• Рисунок В.1 - Виробництво фірми і досягнення максимального прибутку [4, c 202]


 • Дата конвертації09.07.2018
  Розмір48.01 Kb.
  Типреферат

  Скачати 48.01 Kb.

  Фірма в умови х досконалої конкуренції

  Міністерство освіти і науки України

  Севастопольський національний технічний університет

  Факультет Економіки та менеджменту

  Кафедра Фінансів і кредиту

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему: ФІРМА У УМОВАХ досконалої КОНКУРЕНЦІЇ

  з дисципліни: «Мікроекономіка»

  Виконала: ст. гр. ЕП-214д

  Апахаева Є.Б.

  «___» ______________ 2006 р

  Перевірила: к. Е. н., доцент

  Корнещук Л.Д.

  «___» ______________ 2006 р

  Севастополь

  2006

  ЗМІСТ

  Перелік скорочень і умовних позначень ............................................................... ..3

  Введення ............................................................................................................... ... 4

  1 Положення конкурентної фірми в умовах ринку досконалої конкуренції .................. ..6

  1.1 Сутність і умова формування ринку досконалої конкуренції ........................... 6

  1.2 Попит на продукцію конкурентної фірми і ринковий попит ................................. ..... 8

  2 Рішення фірми про обсяги пропозиції .................................................................. 10

  2.1 Пропозиція конкурентної фірми і ринкова пропозиція ................................. .... 10

  2.2 Рівновага на ринку досконалої конкуренції ................................................... ... 16

  3 Ринок досконалої конкуренції в сучасних умовах України .............................. ..22

  Висновок ............................................................................................................ .25

  Список використаних джерел ........................................................................... ... 27

  Додаток А ......................................................................................................... 28

  Додаток Б ......................................................................................................... .29

  Додаток ......................................................................................................... 30

  ПріложеніеГ .................................................................................................... ...... 31
  ПЕРЕЛІК СОКРАЩЕНІЙЙ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  AC - довгострокові середні витрати

  AR - середня виручка

  AVC - середні змінні витрати

  D - попит

  MC - граничні витрати

  MR - граничний дохід

  P - ціна

  Q - обсяг, що випускається

  S - пропозиція

  TC - середні загальні витрати

  TR - виручка

  ВСТУП

  Ринок, на якому дві фірми ведуть жорстоку війну цін, називається конкурентним. Однак відповідно до економічною термінологією такого роду ринок не є абсолютно конкурентним.

  Абсолютно конкурентний ринок - ринок, на якому всі продавці є досконалими конкурентами і є багато покупців, причому кожен з цих покупців добре поінформований про ціни продавців.

  Поняття «досконала конкуренція» відіграє особливу роль в економічній теорії. У реальному економічному дійсності існує мало ринків, які відповідають умовам досконалої конкуренції, але багато наближаються досить близько до ідеалу. Представляючи собою «чисту» модель ринку, вона займає важливе місце в економічній науці, так як це дозволяє зробити основні висновки, побудувати якусь ідеальну модель, в порівнянні з якими можна вивчати механізми реально існуючих систем.

  Вивчення теми «Фірма в умовах досконалої конкуренції» особливо актуально в наші дні, так як дана теорія допомагає зрозуміти механізми ціноутворення і роботи таких ринків, наприклад, як ринок іноземних валют. Дане питання дуже важливий на сьогоднішній день для стабілізації перехідної економіки України, так як за радянських часів ринку іноземних валют не було. В державі можна було отримати або обміняти валюту виключно за особливим розпорядженням і в певній кількості. Але з розвалом СРСР, прийняттям грошових реформ, виходом з рублевої зони і введенням гривні стало можливо розвиток валютного ринку в Україні, забезпечення внутрішньої конвертованості та певної стабілізації національної валюти. Це створило передумови того, щоб в Україні з'явилися обмінні пункти, які здійснюють купівлю-продаж грошових одиниць. Кількість обмінних пунктів зростає. Вони приймають ціну, встановлену Нацбанком. Покупців багато, інформація відкрита, вхід і вихід в галузь відносно вільні.

  Так само до прикладів ринку досконалої конкуренції можна віднести і ринок цінних паперів, ринок сільськогосподарських продуктів і ринок морської риболовлі. У цій роботі я детально розгляну розвиток сільського господарства в Україні, а так само будуть розкриті наступні питання:

  1. положення конкурентної фірми в умовах ринку досконалої конкуренції;

  2. сутність та умови формування ринку досконалої конкуренції;

  3. попит на продукцію конкурентної фірми і ринковий попит;

  4. рішення фірми про обсяги пропозиції;

  5. пропозицію конкурентної фірми і ринкова пропозиція;

  6. ринок досконалої конкуренції в сучасних умовах України.

  1 ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ФІРМИ В УМОВАХ РИНКУ досконалої КОНКУРЕНЦІЇ

  1.1 Сутність і умова формування ринку досконалої конкуренції

  Досконала конкуренція - така організація ринку, при якій кожне підприємство може продавати по даній ринковій ціні стільки продукції, скільки вона забажає. А на рівень цін не може вплинути ні окремий продавець, ні окремий покупець. Ринок досконалої конкуренції - це ринок, де задовольняються умови досконалої конкуренції.

  Терміни "досконала конкуренція" і "досконалий ринок" введені в науковий обіг у другій половині XX ст. Досконалу конкуренцію називають чистою, маючи на увазі, що вона "очищена" від будь-яких обмежень або монопольних тенденцій.

  Модель досконалої конкуренції заснована на ряді припущень щодо організації ринку.

