• 1.Економiчна думка Стародавнього світу
 • Економічна думка Индии.
 • 2. Економічна думка Середньовіччя
 • 3 . Меркантілізм
 • 4. Розвиток економічної теорії в XVll-XlX ст.
 • Використана література


 • Дата конвертації17.07.2017
  Розмір30.01 Kb.
  Типреферат

  Скачати 30.01 Kb.

  Іcторiя розвитку економiчний теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

  Міністерство освіти и науки України

  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра економічної теорії

  реферат

  на тему:

  «Іcторiя розвитку економічних теорій, та становлення різніх наукових шкіл»

  Виконаю:

  ст.гр.УПЕ 06-2

  Пузир В.М.

  Перевіріла:

  Кошулаб Н.В.

  2007

  план

  Вступ

  1.Економiка стародавнього свiту

  2. Економічна думка Середньовіччя

  3. Меркантілізм

  4.Розвіток економiчноi теорii в XVII-XIX ст

  Висновки

  Використана лiтература

  Вступ

  Темою дослідження реферату, є історія розвитку економічних теорій, та становлення різніх наукових шкіл. У процесі АНАЛІЗУ буде Розглянуто Такі Світові економічні Теорії: Неокласична, монетарна, кейнсiанство, марксизм, Розглянуто праці тітанів економічних ДОСЛІДЖЕНЬ Адама Сміта, Давiда Рікардо, Адама Маршала, Франсуа Кене. Iсторiя розвитку економіки - це історія розвитку самого "cуcпiльства".

  Знати Iсторiя дуже важліво, Аджея минуле тicно повязане з майбутнім, пояснює его. Минуле - як грунт, майбутнє, наче дерево, что проростає з него. Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, что люди всегда прагнулі теоретично усвідоміті економічні умови свого Існування, мотиви господарської ДІЯЛЬНОСТІ, а відтак, розгадавші Таємниці економічних процесів, спробуваті управляти ними. Практичні спожи регулювання економічного життя й зумов Виникнення економічної теорії.

  Ця тема, е дуже актуальною у наш час, Аджея з економічнімі процесами ми "зiштовхуемося" повсякчасно Кожна свідома людина винна хоча б трішки знати про рiзнi економічні думки на одні i теж економічні процеси. Альо не нашкірна економічна думка розвівається у систему поглядів и становится економічнім вчені. Ні в рабовласницьку, ні у феодальному суспільстві Ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історічного розвитку Суспільства.

  Вивчаючи Історію розвитку різніх економічних думок, ми тім самим дослiджуем стан економіки у рiзнi періоді часу. Саме аналізуючі економічні процеси Певного історічного ПЕРІОДУ, ми дiзнаемося про рівень розвитку самого Суспільства.

  Головного метою даного реферату є дослідження еволюції АНАЛІЗУ різніх економічних процесів, різніх пояснень до одних i тих же процесів, явіщ, різнімі вчений.

  1.Економiчна думка Стародавнього світу

  Економічна думка стародавнього світу відображає РІСД соціально-економічного та політічного розвитку Суспільства того часу. Деякі з них були суспільствамі азіатського способу виробництва (стародавній Схід), а інші - античного способу виробництва (Греція, Рим). Відмінності между ними обумовілі Особливості їх економічної думки.

  Одні З першого відоміх нам пам'яток економічної думки можна Віднести до літератури стародавнього Єгіпту; в них нашли своє відображення питання организации та УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО господарством, а такоже уявлення стародавніх єгіптян про власність, рабство, товарно-Грошові отношения.

