• 1.Сістемне Функціонування проекту.
 • Найменування № сертифіката №
 • Фінансові результати від операційної діяльності
 • Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування
 • Фінансові результати від звічайної діяльності
 • Показники


 • Дата конвертації11.04.2017
  Розмір196.27 Kb.
  Типдипломна робота

  Скачати 196.27 Kb.

  Інформаційна система АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Анотація

  Дана робота представляет собою дипломну роботу спеціаліста з економічної кібернетики на тему: «Інформаційна система АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ». Робота має науково-дослідницький характер, ее створ на основе ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АНК», м.Київ.

  Робота складається Із чотірьох розділів. Перший розділ містіть комплексну характеристику теоретичного основ інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та опис предметної області дослідження. Другий розділ містіть теоретичні основи фінансування інвестіційніх проектів. Третій розділ складається з практичних розрахунків Стосовно фінансування інвестіційніх проектів. Четвертий розділ складається з розробки ЗАХОДІВ относительно охорони праці робітніків Центру інформаційних технологій ВАТ «АНК», де встановлюється програма автоматизації ОЦІНКИ ефектівності інвестіційної діяльності підприємства.

  Робота містіть 102 Сторінки основного тексту. Для ее написання Використано 61 джерело, а самє: навчальні посібники, наукові видання, ЗАКОНОДАВЧІ документи, періодичні видання. Робота такоже Включає 5 (п'ять) Додатків, що містять: вихідні дані проекту для розв'язання програмою; результати розрахунків програми; графік чистого наведеного доходу, розрахованого програмним додатком; графік показніків Загальної ліквідності проекту; текст програми розрахунку одного з показніків.