  1. Дуже велике число фірм і стандартизований тип продукції, що виробляється. Ринок складається з багатьох конкуруючих продавців, кожен з яких продає стандартизовану продукцію багатьом покупцям. Стандартизовані або однорідність продукції означає, що всі її одиниці абсолютно однакові в уяві покупців. Внаслідок стандартизації продукції відсутні підстави для нецінової конкуренції. Продукти різних підприємств абсолютно взаємозамінні і їх крива байдужості має для кожного покупця форму прямої. Досконала взаємозамінність однорідної продукції різних фірм означає, що перехресна еластичність попиту на неї за ціною для будь-якої пари фірм-виробників близька до нескінченності. Це означає, що мале підвищення ціни однією фірмою понад її ринкового рівня веде до повного переключення попиту на дану продукцію інших фірм. Анонімність продавців разом з анонімністю покупців роблять ринок досконалої конкуренції повністю знеособленим. Ці продавці зазвичай пропонують свої продукти на великих вітчизняних або міжнародних ринках. Прикладом служать ринки сільськогосподарської продукції, фондова біржа і ринок іноземних валют.

  2. Трохи і множинність. Частка кожної фірми на ринку галузі незначна, так що жодна з них не здатна скільки-небудь істотно впливати на ціну продукту.

  На конкурентному ринку фірма, керуючись поточною ціною, виступає як "прайс-тейкер". Тому в умовах досконалої конкуренції крива попиту на продукцію фірми завжди горизонтальна, тобто абсолютно еластична.

  У разі збільшення обсягу виробництва окремої фірмою, яка виступає на ринку, загальний галузевий випуск змінюється незначно і впливу на ринкову ціну товару не робить. Загальна виручка підприємства TR змінюється пропорційно зміні випуску продукції, середня і гранична виручка від її реалізації рівні і збігаються з ціною (P = AR = MR). Трохи суб'єктів ринку передбачає і їх множинність, тобто наявність на ринку великої кількості дрібних продавців і покупців. Трохи і множинність суб'єктів ринку припускають відсутність (формальних і неформальних) угод (змови) між ними з метою набуття монопольних переваг на ринку.

  3. Вільний вступ та вихід з галузі. Нові фірми можуть вільно входити, а існуючі фірми - вільно залишати чисто конкурентні галузі. Зокрема, не існує ніяких серйозних перешкод - законодавчих, технологічних, фінансових та інших, - які могли б перешкодити виникненню нових фірм і збуту їхньої продукції на конкурентних ринках [3, с 66].

  4. Повна інформованість всіх учасників ринку. Інформація про ціни, технології та можливого прибутку є загальнодоступною і поширюється серед суб'єктів ринку миттєво і нічого їм не варто. На даному допущенні заснований так званий закон єдиної ціни. Дане припущення є найменш реалістичним, так як на практиці інформація дефіцитна, її отримання та використання вимагає значних витрат. В конкретних же умовах спостерігається дисперсія цін, тобто множинність ринкових цін на однорідний товар на кожному ринку.

  Суб'єкти ринку діють незалежно один від одного, переслідуючи власні інтереси. Фірми не цікавляться виробничими рішеннями своїх конкурентів, жодна з фірм не розглядає конкурентів як загрозу її ринкової частки продажів [6, c 157].

  Модель ринку досконалої конкуренції носить нормативний характер. У реальному житті досконала конкуренція - досить рідкісний випадок, і лише деякі ринки наближаються до неї (ринок зерна, цінних паперів, валют та ін.). Однак досконала конкуренція є найпростішою ринковою ситуацією і дає вихідний еталонний зразок, з яким можуть порівнюватися інші типи ринків, оцінюватися ефективність ринкових процесів. Аналіз чисто конкурентних ринків дозволяє зрозуміти, як функціонує ринкова економіка.

  Таким чином, ринок досконалої конкуренції - це така ринкова структура, при якій безліч фірм продає і купує стандартизовані товари; доступ суб'єктів господарювання до галузі нічим не обмежений, велике число суб'єктів ринку (покупців і продавців); всі учасники ринку повністю інформовані про ціни продукції, що продається.

  1.2 Попит на продукцію конкурентної фірми і ринковий попит

  Для визначення попиту на продукцію в умовах ринку досконалої конкуренції необхідно визначити попит з точки зору окремого конкурентного виробника і то, як він впливає на його загальну виручку (валовий дохід). Оскільки частка кожної конкурентної фірми в загальному обсязі пропозиції незначна, окрема фірма не може відчутно впливати на ринкову ціну, яка встановлюється на основі сукупного попиту і пропозиції. Конкурентна фірма не має цінової політики, тобто здатності регулювати ціну. Швидше фірма може тільки пристосовуватися до ринкової ціни, яку вона повинна розглядати як дану величину, яка визначається ринком. Конкурентний продавець швидше є тим, хто погоджується з ціною, ніж тим, хто диктує ціну.

  Розглянемо абсолютно еластичний попит. Підкреслимо особливо, що крива попиту, з якою стикається окрема конкурентна фірма, цілком еластична. Колонки 1 і 2 таблиці А.1 (див. Додаток А) зміна абсолютно еластичного попиту там, де ринкова ціна передбачається рівний 131 дол. Фірма не може домогтися більш високої ціни, обмежуючи обсяг випуску; не потребує вона і в більш низькою ціною, для того щоб збільшити свій обсяг продажів.

  Але слід внести уточнення. Це не означать, що крива ринкового попиту цілком еластична на конкурентному ринку. Насправді це не так, і вона швидше є типовою спадною кривою. Криві попиту для більшості сільськогосподарських продуктів абсолютно нееластична. Крива попиту на продукцію окремої фірми в чисто конкурентної галузі абсолютно еластична.

  Різниця проявляється наступним чином. Для галузі, тобто для всіх фірм, які виробляють окремий продукт, обсяг продажів може бути збільшений лише шляхом встановлення більш низької ціни на товар. Всі фірми, діючи незалежно, але одночасно, можуть вплинути - і дійсно впливають на загальний обсяг пропозиції і, отже, на ринкову ціну. Однак, те що є вірним для групи фірм, невірно для окремої фірми [3, с 67].

