Дата конвертації24.07.2017
Розмір98.34 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 98.34 Kb.

Інвестиційна Активність підприємства

n = "left"> 615,9

1,5

Київська

907

1310,5

3,7

1507,4

3,8

Кіровоградська

104

63,8

0,2

66,0

0,2

Луганська

166

335,9

0,9

577,9

1,4

Львівська

1 282

891,0

2,5

1111,9

2,8

Миколаївська

206

161,8

0,5

172,9

0,4

Одеська

957

970,2

2,7

1043,2

2,6

Полтавська

368

515,4

1,4

445,5

1,1

Рівненська

181

272,1

0,8

275,5

0,7

Сумська

171

158,0

0,4

225,6

0,6

Тернопільська

142

58,6

0,2

66,5

0,2

Харківська

847

1609,8

4,5

2054,7

5,1

Херсонська

224

175,0

0,5

180,5

0,5

Хмельницька

141

137,3

0,4

219,7

0,5

Черкаська

273

168,1

0,5

222,5

0,6

Чернівецька

246

60,1

0,2

61,9

0,2

Чернігівська

98

94,4

0,3

87,4

0,2

м.Київ

7814

13464,5

37,8

15756,1

39,4

м.Севастополь

216

141,8

0,4

145,1

0,4

Нерозподілені за регіонамі ОБСЯГИ інвестіцій

-

7937,3

22,3

8061,1

20,1

Як показують дані табліці 2.4, найбільша частина інвестіцій пріпадає на м. Київ, Днепропетровске и Харківську області. Великою Частина залішаються Нерозподілені за регіонамі ОБСЯГИ інвестіцій.

Проведемо аналіз ФІНАНСОВИХ результатів в Україні за 2004--2009 роки (див. Таблиця 2.5) [24].

Таблиця 2.5 - Зростання ФІНАНСОВИХ результатів в Україні за 2004--2009 роки, млн грн.

Показники

роки

2005

2006

2007

2008

2009

1. Фінансові результати

18740,6

14641,2

19643,3

44578,4

64370,8

2. Зростання ФІНАНСОВИХ результатів до попередня року, млн грн

4807,6

-4099,4

5002,1

23935,1

19792,4

3. Зростання ФІНАНСОВИХ результатів до попередня року,%

134,5

78,1

134,2

226,9

144,4

4. Зростання ФІНАНСОВИХ результатів до 2004 року, млн грн

4807,6

708,2

5710,3

30645,4

50437,8

5. Зростання ФІНАНСОВИХ результатів до 2004 року,%

134,5

105,1

140,9

319,9

462,1

6.Коефіцієнт капіталізації доходів

1,74

2,54

2,59

1,69

1,45

7. Рівень рентабельності інвестіцій

0,58

0,39

0,38

0,59

0,69

Аналіз Даних табліці 2.5 свідчіть, что фінансові результати зростан почти щорічно. У 2009 году, порівняно з 2004 роком, прибутки зросли на 50437,8 млн грн, або в 4,6 разу, а порівняно з 2008 роком - на 19792,4 млн грн, або на 44,4%. У 2006 году порівняно з 2005-м прибутки зменшіть на 4099,4 млн грн, або на 21,9%. Порівняно з 2004 роком фінансові результати щорічно зростан.

Проаналізуємо Прямі інвестиції в Україну за видами економічної діяльності в 2009 - 2010 роках (див. Таблиця 2.6) [24]

Таблиця 2.6 - Прямі інвестиції в Україну за видами економічної діяльності у 2009 - 2010 роках

Види економічної діяльності

ОБСЯГИ інвестіцій на

01.01.2009

01.01.2010

млн. дол. США

у% до загально підсумку

млн.дол. США

у% до загально підсумку

Усього

35616,4

100,0

40026,8

100,0

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

813,3

2,3

871,4

2,2

Рибальство, рибництво

5,3

0,0

5,2

0,0

промисловість

8052,6

22,6

9021,9

22,5

добувна

1070,3

3,0

1128,1

2,8

переробна

6855,7

19,2

7740,8

19,3

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнова виробів

1685,9

4,7

1837,2

4,6

легка промисловість

141,5

0,4

145,5

0,4

оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, кроме меблів

257,2

0,7

280,5

0,7

видавнича діяльність

199,0

0,6

237,3

0,6

виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

330,2

0,9

451,4

1,1

хімічна та нафтохімічна промисловість

949,9

2,7

1205,6

3,0

виробництво Іншої неметалевої мінеральної продукції

689,2

1,9

834,2

2,1

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1356,5

3,8

1401,2

3,5

машинобудування

1016,9

2,9

1094,1

2,7

інші Галузі промісловості

229,4

0,6

253,8

0,6

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

126,6

0,4

153,0

0,4

Будівництво

1936,6

5,4

2212,9

5,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особістом вжитку

3687,0

10,4

4224,6

10,6

Діяльність готелів та ресторанів

413,0

1,2

428,5

1,1

Діяльність транспорту та звязку

1411,1

4,0

1506,3

3,8

Фінансова діяльність

7154,7

20,1

8968,4

22,4

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та Надання послуг підприємцям

3613,8

10,1

4065,0

10,2

Державне управління

0,5

0,0

0,5

0,0

Освіта

13,4

0,0

13,8

0,0

Охорона здоровя та Надання соціальної допомоги

123,5

0,3

120,8

0,3

Надання комунальних та індівідуальніх послуг; діяльність у сфері культури та спорту

454,3

1,3

526,4

1,3

Нерозподілені за видами економічної діяльності ОБСЯГИ інвестіцій

7937,3

22,3

8061,1

20,1

Як показують дані табліці 2.6, основними частина інвестіцій вкладується в переробну промисловість, фінансову діяльність, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особістом вжитку. У порівнянні з початком 2009 року, на качану 2010 року Відсоток інвестіцій в промисловість зменшівся в Загальній кількості інвестіцій.

Провівші аналіз інвестіційніх потоків в Україні, можна сделать следующие Висновки: Фактично ОБСЯГИ інвестіцій збільшується, починаючі з 2007 по 2010 рік, но вместе с тім видно, что з шкірних роком Приріст ставати все меншим. Так, если порівняті періоді 2007 - 2008 роки и 2009 - 2010 роки, то становится очевидно, что Приріст на Першому періоді більшій чем на іншому. У даного підрозділі Було Розглянуто и проаналізовано надходження іноземних інвестіцій до підприємств України, були показані ОБСЯГИ інвестіцій за видами економічної діяльності. Було сформованому загальне уявлення про інвестиційні потоки в Україні. Для більш детального АНАЛІЗУ нужно дослідіті інвестіційну діяльність конкретного підприємства.

2.2 Аналіз інвестіційної актівності ВАТ "Турбоатом" за 2007 - 2009 роки

На Основі Даних звітів про рух копійчаних коштів за 2007 - 2009 роки, Проведемо аналіз інвестіційної актівності підприємства (див. Табліці 2.7, 2.8, 2.9).

Таблиця 2.7 - Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Турбоатом" у 2007р., Тис.грн [23]

Стаття

За звітний период

надходження

Видаток

1

2

3

Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

реалізація:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

2175

X

необоротних активів

754.9

X

майновий комплексів

0

0

Отрімані:

відсотки

0

X

Дивіденди

0

X

Інші надходження

0

X

придбання:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

X

26700

необоротних активів

X

8906.7

майновий комплексів

X

0

Інші Платежі

X

1014.1

Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

33690.9

Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

0

Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

0

33690.9

Як показують дані табліці 2.7, у 2007 году надходження від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ склалось 2929,9 тис.грн, основними частина якіх Отримав за рахунок реализации ФІНАНСОВИХ інвестіцій. Це повязано з тим, что предприятие продавало Акції з метою Залучення Додатковий коштів для виробничих потреб. У даного году витрати на інвестіційну діяльність підприємства склалось 36620,8 тис.грн, більшість з якіх Належить витрати на придбання ФІНАНСОВИХ інвестіцій.

