• СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації


 • Дата конвертації03.04.2017
  Розмір18.7 Kb.
  Типавтореферат

  Формування системи показніків конкурентоспроможності регіонів

  нального конкурентних позіціямі предложено вважаті процеси использование наявний на даній территории Сукупний факторів, Перетворення на продукцію, роботи и послуги, что забезпечують їй (территории) відмітні РІСД й Особливості порівняно з іншімі теріторіямі. Регіональні конкурентні позіції віявляються у Внутрішній и Зовнішній компетенції регіону як системи, здатної Забезпечувати дінамізм у реализации граничних значень, спрямованостей на Позитивні результати в конкурентній борьбе Із Собі подібнімі.

  3. У дісертаційній работе на основе порівняльного АНАЛІЗУ теоретичного поглядів різніх як вітчізняніх, так и зарубіжніх наукових шкіл здобули подалі розвиток наукові підході до визначення основних характеристик регіональної конкурентоспроможності. Вікорістовуючі методи логічного АНАЛІЗУ окремий наукових постулатів, что характеризують Регіональні конкурентні Преимущества и Регіональні конкурентні позіції, вісунуті й доведені припущені про необходимость кількісної та якісної візначеності НЕ только показніків, а такоже їхнього! Застосування относительно обраних обєкту дослідження.

  4. Характер конкурентної БОРОТЬБИ, что складається между регіонамі, змушує Здійснювати вибір основних показніків, Які найбільшою мірою забезпечують комплексне оцінку конкурентоспроможності регіонів. З цією метою в работе нашли подалі розвиток методичні рекомендації з обмеження Переліку показніків регіональної конкурентоспроможності, в основу якіх Покладення системний підхід, что спріяє урахуванню для ціх цілей основних характеристик елементів продуктивних сил: природи, людей, ЗАСОБІВ виробництва, організаційніх форм у суспільному ВИРОБНИЦТВІ, наукового й інформаційного забезпечення.

  5. Для АНАЛІЗУ потенційної регіональної конкурентоспроможності вікорістані офіційні статистичні показатели економічного и СОЦІАЛЬНОГО стану окремий регіонів України. Результатом такого АНАЛІЗУ стали віявлені Недоліки в офіційній статистичній информации, что НЕ дозволяє повну мірою Сформувати уявленню (знання) про конкурентні здібності окремий регіонів. З урахуванням Виявлення "вузьких Місць" обґрунтовані Пропозиції относительно Заповнення прогалин відсутнімі Показники, Які характеризують Регіональні конкурентні Преимущества.

  6. Результати порівняльного АНАЛІЗУ использование регіональніх конкурентних позіцій, отрімані Шляхом! Застосування базисних и ланцюгових індексів, засвідчілі, что в різніх регіонах спостерігаються розходження як в інтенсівності (швідкості) Залучення до суспільного виробництва основних факторів (елементів продуктивних сил) за відносно трівалі проміжкі годині, так и у швидкісних режимах їх использование за більш Короткі проміжкі годині. Ця обставинних потребує розробки Додатковий умів! Застосування системи показніків регіональної конкурентоспроможності, что стосують крітерію ее ефектівності.

  7. У дісертаційній работе представлена ​​концептуалізація формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності, что враховує: реальні умови Виникнення конкурентної БОРОТЬБИ между регіонамі; Особливості взаємодії продуктивних сил на даній территории; призначення, мету и задачі показніків конкурентоспроможності регіонів; основні принципи відповідності показніків параметрам регіональної економічної системи; структурізацію и склад системи показніків регіональної конкурентоспроможності; Статистичний базу формирование системи показніків; інструментарій оцінок конкурентоспроможності регіонів та ін.

  8. На Основі віділення основних ознака формирование (перелогових від: Розташування регіону Стосовно других обєктів, ступенів впліву один на одного, можливий управлінського впліву, характером впліву, можливий віміру Величина фактора) у работе предложено класифікація факторів конкурентоспроможності регіонів. Така класифікація дозволяє моделюваті взаємодії регіонів у зовнішньому и внутрішньому середовище в процесі формирование їхньої конкурентоспроможності. Ця обставинних змушує регіон як економічну систему Здійснювати перманентний поиск найефектівнішіх ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только его Стійкий стан, но й відтворювальній характер суспільніх процесів, что відбуваються на даній территории.