  Одним з найдавнішіх центрів людської цівілізації булу Месопотамія (Дворіччя або Міжріччя). На Відміну Від стародавнього Єгіпту в державах цього регіону порівняно Швидко розвивалась приватна власність та товарно-Грошові отношения. В результате посил розшарування Суспільства. Держава намагались с помощью господарства регулюваті економічну діяльність населення та регламентуваті пріватноправові отношения. Відомою пам'яткою економічної думки 18ст. до н.е. є знаки старовавілонського царя Хаммурапі. Основна мета ціх Законів - всебічне Зміцнення економічної влади держави. Закони містять 282 статті, в чіслі якіх є прісвячені харчування охорони власності за вавілонськіх громадян; питання оренди, найму, ліхварства. [4; 7]

  Економічна думка Индии.

  Економічна думка стародавньої Индии булу обплутана релігійною оболонки. При цьом економічні проблеми як Такі соціально НЕ досліджуваліся. Смороду розглядаліся в давньоіндійській літературі у звязку зі Спроба вирішенню СОЦІАЛЬНИХ та політічніх вопросам. Писемності Джерелами середини І тисячоліття до н.е. є в основном твори буддизму та іудаїзму (брахманізму). Смороду дають уявлення про соціальну структуру Суспільства и містять матеріал, что характерізує спеціфіку сприйняттів окремий економічних категорій, зокрема власності за (майна).

  Буддійське вчення проповідує відмову від власності за як необхідну умову Досягнення кінцевого Спасіння (нірвані).

  Велика Кількість творів брахманізму ґрунтується на Концепції трьох цілей життя людини:

  релігія обов'язку,

  релігія матеріальної вигоди,

  релігія чуттєвої любові. [4; 9]

  Економічна думка Стародавнього Китаю.

  Економічна думка Стародавнього Китаю вінікла та розвиватись у рамках філософських та політічніх вчень; основними напрямами суспільної думки Китаю були - конфуціанство, легізм, даосизм, моїзм, Які сформуваліся у 4 - 3 ст. до н.е. Течение століть между цімі напрямку велася Полеміка про економічний лад Суспільства, громаду, міру втручання держави в економіку та методи управління нею. Провідною течією Було конфуціанство. З часом воно превратилась у державну ідеологію и мало величезне Вплив на Суспільно-економічний та політичний розвиток Китаю в течение примерно 2 Тисячі років. [4; 13]

  У антічній літературі економічна думка старого світу віражах в найрозвіненішому виде. Джерелами, Які дають уявлення про економічну мнение антічності є законодавство держав, Публічні Виступи и твори філософів, політіків, поетів та інш.

  Вісловлення античних авторів хоча й Не являються собою цілісної системи поглядів, но є спроба теоретичне осмислення та узагальнення хронологічніх для цієї добу економічних процесів та явіщ.

  Основні Ідеї, что містяться у творах грецького міслітелів - Ксенофонта, Платона, Аристотеля увійшлі до Скарбниці економічної спадщини людства.

  У цілому економічна думка Стародавньої Греції розвивалась спочатку в условиях розкладання общини и Виникнення рабства, а Згідно у период его розвитку та кри. Тому в центрі уваги Давньогрецька міслітелів перебувалі проблеми рабовласництва, Які розглядаліся, віходячі з соціально-Політичної та економічної ситуации того часу. ЦІ ж обставинних зумов переважання у них натурально-господарського ПЕРІОДУ до економічних вопросам. Разом з тим поглиблення суспільного поділу праці, зростання ремесла та торгівлі обумовілі необходимость спеціального дослідження перевага натурального и товарного господарства, різніх сторон товарно-копійчану отношений.

  Давньогрецькі авторизованого Зроби спробую наукового дослідження таких економічних процесів и явіщ, як поділ праці, товар, гроші та інші; віявіті закони господарського життя. [4; 15]

  В период 8ст. до н.е. - 5ст. н.е., пріпадає розквіт могутності стародавнього Риму повязаний зі зміцненням и віщою мірою розвитку античного способу виробництва, при якому основними відносінамі були отношения рабовласніків та рабів, зрозуміло, что центральне місце среди соціально-економічних проблем давно Риму Займаюсь проблеми рабства и Аграрні проблеми. Особлива увага пріділялася харчування раціональної организации рабовласницького господарства (латіфундій). Саме ЦІ проблеми самперед нашли відображення в законах, аграрних проектах, спеціальніх творах давньорімськіх авторів. Найбільш відомімі були - Катон (старший), брати Гракхи (Тіберій и Гай), Варрон, Колумелла. [4; 17]

  Економічні Ідеї цього ПЕРІОДУ нашли відображення у вченні раннього християнства, Пожалуйста вінікає у римській імперії у І ст. Нашої єрі.

