• Варіант 1
 • ЗАВДАННЯ 5
 • В) Рішення на основі ринкового ціноутворення


 • Дата конвертації18.06.2017
  Розмір31.73 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 31.73 Kb.

  Формування ціни на продукцію автотранспортного підприємства

  ровне якості продукції по порівнюваним варіантів для вибору кращого варіанту доцільно застосувати розрахунок коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень, або розрахунок приведених витрат. При цьому слід звернути увагу на приведення в такий же вид використовуваних показників. Так як показник собівартості виготовлення заданий в руб. / Тис. м ?, то і капітальні вкладення слід перевести в рублі, помноживши їх на 1000.

  Порівняємо між собою варіанти 1 і 2:

  Оскільки Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант, тобто варіант 2.Варіант 1 з подальшого аналізу виключається як неефективний.

  Порівняємо між собою варіанти 2 і 3:

  Оскільки Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант, тобто варіант 2.Варіант 3 з подальшого аналізу виключається як неефективний.

  Порівняємо між собою варіанти 2 і 4:

  Так як Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант 4. Він є ефективним з усіх альтернативних варіантів.

  Перевіримо отриманий висновок шляхом розрахунку приведених витрат.

  П1 = S1 + Ен * К1 = 2400 * 97400 + 0,26 * 127000 = 233793020 руб.

  П2 = S2 + Ен * К2 = 2400 * 85200 + 0,26 * 136000 = 204515360 руб.

  П3 = S3 + Ен * К3 = 2400 * 97800 + 0,26 * 119000 = 234750940 руб.

  П4 = S4 + Ен * К4 = 2400 * 62400 + 0,26 * 156000 = 149800560 руб.

  Таким чином, розрахунок приведених витрат за варіантами підтвердив, що найкращим є варіант 4, так як його витрати виявилися найменшими.

  ЗАВДАННЯ 2

  Завдання вирішується за формулами (1) і (2). Попередньо визначаються капіталовкладення за варіантами за допомогою формули:

  де Кi - капіталовкладення за варіантом в i-му році; (3)

  t - період, протягом якого здійснюються вкладення.

  Перш ніж почати пошук кращого варіанту технологічного процесу, необхідно підготувати інформацію про капітальні витрати по роках вкладень. Їх структура (у відсотках) наводиться в завданні. Тоді вкладення по роках і варіантів складуть (тис. Руб.):

  порядковий рік

  Варіант 1

  Варіант 2

  варіант 3

  варіант 4

  Третій рік

  36830

  39440

  34510

  45240

  Другий рік

  20320

  21760

  19040

  24960

  Перший рік

  46990

  50320

  44030

  57720

  0-й рік

  22860

  24480

  21420

  28080

  РАЗОМ

  127000

  136000

  119000

  156000

  Цифри наведеної таблиці визначалися таким чином. Наприклад, для другого року і варіанти 1: 127000 * 0,16 = 20320.

  Аналогічним чином розраховані інші вкладення.

  Перерахуємо вкладення з уч е те фактора часу.

  Варіант 1

  36830 * (1+ 0,26)? + 20320 * (1 + 0,26)? + 46990 * (1 + 0,26)? + 22860 * (1 + 0,26) 0 = 188001

  Таким чином, з урахуванням чинника часу капітальні вкладення в варіант 1 становитимуть не 127000 тис. Руб., А 188 001 тис. Руб.

  Аналогічно розраховуються вкладення за іншими варіантами. Наприклад, варіант 2 - 201324 тис. Руб., Варіант 3 - 176158тис. руб., варіант 4 - 230930 тис. руб.

  Надалі проводяться розрахунки коефіцієнтів додаткових капітальних вкладень і приведених витрат по варіантам за аналогією з першим завданням, але із застосуванням знову отриманих значень капиталовлож е ний.

  Оскільки Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант, тобто варіант 2.Варіант 1 з подальшого аналізу виключається як неефективний.

  Оскільки Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант, тобто варіант 2.Варіант 3 з подальшого аналізу виключається як неефективний.

