• 3 Розрахункова частина
 • 7. Розрахуємо валовий прибуток
 • ΔНДПІ - податок на видобуток корисних копалин.
 • Н пр = +405027431969,4 тис. Руб. * 0,2 = +81005486393,9 тис. Руб.
 • ΔЧОД = ΔВП - Н пр + ΔАО
 • + 6357,36 тис. Руб. = +324021951932,9 тис. Руб.
 • Сальдо грошового потоку від операцій діяльності = ΔЧОД + ΔАО
 • 11. Розрахуємо сальдо грошового потоку від інвестиційної діяльності
 • Для першого року КВ = 0.


 • Дата конвертації05.07.2018
  Розмір56.45 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 56.45 Kb.

  Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості

  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  "Уфимський державний нафтової технічний університет"

  Кафедра «Економіка і управління на підприємстві

  нафтової і газової промисловості »

  Курсова робота

  з дисципліни «Економіка і організація виробництва»

  на тему:

  Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості.

  виконав

  Ст.группи баг-07-01 М.В. Ханнанов

  перевірив:

  доцент, к.е.н. В.В. Бірюкова

  Уфа 2011

  Міністерство освіти і науки Російської Федерації

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

  Державна освітня установа вищої професійної освіти

  Уфимський Державний Нафтовий Технічний Університет

  Кафедра економіки і управління на підприємстві

  нафтової і газової промисловості

  ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

  з дисципліни «Організація і планування виробництва»

  Студенту М.В. Ханнанова групи БАГ- 07-01 ____

  1. Тема роботи ________ Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості ______________________________________________________________

  2. Термін здачі студентом закінченого проекту 10 квітня 2011 року _____

  3. Вихідні дані до проекту завдання викладача, літературні джерела, періодичні журнали __________________________________

  4. Зміст (перелік які підлягають розробці питань):

  Вступ__________________________________________________________

  1 Теоретична частина. Інвестиційна політика підприємств нафтової і_ газової промисловості ____________________________________________

  1.1 Сутність і організаційні форми капітального будівництва ______

  1.2 Джерела і методи фінансування інвестицій ____________________

  1.3 Методичні аспекти оцінки економічної ефективності _________

  2.Аналітіческій частина. Аналіз техніко-економіческіх_показателей ______ підприємства на прикладі ВАТ «Роснефть» _____________________________

  3.Расчетная Частина. Обгрунтувати економічну ефективність разработкі_ колекторів технологією межскважинной перекачування пластової води і ____ провести аналіз чутливості інвестиційного проекту до ризиків _____

  5. Керівник: к.е.н., доцент. В.В.Бірюкова ___________________________________

  Завдання до виконання прийняв ________________________________________________

  дата і підпис студента

  зміст

  С.

  Введение ........................................................................ ................... 4

  1 Теоретична частина. Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості ............ .. ....................................... ... ...... .. ... 6

  1.1 Сутність і організаційні форми капітального будівництва .............................................................................. ... 6

  1.2 Джерела і методи фінансування інвестицій ........................ ....... 9

  1.3 Методичні аспекти оцінки економічної ефективності інвестиції ................................................... .. ........................... ... 15

  2 Аналітична частина. ... ................................................. ......................... ...... ..18

  2.1 Характеристика підприємства ВАТ «Роснефть» .............................. ..18

  2.2 Аналіз техніко-економічних показників ................................. ... 21

  3 Розрахункова частина .................................................................. ........... 30

  Висновок ................................................................................. .39

  Список використаних джерел ............................................. ....... 40

  Вступ

  Інвестиційна діяльність являє собою один з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної організації. Причинами, які зумовлюють необхідність інвестицій, є відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробництва, освоєння нових видів діяльності.

  Значення економічного аналізу для планування і здійснення інвестиційної діяльності важко переоцінити. При цьому особливу важливість має попередній аналіз, який проводиться на стадії розробки інвестиційних проектів і сприяє прийняттю розумних і обгрунтованих управлінських рішень.

  Дуже часто підприємство стикається з ситуацією, коли є ряд альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів. Природно, виникає необхідність в порівнянні цих проектів і виборі найбільш привабливих з них за якими-небудь критеріями.

  В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування досить багато. Разом з тим обсяг фінансових ресурсів у будь-якого підприємства обмежений. Тому особливої ​​актуальності набуває завдання оптимізації капіталовкладень.

  У роботі будуть розглянуті наступні питання:

  - сутність і організаційні форми капітального будівництва в нафтогазовому комплексі

  - джерела і методи фінансування інвестицій

  - методичні аспекти економічної ефективності інвестицій;

  Цілі, поставлені під час написання даної курсової роботи - досконале і багатостороннє вивчення поняття «інвестиційні проекти», розуміння значення інвестицій у фінансовій діяльності підприємства, оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту.

  Завдання роботи - ознайомлення з існуючими методами вибору оптимального інвестиційного проекту, придбання практичних навичок аналізу.

  Робота має три розділи:

  У першому розділі розглядаються теоретичні основи досліджуваної теми.

  Другий розділ представляє собою аналіз основних техніко-економічних показників на основі ВАТ «Роснефть».

  Третя глава носить практичний характер.

