• 1.6.1. технічне забезпечення
 • 1.6.2. програмне забезпечення
 • · Загальна характеристика програмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні Функції ПО, операційну систему);
 • · Схеми програм;
 • Додаток 9


 • Дата конвертації27.06.2017
  Розмір50.22 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 50.22 Kb.

  Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості

  ної бази.

  Найбільш суперечлівою з них є Вимога повнотіла Подання Даних, мінімізація складу Даних и мінімізація складу Вибірки Даних. Оптимальним є повне взаємне врахування всех вимог, что віплівають з процесів, Які автоматізуються.

  Останнім часом склалось Такі основні підході до побудова внутрішньо-машінної інформаційної бази:

  1. Проектування масиву як відображення змісту окремий документа;

  2. Проектування масівів для окрема процесів управління;

  3. Проектування масівів для комплексів процесів управління, Які реалізуються;

  4. Проектування бази даних;

  5. Проектування кількох баз Даних.

  Кожний з ціх підходів має свои Преимущества и Недоліки, а вибір Залежить від обчіслювальної техніки, яка вікорістовується, програмних ЗАСОБІВ и спеціфікі процесів, что автоматізуються.

  Проектування масівів предполагает визначення їх складу, змісту, структури и вибір раціонального способу їх Подання в памяті обчіслювальної системи.

  Поняття складу та змісту масівів предполагает визначення оптімальної кількості масівів и Переліку атрібутів (полів), Які у них містяться.

  Під структурою масиву Розуміємо формат запісів у масиві, розмір полів и їх размещения в машинному запісі, ключові атрибути и впорядкування масиву за ними.

  Вібіраючі раціональній способ Подання масиву в памяті визначаються такий способ зберігання Даних, за которого забезпечуваліся б мінімальній ОБСЯГИ памяті для размещения масиву, висока ШВИДКІСТЬ поиска Даних, а такоже можлівість Збільшення и оновлення масиву. Кожний масив характерізується ОБСЯГИ, способом организации, стабільністю І ступеня актівності.

  З точки зору использование масівів на різніх етапах технологічного процесса Обробка даних віділяють Такі типи масівів: вхідні (Первинні), основні (базові), робочі (проміжні) й вихідні (результатні).

  Вхідні масив - це проміжна ланка между ПЕРВИННА інформаційнімі повідомленнями и основними масивами. Зміст и размещения Даних у вхідному масиві аналогічні змісту й розміщенню їх у первинний інформаційному Повідомленні.

  Основні масиви створюються на Основі вхідних, Постійно зберігаються и містять основні дані про обєкти управління и процеси виробництва. За змістом ЦІ масив можна класіфікуваті на Такі групи: Нормативні, розціночні, планово-ДОГОВІРНІ, регламентуючі, довідково-таблічні й Постійно-облікові.

  Робочі масив прізначені для роботи програм, Які реалізують розв'язання конкретних завдань процесів управління и містять обмеження коло атрібутів одного чи кількох основних масівів.

  Вихідні масив формуються в процесі розв'язання завдань й Використовують для модіфікації основних масівів и Виведення вихідних (результатних) інформаційних Повідомлень.

  База Даних є сукупністю Даних, что Використовують при функціонуванні ІС, організована за Певної правилами, Які передбачають ЗАГАЛЬНІ принципи опису, зберігання и маніпулювання данімі и незалежна від прикладних програм.

  Інформаційна база - це сукупність всех Даних, підлягаючіх Накопичення, зберіганню, поиска, превращение, відачі в установленому порядку, а такоже Використовують для організаційного использование Людина та ЕОМ.

  Вимоги при формуванні масівів информации в інформаційній базі:

  1) повне відображення первинного даних до масиву;

  2) повне відображення властівостей обєкту;

  3) раціональна побудова бази;

  4) мінімально годині на поиск Даних;

  5) использование ефективних технічних носіїв;

  6) забезпечення надійності зберігання информации;

  7) забезпечення своєчасності оновлення та нарощування масівів.

