• П4: постійні пасиви (власний капітал) [16, с. 56].
 • А2: швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість протягом 12 місяців);
 • А4: важкореалізовані активи (необоротні активи) [16, с. 58].
 • А1 П1; А2 П2; А3 П3; А4


 • Дата конвертації12.09.2017
  Розмір79.73 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 79.73 Kb.

  Фінансовий стан підприємства: аналіз і прогнозування

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обороту дебіторської заборгованості. Не існує чітких нормативних значень для коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, вони варіюються залежно від галузі, але чим вище коефіцієнт, тим швидше споживачі погашають свої зобов'язання, що вигідно для підприємства. За даними проведеного аналізу можна зробити висновок, що вищевказаний коефіцієнт варіюється з 83,22 до 7,02, що означає зниження оборотності дебіторської заборгованості до 2014 року і є негативним фактором.

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість і інтенсивність погашення зобов'язань підприємства перед позичальниками і характеризує кількість оборотів погашення кредиторської заборгованості за звітний період, який як прищепило один рік. Значення вищевказаного коефіцієнта знизилося в 2014 році, в порівнянні з 2012 роком з 65,05 до 13,90, що означає зниження інтенсивності погашення зобов'язань підприємства перед позичальниками.

  Виходячи з проведеного у другому розділі даної випускної кваліфікаційної роботи аналізу фінансового стану, можна зробити висновок, що підприємство ТОВ «Преміум» розвивається стабільно, фінансовий стан характеризується позитивно, але в ході проведеного аналізу виявлено, що на підприємстві відсутня продумана фінансова стратегія щодо розрахунків з дебіторами і кредиторами, так само спостерігається зниження інвестиційної привабливості підприємства і збільшення періоду перетворення активів в грошову форму, виходячи з чег о, були розроблені наступні рекомендації:

  - оптимізація роботи з субпідрядниками;

  - моніторинг і контроль короткострокових позик і кредитів;

  - скорочення короткострокових фінансових зобов'язань;

  - оптимізація запасів.

  Скорочення обсягу споживання власних фінансових ресурсів можна досягти за рахунок:

  - зниження інвестиційної активності;

  - поновлення необоротних активів;

  - відмова від невиробничих програм, що фінансуються за рахунок прибутку;

  - зниження відрахувань до резервних фондів.

  На кожному підприємстві повинні передбачатися планові заходи щодо збільшення прибутку. До основних заходів відносяться:

  - збільшення обсягу реалізації продукції;

  - поліпшення якості продукції;

  - оптимізація бізнесу шляхом скорочення збиткових точок.

  Крім того, підприємству необхідно значно розширювати можливості дії всіх факторів ефективності продажів в справжніх економічних умовах.

  Список використаних джерел

  1. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) о? Т 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. О? Т 08.03.2015) ??????

  2. Федеральний закон про? Т 06.12.2011 N 402-ФЗ "Про бухгалтерський облік" (ред. О? Т 23.07.2013) ??????????

  3. Наказ Мінфіну РФ про? Т 31.10.2000 N 94н (ред. О? Т 08.11.2014) "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського? Обліку фінансово-господарської діяльності організацій та Інструкції по? Його? Застосуванню" // "Економіка і життя ", N 46, 2000. ?????????????????????????

  4. Наказ Мінфіну РФ про? Т 29.07.1998 N 34н (ред. О? Т 25.10.2014) "Про затвердження Положення по? Веденню бухгалтерського? Обліку та бухгалтерської? Ї звітності в РФ" ????????? ????????????????

  5. Наказ Мінфіну РФ про? Т 22.07.2003 N 67н (ред. О? Т 08.11.2014) "Про форми бухгалтерської? Ї звітності організацій" // "Фінансова газета", N 33, 2003 ??????? ??????

  6. Наказ Мінфіну РФ про? Т 02.07.2010 N 66н "Про форми бухгалтерської звітності організацій" (ред. О? Т 04.12.2013) // "Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади", N 35, 30.08.2010 ?? ?????????

  7. Наказ Мінфіну РФ про? Т 06.07.1999 N 43н (ред. О? Т 08.11.2013) "Про затвердження Положення по? Бухгалтерському? У обліку" Бухгалтерська звітність організації "(ПБУ 4/99)" // "Фінансова газета ", N 34, 1999. ?????????????

  8. Наказ Мінфіну РФ про? Т 06.05.1999 N 32н (ред. О? Т 27.04.2013) "Про затвердження Положення по? Бухгалтерського обліку" Доходи організації "ПБУ 9/99" ??????

  9. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. - М .: «Справа? і сервіс », 2013. - 256 с. ?????????

  10. Бабаєв Ю.А., Коміссарова І.П., Бородін В.А. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вузів / За? Д ред. про? ф. Бабаєва Ю.А., про? Ф. Коміссарова І.П. - 2-е изд., Перераб. і до? п. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с. ?????????????????????

  11. Бадмаева Д.Г. Платоспроможність комерційної організації: фінансовий аналіз // Аудиторські відомості. 2012. N 1. С. 56 - 62. ??????????

  12. Бакай? В М.Н., Шеремет А.Д. Теорія економічного? аналізу: Підручник. 4-е изд., До? П. і перераб. - М .: Фінанси і статистика, 2013. - 416с. ?????????????

  13. Батько? Вський М.А., Булава І.В., Мінгалієв К.М. Теорія економічного? аналізу // Економічний аналіз: теорія і практика. 2012. N 31. С. 18 - 25. ?????????????????

  14. Бердник? Ва Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 2013. - 215 с. ????????????

  15. Бернстайн Л.А. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Пер. з англ. / Наук. ред. перев? да чл.-ко? рр. РАН І.І. Єлісєєва. Гл. ред. про? ф. Я В. З? Ко? Ло? В. М .: Фінанси і статистика, 2012. 624 с. ???????????????????????

  16. Бехтерева Є.В. Особливості формування показників бухгалтерської звітності // Гаряча лінія бухгалтера. 2014. № 15. С. 18-20

  17. Волнін В.А., Королева А.А. Аналіз та оцінка ризику незбалансованої ліквідності підприємства // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2014. N 1. С. 19 - 29.

  18. Волнін В.А. Коефіцієнтний аналіз стану ліквідності підприємства // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2014. N 4. С. 14 - 23.

  19. Гіляровський Л.Т., Вехорева А.А. Аналіз і оцінка фінансової стійкості комерційного підприємства. СПб .: Пітер, 2013. С. 99 - 110.

  20. Грищенко О.В. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. СПб .: Пітер, 2011. -112с.

  21. Демченко В.С., Мілета В.Н. Системний аналіз діяльності підприємств. - М .: Фінанси і статистика, 2011. - 182с

  22. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Аналіз фінансової звітності. - 6-е изд., Перераб. і доп. - М .: Річ навіть і сервіс, 2012. - 368 с.

  23. Єлєнєва Ю.Я. «Основи аналізу, фінансового стану підприємства», М. - МГТУ "СТАНКИН", 2013г.- 290с.

  24. Жиляков Д.І., Зарецька В.Г. Сучасні проблеми аналізу фінансового стану організацій різних сфер діяльності // Вісник Економіки, 2012. - 315с.

  25. Зарецька В.Г. Еволюція фінансової звітності в Російській Федерації та її вплив на процедуру аналізу фінансового стану // Міжнародний бухгалтерський облік. 2014. N 34. С. 33 - 38.

