• Кафедра фінансів та банківської справи
 • Курсова робота
 • Зміст
 • 2 Фінансові джерела санації підприємств
 • 3. Механізм санації та економіко-правові аспекти
 • Вступ


 • Дата конвертації31.05.2017
  Розмір159.99 Kb.
  ТипКурсова робота

  Скачати 159.99 Kb.

  Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок Здійснення

  Міністерство освіти и науки України

  Хмельницький національний університет

  Кафедра фінансів та банківської справи

  Курсова робота

  Фінансова санація підприємств: сутність, роль, джерела та порядок Здійснення

  студент групи

  М.П. Зварич

  2008

  Зміст

  Вступ

  1 Сутність Фінансової санації підприємств та порядок ее проведення

  1.1 Економічна Сутність санації підприємств, класична модель Фінансової

  санації

  1.2 Принципи управління фінансовою санацією підприємств, складання та погодження плану Фінансової санації підприємств

  1.3 Вітчизняний та зарубіжній досвід фінансового оздоровлення підприємств

  2 Фінансові джерела санації підприємств

  2.1 Внутрішні та Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

  2.2 Державна фінансова підтримка санації підприємств

  3. Механізм санації та економіко-правові аспекти

  3.1 санація Шляхом реорганізації, санаційній аудит та баланс

  3.2 санація підприємств України через создания промислово ФІНАНСОВИХ груп у системе державного регулювання економіки

  Висновки

  Практичне завдання (варіант 14)

  Перелік ПОСИЛАННЯ

  Додатки

  Вступ

  В даній курсовій работе ми розглянемо питання санації підприємства, его оздоровлення та реорганізацію. Метою роботи є Розгляд та Вивчення економічної сутності санації підприємств; Принципів управління фінансовою санацією підприємств; Вивчення внутрішніх та зовнішніх джерел Фінансової санації; визначення механізму санації та економіко - правові аспекти; санаційного аудиту та бюджету.

  Завдання курсової роботи на тему фінансова санація підприємств: сутність, роль, джерела та порядок Здійснення є:

  • визначення Сутність Фінансової санації підприємств та порядок ее проведення;

  • Розгляд Принципів управління фінансовою санацією підприємств;

  • Розкрити питання относительно вітчізняного та зарубіжного досвід у фінансового оздоровлення підприємств;

  • дати Поняття та Розглянуто фінансові джерела санації підприємств, внутрішні та Зовнішні;

  • Розкрити питання державної Фінансової ПІДТРИМКИ санації підприємств;

  • візначіті Механізм санації та економіко - правові аспекти;

  • Розглянуто санацію Шляхом реорганізації;

  • дати визначення санаційного аудиту та бюджету

  У процесі становлення ринкового отношений в Україні всі ланки Фінансової системи опінію у глібокій кризі. На межі банкрутства перебуває сегодня много підприємств, Які НЕ ма ють змогі Вчасно Виконувати свои Зовнішні та внутрішні зобов'язання. Існування будь-якої незамкнутої системи предполагает Постійний Вплив на неї зовнішніх чінніків та реагування системи у відповідь на їх дію. Наслідком цього є зміна впліву зовнішніх чінніків на систему, яка змушує Останню знову корігуваті свои Дії. Перманентність такого процесса змінює саму систему, переводячі ее з одного стану дінамічної рівновагі в Інший. Здатність своєчасно, адекватно и в повній мірі збалансуваті Зовнішні об'єктивні Чинник внутрішнімі важеля системи Забезпечує ее подалі Функціонування, створює саму можлівість Існування даної системи. Розвиток економічної системи будь-которого Суспільства всегда супроводжується нерівномірнім розвитку ее складових та необхідністю їх збалансування. Результатом таких суспільніх процесів є Виникнення и чергування періодів піднесення та спаду економіки. У свою черга, Такі коливання, коливання цілої системи, що не могут НЕ впліваті на СКЛАДОВІ цієї системи. Діалектичний зв'язок макро- та мікрорівнів (вся економічна система та окремий суб'єкт господарювання) візначає наявність таких вплівів та характерізує їх. Такий підхід дозволяє поясніті характер життєвого циклу підприємства. життєвий цикл підприємства Включає в себе ряд етапів: Виникнення, становлення, піднесення (розвиток), вища точка, спад, ліквідація (Реорганізація). Тому управління процесом розвитку підприємства зводу до управління шкірних етапом життєвого циклу підприємства. При цьом характерною особлівістю такого підходу є ті, что управління шкірних етапом Включає в себе елементи Антикризове управління (Аджея крізові ситуации могут вінікаті на всех стадіях життєвого циклу підприємства), но безпосередно реалізація санаційного механізму в повній мірі почінається лишь на останньому.Основною особлівістю кри є ті, что вона Несе в Собі потенційну загроза руйнації самой системи. Криза представляет собою ситуативну характеристику будь-которого суб'єкта, яка є наслідком невізначеності в его зовнішньому та внутрішньому оточенні. Цей факт ілюструє діалектичний Взаємозв'язок кри та невізначеності, а в Економічній сфере - кри та економічного ризики діяльності підприємства. Саме рівень економічного ризики діяльності підприємства в значній мірі детермінує з'явиться в Майбутнього та глибино Фінансової кризиса (управління ризико дает можлівість Підприємству избежать кризових явишася або значний послабіті їх Вплив и Наслідки, тобто Здійснювати антикризове управління).

  Фінансова криза - це розбалансування системи «підприємство» та обмеженість впліву его керуючої ланки через фінансові отношения на Відновлення стійкої рівновагі. Наслідкамі кризових явіщ на підприємстві, як правило, є его неплатоспроможність та банкрутство, діяльність его в непрібутковій зоне, Відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного Функціонування. З позіції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства - це неспроможність его Здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої ДІЯЛЬНОСТІ, нездатність Виконувати свои боргові зобов'язання. Зрозуміло, что неодмінною умів оздоровлення вітчізняної Фінансової системи є санація суб'єктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ. Лише в такому разі можна буде відновіті Платоспроможність и прібутковість ОСНОВНОЇ масі платників податків, а отже, оздоровіті державну фінансову систему. Водночас оздоровлення економіки значний мірою Залежить від своєчасної та якомога безболіснішої ліквідації (реорганізації) неефективно виробничих структур, Які НЕ лишь НЕ поповнюють бюджету держави, а й потребують ее постійної Фінансової ПІДТРИМКИ. Поглиблення комплексний аналіз операційної, Фінансової та інвестіційної діяльності підприємства дозволяє оцініті перспективи розвитку, внутрішні резерви мобілізації ФІНАНСОВИХ ресурсов, возможности Залучення інвесторів та Досягнення прібутковості у Майбутнього. Це є передумови Вибори найбільш дієвіх ЗАХОДІВ по відновленню платоспроможності боржника та розробки програми санації.

  На мнение авторів О.О. Терещенка и А.М. Поддєрьогіна, фінансову кризу на підприємстві характеризують три основні параметри: вид кризиса, Глибина (фаза) кри, джерело крізової ситуации.

  Актуальність цієї проблематики підсілюється Прийняття Закону України - «Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом», что регулює питання Фінансової санації та банкрутства підприємств.

  Виведення одних вітчізняніх підприємств з Фінансової кри та Ефективне! Застосування ліквідаційніх процедур до других ускладнюється дефіцітом теоретико-методичного забезпечення процесів санації (ліквідації) та відсутністю кваліфікованіх фахівців у сфері управління санацією.

  1. Сутність Фінансової санації підприємств та порядок ее проведення

  1.1 Економічна Сутність санації підприємств, класична модель Фінансової санації

  Найдієвішім засоби Запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. Термін «санація» перекладається з латінської як оздоровлення, відужання. Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, спрямованостей на Досягнення чи Відновлення платоспроможності, ліквідності, прібутковості и конкурентоспроможності підприємства-боржника у довгострокову періоді. Тобто санація - це сукупність усіх можливіть ЗАХОДІВ, Які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

  Для повнішого Розкриття змісту санації слід конкретізуваті види ЗАХОДІВ, Які проводяться у межах фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.Метою Фінансової санації є покриття потокової збитків та Усунення причин їх Виникнення, поновлених або Збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, СКОРОЧЕННЯ всіх видів заборгованості, Поліпшення Структури оборотного капіталу та формирование ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов необхідніх для проведення санаційніх ЗАХОДІВ виробничо-технічного характеру. Особливе місце у процесі санації посідають заходи фінансово-економічного характеру, Які відбівають фінансові отношения, что вінікають у процесі мобілізації та использование внутрішніх и зовнішніх ФІНАНСОВИХ джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації могут буті кошти, залучені на условиях позики або на условиях власності за, на поворотній або безповоротній Основі.

  Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані самперед з модернізацією та оновленням виробничих ФОНДІВ, зі Зменшення простоїв та підвіщенням рітмічності виробництва, СКОРОЧЕННЯ технологічного годині, поліпшенням якості продукції та зниженя ее собівартості, Вдосконалення асортименту продукції, что віпускається, Пошук та мобілізацією санаційніх резервів у сфері виробництва. Оскількі санація підприємства пов'язана, як правило, зі скороченню Зайве персоналу, велике значення ма ють санаційні заходи СОЦІАЛЬНОГО характеру. Особливо це стосується фінансового оздоровлення підприємств-гігантів або підприємств-міст. Саме тому слід вести помірковану політику звільнення у взаємозв'язку Із реалізацією СОЦІАЛЬНОГО плану проекту санації. Тут могут буті передбачені Такі заходи, як создания та фінансування системи перепідготовкі кадрів, поиск и пропозиція альтернативних робочих Місць, додаткові виплати з Безробіття, Надання звільненім Працівникам позик ТОЩО.

  Санацію підприємства проводять у трьох основних випадки:

  - до Порушення кредиторами справи про банкрутство, если предприятие звертається до зовнішньої допомоги у спробі війт з кризового стану;

  - если предприятие, звернувши в арбітражний суд Із заявив про банкрутство, одночасно предлагает умови своєї санації (характерно для державних підприємств);

  - если решение про проведення санації винос арбітражний суд на основе одержаних пропозіцій задовольніті вимоги кредіторів до боржника и Виконати его зобов'язання перед бюджетом.

  В Україні спостерігають реальні Спроба создать правову и методологічну бази для проведення санації и реструктуризації підприємств. Постановив Кабінету міністрів України (КМУ) від 8.02.1994 Затверджено «Положення про порядок проведення санації державних підприємств» (для підприємств недержавної форми власності за це положення мас рекомендаційній характер). 30 червня 1999р. БУВ чинний Закон України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом", что регулює питання Фінансової санації та банкрутство підприємств. Надзвичайно великим досягнені закону слід вважаті законодавчо Врегулювання цілого спектра зрозуміти и ЗАХОДІВ, Які розкривають суть и Зміст Дій относительно Відновлення господарської та Фінансової жіттєздатності залежних від масштабів кризового стану підприємства и умови Надання Йому зовнішньої допомоги віділяють два види санації:

  - без Зміни статусу юридичної особи; таку санацію здійснюють з метою Усунення неплатоспроможності підприємства, если его кризовий стан - ТИМЧАСОВЕ явіще;

  - зі зміною статусу юридичної особи підприємства; ця форма санації має Назву реорганізації підприємства и предполагает Здійснення процедур Зміни форми власності за, організаційно-правових форм ДІЯЛЬНОСТІ та ін .; реорганізацію підприємства проводять при его Глибока кризовому стані.

  Пропоноване визначення санації унаочнює рис. 1.1.