  1 Теоретична частина. Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості

  1.1 Сутність і організаційні форми капітального будівництва

  Капітальне будівництво - це діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, спрямована на створення нових і модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Воно є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, основою розвитку всіх інших його галузей, служить головним джерелом розширеного відтворення. До капітального будівництва як однієї з галузей матеріального виробництва відноситься також діяльність з виконання проектних та вишукувальних робіт, підготовці технічної документації, необхідної для здійснення будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших спеціальних капітальних робіт.

  Стройка- це сукупність будівель і споруд, будівництво яких здійснюється на одній або декількох будівельних майданчиках за єдиним проектом. Об'єкт будівництва - це кожне окремо стоять будівлю або споруду (з усім належать до нього обладнанням, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами і т.д.), на які складені окремий проект і кошторис.

  Видами капітального будівництва є нове будівництво (новобудова), розширення, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств, будівель і споруд, тобто їх модернізація.

  Нове будівництво - будівництво комплексу об'єктів новостворюваних підприємств, будівель і споруд, окремих виробництв, які зводяться на нових будівельних майданчиках і після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, тобто виникає нова організація - юридична особа.

  Розширення діючих підприємств - будівництво на їх або прилеглої до них території додаткових виробництв, нових окремих цехів і об'єктів або здійснення робіт по розширенню вже існуючих на підприємствах таких цехів і об'єктів. До цього виду капітального будівництва відноситься також будівництво філій і виробництв діючих підприємств, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитись на самостійному балансі.

  Реконструкція діючих підприємств - перевлаштування існуючих цехів і об'єктів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу. Таке перебудову здійснюється за комплексним проектом на реконструкцію підприємства в цілому, і, як правило, без розширення наявних будинків і споруд.

  Технічне переозброєння діючих підприємств - комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць. Здійснюється воно за проектами і кошторисами на окремі об'єкти або окремі види робіт і, як правило, без розширення виробничих потужностей.

  Залежно від того, ведеться капітальне будівництво власними силами забудовника або для цього залучаються сторонні спеціалізовані будівельні, монтажні та інші організації будівельного профілю, розрізняють три способи будівництва:

  - підрядний спосіб, коли будівництво здійснюється із залученням спеціалізованих будівельних, монтажних та інших організацій будівельного профілю;

  - господарський спосіб, коли будівництво здійснюється власними силами забудовника;

  - змішаний спосіб, коли одна частина робіт здійснюється власними силами забудовника (зазвичай це загальнобудівельні роботи зі зведення будинків і споруд), а інша частина - силами сторонніх спеціалізованих організацій (санітарно-технічні, електротехнічні роботи, монтаж технологічного обладнання тощо).

  Основний спосіб здійснення капітального будівництва - підрядний. Роботи цим способом здійснюються за договором будівельного підряду, [7].

  1.2 Джерела і методи фінансування інвестицій

  Питання про залучення ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів і програм, займає важливе місце в плануванні інвестиційної діяльності підприємства, виступаючи неодмінним елементом техніко-економічного обґрунтування інвестиційних рішень.

  Проблему залучення капіталу необхідно розглядати за двома взаємозалежних напрямках: джерел і методів фінансування.

  До джерел довгострокового фінансування інвестицій підприємства в свої активи є:

  1) внутрішні засоби: амортизація, прибуток, кошти від реалізації зайвих активів;

  2) зовнішні по відношенню до підприємства кошти:

  - позикові: довгострокові кредити банків, емісія облігацій підприємства, кошти бюджетів різних рівнів, що надаються на поворотній основі, інвестиційний лізинг;

  - залучені кошти: емісія привілейованих і звичайних акцій, внески сторонніх вітчизняних і зарубіжних інвесторів до статутного фонду.

  Принцип такого поділу досить простий: виконання зобов'язань за позиковими коштами незаперечно, воно не залежить від результатів підприємницької діяльності. Залучені кошти припускають виплату дивідендів, однак останнє не є обов'язковим, навіть якщо підприємство рентабельно. В цьому плані залучені кошти близькі до внутрішніх джерел, ними можна вільно управляти, в економічній літературі і в бухгалтерській практиці вони об'єднуються поняттям «власний капітал».

  Ініціатор проекту (проектоустроітель) на самому початку його розробки, як правило, вже має в своєму розпорядженні певними власними коштами.Сучасна практика така, що при вирішенні питання про підтримку того чи іншого проекту комерційні банки, держструктури як неодмінну умову визначають мінімальний розмір (частку) даних кошти. В подальшому, при переході проекту з інвестиційної фази в експлуатаційну, сам об'єкт інвестування генерує джерела фінансових ресурсів, які можуть бути рефінансовані в його подальший розвиток. Власні джерела найбільш важливі для фірми.

  Власні джерела, і перш за все амортизація, мають переваги в порівнянні з іншими. Амортизація є найнадійнішим і найдешевшим джерелом. Нарахування та накопичення амортизації не залежать від результатів підприємницької діяльності. Підприємствам дозволено використання прискорених методів нарахування амортизації. Єдиним протидією збільшення розміру амортизації, що включається в поточні витрати, є податок на майно. Але так як норма оподаткування в кілька разів менше норми амортизації, збільшення маси амортизації і за рахунок підвищення норми, і за рахунок зростання фондомісткості (або розміру основних фондів) за інших рівних умов є економічно доцільним. Тому зростання фондомісткості виробництва, що розглядається з даних позицій, не повинен лякати інвесторів, [1].