  26. Калина А.В., Канева М.Н., Ященко В.А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень): Навчально-методичний посібник. - К .: МАУП, 2013. - 272с.

  27. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи і процедури. - М .: Фінанси і статистика, -2012 300с.

  28. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства. Підручник. - М .: ТК Велбі, Проспект, 2013. - 424 с.

  29. Крилов С.І. Аналіз ефективності діяльності й використання ресурсів комерційної організації // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2014. N 8. С. 28 - 34.

  30. Крилов С.І. Методика аналізу майнового стану комерційної організації за даними бухгалтерського балансу // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2014. N 1. С. 3 - 9.

  31. Ларіонов А.Д., Карзаева М.М., Нечитайло О.І. Бухгалтерська фінансова звітність. - М .: Изд-во «Проспект», 2013. - 768 с.

  32. Любушин Н.П. Аналіз фінансового стану організації: Учеб. посібник / Н.П. Любушин. - М .: Ексмо, 2013.- 215с.

  33. Любушин Н.П., Бабічева н.е. Аналіз методик за оцінкою фінансового стану організацій // Економічний аналіз: теорія і практика. 2013. N 22. - С. 2 - 7.

  34. Любушин Н.П., Лещева В.В., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Підручник для вузів / Під ред. Н.Л. Любушина. - М .: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 471 с.

  35. Макар'ян Е.А. Економічний аналіз господарської діяльності: навчальний посібник / Е.А. Макар'ян, Г.П. Герасименко, С. Е. Макар'ян. - М .: КНОРУС, 2012. - 260с.

  36. Новрузов Б. Ліквідність і фінансова стійкість: погляньте на свій бізнес // "Консультант", 2014 року, N 7

  37. Пласкова Н.С. Стратегічний і поточний економічний аналіз: Повний курс MBA. Підручник. 2-е изд., Перераб. і доп. М .: Ексмо, 2012.

  38. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3 - є вид., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА, 2012.-312с.

  39. Свиридова Н.В., Акімов А.А. Порівняльний аналіз і прогнозування фінансового стану // Фінансовий вісник: фінанси, податки, страхування, бухгалтерський облік. 2012. N 12. С. 3 - 6.

  40. Семеніхін В.В. Річний звіт 2014 рік // Фінансова газета. 2015. N 2. С. 10-28

  41. Шеремет А.Д., Негашев Є.В. Методика фінансового аналізу. М .: ИНФРА-М, 2011.- 415с.

  Таблиця 2.5 - Розрахунок відносних показників фінансової стійкості підприємства

  показник

  норматив

  201 2 рік

  2013 рік

  201 4 рік

  відхилення

  201 3 -201 2

  201 4 -201 3

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

  ? 0,5

  0,8

  0,6

  0,5

  -0,1

  -0,1

  Коефіцієнт фінансової стійкості

  ? 0,7

  0,8

  0,7

  0,7

  -

  -0,2

  Коефіцієнт фінансової залежності

  ? 0,5

  0,3

  0,3

  0,5

  -

  0,2

  коефіцієнт фінансування

  ? 1

  1,9

  1,8

  1

  -0,1

  -0,8

  коефіцієнт інвестування

  ? 1

  1,7

  1,7

  1,9

  -

  0,2

  Коефіцієнт постійного активу

  ? 1

  1,2

  1,2

  1,1

  -

  -0,1

  коефіцієнт маневреності

  0,5

  0,4

  0,5

  0,4

  0,1

  -0,1

  Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами (КОСС)

  0,1

  0,4

  0,3

  0,2

  -0,1

  -0,1

  Коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих коштів

  -

  0,8

  0,7

  0,7

  -0,1

  -

  Фінансовий важіль (леверидж)

  ? 1

  0,8

  0,8

  0,9

  -0,1

  -

  Коефіцієнт автономії, що характеризує частку власних коштів у загальній вартості майна організації, за аналізований період має тенденцію до зниження, що є негативним фактором і свідчить про зниження рівня фінансової стійкості, але при цьому показник відповідає нормативному значенню, тобто підприємство не залежить від зовнішніх інвесторів.Так як значення даного показника більше 0,5, то підприємство може покрити всі свої зобов'язання власними коштами.

  Коефіцієнт фінансової стійкості, що показує питому вагу тих джерел фінансування, які можуть бути використані тривалий час, в період з 2012 по 2014 рік залишається незмінним і рівним 0,7, що відповідає нормативному значенню.

  Коефіцієнт фінансової залежності, який показує частку позикових коштів у загальній вартості майна організації, в 2014 році, в порівнянні з 2012 роком, збільшився на 0,2 пункту, що є негативною тенденцією, але не дивлячись на дане збільшення, показник відповідає нормативному значенню.

  Величина коефіцієнта фінансування в 2012 і 2013 роках більше одиниці (тобто більша частина майна підприємства сформована за рахунок власних коштів), що безсумнівно є позитивною тенденцією. У 2014 році даний показник знизився на 0,8 пункту і став рівним 1. Коефіцієнт фінансування протягом усього аналізованого періоду відповідає нормативному значенню. Але зниження цього показника може свідчити про небезпеку неплатоспроможності і утруднити можливість отримання кредиту.

  Значення коефіцієнта інвестування протягом усього аналізованого періоду більше нормативного значення, що є позитивною тенденцією.

  Коефіцієнт маневреності показує частку власних оборотних коштів у власному капіталі. Зниження показника в динаміці говорить про зниження у підприємства можливостей для фінансового маневрування, даний показник в 2012 і 2014 року нижче нормативного значення і дорівнює 0,4, що є негативною тенденцією для підприємства.

  Показник коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами вище нормативного значення. Це свідчить про те, що у підприємства достатньо власних коштів для фінансування поточної діяльності.

  Значення фінансового важеля говорить про низький ступінь ризику і стійке фінансове становище компанії.

  Аналіз фінансової стійкості показав, що у підприємства достатньо власних коштів для фінансування поточної діяльності. Даний факт, безсумнівно, є позитивною тенденцією.

  З точки зору зовнішніх користувачів інформації, таких як інвестори, постачальники, податкова система і кредитори, підприємство володіє стійким фінансовим становищем.

  З точки зору конкурентів, висока частка власного капіталу - гарантія того, що підприємство зможе успішно конкурувати в ціновій або асортиментної політики (відповідно, розорити конкурента практично неможливо).

  2.3 Аналіз ліквідності підприємства

  Одним з показників, що характеризують фінансовий стан організації, є її платоспроможність, тобто можливість готівкою грошовими ресурсами своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання.

  Виділяють ліквідність балансу і ліквідність організації.

  Ліквідність балансу - це ступінь покриття боргових зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Ліквідність балансу встановлюють на основі зіставлення підсумків груп активів за ступенем ліквідності і пасиву за різними джерелами погашення. Аналіз ліквідності балансу представлений у таблиці 2.6.

  Ліквідність організації - це більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу і організації залежить платоспроможність організації. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Організація може бути платоспроможним на звітну дату, але мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки [16, с. 42].

  аналіз ліквідності балансу полягає в порівняно розмірів коштів по активу, згрупованих по ступеня їх ліквідності з сумою зобов'язань по пасиву, згрупованих по термінами погашення.

