• 1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення
 • Масив Даних на машині носіях.
 • Всі розрахунки віконуються на локальному компютері, но для передачі вхідних и вихідних Даних необхідна мережа ЕОМ.
 • Економіст перетворює Цю інформацію в електронній формі, сортує и оброблює согласно технологічного процесса. Далі економіст ознайомлюється з результатами розрахунків та формує результуючі Звіти.
 • Для введення информации на АРМ з помощью Клавіатури з форм бухгалтерської звітності та патенти 10-13 хвилин при середній швідкості друку 8-10 тис. сімволів на годину.
 • 1.4.3. Розробка системи класіфікації и кодування
 • 1.4.4. Проектування форм первинних документів машинограм и відеокадрів
 • 1.4.5. Структура інформаційних масівів
 • 1.6.1. технічне забезпечення
 • 1.6.2. програмне забезпечення
 • · Загальна характеристика програмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні Функції ПО, операційну систему);
 • · Схеми програм; · Тексти програм, что розроблені для задач або АРМ.


 • Дата конвертації15.06.2017
  Розмір99.19 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 99.19 Kb.

  Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості

  1

  Інститут підприємництва І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ кібернетики

  ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

  КУРСОВА РОБОТА

  на тему:

  "Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості ПП

  спеціальність 7.050102 «Економічна кібернетика»

  Роботу Виконала: В. В. Мельниченко

  студент групи К-11

  номер залікової книжки 001/213

  Роботу перевірів: О.В. Ячменев

  старший викладач кафедри ЕК

  м. Житомир 2005 р.

  ЗМІСТ

  • ВСТУП 3
  • 1. Розробка ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4
   • 1.1. Розробка Структури інформаційної системи 4
   • 1.2. Характеристика економічних задач и функцій, реалізованіх ІС 4
   • 1.3. Розробка математичного и машинного алгоритмів решение задач 5
   • 1.4. Інформаційне забезпечення 10
    • 1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення 10
    • 1.4.2. Організація збору и передачі первинної информации 10
    • 1.4.3. Розробка системи класіфікації и кодування 11
    • 1.4.4.Проектування форм первинних документів машинограм и відеокадрів 11
    • 1.4.5. Структура інформаційних масівів 12
   • 1.5. Організаційне забезпечення 14
   • 1.6. Технічне и програмне забезпечення 14
    • 1.6.1. Технічне забезпечення 14
    • 1.6.2. Програмне забезпечення 14
   • 1.7. Контрольний приклад 15
  • ВИСНОВОК 15
  • СПИСОК ВІКОРІСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17
  • ДОДАТКИ 18
  • ВСТУП
  • В условиях Сайти Вся стабільні позіції ма ють лишь ті підприємства, что Постійно розвіваються. Саме фінансова стійкість підприємства, як переконує світова практика, є передумови его економічного розвитку.
  • Умів Підтримання ефективного економічного розвитку є здатність підприємства прістосовуватіся до змін внутрішнього и зовнішнього середовища, які не втрачаючі водночас Фінансової стійкості. При цьом Підприємству необходимо володіті оптимальною структурою ФІНАНСОВИХ ресурсов и в разі спожи залучаті позікові кошти.
  • Діяльність субєкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ может буті охарактеризована з різніх сторон, однак у найбільш загально випадка ее можна представіті як сукупність надходження и витрат коштів. Частина копійчаних потоків відносіться до характеристики діяльності підприємства з позіції короткострокової перспективи, Інша частина характерізує Цю діяльність у довгострокову аспекті. Останнє звязано самперед Із загальною фінансовою структурою підприємства, ступені его залежності від кредіторів и інвесторів. Суть проблеми Досить очевидна и візначається тією обставинні, что будь-яке підприємство має безліч джерел фінансування.
  • Стабільність роботи підприємства звязана з его загальною фінансовою структурою, щаблі его залежності від зовнішніх кредіторів и інвесторів. Много підприємств у процесі своєї ДІЯЛЬНОСТІ змушені кроме власного Капіталу використовуват значний мірою и позіковій капітал. Однако, коли структура «власний капітал - позікові кошти» має Значний перевіс в БІК боргів, підприємство может збанкрутуваті, если відразу декілька кредіторів зажадають повернення своих грошей.
  • Фінансово стійкім вважається таке підприємство, что в основном за рахунок Власний джерел покріває кошти, вкладені в активи; НЕ допускає невіправданої дебіторської и кредіторської заборгованості; розплачується Вчасно за своими зобовязань.
  • Сутністю Фінансової стійкості підприємства є співвідношення вартості матеріальніх оборотних коштів и Величини Власний и позіковіх джерел їхнього формирование, тобто забезпеченість запасів и витрат Джерелами фінансування. Платоспроможність Виступає зовнішнім проявити Фінансової стійкості.
  • Оцінювання Фінансової стійкості підприємства предполагает проведення обєктівного АНАЛІЗУ Величини та структура актівів и пасівів підприємства і визначення на Цій Основі его Фінансової стабільності и незалежності, а такоже АНАЛІЗУ відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям его статутної ДІЯЛЬНОСТІ.
  • Фінансова стійкість відображає стабільне перевіщення доходів над витратами, Забезпечує вільний Ефективний обіг копійчаних ресурсов, спріяє Безперервна процесса виробництва и реализации продукции. Однако поза уваги залішається Вивчення Фінансової стійкості АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА як необхідної умови его економічного розвитку, а такоже впліву чінніків, что відображають ефективність Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, на величину економічного розвитку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Тому дослідження цієї СФЕРИ віклікає певне наукове зацікавлення.
  • Тема даної курсової роботи - "Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ" Чижевський ". Розроб інформаційну систему для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства, можна оцініті фінансовий стан обєкта дослідження, проаналізуваті Такі характеристики его фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, як обіговість Власний коштів, Платоспроможність та рентабельність.
  • Отже, тема є Досить актуальною в процесі формирование ринкова отношений в Україні.
  • Основна економічна задача даної інформаційної системи Полягає в Комплексній оцінці Фінансової Структури та аналізі господарської діяльності підприємства.

  Область! Застосування даної підсістемі представлена ​​на прікладі УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

  1. Розробка ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

  1.1. Розробка Структури інформаційної системи

  У цьом підрозділі приводиться Функціональна структура розроблювальної інформаційної системи (ІС), дається ПЕРЕЛІК функцій и їхня характеристика. Опісуються інформаційні звязки между елементами інформаційної системи, а кож визначаються звязки з іншімі інформаційнімі системами або АРМ, что є Джерелами або споживача информации.

  При побудові Структури ІС та патенти візначіті інформаційні Предложения для даної предметної області и їхнього взаємозвязку з виробничим процесом и організаційною структурою керування.

  Завершальний етапом є розробка структурної схеми інформаційної системи, на Якій показані взаємозвязкі между окремий ее елементами. Функціональна та структурна схема представлені в Додатках 1-2.

  1.2. Характеристика економічних задач и функцій, реалізованіх ІС

  Фінансова стабільність підприємства є однією з найважлівішіх характеристик фінансового стану підприємства. Вона Залежить від Структури зобовязань підприємства и характерізується співвідношенням власного и Залучення Капіталу.

  Фінансова стійкість предполагает, что ресурси, вкладені у підпріємніцьку діяльність, повінні окупітісь за рахунок копійчаних надходження від господарювання, а одержаний прибуток Забезпечувати самофінансування и незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формирование майна (актівів).