  Іншим джерелом фінансування є чистий прибуток. Прибуток - головна форма чистого доходу підприємства. Вона є узагальнюючим показником результатів комерційної діяльності підприємств і знаходить відображення в звіті про прибутки і збитки. Після сплати податків та інших платежів з прибутку до бюджету у підприємств залишається чистий прибуток. Частина її підприємство має право направити на капітальні вкладення виробничого і соціального характеру, а також природоохоронні заходи. Ця частина прибутку може використовуватися на інвестиції в складі фонду накопичення чи іншого фонду аналогічного призначення, створюваного на підприємствах. Порядок формування і використання коштів цих фондів регулюється установчими та іншими внутрішніми документами підприємства. Нерозподілений частину прибутку також може бути спрямована для капіталізації, так як за своїм економічним змістом вона є однією з форм резерву власних коштів підприємства, які використовуються для розвитку, [2].

  До складу власних коштів у джерелах фінансування інвестиційної діяльності, крім вищевказаних двох головних складових частин, входять і так звані інші: а) зворотні доходи від розбирання тимчасових будівель і споруд; б) виручка від реалізації продукції попутного видобутку; в) економія від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт при господарському способі; г) мобілізація внутрішніх ресурсів. Останнє джерело (мобілізація внутрішніх ресурсів) обчислюється інвестором самостійно за формулою:

  МБР = (О1 - О2) - (K 1 - До 2),

  де МБР - розмір мобілізації внутрішніх ресурсів;

  О 1 і О 2 - залишки оборотних активів на початок і кінець майбутнього року;

  K 1 і К 2 - залишки кредиторської заборгованості на ці ж дати, [8].

  У числі найважливіших джерел виділимо банківські кредити. Можливість залучення кредитів визначається характером майбутнього підприємства, його ефективністю, а також досвідом банку в роботі з інвестиційними проектами.

  Кредити можуть витрачатися за двома напрямками: на інвестиційні та господарські цілі.

  Перший напрямок передбачає кредити з тривалим періодом погашення (довгострокові кредити) і пов'язане з витратами на придбання обладнання, будівництвом будівель, споруд, поповненням грошової частини оборотних коштів.

  Кредити іншого роду, на господарські цілі, пов'язані із закупівлею матеріальних ресурсів, поповненням виробничих запасів. Ці кредити зазвичай короткострокові, відсотки за їх використання включаються в собівартість продукції в межах, встановлених законодавством.

  Кредити мають свої особливі переваги щодо інших джерел фінансових ресурсів:

  1) кредити можуть бути отримані в значно коротші терміни, ніж кошти від емісії акцій, продажу облігацій. Це захищає фірму від можливих погіршень на ринку капіталу (зростання відсотків і т.д.);

  2) існує можливість їх залучення в значних розмірах, які можуть набагато перевищувати обсяг власних інвестиційних ресурсів;

  3) здійснюється більш високий зовнішній контроль ефективності інвестиційної діяльності та реалізації внутрішніх резервів її підвищення;

  4) через персональної системи відносин між позичальником і кредитною установою останнім охоче йде фірмі назустріч, коли та стикається з фінансовими проблемами;

  5) довгострокові кредити забезпечують потреби у фінансових коштах невеликих компаній, в той час як випуск цінних паперів неможливий через незначні розміри.

  Недоліками кредитного фінансування є:

  1) складність залучення і оформлення;

  2) необхідність надання необхідних гарантій або застави майна;

  3) велика ризикованість кредитних позик в порівнянні з акціями. Як і інші зовнішні джерела, кредити в разі несплати призводять до банкрутства фірми;

  Акціонерний капітал може бути отриманий за рахунок емісії простих і привілейованих акцій. Різниця між ними полягає в можливості участі акціонера в управлінні компанією, а також в схемі виплати дивідендів.

  Звичайні акції - початковий джерело коштів для більшості фірм. Акціонери зазвичай дають початок новому бізнесу, вкладаючи в нього свої кошти. Таким чином, звичайні акції представляють всю власність фірми і є її довічним зобов'язанням перед акціонерами. Дивіденди по звичайних акціях визначаються розподілом направляється на ці цілі чистого прибутку на загальну кількість акцій. Їх переваги для емітента полягають в наступному:

  1) виплата дивідендів не обов'язкова;

  2) немає чітко встановленого терміну погашення;

  3) при сприятливих умовах підвищується курс акцій і, отже, вартість майна фірми.

  Привілейовані акції схожі з звичайними акціями (також не мають терміну погашення) і з кредитними коштами (припускають обов'язкові щорічні виплати). Доходи за привілейованими (що не голосують) акцій є фіксований відсоток від їх номіналу і виплачуються незалежно від прибутковості компанії. Їх переваги для емітента:

  1) виплати дивідендів можуть бути відстрочені;

  2) відсутня можливість впливу власників привілейованих акцій на політику фірми (у них немає права голосу);

  3) привілейовані акції - одне з найбільш безризикових зобов'язань фірми.

  За деякими проектами акціонерний капітал покриває не тільки початкові інвестиції, а й більшу частину потреб в оборотному капіталі. Як правило, це буває тоді, коли засновницький капітал є недостатнім або його можна залучити тільки за високими ставками. Однак акціонерний капітал є найдорожчим серед можливих джерел фінансування, тому в тих випадках, коли є порівняно недорогий кредит, спостерігається тенденція до фінансування проектів шляхом таких позик.