  Графічне зображення кривої попиту на продукт конкурентної фірми і криві її валового і граничного доходів зображені на малюнку Б.1 (див. Додаток Б). Крива попиту (D), або середнього доходу, є абсолютно еластичною, так як він горизонтальна. Крива граничного доходу (MR) збігається з кривою попиту (D), тому що ринок є чисто конкурентним, і в результаті ціна продукту постійна для окремої фірми. Кожна додаткова одиниця продажів збільшує валовий дохід на 131 дол. Крива валового доходу фірми (TR) має вид прямої висхідної лінії. Її нахил постійний (тому що це пряма), тому що постійний граничний дохід.

  Таким чином, якщо один-едінственнийпроізводітель збільшує або зменшує випуск при незмінних обсягах виробництва у всіх інших конкуруючих фірм, це не робить істотного впливу на загальний обсяг пропозиції і ринкову ціну. Отже, графік попиту і продажів окремої фірми зовсім еластичний, як показано на малюнку Б.1 (див. Додаток Б). Тому невірно узагальнення: то, що є вірним для групи фірм (спадна, менш еластична, ніж абсолютно еластична крива попиту), невірно для окремої (абсолютно еластична крива попиту) фірми [3, с 68].

  2 РІШЕННЯ ФІРМИ ПРО ОБСЯГИ ПРОПОЗИЦІЇ

  2.1 Пропозиція конкурентної фірми і ринкова пропозиція

  Пропозиція фірми відображає взаємозв'язок між ціною одиниці товару та кількістю даного товару, яке фірма виявляє готовність зробити і запропонувати на ринку при тій чи іншій ціні за певний період часу і при інших різних умовах. Будь-яка фірма вибере такий обсяг випуску, який максимізує її прибуток. Розглянемо пропозицію конкурентної фірми і ринкова пропозиція в умовах короткострокового та довгострокового періодів.

  Крива пропозиції фірми в короткостроковому періоді. Короткострокова крива пропозиції фірми. Короткострокова крива пропозиції конкурентної фірми показує обсяг випуску, який буде пропонувати фірма при кожному значенні ціни, щоб максимізувати прибуток. Короткострокова крива пропозиції фірми збігається з її кривої граничних витрат для цін, що перевищують мінімальний рівень середніх змінних витрат (AVC). Якщо ціна нижче мінімального рівня AVC, який називається короткостроковій ціною ліквідації, то фірма закриється, і обсяг її викладу буде нульовим.

  Малюнок 2.1.1 - Короткострокова крива пропозиції фірми [6, c 163]

  Показана на малюнку 2.1.1 (Короткострокова крива пропозиції фірми) короткострокова крива пропозиції фірми є, потовщену частину її кривої середніх витрат, що лежить вище її ціни припинення випуску, тобто вище мінімального рівня її середніх змінних витрат. Для цін, що перевищують ціну припинення випуску, об'єм пропозиції може бути визначений за допомогою кривої граничних витрат. Якщо ринкова ціна нижча за ціну припинення випуску, то фірма мінімізує свої втрати, згортаючи проізводствоі нічого не випускаючи.

  На малюнку 2.1.1 (Короткострокова крива пропозиції фірми) показана ціна беззбитковості, що дорівнює мінімальному рівню середніх сукупних витрат. Якщо ринкова ціна дорівнює ціні беззбитковості, то ціна дорівнює середнім сукупним витратам і, отже, фірма якраз є беззбиткової, яка не має ні прибутку, ні збитків в економічному сенсі. При більш високих цінах вона отримує позитивні прибутку; при більш низьких цінах вона несе втрати в короткостроковому періоді. Так як середні сукупні витрати перевищують середні змінні витрати при всіх обсягах випуску (внаслідок постійних витрат), то ціна беззбитковості завжди вище ціни припинення випуску. Якщо ціна продукції знаходиться між ціною припинення випуску і ціною беззбитковості, то фірма буде виробляти свій оптимальний позитивний випуск в короткостроковому періоді, навіть незважаючи на те, що вона не покриває повністю всіх своїх витрат. Але в довгостроковому періоді фірма буде змушена зменшити свої середні сукупні витрати або припинити свою діяльність.

  Крива короткострокової пропозиції фірми є висхідною по тій же самій причині, що і крива її граничних витрат, оскільки ці дві криві збігаються. Криві граничних витрат є висхідними внаслідок спадної віддачі. Вище деякого обсягу випуску кількість праці та інших змінних факторів, яке фірма змушена використовувати для збільшення випуску продукції на додаткову одиницю, збільшується в міру зростання випуску продукції в силу того, що кількість машин, устаткування та інших постійних факторів, що використовуються у виробництві, не може бути збільшено в короткостроковому періоді. Чим сильніше дію спадної віддачі, тим крутіше крива пропозиції фірми. Навпаки, якщо спадна віддача слабка, то крива пропозиції буде майже горизонтальною. Таким чином, існує тісний зв'язок між виробничими умовами, витратами і рішеннями про обсяг пропозиції [6, c 163].

  Малюнок 2.1.2 - Додавання кривих пропозиції для отримання галузевої кривої пропозиції [6, c 164]

  Ринкова короткострокова крива пропозиції. Обсяг запропонованої ринку продукції по кожній ціні являє собою суму обсягів продукції всіх фірм на ринку. У короткостроковому періоді число фірм і їх постійні фактори являють собою постійні величини. Нові фірми не мають часу на будівництво фабрик і організацію виробництва, так що в короткостроковому періоді вся продукція повинна проводитися вже діючими фірмами.