  Важлівім досягнені антічної економічної думки є розробка основ натурального и елементів товарного господарства. У центрі римської економічної думки були питання организации рабовласницького господарства і управління ним.

  У тлумаченні рабства економічна думка античного світу пройшла складаний шлях від визначення та до економіки доби Середньовіччя (5 - 17 ст.), Що булу в основном аграрної, панували натуральне господарство. Економічне мислення середньовічної людини мало теологічній характер.

  2. Економічна думка Середньовіччя

  Економічна думка Ще не відокремілася в самостійну галузь знання. Цей процес розпочався лишь в период пізнього Середньовіччя (16 - 17 ст.). Для економічної думки властівій "практицизм". Чісленні трактати містять конкретні господарчі поради, різноманітні Практичні рекомендації, но в тій же година смороду містять мало теоретичного узагальнень и Спроба АНАЛІЗУ економічних процесів та явіщ. Тобто у добу раннього та класичного Середньовіччя Ще не зявилося якіх теоретичного творів з економічних вопросам.

  Основними Джерелами економічної думки є юридичні и церковні пам'ятки. Економічні уявлення народних мас нашли відображення в різніх єресях та економічних Вимогах селянських повстань.

  Особлівість економічної думки середньовічного сходу пролягав в тому, что вона продовжувала пріділяті Рамус тім самим проблемам, что й у Давні часи:

  питання управління Країною

  сільське господарство як Основна галузь економіки

  торгівлі и ремесла, як допоміжніх.

  Великий Вплив спричинив іслам. [10; 26]

  3 . Меркантілізм

  В период розпад феодалізму, коли в его Надрах вінікають передумови капіталістичного ладу, в епохи первісного нагромадження Капіталу, коли провідною формою Капіталу БУВ торгівельний капітал створюється І-ша система економічних поглядів - МЕРКАНТІЛІЗМ.

  Переважно Сфера діяльності у тій годину (XV-XVIст.) Булу сфера обігу; (Самє від італійського слова mercante - торговець, купець походити срок). під терміном М. відома економічна політика феодально-абсолютіської держави епохи первісного нагромадження Капіталу, яка відображала Захоплення торгової буржуазії. Меркантілізмом такоже назівається економічне вчення, метою которого Було теоретичне обґрунтування економічної політики. Меркантілізм НЕ БУВ ще наукою, у власному розумінні слова, тому что его основні положення - це результат не теоретичного АНАЛІЗУ, а простого Опису спостерігаєміх явіщ и Певної мірою їх класіфікації.

  Обєктом Вивчення меркантілізму булу сфера обігу, зокрема багатство та джерела его зростання. Меркантілізм як перша теоретична розробка капіталістичного способу виробництва виник на основе узагальнення досвіду первісного нагромадження Капіталу и вірішував Практичні питання прискореного цього процесса. Намагаючися перебороти гострі економічні суперечності, Які породжував розклад феодальної системи, Дворянська абсолютизм у Франції, России та в других странах Західної Європи намагався форсуваті торгівлю и промисловість меркантілістськімі методами, щоб усунуті економічну обмеженість феодалізму Шляхом розвитку мануфактурної промісловості. [8; 54]

  Меркантілізм відображав Захоплення торгової буржуазії, и самє того Голландія, яка у XVII ст.досягла надзвичайного розквіту та збагачення, розвиваючий судноплавство, зовнішню торгівлю та колоніальну експансію, булу проголошена ідеалом меркантілізму. Меркантілісті закликали Вчитися у Голландії и поступово на цею шлях ставала, Англія, Франція, Португалія, Іспанія.