  Фінансова стійкість - це стан актівів підприємства, что гарантує его постійну Платоспроможність.

  Фінансова стійкість підприємства Залежить від размещения его актівів та джерел їх формирование. Діаграмі потоку Даних представлені в Додатках 3.

  Необходимость у Власний активах обумовлена ​​Вимогами самофінансування підприємства. Смороду є основою самостійності и незалежності підприємства. Водночас, слід враховуваті, что Здійснювати господарську діяльність за рахунок лишь Власний актівів НЕ всегда доцільно, особливо, если виробництво має сезонний характер. Тоді в ОКРЕМІ періоді будут Великі Залишки актівів, а в інші буде їх нестача. Кроме цього, если витрати относительно Залучення актівів невелікі, а підприємство має можлівість Забезпечити більш високий рівень рентабельності использование актівів, чем плата за них, то, здійснюючі Залучення актівів, ВЛАСНИКИ значний підвіщують рентабельність власного Капіталу.

  Альо если активи підприємства сформовані в значній мірі за рахунок потокової зобовязань, то его фінансовий стан буде нестійкім. З потокової зобовязань та патенти Здійснювати постійну оперативну роботу относительно контролю за своєчаснім поверненням їх та залучених в господарську діяльність через Поточні зобовязання других актівів.

  Від оптімізації співвідношення Власного и залучених актівів Залежить фінансовий стан підприємства.

  Оцінку фінансового стану підприємства можливо візначіті за Наступний типами Фінансової стійкості:

  абсолютна фінансова стійкість (Трапляється на практике дуже Рідко) - коли Власні оборотні активи Повністю забезпечують запаси підприємства;

  нормально Стійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються сумою Власний оборотних актівів та довгострокову зобовязань;

  нестійкій фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок Власний оборотних актівів, довгостроково та короткостроковіх кредитів и позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формирование запасів;

  кризовий фінансовий стан - коли запас не забезпечуються віщеназванімі Джерелами їх формирование и предприятие становится На межі банкрутства.

  Фінансово стійкім можна вважаті таке підприємство, Пожалуйста за рахунок Власний актівів спроможне Забезпечити запаси, які не допустіті невіправданої кредіторської заборгованості, своєчасно розрахуватісь за своими зобовязань.

  Основна економічна задача, что реалізується інформаційною системою, Полягає в аналітічній обробці Даних балансу, характерістіці діяльності підприємства за звітний период та розрахунок показніків Фінансової стійкості підприємства.

  Основними функціямі, что реалізуються інформаційною системою є:

  аналіз структури балансу підприємства;

  аналіз ефектівності діяльності підприємства;

  розрахунок показніків Фінансової стійкості підприємства.

  1.3. Розробка математичного и машинного алгоритмів решение задач

  Для дослідження показніків Фінансової стійкості підприємства вірішальне значення має питання относительно того, Які показатели відображають Сутність стійкості фінансового стану. Відповідь на него пов'язана з балансовою моделлю, Із якої Вихід аналіз. В условиях Сайти Вся ця модель має Наступний вигляд [5, с.275]:

  F + Е З + R a = І С + С КК + C ДК + К О + R p

  )

  де Умовні Позначення аналогічні наведеним у табліці 1.1:

  F - основні засоби и вкладення;

  Е З - запаси и витрати;

  R a - Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи;

  І С - джерела Власний ЗАСОБІВ;

  З КК - короткострокові кредити та позікові кошти;

  C ДК - Довгострокові кредити та позікові кошти;

  К О - позики, что НЕ погашені в строк;

  R p - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасивів.

  Таблиця 1.1

  Баланс підприємства (в агрегованих виде)

  АКТИВ

  Умовні

  Позначення

  пасив

  Умовні

  Позначення

  I. Основні засоби та вкладення

  II. Запаси та витрати

  III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  У тому числі:

  Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

  розрахунки та інші активи

  БАЛАНС

  F

  Е З

  R a

  Д

  ra

  В

  I. Джерела Власний ЗАСОБІВ

  II. Розрахунки та інші пасивів

  III. Кредити та інші позікові кошти

  У тому числі:

  короткострокові кредити та позікові кошти

  Довгострокові кредити та позікові кошти

  позики, что НЕ погашені в строк

  БАЛАНС

  І С

  R p

  До

  З КК

  C ДК

  К О

  За суті справи |, модель пріпускає | предполагает | певне | перегрупування | статей бухгалтерського | балансу для віділення однорідніх з точки зору | строків повернення | величин позіковіх | коштів.

  ВРАХОВУЮЧИ, що | Довгострокові кредити | та позікові кошти | спрямовуються | в основном на придбання | основних | ЗАСОБІВ и на капітальні вкладення |, перетворімо віхідну балансову | формулу [5, c.276]:

  Е З + R a = [(І С + C ДК) - F] + КК + К О + R p].

  (1.2)

  Звідсі можна | сделать | Висновок |, що | при умові обмеження | запасів и витрат | З |) величиною [(І С + C ДК) - F] [5, c.276]:

  Е З? С + C ДК) - F.

  (1.3)

  буде | Виконувати | Умова | платоспроможності підприємства, тобто | Грошові засоби |, короткострокові фінансові вкладення | (Цінні папери |) та активні розрахунки | покріють короткострокову | заборгованість підприємства КК + К О + R p) [5, c.276]:

  R a? З КК + К О + R p.

  (1.4)

  Таким чином, співвідношення вартості матеріальніх оборотних | ЗАСОБІВ и величин Власний | та позіковіх | джерел | їх формирование | візначає стійкість фінансового стану підприємства. Забезпеченість запасів и витрат | Джерелами | формирование | є сутністю Фінансової стійкості, тоді як Платоспроможність Виступає ее зовнішнім проявити |. У тій же година степень забезпечення | запасів и витрат | Джерелами | є причина того чи | Іншого ступенів | платоспроможності (чи | неплатоспроможності), що | Виступає як наслідок забезпеченості.

  Найбільш узагальнюючім | Показники | Фінансової стійкості є надлишок | чи | нестача | джерел | ЗАСОБІВ для формирование | запасів и витрат |, що | отримується у | в, біля | виде різниці величина | джерел | ЗАСОБІВ та величина | запасів и витрат |. При цьом | ма ють | на увазі забезпеченість визначеними | видами джерел | (Власний |, кредитні | та іншімі позіковімі |), оскількі достатність суми | всех можливий | відів джерел | (ВРАХОВУЮЧИ | короткострокову | Кредиторська | заборгованість та інші пасивів |) гарантована | тотожністю Підсумків активу и пасив | балансу.

  Загальна величина запасів и витрат | (Z) підприємства дорівнює підсумку розділу II активу балансу.

  Для характеристики джерел | формирование | запасів и витрат | вікорістовується декілька показніків, що | відображають різний степень обхвату різніх відів джерел |:

  наявність власного | оборотних | ЗАСОБІВ, що | дорівнює різниці величина | джерел | Власний | ЗАСОБІВ и величина | основних | ЗАСОБІВ и вкладень | [5, c.276]:

  Е С = І С - F;

  (1.5)

  наявність власного | та довгострокову | позіковіх | джерел | формирование | запасів и витрат |, що | отримується з попередня | № сертифіката № | збільшенням на суму довгострокового | кредитів и позіковіх | ЗАСОБІВ [5, c.276]:

  Е m = С + C ДК) - F;

  (1.6)

  загальна | величина основних | джерел | формирование | запасів и витрат | , Що | дорівнює сумі попередня | № сертифіката № | та величина | короткостроковіх | кредитів и позіковіх | ЗАСОБІВ (до якіх в даного випадка НЕ ​​прієднуються позики, що не погашені в строк) [5, c.277]:

  Е? = С + C ДК) - F + З КК = Е С + С КК.

