• 2. різновиди інвестіцій та їх использование у процесі реструктуризації економіки
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 • Дата конвертації29.05.2017
  Розмір16.68 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 16.68 Kb.

  Функція корисності. Оптимальний план споживання

  2

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з економічної теорії

  Функція корисності. Оптимальний план споживання

  1. Функція корисності. Оптимальний план споживання

  Прісвоюючі ті чи інші ранги альтернативним варіантам удовольствие потреб, споживач Вихід Із субєктівного уявлення про корисність для себе різніх благ.

  Корисність - це задоволення, Пожалуйста споживач отрімує від споживання товарів чи послуг або від будь-якої ДІЯЛЬНОСТІ. На мнение більшості СУЧАСНИХ дослідніків, корисність НЕ підлягає кількісному віміру (ордіналістська точка зору), тому блага, як носії певної корисності для споживача, могут буті віміряні только порядковий: споживач здатно візначітіся з черговістю, послідовністю, в Якій ВІН оббирати бі т блага для удовольствие своих потреб. Існує такоже Інша точка зору (кардіналістська), яка допускає кількісне вимірювання корисності. Таке вимірювання Досить умовно, оскількі немає чітко візначеної одиниці віміру. Тому надалі для порівняння різніх корисностей вікорістовуватімемо Умовні бали, Які споживач прісвоює благ.

  Корисність - Поняття Виключно індивідуальне: ті, Щ ° Для одного споживача может мати скроню корисність, іншім может спрійматіся як антиблаго. Хтось понад усе цінує зранку чашку міцної кави, а хтось за будь-якіх умів ее НЕ Питим.

  Економічна теорія Вихід з того, что между корісністю та кількістю споживання продуктів існує Певний функціональний звязок. Его відображає функція корисності, як співвідношення между ОБСЯГИ спожитих товарів та послуг и рівнем корисності, которого досяг споживач:

  U = f (Qx, QY, ..., Qn), (1)

  де U - корисність; Qx, QY, Qn - ОБСЯГИ відповідніх спожитих товарів.

  Для побудова моделі поведінкі споживача введемо ще одне припущені: нехай споживач формує свой набор лишь за рахунок двох товарів (X и У). Тоді функцію корисності можна подати у спрощений виде:

  U = f (Qx, QY). (2)

  Если Тижневий харчове споживання студента формується за рахунок піріжків (товар У) и котлет (товар Х) І то можна найти Такі їх набори, что ма ють однаково корисність для споживача. Перелік таких наборів утворює сітку споживача.

  Гранична корисність (MU) - це Приріст удовольствие; Який отрімує людина, спожіваючі Додатковий одиниць товару. Граничну норму заміщення можна легко віразіті співвідношенням граничної корисності товару X та У:

  ? QXMUY = -? QYMUY; (4)

  MRSXY = - (? Qy /? ОХ) = (MUXI MUY). (5)

  Оскількі при збільшенні обсягів споживання якогось товару степень удовольствие потреб споживача растет, то від кожної новой порції ВІН матіме менше удовольствие, чем від попередньої. Цю залежність и відображає закон спадної граничної корисності. При пересуванні по крівій байдужості вниз споживання товару X растет, и его гранична корисність зменшується, а споживання товару У зменшується, и его гранична корисність растет, тому Дріб у Формулі (5) буде зменшуватіся.

  2. різновиди інвестіцій та їх использование у процесі реструктуризації економіки

  Субєкт підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ может Здійснювати фінансове інвестування у таких формах:

  1) вкладення Капіталу до статутних ФОНДІВ спільніх підприємств;

  2) вкладення Капіталу у Прибуткові види копійчаних ІНСТРУМЕНТІВ;

  3) вкладення Капіталу у Прибуткові види фондових ІНСТРУМЕНТІВ.

  Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) віступають вкладення Капіталу у засоби виробництва, а такоже інвестиції, спрямовані на Приріст матеріально-технічних запасів. Існують Такі види реальних інвестіцій:

  * Інвестиції оновлення, что здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення ЗАСОБІВ праці, что були спожіті у виробничому ціклі;

  * Інвестиції Розширення, або чисті інвестиції, Які здійснюються за рахунок части національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження.

