Дата конвертації02.08.2018
Розмір47.17 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 47.17 Kb.

Інформаційне забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ

КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Секція Документознавство та ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КУРСОВА РОБОТА

На тему: "Інформаційне забезпечення підпріємніцької діяльності"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК2010


план

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи

1.1 підприємницька діяльність, ее принципи та умови Здійснення

1.2 Суть, роль і значення информации

1.3 Інформаційне забезпечення

1.4 Теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності підприємства на сучасности стані

РОЗДІЛ 2. 2.1 Дослідження передумов и возможности інформаційного забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ підприємництва

2.2 Актівізація и Вдосконалення суб'єктів підприємництва

РОЗДІЛ 3. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства на основе побудова его інформаційно - керуючої системи

3.1Державна підтримка підприємства. Створення Програм для ПІДТРИМКИ розвитку підприємництва

3.2Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва с помощью спеціальніх Програм по забезпечення розвитку підприємства

Висновок

література


Вступ

Актуальність теми. В СУЧАСНИХ условиях успішна реалізація цілей и Завдання розвитку підприємства значний мірою Залежить від ефективного использование его інформаційних ресурсов. Інформаційні ресурси є основою інформаційного забезпечення діяльності підприємства и визначаються его стратегічний успіх. Передумови інформаційного забезпечення діяльності підприємства формуються під безпосереднім вплива чінніків его зовнішнього та внутрішнього середовища та орієнтують підприємство на Збільшення обсягів інформаційних ресурсов, что Використовують для управління.

Ефективність использование інформаційних ресурсов підприємства візначає результатівність реализации НЕ только его потокової завдання, а й стратегічніх цілей розвитку, что потребує принципова Нових підходів до інформаційного забезпечення всієї ДІЯЛЬНОСТІ. Підвищення уровня інформаційного забезпечення діяльності підприємства приводити до Збільшення оператівності та адекватності процесса Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ, зростання показніків ефектівності діяльності підприємства, стабілізації его фінансового стану. Все це веде до Посилення конкурентних позіцій підприємства.

Інформаційне забезпечення діяльності підприємства Залежить НЕ только від наявності інформаційних ресурсов, а й від можливости Впровадження інформаційних інновацій, впорядкування інформаційних потоків підприємства, від вирішенню проблем его ефектівної інформаційної роботи з комерційними суб'єктами Сайти Вся.

Об'єктом дослідження є діяльність підприємства в аспекті ее інформаційного забезпечення.

Предметом дослідження єпрінціпі, методи та Практичні аспекти інформаційного забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

Теоретична основою роботи стали наукові праці вітчізняніх и зарубіжніх учених в Галузі управління підприємством та інформаційного забезпечення его ДІЯЛЬНОСТІ. Правове поле дослідження становляться чінні ЗАКОНОДАВЧІ та Нормативні документи, что регламентують діяльність підпріємств.підпріємніцькій інформаційний бізнес ресурсний


РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи

1.1 підприємницька діяльність, ее принципи та умови Здійснення

Стаття 1 Закону України "Про підприємництво" від 7 лютого тисячі дев'ятсот дев'яносто одна р. підприємництво визначили як безпосередно самостійна, систематична, на власний ризико діяльність по виробництву продукції, Виконання робіт, Надання послуг з метою Отримання прибутку, яка здійснюється фізічнімі та юридичними особами, зареєстрованімі як суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ у порядку, встановленому законодавством.

Створення (Заснування) суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ юридичної особи, а такоже володіння корпоративними правами не є підпріємніцькою діяльністю, кроме віпадків, передбачення законодавством.

Матеріальну основу підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ ставити власність. Власність як економічна категорія - це отношения между людьми з приводу речей, Які полягають у прісвоєнні або в належності матеріальніх благ одним особам и відповідно у відчуженні ціх благ від усіх других осіб.

Власник має право використовуват належно Йому майно (Будівлі, споруди, засоби виробництва, Вироблення продукцію, транспортні засоби, Грошові кошти, цінні папери ТОЩО) для підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ. Власникам забезпечуються Рівні умови Здійснення своих прав.

Власність не винних використовуват на шкоду людіні й суспільству.

Согласно з ч. 4 ст. 13 Конституції України держава Забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності за та господарювання, соціальну спрямованість економіки. Всі суб'єкти права власності за Рівні перед законом.

Суб'єкти підприємництва.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про підприємництво" суб'єктами підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (підприємцями) могут буті:

- громадяни України, других держав, які не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

- юридичні особи всех форм власності за, встановлення Законом України "Про власність".

Свобода підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

Суб'єкти підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (підприємці) ма ють право без обмежень прійматі решение и Здійснювати самостійно будь-яку діяльність, что НЕ суперечіть поважної законодавству. Проти в Деяк видах ДІЯЛЬНОСТІ у зв'язку з підвіщенімі Вимоги до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління підприємництво застосовуватіся НЕ может. Перелік таких відів ДІЯЛЬНОСТІ встановлює Верховна Рада України за поданих Кабінету міністрів України.

Однією з головних умов Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ є державна реєстрація підприємництва.

Заняття підпріємніцькою діяльністю без державної реєстрації Тягном за собою накладення штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією віготовленої продукції, знарядь виробництва и сировини чи без такой (ст. 164 Кодексу про Адміністративні правопорушення). Если ЦІ Дії Вчинено в течение року после накладення адміністративного Стягнення за Такі ж Порушення, фізична особа, винна у їх вчіненні, может буті притягнена до крімінальної відповідальності у виде штрафу від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправно роботами на строк до двох років, або обмеження Волі на тій самий строк (ч. 1 ст. 202 КК).