  пасиви балансу по ступеня терміновості їх погашення діляться на 4 групи:

  П1: найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість);

  П2: термінові пасиви (короткострокові кредити і позики);

  П3: довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання);

  П4: постійні пасиви (власний капітал) [16, с. 56].

  Активи балансу за ступенем ліквідності поділяються так само на 4 групи:

  А1: абсолютно ліквідні активи (грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення);

  А2: швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість протягом 12 місяців);

  А3: Среднереалізуемие активи (запаси, довгострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи);

  А4: важкореалізовані активи (необоротні активи) [16, с. 58].

  Для визначення ліквідності балансу зіставляють підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення:

  А1? П1; А2? П2; А3? П3; А4 <П4.

  Таблиця 2.6 - Аналіз ліквідності балансу, тис. Руб.

  Активи за ступенем ліквідності

  2012 рік

  2013 рік

  2014

  Пасиви за строком погашення

  2012 рік

  2013 рік

  2014

  Платіжний надлишок (недолік)

  2012

  2013

  2014

  Абсолютно ліквідні активи (А1)

  3695

  20997

  8469

  Найбільш термінові зобов'язання (П1)

  3748

  5009

  25544

  -53

  15988

  -17075

  Швидко реалізованих активи (А2)

  6836

  16737

  57946

  Термінові пасиви (П2)

  6300

  27204

  1703

  536

  -10467

  56243

  Середньо реалізовані активи (А3)

  26010

  24044

  26526

  Довгострокові зобов'язання (П3)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Важкореалізовані активи (А4)

  5153

  18790

  31920

  Постійні пасиви (П4)

  31647

  48355

  67615

  -26494

  -29565

  -35695

  Аналіз ліквідності балансу показав, що половина з 4 нерівностей, що характеризують абсолютну ліквідність підприємства, не виконуються.

  Невиконання нерівності А1? П1 свідчить про неплатоспроможність організації на момент складання балансу. Дане нерівність виконується тільки в 2012 році, в 2013 році спостерігається погіршення показників платоспроможності, тобто у підприємства не достатньо коштів для покриття найбільш термінових зобов'язань абсолютно і найбільш ліквідних активів.

  Виконання нерівності А2? П2 говорить про те, що швидко реалізованих активи більше короткострокових пасивів. Відповідно організація на аналізований період часу є платоспроможною.

  Нерівність А3? П3 виконується, що є позитивною тенденцією і свідчить про те, що при своєчасному надходженні коштів від продажу та платежів організація є платоспроможною на період, рівний середньої тривалості одного обороту оборотних коштів після дати складання балансу.

  Нерівність A4 <П4 так само виконується, що свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості організації на 01.01.2014 р

  Проведений поданої схемою аналіз ліквідності балансу є наближеним, для більш детального аналізу необхідно розрахувати фінансові коефіцієнти (таблиця 2.7).

  Таблиця 2.7 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності

  показник

  норматив

  201 2 рік

  2013 рік

  201 4 рік

  відхилення

  201 3 -201 2

  201 4 -201 3

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,2-0,5

  1,14

  0,38

  0,93

  -0,76

  0,54

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1-2

  1,90

  1,57

  1,26

  -0,33

  -0,30

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  0,7-1

  1,34

  0,51

  1,04

  -0,83

  0,53

  Висновок: Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з дебіторами. Значення даного показника знаходиться в межах рекомендованого значення.

  Коефіцієнт поточної ліквідності - основний показник платоспроможності підприємства.Даний коефіцієнт показує, достатність підприємства коштів, які можуть бути використані підприємством для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року [15, с. 67].

  Незважаючи на те, що показник за аналізований період знизився, він знаходиться в межах рекомендованих значень, що говорить про платоспроможність підприємства.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності - фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань.

  Значення даного показника знизилося з 1,34 до 1,04; Але знаходиться в межах рекомендованих значень. Тобто короткострокові зобов'язання підприємства можуть бути негайно погашені за рахунок коштів на рахунках і надходжень за розрахунками.

  Аналіз за даною схемою можна вважати досить надійним показником. Це пов'язано з тим, що розрахунок заснований на прогнозі зміни показника поточної ліквідності всього за двома точками - на початок і кінець звітного періоду.

  До причин неплатоспроможності підприємства можна віднести:

  - підвищення собівартості продукції;

  - невиконання плану прибутку і як результат - брак власних джерел самофінансування підприємства.

  Далі проведемо аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.

  Склад і динаміку кредиторської заборгованості досліджуваної організації можна представити в таблиці 2.8.

  Таблиця 2.8 - Склад і динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості

  показники

  2013 рік

  2014

  Відхилення, тис. Руб.

  Кредиторська заборгованість

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  тисяча двісті один

  8755

  7554

  Аванси отримані

  2920

  14677

  11757

  Розрахунки по податках і внесках

  699

  986

  287

  кредити

  26889

  30723

  3834

  позики

  310

  980

  670

  інша

  120

  +1796

  1 676

  Разом:

  32138

  57916

  25778

  Дебіторська заборгованість

  Розрахунки з покупцями і замовниками

  16737

  57946

  41209

  Разом:

  16737

  57946

  41209

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

  17,08

  13,9

  -3,18

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

  28,98

  7,02

  -21,96

  Період оборотності кредиторської заборгованості, дні

  21,4

  26,3

  4,9

  Період оборотності дебіторської заборгованості, дні

  12,6

  52

  39,4

  Виходячи з проаналізованих даних, можна зробити висновок про те, що всі показники в звітному періоді збільшилися, в порівнянні з попереднім періодом. Найбільше зростання спостерігається у показника аванси отримані - на 11757 тис. Руб. Розрахунки з постачальниками та підрядниками збільшилися на 7554 тис. Руб. Категорія кредити збільшилася на 3834 тис. Руб. Всього показник кредиторської заборгованості збільшився в 2013 році на 25778 тис. Руб.

  Збільшення кредиторської заборгованості збільшує чистий грошовий потік. Зростання кредиторської заборгованості говорить про збільшення отриманих підприємством кредитів за куплений товар або зростанні інших статей кредиторської заборгованості.

  Дебіторська заборгованість так само збільшилася на 41209 тис. Руб., Що є негативним показником для досліджуваного підприємства. Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською означає відволікання коштів з господарського обороту і в подальшому може призвести до необхідності залучення дорогих кредитів банку і позик для забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності підприємства. Значне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською створює загрозу фінансовій стійкості підприємства.

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує швидкість обороту дебіторської заборгованості. Не існує чітких нормативних значень для коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості, вони варіюються залежно від галузі, але чим вище коефіцієнт, тим швидше споживачі погашають свої зобов'язання, що вигідно для підприємства. За даними проведеного аналізу можна зробити висновок, що вищевказаний коефіцієнт варіюється з 28,98 до 7,02, що означає зниження оборотності дебіторської заборгованості до 2014 року.

  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує швидкість і інтенсивність погашення зобов'язань підприємства перед позичальниками і характеризує кількість оборотів погашення кредиторської заборгованості за звітний період, який як прищепило один рік. Значення вищевказаного коефіцієнта знизилося в 2014 році, в порівнянні з 2011 роком з 17,08 до 13,90, що означає зниження інтенсивності погашення зобов'язань підприємства перед позичальниками.

