• Вступ
 • 1. Цілі і завдання ціноутворення
 • 2. Сутність і види собівартості.
 • 3. Практична частина: Аналіз процесу ціноутворення
 • 3.1 Аналіз формування ціни на товар
 • 3.2 Розрахунок загальної суми витрат і визначення ціни продукції
 • 3.3 Розрахунок доходів, прибутку, рентабельності
 • висновок
 • Список літератури


 • Дата конвертації21.06.2017
  Розмір80.41 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 80.41 Kb.

  Формування ціни продукції на основі її собівартості

  29

  зміст

  • Вступ
   • 1. Цілі і завдання ціноутворення
   • 2. Сутність і види собівартості. Класифікація витрат
   • 3. Практична частина: Аналіз процесу ціноутворення
   • 3.1 Аналіз формування ціни на товар
   • 3.2 Розрахунок загальної суми витрат і визначення ціни продукції
   • 3.3 Розрахунок доходів, прибутку, рентабельності
   • висновок
   • Список літератури

  Вступ

  Одним зі складових елементів ринкової економіки є ціна, цінова політика підприємства. Ціна являє собою економічну категорію, яка б означала суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. У ній зібрані практично всі економічні відносини в суспільстві.

  Ціни є активним інструментом формування структури виробництва, мають вирішальний вплив на рух суспільного продукту, сприяють підвищенню ефективності виробництва, впливають на розподіл і використання робочої сили, визначають життєвий рівень населення.

  На рішення керівництва фірми в області ціноутворення впливають багато зовнішні і внутрішні чинники. Перш ніж встановити остаточну ціну, фірма враховує ступінь державного регулювання, рівень і динаміку попиту, характер конкуренції, потреби населення. Ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих рішень, вона зберігає свої позиції як традиційний елемент конкурентної політики, робить дуже великий вплив на ринкове становище і прибуток підприємства.

  Ринкова економіка грунтується на самостійних, економічно обгрунтованих товаропроизводителях, а для них ціни - вирішальний фактор результатів виробничої та фінансової діяльності фірми. Ринок диктує умови виживання. Тому правильно обрана цінова політика, грамотна тактика формування цін, економічно вивірені методи ціноутворення становлять основу успішної діяльності будь-якого підприємства, незалежно від форм власності. Все це визначає актуальність обраної теми роботи.

  Мета роботи - проаналізувати процес ціноутворення на прикладі ТОВ "Геліос".

  1. Цілі і завдання ціноутворення

  Головним показником доцільності виробляти товар є одержуваний прибуток - як різниця між виручкою після продажу товару і тими витратами (витратами), які мають місце в процесі виробництва відповідних товарів.

  Головними економічними інструментами, за допомогою яких вимірюється загальний дохід і дохід від відповідних факторів виробництва, є: ціна, кількість товарів, витрати, час. Подальше просування товару до споживача завжди пов'язане з додатковими витратами, які знайдуть своє відображення у відповідних цінах.

  У витрати виробництва включаються не тільки заробітна плата робітників, платню службовців, відсоток на капітал (амортизація), рентні платежі на землю, але також платежі підприємцю за виконання ним функцій організації виробництва і вирішення всіх питань, пов'язаних з подальшою реалізацією товарів.

  Ціна виконує ряд функцій:

  Обліково-вимірювальна - за допомогою ціни враховуються витрати виробників, вимірюється кількість грошей, необхідне для здійснення товарних операцій, визначаються масштаби грошової маси для здійснення платежів;

  Інформаційна - дає покупцям і продавцям інформацію про зміни в попиті і пропозиції, про потреби в тих чи інших товарах, дефіциті при надлишку ресурсів і т.п. Тим самим покупці і продавці координують свої дії;

  Стимулююча - стимулює найбільш економічні способи виробництва і найбільш раціональне поведінка попиту;

  Розподільна - виробники через ціну орієнтуються в розподілі отриманого доходу;

  Соціальна - ціни впливають на рівень життя, структуру і обсяг споживаних товарів і послуг. Маніпулюючи цінами, Уряд регулює рівень споживання різних верств суспільства.

  Всі функції тісно взаємопов'язані, і адміністративне обмеження однією з них негативно позначається на інших.

  Саме ціни визначають структуру виробництва, мають вирішальний вплив на рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси, рівень прибутковості підприємства. Для самостійних товаровиробників, що працюють на ринку, незалежно від форм власності питання про ціни - це питання їх існування і благополуччя. Важливе значення ціноутворення як економічного інструменту полягає в тому, що воно безпосередньо впливає на характер отримання доходу (прибутку) за результатами ринкової активності підприємців. З іншого боку, істотно, яка концепція ціноутворення закладається в основу окремого бізнесу, на яких принципах і з якою аргументацією будується змістовна частина подібної активності ринкового агента. Існує кілька підходів до визначення ціни. У класичному, економічному варіанті компанія, перш за все, виходить зі своїх власних витрат. Вона розраховує собівартість товару, враховує всі види витрат і, нарешті, закладає певну норму прибутку. Але в нинішніх умовах цей підхід не можна назвати оптимальним. Маркетинговий підхід до визначення ціни набагато складніше. Він грунтується не тільки на аналізі власних витрат, а й враховує таку досить суперечливу інформацію, як думка споживачів, а також силу конкуренції. Однак в остаточному підсумку цей підхід дозволяє уникнути затоварення і дає компанії можливість тримати ціни на максимальному рівні.

  Щоб встановити правильну ціну на новий товар, необхідно провести детальні дослідження ринку. По-перше, потрібно визначити мету: чого хоче домогтися компанія, виводячи на ринок новий товар або бренд (збільшити свою частку на ринку, максимізувати прибуток). Залежно від цього будуть прийматися всі інші рішення, що впливають на ціноутворення. По-друге, компанія повинна вирішити, хто буде купувати продукт. Виходячи з цього, визначається, який ціновий сегмент займе даний товар - дешевий, середній або дорогий. Ці висновки відразу звужують цінові рамки.