  ЗМІСТ

  • ВСТУП
  • РОЗДІЛ 1. Теоретичні АСПЕКТИ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
   • 1.1. Теорія та Сутність інвестування
   • 1.2. напрями інвестування
   • 1.3. Методи ОЦІНКИ інвестіційніх РІШЕНЬ
   • 1.4. Техніко-економічне обґрунтування інвестіційніх проектів
   • 1.5. Загальна схема ОЦІНКИ ефектівності інвестиційного проекту
   • 1.6. Характеристика області дослідження и постановка задачі
  • РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТІЦІЙНІХ ПРОЕКТІВ
   • 2.1. Теоретичне підґрунтя фінансового забезпечення інвестіційніх проектів
   • 2.2. Визначення вартості и Структури Капіталу
   • 2.3. Фінансові ресурси та інструменти їх Залучення до інвестування
   • 2.4. Визначення ЕФЕКТ фінансового леверіджу
   • 2.5. Використання леверіджу при оцінці інвестіційної діяльно сті підприємств
  • РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА засоби ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
   • 3.1. Теоретичні аспекти інформаційних систем
   • 3.2. Структура інформаційних систем
   • 3.3. Дослідження СУЧАСНИХ інформаційних систем АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів
   • 3.4. Структура інформаційної системи «Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів»
   • 3.5. Опис програмного додатка
   • 3.6. Програмна реалізація розрахунку показніків ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ
  • РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
   • 4.1. Аналіз умов праці
   • 4.2. техніка безпеки
    • 4.2.1. Електробезпека ..
    • 4.2.2. Розрахунок захисних заземлення. .
    • 4.2.3. Інструктівні вказівки по безпечній ЕКСПЛУАТАЦІЇ. .
   • 4.3. Виробнича санітарія та гігієна праці
    • 4.3.1. Освітленість РОбочий місця. .
    • 4.3.2. Оздоровлення повітряного середовища.
    • 4.3.3. Захист від шуму и вібрації. .
   • 4.4. Пожежна безпека
  • ВИСНОВКИ І Предложения
  • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  • ДОДАТКИ
  • ВСТУП
  • Актуальність даної тими діпломної роботи сегодня особливо висока, архівуючі ніні Вже ринковий статус економіки України. Оздоровлення економіки Неможливо Наразі без актівізації інвестування, поиска надійніх и стабільніх джерел інвестіцій І, врешті-решт, сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату.
  • Сучасний стан української економіки после п'ятнадцяти років трансформаційного ПЕРІОДУ свідчіть про певні реформаційні превращение й Позитивні Практичні зрушення.
  • Можна Говорити что дані результати ми маємо внаслідок Суспільно-економічних змін в державі, а самє: лібералізації торгівлі, Реформування власності за, поступового Розширення приватного сектора в економіці, Деяк потепління ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату.
  • Разом Із тім розвитку української економіки значний мірою має Сприяти ефективна інвестиційна діяльність усіх субєктів господарювання, оскількі за будь-якіх умів вона створює матеріальну базу Суспільства и спріяє покращення добробуту населення.
  • Взаємовідносини субєктів господарювання в ринкову условиях повінні Керувати інвестіційною стратегією (політікою) держави в Галузі промислового та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва, енергетики, транспорту, виробничої та соціальної інфраструктурі.
  • Реалізація інвестіційної політики предполагает:
  • 1) Значне Збільшення уровня нагромадження в економіці за рахунок Перетворення заощаджень в інвестиційні ресурси та їх Залучення до фінансування наукомісткіх, вісокотехнологічніх галузь економіки.
  • 2) Створення сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату для вітчізняного та іноземного інвестора, захист інтересів господарюючіх субєктів та сприяння взаємовігідній інтеграції України у Світову економіку.
  • 3) Здійснення податкової реформи з метою заохочення інвесторів до довгострокового фінансування та кредитування інвестіційніх проектів.
  • 4) Формування розвіненої фінансово-кредитної системи, яка поєднує ринок цінних паперів, державних и корпоративних емітентів ЦІННИХ ПАПЕРІВ, гарантування та страхування ФІНАНСОВИХ інвестіцій.
  • 5) Подалі удосконалення відносин власності, процесів ПРИВАТИЗАЦІЇ та розвитку малого и СЕРЕДНЯ бізнесу.
  • З РОЗВИТКУ ринкова отношений та посилений чінніків ризики, оцінка ефектівності інвестіційної програми значний ускладнено. Розрахунки обсягів реализации, доходу, прибутку на перспективу є більш складаний внаслідок лібералізації цен. Розрахунки коефіцієнтів економічної ефектівності у разі відсутності норматівів для порівняння такоже втрачають сенс. Порівняння розрахованого коефіцієнта ефектівності з відсотковімі ставками Сайти Вся кредитів вімагають значного (нереального) Підвищення норми очікуваніх доходів.
  • Слід відзначіті, что ризики у рінковій економіці є невідємною частина будь-якої інвестіційної програми. ВІН может буті визначеня як ймовірність питань комерційної торгівлі Втрата. У разі пріпустімого ризики підприємець может мати загроза повної Втрата прибутку. Ще більшу загроза ставити ризики Втрата всієї виручки. І зовсім катастрофою для інвестора є ризики Втрата Всього майна, Пожалуйста є Основним Стосовно інвестіційної програми, что неминучий прізведе до банкрутства компании.
  • Відповідно до розробки інвестіційніх програм в Україні та патенти враховуваті Такі заходи:
  • - розрахунки підпріємніцького ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики в складі договірної ціни;
  • - більш скрупульозне відображення у контрактах умов, обовязків сторон, деталізація економічних санкцій;
  • - введення Інституції гарантів для учасников інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ;
  • - страхування якості продукції, что дозволити усуваті дефекти, Які зявляються впродовж гарантованого рядок, за рахунок страхових фірм;
  • - урахування інфляційніх процесів.
  • Таким чином, можна сделать Висновок, что оцінка ефектівності інвестиційного проекту є ключовими харчування для інвестора. Разом з тим зараз среди науковців-економістів та практіків немає єдності думок Стосовно Методології такой ОЦІНКИ. Головного крітерієм ОЦІНКИ проекту є его фінансова (комерційна) ефективність. Цей метод ґрунтується на мінімізації витрат, максімізації доходів и дает добрі результати при оцінці ефектівності невеликих проектів з короткими термінамі окупності витрат.
  • Великі проекти зараз не до снаги Українським інвесторам и вімагають ПІДТРИМКИ з боку держави. Крітерієм ОЦІНКИ ефектівності таких проектів повінні дива показатели загальноекономічної (национальной) ефектівності, тобто повінні оцінюватіся прямий, побічній та повний ефект.
  • Мета даної роботи - автоматизація дослідження методів АНАЛІЗУ ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.
  • Мета роботи візначає ее задачі:
  • 1) дослідіті теоретичні аспекти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ;
  • 2) проаналізуваті фінансовий стан підприємства з метою Подальшого інвестування;
  • 3) оцініті розроблення програмний додаток.
  • Дипломна робота складається з трьох частин. У першій розкрівається Сутність інвестіцій та інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. У ній подано визначення інвестиційного проекту, етапи его реализации та техніко-економічне обґрунтування.
  • У второй части представлена ​​методологія розрахунку головного показніків ефектівності інвестиційного проекту, та наведень приклад даного розрахунку (практична частина).
  • Третя частина діпломної роботи містіть Висновки зі Зроблений розрахунків та в цілому по роботі.
  • Четверта частина діпломної роботи складається з розробки ЗАХОДІВ охорони праці робітніків, что Працюють Із програмним додатком, продемонстрованім у даній работе.
  • РОЗДІЛ 1
  • Теоретичні АСПЕКТИ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  • 1.1. Теорія та Сутність інвестування
  • На качану 90-х років Україна Слідом за країнамі Центральної и Східної Європи розпочала ринкова Реформування економіки. В економічну літературу и практику Поняття «інвестиції», Пожалуйста багатьма фахівцямі ототожнював з Поняття «капітальні вкладення». Водночас економічна природа інвестіцій Дещо Інша, чем капітальніх вкладень. По-перше, інвестиції - це значний Ширшов економічна категорія, чем довгострокове вкладення Капіталу в економіку (виробничі фонди), оскількі смороду могут упроваджуватісь у найрізноманітнішіх формах: реальній, фінансовій, інтелектуальній, інноваційній. Як і друга, На Відміну Від капітальніх вкладень, інвестиції здійснюються только у вісокоефектівні проекти, результатом якіх є прибуток, дохід, Дивіденди.
  • Законом України «Про інвестіційну діяльність» інвестиції визначаються як усі види майнового та інтелектуальніх цінностей, что вкладаються в обєкти підпріємніцької та других відів ДІЯЛЬНОСТІ, у результате якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [1].
  • Це визначення в основному відповідає міжнародному підходу до уявлень про інвестіційну діяльність як процесса вкладання ресурсов (благ, майновий й інтелектуальніх цінностей) з метою одержаний прибутку в Майбутнього.
  • Дещо неточною є та частина визначення, де йдет Про здійснення інвестіцій з метою Досягнення СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ. Цей ефект может досягатісь НЕ только від прямих інвестіцій у підприємництво, а через Збільшення доходів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и відповідніх надходження до держбюджету, что Використовують на фінансування СОЦІАЛЬНИХ програм. Таким чином, прійнятнішім терміном для вкладання коштів буде фінансування, а не інвестування.
  • Слід звернути Рамус, что інвестиції спрямовуються НЕ только на создание прибутку (доходу) або Досягнення СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ, а і на інші форми забезпечення розвитку и підаіщення рінкової вартості підприємства, что находится відбіття у зростанні суми вкладень Капіталу.
  • Відповідно до Закону (ст.1), до майнового та інтелектуальніх цінностей, что вкладаються у підпріємніцьку діяльність, належати:
  • - кошти, Цільові банківські вклади, паї, Акції та інші цінні папери;
  • - Рухом та Нерухоме майно (Будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);
  • - майнові права, что віплівають з авторським правом, досвід та інші інтелектуальні цінності;
  • - сукупність технічних, технологічних, КОМЕРЦІЙНИХ та других знань, оформлених у виде технічної документації, навиків и виробничого досвіду, необхідніх для организации того чи Іншого виду виробництва, но НЕ запатентований (ноу-хау);
  • - права Користування землею, водою, ресурсами, будівлями, споруди, обладнанням, а такоже інші майнові права;
  • - інші цінності [1].
  • ЦІ цінності та майнові права складають обєкти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.
  • Інвестиції для создания основних ФОНДІВ и приросту матеріально-виробничих запасів здійснюються у форме капітальніх вкладень.
  • Основним Джерелом інвестування є національний дохід, за рахунок которого утворюється фонд нагромадження, что, у свою Черга, умовно поділяється на фонд відшкодування и фонд Відновлення. За рахунок ціх ФОНДІВ формуються Валові и чисті (у їх складі) інвестиційні ресурси.
  • Валові інвестиції (ВІ) - це Загальний ОБСЯГИ інвестованіх коштів у Певний период, спрямованостей на відтворення (нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння и на Приріст товарно-матеріальних запасів).
  • Джерелом чистих інвестіцій (чі) є фонд Відновлення, за рахунок которого формуються Нові виробничі фонди. Смороду менше валових на величину коштів, что спрямовуються з фонду відшкодування у виде амортизаційних відрахувань (А).
  • Динаміка сертифіката № чистих інвестіцій відбіває характер економічного розвитку країни на тому чи ІНШОМУ етапі, тому что чисті інвестиції є вкладання коштів у знову можливе Виникнення таких макроекономічніх пропорцій:
  • а) чі <0, або А> ВІ, что виробляти до зниженя виробничого потенціалу, Зменшення обсягів продукції и услуг, погіршення стану економіки;
  • б) чі = 0, або ВІ = А, что засвідчує Відсутність економічного зростання;
  • в) чі> 0, або ВІ <А, что Забезпечує Розширене відтворення, економічне зростання за рахунок зростання доходів, темпи которого перевіщують Темпи зростання ОБСЯГИ чистих інвестіцій.
  • Залежних від джерел фінансування розрізняють: Власні кошти інвестора, запозічені (державний кредит, кредити КОМЕРЦІЙНИХ банків й других фінансово-кредитних установ), залучені кошти (кошти других інвесторів и вкладніків).
  • За формами власності за інвестиції можна розподіліті на:
  • - Державні - что фінансуються з держбюджету, місцевіх бюджетів, державний підприємствами;
  • - Колективні - кошти господарських товариств, спілок, Громадська и релігійніх ОРГАНІЗАЦІЙ, других юридичних осіб, Заснований на колектівній власності за;
  • - ПРИВАТНІ - кошти населення (індівідуальніх інвесторів), а такоже юридичних осіб з Приватним КАПІТАЛОМ.
  • У регіональному аспекті розглядають інвестиції:
  • - внутрішні, або вкладання Капіталу субєктамі господарської ДІЯЛЬНОСТІ даної держави;
  • - Іноземні - вкладання Капіталу іноземними юридичними и фізічнімі особами, іноземними державами, міжнароднімі Урядовий и неурядовімі організаціямі;
  • - Закордонні - вкладання Капіталу в обєкти інвестування за межами территории даної держави (придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ закордонний компаний, майна и т.д.) [1].
  • Залежних від строків Освоєння інвестіцій могут буті довгостроково, середньостроковімі и короткостроковімі. Основне правило інвестування проголошує, что інвестиції повінні буті довгострокового (у мировой практике - более 1 року), однак через неспріятліві умови ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату, нестабільність політічніх обставинних и Високі Темпи інфляції інвесторі вімушені шукати обєкти середньостроковіх або короткостроковіх вкладень. Согласно з методологією НБУ в Україні короткостроковімі вважаються інвестиції до 1 року, середньостроковімі - до 3-х років, довгостроково - більше 3-х років.
  • Ознакою розподілу інвестіцій за формами вважається віділення ФІНАНСОВИХ та реальних інвестіцій.
  • Фінансові інвестиції - це вкладання коштів у Різні фінансові інструменти: фондові (інвестиційні) цінні папери, СПЕЦІАЛЬНІ (Цільові) банківські вклади, депозити, паї та ін.
  • Реальні інвестиції - це вкладання (внески) у виробничі (засоби) фонди (основні та оборотні). Переважно це вкладання в матеріальні активи - Будівлі, обладнання, споруди та інші товарно-матеріальні цінності, а такоже Нематеріальні активи (патенти, Ліцензії, «ноу-хау», технічна, науково-практична, інструктівна, технологічна, проектно-кошторисна та Інша документація ).
  • Останнім часом в Економічній літературі визначили Нові форми інвестіцій, Які входять до складу реальних інвестіцій - Інноваційні інвестиції та інтелектуальні інвестиції.
  • Інноваційні інвестиції - це вкладання в нововведення. Взагалі, при стабільній економіці всі інвестиції повінні буті водночас інноваціямі. За умов кризиса Можливі інвестиції на підтрімку діючіх технічно відсталіх виробничих ФОНДІВ.
  • Інтелектуальні інвестиції - це вкладання в обєкти інтелектуальної власності, что віплівають з авторським правом, вінахідніцького и патентного права, права на промислові зразки и Корисні моделі.
  • Що стосується Поняття «інвестиційна діяльність», то воно візначається Законом України «Про інвестіційну діяльність» (ст.2) як сукупність практичних Дій громадян, юридичних осіб и держави относительно реализации інвестіцій, тобто вона здійснюється на Основі:
  • - інвестування, здійснюваного Громадянам, недержавного підприємствами, господарськими асоціаціямі, спілкамі и общество, а такоже Громадського и релігійнімі організаціямі, іншімі юридичними особами, Заснований на колектівній власності за;
  • - державного інвестування, здійснюваного органами влади і управління України, АР Крим, місцевіх Радий народних депутатов за рахунок коштів бюджетів, позабюджетніх ФОНДІВ и позичковий коштів, а такоже ДЕРЖАВНИЙ підприємствами и установами за рахунок Власний и позичковий коштів;
  • - іноземного фінансування, здійснюваного іноземними Громадянам, юридичними особами та державами;
  • - Спільного інвестування, здійснюваного Громадянам та юридичними особами України, іноземних держав.
  • До субєктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, відповідно до віщеназваного Закону (ст.5) віднесені інвесторі та учасники.
  • Інвесторі - субєкті інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які пріймають решение про вкладання Власний, позичковий и залучених майновий та інтелектуальніх цінностей в обєкти інвестування.
  • Залежних від функцій, Які Виконує субєкт господарювання в інвестіційному процесі, ВІН может буті інвестором, учасником, або тім и іншім одночасно.
  • Інвесторі могут віступаті в роли вкладніків, кредіторів, покупців, а такоже Виконувати Функції будь-которого учасника інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.
  • Що стосується кредіторів, то смороду превращаются в інвесторів у разі конвертації позічок у власність (Акції).
  • Учасниками інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ могут буті громадяни та юридичні особи України, других держав, Які забезпечують реалізацію інвестіцій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора.
  • Субєктамі інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ є держава через свои Інституції, господарські товариства (компании) и корпорації, фінансово-кредитні установи, інші функціональні учасники.
  • 1.2. напрями інвестування
  • Існує два види інвестування - пряме и портфельних, обєктом вкладання коштів якіх є проект.
  • Різноманітність визначення Поняття проект пояснюється передусім різнімі методологічнімі підходамі, и тому проект - це:
  • - будь-яке велике почінання, что планується або заміслюється;
  • - певне підприємство Із початково встановлений цілямі, Досягнення якіх означає завершення проекту;
  • - окреме підприємство з конкретними цілямі, Які часто включаються вимоги до часу, вартості та якості результатів, что досягаються;
  • - певне завдання з визначеними віхіднімі данімі й встановлення результатами (цілямі), что обумовлюють способ его вирішенню.
  • Чітка орієнтація на результатівність ЗАХОДІВ, необходимость їх Досягнення у визначених проміжок часу в условиях обмеженості ресурсного забезпечення - це найважлівіші СКЛАДОВІ Тлумачення проекту, а прив'язка его до ЗАСОБІВ и субєктів фінансування, а такоже чітке визначення ФІНАНСОВИХ результатів, породжує якісно нове поняття - інвестиційний проект.
  • На Основі АНАЛІЗУ наведення визначення та ознака бізнес-проекту можна сформулюваті визначення Поняття ІНВЕСТИЦІЙНОГО бізнес-проекту. Інвестиційний проект - це обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановлення вимог до якості результатів, можливий межами витрат коштів та ресурсов и спеціфічною організацією з его розробки та реалізіції.
  • Цілямі проекту могут буті економічні и соціальні результати, например, Збільшення виробничих потужного підприємства, создание чи реконструкція інфраструктурі, вирішенню екологічних и СОЦІАЛЬНИХ проблем ТОЩО.
  • Необходимо розуміті Відмінності между Поняття "план", "програма", "проект".
  • План -це фіксація системи цілей, завдань и ЗАСОБІВ, Які передбачають спрямованостей зміну ситуации при передбачення стані середовища [16].
  • Програма - це запланованій комплекс економіко-СОЦІАЛЬНИХ, науково-дослідніх ЗАХОДІВ, спрямованостей на Досягнення генеральних цілей або реалізацію Певного напряму розвитку [18].
  • Під інвестиційним проектом розуміють пакет інвестіцій и повязаних з ними відів ДІЯЛЬНОСТІ. Відміннімі рісамі проекту є:
  • 1) Виникнення, Існування та Закінчення проекту у Певного оточенні.
  • 2) Зміна структури проекту в течение его життєвого циклу.
  • 3) Наявність питань комерційної торгівлі звязків между елементами проекту як системи.
  • 4) Можлівість відміни вхідних ресурсов проекту.
  • Віходячі з визначення проекту, віділяють Такі Головні ознака проекту (рис.1.1):
  • 1.Сістемне Функціонування проекту.
  • 2.Обмеженість у часі.
  • 3.Обмеженість ресурсов.
  • 4.Кількісне вимірювання.
  • 5.Неповторність.
  • 6.Наявність питань комерційної торгівлі зовнішніх умов.
  • Мал. 1.1. Основні ознака інвестиційного проекту
  • Системне Функціонування проекту означає, что елементи проекту взаємоповязані. Однако склад проекту не всегда залішається незміннім: реалізація проекту всегда пов'язана зі змінамі у системе и є цілеспрямованім ее перетворенням з існуючого стану на Бажаном, Який візначається метою проекту.
  • Обмеженість у часі означає, что будь-який прект має срок качана и срок завершення.
  • Обмеженість ресурсов означає, что будь-який проект має свой ОБСЯГИ матеріальніх, людський та ФІНАНСОВИХ ресурсов, Які Використовують за встановленим и лімітованім бюджетом.
  • Кількісне вимірювання -це визначення конкретних кількісніх витрат и прібутків від проекту, оскількі аналітик дает оцінку проекту, спіраючісь на цифри.
  • Неповторність означає, что проект повинен відрізнятіся від Іншого (або від програми чи плану) рівнем інновацій, комплексності та структурованості.
  • Наявність питань комерційної торгівлі зовнішніх умов. Проект існує в Певної зовнішньому середовіщі, елементи которого вплівають на проект. Тому треба аналізуваті проект з урахуванням умов середовища, в якому ВІН здійснюється. Жіттєздатність проекту значний мірою Залежить від точного Опису оточення проекту з позіції его роботи з комерційними середовища. Оточення проекту -це Чинник впліву на его підготовку и реалізацію.
  • Зовнішні Чинник поділяються на Політичні, економічні, Суспільні, правові, науково-технічні, культурні та природні.
  • До внутрішніх чінніків належати Чинник, повязані з організацією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відповідальності та обовязків между учасниками проекту.
  • Серед головних учасников проекту віділяють ініціаторів, замовніків, інвесторів, керуючих та контракторів проекту.
  • Ініціатор проекту - сторона, яка є автором Ідеї проекту, его попередня обґрунтування та пропозіцій относительно Здійснення проекту. Ним может буті будь-який учасник проекту, но ділова ініціатива относительно Здійснення проекту может віходити від замовника проекту.
  • Замовник проекту -головний сторона, яка зацікавлена ​​у здійсненні проекту та досягненні его мети и буде користуватись его результатами [21]. Замовник вісуває основні вимоги до проекту, его масштабу, Здійснює фінансування за Власні кошти інвесторів, Укладає догоди относительно забезпечення его реализации, Керує процесом взаємодії между всіма учасниками проекту.
  • Інвестор (і) - сторона (и), что вкладає інвестиції в проект и зацікавлена ​​у максімізації вигод від своих вкладень [21]. Если інвестор и замовник не одна и та сама особа, то інвесторамі Частіше Всього віступають банки, інвестиційні компании та інші организации. Інвесторі вступають у ділові отношения Із замовником, контролюють Виконання Контрактів и здійснюють розрахунки з іншімі сторонами во время Виконання проекту.
  • Керуючий проектом -юрідічна або фізична особа, Якій замовник та інвестор делегують повноваження относительно управління проектом: планування, контроль та коордінація Дій учасников проекту. Склад функцій и повноважень керуючого проектом візначається контрактом Із замовником. Керуючий для Виконання своих функцій утворює команду проекту у складі віконавців, Які реалізують ЦІ Функції.
  • Контрактор проекту (генеральний контрактор) -сторін чи учасник проекту, что за угідь Із замовником бере на себе відповідальність за виконання питань комерційної торгівлі робіт, повязаних з проектом. До функцій генерального контрактора алежать надане юридичній особі Із замовником або інвестором, добір та укладання Угод Із субконтракторами, забезпечення коордінації їх робіт та Прийняття Виконання ОБСЯГИ, оплата праці співвиконавців. Контрактором может віступаті керівник проекту чи інші активні учасники проекту.
  • До учасников проекту відносять кож субконтракторів, постачальніків, органи влади, спожівачів продукції проекту ТОЩО.
  • Результатом будь-которого інвестиційного проекту є те, що бере прибутку (доходу) чи зростання вкладень Капіталу. Інакше Кажучи, усі учасники проекту повінні буті зацікавлені в его организации та ефективного завершенні. Саме таким чином реалізуються Індивідуальні Інтереси учасников інвестіційної діяльності:
  • - інвесторі повертаються вкладені капіталі та одержують передбачені Дивіденди;
  • - Замовник одержують реалізованій інвестиційний проект та доходи від его использование;
  • - керівник проекту та его команда одержують плату за контрактом, додаткова винагорода за результатами роботи та формирование прибутку, а такоже Підвищення професійного рейтингу;
  • - органи влади одержують податки з усіх учасников, а отже, удовольствие Громадського, СОЦІАЛЬНИХ та екологічних потреб и вимог у довіреній Їм сфере;
  • - Споживачі ма ють необхідні Їм товари, продукти, послуги, плата за Які відшкодовує витрати на Здійснення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ та формує прибуток;
  • - інші зацікавлені Сторони отримуються удовольствие своих інтересів [17].
  • Для Досягнення найбільшого ЕФЕКТ від Здійснення інвестування та патенти зважіті на Такі внутрішні та Зовнішні фактори, Які прітаманні Нашій економіці:
  • - нестабільність;
  • - дефіціт та обмеженість коштів и ресурсов;
  • - З'явилася та Посилення конкуренції;
  • - соціальні проблеми та вимоги;
  • - екологічні Зміни та вимоги;
  • - проблеми СПОЖИВЧОГО Сайти Вся;
  • - зростаючі вимоги до якості робіт [24].
  • Если ж ЦІ Зміни НЕ аналізуються та не враховуються при управлінні інвестіційною діяльністю, це может прізвесті до негативних результатів, а самє:
  • - зниженя доходів и прібутків учасников;
  • - перевіщення Встановлення за контрактом вартостей, трівалості та строків Завершення інвестиційного проекту;
  • - Підвищення встановлення лімітів та спожіті трудові та матеріально-технічні ресурси;
  • - Збільшення штрафів за Порушення зобовязань;
  • - запізнення з введенням Нових технологій, відставання з Впровадження и практичним Використання результатів наукових Досягнення и дослідно-конструкторських розробок;
  • - відставання з'явився новой продукції на споживчий Сайти Вся;
  • - непродуманості прийнятя РІШЕНЬ;
  • - нізької ефектівності інвестіцій та Збільшення строків окупності проектів [28].
  • Оскількі існують фінансові и реальні інвестиції, то, відповідно, и проекти могут розрізнятіся залежних від ЗАСОБІВ (коштів) інвестування.
  • Фінансові проекти передбачають те, що бере прібутків від вкладень Капіталу в інвестиційні (фондові) інструменти - Акції, облігації, паї, внески ТОЩО.
  • З боку інвестора як власника актівів проекти могут буті споживчі, паперові та підпріємніцькі (за обєктамі інвестіцій).
  • Споживчі - це плани вкладення заощаджень (нагромадження) у предмети особисто або сімейного довгострокового использование - житло, засоби транспорту та ін. ЦІ вкладення безпосередно НЕ повязані з одержаним прибутку, проти в окремий випадки смороду могут використовуват для ціх цілей або брати участь в інвестіційному проекті як гарантія, застава або як засіб захисту від інфляції в періоді спаду інвестіційної актівності.
  • Паперові проекти - це плани придбання актівів у виде ЦІННИХ ПАПЕРІВ, як майновий, так и Боргова (кредитних), Які будуть не только приносити інвестору прибуток (дохід), но й гарантуваті Йому Певний рівень безпеки вкладення коштів.
  • Підпріємніцькі проекти -це плани вкладення Капіталу в будь-який вид підпріємніцької (виробничої або комерційної) ДІЯЛЬНОСТІ.
  • За напрямами інвестування розрізняють, у Першу Черга: інвестиції Прямі, тобто безпосередно спрямовані на создание виробничих потужного, и портфельні, тобто зумовлені сукупністю паперових представителей (документів), что віддзеркалюють, як правило, права власності за на активи, або прибуток, Який смороду приносять.
  • Інноваційні проекти - це вкладення капіталів у наукомісткі, вісокотехнологічні виробництва, Які одночасно є вісокорізіковімі и потребують захисту з боку держави. С помощью ризиковості Капіталу могут створюватіся мегаполісі, Вільні економічні зони, де на пільговіх условиях капіталі спрямовуються в Новітні ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ, тобто інновації.
  • За мотівацією, тобто з точки зору прібутковості проектів, їх можна ранжувати від таких, де інвестиції не дадуть прібутків (вімушені проекти), до таких, де очікують надпрібуткі.
  • За рівнем ризики проекти такоже могут буті ранжовані від поза ризиковості (придбання державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ) до авантюрних.
  • Нарешті, проекти можна класіфікуваті за рівнем технологічної готовності и формами відтворення. Так, зародкові та попередні проекти належати до передінвестіційніх ДОСЛІДЖЕНЬ и не потребують глибокого обґрунтувань, інші потребують всебічніх техніко-економічних обґрунтувань.
  • 1.3. Методи ОЦІНКИ інвестіційніх РІШЕНЬ
  • Однією зі складних, но важлівіх форм інвестіцій у виробничі фонди Виступає реальний інвестиційний проект, Який у вузьких розумінні представляет собою системно обмеження та завершень комплекс ЗАХОДІВ, робіт, документів, фінансовим результатом которого Виступає прибуток (дохід), а матеріально-речових результатом - Нові або реконструйовані основні фонди (комплекси обєктів).
  • Реальні інвестиційні проекти поділяють на тактічні та Стратегічні. Тактічні проекти Частіше Всього повязані зі зміною обсягів продукції, что віпускається, модернізацією обладнання, підвіщенням якості продукції. Стратегічні передбачають зміну форми власності за або кардинально зміну характеру виробництва.
  • На практике найчастіше зустрічаються Такі типові проекти:
  • - заміна застарілого обладнання з метою процесса продовження існуючого бізнесу в незмінніх масштабах. Такі проекти не потребують тріваліх и складних процедур обґрунтування и Прийняття РІШЕНЬ. Много альтернатив может вінікнуті у випадка, коли існує декілька тіпів подібного обладнання и необходимо обґрунтувати Преимущества одного з них;
  • - заміна обладнання з метою зниженя потокових виробничих витрат. Мета подібніх проектів - использование більш морально Досконалий обладнання вместо працюючий, что виробляти до Збільшення прибутку. Такі проекти передбачають детальний аналіз вігідності шкірного окремий проекту для того, щоб переконатіся, что більш досконале у технічному плане обладнання вігідне и з Фінансової точки зору;
  • - Збільшення випуску продукції і / або Розширення Сайти Вся послуг. Цей тип проектів потребує детального АНАЛІЗУ его комерційної здійсненності з чіткім обґрунтуванням Розширення рінкової ніші, а такоже Фінансової ефектівності проекту. Таким чином зясовується чи збільшіться прибуток від Збільшення ОБСЯГИ реализации;
  • - Розширення підприємства з метою випуску Нових продуктів. Такі проекти повязані з новімі стратегічнімі рішеннями, что могут зачіпаті зміну сутності бізнесу. Помилки прізводять до Важка НАСЛІДКІВ для підприємства, тому проекти такого типу потребують ґрунтовного АНАЛІЗУ;
  • - проекти з екологічнім НАВАНТАЖЕННЯ. Екологічний аналіз є необхіднім елементом ІНВЕСТИЦІЙНОГО проектування. При прійнятті решение про реалізацію проекту підприємство повинності вірішіті дилему: прідбаті дешевше обладнання и збільшити Поточні витрати або використовуват більш дорозі обладнання и збільшити капітальні витрати;
  • - інші типи проектів, значення якіх у прійнятті РІШЕНЬ Менш важліве. Такі проекти стосують Частіше Всього будівництва нового офісу, придбання нового автомобіля ТОЩО [24].
  • Розробка та реалізація нового реального інвестиційного проекту проходити трівалій шлях від Ідеї до будівництва та ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта. Цей период, як правило, назівають жіттєвім циклом проекту.
  • Життєвий цикл проекту - концепція, что Розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, шкірні з якіх має свою Назву та часові Межі.
  • Життєвий цикл є базовим, віхіднім Поняття для дослідження проблеми реализации проекту, фінансування робіт, Прийняття РІШЕНЬ про доцільність капітальніх вкладень та деталізації проекту.
  • ВІН охоплює три фази [25]:
  • 1) Передінвестіційне дослідження до остаточного Прийняття решение (передінвестіційна фаза). До цієї фази належати: визначення інвестіційніх можливий; аналіз альтернативних варіантів та залишкових вибір проекту; попереднє техніко-економічне обґрунтування; розробка техніко-економічного обґрунтування; Дослідницьке забезпечення проекту.
  • 2) Інвестиційна фаза: проведення узгодженням; укладання Контрактів; розробка проектно-кошторисної документації; будівництво, реконструкція або переоснащення; забезпечення керівника проекту; витрати на авторський нагляд и контроль; підготовка експлуатаційних кадрів; пусконалагоджувальні роботи.
  • 3) експлуатаційна фаза: введення в експлуатацію; доведення до проектної потужності; витрати на Підтримання діючіх потужного; витрати на оновлення основних ФОНДІВ.
  • Будь-який інвестиційний проект має п'ять стадій життєвого циклу:
  • Перша стадія: передпроектні дослідження, проектування та Освоєння інвестіцій (народження проекту). Стадія характерізується великими витратами Власний коштів, можливо залучених та одержаних у борг. На Цій стадії проект підлягає різноманітнім ризики. Прибуток відсутній.
  • Друга стадія: початок ЕКСПЛУАТАЦІЇ проекту. На Цій стадії інвестор відчуває Великі спожи у Банківських позички чи венчурному Капіталі. Звичайно, ВІН НЕ сплачує дівідендів. Если прибуток присутній, ВІН реінвестується. Почінають діяті ризики, повязані з конкуренцією Сайти Вся.
  • Третя стадія: швидке зростання. Підприємство (компанія) начинает діктуваті Власні ціни на продукцію, проти конкуренція растет. Рівень продаж растет и значний покріває витрати виробництва. Такоже характерним є високий рівень прибутку, но існує потреба у великих витрат на маркетинг. Існує такоже велика потреба в інвестіціях. Компанія может Здійснювати Додатковий емісію акцій, но сплачує невелікі Дивіденди. Банк, если и надає позички, то під Високі відсотки.
  • Четверта стадія: стабільне Функціонування підприємства. На Цій стадії компанія відшкодовує Власні Борг. Високий рівень конкуренції НЕ дозволяє діктуваті ціни, но невісокі витрати дозволяють одержуваті Середні по Галузі прибутки. Це вже добре відома компанія з доброю репутацією. Вона має Великі возможности для здобуття позічок та реализации акцій. У неї добре діверсіфікованій великий інвестиційний портфель, сплачуються солідні Дивіденди, проти немає спожи у великих інвестіціях. На Цій стадії компанія винна розробляті стратегію Запобігання занепад. ЦІ заходи, як правило, повязані зі значним підвіщенням інвестіційної актівності. Стратегія "іншого народження" предполагает дуже різноманітні шляхи: купівля других компаний Галузі (вертикальне та горизонтальне злиттів), купівля компаний других галузь, інвестування Нових проектів.
  • П'ята стадія життєвого циклу проекту (занепад або друге народження). На Цій стадії продукція підприємства пріпіняє користуватись Попит. Дуже висока конкуренція. Банки не зацікавлені у співробітніцтві, но если и дають кредит, то під Високі відсотки. Акції компании перестають користуватись Попит. Через поступове зниженя доходів треба зменшуваті Дивіденди. Если на Попередній стадії НЕ булу Вироблено стратегія відродження та не були здійснені солідні інвестиції, то Компанію очікують занепад та банкрутство [25].
  • Ідея будь-которого вкладення Капіталу винна обґрунтовуватіся розрахунку корінного завдання: Якою мірою майбутні доходи покрівають нінішні (Поточні) витрати? На це питання мусіть відповісті Кожний інвестор від пріватної особини до держави Взагалі.
  • Світовий досвід нагромадів значний Кількість методів та прійомів ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ, Які почінають пошірюватісь и у нас.
  • Найвідоміші методи можна розподіліті на три групи:
  • - Методи ОЦІНКИ ефектівності інвестіцій с помощью співвідношення копійчаних надходження (позитивних потоків) з витратами (негативними потоками). ЦІ методи на сегодня є традіційнімі.
  • - Методи ОЦІНКИ ефектівності інвестіцій за бухгалтерський звітністю.
  • - Методи ОЦІНКИ ефектівності інвестіцій, что ґрунтуються на Теорії часової вартості грошей.
  • С помощью ціх методів здійснюється інвестиційний аналіз проектів, тобто оцінюється и зіставляється інвестиційна пріваблівість (ефективність) направлений інвестування, окремий програм (проектів) або обєктів.
  • Розрізняють три види ОЦІНКИ ефектівності інвестіцій: фінансову (комерційну), бюджетну та економічну.
  • Фінансова оцінка предполагает фінансові результати реализации проекту для его безпосередніх учасников. Ця оцінка базується на очікуваній нормі дохідності, яка влаштовує всех субєктів інвестування. При цьом інші Наслідки Впровадження проекту не враховуються.
  • Бюджетна оцінка ефектівності віддзеркалює фінансові Наслідки для різніх рівнів бюджетів, тобто очікувані співвідношення ВИДАТКІВ, податків та зборів. Показники бюджетної ефектівності Впровадження проекту є різніця между Податки та видатки Певного уровня бюджету, рівень якіх Залежить від Впровадження конкретного проекту. Економічна ефективність інвестиційного проекту - це різніця между результатами и витратами за межами Фінансової ефектівності прямих учасников проекту.
  • Економічна оцінка характерізує ефективність проекту для народного господарства загаль або для Галузі, групи підприємств, регіону ТОЩО [17].
  • 1.4. Техніко-економічне обґрунтування інвестіційніх проектів
  • Розвиток підприємства в ринковому условиях Неможливо без упровадження ефективних інвестіційніх проектів. Мотивація з'явився проект может буті віклікана через ініціатіву підприємств, Захоплення кредіторів, незадовільній Попит населення, надлішкові фінансові ресурси або як Реакція на політичний Тиск ТОЩО.
  • Ефективність упровадження проекту значний мірою візначається проведення передінвестіційнімі дослідженнямі.
  • Передінвестіційна фаза может включать кілька паралельних відів ДІЯЛЬНОСТІ та робіт, деякі з них могут переходіті в следующие фази.
  • До складу РОБОЧОЇ передінвестіційної фази включені Такі пункти:
  • - визначення інвестіційніх можливий (експертна оцінка всех доступних Даних и чінніків);
  • - аналіз альтернативних варіантів та Попередній вибір (формулювання проекту);
  • - попереднє техніко-економічне обґрунтування доцільності та Здійснення проекту;
  • - розробка техніко-економічного обґрунтування;
  • - дослідження забезпечення проекту всіма видами ресурсов;
  • - підготовка оціночного Висновки (решение про фінансування проекту) [18].
  • Експертна оцінка проекту здійснюється з метою попередня Виявлення умов реализации та визначення рентабельності проекту, ґрунтуючись на укрупнених оцінках. ОЦІНКИ витрат Звичайно пріймаються на підставі проектів-аналогів, Інколи на підставі документальної матеріалів. Це дослідження спрямованостей на Виявлення передумов, на Вивчення можливости реализации конкретного проекту. Інколи це все розвязується одночасно у межах єдиного комплексного дослідження.
  • При здійсненні експертної ОЦІНКИ спочатку визначаються фактори, Які могут значний мірою вплінуті на успішність Виконання проекту. До таких факторів відносять:
  • - віхідна інформація та наявність альтернативних технічних РІШЕНЬ;
  • - Попит на продукцію проекту (маркетингові дослідження);
  • - длительность проекту, у т.ч. его інвестіційної бази;
  • - оцінка уровня базових, потокові и прогнозних цен на продукцію (послуги) проекту;
  • - перспективи експорту продукції проекту;
  • - інвестиційний клімат у районі реализации проекту;
  • - співвідношення витрат и результатів проекту [24].
  • Потім ЦІ фактори розміщують у порядку Зменшення пріорітетності. Для цього визначаються фактори найбільшого впліву на Хід реулізації проекту. Далі візначається найбільш істотній фактор Із тих, что залиша, и так далі. Одержані послідовність заноситися у таблиці.
  • Наступний етапом експертної ОЦІНКИ є оцінка вагомості (рангу) для кожного з перерахованого факторів. Сума рангів усіх факторів винна дорівнюваті одиниці. Далі проект або проекти оцінюються за шкірних Із факторів ОЦІНКИ, причому максимальна бал для кожного фактора за проектом дорівнює 100, а мінімальній - 0.
  • Експертну оцінку впліву шкірного фактора одержують Шляхом множення его ваги на оцінку цього фактора для кожного варіанта, а інтегральна експертна оцінка пріорітетності варіантів візначається як сума всех оцінок.
  • Вивчення можливости Здійснення окремий проектів проводитися на підставі Виявлення передумов інвестування та ретельного АНАЛІЗУ Загальна умів інвестиційного проекту, а самє: Попит на конкретну продукцію на внутрішньому Сайти Вся та зовнішньому; наявності джерел сировини; характером технологічних процесів; спожи у кваліфікованіх кадрах; строків реализации проекту; уровня витрат виробництва.
  • За результатами Виявлення можливости інвестування складається Висновок, проти залишкових решение относительно доцільносі інвестування у більшості віпадків пріймається лишь после поглиблення техніко-економічного обгрунтування проекту.
  • На етапі попередня техніко-економічного обгрунтування вівчаються Різні економічні альтернативи: Сайти Вся та потужності підприємства; попиту та Сайти Вся; маркетингу та збуту; виробничої програми підприємства та матеріальніх витрат; технологічної части проекту та економічної части проекту, включаючі розрахунки комерційної ефектівності.
  • За результатами попередня техніко-економічного дослідження робляться Такі Висновки:
  • - інвестування настолько Ефективне, что залишкової решение Стосовно его доцільності может буті прийнятя Вже на цьом етапі;
  • - информации достаточно для висновка про ті, что проект не жіттєздатній;
  • - концепція реализации проекту свідчіть про необходимость проведення більш поглиблення АНАЛІЗУ та подальшої розробки техніко-економічного обґрунтування [28].
  • Дослідження может проводитись декілька разів, повторюватісь з введенням додатково змінніх параметрів. Если отрімані результати свідчать про недостатню ефективність проекту, здійснюється подалі коригування окремий параметрів, особливо у віробнічій части програми, вносяться Зміни до проекту З метою підвищення его ефектівності. Если при повторному аналізі проект залішається нерентабельним, робиться залишкової Висновок относительно недоцільності его реализации.
  • У залишковим Висновки зазвічай вісвітлюються Такі параметри проекту:
  • - загальна характеристика підприємства, его активи та основна капітал, период Освоєння інвестіцій, міра економічної та юридичної самостійності, наявність філій, дочірніх фірм и підрозділів, номенклатура та асортимент продукції;
  • - виробнича Потужність підприємства, характеристика технологічних процесів та обладнання;
  • - характеристика допоміжніх та обслуговуючий виробництв, складського господарства, інженерних комунікацій;
  • - база сировини, постачальником основних та допоміжніх матеріалів, форми матеріально-технічного забезпечення, что передбачаються;
  • - екологічна характеристика, дані про техніку безпеки;
  • - організація управління, кадровий склад підприємства, Поточні витрати;
  • - фінансове забезпечення ОЦІНКИ результатів ДІЯЛЬНОСТІ, у тому чіслі зовнішньоекономічної, за минули период (для проектів реконструкції та технічного переоснащення);
  • - економічна частина проекту;
  • - ОБСЯГИ інвестіцій за рокамі реализации проекту та за Джерелами фінансування;
  • - етапи реализации проекту, прибуток, інвесторі, Які передбачаються, та учасники проекту;
  • - оцінка Сайти Вся збуту продукції, яка планується до випуску, ее основні Споживачі, конкуренти, ціновий прогноз;
  • - можлівість фінансування проекту за рахунок випуску акцій;
  • - ЗАГАЛЬНІ Висновки относительно перевага та недоліків проекту порівняно з аналогами вітчізняної та зарубіжної практики [19].
  • Для Виконання передінвестіційніх ДОСЛІДЖЕНЬ замовником проекту створюється група, что Включає:
  • - спеціалістів з маркетингу, Які опрацьовують Ціноутворення продукції та обсягів продажів;
  • - віробнічніків, Які оцінюють можливий ВАРТІСТЬ продукції и вимоги до сировини;
  • - фінансістів, Які оцінюють витрати на проект и визначаються джерела и розміри фінансування;
  • - юристів, Які збірають інформацію относительно оточення проекту, законодавчо и нормативних АКТІВ, что ма ють відношення до конкретного проекту.
  • Течение Усього ПЕРІОДУ роботи групи замовник проекту проводити Обговорення розробки Концепції проекту з членами групи, а за необхідності - з зовнішнімі експертами, у тому чіслі різнімі проектно-досліднімі, інжінірінговімі, консалтингових фірмамі (Державна та приватність).
  • Длительность дослідження ставити від кількох місяців до 1-2років, залежних від складності, вартості та новизни проекту.
  • У мировой практике існують деякі орієнтірі, согласно з Якими витрати на передінвестіційні дослідження коліваються:
  • - дослідження можливий - від 0,2 до 1% Загальної вартості проекту;
  • - попереднє техніко-економічне дослідження - 0,25 - 1,5%;
  • - техніко-економічне обґрунтування - від 0,2 до 3,0% [19].
  • Як правило, обґрунтування інвестиційного проекту будівництва нового підприємства здійснюється у п'ять етапів. Для суміщення дослідніцькіх робіт на кожному етапі можливе! Застосування сітьового планування та управління процесом техніко-економічного обґрунтування, что значний скорочує срок его проведення.
  • Оцінка інвестіційніх проектів в условиях діючого виробництва здійснюється Дещо інакше.
  • Спочатку розраховують длительность (годину) обороту Капіталу (інвестиційний лаг). Це усередненій Показник, Який НЕ дает уявлення про капіталізацію інвестіцій. Лагові моделі дають Загальний опис процесса розподілу інвестіцій за рокамі та періодамі інвестування.

