• Вступ
 • 1. Фінансово-промислова група як одна з форм багатонаціональних компаній
 • 2. Фінансово-промислові групи в Росії: поняття, види
 • 3. Фінансово-промислові групи США
 • 4. Фінансово-промислові групи Японії
 • 5. Фінансово-промислові групи Німеччині
 • 6. Фінансово-промислові групи Південної Кореї
 • висновок
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації17.08.2017
  Розмір27.1 Kb.
  Типкурсова робота

  Фінансово-промислові групи

  зміст

  • Вступ
   • 1. Фінансово-промислова група як одна з форм багатонаціональних компаній
   • 2. Фінансово-промислові групи в Росії: поняття, види
   • 3. Фінансово-промислові групи США
   • 4. Фінансово-промислові групи Японії
   • 5. Фінансово-промислові групи Німеччині
   • 6. Фінансово-промислові групи Південної Кореї
   • висновок
   • Список використаної літератури

  Вступ

  В якості теми контрольної роботи мною була обрана тема "Фінансово-промислові групи". Я вважаю, що дана тема є дуже актуальною; вона розроблена такими авторами, як Жилінський С.Е., Ламіцев А.А., Ленський Є.В., Цвєтков В.А., Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Єршова І.В. і іншими вченими.

  Мета даної контрольної роботи - вивчення теми "Фінансово-промислові групи" у всіх аспектах і з'ясування для себе основні положення даної теми.

  Для досягнення даної мети необхідно вирішити такі завдання:

  1) охарактеризувати ФГП як одну з форм багатонаціональних компаній;

  2) вивчити поняття та види фінансово-промислових груп в Росії;

  3) розглянути фінансово-промислові групи США;

  4) проаналізувати ФГП Японії;

  5) вивчити фінансово-промислові групи Німеччини;

  6) охарактеризувати ФГП Південної Кореї.

  1. Фінансово-промислова група як одна з форм багатонаціональних компаній

  Всі найбільші багатонаціональні компанії (МНК) представляють собою міжнародні фінансово-промислові об'єднання, які включають в свою структуру головну компанію фінансової (виробничої) орієнтації і численні дочірні і асоційовані фірми (підрозділу), що працюють в сфері фінансів, логістики, промисловості, торгівлі і маркетингу, розташовані як в основний країні перебування багатонаціональних компаній, так і за кордоном. Таку форму інтегрованої корпоративної структури називають фінансово-промисловою групою 22 Жіварев В.Є. Міжнародне право: Курс лекцій. - М .: Изд-во МІЕМП, 2006 р .

  У різних державах структура і характер діяльності інтегрованих об'єднань виявляють як схожі риси, так і відмінності, які обумовлені ступенем розвитку фондового ринку, визначеними історичними обставинами формування фінансово-промислових груп в тій чи іншій країні, роллю фінансових організацій і держави в питаннях корпоративної власності та управління , особливостями законодавчого регулювання корпоративних відносин 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. .

  У табл.1 наведено основні характеристики ФПГ різних країн 110 Бєляєва О.А. Підприємницьке право: Навчальний посібник. М .: Изд-во ИНФРА-М, 2008 г. 0, акцент зроблений на механізм корпоративного управління, форми залучення капіталу, і переважаючий тип інтеграції підприємств, що входять у фінансово-промислові групи 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С. , Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Табл.1. Основні характеристики ФПГ в міжнародному бізнесі 110 Бєляєва О.А. Підприємницьке право: Навчальний посібник. М .: Изд-во ИНФРА-М, 2008 г. 0.

  Країна

  джерело капіталу

  Механізм трансформації капіталу

  Тип акціонерної

  структури

  ядро ФПГ

  Тип головний

  холдингової

  компанії

  США

  незалежні

  приватні інвестори

  Фондовий ринок

  ієрархія

  банк

  банківська ХК

  промислова

  корпорація

  змішана або

  чиста ХК

  Німеччина

  Незалежні приватні інвестори

  Банківська система

  Ієрархія c елементами перехрещення-ного

  участі

  банк

  банк

  промислова корпорація

  змішана або

  чиста ХК

  Японія

  держава

  Банківська система

  етархія

  банк

  Відсутнє

  Південна Корея

  сімейний капітал

  прямі інвестиції

  ієрархія

  торгово

  промислова

  компанія

  змішана ХК

  Росія

  держава

  ваучерна

  приватизація,

  інвестиційні

  конкурси

  ієрархія

  Промисло-ве

  або торгове

  підприємство

  змішана ХК

  заставні аукціони

  ієрархія

  банк

  Чистий ХК

  2. Фінансово-промислові групи в Росії: поняття, види

  Фінансово-промислові групи (ФПГ) - сукупність юридичних осіб, що діють як основне і дочірні товариства або об'єднали свої активи з метою технологічної або економічної інтеграції. Найбільш важливим видом фінансово-промислових груп є концерн - об'єднання декількох торгово-промислових підприємств під загальним фінансовим керівництвом 99 Лаптєв В.В., Занковский С.С. Підприємницьке (господарське) право: Підручник. - Вид-во Волтерс Клувер, 2008 р .