  Третій крок - проаналізувати всі фактори, які впливають на ціноутворення: власні витрати, рівень конкуренції, тип ринку і його чутливість до зміни ціни і т.д. Зокрема, такий фактор, як цінова еластичність, показує, як буде змінюватися попит в залежності від підвищення або зниження ціни.

  Фактори, що впливають на формування ціни:

  Цілі організації. При визначенні цінової політики будь-якої компанії в першу чергу необхідно визначити, з якою метою вона хоче досягти. Наприклад, якщо основна мета компанії - забезпечення виживання на ринку - то компанія змушена встановлювати низькі ціни в надії на сприятливу реакцію споживачів. До тих пір, поки ціни покривають витрати, компанії, що потрапили в скрутне становище, можуть ще якийсь час протриматися. Але якщо, наприклад, мета компанії максимізувати прибуток, то, очевидно, компанія призначить за свої товари / послуги високі ціни. Так як в цьому випадку поточні фінансові показники для неї важливіше довгострокових.

  Життєвий цикл товару. Новий товар, особливо наукомісткий, на стадії запуску, поки він є новинкою, може і повинен коштувати дорого. А якщо товар в заході, то коштувати він буде дешевше. Яскравим прикладом можуть служити стільникові телефони. Нові моделі коштують дорого, але вже через півроку ці - ж моделі коштують в два - три рази дешевше.

  Позиціонування. Те, як той чи інший товар позиціонується на ринку, дуже сильно впливає на ціну цього товару. Якщо, наприклад, ви позиціонуєте свій товар як загальнодоступний, вам немає сенсу призначати за нього високу ціну, так як в цьому випадку ваш цільовий сегмент не зможе дозволити собі придбати цей товар. І навпаки, якщо ви позиціонуєте свій товар у класі "Преміум" або "Люкс", ціна повинна бути високою, т.к інакше сегмент, на який ви націлені в цьому випадку, не сприйме цей товар, як призначений для нього.

  Витрати. Витрати (витрати) визначають мінімальну ціну за товар (послуги). Будь-яка компанія прагне призначити ціну, достатню для того, щоб покрити всі витрати по виробництву, розподілу і збуту, включаючи норму прибутку.

  Споживацький попит. Загальновідомо, що попит визначає ціну. Але вірно і те, що ціна, в свою чергу, впливає на рівень попиту на товар. У звичайній ситуації попит і ціна знаходяться в обернено пропорційній залежності. Однак, в разі престижних товарів, ситуація може бути протилежною. Споживачі можуть порахувати ціну показником більш високої якості чи більшої бажаності товару.

  Цінність товару. У цьому випадку компанія вважає, що основним фактором ціноутворення є не витрати, а цінність товару, тобто сприйняття товару покупцем. І якщо ціна буде встановлена ​​вище визнаної цінності товару, продажу будуть нижче, ніж могли бути. А якщо ціна буде призначена значно нижче сприймають цінності, то товар буде прекрасно йти на ринку, але дохід він буде приносити значно менший, ніж при ціні, підвищеної до рівня, відповідного сприймають цінності.

  Психологічні міркування. Багато споживачів дивляться на ціну, як на показник якості. І часто компаніям вдається збільшувати збут своєї продукції підвищенням ціни на свої товари, і ці товари вважаються престижними.

  Зовнішнє середовище. Встановлюючи або змінюючи ціну необхідно враховувати реакцію з боку інших учасників ринкової діяльності (дистриб'ютори і дилери, конкуренти, постачальники, державні органи).

  Потім компанія детально розробляє загальну цінову політику і стратегію і визначає свої правила гри в галузі цін - і, нарешті, вибирає метод ціноутворення.

  2. Сутність і види собівартості. Класифікація витрат

  Собівартість продукції - це витрати підприємства на її виробництво і реалізацію, виражені в грошовій формі. Розрізняють планову і фактичну собівартість. Планова собівартість продукції включає в себе тільки ті витрати, які при даному рівні техніки та організації виробництва є для підприємства необхідними. Вони обчислюються на основі планових норм використання устаткування, трудовитрат, витрат матеріалів. Звітна собівартість визначається фактичними витратами на виготовлення продукції. За послідовності формування розрізняють собівартість технологічну (операційну), цехову, виробничу і повну. Технологічна собівартість використовується для економічної оцінки варіантів нової техніки і вибору найбільш ефективного. Вона включає витрати, які мають безпосереднє відношення до виконання операцій над певним виробом. Цехова собівартість має більш широкий спектр витрат: крім технологічної собівартості включає витрати, пов'язані з організацією роботи цеху та управління ім. Виробнича собівартість включає виробничі витрати всіх цехів, зайнятих виготовленням продукції, і витрати по загальному управлінню підприємством. Повна собівартість включає в себе виробничу собівартість і позавиробничі (комерційні) витрати. Виділення таких видів собівартості як індивідуальна і середньогалузева дозволяє створити базу для визначення відпускних цін (оптових). Сукупність витрат окремого підприємства на виробництво і реалізацію продукції становить індивідуальну собівартість. Середньогалузева собівартість характеризує витрати на виробництво даної продукції в середньому по галузі. За економічною сутністю витрати на виробництво і реалізацію продукції підрозділяються на витрати за економічними елементами і калькуляційними статтями. Виділяють наступні економічні елементи: матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів); - витрати на оплату праці; - відрахування на соціальні потреби; - амортизація основних фондів; - Інші витрати;

  Матеріальні витрати включають: - вартість придбаного з боку сировини і матеріалів; - вартість покупних матеріалів; - вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів; - вартість робіт і послуг виробничого характеру, які виплачуються - стороннім організаціям; - вартість природного сировини; - вартість придбаного з боку палива всіх видів, що витрачається на технологічні цілі, вироблення всіх видів енергії, опалення будинків, транспортні; - вартість покупної енергії всіх видів, що витрачається на технологічні, енергетичні, рухові та інші потреби.З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівартість продукції, виключається вартість реалізованих відходів.