  Основними рісамі меркантілізму є:

  багатство ототожнюється з грошима, а гроші Із золотом та сріблом як з річчю

  держава вважається тім багатшою чим более грошей вона має

  Накопичення багатства может буті збагачена с помощью державної влади від зовнішньої торгівлі або відобутку дорогоцінного каміння. [8; 58] така особлівість М. обєктівно зумовлена ​​розвитку торгівельно-копійчану отношений и зростанням спожи у грошах.

  Меркантілістічна політика и теорія меркантілізму, что ее обґрунтовує, пройшли два етапи у своєму розвитку. З XV до сер. XVI ст. - Ранній меркантілізм або монетарна система, та пізній (розвинутості) II половина XVI - XVII (І половина XVIII ст.)., Який здобувши Назву мануфактурної системи.

  Ранній меркантілізм виник ще до великих географічних відкріттів. Найбільш відомімі представник цього напряму були Вільям Стаффорд в Англі (1554 - 1612) та Гаспар Скаруффі в Італії (1519 - 1584).

  Для раннього (монетарного) меркантілізму характерною є теорія грошового балансу. Ця теорія ставила два завдання: по-Перш, залучіті якомога более грошей з-за кордону; по-друге, Зберегти гроші у даній стране. Звідсі вітікала Вимога менше витрачання грошей и БІЛЬШОГО їх нагромадження, з одного боку, и Заборона їх вивезення - з Іншого. Адекватно булу и економічна політика того часу, яка ставила своєю метою будь-Якими заходами утрімуваті гроші у стране, купуваті якомога менше іноземних товарів. Збільшення масі золота та срібла Уряди стран Західної Європи намагались досягнуть Шляхом безпосередно регулювання руху грошей. Заборонялося вівозіті благородні метали за кордон, купців-експортерів зобовязувалі часть виручки від проданих за кордоном товарів прівозіті готівкою, іноземних купців змушувалі всі гроші, отрімані від продажу своих товарів, втрачають на придбання товарів місцевого виробництва. [10; 72]

  Монетарної меркантілізм БУВ ще прімітівною формою власне меркантілізму. Характерною для XVI ст. и орієнтованою на запретили вивезення грошей, обмеження імпорту, Посилення відобутку золота та срібла, встановлення високих мит на ввезення товарів, зниженя позичкового відсотку - такою булу економічна політика. Такі заборонено Неодноразово впроваджуваліся в Испании XVI ст., Но не дали очікуваніх результатів. Монетаризм оказался Економічно безплідним, на ньом позначався ще Вплив натурального господарства, міської регламентації торгівлі та грошового обігу, что орієнтується на замкненість економіки шкірного міста. [10; 77]

  Така політика стрімувала розвиток зовнішньоторговельніх оборотів. Зі зростанням капіталістічніх форм господарства и Розширення зовнішньої торгівлі ставала очевидною недоцільність політики, яка визначавши за мету утрімування грошей в обігу.

  У второй половіні XVI ст. система монетарного меркантілізму змінюється меркантильних або мануфактурне, что досягла свого розквіту у XVII ст. Основними представник ее були Томас Мен у Англии (1571 - 1641), Антуан Монкретьєн у Франції (1575 - 1621), Антоніо Серра та Дженовезі в Італії (1712 - 1769). Вінікла власне система меркантілізму, для якої характерною є теорія торгового балансу. Пізні меркантілісті центр ваги перенесли зі СФЕРИ грошового обігу у сферу товарного обігу. Смороду ставили завдання Скасування заборонено Вивезення грошей, обмежень імпорту іноземних товарів; форсування експорту национальной продукції, дере за все промислової; завоювання рінків, у тому чіслі колоніальніх, и активного торгового сальдо, тобто перевіщення вартості вивезення з країни товарів над вартістю товарів, ввезених до країни. З цією метою заохочувався розвиток промісловості, что віробляла товари на експорт, розшірювалося судноплавство. На перший план вісувалася політика протекціонізму, яка розглядалася як кращий засіб для забезпечення більш інтенсівного розвитку експорту. Держава проводити систему митно ЗАХОДІВ: Іноземні товари, что конкурують з вітчізнянімі, а такоже вивіз сировини, яка может буті перероблена в середіні країни, оподатковуються високим МіТОМ. А на деякі вітчізняні товари, навпаки, встановлюються заохочувальні премії за експорт. [11; 61]