  Так як Е> Ен, то до впровадження приймається більш капіталомісткий варіант 4. Він є ефективним з усіх альтернативних варіантів.

  Перевіримо отриманий висновок шляхом розрахунку приведених витрат.

  П1 = S1 + Ен * К1 = 2400 * 97400 + 0,26 * 188001 = 233808880 руб.

  П2 = S2 + Ен * К2 = 2400 * 85200 + 0,26 * 201324 = 204532344 руб.

  П3 = S3 + Ен * К3 = 2400 * 97800 + 0,26 * 176158 = 234765801 руб.

  П4 = S4 + Ен * К4 = 2400 * 62400 + 0,26 * 230930 = 149820042 руб.

  Таким чином, розрахунок приведених витрат за варіантами підтвердив, що найкращим є варіант 4, так як його витрати виявилися найменшими.

  ЗАВДАННЯ 3

  Розроблено п'ять варіантів технологічного процесу виготовлення цегли, які характеризуються різною продуктивністю, але забезпечують випуск продукції відповідно до діючих стандартів і технічних умов. Ціна реалізації одного цегли становить 0,285 руб. Визначити, який з варіантів технологічного процесу економічно вигідніше, якщо норматив ефективності, прийнятий фірмою, складає Ен. Решта вихідні дані наводяться в таблиці.

  показники

  Варіанти технологічних процесів

  перший

  другий

  третій

  четвертий

  п'ятий

  Щорічний обсяг виробництва цегли, млн. Шт.

  85,5

  82,5

  89

  94,5

  99

  Собівартість виготовлення руб. / Тис. шт.

  256

  259,3

  257,4

  255,2

  252,7

  Капіталовкладення в обладнання, тис. Руб.

  530

  680

  720

  773

  810

  Ен = 0,46

  Вибір найкращого варіанта здійснюється за наведеним ефекту. Наведений ефект визначається за формулою

  (4)

  де: Е - річний наведений економічний ефект за варіантом;

  q - щорічний обсяг виробництва продукції в натуральному вираженні;

  Z - ціна реалізації продукції;

  S - собівартість виробництва одиниці продукції за варіантом;

  Ен - норматив ефективності капіталовкладень;

  Ку - питомі капітальні вкладення за спрощеним варіантом.

  Питомі капітальні вкладення визначаються за формулою:

  (5)

  де: К - капіталовкладення за варіантом.

  Згідно з наведеними вихідними даними альтернативні варіанти відрізняються обсягом виробництва цегли. Тому для вибору кращого варіанту технологічного процесу застосовувати формули приведених витрат не слід. Рішення такого завдання можливе лише шляхом застосування формули наведеного ефекту.

  У процесі розрахунків треба стежити, щоб строго дотримувалися розмірність показників. З урахуванням цієї вимоги визначимо наведений ефект.

  Варіант 1:

  Варіант 2:

  Варіант 3:

  Варіант 4:

  Варіант 5:

  Таким чином, найвигіднішим з усіх є варіант 5, оскільки наведений ефект найбільш значний.

  ЗАВДАННЯ 4

  Розроблено п'ять варіантів технологічного процесу виготовлення черепиці, причому кожен відрізняється від інших якістю готової продукції і продуктивністю використовуваного обладнання. Визначити, який з варіантів економічно вигідніше при наступних вихідних даних.

  показники

  Варіанти технологічного процесу

  перший

  другий

  третій

  четвертий

  п'ятий

  Щорічний обсяг виробництва черепиці, тис.м?

  2350

  2570

  2635

  2480

  2740

  .Ціна черепиці, руб. / М?

  387

  395

  389

  407

  413

  Собівартість виготовлення, руб. / М?

  342

  346

  348

  357

  352

  Капіталовкладення в обладнання, тис. Руб.

  35250

  44500

  53600

  48700

  65300

  Eн =

  0,66

  У зв'язку з тим, що альтернативні варіанти відрізняються обсягом виробництва і якістю продукції, що виробляється, вибір кращого варіанта здійснюється по максимуму наведеного ефекту, розрахованого за формулою (4). Визначимо приведений ефект по всіх варіантах.