  Під відходами виробництва розуміються залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу. Вони реалізуються за зниженою або повною ціною матеріального ресурсу, в залежності від їх використання. Витрати на оплату праці включають витрати на оплату праці основного виробничого персоналу, включаючи премії, стимулюючі і компенсуючі виплати. Відрахування на соціальні потреби включають обов'язкові відрахування із соціального страхування, в фонд зайнятості, пенсійний фонд, на медичне страхування.

  Амортизація основних фондів - це сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів. Інші витрати - податки, збори, відрахування в позабюджетні фонди, платежі по кредитах в межах ставок, витрати на відрядження, з підготовки та перепідготовки кадрів, плата за оренду, знос по нематеріальних активів, ремонтний фонд, платежі по обов'язковому страхуванню майна і т.д . За класифікацією витрат за економічними елементами неможливо визначити витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом конкретного виробу, тому здійснюють угруповання витрат по калькуляційних статтях.

  Виділяють наступні калькуляційні статті: Сировина і матеріали, за вирахуванням реалізованих відходів. Куплені напівфабрикати і комплектуючі вироби. Паливо і енергія на технологічні цілі. Основна заробітна плата виробничих робітників. Відрахування на соціальні потреби. Знос інструменту і пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати.

  3. Практична частина: Аналіз процесу ціноутворення

  Характеристика підприємства. Об'єктом дослідження даної роботи є ТОВ "Геліос". Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Адреса підприємства: 308810, м Білгород, вул. Миру, 57. Профіль підприємства: виробництво меблів. Режим роботи підприємства: 5-денний робочий тиждень в 2 зміни по 8 годин. Число календарних днів у році - 365, святкових - 15дн / рік, вихідних - 104дн / рік, число днів планового ремонту - 10дн / рік. Кількість передсвяткових днів (скорочення зміни на 1 годину) - 9дн / рік. Фонд робочого часу:

  Фрв = 365 - (15 + 104 + 10) = 236 дн / рік

  Фрв = 236 дн / рік * 8 годину / см * 2 см - 9 дн / рік * 1. годину * 2 см = 3758 год / рік

  3.1 Аналіз формування ціни на товар

  Виробничі фонди підприємства включають в себе всі засоби праці, які беруть участь в процесі виробництва меблів (у нашому випадку стільців) безпосередньо або побічно. Перелік верстатів, обладнання і транспортних засобів, що становлять активи підприємства, із зазначенням їх вартості наведені в табл.1.

  Таблиця 1

  Основні фонди

  № п / п

  Найменування

  Кількість

  Балансова вартість, руб.

  1

  Шліфувальний верстат

  1

  1 235

  2

  Свердлильний верстат

  1

  3 200

  3

  електрозварювальний апарат

  1

  2 350

  4

  Верстат столярний

  2

  865

  5

  Верстат слюсарний

  2

  1 010

  6

  комп'ютер

  1

  12 000

  7

  Газель

  1

  95 670

  8

  навантажувач

  1

  61 280

  РАЗОМ

  10

  177610

  Розрахунок статей собівартості.

  1. Сировина, матеріали, покупні комплектуючі

  Розрахунок сировини, матеріалів і покупних комплектуючих представлений в табл.2.

  Таблиця 2

  Вартість матеріалів і покупних комплектуючих

  № п / п

  найменування матеріалу

  Од.

  вим.

  Норма витрат

  Ціна

  Сума на од. пр продукцію

  Основні матеріали

  1

  Пластини металеві, сталь

  погон. м

  4,6

  21,56

  99,18

  2

  габардин

  М 2

  0,6

  40,38

  24,23

  3

  поролон

  П. м

  0,4

  116,67

  46,67

  4

  Фанера (або ДСП)

  М 3

  0,003

  10916,67

  32,75

  5

  Зварювальний дріт

  кг

  0,3

  22,37

  6,71

  6

  брус дерев'яний

  М 3

  0,064

  7,60

  0,49

  Разом

  210,02

  Допоміжні матеріали

  7

  препарат миючий

  покриття перед

  кг

  11,30

  0,06

  8

  спирт бутиловий

  покриття каркасн

  кг

  0,002

  10,16

  0,02

  9

  концентрат фосфат

  покриття каркасн

  кг

  0,015

  13,37

  0, 20

  10

  Клей ПВА

  клей

  кг

  0,03

  118,94

  3,57

  11

  поліетилен

  упаковка

  Пог.м

  0,084

  7,05

  0,59

  Разом

  4,44

  РАЗОМ МАТЕРІАЛІВ

  214,46

  куплені комплектуючі

  12

  Болт 41143

  кріплення збірки

  шт

  9

  0,57

  5,13

  13

  гайка заставна

  кріплення

  шт

  2

  0,86

  1,72

  14

  гайка М8

  кріплення

  шт

  4

  0,26

  1,04

  15

  Спецгайка

  кріплення

  шт

  3

  0,86

  2,58

  16

  шурупи

  кріплення збірки

  кг

  0,03

  16,83

  0,50

  17

  скріпка меблева

  кріплення пок

  шт

  122

  0,01

  1 22

  Разом покупних комплектуючих

  12, 19

  2. Чисельність працівників підприємства і заробітна плата.

  Розрахунок заробітної плати будемо робити на основі місячних показників. Керівники, фахівці і службовці отримують заробітну плату у вигляді окладу. Заробітна плата робітників розраховується на підприємстві по відрядній формі оплати праці на одиницю продукції. Заробітна плата допоміжних робітників визначається погодинної формою оплати праці, виходячи з кваліфікаційного розряду і годинної тарифної ставки. За результатами роботи, працівникам може виплачуватися додаткова премія в якості матеріального заохочення на розсуд директора. Даний відсоток приймемо рівним 12%.