  9. Для відстеження динаміки и змісту процесів, что роблять вірішальній Вплив на рівень и характер конкурентоспроможності регіонів, у дісертаційній работе обґрунтований крітерій ее ефектівності. Цей крітерій визначення віходячі з розрахунку єдності и взаємозвязку его кількісної та якісної візначеності. З одного боку ВІН відбіває виробничі отношения, тобто співвідношення результатів и витрат, зміни умов перебування одного регіону Стосовно Іншого. А з Іншого боку, цею крітерій відбіває способ віміру цієї ефектівності, тобто показує Особливості обліку порівнянь досягнуть уровня з встановленням можливий стандартами чи зразки.

  10. Отрімані за результатами Виконання дослідження залежності, удосконалені методи, сформульовані визначення и вимоги до методичних Положень з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності визначаються его теоретичну новизну. Результати АНАЛІЗУ, розроблені заходи для ефективного использование системи показніків конкурентоспроможності регіонів становляться прикладний зріз Наукової новизни Виконання дослідження.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  1. Агафоненко О.Ю. Визначення показників і критерію ефективності регіональної конкурентоспроможності // Економіка: проблеми Теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 226. - Т. II. - С. 395-404.

  2. Агафоненко О.Ю. Оцінка регіональних конкурентних переваг Донецької області // Економіка та право. - 2007. - №1 (17). - С. 21-25.

  3. Агафоненко О.Ю. Про необходимость формирование системи показніків конкурентоспроможності регіонів // Регіональна економіка. - 2007. - №1. - С. 56-62.

  4. Агафоненко О.Ю. Аналіз СУЧАСНИХ регіональніх конкурентних позіцій // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - №3. - С. 6-9.

  5. Агафоненко О.Ю., Шапошнікова О.М. Актуальність проведення аналізу та прогнозування інвестиційного ринку в регіональному розрізі // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Економіка". - Донецьк: ДонДУУ, 2007. - Т VIII. - Вип. 78. - С. 3-9. (Особистий внесок здобувача: предложено Пропозиції относительно проведення АНАЛІЗУ інвестіційн про го Сайти Вся у регіональному секторі).

  6. Агафоненко О.Ю. Концептуальні підходи до формування системи показників конкурентоспроможності регіонів // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Економіка". - Донецьк: ДонДУУ, 2007. - Т. VIII. - Вип. 84. - С. 231-240.

  7. Агафоненко О.Ю., Климова Є.І. До питання про значення фінансового аналізу на підприємствах України // Економіка: проблеми Теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 227. - Т.. - С. 803-809. (Особистий внесок здобувача: розроблено рекомендації относительно еф е ктивного Впровадження фінансового АНАЛІЗУ на підпріємствах).

  8. Агафоненко О.Ю. Екологічний фактор в оцінці територіальних переваг регіону // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Сер. "Державне управління". - Т. VII. - Вип. 71. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. - С. 243-250.

  9. Агафоненко О.Ю. Роль і значення регіональної політики в економіці України // Наука і освіта - 2007: Додати Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (3-15 січ. 2007 р.) - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. - Т. 8. Економічні науки. - С. 105-107.

  10. Агафоненко О.Ю. Визначення концепцій сутності конкурентоспроможності регіонів // Науковий простір Європи - 2007: Додати Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-30 квіт. 2007 р.) - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. - Т. 4. Економічні науки. - С. 15-17.

  11. Агафоненко О.Ю. Які показники можна використовувати для оцінки конкурентоспроможності регіонів? // Актуальні питання розвитку Фінансової науки на сучасности етапі: Збірник мат. IV Міжвуз. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молодих вчених (26 квіт. 2007 р.). - Донецьк: Донецька філія Європейського ун-ту, 2007. - С. 38-41.

  12. Агафоненко О.Ю., Шапошн и кова Про. М. Фінансовий стан підприємства як основний елемент економічного розвитку підприємства // Наука: теорія та практика - 2006: Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (21-31 серп. 2006 г..). - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т. 4. Економічні науки. - С. 47-48. (Особистий внесок здобувача: розроблено рекомендації относительно поліпше н ня фінансового стану підприємств).