  Банк Даних - це система, спеціальнім чином організованіх Даних (баз Даних), програмних, технічних, Язикова, організаційно-методичних ЗАСОБІВ, необхідніх для централізованого Накопичення та колективного багатоцільового использование Даних.

  Преимущества Банку Даних:

  1) незалежність Банку Даних від окрема завдання;

  2) концентрація даних до одній БД;

  3) забезпечення колективного доступу до Даних;

  4) централізація управління данімі.

  СУБД - сукупність програмних та Язикова ЗАСОБІВ, призначення для создания та ведення, использование БД. Функції СУБД:

  1) організація зберігання Даних;

  2) визначення та ініціалізація БД;

  3) організація роботи з данімі;

  4) захист цілісності Даних.

  БД - це іменована сукупність Даних, структурованіх у відповідності з прийнятя в даній БНД (база набору Даних) правилами. Вимоги до БНД:

  1) структурізація Даних;

  2) забезпечення цілісності Даних;

  3) Надійність;

  4) простота использование;

  5) спільність з іншімі БД.

  Зображення моделі бази даних приводитися в Додатках 8.

  1.5. організаційне забезпечення

  Структура цього підрозділу відповідає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

  Тут можна привести схему організаційної Структури підрозділів и описати неї, а такоже (обовязково) дати схему технологічного процесса автоматизації збору информации и ее обробок для одного з АРМ, что избран для відпрацьовування контрольного приклада. При опісі технологічного процесса можна привести схеми:

  1. Схему технологічного процесса автоматизованого збору и передачі Даних (опісують склад и послідовність Виконання операцій збору, реєстрації, контролю и передачі Даних на обробка).

  2. Технологічний процес Обробка даних на ОЦ або АРМ (погодять склад и послідовність Виконання операцій по прийому, контролеві, обробці, відачі результатів ОБРОБКИ).

  На Кожній схемі дають ПЕРЕЛІК документації (інструкції з Виконання всех операцій або керівництво Опис користувача), необхідної для даного технологічного процесса.

  Схему технологічних процесів складають у довільній форме відповідно до умовних Позначення державного стандарту 19.701-90 «Схеми алгоритмів, програм, Даних и систем».

  Інструкції з операцій технологічного процесса приводяться в довільній форме, но смороду обовязково повінні мати посилання на агентство кваліфікацію Виконавця и містіті описание конкретних Дій.

  Керівництво користувача візначається РД 50-34.698-90 и винне мати таки підрозділі:

  1. Уведення.

  2. Призначення й умови использование.

  3. Підготовка до роботи.

  4. Опис операцій.

  5. Аварійні ситуации.

  6. Рекомендації з Освоєння.

  1.6. Технічне и програмне забезпечення

  1.6.1. технічне забезпечення

  Структуру цього параграфа візначає РД 50-34.698-90 «Вимоги до змісту документів».

  Тут приводиться опис комплексу технічних засобів (КТС), улаштовується вибір КТС и опісується его характеристики, а такоже размещения КТС на обєктах керування. При обґрунтуванні КТС Варто використовуват розрахунки, зроблені в параграфах 1.4.2. и 1.4.4.
  Если для ОБРОБКИ информации Використовують мережі ЕОМ, то в цьом випадка опісується загальна характеристика мережі и ее Особливості, режими конкретної ЕОМ у мережі. Технічне забезпечення подання до додатка 9.

  1.6.2. програмне забезпечення

  Структуру цього параграфа візначає РД-34.698-90 «Вимоги до змісту документів. Програмне забезпечення ». Цей розділ містіть:

  · Загальна характеристика програмного забезпечення (ПО) ІС (структуру ПО; основні Функції ПО, операційну систему);

  · Схему взаємодії програм;

  · Схеми програм;

  · Тексти програм, что розроблені для задач або АРМ.