Державна реєстрація суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України "Про підприємництво" і детально регулюється Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 25 травня 1998р. № 740.

Державна реєстрація суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ проводитися у Виконавчому комітеті міської, районної в городе заради народних депутатов або в районній, районній міст Києва и Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання цього суб'єкта, если інше НЕ предусмотрена законом.

Місцезнаходженням суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ (юридичної особи) на дату державної реєстрації может буті Місцезнаходження (місце проживання) одного Із засновніків або Місцезнаходження за іншою адресою, что підтверджується договором, Який предполагает передачу засновнікові у власність або Користування приміщення, части приміщення (договір купівлі- продаж, міні, Дарування, оренди, лізінгу, безоплатного Користування майном, про спільну діяльність, установчо договір ТОЩО).

Для державної реєстрації суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - юридичної особи подаються Такі документи:

- решение власника (власніків) майна або уповноваженого ним (ними) органу про создания юридичної особи (кроме приватного підприємства). Если власніків або уповноважених ними ОРГАНІВ два и более, таким рішенням є установчо договір, а такоже протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

- статут, если відповідно до законодавства це необходимо для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ;

- РЕЄСТРАЦІЙНА картка встановлення бланках, яка є водночас заявив про державну реєстрацію;

- документ, что засвідчує Сплату власником (власниками) Внески до статутного фонду суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в размере, передбачення законом;

- документ, что засвідчує внесення плати за державну реєстрацію. Громадяни, Які ма ють Намір Здійснювати підпріємніцьку діяльність без создания юридичної особи, подаються Реєстраційну картку встановлений бланках, яка водночас є заявила про державну реєстрацію, копію довідки про прісвоєння ідентіфікаційного номера фізічній особі - платнику податків та других обов'язкових платежів и документ, что засвідчує Внесення плати за державну реєстрацію.

За державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ вноситися плата (реєстраційний збір): для громадян-підприємців - 1,5, для юридичних осіб - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за прискореного (в течение одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - Потрійний розмір відповідного реєстраційного збору; за державну реєстрацію змін (ДОПОВНЕННЯ) до установчих документів суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ - 30 відсотків реєстраційного збору.

Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ статусу юридичної особи и є підставою для віключення его з Єдиного державного реєстру підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ України.

Для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ підприємець має право укладаті з Громадянам договори про использование їхньої праці. При укладенні трудового договору (контракту, догоди) підприємець зобов'язаний Забезпечити умови та охорону праці, ее сплатити не нижчих встановлення в Україні мінімального рівня, а такоже інші соціальні гарантії, включаючі соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. При втраті працездатності підприємець Забезпечує потерпілому відшкодування витрат у випадка и порядку, передбачення чіннім законодавством.

Здійснюючі підпріємніцьку діяльність, підприємець зобов'язаний НЕ завдаваті Шкоди довкіллю, що не порушуваті прав та інтересів громадян, підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ и держави, что охороняються законом. За заподіяні шкоду и збитки підприємець Несе майново та іншу Встановлення законом відповідальність.

Суб'єкт підприємництва - юридична особа - может буті Визнана арбітражнім судом банкрутом у порядку, передбачення Законом України "Про Відновлення платоспроможності боржника або Визнання его банкрутом".

1.2 Суть, роль і значення информации

Теорія информации оперує такими Поняття, як сигналі, Кількість информации и процеси ее превращение, оцінка надійності и швідкості передачі информации, можлівість найбільш зручне ее запису (кодування) ТОЩО.

Під сигналом розуміють форму превращение и передачі информации с помощью букви, цифри, звуку, імпульсу ТОЩО. С помощью сігналів можна Передат и здобудуть певне ПОВІДОМЛЕННЯ, Пожалуйста ставити сукупність значень, что характеризують певні явіща, події, процеси.

Степень Зменшення невізначеності в результате передачі ПОВІДОМЛЕННЯ назівається кількістю информации.

Правильне визначення кількості информации дает змогу избежать перевантаження керівніків и спеціалістів, оскількі існує Показник: "Межі информации, якові может переробити людина за Певний період". На практике здебільшого спостерігається перевантаження інформацією виробничого персоналу примерно у 3-4 рази порівняно з нормами.

Інформацію, что вікорістовується в управлінні, класіфікують за різнімі ознака:

1) за формою відображення - візуальна (графіки, табліці, табло и т.д.), аудіо інформація (спріймається на слух Завдяк звукозапису), аудіовізуальна (поєднує інформацію у форме зображення и звуку);

2) за формою Подання - цифрова, букв и кодована;

3) за порядком Виникнення - первинна и похідна;

4) за характером носіїв информации - документована и не документована;

5) за призначення - директивна (розпорядча), звітна и довідково-нормативна;

6) за безпосередньо руху - вхідна и віхідна;

7) за стабільністю - умовно-перемінна та умовно-Постійна;

8) за способом відображення - текстова (алфавітна, алфавітно-цифрова) и графічна (креслення, діаграмі, схеми, графіки);

9) за способом обробітку - что піддається и что НЕ піддається механізованій обробці.

Залежних від Функції, якові Виконує інформація в управлінському ціклі, вона буває розпорядча, зворотнього зв'язку, запам'ятовуючий та ін.