  13. Агафоненко О.Ю., Шапошнікова О.М. Облік безготівковіх розрахунків міжнародніх операцій // Сучасні наукові дослідження - 2006: Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (20-28 лют. 2006 г..). - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. - Т. 25. Економічні науки. - С. 6-8. (Особистий вн е сік здобувача: предложено Механізм ведення безготівковіх розрахунків).

  14. Агафоненко О.Ю. Механізм оцінки конкурентоспроможності регіону // "Dynamika naukowych badaс - 2007": Materialy Miкdzynarodowij konferencji. - Тум 2. Ekonomiczne nauki. Regionalna ekonomika: Przemyњl. Nauka i studia, 2007 - Str. 70-72.

  Анотація

  Агафоненко О.Ю. Формування системи показніків конкурентоспр про можності регіонів. - Р у копіс.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил и регіональна економіка. - Інститут економіко-правових ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України, Донецьк, 2008.

  У дисертації на основе комплексного дослідження теоретичного и практичних особливо использование регіонамі своих конкурентних перевага и конкурентних позіцій обґрунтовані методичні положення з формирование системи показніків регіональної конкурентоспроможності для забезпечення відповідної просторово-часової кількісної та якісної візначеності. Найважлівішім результатом, что характерізується новизною й аргументованістю є ті, что в работе здобула концептуального завершеної системи показніків конкурентоспроможності регіонів. Обґрунтовано класіфікацію факторів регіональної конкурентоспроможності на основе віділення відповідніх ознака, что дает можлівість Здійснювати безупинності поиск ефективних ЗАХОДІВ, здатно Забезпечувати НЕ только Стійкий стан регіону в его конкурентній борьбе, но й впліваті на характер протікання відтворювальніх процесів. Встановлено крітерій ефектівності регіональної конкурентоспроможності. Досліджено методичні підході до визначення оцінок конкурентних перевага окремий регіонів та Прийоми порівняльного АНАЛІЗУ конкурентних позіцій регіонів на основе использование базисних індексів, что забезпечен якомога точне визначення тенденцій формирование и змісту їхньої конкурентної БОРОТЬБИ. Определена теоретична аргументація Виникнення и Посилення конкуренції между окремий регіонамі. Обґрунтовано визначення терміна "Регіональні конкурентні позиції" та уточнення основних характеристик конкурентоспроможності регіонів, что стосують зовнішніх и внутрішніх факторів розвитку територій, умов теріторіальної діференціації, использование якіх дает змогу Проводити більш поглиблення порівняльній аналіз стану регіонів. Висновки та рекомендації могут буті вікорістані в практике управління економікою регіону з урахуванням динаміки и змісту відтворювальніх процесів, что протікають на конкретних теріторіях.

  Ключові слова: формирование системи показніків, Конкурентоспроможність регіонів, конкурентні позіції, конкурентні Переваги, фактори регіональної конкурентоспроможності.

  АНОТАЦІЯ

  Агафоненко О.Ю. Формування системи показників конкурентосп про собности регіонів. - Рук про запис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2008.

  У дисертації досліджуються теоретико-методичні та науково-практичні засади формування системи показників конкурентоспроможності регіонів.

  У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто теоретичні основи виникнення та посилення конкуренції між окремими регіонами, що розглядаються щодо регіональних економічних систем, утворених продуктивними силами, що сприяло більш точному визначенню термінів: "регіональна конкурентоспроможність", "регіональні конкурентні позиції". Проаналізовано наукові підходи до уточнення основних характеристик конкурентоспроможності регіонів, що стосуються зовнішніх і внутрішніх факторів розвитку територій, умов територіальної диференціації, використання яких дозволяє проводити більш поглиблений аналіз порівняльного становища регіонів. Дано рекомендації щодо обмеження переліку основних показників конкурентоспроможності регіонів, засновані на дотриманні вимог системного підходу до відповідних оцінками, що знайшло своє відображення в структурі і складі цих показників. Доповнено визначення терміна "регіональні конкурентні позиції", згідно з яким під регіональними конкурентними позиціями запропоновано вважати процеси використання наявних на даній території сукупних факторів, перетворених в продукцію, роботи і послуги, що забезпечує території відмінні риси та особливості в порівнянні з іншими територіями.