  На малюнку 2.1.2 (Додавання кривих пропозиції для отримання галузевої кривої пропозиції) показано, як ринкова короткострокова крива пропозиції співвідноситься з кривими пропозиції окремих фірм. Для простоти на малюнку 2.1.2 (Додавання кривих пропозиції для отримання галузевої кривої пропозиції) показана ситуація, в якій діють тільки дві фірми А і В. Кожна є абсолютно конкурентною, приймаючи ціну як дану. Крива пропозиції кожної фірми є частиною їх кривої граничних витрат, розташованої вище ціни припинення випуску. Р 1 - це ціна припинення випуску для фірми А, а Р 2 - ціна припинення випуску (вища) для фірми В. Обсягів запропонованої кожної фірмою продукції падає до нуля, коли ціна опускається нижче ціни припинення випуску кожної з них.

  При будь-яку ціну сукупний обсяг, пропонований ринку, являє собою суму обсягів пропозиції обох фірм. Наприклад, при ціні Р 3 фірма А пропонує обсяг Q 3 A, а фірма В - Q 3 B. Таким чином, сукупний обсяг пропозиції при ціні Р 3 дорівнює Q 3 = Q 3 A + Q 3 B. Крива пропозиції для ринку в цілому виходить шляхом підсумовування обсягів продукції, що пропонуються обома фірмами при кожній можливій ціні. У тому випадку, коли фірм багато, ринкова крива пропозиції виходить точно таким же способом. Короткострокова ринкова крива пропозиції виходить шляхом підсумовування обсягів пропозиції всіх фірм при кожній можливій ціні [6, c 164].

  Таким чином, ринкові криві пропозиції виходять в результаті того ж самого процесу складання по горизонталі, який використовують для отримання ринкових кривих попиту з індивідуальних кривих попиту. Ринкові криві пропозиції і попиту в свою чергу визначають ринкову ціну. Отже, на ціну впливають всі продавці, разом узяті, але жоден окремо взятий продавець.

  Обсяг пропозиції в короткостроковому періоді на зовсім конкурентному ринку збільшується, коли зростає ринкова ціна, з двох причин. По-перше, крива пропозиції кожної індивідуальної фірми є висхідною, і, отже, кожна фірма пропонує більший обсяг. По-друге, у міру зростання цін фірми, які були до цього закриті, починають виробництво (як тільки рівень цін досягає рівня їх цін припинення випуску). Число фірм, наявних на ринку (тобто здійснюють необхідні для їх діяльності постійні витрати), в короткостроковому періоді фіксоване, але кількість функціонуючих фірм як правило, зростає в міру зростання цін на продукцію.

  Криві пропозиції в довгостроковому періоді. Довгострокові криві пропозиції фірми і галузі виходять по суті тим же самим способом, що і короткострокові криві пропозиції. Для фірми довгострокова перспектива відрізняється від короткострокової тим, що в довговічному періоді всі види затратявляются повністю змінними. Відмінності між постійними і змінними видами витрат відносяться тільки до короткострокового періоду. Для галузі існують дві відмінності між короткостроковим і довгостроковим періодами. По-перше, всі існуючі фірми можуть вільно змінювати всі види своїх витрат, і, по-друге, може змінюватися число фірм в галузі внаслідок того, що старі фірми можуть йти з галузі, а нові - вступати в неї.

  У довгостроковому періоді, так само як і в короткостроковому, граничні витрати є найважливішим чинником, що визначає рішення фірми про пропозиції, так як крива довгострокових середніх витрат LAC і відповідна крива граничних витрат LMС характеризують витрати фірми в тому випадку, якщо фірма може вільно змінювати всі види своїх витрат, досягаючи, таким чином, найбільш низьких витрат виробництва для будь-якого заданого обсягу випуску.

  У довгостроковому періоді фірма, що приймає рішення про функціонування, буде виробляти свій оптимальний позитивний обсяг випуску, такий, при якому ціна дорівнює довгостроковим граничним витратам: Р = LMC.

  B довгостроковому періоді фірма продовжує свою діяльність тільки в тому випадку, якщо вона відшкодовує всі свої витрати, включаючи альтернативну вартість капіталу, вкладеного в підприємство, обладнання та інші види витрат, які є постійними в короткостроковому періоді. Якщо ціна занадто низька для відшкодування всіх її витрат, то фірмі слід зовсім піти з галузі. Цей аргумент безпосередньо трансформується в загальне умова для довгострокового періоду, або в перевірку прибутком вибору оптимального випуску: фірмі варто здійснювати свою діяльність в довгостроковому періоді тільки в тому випадку, якщо ціна вище або дорівнює довгостроковим середнім витратам: Р> = LAС.

  Таким чином, так як в довгостроковому періоді всі витрати є змінними, то можна говорити про те, що в обох випадках критерії є тими ж самими: вибрати випуск так, щоб встановлена ​​ціна дорівнювала відповідним граничним витратам, і потім виробляти цей обсяг випуску, якщо ціна відшкодовує середні змінні витрати виробництва.

  Довгострокова крива пропозиції фірми. Малюнок 2.1.3 (Довгострокова крива пропозиції фірми) ілюструє залежність між довгостроковими кривими витрат фірми і її довгострокової кривої пропозиції. Ця залежність є тією ж самою, що і для короткострокового періоду.

  Довгострокова крива пропозиції абсолютно конкурентної фірми є частиною її кривої LMC, розташовану вище точки мінімального рівня LAС. Довгострокова ціна беззбитковості фірми - це найменша ціна, при якій в довгостроковому періоді фірма може лише відшкодувати свої витрати. Ця величина являє собою мінімальні довгострокові витрати фірми і відповідає нижчій точці на її кривої LAС.

  Крива пропозиції фірми, показана на малюнку 2.1.3 (Довгострокова крива пропозиції фірми), збігається з потовщеною частиною її кривої довгострокових граничних витрат, розташованої вище Р А.


