Дата конвертації26.05.2017
Розмір11.44 Kb.
Типреферат

Скачати 11.44 Kb.

Інстітуціональні аспекти ринкового господарства

9

Реферат з мікроекономікі

Інстітуціональні аспекти ринкового господарства

Ефективність Дії ринкового механізму много в чому Залежить від бажань и Волі людей. У сучасности суспільстві вольові отношения его Членів закріплюються в структурі прав, морально-етичний норм, економічних стімулів и т.п., что в цілому візначає поведение кожної людини. ЦІ передумови ефектівності рінкової економіки, з одного боку, а з іншого - ее Наслідки регулюються здебільшого державою. В цілому, всегда існує система інституцій - формальних и неформальних норм и правил поведінкі, что розробляються та встановлюються державою, суспільством и дають змогу індівідам структурувати та коордінуваті свою діяльність. Розглянемо послідовно найважлівіші з них.

Інстітуціональне середовище Функціонування економічних субєктів много в чому візначається правами власності за. Сучасна економічна теорія під правом власності за розуміє санкціоновані норми поведінкі, сукупність якіх регулює отношения между людьми относительно использование ними економічних благ. Ефективність ціх норм прямо Залежить від панівної в суспільстві форми власності за, а такоже від Структури форм власності за (приватна, державна та комунальна), что склалось, та Тенденції ее розвитку.

Теорія прав власності за дает змогу по-новому Побачити роль и природу економічних ОРГАНІЗАЦІЙ. Відомо, что Всередині ціх ОРГАНІЗАЦІЙ принципи рінкової економіки НЕ діють. Яким чином у сучасній економіці повінні співіснуваті рінкові та ієрархічні принципи организации? Чому Самі економічні организации існують у різніх формах? На ЦІ та много других вопросам намагається відповісті сучасна неоінстітуціональна теорія.

У рамках цієї Теорії під Фірмою, як Економічною організацією, розуміють коаліцію власніків скооперованіх факторів виробництва, Які звязані между собою контрактними зобовязань з метою мінімізації трансакційних витрат.

Трансакційні витрати - це витрати у сфері обміну, повязані з передачею прав власності за. Вірізняють п'ять основних форм тран - сакційніх витрат:

витрати, повязані Із Поиск, збирання, обробка та аналізом рінкової информации;

витрати, повязані Із Поиск партнерів, ведення переговорів та укладання Контрактів;

витрати, повязані Із стандартізацією та ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ и контролем Виконання вимог стандартів;

витрати, повязані Із захист прав власності за;

витрати, обумовлені опортуністічною поведінкою партнерів, тобто невиконанням ними контрактних зобовязань.

В основу фірми як економічної организации покладаючи систему Контрактів, Які укладаються между власниками питань комерційної торгівлі ресурсов. Фірмова коаліція по-різному оцінює скооперовані ресурси и діліть їх на три групи:

а) ЗАГАЛЬНІ ресурси, Цінність якіх НЕ Залежить від того, чи знаходяться смороду у даній фірмі, чи ні;

б) спеціфічні ресурси, Які Всередині фірми цінуються вищє, чем за ее межами;

в) інтерспеціфічні ресурси - взаємодоповнюючі до найбільшого синергетичного ефектів ресурси, максимальна Цінність якіх досягається только в даній фірмі. Фірма розглядається як обєднання относительно Спільного использование передусім інтерспеціфічніх ресурсов.

Унікальність інтерспеціфічніх ресурсов, обєднуваніх коаліцією, та Різноманітність трансакційних витрат й обумовлюють чісленність відів СУЧАСНИХ фірм.

На Зміст інстітуціональної системи Суттєво впліває Існування зовнішніх ефектів, тобто витрат або вигод від ринкового операцій, что НЕ получила відображення в цінах.

Если діяльність економічного агента прізвела до витрат у других віробніків чи спожівачів товарів и услуг, то в цьом разі має місце негативний Зовнішній ефект. Яскравий прикладом такого ЕФЕКТ є забруднення навколишнього середовища.

Позитивний Зовнішній ефект вінікає тоді, коли діяльність одного економічного агента принесла вигоди іншім. Прикладом позитивного зовнішнього ЕФЕКТ может слугуваті освітянська діяльність.

Оцінюючі Зовнішній ефект, визначаються різніцю между суспільними витратами (Вигода) та індівідуальнімі витратами (Вигода):

MSC = MPC + MEC,

де MSC - ГРАНИЧНІ Суспільні витрати; MPC - ГРАНИЧНІ Індивідуальні витрати; MEC - ГРАНИЧНІ Зовнішні витрати.

На рис. .1 та.2 показані види зовнішніх ефектів (MSB, MPB - відповідно ГРАНИЧНІ Суспільні та ГРАНИЧНІ Індивідуальні вигоди). Варто звернути Рамус на ті, что за наявності негативного зовнішнього ЕФЕКТ економічне благо продається та купується у більшому обсязі порівняно з ефективного его розміром, а за позитивного ефект - у менших обсязі.

Рис.1. Негативний Зовнішній ефект

Рис.2. Позитивний Зовнішній ефект

Щоб Зменшити перевіробніцтво товарів з негативним зовнішнім ефектом або збільшити виробництво, что має позитивний Зовнішній ефект, та патенти, трансформуваті Зовнішні ЕФЕКТ у внутрішні. З ЦІМ Завдання ринок НЕ может має справити, и віправляті становище винна держава.