  Варіант 1:

  Варіант 2:

  Варіант 3:

  Варіант 4:

  Варіант 5:

  Таким чином, найкращим з точки зору економіки є варіант 5, оскільки його приведений ефект найвищий. Відзначимо також, що цей варіант має найбільший обсяг виробництва продукції, і її якість - найвище.

  ЗАВДАННЯ 5

  РІШЕННЯ

  А) На основі витратного ціноутворення

  Визначимо річну виробничу програму заводу за формулою:

  q = Км * М = 0,85 * 14 000 = 11900 тис. шт., (6)

  де: М - річна виробнича потужність підприємства;

  Км - коефіцієнт використання виробничої потужності.

  Визначимо очікувану ціну однієї цеглини за формулою

  = 0,5 * (1,14 + 1,20) * 0,88 = 1,0296 руб. / Шт. (7)

  Визначимо річний виторг від продажу цегли за формулою

  В = q * Z = 11 900 000 * 1,0296 = 12 252 240 руб. / Рік. (8)

  Визначимо річні змінні витрати підприємства за формулою

  Упер = У * q = 0,25 * 11 900 000 = 2 975 000 руб. / Рік. (9)

  Визначимо умовно-постійні витрати на одиницю продукції за формулою

  з = С: q = 2 800 000: 11, 900 000 = 0,23529 руб. / шт. (10)

  Визначимо собівартість виробництва одиниці продукції за формулою

  s = У + з = 0,25 + 0,23529 = 0,48529 руб. / шт. (11)

  Визначимо собівартість річний товарної продукції за формулою

  S = s * q = 0,48529 * 11 900 000 = 5 775 000 руб. / Рік (12)

  Визначимо величину річний балансового прибутку підприємства за формулою

  Пб = q * (Z - s) = 11 900 000 * (1,0296 - 0,48529) = 6 477 240 руб. / Рік. (13)

  Визначимо рентабельність виготовлення цегли за формулою

  Рі = (Z - s): s = (1,10296 - 0,48529): 0,48529 = 1,1216, або 112,16% (14)

  Визначимо річну виробничу програму самоокупності діяльності підприємства за формулою

  Qc = C: (Z - V) = 2 800 000: (1,0296 - 0,25) = 3 591 585 шт. / Рік. (15)

  Визначимо характеристику і ступінь надійності майбутнього бізнесу. Ставлення виробничої потужності до виробничій програмі самоокупності становить:

  М / Qc = 14 000 000 3 591 585 = 3,898

  Отримана цифра свідчить, що бізнес враховує невизначеність майбутньої ринкової ситуації і буде достатньо надійним, так як його рівень ризику нижче середнього, а поправочная норма ефективності капітальних витрат Ер, враховує ризик вкладень, становить 0,17.

  Визначимо величину річного сукупного податку підприємства (за відсутності пільг по оподаткуванню) за формулою

  Н = Нпос + Нпер = * З + * Пб = 0,215 * 2 800 000 + 0,28 * 6 477 240 = 2 415 627 руб. / Рік. (16)

  Визначимо річну виробничу програму самоокупності з урахуванням оподаткування за формулою:

  н З * (1 + -) 2 800 000 * (1 + 0,215 - 0,28)

  Qc = --------------------- = -------------------------- ------------- = 4 664 072 шт. / рік. (17)

  (Z - V) (1 -) (1,0296 - 0,25) (1 - 0,28)

  Отриманий результат свідчить про те, що з урахуванням оподаткування виробнича програма самоокупності значно зросла (з 3 591 585 до 4 664 072 шт. / Рік), тобто збільшилася в 1,29 рази. Це істотно скорочує величину чистого прибутку, підвищує ризик вкладень в даний бізнес.