  Типи санаційніх ЗАХОДІВ


  Соціальні

  Організаційно- правові

  виробничо- технічні

  Фінансово- економічні

  Формування ФІНАНСОВИХ ресурсов

  Поліпшення Структури Капіталу

  Конкурентно-спроможність
  СКОРОЧЕННЯ заборгованості

  Плато-спроможність

  Покриття потокової збитків

  Відновлення, Збереження ліквідності

  Відновлення, Досягнення прібутковості


  Малюнок 1.1 Економічний Зміст Поняття «санація»

  Тобто санація - це сукупність усіх можливіть ЗАХОДІВ, Які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення. Санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та СОЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, спрямованостей на Досягнення чи Відновлення платоспроможності, ліквідності, прібутковості и конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгострокову періоді. Для повнішого Розкриття змісту санації слід конкретізуваті види ЗАХОДІВ, Які проводяться в межах фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання. Санація підприємства за Зміни статусу юридичної особи может проходити у таких формах:

  - погашення Боргу підприємства за рахунок коштів бюджету; у такій форме сануються лишь Державні підприємства;

  - погашення Боргу підприємства за рахунок цільового кредиту Здійснює, як правило, комерційний банк, что Обслуговує підприємство, после намагаються аудиту его ДІЯЛЬНОСТІ;

  - переадресування Боргу на іншу юридичним особам; юридичною особою у цьом випадка может буті будь-яке підприємство, что виявило бажання взяти участь у санації підприємства-боржника; умови переведення Боргу обумовлюються угідь, однак, для перекладу винна буті згода кредитора;

  - випуск облігацій (або других Боргова ЦІННИХ ПАПЕРІВ) під гарантію санатора; таку форму санації Здійснює комерційний банк, что Обслуговує підприємство у випадка, коли Надання прямого банківського кредиту Неможливо. Цілісній погляд на етапи проведення фінансового оздоровлення окремий підприємства представляет собою так кличуть входити «класична модель санації» [6, с.28], яка широко вікорістовується як основа для розробки механізму Фінансової санації суб'єктів господарювання у странах з розвинення ринковий економікою. Відповідно до класичної моделі санації підприємств (рис. 1.2), процес фінансового оздоровлення підприємства почінається з Виявлення причин Фінансової кризиса.

  Наступний етапом санації є проведення причинно-наслідкового АНАЛІЗУ Фінансової кризиса, на підставі которого визначаються Зовнішні и внутрішні фактори кризиса, вид кризиса, ее глибінь та якість фінансового стану фірми. З урахуванням результатів АНАЛІЗУ робиться Висновок про санаційну спроможність підприємства, доцільність чи недоцільність санації.

  Підприємство укрізовому стані  Аналіз причин Виникнення крізової ситуации (причино наслідковій аналіз)


  Заходи для ліквідації: на добровільній Основі; примусове методами

  Негайні першочергові заходи для санації

  санація санація


  ні Так

  Визначення цілей санації  Формування стратегії санації  Розробка санаційніх ЗАХОДІВ  програма санації


  проект санації


  Реалізація, коордінація й нагляд


  Малюнок 1.2 Класична модель санації

  Если виробничий Потенціал підприємства зруйновано, ринкі збуту продукції втрачено, структура балансу незадовільна, то пріймається решение про консервацію та ліквідацію підприємства. В ІНШОМУ разі санація підприємства означатіме відстрочку в часі ліквідації підприємства. У випадка, если предприятие має реальну можлівість Відновлення платоспроможності, ліквідності та прібутковості, володіє достаточно підготовленім управлінськім персоналом, Рінк збуту, то пріймається решение про розробка санаційної Концепції з метою проведення фінансового оздоровлення. Санаційні заходи організаційно-правового характеру спрямовані на Вдосконалення організаційної Структури підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, Підвищення якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних виробничих структур, Поліпшення виробничих СТОСУНКІВ между членами трудового колективу ТОЩО. У цьом контексті розрізняють два види санації:

  - зі збереженням існуючого юридичного статусу підприємства-боржника;

  - зі зміною організаційно-правової форми та юридичного статусу санованого підприємства.

  Добровільна ліквідація підприємства-боржника - це процедура ліквідації неспроможності підприємства, яка здійснюється поза Судовими органами на підставі решение власніків або догоди, укладеної между власниками даного підприємства та кредиторами и під контролем кредіторів. Примусове ліквідація підприємства - це процедура ліквідації неспроможності підприємства, яка здійснюється за рішенням арбітражного суду (як правило, у процесі провадження справи про банкрутство). У разі, если предприятие має реальну можлівість відновіті Платоспроможність, ліквідність та прібутковість, володіє достаточно підготовленім управлінськім персоналом, Рінк збуту товарів, виробництво продукції відповідає пріорітетнім напрямку економіки країни, то пріймається решение про розробка санаційної Концепції з метою проведення фінансового оздоровлення з одночаснім визначенням цільовіх орієнтірів. Чим Ранее на санаційно спроможному підприємстві розпочнеться санація, тим більші шанси на ее кінцевій успіх. У разі Прийняття решение на Користь санації слід здійсніті невідкладні заходи относительно Поліпшення ліквідності, платоспроможності підприємства та оптімізації Структури Капіталу в БІК Зменшення пітомої ваги кредіторської заборгованості. Окремим аналітічнім блоком у моделі є формирование стратегічніх цілей та тактики проведення санації. При візначенні цілей санації слід враховуваті, что Кожне підприємство має обмежені ресурси та возможности збуту продукції. Головного стратегічною метою санації є Відновлення ефектівної діяльності підприємства в довгострокову періоді. Для Досягнення цієї мети слід узгодіті тактічні цілі, а самє Сфера діяльності, асортимент продукції та ее спожівачів, основні виробничі Цільові показатели, соціальні цілі. При досягненні консенсусу относительно тактичних цілей между сторонами відповідальнімі за Прийняття решение, можна досягнуть головної стратегічної мети санації.

  У рамках АНАЛІЗУ здійснюється експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства, аналізуються его Сильні та слабкі сторони. На підставі результатів причинно-наслідкового АНАЛІЗУ, согласно з класичності моделлю санації, робиться Висновок про санаційну спроможність підприємства, доцільність чи недоцільність санації відповідної господарської одиниці. Если виробничий Потенціал підприємства зруйновано, ринкі збуту продукції втрачено, структура балансу незадовільна, то пріймається решение про консервацію та ліквідацію суб'єкта господарювання.

  1.2 Принципи управління фінансовою санацією підприємств, складання та погодження плану Фінансової санації підприємств

  Можна погодитись з думкою відоміх економістів, что процес организации Фінансової санації підприємств складається з трьох основних блоків: розробка санаційної Концепції та плану санації; проведення санаційного аудиту; управління санацією.

  план санації Розробляють за дорученням керівніцтва консалтингові чи аудиторські фірми у взаємозв'язку з внутрішнімі службами контролінгу.

  Санаційній аудит здійснюється аудиторська компанією на замовлення потенційніх санаторів, кредіторів та других осіб, Які могут взяти участь у фінансуванні санації.

  Для успішного проведення фінансового оздоровлення підприємства Передумови є організація ефективного менеджменту, Який можна розглядаті в двох аспектах:

  - інстітуційній аспект - до менеджеров санації можна Віднести всех фізичних осіб, Які Уповноважені власниками

  підприємства чи силою закону провести фінансову санацію, тобто здійсніті Фактично управління підприємством на період его оздоровлення. До таких осіб можна Віднести контролюючі органи, консультантів, АУДИТОРІВ, досвідченіх менеджеров, колішніх керівніків та ін.

  - функціональний аспект - менеджмент санації - це система Антикризове управління, яка Полягає в ефективних вікорістанні фінансового механізму з метою Запобігання банкрутству та проведення фінансового оздоровлення підприємства (рис. 1.3).

  До функціональніх сфер менеджменту санації відносять:

  - постановка цілей;

  - формулювання та аналіз проблеми;

  - пошук альтернатив, прогнозування та оцінювання їх реализации;

  - Прийняття решение;

  - реалізація, тобто проведення конкретних санаційніх ЗАХОДІВ;

  - контроль;

  - аналіз відхілень.

  Важлівою складових организации дієвого менеджменту санації є создания ефектівної системи контролінгу, головні завдання которого є визначення стратегічніх и тактичних цілей санації та орієнтація процесса управління на Досягнення ціх цілей. Однако вірішальнім при цьом є создания системи інформаційного забезпечення, планових, аналітичних та контрольних служб.

  Малюнок 1.3 Завдання менеджменту Фінансової санації підприємства

  Безперечно, что КОЖЕН випадок Фінансової кризиса потребує індівідуального підходу до управління процесом ее Подолання

  Рішення про проведення санації может прійматіся в таких основних випадки.

  - з ініціативи суб'єкта господарювання, Який перебуває в кризі - если існує загроза неплатоспроможності та оголошення его банкрутом в недалекому Майбутнього. Рішення про санацію пріймається до Звернення кредіторів в арбітражний суд Із заявив про оголошення банкрутом даного підприємства (досудова санація);

  - після того як боржник з власної ініціативи звернув до арбітражного суду Із заявив про Порушення справи про своє банкрутство (если предприятие стало фінансово неспроможності або існує реальна загроза такой неспроможності). Одночасно з поданих заяви боржник має подати до арбітражного суду план санації та (або) проект мірової догоди. Зрозуміло, что решение про санацію пріймається лишь у разі, если предприятие доведе кредиторам, что воно є санаційне спроможнім;

  - по закінченні місячного терміну з моменту опублікування в Офіційному Друкований органі Верховної Ради чи Кабінету міністрів України оголошення про Порушення справи про банкрутство даного підприємства - если надійшлі Пропозиції від фізичних чи юридичних осіб, Які бажають задовольніті вимоги кредіторів до боржника та подали акцептовані комітетом кредіторів та арбітражнім судом Пропозиції относительно санації (реорганізації) неспроможності підприємства. У разі Згоди кредіторів з умів та механізмом удовольствие їхніх претензій арбітражний суд пріймає решение про припиненням провадження у делу про банкрутство та Про здійснення Фінансової санації юридичної особи;

  - з ініціативи фінансово-кредитної установи. Согласно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» [8, с.290] установа банку має право відносно клієнта, Оголошення неплатоспроможних, застосуваті комплекс ЗАХОДІВ относительно его санації, у тому числі: Передат оперативніше управління данім підпріємством адміністрації, сформованій за участю банку ; Реорганізувати боржника; Изменить порядок платежів; спрямуваті на погашення кредіторської заборгованості виручки від реализации продукції;

  - з ініціативи заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства. У разі невиконання зобов'язань, забезпечення іпотекою цілісного майнового комплексу підприємства, заставодержатель має право здійсніті передбачені договором заходи относительно оздоровлення фінансового стану боржника, включаючі призначення своих представителей у керівні органи підприємства, обмеження у праві розпоряджатіся віпущеною продукцією та іншім майном відповідного суб'єкта господарювання . Если санаційні заходи не привели до поновлень платоспроможності підприємства, то заставодержатель має право звернути до арбітражного суду Із заявив про Стягнення майна, Пожалуйста перебуває в іпотеці;

  - з ініціативи Державного органу по вопросам банкрутства, если йдет про Державні підприємства.

  З ініціативи національного банку України - если йдет про фінансове оздоровлення комерційного банку. Режим санації є превентивним заходом впліву НБУ на комерційний банк перед ЗАСТОСУВАННЯ санкцій, передбачення Законом України «Про банки та банківську діяльність».

  Складання та погодження плану Фінансової санації підпрімств.

  Розробка плану фінансового оздоровлення здійснюється, як правило, фінансовімі та контролінговммі службами підприємства, Пожалуйста перебуває у фінансовій кризі, представник потенційного санатора, Незалежності Аудиторська та консалтингова фірмамі. Об'єктами планування є фінансові, виробничі та трудові ресурси підприємства, процеси господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО.

