• В тому числі на
 • 2соціально- культурні заходи
 • Дефіцит = (запозичення - погашення боргу) + зменшення залишків ліквідних фінансових коштів.


 • Дата конвертації02.07.2018
  Розмір12.06 Kb.
  Типреферат

  Скачати 12.06 Kb.

  Фінансова наука 3

  Вступ

  Фінансова наука, досліджуючи грошові відносини, ставить перед собою завдання вирішення питань, найбільш ефективного управління обмеженими грошовими ресурсами протягом певного періоду часу. Це пов'язано з тим, що формування доходів і необхідність їх використання найчастіше не збігаються за часом. При цьому у одних об'єктів господарської діяльності, територій, домашніх господарств виникають надлишки (профіцити), а в інших, навпаки, їх не вистачає, і виникає дефіцит.

  теорія

  Державні фінанси- це єдиний комплекс фінансової операції, за допомогою яких вони акумулюють кошти і здійснюють грошові витрати.

  Особливості державних фінансів

  ознаки

  Особливості

  1. Функції державних фінансів

  1.1.Осуществленіе держ. Політики, пов'язаної з реалізацією 4-х блоків завдань.

  1.2.Забезпечення колективного споживання, а не отримання комерційного прибутку.

  2. Структура держ. фінансів.

  Можуть кваліфікуватися за двома основними ознаками:

  Структура орг. Державного бюджетної системи унітарного типу (загальнонаціональний, муніципальний)

  Бюджетна система федеративної держави (федеральний бюджет, регіональний бюджет)

  3. Джерела формування

  державні фінанси

  бюджетні фінанси

  (Податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталообіг, офіційні трансферти)

  Позабюджетні фінанси:

  * Обов'язкові відрахування

  * Доходи від власної комерційної діяльності

  * Добровільні надходження

  *% По кредитах, позиках та іншим фінансовим операціям

  Державні фінанси - це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні органів державної влади, які акумулюються в бюджетних і позабюджетних фондах за рахунок відрахувань різного виду сплачуваних виплат, установами та організаціями і націлені на реалізацію завдань

  і забезпечення колективного споживання, а не комерційної діяльності.

  Державний бюджет - це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні державної влади для реалізації їх цільових функцій.

  Функції державного бюджету

  1. * Межсекторіальний

  * Міжгалузевий

  * Міжтериторіального (ВВП)

  2. Для вирівнювання соціально - економічного розвитку економіки.

  3. Проведення зовнішньої політики.

  4. Фінансування політики з урахуванням довгострокових інтересів держави.

  Фінансова (Бюджетна) діяльність грунтується на використанні вторинних фінансів держави, які утворюються в результаті подальшого розподілу за допомогою фіскальної (казенної) політики

  Слід зазначити, що фіскальна політика являє собою сукупність фінансових заходів держави з регулювання урядових витрат і доходів, які можуть змінюватися в залежності від стратегічних завдань.

  Сучасна фіскальна політика включає прямі і непрямі методи регулювання.

  За допомогою непрямих методів здійснюється вплив на фінансові можливості виробників товарів і розміри споживчого попиту, за допомогою системи оподаткування.

  До прямих відносяться способи бюджетного регулювання, заснованого на розподілі бюджетних коштів на забезпечення розширеного відтворення, стимулювання інноваційної діяльності, проведення структурної політики і ін.

  Тому бюджет держави може розглядатися як найбільший грошовий фонд країни, який має особливості в джерелах доходи і напрямах витрати фінансових ресурсів:

  бюджет

  Прибутки витрати

  Дохідна частина бюджету утворюється за рахунок основних видів надходжень:

  - прибуткового податку;

  - податку на прибуток кампаній;

  - податків на предмети споживання;

  - внесків на соціальне страхування;

  - акцизів;

  - Митних зборів.

  Другою складовою частиною бюджету є витрати, які реалізують фінансування основних потреб уряду.

  Динаміка витрат консолідованого бюджету РФ за 1992-2002гг.

  одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

  1994

  1995

  1998

  1999

  2002

  Витрати, всього

  В тому числі на:

  Трл.р.

  6,0

  %

  100

  Трл.р.

  230,4

  %

  100

  Трл.р

  486,1

  %

  100

  Трл.р

  842,1

  %

  100

  Трл.р.

  1258,0

  %

  100

  Трл.р.