  Довгострокові фінансові інвестиції - це інвестиції на період более одного року, а такоже усі інвестиції, Які НЕ могут буті вільно реалізовані в будь-який момент, фінансові інвестиції, Які согласно з відповіднімі положеннями (стандартами) обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств, інші фінансові інвестиції.

  Поточні фінансові інвестиції - фінансові інвестиції на строк, что НЕ перевіщує один рік, Які могут буті вільно реалізовані в будь-який момент (кроме інвестіцій, Які є еквівалентом копійчаних коштів).

  Інвестиціями у виробничі фонди (реальними інвестиціями) віступають вкладення Капіталу у засоби виробництва, а такоже інвестиції, спрямовані на Приріст матеріально-технічних запасів. Існують Такі види реальних інвестіцій:

  * Інвестиції оновлення, что здійснюються за рахунок коштів фонду відтворення ЗАСОБІВ праці, что були спожіті у виробничому ціклі;

  * Інвестиції Розширення, або чисті інвестиції, Які здійснюються за рахунок части національного доходу або за рахунок фонду чистого нагромадження.

  Інвестиції оновлення разом з інвестиціями Розширення являються собою Валові інвестиції.

  У міжнародній практике застосовують Такі показатели, что характеризують інвестиції у виробничі фонди:

  1) ОБСЯГИ інвестіцій, тобто вартісній вирази Капіталу, что вкладається;

  2) норма інвестіцій - відношення ОБСЯГИ інвестіцій до валового національного продукту (ВНП) чи валового внутрішнього продукту (ВВП). ВНП представляет собою Сукупний ВАРТІСТЬ Вироблення товарів и Надання послуг як у межах країни, так и за ее межами, а ВВП - сукупна ВАРТІСТЬ Вироблення товарів и Надання послуг у межах країни;

  3) коефіцієнт приросту капіталоємності характерізує ефективність інвестіцій та ефективність нагромадження. Показник візначається як відношення валових інвестіцій в основному капітал до приросту ВНП за тією ж период;

  4) нагромадження - использование части національного доходу на Розширене відтворення. Представляет собою Приріст основних ФОНДІВ, матеріально-технічних запасів, невіробнічіх ФОНДІВ, а отже, Збільшення обсягів виробництва продукції та послуг.

  У странах з ринкового економікою значення наведення показніків відрізняється залежних від уровня развития країни, стану ее економіки у поточний период.

  Согласно із Законом України "Про інвестіційну діяльність" інвестиції, спрямовані у відтворення основних ФОНДІВ и на Приріст матеріально-виробничих запасів, здійснюються у форме капіталовкладень.

  Капіталовкладення - це грошовий виразі сукупності витрат на создание Нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення діючіх підприємств та оновлення основних ФОНДІВ, Впровадження новой техніки у виробничих галузь народного господарства, будівництво обєктів усіх галузь соціальної СФЕРИ та Виконання проектних и геолого-розвідувальних робіт. Таким чином, обєктамі капіталовкладень віступають виробничі основні фонди, оборотні фонди (матеріально-виробничі запаси), основні фонди невіробнічого призначення, а такоже витрати на відтворення основних ФОНДІВ.

  Іноземні інвестиції. Іноземні інвестиції в економіку України послідовно регулювалися такими законодавчо актами:

  1) Законом України "Про захист іноземних інвестіцій на территории Ураїні" від 10.09.91;

  2) Законом України "Про інвестіційну діяльність" від 18.09.91

  3) Законом України "Про Іноземні інвестиції" від 13.03.92

  4) Декретом Кабінету міністрів України "Про режим іноземного інвестування" від 20.05.93

  5) Законом України "Про Державну програму заохочення іноземних інвестіцій в Україну" від 17.12.93;

  6) Постанова Кабінету міністрів україни "Про концепцію создания спеціальніх (вільніх) економічних зон в Украхні" від 14.03.94.

  После Прийняття Закону України "Про режим іноземного інвестування" (1996 р) більшість згаданіх законодавчо АКТІВ Втратили силу. У тій годину Кожний з переліченіх законодавчо АКТІВ БУВ свого часу необхіднім и створював сприятливі законодавчо середовище для іноземних інвесторів.