  2.4 Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства

  Для оцінки фінансового стану підприємства необхідно провести аналіз, який дозволяє виявити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти і як швидко кошти підприємства перетворюються в готівку.

  Коефіцієнти оборотності показують скільки разів на рік «обертаються» ті чи інші активи підприємства (таблиця 2.9).

  Коефіцієнт оборотності активів являє собою відношення виручки від проданої продукції до всіх активів підприємства. Даний коефіцієнт показує ефективність використання активів і показує кількість оборотів всього капіталу за період і кількість грошових коштів, які принесла одиниця активів.

  Нормативних значень коефіцієнта оборотності активів немає, тому необхідно досліджувати безпосередньо динаміку зміни даного показника в часі для одного підприємства або галузі.

  Таблиця 2.9 - Розрахунок ділової активності підприємства

  показник

  201 2 рік

  2013 рік

  201 4 рік

  відхилення

  201 3 -201 2

  201 4 -201 3

  А

  1

  2

  3

  4

  5

  коефіцієнти оборотності, обороти

  коефіцієнт оборотності активів

  13,64

  6,02

  3,26

  -7,62

  -2,76

  коефіцієнт оборотності оборотних активів

  15,57

  7,85

  4,38

  -5,79

  -3,47

  коефіцієнт оборотності загальної суми запасів

  37,12

  20,60

  14,95

  -16,52

  -5,65

  коефіцієнт оборотності виробничих запасів

  35,40

  18,54

  12,17

  -16,86

  -6,37

  коефіцієнт оборотності позикового капіталу

  56,62

  15,05

  7,11

  -41,57

  -7,94

  період оборотності, дні

  період оборотності активів

  26,8

  60,6

  112

  33,8

  51,4

  період оборотності оборотних активів

  23,4

  46,5

  83,3

  23,1

  36,8

  період оборотності загальної суми запасів

  9,8

  17,7

  24,4

  7,9

  6,7

  період оборотності виробничих запасів

  10,3

  19,7

  30

  9,4

  10,3

  період оборотності позикового капіталу

  6,4

  24,3

  51,3

  17,9

  27

  Висновок: Чим вище коефіцієнт оборотності активів, тим більше ефективність використання активів.Даний показник відрізняється від показників рентабельності активів в тому, що він не показує прибутковість підприємства, а характеризує інтенсивність обороту. Тому в формулах оборотності використовуються не чистий прибуток, а виручка підприємства за звітний період. Виходячи з проведеного аналізу, значення даного коефіцієнта за аналізований період варіюється з 13,64 до 3,26. Дане значення говорить про високу оборотності активів. Краще уявлення про ефективність використання активів забезпечують показники періоду обороту активів, що представляють собою кількість днів, необхідне для їх перетворення в грошову форму і є величиною, зворотною коефіцієнту оборотності, помноженого на тривалість періоду. Значення показує, через скільки днів, кошти, вкладені в оборотні активи або їх складові, знову приймають грошову форму. Зменшення цього показника в динаміці є позитивним фактором. Відповідно, показники періоду оборотності варіюються від 26,8 до 112 днів. Збільшення цього показника є негативним фактором і означає збільшення періоду перетворення активів в грошову форму.

  Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує активність використання і швидкість обігу оборотних активів. Даний коефіцієнт характеризує скільки за один рік оборотні активи здійснили повний оборот і який розмір виручки вони принесли. До оборотних активів відносять дебіторську заборгованість, грошові кошти, запаси і витрати майбутніх періодів, короткострокові фінансові вкладення. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш результативно підприємство. За аналізований період показник коефіцієнта оборотності оборотних активів знизився з 15,57 до 4,38. Виходячи з цього, збільшився період оборотності в днях - з 23,4 днів до 83,3 днів.

  Коефіцієнт оборотності запасів показує інтенсивність використання запасів і швидкість обороту. Нормативних значень для коефіцієнта оборотності немає. Даний показник необхідно аналізувати в динаміці для конкретного підприємства або галузі. Зниження коефіцієнта оборотності говорить про те накапливании надлишку запасів на складах підприємства. Чим вище коефіцієнт оборотності запасів і витрат активів, тим вище активність підприємства у створенні грошових коштів. Надмірно високий коефіцієнт оборотності запасів і витрат активів свідчить про гостру нестачу запасів і швидкому спустошенні. Значення даного коефіцієнта варіюється з 9,8 до 24,4, що говорить про збільшення активності підприємства в створенні грошових коштів, так як збільшення незначне. Для більш детального аналізу ефективності роботи підприємства необхідно розрахувати рентабельність. Розрахунок показників рентабельності представлений в таблиці 2.10.

  Таблиця 2.10 - Показники рентабельності,%

  показник

  201 2 рік

  2013 рік

  201 4 рік

  відхилення

  201 3 -201 2

  201 4 -201 3

  рентабельність продажів

  7,9

  4,1

  5,1

  -3,8

  1

  рентабельність витрат на продукцію

  0,2

  0,1

  2,8

  -0,1

  2,7

  рентабельність власного капіталу

  9,2

  3,5

  9,7

  -5,7

  6,2

  рентабельність позикового капіталу

  1,5

  0,7

  19,4

  -0,8

  18,7

  рентабельність активів

  10,3

  6,2

  6,63

  -4,1

  0,43

  Висновок: Рентабельність активів (економічна рентабельність) характеризує рівень прибутку, що генерується всіма активами підприємства, що знаходяться в його використанні по балансу. У 2012 році підприємство має високий рівень рентабельності сукупних активів, в порівнянні з подальшими періодами. На даний показник вплинули: збільшення попиту на продукцію, збільшення рентабельності продажів і оборотності активів. У 2013 році рентабельність сукупних активів знизилася до 6,2%, що є негативною тенденцією. Це може бути обумовлено збільшенням валюти балансу внаслідок затоварення готовою продукцією і зростання суми дебіторської заборгованості. У 2014 році рентабельність збільшилася в порівнянні з 2013 роком до 6,63%. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючому попиті на продукцію підприємства і про перенакоплении активів.

  Рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. Рівень рентабельності власного капіталу в 2012 році (9,2%) свідчить про низьку інвестиційну привабливість підприємства, що аналізується, тому що він значно нижче прибутковості за іншими варіантами капіталовкладень (наприклад, по банківських депозитах). У 2014 спостерігається несуттєве зростання рентабельності власного капіталу до 9,7%. На даний показник вплинули: зростання прибутку підприємства, погашення збитків і отримання нерозподіленого прибутку.

  Підприємству в даний час необхідний як низький рівень витрат, так і диференціювання, яке орієнтоване на підвищення корисності. Невисокі витрати допомагають фірмі створити відмітнаперевагу або шляхом зниження ціни для споживачів, або за допомогою інвестицій в товари, послуги, персонал або в поліпшення іміджу.

  Існують два альтернативних шляхи підвищення рентабельності продукції - збільшення обсягів продажів і підвищення ефективності їх реалізації (тобто отримання більшого прибутку при збереженні обсягу продажів). Обсяг продажів може бути збільшений двома способами: шляхом розширення ринку або шляхом більш глибокого проникнення в нього. Ефективність реалізації зростає при скороченні витрат, підвищенні цін або оптимізації продажів-мікс (тобто виключення малорентабельних видів діяльності) [8, с. 39].