  Текст оформляються відповідно до державного стандарту 19-401-78 «ЕСКД. Текст програм. Вимоги до змісту й оформлення ». У Додатках до курсової роботи приводять лістинг розробленої програми; у Пояснення до лістингу входити коментар, что пояснює призначення и структуру основних частин програм. Програмне забезпечення подання до додатка 10.

  1.7. Контрольний приклад

  Метою Виконання контрольного прикладу є оцінка Фінансової стійкості підприємства та перевірка правільності его реализации засоби табличного процесору Microsoft Excel.

  При віконанні контрольного прикладу Використовують реальні дані управління агропромислового розвитку.

  Дані для розрахунків отрімані з форми №1 бухгалтерської звітності підприємства станом на 30.09.2004 та 31.12.2004 року, одержані під час проходження виробничої практики.

  При загально аналізі результатів контрольного прикладу можна сделать Висновок, что предприятие має кризову фінансову стійкість. При порівнянні двох звітніх періодів діяльності підприємства віпліває, что в течение року фінансово-економічний стан обєкта дослідження залишавсь незміннім, что свідчіть про зниженя якості управління підприємством.

  Загаль інформаційна система Виконує свои Функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна сделать Висновок, что дана інформаційна система прідатна для использование у работе підприємства.

  ВИСНОВОК

  У даного курсового проекті "Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ розроблення проект інформаційної системи для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства та розроблення прототип програмного продукту, Який реалізує задачі І ФУНКЦІЇ даної системи.

  Проведення дослідження дает змогу сделать Висновок, что фінансова стійкість на підприємстві є головні Чинник забезпечення его стабільної платоспроможності.

  Фінансову стійкість підприємство может Забезпечити передовсім за рахунок прибутку, что спрямовується на Розширення виробництва (реінвестування), фонду дівідендів, додаткова випуску акцій, амортізації, а такоже від Залучення ресурсов іноземних інвесторів, кредитів банків та других позіковіх коштів.

  Фінансово стійкім вважається таке підприємство, что в основном за рахунок Власний джерел покріває кошти, вкладені в активи; НЕ допускає невіправданої дебіторської и кредіторської заборгованості; розплачується в срок за своими зобовязань.

  Застосувались модель для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства, БУВ оціненій фінансовий стан обєкта дослідження.

  В даній курсовій работе розглядається питання Фінансової стійкості підприємства та розроблено методику розрахунку Фінансової стійкості підприємства, яка базується на класічній моделі АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства.

  Функціямі інформаційної системи для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства є:

  аналіз структури балансу підприємства;

  аналіз ефектівності діяльності підприємства;

  розрахунок показніків Фінансової стійкості підприємства.

  Загаль інформаційна система Виконує свои Функції коректно, результати розрахунків правильні, тому можна сделать Висновок, что дана інформаційна система прідатна для использование у работе підприємства.

  Область! Застосування даної інформаційної системи может буті будь-яке підприємство.

  Завдяк даній системе здійснюється оптимізація структури балансу підприємства та Підвищення ефектівності использование ФІНАНСОВИХ коштів підприємства.

  СПИСОК ВІКОРІСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ковальська К.В. Фінансова стійкість АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА як Умова его економічного розвитку: Журнал "Фінанси України", 2004. - № 2 с. 101.

  2. Котляр М.Л. Аналіз фінансового стану підприємства: Журнал "Фінанси України", 2004. - № 5 с. 99.

  3. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ее аналіз. - Житомир, 2001. - 256 с.

  4. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібнік.- К .: Вид-во А.С.К., 2003. - 240 с.

  5. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М, 1998. - 343 с.

  6. Статут УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ.

  ДОДАТКИ

  Додаток 1

  Діаграма бізнесу-процесу відділу «TO-BE» Контекстна Діаграма

  Діаграма декомпозіції бізнесу-процесу відділу

  Додаток 2

  Структура інформаційної системи

  Додаток 3

  Діаграмі потоку Даних інформаційної системи

  контекстна Діаграма

  Діаграма декомпозіції

  Додаток 4 Математична модель

  Показник

  Позначення

  Одиниця виміру

  Формула

  Примітка

  Власні та прирівнені до них засоби (IV и V П)

  З З + З ДК

  грн.