  Альо у головному и Ранні, и пізні меркантілісті Єдині - основою основ всієї системи їх поглядів Було уявлення, что Єдиним справжнім багатством країни є гроші. Відповідно до цього всі меркантілісті віступають на захист максимального нагромадження грошей. Основна відмінність пролягав у різному трактуванні активного балансу.

  Ранні меркантілісті дівляться на гроші очима збірача скарбів, Який знає, что будь-яка купівля зменшує їх, а будь-який продаж - збільшує. Пізні ж меркантілісті підходять до грошей як капіталісті, Які розуміють, что гроші «породжують» гроші и для цього смороду повінні буті не в спокої, а в Русі, їх Постійно необходимо пускати в оборот, щоб отрімуваті ще более грошей.

  Очевидною істіною для теоретіків обох етапів меркантілізму булу необходимость впліву державної влади и даже опікі ее над господарсько життям. Відмінність Полягає лишь у різному розумінні конкретних форм цього втручання, у тому, як сделать его найбільш доцільнім.

  Меркантілізм набув розвитку, дере за все, в Англии, потім у Франції, Италии та других странах Західної Європи. У Кожній стране політика меркантілізму мала свои Особливості. [11; 68]

  Таким чином, економіка стародавнього світу, булу слаборозвиненості наукою, i НЕ мала чіткого предмету дослідження. Цей период, в eкономiчнiй історії, тісно повязаний з розвитку феодального устрою, что панували почти в усіх странах без віключення. Лише напрікiнцi XV століття вінікає Дійсно перша система економічних поглядів - меркантелiзм, что ставши дере Ланка у попудовi капiталiстічніх отношений.

  4. Розвиток економічної теорії в XVll-XlX ст.

  Розвиток капіталізму спричинив розпад Меркантілізму.

  З РОЗВИТКУ мануфактурного виробництва центр уваги буржуазії перемістівся у сферу виробництва, вінікає класична політична школа.

  Представник класичної Політичної школи перенесли дослідження Із СФЕРИ обігу у сферу виробництва. З цього часу вінікає економічна наука у власному розумінні цього слова. смороду зроби спробую наукового АНАЛІЗУ СУЧАСНИХ Їм виробничих отношений вікорістовуючі метод Наукової абстракції. Намагались довести, что в економічному жітті панують обєктівні (природні) закони, Порушення якіх виробляти до суспільного лиха. Уявлення класичної школи про Суспільні відтворення базуються на прінціпі природної рівновагі в Економічній сістемі. Це Було пов'язано з їх впевненістю про Існування обєктівніх економічних Законів котрі НЕ залежався від Волі людини но могут буті пізнані нею.

  Класична політична школа виступала за максимальне обмеження держави в економіку, за свободу торгівлі.

  Економічній Лібералізм значний мірою поєднувався з лібералізмом політичним, з ідеямі буржуазної демократії. Був дан глибокий аналіз таких основних категорій товарного господарства, як Цінність, капітал, зарплата, прибуток, рента, гроші, товар, тощо. Чи не зважаючі на це теорія КПЕ НЕ позбавлено и питань комерційної торгівлі Слабкий сторон.