  Мал. 1.2. Примерно схема етапів обґрунтування реальних інвестіційніх проектів

  Останнімі рокамі дедалі ширше! Застосування для обґрунтування РІШЕНЬ з великих інвестіційніх проектів знаходится демонстративно метод. Цей метод застосовується у розвинення західніх странах для апробації національніх програм размещения обєктів енергетики, транспорту, екології ТОЩО Шляхом широкого розповсюдження информации относительно проекту у засоби масової информации. Демонстративно метод дозволяє, з одного боку, Сформувати позитивну мнение про проект у населення району размещения, а з Іншого - надає можлівість прітягнуті до участі у проекті зацікавлені фірми та корпорації. Цей метод дозволяє такоже через широку діскусію візначіті "вузькі" місця при реализации проекту, пердбачіті відповідні решение относительно Підвищення інвестіційної пріваблівості проекту, Залучення незайнятого ПРАЦЕЗДАТНИХ населення району у Здійснення проекту.

  Фінансовий інвестиційний проект - це проект придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, як правило, кількох емітентів, что такоже требует питань комерційної торгівлі економічних обґрунтувань, особливо, если формується інвестиційний портфель. Для обґрунтування купівлі ЦІННИХ ПАПЕРІВ вікорістовується бухгалтерська, фінансова та статистична звітність підприємства-емітента. У більшості розвинення стран зараз ця звітність стандартизована за системою IASC (МІЖНАРОДНОГО комітету зі стандартів бухгалтерського обліку).

  Економічне обґрунтування фінансового інвестиційного проекту відповідно до методики IASC здійснюється за данімі балансового Звіту компании, Звіту про прибутки та збитки и звітів относительно создания та использование ФОНДІВ, Які регулярно публікуються відкрітім друком. На підставі АНАЛІЗУ ціх документів складається економічне обґрунтування проекту придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, де всебічно характерізується обєкт інвестування, его Платоспроможність, очікувані доходи від ФІНАНСОВИХ операцій.

  Фінансова здійсненність проекту - це базовий крітерій для інвестора. Всі інші цілі, что переслідуються інвестором, Вторинні и не становляться інтересу без Досягнення головної - достаточно високого прибутку як на Сукупний капітал, так и на власний и оплачений Акціонерний.

  Кожний з учасников Спільного фінансування может мати Власні Критерії ОЦІНКИ інвестиційного проекту. Проти фінансова здійсненність проекту для всіх є головні крітерієм, хоча мінімально чинний прибуток у розрахунку на частко Капіталу шкірного учасника может істотно колівалась.

  Оцінка Фінансової здійсненності проекту винна Виконувати таким чином, щоб всі учасники фінансування здобули вічерпну інформацію про свои Частки в Загальній сумі майбутнього прибутку від реализации проекту, а такоже про Можливі Втрата внаслідок інвестіційніх різіків.

  Інвестору, як правило, недостатньо коштів для інвестування проекту, ВІН змушеній або залучіті додаткові кошти, або брати позички.

  Компаньйон и кредиторів разом з тім наперед хотят знаті про рівень доходів від фінансування проекту, тобто про свой чистий прибуток после Сплата податків.

  Проти на стадії попередня ТЕО и ТЕО Звичайно НЕ відомо, як буде фінансуватісь проект, невідомі джерела фінансування, не определена більшість субєктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. ТЕО для того и складається, щоб залучіті акціонерів и кредіторів до фінансування проекту.

  Для ціх цілей на стадії попередня техніко-економічного обґрунтування проводитися оцінка Фінансової здійсненності проекту и оцінка імовірності его Здійснення.

  Головний інструментарій, что вікорістовується при оцінці проектів, такий:

  - фінансові показатели здійсненності проекту;

  - показатели економічної ефектівності;

  - аналіз чутлівості;

  - аналіз беззбітковості;

  - оцінка ймовірності;

  - економічна оцінка проекту [17].

  Если проект здійснюються на діючому підприємстві, то Джерелами информации для его ОЦІНКИ є:

  - балансовий звіт підприємства (компании);

  - звіт про прибуток и збитки (чистий дохід);

  - звітний и прогнозний грошовий потік (графік надходження реальних коштів) [18].

  1.5. Загальна схема ОЦІНКИ ефектівності інвестиційного проекту

  Існує загальнопрійнята схема ОЦІНКИ інвестіційніх проектів. Розглянемо ее.

  Основними методами оцінювання програми інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ є:

  а) розрахунок терміну окупності інвестіцій (t);

  б) розрахунок індексу рентабельності інвестіцій (IP);

  в) визначення чистого наведеного ЕФЕКТ (NPV);

  г) визначення внутрішньої норми дохідності (IRR);

  д) розрахунок середньозваженого терміну життєвого циклу інвестиційного проекту, тобто дюрації (D) [23].

  Розрахунок проводитися за Наступний формулами:

  Строк окупності проекту:

  , (1.1)

  де ПІ - Початкові інвестиції у проект; Д - прогнозні щорічні чисті доходи (прибуток после Сплата податків).

  Внутрішня норма доходності проекту:

  , (1.2)

  де А - величина ставки дисконту, за якої ЧТВ позитивна; В - величина ставки дисконту, за якої ЧТВ негативна:? - величина позітівної ЧТВ за величиною ставки Діскон-ту А; b - величина негатівної ЧТВ за величиною ставки дисконту В

  Чистий грошовий потік:

  , (1.3)

  де Д t - доходи за t-й рік; B t - інвестиційні витрати за t-й рік; ? t - коефіцієнт дис-контування.

  Чистий дисконтований дохід:

  , (1.4)

  де ЧГП - чистий грошовий потік, ПІ - Початкові інвестиції.

  Індекс доходності:

  , (1.5)

  де Д t - дохід в период t; B t - розмір інвестіцій в проект у период t.

  В основу ціх методів покладаючи порівняння ОБСЯГИ передбачуваності інвестіцій и майбутніх копійчаних надходження. Перші два могут базуватіся як на Обліковій велічіні копійчаних надходження, так и на дисконтованих доходах, а решта три - только на дисконтованих доходах з урахуванням часової компоненти копійчаних потоків.

  Перший метод оцінювання ефектівності інвестіційніх проектів Полягає у візначенні терміну, необхідного для того, щоб інвестиції окупили себе. ВІН є найпростішім и тому найпошіренішім.

  Если доходи від проекту розподіляються рівномірно за рокамі, то срок окупності інвестіцій визначаються діленням суми інвестіційніх витрат на величину річного доходу.

  У разі нерівномірного надходження доходів срок окупності визначаються прямим підрахунком числа років, протягом якіх доходи відшкодовують інвестиційні витрати на проект, тобто доходи зрівняються з витратами.

  Слід Зазначити, что срок окупності інвестіцій можна вікорістаті лишь як допоміжній Показник. Недолік цього методу в тому, что ВІН НЕ враховує різніцю доходів за проектами, Які одержують после окупності початкових витрат. Если Керувати лишь терміном окупності інвестіцій, то треба інвестуваті проект А. Прото тут не враховано того, что проект Б забезбечує значний більшу суму прибутку. Отже, оцінюючі ефективність інвестіцій, слід брати до уваги НЕ лишь Терміни їхньої окупності, а й дохід на вкладення капітал, для чого розраховують індекс рентабельності (IR) и рівень рентабельності інвестіцій (Р):

  IR = Очікувана сума доходів / Очікувана сума інвестіцій (1.6)

  Р = Очікувана сума прибутку / Очікувана сума інвестіцій (1.7)

  Однако и цею Показник, розрахованій на основе облікової Величини доходів, має свои недоліки: ВІН НЕ враховує розподілу припливи и відпліву копійчаних ЗАСОБІВ за рокамі и тимчасову ВАРТІСТЬ грошей.

  Найбільш науково обґрунтованою є оцінка ефектівності інвестіцій, підстав на методах нарощення (компоундування) або дисконтування копійчаних надходження, что враховують зміну вартості грошей у часі, нерівноцінність СУЧАСНИХ и майбутніх благ.

  Сутність методу компаундування Полягає у візначенні суми грошей, якові буде мати інвестор у кінці операции. Вікорістовуючі цею метод, дослідження грошового потоку проводять від нінішнього до майбутнього. Заданими величинами тут є початкова сума інвестіцій, срок и процентна ставка дохідності, а шуканою величиною - сума коштів, якові буде здобуто после Завершення операции.

  Для визначення вартості, якові матімуть інвестиції через кілька років, при вікорістанні складних процентів застосовують формулу:

  FV = PV * (1 + r) ^ n, де (1.8)

  FV - майбутня ВАРТІСТЬ інвестіцій через n років;

  PV - першопочатково сума інвестіцій;

  r - ставка прцентів у форме десяткового дробу;

  n - число років у розрахунковому періоді.

  Вирази (1 + r) є важлівою змінною у Фінансовому аналізі, ставити основу практично всех ФІНАНСОВИХ Обчислення. ВІН показує, скільки буде коштуваті грошова одиниця через рік. Обернене его значення 1 / (1 + r) дает змогу візначіті, скільки сегодня коштує грошова одиниця, якові буде здобуто через рік.

  При нарахуванні процентів за простою ставкою Використовують таку формулу:

  FV = PV * (1 + r * n) (1.9)

  Если доходи за інвестиціями нараховують кілька разів на рік за ставкою складних процентів, то формула для визначення майбутньої вартості вкладу така:

  FV = PV * (1 + r / m) ^ n * m, (1.10)

  де m - число періодів нарахування процентів у году.

  Часто вінікає необходимость порівняння умов ФІНАНСОВИХ операцій, что передбачають різноманітні періоді нарахування процентів. У цьом разі здійснюють приведення відповідніх процентних ставок до їхнього річного еквівалента за такою формулою:

  EFR = (1 + r / m) ^ m-1, (1.11)

  де EFR - ефективна ставка відсотка (ставка порівняння);

  m - число періодів нарахування;

  r - ставка відсотка.

  Длительность операции можна візначіті, знаючи FV, PV и r, Шляхом логаріфмування:

  n = lg (FV / PV) / lg (1 + r) (1.12)

  Метод дисконтування копійчаних надходження (ДГН) - дослідження грошового потоку у зворотньому напрямі - від майбутнього до поточного моменту часу. ВІН дает змогу привести майбутні Грошові надходження до сьогоднішніх умов. Для цього застосовують таку формулу:

  PV = FV / (1 + r) ^ n = FV * (1 / (1 + r) ^ n) = FV * kd, (1.13)

  де kd - коефіцієнт дисконтування.

  Если проценти нараховують m разів на рік, то для розрахунку поточної вартості майбутніх доходів Використовують формулу:

  PV = FV / (1 + r / m) ^ m * n = FV * (1 / (1 + r / m) * m * n) (1.14)

  Інакше Кажучи, ДНГ Використовують для визначення суми інвестіцій, Які необходимо вкластись тепер, щоб довести їхню ВАРТІСТЬ до потрібної величини при заданій ставці відсотка.

  ДНГ покладаючи в основу методів визначення Чистої (пріведеної) поточної вартості проектів, уровня їхньої рентабельності, внутрішньої норми дохідності, дюрації та других показніків.

  Метод Чистої поточної вартості (NPV) предполагает таке:

  1) визначаються потокової ВАРТІСТЬ витрат (Ie), тобто розвязують питання, скільки інвестіцій треба зарезервуваті для проекту.

  2) Розраховують потокової ВАРТІСТЬ майбутніх копійчаних надходження від проекту, для чого доходи за Кожний рік (CF) (кеш-флоу) приводять до поточної дати:

  PV =? CFn / (1 + r) ^ n (1.15)

  3) потокової ВАРТІСТЬ інвестіційніх витрат (Ie) порівнюють з потокової вартістю доходів (PV). Різніця между ними ставити чисту ВАРТІСТЬ доходів (NPV):

  NPV = PV - Ie = сумаCFn / (1 + r) ^ n - Ie (1.16)

  NPV показує чисті доходи або чисті збитки інвестора від размещения грошей у проект порівняно зі зберіганням грошей у банку. Если NPV> 0, то проект дасть більшій дохід, чем при альтернативному розміщенні Капіталу. Если ж NPV <0, то проект має дохідність, нижчих від рінкової, и тому гроші вігідніше Залишити в банку. Проект не прибутковий и не збітковій, если NPV = 0.

  Важлівою проблемою.Більше для прогнозування ефектівності інвестіційніх проектів є зростання цен у звязку з інфляцією. В условиях інфляції для дисконтування копійчаних потоків треба застосовуваті не реально, а номінальну ставку дохідності. Щоб зрозуміті методику обліку інфляції, та патенти, зясувати різніцю между реальною та номінально ставками доходу.

  Залежність между реальною и номінальною ставками доходу можна віразіті так:

  (1 + r) * (1 + m) = 1 + d (1.17)

  d = (1 + r) * (1-m) -m, (1.18)

  де r - необхідна реальна ставка доходу (до поправки на інфляцію);

  m - темп інфляції, Який Звичайно вімірюють індексом роздрібніх цен;

  d - необхідна грошова ставка доходу.

  Если витрати и ціни зростають однаково темпами відповімо до індексу інфляції, то в методах ДГН годі й враховуваті інфляцію. Ситуація змінюється, если витрати и ціни зростають різнімі темпами. Тоді нельзя Проводити дисконтування копійчаних надходження, вираженість у постійніх цінах за реальною ставкою доходу. Правильний метод - розрахунок Фактично копійчаних надходження з урахуванням зростання цен и дисконтування їх за грошовою ставкою доходу.

  Таким чином, за помощью методу Чистої поточної вартості (чистого наведеного ЕФЕКТ) можна Досить реально оцініті дохідність проектів. Цей метод Використовують як основному в аналізі ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, хоча Це не віключає возможности! Застосування других методів.

  Розраховують такоже дисконтований срок окупності інвестіцій, тобто годину, необхідній для того, щоб сума дисконтованих копійчаних потоків Покривало суму дисконтованих інвестіційніх витрат.

  Оскількі дисконтування зменшує грошовий потік, то дисконтований срок окупності проекту всегда триваліший від простого терміну окупності, розрахованого на основе облікової вартості копійчаних доходів. Дисконтований срок, так само як и простий срок окупності проектів, є Показники ліквідності, а не рентабельності проектів. ВІН же ігнорує Грошові доходи, одержані после терміну окупності інвестіційніх витрат.

  1.6. Характеристика області дослідження и постановка задачі

  Область дослідження в даній работе є Відкрите акціонерне товариство "Сільськогосподарське підприємство" АНК "(Аграрна Національна Компанія) [59]. Це вітчизняний виробник елітного насіння льону зареєстрованіх та перспективних сортів.

  ВАТ "СП" АНК "працює в Галузі льонарства з 2000 року. Підприємство створене для відродження ланки елітного насінніцтва в Галузі льонарства України.

  Фірма Забезпечує виробництво елітного насіння Нових вісокопродуктівніх сортів льону вітчізняної та зарубіжної селекції в обємах, необхідніх для сортозміні та сортооновлення в господарство різніх форм власності за.

  Науково - виробничий Потенціал ВАТ "АНК" базується на плідній СПІВПРАЦІ з провіднімі селекційнімі установами України та стран ближнього зарубіжжя:

  - Інститутом сільського господарства Полісся (м. Житомир).

  - Інститутом луб'яних культур (м. Глухів).

  - Інститутом землеробства УААН (смт. Чабани).

  - Агроекологічнім універсітетом (м. Житомир).

  - Томського державною сільськогосподарською дослідною станцією (Росія).

  - Могільовською державною сільськогосподарською дослідною станцією (Білорусь).

  ВАТ "СП" АНК "спільно з науково-досліднім Інститутом сільського господарства Полісся - орігінатором сортів: Світанок, Персей, Ірма, Сінільга, Інститутом луб'яних культур УААН - розробник ресурсозберігаючої технології вирощування льону - довгунцю та відділом льону Інституту землеробства УААН, разработали нову, прискореного систему насінніцтва льону - довгунцю, яка Забезпечує швидке Впровадження Нових сортів у виробництво.

  З ініціативи ВАТ "АНК" в 2002 году до державної програми сортовипробування включено три сорти льону - довгунцю: Ліра, Нива, Згода.
  Одним з напрямків ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "АНК" є надання консультацій з правильного! Застосування розробленої методики, та агротехнологічне супроводження проектів вирощування льону - довгунцю.

  Поштова адреса підприємства: Київ, Л. Гавро, 9-е, № 19.

  Для того, щоб продемонструваті Готовність підприємства до інвестування, продемонструємо звіт про фінансові результати за 2006 рік (таблиця 1.1).

  У 2006 году ВАТ «АНК» розпочало програму з автоматизації та виробництва. Для цього Було Залуччя кілька інвесторів - з України, России та Швеции. У даній работе (розділ 3) буде проаналізовано інвестіційну діяльність підприємства з Огляду на вкладені в розвиток Нових Ідей кошти.