  (1.7)

  Кожний з наведених показніків наявності джерел формирование запасів и витрат | затрат | винен буті Зменшення на величину іммобілізації оборотних коштів. Іммобілізація может Ховатія | переховувати | у складі як запасів, так и дебіторів та других актівів, но | та | визначення ее величини при цьом можливо лишь в рамках | у рамках | внутрішнього АНАЛІЗУ на основе обліковіх Даних. Крітерієм тут повінні служити низька ліквідність або повна | цілковіта | неліквідність Виявлення сумнівніх сум.

  У назві сертифіката № наявності Власний и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат | затрат | є | наявний | Деяка умовність. Оскількі Довгострокові кредити и позікові засоби | кошти | Використовують в основному на капітальні вкладення и на придбання | надбання | основних засобів | коштів |, то Фактично Показник наявності С) відображає | відбіває | скоректовану величину Власний оборотних коштів. Тому назва «наявність власного и Довгострокова позіковіх джерел» указує | вказує | лишь на тій факт, что початкова | віхідна | величина Власний оборотних коштів З) збільшена на суму довгострокового кредитів и позіковіх ЗАСОБІВ | коштів |.

  Вікорістовуваній в практике капіталістічніх фірм Показник вартості чистих мобільніх ЗАСОБІВ | коштів |, Рівний різниці оборотних актівів и короткострокової | короткотермінової | заборгованості, відповідає обговорюваному Показники наявності Власний и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат | затрат |. Дійсно, если короткострокова | короткотермінова | заборгованість буде перенесена в ліву часть | Частка | балансової моделі, то остання Прийма Наступний | слідуючій | вигляд [5, c.277]: | вид |:

  З + R a) - КК + К О + R p) = С + C ДК) - F.

  (1.8)

  У лівій части | частці | рівності маємо різніцю оборотних коштів підприємства и его короткострокової | короткотермінової | заборгованості, в правій - величину сертифіката № Е С. Таким чином, ЦІ превращение дозволяють Встановити обґрунтовані взаємозвязкі между Показники фінансового стану підприємств и фірм.

  Показник Загальної | комунальної | величини основних джерел формирование запасів и витрат | затрат | (Е?) Є | зявляється, являється | Наближення, оскількі | тому що | частина | Частка | короткостроковіх | короткотерміновіх | кредитів Видається під товари відвантажені (позначімо Цю часть | Частка | короткостроковіх | короткотерміновіх | позик, які не призначеня для формирование запасів и витрат, | затрат | - ц До t), а для покриття запасів и витрат | затрат | прітягується частина | Частка | кредіторської заборгованості (Позначення - ш R p), зараховано банком при кредітуванні.Величини ц До t и ш R p в балансі НЕ відображаються | відбіваються |, для них можна оцініті лишь Верхні Межі | кордони |. Позики під товари відвантажені обмежені зверху дебіторською заборгованістю за товари, роботи и послуги, а кредиторська заборгованість, зараховано банком при кредітуванні, що не перевіщує суми заборгованості за товари и послуги и заборгованості по авансах одержаних | отриманий |. Если Величини ц До t и ш R p візначені в рамках | у рамках | внутрішнього АНАЛІЗУ на основе обліковіх Даних, то Показник Е? коректується на величину [5, c.278]:

  ? = Ш R p - ц До t

  (1.9)

  таким чином [5, c.278]:

  ? ? = Е? +?.

  (1.10)

  Набліженість, оцінний характер | вдача | № сертифіката № Загальної | комунальної | величини основних джерел формирование запасів и витрат | затрат | немінучі при обмеженості информации, что вікорістовується в ході зовнішнього АНАЛІЗУ фінансового стану. Чи не Дивлячись на | незважаючі на | ЦІ Недоліки | нестачі |, Показник? ? дает істотній | суттєвий | орієнтир для визначення ступенів | Міри | Фінансової стійкості.

  Трьом Показники наявності джерел формирование запасів и витрат | затрат | відповідають три показатели забезпеченості запасів и витрат | затрат | Джерелами їх формирование:

  надлишок (+) або нестача | нестача | (-) Власний оборотних коштів [5, c.278]:

  ± Е з = Е с - Е З;

  (1.11)

  надлишок (+) або нестача | нестача | (-) Власний и Довгострокова позіковіх джерел формирование запасів и витрат [5, c.278]: | витрат |

  ± Е Т = Е Т - Е З = з + К Т) - Е З;

  (1.12)

  надлишок (+) або нестача | нестача | (-) Загальної | комунальної | величини основних джерел для формирование запасів и витрат [5, c.278]: | витрат |

  ± Е? = Е? - Е З = з + К Т + С КК) - Е З.

  (1.13)

  Обчислення | підрахунок | трьох показніків забезпеченості запасів и витрат | затрат | Джерелами їх формирование дозволяє класіфікуваті фінансові ситуации по ступеню | мірі | їх стійкості.

  Можливо віділення чотірьох тіпів Фінансової стійкості:

  1) абсолютна стійкість фінансового стану, что зустрічається Рідко и что є крайнім типом Фінансової стійкості. Вона задається умів [5, c.278]:

  Е З з + С КК;

  (1.14)

  2) нормальна стійкість фінансового стану підприємства, что гарантує его Платоспроможність [5, c.278]:

  Е З = Е С + С КК;

  (1.15)

  3) нестійкій фінансовий стан, повязаний з | із | порушеннях платоспроможності, при якому проти | тім НЕ менше | зберігається можлівість | спроможність | Відновлення рівновагі за рахунок поповнення джерел Власний ЗАСОБІВ | коштів | и Збільшення Власний оборотних коштів [5, c.278]:

  Е З = Е С + С КК + С Про | в, біля |,

  (1.16)

  де С О - джерела, что зменшуються фінансову напруженість;

  З КК - кредити банків під товарно-матеріальні цінності з урахуванням з врахування сум, зарахованіх банком при кредітуванні.

  Фінансова нестійкість вважається лічіться нормальною (припустимою), если величина запасів, що привертають пріваблюються, залучаються, прітягаються для формирование, и витрат витрат короткостроковіх короткотерміновіх кредитів и позіковіх ЗАСОБІВ коштів НЕ перевіщує сумарної вартості виробничих запасів и готової продукції (найбільш ліквідної части Частки запасів и витрат витрат), тобто если віконуються умови [5, c.279]:

  Z 1 + Z 4? З kk - Е? ]

  Z 2 + Z 3? Е T

  (1.17)

  де: Z 1 - виробничі запаси;

  Z 2 - незавершене виробництво;

  Z 3 - витрати майбутніх періодів;

  Z 4 - готова продукція;

  kk -Е?]) - частина Частка короткостроковіх короткотерміновіх кредитів и позіковіх ЗАСОБІВ коштів, что бере участь у формуванні запасів и витрат витрат.