У процесі управлінської ДІЯЛЬНОСТІ Використовують:

- науково-технічну;

- адміністративно-правову;

- метеорологічну;

- агробіологічну;

- та інші види информации.

Наукову інформацію, в свою черга, поділяють на:

- економічну;

- соціально-політічну;

- ідеологічну та ін.

Найбільшу пітому Вагу у Загальній кількості информации ма ють економічні дані.

Економічна інформація - це сукупність цифр, Фактів, відомостей та других Даних, Які в основном кількісно відображають Суспільно-економічні явіща и процеси. Вона містіть дані соціально-економічного планування и прогнозування, ФІНАНСОВИХ планів, первинного, оперативного й бухгалтерського обліку, статистичної звітності, економічного аналізу ТОЩО.

За призначення інформацію ділять на:

- планову;

- обліково-бухгалтерська;

- звітну;

- Статистичний;

- виробничо-оперативну;

- розпорядчу;

- довідкову;

- нормативно.

За способом передачі - на ту, что передається:

- усно;

- поштою;

- телефоном;

- телетайпом;

- факсом.

За періодічністю на:

- сістематізовану (змінну, добовий, декадний, квартальні и т. П.);

- ймовірну, обумовлених зовнішнімі и внутрішнімі виробничими подіямі (вихід з ладу техніки, затримка з поставкою пального, насіння и т. П.).

За характером носіїв на:

- документізовану;

- недокументізовану.

За відношенню до процесса ОБРОБКИ на:

- оброблювану;

- необроблюваних;

- аналітічну.

Кроме того, інформація может ділитись на достовірну и недостовірну, Достатньо, недостатню и надлишково, активно и пасивний, цифрові, алфавітно-цифрову и алфавітну.

За місцем Виникнення розрізняють зовнішню інформацію, что Надходить від віщестоящіх ОРГАНІВ, а такоже підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ и установ, Які підтрімують з об'єктом управління господарські зв'язки, и внутрішню - что вінікає на підприємстві (в об'єднанні). Так, на Основі планового завдання пріймаються управлінські решение, Які потім відображують у матеріально-технічній підготовці виробництва, техніко-економічному и оперативному плануванні, оперативному управлінні технологічними и економічнімі процесами, обліку і контролі за фінансовою діяльністю підприємства, звіті, аналізі результатів виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ТОЩО.

Сукупність Повідомлень з (однаково або близьким властівостямі), что розподілені у даній системе з метою Здійснення управління, утворюють інформаційні потоки на підприємстві.

Потоки информации різноманітні:

- потоки вісхідної информации - основа для розробки РІШЕНЬ;

- потоки нізхідної информации - це постанови, решение, вказівки віщестоящіх ОРГАНІЗАЦІЙ;

- потоки регулюючої информации - зазначені вищє документи и деякі СПЕЦІАЛЬНІ Нормативні положення.

У підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ Використовують планову інформацію у виде норматівів матеріальніх витрат и затрат праці. Від якості нормативної информации залежався ефективність управління, дієвість РІШЕНЬ, что пріймаються, успішність Здійснення контрольних та других функцій.

Інформація має ряд характерних особливо таких, як корисність, вірогідність, однозначність, періодічність, несперечлівість, надмірність.

Корисність информации Прийнято оцінюваті за тім ефектом, Який ця інформація Здійснює на результати управління. На практике інформація может буті зовсім непотрібною (НЕ змінює ймовірності Досягнення цілі и розв'язання поставлених завдання) и Надзвичайно цінною, дает змогу підвіщіті імовірність Досягнення цілі.

В других випадка одержані інформація может прізвесті до Прийняття решение, что змінює положення об'єкта управління в гіршій БІК, тобто зменшує імовірність Досягнення цілі, - ця інформація назівається дезінформацією.

Важлівою якісною характеристикою информации є ее вірогідність. Вірогідною якісною характеристикою информации є ее вірогідність. Вірогідною вважають інформацію, яка НЕ ​​перевіщує пріпустімій рівень перекручення дійсного явіща або процесса и відображає ті, что вона винна відображаті. На вірогідність информации, яка Надходить, вплівають інформаційні бар'єри, тобто перешкоду, что заважають Збереження кількості и якості информации и прізводять до ее неповноті (географічні, відомчі, економічні, технічні, психологічні бар'єри).

Надмірність информации (повторюваність, дублювання) может буті корисностей, если вона підвіщує Надійність системи Даних, и непотрібною - если вона містіть дані, Які повторюються и не Використовують для прийняття РІШЕНЬ. Кожний менеджер за будь-якіх обставинні винен Забезпечувати надійну Цінність информации, что передається. Крітерієм в оцінці цієї вимоги є Глибина, змістовність и степень відповідності информации поставлених цілям.

Для ефективного Функціонування системи управління важліве значення має своєчасність надходження информации. Часткова інформація, одержана своєчасно, значний корісніша для управління, чем повна інформація за всією формою, яка одержана Із запізненням. Досвід показує, что много простоїв техніки і людей трапляються через недостатнє оперативніше забезпечення управлінського апарату потрібною вірогідною інформацією.

1.3 Інформаційне забезпечення

Сукупність віхідної информации різного характеру, что призначила для прийняття РІШЕНЬ у сфері виробничого підприємництва можна вважаті за інформаційне забезпечення підприємництва.

Віхідна інформація для виробничого підприємництва має два різновиди:

1) інформація про стан зовнішнього середовища;

2) інформація про стан фірми (чи наявний передумов ее создания).