  В даному випадку, оскільки заробітна плата персоналу визначалася на основі місячного заробітку виходячи із сучасних умов, в розрахунку фонду оплати праці вже врахована як основна, так і додаткова заробітна плата.

  Таблиця 3

  Штат і заробітна плата персоналу

  № п / п

  Професія, посада

  чисельність

  розряд

  Заробітна плата за міс., Руб

  З / плата за рік, руб

  З / плата на од. прод., руб

  одного працівника

  всього

  Адміністрація

  1

  директор

  1

  оклад

  7 000

  7 000

  84 000

  7,00

  2

  Гл. бухгалтер

  1

  оклад

  6 000

  6 000

  : 72 000

  6,00

  3

  Інженер-технолог

  1

  оклад

  5 000

  5 000

  60 000

  5,00

  всього:

  3

  18 000

  216 000

  18,00

  Виробничий персонал

  4

  Бригадир

  2

  5

  4 200

  8 400

  100 800

  8,40

  5

  Слюсар

  4

  4

  3 500

  14 000

  168 000

  14,00

  6

  шлифовальщик

  2

  5

  4 300

  8 600

  103 200

  8,60

  7

  Зварювальник

  2

  4

  3 500

  7 000

  84 000

  7,00

  8

  Столяр

  2

  5

  4 500

  9 000

  108 000

  9,00

  9

  закрійник

  1

  4

  3 200

  3 200

  38 400

  3, 20

  всього:

  13

  50 200

  602 400

  50, 20

  допоміжні робітники

  10

  Слюсар-ремонтник

  1

  4

  3 400

  3 400

  40 800

  3,40

  11

  Водій а / м "Газель"

  1

  5

  4 100

  4 100

  49 200

  4,10

  12

  транспортувальник

  2

  3

  2 200

  4 400

  52 800

  4,40

  13

  Прибиральник-комірник

  1

  3

  2 000

  2 000

  24 000

  2,00

  всього:

  5

  13 900

  166 800

  13,90

  Разом

  21

  82 100

  985 200

  82,10

  Відрахування на соціальні потреби виробляються підприємством в державні фонди Російської Федерації і становлять 26% від фонду оплати праці.Таким чином, відрахування на соціальні потреби на од. продукції в калькуляції складуть: 50,2 руб. * 26% = 13.05руб., Де 50,2 руб. - заробітна плата основних виробничих робітників.

  3. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (РСЕО).

  На дану статтю відносять: витрати на утримання обладнання та інших робочих місць, вартість мастильних, обтиральних матеріалів, охолоджуючої рідини; всі види заробітної плати допоміжних робітників, які обслуговують обладнання та відрахування на соціальне страхування; вартість електроенергії, води, пара, і інших енергоносіїв, які витрачаються на приведення в рух робочих частин машин і механізмів; витрати на поточний ремонт виробничого обладнання, транспортних засобів, що включають вартість запасних частин і матеріалів для ремонту, заробітну плату ремонтників і відрахування на соціальне страхування, вартість послуг ремонтних організацій і т.д .; амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів; інші витрати, пов'язані з роботою устаткування.

  Витрата коштів на електроенергію представлений в табл.4

  Таблиця 4

  Розрахунок потреби енергоносіїв

  № п / п

  Найменування

  Навантаження, кВт /

  година

  К-т ісп.

  Фонд брешемо. (година/

  рік)

  Витрата е-енергії (кВт на рік) (ст.3 * ст.4 * ст.5)

  Тариф (руб / кВт)

  Сума (руб / рік) (ст.6 * ст.7)

  Сума (руб / міс) (ст.8 / 12 міс)

  Сума (руб / од) (ст.9 / 1000 шт / міс)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  електроенергія всього

  60,32

  201960,26

  26254,84

  2 187,90

  2, 19

  в т.ч.:

  1

  устаткування

  25,76

  66554,18

  8652,05

  721

  0,72

  2

  Шліфувальний верстат

  6,80

  0,8

  3 758

  20 443,52

  0,13

  2 657,66

  221,47

  0,22

  3

  Свердлильний верстат

  9,40

  0,8

  3 758

  28 260,16

  0,13

  3 673,82

  306,15

  0,31

  4

  електрозварювальний апарат

  9,50

  0,5

  3 758

  17 850,50

  0,13

  2 320,57

  193,38

  0, 19

  5

  Освітлення (світлова енергія)

  34,56

  1

  3 918

  135 406,08

  0,13

  17 602,79

  1 466,90

  1,47

  Таким чином, витрати на електроенергію для роботи обладнання складуть: в рік - 26254,84 грн .; в місяць - 2187,90 грн .; на од. продукції (з урахуванням випуску 1000 шт. в місяць) - 2,19 руб.

  Таблиця 5

  Розрахунок палива для транспортних засобів

  № п / п

  показник

  Од. вим.

  а / м "Газель"

  навантажувач

  Разом сума

  1

  Річний пробіг

  км

  30 000

  1 008

  2

  Норма витрати на 100 км

  л

  18,0

  7,3

  3

  Вид палива

  бензин АІ-80

  дизельне паливо

  4

  вартість палива

  руб / л

  16

  14

  5

  Сума витрат на паливо в рік

  руб / рік

  30000 * 18/100 * 16

  = 86400

  1008 * 7,3 / 100 * 14

  = 1030,18

  87430,18

  6

  Сума витрат на паливо в

  руб / міс

  7200

  85,85

  7285,85

  7

  Сума витрат на паливо

  руб / од

  7, 20

  0,09

  7,29

  Розрахуємо витрати на обтірку обладнання і транспортних засобів:

  витрата обтіркі - 17 кг на місяць;

  вартість дрантя - 9 руб / кг;

  сума витрат на обтірку в міс. - 153 руб / міс .;

  сума витрат на обтірку в рік - 1 836 руб / рік;

  сума витрат на обтірку на од. продукції - 0,15 руб / од.