  Наявність чистого прибутку від ОСНОВНОЇ та операційної ДІЯЛЬНОСТІ свідчіть про, як мінімум, задовільний стан підприємства. Аналіз інвестіційної пріваблівості потребує більш глибокого Занурення у фінансову діяльність підприємства, но в даного випадка Це не доцільно, Аджея, по-Перш, тема роботи Дещо Інша, а, по-друге, маємо реальні приклади інвестіцій у діяльність аналізованого підприємства (розділ 2), отже для інвесторів данє підприємство Вже є інвестиційно Привабливий, если смороду передбачають вкладення коштів у розвиток новой продукції.

  Таблиця 1.1

  Звіт про фінансові результати ВАТ «АНК» (2006 рік)

  тис. грн.

  Найменування № сертифіката №

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  15 649.8

  14 703.6

  Податок на додану вартість

  015

  0.0

  0.0

  Акцизний збір

  020

  0.0

  0.0

  Продовження табліці 1.1

  Виплати страхових сум и страхових відшкодувань

  025

  1 469.5

  903.7

  Інші Вирахування з доходу

  030

  2 001.2

  2 299.1

  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  035

  12 179.1

  11 500.8

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  040

  38.6

  25.1

  валовий:

  прибуток

  050

  12 140.5

  11 475.7

  збиток

  055

  0.0

  0.0

  Інші операційні доходи

  060

  196.0

  174.3

  Адміністративні витрати

  070

  1 162.6

  848.2

  Витрати на збут

  080

  495.2

  696.6

  Інші операційні витрати

  090

  375.0

  2 034.4

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  прибуток

  100

  10 303.7

  8 070.8

  збиток

  105

  0.0

  Дохід від участия в Капіталі

  110

  96.6

  89.4

  Інші фінансові доходи

  120

  8 501.5

  5 951.9

  Інші доходи

  130

  101.3

  0.0

  фінансові витрати

  140

  3 590.9

  5 044.7

  Втрата від участия в Капіталі

  150

  0.0

  0.0

  Інші витрати

  160

  4 550.0

  0.0

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  прибуток

  170

  10 862.2

  9 067.4

  збиток

  175

  0.0

  0.0

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  712.4

  705.2

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  прибуток

  190

  10 149.8

  8 362.2

  збиток

  195

  0.0

  0.0

  Надзвичайні:

  доходи

  200

  0.0

  0.0

  витрати

  205

  0.0

  0.0

  Податки з надзвичайного прибутку

  210

  0.0

  0.0

  Чистий:

  прибуток

  220

  10 149.8

  8 362.2

  збиток

  225

  0.0

  0.0

  Завданням даної роботи относительно інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АНК» є розробка ЗАХОДІВ ОЦІНКИ інвестіційної діяльності підприємства та аналіз найбільш прийнятною програмного додатка.

  РОЗДІЛ 2

  ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТІЦІЙНІХ ПРОЕКТІВ

  2.1. Теоретичне підґрунтя фінансового забезпечення інвестіційніх проектів

  Інвестиційний процес розпочінається з отношений его субєктів на Сайти Вся ін-вестіцій. Інвестору зазвічай НЕ вістачає Власний коштів для запровадження про-екту, тому ВІН прагнем залучіті найбільш прівабліві інструменти фінансування.

  Стоимость Капіталу колівається в межах відсотковіх ставок, что предлагает кре-дітній ринок. Керуючий метою одержаний максимального доходу, інвестор праг-ні під забезпечення власного Капіталу залучіті якомога более інвестіційніх ресурсов з других джерел фінансування, структурізуваті капітал таким чином, щоб розподіліті інвестиційні ризики между усіма учасниками проекту.

  Існує кілька тіпів и способів фінансування ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса. Вибір найпрійнятнішого способу Забезпечує інвестору економію інвестіційніх ресур-сів, запобігає їх Втрата на всех стадіях життєвого циклу інвестіцій.

  Кредитори та продавці ФІНАНСОВИХ ресурсов, навпаки, прагнуть якнайдо-рожче влаштуваті свои Вільні кошти и при цьом мати певні гарантії относительно ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики.

  Отже, інвестиційний ринок спонукає субєктів ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса до компромісу, Який закріплюється у засновніцькіх угідь, статутах підприємств та кредитних договорах, де візначається та узгоджується ВАРТІСТЬ и структура ка-піталу відповідно до джерел фінансування.

  2.2. Визначення вартості и Структури Капіталу

  Стоимость Капіталу візначається на інвестіційному Сайти Вся через Попит та про-позицию в условиях конкуренції за ціною, что задовольняє одночасно покупця и продавця. При цьом інвестор всегда прагнем прідбаті або залучіті позічкові кошти за щонайменшої ціни, а продавці та кредиторами, у свою черга, прагнуть якнайдорожче продати.

  Джерелами фінансування залежних від кон'юнктури ІНВЕСТИЦІЙНОГО Сайти Вся мо-жуть буті як внутрішні (Власні кошти субєктів господарювання), так и Зовнішні (вітчізняні та Іноземні).

  За данімі табл. 2.1 притягнений до інвестування того чи Іншого фінансово-го ресурсу потребує дуже ґрунтовного порівняльного АНАЛІЗУ.

  Загаль, крітеріямі визначення ціни Капіталу, что может буті залучених до інвестування, є відсоткова ставка, якові предлагает кредитний ринок.

  Акціонерний капітал может буті прітягнутій до інвестування за нижчих ціною, але то прерогатива солідніх и респектабельних компаний. Маловідомі компании, что розпочінають свой бизнес, як правило, довіри в других інвесторів (потенційніх акціонерів) НЕ ма ють.

  Здобудуть субсидії від держави або спонсорські кошти такоже проблематично в условиях кризового стану економіки.

  Залішається єдине джерело - кредитний ринок за умови, что позички буде забезпечен Певна заставою або Гарньє гарантією.

  Позичковий капітал может буті залучених до інвестування только за такою відсотковою ставкою, яка буде відшкодована за рахунок майбутніх позитив-них копійчані потоків и влаштовує, таким чином, й інвестора, и кредитора, Який ее предлагает.

  Головними відсотковімі ставками, что підлягають АНАЛІЗУ, ма ють буті: реаль-ну, з урахуванням очікуваного уровня інфляції, вільна від ризики; базова, з урахувавши-ням ризики неповернення Боргу; барєрна, внутрішня норма дохідності (рис. 2.1).

  Реальна відсоткова ставка віддзеркалює нормальний розвиток стабільної еко-номікі держави. Це ставка, что свідчіть про нормальний Приріст добробуту сус-пільства. Розвінені країни ма ють стійкі реальні Темпи зростання - 2,5--4% на рік. В ОКРЕМІ періоді деякі країни могут досягті и Вищих темпів розвитку. Але, як правило, Такі періоді нетрівалі.

  Таблиця 2.1

  Джерела фінансування інвестіцій [21]

  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

  внутрішні

  Чистий прибуток

  Преимущества

  1. Оператівність использование

  2. Податкові пільги

  3. Високий степень моніторингу

  Амортизаційні відрахування

  Сальдо позареалізаційніх доходів

  Іммобілізація залішковіх потокової актівів

  ваді

  1. заморожування коштів

  2. зниженя уровня ліквідності

  3. Відсутність зовнішнього контролю

  4. Додаткові витрати на консалтинг та аудит

  5. низьких коефіцієнт оборотності Капіталу

  Виторг від списання актівів

  Акціонерний капітал

  ОВНІШНІ

  ВІТЧІЗНЯНІ

  Довгострокова банківський кредит

  Преимущества

  1. Ефект фінансового леверіджу

  2. СКОРОЧЕННЯ термінів реализации проектов

  3. Наявність зовнішнього контролю

  4. Можлівість реструктуризації Боргу

  5. Розподіл інвестіційніх різіків

  Державні субсидії

  додаткова ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  Прямі інвестиції

  ваді

  1. Залежність (Боргова) від кредіторів

  2. Можлівість Втрата части влас-ності

  3. Послаблення менеджменту

  4. Частково обмеження самостійності

  інвестиційний лізинг

  цільове державне кредиту-вання

  Іноземні

  Прямі Іноземні інвестиції

  Преимущества

  1.Більш високий захист від інфляції

  2. Наявність зовнішнього контролю

  3. Залучення Нових технологій

  4. Захист з боку держави

  5. Надійне страхування

  портфельні Іноземні інвестиції

  технічна допомога (гранти)

  кредити іноземних банків

  ваді

  1. Трівалій период Залучення

  2. необходимость гарантування

  3. Висока ВАРТІСТЬ

  4. Високі витрати на ТЕО

  позички міжнародніх ФІНАНСОВИХ інституцій

  Мал. 2.1. Головні відсоткові ставки

  Відсоткова ставка, яка враховує очікуваній рівень інфляції, призначила для відшкодування інвестору можливий витрат від знецінення вкладень капіталів внаслідок зростання цен на товари та послуги у виде інфляційної премії. Ця ставка для розвинення стран колівається у размере від 3 до 7% на рік.

  Вільна від ризики (державна) ставка - це ставка дівідендів або відсотків, Які обіцяють Сплатити власникам державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Ця ставка, Звичайно, на кілька пунктів вища від очікуваного уровня інфляції.

  Базову відсотковою ставкою вважається найніжча ставка (Prime Rate) ко-мерційніх банків, якові смороду прізначають для своих найнадійнішіх КЛІЄНТІВ. Ця ставка, Звичайно, на кілька пунктів вища від Вільної від ризико ставки.

  Ставка, что враховує ризики неповернення Борг (інвестіцій та відсотків). Ця ставка віддзеркалює Певна часть інвестіцій, что может буті НЕ поверніть як Основний капітал, а такоже очікуваній за ним дохід. Ця ставка может мати значні коливання від кількох відсотків за проектами з мінімальнім ризики до кількох десятків - для проектів з високим ризики (венчурних).

  Барєрна ставка (Hurdle Rate) розраховується інвестором як Мінімальна норма доходу, якові ВІН прагнем здобудуть від усіх своих Нових інвестіцій. Прибутки, что ма ють буті одержані за нормою доходу, нижчих від барєрної ставки, які не ма ють сенсу для інвестора через ті, что смороду только покрівають витрати та видатки. У практичних розрахунках барєрна ставка дорівнює ставці дисконтування, яка ві-корістовується для віднесення майбутніх копійчаних потоків для сучасного ПЕРІОДУ. Внутрішня норма дохідності - норма прибутку від Нових інвестіцій, за якіх річні інвестиції (негатівні Грошові потоки) и майбутні Позитивні Грошові потоки дорівнюють один одному.

  Внутрішня норма дохідності - це норма, яка задовольняє інвестора. В окре-мих випадки для Отримання інвестіційної актівності и вилучення вільніх гро-шовіх коштів з обігу вона может буті значний підвіщена. При стабільній економі-ЦІ ця ставка Дещо вища від ставки за державн цінними паперами.

  Аналіз усіх дисконтних ставок дает можлівість розвязати питання относительно залу-чення позичкового коштів, коштів других інвесторів та визначення Структури Капіталу. Як правило, внутрішня норма ефектівності встановлюється на Рівні барєрної ставки. Альо в окремий випадки інвестор может очікуваті и розраховуйся-вати на більшій прибуток від інвестіцій. ВІН кож мож відпрацюваті заходь, наслідком якіх буде зниженя витрат, и для покриття інвестіцій Знадоби Дещо менший прибуток.

  Норма доходу (відсоткова ставка) - це компенсація, что Належить власнику тимчасово вільніх копійчаних коштів за использование ціх коштів Упродовж пев-ного ПЕРІОДУ годині. Власник ціх коштів Аналізує різноманітні варіанти вкладання грошей и при віборі одного з них бажає компенсуваті Втрачені возможности, пе-редбачені в других варіантах; інші Такі види Вкладання - це підприємницька ді-яльність, купівля реальних актівів або Надання кредиту.

  Норма доходу, таким чином, візначає розмір доходу на вкладення капітал, Який повинен здобудуть інвестор (кредитор) за надані кошти на Різні види інвес-тіційної ДІЯЛЬНОСТІ и на Певний период часу. Норма доходу Включає [28]:

  Н д (%) = Н + АН Д, +? Н Др. , (2.1)

  де Н д - норма доходу на вкладення капітал;

  Н д р - норма реального доходу;

  ДН Д | - Приріст норми доходу, Який компенсує Втрата від інфляції (інфляцій-на премія);

  ? Н Д р - Приріст норми доходу, Який враховує ризики неповернення Борг (спред).

  Норма реального доходу характерізує Темпи розвитку економіки загаль, тобто це Середні Темпи Розширення виробництва.

  Позичальник винен інвестору (кредитору) вітрачені доходи від економічно-го зростання. Таким чином, відсоткові ставки - це компенсація за использование грошей інвестора у Певний период годині в Майбутнього.

  Усі інвесторі намагають дешевше залучіті запозічені кошти та дорожча продати Власні ресурси, переслідуючі мету те, що бере максимального доходу, приросту власного Капіталу при забезпеченні достатньої ліквідності та мінімізації Ризики Стосовно своих актівів.

  Намагаючися залучіті якомога более запозичення коштів під забезпечення Власний капіталів, інвестор Аналізує всі Преимущества и вади залучених та запозичення коштів з метою оптімізації Структури джерел фінансування проектів. Обґрунтування Структури джерел фінансування необхідне з метою забезпе-чення Фінансової стійкості компании в период реализации проекту.

  Формуючі структуру інвестіційніх витрат, інвестор корістується нормою доходу на вкладення капітал и порівнює ее з вартістю запозичення та залучених коштів (позичковий відсотком, дохідністю облігацій, дівідендамі).

  Таким чином, рівень витрат на фінансування інвестиційного проекту вімі-рюється платою за использование коштів, а самє - загальною нормою доходу, что очікується від інвестіцій. Если ця норма доходу влаштовує інвесторів, то рішен-ня про фінансування інвестіцій буде позитивним.

  Загальна норма доходу або позитивних копійчаних потоків может буті розрахована за формулою:

  Н зд = Н рд. +? Н КІ +? Н р.н. +? Н КЛ +? Н Т.С. +? Н БС, (2.2)

  де Н зд - загальна норма очікуваного доходу;

  Н рд - норма реального доходу (щорічні Темпи зростання економіки);

  ? Н К, - Приріст норми доходу, что компенсує очікувані витрати від інфляції;

  ? Н р.н - Приріст норми доходу, что враховує ризики неплатежу;

  ? Н КЛ - Приріст норми доходу, что має компенсуваті недостатню ліквідність ФІНАНСОВИХ ресурсов інвестування;

  ? Н Т.С - Приріст норми доходу на стадії інвестування проекту (Можливі над-ходження во время будівництва);

  ? Н БС - Приріст норми доходу до барєрної ставки (внутрішньої норми при-бутковості, дохідності). Норма реального доходу та зарахування приросту норми, что компенсує очі-кувані Втрата від інфляції, недостатня для інвестора, Аджея цею дохід ВІН спокійно может здобудуть, вклавші кошти в Державні цінні папери.

  Приріст норми доходу, что враховує ризики неплатежу, такоже может влаштува-ти інвестора в альтернативному варіанті, скажімо, при внесенні коштів на бан-ківській депозит або при купівлі державного скарбніцького зобовязання.

  Приріст норми доходу, что має компенсуваті недостатню ліквідність, вважа-ється необхіднім, щоб Забезпечити Переважно фінансування інвестіцій за раху-нок швідколіквідніх актівів з високим коефіцієнтом їх обігу.

  Приріст норми доходу на інвестіційній стадії враховує зростання доходів за рахунок позареалізаційніх надходження від будівництва. Очевидно, что ціх до-ходів может НЕ бути.

  Приріст норми доходу до внутрішньої норми прібутковості має Забезпечити Подолання інвесторамі всех сумнівів и бажання прістаті до проекту.

  Таким чином, загальна норма прібутковості (доходу) вінікає, з одного боку, залежних від уровня реально сплачуваності дівідендів за простими акціямі, відсотковіх ставок за облігаціямі и банківськімі кредитами, з Іншого боку, нужно враховуваті фінансові возможности підприємства Сплатити Вигідний дохід на залучених капітал.

  Фінансування проекту за рахунок кількох джерел, тобто создания групи ін-весторів и їх часткової участия, может розв'язувати только Шляхом Залучення, у Першу Черга, тихий, Які згодні на більш-Менш розумні умови. У загально виде завдання оптімізації Структури джерел фінансування має такий вигляд:

  Н З.Д. (і)> min; К і? До ПІ; (2.3)

  де Н З.Д. (і) - Мінімальна норма доходу, что влаштовує і-го власника (інвестора) джерела фінансування;

  Kj - можливий розмір залучуваного Капіталу з i-го джерела фінансування;

  До п - граничний розмір Капіталу, Який может буті залучених з / -го джерела фінансування;

  п - Кількість джерел фінансування.

  Формування Структури джерел фінансування - це дуже складаний процес, Який Залежить від потужності кожного джерела в тій чи Інший период часу, фі-нансового стану и перспектив розвитку акціонерів (у Певний период у шкірного могут погіршітісь інвестиційні возможности), а такоже кон'юнктури Сайти Вся и ак -туальності інвестиційного проекту в перспектіві.

  Во время передінвестіційніх ДОСЛІДЖЕНЬ перед субєктамі господарювання вінікає проблема визначення ОБСЯГИ інвестіцій для фінансування проекту. Пе-ред інвестором вінікають запитання:

  - Яким винне буті співвідношення постійніх та змінніх витрат на вироб-ництво постійніх та потокової актівів;

  - Яким чином у перспектіві буде формуватіся Основний и обіговій капітал;

  - Яким винне буті співвідношення власного й АКЦІОНЕРНОГО, АКЦІОНЕРНОГО та позичкового Капіталу;

  - при якому співвідношенні ФІНАНСОВИХ ресурсов, что спрямовуються на нагромадження и споживання, доходи від виробництва и реализации бу-дути найбільшімі.

  Допомогти відповісті на всі ЦІ запитання дает економічний аналіз фінансово-го забезпечення проектів з Використання леверіджу. У фізіці під Поняття леверіджу (важеля) розуміється использование важеля при підйомі Важко предме-тів з невелика витратами сили. В Економічній термінології леверідж - це "ефект важеля" при візначенні співвідношення власного та залучених, акціо-нерного та позичкового, основного та оборотного (обігового) Капіталу ТОЩО.

  Розрізняють операційний, фінансовий та Загальний леверідж.

  Операційний леверідж показує Вплив змінності ОБСЯГИ продаж на рівень до-ходів компании.

  Фінансовий леверідж встановлює міру звязку (впліву) змінності доходів когось панії на Дивіденди, тобто дохід окремий акціонера (компаньйона).

  Загальний леверідж показує Вплив змінності ОБСЯГИ продаж на Дивіденди акціонерів або доходи компаньйонів.

  Операційний леверідж характерізує співвідношення основного и оборотного капіталів, тобто чим вища Частка постійніх витрат Стосовно точніше, тім вищє операційний леверідж.

  Розглянемо концепцію операційного леверіджа через порівняння результатів ДІЯЛЬНОСТІ компании, яка планирует два варіанти розвитку виробництва. Перший план предполагает відносно невелікі постійні витрати, другий - значний Вищі, тобто в іншому варіанті передбачається, пріпустімо, автоматизація виробництва и знач-ні СКОРОЧЕННЯ витрат на заробітну плату.

  Зрозуміло, чим вищий операційний леверідж, тім вищий інвестиційний ри-зик, Аджея Постійний капітал нужно збільшуваті вже сьогодні, а Позитивні гро-шові потоки залежався від завтрашньої кон'юнктури Сайти Вся и обсягів продаж. Пла-нуючі Розширення виробництва, компанія винна знаті, за которого співвідно-шення постійніх, змінніх витрат и обсягів продаж буде досягнуть рівновага, тобто точка беззбітковості:

  Ц П * К О = З У * К О + ПВ (2.4)

  або

  Ц П * К О - ЗВ П * К О -ПВ = 0 (2.5)

  де Ц п - середня ціна продажу одиниці продукції;

  До 0 - Кількість одиниць продукції (продаж);

  З В - змінні витрати на одиниця продукції;

  ПВ-- постійні витрати.

  Для визначення кількості одиниць продукції, что має буті Виготовлена ​​для Досягнення точки беззбітковості, формула набірає вигляд:

  (2.6)

  Операційний та фінансовий леверідж тісно повязані. Например, коли кому-панія зменшує свой операційний леверідж, це может прізвесті до Збільшення фінансового леверіджу, и навпаки, если вона вірішує збільшити свой операційний леверідж, це может прізвесті до Зменшення позичкового Капіталу.

  У Теорії ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ НЕ відпрацьована методика одночасного ві-значення оптимальних рівнів операційного и фінансового леверіджів.

  Проти Ми можемо Розглянуто, як операційний та фінансовий леверідж взає-модіють с помощью Концепції Міри леверіджу.

  Міра операційного леверіджу (МОЛ) візначається як співвідношення Зміни відсотку в операційному доході до Зміни відсотку в продаж:

  (2.7)

  де ОД - операційний дохід, прибуток (надходження до розподілу); ОП - ОБСЯГИ продаж (реализации). МОЛ может буті такоже розрахована за формулою:

  (2.8)

  або

  (2.9)

  де ОП - ОБСЯГИ продаж Кількість одиниць продукції);

  Ц п - середня зміна продаж одиниці продукції;

  З в - змінні витрати на одиниця продукції;

  ПВ - ОБСЯГИ продаж у вартісному вімірі;

  ЗВ - змінні витрати на всю продукцію.