У свою черга, інформація первого різновіду містіть две групи:

а) ринкова кон'юнктура;

б) Механізм регулювання ДІЯЛЬНОСТІ фірми Владніл структурами держави.

Для характеристики рінкової кон'юнктури залучають дані, что навідні в офіційній літературі, статистичних оглянувши, КОМЕРЦІЙНИХ публікаціях, рекламних виданнях та ін. Доцільнім и результативним є информации у виде прямого опитування, Анкетування та других прійомів, что широко Використовують у практике маркетингових досліджень. Інформацію про ринкову кон'юнктуру при створенні чи розвитку фірми можна поділіті на следующие види:

1) характеристика Сайти Вся (Ємність, структура, насіченість відповідною продукцією);

2) характеристика товару и возможности его збуту (призначення товару, вимоги до якості, етапи "життя" на Сайти Вся, ОБСЯГИ Попит и Предложения та ін.);

3) рівень конкуренції (наявність конкурентів, їх Кількість, Потужність, фінансова стабільність, рейтинг);

4) рівень цен (види, аранжування и динаміка цен на відповідну продукцію, прогноз ціновіх тенденцій у Майбутнього);

5) возможности Залучення коштів (розвіненість Банківських, інвестіційніх та ФІНАНСОВИХ установ, види кредитів, умови кредитування, кредитні проценти);

6) фінансові характеристики (курси валют, Активність фондових бірж, темпи інфляції);

7) возможности ресурсозабезпечення (джерела и умови постачання ресурсов, рівень цен на матеріальні ресурси, Активність товарних бірж);

8) інші види информации (стабільність макроекономічної політики, рівень Безробіття, Активність іноземних інвесторів та ін.).

Найрегламентованішою І, на Певний период достаточно однозначно, є інформація про Механізм регулювання ДІЯЛЬНОСТІ фірм, оскількі як економічні, так и Адміністративні важелі держави встановлюються відповіднімі нормативними актами - законами, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів законодавчо властью (Верховною Радою), декретами, Прийняття Виконавчою властью (Кабінетом Міністрів) , або інструкціямі, положеннями, рішеннями тимі установами, Які наділені відповіднімі правами (від державних міністрів до місцевіх ОРГАНІВ самоврядування). Тому показатели, что характеризують Механізм регулювання, ма ють нормативний характер, тобто є обов'язковими, и нехтування ними виробляти до економічних або адміністратівніх санкцій. ОБСЯГИ и Зміст нормативної информации Значний и Динамічний, что виробляти до Великої ймовірності похібок при обґрунтуванні доцільності ДІЯЛЬНОСТІ фірм. Запобігті помилки можна лишь за умови постійного и систематичного вісліджування нормативної документації. Тому на фірмі повинен обов'язково створюватісь відділ чи Підрозділ, Який бі займався данімі харчування.

Інформацію про регулювання ДІЯЛЬНОСТІ фірми Владніл структурами держави можна поділіті на Такі види:

1) система оподаткування (види податків, норми податків, податкові пільги, порядок и срок Стягнення податків);

2) система обов'язкових платежів (види и норми платежів, порядок и срок нарахування, порядок контролю за платниками);

3) система Ціноутворення (види товарів з фіксованімі (регульованості) ценам, Механізм регулювання);

4) система держзамовлення и Держінвестицій (Механізм держзамовлення и Надання Держінвестицій, умови, пільги);

5) система регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Механізм регулювання, пільги, обмеження, порядок Ліцензування експортно-імпортних операцій и товарів, митне регулювання);

6) система антимонопольного регулювання (Механізм регулювання, види відповідальності за Порушення);

7) система регулювання оплати праці (генеральні и галузеві догоди, порядок встановлення мінімальної и максімальної заробітної плати);

8) система захисту прав віробніків (права найманими ПРАЦІВНИКІВ, умови Розширення їх прав, відповідальність власника и т.д.);

9) система захисту прав споживачів (Механізм сертифікації продукції, ПЕРЕЛІК і порядок обмежень относительно випуску и реализации Деяк товарів);

10) система захисту оточуючого середовища (екологічні нормативи, Механізм контролю за їх додержанням, відповідальність виробника);

11) інші види регулювання (Механізм регулювання кредитної політики и контролю за діяльністю КОМЕРЦІЙНИХ банків, порядок организации та реєстрації фірм и т.д.).

Інформація про стан фірми найдоступніша підпріємцю, оскількі формується за его участь. Є певні Відмінності у обсязі, складі та джерелах Отримання такой информации для фірми, яка Вже Діє, и яка только створюється. У Першому випадка можна создать Певний інформаційний масив на підставі звітної и планової информации (річні, квартальні, місячні Звіти фірми, бухгалтерські Звіти, прогноз розвитку фірми и т.д.). У іншому випадка частина информации відпадає (например, могут буті відсутні виробничі потужності, а отже відповідні економічні характеристики), а частина має неповний характер (например, технічний рівень устаткування, за паспортними данімі, високий, но можлівість Забезпечити високий рівень технології и организации виробництва ще невідома). Велика частина информации носити теж нормативний характер, но це внутрішньо фірмовий рівень норматівності, тобто например: норми трудомісткості, енергоємності, матеріалоємності продукції, нормативи оборотних коштів, нормативи чісельності та інше.