  Класична школа політичної економії

  Засновником школи класичної полiтічноi економіки в Англии БУВ Уільям Петті (1623 - 1687рр.) У своих дослідженнях У.Петті намагався застосуваті науковий метод - метод абстракції. ВІН прагнув проникнуті у глибінь економічних явіщ, поясніті їх причини. ВІН розмежовував зовнішню відімість явіщ та їх Сутність. Петті Зробив Висновок про наявність питань комерційної торгівлі закономірностей, Яким підпорядковуються економічні явіща та процеси. Тім самим ВІН підійшов до розуміння економічного закону, что віражає Сутність економічних явіщ. Петті вважається засновником Трудової Теорії вартості. [3; 20]

  У второй половіні XVIII вінікає така течія класичної полiтічноi школи як фізіократи. Назва школи походити від грецького слів phisis - природа, cratos - влада.

  Вчення фізіократів вінікає як опозиція меркантілізму. Смороду вважають его теоретичного и практично нерозумнім и протіпріроднім.

  На Відміну Від меркантілізму фізіократи вісунулі положення про ті, что багатство створюється у землеробстві и только праця землероба є продуктивною. Тім самим дослідження джерела багатства фізіократи перенесли зі СФЕРИ обігу у сферу виробництва. Це Було важлівім кроком вперед в аналізі економічних отношений, но наукова обмеженість фізіократів пролягав в тому, что продуктивним сфер виробництва вважать лишь землеробство.

  Засновником и Основним представником школи фізіократів БУВ Ф. Кене (1694 - 1774рр.). Досліджень економічних проблем Кене зайнявся у 60-річному віці Основним твором Ф. Кене булу "Економічна таблиця", надруковано у 1758р. Цей твір визначили місце Кене як засновника и основного представника фізіократізму.

  Бувші лікарем за своим фахом, Кене вікорістовував метод природничих наук Стосовно економічних вопросам. ВІН розглядав суспільство як живий організм, розрізняючі в ньом 2-ва стани:

  здоровий (Досконалий, нормальний)

  хвороблівій (ненормальний)

  На мнение Кене, коли суспільство знаходиться в здоровому стані воно має рівновагу. Саме стан рівновагі Кене и показавши в "Економічній табліці".

  Великою заслугою є ті, что ВІН досліджував економічні процеси, як природні, Які ма ють свои внутрішні закономірності; тобто ВІН підійшов до розуміння економічного закону.

  Основою економічного вчення Кене як и фізіократів в цілому є вчення (концепція) чистого продукту. Під чистимо продуктом розумівся надлишок знову створене у землеробстві вартостей тов арів над витратами виробництва. Чистий продукт створюється лишь в землеробстві.

  Історична обмеженість поглядів фізіократів проявилася в тому, что смороду вважать лишь землеробство сферою, де створюється чистий продукт, тобто де відбувається Розширення виробництва. Таким чином, смороду стверджував, что чистий продукт вінікає лишь у землеробстві, а в промісловості спостерігаємо лишь складання, комбінування або зміну форм. Такоже оцінюючі величину чистого продукту Кене заявляв, что вона определена, Певна и Залежить від витрат виробництва. До останніх ВІН відносіть видатки на сировинний, матеріали и заробітну плату. Заробітна плата теж определена - це мінімум ЗАСОБІВ Існування, видатки на сировинний і матеріали - витрати Капіталу. Отже виходом, что "чистий продукт" - це не дарунок природи, а результат додаткової праці землероба. [4; 37]

  Промисловість смороду визначили, як "безплідну" сферу, что НЕ створює чистого продукту; вона лишь змінює форму багатства, но НЕ збільшує его. Ця відмінність обох галузь візначається тім, что на мнение фізіократів у землеробстві На Відміну Від промісловості працює земля, природа.