  -

  Ф2

  Норматив Власний оборотних ЗАСОБІВ

  H

  грн.

  -

  Ф2

  Власні оборотні засоби (ВООЗ)

  Е З

  грн.

  Е С = С + С ДК) - F

  Надлишок (+) чи нестача (-) ВООЗ

  ? Е З

  грн.

  ? Е С = Е С - H

  Кредити банків та частина кредіторської заборгованості

  З КК

  грн.

  -

  Величина запасів и витрат

  Е З

  грн.

  -

  Всього ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  Е?

  грн.

  Е? = Е С + С КК

  Іммобілізація оборотних ЗАСОБІВ

  І

  грн.

  -

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  ? Е?

  грн.

  ? Е? = Е С + С КК - Е З

  Грошові кошти та фінансові вкладення

  Д

  грн.

  -

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ з урахуванням іммобілізації

  ? Е?

  грн.

  ? Е? = Е С + С КК - Е З - І

  Джерела, что зменшуються фінансову напругу

  З Про

  грн.

  -

  величина неплатежів

  З Н

  грн.

  -

  Стійкість

  Поточна

  У короткостроковій | короткотерміновій | перспектіві

  У довгостроковій

  перспектіві

  1.

  абсолютна

  Д? R p + К О

  Д? R p + К О + С kk

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  2.

  нормальна

  R a? R p + К О

  R a? R p + К О + С kk

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  3.

  Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  4.

  Кризового | кризи |

  R a + Е З p + К О

  R a + Е З p + К О + С kk

  R a + Е З p + К О + С kk

  Показники

  Умовні Позначення

  Іммобілізовані активи (розділ I)

  Власні та прирівнені до них засоби (IV и V П)

  З З + З ДК

  Норматив Власний оборотних ЗАСОБІВ

  H

  Показник 1

  Власні оборотні засоби (ВООЗ)

  Е С = С + С ДК) - F

  Показник 2

  Надлишок (+) чи нестача (-) ВООЗ

  ? Е С = Е С - H

  Кредити банків та частина кредіторської заборгованості

  З КК

  Величина запасів и витрат

  Е З

  Всього ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  Е? = Е С + С КК

  Іммобілізація оборотних ЗАСОБІВ

  І

  Показник 3

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ для формирование запасів и витрат

  ? Е? = Е С + С КК - Е З

  Грошові кошти та фінансові вкладення

  Д

  Показник 4

  Надлишок (+) чи нестача (-) ЗАСОБІВ з урахуванням іммобілізації

  ? Е? = Е С + С КК - Е З - І

  Показник 5

  Джерела, что зменшуються фінансову напругу

  З Про

  Показник 6

  величина неплатежів

  З Н

  Додаток 5 Блок-схема алгоритму Додаток 6 Блок-схема інформаційної системи

  Додаток 7

  Форми первинних документів машинограм и відеокадрів

  Параметри

  Позначення

  Коди

  I.Основні засоби и вкладення

  F

  XXXXXX

  II. Запаси и витрати

  Е З

  XXXX

  III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

  R a

  XXXXXX

  У тому числі:

  Грошові кошти та короткострокові фінансові вкладення

  Д

  XXXXX

  розрахунки та інші активи

  ra

  XXXXXX

  БАЛАНС

  B

  XXXXXX

  I. Джерела Власний ЗАСОБІВ

  І С

  XXXXX

  II. Розрахунки та інші пасивів

  R p

  XXXXXX

  III. Кредити та інші позікові кошти

  K

  XXXX

  У тому числі:

  короткострокові кредити та позікові кошти

  З КК

  XXXX

  Довгострокові кредити та позікові кошти

  C ДК

  X

  позики, что НЕ погашені в строк

  К О

  X

  Джерела Власний ЗАСОБІВ

  І С

  XXXXX

  Розрахунки та інші пасивів

  R p

  XXXXXX

  Додаток 8

  Модель бази даних інформаційної системи

  Додаток 9

  Фізична структура інформаційної системи

  Додаток 10

  Апаратно и програмне забезпечення інформаційної системи

  Апаратного забезпечення Робоча станція

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Процесор

  CPU Celeron 315 2,26GHz / 256 / FSB533 box s478

  Intel S478

  429,30

  1

  429,30

  2.