  С помощью Міри Загальна леверіджу (МЗЛ), тобто поєднаніх індексів опе-раційного та фінансового леверіджів, оцінюється чутлівість впліву змін у продаж на рентабельність власного Капіталу, тобто рівень надходження на одну Акцію.

  По-перше, чим вищє МОЛ, тім більш чутлівій операційний прибуток до змін у продаж, І, по-друге, чим вищє МФЛ, тім більш чутліва рентабельність власного Капіталу до змін в обсязі продаж.

  Концепція Міри леверіджу дуже корисна при оцінці варіантів альтернатив-ного інвестування, коли нужно вірішіті, что краще: чи автоматізуваті під-приємство за рахунок Великої позички, чи найти інші співвідношення опера-ційного та фінансового леверіджу.

  Як відомо, Великі позички для фінансування виробничих інвестіцій знач-но підвіщують інвестиційний ризики и потребують додатково витрат на стра-хування або гарантування.

  Для підприємства, что створюється, у Першу Черга нужно вірішіті, которого за наявної рінкової ситуации співвідношення между власним (акціонернім) та залу-ченім (позичковий) КАПІТАЛОМ можна досягті. Як відомо, субєкт господарюван-ня (інвестор) прагнем залучіті на свой капітал якомога более позичкового. При цьом ВІН винен врахуваті две найважлівіші умови, тобто ВАРТІСТЬ позичковий-го Капіталу І, по-друге, інвестиційні ризики, тобто можлівість у Майбутнього Втрата НЕ только очікуваніх доходів, но и власного Капіталу.

  Таким чином, співвідношення между власним та позичковий КАПІТАЛОМ визна-чається за помощью розрахунків ЕФЕКТ Залучення позички, з одного боку, і оцінки різіків та возможности віділення коштів на їх Запобігання - з Іншого.

  Для Вивчення возможности Залучення позичкового Капіталу інвестор вівчає кон'юнктури Сайти Вся капіталів, тобто діючі відсоткові ставки: основнову, вільну від ризики, депозитні, податку на прибуток. На підставі цього АНАЛІЗУ ВІН розраховує барєрну ставку та внутрішню норму дохідності.

  С помощью сертифіката № фінансового леверіджу інвестор розраховує ефект Залучення (генерації) позичкового Капіталу (чим более на власний капітал залу-чається позичкового, тім более Додатковий прібутків одержує інвестор).

  2.3. Фінансові ресурси та інструменти їх Залучення до інвестування

  Фінансові ресурси - це Грошові кошти, что знаходяться в розпорядженні суб-єкта господарювання и спрямовуються на розвиток підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Утримання обєктів невіробнічої сфери, на споживання и создание резервів [28].

  Частина ФІНАНСОВИХ ресурсов, что идет на фінансування предметів та ЗАСОБІВ праці, РОБОЧОЇ сили та других елементів виробництва, складає капітал підприєм-ства у грошовій форме.

  Поняття "капітал" має кілька визначених:

  1) Сукупний ВАРТІСТЬ товарів, майна, других актівів, что Використовують для здобуття прибутку.

  2) У бізнесі - капітал власніків (owness equity).

  3) Сумарні активи компании (бізнесу) (total assets).

  4) Капітальні активи компании (capital assets).

  5) У бухгалтерському обліку - сума, яка інвестована у бізнес.

  6) Грошові кошти, Доступні для інвестування або інвестовані.

  7) Дісконтована ВАРТІСТЬ майбутнього прибутку від інвестіцій [32].

  Інвестованій капітал - це кошти, Які вкладаються в оборот и приносять прибуток інвестору, тобто лишь ті кошти, Які "роблять гроші" (на основе якіх формується новостворе ВАРТІСТЬ).

  Капітал, что інвестується, после Завершення кругообігу возвращается до ін-Вестор з прирощення доходом або збитки.

  Капітал может буті підпріємніцькім та позичковий. Підпріємніцькій капі-тал - це вкладення Шляхом прямих чи портфельних інвестіцій у будь-який проект з метою одержаний прибутку чи прав управління або того та Іншого ра-зом. Позичковий капітал - це Грошові кошти, что передаються у борг на условиях повернення та платності. Позичковий капітал надає підпріємцю кредитор у тім-годинний Користування з метою одержаний позичкового відсотка.

  Початковий підпріємніцькій капітал формує Статутний капітал (фонд) - основні та оборотні кошти. Статутний капітал - це сума внесків (паїв) заснов-ників підприємства (компании) НЕ только у форме копійчаних актівів, но й других матеріальніх та нематеріальніх актівів, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, прав Користування при-рідних ресурсами, майном ТОЩО.

  Стоимость внесків (паїв) оцінюється суміснім рішенням засновніків підпри-ємства (проекту). Порядок формирование та розмір Статутного капіталу, а такоже его Зменшення або прирощення регулюються законодавством та установчо документами.

  Незалежності від типу підприємства и форми власності за Статутний капітал может зроста за рахунок: безпосередно Приєднання до него части одержаний прибутку; Введення в дію обєктів капітального будівництва за рахунок усіх джерел фінансування, у т. ч. Банківських кредитів; індексації основних засобів у звязку з інфляцією, яка согласно з чіннім законодавством збільшує балансовий прибуток підприємства; дооцінкі оборотних коштів и ЗАСОБІВ обігу.

  Збитки зменшуються суму Статутного капіталу підприємства. Кроме цього, змен-шення Капіталу может буті наслідком уцінкі основних засобів и оборотних товар-но-матеріальних актівів, а кож нарахування знос основних засобів.

  Інвестиції, что здійснюються до Статутного капіталу в іноземній Валюті, пе-рераховуються на національну валюту за курсом НБУ. Порядок использование Статутного капіталу як фінансового ресурсу візначається законодавством та уста-новчімі документами підприємства.

  Прибуток - це фінансовий ресурс, что вікорістовується як на споживання, так и на нагромадження.

  Согласно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" [33], прибутком вважається сума валових доходів, тобто доходів від усіх відів діяль-ності, зменшіть на суму валових витрат підприємства и на ВАРТІСТЬ знос (амор-тізації) основних засобів и нематеріальніх актівів.

  Прибуток від реализации товарної продукції (робіт, послуг) - це різніця между оптових (Договірною або регульованості, без податку на Доданий ВАРТІСТЬ и акциз ого збору) ціною реалізованої продукції та ее собівартістю. ВІН є складового алансового прибутку, и для его зростання предприятие винні не только арощуваті ОБСЯГИ виробництва, зменшуваті витрати на виробництво, но ще дбати про Зменшення залишків нереалізованої продукції, ліквідацію боргів у озрахунках з покупцем ТОЩО.

  Прибуток від Іншої реализации - це прибуток, одержаний від реализации основ-их ФОНДІВ та Іншого майна, відходів виробництва, нематеріальніх актівів ТОЩО, ін візначається як різніця между виручки від реализации та витратами на Цю еалізацію. Если предприятие реалізувало цінності дорожча, чем ціна їх при-бання, воно одержує прибуток, а если дешевше - збиток. Такі прибутки закла-ено назіваті мобілізацією внутрішніх ресурсов (МВР).

  При фінансуванні будівництва господарсько засоби до МВР належати пла-Нові нагромадження та економія від зниженя собівартості будівельно-монтаж-них робіт, амортизація ЗАСОБІВ праці, что Використовують в будівництві.

  Сальдо за позареалізаційнімі операціямі - це різніця между доходами та витра-тами від цих операцій (прибуток або збиток). Доходи від цих операцій включаються:

  - доходи, одержані від здачі майна в оренду;

  - доходи, одержані від Здійснення підпріємством корпоративних прав (ді-віденді на Придбані Акції акціонерних товариств, відсотки на внески до статутних ФОНДІВ спільніх підприємств ТОЩО);

  - надходження відсотків від вкладання коштів в облігації, банківські депо-зити ТОЩО;

  - прісуджені або прізначені Боржника штрафи, пеня, неустойки, інші види санкцій за Порушення умов господарських договорів, а такоже доходи від відшкодування збитків;

  - доходи від дооцінкі виробничих запасів та готової продукції;

  - прибуток минуло років, что формувався у поточному году;

  - Позитивні курсові різниці за валютними рахунками, а такоже операціямі в іноземній Валюті;

  - кошти, одержані безкоштовно у виде спонсорської допомоги;

  - інші доходи від операцій, что безпосередно НЕ повязані з виробництвом та реалізацією продукції [38].

  Збитки від позареалізаційніх операцій включаються:

  - витрати за анульованім виробничим замовленням;

  - витрати на Утримання законсервованіх виробничих потужного та обєктів;

  - Втрата від уцінкі виробничих запасів та готової продукції;

  - штрафи, пеня, неустойки, Які належати до сплати;

  - збитки від списання дебіторської заборгованості;

  - збитки за операціямі минуло років, Які віявлені у поточному году;

  - невідшкодовані збитки від стіхійного лиха або других непередбаченіх сі-туацій (пожеж, аварій, крадіжок ТОЩО);

  - негатівні курсові різниці від операцій з Іноземною валютою [38].

  Таблиця 2.2

  Головні джерела ФІНАНСОВИХ ресурсов та їх цільове использование

  Джерела

  Використання ФІНАНСОВИХ ресурсов

  інвестіціїй

  споживання

  резервів

  Прибуток (чистий)

  +

  +

  +

  +

  +

  Мобілізація внутрішніх ресурсов

  +

  +

  Амортизаційні відрахування

  +

  +

  Пайові внески (статутні чи Акціонерний капітал)

  +

  +

  Страхові внески до Пенсионного фонду

  +

  +

  +

  Кошти від размещения Власний ЦІННИХ ПАПЕРІВ та реализации ЦІННИХ ПАПЕРІВ других емітентів

  +

  +

  +

  +

  Кредиторська заборгованість

  +

  +

  +

  Кредити та позички

  +

  +

  +

  Спонсорство

  +

  +

  +

  Державні субсидії

  +

  Мал. 2.1. Схема формирование та розподілу прибутку підприємства (компании)

  2.4. Визначення ЕФЕКТ фінансового леверіджу

  Візначіті ефект фінансового леверіджу для чотірьох варіантів ін-вестування проекту (табл. 2.3).

  Як видно з табліці, при Внутрішній нормі ефектівності у 25% при збільшен-ні залучених коштів растет ефект фінансового леверіджу. При барєрній ставці у 20% ефект фінансового леверіджу відсутній. При Внутрішній нормі ефектівнос-ті, меншій за 20%, відношення чистого прибутку до власного Капіталу буде мен-шим, чем ВАРТІСТЬ позичковий коштів, тобто за такой внутрішньої норми ефек-тівності компании буде вістачаті прибутку только для сплат відсотків за кредит, но Згідно нужно буде відшкодуваті всю позички. Тому за графіком відшкодувань Боргу компанія віраховує та обґрунтовує таку внутрішню норму ефектив-ності, яка б дала змогу своєчасно розраховуватіся з кредитною установою.

  Таблиця 2.3

  Показники

  Варіанти інвестування проекту

  1

  2

  3

  4

  ОБСЯГИ інвестіцій, тис.грн.

  1000

  1000

  1000

  1000

  Ресурси фінансування, тис.грн.

  - власний капітал

  1000

  750

  500

  250

  - позічкові кошти

  -

  250

  500

  750

  Відсоткові ставки,%

  - основні

  14

  14

  14

  14

  - вільна від ризико

  10

  10

  10

  10

  - барєрна

  20

  20

  20

  20

  - внутрішня норма ефектівності

  25

  25

  25

  25

  - депозитна

  12

  12

  12

  12

  - податку на прибуток

  30

  ЗО

  30

  30

  Очікуваній прибуток, тис.грн.

  - мінімально пріпустімій

  200

  200

  200

  200

  - Потрібний

  250

  250

  250

  250

  Стоимость Боргу, тис.грн.

  -

  35

  70

  105

  Сума податку, тис.грн.

  - при мінімальному прибутку

  60

  60

  60

  60

  - при потрібному

  75

  75

  75

  75

  Чистий прибуток, тис.грн.

  - мінімально пріпустімій

  140

  105

  70

  35

  - Потрібний

  175

  140

  105

  75

  Відношення чистого прибутку до власного Капіталу,%

  17,5

  19

  21

  28

  Пошуки найвігіднішої Структури джерел інвестування, что провадяться с помощью розрахунків фінансового леверіджу, віконуються на стадії обґрунтування доцільності проектів.

  Але, як відомо, життєвий цикл інвестіцій НЕ закінчується проектування та введенням у дію обєкта.

  На стадії ЕКСПЛУАТАЦІЇ періодічно нужно залучаті інвестиційні ресурси для оновлення виробничих ФОНДІВ та розвитку виробництва.

  На качана Розширення підприємство потребує значного Збільшення обігово-го Капіталу. Подальша інтенсіфікація виробництва потребує Впровадження Нових основних ФОНДІВ, особливо їх актівної части: машин, механізмів та устаткував-ня. Природно, что цею процес Неможливо без зростання основного Капіталу.

  Особливо значний потреба в інвестіціях вінікає на стадії життєвого циклу підприємства, яка передує спаду виробництва та банкрутству. Як правило, Збільшення основного Капіталу в цею период потрібне не для Розширення випуску продукції, Попит на якові згасає, а для перепрофілювання виробництва.

  Для обґрунтування доцільності Залучення нового обігового Капіталу використо-вують операційний леверідж. Операційний леверідж - Частка постійніх ФІНАНСОВИХ витрат у складі собівартості виробництва. Як відомо, чим вища Питома вага цієї Частки, тім більшій Вплив на прибуток має даже найменша зміна обсягів продаж.

  При збільшенні обсягів продаж підприємства з високим операційнім леві-ріджем более віграють у прибутках, чем підприємства капіталоємніх галузь, де Значне місце в собівартості займає амортизація.

  Щодо окремо взятого ПЕРІОДУ виробництва (інвестиційного проекту) опера-ційній леверідж зумовлює залежність ОБСЯГИ продаж та прібутків від Зміни струк-тури основного та обігового Капіталу.

  Зростання обсягів виробництва, продаж та прібутків можна досягті лишь Шляхом Збільшення витрат на виробництво додатково інвестіцій.

  Планування операційного леверіджу - це визначення Структури приросту Капіталу та ее впліву на зростання прибутку.

  Звичайно при зношеніх, відпрацьованіх основних фондах, а такоже знеціне-них активах в результате інфляції підприємства ма ють низьких операційний ле-верідж, что негативно впліває на ефективність виробництва.

  Розглянемо гіпотетічні прикладом обґрунтування Розширення виробництва підприємств різніх галузь с помощью операційного леверіджу за умов ста-більної економіки.

  На підпріємствах інвестіційної сфери, у промісловості будівельних матері-алів, будівництві співвідношення постійніх та змінніх витрат ставити при-близно 40:60. У енергетіці, вугільній промісловості, металургії, важка махай-нобудуванні Частка постійніх витрат наближається до 60%, а в легкій, харчовій, навпаки, вона ставити около 20%.

  Постійні витрати в собівартості значний мірою повязані з використан-ням основного Капіталу - при збільшенні інвестіцій в основному капітал растет Частка витрат на амортізацію, особливо при вікорістанні прискореного норм ее відшкодування.

  При інвестуванні обігового Капіталу ОКРЕМІ елементи змінніх витрат у Собі-вартості, особливо при незначна зростанні виробництва, такоже ма ють фіксова-ний вигляд (заробітна плата менеджеров та обслуговуючий персоналу, Утримання та поточний ремонт офісів, інші накладні витрати). ЦІ витрати залежних від Галузі виробництва та виду продукції коліваються в межах 5-15% собівартості.

  Левова Частка змінніх витрат растет пропорційно до Збільшення обсягів продаж.

  У таблицях 2.4 - 2.8 наведено приклад розрахунку ЕФЕКТ операційного леверіджу для трьох варіантів інвестиційного проекту Розширення виробництва компании, Які ма ють різну галузевого належність.

  У табл. 2.4 наведені розрахунки впліву зростання обсягів виробництва та розмір прибутку для підприємств з невісокім операційнім леверіджем.

  У табл. 2.5 наводитися аналіз впліву зростання обсягів виробництва на розмір прибутку на підпріємствах з середнім операційнім леверіджем (40%).

  У табл. 2.6 наведені розрахунки для підприємства, Пожалуйста має високий опе-раційній леверідж (60%).

  Таблиця 2.4

  Показники

  вихідні ані

  варіанти

  1

  2

  3

  1. Основний капітал, тис.грн.

  1500

  1500

  150

  1500

  2. ОБСЯГИ виробництва, од.

  20

  22

  2

  26

  3. ОБСЯГИ продаж, тис. грн.

  2000

  2200

  240

  260

  4. Змінні витрати на одиниця продукції (сировина ТОЩО 80%), м. К.

  64

  64

  64

  6

  5. Змінні витрати у складі Загальної собівартості, м. К.

  1280

  1408

  1536

  1664

  6. Постійні (фіксовані) витрати у складі Загальної собівартості ((1280: 80-20) = 320), тис. грн.

  320

  320

  320

  320

  7. Собівартість, тис. грн.

  1600

  +1728

  +1856

  +1984

  8. Балансова прибуток, тис. грн.

  400

  472

  544

  616

  Продовження табліці 2.4

  9. Рівень рентабельності,%

  25

  27

  29

  31

  10. Чистий прибуток (податок 20%), тис. грн.

  280

  330

  381

  431

  11. Строк окупності, років

  5,4

  4,6

  3,9

  3,5

  Таблиця 2.5

  Показники

  вихідні дані

  варіанти

  1

  2

  3

  І. Основний капітал, тис. грн

  1500

  1500

  1500

  1500

  2.ОБСЯГИ виробництва, од.

  20

  22

  24

  26

  3. ОБСЯГИ продаж, тис. грн

  2000

  2200

  2400

  2600

  4. Витрати на одиниць, тис. грн

  80

  77

  75

  73

  у т. ч. - фіксовані 40%

  32

  29

  27

  25

  - змінні 60%

  48

  48

  48

  48

  5. Собівартість, тис. грн

  1600

  1696

  тисячі сімсот дев'яносто дві

  тисячі вісімсот вісімдесят вісім

  у т. ч. - фіксована Частка

  640

  640

  640

  640

  - змінна Частка

  960

  1056

  тисяча сто п'ятьдесят два

  1248

  6. Балансовий прибуток, тис. грн

  400

  504

  608

  712

  7. Чистий прибуток, тис. грн

  280

  353

  426

  498

  8. Рівень рентабельності,%

  25

  30

  34

  38

  9. Строк окупності інвестіцій, роки

  5,4

  4,3

  3,5

  3,0

  Дані АНАЛІЗУ (табл. 2.6) свідчать про ті, что підприємства з віщим операційнім леверіджем при розшіренні виробництва одержують более прибутку І, як наслідок, швідше окуповують свои інвестиції.

  Таблиця 2.6

  Показники

  вихідні дані

  варіанти

  1

  2

  3

  1. Основний капітал, тис. грн

  1500

  1500

  1500

  1500

  2. ОБСЯГИ виробництва, од.

  20

  22

  24

  26

  3. ОБСЯГИ продаж, тис. грн

  2000

  2200

  2400

  2600!

  4. Витрати на одиниць, тис. грн

  80

  76

  72

  69

  у т. ч. - фіксовані 60%

  48

  44

  40

  37

  - змінні 40%

  32

  32

  32

  32:

  5. Собівартість, тис. грн

  1600

  1664

  +1728

  +1793

  у т. ч. - фіксована Частка

  960

  960

  960

  960

  - змінна Частка

  640

  704

  768

  832

  6. Балансовий прибуток, тис. грн

  400

  536

  672

  808

  7. Чистий прибуток, тис. грн

  280

  376

  470

  566

  8. Рівень рентабельності,%

  25

  32

  39

  45

  9. Строк окупності інвестіцій, роки

  5,4

  4,0

  3,0

  2,7

  Таблиця 2.7

  Показники,%

  Леверідж

  20 40

  60

  Зростання виробництва

  10

  20

  30

  0

  20

  30

  10

  20

  30

  собівартість

  8

  16

  24

  6

  12

  18

  4

  8

  12

  прибуток

  18

  36

  4

  26

  52

  78

  34

  68

  100

  Рентабельність

  8

  16

  24

  20

  48

  52

  28

  56

  80

  Розглянемо на прікладі підприємства з невісокім операційнім леверіджем возможности его Розширення через Залучення інвестіцій в основному капітал (табл.2.8).

  Пріпустімо, что Основний капітал збільшується за варіантамі відповідно на 10, 20, 30% при щорічній нормі амортізації 10%.

  У Першому году віддачу дають только 150 тис. грн, збільшуючі при цьом ОБСЯГИ виробництва на одну одиниць.

  Як бачим, Залучення Додатковий інвестіцій доцільне лишь при адекватному збільшенні обсягів виробництва и продаж. Збільшення операційного леверіджу покращує показатели підприємства в разі зростання капіталовіддачі, что ми маємо в Першому варіанті. На практике, як відомо, інвестиції не дають початкової віддачі. Іноді рокамі доводитися чекати зростання прібутків, особливо для капіталомісткіх підприємств, тім паче з довгострокового термінамі виробництва продукції. Результати АНАЛІЗУ свідчать про ефект операційного леверіджу в короткостроковіх інвестіційніх проектах: оптовій торгівлі, переробній промісловості ТОЩО.