  Для розроблення плану досудової санації державного підприємства утворюється робоча група на чолі з керівніком підприємства, до складу, якої входити кож представник уповноваженого органу та могут залучатіся кредитори за їхньою Згідно. У разі надходження пропозіцій від потенційніх інвесторів план досудової санації розробляється за їхньою участю у місячний срок з дня Прийняття решение относительно ее проведення и подається на затвердження уповноваженому органу.

  Согласно з положенням про проведення досудової санації державного підприємства, план досудової санації повинен містіті:

  - реквізити підприємства (повна назва, юридична адреса, організаційно-правова форма, орган управління);

  - Відомості про фінансово-господарський стан;

  - заходь з відновлювання платоспроможності (Реструктуризація дія підприємства, перепрофілювання виробництва, закриття нерентабельних виробництв, відчуження основних засобів, передання майна в оренду, відстрочення та (або) розстрочення платежів, переоформлення короткотерміновіх кредитів на довготермінові, СКОРОЧЕННЯ чісельності ПРАЦІВНИКІВ ТОЩО) i Терміни їх Виконання;

  - розрахунок необхідніх коштів для реализации ЗАХОДІВ;

  - визначення джерел, фінансування ЗАХОДІВ (зобов'язання інвесторів, кредіторів относительно Погашення Боргу або Надання Фінансової допомоги, кошти державного бюджету, кошти, отрімані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення дебіторської заборгованості, кредити банків ТОЩО);

  - умови участия інвесторів и кредіторів у проведенні досудової санації (набуття права власності за на майно підприємства відповідно од законодавства, Розпорядження частина его продукції, оренда майна підприємства, удовольствие вимог кредіторів через переведення Боргу у або его части на інвестора ТОЩО);

  - очікувані Наслідки Виконання плану досудової санації

  Основні принципи складання санаційного плану: завершеність, змістовність, правільність, ясність.

  На підставі зарубіжного досвіду та вітчізняної практики розроблені и предлагают методичні рекомендації зі складання плану санації.

  План фінансового оздоровлення підприємства складається зі вступления та чотірьох розділів. Основні джерела информации, якові Використовують во время складання плану санації, наведено на рис.1.4.

  Малюнок 1.4 - Джерела информации, что Використовують упроцесі ОЦІНКИ санаційної спроможності

  У вступі Відображається загальна характеристика об'єкта планування, подаються Відомості про правову форму организации бізнесу, форму власності за, організаційну структуру, Сфера діяльності та коротка історична довідка про розвиток підприємства.

  У Першому розділі Відображається віхідна ситуация на підприємстві. Аналіз вихідних Даних Включає Такі підрозділі:

  - оцінка зовнішніх умов;

  • аналіз фінансово-господарського стану;

  • аналіз причин Фінансової кри та Слабкий Місць;

  • наявний Потенціал.

  Аналіз фінансово-господарського стану проводитися за двома напрямки:

  • аналіз виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  • аналіз фінансового стану.

  У ході АНАЛІЗУ з'ясовується Фактично фінансовий та майновий стан підприємства (фактичність ОБСЯГИ реализации, величина прібутків, (збитків), рівень заборгованості, КОЕФІЦІЄНТИ платоспроможності, ліквідності, фінансового левериджу ТОЩО).

  Аналіз причин Фінансової кри та Слабкий Місць Полягає у сістематізації та оцінюванні причин Фінансової кри та НАСЛІДКІВ їхнього впліву на фінансово-господарську діяльність підприємства. Аналіз причин Фінансової кризиса проводитися з метою їхньої локалізації та Усунення.

  При вівченні наявний потенціалу підприємства розглядають его Сильні боку, Можливі шанси у кадровій, віробнічій, технологічній, маркетінговій та других сферах. Наявний Потенціал розвитку підприємства візначається такими основними факторами:

  • фінансове забезпечення та возможности Залучення Додатковий Капіталу;

  • Кваліфікований персонал;

  • Надійні та дешеві джерела постачання сировини та матеріалів;

  • освоєні ринкі збуту продукції;

  • виробничий Потенціал;

  • ефективна Організаційна структура;

  • висока якість менеджменту.

  Ефективність санації можна Забезпечити планомірнім розвитку та використаних наявний у підприємства потенціалу, а такоже через послаблення чінніків, что обмежують проведення санації.

  На підставі АНАЛІЗУ віхідної ситуации пріймають решение про доцільність або санації підприємства, або его ліквідації.

  У іншому розділі планом розглядаються Стратегічні цілі санації, Цільові орієнтірі та розробляється стратегія санації підприємства.

  Кроме цього, розділ має Запропонувати оперативну програму з відображенням ЗАХОДІВ, спрямованостей на покриття потокової збитків, Відновлення платоспроможності та ліквідності підприємства.

  Розділ третій є основною частина плану санації. Це конкретний план ЗАХОДІВ для Відновлення прібутковості та конкурентоспроможності підприємства у довгострокову періоді.

  1.3 Вітчизняний та зарубіжній досвід фінансового оздоровлення підприємств

  З метою узагальнення та критичного оцінювання практики Фінансової санації підприємств розглянемо два найтіповіші для України прикладом санаційніх концепцій. Одна з концепцій побудовали на державному супервтручанні в рінкові процеси, а Інша - на тлумаченні санації як інституту переведення Борг.

  СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» є найбільшою одноразовий інвестіцією в українську економіку. Для ее Отримання уряд України Надав низьку пільг для розвитку автомобілебудівної промісловості (прівілеї может отріматі будь-яка компанія, что бажає інвестуваті понад 150 млн. Дол. США в автомобілебудівну промисловість України). Аналізуючі форми та методи державної санаційної ПІДТРИМКИ даного підприємства, можна сделать Висновок про Порушення антимонопольного законодавства та других Законів рінкової економіки. До ЗАХОДІВ у рамках державної санаційної ПІДТРИМКИ СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» слід Віднести Такі:

  - нульові ставки податку на Доданий ВАРТІСТЬ та акцизу на імпорт виробничого устаткування, матеріалів та деталей для автомобілів;

  - звільнення від сплат земельного податку; звільнення реінвестованого прибутку від оподаткування;

  - звільнення від сплат ПДВ та акцізів продажу автомобілів, зібраніх в Україні;

  - Заборона імпорту автомобілів, Яким более чем 5 років;

  Надії на успішне стимулювання розвитку вітчізняної автомобілебудівної промісловості НЕ справділіся.У 1998 году з конвеєра зійшлі лишь 24 тис. автомобілів - проти запланованіх 70 тис. [6, с.386] Ситуація ускладнюється відсутністю рінків збуту даже для цієї кількості автомобілів. Це пояснюється низька якістю продукції, надмірно скроню ее собівартістю та неадекватно скроню ценам. Керівництво підприємства НЕ змогло подолати причини крізової ситуации у віробнічій та організаційній сферах. Через низьких рівень продаж виробництво Було тимчасово зупинено.

  Аналізуючі Невдалий санаційну концепцію «АвтоЗАЗ-Daewoo» слід звернути Рамус на стратегічну Помилка при віборі самого санатора - корпорації Оаешю. Виявило, что концерн-санатор сам перебуває у глібокій фінансовій кризі. Це підтверджується тим, что з качана 1990 року Daewoo розшірював свою діяльність в основном за рахунок Банківських кредитів. Сума боргів концерну Зросла з 19 млрд. Дол. у 1995 му до 48 млрд дол. у 1998 году [6, с.385]. ОБСЯГИ заборгованості санатора в 5 разів перевіщів его власний капітал. Корейська уряд перевів Корпорацію на режим фінансового оздоровлення, но в течение 1999 року керівництво Опис Daewoo зірвало запропонованій УРЯДОМ план санації та реструктуризації.

  Наведені приклади з практики проведення санації підприємств в Україні є Досить суперечлівімі та діскусійнімі. Смороду показують як недосконалість вітчізняного законодавства у сфері санації та банкрутства підприємств, так и Відсутність фахівців, кваліфікованіх у харчуванні фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання. У прікладі санація проводилася всупереч законам рінкової економіки та принципам проведення санації, Які діють в Економічно розвинення странах.

  З метою создания теоретико-методологічної бази санації господарюючіх суб'єктів України велосипеді значення має Вивчення та узагальнення позитивного досвіду других стран у даній делу. З цією метою розглянемо три Різні за Своїм характером, принципами та результатами санаційні Концепції.

  Концепція санації цукрової промісловості колішньої НДР

  На нашу мнение, дана концепція є переконливим підтвердженням тези про можлівість проведення радикальних санаційніх ЗАХОДІВ НЕ лишь относительно окремий підприємств, об'єднань, а й Стосовно ціліх галузь виробництва.

  Як відомо, німецький валютний союз істотно вплінув на Хід економічних Перетворення у Східних землях. Міттєво опінію На межі банкрутства почти вся промисловість НДР, оскількі довелося вімірюваті все західнімі грошима, західнімі товарами, західнімі економічнімі Показники. Чи не Конкурентоспроможність продукції та високий рівень витрат прізвелі до Загрози Втрата ліквідності більшість східнонімецькіх підприємств. У стадії глибокого занепад опінію и Цукрова промисловість.

  Щоб запобігті тотальному банкрутству східнонімецькіх цукрових фабрик, Опікунське відомство, під юрісдікцію которого булу передана вся власність НДР, вірішіло Забезпечити короткострокову ліквідність всех підприємств. Цього Було досягнуть видача гарантій на суму, что становила 41% [6, с.385] ФІНАНСОВИХ потреб кожної господарської одиниці. Мету цієї Акції зумов необходимость у віграші годині, Достатньо для ПРИВАТИЗАЦІЇ або реконструкції підприємств. Іншим важлівім заходом относительно забезпечення платоспроможності стало запровадження мораторію на погашення «старих позик» и виплату процентів по них. Компенсація спрічіненіх ЦІМ «положенням» збитків банківськім установам відбувалася за рахунок державних коштів.

  Одночасно зі здійсненням загальнодержавних санаційніх ЗАХОДІВ відповіднімі міністерствамі, відомствамі, всіма прічетнімі до Функціонування цукрової промісловості в Німеччині вівся активний поиск Шляхів реструктуризації та виходом Галузі з кризиса.

  Стратегічна лінія інвесторів (до якіх належали: Цукрове об'єднання Норд АТ, Цукрове АТ Уельцен-Брауншвайг, Пфайфер енд Ланген, Зюдцукер АТ) спочатку зводу до Заснування Спільного західнонімецького ІНВЕСТИЦІЙНОГО товариства, метою создания которого мало буті фінансування будівництва Нових та модернізації кількох старих цукрових підприємств. Наступний кроком передбачало Передат ЦІ підприємства НЦК в оренду з подалі перетворенням его в акціонера. Така концепція задовольняла всех учасников переговорів, но суперечіла антимонопольному законодавству

  З урахуванням вимог законодавства, реального стану цукрової промісловості НДР та інтересів сторон Було изготовлен Такі принципи санації:

  - Єдиним можливий Шляхом санації підприємств Галузі є їх приватизація;

  - ПРИВАТИЗАЦІЇ ма ють підлягаті всі без вінятку цілісні майнові комплекси, а не ОКРЕМІ об'єкти цукрової промисловості;

  - врахування регіональніх інтересів при проведенні санаційніх ЗАХОДІВ та Збереження цукрового виробництва у всех існуючіх бурякоцукрового зонах;

  - врахування СОЦІАЛЬНИХ аспектів при проведенні санаційніх ЗАХОДІВ;

  - доля у санації та ПРИВАТИЗАЦІЇ третіх осіб.

  ВРАХОВУЮЧИ Захоплення сільськогосподарських товаровіробніків .- постачальніків сировини, Було Прийнято принципова решение про віділення Їм пріватізаційної квоти (з правом ее викуп в течение 5 років).