  Если умови НЕ віконуються, то фінансова нестійкість вважається лічіться ненормально и відображає відбіває тенденцію до істотного суттєвого погіршення фінансового стану. Частка частка покриття короткостроковімі короткотерміновімі кредитами вартості виробничих запасів и готової продукції, что візначається величиною [5, c.279]:

  Е =

  (1.18)

  фіксується в кредитному договорі з банком и тім самим задає точнішій крітерій розмежування нормальної и ненормальної нестійкості.

  4) кризовий кризових фінансовий стан, при якому підприємство находится перебуває На межі банкрутства, оскількі в даній ситуации Грошові кошти, короткострокові короткотермінові цінні коштовні папери и дебіторська заборгованість підприємства НЕ покрівають даже его кредіторської заборгованості и прострочені позик [5, c.279]:

  Е З = Е з + С КК.

  (1.19)

  Разом з поряд з, поряд Із оптімізацією Структури пасівів в сітуаціях, что задаються останнімі двома умів, стійкість может буті відновлена ​​Шляхом обгрунтованого зниженя уровня запасів и витрат витрат.

  Кожний з чотірьох тіпів Фінансової стійкості характерізується набором однотипних показніків, что дають повну цілковіту картину фінансового стану підприємства. До ціх показніків відносяться: коефіцієнт забезпеченості запасів и витрат витрат Джерелами ЗАСОБІВ коштів; надлишок (або нестача нестача) ЗАСОБІВ коштів для формирование запасів и витрат витрат; запас стійкості фінансового стану (у днях); надлишок (або нестача нестача) ЗАСОБІВ коштів на 1 тис. грн. запасів.

  У Сейчас годину ніні много підприємств знаходяться перебувають в кризовому кризового стані. Запаси и витрати затрати перевіщують джерела формирование.

  Нестача нестача оборотних коштів покрівається за рахунок кредіторської заборгованості, зобовязань перед бюджетом, по оплаті праці и т.д.

  Щоб зняти фінансову напругу напруженного підпріємствам та патенти зясувати причини різкого Збільшення на кінець року Наступний слідуючих статей матеріальніх оборотних коштів: виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція и товари. Це вже завдання задачі внутрішнього фінансового АНАЛІЗУ.

  В рамках у рамках внутрішнього АНАЛІЗУ здійснюється поглиблення дослідження Фінансової стійкості підприємства на основе побудова шікування балансу неплатоспроможності, что Включає следующие Такі взаємоповязані групи показніків.

  1. Загальна | Спільна | величина неплатежів: прострочена заборгованість по позика банку;

  прострочена заборгованість по розрахункових документах постачальніків;

  недоїмкі | недоплати | до бюджетів;

  інші неплатежі, зокрема по оплаті праці;

  2. Причини неплатежів:

  недолік | нестача | Власний оборотних коштів;

  надпланові | понадпланові | запаси товарно-матеріальних цінностей;

  товари відвантажені, що не Сплачені в рядків покупця;

  товари на відповідальному зберіганні у | в, біля | покупців зважаючі на | внаслідок, унаслідок | відмову від акцепту;

  іммобілізація оборотних коштів в капітальне будівництво, в заборгованість ПРАЦІВНИКІВ по одержаних | отриманий | ними позика, а такоже у витрати, що не перекріті засоби | кошт | спеціальніх ФОНДІВ | фундацій | и цільового фінансування.

  3. Джерела, что зменшуються фінансову напруженість:

  тимчасово Вільні Власні засоби | кошти | (Фонди | фундації | економічного стимулювання, фінансові резерви и ін.);

  прівернуті | пріваблені, залучені, прітягаті | засоби | кошти | (Перевіщення нормальної кредіторської заборгованості над дебіторською);

  кредити банку на ТИМЧАСОВЕ поповнення оборотних коштів та інші позікові | засоби | кошти |.

  При ПОВНЕ | цілковітому | обліку | урахуванні | Загальної | комунальної | Величини неплатежів и джерел, что зменшуються фінансову напруженість, підсумок по групі 2 повинен дорівнюваті сумі Підсумків по групам 1 і 3. Для АНАЛІЗУ фінансового стану, Платіжної дисципліни и кредитних отношений рекомендується розглядаті | розглядуваті | дані показатели в дінаміці (например, поквартально).

  Повернемося до ОСНОВНОЇ балансової моделі, что має Наступний | слідуючій | вигляд | вид | [5, с.281]:

  F + Е З + R a = І з + С дк + C kk + К О + R p,

  (1.1)

  де Умовні Позначення відповідають прийнятя Ранее.

  Спіраючісь | обпіраючісь | на Зовнішні ознака фінансового благополуччя, ми визначили необхідні Критерії и типи Фінансової стійкості підприємства. Суть | сутність, єство | Фінансової стійкості визначавши як забезпеченість запасів и витрат | затрат | Джерелами формирование ЗАСОБІВ | коштів |, тобто [5, с.281]:

  Е З? c + C дк) - F.

  (1.20)

  Проти | але | очевидно, что з | із | умови платоспроможності підприємства насправді вітікає НЕ Одне, а два напрями | направлення | ОЦІНКИ Фінансової стійкості підприємства.

  1. Оцінка Фінансової стійкості підприємства віходячі Із ступенів | Міри | покриття запасів и витрат | затрат | Джерелами ЗАСОБІВ | коштів |, тобто з | із | умови [5, с.282]:

  Е З? c + C дк) - F.

  (1.21)

  2. Оцінка Фінансової стійкості підприємства віходячі Із ступенів | Міри | покриття основних засобів | коштів | та других позаоборотних | актівів Джерелами ЗАСОБІВ | коштів |, тобто з | із | умови [5, С.283]:

  F? c + C дк) - Е З,

  (1.22)

  де c + C дк) є величиною Капіталу підприємства. Власний капітал и Довгострокові кредити та позики | позички | є | зявляються, являються | стабільнімі Джерелами фінансування діяльності підприємства.

  Обидвоє напрями | направлення | ОЦІНКИ Фінансової стійкості Виходять Із Загальної | комунальної | формули стійкості, тобто з | із | умови [5, С.283]:

  F + Е З? І з + С kk,

  (1.23)

  Пожалуйста означає, что вкладення Капіталу в основні засоби | кошти | и матеріальні запасів не повінні перевіщуваті Величини власного и прірівняного до него Капіталу.

  У табл. 1.2 приводитися | призводиться, наводиться | класифікація тіпів Фінансової стійкості для умов іншого напряму | направлення | ОЦІНКИ. Обмеження для F легко віводяться з | із | ОСНОВНОЇ балансової моделі и приведення в табліці 1.2 нерівностей.

  Таблиця 1.2

  Класифікація тіпів Фінансової стійкості

  Стійкість

  Поточна

  У короткостроковій | короткотерміновій | перспектіві

  У довгостроковій

  перспектіві

  1.

  абсолютна

  Д? R p + К О

  Д? R p + К О + С kk

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  2.

  нормальна

  R a? R p + К О

  R a? R p + К О + С kk

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  3.

  Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  4.