  В "Економічній табліці" була Створена спроба Показати процес суспільного відтворення - а саме те, як Сукупний Суспільний продукт розподіляється между класами; Із чого складається доходи трьох класів Суспільства; як между цімі класами доходи обмінюються на продукти. Суспільство розглядається як єдиний організм, что обєднує три основних класи: виробничий клас "," клас власніків "та" клас безплідніх ". До виробничого класу включені усі, хто обробляє землю - селяни, фермери, наймані працівники. Власниками Кене назіває тих, хто отрімує щорічній чистий продукт, Створений у землеробстві (король, землевласнікі, церква ТОЩО). Безплідним ж класом ВІН оголосів усіх зайнятості в промісловості (наймані робітники, реміснікі, капіталісті, купці, торговці), а Розподіл Суспільства на фермерів, власніків та промісловців відповідав розподілу Суспільства у Середні віки на селян, дворян та міськіх жителей. Кене проаналізував возможности простого відтворення в національному масштабі економічних звязків между класами. До него відтворення нікім НЕ досліджувалося. [4; 57].

  Послідовніком та видатних представником фізіократів БУВ Анн-Робер-Жак Тюрго (1727 -1781), у вченні которого Ідеї фізіократів здобули подалі розвиток, а їхня теоретична система Набуль найбільш розвинення вигляд.Основний твір: "Роздуми про создания й Розподіл багатств" (1776р.). [3; 60]

  Висновок

  У рефераті Було Розглянуто становлення різніх економічних теорій. Починаючі з найдавнішіх економічних розробок, закінчуючі новітнімі вчений XX ст. Кожна з теорій особлива i вiдповiдае годині коли ii Було розроблено. Економічна історія - це як своєрідній альманах економічних розробок, в котрому Кожна з думок доповнює iншу.

  Альо не нашкірна економічна думка розвівається у систему поглядів и становится економічнім вчені. Ні в рабовласницьку, ні у феодальному суспільстві Ще не існувало бездоганної системи економічних поглядів на економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історічного розвитку Суспільства.

  У Першому пункті даного реферату розповiдается про Перші Спроба людства осягнути економічні процеси. Визначний місце в історії політичної економії зайнять вчення меркантілістів. Воно зародилося у XVI - XVII ст. у странах Західної Європи. Віражаючі Захоплення торгової буржуазії, це вчення Було спрямованостей проти феодалізму. У меркантілістів обєктом ДОСЛІДЖЕНЬ БУВ обіг, зокрема много уваги пріділялося Зовнішній торгівлі. Саме обіг вважався тією сферою, де створюється багатство. Загаль ж у меркантілістів переважав поверховий опис явіщ процесса обігу.

  У іншому пункті дослiджуется розвиток економiчноi Теорії течение XVII - XIX ст. Саме у цею відбувається перенесення АНАЛІЗУ Із СФЕРИ обігу у виробництво, Пожалуйста i стало початком економічної науки, что пов'язано зі становленням капіталістичного ладу. Саме его розвиток зумов занепад меркантелізму и Виникнення класичної буржуазної економічної науки.

  Історично дерло на шлях капіталізму стали Англія и Франція, де й зародилася класична буржуазна Політекономія. Ее засновниками були Вільям Петті (1623--1687 рр., Англія) и фізіократи на чолі з Франсуа Кене (1694-1774 рр., Франція). Питання про походження багатства переноситься ними зі СФЕРИ обігу в сферу виробництва. На iхню мнение, самє тут и створюється багатство у виде матеріальніх цінностей, а его Джерелом є природа і праця.

  Віщим досягнені буржуазної політичної економії є праці представителей англійської класичної школи Адама Сміта (1723--1790 рр.) I Давида Рікардо (1772--1823 рр.). Саме Адам Смiт підкреслів значення особістом інтересу як рушійної сили прогресу в условиях, коли всім забезпечені однакові возможности для его проявити. Коли ж; власний Інтерес намагають реалізуваті за рахунок других, ВІН набуває несприятливого для Суспільства значення. Ринковий Механізм ВСТАНОВИВ гармонію лишь тоді, коли ВІН буде включень у відповідні правові та інстітуціональні рамки.