  Материнська плата

  MB INTEL D865GBFL, s478, FSB-800, SB, Lan, SVGA, AGP8x, Dual DDR400, ATX

  Intel S478

  572,40

  1

  572,40

  3.

  пам'ять

  DDR SDRAM 512Mb Samsung ECCREG27 L

  Samsung ECCREG27 L

  466,40

  1

  466,40

  4.

  відеокарта

  SVGA 128 MB GF6600LE, InnoVision, 8xAGP, 128bit, DVI & TV out, Retail

  SVGA

  545,90

  1

  545,90

  5.

  Вінчестер

  HDD 120 Gb Seagate Barracuda 7200.7 Plus (ST3120022A) 2Mb Buffer

  Seagate Barracuda

  439,90

  1

  439,90

  6.

  дисковод

  FDD 3,5 "Mitsumi ext. USB, silver

  Mitsumi

  153,44

  1

  153,44

  7.

  адаптер ЛВС

  8.

  корпус

  Корпус LogicConcept 950LU-GY, Grey, USB, 300W, ATX2

  LogicConcept

  212,00

  1

  212,00

  9.

  Монітор

  23 "SONY P234B TFT (250kd, 500: 1, 16mc 176/176 0.258 1920x1200 DVI-D / 2xHD15)

  SONY

  10621,20

  1

  10621,20

  10.

  Клавіатура

  Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура + оптичні ведмедик) OEM

  Logitech Premium Desktop Optical

  214,70

  1

  214,70

  11.

  маніпулятор

  Мишка А4-tech RP-648 3D, Radio-optical, PS / 2 & USB (800 dpi)

  А4-tech

  119,30

  1

  119,30

  12.

  Килимок для миші

  Килимок гелевий GEMBIRD

  GEMBIRD

  18,00

  1

  18,00

  13.

  дисковод CD

  COMBO SONY, CD-RW / DVD 52x / 32x / 52x / 16x, black, ОЕМ

  SONY

  177,55

  1

  177,55

  Разом

  13970,09

  13970,09

  сервер

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Процесор

  CPU PENTIUM IV 2.4G / 1Mb / 533FSB box

  PENTIUM

  747,30

  1

  747,30

  2.

  Материнська плата

  MB ASUS A8N5X nForce4, A64, s939, PCI-E, Dual DDR400, SATA Raid, 1Gb LAN, 1394, Sb 8ch, ATX

  ASUS

  530,00

  1

  530,00

  3.

  пам'ять

  DDR SDRAM 512Mb KINGMAX PC3200, CL2.5, Retail

  KINGMAX

  275,60

  1

  275,60

  4.

  відеокарта

  SVGA 256 MB ASUS GeForce EN6800LE HTD, PCI-E, 256bit, DVI-I

  GeForce

  1272,00

  1

  1272,00

  5.

  Вінчестер

  HDD 250 Gb Seagate ST3250823А 7200RPM 8Mb Buffer

  Seagate

  689,00

  1

  689,00

  6.

  дисковод

  FDD 3,5 "Mitsumi ext. USB, silver

  Mitsumi

  153,44

  1

  153,44

  7.

  дисковод CD

  COMBO SONY, CD-RW / DVD 52x / 32x / 52x / 16x, black, ОЕМ

  SONY

  177,55

  1

  177,55

  8.

  адаптер ЛВС

  9.