  Серед інших джерел можна назвати облігації - довгострокові кредиторські фінансові зобов'язання з фіксованим доходом.

  Переваги облігацій полягає в тому, що це найдешевший вид фінансування для фірми, а недоліком те, що фірма, випускаючи облігації, піддає себе дуже великому ризику, і це може привести до банкрутства, адже по облігаціях дивіденди повинні виплачуватися незалежно від фінансового становища підприємства -емітентом.

  Серед інших джерел і методів фінансування можна назвати лізингові угоди з банками, державне фінансування, змішане фінансування і т.п., [1].

  Фінансовий (інвестиційний) лізинг - покупка основних засобів з подальшою передачею в довгострокову оренду підприємцю, [3]. Застосовується, як правило, при інвестуванні в швидко реалізованих і високоефективні проекти.

  Змішане фінансування грунтується на різних комбінаціях перерахованих методів і може бути використано для всіх форм інвестування, [1].

  1.3 Методичні аспекти оцінки економічної ефективності інвестиції

  Оцінка ефективності інвестиційних проектів здійснюється на наступних фазах інвестиційного циклу (періоду часу від появи інвестиційного задуму до моменту досягнення поставлених цілей):

  1) передінвестиційної (розробки інвестиційної пропозиції та декларації про наміри; обґрунтування інвестиційного проекту; розробки техніко-економічного обґрунтування);

  2) інвестиційної (здійснення інвестиційного проекту (економічний моніторинг)).

  Розрахунок ефективності здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інвестиційних проектів (друга редакція, виправлена ​​і доповнена, затверджена Мінекономіки РФ, Мінфіном РФ та Держбудом РФ 21 червня 1999 року, № В К. 477).

  Ефект показує, наскільки результати реалізації проекту вище витрат на нього за певний період часу.

  Рекомендується оцінювати ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті.

  Показники ефективності проекту в цілому характеризують з економічної точки зору технічні, технологічні та організаційні проектні рішення.

  Ефективність участі в проекті визначається для перевірки можливості бути реалізованим інвестиційного проекту і зацікавленості в ньому всіх його учасників. Показники ефективності участі в проекті визначаються як технічними, технологічними і організаційними рішеннями проекту, так і схемою його фінансування.

  У процесі оцінки ефективності інвестиційних проектів необхідно враховувати наступні основні принципи:

  - розгляд проекту протягом усього його життєвого циклу (розрахункового періоду) - від проведення передінвестиційної досліджень до припинення проекту;

  - моделювання грошових потоків, що включають всі пов'язані із здійсненням проекту грошові надходження і витрати за розрахунковий період з урахуванням можливості використання різних валют;

  - порівнянність умов порівняння різних проектів (варіантів проекту);

  - позитивність і максимум ефекту (при наявності альтернативних проектів перевага повинна віддаватися тому, у якого найбільший ефект);

  - облік чинника часу;

  - облік тільки майбутніх витрат і надходжень;

  - порівняння «з проектом» і «без проекту»;

  - облік всіх найбільш суттєвих наслідків проекту (як безпосередньо економічних, так і позаекономічних - екологічних, соціальних, інформаційних);

  - облік наявності різних учасників проекту, розбіжність їхніх інтересів і різних оцінок вартості капіталу, що виражаються в індивідуальних значеннях норми дисконту;

  - багатоетапність оцінки (на різних стадіях розробки і реалізації проекту його ефективність визначається заново, з різною глибиною опрацювання);

  - облік впливу на ефективність інвестиційного проекту потреби в оборотному капіталі, необхідному для функціонування створюваних в ході реалізації проекту виробничих фондів;

  - облік впливу інфляції (облік зміни цін на різні види продукції і ресурсів в період реалізації проекту) та можливості використання при реалізації проекту декількох валют;

  - облік (кількісний) впливу невизначеностей і ризиків, які супроводжують реалізацію проекту, [5].

  Найчастіше розрахунковий період (життєвий цикл) інвестиційного проекту обґрунтовується:

  - вичерпання запасу вуглеводнів;

  - зносом основний (визначальною) частини основних фондів;

  - припиненням потреб ринку в продукції, що виробляється, [4].

  2 Аналітична частина

  2.1 Характеристика підприємства ВАТ «Роснефть»

  «Роснефть» - лідер російської нафтової галузі і одна з найбільших публічних нафтогазових компаній світу. Основними видами діяльності «Роснефти» є розвідка і видобуток нафти і газу, виробництво нафтопродуктів і продукції нафтохімії, а також збут виробленої продукції. Компанія включена до переліку стратегічних підприємств Росії. Її основним акціонером (75,16% акцій) є ВАТ «Роснефтегаз», на 100% належить державі. У вільному обігу перебуває близько 15% акцій Компанії.

  Географія діяльності «Роснефти» в секторі розвідки і видобутку охоплює всі основні нафтогазоносні провінції Росії: Західний Сибір, Південну і Центральну Росію, Тимано-Печорі, Східний Сибір, Далекий Схід, Арктичний шельф. Компанія реалізує також проекти в Казахстані і Алжирі. Сім великих НПЗ «Роснефти» розподілені по території Росії від узбережжя Чорного моря до Далекого Сходу, а збутова мережа охоплює 40 регіонів країни.