  Якщо ціна на малюнку 2.1.3 опуститься нижче рівня Р А, то фірма не буде проводити в довгостроковому періоді; якщо ціна підніметься на рівень вище Р А, то фірма буде функціонувати.

  Малюнок 2.1.3 - Довгострокова крива пропозиції фірми

  Довгострокова ціна беззбитковості Р А в довгостроковому періоді відіграє ту ж роль, яку в короткостроковому періоді відіграє ціна припинення випуску: обидві дають найменше значення ціни, при якій фірма буде виробляти, хоча в довгостроковому періоді ціна беззбитковості - це ціна, нижче якої фірма зовсім йде з галузі, а не закривається тимчасово. Власниця рибальського судна припиняє діяльність в короткостроковому періоді, залишаючи своє судно в доці; вона йде з галузі остаточно, коли вона продає судно або здає його на металобрухт і обирає інший напрямок діяльності.

  З іншого боку, якщо ціна вище довгостроковому ціни беззбитковості Р А на малюнку 2.1.3, то ціна (Р) буде перевищувати і середні витрати при тому обсязі випуску, для якого Р = LMC. Наприклад, при ціні не Р В на малюнку 2.1.3 Р дорівнює LMC при обсязі випуску Q B. При цьому обсязі випуску ціна перевершує середні витрати на величину відрізка EF, і фірма повинна виробляти і пропонувати Q B. Потім, оскільки прибуток у розрахунку на одиницю продукт дорівнює ціні за вирахуванням середніх витрат, площа затемнених ділянках таблиці на малюнку 2.1.3 (Довгострокова крива пропозиції фірми) дорівнює величині економічного прибутку фірми або прибутку на одиницю продукції, помноженої на обсяг випуску Q B Фірми, які отримують позитивну економічну прибуток, також характеризуються економістами як отримують надприбуток, або прибуток перевищує конкурентну. Такі фірми залишаться в бізнесі, більш того, саме їх успіх залучає інші фірми в цю ж галузь [6, c 168].

  В силу того, що в довгостроковому періоді всі фактори є змінними, спадна віддача тут менш значима, ніж в короткостроковому періоді і крива LMC будь-якої фірми є більш пологою, ніж її короткострокова крива МС. Відповідно довгострокова крива пропозиції фірми більш полога, або більш еластична, ніж її короткострокова крива пропозиції. Іншими словами, збільшення ціни зумовлює більший приріст обсягу пропозиції в довгостроковому періоді, ніж в короткотерміновому, тому що фірма має час для адаптації обсягу факторів (постійних в короткостроковому періоді), з тим щоб зробити додатковий випуск при найменших можливих витратах.

  Ринкова довгострокова крива предложенія.В довгостроковому періоді, як і в короткостроковому ринкова крива пропозиції виходить шляхом складання обсягів пропозиції всіх фірм при кожному значенні ціни. Але тут є одна дуже важлива відмінність. Так як в довгостроковому періоді фірми можуть входити на ринок і йти з нього, необхідно підсумувати обсяги випуску всіх фірм, потенційно існуючих на ринку. В цілому різні точки на ринкової довгострокової кривої пропозиції відповідають різному числу фірм в галузі, пропозиція якої розглядається.

  S

  LS

  P A

  P B

  обсяг випуску

  Малюнок 2.1.4 - Короткострокові та довгострокові галузеві криві пропозиції [6, c 169]

  На рис 2.1.4 (Короткострокові та довгострокові галузеві криві пропозиції) показані короткострокова і довгострокова криві пропозиції абсолютно конкурентного ринку. Довгострокова крива пропозиції LS більш полога, ніж короткострокова крива пропозиції S з двох причин. По-перше, довгострокова крива пропозиції більш полога, ніж короткострокова, кожної фірми галузі. По-друге, в довгостроковому періоді з ростом в галузі збільшується число фірм. Коли ціна продукції піднімається вище середніх витрат, підприємці бачать можливості отримання прибутку і намагаються проникнути в цю сферу діяльності. Однак такого роду проникнення вимагає часу і відбувається тільки в довгостроковому періоді, після того як зрослі ціни протрималися протягом деякого часу. Аналогічно якщо ціна продукції падає і залишається низькою деякий час, то фірми почнуть іти з галузі.

  У довгостроковому періоді сукупний обсяг пропозиції падає до нуля, якщо ціна на рис 2.1.4 (Короткострокові та довгострокові галузеві криві пропозиції) зберігається на рівні нижче довгостроковій ціни беззбитковості Р А. Р А вище Р В тому, що в короткостроковому періоді фірми повинні відшкодовувати тільки свої змінні витрати, тоді як в довгостроковому періоді повинні бути відшкодовані всі витрати.

  Отже, в довгостроковому періоді конкурентна ціна дорівнює мінімальній величині середніх загальних витрат виробництва, оскільки економічні прибутки спонукають фірми вступати в конкурентну галузь до тих пір, поки конкуренція не зводить ці прибутки нанівець. І навпаки, збитки викличуть масовий відтік фірм з галузі доти, поки ціна продукту знову не покриватиме витрат на одиницю продукції.

  2.2 Рівновага на ринку досконалої конкуренції

  Рівновага фірми на ринку досконалої конкуренції слід розглядати в короткостроковому і довгостроковому періоді. Рівновага фірми в короткостроковому періоде.Попитаемся з'ясувати, при якому рівні виробництва досягається максимальний прибуток, т. Е. Максимизируется різниця між сукупним доходом і сукупними витратами. Сучасна економічна теорія стверджує, що максимізація прибутку або мінімізація витрат досягається тоді і тільки тоді, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам (MR = МС). Розглянемо це умова докладніше. Відкладемо на осі абсцис кількість продукції, а на осі ординат - сукупні доходи і витрати. Сукупний дохід являє собою пряму, що виходить з початку координат, а сукупні витрати виходять підсумовуванням кривих постійних і змінних витрат малюнок В.1 (див. Додаток В).