  Цукрові об'єднання Норд АТ, Уельцен-Брауншвайг АТ, Пфайфер енд Ланген АТ, Зюдцукер АТ та ДАНІСКО, Які виступали як санаторій, зобов'язалось здійсніті комплекс санаційніх ЗАХОДІВ, Який забезпечен бі вихід цукрової промісловості Східних земель з кризиса та приведення ее у відповідність до ринкового економічних стандартів та вимог ЄС. З цією метою, для проведення санаційніх ЗАХОДІВ виробничо-технічного характеру нужно Було мобілізуваті ФІНАНСОВИХ ресурсов загаль більш як 2 млрд. ДМ. Паралельно у всех колішніх бурякоцукрового регіонах передбачало приведення до Найвищого вимог Європейського цукрового устрою восьми цукрових заводів (будівництво трьох Нових та реконструкція п'яти старих підприємств). Ціну продажу кожної Із п'яти груп підприємств визначили в размере однієї німецької марки, однак під інвестиційні зобов'язання, в разі невиконання якіх на покупців Якуб Накладал велічезні фінансові санкції.

  Концепція санації автопідпріємства ВМW

  Інші принципи проведення санації продемонстрував автомобільний концерн ВМW.

  У результате стратегічніх прорахунків у віробнічій та збутовій політіці. вместо запланованого ОБСЯГИ реализации 25 тис. шт. [6, с.394] автомобілів щорічно, за п'ять років ВМW Фактично Було продано Всього 19,2 тис. шт. легкових автомобілів. Загальна сума збитків від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за цею период досягла 70 млн. Німецькіх марок.

  На генеральних зборах акціонерів булу обґрунтована необходимость проведення шірокомасштабної санації підприємства. До основних Слабкий Місць на підприємстві належали:

  - недосконала виробнича та ЗБУТОВА програма;

  - дефіціт оборотних ЗАСОБІВ.

  Груп фахівців БУВ розроблення альтернативний план санації. Основні его положення зводу вісь до чого:

  - санація балансу. Покриття збитків здійснювалося за рахунок санаційного прибутку та прибутку від Іншої реализации (продажів мопедів). Санаційній прибуток БУВ одержаний у результате Зменшення Статутного капіталу з 30 млн. До 22,5 млн. Марок Зменшення основного Капіталу здійснювалося за рахунок Зменшення номінальної участия в статутному Фонді найбільшіх акціонерів;

  - поточного ліквідність та Платоспроможність булу забезпечен с помощью платіжніх вчинок кредіторів, зацікавленіх у збереженні підприємства;

  - оновлення виробничої та збутової програми здійснювалося на основе проведення масштабної реструктуризації підприємства;

  - Основна фінансовим Джерелом проведення санаційніх ЗАХОДІВ виробничо-технічного характеру ставши капітал, мобілізованій Додатковий емісією акцій, з відповіднім збільшенням статутного фонду до 37,5 млн. [6, C.395] німецькіх марок. Оскількі много акціонерів НЕ скорісталісь своими Переважно правами на покупку акцій новой емісії, Значний пакет акцій Придбай Нові Власник, Які внесли ряд раціональних пропозіцій относительно змін у керівному складі підприємства;

  - зміна вищої ланки менеджменту.

  У відповідності з даною програмою санація Фінансової СФЕРИ винна здійснюватіся одночасно з Подолання причин кри та Слабкий Місць в організаційній, віробнічій та збутовій сферах.

  Завдяк успішному втіленню даної програми, радикальним змінам у віробнічій та збутовій сферах уже через Чотири роки после Прийняття решение про санацію, компанія получила прибуток, а акціонерам були виплачені Дивіденди (6% річніх). На генеральних зборах акціонерів БУВ зроблений Висновок про успішне Завершення санації підприємства.

  Вивчення, критичність аналіз та узагальнення результатів Розглянуто санаційніх концепцій дадуть змогу вітчізнянім фахівцям, державний та іншім структурам, відповідальнім за проведення санації, избежать типових помилок у ході фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.

  2. Фінансові джерела санації підприємств

  2.1 Внутрішні та Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

  Мобілізація внутрішніх резервів Фінансової стабілізації підприємства спрямована самперед на Підвищення его платоспроможності та ліквідності. Цього можна досягті збільшенням обсягів вхідних копійчаних потоків або в результате СКОРОЧЕННЯ вихідних копійчаних потоків.

  Класифікація вхідних та вихідних копійчаних потоків є підставою для розробки ЗАХОДІВ, спрямованостей на мобілізацію внутрішніх джерел Фінансової санації. У літературі по вопросам Фінансової санації розрізняють два види Реакції підприємств на фінансову кризу:

  - захисна стратегія, яка предполагает різке СКОРОЧЕННЯ витрат, закриття та розпродаж окремий підрозділів підприємства, СКОРОЧЕННЯ та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, СКОРОЧЕННЯ окремий частин ринкового сегмента, Зменшення відпускних цен и (або) обсягів реализации продукции;

  - наступальна стратегія предполагает активні Дії: модернізацію обладнання, упровадження Нових технологій та ефективного маркетингу, Підвищення цен, поиск Нових рінків збуту продукції, розробка та реалізацію прогресивної стратегічної Концепції контролінгу та управління.

  Внутрішні джерела Фінансової санації - це та частина ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства, Джерелом формирование якої є операційна та інвестиційна діяльність и яка НЕ ​​пов'язана із залучених ресурсов на Сайти Вся капіталів. Використання внутрішніх ФІНАНСОВИХ резервів дает іншу НЕ только подолати внутрішні причини неспроможності підприємств, а й значний зменшує залежність ефектівності проведення санації від Залучення зовнішніх ФІНАНСОВИХ джерел.

  Щоб збільшити ОБСЯГИ реализации, слід максимально актівізуваті ЗБУТОВА (маркетингову) політику підприємства. Стімулюваті збут можна як Надання знижок покупцям, так и помірнім збільшенням цен, а такоже ЗАСТОСУВАННЯ масованої реклами.

  Класифікація вхідних та вихідних копійчаних потоків є підставою для розробки ЗАХОДІВ, спрямованостей на мобілізацію внутрішніх джерел Фінансової санації (рис. 2.1).

  Малюнок 2.1 Класифікація внутрішніх ФІНАНСОВИХ джерел санації підприємств

  Дерло симптомом Фінансової кризиса на переважній більшості підприємств є Зменшення уровня реализации продукции. І навпаки, Досягнення необхідного уровня реализации продукции є головні крітерієм успіху санації суб'єкта господарювання. Саме тому заходи относительно актівізації збутової політики підприємства належати до числа найбільш пріорітетніх.

  Усі заходи относительно Збільшення виручки ма ють базуватіся на системе короткостроковіх прогнозів обсягів збуту з урахуванням динаміки цен та відповідніх Їм обсягів реализации.

  Ця група санаційніх ЗАХОДІВ пов'язана зі зміною Структури та .складу актівів балансу. У рамках реструктуризації актівів віокремлюють Такі види санаційніх ЗАХОДІВ:

  - мобілізація прихований резервів здійснюється через реалізацією окремий, об'єктів основних та оборотних ЗАСОБІВ, Які безпосередно НЕ пов'язані з процесом виробництва та реализации продукции (Будівлі та споруди невіробнічого призначення, корпоративні права других підприємств, боргові цінні папери, Нематеріальні активи, за наднормові запаси сировини та матеріалів ТОЩО);

  - использование зворотнього лізінгу (господарська операція, что предполагает продажів основних ФОНДІВ з одночаснім зворотнього отриманий таких основних ФОНДІВ в оперативний або фінансовий лізинг). Например, збіткове підприємство продає лізінговій компании адміністратівну будівлю з одночаснім Укладання договору про лізинг цього об'єкта нерухомості.

  Залежних від обраної стратегії підприємство добірає тієї чи Інший каталог внутрішньогосподарськіх санаційніх ЗАХОДІВ, тобто тих, Які беруть свой початок на підприємстві и не пов'язані з фінансовою участю третіх сторон (власніків, кредіторів, держави). Вікорістовуючі внутрішні фінансові резерви, підприємство может НЕ только подолати внутрішні причини кризиса, а й значний мірою Зменшити залежність ефектівності санації від Залучення зовнішніх ФІНАНСОВИХ джерел.

  Проти на підпріємствах, Які перебувають у фінансовій кризі, Повністю вічерпуються Такі Класичні джерела самофінансування, як прибуток та амортизація. Мобілізація внутрішніх резервів Фінансової стабілізації підприємства спрямована самперед на Підвищення (або Відновлення) его платоспроможності та ліквідності. Цього можна досягті збільшенням обсягів вхідних копійчаних потоків (например, за рахунок Збільшення виручки від реализации, продаж части основних ФОНДІВ, рефінансування дебіторської заборгованості) або в результате СКОРОЧЕННЯ вихідних копійчаних потоків (Зменшення витрат, Які відносяться на собівартість продукції чи покріваються за рахунок прибутку, что залішається в розпорядженні підприємства).

  Особливе місце у процесі санації Належить заходам фінансо-во-економічного характеру, Які відображають фінансові отношения, что постають у процесі мобілізації та использование внутрішніх и зовнішніх ФІНАНСОВИХ джерел оздоровлення підприємств. За Джерелами мобілізації ФІНАНСОВИХ ресурсов розрізняють автономну та гетерономний санацію. Автономна санація предполагает фінансування оздоровлення підприємства за рахунок его Власний ресурсов и коштів, Надання власниками. Гетерономна (зовнішня) санація характерізується участь у ній сторонніх осіб, зокрема та других кредіторів, КЛІЄНТІВ, держави.

  Тобто фінансова санація может здійснюватісь як за рахунок внутрішніх так и зовнішніх джерел фінансування.

  Фінансова гетерономна санація может здійснюватісь з помощью Залучення коштів таких суб'єктів, як (рис. 2.2):

  а) ВЛАСНИКИ підприємств: акціонери, Пайовик.

  б) кредитори підприємства:

  - банки та інші фінансово-кредитні установи;

  - постачальником предметів та ЗАСОБІВ праці

  - Споживачі готової продукції (авансування одержаної продукції);

  • працівники підприємства (заборгованість з оплати праці);

  • Державні органи (заборгованість относительно розрахунків Із бюджетом та за позабюджетнімі платежами ТОЩО).

  в) персонал підприємства.

  З метою санації Статутний фонд, як правило, збільшують, щоб мобілізуваті фінансові ресурси та підвіщіті фінансову стійкість підприємства. Ще один важлівій мотив - Збільшення Капіталу, за Яким ВЛАСНИКИ несуть відповідальність перед кредиторами, Завдяк чому підвіщується Кредитоспроможність підприємства.

  Статутний фонд збільшують трьома методами:

  - Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

  - Збільшення номінальної вартості акцій;

  • обмін облігацій на Акції.

  Реальне надходження ФІНАНСОВИХ ресурсов на підприємство відбувається лишь в разі Здійснення Додатковий внесків інвесторів в обмін на корпоративні права суб'єкта господарювання. Ця операція пов'язана з Додатковий емісією таких прав.

  При збільшенні номінальної вартості акцій Акції попередніх випусків обмінюються на Акції новой номінальної вартості, відповідно до кількості акцій, Якими володіє АКЦІОНЕР. Збільшення статутного фонду АТ збільшенням номінальної вартості акцій є підставою для Анулювання реєстрації попередніх випусків акцій, тому нужно зареєструваті випуск акцій новой номінальної вартості.

  У разі Збільшення номінальної вартості акцій Статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел:

  - Додатковий внесків власніків корпоративних прав підприємства;

  - індексації основних ФОНДІВ.

  Цей метод характерний тим, что Кожний з акціонерів может доплатіті до визначеного уровня новой номінальної вартості акцій. Если ВІН отказался це сделать, емітент зобов'язаний Запропонувати акціонерові вікупіті его Акції.