  Основна конкурентна перевага «Роснефти» - розмір і якість її ресурсної бази. Компанія має в своєму розпорядженні 22,8 млрд бар. н. е. доведених запасів, що є одним з кращих показників серед публічних нафтогазових компаній світу. При цьому за запасами рідких вуглеводнів «Роснефть» є безумовним лідером. Забезпеченість Компанії доведеними запасами вуглеводнів становить 25 років, а більша частина запасів відноситься до категорії традиційних, що дає можливість ефективно нарощувати видобуток. Компанія має в своєму розпорядженні також 12,5 млрд бар. н. е. ймовірних запасів і 10,5 млрд бар. н. е. можливих запасів, які є джерелом поповнення доведених запасів в майбутньому.

  «Роснефть» успішно реалізує стратегію сталого зростання видобутку, в тому числі завдяки впровадженню найсучасніших технологій. У 2010р. Компанія видобула 112,8 млн т нафти. Таким чином, з 2004 р. видобуток зріс майже в 6 разів. Одночасно «Роснефть» демонструє високу ефективність діяльності в цілому і має найнижчий рівень питомих операційних витрат на видобуток нафти не тільки серед російських, але і серед основних міжнародних конкурентів.

  «Роснефть» є одним з найбільших незалежних виробників газу в Російській Федерації. Компанія видобуває понад 12 млрд куб. м газу в рік і має величезний потенціал для подальшого нарощування видобутку завдяки наявності значного обсягу запасів. В даний час «Роснефть» реалізує програму зі збільшення рівня використання попутного нафтового газу до 95%.

  Сумарний обсяг переробки нафти на НПЗ Компанії склав за підсумками 2010р. рекордні для російського переробного сектора 50,5 млн тонн (369 млн бар.) Заводи «Роснефти» мають вигідне географічне положення, що дозволяє значно збільшити ефективність поставок вироблених нафтопродуктів. В даний час «Роснефть» реалізує проекти розширення і модернізації своїх НПЗ з метою поліпшення балансу між видобутком і переробкою, а також для збільшення випуску якісної продукції з високою доданою вартістю, що відповідає найсучаснішим екологічним стандартам.

  Відмітна риса «Роснефти» - наявність власних експортних терміналів в Туапсе, Де-Кастрі, Находці, Архангельську, які дозволяють істотно підвищити ефективність експорту продукції Компанії. «Роснефть» в даний час здійснює комплексні програми їх розширення і модернізації з метою забезпечення відповідності цих потужностей планованим обсягам експорту.

  Одним із стратегічних завдань «Роснефти» є збільшення обсягів реалізації власної продукції безпосередньо кінцевого споживача. З цією метою Компанія розвиває роздрібну збутову мережу, яка сьогодні налічує понад 1 700 АЗС. За кількістю АЗС «Роснефть» займає 2-е місце серед російських компаній.

  Успішно розвиваються в компанії нові перспективні напрямки бізнесу - бункерування і заправлення повітряних суден.

  «Роснефть» строго дотримується міжнародних стандартів корпоративного управління, розкриття інформації, а також фінансової звітності. З 2006 р третину місць в Раді директорів займають незалежні директори. Компанія дотримується політики високої соціальної відповідальності не тільки перед своїми співробітниками, членами їх сімей та жителями регіонів, в яких вона здійснює свою діяльність, а й перед суспільством в цілому.

  У січні 2011 р «Роснефть» і одна з провідних світових нафтогазових корпорацій - ВР оголосили про глобальне стратегічний альянс. Компанії домовилися про спільну роботу на арктичному шельфі РФ, а також про обмін акціями.

  На початку 2011 р «Роснефть» досягла домовленостей з лідером світової нафтогазової галузі компанією ExxonMobil про спільне освоєння ресурсів російського шельфу Чорного моря.

  «Роснефть» також має давні партнерські відносини з Китайською національною нафтогазовою корпорацією ( «Східна нафтохімічна компанія» і ТОВ «Схід-Енерджі»), а також з іншою провідною китайської нафтової компанією - Sinopec (проект «Сахалін-3» і ВАТ «Удмуртнефть» ).

  2.2 Аналіз техніко-економічних показників

  Наведемо аналіз роботи ВАТ «Роснефть» за даними таблиці 2.1.

  Розрахунок показників проводився за наступним алгоритмом (на прикладі даних по 2009 році).

  1. Собівартість 1 тонни нафти СС 1:

  де СС - повна собівартість (млн. руб.), Н - видобуток нафти (млн.тонн).

  2. Рентабельність показує, на скільки ефективно працює той чи інший ресурс підприємства (рівень його віддачі).

  Рентабельність продажів R пр:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), В - виручка від реалізації (млн.руб.).

  3. Рентабельність продукції R прод:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), СС - повна собівартість (млн.руб.).

  4. Рентабельність основних фондів R оф:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), З СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.).