  Причини виникнення фінансово-промислових груп виявив ще Карл Маркс, описуючи процес злиття промислового і фінансового капіталу. Фінансово-промислові групи - об'єднання промислових підприємств з фінансовими установами на основі встановлених між ними відносин економічного і фінансового взаємодії 112 Жилінський С.Е.Предпрінімательское право (правова основа підприємницької діяльності): Підручник для вузів. М .: Изд-во НОРМА, 2007 г. 2.

  Завдання ФГП:

  1) розвиток конкурентоспроможності вітчизняних товарів;

  2) поліпшення інвестиційної ситуації;

  3) активізація перетворень в економіці 111 Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г. 1.

  Вираз фінансово-промислові групи в нашій країні набуло поширення у середині 90-х років, яка означала об'єднання приватних банківських і промислових капіталів в певних галузях економіки на противагу раніше бюджетному фінансуванню і централізованого планування розвитку окремих галузей в рамках комплексного розвитку економіки країни 33 Ламинцев А.А . Міжнародне право: Навчальний посібник. - М .: Изд-во Велбі, 2006 р .

  Керівництво ФПГ займалося лобіюванням приватних і галузевих інтересів на всіх рівнях державної влади, активно втручалася в законотворчий процес 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. .

  Виниклі групові структури відрізнялися ієрархічним типом побудови. Велика частина груп сформувалася навколо промислових або торгових підприємств, дані фінансово-промислові групи відрізняла вертикальна інтеграція в рамках однієї галузі (чорна металургія, лісовий сектор, нафтова промисловість) 3.

  З російських фінансово-промислові групи лише деякі могли бути віднесені до категорії багатонаціональних компаній (МНК), причому, як правило, закордонні дочірні підприємства розташовані в країнах СНД 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Створення фінансово-промислових груп йшло шляхом приватизації та акціонування державних підприємств, раніше складали основу економіки колишнього Радянського Союзу 3.

  Інші ФПГ були утворені банками в результаті придбання великих пакетів акцій на грошових і заставних аукціонах, такі групи виявляються горизонтально інтегрованими об'єднаннями або конгломератами, що включають в себе підприємства незв'язаних між собою галузей 99 Лаптєв В.В., Занковский С.С. Підприємницьке (господарське) право: Підручник. - Вид-во Волтерс Клувер, 2008 р .

  Вплив фінансово-промислових груп поступово зійшло нанівець з приходом до влади президента В.В. Путіна, посиленням ролі правоохоронних органів і зміцненням авторитарних тенденцій в керівництві російською державою (створення "вертикалі виконавчої влади"), деприватизація основних галузей промисловості (нафтової і газової) і ЗМІ 110 Бєляєва О.А. Підприємницьке право: Навчальний посібник. М .: Изд-во ИНФРА-М, 2008 г. 0.

  Найбільшими фінансово-промисловими групами з 1996 по 2002 рр. були:

  1) Лукойл. Лідер - Вагіт Алекперов. Інтереси - нафтовидобуток і нафтопереробка, транспорт;

  2) Менатеп / ЮКОС. Лідер - Михайло Ходорковський. Інтереси - нафтовидобуток і нафтопереробка, мінеральні добрива, інформаційні технології, банківська діяльність;

  3) Інтеррос. Лідери - Володимир Потанін, Михайло Прохоров. Інтереси - кольорова металургія;

  4) Евразхолдинг. Інтереси - чорна металургія;

  5) Альфа-груп. Інтереси - нафтова промисловість;

  6) Логоваз / Сибнефть. Лідери - Борис Березовський, Роман Абрамович. Інтереси - телебачення, автомобілебудування, нафтова промисловість 9.

  А на початок 2006 р найбільшими ФПГ були:

  1) Газпром;

  2) Базовий елемент;

  3) Швидкісний флот;

  4) Інтеррос;

  5) Росстрой;

  6) Нафта-Москва;

  7) Ренова;

  8) Северсталь-груп;

  9) Система (група);

  10) Альфа-Груп 111 Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г. 1.