  Таблиця 6

  Мастильні матеріали на технологічні цілі

  № п / п

  показник

  Од. вим.

  солідол

  Масло индустр.

  Масло М-8

  Масло ІГП-38

  Компрес. масло "ЕНЕКО"

  Солідол "С"

  Разом

  1

  Річна потреба всього

  кг

  11,68

  26

  21

  36

  25,2

  20

  139,88

  в тому числі:

  1.1

  на а / м Газель

  6,8

  26

  32,8

  1.2

  на навантажувач

  4,88

  21

  25,88

  1.3

  на шліф. верстат

  18

  12,6

  10

  40,6

  1.4

  на свердлив. верстат

  18

  12,6

  10

  40,6

  2

  вартість мастила

  руб / кг

  6,00

  6,40

  5,50

  7,43

  6,42

  6,00

  3

  Сума витрат на мастило в рік

  руб / рік

  70,08

  166,40

  115,50

  267,48

  161,78

  120

  901,24

  4

  Сума витрат на мастило в міс.

  руб / міс

  5,84

  13,87

  9,63

  22,3

  13,48

  10

  75,12

  5

  Сума витрат на мастило на од.

  руб / од

  0,01

  0,01

  0,01

  0,02

  0,01

  0,01

  0,07

  Розрахунок потреби інструменту проводиться виходячи з норм витрати обробки деталей на кожне обладнання.

  Таблиця 7

  швидкозношуваний інструмент

  № п / п

  Найменування обладнання

  інструмент

  Термін поліз.

  використання, міс.

  Ціна, руб.

  Потреба на рік

  Потреба в міс.

  Потреба на од.

  шт.

  руб.

  шт.

  руб.

  руб.

  1

  шліфувальний

  Шліф. коло

  800

  200

  3

  600,00

  0,25

  50,00

  0,05

  2

  Свердел. верстат

  свердло Ф8

  100

  35

  24

  840,00

  2

  70,00

  0,07

  свердло Ф6

  100

  30

  24

  720,00

  2

  60,00

  0,06

  3

  Верстат слюсарний

  напилок

  200

  25

  12

  300,00

  1

  25,00

  0,03

  Разом

  3 160,00

  263,33

  0,26

  Таблиця 8

  Вимірювальний і інший інструмент

  № п / п

  інструмент

  Од. вим.

  Потреба на 1 рік

  Ціна, руб.

  Сума в рік, руб.

  Сума в міс., Руб.

  Сума на од., Руб.

  1

  рулетка

  шт

  4

  30

  120,00

  10,00

  0,01

  2

  зенкер

  шт

  6

  30

  180,00

  15,00

  0,02

  3

  Метчик Ф6

  шт

  24

  15

  360,00

  30,00

  0,03

  4

  Метчик Ф8

  шт

  10

  25

  250,00

  20,83

  0,02

  5

  рубанок

  шт

  2

  250

  500,00

  41,67

  0,04

  6

  пила

  шт

  4

  200

  800,00

  66,67

  0,07

  7

  рейсшина

  шт

  2

  40

  80,00

  6,67

  0,01

  8

  косинець

  шт

  2

  30

  60,00

  5,00

  0,01

  9

  Ножиці

  шт

  4

  50

  200,00

  16,67

  ...........


  0,02

  10

  електроди

  кг

  45

  85

  3825,00

  318,75

  0,32

  Разом

  6 375,00

  531,25

  0,53

  Визначимо витрати на поточний ремонт обладнання виходячи з нормативних ставок. Об'єднаймо все обладнання підприємства, яке підлягає ремонту в 3 групи: металорізальне обладнання (верстати), зварювальне і транспортний. По кожній групі устаткування за довідником визначається обсяг ЕРС (одиниця ремонтної складності) механічної та електричної частини. Норми витрат в рублях взяті з практики роботи малих підприємств з невеликим парком устаткування. За транспортними засобами передбачається технічне обслуговування.

  У вартість ремонту входить оплата праці ремонтників, відрахування на соціальне страхування, вартість витратних матеріалів і запасних частин на ремонт. Послугами сторонніх організацій з ремонту не використовуються.

  Таблиця 9

  Витрати на поточний ремонт обладнання

  № п / п

  Група устаткування

  Фіз. од.

  Плановий обсяг ЕРС на все обор.

  Норми витрат в руб. на 1 ЕРС

  Витрати на рік, руб.

  Витрати на міс., Руб.

  Витрати на од., Руб.

  Мех. ч.

  Ел. ч.

  Мех. ч.

  Ел. ч.

  1

  металорізальне

  3

  26,1

  27,5

  33,84

  36,6

  1889,17

  157,43

  0,16

  2

  зварювальне

  1

  8,2

  36,6

  299,956

  25,00

  0,02

  3

  транспортне

  2

  Технічне обслуговування

  400,00

  33,33

  0,03

  Разом

  2589,13

  215,76

  0,22

  Величина амортизаційних відрахувань розраховується шляхом множення балансової вартості на норму амортизації (у відсотках, визначається нормативно по довідниках) і ділення на 100. Ставлення річних амортизаційних відрахувань (в рублях) до балансової вартості основних фондів, виражене у відсотках, називається нормою амортизації. Балансова вартість - та, за якою основні фонди числяться в бухгалтерському балансі. Балансова вартість обладнання береться з урахуванням переоцінки.

  Таблиця 10

  Амортизаційна вартість обладнання

  № п / п

  Найменування

  Кількість

  Балансова вартість, руб.

  Амортизація в рік

  амортизація

  ція в міс.