  Визначимо частку виручки, що залишається в розпорядженні підприємства після виплати податків, за формулою:

  (18)

  Підставами в цю формулу (18) вихідні та розрахункові дані і отримаємо:

  або 33,1%

  Це означає, що в розпорядженні підприємства після виплати податків залишається 33,1% всієї виручки, або Оn * B = 0,3314 * 12 252 240 = 4 061 613 руб. / Рік.

  Визначимо сукупний податок у відсотках від балансового прибутку за формулою:

  н = Н: Пб = 2 415 627 6 477 240 = 0,37, або 37% (19)

  Це досить високий результат, який дозволяє зробити висновок про те, що майже 63% балансового прибутку залишається підприємству для соціального і виробничого розвитку.

  Визначимо коефіцієнт ефективності і термін окупності капітальних вкладень з урахуванням ризику підприємництва за такими формулами:

  (20)

  (21)

  Підставами наявні дані в формулу (20) і отримаємо:

  Отже, з урахуванням ризику ефективність капітальних вкладень повністю задовольняє вимогам теорії і встановленому підприємцем обмеження норми ефективності. Тепер можна визначити термін окупності капітальних вкладень за формулою (21):

  року

  Висновок: проект майбутнього бізнесу забезпечує підприємцю достатньо високий дохід і може бути рекомендований до реалізації з урахуванням невизначеності майбутньої ринкової ситуації і ризику вкладень. За розрахунковими даними побудуємо графік залежності витрат і результатів виробництва від обсягу випуску продукції.

  В) Рішення на основі ринкового ціноутворення

  1) Перш за все треба за вихідними даними і з урахуванням прийнятої виробничої програми визначити ціну однієї цеглини за такою формулою:

  2) Так як отримана величина представляє не саму ціну цегли, а її індекс, то для остаточного визначення шуканого значення ціни необхідно провести наступну розрахункову операція:

  Z = Z * d = 1,0296 * 0,5501818 = 0,5664672 руб. / Шт.

  3) Визначимо виручку підприємства за формулою:

  В = q * Z = 11 900 000 * 0,5664672 = 6 740 959 руб. / Рік.

  4) Собівартість однієї цеглини залишається без зміни, тобто такий же як

  і при витратному ціноутворенні, і становить s = 0,48529руб. / шт.

  5) Собівартість річного товарного випуску також залишається без змін:

  S = 5 775 000 руб. / Рік.

  6) Визначимо річну балансовий прибуток за формулою:

  Пб = q (Z -s) = 11 900 000 (0,5664 - 0,48529) = 965 959 руб. / Рік.

  7) Визначимо рентабельність виготовлення цегли за формулою:

  Рі = (Z - s): s = (0,5664 - 0,48529): 0,48529 = 0,1672.

  8) Визначимо величину річного сукупного податку за формулою:

  Н = * З + * Пб = 0,215 * 2 800 000 + 0,28 * 965 959 = 872 468 руб. / Рік.

  9) Визначимо частку виручки, що залишається в розпорядженні підприємства за формулою:

  = 0,01386 або 1,38%

  Таким чином, у розпорядженні підприємства після розрахунку з бюджетом залишиться приблизно 1,38% виручки, або В * Оn = 6 740 959 * 0,01386 = 93 490руб. / Рік.

  10) Визначимо сукупний податок у відсотках від балансового прибутку за формулою:

  Н = Н: Пб = 872 468: 965 959 = 0,9032, або 90,32%.

  11) Визначимо коефіцієнт ефективності і термін окупності капітальних вкладень за формулами:

  року

  Висновок: в умовах ринкового ціноутворення нерентабельний і ненадійний.

  Порівняємо розрахункові результати за витратним і ринкового ціноутворення між собою і представимо всю інформацію в таблиці.

  найменування показника

  Значення показника

  при витратному ціноутворенні

  при ринковому ціноутворенні

  1

  2

  3

  1) Річна виробнича програма, тис. Шт.

  11900

  11900

  2) Ціна за одиницю продукції, руб. / Шт.