До информации, что характерізує стан фірми можна Віднести следующие види:

1) організаційно-правові характеристики (правовий статус, форма власності за, Організаційна структура, наявність філій, торгової марки и т.д.);

2) виробничі потужності (величина, структура, відповідність до характеристик нового товару);

3) матеріальні (у тому чіслі и паливно-енергетичні) ресурси (спеціфіка матеріальніх ресурсов, розмір запасів, наявність и характеристика информации, умови зберігання и т.д.);

4) трудові ресурси (Кількість персоналу, его склад и характеристики, джерела поповнення персоналу);

5) організаційно-технологічні возможности (відповідність техніки, технології, организации виробництва до вимог конкурентоспроможної продукції, наявність ліцензій та патентів);

6) економічні характеристики (рентабельність, продуктивність праці, фінансовий стан);

7) екологічні характеристики (рівень екологічної безпеки виробництва, возможности его сертифікації и атестації продукції);

8) інші види информации (кліматичні умови, набліженість до джерел ресурсов и т.д.).

1.4 Теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності підприємства на сучасности стані.

Ефективне Функціонування и перспективний розвиток підприємства в СУЧАСНИХ условиях формирование інформаційного Суспільства покладах, в Першу Черга, від использование Нових методів та ІНСТРУМЕНТІВ управління підприємством, уровня інформаційного забезпечення его ДІЯЛЬНОСТІ та результатівності использование інформаційних ресурсов.

Особлива роль информации и інформаційних ресурсов в ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ підприємств обумовлена ​​їх безпосередно участь у будь-якіх економічних процесах та Постійно Зростаючий рівнем інформатізації ринкового середовища та Суспільства в цілому. Сучасний етап розвитку економіки потребує использование науково-обґрунтованих методів збору, АНАЛІЗУ, ОБРОБКИ та! Застосування информации и ее взаємопов'язаніх форм, что має Сприяти Формування потенційніх інформаційних ресурсов підприємства и послідовній реализации напрямків его развития.

Однією з умов стабільного Функціонування й ефектівної реализации направлений розвитку підприємства є использование в его ДІЯЛЬНОСТІ Принципів и інструментарію інформаційного забезпечення.

Під інформаційнім ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ діяльності підприємства розуміється сукупність форм, методів та ІНСТРУМЕНТІВ управління інформаційнімі ресурсами, необхідніх и прідатніх для реализации аналітичних и управлінськіх процедур, что забезпечують стабільне Функціонування підприємства, его Стійкий перспективний розвиток.

Загальна характеристика інформаційних ресурсов та визначення особливо їх участия в усіх виробничо-господарських процесах сучасного підприємства дозволили дійті Висновки, что інформаційне забезпечення діяльності підприємства має ґрунтуватися на комплексному вікорістанні потенційніх и наявний інформаційних ресурсов з урахуванням їх основних Особливе. Віходячі з цього, в работе Із Використання підходу, Заснований на Ідеї ресурсного циклу, визначили основні Ресурсні характеристики и спеціфічні Особливості функціонального становища інформаційних ресурсов та Надано схему їх відтворювального циклу.

З урахуванням ціх особливо та використаних інформаційного підходу, теорій інформаційних ресурсов та економічної информации в работе сформувати прінціпові підході до ОЦІНКИ інформаційних ресурсов. Реалізація ціх підходів надає можлівість візначаті Цінність информации та формуваті максимально раціональну систему збору Даних, что є основою сукупності інформаційних ресурсов підприємства. У работе обґрунтовано, что передумови інформаційного забезпечення діяльності підприємства формуються під безпосереднім вплива різніх чінніків и в условиях тісної взаємодії інформаційної и виробничої сфери, что свідчіть про Посилення інформаційного аспекту процесса виробництва в СУЧАСНИХ условиях.

Обґрунтування необхідності й характеристика теоретичного основ інформаційного забезпечення діяльності підприємства дозволило візначіті можлівість Отримання синергетичного ефектів від взаємодії інформаційної та виробничої СФЕРИ и Підвищення ефектівності їх Функціонування та сделать Висновок, что результатівність цього процесса безпосередно Залежить від ступенів дослідженості передумов и можливости інформаційного забезпечення діяльності підприємства.

РОЗДІЛ 2.

2.1 Дослідження передумов и возможности інформаційного забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ підприємництва

Передумови и возможности інформаційного забезпечення діяльності підприємства визначаються, дере за все, Сучасний тенденціямі розвитку інформаційного Сайти Вся та новітнімі методами управління и інформаційної ПІДТРИМКИ розвитку підприємства на всех рівнях господарювання.

Ефективність інформаційного забезпечення діяльності підприємства безпосередно Залежить від организации его інформаційної роботи з комерційними різнімі суб'єктами на Сайти Вся інформаційних продуктів и услуг, державної інформаційної ПІДТРИМКИ розвитку підприємства, а такоже формирование его інформаційного простору.

Проведено аналіз основних напрямків розвитку українського Сайти Вся інформаційних продуктів и услуг, Який дозволив візначіті основні компоненти его Структури та Особливості самє інформаційних продуктів и услуг. Зроблено Висновок, что спеціфічною особлівістю цього Сайти Вся є ті, что его стан и динаміка розвитку віступають одночасно результатом й умів стабільного зростання економіки. Це візначається інформаційнімі потребами суб'єктів Сайти Вся и рівнем розвитку новітніх інформаційних технологій.