  З даного малюнка видно, в яких межах варіюється діяльність підприємства, що приносить дохід. Максимальний прибуток проводиться, коли розрив між TR і ТС найбільш великий (Відрізок АВ). Точки С і D є точками критичного обсягу виробництва. До точки С і після точки D сукупні витрати перевищують сукупний дохід (ТЗ> TR), таке виробництво економічно збиткове і тому недоцільно. Саме в інтервалі виробництва від точки К до точки N підприємець отримує прибуток, максимізуючи її при випуску, рівному 0M. Його завдання - закріпитися в найближчій околиці точки В. У цій точці кутові коефіцієнта граничного доходу (MR) і граничних витрат (МС) дорівнюють: МR = МС. Умовою максимізації прибутку є рівність граничного доходу граничним витратам.

  Зіставлення граничного доходу з граничними витратами можна здійснити і безпосередньо. Виробництво слід продовжувати до точки перетину кривої граничних витрат з рівнем цін (МС = Р). Оскільки в умовах досконалої конкуренції ціна складається незалежно від фірми і сприймається як задана, фірма може збільшувати виробництво до тих пір, поки граничні витрати не зрівняються з їх ціною. Якщо МС <Р, то виробництво можна збільшувати, якщо МС> Р, то таке виробництво здійснюється в збиток і його слід припинити. На рис. 2.2.1 (Витрати і прибуток конкурентної фірми в короткостроковому періоді) загальний дохід (ТR = PQ) дорівнює площі прямокутника 0МКN. Загальні витрати ТС рівні площі 0RSN, максимум загального прибутку (p max) являють площа прямокутника MRSK (p max = TR - TC) [4, c 202].

  Малюнок 2.2.1. - Витрати і прибуток конкурентної фірми в короткостроковому періоді [4, c 203]

  На малюнку Г.1 (див. Додаток Г) в умовах короткострокової рівноваги можна виділити чотири типи фірм. Та фірма, якій вдається покривати лише середні змінні витрати (AVC = P), називається граничною фірмою. Такий фірмі вдається бути «на плаву» лише недовгий час (короткостроковий період). У разі підвищення цін вона зможе покрити не тільки поточні (середні змінні витрати), але і всі витрати (середні загальні витрати), тобто отримувати нормальний прибуток (як звичайна допредельних фірма, де АТС = Р).

  У разі зниження цін вона перестає бути конкурентоспроможною, тому що не може покривати навіть поточні витрати, і змушена буде покинути галузь, опинившись за її межами (позамежна фірма, де AVC> P). Якщо ціна більше середніх загальних витрат (АТС

  Рівновага фірми в довгостроковому періоде.В умовах довгострокового періоду фірма може змінити всі свої ресурси (всефактори стають змінними), а галузь може змінювати чіслосвоіх фірм. Оскільки фірма може змінити всі свої параметри, то вона прагне розширити виробництво, знижуючи середні витрати.

  У разі зростаючій продуктивності середні загальні витрати зменшуються (перехід від АТС 1 до АТС 2) при спадної продуктивності - ростуть (перехід від АТС 3 до АТС 4).

  Малюнок 2.2.2 - Середні сукупні витрати в довгостроковому періоді [4, 204].

  Поєднавши точки мінімуму ATC 1, АТС 2, АТС 3... АТС n отримаємо середні сукупні витрати в довгостроковому періоді ATC L. Якщо має місце позитивний ефект масштабу, то крива довгострокових середніх витрат має значний негативний нахил; якщо має місце постійна віддача від зростання масштабу, то вона горизонтальна; нарешті, в разі збільшення витрат від зростання масштабів виробництва крива рухається вгору (рисунок 2.2.3 а). У різних галузях це відбувається по-різному (рисунок 2.2.3 б, в).

  Малюнок 2.2.3 - Різні типи кривих довгострокових середніх загальних витрат [4, 205]

  Зростання виробництва в довгостроковому періоді, входження в галузь нових фірм можуть відбитися на цінах ресурсів. Якщо галузь використовує неспецифічні ресурси (на які пред'являють попит: і багато інших галузей), то ціна на ресурс може не піднятися. У цьому випадку витрати залишаються незмінними (рис. 2.2.4).

  Малюнок 2.2.4 - Крива пропозиції галузі з постійними витратами в довгостроковому періоді цілком еластична [4, c 206]

  Однак в більшості галузей додатковий попит на ресурс викликає зростання його ціни на малюнку 2.2.5 (Крива пропозиції галузі з зростаючими витратами в довгостроковому періоді: є висхідною). Бувають галузі і з падінням витратами в довгостроковому періоді. Таке зниження зазвичай пов'язане з ростом масштабів виробництва, завдяки якому попит на ресурси щодо зменшується. В цьому випадку відбувається зниження ціни ресурсу. [4, c 204]

  Малюнок 2.2.5 - Крива пропозиції галузі з зростаючими витратами в довгостроковому періоді: є висхідною [4, c 206]

  Мал. 2.2.6 - Положення рівноваги конкурентної фірми в довгостроковому періоді [4, c 207]

  Малюнок 2.2.6 показує стан фірми в умовах досконалої конкуренції в довгостроковому періоді. Максимум прибутку досягається тоді, коли виконується рівність: MR = LMC = P = LAC,

  де MR - граничний дохід; LMC - граничні витрати в довгостроковому періоді; LAC - середні витрати в довгостроковому періоді; P - ціна.

  Значить, досконала конкуренція допомагає розподілити обмежені ресурси з досягненням максимального задоволення потреб. Це забезпечується за умови: Р = МС. Дане положення означає, що фірми будуть виробляти максимально можливу кількість продукції до тих пір, поки граничні витрати ресурсів не будуть дорівнюють ціні, за яку його вдалося купити. При цьому досягається і максимальна продуктивна ефективність. Ринок досконалої конкуренції змушує фірми виробляти продукцію з мінімальними середніми витратами і продавати її за ціну, що відповідає цим витратам.

