• КТЛ = Поточні активи / короткострокові зобовязання
 • КВ = До оеффіціент поточної ліквідності / 2
 • КТЛ = Поточні активи / К раткосрочние зобовязання.
 • КБЛ = Ліквідні активи / К раткосрочние зобовязання.
 • КАЛ = Грошові кошти
 • КБЛ = Грошові кошти / К раткосрочние зобовязання.
 • КЗС = Залучений капітал / Власний капітал.
 • КМФК = (Грошові кошти + К раткосрочние фінансові вкладення) / С Власні оборотні кошти
 • КОМЗ = Власні оборотні кошти / Матеріально-виробничі запаси
 • КМСОС = Власні оборотні кошти / Власний капітал
 • ІПА = Нерухомість / Джерела власних коштів
 • ККС = Поточні активи / Н едвіжімость
 • ВРХ = Реальні активи / Загальна сума капіталу
 • КОА = Ч справжній обсяг реалізації / С реднегодовая вартість активів
 • КОСК = Ч справжній обсяг реалізації / Середньорічна вартість влас ного капіталу
 • КООС = Ч справжній обсяг реалізації / С реднегодовая вартість нерухомість імого майна
 • КІЗ = С ебестоімо з ть реалізую Ганною продукції / С реднегодовая вартість запасів
 • Кодзі = О бем реалізації / С реднегодовая величина сальдо за рахунками дебіторів
 • СК = С реднегодовая величина сальдо за рахунками дебіторів / Про бем реалізації
 • Р ассчітивается за аналогією з коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості
 • ККС = Т екущіе активи / Н едвіжімость
 • Рк = П рібиль / С реднегодовая вартість активів
 • РСК = Ч щира прибуток / С реднегодовая вартість активів
 • РСК = Ч щира прибуток / С ебестоімость виробленої продукції


 • Дата конвертації19.06.2017
  Розмір15.65 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 15.65 Kb.

  Фінансовий аналіз ТОВ "Пульс"

  розмірі 336 000 тис. руб. на рік.

  Економія по податку на майно з реалізованих товарів в розмірі 330 700 руб.

  Разом за варіантом 2 буде отримана економія коштів в розмірі 881 655 в розрахунку за рік (мається на увазі період, на якій площі будуть здаватися в оренду).

  Найближчим часом для підприємства найбільш дієвими шляхами стабілізації ліквідності підприємства є скорочення наднормативних запасів, проведення роботи по визначенню раціонального обсягу запасів на складі. Разом з тим необхідно проводити роботи з пошуку надійних постачальників, що дозволить підприємству відмовитися від закупівлі матеріалів і сировини про запас і вивільнити частину оборотних коштів, пов'язаних в наднормативних запасах.

  Ще одним способом підвищення ліквідності є налагодження роботи з дебіторською заборгованістю, оскільки питома вага рахунків до отримання на даному підприємстві становить досить велику величину (3%) всіх активів.

  В якості основних напрямків маркетингової діяльності підприємства пропоную опрацювати наступні напрямки:

  надання послуг підприємству і приватним підприємцям з надання торговельних місць, торгових площ, складських площ і послуг зі зберігання товарів з метою раціонального використання неповних торгових і складських площ;

  розвиток виїзної торгівлі;

  розширення номенклатури і обсягу оптової та роздрібної торгівлі.

  Збільшення ділової активності ТОВ «Пульс» і товарообігу від реалізації його продукції слід очікувати як за рахунок активізації маркетингової служби підприємства, так і за рахунок залучення в нього інвесторів, що мають свої плани активізації діяльності ТОВ «Пульс».

  висновок

  У даній роботі був проведений аналіз фінансового стану ТОВ «Пульс», який дозволив зробити основні висновки про проблеми підприємства.

  В результаті проведеного аналізу задовільності структури балансу ТОВ «Пульс» були виявлені істотні відхилення показників підприємства від встановлених Федеральним управлінням у справах про неспроможність критеріальних значень. Аналіз задовільності структури балансу ТОВ «Пульс» показав, що структура балансу не задовольняє пропонованим Федеральним управлінням у справах про неспроможність (банкрутство) критеріальною-нормальної ліквідності балансу підприємства та достатності власних оборотних коштів.

  Крім того, згідно з установленими критеріями Федерального управління у справах про неспроможність (банкрутство) підприємство практично позбавлене можливості, відновити нормальну платіжну готовність і фінансову стійкість в короткостроковій перспективі, про що свідчать значення показника відновлення платоспроможності та їх динаміка.

  Проведений аналіз ліквідності свідчить про низьку поточну платіжної готовності ТОВ «Пульс» на кінець звітного періоду. За всіма основними показниками нормативні значення не витримуються.

  Аналіз показав, що дебіторська заборгованість забезпечується швидше матеріальних оборотних коштів (запасів), що означає недостатню інтенсивність надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства і підтверджує вже зроблені висновки про невисоку фінансової стійкості ТОВ "Пульс".

  Крім того, у підприємства дуже великі матеріально-виробничі запаси, що знижує ефективність роботи.

  При аналізі виявлено високий рівень виробничого потенціалу, який продовжує рости.

  За всіма основними показниками оборотності активів підприємства було виявлено загальну зміну швидкості обороту і відповідне зростання періодів здійснення ними одного обороту, що є несприятливою ситуацією для ТОВ «Пульс».

  Протягом аналізованого періоду спостерігалося зниження рентабельності капіталу підприємства. Іншими словами знижувався обсяг чистого прибутку, що припадає на карбованець вкладеного в підприємство капіталу.

  Таким чином, стан розглянутого підприємства характеризується низькими значеннями показників фінансової стійкості та негативними значеннями рентабельності власного капіталу.