  руб / міс

  Амортизація на од.

  руб / од

  на од.

  всього

  %

  руб / рік

  (Ст.5 * ст.6 /

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Шліфувальний верстат

  1

  1 233,69

  1 233,69

  10%

  123,37

  10,28

  0,01

  2

  Свердлильний верстат

  1

  3 200,00

  3 200,00

  8%

  256,00

  21,33

  0,02

  3

  електрозварювальний апарат

  1

  2 350,00

  2 350,00

  13%

  305,50

  25,46

  0,03

  4

  Верстат столярний

  2

  865,00

  1 730,00

  15%

  259,50

  21,63

  0,02

  5

  Верстат слюсарний

  2

  1 010,00

  2 020,00

  15%

  303,00

  25,25

  0,03

  6

  комп'ютер

  1

  12 000,00

  12 000,00

  13%

  1560,00

  130,00

  0,13

  РАЗОМ

  8

  20658,69

  20658,69

  2807,37

  233,95

  0,24

  Таблиця 11

  Амортизаційна вартість транспортних засобів

  № п / п

  Найменування

  Кількість

  Балансова вартість, руб.

  Амортиз. вартість на рік

  Амортиз. вартість в міс.

  Ам. ст-ть на од.

  на од.

  всього

  1

  Газель

  1

  95 670,00

  95 670,00

  11 480,40

  956,70

  0,96

  2

  навантажувач

  1

  61 280,00

  61 280,00

  7 353,60

  612,80

  0,61

  РАЗОМ

  2

  156 950,00

  156 950,00

  18 834,00

  1 569,50

  1,57

  4. Зведена відомість РСЕО.

  Таким чином, кошторисним методом був зроблений розрахунок витрат на утримання та експлуатацію устаткування. Загальна сума РСЕО склала 27,15 руб. на одиницю продукції, що випускається (325 805,25 руб / рік або 27 150,444 руб / міс). Найбільшу частку в РСЕО складає заробітна плата обслуговуючого персоналу (51%) і відрахування на соціальні потреби (19%). Паливо, мастильні та обтиральні матеріали складають 16%, амортизація 7%. Мала частка електроенергії (3%) в складі РСЕО пояснюється специфікою виробництва м'яких меблів - виробництво не є енергоємним.

  Таблиця 12

  Зведена відомість витрат на утримання та експлуатацію устаткування (в руб.)

  № п /

  Найменування статті витрат

  сума затра

  сума затра

  сума затра

  1

  Вартість електроенергії на приведення в рух робочих частин обладнання

  26254,84

  2187,90

  21,88

  2

  Вартість палива для транспортних засобів

  87430,18

  7285,85

  7,29

  3

  Вартість мастильних матеріалів

  901,24

  75,10

  0,08

  4

  Вартість обтиральних матеріалів

  1 836,00

  153

  0,15

  5

  Вартість швидкозношуваних інструментів

  3160

  263,33

  0,26

  6

  Вартість вимірювального і іншого інструменту

  6 375,00

  531,25

  0,53

  7

  Витрати на поточний ремонт обладнання і транспорту

  2 589,13

  215,76

  0,22

  8

  амортизація обладнання

  2807,37

  233,95

  0,23

  9

  амортизація транспорту

  18 834,00

  1 569,50

  1,57

  10

  Зар. Плата (основна і доповнить) допоміжні. Робітників, які обслуговують обладнання: ремонтника, водіїв, прибиральника

  166 800,00

  13 900,00

  13,90

  11

  Відрахування на соц. потреби

  61 382,40

  5 Пробіг: 115, 20

  5,12

  РАЗОМ РСЕО

  378370,16

  31530,84

  31,53

  Таким чином, витрати на утримання та експлуатацію устаткування на одиницю продукції, що випускається складають 31,53 руб.

  Відсоток РСЕО до заробітної плати основних робітників становить:

  31,53 руб. / 50,2 руб. = 62,8%.

  5. Загальноцехові (загальновиробничі) витрати.

  Загальноцехові, або так звані загальновиробничі витрати, включають витрати з утримання приміщень, а також витрати пов'язані з організацією, обслуговуванням і управлінням виробництвом.

  Вони є умовно-постійними витратами, так як вони безпосередньо не залежать від обсягу випуску продукції. Прикладом тому може служити орендна плата або заробітна плата директора. Ці виплати будуть проводитися в повному розмірі навіть при значному зниженні виробництва продукції.

  На практиці в більшості випадків розраховується кошторис загальноцехових витрат і ділиться на заробітну плату основних виробничих робітників. Таким чином, знаходиться відсоток накладних загальноцехового витрат для віднесення їх вартості на одиницю готової продукції. Якщо обсяг виробництва буде падати, то пропорційно зменшиться і заробітна плата основних робітників. У цьому випадку відношення суми загальноцехових витрат і заробітної плати основних робітників буде більше, ніж в першому випадку.

  Деякі зі статей загальноцехового витрат для ТОВ "Геліос" наведені в таблиці 13.

  Таблиця 13

  Зведена відомість загальноцехових витрат (в руб)

  № п / п

  Найменування статті витрат

  сума затра

  сума затра

  сума затра

  1

  Оренда будівлі

  13 050,00

  1 087,50

  1,09

  2

  Витрати на освітлення приміщень

  17 602,79

  1 466,90

  1,47

  3

  Витрати на опалення приміщень

  3 640,32

  303,36

  0,30

  4

  Витрата коштів на воду для промислово-побутових

  723,24

  60,27

  0,06

  5

  Витрати на спецодяг

  9 620,00

  801,67

  0,80

  6

  Витрата коштів на мило

  540,00

  45,00

  0,05

  7

  Інші загальноцехові витрати (10% від з / плати осн.робочих)

  60 240,00

  5 020,00

  5,02

  РАЗОМ загальноцехові витрати

  105 416,35

  8 784,70

  8,79

  Таким чином, загальноцехові витрати на одиницю продукції, що випускається складають 8,79 руб.