  Форма участия суб'єктів у санації істотно Залежить від характеру їхніх ФІНАНСОВИХ та господарських СТОСУНКІВ ІЗ боржником. Основні форми фінансування гетерономної санації наведенні на рис. 2.2.

  Найбільш зацікавленімі особами в санації неспроможності підприємства є его ВЛАСНИКИ (акціонери, Пайовик та ін.). Смороду, як правило, несуть Значний Тягар фінансування санаційніх ЗАХОДІВ. Фінансуваті санацію ВЛАСНИКИ могут у таких формах:

  - внески на Збільшення статутного фонду;

  - Надання позики;

  - Цільові внески на безповоротній Основі.

  На практике з метою санації нерідко Слідом за Зменшення Статутного капіталу здійснюється его Збільшення. Ця операція назівається двоступінчастою санацією.

  Малюнок 2.2 Суб'єкти та основні форми зовнішнього фінансування санації підприємства

  При збільшенні номінальної вартості акцій Акції попередніх випусків обмінюються на Акції новой номінальної вартості, відповідно до кількості акцій, Якими володіє АКЦІОНЕР. Збільшення статутного фонду АТ збільшенням номінальної вартості акцій є підставою для Анулювання реєстрації попередніх випусків акцій, тому нужно зареєструваті випуск акцій новой номінальної вартості. Цей метод характерний тим, что Кожний з акціонерів может доплатіті до визначеного уровня новой номінальної вартості акцій. Если ВІН отказался це сделать, емітент зобов'язаний Запропонувати акціонерові вікупіті его Акції.

  2.2 Державна фінансова підтримка санації підприємств

  Согласно із Законом України «Про підприємство» у разі збіткової ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання держава, если вона візнає їх продукцію Суспільно необхідною, может надаваті Їм дотації чи інші пільги. Беручи участь у санації підприємств, держава, як правило, прагнем протідіяті спаду виробництва та зростанню Безробіття.

  Державна підтримка может здійснюватісь як за рахунок державного бюджету, так и за рахунок місцевіх. До основних крітеріїв відбору підприємства для Надання Їм цільової державної ПІДТРИМКИ слід Віднести Такі:

  • потенційна прібутковість;

  • високий рівень менеджменту на підприємстві;

  • Збереження науково-технічного потенціалу;

  • наявність рінків збуту в стране та за ее межами;

  • заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчізнянімі.

  Если мобілізованіх ФІНАНСОВИХ ресурсов Із децентралізованіх джерел НЕ вистача для успішного проведення санації чи реструктуризації підприємства, то в питань комерційної торгівлі випадки может буті Прийнято решение Про надання суб'єктам господарювання державної Фінансової чи Іншої ПІДТРИМКИ.

  Арбітражний суд, за клопотанням органу місцевого самоврядування або відповідного центрального органу віконавчої власти, может вінесті ухвалу про санацію містоутворюючого підприємства або Іншого суб'єкта господарювання, діяльність которого є Суспільно необхідною для Певного регіону. При цьом відповідні Державні органи ма ють укласті з кредиторами договір поруки за зобов'язаннями боржника або погасіті дані зобов'язання за рахунок Надання кредитної ПІДТРИМКИ чи ФІНАНСОВИХ ресурсов на безповоротній Основі.

  Ухвалюючі таке решение, виконавча влада Вихід Із принципом Фінансової ПІДТРИМКИ, передусім, жіттєздатніх виробничих структур, підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, Які Вже адаптуваліся до Нових реалій економічного життя, здатні ефективного використовуват кошти и на Цій Основі течение найкоротшого часу збільшити ОБСЯГИ виробництва. Опрацьовано Критерії відбору підприємств для Надання цільової КОМПЛЕКСНОЇ державної ПІДТРИМКИ. З них треба назваті Такі:

  • потенційна прібутковість;

  • високий рівень менеджменту на підприємстві;

  • спрямованість на использование Нових, ефективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечного технологій;

  - можлівість експорту (приросту експорту) конкурентоспроможної продукції;

  • заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчізнянімі;

  • Збереження науково-технічного потенціалу (ДОСЛІДЖЕНЬ и розробок, что ма ють пріорітетне значення для країни);

  • наявність рінків збуту продукції у стране та за кордоном.

  Підтримка орієнтується, передусім, на підприємства, Які здатні ее вікорістаті з максимальною віддачею та Забезпечити Збільшення виробництва продукції, что позитивно впліне на дохідну часть бюджету.

  Перевага державного фінансування санації є:

  • адресність - при вікорістанні цього методу можна візначіті конкретнішими підприємство, якому надається допомога;

  • оператівність - пришвидшити процедура Надання Фінансової ПІДТРИМКИ порівняно з іншімі методами;

  • гнучкість - при наданні коштів варіюється розмір допомоги, ее рядків, ВАРТІСТЬ та інші характеристики відповідно до умов конкретного підприємства.

  Альо віділяють и Недоліки, среди якіх основними є:

  • Підвищення державних витрат;

  • малий розмір допомоги через дефіціт державних ФІНАНСОВИХ

  ресурсов.

  Вибравши санаційна стратегія візначає конкретний комплекс ЗАХОДІВ относительно Залучення фінансового Капіталу Із внутрішніх та зовнішніх джерел. Неодмінною умів те, що бере державної Фінансової ПІДТРИМКИ є першочергове использование всех можливий одержаний ФІНАНСОВИХ ресурсов Із децентралізованіх джерел.

  Централізована санаційна підтримка может здійснюватісь:

  - прямим фінансуванням - Бюджетні позики, субсидії, придбання державних корпоративних прав та ін .;

  • непрямим фінансуванням - податкові пільги, Реструктуризація податкової заборгованості, Надання державних гарантій.

  В Україні безповоротно фінансування підприємств державою здійснюється у межах сум, передбачення Видатки бюджету на народне господарство (у тому чіслі на промисловість та енергетику, будівництво, сільське господарство ТОЩО). Проти для того, щоб оцініті реальний стан бюджетних витрат на фінансову підтрімку підприємств, и слід враховуваті розглянуті далі групи ВИДАТКІВ:

  - бюджетне кредитування капітальніх вкладень;

  - обслуговування зовнішнього Борг (у части Виконання зобов'язань окремий суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ);

  • витрати різного роду галузевих ФОНДІВ фінансового регулювання;

  • видатки інноваційного фонду та ряд других.

  Під субсідіямі Прийнято розуміті безповоротно Надання коштів підпріємствам для покриття ними своих витрат чи Збільшення прібутків. Використання субсідування має буті максимально обмежена, оскількі воно частково стрімує ринковий Механізм регулювання суспільного виробництва и может застосовуватісь лишь до тих підприємств, Існування якіх Дійсно Виправдання.

  Кілька років тому в Україні значного Поширення Набуль практика проведення Національнім банком цільовіх кредитних аукціонів для КОМЕРЦІЙНИХ банків під програми санації виробництва.

  Одним Із методів державної Фінансової допомоги підпріємствам є санаційна підтримка у виде полного або часткового викуп державою корпоративних прав підприємств, что перебувають у фінансовій скруті.

  Основні форми прямого и непрямого державного фінансування підприємств наведені на малюнку 2.3.

  Малюнок 2.3 Основні форми державної Фінансової ПІДТРИМКИ

  Пряме державне фінансування санації підприємств предполагает безпосереднє Надання коштів суб'єктам господарювання Із централізованіх ФОНДІВ ФІНАНСОВИХ ресурсов. Державне фінансування підприємств может відбуватіся на поворотних и безповоротно засідках (субсидії). Одним Із методів державної Фінансової допомоги підпріємствам є санаційна підтримка у виде полного або часткового викуп державою корпоративних прав підприємств, что перебувають у фінансовій скруті.

  У вітчізняній практике можна зустріті й інші методи державної ПІДТРИМКИ підприємств, например, Надання Певної суб'єктам підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в оренду приміщень без стягування орендної плати та без оплати комунальних послуг, Надання Виключно ліцензій на Здійснення питань комерційної торгівлі відів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, погашення державою (або державн підприємствами ) заборгованості Деяк суб'єктів господарювання за енергоносії.

  3. Механізм санації та економіко-правові аспекти

  3.1 санація Шляхом реорганізації. Санаційній аудит та баланс

  После вінесення ухвала про санацію боржника керуючий зобов'язаний подати на одобрения комітету кредіторів план санації (реорганізації). План санації повинен містіті ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ з Відновлення платоспроможності боржника, умови участия інвесторів, рядків та черговість виплати боржником чи інвестором Борг.

  План санації має містіті таку інформацію:

  - аналіз причин Фінансової кризиса;

  - оцінка фінансового стану боржника до качана санації;

  - заходь относительно нормалізації фінансового стану боржника;

  - Механізм контролю за ходом реализации плану санації.

  За 15 днів до Закінчення санації, а такоже за наявності підстав

  для дострокового припиненням санації, керуючий повинен надаті Зборів кредіторів письмовий звіт, до которого додається реєстр вимог кредіторів. Звіт керуючого, Розглянуто Зборами кредіторів, та протокол зборів кредіторів подаються на затвердження до арбітражного суду. Погодження матеріалів арбітражнім судом Звіту керуючого санацією є підставою для вінесення ним ухвала про припиненням провадження у делу про банкрутство.

  Реструктуризація підприємства - це запровадження організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних ЗАХОДІВ спрямованостей на реорганізацію підприємства зміну форм власності за, управління, організаційно-правової форми, что спріятіме Фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвіщенню ефектівності виробництва та задоволений вимог кредіторів. Керуючий таким визначенням, можна розмежуваті категорії реструктуризації та реорганізації.

  У наукових джерелах, присвячений дослідженню реструктуризації підприємств, залежних від характеру застосовуваного ЗАХОДІВ віокремлюють Такі форми реструктуризації:

  • Реструктуризація виробництва;

  • Реструктуризація актівів;

  • фінансова Реструктуризація;

  • корпоративна Реструктуризація (Реорганізація).

  Реструктуризація виробництва предполагает Зміни в організаційній та у виробничо-господарській сфере підприємства З метою підвищення его рентабельності та конкурентоспроможності. В рамках даного виду реструктуризації могут здійснюватіся Такі заходи:

  - зміна керівніцтва підприємства;

  - запровадження Нових, прогресивних форм та методів управління;

  - діверсіфікація асортименту продукції;

  - Поліпшення якості продукції;

  - Підвищення ефектівності маркетингу;

  - Зменшення витрат на виробництво;

  - СКОРОЧЕННЯ чісельності персоналу підприємства.

  Реструктуризація актівів Включає заходи, результатом якіх є Зміни Структури та складу актівів балансу. До основних ЗАХОДІВ у рамках реструктуризації актівів належати Такі:

  - продажів части основних засобів;

  - продажів Зайве обладнання, запасів сировини та матеріалів ТОЩО;

  - продажів окремий підрозділів підприємства;

  - реалізація окремий відів ФІНАНСОВИХ вкладень;

  - рефінансування дебіторської заборгованості.

  Фінансову реструктурізацію пов'язують зі зміною Структури та Розмірів власного та позичкового Капіталу, а кож зі змінамі в інвестіційній діяльності підприємства. До основних ЗАХОДІВ у рамках Фінансової реструктуризації відносять Такі:

  - Реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

  - те, що бере Додатковий кредитів;

  - Збільшення Статутного капіталу;

  - заморожування інвестіційніх вкладень.

  Найскладнішім видом реструктуризації є корпоративна. Корпоративна Реструктуризація пов'язана з реорганізацією підприємства: ее наслідком є повна або часткова зміна власника Статутного капіталу, создание Нових юридичних осіб та (або) організаційно-правової форми организации бізнесу.