  корпус

  Корпус LINK WORLD U60, 300 Вт, ATX2

  LINK WORLD

  132,50

  1

  132,50

  10.

  Монітор

  17 "Philips 170B5CB TFT 8mc, 500: 1, 250kd, 160/140 DVI з колонками Perfect Panel, Zero Bright-Dot

  Philips

  1897,40

  1

  1897,40

  11.

  Клавіатура

  Клавіатура Logitech Premium Desktop Optical (клавiатура + оптичні ведмедик) OEM

  Logitech Premium Desktop Optical

  214,70

  1

  214,70

  12.

  маніпулятор

  -

  -

  -

  -

  -

  Килимок д / миші

  Килимок гелевий GEMBIRD

  GEMBIRD

  18,00

  1

  18,00

  Разом

  6107,49

  6107,49

  Периферія

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Лазерний принтер

  EPSON AcuLaser C1900 color, A4,20ppm, ethernet

  EPSON

  2067,00

  1

  2067,00

  2.

  Джерело б. піт.

  UPS APC Back RS 500I

  UPS APC Back

  572,40

  1

  572,40

  3.

  Мережевий кабель

  Кабель відео 3,0m HD15F / HD15M (подовжувач) феритових

  23,60

  1

  23,60

  Разом

  2663,00

  2663,00

  Витратні матеріали

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  дискети

  Дискети 1,44MB Verbatim Тефлон BOX, 10шт

  Verbatim

  22,50

  1

  22,50

  2.

  офісний папір

  Папiр A4 500л. Universal

  Universal

  3,75

  1

  3,75

  3.

  CD-Диски

  CD-RW Disk ACME 700Mb, 12X, Cake Box, 10шт

  ACME

  29,70

  1

  29,70

  Разом

  55,95

  55,95

  програмне забезпечення

  N

  Найменування

  Тип

  Марка

  Ціна (грн.)

  Кількість

  сума

  1.

  Операційна система

  OEM Windows XP Pro Rus

  Windows

  765,00

  2

  1530,00

  2.

  Текстовий редактор

  BOX MS Office 2003 Pro Rus

  MS Office

  2049,18

  2

  4098,36

  3.

  антивірусне забезпечення

  Антівiрус UNA OFFICE WS BOX

  OFFICE WS

  143,36

  2

  286,77

  Разом

  2957,54

  5915,13

  Додаток 11

  Контрольний приклад

  Класифікація тіпів Фінансової стійкості за 9 місяців 2004 року по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

  Стійкість

  Поточна

  на

  поч.

  звіт. ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  У короткостроковій перспектіві

  на

  поч.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт. ПЕРІОДУ

  1. Абсолютна

  Д? R p + К О

  ні

  ні

  Д? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  2. Нормальна

  R a? R p + К О

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  3. Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  4. кризовий

  R a + Е З p + К О

  так

  так

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  У довгостроковій перспектіві

  На початок звіт. ПЕРІОДУ

  На кінець звіт. ПЕРІОДУ

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  Класифікація тіпів Фінансової стійкості на 2004 рік по УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ  p>

  Стійкість

  Поточна

  на

  поч.

  звіт. ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  У короткостроковій перспектіві

  на

  поч.

  звіт.

  ПЕРІОДУ

  на

  Кін.

  звіт. ПЕРІОДУ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  1. Абсолютна

  Д? R p + К О

  ні

  ні

  Д? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  2. Нормальна

  R a? R p + К О

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  3. Передкрізова

  R a + Е З? R p + К О

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk

  ні

  ні

  4. кризовий

  R a + Е З p + К О

  так

  так

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  У довгостроковій перспектіві

  На початок звіт. ПЕРІОДУ

  На кінець звіт. ПЕРІОДУ

  8.

  9.

  10.

  Д? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З? R p + К О + С kk + C ДК

  ні

  ні

  R a + Е З p + К О + С kk

  так

  так

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Інформаційна система для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості

  Скачати 50.22 Kb.