  Підприємства, Які внаслідок галузевої належності вімушені чекати прибут-ків від інвестіцій кілька років (зокрема таким є аналізоване підприємство), ма ють розробляті свою інвестіційну стратегію послідовного фінансування (траншами) и домагатіся щорічного Збільшення позитивних копійчаних потоків. Така програма дает можлівість інвесторам капіталомісткіх галузь такоже Зменшити розміри оподаткування інвестіцій.

  Таблиця 2.8

  Показники

  вихідні дані

  варіанти

  1

  2

  3

  1. Основний капітал, тис. грн

  1500

  1500

  1500

  1500

  Нові інвестиції, тис.грн

  -

  150

  300

  450

  Додаткові Амортизаційні відрахування, тис.грн

  15

  30

  45

  ОБСЯГИ виробництва, одиниць

  20

  21

  21

  21

  ОБСЯГИ продаж, тис.грн

  2000

  2100

  2100

  2100

  Витрати на одиниць, тис.грн

  80

  80,0

  80,7

  81,4

  у т. ч. - фіксовані 20%

  16

  16,0

  16,7

  17,4

  - змінні 80%

  64

  64

  64

  64

  Собівартість, тис.грн

  1600

  1679

  1694

  1709

  у т. ч. - фіксована Частка

  320

  335

  350

  365

  - змінна Частка

  1280

  1344

  1344

  1344

  Балансовий прибуток, тис.грн

  400

  421

  406

  391

  Чистий прибуток, тис.грн

  280

  295

  284

  274

  :

  Рівень рентабельності,%

  25

  25,1

  24,0

  22,9

  Строк окупності інвестіцій, роки

  5,4

  5.6

  6,3

  74

  Операційний леверідж,%

  20

  20,0

  20,7

  21,4

  2.5. Використання леверіджу при оцінці інвестіційної діяльності підприємства

  Фінансовий леверідж для Капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА показує, в якому співвідношенні знаходяться звічайні Акції и боргові зобовязання: облігації и по-зічкі. Например, если 10 чоловік вірішують создать якесь виробництво про-дукції и Кожний АКЦІОНЕР купити 10% акцій, то фінансовий ризики буде рівномір але поділеній среди десятьох інвесторів. Альо если п'ять інвесторів прідбають звічайні Акції, что складуть 50% Капіталу, а інші п'ять прідбають боргові зобо-вязання, то весь ризики концентрується на власникам звичайна акцій, а фінан-Совий леверідж складі 50%.

  Умова. Ціна одиниці продукції ставити 2 грн, постійні витрати для первого варіанта плану - 20 тис. грн, для іншого - 60 тис. грн, змінні витрати на одиниця продукції відповідно 1,5 и 1,0 грн, тоді:

  одиниць

  одиниць

  Таким чином, для первого варіанта плану точка беззбітковості буде досяг-нуту при випуску продукції в 40 000 одиниць, а при іншому - 60 000 одиниць.

  Підприємство ВАТ «АНК» может освоїті ОБСЯГИ виробництва у 200 000 одиниць вартістю 400 000 долл, но маркетингові дослідження свідчать, что періодічній Попит задо-вольняється при обсязі продаж в 100 000 одиниць (200 000 грн).

  Задовольніті визначення Попит можна двома запропонованімі варіантамі (табл. 2.9).

  Таблиця 2.9

  варіанти

  Кількість одиниць продаж

  ОБСЯГИ прода-жу, грн

  Собівартість, грн

  Операційний дохід, грн

  Рентабельність Капіталу,%

  Точка беззбіт-ковості 40 000 одиниць

  100000

  40000

  200 000 (100 000 * 2)

  170 000

  (100 00 * -1,5 +

  + 20 000)

  30 000 (200 000 - 170 000)

  18 (30 000: 170 000-100)

  Точка беззбіт-ковості 60 000 одиниць

  100 000

  60 000

  200 000 (100 000 * 2)

  160 000

  (100 000 * 1 +

  +60 000)

  40 000 (200 000 - 160 000)

  25 (40 000: 160 000-100)

  Як видно з табліці, другий план має вищий рівень рентабельності Капіталу, но ВІН значний різікованішій и может прізвесті до значних збитків, тобто інвес-тіції в Постійний капітал підвіщують операційний леверідж, но й значний збіль-шують інвестиційний ризики.

  Візначімо Міри операційного, фінансового та загально леверіджу для на-шого прикладу:

  Як бачим, у іншому варіанті розвитку виробництва МОЛ значний вищий.

  Для визначення Міри фінансового леверіджу пріпустімо, что для Здійснення іншого варіанта плану ми залучаємо позички в розмірі 20%, 40%, 60% власного Капіталу з вартістю Боргу 14%. Податок на прибуток ставити 30%.

  Відповідно міра Загальна леверіджу становітіме:

  МЗЛ П (20%) = 2,5 * 1,74 = 4,28

  МЗЛ П (40%) = 2,5 * 2,1 = 5,75

  МЗЛ П (60%) = 2,5 * 2,75 = 6,87

  Таким чином, при зростанні ОБСЯГИ продаж на 2% операційний дохід збіль-шується на 3,34% (1,67 * 2) у Першому варіанті плану и на 5% (2,5 * 2) - у другому варіанті. При цьом позички у 20%, 40% и 60% власного Капіталу дает ефект фі-нансового леверіджу (Приріст рентабельності власного Капіталу) відповідно на 8 5% (1,7-5); 10,5 (2,1-5) и 13,75% (2,75-5). Примерно такой саму залежність характерізує міра Загальна леверіджу, тобто зміна ОБСЯГИ продаж на 2% и залу-чення Капіталу у розмірі 20%, 40% и 60% власного Капіталу прізведе до приросту рентабельності его (приросту доходу на одну Акцію) відповідно на 8,55 % (4,28 * 2), 10,5 (5,25-2); 13,74 (6,87-2).

  РОЗДІЛ 3

  ОЦІНКА ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА засоби ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

  3.1. Теоретичні аспекти інформаційних систем

  Інформаційні процеси управління, зокрема процесом будівництва, відбуваються с помощью інформаційних систем. Розглянемо цею аспект детальніше.

  Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці - це автоматизація розрахунків, під Якою розуміють людино-машини розв'язування економічних задач. Для цього розробляються и впроваджуються Такі види забезпечення: правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне, лінгвістічне та ергономічне.

  Сучасний етап розробки ІС в економіці країни характерізується Створення ІС нового поколения, до якіх належати експертні системи, системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ, інформаційно-пошукові системи, системи Із штучних інтелектом. Основою создания таких систем є децентралізація Структури ІАСУ та організація розподільної ОБРОБКИ информации. Технічною передумови создания таких систем є Значне Поширення ПЕОМ. Організаційною передумови Виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, что відбуваються в стране. Структурно смороду реалізуються у виде мереж обчислювальних машин або мереж АРМ.

  ІС могут значний різнітіся за типами обєктів управління, характером та ОБСЯГИ розв'язування задач та іншімі ознакою.

  Державні ІС прізначені для вирішенню найважлівішіх народногосподарський проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та економіко-математичних методів складають перспектівні та Поточні плани розвитку країни, Розробляють державний бюджет та контролюють его Виконання ТОЩО. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система державної статистики (АСДС), яка є Основним Джерелом статистичної информации и необхідна для Функціонування державних та регіональніх ІС.

  АСДС Взаємодіє з автоматизованого системою планових розрахунків (АСПР) Міністерства економіки України, автоматизоване системою ФІНАНСОВИХ розрахунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система ОБРОБКИ информации з цен (АСОІ цен), автоматизована система ОБРОБКИ науково-технічної информации (АСО НТІ) ТОЩО.

  Територіальні (Регіональні) ІС прізначені для управління адміністративно-теріторіальнім регіоном. ЦІ системи віконують роботи з ОБРОБКИ информации, яка необхідна для реализации функцій управління регіоном, формирование звітності та відачі оперативних Даних місцевім и керівнім Державним та господарсько органам.

  Галузеві ІС прізначені для управління підвідомчімі підприємствами та організаціямі. Сфери! Застосування - промислова, непромислової, наукова.

  ІС управління підприємствами (АСУП) - це системи Із ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ Автоматизованої Обробка даних, економіко-математичних та других методів для розв'язування задач управління виробничо-господарського діяльністю підприємств [22].

  ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом технологічних процесів.

  Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'язування задач поиска информации без ее змістовної ОБРОБКИ.

  Інформаційно-довідкові системи (ІДС) прізначені для обчислення значень Арифметичний функцій за результатами поиска.

  Інформаційно-управляючі системи (ІУС) прізначені для автоматизованого розв'язування широкого кола завдань управління.

  Системи ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ (СППР) - це інтерактівні компютерні системи, Які прізначені для ПІДТРИМКИ різніх відів ДІЯЛЬНОСТІ та Прийняття РІШЕНЬ Із слабкоструктурованіх або неструктурованіх проблем.

  Штучний інтелект - це штучні системи, створені ЛЮДИНОЮ на базі ЕОМ, что імітують розв'язування ЛЮДИНОЮ складних творчих завдань. Створення інтелектуальніх ІС спріяла розробка в Теорії штучного інтелекту логіко- лінгвістічніх моделей, Які дають змогу формалізуваті конкретні Змістовні знання про обєкти управління та процеси, что відбуваються в них.

  Розрізняють три типи інтелектуальніх ІС:

  1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) - системи типу "запитання-відповідь";

  2) розрахунково-логічні ІС - дають змогу користувач, Які. НЕ є програмістамі розв'язувати у режімі діалогу з ЕОМ свои задачі з Використання складних методів та відповідніх прикладних програм;

  3) експертні системи - дають змогу Проводити ефективного компютерізацію областей, Які подані в експертній опісовій форме, а использование математичних моделей Неможливо або утруднене [16].

  Науково-методичні положення та рекомендації з проектування автоматичних систем управління (АСУ) Вперше були сформульовані В.Глушковим и були прійняті як принципи побудова АСУ та закріплені державних стандартів. До них належати принципи сістемності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефектівності.

  Розглянемо принципи інформаційних процесів управління фінансуванням інвестіційніх проектів.

  Принцип сістемності є основоположним при створенні, функціонуванні та розвитку АСУ. ВІН дает змогу розглядаті досліджуваній обєкт як Одне ціле; віявляті Різні, типи звязків между структурними елементами, что забезпечують цілісність системи; встановлюваті напрямок виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ системи та віконувані нею Функції. Системний підхід предполагает проведення Подвійного АНАЛІЗУ, что має назви "макро- та мікропідході".

  При макроаналізі система або ее елемент розглядається як частина системи ВИЩОГО порядку. Особлива увага пріділяється інформаційнім звязку: встановлюється їх Кількість, аналізуються ті звязки, Які зумовлені метою Вивчення системи та з них відбіраються найперспектівніші, Які реалізують завдань цільову функцію.

  При мікроаналізі вівчається структура обєкта, аналізуються ее СКЛАДОВІ елементи за їх функціональнімі характеристиками, что віявляються через звязки з іншімі елементами та зовнішнім середовище.

  В процесі проектування АСУ системний підхід дает змогу використовуват математичний опис Функціонування, дослідження різноманітніх властівостей окремий елементів та системи в цілому, моделюваті процеси, что вівчаються, для АНАЛІЗУ роботи створюваніх систем.

  В СУЧАСНИХ условиях создания АСУ базується на системному підході, что дает змогу знаходіті оптимальну структуру системи та Забезпечити найвищу ефективність ее Функціонування.

  Принцип розвитку Полягає в передбаченні можливий поповнення та оновлення функцій АСУ та відів ее забезпечення, тобто автоматизована система винна збільшуваті свои обчислювальні возможности, оснащуватісь новімі технічнімі та програмні засоби, Постійно розшірюваті та поновлюваті склад завдань и бази даних.

  Принцип сумісності Полягає в забезпеченні взаємодії АСУ різніх відів та рівнів в процесі їх Спільного Функціонування, что дает змогу підвіщіті ефективність управління народне господарство та Забезпечити нормальне Функціонування економічних обєктів.

  Принцип стандартизації та уніфікації Полягає в необхідності! Застосування типових уніфікованіх та стандартизованого елементів при створенні, функціонуванні та розвитку АСУ, что дает змогу скоротіті часові, трудові та вартісні витрати на создание АСУ при максимальному вікорістанні нагромадження досвіду у формуванні проектних РІШЕНЬ та автоматизації проектних робіт.

  Принцип ефектівності Полягає в досягненні раціонального співвідношення между витратами на создание АСУ та цільовім ефектом, одержаним при ее функціонуванні.

  Кроме основних Принципів для ефективного управління існують часткові принципи, додержання якіх дозволяє отріматі Певний економічний ефект. До них належати принципи декомпозіції, первого керівника, Нових завдань, автоматизації інформаційних потоків та документообігу, автоматизації проектування.

  Принцип декомпозіції ґрунтується на розбітті системи на части, вівченні їх властівостей та особливо, что дает змогу для ефективного АНАЛІЗУ системи та ее проектування.

  Принцип первого керівника предполагает на етапі создания системи відповідальність замовника, тобто майбутнього користувача (керівника підприємства, установи, Галузі), за ввід в дію та Функціонування АСУ.

  Принцип Нових завдань Полягає в поиска постійного Розширення можливости системи, Вдосконалення процесів управління за рахунок постановки та реализации на ЕОМ Нових завдань управління.

  Принцип автоматизації інформаційних потоків та документообігу предполагает комплексне использование технічних засобів на всех стадіях проходження информации від моменту ее реєстрації до того, що бере результативних показніків та формирование управлінськіх РІШЕНЬ.

  Принцип автоматизації проектування Діє змогу підвіщіті ефективність процесса проектування та создания АСУ на основе тіпізації проектних РІШЕНЬ, уніфікації методів та ЗАСОБІВ при підготовці проектних матеріалів, методів автоматизації проектних робіт з використаних АРМ проектувальник АСУ, что організовані на ПЕОМ.

  У Сейчас годину у більшості технологічно розвинутих стран вже склалось глібокі традиції использование програмних ЗАСОБІВ планування й систем управління проектами в різніх сферах підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. У багатьох західніх компаніях ЦІ системи стали звичних ДОПОВНЕННЯ до стандартних ЗАСОБІВ даже для рядових співробітніків, оскількі більшість планованіх проектів - це невелікі за розміром комплекси проектних робіт. Дійсно, согласно з дослідженнямі, проведення тижневик Info Word, 50-ти відсоткам Користувачів необхідні системи, Які дозволяють підтрімуваті плани, що містять від 500 до 1000 робіт, и лишь 28 процентів Користувачів Розробляють Расписание, Які містять более чем 1000 робіт. Стосовно ресурсов, то 38-ми відсоткам менеджеров необходимо управляти 50-100 видами ресурсов у рамках проекту, и только 28-ми відсоткам нужно контролюваті більш аніж 100 відів ресурсов. У результате ДОСЛІДЖЕНЬ були візначені такоже Середні розміри розкладів проектів: для малих проектів - 81 и 14 відів ресурсов; для Середніх - 417 и 47 відів ресурсов; для великих - 1198 робіт и 165 відів ресурсов [61].

  Будь-яка інформаційна система складається з підсістем, шкірні з якіх может розглядатісь як окрема система, пов'язана з іншімі підсістемамі та підпорядкована системе, что ієрархічно находится на віщому Рівні.

  3.2. Структура інформаційних систем

  Структура ІАСУ много в чому візначається характером виробництва. Віділяють 3 групи підприємств:

  1) характерізується неперерівністю технологічних процесів (хімічна,
  Нафтопереробний, текстильна ...);

  2) підприємства з перевага дискретних технологічних процесів
  (Машінобудівельна, пріладобудівельна ...);

  3) змішано-непрірівно-дискретна (харчова, металургійна ...).

  Для дерло с помощью економіко-математичних моделей розроблюються оперативно-календарні завдання всім підрозділам підприємства. Для інших безпосередно з календарним планування повязано оперативніше регулювання виробництва, розрахунки за календарний нормативами, складання подетально виробничих програм по цехах та ділянкам, планування матеріально-технічних засобів (МТЗ), розрахунок заробітної плати та ін.

  ІАСУ відносяться до числа ієрархічніх систем и будують по дво- чи трірівневій схемі. В Основі цього лежить Перш за все та організація управління, яка мала місце на підприємстві. Є Наступний ланцюг управління: ділянка, цех, керівництво Опис підприємства. Характерна такий взаємозвязок ІАСУ и організаційно-економічної системи, оскількі інформація від датчіків АСУТП безпосередно поступає в ІАСУ підприємства и далі в СКОРОЧЕННЯ виде в систему управління більш високого уровня.

  Вона Включає в себе підсістемі 1,2 і 3-го рівнів та побудовали за 3-ступеневу принципом. Підсистема більш низьких уровня Обслуговує безпосередно ділянку. Сюди входять засоби автоматики місцевого значення та ЕОМ, яка через виконавчі Механізми Діє на процес (обєкт). Дані ЕОМ отрімує через датчики, а завдань режим роботи та командні вказівки ЕОМ отрімує від підсістем більш високого уровня. Структура ІАСУ має вигляд, уявлень на рис.3.1. Можлива безпосередно дія на ТП від підсістемі іншого уровня. Ця дія направлена ​​або на оптимізатор або на регулятор, Які через виконавчі органи діють на ТП. Інформація від датчіків прямо поступає в систему 2-го уровня. Підсистема 2-го уровня Виступає як проміжна. Вона складається з підсістемі збору та передачі информации ЕОМ нижнього рівня, дозволяє вірішуваті цілий ряд завдань з управління виробничими ділянкамі, відає показатели ходу виробництва для 1-го рівня, рекомендації для управління виробничими ділянкамі на підсістему 3-го уровня.

  Віщим органом управління є Підсистема 1-го рівня, яка обєднує роботу локальних автоматичних систем. Підсистема 1-го рівня, яка вірішує задачі, повязані з оптімізацією роботи Всього підприємства, віходячі з заданого крітерію ефектівності. Вона Включає в себе ЕОМ або ПЕОМ, Які за потужністю ма ють перевіщуваті ЕОМ систем, Якими управляються, підсістему збору та передачі информации, підсістему відачі Даних, яка далі відає дані про Хід виробництва безпосередно в дірекцію, або в галузеві АСУ. Одночасно в підсістему збору вводитися економічна та оперативно-статистична інформація, яка дозволяє слідкуваті за виконання плану виробництва і дозволяє Вчасно втручатіся в процес виробництва.

  Рис.3.1. Структура інформаційної системи управління економічнімі процесами

  3.3. Дослідження СУЧАСНИХ інформаційних систем АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів

  Розглянемо ті інформаційні системи АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів, что розроблені за останні декілька років.

  AnalyzerXL. AnalyzerXL - нова розробка для ОЦІНКИ інвестіційніх портфелів на базі Excel. Це компютерна програма для індівідуальніх інвесторів и ПРОФЕСІЙНИХ аналітіків. Включає Різні модулі для технічного АНАЛІЗУ Сайти Вся, ведення інвестіційніх портфелів, завантаження котірувань в листи Microsoft Excel и много что інше.

  AnalyzerXL Забезпечує технічний аналіз в середовіщі Microsoft Excel. Бібліотека функцій технічного АНАЛІЗУ Включає около 150 функцій и індікаторів управління інвестіційнімі портфелями, завантаження котірувань акцій и опціонів, а такоже цен в реальному режімі годині в листи Microsoft Excel, прогноз цен на основе алгоритмів нейронних мереж побудова торгових систем з Використання VBA побудова Власний індікаторів Сайти Вся. Альо для даного дипломного проекту цього додатка недостатньо - ВІН НЕ Забезпечує АНАЛІЗУ засоби фінансового леверіджу та ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів.

  InvestWork 5.0. Однією з сучасним інформаційних систем АНАЛІЗУ ефектівності інвестиційного проекту та фінансового АНАЛІЗУ стану підприємства з метою Подальшого фінансування інвестіційніх проектів є InvestWork 5.0. «Оперативна робота» від 3.04.2007 р.

  Даній програмний додаток представляет собою програму для автоматизації процесса розрахунку основних показніків ефектівності інвестиційного проекту. Віконуються следующие операции:

  - аналіз фінансового стану підприємства (за данімі балансу та Звіту про фінансові результати);

  - розрахунок основних показніків ефектівності інвестиційного проекту: чистого наведеного доходу, рядок окупності, внутрішньої норми доходності проекту ТОЩО;

  - можлівість побудова графіків та діаграм, Виведення статистики та порівняльніх таблиць за кількома проектами;

  - можлівість складання звітів довільної форми;

  - гнучкий інтерфейс Списків, что настроюється користувачем;

  - експорт звітів в Різні формати (DOC, HTML, TXT, XML);

  - сервісні операции роботи з БД (вивантаження, очищення, перерахунок и т.д.);

  - Сумісна з програмою Office по формату обміну данімі.

  Програма проста для Впровадження, вікорістовує оригінальний інтерфейс управління списками одним набором кнопок и спліваючіх меню, и тому є оптимальною для! Застосування на малому підприємстві. Альо дана програма має істотній недолік - вона адаптована під російське законодавство и не підлягає зміні та коректуванню, а засади українського ІНВЕСТИЦІЙНОГО законодавства відрізняються від российских.

  3.4. Структура інформаційної системи «Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів»

  Побудуємо структуру інформаційної системи «Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів», что розроблюється в даній работе.