В условиях бурхливих и дінамічного росту сучасного Сайти Вся інформаційних продуктів и услуг результатівність Функціонування підприємств в значній мірі Залежить від организации їх ефектівної роботи з комерційними суб'єктами ринкового середовища та формирование адекватної інформаційної інфраструктурі підприємства. Однією з важлівіх умів формирование такой інфраструктурі є Надання відповідної ПІДТРИМКИ на державному и регіональному рівнях в рамках державної інформаційної політики.

Предложено послідовність етапів формирование и реализации регіональної програми розвитку інформаційної інфраструктурі підприємств спрямована на забезпечення вирішенню важлівіх завдання организации ефектівної інформаційної взаємодії суб'єктів Сайти Вся, Вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку підприємств регіону и формирование їх інформаційної інфраструктурі.

В рамках реализации цієї програми передбачається Функціонування єдиної регіональної інформаційно-аналітичної Структури ПІДТРИМКИ розвитку підприємств, організаційно-економічну модель.

Результатом Функціонування даної Структури є консолідація інформаційних и других відів ресурсов у відповідності до інформаційних потреб підприємств на різніх етапах життєвого циклу їх ДІЯЛЬНОСТІ та загально напрямків стратегії розвитку регіону.

Визначення соціально-економічного ефектів від Функціонування даної Структури и впліву Підвищення уровня інформаційного забезпечення діяльності підприємств проведено с помощью економіко-математичного інструментарію та методів імітаційного моделювання. Проведена оцінка показала, что Підвищення уровня інформаційного забезпечення діяльності підприємства суттєвім чином змінює траєкторію ее розвитку на кожному з етапів життєвого циклу. Зокрема це відбівається на скороченні термінів виходу на режим беззбіткового Функціонування та продовженні ПЕРІОДУ ефектівної ДІЯЛЬНОСТІ.

Проведені дослідження можливий организации ефектівної взаємодії підприємств з суб'єктами Сайти Вся інформаційних продуктів и услуг та державної ПІДТРИМКИ їх розвитку обумовілі необходимость формирование інформаційного простору підприємства. Під інформаційнім простором підприємства розуміється сукупність інформаційної бази даних и способів ее организации, необхідніх для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ, АНАЛІЗУ, контролю и регулювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Структуру інформаційного простору підприємства представлено у віді взаємопов'язаного комплексу координат, что відображає его функціональну и інформаційну СКЛАДОВІ та дозволяє формуваті базис процесів агрегації і обробка информации для прийняття управлінськіх РІШЕНЬ.

Розроблені підході до формирование інформаційного простору підприємства в аспекті формалізованої інтегрованої Структури процесів управління, превращение информации и Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ є основою удосконалення системи управління підприємством и засновані на структурній декомпозіції виробничого процесса як об'єкту управління, функціональній структурізації процесса управління та формалізації документообігу.

Досліджені передумови и возможности Здійснення ефективного інформаційного забезпечення діяльності підприємства Надал можлівість дійті Висновки про необходимость розробки основних направлений его Вдосконалення на основе побудова інформаційно-керуючої системи підприємства.

2.2 Актівізація и Вдосконалення суб'єктів підприємництва

Важлівою умів актівізації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ є Підвищення інформаційної обізнаності суб'єктів господарювання.

Метою інформаційного забезпечення СФЕРИ підприємництва є Надання своєчасної, достовірної та повної информации на основе широкого использование інформаційних технологій, а самє: інформування относительно змін у законодавстві, нормативних АКТІВ, прийнятя органами місцевого самоврядування, что стосується підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Залучення підприємців до семінарів, виставок, ярмарків , бізнес-форумів.

Для Вдосконалення інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва можливе создания сайту управління по вопросам підприємництва, інвестіцій та СПОЖИВЧОГО Сайти Вся та подалі Наповнення інформаційнімі масивами относительно суб'єктів підприємництва міста, нормативно - правових АКТІВ, міськіх проектів и програм, наявний ресурсов ТОЩО.

Для Підвищення кваліфікації суб'єктів підприємництва по вопросам ведення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та РЕГУЛЯТОРНОЇ політики, обміну досвідом между підприємцями, Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсов у сферу підприємництва предусмотрена проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, конкурсів и других ЗАХОДІВ.

Одним Із важлівіх напрямків є проведення роботи относительно подготовки та Підвищення кваліфікації кадрів для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в условиях рінкової економіки, перепідготовка кадрів относительно ведення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

Треба, щоб и надалі удосконалювалась робота по Впровадження спеціальніх Навчальних програм на базі провідніх Навчальних Закладів міста з метою сістемної підготовки кадрів для підприємництва.

РОЗДІЛ 3. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства на основе побудова его інформаційно - керуючої системи

Вирішення завдання удосконалення процесса інформаційного забезпечення діяльності підприємства на основе побудова его інформаційно-керуючої системи перелоги, по-Перш, від его цілей, функцій та завдань, а по-друге, - від змісту та послідовності інформаційного забезпечення системи управління підприємством.

Саме інформаційне забезпечення системи управління підприємством надає можлівість надходження достовірної и всеосяжної информации на всех рівнях управління, яка є основою процесса розробки и Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ. На Підвищення ефектівності цього процесса спрямовано запропоновану систему ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ, в Основі якої є формирование інформаційної бази даних и комплексу імітаційніх моделей Функціонування підприємства.

Використання імітаційного моделювання дозволяє прійматі адекватні управлінські решение и Здійснювати прогнозних оцінку становища підприємства та альтернативних варіантів управлінськіх Дій, что генеруються в процесі управління з Огляду на їх результатівність и досяжність.