  Подібним чином збільшення обсягів продажів передбачає використання маркетингових стратегій (агресивної цінової політики, інвестицій в канали розподілу товарів, розширення ринку), в корені відрізняються від орієнтованих на підвищення ефективності операцій. Для підвищення обсягів продажів можна використовувати стратегію вдосконалення діяльності. При виборі даної стратегії підприємству рекомендується звернути увагу на заходи маркетингу для наявних товарів на існуючих ринках: провести вивчення цільового ринку підприємства, розробити заходи щодо просування продукції і збільшення ефективності діяльності на існуючому ринку. У цьому випадку дохід забезпечується за рахунок раціоналізації виробництва і збуту (зниження собівартості, реклама, сервіс, надання торгових знижок). Є такі альтернативи інтенсивного зростання:

  ? збільшення частки ринку за рахунок залучення покупців фірм-конкурентів за допомогою активних маркетингових заходів - розвитку збутової мережі, використання стимулюючих заходів, гнучкої цінової політики, розвитку сервісних послуг і т. д. Зазвичай ця стратегія використовується на стадії зрілості життєвого циклу товару;

  ? захист свого положення на ринку за допомогою розвитку функціонального маркетингу;

  ? раціоналізація ринку - фокусування на рентабельних ринкових сегментах, вихід з деяких сегментів ринку, підвищення ефективності продажів [10, с. 55].

  Підвищення рентабельності продажів досягається підвищенням цін на реалізовану продукцію, а також зниженням собівартості реалізованої продукції.

  Щоб підвищити рівень прибутковості продажів, організація повинна орієнтуватися на зміни кон'юнктури ринку, спостерігати за змінами цін на продукцію, здійснювати постійний контроль за рівнем витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також здійснювати гнучку і обгрунтовану асортиментну політику в області реалізації продукції.

  Висновок по другому розділі: аналіз зведених показників фінансового стану підприємства показав, що ймовірність банкрутства підприємства знаходиться на низькому рівні.

  Рентабельність активів (економічна рентабельність) характеризує рівень прибутку, що генерується всіма активами підприємства, що знаходяться в його використанні по балансу. У 2012 році підприємство має високий рівень рентабельності сукупних активів, в порівнянні з подальшими періодами. На даний показник вплинули: збільшення попиту на продукцію, збільшення рентабельності продажів і оборотності активів. У 2013 році рентабельність сукупних активів знизилася до 6,2%, що є негативною тенденцією. Це може бути обумовлено збільшенням валюти балансу внаслідок затоварення готовою продукцією і зростання суми дебіторської заборгованості. У 2014 році рентабельність збільшилася в порівнянні з 2012 роком до 6,63%. Зменшення рівня рентабельності активів може свідчити про падаючому попиті на продукцію підприємства і про перенакоплении активів.

  Рентабельність власного капіталу (фінансова рентабельність) характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство. Рівень рентабельності власного капіталу в 2012 році (9,2%) свідчить про низьку інвестиційну привабливість підприємства, що аналізується, тому що він значно нижче прибутковості за іншими варіантами капіталовкладень (наприклад, по банківських депозитах). У 2014 спостерігається несуттєве зростання рентабельності власного капіталу до 9,7%. На даний показник вплинули: зростання прибутку підприємства, погашення збитків і отримання нерозподіленого прибутку. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує активність використання і швидкість обігу оборотних активів. Даний коефіцієнт характеризує скільки за один рік оборотні активи здійснили повний оборот і який розмір виручки вони принесли. За аналізований період показник коефіцієнта оборотності оборотних активів знизився з 2,2 до 1,8.

  3. ПРОГНОЗУВАННЯ І АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ПРЕМІУМ»

  3.1 Прогнозування фінансового стану і розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану ТОВ «Преміум»

  Ефективна діяльність кожного підприємства включає в себе прогнозування і планування основних показників його діяльності.

  Прогнозування - це процес розробки прогнозів.Прогноз - науково обгрунтоване судження про можливі стани об'єкта в майбутньому, про шляхи його розвитку і терміни існування.

  План і прогноз становлять взаємодоповнюючі стадії планування при визначальній ролі плану як провідної ланки управління.

  Зробимо розрахунок основних параметрів прогнозування діяльності підприємства ТОВ «Преміум».

  Основними параметрами прогнозування в ТОВ «Преміум» є наступні параметри:

  - тривалість періоду, за який надана звітність, який в даному случає дорівнює 360 дням;

  - фактична з? Під? Купно виручка про? Т продукції, яка склала 406 924 тис. Руб. ?????????

  - прогнозна зі? В? Купно виручка про? Т продажу товарів (планується зростання даного показника на 10%): 406 924 * 10% = 40692,4+ 406924 = 447616,4 тис. Руб. ??? Далі зробимо розрахунок основного балансового рівняння. ?????

  Основне балансове рівняння підприємства (активи дорівнюють пасивів) має вигляд:

  ВА + ОА = СК + З + КЗ (3.1)

  449897 + 121732 = 516238 + 4 + 56420

  Далі зробимо розрахунок основних прогнозованих показників на 2015 рік:

  1. Прогноз необоротних активів здійснюється за формулою:

  ВА F = ВА n + Інвестиції - Амортизація - Продаж ВА (3.2)

  ВА F = 449897-10400 = 439497 тис. Руб.

  2. Прогноз оборотних активів визначається за терміном оборотності:

  ОА F = (k_ ОА F * ВП F) / Т (3.3)

  k _ ОА = (ОА / ОП) * Т = 121732/298103 * 365 = 149,05 днів

  ОА F = (149,05 * 327913,3) / 365 = 133905,42 тис. Руб.

  3. Прогноз кредиторської заборгованості:

  КЗ F = (k _ КЗ F * ВП F) / Т (3.4)

  k _ КЗ F = 54216/298103 * 365 = 66,38 днів

  КЗ F = (66,38 * 327913,3) / 365 = 59635,30

  4. Величина власного капіталу в 2015 році збільшиться на нерозподілений прибуток і складе:

  СК F = СК n + НП F = 86564 тис. Руб.

  5. Рентабельність продажів за звітний період 5,1%

  6. Прогнозна рентабельність продажів: 10,2%.

  7. Ставка податку становить 20%.

  З урахуванням цих тенденцій фінансові результати діяльності підприємства в 2015 році будуть мати такий вигляд (таблиця 3.1)

  Таблиця 3.1 - Прогнозний звіт про? прибутки та збитки ТОВ «Преміум», з урахуванням сформованої ринкової тенденції ???

  показник

  за 12 міс.

  за 12 міс.

  Зміна (+, -)

  01.01.2015

  01.01.2014

  прогнозний

  звітний

  тис. руб.

  %

  1. Виручка, тис. Руб.

  447616,4

  406924

  40692,4

  110

  2. Собівартість, тис. Руб.

  262491,6

  354967

  -92475,4

  73,95

  3. Прибуток від продажів, тис. Руб.

  45421,7

  19180

  26241,7

  236,82

  4. Інші доходи, тис. Руб.

  4634,3

  4213

  421,3

  110

  5.Прочіе витрати, тис. Руб.

  1445,4

  1314

  131,4

  110

  5. Прибуток до? оподаткування, тис. руб. ???

