• Сіверськ 200 8
 • Структурна і функціональна схеми системи
 • Короткий опис етапів і особливостей процесу моделювання
 • Складання математичної моделі для системи "ЕМУ - Д"
 • Лістинг програм розрахунку та графіки перехідних процесів
 • Пуск ДПТ при нелінійному моменті опору механізму
 • Результати програми розрахунку перехідних процесів в системі "ЕМУ-Д"


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір12.16 Kb.
  Типреферат

  Скачати 12.16 Kb.

  Імітаційне структурний моделювання системи

  Сіверська Державна Технологічна Академія

  Імітаційне структурний моделювання системи ЕП на ЦВМ з урахуванням нелінійностей

  Сіверськ 200 8

  Мета роботи

  Методом цифрового імітаційного моделювання досліджувати перехідні процеси в елементах електроприводу і автоматичній системі регулювання з урахуванням впливу нелінійного моменту навантаження.

  Структурна і функціональна схеми системи

  Мал. 1 - Функціональна схема системи "ЕМУ - Д"

  Мал. 2 - Структурна схема системи "ЕМУ - Д"

  Технічні дані

  Дані для розрахунку представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1 - Дані для розрахунку

  еМУ двигун ТГ
  Е ему До 1 Т у До 2 Т кз R я ему U н I w н R Яц Т Яц Т ем До тг
  В - з - з Ом В А рад / с Ом з з У × з
  230 1,5 0,05 1,5 0,17 5,3 220 4,25 157 2,9 0,02 0,18 1

  Нелінійна залежність моменту опору механізму наведена на рис. 3.

  Мал. 3 - Нелінійна залежність моменту опору механізму

  Короткий опис етапів і особливостей процесу моделювання

  На першому етапі необхідно оцінити всі можливі алгоритми функціонування системи і вибрати найбільш повно відповідає меті моделювання. Цей етап закінчується прийняттям припущень і оцінкою обмежень для процесу моделювання.

  Другий етап передбачає створення математичних моделей системи та навколишнього середовища з урахуванням результатів і висновків першого етапу, причому, математичні моделі можуть містити взаємопов'язані підсистеми і елементи.

  Третій етап містить вибір способу вирішення рівнянь математичної моделі. Потім розробляється алгоритм вирішення задачі і пишеться програма вибрана мова (PASCAL).

  Заключний, четвертий етап містить налагодження програми. Введення даних, безпосереднє рішення задачі, висновок і аналіз результатів.

  Складання математичної моделі для системи "ЕМУ - Д"

  На схемі (рис. 2) ему представлений у вигляді двох апериодических ланок з коефіцієнтами К1 першого і К 2 другого каскадів посилення і постійними часу Т у обмотки управління і Т кз короткозамкненою обмотки. Структурна схема двигуна складається з безінерційного, інтегруючого і апериодического ланок, параметри яких визначаються опором якірного ланцюга R Яц, електромагнітної - Т Яц і електромеханічної - Т ем постійними часу, а коефіцієнт передачі безінерційного ланки З розраховується за номінальними даними двигуна.

  Визначаємо величину сигналу помилки на вході системи:

  Для отримання приватного рішення чисельним методом, наприклад, Ейлера першого порядку необхідні кінцево-різницеві рівняння. Найзручніше здійснити перехід від передавальної функції ланки до кінцево-різницевого рівняння.

  В результаті переходу до кінцево-різницевих рівнянь отримаємо рівняння для покрокового машинного рішення чисельним методом Ейлера першого порядку для апериодических ланок:

  ,

  ,

  Знаходимо ЕРС управління е у на другому сумматоре схеми:

  .

  ,

  Моделювання нелінійного моменту опору механізму через трудомісткість опису його диференціальнимирівняннями проведемо з використанням логічних залежностей:

  - Під час пуску:

  якщо , то ;

  , то

  Визначимо величину сумарного струму на третьому сумматоре схеми:

  .

  В результаті переходу до кінцево-різницевих рівнянь отримаємо рівняння для покрокового машинного рішення чисельним методом Ейлера першого порядку для інтегруючого ланки:

  ,

  Алгоритм розрахунку перехідних процесів в системі "ЕМУ - Д"

  Вирази, наведені в пункті 5, є вихідними для складання алгоритму розв'язання задачі, в якому передбачено кінцевий час розрахунку перехідного процесу t пп з кроком інтегрування Dt.

  Алгоритм, представлений на рис. 3, відповідає пуску ДПТ при нелінійному моменті опору механізму.

  Мал. 4 - Алгоритм розрахунку перехідних процесів в системі "ЕМУ - Д"

  Лістинг програм розрахунку та графіки перехідних процесів

  Пуск ДПТ при лінійному моменті опору механізму

  program map;

  uses graph;

  var

  wnom, t, eu, Uvx, Tac, inl, ic, isum, inom, ia, w, k1, k2, ktg, du, ekz, emu, dt,

  tpp, rc, Tu, Tkz, c, Tem: real;

  x, y, gd, gm: integer;

  begin

  tpp: = 12;

  wnom: = 157;

  c: = 1.322;

  dt: = 0.001;

  Uvx: = 10;

  k1: = 1.5;

  k2: = 1.5;

  Tu: = 0.05;

  Tkz: = 0.17;

  rc: = 5.3;

  inom: = 4.25;

  Tac: = 0.02;