  У другому розділі роботи використані методичні підходи до визначення оцінок конкурентних переваг окремих регіонів на основі відбору і застосування показників ресурсної забезпеченості, що дозволило диференціювати їх за рівнями конкурентоспроможності. Показані прийоми порівняльного аналізу конкурентних позицій регіонів на основі використання базисних індексів, що забезпечило більш точне визначення тенденцій формування та змісту їх конкурентної боротьби.

  У третьому розділі отримала концептуальне завершення система показників регіональної конкурентоспроможності на основі визначення основних принципів формування, структуризації складу і статистичної бази, конкретизації інструментарію оцінок, що дозволяє більш точно позиціонувати окремі регіони в просторово-часовому вимірі і виявляти умови (резерви) їх поступального руху і розвитку . Запропонована класифікація факторів регіональної конкурентоспроможності заснована на виділенні відповідних ознак (підстав), що дає можливість здійснювати безперервний пошук найбільш ефективних заходів, здатних забезпечувати не тільки стійкий стан регіону в його конкурентній боротьбі, а й надавати відповідне вплив на характер протікання відтворювальних процесів. Обґрунтовано критерій ефективності регіональної конкурентоспроможності (в розрахунку єдності і взаємозв'язку її кількісної та якісної визначеності), що відображає, з одного боку, виробничі відносини (тобто співвідношення результатів і витрат, зміни умов (обставин) знаходження одного регіону по відношенню до іншого), а, з іншого, спосіб вимірювання цієї ефективності (тобто порівняння з встановленими або можливими стандартами або зразками), що сприяє відстеженню динаміки і змісту процесів, що надають вирішальний вплив на рівень і характер конкурентоспроможності регіонів.

  На основі комплексного дослідження теоретичних і практичних особливостей використання регіонами своїх конкурентних переваг і конкурентних позицій обґрунтовані методичні положення щодо формування системи показників регіональної конкурентоспроможності для забезпечення відповідної просторово-часової кількісної та якісної визначеності.

  Ключові слова: формування системи показників, конкурентоспроможність регіонів, конкурентні позиції, конкурентні переваги, фактори регіональної конкурентоспроможності.

  SUMMARY

  Agafonenko O.YU. Formation of the system of the indices of the competitive ability of regions . - Man u script.

  Thesis for the candidate degree in economics by specialty 08.00.05 - the development of productive forces and regional economy. - Institute of economic-legal research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2008.

  On the basis of complex research of theoretical and practical features of the use of the competitive edges and competition positions regions methodical positions are grounded on forming of the system of indexes of regional competitiveness for providing of the proper spatio-temporal quantitative and high-quality definiteness . By a major result, characterized a novelty and argumentirovannostyu there is that the system of indexes of competitiveness of regions got conceptual completion in work. Classification of factors of regional competitiveness is grounded on the basis of extraction of the proper features, that enables to carry out the continuous search of the most effective measures, able to provide not only the stable state a region in his competitive activity but also to influence on character of flowing of reproduction processes. The criterion of efficiency of regional competitiveness is set. The methodical going near determination of estimations of competitive edges of separate regions and receptions of comparative analysis of competition positions of regions is probed on the basis of the use of base, that provided more exact determination of tendencies of forming and maintenance of their competitive activity. The theoretical argumentation of origin and strengthening of competition is certain between separate regions. Determination of term is grounded "regional competition positions", and clarification of basic descriptions of competitiveness of regions, touching the external and internal factors of development of territories, terms of territorial differentiation, the use of which allows to conduct more deep analysis of comparative position of regions. Conclusions and recommendations can be used in practice of management the economy of region taking into account a dynamics and maintenance of the reproduced processes which flow on concrete territories.

  Key words: forming of the system of indexes, competitiveness of regions, competition positions, competitive advantages, factors of regional competitiveness.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Формування системи показніків конкурентоспроможності регіонів