  Візначімо підсістемі, з якіх складатіметься система АНАЛІЗУ (рис. 3.2):

  1) Підсистема «Розрахунок простого рядок окупності проекту»;

  2) Підсистема «Розрахунок дисконтованих рядок окупності проекту»;

  3) Підсистема «Розрахунок внутрішньої норми доходності проекту»;

  4) Підсистема «Розрахунок чистого грошового потоку»;

  5) Підсистема «Розрахунок чистого дисконтований доходу»;

  6) Підсистема «Розрахунок індексу доходності проекту».

  Мал. 3.2. Структура інформаційної системи «Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційніх проектів»

  Далі пріймається решение относительно Впровадження чи відхилення інвестиційного проекту.

  Усі розрахунки відбуваються у певній послідовності, Аджея, по-Перш, здебільшого один Показник Залежить від Іншого, а, по-друге, попереднє решение про Впровадження чи відхилення проекту пріймається Вже на второй стадії розрахунку - на Основі Даних про чистий дисконтований дохід. Отже, порядок розрахунку Наступний:

  - розрахунок чистого грошового потоку;

  - розрахунок чистого дисконтований доходу;

  - розрахунок індексу доходності проекту;

  - розрахунок внутрішньої норми доходності проекту;

  - розрахунок простого рядок окупності проекту;

  - розрахунок дисконтований рядок окупності проекту.

  На Основі первого сертифіката № (чистий грошовий потік) розглянемо структуру розрахунків (рис. 3.3).

  Алгоритм розрахунку сертифіката № чистого грошового потоку має Наступний описание:

  1) початок розрахунку;

  2) введення початкових Даних: щорічного доходу, ставки дисконтування, рядок реализации проекту, витрати по роках;

  3) встановлюємо рік качана інвестування: t = 0 (з точки зору програмування це лічильник для майбутнього розрахунку суми);

  4) розраховуємо чистий грошовий потік за формулою;

  5) если розрахунок досяг терміну Закінчення інвестування, то Зміни в порядку до следующего КРОК, если ні - до попередня;

  6) виводимо результат - значення чистого грошового потоку;

  7) кінець розрахунку.

  Інші розрахунки здійснюються за тією ж схемою, что и розрахунок чистого грошового потоку.

  Мал. 3.3. Блок-схема розрахунку чистого грошового потоку

  Умовні Позначення:

  і - рік реализации проекту;

  Д і - щорічній дохід від реализации проекту;

  ? - ставка дисконтування;

  В і - витрати по роках;

  t - строк реализации проекту;

  ПДП - чистий грошовий потік.

  3.5. Опис програмного додатка

  Найбільш прийнятною програмним додатком, что дозволяє задіяті почти всі Ступені АНАЛІЗУ інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, є «Інвестиційний аналіз 1.7».

  Програма призначила для ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів. Програма дозволяє розрахуваті ефект:

  - Введення в дію нового виробництва.

  - Заміні застарілого устаткування на нове з метою Збільшення обєму продажів и якості продукції, что віпускається.

  - Збільшення випуску продукції і (або) Розширення Сайти Вся пропонованіх послуг.

  - Будь-которого Іншого вкладення копійчаних коштів.

  Програма дозволяє НЕ только розрахуваті ефект від Введення тих, або других інновацій, розширення виробництва и т.д., но и в процесі розрахунку (а такоже по его закінченню) отрімуваті Статистичний інформацію за обємом продажів, основними засоби и позаоборотних активів, персоналом, витратами , фінансовімі вкладення ТОЩО.

  Програма дозволяє розраховуваті й аналізуваті в дінаміці следующие групи показніків ефектівності інвестіційніх проектів:

  - Показники комерційної (Фінансової) ефектівності, что враховують фінансові Наслідки реализации проекту для его безпосередніх учасников.

  - Показники бюджетної ефектівності, что відображають Наслідки Здійснення інвестиційного проекту на федеральному, регіональний и місцевий бюджети.

  - Показники економічної ефектівності, что відображають витрати и результати за проектом и враховують як Захоплення его учасников, так и Захоплення країни, регіону або міста.

  Програма дозволяє розрахуваті Наступний ПЕРЕЛІК показніків Фінансової ефектівності проекту:

  - Простий срок окупності проекту.

  - дисконтований срок окупності проекту.

  - Внутрішню норма прібутковості проекту.

  - Чистий грошовий потік.

  - Чистий дисконтований дохід.

  - Індекс прібутковості.

  - бюджетні ефективність.

  - Інтегральний бюджетний ефект.

  - Інші показатели, Які можна розрахуваті самостійно, користуючися початкових данімі програми.

  Результати роботи програми за данімі розрахунків діпломної роботи наведено в Додатках.

  Програмний додаток в даного діпломі Створено мовою програмування Microsoft Visual Basic for Applications. Розглянемо Особливості цієї мови.

  Microsoft Visual Basic for Applications - середовище швидкої розробки Додатків для Office. Популярність Visual Basic for Applications СтрімКо зростанні разом з Попит на програмістів, что Використовують Цю мову. За статистикою более 80% Додатків до Office на Западе розроблено Із ЗАСТОСУВАННЯ Visual Basic for Applications.

  Середовище Visual Basic for Applications дает можлівість даже початківцям Швидко і легко навчітіся створюваті Додатки для Office, а досвідченішім програмістам в дуже Короткі Терміни створюваті СКЛАДНІ Додатки. Середовище Visual Basic for Applications є середовище візуального проектування и налагодження. Велика Кількість готових шаблонів, конструкторів, майстрів істотно скорочують як Кількість коду, написаного уручну, так і Час розробки. Тому, на мові Visual Basic for Applications можна Швидко і з професійною якістю:

  - Розробити призначення для користувача інтерфейс додатка;

  - создать надійно працюючий додаток по управлінню практично будь-Якім типом Даних;

  - проектуваті багаторівневі розподілені Додатки;

  - створюваті ACTIVEX елементи управління, COM-компоненти, ACTIVEX документи;

  - створюваті Додатки для Internet, что Працюють як на боці клієнта, так и на боці сервера.

  Во время создания програмного додатка вікорістовувалісь следующие елементи роботи з VBA:

  - Впровадження формул;

  - написання таблиць;

  - створення графіків

  - створення діаграм.

  Розглянемо ЦІ аспекти докладніше.

  Для создания табліці, графіку чи діаграмі засоби VBA, необхідній компонент ACTIVEX, Який винен буті встановлений на компютері користувача, щоб Забезпечити роботу програмної части Електронної таблиці на стороні клієнта. Компонент Електронної табліці встановлюється разом з програмним компонентами Office 2003, Які встановлюються за умовчанням разом з Office 2003. Програмні компоненти Office 2003 можна Встановити окремо від Office 2003, но їх использование без встановленої програми Office 2003 або без доступу до Ліцензії на програмне забезпечення Office 2003 приведе до зниженя числа можливий что відкрівається програмній части Електронної табліці.

  Формули у Додатках посілаються на відповідні дані документів, что розташовані на різніх листах книги Excel:

  - введення Даних;

  - баланс;

  - аналіз чутлівості.

  Дані розрахунки можна застосовуваті для різніх підприємств з різнім рівнем забезпечення для фінансування інвестіційніх проектів та різнімі видами ДІЯЛЬНОСТІ.

  За результатами розрахунків побудовали следующие графіки:

  - заборгованість и Платежі за кредитом;

  - чистий приведений ефект від создания проекту (Додаток В);

  - точка беззбітковості;

  - показатели Загальної ліквідності проекту;

  - показатели рентабельності проекту;

  - показатели ділової актівності;

  - показатели стану основних засобів;

  - аналіз чутлівості (зміна чистого наведеного ЕФЕКТ від создания проекту).

  Дана програма є універсальною, и єдиний ее істотній недолік - російськомовність. Альо ВРАХОВУЮЧИ, что документація, что розроблюється на основе роботи цієї програми, є управлінською (тобто не для предявлення до державних ОРГАНІВ в якості офіційної, а для АНАЛІЗУ в адміністрації підприємства та з представником інвестора), що не має значення Якою мовою уявлень інтерфейс - українською чи російською. Структура ж самой програми дозволяє внести певні корективи Стосовно особливо українського законодавства.

  3.6. Програмна реалізація розрахунку показніків ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  У пункті 3.4. Було Розглянуто алгоритм розрахунку одного з показніків ефектівності інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Розглянемо, як самє цею алгоритм реалізовано в обраних програмному додатка.

  У Додатках а і додатка Б представлено две розрахункові табліці. У Додатках А - відповідно табліці обсягів продажів, відпускних цен та виручки від реализации. В Додатках Б - безпосередно показатели Фінансової ефектівності проекту, основні показатели Фінансової ефектівності та фінансового АНАЛІЗУ проекту. Проаналізуємо структуру таблиць Додатків.

  Додаток А. Містіть три табліці: «ОБСЯГИ продажів», «Відпускні ціни», «виручка від реализации». Табліці ма ють Наступний структуру:

  1) «ОБСЯГИ продажів»: вказано ОБСЯГИ продажів шкірного з виробів (Усього 3) в натуральному віраженні та випуск продукції после виходу на проектну Потужність у відсотках до попередня ПЕРІОДУ. ЦІ дані необхідні для АНАЛІЗУ доцільності виходу на Нові потужності, тобто визначення, чи Варто застосовуваті (впроваджуваті) Певний проект.

  2) «Відпускні ціни»: вказано ціни (тис. Грн. / Шт.), За Якими буде Відпущено Кожний з виробів (Усього 3). Контакт з зазначилися за велику партію товару, самє того вимір іде в тисячах гривень. ЦІ партии здебільшого відправляються на оптовий продаж. Із цієї табліці в подалі здійснюється розрахунок виручки від реализации товару (таблиця «виручка від реализации»).

  3) «виручка від реализации»: вказано виручки від продажу кожного вироби (Усього 3) у тис. грн. та виплату за Податками за шкірних з виробів (Податок на додану вартість та Акцизний збір) у складі виручки та Всього виручки и Всього витрат на податки. Ця таблиця містіть інформацію про ЗАГАЛЬНІ надходження від реализации продукції, что є наслідком реализации інвестиційного проекту. Подібна інформація містіть, відповідно, дані про прибуток від реализации (для цього и розраховуються витрати на податки, Аджея прибуток - це виручка за відсутності коштів на оподаткування) інвестиційного проекту. Тобто в результате АНАЛІЗУ даної табліці можна сделать Висновок про ті, чи є рентабельною інвестиційна діяльність в цілому и Чи варто продовжуваті інвестування.

  Додаток А демонструє Загальну ефективність інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Для того, щоб проаналізуваті ефективність шкірного інвестиційного проекту окремо и Побачити прибуток від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ за шкірних з проектів у складі загально прибутку, та патенти, вікорістаті дані додатка Б.

  Додаток Б. Додаток Б такоже містіть три табліці: «Фінансова ефективність проекту», «Розрахунок основних показніків Фінансової ефектівності», «Фінансовий аналіз проекту». У табліці «Фінансова ефективність проекту» містяться Прості показатели ефектівності проекту, что визначаються структуру наступної табліці. Таблиця «Розрахунок основних показніків Фінансової ефектівності» містіть аналіз розподілу інвестіцій, дісконтова них надходження, чистого грошового потоку та індексу доходності за місяцямі та з урахуванням додатково факторів (інфляції, Даних попередніх років). За данімі цієї табліці легко Побачити, на якому етапі відбувається окупність проекту, тобто пріпіняється інвестування и почінається Отримання прибутку від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Таблиця «Фінансовий аналіз проекту» містіть дані про ліквідність реализации інвестиційного проекту та ШВИДКІСТЬ поновлень платоспроможності підприємства после реализации проекту. Звісно, ​​что во время інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Платоспроможність підприємства знизу, Аджея основні засоби та потужності в будь-якому випадка буде кинуто на реалізацію проекту. Чим скоріше підприємство поновити свою Платоспроможність та чим віщою буде ліквідність реализации проекту, тім успішнішім можна вважаті фінансовий стан підприємства, а, звідсі, и его інвестіційну пріваблівість.

  Додаток В. У Додатках В наведено графік динаміки чистого наведеного ЕФЕКТ від реализации інвестиційного проекту за місяцямі 2005-го року. За данімі графіку видно, что в течение березня - червня здійснюється інвестування проекту, далі - віддача від вкладень коштів, тобто прибуток. Віхіднімі данімі для побудова графіку є следующие: інвестиції з урахуванням інфляції; дісконтова ні надходження; чистий грошовий потік; чистий дісконтова ний дохід. Графік будується на основе Даних табліці «Розрахунок основних показніків Фінансової ефектівності» додатка Б.

  Додаток Г. У Додатках Г містіться графік показніків Загальної ліквідності проекту. Цей графік такоже Заснований на розрахунках з табліці додатка Б. На графіку бачим Підвищення Загальної ліквідності в цілому. Найвища ее точка булу досягнуть у вересні 2005-го року, найніжча - у червні 2005-го року. Для побудова графіку Використано следующие показатели: коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт покриття оборотних коштів Власний Джерелами формирование; коефіцієнт поновлень (Втрата) платоспроможності. За ЦІМ графіком можна наочно Побачити дінаміку показніків, что розраховані в табліці «Фінансовий аналіз проекту» додатка Б.

  Додаток Д. У Додатках Д Розміщено зразок розрахунку показніків ефектівності інвестиційного проекту (на прікладі чистого грошового потоку) Засоби мови програмування VBA.

  РОЗДІЛ 4

  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  4.1. Аналіз умов праці

  Обладнання автоматизації, програма якої розроблюється в даного дипломного проекті, буде встановлен у пріміщенні економічного відділу ВАТ «АНК».

  Приміщення Повністю прістосовано до роботи персональних компютерів та Іншого інформаційно-обчислювальний устаткування, а самє: принтерів, плоттерів, сканерів, факсів.

  Всі компютери у пріміщенні (а їх Чотири) знаходяться на безпечній відстані один від одного (1,5 - 2 м). Площа приміщення 24 м 2, тому є можлівість розташуваті обладнання за потребою у будь-якому порядку. У пріміщенні такоже функціонують освітлювальні прилади (лампи денного світла та Настільні лампи). У зімній годину в течение робочі дні працює 1 (один) електрообігрівач. Кабелі компютерів та локальної мережі проведені безпечно для співробітніків попід плінтусом та на территории, де зазвічай НЕ знаходяться.

  Горючі та вибухонебезпечні Речовини НЕ застосовуються.

  Технічне обслуговування компютерів проходити за Расписание та, если є необходимость, за потребою робітнікамі відділу.

  На організм ПРАЦІВНИКІВ шкідлівого впліву обладнання відділу не виявлено. Для Запобігання шкідлівого впліву у приміщення регулярно проводитися провітрювання та розставлені діжки з квітами для поглінання компютерного випромінювання.

  4.2. техніка безпеки

  Для системи автоматизації розробімо конкретні засоби та організаційні заходи, что попереджують Вплив на ПРАЦІВНИКІВ шкідливих виробничих факторів.

  Система автоматизації, что проектується в даного дипломного проекті, підвіщує БЕЗПЕКУ праці и пріскорює Механізм розрахунків під час роботи. З точки зору безпеки система, что проектується, необхідна у відділі, Аджея вона значний пріскорює роботу відділу, а, отже, дозволяє працівнікові, что зайнятий у роботі з системою, Зменшити витрати свого РОбочий годині на Виконання роботи, а такоже дана система дозволяє избежать механічніх ( «Людський») помилок, а це запобігає виправлення ціх самих помилок.

  4.2.1. Електробезпека. Широке! Застосування у промісловості електродвигунів, обігрівальніх приладів, електричних систем управління, что Працюють на різніх условиях оточуючого середовища, потребують підвіщеної уваги Із забезпечення електробезпеки, до розробки ЗАХОДІВ и ЗАСОБІВ, что забезпечують захист людей від впліву електричного Струму.

  Візначімо клас виробничого приміщення, в якому буде встановлен обладнання, за ступенями небезпеки Ураження людей електрична Струм, вкажемо, наявність якіх факторів обумовлює віднесення приміщення до цього класу.

  Приміщення, в якому буде встановлен обладнання, за ступенями небезпеки Ураження людей електрична Струм відносіться до класу приміщень без підвіщеної небезпеки. Це пояснюється сухістю, безпільністю приміщення, нормальною температурою Повітря та ізолюючою підлогою, тобто в пріміщенні відсутні умови, властіві приміщення Із підвіщеною небезпеки та особливо небезпечний.

  За способом захисту людини від Ураження ЕЛЕКТРИЧНА Струм согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ система проектування відносіться до Класу I, тобто Пристрій має РОбочий ізоляцію та елемент для заземлення. Такоже Пристрій має провід для зєднання до джерела живлення и має жилку, что заземлена, Із заземлюючих контактом.

  В мережі (напряжение около 1000 В) для захисту від небезпеки переходу вищої напруги в БІК ніжчої один Із виводів або середня точку обмотки ніжчої напруги заземлюються або занулюють.

  В якості системи захисту від небезпеки переходу напруги наконструктівні части обладнання у випадка пробою ізоляції и замкненому фази на корпус Використовують захисне Відключення.

  4.2.2. Розрахунок захисних заземлення. Відповідно до Держстандарту 12.1.030-81 захисне заземлення повинною Забезпечити захист людей від поразка електрична Струм при Дотик до металевих неструмоведучіх частин, Які могут віявітіся під напругою. Заземлення назівається навмісне зєднання електроустановок Із заземлюючих прістроєм, Заземлювачем назівається провідник, что перебуває в зіткненні Із землею або ее еквівалентом. Заземлюючих провідником назівається провідник, что зєднує заземлені части Із заземлювачем. Сукупність зєднуючіх провідників и заземлювачів назівається заземлюючих прістроєм. Для установок потужністю НЕ более 100 кВт Опір заземлюючих пристрою не винних перевіщуваті 10 Ом, для установок потужністю более 100 кВт - 4 Ом.

  Здійснімо розрахунок захисних заземлення у Наступний порядку.

  Оберемо тип пристрою заземлення (у нас воно виносний).

  Візначімо конструктівні елементи пристрою заземлення. В якості вертикальних штучних заземлювачів застосовують сталеві труби діаметром 30 - 50 мм, вуглеву сталь розміром від 40 * 40 до 60 * 60 мм, довжина 2,5 - 3 м. Останнім часом знаходять! Застосування сталеві прутки діаметром 10 - 14 мм, довжина 5м и более. Для звязку вертикальних заземлювачів Використовують смугову сталь січенням НЕ Менш за 4 * 12 мм або сталь круглого січення діаметром НЕ Менш за 6 мм.

  В якості заземлюючих провідників застосовують смугову або круглу сталь, прокладку якіх здійснюють Відкрито по конструкціях будівель на спеціальніх опорах. Заземлюючих обладнання прієднується до магістралі заземлення паралельно окремим провіднікам.

  Візначімо розрахунковий граничний Опір ґрунту & .. Для розрахунків повінні використовуват значення Пітом опорів ґрунтів, отриманий вімірамі, з урахуванням коефіцієнту сезонності:

  , (4.1)

  де - Пітом Опір ґрунту,, отриманий в результате вімірів;

  - коефіцієнт сезонності.

  Візначімо Опір розтіканню струму одиночного заземлення, Ом:

  , (4.2)

  де - розрахунковий Пітом Опір ґрунту,;

  l - довжина заземлювача, м;

  d - діаметр заземлювача, м;

  t - довжина Закладення половини заземлювача, м.

  (4.3)

  де - відстань від поверхні землі до верхнього кінця заземлювача, м.

  Візначімо Кількість заземлювачів, шт .:

  , (4.4)

  де - Найбільший пріпустімій Опір заземлюючих пристрою, Ом;

  - коефіцієнт использование вертикальних заземлювачів без урахування впліву зєднальної Смуги.

  шт.

  Візначімо Опір розтіканню Струму горизонтальної зєднувальної Смуги, Ом:

  , (4.5)

  де - довжина зєднувальної Смуги, м

  , (4.6)

  де - відстань между вертикально заземлювачамі, м

  - Глибина закладання Смуги, м;

  - ширина Смуги.

  (Ом)

  Візначімо Опір розтіканню Струму заземлюючих пристрою, Ом:

  , (4.7)

  де - коефіцієнт использование горизонтального смугового заземлювача, что зєднує вертикальні заземлювачі;

  - не винних перевіщуваті пріпустімого опору захисних заземлення ().

  (Ом)

  Таким чином Ro 3 (6,42 <10) - розраховано вірно.

  Відповідно до вимог Правил пристрою електроустановок (ППЕ) найбільш пріпустімій Опір захисних заземлюючих прістроїв (R 3) в електроустановках напругою до 1000В.

  4.2.3. Інструктівні вказівки по безпечній ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  Для забезпечення безпечної ЕКСПЛУАТАЦІЇ персональної ЕОМ, что входити до складу комплексу, повинності буті організоване навчання працюючих безпеки праці, як це виклад в Держстандарт 12.0.004-79.

  Із цією метою на підприємстві проводитися Інструктаж з техніки безпеки, что по характері й годині проведення підрозділяється на Вступна, первинний на робочому місці, повторний, позаплановій и поточний.

  На підпріємствах й організаціях всех галузь народного господарства Широке Поширення здобувши адміністративно-Суспільний тріступінчастій контроль за станом охорони праці. На 1-ій щабліні контроль здійснюється майстром, механіком и суспільним інспектором по охороні праці, Які Щодня на качана роботи перевіряють справність машин, наявність и справність захисних ЗАСОБІВ. Проводиться пятіхвілінній Інструктаж з техніки безпеки. Щотижня начальник цеху разом Із представником КОМІСІЇ з охорони праці здійснюють ІІ-у щабліну контролю охорони праці на своих ділянках. На Ш-ій щабліні контролю інженер по охороні праці, голова КОМІСІЇ охорони праці, головний механік один раз на місяць перевіряють стан техніки безпеки й виробничої санітарії. Остання щабліна контролю закінчується Розширення натішиться й виданням наказу по Підприємству (організації).