  Кризового | кризи |

  R a + Е З p + К О

  R a + Е З p + К О + С kk

  R a + Е З p + К О + С kk

  Фінансова стійкість - це стан рахунків | лічбі | підприємства, что гарантує его постійну Платоспроможність. В результате | унаслідок, внаслідок | Здійснення будь-якої господарської операции фінансовий стан підприємства может Залишити незміннім, або покращаті, або погіршаті. Потік господарських операцій, что здійснюються | вчиняються, чиняться | Щодня, є | зявляється, являється | як бі «підбурніцтвом» Певного стану Фінансової стійкості, причиною переходу з | із | одного типу стійкості в Інший. Знання граничних меж Зміни джерел ЗАСОБІВ | коштів | для покриття вкладень Капіталу до основних ФОНДІВ або виробничих запасів дозволяє генеруваті Такі потоки господарських операцій, Які ведуть до Поліпшення | покращання | фінансового стану підприємства, до Підвищення его стійкості. |

  1.4. інформаційне забезпечення

  1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення

  Согласно класіфікації інформаційне забезпечення поділяється на позамашінне та внутрішньомашінне, Які у свою Черга поділяються на:

  систему класіфікації и кодування економічної информации, яка обробляється системою;

  Конструкторське, технологічну та виробничу документацію;

  систему организации ведення, зберігання, внесення змін у нормативну документацію (інструкції);

  систему програм организации, Накопичення, ведення и доступу до Даних;

  Масив Даних на машині носіях.

  Позамашінне інформаційне забезпечення складається з вхідних и результуюча документів. Вхідні документи служать для фіксації информации в місці ее Виникнення и передачі ее для ОБРОБКИ. В системе автоматичної ОБРОБКИ економічної информации з них формуються Оперативні масиви информации. Результуючі документи це документи, Які формуються системою в результате розвязка задачі.
  Основним Джерелом вхідної информации системи АНАЛІЗУ Фінансової стійкості є інформаційна база Даних програми «1С: Підприємство». База Даних Розміщена на головному сервері. Тип бази даних - dBASE IV.
  Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства працює під керівніцтвом операційної системи Windows 9x / Me / 2000 / XP з мінімальною системного конфігурацією Pentium I 133 / 32Mb RAM.

  Всі розрахунки віконуються на локальному компютері, но для передачі вхідних и вихідних Даних необхідна мережа ЕОМ.

  1.4.2. Організація збору и передачі первинної информации

  После того як адміністрація підприємства подає вимоги розрахунку Фінансової стійкості підприємства, економічний відділ звертається за звітністю в бухгалтерський відділ. Необхідна вхідна інформація на паперових носіях Надходить з бухгалтерського відділу в економічний відділ.

  Економіст перетворює Цю інформацію в електронній формі, сортує и оброблює согласно технологічного процесса. Далі економіст ознайомлюється з результатами розрахунків та формує результуючі Звіти.

  Потім віхідна інформація у виде звітів Надходить з економічного відділу в адміністрацію підприємства, де на ее основе пріймаються відповідні Стратегічні решение. Результативна інформація может передаватісь в економічний відділ як на паперових носіях у виде роздрукованіх звітів, так и в електронній виде по компютерній мережі або на магнітніх носіях информации (дискетах, CD-дисках та ін.).

  Для введення информации на АРМ з помощью Клавіатури з форм бухгалтерської звітності та патенти 10-13 хвилин при середній швідкості друку 8-10 тис. сімволів на годину.

  1.4.3. Розробка системи класіфікації и кодування

  Основу ІС ставити інформаційна база (ІБ), что представляет собою сукупність упорядкованої информации, вікорістовуваної при функціонуванні ІС. Інформаційна база має на меті Забезпечити взаємообмін інформацією между структурними одиниць ІС.

  Успіх создания єдиної інформаційної бази істотно візначається уніфікацією та стандартізацією ее складових.Тут класіфікації та кодування економічної информации відводіться особлива роль, оскількі смороду є засоби, что забезпечують Взаємний обмін інформацією между Людина та ЕОМ.

  Класифікація та кодування - це две невіддільні части одного процесса - перекладу різноманітної економічної информации.

  Класифікація - поділ множини обєктів на части за їх подібністю або відмінністю согласно з прийнятя методами.

  У процесі класіфікації Використовують Такі Поняття:

  система класіфікації - сукупність методів и правил класіфікації та їхній результат;

  обєкт класіфікації - елемент класіфікованої множини;

  ознака класіфікації - властівість обєкта, за Якою віконується класифікація;

  значення ознака - якісне або кількісне вираженість ознака класіфікації.

  У процесі кодування обєктів класіфікації їх групувань и ознака за Певної правилами прісвоюють цифрові, літерні чи літерно-цифрові коди.

  Кодування - це Утворення и прісвоєння коду класіфікаційному групувань чи обєкту класіфікації.

  Вимоги до кодів:

  забезпечення розв'язання всех задач системи при мінімумі їх довжина;

  єдність кодів на всех рівнях управління;

  структура коду має Забезпечувати групувань информации у необхідніх розрізах;

  Зміст номенклатур повинен ВІДПОВІДАТИ Вимога м державних стандартів чи керівніх методичних матеріалів;

  забезпечення інформаційного сполучення взаємоповязаніх систем;

  автоматичний контроль помилок.

  1.4.4. Проектування форм первинних документів машинограм и відеокадрів

  Проектування форм вхідної информации пріділяється особлива увага. На цьом етапі можна скоротіті ОБСЯГИ Даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання и перенесення на машінні носії, значний підвіщіті вірогідність як вхідної, так и залежної від неї віхідної информации.

  Вхідна інформація ІC - це інформація, яка Надходить до ІC у виде документів, Даних, сігналів и потрібна для Виконання функцій ІC. Ее реєструють на уніфікованіх та не уніфікованіх, прістосованіх и непрістосованіх документах для Автоматизованої ОБРОБКИ.

  Як до первісніх інформаційних Повідомлень, так и до документів вісуваються следующие вимоги:

  форми Повідомлень ма ють буті Зручний для сприймання людини й максимально прістосованімі для Автоматизованої ОБРОБКИ информации;

  містіті інформацію у послідовності, яка полегшує Заповнення, читання, обробка;

  розміри рядків та граф повінні Забезпечувати чіткість и зрозумілість усіх запісів;

  враховуваті принцип одноразове введення информации;

  у первісніх інформаційних повідомленнях винен буті мінімум атрібутів, достатній для полного відображення події й те, що бере результатної информации, что віключає невіправдане дублювання информации и показніків, Які можливо отріматі розрахунком.

  Методика проектування документів складається з чотірьох етапів:

  1) встановлення змісту шкірного документа;

  2) размещения атрібутів на полі документа за обраності формою побудова;

  3) проектування макета машинного носія;

  4) виготовлення документа.

  Інформаційна система для ОЦІНКИ Фінансової стійкості має следующие форми:

  1. Форми вводу Даних:

  1.1. «Баланс» - введення Даних з форми №1 «Баланс»;

  2. Форми виводу результуюча Даних:

  2.1. «Абс. показатели »- форма, яка містіть результати розрахунків абсолютних показніків Фінансової стійкості підприємства;

  2.2. «Відносні показатели» - форма, яка містіть результати розрахунків відносніх показніків Фінансової стійкості підприємства;

  3. Допоміжні форми:

  3.1. «Баланс в агрегованих виде» - узагальнююча форма, яка показує структуру балансу підприємства та Зміни в ній за розрахунковий период.

  1.4.5. Структура інформаційних масівів

  При организации раціонального варіанта внутрішньо-машінної інформаційної бази даних, яка найбільш повно відбіває спеціфіку обєкта управління, перед розробниками постають вимоги до организации масівів, Які могут буті суперечлівімі. До них належати:

  1) повнотіла Подання Даних;

  2) мінімальній склад Даних;

  3) мінімізація часу Вибірки Даних;

  4) незалежність Структури масівів від програмних ЗАСОБІВ їх организации;

  5) дінамічність Структури інформаційної бази.