  35421,7

  20533

  14888,7

  172,51

  6. Податок на прибуток, тис. Руб.

  +1045

  645

  400

  162,02

  7. Чистий прибуток, тис. Руб.

  34376,7

  19260

  15116,7

  178,49

  8. Рентабельність продажів,%

  10,2

  5,1

  -

  -

  Виходячи з проведеного у другому розділі даної випускної кваліфікаційної роботи аналізу фінансового стану, можна зробити висновок, що підприємство ТОВ «Преміум» розвивається стабільно, фінансовий стан характеризується позитивно, але в ході проведеного аналізу виявлено, що на підприємстві відсутня продумана фінансова стратегія щодо розрахунків з дебіторами і кредиторами, так само спостерігається зниження інвестиційної привабливості підприємства і збільшення періоду перетворення активів в грошову форму, виходячи з чег о, були розроблені наступні рекомендації:

  - оптимізація роботи з субпідрядниками;

  - моніторинг і контроль короткострокових позик і кредитів;

  - скорочення короткострокових фінансових зобов'язань;

  - оптимізація запасів.

  Вищевказані заходи поділяються на внутрішні, що реалізуються самим підприємством і зовнішні, реалізовані за допомогою сторонніх юридичних, або фізичних осіб.

  Основними видами внутрішніх механізмів фінансового оздоровлення підприємства є:

  - оперативний;

  - тактичний;

  - стратегічний.

  Значне скорочення розміру короткострокових фінансових зобов'язань підприємства реалізується за рахунок реалізації наступних заходів: ???

  - відстрочка розрахунків по? певним формам внутрішньої кредиторської заборгованості; ???

  - збільшення терміну надання кредиту постачальниками;

  - пролонгація короткострокових кредитів;

  - реструктуризація короткострокових кредитів і так далі.

  На підставі результатів аналізу дебіторської заборгованості ТОВ «Преміум», можна зробити висновок, що період оборотності дебіторської заборгованості в 2014 році досліджуваного підприємства збільшився до 52 днів, що є негативною тенденцією. Отже, для того, щоб дебітори вчасно повертали борги, підприємству ТОВ «Преміум» необхідно планувати і реалізовувати заходи щодо відсилання упереджень в письмовому вигляді, нагадуючи в телефонному режимі великим боржникам про своєчасну оплату. Крім того, від підприємств необхідно брати гарантійні листи, в змісті яких вказані терміни, графік погашення боргу, а так же обов'язок погашення заборгованості за надану продукцію. Моніторинг виконання даних зобов'язань повинен проводитися щомісяця. У разі невиконання вищевказаних зобов'язань, стягнення заборгованості повинно проводитися в судовому порядку.

  Крім того, для оптимізації дебіторської заборгованості підприємству необхідно здійснювати контроль за рівнем дебіторської заборгованості шляхом посилення вимог до споживачів продукції для своєчасного виконання зобов'язань по оплаті за дану продукцію.

  Для збільшення власного капіталу, підприємству ТОВ «Преміум» необхідно не допускати виникнення непокритого збитку.

  У спрощеному вигляді модель фінансової рівноваги підприємства виглядає наступним чином:

  ОГСФР = ОПСФР (3.5)

  де ОГСФР - можливий обсяг генерування власних фінансових ресурсів підприємства;

  ОПСФР - необхідний обсяг споживання власних фінансових ресурсів підприємства.

  Всі заходи тактичного механізму повинні бути спрямовані на забезпечення наступного нерівності:

  ОГСФР> ОПСФР.

  Крім того, необхідно збільшувати товарообіг досліджуваного підприємства, згідно з прогнозованим параметрам виручки - 447616,4 тис. Руб. за рахунок:

  - поліпшення забезпеченості та ефективності використання товарних запасів;

  - підвищення ефективності використання трудових ресурсів;

  - підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.

  В даний час в Росії спостерігається погіршення економічної ситуації, що характеризується кризовим станом економіки, виходячи з чого можливості збільшення обсягу власних фінансових ресурсів вкрай обмежені. Тому стратегія підприємства в даних економічних умовах полягає в скороченні обсягів споживання власних ресурсів шляхом зменшення обсягу операційної та інвестиційної діяльності.

  Забезпечити генерування власних фінансових ресурсів здійснюється за рахунок проведення наступних заходів:

  - оптимізація цінової політики;

  - скорочення постійних і змінних витрат;

  - мінімізація податкових платежів;

  - прискорена амортизація активної частини основних засобів;

  - реалізація невикористаного майна;

  Скорочення обсягу споживання власних фінансових ресурсів можна досягти за рахунок:

  - зниження інвестиційної активності;

  - поновлення необоротних активів;

  - відмова від невиробничих програм, що фінансуються за рахунок прибутку;

  - зниження відрахувань до резервних фондів.

  Крім того, на кожному підприємстві повинні передбачатися планові заходи щодо збільшення прибутку. До основних заходів відносяться:

  - збільшення обсягу реалізації продукції;

  - поліпшення якості продукції;

  - оптимізація бізнесу шляхом скорочення збиткових точок.

  Крім того, підприємству необхідно значно розширювати можливості дії всіх факторів ефективності продажів в справжніх економічних умовах.

  Далі зробимо розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

  3.2 Розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів

  Обсяг товарообігу ТОВ «Преміум» міг би зрости за рахунок:

  - поліпшення забезпеченості та ефективності використання товарних запасів;

  - підвищення ефективності використання трудових ресурсів;

  - підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.

  Для підвищення прибутку шляхом ефективного використання трудових ресурсів, підприємству необхідно оптимізувати штатний розпис шляхом скорочення витрат на заробітну плату, а так само зміни графіка робочого часу.

  Зокрема, особисті спостереження показали, що через дублювання посадових обов'язків при їх невеликому обсязі для даної організації, у керівництва є реальна можливість скорочення одного з головних менеджерів (на підприємстві їх два) і одного комірника.Даний захід дозволить поліпшити структуру робочої сили і скоротити витрати на оплату праці з урахуванням відрахувань на соціальні потреби. Розрахунок конкретної суми можливого ефекту представлений в таблиці 3.2.

  Таблиця 3.2- Розрахунок можливої ​​суми приросту прибутку від продажу за рахунок оптимізації штатного розкладу

  показники

  величина

  1. Заробітна плата старшого менеджера за місяць, тис. Руб.

  17,5

  2. Заробітна плата комірника за місяць, тис. Руб.

  13,3

  3. Сума економії витрат на оплату праці за рік [(стр.1 + стор.2)? 12 міс.]

  369,6

  4. Сума економії відрахувань на соціальні потреби за рік (стр.3? 14,0: 100%) 1

  51,7

  5. Фактична середньооблікова чисельність торгово-оперативного персоналу, чол.

  27

  6. Передбачувана середньооблікова чисельність працюючих, чол.

  48

  7. Фактичний питома вага середньооблікової чисельності торговельно оперативного персоналу,%

  54

  8. Передбачуваний питома вага середньооблікової чисельності торгово-оперативного персоналу,% (стор. 5: стор.6? 100%)

  56,3

  9. Приріст питомої ваги середньооблікової чисельності торговельно оперативного персоналу,% (стор.8 - стор.7)

  2,3

  10. Приріст виручки від продажу товарів при сформованій в 2014 р продуктивності праці торговельно-оперативного персоналу) (стор.9? Стор.6? ПТТОП 2014: 100%), тис. Руб.