  Так, согласно із Законом України "Про захист іноземних інвестіцій на территории України" (1991 р) передбачало, что інвестиції, прибутки, законні права та Захоплення іноземних інвесторів захіщаються законами України. Держава не має может реквізуваті Іноземні інвестиції, за вінятків стіхійного лиха. Іноземним інвесторам гарантуєтья можлівість переказу за кордон їх прібутків та других сум, отриманий на законних підчставах. Такі норми діють и сегодня.

  Інтелектуальні інвестиції. Однією зі складових ІНВЕСТИЦІЙНОГО Сайти Вся є ринок інтелектуальніх товарів и услуг. Обєктом цього Сайти Вся Виступає Особливий товар - інтелектуальна власність індівідуума чи колективу. Звідсі - две форми інтелектуальної власності: Індивідуальна и колективна. Кроме того, інтелектуальна власність может буті розподілена на кілька відів:

  І) Виключно власність - запатентована чи захищено авторським правом;

  2) інформаційна власність - у виде Надбання знань, Ідей, досвіду, навичок, кваліфікації. Вона НЕ має правового захисту та реалізується у виде інформаційних послуг на контрактній Основі через Вивчення, освіту чи публікацію;

  3) Ліцензійна власність - у виде придбаних інвестором прав власності за чи Користування, Які фіксуються ліцензіями.

  Можна виокремити ще один вид інтелектуальної власності, Який НЕ может буті запатентований, оскількі его авторами могут віступаті кілька індівідуумів чи колектівів. Така власність має властівість Швидко перетворюватіся з віключної на суспільне надбання. Прикладом ее слугують ОКРЕМІ Ідеї та пропозиції, Які реалізуються у законодавчий та нормативних актах, втрачаючі при цьом авторство. З метою захисту прав на таку власність авторизованого корістуються услуг спеціальніх реєстраційніх фірм, что фіксують ПРІОРИТЕТ. Інший способ захисту такой власності за - способ Першої Публікації.

  Обєкти інтелектуальніх інвестіцій класіфікуються за видами інтелектуальної власності. У Першу Черга це Винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг.

  Винахід (корисна модель) - це результат Творчої ДІЯЛЬНОСТІ людини в будь-Якій Галузі технології. Право власності за на Винахід засвідчується патентом терміном Дії 20 років, корисна модель патентується на 5 років з можливіть подовжений терміну ще на 3 роки.

  Промисловий зразок - це результат Творчої ДІЯЛЬНОСТІ людини у сфері художнього конструювання. Таким результатом может буті форма, Малюнок, ін. Патенти на промислові зразки видають терміном на 10 років з можливіть подовжений терміну ще до 5 років.

  Знак для товарів и услуг - це Позначення, за Яким товари та послуги одних віробніків відрізняються від товарів та послуг других. Право власності за на знаки засвідчується свідоцтвом на срок 10 років з можливіть Наступний періодічнім подовжений щоразу на 10 років.

  В Україні обєкти інтелектуальної власності реєструються у Державному комітеті України по вопросам інтелектуальної власності (Держпатенту України).

  Обєктамі інтелектуальної власності могут буті такоже наукові Теорії, математичні методи, плани, правила, програми для обчіслювальної техніки, художні твори ТОЩО.

  Залежних від виду інтелектуальна власність по-різному реалізується на Сайти Вся інтелектуальніх товарів и услуг.У більшості віпадків інтелектуальні товари та послуги стають обєктом інвестіцій, однак смороду могут буті реалізовані й на споживчий ри-НСу. Інвестор прідбаває інтелектуальні товари та послуги для использование в інвестіційній (підпріємніцькій) ДІЯЛЬНОСТІ з метою Подальшого Отримання доходу. Тому вкладення в інтелектуальну, власність могут носить назв інтелектуальніх інвестіцій.

  Інтелектуальні інвестиції здійснюються у виде:

  1) придбання Виключно прав Користування - купівля патентів, ліцензій на Винахід, промислові зразки, товарні знаки;

  2) придбання інформаційних послуг через найманими різного роду спеціалістів - вчених и практіків за контрактом чи у виде разового придбання інформаційних послуг (консультування. Експертиза, рекомендації та ін);

  3) придбання науково-технічної продукції, тобто інтелектуальніх товарів у матеріальній форме (проектно-кошторисної документації, програм, методик, ноу-хау);

  4) вкладень у людський капітал, тобто витрат на освіту, підготовку та перепідготовку кадрів, навчання ТОЩО.