  Для вирішення виявлених проблем підприємства запропоновано заходи.

  Список використаної літератури

  1. Абрютина М.В., Гран А.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчально-практичний посібник. М .: Видавництво "Річ навіть і сервіс", 2007;

  2. Бакаєв О.С. Річна бухгалтерська звітність комерційної організації. М .: "Бухгалтерський облік", 2007;

  3. Бернстейн А.А. Аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація. Пер. з англ. - М., Фінанси і статистика, 2007;

  4. Бикова О.В. Показники грошового потоку в оцінці фінансової стійкості підприємства / Фінанси /, 2007;

  5. графів А.В. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства / Фінанси /, 2008, № 7;

  6. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М .: Бухгалтерський облік, 2008;

  7. Кейлер В.А. Економіка підприємства - М., Новосибірськ: ІГАУ і У, 2007;

  8. Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2007;

  9. Лазарева Н.В. Економічний аналіз як елемент управління фінансовими ресурсами підприємства / Фінанси /, 2007, № 3;

  10. Поляк Г.Б., Акодіс І.А., Краєва Т.А. Фінансовий менеджмент. - М .: Фінанси і статистика, ЮНИТИ, 2007;

  11. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ: ТОВ «Нове знання», 2007;

  додаток А

  Показники оцінки задовільності структури балансу

  показник

  спосіб розрахунку

  норма

  пояснення

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  КТЛ = Поточні активи / короткострокові зобов'язання

  2

  Див. Додатки 2

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,1

  Характеризує наявність власних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості

  Коефіцієнт відновлення платоспроможності

  КВ = До оеффіціент поточної ліквідності / 2

  1

  Характеризує можливість підприємства відновити свою платоспроможність через 6 місяців

  додаток Б

  Показники ліквідності балансу підприємства

  показник

  спосіб розрахунку

  норма

  пояснення

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  КТЛ = Поточні активи / К раткосрочние зобов'язання.

  2

  Характеризує швидку оцінку ліквідності, показує в якій мірі поточні зобов'язання забезпечуються матеріальними оборотними засобами

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  КБЛ = Ліквідні активи / К раткосрочние зобов'язання.

  0,51

  Коефіцієнт швидкої ліквідності за смисловим значенням аналогічний коефіцієнту поточної ліквідності

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  КАЛ = Грошові кошти / Короткострокові зобов'язання

  0,2

  Показує яка частина короткострокових позикових зобов'язань може бути погашена

  додаток В

  Показники фінансової стійкості підприємства

  показник

  спосіб розрахунку

  норма

  коефіцієнт автономії

  КБЛ = Грошові кошти / К раткосрочние зобов'язання.

  50%

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

  КЗС = Залучений капітал / Власний капітал.

  1

  Коефіцієнт маневреності функціонального капіталу

  КМФК = (Грошові кошти + К раткосрочние фінансові вкладення) / С Власні оборотні кошти

  1

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами

  КОМЗ = Власні оборотні кошти / Матеріально-виробничі запаси

  0,6

  Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

  КМСОС = Власні оборотні кошти / Власний капітал

  0,5

  Індекс постійного активу

  ІПА = Нерухомість / Джерела власних коштів

  не встановлений

  Коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості

  ККС = Поточні активи / Н едвіжімость

  не встановлений

  Коефіцієнт реальної вартості майна

  ВРХ = Реальні активи / Загальна сума капіталу

  0,5

  додаток Г

  показники оборотності

  показник

  спосіб розрахунку

  пояснення

  Коефіцієнт оборотності активів

  КОА = Ч справжній обсяг реалізації / С реднегодовая вартість активів

  Характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних у нього ресурсів, незалежно від джерел їх утворення

  Коефіцієнт оборотності власного капіталу

  КОСК = Ч справжній обсяг реалізації / Середньорічна вартість влас ного капіталу

  Характеризує різні аспекти діяльності: з фінансової точки зору - визначає швидкість обороту власного капіталу, з економічної точки зору - активність коштів

  Коефіцієнт оборотності основних засобів

  КООС = Ч справжній обсяг реалізації / С реднегодовая вартість нерухомість імого майна

  Характеризує оборотність іммобілізованих коштів

  Коефіцієнт оборотності запасів

  КІЗ = С ебестоімо з ть реалізую Ганною продукції / С реднегодовая вартість запасів

  Характеризує тривалість циклу протягом якого матеріально-виробничі запаси перетворюються у готівку грошові кошти

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  Кодзі = О б'ем реалізації / С реднегодовая величина сальдо за рахунками дебіторів

  Термін товарного кредиту

  СК = С реднегодовая величина сальдо за рахунками дебіторів / Про б'ем реалізації

  Характеризує тривалість терміну, необхідного для отримання підприємством боргів за реалізовану продукцію

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  Р ассчітивается за аналогією з коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості

  Коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості

  ККС = Т екущіе активи / Н едвіжімость

  не встановлений

  Коефіцієнт реальної вартості майна

  ВРХ = Реальні активи / Загальна сума капіталу

  0,5

  додаток Д

  Показники рентабельності підприємства

  показник

  спосіб розрахунку

  пояснення

  Рентабельність всього капіталу

  Рк = П рібиль / С реднегодовая вартість активів

  Характеризує кількість грошових одиниць прибутку отримано підприємством з 1 руб.активів

  Рентабельність власного капіталу

  РСК = Ч щира прибуток / С реднегодовая вартість активів

  відображає величину чистого прибутку, що припадає на 1 крб. власного капіталу підприємства, тобто характеризує ефект-ть деят-ти підприємства з точки зору його власника

  Чистий загальна рентабельність

  РСК = Ч щира прибуток / С ебестоімость виробленої продукції

  характеризує міру ефективності виробничої діяльності підприємства

  ...........