  Відсоток же загальних накладних загальноцехового витрат до заробітної плати основних робітників становить: 8,79 руб / 50,2 руб = 17,5%.

  Загальнозаводські (загальногосподарські) витрати

  До загальнозаводським, або так званим загальногосподарських витрат відносяться заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу, витрати на службові відрядження, общезаводской інвентар та ін.

  Загальноцехові витрати розраховуються аналогічно загальноцеховими (відсотком від заробітної плати основних робочих). Вони також є умовно-постійними витратами, і безпосередньо не залежать від обсягу випуску продукції.

  Таблиця 14

  Зведена відомість загальногосподарських витрат (в руб)

  № п /

  Найменування статті витрат

  Сума витрат в

  сума затра

  сума затра

  1

  Зар. плата (основна і доповнить)

  216 000,00

  18 000,00

  18,00

  2

  Відрахування на соц. потреби (26,2% від з / плати)

  79 488,00

  6 624,00

  6,62

  3

  Податок на користувачів автодоріг

  54 000,00

  4 500,00

  4,50

  4

  Податок з власників автотранспортних засобів

  200,00

  16,67

  0,02

  5

  Плата за послуги з пожежної безпеки

  560,41

  46,70

  0,05

  6

  Ін. общецех. витрати (8% від з / пл. осн. раб)

  48 192,00

  4 016,00

  4,02

  РАЗОМ загальноцехові витрати

  398 440,41

  33 203,37

  33,21

  Таким чином, загальнозаводські витрати на одиницю продукції, що випускається складають 33,21 руб. Відсоток же загальних накладних загальногосподарських витрат до заробітної плати основних робітників становить: 33,21 руб. / 50,2 руб. = 66%. Найбільшу частку в загальнозаводських витратах становить заробітна плата (54%).

  Комерційні витрати

  Такі витрати як: витрати на рекламу (в тому числі в друкованих виданнях, телевізійна реклама, радіореклама, реклама на щитах і світлових екранах); витрати на оформлення буклетів своєї продукції; витрати на проведення маркетингових досліджень та пошук нових покупців; витрати на створення власних торгових точок; оплата послуг юриста, нотаріуса при укладанні договорів і ін. Комерційні витрати вважаються відсотком від виробничої собівартості.

  Виробнича собівартість на стілець становить 364,47 руб / од. Відсоток позавиробничих витрат приймемо рівним 5%.

  Розмір позавиробничих витрат на од. продукції:

  364,47 руб / од. * 5% / 100 = 18,22 руб / од.

  3.2 Розрахунок загальної суми витрат і визначення ціни продукції

  Ціна продукції визначається як сума загальних витрат виробничого і невиробничого характеру і прибутку. Прибуток визначимо через рентабельність, тобто через відсоток до повної суми витрат. Повна собівартість виробництва стільців становить 382,69 руб. на одиницю товару. Припустимо, що рентабельність становить 15%. Виробництво і реалізація одного стільця приносить прибуток в розмірі: 382,69 * 15% / 100 = 57,40 руб. Таким чином, ціна нашої одиниці продукції складе 440,09 руб. (без НДС). (Ринкова ціна аналогічного стільця - 450 руб. Без ПДВ).

  Таблиця 15

  Калькуляція на стілець виробництва ТОВ "Геліос" (в руб)

  № п / п

  Найменування статті витрат

  Сума витрат на од.

  Сума витрат на міс. (На 1000 шт. Стільців)

  Сума витрат на рік (на 12000 шт. Стільців)

  Частка статей витрат у ціні

  1

  Сировина і матеріали

  214,46

  214 460,00

  2 573 520,00

  49%

  2

  Зворотні відходи (віднімаються)

  3

  Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги сторонніх організацій

  12, 19

  12 190,00

  146 280,00

  3%

  4

  Паливо на технолог. мети

  5

  Енергія на технолог. мети

  6

  Основна і додаткова з. п

  50, 20

  50 200,00

  602 400,00

  11%

  7

  Відрахування на соціальні потреб (26% від з / плати)

  18,47

  18 473,60

  221 683, 20

  4%

  8

  Витрати на підготовку іосвоепроізводства

  9

  Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

  27,15

  27 150,44

  325 805,25

  6%

  10

  загальноцехові витрати

  8,79

  8 784,70

  105 416,35

  2%

  11

  обмежена собівартість

  331,26

  331 258,74

  3 975 104,80

  75%

  12

  загальнозаводські витрати

  33,21

  33 203,37

  398 440,41

  8%

  13

  виробнича собівартість

  364,47

  364 462,11

  4 373 545,21

  83%

  14

  Позавиробничі витрати (5% від виробництв.собівартості)

  18,22

  18 223,11

  218 677,26

  4%

  15

  повна собівартість

  382,69

  382 685,22

  4 592 222,47

  87%

  16

  Прибуток (15% від повної собівартості)

  57,40

  57 402,78

  688 833,37

  13%

  17

  Ціна

  440,09

  440 088,00

  5 281 055,84

  100%

  18

  ПДВ (18% від ціни)

  79,22

  79215,84

  950590,05

  19

  Продажна ціна з ПДВ

  519,31

  519303,84

  6231645,89

  Обмежена собівартість включає в себе всі витрати, вироблені підприємством в цеху, тобто до статті "Загальноцехові витрати" включно. Виробнича собівартість - це сума обмеженою собівартості і загальногосподарських витрат. Повна собівартість - це сума виробничої собівартості і позавиробничих витрат. Ціна складається з повної собівартості і прибутку. Продажної ціною вважається ціна з податком на додану вартість (ПДВ) (18% від ціни).

  Ціна з ПДВ: 440,09 руб. * 18% = 519,31 руб.