Таблиця 2.8 - Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Турбоатом" у 2008р. [23]

Стаття

За звітний период

надходження

Видаток

1

2

3

Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

реалізація:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

0

X

необоротних активів

0

X

Отрімані:

відсотки

0

X

Дивіденди

0

X

Інші надходження

0

X

придбання:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

X

25116

необоротних активів

X

13795

майновий комплексів

X

0

Інші Платежі

X

29382

Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

68293

Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

0

Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

0

68293

З табліці 2.8 видно, что надходження від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в 2008р. відсутні. Це повязано з тим, что после випуску акцій у попередня году, підприємство НЕ планувало випуск Нових акцій. Витрати на інвестіційну діяльність склалось 68293 тис.грн, что на 34602,1 тис.грн более чем в попередня году. При цьом: витрати на фінансові інвестиції зменшіть на 1584 тис.грн; витрати на купівлю необоротних активів збільшіліся на 4888 тис.грн; інші Платежі збільшіліся на 28368 тис.грн.

Таблиця 2.9 - Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Турбоатом" у 2009р. [23]

Стаття

За звітний период

надходження

Видаток

Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

реалізація:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

0

X

необоротних активів

0

X

майновий комплексів

0

0

Отрімані:

відсотки

0

X

Дивіденди

0

X

Інші надходження

0

X

придбання:

ФІНАНСОВИХ інвестіцій

X

24859

необоротних активів

X

15834

майновий комплексів

X

0

Інші Платежі

X

34582

Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

75275

Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

0

0

Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

0

75275

Дані табліці 2.9 свідчать про слідуюче: відсутні надходження від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ; витрати на інвестіційну діяльність склалось 75275 тис.грн, что на 6982 тис.грн более чем у попередня году (витрати на фінансові інвестиції зменшіть на 257 тис.грн, витрати на придбання необоротних активів збільшіліся на 2039 тис.грн, інші Платежі збільшіліся на 5200 тис.грн).

Віходячі Із рис. 2.3 можна сделать Висновок про ті, что витрати в результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Турбоатом" за період з 2007 по 2009 рік збільшувалісь, но темп їх зростання в період з 2008 по 2009 рік менший чем в період з 2007 по 2008 рік. Це свідчіть про ті, что предприятие поступово зменшує ОБСЯГИ доходу, Який спрямовується на інвестіційну діяльність.

Проаналізуємо ОБСЯГИ та структуру інвесіційніх вкладень ВАТ "Турбоатом" у 2007, 2008, 2009 роках. (Див. Табліці 2.10, 2.11, 2.12) [23]

Таблиця 2.10 - Аналіз обсягів та структура інвестіційніх вкладень ВАТ "Турбоатом" у 2007 году.

Показник

На початок ПЕРІОДУ звітного

На кінець ПЕРІОДУ звітного

відхилення

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

1

2

3

4

5

6

7

Реальні інвестиції, у тому числі:

456032,1

78,33

458779,7

83,03

2747,6

4,7

основні засоби

438930,8

96,25

438548,2

95,59

-382,6

-0,66

Незавершене будівництво

17087.3

3,75

17613.7

3,84

526,4

0,09

Нематеріальні активи

14

0,003

2617,8

0,57

2603,8

0,567

Фінансові інвестиції, у тому числі:

126158,4

21,67

93800

16,97

-32358,4

-4,7

Довгострокові

65450

51,88

90200

96,16

24750

44,28

Поточні

60708.4

48,12

3600

3,84

-57108,4

-44,28

разом

582190,5

100,00

552579,7

100,00

-29610,8

х

Дані табліці 2.10 свідчать про ті, что на кінець року сума реальних інвестіцій Зросла на 2747,6 тис.грн. Це відбулося за рахунок купівлі нематеріальніх актівів. Збільшення реальних інвестіцій є позитивною рісою, но загальна сума інвестіцій на кінець року зменшено на 29610,8 тис.грн. Причиною цього стало Зменшення потокової ФІНАНСОВИХ інвестіцій на 44,28%.

Аналіз табліці 2.11 показавши, что загальна сума інвестіцій збільшілась на 63819 тис.грн. Основна сума коштів спрямована на реальні інвестиції - 75,67%, но в порівнянні з початком року їх Частка в Загальній сумі зменшіть на 7,44%. Це є негативною рісою, так як менше коштів спрямовується на процес виробництва. Фінансові інвестиції зросли на 56865 тис.грн.

Таблиця 2.11 - Аналіз обсягів та структура інвестіційніх вкладень ВАТ "Турбоатом" у 2008 году.

Показник

На початок ПЕРІОДУ звітного

На кінець ПЕРІОДУ звітного

відхилення

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

1

2

3

4

5

6

7

Реальні інвестиції, у тому числі:

461650

83,11

468604

75,67

6954

-7,44

основні засоби

441418

95,62

447650

95,53

6232

-0,09

Незавершене будівництво

17614

3,82

18840

4,02

1226

0,2

Нематеріальні активи

2618

0,57

2114

0,45

-504

-0,12

Фінансові інвестиції, у тому числі:

93800

16,89

150665

24,33

56865

7,44

Довгострокові

90200

96,16

150665

100

60465

3,84

Поточні

3600

3,84

0

0

-3600

-3,84

разом

555450

100,00

619269

100,00

63819

х

Таблиця 2.12 - Аналіз обсягів та структура інвестіційніх вкладень ВАТ "Турбоатом" у 2009 году.

Показник

На початок ПЕРІОДУ звітного

На кінець ПЕРІОДУ звітного

відхилення

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

Сума, тис.грн.

Структура,%

Реальні інвестиції, у тому числі:

474878

75,91

481451

72,95

6573

-2,96

основні засоби

453924

95,59

461808

95,92

7884

0,33

Незавершене будівництво

18840

3,97

17089

3,55

-1751

-0,42

Нематеріальні активи

2114

0,45

2554

0,53

440

0,08

Фінансові інвестиції, у тому числі:

150665

24,09

178492

27,05

27827

2,96

Довгострокові

150665

100,00

178492

100,00

27827

0

Поточні

0

0

0

0

0

0

разом

625543

100,00

659943

100,00

34400

х

Дані табліці 2.12 свідчать про ті, что сума реальних інвестіцій збільшілась за рік на 6573 тис.грн. Їхня Частка в Загальній сумі інвестіцій зменшіть на 2,96%. Збільшілась Частка ФІНАНСОВИХ інвестіцій за рахунок Збільшення довгострокового інвестіцій на 27827 тис.грн.

На малюнку 2.4 відображено підсумок по ОБСЯГИ та структурі інвестіційніх вкладень ВАТ "Турбоатом" за 2007 - 2009 роки (на кінець шкірного ПЕРІОДУ).

Малюнок 2.4 - ОБСЯГИ та структура інвестіційніх вкладень за період з 2007 по 2009 рік

Віходячі Із малюнку 2.4 можна сделать Висновок, что ОБСЯГИ реальних інвестіцій, починаючі з 2007 року, растет меншими темпами чем ОБСЯГИ ФІНАНСОВИХ інвестіцій.

За данімі річної Фінансової звітності за 2009 рік розрахуємо показатели Фінансової стабільності й інтенсівності использование Капіталу підприємства:

1) Коефіцієнт автономії = (2.1) [22]

Ка = = 0,715

Коефіцієнт автономії показує, Наскільки підприємство незалежне від позікового Капіталу. В даному випадка цею Показник более чем 0,5, что є позитивною рісою. У підприємства збільшується можлівість упоратіся з непередбачуванімі сітуаціямі, что вінікають у рінковій економіці, и менше різікують кредиторів підприємства.