  3 РИНОК досконалої КОНКУРЕНЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ

  Для сучасного ринку стан чистої конкуренції є дуже рідкісне. Проте це не означає, що аналізувати стан фірми в умовах чистої конкуренції не слід. У сучасній економіці існують не тільки окремі фірми, а й цілі галузі, які діють за принципом чистої конкуренції. До ринку чистої конкуренції з повним правом можна віднести сільськогосподарське виробництво. Звичайно, виробництво сільськогосподарської продукції регулюється, в розвинених країнах (Україна в їх числі) її обсяг регламентується, і все ж специфіка галузі така, що все вироблене а те на ринок реалізується, причому на основі вільного співвідношення попиту і пропозиції, що і є основним принципом ринку чистої конкуренції.

  Після становлення України незалежною державою і надання права на приватну власність стало можливим появи «зародка» ринку досконалої конкуренції.

  З виникненням приватної власності, люди отримали право організовувати своє підприємство (сільське господарство). Таким чином, склалися умови формування ринку досконалої конкуренції.

  Ринок досконалої конкуренції в сучасних умовах України можна уявити на прикладі сільського (фермерського) господарства.

  З'явилося багато конкуруючих продавців, кожен з яких продає стандартизовану продукцію багатьом покупцям.

  Частка кожного фермерського господарства на ринку галузі незначна, так що жодна з них не здатна скільки-небудь істотно впливати на ціну продукту. Наприклад, якщо фермер приїде з Бахчисарая до Севастополя продавати свій продукт, то він буде орієнтуватися на ціну севастопольського ринку, тобто він «прийме» севастопольську ціну. У той же час, якщо цей же фермер збільшує або скорочує випуск при незмінних обсягах виробництва у всіх інших фермерів, це не робить будь-якого істотного впливу на загальний обсяг пропозиції і ринкову ціну. Ціна на товар встановлюється на основі попиту і пропозиції: чим більший попит, тим менше ціна і, навпаки, чим менше попит, тим більше ціна.

  Відсутні вхідні бар'єри для вступу в галузь нового виробника і можливості вільного виходу зі сфери - фермер без особливих зусиль може знайти місце на ринку, де він зможе реалізувати свою продукцію, для цього йому немає потреби проходити складні процедури реєстрації.

  Фермери практично не цікавляться виробничими рішеннями своїх конкурентів, не розглядає конкурентів як загрозу своїй ринкової частки продажів, так як покупців величезна кількість і існують безліч можливостей реалізувати свій продукт.

  За останні роки частка виробленої фермерами продукції в її валовому обсязі збільшилася в кілька разів. Фермерські господарства разом з присадибними і одноосібними виробляють більше половини обсягу овочів, м'яса і молока; такі відомі в Україні компанії, як «Чумак» та «Сандора», майже на 100% купують сировину у фермерських господарств. Правда, сумарний внесок фермерів в сільськогосподарське виробництво поки відносно невеликий: вони випускають близько 3-4% від валового обсягу продукції.

  Отже, ринок досконалої конкуренції в Україні остаточно не сформувався, необхідно відзначити, що він в чистому вигляді взагалі не існує. Для переходу до ринкової моделі економіки в Україні необхідно провести ряд реформ:

  Створення чіткої законодавчої бази. У червні 2003 р був прийнятий Закон «Про фермерське господарство», який замінив діючий з 1992 р Закон «Про селянське (фермерське) господарство». Цей нормативний документ передбачає широку бюджетну підтримку фермерського руху в Україні, яка повинна надаватися через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Однак навряд чи можна очікувати, що передбачена допомога буде надаватися в найближчому майбутньому в повному обсязі, даний нормативний акт з багатьох питань не відповідає реальним можливостям держави.

  Надання реальної допомоги держави фінансовими кредитами, сучасною технікою, зокрема, малою часткою механізації. 17 березня 2004 Кабінет Міністрів затвердив постанову, метою якого є забезпечення виконання положення Закону «Про державний бюджет на 2004 г.», що передбачає підтримку фермерських господарств шляхом мікрокредитування. Згідно з документом, передбачається відшкодування до 14% річних по кредитах, узятих господарствами на придбання першого трактора, автомобіля або комбайна вітчизняного виробництва, а також до 15% суми самого кредиту та т.д. Однак дані цифри залишаються тільки на папері, їх неможливо реалізувати через дефіцит держбюджету; серйозною проблемою для фермерів є їх невисокий доступ до кредитів, що можна вирішити шляхом розширення системи кредитної кооперації.

  З вищесказаного видно, що на сьогоднішній день на прикладі сільського господарства і в цілому, в Україні ринкові відносини розвинені вкрай слабо. Реформи, розпочаті в 1991, так і не були реалізовані до кінця. Необхідні реальні дії уряду. Успішне проведення аграрної реформи має для реформування економіки України особливе, стратегічне значення. Від неї значною мірою залежить і рішення проблем стабільного забезпечення населення продовольством, економічної безпеки країни, її ефективної інтеграції у світові економічні структури.

  ВИСНОВОК

  Ринок досконалої конкуренції вважався ринком, який забезпечує найвищу ефективність, так як до 19 століття він був єдиним і всеохоплюючим; був саморегульованим, автоматично вирішальним всі проблеми економічного розвитку. Сама практика існування такого ринку служила підставою для таких висновків.

  На базі цієї роботи можна зробити наступні висновки:

  1. Ринок досконалої конкуренції - це така ринкова структура, при якій безліч фірм продає і купує стандартизовані товари; доступ суб'єктів господарювання до галузі нічим не обмежений, велике число суб'єктів ринку (покупців і продавців); всі учасники ринку повністю інформовані про ціни продукції, що продається.