  Найбільш суперечлівою з них є Вимога повнотіла Подання Даних, мінімізація складу Даних и мінімізація складу Вибірки Даних. Оптимальним є повне взаємне врахування всех вимог, что віплівають з процесів, Які автоматізуються.

  Останнім часом склалось Такі основні підході до побудова внутрішньо-машінної інформаційної бази:

  1. Проектування масиву як відображення змісту окремий документа;

  2. Проектування масівів для окрема процесів управління;

  3. Проектування масівів для комплексів процесів управління, Які реалізуються;

  4. Проектування бази даних;

  5. Проектування кількох баз Даних.

  Кожний з ціх підходів має свои Преимущества и Недоліки, а вибір Залежить від обчіслювальної техніки, яка вікорістовується, програмних ЗАСОБІВ и спеціфікі процесів, что автоматізуються.

  Проектування масівів предполагает визначення їх складу, змісту, структури и вибір раціонального способу їх Подання в памяті обчіслювальної системи.

  Поняття складу та змісту масівів предполагает визначення оптімальної кількості масівів и Переліку атрібутів (полів), Які у них містяться.

  Під структурою масиву Розуміємо формат запісів у масиві, розмір полів и їх размещения в машинному запісі, ключові атрибути и впорядкування масиву за ними.

  Вібіраючі раціональній способ Подання масиву в памяті визначаються такий способ зберігання Даних, за которого забезпечуваліся б мінімальній ОБСЯГИ памяті для размещения масиву, висока ШВИДКІСТЬ поиска Даних, а такоже можлівість Збільшення и оновлення масиву. Кожний масив характерізується ОБСЯГИ, способом организации, стабільністю І ступеня актівності.

  З точки зору использование масівів на різніх етапах технологічного процесса Обробка даних віділяють Такі типи масівів: вхідні (Первинні), основні (базові), робочі (проміжні) й вихідні (результатні).

  Вхідні масив - це проміжна ланка между ПЕРВИННА інформаційнімі повідомленнями и основними масивами. Зміст и размещения Даних у вхідному масиві аналогічні змісту й розміщенню їх у первинний інформаційному Повідомленні.

  Основні масиви створюються на Основі вхідних, Постійно зберігаються и містять основні дані про обєкти управління и процеси виробництва. За змістом ЦІ масив можна класіфікуваті на Такі групи: Нормативні, розціночні, планово-ДОГОВІРНІ, регламентуючі, довідково-таблічні й Постійно-облікові.

  Робочі масив прізначені для роботи програм, Які реалізують розв'язання конкретних завдань процесів управління и містять обмеження коло атрібутів одного чи кількох основних масівів.

  Вихідні масив формуються в процесі розв'язання завдань й Використовують для модіфікації основних масівів и Виведення вихідних (результатних) інформаційних Повідомлень.

  База Даних є сукупністю Даних, что Використовують при функціонуванні ІС, організована за Певної правилами, Які передбачають ЗАГАЛЬНІ принципи опису, зберігання и маніпулювання данімі и незалежна від прикладних програм.

  Інформаційна база - це сукупність всех Даних, підлягаючіх Накопичення, зберіганню, поиска, превращение, відачі в установленому порядку, а такоже Використовують для організаційного использование Людина та ЕОМ.

  Вимоги при формуванні масівів информации в інформаційній базі:

  1) повне відображення первинного даних до масиву;

  2) повне відображення властівостей обєкту;

  3) раціональна побудова бази;

  4) мінімально годині на поиск Даних;

  5) использование ефективних технічних носіїв;

  6) забезпечення надійності зберігання информации;

  7) забезпечення своєчасності оновлення та нарощування масівів.

  Банк Даних - це система, спеціальнім чином організованіх Даних (баз Даних), програмних, технічних, Язикова, організаційно-методичних ЗАСОБІВ, необхідніх для централізованого Накопичення та колективного багатоцільового использование Даних.

  Преимущества Банку Даних:

  1) незалежність Банку Даних від окрема завдання;

  2) концентрація даних до одній БД;

  3) забезпечення колективного доступу до Даних;

  4) централізація управління данімі.

  СУБД - сукупність програмних та Язикова ЗАСОБІВ, призначення для создания та ведення, использование БД. Функції СУБД:

  1) організація зберігання Даних;

  2) визначення та ініціалізація БД;

  3) організація роботи з данімі;

  4) захист цілісності Даних.

  БД - це іменована сукупність Даних, структурованіх у відповідності з прийнятя в даній БНД (база набору Даних) правилами. Вимоги до БНД:

  1) структурізація Даних;

  2) забезпечення цілісності Даних;

  3) Надійність;

  4) простота использование;

  5) спільність з іншімі БД.

  Зображення моделі бази даних приводитися в Додатках 8.

  1.5. організаційне забезпечення

  Структура цього підрозділу відповідає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

  Тут можна привести схему організаційної Структури підрозділів и описати неї, а такоже (обовязково) дати схему технологічного процесса автоматизації збору информации и ее обробок для одного з АРМ, что избран для відпрацьовування контрольного приклада. При опісі технологічного процесса можна привести схеми:

  1. Схему технологічного процесса автоматизованого збору и передачі Даних (опісують склад и послідовність Виконання операцій збору, реєстрації, контролю и передачі Даних на обробка).

  2. Технологічний процес Обробка даних на ОЦ або АРМ (погодять склад и послідовність Виконання операцій по прийому, контролеві, обробці, відачі результатів ОБРОБКИ).

  На Кожній схемі дають ПЕРЕЛІК документації (інструкції з Виконання всех операцій або керівництво Опис користувача), необхідної для даного технологічного процесса.

  Схему технологічних процесів складають у довільній форме відповідно до умовних Позначення державного стандарту 19.701-90 «Схеми алгоритмів, програм, Даних и систем».

  Інструкції з операцій технологічного процесса приводяться в довільній форме, но смороду обовязково повінні мати посилання на агентство кваліфікацію Виконавця и містіті описание конкретних Дій.

  Керівництво користувача візначається РД 50-34.698-90 и винне мати таки підрозділі:

  1. Уведення.

  2. Призначення й умови использование.

  3. Підготовка до роботи.

  4. Опис операцій.

  5. Аварійні ситуации.

  6. Рекомендації з Освоєння.

  1.6. Технічне и програмне забезпечення

  1.6.1. технічне забезпечення

  Структуру цього параграфа візначає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

  Тут приводиться опис комплексу технічних засобів (КТС), улаштовується вибір КТС и опісується его характеристики, а такоже размещения КТС на обєктах керування. При обґрунтуванні КТС Варто використовуват розрахунки, зроблені в параграфах 1.4.2. и 1.4.4.
  Если для ОБРОБКИ информации Використовують мережі ЕОМ, то в цьом випадка опісується загальна характеристика мережі и ее Особливості, режими конкретної ЕОМ у мережі. Технічне забезпечення подання до додатка 9.

  1.6.2. програмне забезпечення

  Структуру цього параграфа візначає РД-34.698-90 «Вимоги до змісту документів. Програмне забезпечення ». Цей розділ містіть:

  · Загальна характеристика програмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні Функції ПО, операційну систему);

  · Схему взаємодії програм;

  · Схеми програм;

  · Тексти програм, что розроблені для задач або АРМ.