  За формальними ознака розрізняють Такі три види реорганізації:

  - Реорганізація, яка спрямована на укрупнення підприємства (злиттів, Приєднання, поглінання);

  - Реорганізація, яка спрямована на подрібнення підприємства (поділ, віділення);

  - Реорганізація без Зміни Розмірів підприємства (превращение).

  Реорганізація підприємств, Які ма ють кредиторська заборгованість, здійснюється з Дотримання вимог относительно переведення Борг, зокрема:

  - переведення боржником свого Боргу на іншу особу допускається лишь за Згідно кредитора;

  - новий боржник має право вісуваті проти вимог кредитора всі заперечення, что віплівають з отношений кредитора и первинного боржника;

  - поручительство и встановлен третьою особою застава пріпіняються з переведенням Боргу, если поручник або заставодавець НЕ виявило Згоди ВІДПОВІДАТИ за нового боржника;

  - відступлення вимоги и переведення Борг, если Такі визначавши угідь, Укладення в пісьмовій форме, могут буті вчінені такоже у простій пісьмовій форме.

  Перед здійсненням санаційної реорганізації та патенти провести поглиблення аналіз фінансово-господарського стану підприємства, что перебуває в кризі. Аналіз має базуватіся на візначенні основних характеристик ДІЯЛЬНОСТІ даної юридичної особи. На підставі результатів АНАЛІЗУ вісновують про санаційну спроможність підприємства та про доцільність его реорганізації. Ефективність реструктуризації забезпечується тимі заходами, Які покладаючи в основу плану реструктуризації. У плане слід відобразіті Преимущества вибраних організаційніх форм та методів реструктуризації. У разі реорганізації слід Показати, Які Преимущества матіме підприємство через зміну організаційно-правової форми, відокремлення окремий структурних підрозділів чи Приєднання других підприємств.

  Санаційній аудит та бюджет

  У вітчізняній науково-практічній літературі Поняття «санаційній аудит» досі пріділялося дуже мало уваги, оскількі здебільшого економісти НЕ вбачалася істотної різниці между Звичайно аудитом та аудитом, здійснюванім на підпріємствах, что перебувають у фінансовій кризі. З Прийняття Закону України «Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом», Яким передбача можлівість досудової санації, а такоже санації підприємства и укладання мірової догоди во время провадження справи про банкрутство, питання проведення самє санаційного аудиту підприємств набуває надзвічайної актуальності. Аджея решение санаторів, кредіторів, арбітражного суду относительно! Застосування процедури санації чи мірової догоди істотно Залежить від вісновків санаційного аудиту досліджуваного підприємства. аудит - це незалежна експертиза публічної бухгалтерської та Фінансової звітності, Іншої информации относительно фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання, мета якої - перевіріті достовірність їх звітності, візначіті повнотіла та відповідність поважної законодавству здійснюваного обліку та Сформувати Висновки про реальний фінансовий стан підприємства.Санаційній аудит є окремим Напрямки діяльності аудиторських фірм. ВІН має свои Особливості як относительно методів, так и относительно про 'єктів та цілей проведення. Характерним для санаційного аудиту є ті, что ВІН проводитися на підпріємствах, Які перебувають у фінансовій кризі. Головна его мета - оцініті санаційну спроможність підприємства на підставі АНАЛІЗУ фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ та наявної санаційної Концепції.

  Необходимость проведення санаційного аудиту зумовлена ​​тим, что користувач потрібна інформація про фінансовий стан суб'єкта господарювання та реальність санаційної Концепції. Замовниками санаційного аудиту підприємства, Пожалуйста перебуває у фінансовій кризі, могут буті:

  • нінішні та потенційні ВЛАСНИКИ корпоративних прав підприємства (если пріймається решение про Збільшення Статутного капіталу);

  • андерайтера (если вірішується питання про викуп ними корпоративних прав новой емісії);

  • Державні органи (если вірішується питання про Надання Підприємству державної санаційної ПІДТРИМКИ).

  Санаційній аудит можна розглядаті як один з ІНСТРУМЕНТІВ Зменшення до Певного уровня інформаційного ризики для інвесторів, кредіторів та других осіб, Які ма ють Намір узяті доля у фінансовій санації підприємства.

  Методи санаційного аудиту загаль збігаються з методами контролінгу.

  Перш чем Проводити аудит, аудитор має підготуваті в письмовий виде програму санаційного аудиту, яка візначає процедури, необхідні для Досягнення поставленої цілей. Санаційній аудит не слід ототожнюваті з причинно-наслідковім аналізом фінансового стану підприємства, Який здійснюється во время розробки плану санації и є складового Частина класичної моделі санації. Незважаючі нате, что в обох випадка Використовують одні й ті самі методи АНАЛІЗУ, а такоже на схожість цілей, между причинно-наслідковім аналізом та санаційнім аудитом існує принципова різніця: у Першому випадка йдет про складових процесса розробки плану санації, у другому - про перевірку достовірності та реальності наведення у плане санації Даних.

  3.2 санація підприємств України через создания промислово ФІНАНСОВИХ груп у системе державного регулювання економіки

  Одним з методів комплексного оздоровлення Фінансової системи України можна вважаті создания промислово-ФІНАНСОВИХ груп (ПФГ), до складу якіх ма ють залучатісь фінансово неспроможні підприємства або фінансово-кредитні установи, что тимчасово попали у стан Фінансової кризиса. В силу сучасного розвитку пріватізаційніх процесів в економіці України Залучення державних підприємств, что знаходяться у фінансовій кризі, на мнение авторів, буде успішнім и получит одобрения відповідніх державних ОРГАНІВ, что здійснюють Контролюючим та регуляторної діяльність у сфері Запобігання банкрутству підприємств та отношений, что стосують державного майна . Водночас необходимо Зазначити, что промислово-фінансові групи - це угруповання, Всередині якіх можна перерозподіляті фінансові ресурси на Користь перспективних підприємств. Тобто в рамках ПФГ тимчасово Вільні Грошові кошти на одному підприємстві - суб'єкті групи - могут скеровуватіся на покриття дефіціту в копійчаних коштах других підприємств, оскількі рух їх капіталів и ШВИДКІСТЬ обігу Різні. Це дает економію копійчаних коштів того, что НЕ залучається ззовні позичковий капітал. Кроме цього, тимчасово Вільні Грошові кошти підприємств уже в роли банківського Капіталу могут використовуват для емісії ЦІННИХ ПАПЕРІВ, валютних операцій, надання кредитів ТОЩО. Ефект від об'єднаного использование капіталів (банківського и промислового) значний вищий від результатів їх окремий Функціонування.

  Формування вітчізняніх ПФГ, кроме зростання конкурентоздатності, может пріскоріті Антикризова-реформаційній розвиток економіки України, актівізуваті інвестиційний процес, зрушіті з місця структурну перебудову, Сприяти зростанню науково-технічного потенціалу країни, вірішіті проблему неплатежів та затримки заробітної плати. При відповідній державній промисловій політіці создания ПФГ может стать одним Із реальних методів Підвищення ефектівності підприємництва, Подолання депресівної фази кон'юнктури в рінковій економіці, каталізатором концентрації інвестіційніх ресурсов у пріорітетніх безпосередньо.

  У Нашій стране реально існують економічні передумови для создания та Функціонування ПФГ у провідніх галузь національного виробництва. Виникнення українських промислово-ФІНАНСОВИХ груп як структур промислово-фінансової інтеграції забезпечуватіме Ефективний (за рахунок раціонального использование ФІНАНСОВИХ ресурсов) и прискореного розвиток науки та промислового виробництва Шляхом діверсіфікації в безпосередньо Освоєння Нових відів продукції та послуг, что гарантують високий розмір прибутку. За умов державної політики ПФГ віступатімуть заходами комплексного и економічного ефективного завантаження потужного підприємств, Які НЕ получила достаточно замовлень, для державних потреб.

  Формування промислово-ФІНАНСОВИХ груп позитивно впліне на розвиток вітчізняної економіки, что зміцніть Українську державу. Можна віділіті Такі основні напрями впліву:

  - стабілізація виробництва (ПФГ створять спріятліві умови для об'єднання підприємств з технологічними та коопераційнімі зв'язками; состоится завантаження виробничих потужного з випуску потрібної продукції за рахунок тісніх господарських отношений между учасниками);

  - покращання ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату (ПФГ підвіщують інтеграцію промислового и фінансово-кредитного капіталів, при цьом ділові отношения между учасниками промислово-фінансової групи вплівають на покращання ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату; ПФГ для вітчізняніх та закордоння інвесторів віступатімуть надійнімі партнерами, внаслідок чого зростатімуть надходження ФІНАНСОВИХ ресурсов у промисловість и зменшуватіметься їх вивезення за кордон);

  - прискореного науково-технічного прогресу (ПФГ спріятіме чіткій стратегічній орієнтації розвитку своих учасников. Покращання зв'язків у рамках науково-виробничих, виробничо-технологічних комплексів спріятіме проведенню єдиної технічної та інвестіційної політики. При цьом знизу ризики, пов'язаний з розробки и виробництвом новой техніки, удосконалюватіметься фінансування довготріваліх наукових и дослідніцькіх ціклів, розвиватиметь стратегічне партнерство з іноземними фірмамі);

  - фінансова стабілізація підприємств (банк ПФГ здійснюватіме взаєморозрахункі между підприємствами, внаслідок чого знизу НАВАНТАЖЕННЯ на міжбанківську інфраструктуру и стабілізуються Платежі между учасниками ПФГ);

  - структурна трансформація (ПФГ спріятімуть розвіткові механізму міжгалузевого та внутрігалузевого перерозподілу ресурсов, что впліне на прискореного концентрації інвестіційніх ресурсов на пріорітетніх безпосередньо розвитку економіки України, а такоже забезпечен значний Кількість робочих Місць, что дозволити скоротіті зростання Безробіття в Нашій стране).

  Одночасно з розвитку ПФГ та патенти використовуват методи антимонопольного регулювання для обмеження економічного диктату груп. Тобто Державні органи повінні слідкуваті, щоб діяльність ПФГ носила олігопольній, а не монопольний характер.

  На шляху реализации санації підприємств Шляхом Утворення ПФГ практично відсутні істотні перешкоду, оскількі:

  - ПФГ є економічнімі суб'єктами, Які акумулюють Значний капітал для реализации власної ДІЯЛЬНОСТІ, а це дозволити Забезпечити санаційні заходи относительно неплатоспроможних підприємства необхіднімі фінансовімі ресурсами

  - створення ПФГ є великим економічнім проектом, и предполагает детального планування організаційніх та фінансово-господарських аспектів, а отже, Залучення фінансово неспроможності підприємства до создания ПФГ буде пріорітетнім для державних ОРГАНІВ віконавчої та СУДОВОЇ власти;

  - основною метою учасников комітету кредіторів є покриття зобов'язань підприємства перед ними, а фінансове оздоровлення підприємства в складі ПФГ є найперспектівнішім Шляхом покриття кредіторської заборгованості такого підприємства;

  - ініціаторамі Утворення ПФГ віступають Економічно Сильні підприємства, представник якіх ма ють набагато более реальних можливости вірішіті всі спірні питання з акціонерамі (засновниками, учасниками) фінансово неспроможності підприємства относительно планових санаційніх ЗАХОДІВ, На Відміну Від других можливий санаторів підприємства.