  Основні правила безпеки ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕОМ:

  1) Перед початком роботи Переконайся, что ЕОМ надійно заземлено.

  2) Переконайся, что ЕОМ Закрито кожухом и віключається контакт Із токовіводячімі частинами.

  3) У випадка припиненням подачі електроенергії та патенти віключіті ЕОМ з мережі.

  4) При вінікненні несправності довести до відома фахівця.

  4.3. Виробнича санітарія та гігієна праці

  4.3.1. Освітленість РОбочий місця.

  Поширення персональних компютерів (ПЕОМ) призвело до того, что у Користувачів вінікає цілий ряд Скарга на здоровя.

  Найбільше стомлений для очей вінікає при работе в діалоговому режімі. Найменша НАВАНТАЖЕННЯ вінікає при зчітуванні информации, найбільша - при ее введенні.

  При организации робочих Місць, оснащених ПЕОМ особлива увага пріділяється освітленню.

  Приміщення для ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕОМ повінні мати природньо и штучне освітлення, что відповідає Вимоги діючої нормативної документації.

  Робочі столи Варто розміщати таким чином, щоб відеомоніторі були орієнтовані бічною стороною до світловіх прорізів, щоб природнє світло падало в основном ліворуч. Віконні Прорізи повінні буті обладнані регульованості прилаштувати типу зовнішніх козірків, жалюзі й т.д.

  Штучне освітлення в пріміщеннях для ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕОМ повинною здійснюватіся системою загально рівномірного освітлення. У виробничих й адміністративно-суспільніх пріміщеннях, у випадка переважної роботи з документами, Варто застосовуваті системи комбінованого освітлення (додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, прізначені для освітлення зони Розташування документів).

  Яскравість світильників Загальне освітлення у зоне кутів випромінювання від 50 до 90 градусів з вертікаллю в поздовжній и поперечній площинах винна становитися НЕ более 200 кд / м 2, захисний кут світильників повинен буті НЕ менше 40 градусів.

  Як джерела світла при штучному освітленні Варто застосовуваті в основном люмінесцентні лампи типу ЛБ и компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ).

  110

  Для освітлення приміщень Із ПЕОМ Варто застосовуваті світильники Із дзеркальний параболічнімі ґратами, укомплектованість електронними пуско-регулююча апаратами (ЕПРА).

  4.3.2. Оздоровлення повітряного середовища.

  Санітарнімі нормами проектування промислових підприємств передбачаються гранично Допустимі концентрації (ГДК) шкідливих Речовини в повітрі РОБОЧОЇ зони.

  Важлівім Чинник создания оптимальних метеорологічніх умів у виробничих пріміщеннях є оздоровлення повітряного середовища засоби вентиляції виробничих приміщень. У пріміщенні,. де встановлен ЕОМ, системи вентиляції, опалювання и кондиціонування повітря, віконані відповідно до Сніп 2.04.05-86.

  Згодна ГОСТ 12.1.005-88, робота оператора ЕОМ відносіться до категорії 1, підрозряд «б» - легка робота. Оптімальні умови, візначувані ГОСТ для такой роботи: від 21С в холодний час років 24С в теплу пору року при вогкості 40-60% и швідкості руху Повітря НЕ більш 0,7 м / с. Допустимі умови - від 20С до 28С при вогкості до 75%. Це досягається установкою огрівальніх приладів и кондиціонерів. При нормальній работе персональної ЕОМ в атмосферу не віділяється ніякіх шкідливих Речовини, а мікроклімат НЕ порушується.

  Запорошена Повітря не винних перевіщуваті вимог, вісловленіх в пункті 4.13 СН 512-78: загальна Кількість колоній в 1м З Повітря в пріміщеннях з ЕОМ НЕ повінні перевіщуваті 1000 колоній; патогенної флори буті не винних.

  Согласно Тимчасовим Сніп 4559-88, при кубатурі приміщення более 40м З на одного працюючий, за наявності вікон и відсутності віділень шкідливих Речовини, допускається природна вентиляція приміщення.

  Обєм приміщення, де експлуатуватіметься ЕОМ комплексу, Всього 96м З, максимальне число працюючих одночасне - 2 оператори. Параметри мікроклімату нормальні. Звідсі можна сделать Висновок, что в даного пріміщенні НЕ обовязкова установка систем кондиціонування або вентілювання Повітря.

  Система вентиляції складається з: загальнообмінної або пріточування-витяжної вентиляції (здійснюється за рахунок кондиціонерів и з урахуванням повітряного потоку); вентиляція ЕОМ Місцева вентиляція з метою охолоджування (здійснюється декількома вбудований вентиляторами).

  Система опалювання складається з: генератора теплоти и трубопроводу; нагрівальніх елементів.

  4.3.3. Захист від шуму и вібрації.

  Виробничий шум вінікає унаслідок вібрації працюючий устаткування і механізмів.Шум є несприятливим Чинник, что Робить Шкідливий Вплив на організм. Трівала дія шуму может привести до розладу и захворювань ОРГАНІВ слуху, серцево-судінної и нервової системи.

  Загальна класифікація ЗАСОБІВ и методів захисту від шуму и вібрації пріведені в ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЕВ 1928-79) ССБТ. Засоби и методи захисту від шуму. Класифікація »и ГОСТ 12.1.014-78 (СТ СЕВ 1932-79 и СТ СЕВ 1602-80) ССБТ. Вібрація. Загальні вимоги безпеки »відповідно.

  Согласно з ГОСТ 12.1.003-83 нормованою шумові характеристики РОбочий місця при постійному шумі є Рівні звукового тиску в децибелах в октавних Смуга.

  Еквівалентній рівень звуку для приміщень, де находится персонал, який не повинен перевіщуваті 50дБ. Реальний рівень звуку в ціх пріміщеннях НЕ перевіщує допустимого значення, тому немає необхідності в проведенні ЗАХОДІВ относительно зниженя уровня шуму.

  Вібрація надає несприятливого дію на організм людини, віклікаючі нейротрофічне и гемодінамічне Порушення. Трівала систематична дія вібрації может стать причиною Виникнення вібраційної хвороби. Найбільш небезпечна є коливання з частотами 4-10 Гц унаслідок резонансних явіщ у внутрішніх органах людини. Небезпечна є и коливання з частотами до 100 Гц.

  Радикальні безпосередньо БОРОТЬБИ, як з вібрацією, так и з шумом є віключення галаслівіх и вібронебезпечних технологічних процесів. Рівень вібрації в пріміщенні, де експлуатуватіметься ЕОМ, що не перевіщує нормованіх значень приведеного параметрів, тому немає необхідності в проведенні ЗАХОДІВ относительно зниженя рівнів шуму и вібрації.

  4.4. Пожежна безпека

  Під системою пожежного захисту и вібухозахісту розуміються комплекси організаційніх ЗАХОДІВ и технічних засобів, спрямованих на Запобігання Дії на людей небезпечне чінніків пожежі и Вибух, а такоже обмеження матеріального збитків.

  Согласно Сніп П-90-81, приміщення, де функціонує ЕОМ, відносіться до категорії виробництва Д. Це пожежонебезпечних приміщення, в якіх є Речовини, что НЕ згорають, і матеріали в холодному стані. Будівельні матеріали, з якіх побудовали будівлю - что НЕ згорають.

  Проти ЕОМ як Електроприлад є Джерелом пожежної небезпеки, тому там, де смороду Встановлені, необходимо Передбачити засоби пожежогасінні. У практике Гасіння пожеж найбільше Поширення Набуль следующие Способи припиненням горіння:

  ізоляція вогнища горіння від Повітря або зниженя концентрації кисня в повітрі до значення, при якому горіння НЕ может відбуватіся;

  охолоджування вогнища горіння нижчих питань комерційної торгівлі температур;

  інтенсівне гальмування (інгібірування) швідкості хімічніх реакцій в полумї;

  механічно зрів полумя в результате Дії на него сильного струменить інертного газу або води;

  создания умів вогнепереперешкоді, тобто таких умов, при якіх полумя розповсюджуватіся НЕ может.

  Для Гасіння електроустановок, что знаходяться під напругою, та патенти, Передбачити Вогнегасник вуглекислотні (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) або порошкового (ОП-1, ОП-10А, ОП-250) типу, віконані по ГОСТ 12.4.009- 75. Для локалізації пожежі дверей приміщення повінні буті оббіті сталевими листами Із зовнішньої и внутрішньої сторони.

  ВИСНОВКИ І Предложения

  У СУЧАСНИХ условиях Україна постала перед обєктівною необхідністю актівізації ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса. Структурні и якісне оновлення виробництва й создания рінкової інфраструктурі відбуваються практично Повністю Шляхом и за рахунок інвестування.

  Інвестиційний процес потребує поглиблення дослідження, оскількі ВІН відіграє ключовими роль в економіці держави. Тільки за помощью реальних інвестіцій можна Забезпечити структурні перебудову народного господарства, науково-технічний прогрес та зростання економіки. Разом з тим, протягом трівалого годині інвестиційна сфера дестабілізуюче вплівала на економіку України через велике незавершене будівництво, збільшуючі дефіціт державного бюджету и заморожуючі без будь-якої віддачі масу матеріально-технічних и ФІНАНСОВИХ ресурсов. Внаслідок фізічного и морального старіння основних виробничих ФОНДІВ, рядки служби якіх у багатьох галузь сягли 30-ти років, величезне понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей (неліквідів) у промісловості, матеріально-технічному забезпеченні и торгівлі напрікінці 80-х років состоялся спад виробництва І, як наслідок, СКОРОЧЕННЯ обсягів вкладів в інвестіційну сферу.

  В СУЧАСНИХ условиях обмеженість в інвестіційніх ресурсах стрімує процес формирование рінкової економіки в Україні. Результатівність інвестування Залежить від ЗАХОДІВ, спрямованостей на покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату з тім, щоб сделать его сприятливі для вкладання коштів в українську економіку.

  ВРАХОВУЮЧИ стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні інвестиційні возможности впродовж Всього ПЕРІОДУ трансформації економіки, українська держава намагається создать спріятліві рінкові умови для розвитку інвестіційної сфери: Здійснено перехід до управління інвестиціями на основе ринкова отношений; формується багатосекторна система капітального будівництва; ліквідовані будівельні міністерства; розукрупнені та приватизуються будівельні организации. У макроекономічній політіці наголос робиться на создание передумов зростання інвестіцій - послаблення інфляції, забезпечення оптимальних відсотків за депозитами и вкладення, зниженя відсотковіх ставок за кредитами, СКОРОЧЕННЯ заборгованості та зростання СПОЖИВЧОГО Попит населення.

  До чінніків, что забезпечують Подолання або зниженя різіків для інвесторів в Україні, належати:

  - рівень розвитку продуктивних сил та стан Сайти Вся інвестіцій;

  - правове поле держави;

  - політична воля всех гілок влади;

  - стан фінансово-кредитної системи;

  - статус іноземного інвестора;

  - інвестиційна Активність населення.

  У даній діпломній работе Було Розглянуто аспекти ОЦІНКИ діяльності підприємства «АНК», м.Київ, для Подальшого фінансування інвестиційного проекту. В результате ДОСЛІДЖЕНЬ дійдемо Висновки, что Найкращий методом буде! Застосування операційного та фінансового леверіджу.

  Підприємство ВАТ «АНК» планирует використовуват два види витрат на виробництво одного виду продукції. Засоби леверіджу Було зясовано, что точка беззбітковості для первого варіанта складі 40000 одиниць, іншого - 60000 одиниць.

  До того ж, другий план має вищий рівень рентабельності Капіталу, но ВІН значний різікованішій и может прізвесті до значних збитків, тобто інвес-тіції в Постійний капітал підвіщують операційний леверідж, но й значний збіль-шують інвестиційний ризики.

  При зростанні ОБСЯГИ продаж на 2% операційний дохід збіль-шується на 3,34% (1,67 * 2) у Першому варіанті плану и на 5% (2,5 * 2) - у другому варіанті. При цьом позички у 20%, 40% и 60% власного Капіталу дает ефект фі-нансового леверіджу (Приріст рентабельності власного Капіталу) відповідно на 8 5% (1,7-5); 10,5 (2,1-5) и 13,75% (2,75-5). Примерно такой саму залежність характерізує міра Загальна леверіджу, тобто зміна ОБСЯГИ продаж на 2% и залу-чення Капіталу у розмірі 20%, 40% и 60% власного Капіталу прізведе до приросту рентабельності его (приросту доходу на одну Акцію) відповідно на 8,55 % (4,28 * 2), 10,5 (5,25-2); 13,74 (6,87-2).

  Дані АНАЛІЗУ такоже свідчать про ті, что підприємства з віщим операційнім леверіджем при розшіренні виробництва одержують более прибутку І, як наслідок, швідше окуповують свои інвестиції.

  Створення та підтримка сприятливого ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні становится дуже важлівім. Від него Залежить майбутнє держави. Це зумовлене тим, что Україні потрібне економічне зростання НЕ менше 4-5% на рік Упродовж 20 років. А для цього необходимо масштабний Приплив внутрішніх та іноземних інвестіцій.

  З метою покращення ситуации в інвестіційній сфере України у 2001 году БУВ чинний Указ Президента «Про додаткові заходи относительно Збільшення надходження інвестіцій в економіку України». Заходами для реализации цієї мети є:

  - Поліпшення економічних, правових умов ДІЯЛЬНОСТІ інвесторів в Україні для Збільшення обсягів інвестіцій в економіку України, у Першу Черга, в ее пріорітетні Галузі;

  - недопущення порушеннях прав інвесторів та сприяння Їм Відновлення порушених прав;

  - забезпечення відкрітості, прозорості та послідовності процесса ПРИВАТИЗАЦІЇ державного майна для сприяння залучених інвестіційніх ресурсов;

  - актівізація інформаційного та організаційного забезпечення Залучення інвестіцій.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України «Про інвестіційну діяльність» N 1561-XII (1561-12) від 18.09.91.

  2. ГОСТ 12.1.013-78. ССБТ. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги.

  3. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Вироби електротехнічні.

  4. ГОСТ 12.2.005-80.ССБТ. Устаткування технічне технологічне-ної промисловості. Загальні вимоги безпеки.

  5. ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Верстати металорізальні. Загальні вимоги безпеки.

  6. ГОСТ 12.2.072-32. ССБТ. Роботи промислові, роботизовані технологічні комплекси і ділянки. Загальні вимоги безпеки.

  7. ГОСТ 12.1.005-76. ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарні гігієнічні вимоги.

  8. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Загальні вимоги безпеки.

  9. ГОСТ 12.1.012-78. ССБТ. Вібрація. Загальні вимоги безопас-ності.

  10. ГОСТ 12.2.004-81. ССБТ. Органи управління виробничим обладнанням. Загальні вимоги безпеки.

  11. ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ. Вироби електричні. Загальні вимоги безпеки.

  12. ГОСТ 23000-78. Система «людина-машина». Пульти управління.

  13. ГОСТ 12.4.026-76. ССБТ. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

  14. СНіП П-4-79. Норми проектування. Природне і штучне освітлення. -М .: Стройиздат, 1980. - с. 48.

  15. СНіП П-90-81. Виробничі будівлі промислових підприємств. Норми проектування. -М .: Стройиздат, 1982. - с. 16.

  16. А як ви оцінюєте інвестиції? // Дзеркало тижня. - 2004. - № 44. - 30 жовт.

  17. Андрощук Г. Державна інвестиційно політика // Бізнесін-форм. - 1997. - № 1.

  18. Ансофф І. Стратегічне управління: Зменш. пер. з англ. - М .: Еко-ний, 1989.

  19. Антонюк Л. А., Поручник А. М., Савчук В. С. Інвестиції: теорія, меха-нізм розробки та комерціалізації. - К .: КНЕУ, 2003.

  20. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібн. - К .: Заповіт, 1996..

  21. Балабанов І. Т. Інвестиційний менеджмент. - СПб .: Питер, 2000.

  22. Баумол У. Підприємництво, інвестиції і зростання: симбіоз Давида і Голіафа // Проблеми теорії і практики управління. - 2005. - № 2.

  23. Беренс В., Хавранек П. М. Керівництво з оцінки ефективності інвестицій. - М., 1995.

  24. Бірман Г., Шмідт С. Економічний аналіз інвестиційних проектів. - М .: Банки і біржі, 1997..

  25. Бочарова Н.М. До питання про оце-нке ефективності Инвестиционной деяте-льності підприємства // Науковий вісник СпУІК-2001 - №3.

  26.Возняк Г. В., Кузнєцова А. Я. Розрахунок мінімального значення рентабельності інноваційної продукції // Вісник Української академии банківської справи. - Вип. № І (14). - Суми, 2003. -С. 87-90.

  27. Войнаренко М. П., Радецька Л. П., Філінюк В. Р. Проблеми форму-вання економіки України. - К .: Логос, 1999..

  28. Воркута Т. А. Проектний аналіз: Навч. посіб. - К .: Укр. центр духовної культури, 2000..

  29. Гальчинський А., ГЕЄЦЬ В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. - К .: Знання України, 2002.

  30. Гончарова Н. П., Перерва П. Г. Маркетинг інвестиційного процесу: Навч. посіб. / Відп. ред. А. Н. Алимов. - К .: ВІРА-Р, 1998..

  31. Гончарова Т. В. Маркетингова концепція інвестиційного интрапренерства в сучасному підприємництві // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 2.

  32. Гриньов В. Ф. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. - К .: МАУП, 2000..

  33. Дагаєв А. Венчурний бізнес: управління в умовах кризи // Проблеми навколишнього середовища і природних ресурсів. - 2003. - № 3.

  34. Дафт Р. Л. Менеджмент. - СПб .: Питер, 2000.

  35. Дементьєв В. Менеджмент підприємства в системі економічної влади // Вісник Тернопільської академии народного господарства. - 2002. - № 7. - Ч. 1.

  36. Денисюк В. А. Напрями розвитку венчурного фінансування в странах ЄС та Актуальність їх использование в Україні / В. А. Денисюк, 0. В. Краків-ська // Проблеми науки. - 2002. - № 11.

  37. Долін П.А. Довідник з техніки безопасності.- М .: Вища школа, 1984. - 824 с.

  38. Дорофієнко В. В., Колосюк В. П. Інноваційний менеджмент і на-уково-технічна діяльність: Навч. посіб. - Донецьк, 2001..

  39. Друкер П. Як Забезпечити успіх у бізнесі: новаторство и підпріємніц-тво: Пер. з англ. В. С. Гуля. - К .: Україна, 1994.

  40. Дука А. П. Фінансування спільніх інноваційніх проектів: форфейтинг // Фінанси України. - 1999. - № 11.

  41. Економіка підприємства: В 2-х т .: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К .: Вид-во «Хвиля-Прес»; Донецьк: МП «Пошук»; Т-во кніголюбів, 1995. - Т. 1.

  42. Завлін П. Н., Васильєв А. В. Оцінка ефективності інвестицій. - СПб .: Бізнес-Преса, 1998..

  43. Идрисов В.В. Фінансова мате-матики в оцінці ефективності інвестиційних проектів // Вісник НГФЕУ. - 2001. -№7 (18).

  44. Кнорринг Г.М. та ін. Довідкова книга для проектування електричного освітлення. -Л .: Енергія, 1976. - 364 с.

  45. Кравченко С. І. Обґрунтування умов фінансування інвестіційніх РІШЕНЬ // Фінанси України.- 2002.- №2. - С. 124-129.

  46. ​​Кузнєцов І. Е. та ін. Охорона праці в текстильній промисловості. -К .; Техніка, 1985. - 167 с.

  47. Кузнєцова А. Я., Возняк Г. В. Деякі аспекти фінансування інвестиційно-інноваційніх проектів за рахунок Власний коштів підприємств // Актуальні проблеми економіки .- 2004 .-- №7 (37). - С. 42-52.

  48. Методичні вказівки относительно визна-чення соціальної та економічної ефектив-ності науково-дослідніх робіт. - К .: УкрІНТЕІ. - 24 з

  49. Наукова та інвестиційна діяльність: Статистичний збірник. - К., 2004.

  50. Обрітько Б. Експертна оцінка інноваційно-інвестіційніх проектів (методичні рекомендації) // Фондовий ринок.- 2002.- №33.- С.2-25

  51. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: Монографія. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004.

  52. Савчук В.П. Фінансове обгрунтувати вання інвестиційних проектів // Финан-совая консультація. - 2002. - №47.

  53. Смірнов О.О. Інноваційна Активність персоналу як джерело зростання конкурентних перевага підприємства // Актуальні пробелми економіки. - 2004. - №11.

  54. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - К .: Академвидав, 2006. - 464 с. (Альма-матер).

  55. Ткачук К.II. та ін. Безпека праці в промисловості. -К .: Техніка, 1982.- 231 с.

  56. Чернишов А. Програмування бізнесу http

  57. Юфін Є.Я. та ін. Охорона праці в машинобудуванні. -М .; Машинобудува-роїння, 1983. - 432 с.

  58. Сайт програмних Додатків http://www.softodrom.ru/

  59. Офіційний сайт СП "АНК" http://www.ankltd.ukrbiz.net/

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Інформаційна система АНАЛІЗУ діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Скачати 196.27 Kb.