Прийняття ефективних управлінськіх РІШЕНЬ требует ОБРОБКИ великих масівів информации та забезпечення збору, АНАЛІЗУ и агрегації інформаційних потоків, что надходять на підприємство. Це обумовіло необходимость формирование інформаційно-керуючої системи підприємства, яка охоплює всі бізнес-функції и управлінські процеси підприємства та генерує інформацію, что Полягає в Основі Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ с помощью использование новітніх інформаційно-комунікаційніх технологій.

Проведені дослідження Принципів Функціонування інформаційного простору підприємства и использование методів системного проектування дозволили Розробити послідовність формирование інформаційно-керуючої системи підприємства, яка дозволяє побудуваті ієрархічну систему доступу до управлінської информации на основе єдиної класіфікації и структурізації елементів як самой системи, так и Всього інформаційного простору підприємства.

Завдання проектування ефектівної Структури інформаційно-керуючої системи підприємства в работе предложено вірішуваті на основе использование еволюційного методу Із ЗАСТОСУВАННЯ генетичних алгоритмів. Функціонування такой Структури інформаційно-керуючої системи підприємства дозволяє оптимізувати процес управління підприємством та інформаційні потоки его типових процесів. Одним з основних крітеріїв оптімізації визначили крітерій годині Виконання типових процедур Обробка даних.

Побудову інформаційно-керуючої системи підприємства Здійснено за стандартами SADT, что передбачають розробка функціональної, інформаційної и дінамічної моделей управлінськіх процесів на підприємстві. Формування дінамічної моделі процесса управління, зокрема процедуру Узгодження управлінськіх РІШЕНЬ, Здійснено с помощью ієрархічніх мереж Петрі з послідовною, паралельно и змішаною структурою інформаційних потоків. В результате проведеного моделювання визначили, что для управлінськіх РІШЕНЬ якнайкращою структурою інформаційних потоків у процедурі Узгодження є змішана структура.

З метою Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності підприємства предложено основні напрями ОЦІНКИ и Вибори інформаційних інновацій. Обґрунтовано, что оцінка и вибір інформаційних інновацій є складним багатокрітеріальнім господарсько завдання для вирішенню которого в работе віділено базові класи інноваційніх інформаційних систем и Надано їх оцінку на основе запропонованіх Принципів и крітеріїв.

ВРАХОВУЮЧИ Достатньо Різноманітність сучасного Сайти Вся інформаційних продуктів и услуг у якості об'єкту ОЦІНКИ визначили таку групу інформаційних інновацій, як програмні продукти, та предложено способ їх ОЦІНКИ. В основу цього способу покладаючи формирование моделі багатокрітерільного АНАЛІЗУ, ОЦІНКИ и Вибори програмних продуктів и послідовність інформаційного забезпечення цієї процедури.

Використання Надання способу предполагает проведення багатомірного порівняння програмних продуктів на основе Певного простору крітеріїв Із ЗАСТОСУВАННЯ методів системного АНАЛІЗУ та графічного методу "профільного аналізу".

Процедура багатомірного порівняння предполагает можлівість использование як кількісніх оцінок, так и якісніх, вираженість в дескриптивних категоріях, что розшірює возможности АНАЛІЗУ Завдяк отриманий оцінок за крітеріямі, Які Неможливо піддаті кількісному вімірюванню. Отрімані ОЦІНКИ формують шкалу вимірювання и є основою Прийняття РІШЕНЬ Стосовно Вибори програмних продуктів.

Процедура АНАЛІЗУ, ОЦІНКИ и Вибори програмних продуктів в условиях багатокрітеріальності обумовлює необходимость урахування високого ступенів невізначеності результату Стосовно Впровадження інформаційних інновацій, тобто ступенів ризики при прійнятті решение про вибір програмних продуктів.

Відповідно до Принципів багатомірного порівняння для кожної парі програмних продуктів розраховано показатели відповідності и невідповідності на основе формирование матриці ризики. На підставі проведеного АНАЛІЗУ і оцінки відповідності окремий програмного продукту цілям и задачам розвитку підприємства пріймається решение про доцільність їх Впровадження в конкретній господарській ситуации в залежності від уровня ризики.

3.2 Державна підтримка підприємства. Створення Програм для ПІДТРИМКИ розвитку підприємництва

Для реализации державної ПІДТРИМКИ створюються СПЕЦІАЛЬНІ Програми (например, як у городе Харькове)

Мета й основні завдання Програми

Мета Програми - забезпечення реализации державної ПІДТРИМКИ підприємництва; Посилення прозорості ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ місцевого самоврядування, создание сприятливі умов для розвитку підприємництва, вільного доступу суб'єктів господарювання до всіх сегментів Сайти Вся за єдінімі правилами; Досягнення балансу інтересів суб'єктів господарювання та влади.

Основними завдання Програми є:

- максимальне поєднання інтересів суб'єктів підприємництва з інтересами міста;

- Підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг суб'єктів господарювання, підтримка підприємництва інноваційного спрямування;

- Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату, сприяння Залучення інвестіцій в економіку міста, в Першу Черга, у сферу виробництва;

- Підвищення ефектівності наявний та создания Нових елементів інфраструктурі ПІДТРИМКИ підприємства;

- актівізація фінансово-кредитних механізмів, поиск Нових форм фінансування підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ;

- створення умов для Збільшення кількості Нових робочих Місць, зниженя уровня Безробіття;

- подалі Впровадження науково-методичного забезпечення ПІДТРИМКИ підприємництва, удосконалення системи освітнього забезпечення;

- організація Підвищення кваліфікації и професійної перепідготовкі кадрів по вопросам розвитку підприємництва та навчання підприємців - початківців Із залучених викладачів провідніх Навчальних Закладів міста, фахівців та професіоналів.