  Основним нормативно-правовим актом, який регламентує організацію і діяльність фінансово-промислові групи, був ФЗ N 190-ФЗ "Про фінансово-промислові групи" від 30 листопада 1995 р 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. ., Який з метою припинення надмірного державного регулювання діяльності об'єднань юридичних осіб, втратив чинність в червні 2007 року: "Визнати таким, що втратив силу Федеральний закон від 30 листопада 1995 N 190-ФЗ" Про фінансово-промислові групи "(Відомості Верховної Ради України, 1995, N 49, ст.4697) 1 + 1 ФЗ «Про визнання таким, що втратив силу ФЗ« Про фінансово-промислові групи »- М .: Відомості Верховної Ради України, 2007 р ".

  Положення вище зазначеного ФЗ багато в чому носили декларативний характер (державна реєстрація фінансово-промислових груп (ФПГ), державна підтримка ФПГ, контроль за діяльністю ФПГ). Ряд його положень не відповідав прийнятим згодом нормам Цивільного, Митного і Податкового кодексів РФ 7.

  3. Фінансово-промислові групи США

  ФГП в США формувалися в умовах розвиненої ринкової системи, широкого доступу великих інвесторів і дрібних вкладників до фондових інструментів, сформованого ринку капіталу 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Склалася конкурентне ринкове середовище, високий рівень і темпи розвитку промисловості, які дозволили корпораціям ефективно нарощувати капітал за рахунок емісії акцій, а банки при цьому грали допоміжну роль, виступаючи в ролі фінансово-розрахункових агентів і не брали участі в управлінні корпораціями (цього чимало сприяло антимонопольне законодавство США) 111 Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г. 1.

  З 1960-х - 1970-х рр. в США відбувається скасування ряду обмежень, що накладаються на роль банків при формуванні фінансово-промислових груп. І як результат, що сформувалися кілька сотень найбільших багатонаціональних компаній є основою американської економіки 44 Ленський Є.В., Цвєтков В.А. Транснаціональні фінансово-промислові групи і міждержавна економічна інтеграція: реальність і перспективи. - M .: АФПІ тижневика «Економіка і життя», 1998 р .

  У США склалося два основних типи багатонаціональних компаній у формі фінансово-промислових груп: багатонаціональні компанії, сформовані навколо промислової корпорації, і багатонаціональні компанії, сформовані навколо банку 8.

  Наприклад, корпорація Еххоn Corporation, яка протягом XX століття була лідером світової нафтової індустрії (багатонаціональна компанія у формі великої фінансово-промислової групи, підприємства якої розташовані в США і в інших країнах) 33 Ламинцев А.А. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М .: Изд-во Велбі, 2006 р . Еххоn Corporation є наступником компанії Standard Oil Company of New Jersey, що входить в трест Джона Д. Рокфеллера і розформованої в 1911 р за рішенням суду. Назва "Еххоn" введено в обіг в 1972 р Підприємства групи збудовані в ієрархічну піраміду з головним холдинговою компанією МНК в Нью-Йорку. Корпорація Еххоn є вертикально інтегрованою структурою, основні підприємства групи спеціалізовані на різних стадіях циклу нафто- і газопереробки: міжнародні перевезення нафти і нафтопродуктів за допомогою трубопроводів і танкерного флоту, розвідка і видобуток сирої нафти і натурального газу, оптово-роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки, переробка сирої нафти і природного газу 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. . Еххоn володіє нефтехимическими підприємствами в Канаді і Європі, США, виробляють полімери та пластмаси, розчинники, сільськогосподарські добрива, гуми і мастила. У структуру Еххоn входять підприємства, що займаються видобутком і переробкою горючих сланців, вугілля, урану 55 Arthur A. Thompson Jr., A..J. Strickland. Strategic Management: Concepts and Cases. 4-th ed. - Piano (TX): Business Publications, Inc., 1987 г. .

  Під тиском наростаючої конкуренції з боку міжнародних гігантів Royal Dutch Shell і British Petroleum Amoco відбулося злиття Еххоn з іншою американською нафтовою МНК - Mobil 8.

  Інша група Chase Manhattan Corporation включає в себе провідний американський банк з однойменною назвою, страхові компанії, нефінансові корпорації. На чолі ієрархічної структури групи варто банківська холдингова компанія. Група Chase горизонтально інтегрована, в її нефінансову складову входять авіакомпанії, залізниці, авіабудівні підприємства і інші компанії 110 Бєляєва О.А. Підприємницьке право: Навчальний посібник. М .: Изд-во ИНФРА-М, 2008 г. 0.