  На качану XIX ст. на суспільній Арені зявилася така Революційна сила, як пролетаріат. Віражаючі Захоплення робінічого класу, К.Маркс и Ф.Енгельс поставили на науковий грунт соціалістічну ідею, звільнілі ее від утопічніх ілюзій, з одного боку, й відокремілі від грубого, зрівняльного комунізму, з Іншого. Аджея як відомо, трьома Джерелами марксизму в цілому були класична німецька філософія, класична англійська політична економія та французький утопічній соціалізм. Щодо діалектики класичної німецької філософії, то вона загаль вписалася в Марксистська теорію. Проти класична англійська політична економія з ее ринкова, пріватнопідпріємніцькімі засадами не могла буті поєднана в практичному жітті з ФРАНЦУЗЬКИЙ утопічнім соціалізмом, з его соціальною и Економічною справедлівістю, рівністю, Заснований на суспільній власності за, тощо. Практика, яка є крітерієм істини, на прікладі розвитку стран командноадміністратівної системи довела це. Утопія залишилась тім, чим вона й має буті нереальною, місцем, которого НЕ існує в условиях современного етапи розвитку людської цівілізації.

  У третини пункті зображуються Новітні економічні теорii, Які вініклі на тлi розвитку ринкового отношений. У цею период формуються такi течii, як неокласицизм, та кейнсiанство.

  Досліджуючі основні етапи iсторii розвитку економічної теорії, стало зрозуміло Наскільки це складаний i суперечлівій процес, самє економічне життя - це сама суперечлівість. I тому Жодна з чисельністю теорій, шкіл, течій НЕ могут Повністю поясніті суть економічного життя. Лише обєднання, синтез дасть змогу создать більш-Менш точне пояснення економічних процесів.

  Використана література:

  1. Алексєєв А.А. Узагальнення думок вчених, як засiб пiдготовки економiчний рiшень.-К.Прінт-Експрес, 2002 - 80 с.

  2. Гальчинський А.С.Основі економiчний знань.Навчальній посuiбнік-К.: Вища школа, 1999 - 542 c.

  3. Крупка М.I. Основи економiчний теорiй. Пiдручнік - К.: Атiка, 2001 - 344

  4. Корнiйчук В.I. Татаренко П.В. Iсторiя економiчноi думкі.-К.: Наукова думка, 1996 - 456 c.

  5. Корнiйчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М., та iн.: За ред.Л.Я.Корнiйчук.-К.: КНЕУ, 1999 - 564 c.

  6. Майбурд Е.М. Введення в Iсторiя економiчноi думки. Вiд пророкiв до професорiв.М.1996 - 112 c.

  7. Мазаракi А.А., Воронова Н.П. Еконоiчна теорiя.-К.: 2000 - 196c.

  8. Мешко I.М. Iсторiя економiчний вчень.-К.: 1994 - 167 c.

  9. Мешко I.М. Пойда-Носик Н. Cучасній монетаризм. Навчальний посiбнік.-Ужгород: 2002 - 66 с.

  10. Тілічко Н.О., Пучко О.А. Економiчна iсторiя. Лекцii.-К.: КНЕУ, 2000 - 268 c.

  11. Чайковський В.C. Економiчна icторiя свiту, Украiни. Навчальний посiбнік.-Тернопiль: Лiлея.1997 - 182 c.

  12. Черкашина Н.К. Економiчна iсторiя. Навчальний посiбнік.- К.: ЦУЛ.187 c.

  13. Юхименко П.I. Iсторiя новiтнiх економiчний вчень (вiд Кейнса до наших днiв). За ред.Чухно А.А.-Бiла Церква: 2005 - 306 c.  Головна сторінка


      Головна сторінка  Іcторiя розвитку економiчний теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

  Скачати 30.01 Kb.