  2. Жодна фірма не може впливати на ринкову ціну в конкурентній галузі; крива попиту фірми абсолютно еластична; і ціна, отже, дорівнює граничному доходу.

  3. Максимізація прибутку в короткостроковому періоді конкурентної фірмою може бути досліджена, використовуючи принцип зіставлення валового доходу з валовими витратами або принцип зіставлення граничного доходу з граничними витратами. Фірма буде максимізувати прибутки, виробляючи такий обсяг продукції, при якому валовий дохід перевищує валові витрати на найбільшу величину. Збитки буду мінімізовані шляхом виробництв, при якому перевищення валових витрат над валовим доходом є мінімальним і менше, ніж сукупні постійні витрати.

  4. За умови, то ціна перевищує мінімум середніх змінних витрат, конкурентна фірма буде максимізувати прибутки або мінімізувати збитки в короткостроковому періоді, виробляючи такий обсяг продукції, при якому ціна або граничний дохід рівні граничним витратам. Якщо ціна менша ніж середні змінні витрати, фірма буде мінімізувати свої збитки, закриваючись. Якщо ціна вище, ніж середні змінні витрати, але менше, ніж середні валові витрати, фірма буде мінімізувати свої збитки, виробляючи обсяг продукції, при якому P = MC. Якщо ціна перевищує середні валові витрати, обсяг продукції, при якому P = MC, буде забезпечувати максимум економічних прибутків для фірми.

  5. Застосування правила MR (P) = MC при різних можливих ринкових цінах приводить до висновку про те, що відрізок кривої граничних витрат фірми в короткостроковому періоді, який лежить над середніми перемінними витратами, є її крива пропозиції в короткостроковому періоді.

  6. У довгостроковому періоді конкурентна ціна матиме тенденцію зрівнятися з мінімумом середніх витрат виробництва. Це так, тому що економічні прибутки змусять фірми розпочинати конкурентну галузь до тих пір, поки ці прибутку не будуть зведені нанівець конкуренцією. Навпаки, збитки викличуть масовий відтік фірм з галузі доти, поки ціна продукту знову не покриє витрати на одиницю продукції.

  7. Крива пропозиції в довгостроковому періоді досконала еластична для галузі з постійними витратами, але є висхідною для галузі з зростаючими витратами.

  8. Рівність ціни в довгостроковому періоді ціни і мінімуму середніх витрат вказує на те, що конкурентні фірми використовуватимуть найбільш ефективну з відомих технологій і призначати найнижчу ціну з урахуванням своїх витрат виробництва.

  9. Рівність ціни і граничних витрат показує, що ресурси будуть розподілені відповідно до споживчими смаками. Конкурентна система цін буде перерозподіляти ресурси у відповідь на зміну в споживчих смаках, технологій або запасів ресурсів, з тим щоб підтримувати ефективність розподілу ресурсів тривалий час [3, с 88].

  Важливо також зазначити, що на сьогоднішній день становище фірми в умовах досконалої конкуренції оцінюється неоднозначно. Економісти визнають чотири можливих фактора, що перешкоджають ефективності розподілу ресурсів у конкурентній економіці:

  1 немає причини, по якій конкурентна ринкова система приведе до оптимального розподілу доходів;

  2 розподіляючи ресурси, конкурентна модель не допускає побічних витрат і вигод або виробництва суспільних благ;

  3 галузь з чистою конкуренцією може заважати застосуванню кращої з відомих продуктивної техніки і сприяти повільному темпу технічного прогресу;

  4 конкурентна система не забезпечує ні широкого діапазону вибору продуктів, ні умов для розробки нових продуктів [3, с 89].

  Для України цінність вивчення теми «фірма в умовах ринку досконалої конкуренції» велика: від впровадження і реалізації основних принципів ринку досконалої конкуренції залежить розвиток і процвітання, а так же авторитет держави.

  Список використаних джерел

  1 Булатова А.С. Економіка: Підручник .- 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Видавництво БЕК, 1997 - 816 с.

  2 Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Мікроекономіка. - СПб .: Пітер, 2003. - 456с.

  3 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Економікс: принципи, проблеми і політика: Пер. з англ. 11-го изд. Т.2 - М .: Республіка, 1995. - 400с .: табл., Граф.

  4 Максимова В.Ф. Мікроекономіка. Підручник / В.Ф.Максімова. - М .: «Соминтек», 1996. - 328 с.

  5 Нурієв Р.М. Курс мікроекономіки: Підручник для вузів. - 2-е вид., Зм. - М .: Видавництво НОРМА, 2002. - 572 с.

  6 Самуельсон. Економіка: переклад з англ. / Самуельсон, Пол, Нортхаус. - М .: Видавничий дім «Вільямс», 2001. - 688 с.

  7 Селезньов, Владімір.Основи ринкової економіки України / Учеб. допомога. - 2-е вид., Доп. і перераб. - К .: Видавництво А.С.К., 2003. - 656 с.

  8 Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., Економіка: Пер. з англ. З 2-го вид. - М .: Справа, 1999 - 864с.


  додаток А

  Попит і дохід окремої фірми в умовах чистої конкуренції

  Таблиця А.1 - Попит і дохід окремої фірми в умовах чистої конкуренції [3, c 67].

  додаток Б

  Попит, граничний дохід і валовий дохід фірми в умовах чистої конкуренції

  Рисунок Б.1 - Попит, граничний дохід і валовий дохід фірми в умовах чистої конкуренції [3, c 68].

  додаток В

  Виробництво фірми і досягнення максимального прибутку

  Рисунок В.1 - Виробництво фірми і досягнення максимального прибутку [4, c 202]

  додаток Г

  Класифікація фірм в умовах короткострокової рівноваги

  Малюнок Г.1 - Класифікація фірм в умовах короткострокової рівноваги [4, 204].