  Таблиця 2.1 - Основні техніко-економічні показники ВАТ «Роснефть»

  показник 2007р. 2008р. 2009р. відхилення
  Абс. Від.,%
  1. Видобуток нафти, млн. Тонн 101 110,1 112,8 2,70 10,93
  2. Середньодобовий видобуток нафти, тис.т / сут. 276,7 301,6 309 7,40 10,92
  3.Обводненность,% немає даних немає даних немає даних - -
  4. Видобуток газу, млрд.м3 15,3 12,8 12,9 0,10 18,29
  5. Виручка від реалізації, млн. Руб. 816 303 1 008 177 949 878 -58 299,0 20,75
  6. Повна собівартість, млн.руб. 589 515,64 788 152,22 692 344,45 -95 807,77 28,79
  7. Чистий прибуток, млн.руб. 245 153,69 142 715,15 252 881,58 110 166,43 51,58
  8. Вартість основних фондів, млн.руб. 278 905 383 342 283 662 412 532 263 70249,00 38,78
  9. Чисельність персоналу, чол 105 903 170 872 166 951 -3 921,00 43,93
  10. Оборотні кошти, млн.руб. 314 411,85 445 488, 94 696 820,32 251 331,38 78,75
  11. Собівартість 1 тонни нафти, руб. / Т. 5 836,79 7 158,51 6 137,81 -1 020,71 20,72
  12. Рентабельність продажів,% 30,03 14,16 26,62 12,47 67,26
  13. Рентабельність продукції,% 41,59 18,11 36,53 18,42 73,20
  14. Рентабельність основних фондів,% 87,90 41,70 61,30 19,60 72,61
  15. Продуктивність праці, тис.т. / чол. 0,95 0,64 0,68 0,03 40,82
  16. Продуктивність праці, млн..р. / Чол. 7,71 5,90 5,69 -0,21 31,38
  17. Фондовіддача, руб. / Руб. 2,93 2,95 2,30 -0,64 23,59
  18. Фондовіддача, т / руб. 0,36 0,32 0,27 -0,05 27,80
  19. Фондомісткість, руб. / Руб. 0,34 0,34 0,43 0,09 25,49
  20. Фондомісткість, руб. / Т. 2,76 3,11 3,66 0,55 28,21
  21. Фондоозброєність, тис.руб. / Чол 2,63 2,00 2,47 0,47 26,61
  22. Коефіцієнт оборотності, коеф. 2,60 2,26 1,36 -0,90 59,45
  23. Період обороту, сут. 140,59 161,28 267,76 106,48 66,98

  5. Собівартість 1 тонни нафти СС 1:

  де СС - повна собівартість (млн. руб.), Н - видобуток нафти (млн. тонн).

  6. Собівартість 1 тонни нафти СС 1:

  де СС - повна собівартість (млн. руб.), Н - видобуток нафти (млн. тонн).

  7. Рентабельність показує, на скільки ефективно працює той чи інший ресурс підприємства (рівень його віддачі).

  Рентабельність продажів R пр:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), В - виручка від реалізації (млн. руб.).

  8. Рентабельність продукції R прод:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), СС - повна собівартість (млн. руб.).

  9. Рентабельність основних фондів R оф:

  де ЧП - чистий прибуток (млн. руб.), З СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.).

  10. Продуктивність праці ПТ т:

  де, Н - видобуток нафти (млн. тонн), Ч - чисельність персоналу (чол.).

  11. Продуктивність праці ПТ р:

  де В - виручка від реалізації (млн.руб.), Ч - чисельність персоналу (чол.).

  12. Фондовіддача показує, скільки рублів валової продукції може бути отримано при використанні оборотних фондів вартістю 1 руб.

  Фондовіддача ФО р:

  де В - виручка від реалізації (млн. руб.), З СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.).

  13. Фондовіддача ФО т:

  де Н - видобуток нафти (млн. тонн), С СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.).

  14. Фондомісткість показує вартість основних фондів для виконання одиниці об'єму робіт.

  Фондомісткість ФЕ р:

  де С СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.), В - виручка від реалізації (млн. руб.).

  15. Фондомісткість ФЕ т:

  де С СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.), Н - видобуток нафти (млн. тонн).

  16. Фондоозброєність ФВ:

  де С СРГ - (середньорічна) вартість основних фондів (млн. руб.), Ч - середньооблікова чисельність персоналу (чол.).

  17. Коефіцієнт оборотності До про:

  де В - виручка від реалізації (млн. руб.), О - середні залишки оборотних коштів (млн. руб.)

  18. Період обороту Т про:

  де Д - кількість днів (сут.), К об - коефіцієнт оборотності.

  Малюнок 2.1 Динаміка видобутку нафти, млн. Т.

  Малюнок 2.2 Динаміка видобутку газу, млн. М 3

  Малюнок 2.3 Динаміка виручки від реалізації, млн. Руб.

  Малюнок 2.4 Динаміка повної собівартості, млн. Руб.

  Малюнок 2.5 Динаміка показників рентабельності,%.

  З малюнка 2.1 видно, що з ростом видобутку нафти зростає, а видобуток газу в порівнянні з 2007 роком падає, а потім зростає, в зв'язку з цим виручка від реалізації в порівнянні з 2007 роком росте, це тягне за собою зниження рентабельності продажів. Збільшення вартості основних фондів, зменшує фондоотдачу з кожним роком відбивається як зниження фондовіддачі як в вартісному, так і в натуральному вигляді, так як є зворотна пропорційність.

  В цілому дотримується позитивна динаміка розвитку виробництва підприємства. Але рентабельність і ефективність діяльності знижуються, що пояснюється постійними коливаннями світових цін на нафту і газ, тобто факторів, на які компанія вплинути не зможе.

  3 Розрахункова частина

  завдання:

  Обгрунтувати економічну ефективність розробки колекторів технологією межскважинной перекачування пластової води і провести аналіз чутливості інвестиційного проекту до ризиків.