  1,0296

  0,5664

  3) Річна виручка підприємства, руб./ рік

  12 252 240

  6 740 959

  4) Річні змінні витрати, руб. / Рік

  2 975 000

  2 975 000

  5) Умовно-постійні витрати, руб. / Шт.

  0,2352

  0,2352

  6) Собівартість одиниці продукції, руб. / Шт.

  0,4852

  0,4852

  7) Собівартість товарної продукції, руб. / Рік

  5 775 000

  5 775 000

  8) Річна балансовий прибуток, руб. / Рік

  6 477 240

  965 959

  9) Рентабельність виробництва цегли,%

  112,16

  16,72

  10) Виробнича програма самоокупності, шт. / Рік

  3 591 585

  3 591 585

  11) поправочний норма ефективності на ризик вкладень

  0,17

  0,17

  12) Річний сукупний податок, руб. / Рік

  2 415 627

  872 468

  13) Виробнича програма самоокупності з урахуванням оподаткування, шт. / Рік

  4 664 072

  4 664 072

  14) Частка виручки, що залишається в розпорядженні підприємства,%

  33,1

  1,38

  15) Сукупний податок по відношенню до балансового прибутку,%

  37,29

  90,32

  16) Коефіцієнт ефективності капітальних витрат з урахуванням ризику (при Ен + Ер = 0,37)

  0,538

  0,02

  17) Термін окупності капітальних вкладень, роки

  1,85

  46,79

  Отриманий результат свідчить про те, що в умовах ринкового ціноутворення показники ефективності виробництва при фіксованих вихідних даних набагато гірше, ніж в умовах витратного ціноутворення. Це пояснюється тим, що ціна товару при збільшенні сукупної маси на ринку знижується, отже, всі показники, що формуються на основі ціна товару, погіршуються (виручка, балансовий прибуток, рентабельність виробництва та ін.).
  Одночасно можна констатувати, що при ринковому ціноутворенні після сплати податків в розпорядженні підприємства залишається менше коштів для подальшого розвитку. В результаті, в умовах ринкового ціноутворення підприємницький проект можна визнати недоцільним, а майбутній бізнес - абсолютно неефективним і ненадійним.

  Список використаної літератури

  1. "ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ" від 30.11.1994 N 51-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ 21.10.1994), (ред. Від 26.06.2007).

  2. НК РФ, частина друга, Розділ VIII.1., Глава 26.2. Спрощена система оподаткування.

  3. НК РФ, частина друга, Розділ IX, глава 28, Транспортний податок.

  4. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, Керівний документ Р3112194-0366-03 - Міністерство транспорту РФ, Департамент автомобільного транспорту - Затверджено першим заступником міністра транспорту РФ А.Н.Насоновим 29 квітня 2003року.

  5. «Економіка підприємства» Под ред. проф. В. Я. Горфінкеля, проф. В.А.Швандара. -М .: ЮНИТИ, 2001..

  6. «Економіка підприємства (фірми)» під ред. проф. О.І. Волкова і доцента О.В. Дев'яткіна -М .: ИНФРА-М, 2003. - 601С.

  7. Ціноутворення / За редакцією проф. І.К. Салімжанова.-М, 1996 год.

  8. Економіка підприємства / За редакцією С.Ф. Покропивного .- К .: знання-Прес, 2001 рік.

  додатки

  1. Графік виплат за договором лізингу

  період

  Виплата в місяць з урахуванням авансу без ПДВ

  ПДВ

  Всього виплата в місяць з РДС

  аванс

  622 881,36

  112 118,64

  735 000,00

  1

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  2

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  3

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  4

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  5

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  6

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  7

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  8

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  9

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  10

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  11

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  12

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  13

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  14

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  15

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  16

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  17

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  18

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  19

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  20

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  21

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  22

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  23

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  24

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  25

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  26

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  27

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  28

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  29

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  30

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  31

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  32

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  33

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  34

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  35

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  36

  89 362,30

  16 085,21

  105 447,51

  всього:

  3 839 924,18

  691 186,35

  4 531 110,53

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Формування ціни на продукцію автотранспортного підприємства

  Скачати 31.73 Kb.