2) Коефіцієнт маневреності = (2.2) [22]

Км = = 0,795

Оптимальний норматив для цього коефіцієнта: Км? 0,5. Віходячі з розрахунку, можна стверджуваті, что предприятие відносно інтенсівно Залучає в обіг Власні кошти.

3) Кп.і. = (2.3) [22]

де Кп.і. - Коефіцієнт покриття інвестіцій

Кп.і. = = 0,719

Оптимальний норматив для цього коефіцієнта знаходиться в межах 0,75 - 1. Таким чином, можна стверджуваті про ті, что існує ризики для інвесторів, Які планируют вкладуваті свои кошти в данє підприємство.

4) Кп.к. = (2.4) [22]

де Кп.к. - Коефіцієнт позіковіх коштів в активах

Кп.к. = = 0,285

Прийнятною максимальне значення цього коефіцієнта ставити 0,3-1. Із розрахунку ми бачим, что коефіцієнт примерно дорівнює 0,3 и це дает змогу вважаті его прийнятною для підприємства.

2.3 Висновки до розділу 2

Віходячі з проведеного АНАЛІЗУ інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "Турбоатом", можна стверджуваті, что Частка реальних інвестіцій в Загальній сумі, починаючі з 2007 по 2009 рік, зменшується, что негативно впліває на процес виробництва. Альо НЕ Дивлячись на це, їхня Частка все ще залішається найбільшою в Загальній кількості інвестіцій.

Темп зростання витрат підприємства, повязаних з проведенням інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, почав зменшуватіся в період з 2008 по 2009 рік. Це могло буті віклікано кризовим станом економіки України, внаслідок чого підприємство вімушене Було Зменшити ОБСЯГИ доходу, Який спрямовується на інвестіційну діяльність.

Підприємство вікорістовує як залучені (29%) так и Власні кошти (71%) для организации виробничої ДІЯЛЬНОСТІ.

Розраховані КОЕФІЦІЄНТИ на підставі Даних річної Фінансової звітності за 2009 рік свідчать про ті, что Присутні ризики для інвесторів та існують складнощі при намаганні максимізувати прибуток.

3. Система ЗАХОДІВ стимулювання інвестіційної актівності підприємств в Україні

На Основі АНАЛІЗУ, что БУВ проведень у іншому розділі даної курсової роботи, можна відобразіті реальний стан інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ як резидентів, так и нерезидентів в Україні. Ми бачемо, что однією з найбільш гостре проблем сучасної України залішається Досягнення стабільного економічного зростання. Серед визначальності факторів, что справляються безпосередній Вплив на дінаміку економічного розвитку, безсумнівно, Одне з основних Місць Належить інвестіційній сфере. За таких умов нужно Розробити и візначітіся з методами Подолання перешкоду розвитку інвестіційної актівності підприємств в Україні. До основних направлений інвестіційної політики в Україні можна Віднести [7]:

1) зниженя соціальної напруги, Досягнення залишкового підходу у віділенні коштів на спожи соціальної сфери.

2) СКОРОЧЕННЯ фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів и формирование надійніх інвестіційніх джерел, в Першу Черга з власним коштів підприємств та ін.

3) СКОРОЧЕННЯ централізованіх державних капіталовкладень, что віділяються безповоротно. Перехід до Нових Принципів централізованого фінансування інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

4) Створення Сайти Вся підрядніх робіт. Зацікавленість будівельників у віконанні замовлень.

5) прискореного темпів розвитку промісловості групи Б.

6) прискореного у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання.

7) Перегляд Надання державних кредитів на вігідніх условиях з дефіцітнімі ставками на конкурсній основі, включаючі державне замовлення.

8) Залучення іноземних інвестіцій, Отримання іноземних кредитів, создание спільніх підприємств з іноземним КАПІТАЛОМ за такими напрямами, як розвиток переробної промісловості АПК, актівізація ПРИВАТИЗАЦІЇ, конверсії, а такоже галузь, Які визначаються науково-технічний прогрес.

9) Створення ефективних форм и механізмів управління інвестіційною діяльністю.

10) Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчізняного виробництва, розвиток медицини и фармацевтичної промісловості.

Усі ЦІ напрями інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні Вже зараз почінають розвіватіся. Тому трансформація ІНВЕСТИЦІЙНОГО механізму на мікрорівні, например у промісловості, винне проводитись в межах макроекономічної стабілізації.

Інвестиційний ринок як економічна категорія представляет собою збалансованість Попит и Предложения на інвестиції та віпереджаючіх можливий підрядніків в їх матеріалізації. Це означає, що, з одного боку, потрібні економічні заходи з Отримання Попит на інвестиції та Зменшення масі безготівковіх грошей, Які неадекватні ОБСЯГИ та якості продукції, а з Іншого, - антімонопольні заходь, Які б спріялі розвитку Сайти Вся будівельних послуг.

Економіка України має свои Особливості, тому вирішенню проблеми регулювання має носить тут індивідуальний характер. У чистому виде методи, Які застосовувалісь у розвинутих ринкова економіках, непрійнятні для України, оскількі ее економіка поєднує ОКРЕМІ Чинник, котрі вімагають особливо підходів. Так, з одного боку, інфляційні Тенденції вімагають СКОРОЧЕННЯ ВИДАТКІВ бюджету, однак недостатньо сформованому фінансовий сектор и Відсутність сучасних систем СОЦІАЛЬНОГО забезпечення не дають в повну обсязі застосуваті его. З Іншого боку, кредитна система слабо розвинута, комерційні банки не взмозі фінансуваті масштабні інвестиційні проекти через недостатність Власний ресурсов и Високі інфляційні Очікування й повязані з ЦІМ ризики. Інфляція знецініла Власні кошти підприємств, что спрямовувалісь у виробництво. Тому в Цій ситуации бюджет поки що залішається одним з небагатьох джерел Збільшення інвестіцій.

Отже, особлівість державного макроекономічного регулювання Полягає, по-Перш, у некомерційніх цілях, соціальній орієнтації, іноді в директивному (обовязково) характері, підтрімці приватних підприємств, прямому стімулюванні їх розвитку, а, по-друге, в орієнтації на закони и принципи Сайти Вся, вікорістанні его атрібутів, форм и методів саморегулювання виробництва й обігу продукції.Важлівого значення тут набуває раціональне поєднання ринкового и державних методів регулювання, оптимальні співвідношення между ними [10].

Теоретично існує два граничних підході Стосовно державного втручання в інвестиційний процес. У Першому випадка держава через виконавчі органи влади бере на себе якомога более функцій управління: Забезпечує проектно-кошторисна документацією, матеріально-технічними ресурсами та обладнанням, фінансує проект та розподіляє прибутки від інвестіцій ТОЩО. За умов України це Привабливий для державного сектора економіки. У іншому випадка для других субєктів інвестування держава винна надаті максимальну свободу и впліваті на інвестиційний процес через Податковий, амортізаційну, кредитну політику, систему пільг и санкцій.

Дуже важлівій направление регулювання ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса - це обробка перспектівної Структури інвестіцій за формами власності за. При цьом слід зважаті на ті, что Державні інвестиції за умов Сайти Вся, як правило, не є відособленім Джерелом фінансування. Нові методи державної інвестіційної політики - це доля у спільному фінансуванні проектів, надання кредитів за зниженя заліковімі ставками, фінансування проектів за рахунок випуску ЦІННИХ ПАПЕРІВ, формирование портфелів ФІНАНСОВИХ інвестіцій. Дедалі менше місця у ціх методах винне займаті Пряме дотування й субсідіювання з боку держави. Головного крітерієм державних вкладень в економіку є їх ефективність, оперативна віддача.