  Але для аналізу і порівняння приймається ціна без ПДВ.

  3.3 Розрахунок доходів, прибутку, рентабельності

  Отже, розрахункова ціна одного стільця становить 440,09 руб. В місяць при обсязі виробництва в 1000 штук, виручка підприємства повинна скласти 440 088 руб. (На рік при 12000 шт. - 5 281 055,84 руб). Дане виробництво стільців є матеріаломістким (49% всіх витрат припадає на сировину і матеріали). Частка заробітної плати становить 11%. Також велику частку займають накладні витрати: 6% РСЕО, 2% загальноцехові витрати, 8% общезаводские, 4% позавиробничі витрати. Прибуток в ціні займає 13%.

  Таблиця 16

  Основні показники діяльності підприємства ТОВ "Геліос" з виробництва стільців (в руб.)

  № п / п

  Найменування статті затра

  Сума витрат на од.

  Сума витрат на міс. (На 1000 шт. Стілець

  Сума витрат на рік на 12000 шт. стільці

  1

  повна собівартість

  382,69

  382 685,22

  4 592 222,47

  2

  Прибуток (балансова)

  57,40

  57 402,78

  688 833,37

  3

  Ціна (виручка) без ПДВ

  440,09

  440 088,00

  5 281 055,84

  4

  Податок на майно

  0,31

  311,34

  3 736,04

  6

  Оподатковуваний база (бал

  57,03

  57 028,44

  684 341,33

  7

  Податок на прибуток

  13,69

  13 686,83

  164 241,92

  8

  Чистий прибуток

  43,34

  43 341,61

  520 099,41

  9

  Відхилення в прибутку (чиста ін. - балансова ін)

  14,06

  14 061,17

  168 733,96

  10

  Дохід (виручка - повна с-ть + з / п ВСІХ працівників)

  139,50

  139 502,78

  1 674 033,37

  11

  Рентабельність виробництва по чистому прибутку (чистий. Пр. / Повну з-сть * 10

  11%

  12

  Рентабельність виробництва по балансового прибутку (баланс. Пр. / Повну з-сть * 100%)

  15%

  З табл.16 видно, що на податки та обов'язкові платежі з балансового прибутку підприємство втрачає 168 733,96 руб. на рік.

  Дохід характеризує кінцевий результат діяльності підприємства, який обчислюється шляхом виключення з виручки (без ПДВ) всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції, що увійшли в повну собівартість крім витрат на оплату праці всього персоналу підприємства. Для ТОВ дохід становить 1 674 033,37 руб. на рік. Це означає, що саме таку річну суму отримають підприємство у вигляді прибутку і працівники у вигляді заробітної плати до сплати податків з прибутку.

  Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства за певний період часу (в даному випадку - рік) та вимірюється у відсотках. У даній роботі розраховуємо тільки рентабельність виробництва. Для порівняння визначаємо рентабельність виробництва по чистому прибутку (чиста пр. / Повну сть * 100%) і рентабельність виробництва по балансового прибутку (балансова пр. / Повну з-сть * 100%).

  висновок

  Тема є досить актуальною, тому що в умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансовий стан підприємства. Це пояснюється тим, що від рівня ціни залежить величина прибутку комерційної організації, конкурентоспроможність підприємства і його продукції. Ціна є найважливішим інструментом внутрішньофірмового планування і служить орієнтиром прийняття господарських рішень.

  Ціна безпосередньо впливає на характеристики товару, методи його просування і канали поширення, так само як і всі ці фактори впливають на ціну. Підприємство не просто встановлює єдину ціну, а швидше створює цілу систему ціноутворення, яка охоплює ціни на різні товари і асортимент. Структура ціноутворення змінюється одночасно з тим, як товар проходить свій життєвий цикл. Підприємство коригує ціни на товар, виходячи з витрат і попиту, з огляду на різні ситуації і потреби покупців.

  При встановленні ціни визначальними факторами виступають: собівартість товару, що задовольняють фірми розміри прибутку, ціни конкурентів і ціни замінників, аналогів даного товару, стан платоспроможного попиту, вимоги органів управління та інших громадських інститутів, унікальність певних якостей продукту.

  На закінчення можна сказати, що в основі цінової політики будь-якого підприємства лежить правильна методика встановлення ціни, розумна цінова тактика, послідовна реалізація глибоко обгрунтованої цінової стратегії, які становлять необхідні компоненти успішної діяльності будь-якого комерційного підприємства в жорстких умовах ринкових відносин.

  Список літератури

  1. Акличев А. Політика цін і вплив на економічні процеси // Економіст. - 2004. - №5

  2. Булатова А.С. Економіка. Підручник для економічних академій, вузів і факультетів. Під редакцією кандидата економічних наук, доцента. Видавництво БЕК. Москва 2004

  3.Герасименко В.В. Ціноутворення. - М .: ИНФРА - му, 2005

  4. Дихтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг. - М: Вища школа, 2004

  5. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. - СПб .: Изд-во Питер, 2003

  6. Моїсеєва Н. K., Аніскін Ю.П. Сучасне підприємство: конкурентоспроможність, маркетинг, оновлення. - М .: ЮНИТИ, 2005

  7. Попов Є.В. Просування товарів і послуг: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2003

  8. Рябушкін Б.Т. Застосування статистичних методів в економічному аналізі і прогнозуванні. - М .: Фінанси і статистика, 2004

  9. Ціни і ціноутворення / Под ред. І.К. Салімжанова. - М .: ЗАТ Финстатинформ, 2003

  10. Слєпньова Т.А., Яркин Є.В. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник. - М .: Инфра-М, 2004

  11. Уткін Е.А. Ціни. Ціноутворення. Цінова політика. - М .: ЕКМОС, 2002

  12. Чубаков Г.Н. Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства. - М .: ИНФРА-М, 2004.

  ...........