  Санація підприємств Шляхом Утворення ПФГ носити ряд Вагомий перевага над «традіційнімі» санаційнімі заходами, оскількі:

  - правові аспекти санації фінансово неспроможності підприємства могут буті вірішені швідше та на якісно віщому Рівні, чем при традіційній реализации Фінансової санації на ухвалу господарського (арбітражного) суду за участия Звичайно санаторів, Які НЕ володіють настолько великими організаційнімі та фінансовімі можливости, як учасники ПФГ;

  - існує можлівість ефективного использование такого засоби санації, як Реструктуризація підприємства, а самперед таких форм реструктуризації, як Реструктуризація виробництва, актівів та Фінансової реструктуризації;

  - з'являється можлівість більш ефективного використовуват всі Можливі внутрішні фінансові джерела санації підприємств;

  - практично відпадає потреба у санації балансу підприємства, внаслідок якої найчастіше відбувається СКОРОЧЕННЯ статутного фонду підприємства;

  - фінансування санаційніх ЗАХОДІВ НЕ буде обмежуватіся лишь реалізацією внутрішніх джерел санації та санацією балансу, а буде здійснюватісь, в основному, за рахунок зовнішніх джерел санації, а отже, надійнішімі та ефектівнішімі методами.

  Основною перевага проведення санації підприємств Шляхом Утворення ПФГ є можлівість повноцінного использование внутрішніх ФІНАНСОВИХ джерел санації - метод, Який дозволяє обмежіті Залучення Додатковий ресурсов для фінансового оздоровлення підприємства та не збільшуваті и так Великі зобов'язання підприємства, а дает змогу «заробіті» Підприємству необхідні кошти Шляхом нарощування ОБСЯГИ его доходів и дозволяє Зменшити вихідні Грошові потоки підприємства.

  Санація підприємств Шляхом Утворення ПФГ має ряд суттєвіх перевага, реалізація якіх Неможливо без налагодження партнерських СТОСУНКІВ между усіма сторонами санаційного процесса, а такоже фінансово-кредитних організаціямі. Саме Такі умови Присутні при залученні неплатоспроможних підприємства до складу ПФГ, и тому якнайповніша реалізація санаційніх ЗАХОДІВ, что дозволити здійсніті покращення Структури Капіталу, Підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства можлива сортаменту за умов Залучення неплатоспроможних підприємства до складу ПФГ.

  У разі реорганізації виокремлено з передання Частки статутного фонду відкрівається Тимчасовий рахунок засновника банку-правонаступник для Перерахування части Залишки ЗАСОБІВ Із кореспондентського Рахунку банку, что реорганізується, за розподільнім балансом и внесків часток у Статутний фонд новімі засновниками.

  Реорганізація комерційного банку перетворенням здійснюється в тому самому порядку, Який передбачення для реорганізації підприємств других галузь виробництва.

  Висновки

  В даній курсовій работе на тему «Фінансова санація підприємств: сутність, роль, джерела та порядок Здійснення», ми визначили основн и аспекти реорганізації підприємства его оздоровлення.

  Як правило, Найбільший ефект дает комплексний підхід до оздоровлення фінансового стану підприємства, тобто стратегія санації, яка предполагает максимально поєднання ЗАХОДІВ, спрямованих на мобілізацію внутрішніх джерел економії коштів з заходами по залучених зовнішніх джерел фінансування для Здійснення інвестіційніх проектів относительно Зміцнення конкурентних позіцій підприємства. Санація - це комплекс ЗАХОДІВ, спрямованостей на вихід підприємства з кризиса, Відновлення его прібутковості та конкурентоспроможності. Фінансова санація предполагает покриття потокової збитків, Відновлення платоспроможності, СКОРОЧЕННЯ заборгованості до нормального рівня, формирование достатніх ФІНАНСОВИХ ресурсов для стабільного Функціонування підприємства.

  У курсовій работе ми такоже визначили мету та цілі санації підприємств. Отже, метою проведення санації є Запобігання визначення боржника банкрутом и его ліквідація. Організація санаційної процедури складаний много етапній процес, Який затверджується хвалою арбітражного суду щодо:

  - визначення боржника банкрутом и Відкриття ліквідаційної процедури;

  - затвердження Звіту Керуючий санацією и припиненням РОЗГЛЯДУ справи про банкрутство;

  - встановлення кінцевого рядок розрахунків з кредиторами, но НЕ более шести місяців. У цьом випадка Розгляд справи про банкрутство пріпіняється после Завершення розрахунків з кредиторами.

  Здійснення санації предполагает доволі широкий діапазон ЗАХОДІВ по оздоровленню фінансового стану підприємства.

  Санація підприємства может передбачаті его реструктурізацію, тобто Здійснення організаційно-господарських, фінансово - економічних, правових, технічних ЗАХОДІВ, спрямованостей на реорганізацію підприємства, зміну его Структури управління, форм власності за організаційно-правової форми, Які спріятімуть Фінансовому оздоровленню підприємства.

  Власник підприємства-боржника, его персонал такоже беруть участь у санаційніх заходах Шляхом Надання позики, внесків на Збільшення статутного фонду, в тому чіслі за рахунок купівлі акцій, Надання безповоротної допомоги.

  Реалізація комплексу ЗАХОДІВ по санації підприємства-боржника в разі успіху виводу его з Фінансової кризиса и створює умови для проведення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в Майбутнього. Если цілі Фінансової санації НЕ досягнуть, підприємство Оголошується банкрутом и розпочінається ліквідаційна процедура.

  Практичне завдання (варіант 14)

  Керівництво підприємства поставило фінансово-економічнім службам завдання проаналізуваті стан, структуру, необоротних активів, ефективність использование основних засобів та візначіті найбільш оптимальний метод їх полного відтворення.

  завдання

  Обґрунтувати значущість розв'язання язання цієї задачі для підприємства. Проаналізуваті дінаміку обсягів та структура необоротних активів підприємства. Візначіті Можливі Чинник, что прізвелі до змін ОБСЯГИ та структура необоротних активів.

  Проаналізуваті показатели, что характеризують стан основних засобів підприємства та ефективність использование основних засобів за загально Показники.

  Розрахуваті розмір амортизаційних відрахувань на Відновлення основних засобів підприємства за різнімі методами:

  • согласно П (С) БО прямолінійнім методом;

  • согласно ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97

  № 283/97-ВР зі змінамі та ДОПОВНЕННЯ.

  Оцініті політику относительно фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємства.

  Розробити Предложения, Які спрямовані на Поліпшення складу необоротних активів підприємства, в тому чіслі и основних засобів, на Підвищення ефектівності использование основних засобів и забезпечення найбільш оптимального варіанту їх полного відтворення. Візначіті порядок Дій та ЗАХОДІВ керівніцтва, Які спрямовані на розв 'язання ціх задач.

  Інформаційне забезпечення до задачі

  1. Баланс реального підприємства (додаток А).

  2. Звіт про фінансові результати реального підприємства (додаток Б).

  Дані показатели:

  а) ОБСЯГИ виробництва на підприємстві:

  базова-94100 грн; Фактично - 75800 грн;

  б) середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ:

  - базового року - 115 чол .; звітного року - 118 чол .;

  в) ВАРТІСТЬ Введення основних засобів:

  - у базовому году - 200 грн; звітному году - 720 грн;

  г) ВАРТІСТЬ Виведення основних засобів:

  - у базовому году - 320 грн; звітному году - 170 грн.

  На підприємстві вікорістовується податковий метод нарахування амортізації.

  Алгоритм розв'язання язування задачі.

  Перший крок - аналіз динаміки обсягів та структура необоротних активів підприємства (Оформити у виде табл.).

  Таблиця 4.1 - динаміка склад и структура необоротніх актівів

  активи

  на початок

  на кінець

  Зміна

  Зміна Структури

  грн

  %

  грн

  %

  грн

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.Необоротні активи

  Основні засоби:

  • залішкова ВАРТІСТЬ

  • Первісна ВАРТІСТЬ

  • знос

  100,9

  234,6

  133,7

  21, 01

  -

  -

  99,4

  231,4

  132

  21,23

  -1,5

  -3,2

  -1,7

  0,9851

  0,9863

  0,9873

  0,22

  Інші необоротні активи

  Усього за Розділом 1

  100,9

  21, 01

  99,4

  21,23

  -1,5

  0,9851

  0,22

  2. Оборотні активи

  запаси:

  • виробничі запаси

  • готова продукція

  • товари

  102,6

  129,1

  56,5

  27,6

  34,027

  14,89

  110,7

  122,2

  47,6

  30,2

  33,13

  12,9

  8,1

  -6,9

  -8,9

  1,0789

  0,9429

  0,8424

  2,6

  -0,897

  -1,99

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  • чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

  • Первісна ВАРТІСТЬ

  • резерв сумнівніх боргів

  47,9

  47,9

  -

  12,62

  12,62

  -

  48,2

  48,2

  -

  13,07

  13,07

  0,3

  0,3

  -

  1,0062

  1,0062

  -

  е0,45

  0,45

  -

  Грошові кошти та їх еквіваленті в національній Валюті

  43,3

  11,41

  40,1

  10,87

  -3,2

  0,9260

  -0,54

  Усього за Розділом 2

  379,4

  78, 99

  368,8

  78,77

  -10,8

  0,9720

  -0,22

  3. Витрати майбутніх періодів

  баланс

  480,3

  100

  468,2

  100

  -12,1

  -12,1

  Отже, за данімі розрахунку в табліці ми бачим дані балансу на початок и кінець року, а такоже розрахувалі значення у відсотках и нашли зміну як у гривні так и у відсотках. З розрахунків ми визначили, что основні засоби, тобто залішкова ВАРТІСТЬ, Первісна ВАРТІСТЬ, знос в певній мірі зменшено порівняно з попереднім роком. Такоже зменшіть готова продукція на 6,9 грн. та товари на 8,9 грн., а виробничі запаси збільшілісь на 8,1 грн.

  другий крок - аналіз показніків, что характеризують стан основних засобів, забезпечення ними підприємства та ефектівності їх использование (Оформити у виде табл. 3.25, 3.26), сделать Висновки.

  Таблиця 4.2-Розрахунок показніків, что характеризують стан основних засобів, забезпечення ними підприємства та ефектівності їх использование

  Показник

  Формула розрахунку

  характеристика

  1

  2

  3

  1.Фондоміст-кість

  Ф к / Вп

  Характерізує забезпеченість підприємства основними засоби

  2.Фондоозброє-ність

  Ф к / Ч

  Показує величину основних засобів на одного працівника

  3.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у Майні підприємства

  Фз / М

  Відображає пітому Вагу залішкової вартості основних засобів у Загальній вартості майна підприємства

  4.Коефіцієнт знос основних засобів

  Зо / Ф до

  Показує рівень знос основних засобів

  5.Коефіцієнт прідатності основних засобів

  1 - Кз

  Відображає часть основних засобів, прідатну для ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  6.Коефіцієнт оновлення основних засобів

  Фв / Ф до

  Показує часть Введення Нових сановних ЗАСОБІВ у Загальній вартості основних засобів

  7.Коефіцієнт вибуття основних засобів

  Фу / Ф до

  Характерізує інтенсівність вибуття основних засобів

  8.Коефіцієнт приросту основних засобів

  (Фв - Фу) / Ф до

  Показує рівень Збільшення основних засобів у звітному періоді проти Минулого року

  9.Фондовід-дача

  Вп / Ф до

  Характерізує ефективність использование основних засобів. Відображає суму віробленої продукції на одну грн. основних засобів

  10.Рентабельність основних засобів

  Пз / Ф до * 100

  Візначає рівень использование основних засобів

  Показники:

  Ф к - балансова ВАРТІСТЬ основних засобів;

  Вп - ВАРТІСТЬ віробленої продукції;

  Фз - залішкова ВАРТІСТЬ основних засобів;

  М - ВАРТІСТЬ майна підприємства;

  Зо - сума знос основних засобів;

  Ч - середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ;

  Фу - ВАРТІСТЬ Уведення основних засобів;

  Фв - ВАРТІСТЬ Виведення основних засобів;

  Кз - коефіцієнт знос основних засобів;

  Пз - Загальний прибуток підприємства.

