и Мікроекономіка. К .: «Видавничий дім альтернативи», 2001. - 419 ст.

  4. Величко О.М. Регулювання грошової Пропозиції. // Банківська справа. - 2001. №2. ст. 26-31.

  5. Задоя А.О. Мікроекономіка. К .: «Знання», 2001. - 176 ст.

  6. Косік А.Ф. Мікроекономіка. - К .: «Центр навчальної літератури», 2004. - 415 ст.

  7. Кудряшов В.П. Бюджетна резолюція: пропозиція з удосконалення. // Фінанси України. - 2006. №12. ст. 21-36.

  8. Павлюк І.О. Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів та пропозиції. // Бухгалтерський облік та аудит. - 2000. №6. ст. 40-56.

  9. Петрик О. Структурна модель механізму монетарної політики в Україні. // Вісник національного банку України. - 2006. №3. ст. 12-20.

  10. Приймак О. Україна: аспекти праці. - К. «Праця». - 2001. №9. ст. 4.

  11. Пустовойт О. Внутрішній ринок України. // Економіка України. - 2007. №3. ст. 52-59.

  12. Ріпак О. Економічне зростання. // Фінанси України. - 2007. №9. ст. 54-57.

  13. Сігайов. О. Модель Сукупний Попит. // Фінанси України. - 2008. №7. ст. 34-41.

  14. Фомішіна В. Споживчий елемент Сукупний Попит як Чинник економічного зростання. // Банківська справа. - 2006. №5-6. ст. 74-78.

  15. Федько О.А. Ринок праці: Попит и пропозиція. // Зоря Полтавщини. - 2000. ст. 1.

  16. Харазашвілі Ю. Математична модель сукупної проопозіції. // Банківська справа. - 2003. №3. ст. 60-72.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Еластичність попиту та пропонування, способи ее визначення та! Застосування в практике господарської діяльності підприємства

  Скачати 55.01 Kb.