  302551,2

  11. Приріст прибутку від продажу товарів (стор.10? RПП 2014: 100%), тис. Руб.

  1286,7

  Висновок: Згідно з розрахунками, в разі скорочення чисельності працюючих, що потребують внесення змін до штатного розпису організації, загальна сума економії витрат на оплату праці з урахуванням відрахувань на соціальні потреби складе 369,6 тис. Руб. за рік, а за рахунок збільшення частки працівників основної категорії прибуток від продажу може зрости на 1286,7 тис. руб. Таким чином, оптимізація штатного розкладу організації сприятиме її збільшення всього на 1656,3 тис. Руб. (369,6 + 1286,7).

  Зміна графіка робочого часу передбачає збільшення тривалості часу роботи. Нині середня тривалість робочого дня при двозмінному режимі роботи торгово-оперативного персоналу становить 8 годин (з 9.00 до 14.00 і з 15.00 до 19.00). Рекомендується збільшити тривалість часу роботи магазину, а отже, і торгово-оперативного персоналу, до 10 годин (з 9.00 до 14.00 і з 15.00 до 21.00), що має збільшити виручку від продажу, компенсувавши сформований перевитрата витрат по оплаті праці, а тим самим - збільшити прибуток від продажу товарів (таблиця 3.3).

  Таблиця 3.3 - Розрахунок можливої ​​суми приросту прибутку від продажу за рахунок зміни графіка роботи магазину

  показник

  величина

  1. Збільшення часу роботи магазину, ч

  2,00

  2. Середньогодинна фактична виручка від продажу товарів, тис. Руб.

  46,9

  3. Приріст виручки від продажу товарів за додаткові години роботи за рік (стр.1? Стор.2? Д2014), тис. Руб.

  34049,4

  4. Приріст прибутку від продажу товарів за рік (стр.3? RПП 2006: 100%), тис. Руб.

  1157,7

  Висновок: Виходячи з даних таблиці 8 видно, що приріст виручки за додаткові години роботи складе 93,8 тис. Руб. (2? 46,9) в день, що відповідає 34049,4 тис. Руб. на рік. Таким чином, прибуток від продажів за рік при фактично склалася в 2014 році рентабельності продажів по прибутку від продажу збільшиться на 1157,7 тис. Руб. Крім того, при реалізації даного заходу слід мати на увазі, що збільшення часу роботи магазину зажадає від керівництва внесення змін до графіку роботи торгово-оперативного персоналу, а також в режим роботи адміністративно-управлінського і допоміжного персоналу.

  Як заходів, які дозволять збільшити прибуток в плановому році, для ТОВ «Преміум» можна запропонувати наступні:

  - оптимізація штатного розкладу;

  - раціональне використання товарних запасів підприємства (збут продукції, що знаходиться на складі і не користується попитом).

  Розрахуємо ефект від раціонального використання товарних запасів підприємства.

  Підвищення ефективності використання товарних запасів за рахунок скорочення торговельної націнки на товари, які не користуються попитом. Згідно з даними аналітичного обліку, величина залежаних, неходових товарів становить 3046,7 тис. Руб., Основна частка яких припадає на автозапчастини, які не користуються попитом у населення (головки блоків циліндрів і так далі). В умовах інфляції склалася ситуація призводить до того, що організація реально отримає лише частину вартості реалізованих згодом товарів. У зв'язку з цим для організації може бути доцільним провести рекламну акцію шляхом опублікування в засобах масової інформації рекламного оголошення про розпродаж товарів даної групи зі знижками. Витрати на рекламне оголошення такого змісту: «Розпродаж автозапчастин: знижки всім до 20% (число / місяць) ТОВ« Преміум »на три дні (за умови, що оголошення буде в рухомому рядку місцевих телекомпаній) складуть 4,8 тис. Руб. (16 слів? 3 дні? 100 руб. - розцінка телеканалу Прима-ТВ). Надання на залежані товари знижки в розмірі 20% і більше, згідно з наявною в спеціальній літературі і публікаціях інформації, викликає у покупців потенційний інтерес і бажання придбати товар, навіть в тому випадку, якщо вони спочатку не мали наміру здійснити покупку. Отже, можна припустити, що в даних умовах все залежані товари будуть продані. Це забезпечить організації отримання прибутку від продажу, яка може бути реінвестований в основну діяльність. Розрахунок отриманої в цьому випадку прибутку від продажу наведено в таблиці 3.4.

  Таблиця 3.4 - Розрахунок можливої ​​суми приросту прибутку від продажу залежаних товарів зі знижкою 20%

  показник

  Розрахунок, джерело даних

  величина

  1

  2

  3

  1. Вартість залежаних товарів за цінами продажу, тис. Руб.

  За даними аналітичного обліку

  3046,7

  2. Витрати на рекламне оголошення, тис. Руб.

  16 слів? 3 дні ? 100 руб.

  4,8

  3. Виручка від продажу залежаних товарів, тис. Руб.

  -

  3046,7

  4. Знижки на залежаний товар,%

  експертним шляхом

  30

  5. Виручка від продажу залежаних товарів зі знижкою, тис. Руб.

  3046,7? (100? 20,00): 100%

  2695,7

  6. Вартість залежаних товарів за купівельними цінами, тис. Руб.

  3046,7? (100 - 11,5): 100%

  2132,69

  7. Валовий прибуток від продажу залежаних товарів, тис. Руб.

  2695,7 - 2132,69

  563

  8. Прибуток від продажу залежаних товарів, тис. Руб.

  563-112,6

  450,4

  9. Фактична швидкість обігу товарів за 2014 рік, обор.

  -

  9,7

  10.Дополнітельний товарообіг за купівельною вартістю проданих товарів (після реінвестування прибутку від продажу товарів зі знижкою), тис. Руб.

  450,4? 9,7

  4368,9

  11. Середня торгова націнка,%

  11,5: (100 - 11,5)? 100%

  13

  12. Додаткова валовий прибуток за рік, тис. Руб.

  4368,9? 13: 100%

  568

  13. Додатковий товарообіг в продажних цінах, тис. Руб.

  4368,9 + 568

  4936,9

  14.Средній рівень умовно-змінних витрат на продаж 2013 року,%

  -

  6,5

  15. Сума додаткових умовно змінних витрат на продаж, тис. Руб.

  4936,9? 6,5: 100%

  320,9

  16. Додатковий прибуток від реінвестування отриманих коштів від продажу товарів зі знижкою, тис. Руб.

  568-320,9

  247,1

  Висновок: Таким чином, надання 20% -ї знижки на неходові автозапчастини дозволяє організації скоротити втрати від інфляції і збільшити в 2015 році прибуток від основного виду діяльності. Реально організація зможе реінвестувати тільки суму валового прибутку за мінусом витрат на рекламне оголошення, яка складе 450,4 тис. Руб. При середньорічному значенні товарооборачиваемости в 9,7 обороту в середньому за рік додатковий товарообіг за собівартістю складе 4936,9 тис. Руб. Таким чином, додаткова валовий прибуток буде дорівнює 568 тис. Руб., А прибуток від продажу - 247,1 тис. Руб.