Нові підході до участі держбюджетніх коштів у фінансуванні інвестіцій вімагають такоже покращення ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, які відповідають за ефективність їх использование. В цілому раціональне співвідношення адміністратівніх и ринкового методів регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ поступово змінюватіметься через заміщення старих методів новімі.

Першоосновою державного регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ є визначення пріорітетів вкладень, тобто спрямування інвестіцій у ті СФЕРИ и Галузі, Які забезпечать Розширене відтворення, скорішу віддачу и Підвищення життєвого уровня населення. У звязку з ЦІМ державна інвестиційна політика винна враховуваті Такі прінціпові напрями использование державних и недержавних джерел фінансування [14]:

1) поступовій перехід до Економічно обгрунтованого спрямування інвестіцій только у вісокорентабельні виробництва и максимально СКОРОЧЕННЯ витрат на підтрімку збітковіх и малорентабельних виробництв;

2) перехід від адміністратівніх методів управління інвестіційнімі процесами, в тому чіслі державности, до ринкового через податки, Амортизаційні норми и кредитні ставки;

3) заміщення полного держбюджетного фінансування частково участю держави;

4) Впровадження інвестування великих проектів за рахунок державних и муніціпальніх позик.

На базі ціх Принципів визначаються основні Пріоритети, Які є регуляторами при розподілі державних інвестіцій. Смороду вплівають на Залучення інвестіційніх ресурсов з недержавного сектора. Державна інвестиційна політика України на сучасности етапі предполагает Такі пріорітетні напрями использование джерел фінансування:

а) розвиток и модернізація паливно-енергетичного комплексу, создание власної бази та інфраструктурі енергоносіїв, Впровадження енергозберігаючіх технологій;

б) структурна перебудова народного господарства, науково обґрунтована конверсія виробництва; розвиток інфраструктурніх галузь з Використання інноваційніх проектів; реконструкція и создание Нових, екологічно чистих виробництв;

в) інвестування галузь и виробництв, Які спріяють розширенню конкурентного середовища, розвитку ПРИВАТИЗАЦІЇ й підприємництва;

г) варіантне інвестування и державна підтримка виробництв. Які потребують оновлення ФОНДІВ и ма ють Значний інноваційний Потенціал, что может Забезпечити технічний и технологічний прорив, істотній Приріст обсягів виробництва;

д) інвестування виробництв, де можливе їх Ефективне пере-профілювання, санація чи вертикальне злиттів;

ж) інвестування ліквідації неперспективних, технологічно відсталіх, заздалегідь збітковіх підприємств.

Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється з Дотримання послідовності наведення пріорітетів при оцінці інвестіційніх проектів. На мікроструктурному Рівні таке регулювання здійснюється через систему норматівів и преференцій (пільг).

Адекватно у інвестіційній політіці винен буті весь комплекс ЗАСОБІВ, котрі застосовуються з метою впліву на інвестиційні процеси. ЦІ засоби можна умовно поділіті на змінні и постійні, Прямі и непрямі, с ограниченной чи загальнодержавного сферою Дії та ее результатами [18].

До змінніх ЗАСОБІВ прямого впліву с ограниченной сферою Дії та отриманий результатом належати: бюджетне фінансування на безповоротній Основі; бюджетне кредитування; Державні гарантії относительно умів реализации інвестіційніх проектів; державний контракт на розробка и Виконання інвестиційного проекту; розробка та реалізація загальнодержавних цільовіх комплексних програм; управління процесами ПРИВАТИЗАЦІЇ з метою поиска ефективного інвестора; Частково фінансування державою інвестіційніх проектів у пріорітетніх галузь економіки; реалізація державою самостійно КОМЕРЦІЙНИХ вісокопрібутковіх інвестіційніх проектів. Ця група ЗАСОБІВ за своими масштабами Досить незначна, однак з позіції Швидкого нагромадження інвестіційніх ресурсов та їх оперативного использование вона найефектівніша, оскількі дозволяє за короткий проміжок часу реалізуваті масштабні інвестиційні програми, что в цілому винне дати Поштовх до качана економічного зростання. ЦІ засоби могут лишь Сприяти поліпшенню економічної ситуации, но НЕ візначаті ее.

До змінніх ЗАСОБІВ непрямого впліву Із загальнодержавних сферою Дії та отриманий результатом належати: бюджетно-податкова, грошово-кредитна, амортізаційна, цінова, валютна та інноваційна політика. ЦІ засоби формують економічний клімат в цілому та інвестиційний зокрема, хоча з точки зору швидкої мобілізації інвестіційніх ресурсов смороду інертніші, за швідкістю своєї дії-- повільніші порівняно з прямими засоби.

До постійніх ЗАСОБІВ прямого впліву с ограниченной чи загальнодержавного сферою Дії та отриманий результатом відносяться: Ліцензування окремий відів робіт, стандартизація продукції та експертиза інвестіційніх проектів. Ця група ЗАСОБІВ винна застосуватіся Незалежності від економічної ситуации; вона більш зорієнтована на Підвищення якості розробки та Виконання інвестіційніх проектів и програм [2].

Основними напрямки держаної грошово-кредитної політики в стімулюванні інвестіційніх процесів в Україні ма ють буті [7]:

1) створення правового механізму регулювання економіки, Який забезпечен фінансово-кредитним установам належно місце в регулюванні ІНВЕСТИЦІЙНОГО процесса;

2) створення системи законодавчо АКТІВ, Які б створювалі умови для поєднання ФІНАНСОВИХ ресурсов, банківського та промислового капіталів, реализации інвестіційніх проектів за рахунок позичкового коштів, забезпечувалі б гарантії та захист у відносінах банків Із клієнтами, розшірювалі зону Банківських операцій та послуг на інвестіційному Сайти Вся;

4) визначення державної політики относительно оподаткування фінансового Капіталу, зокрема, оптімізаіії податків на прибуток кредитних установ, Які здійснюють інвестиційне кредитування;

5) Врегулювання ризики й уровня прібутковості операцій, повязаних з інвестиціями, а такоже правових умов превращение короткостроковіх ФІНАНСОВИХ ресурсов у Довгострокові;

6) розвиток іпотечніх, інвестіційніх, ощадних та других Банківських установ, что здійснюватімуть інвестиційні операции, та державних та змітаніх Банківських інстітутів, діяльність якіх має зосереджуватіся на фінансуванні інвестіційніх проектів у пріорііетніх напрямку розвитку народного господарства України;

7) запровадження ефективних механізмів стимулювання довгострокового кредитування КОМЕРЦІЙНИХ банків через цільове рефінансування;

8) упровадження ЗАХОДІВ, Які забезпечать розвиток участия КОМЕРЦІЙНИХ банків у створенні фінансово-промислових груп та у пріватізаційніх процесах;

9) запровадження механізму страхування інвестіційніх різіків КОМЕРЦІЙНИХ банків та заохочення ціх банків до Надання довгострокового кредитів;

10) залучіті до актівної інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ субєктів різноманітніх форм власності за та господарювання для Розширення національного товаровиробництва и рінкової інфраструктурі, создание інвестіційніх наїромаджепь, в якому має брати участь весь фінансовий капітал держави, в тому чіслі и тіньові его форми.

Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в державі Залежить и від розвязання проблеми ДІЯЛЬНОСТІ банківської системи, зокрема, від забезпечення Підвищення уровня концентрації банківського Капіталу, Збільшення обсягів довготермінового кредитування реального сектору економіки, Залучення коштів населення [].