  Фінансування інтелектуальніх інвестіцій может здійснюватіся за рахунок трьох джерел: бюджетних асігнувань и коштів державних підприємств; приватно-підпріємніцького Капіталу; спонсорськіх коштів, субсідій окремий фірм чи приватних осіб. Щодо первого з переліченіх джерел, то воно здійснюється державою З метою підвищення інтелектуального потенціалу Суспільства. Споживача інтелектуальніх товарів и услуг, Які фінансуються з держбюджету, віступають шірокі верстви населення, Які навчаються у Середніх школах, ПТУ, ліцеях, коледж, технікумах, вузах, Працюють у державних НДІ, купують Навчальна літературу за державн пільговімі ценам. Інтелектуальні інвестиції до науково-дослідніцької ДІЯЛЬНОСТІ реалізуються у виде венчурних проектів, через создания різного роду науково-дослідніцькіх, інжінірінговіх та консалтингових фірм. Таку форму інтелектуальніх інвестіцій відносять до інновацій.

  Посередницькі Функції на Сайти Вся інтелектуальніх товарів и услуг здійснюють брокерські фірми та науково-консультаційні центри, что розпоряджаються банками Даних про найновіші винаходи, промислові зразки, науково-технічні розробки, Які захіщені патентами та ліцензіями, інші інтелектуальні товари и послуги. Такі фірми ма ють кож банки Даних про діпломованіх спеціалістів, Які могут залучатіся до Здійснення того чи Іншого інвестиційного проекту на контрактній Основі.

  Більшість стран з ринкового економікою ма ють у своєму розпорядженні в інтелектуальній сфере цілійряд установ, Які функціонують за рахунок субсідій з боку фірм та окремий приватних осіб. Такі недержавні фонди, асоціації, центри, університети та коледжі назівають неприбуткових закладами, а фірми та приватних осіб, Які віступають у роли інвесторів, - донорами. Подібний альтернативний бюджетному та підпріємніцькому сектор Який здійснюються інтелектуальні інвестиції, як и про іійні цілі. Результатом ДІЯЛЬНОСТІ таких закла-ій сфере є покращення життєвого уровня окре-і отже, виграш Суспільства в цілому.

  Інноваційна форма інвестіцій. Інноваційна діяльність Виступає однією з форм інвестування, Пожалуйста у даного разі здійснюється з метою Впровадження Досягнення науки и техніки у виробництво та соціальну сферу.

  Інноваційна діяльність Включає:

  1) випуск та Розподіл принципова Нових відів техніки і тех-юлогій;

  2) прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;

  3) реалізацію довгострокового науково-технічних програм з трівалімі термінамі окупності витрат;

  4) фінансування фундаментальних ДОСЛІДЖЕНЬ з метою Здійснення якісніх змін у системе продуктивних сил країни;

  5) розробка та впровадження Нових ресурсозберігаючих технологій, Які спрямовані на покращення економічного та екологічного стану.

  Під інноваціямі розуміють вкладення ІНВЕСТИЦІЙНОГО Капіталу у нововведення, Які прізводять до кількісніх та якісніх покращень підпріємніцької (виробничої) ДІЯЛЬНОСТІ.

  Підготовка, обгрунтування, Освоєння та контроль за ВПРОВАДЖЕННЯ інвестіцій у нововведення и є інноваційний процес. Головними особливо его є ціклічність, поетапна реалізація нововведень та Виключно високий степень ризики, повязаний з низьких вірогідністю успішного втілення новой Ідеї у новому віді продукції (ця вірогідність ставити, як правило, около 9-10%).

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Закон України "Про інвестіційну діяльність". - Закони та постанови. - К., 1992.

  Коломойцев В.Е. Інвестиційна сфера економіки України: стан, проблеми та перспективи. - Луганськ, 1997..

  Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К .: Видавництво "Лібра", 1998..

  Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. - К .: Генеза, 1997..