  Текст оформляються відповідно до державного стандарту 19-401-78 «ЕСКД. Текст програм. Вимоги до змісту й оформлення ». У Додатках до курсової роботи приводять лістинг розробленої програми; у Пояснення до лістингу входити коментар, что пояснює призначення и структуру основних частин програм. Програмне забезпечення подання до додатка 10.

  1.7. Контрольний приклад

  Метою Виконання контрольного прикладу є оцінка Фінансової стійкості підприємства та перевірка правільності его реализации засоби табличного процесору Microsoft Excel.

  При віконанні контрольного прикладу Використовують реальні дані управління агропромислового розвитку.

  Дані для розрахунків отрімані з форми №1 бухгалтерської звітності підприємства станом на 30.09.2004 та 31.12.2004 року, одержані під час проходження виробничої практики.

  При загально аналізі результатів контрольного прикладу можна сделать Висновок, что предприятие має кризову фінансову стійкість. При порівнянні двох звітніх періодів діяльності підприємства віпліває, что в течение року фінансово-економічний стан обєкта дослідження залишавсь незміннім, что свідчіть про зниженя якості управління підприємством.

  Загаль інформаційна система Виконує свои Функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна сделать Висновок, что дана інформаційна система прідатна для использование у работе підприємства.

  ВИСНОВОК

  У даного курсового проекті "Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ розроблення проект інформаційної системи для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства та розроблення прототип програмного продукту, Який реалізує задачі І ФУНКЦІЇ даної системи.

  Проведення дослідження дает змогу сделать Висновок, что фінансова стійкість на підприємстві є головні Чинник забезпечення его стабільної платоспроможності.

  Фінансову стійкість підприємство может Забезпечити передовсім за рахунок прибутку, что спрямовується на Розширення виробництва (реінвестування), фонду дівідендів, додаткова випуску акцій, амортізації, а такоже від Залучення ресурсов іноземних інвесторів, кредитів банків та других позіковіх коштів.

  Фінансово стійкім вважається таке підприємство, что в основном за рахунок Власний джерел покріває кошти, вкладені в активи; НЕ допускає невіправданої дебіторської и кредіторської заборгованості; розплачується в срок за своими зобовязань.

  Застосувались модель для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства, БУВ оціненій фінансовий стан обєкта дослідження.

  В даній курсовій работе розглядається питання Фінансової стійкості підприємства та розроблено методику розрахунку Фінансової стійкості підприємства, яка базується на класічній моделі АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства.

  Функціямі інформаційної системи для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства є:

  аналіз структури балансу підприємства;

  аналіз ефектівності діяльності підприємства;

  розрахунок показніків Фінансової стійкості підприємства.

  Загаль інформаційна система Виконує свои Функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна сделать Висновок, что дана інформаційна система прідатна для использование у работе підприємства.

  Область! Застосування даної інформаційної системи может буті будь-яке підприємство.

  Завдяк даній системе здійснюється оптимізація структури балансу підприємства та Підвищення ефектівності использование ФІНАНСОВИХ коштів підприємства.

  СПИСОК ВІКОРІСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ковальська К.В. Фінансова стійкість АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА як Умова его економічного розвитку: Журнал "Фінанси України", 2004. - № 2 с. 101.

  2. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства: Журнал "Фінанси України", 2004. - № 5 с. 99.

  3. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ее аналіз. - Житомир, 2001. - 256 с.

  4. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібнік.- К .: Вид-во А.С.К., 2003. - 240 с.

  5. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М, 1998. - 343 с.

  6. Статут УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ.

  ДОДАТКИ

  Додаток 1

  Діаграма бізнесу-процесу відділу «TO-BE» Контекстна Діаграма

  Діаграма декомпозіції бізнесу-процесу відділу

  Додаток 2

  Структура інформаційної системи

  Додаток 3

  Діаграмі потоку Даних інформаційної системи

  контекстна Діаграма

  Діаграма декомпозіції

  Додаток 4 Математична модель

  Показник

  Позначення

  Одиниця виміру

  Формула

  Примітка

  Власні та прирівнені до них засоби (IV и V П)

  З З + З ДК

  грн.

  -

  Ф2

  Норматив Власний оборотних ЗАСОБІВ

  H

  грн.

  -

  Ф2

  Власні оборотні засоби (ВООЗ)

  Е З

  грн.

  Е С = С + С ДК) - F

  Надлишок (+) чи нестача (-) ВООЗ

  ? Е З

  грн.

  ? Е С = Е С - H

  Кредити банків та частина кредіторської заборгованості

  З КК

  грн.

  -

  Величина запасів и витрат

  Е З

  грн.

  -

  Всього ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  Е?

  грн.

  Е? = Е С + С КК

  Іммобілізація оборотних ЗАСОБІВ

  І

  грн.

  -

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  ? Е?

  грн.

  ? Е? = Е С + С КК - Е З

  Грошові кошти та фінансові вкладення

  Д

  грн.

  -

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ з урахуванням іммобілізації

  ? Е?

  грн.

  ? Е? = Е С + С КК - Е З - І

  Джерела, что зменшуються фінансову напругу

  З Про

  грн.

  -

  величина неплатежів

  З Н

  грн.

  -

  Стійкість

  Поточна

  У короткостроковій | короткотерміновій | перспектіві

  У довгостроковій

  перспектіві

  1.

  абсолютна

  Д? R p + К О

  Д? R p + К О + С kk

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  2.

  нормальна

  R a? R p + К О

  R a? R p + К О + С kk

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  3.

  Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  4.

  Кризового | кризи |

  R a + Е З p + К О

  R a + Е З p + К О + С kk

  R a + Е З p + К О + С kk

  Показники

  Умовні Позначення

  Іммобілізовані активи (розділ I)

  Власні та прирівнені до них засоби (IV и V П)

  З З + З ДК

  Норматив Власний оборотних ЗАСОБІВ

  H

  Показник 1

  Власні оборотні засоби (ВООЗ)

  Е С = С + С ДК) - F

  Показник 2

  Надлишок (+) чи нестача (-) ВООЗ

  ? Е С = Е С - H

  Кредити банків та частина кредіторської заборгованості

  З КК

  Величина запасів и витрат

  Е З

  Всього ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  Е? = Е С + С КК

  Іммобілізація оборотних ЗАСОБІВ

  І

  Показник 3

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  ? Е? = Е С + С КК - Е З

  Грошові кошти та фінансові вкладення

  Д

  Показник 4

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ з урахуванням іммобілізації

  ? Е? = Е С + С КК - Е З - І

  Показник 5

  Джерела, что зменшуються фінансову напругу

  З Про

  Показник 6

  величина неплатежів

  З Н

  Додаток 5 Блок-схема алгоритму Додаток 6 Блок-схема інформаційної системи

  Додаток 7

  Форми первинних документів машинограм и відеокадрів

  Параметри

  Позначення

  Коди

  I. Основні засоби и вкладення

  F

  XXXXXX

  II. Запаси и витрати

  Е З

  XXXX

  III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  R a

  XXXXXX

  У тому числі:

  Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

  Д

  XXXXX

  розрахунки та інші активи

  ra

  XXXXXX

  БАЛАНС

  B

  XXXXXX

  I. Джерела Власний ЗАСОБІВ

  І С

  XXXXX

  II.Розрахунки та інші пасивів

  R p

  XXXXXX

  III. Кредити та інші позікові кошти

  K

  XXXX

  У тому числі:

  короткострокові кредити та позікові кошти

  З КК

  XXXX

  Довгострокові кредити та позікові кошти

  C ДК

  X

  позики, что НЕ погашені в строк

  К О

  X

  Джерела Власний ЗАСОБІВ

  І С

  XXXXX

  Розрахунки та інші пасивів

  R p

  XXXXXX

  Додаток 8

  Модель бази даних інформаційної системи

  Додаток 9

  Фізична структура інформаційної системи

  Додаток 10

  Апаратно и програмне забезпечення інформаційної системи

  Апаратного забезпечення Робоча станція

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Процесор

  CPU Celeron 315 2,26GHz / 256 / FSB533 box s478

  Intel S478

  429,30

  1

  429,30

  2.