  4. Фінансово-промислові групи Японії

  В Японії існують такі компанії фінансово-промислові групи:

  Fuji;

  Sumitomo;

  Mitsubishi;

  Mitsui;

  Dai-ichi Kangyo;

  Sanwa;

  інші 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. .

  Японські фінансово-промислові групи представляють собою неієрархічні структури з широким розповсюдженням перехресного володіння акціями 111 Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г. 1.

  Одним з основних ланок японської групи компаній є банк. Група також включає в себе велику торговельну компанію, страхове товариство, інвестиційну компанію і кілька вертикально інтегрованих промислових об'єднань 22 Жіварев В.Є. Міжнародне право: Курс лекцій. - М .: Изд-во МІЕМП, 2006 р .

  Виробничі підприємства пов'язані взаємною участю в капіталі один одного і специфічним фінансуванням за участю головного банку групи (рис.1) 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Рис.1. Структура взаємної участі японської фінансово-промислової групи.

  Така структура японських фінансово-промислових груп склалася в процесі реконструкції економіки після закінчення Другої світової війни 33 Ламинцев А.А. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М .: Изд-во Велбі, 2006 р . Банківська система при цьому набула пріоритетного розвитку. Також була велика роль держави, яке направило через основні банки довгострокові фінансові ресурси для відновлення і розвитку промислового потенціалу 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  5. Фінансово-промислові групи Німеччині

  В економіці Німеччини високу роль грають банки і їх тісні зв'язки з нефінансовим сектором (транспорт, промисловість, торгівля та послуги). Згідно із законодавством цієї країни приватні інвестори не мають доступу на фондові біржі, а купують і продають акції за допомогою посередників (в основному - банків) 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. . Дрібні акціонери через високі трансакційних витрат за краще не тримати у себе куплені акції, а депонувати їх в банку. Банк при цьому надає клієнту корпоративну інформацію про збори акціонерів. Крім того, багато хто з приватних акціонерів віддає перевагу за дорученням передавати банку право голосування за депонованих акцій 99 Лаптєв В.В., Занковский С.С. Підприємницьке (господарське) право: Підручник. - Вид-во Волтерс Клувер, 2008 р .

  Провідними банками Німеччини є Deutsche Bank і Commerzbank, які на основі власного володіння акціями, довіреностей на право голосування і акцій, що належать своїм дочірнім інвестиційним компаніям, сконцентрували в своїх руках величезну ступінь контролю над провідними відкритими акціонерними товариствами Німеччини. Навколо цих банків були утворені великі горизонтально інтегровані фінансово-промислові об'єднання. На чолі ієрархії при цьому варто банк, з яким пов'язана група великих промислово-торговельних компаній, а навколо них групується безліч великих і середніх фірм 112 Жилінський С.Е.Предпрінімательское право (правова основа підприємницької діяльності): Підручник для вузів. М .: Изд-во НОРМА, 2007 г. 2.

  Особливістю німецьких фінансово-промислових груп є ступінь взаімоучастія компаній в капіталі один одного (перехресне володіння акціями) 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. .

  Deutsche Bank є яскравим прикладом горизонтально інтегрованої міжнародної фінансово-промислової структури. Фінансові підприємства Deutsche Bank можуть бути згруповані за шістьма основними напрямками (рис.2):

  1) комерційні банки;

  2) іпотечні банки;

  3) інвестиційні компанії;

  4) лізингові та факторингові компанії;

  5) спеціалізовані та консультаційні фірми;

  6) міжнародні фінансові компанії.

  Рис.2. Група Deutsche Bank 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Страхова компанія Allianz взаємодіє з фінансовим блоком групи 22 Жіварев В.Є. Міжнародне право: Курс лекцій. - М .: Изд-во МІЕМП, 2006 р . Deutsche Bank контролює діяльність і нефінансових підприємств. Наприклад, до них відносяться: торговий дім Karstadt, автомобільний гігант Daimler AG і інші 8.

  Діяльність групи Deutsche Bank виходить за межі країни. Основним напрямком обраний американський ринок, вихід на який досягається шляхом встановлення контролю над великими американськими компаніями 66 Максімо В. Енг, Френсіс А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Світові фінанси. Пер. з англ. - M .: Изд-во «Дека», 1998 р .