  Tem: = 0.18;

  ktg: = 1;

  w: = 0;

  gd: = vga; initgraph (gd, gm, 'c: \ BPascal \ BGI');

  setlinestyle (1,0,1); setcolor (2);

  for x: = 0 to 9 do

  line (x * 70,0, x * 70,199);

  for y: = 0 to 9 do

  line (0, y * 20,639, y * 20);

  setcolor (5);

  setlinestyle (0,0,1); setcolor (6);

  line (0,120,639,120);

  line (70,0,70,199);

  setcolor (4); outtextxy (10,10, 'w, rad / sec');

  setcolor (4); outtextxy (90,10, 'Isum, A');

  setcolor (4); outtextxy (580,125, 't, sec');

  setcolor (7); outtextxy (120,125, '1,5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0');

  setcolor (7); outtextxy (40,100, '4,0');

  setcolor (7); outtextxy (40,80, '8,0');

  setcolor (7); outtextxy (40,60, '12, 0 '); setcolor (7); outtextxy (40,40, '16, 0 ');

  ic: = 0.1 * inom;

  while t

  begin

  du: = Uvx-w * ktg;

  ekz: = ekz + (k1 * du-ekz) * (dt / Tu);

  emu: = emu + (k2 * ekz-emu) * (dt / Tkz);

  eu: = emu-w * c;

  ia: = ia + ((eu / rc) -ia) * (dt / Tac);

  isum: = ia-ic;

  w: = w + ((rc * isum * dt) / (c * Tem));

  t: = t + dt;

  putpixel (round (70 + t * 700 / tpp), round (120-w * 5), 1);

  putpixel (round (70 + t * 700 / tpp), round (120-Isum * 5), 4);

  end;

  readln;

  closegraph;

  writeln ( 'Pusk DPT pri lineinom momente soprotivleniya');

  writeln ( '');

  writeln ( 'Chastota vrasheniya w =', w: 6: 2);

  writeln ( 'Tok yakorya ia: =', ia: 4: 2);

  writeln ( 'Signal oshibki dU =', ia: 4: 2);

  writeln ( 'EDS kz Ekz =', ekz: 6: 2);

  writeln ( 'EDS emu Emu =', emu: 6: 2);

  writeln ( 'EDS oy Ey =', eu: 4: 2);

  writeln ( 'isum =', isum: 4: 2);

  readln;

  end.

  Пуск ДПТ при нелінійному моменті опору механізму

  program map;

  uses graph;

  var

  wnom, t, eu, Uvx, Tac, inl, ic, isum, inom, ia, w, k1, k2, ktg, du, ekz, emu, dt,

  tpp, rc, Tu, Tkz, c, Tem, inel: real;

  x, y, gd, gm: integer;

  begin

  gd: = vga; initgraph (gd, gm, 'c: \ BPascal \ BGI');

  tpp: = 2;

  wnom: = 157;

  c: = 1.322;

  dt: = 0.001;

  Uvx: = 10;

  k1: = 1.5;

  k2: = 1.5;

  Tu: = 0.05;

  Tkz: = 0.17;

  rc: = 5.3;

  inom: = 4.25;

  Tac: = 0.02;

  Tem: = 0.18;

  ktg: = 1;

  w: = 0;

  setlinestyle (1,0,1); setcolor (2);

  for x: = 0 to 9 do

  line (x * 70,0, x * 70,199);

  for y: = 0 to 9 do

  line (0, y * 20,639, y * 20);

  setcolor (5);

  setlinestyle (0,0,1); setcolor (6);

  line (0,120,639,120);

  line (70,0,70,199);

  setcolor (4); outtextxy (10,10, 'w, rad / sec');

  setcolor (4); outtextxy (90,10, 'Isum, A');

  setcolor (4); outtextxy (580,125, 't, sec');

  setcolor (7); outtextxy (120,125, '6,0 12.0 18.0 24.0 30.0 36.0 42.0 48.0');

  ic: = 0.1 * inom;

  while t

  begin

  du: = Uvx-w * ktg;

  ekz: = ekz + (k1 * du-ekz) * (dt / Tu);

  emu: = emu + (k2 * ekz-emu) * (dt / Tkz);

  eu: = emu-w * c;

  if 0 0.5 * wnom THEN inel: = 0.5 * inom;

  isum: = ia- (ic + inel);

  w: = w + ((rc * isum * dt) / (c * Tem));

  t: = t + dt;

  putpixel (round (70 + t * 700 / tpp), round (120-w * 0.100), 1);

  putpixel (round (70 + t * 700 / tpp), round (120-isum * 9), 4);

  end;

  readln;

  closegraph;

  writeln ( 'Pusk DPT pri nelineinom momente soprotivleniya');

  writeln ( '');

  writeln ( 'Chastota vrasheniya w =', w: 6: 2);

  writeln ( 'Tok yakorya ia: =', ia: 4: 2);

  writeln ( 'Signal oshibki dU =', ia: 4: 2);

  writeln ( 'EDS kz Ekz =', ekz: 6: 2);

  writeln ( 'EDS emu Emu =', emu: 6: 2);

  writeln ( 'EDS oy Ey =', eu: 4: 2);

  writeln ( 'isum =', isum: 4: 2);

  readln;

  end.

  Результати програми розрахунку перехідних процесів в системі "ЕМУ-Д"

  Пуск ДПТ при лінійному моменті навантаження:

  W = 51 с -1, i a = 0,44 А, dU = 32.17 B, E kz = 48.28 B, E mu = 72.55 B, E y = 1.26 B, i sum = 0.02 A

  Пуск ДПТ при нелінійному моменті навантаження:

  W = 54.4 с -1, i a = 2,20 А, dU = 31.8 B, E kz = 50.78 B, E mu = 81.12 B, E y = 4.86 B, i sum = 0.02 A