  Материнська плата

  MB INTEL D865GBFL, s478, FSB-800, SB, Lan, SVGA, AGP8x, Dual DDR400, ATX

  Intel S478

  572,40

  1

  572,40

  3.

  пам'ять

  DDR SDRAM 512Mb Samsung ECCREG27 L

  Samsung ECCREG27 L

  466,40

  1

  466,40

  4.

  відеокарта

  SVGA 128 MB GF6600LE, InnoVision, 8xAGP, 128bit, DVI & TV out, Retail

  SVGA

  545,90

  1

  545,90

  5.

  Вінчестер

  HDD 120 Gb Seagate Barracuda 7200.7 Plus (ST3120022A) 2Mb Buffer

  Seagate Barracuda

  439,90

  1

  439,90

  6.

  дисковод

  FDD 3,5 "Mitsumi ext. USB, silver

  Mitsumi

  153,44

  1

  153,44

  7.

  адаптер ЛВС

  8.

  корпус

  Корпус LogicConcept 950LU-GY, Grey, USB, 300W, ATX2

  LogicConcept

  212,00

  1

  212,00

  9.

  Монітор

  23 "SONY P234B TFT (250kd, 500: 1, 16mc 176/176 0.258 1920x1200 DVI-D / 2xHD15)

  SONY

  10621,20

  1

  10621,20

  10.

  Клавіатура

  Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура + оптичні ведмедик) OEM

  Logitech Premium Desktop Optical

  214,70

  1

  214,70

  11.

  маніпулятор

  Мишка А4-tech RP-648 3D, Radio-optical, PS / 2 & USB (800 dpi)

  А4-tech

  119,30

  1

  119,30

  12.

  Килимок для миші

  Килимок гелевий GEMBIRD

  GEMBIRD

  18,00

  1

  18,00

  13.

  дисковод CD

  COMBO SONY, CD-RW / DVD 52x / 32x / 52x / 16x, black, ОЕМ

  SONY

  177,55

  1

  177,55

  Разом

  13970,09

  13970,09

  сервер

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Процесор

  CPU PENTIUM IV 2.4G / 1Mb / 533FSB box

  PENTIUM

  747,30

  1

  747,30

  2.

  Материнська плата

  MB ASUS A8N5X nForce4, A64, s939, PCI-E, Dual DDR400, SATA Raid, 1Gb LAN, 1394, Sb 8ch, ATX

  ASUS

  530,00

  1

  530,00

  3.

  пам'ять

  DDR SDRAM 512Mb KINGMAX PC3200, CL2.5, Retail

  KINGMAX

  275,60

  1

  275,60

  4.

  відеокарта

  SVGA 256 MB ASUS GeForce EN6800LE HTD, PCI-E, 256bit, DVI-I

  GeForce

  1272,00

  1

  1272,00

  5.

  Вінчестер

  HDD 250 Gb Seagate ST3250823А 7200RPM 8Mb Buffer

  Seagate

  689,00

  1

  689,00

  6.

  дисковод

  FDD 3,5 "Mitsumi ext. USB, silver

  Mitsumi

  153,44

  1

  153,44

  7.

  дисковод CD

  COMBO SONY, CD-RW / DVD 52x / 32x / 52x / 16x, black, ОЕМ

  SONY

  177,55

  1

  177,55

  8.

  адаптер ЛВС

  9.

  корпус

  Корпус LINK WORLD U60, 300 Вт, ATX2

  LINK WORLD

  132,50

  1

  132,50

  10.

  Монітор

  17 "Philips 170B5CB TFT 8mc, 500: 1, 250kd, 160/140 DVI з колонками Perfect Panel, Zero Bright-Dot

  Philips

  1897,40

  1

  1897,40

  11.

  Клавіатура

  Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура + оптичні ведмедик) OEM

  Logitech Premium Desktop Optical

  214,70

  1

  214,70

  12.

  маніпулятор

  -

  -

  -

  -

  -

  Килимок д / миші

  Килимок гелевий GEMBIRD

  GEMBIRD

  18,00

  1

  18,00

  Разом

  6107,49

  6107,49

  Периферія

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Лазерний принтер

  EPSON AcuLaser C1900 color, A4,20ppm, ethernet

  EPSON

  2067,00

  1

  2067,00

  2.

  Джерело б. піт.

  UPS APC Back RS 500I

  UPS APC Back

  572,40

  1

  572,40

  3.

  Мережевий кабель

  Кабель відео 3,0m HD15F / HD15M (подовжувач) феритових

  23,60

  1

  23,60

  Разом

  2663,00

  2663,00

  Витратні матеріали

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  дискети

  Дискети 1,44MB Verbatim Тефлон BOX, 10шт

  Verbatim

  22,50

  1

  22,50

  2.

  офісний папір

  Папiр A4 500л. Universal

  Universal

  3,75

  1

  3,75

  3.

  CD-Диски

  CD-RW Disk ACME 700Mb, 12X, Cake Box, 10шт

  ACME

  29,70

  1

  29,70

  Разом

  55,95

  55,95

  програмне забезпечення

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Операційна система

  OEM Windows XP Pro Rus

  Windows

  765,00

  2

  1530,00

  2.

  Текстовий редактор

  BOX MS Office 2003 Pro Rus

  MS Office

  2049,18

  2

  4098,36

  3.

  антивірусне забезпечення

  Антівiрус UNA OFFICE WS BOX

  OFFICE WS

  143,36

  2

  286,77

  Разом

  2957,54

  5915,13

  Додаток 11

  Контрольний приклад

  Класифікація тіпів Фінансової стійкості за 9 місяців 2004 року по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

  Стійкість

  Поточна

  на

  поч.

  звіт. ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  У короткостроковій перспектіві

  на

  поч.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт. ПЕРІОДУ

  1. Абсолютна

  Д? R p + К О

  ні

  ні

  Д? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  2. Нормальна

  R a? R p + К О

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  3. Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  4. кризовий

  R a + Е З p + К О

  так

  так

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  У довгостроковій перспектіві

  На початок звіт. ПЕРІОДУ

  На кінець звіт. ПЕРІОДУ

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  Класифікація тіпів Фінансової стійкості на 2004 рік по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  p>

  Стійкість

  Поточна

  на

  поч.

  звіт. ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  У короткостроковій перспектіві

  на

  поч.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт. ПЕРІОДУ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1. Абсолютна

  Д? R p + К О

  ні

  ні

  Д? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  2. Нормальна

  R a? R p + К О

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  3. Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  4.кризовий

  R a + Е З p + К О

  так

  так

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  У довгостроковій перспектіві

  На початок звіт. ПЕРІОДУ

  На кінець звіт. ПЕРІОДУ

  8.

  9.

  10.

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості

  Скачати 99.19 Kb.