  3422,3

  %

  100

  1поддержку окремих галузей економіки

  2,1

  35

  64,0

  27,7

  136,0

  27,9

  166,4

  19,7

  220,5

  17,4

  728,4

  21,2

  2соціально- культурні заходи

  1,4

  23,3

  55,7

  24,1

  129,1

  26,5

  245,7

  29,1

  367,0

  29,1

  1358,5

  39,6

  3. державне управління

  0,35

  5,8

  18,1

  7,8

  39,1

  8,0

  76,5

  9,0

  120,9

  9,6

  389,4

  11,3

  4Національную оборону

  0,86

  14,3

  28,5

  12,3

  49,6

  10,2

  65,1

  7,7

  115,6

  9,1

  295,4

  8,6

  5.международную діяльність

  0,42

  7,0

  5,0

  2,1

  27,3

  5,6

  17,6

  2,0

  59,1

  4,6

  34,2

  0,9

  6 інші витрати

  0,9

  15,0

  59,1

  25,6

  57,7

  11,8

  75,2

  8,9

  78,6

  6,2

  131,5

  3,8

  На підставі даної таблиці можна виділити шість основних напрямків витрачання фінансових ресурсів держави, процентне співвідношення яких в загальному обсязі витрат може змінитися в залежності від стратегічних установок уряду.

  За останні роки відбулися істотні структурні зрушення у видатковій частині державних бюджетів:

  - зниження питомої ваги витрат, пов'язаних з обороною;

  - збільшення витрат, що сприяють забезпеченню стійкого економічного зростання;

  - відносна стабілізація витрат, спрямована на соціальний розвиток.

  При цьому розширення бюджетного фінансування по всьому спектру завдань призводить до перебільшення витрат можливостям бюджету (точніше до його дохідної частини), як наслідок, дефіциту бюджету:

  роки

  1990

  тисячу дев'ятсот дев'яносто один

  одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дві

  +1993

  1994

  1995

  1996

  1 997

  1998

  1999

  Доходи консолідованого бюджету РФ, в млрд. Р.

  159,5

  310,0

  5,3

  49,7

  172,4

  437,0

  558,5

  686,8

  711,6

  1213,6

  Витрати консолідованого бюджету РФ в млрд.р.

  151,0

  347,6

  6,0

  57,7

  230,4

  486,1

  652,7

  842,1

  859,5

  1258,0

  Профіцит (дефіцит), млрд.р.

  8,0

  -37,6

  -0,64

  -7,9

  -65,5

  -49,1

  -94,2

  -155,3

  -127,9

  -44,4

  При цьому дефіцит бюджету носить циклічний характер, він наростає в період кризи і депресії, знижується (набуває форму профіциту) - в фазах очікування і підйому.

  Для покриття бюджетного дефіциту можуть використовуватися такі джерела:

  - грошова емісія;

  - розширення спектру податкових надходжень;

  - різні форми кредитів, які формують зовнішній і внутрішній борг (! В сумі державний борг!).

  Наростання державного боргу має ряд негативних наслідків:

  1) збільшення частки коштів бюджету, які йдуть на його погашення;

  2) зниження коштів, що йдуть на забезпечення розширеного воспроизводств і соціальний розвиток;

  3) широкий продаж державних цінних паперів призводить до підвищення процентних ставок і збільшення питомої ваги держави на ринку позикових капіталів.

  Статистичні данні

  Дефіцит (або перевищення доходів над витратами) державного бюджету обчислюється як сума доходів і отриманих трансфертів за вирахуванням суми витрат «кредитування мінус погашення».

  Загальний обсяг фінансування дефіциту (профіциту) дорівнює величині дефіциту (профіциту) з протилежним знаком. З точки зору фінансування дефіциту він може бути визначений як:

  Дефіцит = (запозичення - погашення боргу) + зменшення залишків ліквідних фінансових коштів.

  В результаті накопичення бюджетного дефіциту утворюється державний борг.

  Державний борг, з точки зору статистики можна визначити як неоплачена сума офіційно визнаних прямих зобов'язань установ державного управління перед іншими секторами економіки і рештою світу, яка утворилася в результаті операцій в минулому і повинна бути погашена за допомогою операцій цих установ в бедующем або переоформлена на безстроковий борг.

  У державний борг не включається внутрішньо- і міжструктурні борги різних підсекторів державного управління, для яких складається статистика, зобов'язання органів грошово - кредитного регулювання, пов'язані з емісією готівкових грошових коштів, і інші зобов'язання цих органів