  Таким чином, з аналізу заходів, запропонованих в розділі 3 цієї роботи, можна зробити висновок про те, що підприємство не тільки має стійкі тенденції до зростання прибутку і виручки, але і невикористаний потенціал щодо поліпшення показників своєї діяльності.Грамотне використання цього потенціалу дозволить істотно поліпшити роботу ТОВ «Преміум».

  ВИСНОВОК

  На сучасному етапі розвитку економічних відносин перед підприємцями і керівниками підприємств постає велика кількість питань:

  - як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку;

  - як підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами;

  - наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом певного періоду.

  В хо? Де написання даної випускної кваліфікаційної роботи був викладений матеріал, що описує сутність, методи, інформаційну базу фінансового аналізу, а також представлена ​​методика розрахунку показників аналізу з використанням реальних даних підприємства ТОВ «Преміум». ????

  За аналізований період (2012 - 2014 рік) спостерігається зниження всіх основних техніко-економічних показників.

  Виручка від продажу продукції знизилася в 2014 році, в порівнянні з 2013 роком, на 78127 тис. Руб. Собівартість проданих товарів знизилася так само в 2013 році на 82 683 тис. Руб. Крім того, спостерігається зниження показника прибутку від продажів на 1440 тис. Руб. Показник чистого прибутку збільшився на 2252 тис. Руб. в 2014 році, в порівнянні з 2013 роком.

  Зниження основних показників діяльності підприємства є негативною тенденцією і говорить про погіршення фінансового стану організації.

  Аналіз фінансової стійкості показав, що протягом аналізованого періоду у підприємства спостерігається абсолютна фінансова стійкість, яка характеризується:

  - високою платоспроможністю підприємства;

  - досліджуване підприємство не залежить від кредиторів.

  Коефіцієнт автономії, що характеризує частку власних коштів у загальній вартості майна організації, за аналізований період має тенденцію до зниження, що є негативним фактором і свідчить про зниження рівня фінансової стійкості, але при цьому показник відповідає нормативному значенню, тобто підприємство не залежить від зовнішніх інвесторів. Так як значення даного показника більше 0,5, то підприємство може покрити всі свої зобов'язання власними коштами.

  Коефіцієнт фінансової стійкості, що показує питому вагу тих джерел фінансування, які можуть бути використані тривалий час, в період з 2012 по 2014 рік залишається незмінним і рівним 0,7, що відповідає нормативному значенню.

  Коефіцієнт фінансової залежності, який показує частку позикових коштів у загальній вартості майна організації, в 2014 році, в порівнянні з 2012 роком, збільшився на 0,2 пункту, що є негативною тенденцією, але не дивлячись на дане збільшення, показник відповідає нормативному значенню.

  Величина коефіцієнта фінансування в 2012 і 2014 році найбільше одиниці (тобто більша частина майна підприємства сформована за рахунок власних коштів), що безсумнівно є позитивною тенденцією. У 2014 році даний показник знизився на 0,8 пункту і став рівним 1. Коефіцієнт фінансування протягом усього аналізованого періоду відповідає нормативному значенню. Але зниження цього показника може свідчити про небезпеку неплатоспроможності і утруднити можливість отримання кредиту.

  Значення коефіцієнта інвестування протягом усього аналізованого періоду більше нормативного значення, що є позитивною тенденцією.

  Коефіцієнт маневреності показує частку власних оборотних коштів у власному капіталі. Зниження показника в динаміці говорить про зниження у підприємства можливостей для фінансового маневрування, даний показник в 2012 і 2014 року нижче нормативного значення і дорівнює 0,4, що є негативною тенденцією для підприємства.

  Показник коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами вище нормативного значення. Це свідчить про те, що у підприємства достатньо власних коштів для фінансування поточної діяльності.

  Значення фінансового важеля говорить про низький ступінь ризику і стійке фінансове становище компанії.

  Аналіз фінансової стійкості показав, що у підприємства достатньо власних коштів для фінансування поточної діяльності. Даний факт, безсумнівно, є позитивною тенденцією.

  З точки зору зовнішніх користувачів інформації, таких як інвестори, постачальники, податкова система і кредитори, підприємство володіє стійким фінансовим становищем.

  З точки зору конкурентів, висока частка власного капіталу - гарантія того, що підприємство зможе успішно конкурувати в ціновій або асортиментної політики (відповідно, розорити конкурента практично неможливо).

  Аналіз ліквідності балансу показав, що половина з 4 нерівностей, що характеризують абсолютну ліквідність підприємства, не виконуються.

  Невиконання нерівності А1? П1 свідчить про неплатоспроможність організації на момент складання балансу. Дане нерівність виконується тільки в 2013 році, в 2014 році спостерігається погіршення показників платоспроможності, тобто у підприємства не достатньо коштів для покриття найбільш термінових зобов'язань абсолютно і найбільш ліквідних активів.

  Виконання нерівності А2? П2 говорить про те, що швидко реалізованих активи більше короткострокових пасивів. Відповідно організація на аналізований період часу є платоспроможною.

  Нерівність А3? П3 виконується, що є позитивною тенденцією і свідчить про те, що при своєчасному надходженні коштів від продажу та платежів організація є платоспроможною на період, рівний середньої тривалості одного обороту оборотних коштів після дати складання балансу.

  Нерівність A4 <П4 так само виконується, що свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості організації на 01.01.2014 р

  Виходячи з проведеного аналізу, значення коефіцієнта оборотності активів за аналізований період варіюється з 13,64 до 3,26. Дане значення говорить про високу оборотності активів. Краще уявлення про ефективність використання активів забезпечують показники періоду обороту активів, що представляють собою кількість днів, необхідне для їх перетворення в грошову форму і є величиною, зворотною коефіцієнту оборотності, помноженого на тривалість періоду. Значення показує, через скільки днів, кошти, вкладені в оборотні активи або їх складові, знову приймають грошову форму. Зменшення цього показника в динаміці є позитивним фактором. Відповідно, показники періоду оборотності варіюються від 26,8 до 112 днів. Збільшення цього показника є негативним фактором і означає збільшення періоду перетворення активів в грошову форму.

  Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує активність використання і швидкість обігу оборотних активів. Даний коефіцієнт характеризує скільки за один рік оборотні активи здійснили повний оборот і який розмір виручки вони принесли. До оборотних активів відносять дебіторську заборгованість, грошові кошти, запаси і витрати майбутніх періодів, короткострокові фінансові вкладення. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш результативно підприємство. За аналізований період показник коефіцієнта оборотності оборотних активів знизився з 15,57 до 4,38. Виходячи з цього, збільшився період оборотності в днях - з 23,4 днів до 83,3 днів.

  Коефіцієнт оборотності запасів показує інтенсивність використання запасів і швидкість обороту. Нормативних значень для коефіцієнта оборотності немає. Даний показник необхідно аналізувати в динаміці для конкретного підприємства або галузі. Зниження коефіцієнта оборотності говорить про те накапливании надлишку запасів на складах підприємства. Чим вище коефіцієнт оборотності запасів і витрат активів, тим вище активність підприємства у створенні грошових коштів. Надмірно високий коефіцієнт оборотності запасів і витрат активів свідчить про гостру нестачу запасів і швидкому спустошенні. Значення даного коефіцієнта варіюється з 9,8 до 24,4, що говорить про збільшення активності підприємства в створенні грошових коштів, так як збільшення незначне.