Для стимулювання процесса інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ з довготерміновім банківськім кредитування слід: запровадіті Механізм ефективного захисту прав кредіторів, прозорий порядок реализации заставного майна; Забезпечити Підвищення уровня концентрації банківського Капіталу Шляхом Підвищення капіталізації та платоспроможності банків, запровадження процедури реорганізації та ліквідації фінансове нестійкіх банків; стімулюваті Залучення копійчаних вкладів населення; создать спеціалізовану фінансову установу для Здійснення довго- та середньотермінового фінансування й кредитування пріорітетніх інвестіційніх проектів; запровадіті Механізм іпотечного кредитування; стімулюваті надходження іноземного Капіталу в банківську сферу [7].

Значний Вплив на рівень інвестіційної актівності в Україні має й амортізаційна політика, яка мас буті спрямована на Підвищення Фінансової заінтересованості субєктів господарювання у здійсненні інвестіцій в основному капітал за рахунок коштів Власний амортізаційніх ФОНДІВ.

Для Подальшого удосконалення механізмів нарахування амортізації з метою актівізації інвестіційніх процесів на виробництві, основним завдання державної амортізаційної політики має буті:

1) запровадіті нарахування амортизаційних відрахувань на всі основні фонди (кроме землі);

2) закріпіті за субєктамі господарювання право на использование коштів власного амортізаційного фонду та забороніті будь-які централізовані вилучення з него;

3) надаваті податкові знижки только тім субєктам господарювання, Які ма ють документальне підтвердження ІНВЕСТИЦІЙНОГО использование коштів амортізаційного фонду;

4) збільшити Кількість методів нарахування аморіізаційніх відрахувань;

5) Розробити класіфікацію основного Капіталу за групами ,, відповідно до характеру й строків его использование та знос;

6) запровадіті для кожної групи основного Капіталу Економічно обґрунтовані індікатівні норми для нарахування економічної амортізації та діапазоні пріпустіміх відхілень, у межах якіх субєкті господарювання обірають конкретні норми економічної амортізації самостійно;

7) затвердіті максімальні ГРАНИЧНІ Рівні податкової амортізації, в межах якіх ее ОБСЯГИ может перевіщуваті ОБСЯГИ економічної амортізації.

Перелік и Вплив ЗАСОБІВ державного регулювання на інвестіційну діяльність можна продовжіті й іншімі напрямку. Зокрема, актуальними сегодня є:

а) проведення єдиної державної регулятівної політики у сфері підприємництва, спрямованої на Досягнення оптимального уровня регулювання державою підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, визначення правових засад державної ПІДТРИМКИ малого підприємництва, регулювання процедури Ліцензування та -перегляду нормативно-правових АКТІВ Із регулювання підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ в окремий секторах економіки З метою підвищення ефектівності та конкурентоспроможності субєктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

б) державна політика у сфері ПРИВАТИЗАЦІЇ, яка спрямовується на: заміну фіскальної моделі ПРИВАТИЗАЦІЇ інвестіційною та інноваційною; приватизацію великих підприємств та підприємств-монополістів за окремий планами Шляхом продаж контрольних пакетів акцій промисловим інвесторам; технічне та технологічне поновлень підпріємсів за рахунок части коштів, что надійдуть від ПРИВАТИЗАЦІЇ;

в) активна регіональна політика держави, завдання якої є Надання істотною дінамізму регіональному соціально-економічному розвитку Шляхом більш полного та ефективного Залучення у господарський обіг ресурсного потенціалу регіонів, использование перевага теріторіального поділу й КООПЕРАЦІЇ праці на Основі Розширення повноважень и Підвищення відповідальності місцевіх орі анів віконавчої власти та орі анів місцевого самоврядування за вирішенню потокової и перспективних проблем територій.

г) державна аграрна політика, основним завдання якої є утвердження повноцінного Сайти Вся землі, СУЧАСНИХ земельно-орендного та іпотечніх отношений, запровадження економічних стімулів раціонального использование та охорони земель,! застосування дозволених нормами СОТ механізмів захисту національного аграрного Сайти Вся. Як один Із головних державних пріорітетів аграрної політики, напрямків на актівізацію інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Агропромислова комплексі є: інстітуційне забезпечення реформ; утвердження ефективних механізмів захисту прав власності за на землю; создания на селі сучасної рінкової інфраструктурі, зокрема, оптових рінків, торгових домів, та бірж; фінансове оздоровлення Галузі через создания спеціалізованіх Банківських и альтернативних небанківськіх кредитних інституцій, механізмів ФІНАНСОВИХ гарантій повернення сільгоспвіробнікамі кредитів, страхування ФІНАНСОВИХ різіків; стимулювання розвитку сільськогосподарської КООПЕРАЦІЇ ТОЩО.

Податкова політика держави має Сприяти покращення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату в Україні через: зниженя податкового НАВАНТАЖЕННЯ Шляхом СКОРОЧЕННЯ Переліку податків, зборів (обовязково платежів), Зменшення податкового НАВАНТАЖЕННЯ на фонд оплати праці для формирование солідарніх СОЦІАЛЬНИХ ФОНДІВ та перехід до формирование персоніфікованіх ФОНДІВ; Розширення бази оподаткування Шляхом Скасування пільг, Які безпосередно НЕ повязані з інноваційною та інвестіційною діяльністю; запровадження механізму декларування податкових пільг субєктамі - платниками податків; запровадження оподаткування нерухомості; стимулювання інноваційно-інвестіційної діяльності підприємств з удосконалення умов оподаткування, что стімулюють поновлень основних виробничих ФОНДІВ та розвиток малого бізнесу; Підвищення уровня Сплата податків и зборів (обовязково платежів); недопущення Подвійного оподаткування нерезидентів [5].

Ще один важлівій направление - удосконалення механізму проведення міжнародніх тендерів, оскількі на практике Іноземні компании НЕ могут конкуруваті на рівніх з вітчізнянімі фірмамі (хоча законодавство їх НЕ обмежує). Серед проблем, з Якими стікаються Іноземні компании, можна назваті Відсутність информации про Тендерні правила та вимоги, корумпованість організаторів проведення тендеру, неефективно Механізм розв'язання СПОРІВ.

Важлівім безпосередньо є Вдосконалення правових засад процедури банкрутства, что Включає чітко визначених основу для ініціювання процедури банкрутства, обмеження Переліку осіб, Які могут Виконувати Функції зовнішнього управляючого, розширення можливости підпріємдтв для захисту від незаконного ініціювання процедури банкрутства. До Законів про банкрутство ма ють буті внесені поправки, Які б передбачало високий захист кредіторів [16].

Зниженя податкового тиску на підприємства может создать умови для формирование у них Власний ФІНАНСОВИХ джерел інвестіцій - амортізаційніх ФОНДІВ и реінвестованої части прибутку. Кроме того, использование доходів від продажу акцій підприємств дасть змогу пріпініті спад виробництва и перейти від стагнації до економічного зростання. Однако таких ресурсов недостатньо для того, щоб сделать Глибока структурна перебудову економіки і Забезпечити стабільне економічне зростання.Тому Україні нужно залучаті Іноземні інвестиції, зокрема таких інвесторів, як ООН, Європейський Союз, група всесвітнього банку, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) та ін. Кожна з ціх ОРГАНІЗАЦІЙ ставити перед потенційнімі інвесторамі певні вимоги до оформлення передінвестіційної документації з зазначеним пріорітетніх направлений.

Приоритетними напрямами інвестіційної актівності всесвітнього банку є проекти в Галузі сільського господарства, енергетики, промісловості, охорони здоровя, розвитку міського господарства, водопостачання, звязку.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку надає позики только на виробничі цілі после ретельного АНАЛІЗУ можливий їх Погашення боржником та, як Звичайно, під Державні гарантії.

Більше половини коштів, Які надає цею Банк країнам, адресовані підпріємствам приватного сектора та на реалізацію програм ПРИВАТИЗАЦІЇ державних підприємств.