  Початкові дані

  Таблиця 3.1 Основні техніко-економічні показники газодобувного підприємства

  показник рік
  1 2
  Валова видобуток газу, млн. М 3 126674,0 179937,3
  Валова видобуток газового конденсату, тис. Т 604,0 665,0
  Середньодобова валова видобуток природного газу, тис. М 3 / сут 347052,2 492978,6
  Середньодобовий видобуток газового конденсату, т / добу 1650,5 1816,5
  Середньорічна вартість основних фондів, тис. Руб. 4769588,0 5327430,1
  Введення свердловин в експлуатацію, скв. 7,8 20,9
  Фонд оплати праці, тис. Руб. 99320,8 113737,7
  Середньооблікова чисельність ППП, чол. 9733,0 10914,0
  Собівартість 1000 м 3 газу, руб. / 1000м 3 473,2 514,1
  Собівартість видобутку 1 т. Конденсату, руб. / Т 1025,6 1261,7

  Як об'єкт дослідження була взята операція ГРП на експлуатаційної свердловині №211. Капітальні витрати представлені в таблиці 3.1

  Застосування технології ГРП дає ефект тривалістю 5 років. Приріст додаткового видобутку газоконденсатной суміші внаслідок проведення ГРП за склав 28533,86 млн. М 3. Умовно-змінні витрати в собівартості видобутку газоконденсатной суміші становить 462,5 руб. / 1000м 3.

  З урахуванням середнього конденсатного фактора з досліджуваної свердловині і густину конденсату, сумарна додатковий видобуток конденсату склала 294,54 тис. Т., А сумарний приріст відбору газу за цей період склав 1864,48 млн. М 3.

  Таблиця 3.2 Капітальні витрати на проведення однієї операції

  ГРП, руб.

  Найменування статті значення
  Сировина і матеріали 13646,92
  Оплата роботи спецтехніки 3456,70
  Заробітна плата бригади ВРХ при підготовчих і заключних роботах 9737,28
  Заробітна плата бригади геологічної служби при виведенні свердловин на тех.режіми 266,98
  Інші витрати 4678,90

  При визначенні фінансового результату прийняті наступні умови:

  - податок на видобуток корисних копалин - 2300 руб. / Т .;

  - податок на прибуток - 20%;

  - ціна 1 тонни конденсату - 3000руб / т;

  - ціна 1 тис. М 3 газу - 1600 руб. / 1000м 3;

  - ставка дисконту - 15%.

  Рішення:

  1. Визначимо величину капітальних вкладень, як суму статей капітальних витрат на проведення однієї операції ГРП з таблиці 3.2:

  КВ = 13646,92 руб. + 3456,70 руб. + 9737,28 руб. + 266,98 руб. + 4678,90 руб. = 31786,78 руб.

  2. Визначимо величину амортизаційних відрахувань:

  АТ = КВ / 5 = 31786,78 руб. / 5 = 6357,36 руб.

  Залишкова вартість основних фондів на кінець року:

  31786,78 руб. - 6357,36 руб. = 25429,42 руб.

  Середньорічна вартість основних фондів:

  З СРГ = (С нг + З кг) / 2 = (31786,78 руб. + 25429,42 руб.) / 2 = 28608,10 руб.

  3. Розрахуємо податок на майно для кожного року за формулою:

  ? Н їм = С СРГ * n їм,

  де Н їм - податок на майно;

  З СРГ - середньорічна вартість основних фондів;

  n їм - ставка податку на майно (2%).

  1 2 3 4 5
  З нг, тис. Руб. 31786,78 25429,42 19072,07 12714,71 6357,36
  ΔАО, тис. Руб. 6357,36 6357,36 6357,36 6357,36 6357,36
  З кг, тис. Руб. 25429,42 19072,07 12714,71 6357,36 0
  З СРГ, тис. Руб. 28608,10 22250,75 15893,39 9536,04 3178,68
  Н їм, тис. Руб. 572,16 445 317,87 190,72 63,57

  4. Розрахуємо податок на видобуток корисних копалин:

  ΔНДПІ = ΔQ до * n ПВКК,

  де ΔQ до - сумарна додатковий видобуток конденсату на рік, т .;

  n ПВКК - ставка податку на видобуток корисних копалин.

  ΔНДПІ = 294540 т. / 5 * 2300 руб. / Т. = 135488,4 тис. Руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 4.

  5. Розрахуємо поточні витрати:

  ΔЗ тек = З пер * ΔQ гк + ΔQ до * СС до + ΔQ г * СС г,

  де З пер - умовно-змінні витрати в собівартості видобутку газоконденсатной суміші;

  ΔQ гк - сумарний приріст додаткового видобутку газоконденсатной суміші в рік;

  ΔQ до - сумарна додатковий видобуток конденсату на рік;

  СС до - собівартість 1 тонни конденсату, прийнята на рівні 2 роки;

  ΔQ г - сумарний приріст відбору газу в рік;

  СС г - собівартість 1000 м 3 газу в рік, прийнята на рівні 2 роки.

  ΔЗ тек = 462,5руб. / 1000 м 3 * 8533860 тис. М 3/5 + 58908 т. * 1261,7 руб. / Т. +

  + 372896000 м 3 * 514,1 руб / 10 3 м 3 = +191782755970,1 тис. Руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 3.3.

