• 3.2 Перспективи розвитку грошово-кредитної політики в РФ
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір11.85 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 11.85 Kb.

  Функції Центрального Банку в макроекономічному регулюванні

  Участь в роботі по переводу операцій РЕПО і операцій з похідними фінансовими інструментами на центрального контрагента.

  Участь в роботі зі створення центрального депозитарію і вдосконалення механізмів його функціонування.

  Таким чином, грошово - кредитна політика з 2009 по 2014 рік характеризується рухом до реалізації важливих економічних перетворень - введення режиму таргетування інфляції і режиму плаваючого валютного курсу, завдяки яким може помітно покращитися ситуація в грошово - кредитній сфері і в економіці в цілому. Зважаючи на складність дані перетворення реалізовані не були, проте було проведено велику кількість різних заходів, що створюють умови для запровадження режимів в майбутньому.

  3.2 Перспективи розвитку грошово-кредитної політики в РФ

  Свою політику Банк Росії вибудовує на основі аналізу поточної економічної ситуації, характеру економічного уповільнення і прогнозів її розвитку. При цьому приділяється увага не тільки найбільш вірогідних сценаріїв розвитку економіки, а й аналізу зовнішніх і внутрішніх ризиків, які можуть вплинути на фінансову систему і економіку в цілому і на прийняття рішень у сфері грошово-кредитної політики. У той же час, прогноз розвитку економіки формується з урахуванням проведення активної грошово-кредитної політики, призначеної для забезпечення внутрішньої цінової стабільності, тобто на зниження і стабілізацію на низькому рівні інфляції в розглянутому трирічний період. Основним інструментом впливу ДКП (грошово-кредитної політики) на економіку є ключова ставка Банку Росії, рівень якої визначається з урахуванням необхідності забезпечити досягнення мети щодо інфляції при збереженні умов для сталого розвитку економіки та підтримки фінансової стабільності на середньостроковому горизонті.

  Маючи на увазі важку зовнішньоекономічну ситуацію країни, умови реалізації грошової політики на даний період часу будуть досить складними. Згідно з документом Банку Росії «Основні напрямки єдиної державної грошово - кредитної політики на 2016 рік і період 2017 і 2018 років» можна виділити кілька сценаріїв економічного розвитку.

  Базовий сценарій передбачає збереження середньорічного рівня ціни на нафту марки «Юралс» близько 50 доларів США за барель протягом усього трирічного періоду. Оптимістичний сценарій передбачає поступове зростання середньорічного рівня ціни на нафту до 70-80 доларів США за барель в 2018 році, ризиковий сценарій - збереження середньорічного рівня ціни на нафту нижче 40 доларів США за барель в 2016-2018 роках. Основними факторами, що визначають рівень цін на нафту, будуть: технологічні зміни і активність розширення видобутку нафти з нетрадиційних джерел.

  Вплив на цінову кон'юнктуру через імпортні ціни і формування валютного курсу через умови торгівлі буде надавати стримана динаміка зовнішньої інфляції, тобто інфляція інших країн - торговельних партнерів. Низькі темпи зростання ВВП будуть непомітно підвищуватися, але кардинальним чином не вплинуть на становище економіки в Росії.

  У всіх розглянутих варіантах розвитку зберігається зовнішній вплив економічних санкцій. Визначальні їх вплив відіб'ється на формуванні жорстких умов для фінансування російських позичальників.

  Так само за одним із сценаріїв передбачається збереження діючих обмежень на ввезення окремих видів імпортних товарів, встановлених у відповідь на введення зовнішніх санкцій щодо Росії, проте їх розширення не очікується. З цієї причини, даний фактор не буде надавати значного впливу на загальний рівень інфляції.