Надаючі позики комерційним підпріємствам Банк не требует Урядовий гарантій, однак обовязковим є повне повернення позіченіх коштів. Причем сума платежу містіть у Собі виплати НЕ повязані з ризико банку у разі Надання позики.

Украйні для создания оточення, Пожалуйста б спріяло прямим іноземним інвестіціям, дере за все бракує зорієнтованої на ринок законодавчої бази. Ефективна юридична система, что грунтується на фундаментальних принципах пріватної власності за та рінкової економіки, надає могутнього стимулу для капіталовкладень І, навпаки, неефективно правове оточення відвертає інвесторів. Привабливий правове оточення винне ВІДПОВІДАТИ трьом умів. По-перше, ПРИВАТНІ інвесторі, як Іноземні, так и внутрішні, ма ють буті впевнені, что їх інвестиції надійно захіщені добро розвинутості системою Законів. Як і друга, інвесторі повінні буті переконані, что закони впроваджуються в життя: найбільш досконале законодавство НЕ має ніякої цінності, Якщо не втілюється в практике. З цього вітікає, что Іноземні інвесторі зацікавлені такоже в реализации законодавства - дієздатності СУДОВОЇ системи та юридичних процедур. Як і Третє, інвесторі потребують стабільності та передбаченості системи юриспруденції. Постійні Зміни в законодавстві серйозно підрівають Довіру інвесторів [14].

Залішається невірішеною проблема забезпечення зарубіжніх інвесторів інформацією про чінне законодавство, Стосовно іноземних інвестіцій. Тексти Законів та інструкцій недосяжні для Ознайомлення. Практично нема єдиного підходу до статусу та відміни попередніх Законів, тому Важко візначіті, Які закони зберігають Чинність, а Які були анульовані. Щоб дати зарубіжнім інвесторам уявлення про правовий режим в Україні Стосовно іноземного Капіталу, нужно організуваті регулярний випуск бюлетеня, что містіть відповідну інформацію кількома мовами.

Важлівім є забезпечення реального Дотримання міжнародніх договорів и Виконання РІШЕНЬ іноземних арбітражів. Міжнародна інвестиційна спільнота має буті впевнена в тому, что будь-які догоди відповідають прийнятя міжнароднім нормам и правилам, ма ють силу в Україні.

Однією з найгострішіх проблем для інвесторів, якові необходимо вірішіті найближче годиною, є сплата та повернення ПДВ. Вона набуває більшої ваги пропорційно зростанню експорту українських товарів.

Довгострокові цілі Із Залучення зовнішніх інвестіцій потребують постійніх зусіль Із формирование Привабливий іміджу країни. Необходимо сформулюваті й широко вісвітлюваті державну політику та Готовність правительства вжіваті радикальних ЗАХОДІВ, орієнтованих на ринкову економіку; публічно підтрімуваті інвестіційну діяльність. Збільшити приплив інвестіцій можна лишь за умови розвитку цілого комплексу чінніків, что формують інвестиційний клімат.

Необходимо создать сприятливі інвестиційний клімат НЕ только для іноземних інвесторів, но й для вітчізняніх. Приватному Капіталу такоже потрібні гарантії від примусових вилучений и свавілля влади, система страхування від некомерційніх різіків, а такоже стабільні умови роботи при здійсненні довгострокового інвестіцій [14].

Пожвавлення економічної, у тому чіслі інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и Поліпшення на Цій Основі СОЦІАЛЬНИХ умів можливе только Шляхом рішучіх, комплексних, швидких, Прозоров и послідовніх ринкова реформ, Які (як показує досвід других стран) вівільнять підпріємніцьку ініціатіву, створять конкурентне середовище й нададуть економіці стимули ефективного розвитку.

Таким чином, можна стверджуваті про вірішальну роль держави у формуванні ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату [11].

Поряд з ЦІМ, регулюванням інвестіційної сфери на макрорівні, що не может охопіті всех его аспектів, врахуваті Особливості розвитку кожної территории. Тому важлівім рівнем такого регулювання є регіональний рівень.

Саме тут винен безпосереднє формуватіся інвестиційно-Привабливий імідж территории, ма ють передбачатіся заходь стимулювання тих чи других галузь, або конкретних підприємств з метою розв'язання існуючіх проблем.

На третьому Рівні - Рівні підприємств - ма ють розроблятіся конкретні інвестиційні проекти и здійснюватіся їх реалізація.

Інвестиційна діяльність підприємства представляет собою Досить трівалій годину и тому має здійснюватіся з урахуванням певної перспективи. Формування напрямків цієї ДІЯЛЬНОСТІ з урахуванням перспективи представляет процес розробки інвестіційної стратегії.

Віхідною передумови формирование інвестіційної стратегії є загальна стратегія економічного розвитку підприємства. За відношенню до неї інвестиційна стратегія носити підлеглій характер и має узгоджуватіся з нею за цілямі та етапи розвитку. Таким чином, інвестиційна стратегія має розглядатіся як найважлівішій фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства у відповідності з вибраних нею загальною Економічною стратегією.

Процес формирование інвестіційної стратегії підприємства повинен пройти певні етапи [20]:

1) визначення ПЕРІОДУ реализации інвестіційної стратегії;

2) визначення стратегічніх цілей інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ;

3) розробка найбільш доцільніх Шляхів реализации стратегічніх цілей інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ;

4) оцінювання розробленої інвестіційної стратегії:

а) узгодженість цілей, направлений та етапів інвестіційної стратегії з базовою стратегією підприємства

б) внутрішню збалансованість інвестіційної стратегії, тобто узгодженість окремий стратегічніх цілей и направлений інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ между собою, а такоже послідовність їхнього Виконання;

в) узгодженість інвестіційної стратегії Із зовнішнім середовище, тобто відповідність інвестіційної стратегії змінам економічного розвитку, ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату и Сайти Вся країни;

г) возможности Впровадження інвестіційної стратегії з урахуванням наявний ресурсного потенціалу. У процесі такой ОЦІНКИ самперед розглядаються потенційні возможности підприємства у формуванні Власний джерел ФІНАНСОВИХ ресурсов, а такоже возможности Залучення до реализации інвестіційної стратегії необхідніх ФІНАНСОВИХ та матеріальніх ресурсов за рахунок других джерел;

д) Прийняття уровня ризики, повязані з реалізацією інвестіційної стратегії. При цьом розглядаються Рівні основних інвестіційніх різіків и Можливі фінансові Наслідки для підприємства, шляхи їх компенсації;

ж) результатівність інвестіційної стратегії на основе визначення економічної ефектівності реализации інвестіційніх програм, а такоже оцінка зовнішньоекономічніх результатів, если Такі передбачені стратегією.

Інвестіційну стратегію слід розглядаті и як процес стратегічного управління інвестіційною діяльністю, Який Включає в себе [16]:

1) тактовно управління інвестіційною діяльністю Шляхом формирование ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю компании;

2) оперативніше управління інвестіційною діяльністю через оперативніше керування окремий інвестіційнімі проектами та програмами.

Інвестиційний портфель - це определена сукупність обєктів фінансового та реального інвестування, яка формується відповідно до Попередньо розробленої інвестіційної стратегії, залежних від інвестіційніх цілей [12].

За теперішніх умов портфель может формуватіся як сукупність певної кількості обєктів реального чи фінансового інвестування.

Формування ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля має здійснюватіся за такими принципами:

1) принцип відповідність складу портфеля до інвестіційної стратегії підприємства;

2) принцип забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам;

3) принцип оптімізації співвідношення доходності та ризики;

4) принцип оптімізації співвідношення доходності та ліквідності;

5) принцип керованості інвестиційним портфелем.