  У Німеччині існують і вертикально інтегровані об'єднання, ядром яких є промисловий концерн. Наприклад, Tyssen Oppenheim 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  6. Фінансово-промислові групи Південної Кореї

  До фінансово-промисловим групам Південної Кореї відносяться Samsung, Daewoo, LG, Hyundai. Корейські групи представляють собою ієрархічні піраміди, в основі яких лежить сімейний капітал 77 Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г. .

  Корейські фінансово-промислові групи мають дуже високий рівень диверсифікації, яка проходила при сильному впливі держави, стимулювати реалізацію імпортозамінних проектів. У кожній з фінансово-промислових груп Південної Кореї представлені провідні галузі промисловості 88 Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г. .

  Наприклад, компанія LG, почала з виробництва пластмас, потім проникла у виробництво електротехнічної, електронної та телекомунікаційної продукції і обладнання, а потім і в переробку нафти. Наступним етапом був перехід до будівництва танкерів і до страхового бізнесу 44 Ленський Є.В., Цвєтков В.А. Транснаціональні фінансово-промислові групи і міждержавна економічна інтеграція: реальність і перспективи. - M .: АФПІ тижневика «Економіка і життя», 1998 р .

  Діяльність фінансово-промислових груп Південної Кореї відрізняється дуже високою інтернаціоналізацією 111 Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г. 1, при цьому основний акцент робиться на США і держави Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Головний холдингова компанія такій багатонаціональній компанії зазвичай виконує функції головного торгового дому 8.

  висновок

  Отже, ми охарактеризували ФГП як одну з форм багатонаціональних компаній; вивчили поняття і види фінансово-промислових груп в Росії; розглянули фінансово-промислові групи США; проаналізували ФГП Японії; вивчили фінансово-промислові групи Німеччини і охарактеризували ФГП Південної Кореї.

  Підводячи підсумок розгляду міжнародного досвіду, слід зазначити наступне:

  1) Об'єднання промислового і банківського капіталу в ФПГ виступає головною формою організації системи виробництва, становить каркас технологічного комплексу економік більшості країн світу;

  2) Характерною особливістю розвитку ФПГ, є те, що їх промислова і банківська складові посилили свою розгалуженість складу учасників, а об'єктом контролю груп стають все нові галузі та сфери економіки;

  3) У країнах з ринковою економікою відсутня єдина модель корпоративного побудови та управління ФПГ;

  4) Процес створення і розвитку фінансово-промислових груп дає досвід управління державним промисловим сектором в ряді європейських країн.

  Список використаної літератури

  Нормативно-правові акти:

  1) ФЗ "Про визнання таким, що втратив силу ФЗ" Про фінансово-промислові групи "- М .: Відомості Верховної Ради України, 2007 р

  підручники:

  2) Жіварев В.Є. Міжнародне право: Курс лекцій. - М .: Изд-во МІЕМП, 2006 р

  3) Ламинцев А.А. Міжнародне право: Навчальний посібник. - М .: Изд-во Велбі, 2006 р

  4) Ленський Є.В., Цвєтков В.А. Транснаціональні фінансово-промислові групи і міждержавна економічна інтеграція: реальність і перспективи. - M .: АФПІ тижневика "Економіка і життя", 1998 р

  5) Arthur A. Thompson Jr., AJ Strickland. Strategic Management: Concepts and Cases.4-th ed. - Piano (TX): Business Publications, Inc., 1987 р.

  6) Максімо В. Енг, Френсіс А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер. Світові фінанси. Пер. з англ. - M .: Изд-во "Дека", 1998 р

  7) Лаптєв В.А. Підприємницькі об'єднання: холдинги, фінансово-промислові групи, прості товариства: Монографія. - М .: Изд-во ИНФРА-М, 2009 г.

  8) Пивоваров С. Е., Тарасевич Л.С., Майзель А.І. Міжнародний менеджмент: Підручник для вузів. - СПБ .: Изд-во ПІТЕР, 2009 г.

  9) Лаптєв В.В., Занковский С.С. Підприємницьке (господарське) право: Підручник. - Вид-во Волтерс Клувер, 2008 р

  10) Бєляєва О.А. Підприємницьке право: Навчальний посібник. М .: Изд-во ИНФРА-М, 2008 р

  11) Єршова І.В. Підприємницьке право: Підручник. - Вид-во Юриспруденція, 2009 г.

  12) Жилінський С.Е. Підприємницьке право (правова основа підприємницької діяльності): Підручник для вузів. М .: Изд-во НОРМА, 2007 р