  Одним з внутрішніх умов впливу на інфляцію буде вплив державної політики. Бюджетна політика, за оцінками Банку Росії, буде надавати незначний вплив на економічне зростання. Шанси розширення видатків бюджету обмежуються скороченням щодо попередніх років надходжень нафтогазових доходів, яке буде найбільшим в ризиковому сценарії і найменшим в оптимістичному сценарії. Збереження консервативного підходу до державних витрат дозволить обмежити бюджетний дефіцит і забезпечити довгострокову стійкість державних фінансів з урахуванням об'єктивних змін зовнішніх умов і зростаючого навантаження на бюджет з боку пенсійної системи. При цьому збереження помірних темпів індексації оплати праці в бюджетному секторі і тарифів на послуги природних монополій дозволить запобігти небажаному зростання інфляційних ризиків, а також створить умови для оптимізації витрат виробників.

  Унаслідок несприятливих демографічних тенденцій і невисокою мобільності трудових ресурсів продовжать діяти структурні обмеження для зростання економіки Росії. Завдяки цим факторам буде стримуватися відновлення економічного зростання і подальший розвиток кредитно-грошової політики.

  На прогнозному горизонті в базовому і оптимістичному сценарії будуть сформовані умови для зниження інфляційних очікувань в економіці і послідовного уповільнення інфляції. У цих сценаріях в 2016 році очікується динамічне уповільнення інфляції до рівня 5,5-6,5% за підсумками року. Найбільш швидке зниження річних темпів інфляції (до рівня близько 8%) буде спостерігатися в I кварталі 2016 року, що в значній мірі буде визначатися виходом з бази розрахунку періоду різкого зростання цін в результаті ефекту переносу впливу масштабного ослаблення рубля кінця 2014 - початку 2015 року. Подальше уповільнення темпів зростання цін протягом 2016 року підтримуватися очікуваної стабільною динамікою валютного курсу і інфляційних очікувань і стриманою споживчою активністю.

  У свою чергу, факторами, що стимулюють відновлення економічного зростання, будуть: зміна ділових настроїв і очікувань, вивільнення додаткових коштів в основний капітал і т.д. Зміни настроїв і очікувань позитивно позначиться на інвестуванні в російську економіку. А за рахунок помірного зростання витрат на оплату праці та на інфраструктурні послуги компаній з'являться вільні грошові кошти.

  У зв'язку з нерегулярними надходженнями і змінами інформації не можна з точністю прогнозувати подальший розвиток грошово-кредитної політики Центрального банку. Тому для даного процесу весь час проводять оцінку інформації та уточнення параметрів.

  В цілому можна зробити висновок про те, що для ефективного зростання економіки на території Російської Федерації є всі необхідні можливості, незважаючи на складну демографічну і геополітичну напруженість. Але для цього потрібно вдосконалювати інструменти кредитно-грошової політики і в сукупності з усіма сценаріями розвитку розробити план необхідних заходів для досягнення поставлених цілей.

  висновок

  На закінчення роботи варто відзначити важливу роль грошово - кредитної політики в розвитку економічної сфери держави, оскільки саме від того, наскільки успішно буде реалізована грошово - кредитна політика, залежить рівновага грошової системи держави, а, отже, і макроекономічну рівновагу.

  Результатами дослідження даної курсової роботи можна назвати наступні пункти:

  визначені поняття і сутність Центрального банку;

  розкрито мету і завдання кредитно-грошової політики;

  описані основні інструменти кредитно-грошової політики;

  детально описані функції ЦБ в сучасних умовах;

  розкрито економічний стан країни;

  описані перспективи подальшого економічного зростання.

  В основі будь-якої грошово - кредитної політики лежить певна мета - показник, до якого прагне економіка. Переслідування показника називають таргетуванням. На даний момент багато країн здійснюють або прагнуть до здійснення таргетування інфляції, оскільки грошово - кредитна політика в такому випадку зосереджується на внутрішніх проблемах економіки, застосування даного режиму зрозуміло громадськості, режим веде до зниження інфляційних очікувань, що підвищує довіру економічних агентів до політики центрального банку.