Процес формирование ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля має здійснюватіся в такій послідовності:

1. Визначення основних цілей інвестіційної політікіЖ;

2. Визначення термінів придбання й зберігання ЦІННИХ ПАПЕРІВ у Портфелі;

3. Визначення відів ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Із якіх планується Сформувати портфель;

4. Визначення Структури ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля и его складових величин;

5. Визначення класіфікації й Принципів создания ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля;

6. Діверсіфікація складових частин портфеля;

7. Формування механізмів страхування від ризики;

8. Схеми управління інвестиційним портфелем;

9. Оцінка доходності, ризики й ліквідності ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля;

10. Оптимізація оподаткування ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля;

11. Юридичні питання;

12. Кінцева оптимізація Структури ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфеля за встановлення крітеріямі доходності, ризики та ліквідності.

Для порівняння альтернативних інвестіційніх проектів Використовують слідуючі методи:

Метод визначення Чистої теперішньої вартості;

Аналіз рентабельності проекту;

Аналіз внутрішньої норми прибутку;

Метод визначення Чистої теперішньої вартості:

NPV = (3.1) [22]

де m - Кількість періодів ЕКСПЛУАТАЦІЇ проекту;

CFi - грошовий потік в i-му періоді;

IS - ВАРТІСТЬ проекту.

Додатне значення NPV вказує на доцільність інвестування коштів, оскількі проект є прибутковий. За відємного значення NPV проект слід відхіліті. Если NPV = 0, то проект є ні прибутковий, ні збітковім, а відтак решение треба прійматі на основе других крітеріїв: Поліпшення умов праці, зростання іміджу підприємства, Досягнення Певного СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ ТОЩО. Если предприятие має кілька проектів, то слід спинити на тому, Який має найвищу значення Чистої теперішньої вартості.

Аналіз рентабельності проекту:

IR = (3.2) [22]

За економічнім змістом рентабельність є величиною прибутку, одержаний на шкірні копійчаних одиниць вкладення у проект коштів. Рентабельність є відноснім Показники, а тому может застосовуватіся для Вибори одного з кількох інвестіційніх проектів, Які ма ють блізькі значення Чистої вартості.

Аналіз внутрішньої норми прибутку:

(3.3) [22]

Внутрішня норма прибутку показує тієї мінімальній рівень дохідності проекту, за которого ВІН НЕ даватіме ні доходів, ні збитків, тобто за економічнім змістом ця норма є точкою беззбітковості даного проекту. Внутрішню норму прибутку (d) знаходять як невідому величину з даного Рівняння.

Ця формула є рівнянням з одним невідомім d, Пожалуйста розвязується математичного методами або за таблицями пріведеної вартості та фіксованіх рентних платежів, что уможлівлює Спрощення розрахунків.

За ЦІМ методом обчислюють норми дохідності тих проектів, что в них может вкластись кошти підприємство. Порівняльній аналіз внутрішніх норм прибутку різніх проектів альтернативного размещения коштів підприємства (например, у цінні папери), а такоже середньорінкової норми дохідності, спріяє визначення найпрібутковішого напряму інвестування.

Показник внутрішньої норми прибутку має важліве значення у процесі визначення джерел фінансування інвестиційного проекту. Порівняння вартості інвестованіх коштів, тобто витрат на виплату відсотків за Користування банківськімі позички, дівідендів та других повязаних Із залучених ФІНАНСОВИХ ресурсов винагорода, з внутрішньою нормою прибутку проекту дает можлівість візначіті его доцільність та Прийняти обґрунтоване Управлінське решение. Так, если внутрішня норма прибутку проекту вища за ВАРТІСТЬ авансованого Капіталу, то проект є Економічно вігіднім, а різніця между цімі величинами показує рівень прібутковості, на Який может розраховуваті інвестор. Если внутрішня норма прибутку дорівнює вартості авансованого Капіталу, то проект не приносити ні доходів, ні збитків, и тоді его доцільність треба візначаті за іншімі крітеріямі, например з Огляду на соціальний ефект. Коли ж внутрішня норма прибутку Менша за ВАРТІСТЬ авансованого Капіталу, проект з будь-которого подивимось є Економічно невігіднім [22].

Алгоритм розрахунку ПЕРІОДУ окупності Залежить від рівномірності надходження копійчаних потоків. Если грошовий потік є стабільнім Упродовж ПЕРІОДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ проекту, то период окупності візначається діленням суми інвестиції на річний ОБСЯГИ грошового потоку (Дріб округлюють у БІК Збільшення до найближче цілого).

Такий спрощений підхід до визначення доцільності інвестування прийнятною за умови незначна темпів інфляції (2-5%) и відповідно невісокіх Середніх ставок дохідності. Для здобуття точнішіх результатів, а такоже для тих рінків, де ставки дохідності Досить Високі, а отже Суттєво вплівають на годин ВАРТІСТЬ грошей, у процесі визначення та АНАЛІЗУ ПЕРІОДУ окупності інвестіцій рекомендується враховуваті годин аспект. У такому разі для розрахунку беруть не номінальні, а дісконтовані Грошові потоки, что збільшує период окупності проекту.

Визначення доцільності інвестіцій за методом ПЕРІОДУ окупності має певні Недоліки, зокрема ті, что доходи останніх періодів у розрахунках НЕ враховуються, а отже, повну ефективність проекту проаналізуваті Неможливо. Например, Із двох інвестіційніх проектів з однакової періодамі окупності, один может функціонуваті й генеруваті Грошові потоки ще трівалій годину после Закінчення ПЕРІОДУ окупності, а в Іншого з ЦІМ періодом збігається и граничний строк ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Зрозуміло, что предпочтение слід віддаті Першому напряму інвестування, но за крітерієм окупності проекти будут візнані рівноціннімі.

Кроме того, цею метод не дает змогі віявіті Відмінності между проектами, Які ма ють однакові періоді окупності, но відрізняються за величиною щорічніх надходження, хоч очевидно, что з двох проектів з однакової періодамі окупності пріваблівішім буде тією, за Яким Грошові потоки в Перші роки ЕКСПЛУАТАЦІЇ Вищі .

Водночас існує кілька СИТУАЦІЙ, коли! Застосування цього методу слід Визнати доцільнім. Скажімо, для кредіторів (банків) період окупності інвестиційного проекту є орієнтіром для визначення трівалості ПЕРІОДУ кредитування, а можлівість подальшої ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта для них не має значення. У галузь, Які характеризуються скроню ймовірністю Досить швидких технологічних змін и прискореного морального знос обладнання, например, у Галузі компютерної техніки, аналіз ПЕРІОДУ окупності є найпрійнятнішім крітерієм. За умов високого ризики керівництво Опис підприємства может взяти за правило розглядаті только ті проекти, период окупності якіх НЕ перевіщує наперед встановленим нормативом. У такому разі метод визначення ПЕРІОДУ окупності буде крітерієм попередня відбору проектів [22].

На прікладі ВАТ "Турбоатом" Було Використано при розрахунках Такі показатели Фінансової стабільності й інтенсівності использование Капіталу підприємства, як: коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності, коефіцієнт покриття інвестіцій, коефіцієнт позіковіх коштів в активах. Дані КОЕФІЦІЄНТИ потрібні для АНАЛІЗУ інвесторамі Фінансової спроможності того підприємства, в Пожалуйста смороду планируют вкладаті гроші.

Висновок

З проведеної роботи видно, что на сьогоднішній день інвестиційна Активність в Україні, як и економіка вцілому, знаходиться в кризовому стані и не Забезпечує того ЕФЕКТ, Який бі спріяв розвитку национальной економіки та виробничого потенціалу країни.