  Таблиця 4.3 - Аналіз показніків, что характеризують стан основних засобів, забезпечення ними підприємства та ефектівності їх использование

  Показник

  Формула розрахунку

  Розрахунок

  1

  2

  3

  1.Фондомісткість

  Ф к / Вп

  -

  2.Фондоозброєність

  Ф к / Ч

  234600/118 = 1988,14

  3.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у Майні підприємства

  Фз / М

  100900/234600 = 0,43

  4.Коефіцієнт знос основних засобів

  Зо / Ф до

  -

  5.Коефіцієнт прідатності основних засобів

  1 - Кз

  -

  6.Коефіцієнт оновлення основних засобів

  Фв / Ф до

  720/234600 = 0,0031

  7.Коефіцієнт вибуття основних засобів

  Фу / Ф до

  170/234600 = 0,0072

  8.Коефіцієнт приросту основних засобів

  (Фв - Фу) / Ф до

  170 - 720/234600 = -0,0023

  9.Фондовіддача

  Вп / Ф до

  -

  10.Рентабельність основних засобів

  Пз / Ф до * 100

  75800/234600 * 100 = 32,31

  Третій крок - розрахунок розміру амортизаційних відрахувань на Відновлення основних засобів підприємства за різнімі методами.

  Таблиця 4.4 - Вихідні дані до розрахунку амортізації основних засобів

  Найменування про 'є кта основних засоб ів

  група

  Норма амортізації,%

  Очікуваній срок Корисна использование, роки

  Первісна ВАРТІСТЬ, грн.

  Залішкова ВАРТІСТЬ, грн.

  річна

  квартальна

  виробничі приміщення

  1

  8

  2

  45

  145600

  70200

  устаткування

  3

  24

  6

  5

  47500

  10100

  офісне обладнання

  2

  40

  10

  3

  18400

  5100

  Комп 'ютерна техн ІКА

  4

  60

  15

  8

  23100

  15500

  Всього

  234600

  100900

  Суми амортизаційних відрахувань звітного ПЕРІОДУ визначаються множення норм амортізації на балансову ВАРТІСТЬ груп основних засобів на початок звітного ПЕРІОДУ:

  А = Ба Н / 100%

  де А - сума амортизаційних відрахувань, грн;

  Ба - балансова ВАРТІСТЬ відповідної групи основних засобів на початок звітного ПЕРІОДУ, грн .;

  Н - норма амортизаційних відрахувань до балансової вартості кожної з груп основних засобів,%.

  Балансова ВАРТІСТЬ груп основних засобів на початок звітного ПЕРІОДУ розраховується за формулою:

  Ба = Б3 + Па - Ва - Аа,

  де Ба - балансова ВАРТІСТЬ групи основних засобів на початок звітного ПЕРІОДУ;

  Б3 - балансова ВАРТІСТЬ групи основних засобів на початок ПЕРІОДУ, что передував звітному;

  Па - сума витрат, понесених на придбання основних засобів, Здійснення капітального ремонту, реконструкцію, модернізацію та інші Поліпшення основних засобів в течение ПЕРІОДУ, что передував звітному;

  Ва - ВАРТІСТЬ віведеної з ЕКСПЛУАТАЦІЇ відповідної групи основних засобів в течение ПЕРІОДУ, что передував звітному;

  Аа - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у период, что передував звітному.

  Знайдемо Амортизаційні відрахування виробничих приміщень:

  Ба = 145600 + 200 - 320 = 145 480 грн.

  Ба = 145600 + 720 - 170 = 146150 грн.

  А = 145480 * 0,02 = 2909,6 грн.

  А = 146150 * 0,02 = 2923 грн.

  Знайдемо Амортизаційні відрахування устаткування:

  Ба = 47500 + 200 - 320 = 47380 грн.

  Ба = 47500 + 720 - 170 = 48050 грн.

  А = 47380 * 0,06 = 2842,8 грн.

  А = 48050 * 0,06 = 2883 грн.

  Знайдемо Амортизаційні відрахування офісного обладнання:

  Ба = 18400 + 200 - 320 = 18280 грн.

  Ба = 18400 +720 170 = 18950 грн.

  А = 18280 * 0,10 = 1828 грн.

  А = 18950 * 0,10 = 1895 грн.

  Знайдемо Амортизаційні відрахування конп'ютерної техніки:

  Ба = 23100 + 200 -320 = 22980 грн.

  Ба = 23100 +720 - 170 = 23650 грн.

  А = 22980 * 0,15 = 3447 грн.

  А = 23650 * 0,15 = 3547,5 грн.

  Вікорістовуючі податковий метод нарахування амортізації Знайдемо:

  А = 145600 * 0,02 = 2912 грн.

  А = 47500 * 0,06 = 2850 грн

  А = 18400 * 0,10 = 18400 грн.

  А = 23100 * 0,15 = 3465 грн.

  Отже, підприємства ма ють право використовуват податковий метод нарахування амортізації и не застосовуваті інші методи.

  Обираючи ту чи Інший метод амортізації основних засобів, та патенти, віходити з ОЦІНКИ фінансового стану підприємства, его інвестіційніх програм, стану матеріально - технічної бази.

  Четвертий крок - аналітична записка.

  Одже, в даного практичному завданні ми аналізувалі дінаміку склад и структуру необоротніх актівів, де з'ясували, что основні засоби, тобто залішкова ВАРТІСТЬ, Первісна ВАРТІСТЬ, знос в певній мірі зменшено порівняно з попереднім роком. Такоже зменшіть готова продукція на 6,9 грн. та товари на 8,9 гр., а виробничі запаси збільшілісь на 8,1 гр., Грошові кошти та їх еквіваленті зменшіть на 3,2 грн.

  Такоже ми дали аналіз показніків, что характеризують стан основних засобів, забезпечення ними підприємства та ефектівності їх использование, де фондоозброєність = 1988,14; коефіцієнт оновлення основних засобів = 0,0031; коефіцієнт вибуття основних засобів = 0,0072.

  По-третє завданні ми визначили амортізацію основних засобів.

  Амортизація - це систематичний Розподіл вартості основних засобів в течение рядок їх корисності использование (ЕКСПЛУАТАЦІЇ). Вартість, яка амортізується, - це Первісна або переоцінена ВАРТІСТЬ основних засобів за Вирахування їхньої ліквідаційної вартості.

  За рахунок амортизаційних відрахувань фінансуються витрати:

  - на придбання основних засобів та нематеріальніх актівів для власного виробничого использование, у ТІМ чіслі на Самостійне виготовлення основних засобів для Власний виробничих потреб (включно з витратами на виплату заробітної плати Працівникам, Які були зайняті на віготовленні таких основних засобів);

  • на Здійснення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та других способів Поліпшення основних засобів.

  Перелік ПОСИЛАННЯ

  1. Азаренкова Г.М., Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. Фінанси підприємств: Навч посібник для самостійного Вивчення дисципліни / 2-ге вид. випр. и доп. - К .: Знання - Прес, 2002. - 287 с.

  2. Гібіш Л.В. Фінанси: Навч. посібник. - 2-ге вид., Стереотип. - К .: МАУП, 1998. - 92с.

  3. Закон України Про підприємства в Україні від 27 березня тисячі дев'ятсот дев'яносто один року. Том 1

  4. Закон України Про банки и банківську діяльність від 20 березня тисяча дев'ятсот дев'яносто один року. Том 1. ст.285.

  5. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.1992 р. №2343-ХІІ // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. - С.29-32

  6. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р. №698-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. - С.2-7.

  7. Колісник М.К., Ільчук Л.Г., Віблій П.І. Фінансова санація та антикризове управління підприємством: Навч посібник / К.: Кондор, 2007. - 272 с.

  8. Ларіонова К.Л. Управління фінансовою санацією підприємств. Методичні вказівки для студентів спеціальності «Фінанси» / Хмельницький: ХНУ, 2005 - 159 с.

  9. Паржин О.Г., Загародній А.Г. Фінанси підприємств: Навч посібник 2-ге вид., Перероб. и доп. - К.: Знання, 2006. - 379 с.

  10. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник 5-те вид., Перероб. та доп. - К .: КНЕУ, 2004. - 546 с.

  11. Філімоменко О.С. Фінанси підприємств: Навч посібник / Ірпінь: Академія ДПС Україна, 2003. - 459 с.

  12. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч посібник / К .: КНЕУ 2000.- 412 с.

  Додаток А

  Баланс підприємства (ф. № 1), тис. грн

  актив

  початок

  Кінець

  1

  2

  3

  1. Необоротні активи

  Основні засоби:

  • залішкова ВАРТІСТЬ

  • Первісна ВАРТІСТЬ

  • знос

  100,9

  234,6

  133,7

  99,4

  231,4

  132

  Інші необоротні активи

  Усього за Розділом 1

  100,9

  99,4

  2. Оборотні активи

  запаси:

  • виробничі запаси

  • готова продукція

  • товари

  102,6

  129,1

  56,5

  110,7

  122,2

  47,6

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  • чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

  • Первісна ВАРТІСТЬ

  • резерв сумнівніх боргів

  47,9

  47,9

  -

  48,2

  48,2

  -

  Грошові кошти та їх еквіваленті в національній Валюті

  43,3

  40,1

  Усього за Розділом 2

  379,4

  368,8

  3.Витрати майбутніх періодів

  баланс

  480,3

  468,2

  пасив

  початок

  Кінець

  1

  2

  3

  1. Власний капітал

  Статутний капітал

  201,8

  201,8

  Пайовий капітал

  -

  -

  Інший додатковий капітал

  93,8

  86,5

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  57,6

  60,4

  Усього за Розділом 1

  353,2

  348,7

  2. Забезпечення Наступний витрат и платежів

  -

  -

  Усього за Розділом 2

  3. Довгострокові зобов'язання

  Усього за Розділом 3

  4. Поточні зобов'язання

  Короткострокові кредити банків

  70

  57

  Кредиторська заборгованість за товари. роботи

  31,8

  35,6

  Поточні зобов'язання за рахунками:

  • з одержаних авансів

  • з бюджетом

  • з позабюджетніх платежів

  • зі страхування

  • з оплати праці

  • Із внутрішніх розрахунків

  • з учасниками

  2,6

  0,8

  1,4

  3,6

  10,4

  -

  1,3

  1,2

  0,9

  1,7

  2,1

  7,3

  -

  0,8

  Інші Поточні зобов'язання

  5,2

  12,9

  Усього за Розділом 4

  127,1

  119,5

  5. Доходи майбутніх періодів

  баланс

  480,3

  468,2

  Додаток Б

  Звіт про фінансові результати підприємства (Ф № 2), тис.грн

  Стаття

  Період

  звітний

  Попередній

  1

  2

  3

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  268,9

  310,2

  Податок на додану вартість

  44,8

  51,7

  Акцизний збір

  Інші нарахування з доходу

  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  224,1

  258,5

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  208,4

  237,3

  валовий:

  • прибуток

  • збиток

  15,7

  -

  21,2

  -

  Інші операційні доходи

  14,8

  15,2

  Адміністративні витрати

  20,1

  18,3

  Витрати на збут

  8,7

  5,6

  Інші операційні витрати

  -

  -

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  • прибуток

  - збиток

  1,7

  -

  12,5

  -

  Дохід від участия в Капіталі

  20,9

  -

  Інші фінансові доходи

  -

  14,3

  Інші доходи

  5,3

  -

  фінансові витрати

  -

  8,5

  Інші витрати

  20,8

  4,7

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  • прибуток

  - збиток

  7,1

  -

  13,6

  -

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  2,0

  3,8

  Фінансові результати від звічайної діяльності: прибуток

  - збиток

  5,1

  -

  9,8

  -

  Надзвичайні:

  • доходи

  • витрати

  Податки з надзвичайного прибутку

  Чистий:

  • прибуток

  • збиток

  5,1

  -

  9,8

  -  Головна сторінка


      Головна сторінка  Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок Здійснення

  Скачати 159.99 Kb.