В арсеналі економічної політики є Різні засоби относительно Усунення небажаним зовнішніх ефектів. Використання ціх ЗАСОБІВ спріяє Наближення обсягів виробництва Із зовнішнімі ЕФЕКТ до ефективних. З цією метою вдаються до:

а) встановлення прав власності за на ресурси и создание можливий для вільного обміну цімі правами;

б) колективного або державного володіння благами, Яким властіві Зовнішні ЕФЕКТ;

в) Заборона або встановлення обмежень на види забруднюючою та шкідливих Речовини;

г) запровадження корегуючих податків и субсідій.

Мета использование зазначеним інституцій (за вінятком державного володіння цімі благами) Полягає у включенні додатково суспільніх витрат (вигоди) благ Із зовнішнімі ЕФЕКТ до індівідуальніх витрат (вигод). У цьом випадка йдет про інтерналізацію зовнішніх ефектів.

Механізм державного регулювання приходити на допомогу Сайти Вся и при розвязанні проблем Громадського благ, тобто благ, споживання якіх Неможливо обмежіті лишь для осіб, что платять за них. Прикладами Громадського благ могут буті національна оборона, держава, протипожежні заходи ТОЩО. Основною властівістю Громадського благ є можлівість использование ціх благ усіма особами без урахування наявності та Розмірів індівідуальної оплати.

На Відміну Від індівідуальніх благ, Громадським благ притаманна невібірковість, неконкурентність у спожіванні. Доступність громадського блага практично НЕ зменшується б або не зникає зовсім для всіх Членів Суспільства после того, як окремий споживач Використана це благо. Неконкурентність громадського блага означає й ті, что гранична ВАРТІСТЬ Надання права Користування благом ще одному спожівачеві є нульовий.

Громадські блага вірізняються такоже невінятковістю - блага предлагают всім без вінятку членам Суспільства. Жодна людина НЕ может буті недопущення до споживання громадського блага, даже если вона відмовляється за це платіті. Готовність Суспільства платіті за громадське благо - це сума індівідуальніх бажань платіті за него, бо КОЖЕН має можлівість спожитих Сумарний Кількість Вироблення товару.

Оскількі всім забезпечується та сама Кількість Суспільно важлівого товару, крива Попит на него - вертикально підсумовування кривих індівідуального Попит. А ефективна буде тієї ОБСЯГИ виробництва громадського блага, Який відповідає точці Перетин крівої Сукупний попиту та крівої граничних витрат.

На Сайти Вся может відчуватіся нестача Громадського благ, оскількі, коли відомо, что можна скористати благом без будь-якіх витрат, вінікає проблема "зайців". Внаслідок Існування цієї проблеми виробництво Громадського благ буває нижчих ефективного. Ринок не в змозі вірішіті Цю проблему, знову на допомогу приходити держава.

Основні Терміни

Інститути - формальні та неформальні норми и правила поведінкі, что дають змогу економічнім агентам коордінуваті свои Дії; обмеження, Встановлені людьми для того, щоб структурувати свою діяльність.

Права власності за - Встановлені законом правила, что регулюють відношення людей при вікорістанні ними економічних благ.

Фірма - коаліція власніків скооперованіх факторів виробництва, звязаних между собою контрактними зобовязань, Які направлені передусім на Найкраще использование інтерспеціфічніх ресурсов.

Трансакційні витрати - витрати у сфері обміну, повязані з передачею прав власності за.

Зовнішні ЕФЕКТ - ЕФЕКТ виробництва чи споживання блага, Вплив якіх на третіх осіб, Які НЕ є ані покупця, ані продавцями, Ніяк НЕ відображено в ціні цього блага.

Громадські блага - блага, что, по-Перш, чи не могут буті надані одній особі за умови, что їх Неможливо передаваті в Розпорядження всім іншім особам, и что, по-друге, после того, як були надані певній особі, могут буті передані всім іншім без Додатковий витрат.

Завдання.

У наведеній нижчих табліці показано ЗАГАЛЬНІ витрати и ЗАГАЛЬНІ вигоди (у млрд. Грош. Од) від чотірьох природоохоронних програм; ВАРТІСТЬ кожної наступної програми перевіщує попередні. Яку з програм слід реалізовуваті? Чому?

програма

Загальні витрати

Загальні вигоди

А

3

7

В

7

12

З

12

16

Д

18

19

Розвязання.

Доцільною є реалізація програми В, оскількі ее ГРАНИЧНІ вигоди є найбільшімі у порівнянні з іншімі програмами. Чисті вигоди від реализации програми В - надлишок Загальна вигод над загально витратами - максімальні.

література

Горобчук Т.Т. Мікроекономіка. Навчально-методичний посібник. Київ: ЦУЛ, 2002,236 с.

Гребенников П.І., Леусский А.І., Тарасевич Л.С. Мікроекономіка: Учеб. / За заг. ред.Л.С. Тарасевича. - СПб .: Изд-во СПб УЕФ, 1996. - 352 с.

Долан Е. Дж., Ліндсей Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / За заг. ред.Б. Лісовика і В. Лукашевича. - СПб .: Екон. шк., 1994. - 448 с.

Максимова В.Ф. Мікроекономіка: Учеб. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: Сомінтек, 1996. - 328 с.

Ястремська О. І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономікі: Підручник. - К .: Знання, 1998. - 674 с.

Чемберлін Е. Теорія монополістичної конкуренції. Реоріентація теорії вартості / Пер. з англ .; Під ред. Ю.Я. Ольсевіч. - М .: Економіка, 1996. - 351 с.

Ястремська О. І. Основи Теорії економічного ризики: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. - К .: АРТЕК, 1997. - 248 с.