Досягнення наміченіх цілей створі умови для формирование активного бізнес-середовища и ЦИВІЛЬНОЇ самосвідомості підприємців, спріятіме зростанню престижу підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

Структура ЗАХОДІВ Програми

Структура ЗАХОДІВ Програми має следующие підрозділі:

1. Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

2. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка.

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва.

4. Розвиток інфраструктурі ПІДТРИМКИ підприємництва.

3.3 Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємництва с помощью спеціальніх Програм по забезпечення розвитку підприємства

Реалізація даного напрямку Програм - це вирішенню вопросам інформаційної, консультаційної та практичної ПІДТРИМКИ суб'єктів підприємництва через ятір спеціалізованіх закладів, а такоже Шляхом реализации цільовіх програм, формирование Сайти Вся інформаційних та навчальна послуг для суб'єктів господарювання.

Вирішення проблеми ресурсного забезпечення суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ можливе Шляхом создания Електрон (інформаційних) центрів для забезпечення широкого доступу суб'єктів господарювання до законодавчої, нормативно-правової баз Даних через Internet.

Важлівою умів актівізації підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ є Підвищення інформаційної обізнаності суб'єктів господарювання. Метою інформаційного забезпечення СФЕРИ підприємництва є Надання своєчасної, достовірної та повної информации на основе широкого использование інформаційних технологій, а самє: інформування относительно змін у законодавстві, нормативних АКТІВ, прийнятя органами місцевого самоврядування, что стосується підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Залучення підприємців до семінарів, виставок, ярмарків , бізнес-форумів.

Для Вдосконалення інформаційного забезпечення суб'єктів підприємництва необхідне планування создания сайту управління по вопросам підприємництва, інвестіцій та СПОЖИВЧОГО Сайти Вся та подалі Наповнення інформаційнімі масивами относительно суб'єктів підприємництва міста, нормативно - правових АКТІВ, міськіх проектів и програм, наявний ресурсов ТОЩО.

Для Підвищення кваліфікації суб'єктів підприємництва по вопросам ведення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та РЕГУЛЯТОРНОЇ політики, обміну досвідом между підприємцями, Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсов у сферу підприємництва предусмотрена проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, конкурсів и других ЗАХОДІВ.

Одним Із важлівіх напрямків Програм є проведення робіт относительно подготовки та Підвищення кваліфікації кадрів для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в условиях рінкової економіки, перепідготовка кадрів относительно ведення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.


Висновок

У курсовій работе Здійснено теоретичне обґрунтування та практичне вирішенню относительно інформаційного забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

Визначили умови Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та ее основні принципи, а такоже роль, суть та значення информации на підпріємніцтві.

Основні Висновки и результати, Які здобуто в ході ДОСЛІДЖЕНЬ, зводяться до такого.

Показано особливо роль информации и інформаційних ресурсов в ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ підприємств, что обумовлена ​​їх безпосередно участь в економічних процесах та Постійно Зростаючий рівнем інформатізації ринкового середовища та Суспільства в цілому.

Визначили, что інформаційне забезпечення діяльності підприємства має ґрунтуватися на комплексному вікорістанні потенційніх и наявний інформаційних ресурсов з урахуванням їх основних Особливе. Під інформаційнім ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ діяльності підприємства предложено розуміті сукупність форм, методів та ІНСТРУМЕНТІВ управління інформаційнімі ресурсами, необхідніх и прідатніх для реализации аналітичних и управлінськіх процедур, что забезпечують стабільне Функціонування підприємства, его Стійкий перспективний розвиток.

Надано Загальна характеристика інформаційних ресурсов та сформувати прінціпові підході до їх оцінки з Використання інформаційного підходу, теорій інформаційних ресурсов та економічної информации. Реалізація ціх підходів надає можлівість візначаті Цінність информации та Сформувати максимально раціональну систему збору Даних, что є основою сукупності інформаційних ресурсов підприємства.

Розроблено послідовність формирование інформаційно-керуючої системи.

Я вважаю, що Жодна організація Ніяк НЕ может Здійснювати свою діяльність без информации. В процесі нормального Функціонування организации, управління нею в різноманітному роді информации потребують всі ее робітники, від простого робітника до директора.

Розвиток будь-которого підприємництва необхідній, тому потребує ПІДТРИМКИ, як на державному, так и на місцевому Рівні.

література

1. Закон України "Про підприємництво"

2. Корнєв Ю.Г. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу // Підприємництво, господарство, право. - 2003. - №12.

3. Корнєв Ю.Г. Проблеми формирование загальнонаціональної системи інформаційного забезпечення розвитку підприємництва // Економіка: проблеми Теорії та практики. - Дніпропетровськ, 2004. - Вип. 187

4. Указ Президента N 477/2004 (477/2004) від 24.04.2004) Про заходи относительно забезпечення ПІДТРИМКИ та Подальшого розвитку підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ

5. Варналій З.С. Основи підприємництва: Нав. посіб. - К .: Знання-Прес. 2002. - 239 с.

6. www.president.gov.ua

7. www.wikipedia.org.wiki. підприємництво

8. www. zakon.rada.gov.ua


Головна сторінка


    Головна сторінкаІнформаційне забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ

Скачати 47.17 Kb.