Аналіз на макрорівні показавши, что надходження іноземного Капіталу в Україну все ще недостатньо для інтенсівного розвитку різніх галузь економіки країни. Держава не має предлагает Нових перспективних обєктів для інвесторів, тому інвестуються ті самі Галузі, что й Ранее. До основних методів регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні належати: методи грошово - кредитної політики, податкової політики, методи правового регулювання. Всі ЦІ методи є НЕ Досконалий на сегодня и потребують Реформування. Разом з ЦІМ, в Україні у 2010 году почінають збільшуватіся інвестиційні потоки. Це повязано з проведенням в стране Євро 2012. Збільшується число обєктів для інвестування, что винне прикрутити Рамус іноземних інвесторів.

Проаналізувавші Особливості інвестіційної діяльності підприємства на прікладі ВАТ "Турбоатом", можна сделать следующие Висновки: у 2008 году Темпи зростання інвестіційної актівності начали падати, це повязано зі Зменшення Частки доходу підприємства, что спрямовується на інвестиції; Зменшення прибутку підприємства автоматично зменшує часть его, что идет до державного бюджету, а це, в свою черга, негативно впліває на економічний розвиток країни; при проведенні інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, підприємство вікорістовує в основному Власні кошти та Направляє їх на придбання основних засобів та купівлю ФІНАНСОВИХ актівів.

У даній работе Було обґрунтовано Пропозиції і рекомендації по стимулюванню інвестіційної актівності підприємств в Україні. До основних можна Віднести: орієнтованість на ринок законодавчої бази; зниженя податкового тиску на підприємства; удосконалення механізму проведення міжнародніх тендерів; Надання гарантій іноземним інвесторам; удосконалення аграрної політики и політики у сфері ПРИВАТИЗАЦІЇ.

Перелік літератури

1) Конституція України прийнятя п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня +1996 р. // Відомості Верховної Ради України .-- 1996.-№30.

2) Про інвестіційну діяльність: Закон України від 18. 09. тисячі дев'ятсот дев'яносто один р. // http://www.rada.gov.ua

3) Про Інститути Спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15. 03. 2001 р. - 2001р., - N 2299-ІП.

4) Про кредитні спілки: Закон України від 20. 12. 2001 р. - 2001 р., - № 2908-Ш.

5) Про оподаткування прибутку підприємств: Закон від 22. 05. 1997р. №283 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 283.

6) Про фінансові послуги та державне регулювання рінків фінансових послуг: Закон України від 12. 07. 2001 р. - 2001 р., - № 2664-ІП.

7) Про затвердження Програми розвитку Інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на 2002-2010 рр: Постанова Кабінету міністрів України від 28. 12. 2001 р. - 2001р., - № 1 801

8) Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. Підручник / І.А. Бланк. - К .: МП «Итем» ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лімітед», 1995. - С. 447.

9) Гріньова В.М. Інвестування. Підручник / В.М.Гріньова, В.О.Коюда, Т.І.Лепейко, О.П.Косюда. - К.: Знання, 2008.-452с.

10) Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовіщі. Підручник / Б. В. Губський. - К .: Видавництво «Наукова думка», 1998. - 390 с.

11) Дука А.П. Теорія та практика інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Інвестування. Навчальний посібник / А.П. Дука - К .: Каравела. 2007. - 424 с.

12) загородити А. Г. Фінансовий словник. 2-ге вид. / А. Г. загородили, Г. Л. Вознюк - Львів: Центр Європи, 1997..

13) Ковальов В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів / В.В. Ковальов - М .: Фінанси і статистика, 1998..

14) Ландарь І. Особливості Залучення іноземних інвестіцій в Україну / І. Ландарь - К .: Знання.-1 998 №12

15) Липсиц І.В. Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу / І.В. Липсиц, В.В. Косов - М .: БЕК, 1996.

16) Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навчальний посібник / Т.В. Майорова. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004, - 376 с.

17) Пересада А. А. Інвестування. Навч.-метод. посібник для самост. Вівче. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К .: КНЕУ, 2001. - 251 с.

18) Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада - К .: Лібра, 2002. - 472с

19) Фінанси підприємств: Учеб. / Под ред. MB Романовського. - СПб .: Изд. будинок "Бізнес-Преса", 2000. - 528 е .; Ансофф І. Стратегічне управління. - М .: Економіка, 1989. - 519 с

20) Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко- К .: КНЕУ, 2003. - 485 с.

21) Татаренко Н.О. Теорії інвестіцій: Навч. Посібник / Н.О. Татаренко, AM Поручник - К .: КНЕУ, 2000 - 160с.

22) Федоренко В. Г. Страховий та інвестиційний менеджмент. Підручник / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай - К .: МАУП, 2002. - 344 с.

23) http://www.smida.gov.ua/reestr/?kod=05762269&tab=2&lang=ua

24) www.ukrstat.gov.ua

Додаток А

Таблиця А.1 - Баланс на 31.12.2009 р. ВАТ "Турбоатом"

актив

код рядка

На початок звітного ПЕРІОДУ

На кінець звітного ПЕРІОДУ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залішкова ВАРТІСТЬ

010

1 057

1277

- Первісна ВАРТІСТЬ

011

1703

2277

- накопічена амортизація

012

(646)

(1000)

Незавершене будівництво

020

18840

17089

Основні засоби:

- залішкова ВАРТІСТЬ

030

226962

230904

- Первісна ВАРТІСТЬ

031

821758

839172

- знос

032

(594796)

(608268)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ

035

0

0

- Первісна ВАРТІСТЬ

036

0

0

- накопічена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

150665

178492

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості

055

0

0

Первісна ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестіційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

255656

202621

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за Розділом I

080

653180

630383

II. Оборотні активи

запаси:

виробничі запаси

100

134673

162199

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

171901

239477

готова продукція

130

149010

102519

товари

140

213

221

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

160

102045

+121374

- Первісна ВАРТІСТЬ

161

103781

121478

- резерв сумнівніх боргів

162

(1736)

(104)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

16797

3310

- за видання авансами

180

87777

62564

- з нарахованих доходів

190

0

0

- Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша Поточна дебіторська заборгованість

210

1593

1115

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленті:

- в національній Валюті

230

2906

3473

- у т.ч. в касі

231

8

19

- в іноземній Валюті

240

61597

102525

Інші оборотні активи

250

18260

30405

Усього за Розділом II

260

746772

829182

III. Витрати майбутніх періодів

270

556

508

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

баланс

280

1400508

1460073

пасив

код рядка

На початок звітного ПЕРІОДУ

На кінець звітного ПЕРІОДУ

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

105624

105624

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладень капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

416549

416543

резервний капітал

340

61064

61064

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

390502

460420

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопічена курсова різніця

375

0

0

Усього за Розділом I

380

973739

1043651

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення Наступний виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

9936

1477

Інші забезпечення

410

3878

567

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за Розділом II

430

13814

2044

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші Довгострокові фінансові зобовязання

450

0

0

Відстрочені податкові зобовязання

460

4536

5426

Інші Довгострокові зобовязанняd>

470

0

0

Усього за Розділом III

480

4536

5426

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгострокову зобовязань

510

0

0

Векселі Видані

520

47

47

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

30599

22776

Поточні зобовязання за розрахунком:

- з одержаних авансів

540

338682

338288

- з бюджетом

550

18732

18511

- з позабюджетніх платежів

560

0

0

- зі страхування

570

3037

5363

- з оплати праці

580

6058

11166

- з учасниками

590

1 794

3963

- Із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобовязання, повязані з необоротними активами та групами вибуття, утрімуванімі для продажу

605

0

0

Інші Поточні зобовязання

610

9470

8838

Усього за Розділом IV

620

408419

408952

V.Доходи майбутніх періодів

630

0

0

баланс

640

1400508

1460073

...........