  Російська Федерація давно прагне до переходу на даний режим (а також до режиму плаваючого курсу), вже реалізовано безліч елементів даного режиму, однак для остаточного переходу цього недостатньо. Необхідні докорінні перетворення в економіці країни, зокрема зниження залежності від цін на сировину і вирішення інших проблем. Крім того, на даний момент значною перешкодою виступає складна геополітична ситуація з приводу протиріч Америки і Росії. Якщо події і далі розвиватимуться в негативному ключі, то ймовірно доведеться забути про перетвореннях на користь стримування негативного впливу економічних санкцій.

  Список використаної літератури

  1. Бюджетний кодекс Російської Федерації N 145-ФЗ Від 31 липня 1998 року.

  2. Кодекс належної практики по забезпеченню прозорості у грошово-кредитній і фінансовій політиці: декларація принципів (прийнятий Тимчасовим комітетом Міжнародного валютного фонду) 30.12.1999 р N 83.

  3. Конституція РФ Від 25.12.1993.

  4. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка: Підручник / Під загальною ред. д.е.н., проф. А.В. Сидоровича; МДУ ім. М.В. Ломоносова. - 6-е изд., Стереотип. - М .: Видавництво «Справа і Сервіс», 2004. - 448 с. - ( «Підручники МДУ ім. М.В. Ломоносова»).

  5. Бакуліна Т.С. Організація діяльності центрального банку: навчальний посібник / Улян. держ. техн. ун-т. - Ульяновськ: УлГТУ 2009.

  6. Бєлоглазова Г.Н., Кроливецкой Л.П. Банківська справа: роздрібний бізнес: навч. посібник / кол. авторів; під ред.- М .: КНОРУС, 2010. - 516 с.

  7. Іванова С.П. Гроші, кредит, банки, 2007.

  8. Ігнатьєв С.М. Про грошово-кредитної політики Центрального банку Російської Федерації. // Гроші і кредит. 2009. №5.

  9. Лаврушина О.І. Гроші. Кредит. Банки. Експрес - курс: навчальний посібник / 4-е изд., Стер. - М .: КНОРУС, 2010. - 320с.

  10. Лапусти М.Г., Нікольського П.С. Сучасний фінансово-кредитний словник / 2-е вид., Доп. - М .: Инфра - М, 2010-С.90.

  11. Матвєєва Т.Ю. Введення в макроекономіку: навчальний посібник, 2010р. Фетисов Г.Г. Банк Росії: цілі, завдання, проблеми. // Гроші і кредит. 2011. №2.

  12. Моісеєв С.Р. Грошово-кредитна політика: теорія і практика: навч. посібник / Московська фінансово-промислова академія, 2011. - 784 с.

  13. Набієва Р.А., Тактарова Г.А., Арикбаева Р.К. Фінансова політика Росії / 2е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2008. - 400с.

  14. Миколаєва І.П. Казіахмедова Г.М. - Економічна теорія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. 3-е изд. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 р.

  15. Смольянинова Е.Н. Організація діяльності центрального банку РФ / навчальний посібник. 2005.

  16. Тарасевич Л.С., Гребенніков П.І., Леусский А.І. Макроекономіка. 6-е изд., Испр. і доп. -М .: Вища освіта, 2006. - 654с.

  17. Шевчук Д., банківська гарантія як вид кредитного продукту // Фінансова газета. - 2010. - № 26.

  18.Основні напрямки єдиної державної грошово кредитної політики на 2016 і період 2017 і 2018 років. // Офіційний сайт Банку Росії. URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017-2018).pdf

  19. Основні напрямки єдиної державної грошово кредитної політики політики на 2014 і період 2015 і 2016 років. // Офіційний сайт Банку Росії. URL: http://cbr.ru/publ/Vestnik/ves131126067.pdf

  20. Функції Центрального банку РФ .// Офіційний сайт Московського економіко-правового інституту .// URL: http://www.mepi77.com/st_liagina.php


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Функції Центрального Банку в макроекономічному регулюванні

  Скачати 11.85 Kb.