  6 Розрахуємо загальний приріст виручки на рік за формулою:

  ΔВ = ΔQ до * Ц до + ΔQ г * Ц г,

  де ΔQ до - сумарна додатковий видобуток конденсату на рік, т .;

  Ц к - ціна 1 тонни конденсату, руб. / Т .;

  ΔQ г - сумарний приріст відбору газу в рік, тис. М 3;

  Ц г - ціна 1 тис. М 3 газу, руб. / 1000 м 3;

  ΔВ = (294540т. / 5) * 3000руб. / Т. + (1864480м 3/5) * 1600руб. / М 3 = = 596810324000тис. руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 3.3.

  7. Розрахуємо валовий прибуток:
  ΔВП = ΔВ - ΔЗ тек -? Н їм - ΔНДПІ,
  де ΔВ - виручка;
  ΔЗ тек - поточні витрати;
  ? Н їм - податок на майно;
  ΔНДПІ - податок на видобуток корисних копалин.

  ΔВП = 596810324000 тис. Руб. -191782755970,1 тис. Крб.- 572,16 тис.руб - 135488,4 тис. Руб. = +405027431969,4 тис. Руб.

  8. Розрахуємо податок на прибуток:

  ? Н пр = ΔВП * n пр,

  де ΔВП - валовий прибуток;

  n пр - ставка податку на прибуток (20%).

  ? Н пр = +405027431969,4 тис. Руб. * 0,2 = +81005486393,9 тис. Руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 3.3.

  9. Розрахуємо чистий операційний дохід:
  ΔЧОД = ΔВП -? Н пр + ΔАО,
  де ΔВП - валовий прибуток;
  ? Н пр - податок на прибуток,
  ΔАО - амортизаційні відрахування.
  ΔЧОД = +405027431969,4 тис. Руб. - +81005486393,9 тис. Руб. +
  + 6357,36 тис. Руб. = +324021951932,9 тис. Руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 3.3.

  10. Розрахуємо сальдо грошового потоку від операційної діяльності:
  Сальдо грошового потоку від операцій діяльності = ΔЧОД + ΔАО,
  де ΔЧОД - чистий операційний дохід;
  ΔАО - амортизаційні відрахування.
  Сальдо грошового потоку від операції діяльності = +324021951932,9 тис. Руб. + +6357,36 тис. Руб. = +324021958290,2 тис. Руб.

  Результати розрахунку для кожного року внесемо в таблицю 3.3.

  11. Розрахуємо сальдо грошового потоку від інвестиційної діяльності:
  Сальдо грошового потоку від інвестиції діяльності = - КВ,
  де КВ - капітальні вкладення.
  Для першого року КВ = 0.

  12. Знайдемо індекс прибутковості ІД:

  ,

  де КВ - капітальні вкладення.

  ВД = 34164672,1.

  13. Знайдемо внутрішню норму прибутковості ВНД:

  .

  ВНД знаходиться методом підбору.

  Навіть використовуючи в Excel функцію «пошук рішення», ВНД знайти неможливо.

  14. Знайдемо період окупності:

  ,

  Т ок = 0,0000001.

  Малюнок 3.1 - Зміна грошових потоків готівки


  Таблиця 3.3 - Розрахунок ефективності проекту, тис.руб.

  показник рік 0 1 2 3 4 5
  1 Капітальні вклади 31786,78 - - - - -
  2 виручка - 5968107324000 596810324000 596810324000 596 810 324 000 596 810 324 000
  3 поточні витрати - 191782755970 191782755970 191782755970 191 782 755 970 191 782 755 970
  4 в т.ч амортизація - 6 357,4 6 357,4 6 357,4 6 357,4 6 357,4
  5 Податок на майно - 572,2 445 317,9 190,7 63,6
  6

  Податок на видобуток

  корисних копалин

  - 135488,4 135488,4 135488,4 135488,4 135488,4
  7

  Валовий прибуток

  (Стор.2 - стор.3 - стор.5 - стор. 6)

  -

  +405027431969,4

  +405027432096,6 +405027432223,7 +405027432350,8 +405027432478,0
  8 Податок на прибуток (стор.7 х 0,2) -

  +81005486393,9

  +81005486419,3

  +81005486444,7

  +81005486470,2

  +81005486495,6

  9

  Чистий операційний дохід

  (Стор.7 - стор.8 + стор.4)

  -

  +324021951932,9

  +324021952034,6

  +324021952136,3

  +324021952238,0

  +324021952339,7

  10

  Сальдо грошового потоку від операційної діяльності

  (Стор.9 + стор.4)

  -

  +324021958290,2

  +324021958392,0

  +324021958493,7

  +324021958595,4

  +324021958697,1

  11

  Сальдо грошового потоку від

  інвестиційної діяльності

  (- стр.1)

  31786,78 - - - - -
  12

  Сальдо двох потоків

  (Чисті грошові

  надходження проекту)

  (Стор.10 + стор.11)

  31786,78

  +324021958290,2

  +324021958392,0

  +324021958493,7

  +324021958595,4

  +324021958697,1

  13 коефіцієнт дисконтування 1 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50
  14

  Чисті дисконтовані грошові

  надходження проекту

  (Стор.12 х стор.13)

  31786,78

  +28175224600,2

  +245007151903,2

  +213049697374,0

  +185260606470,3

  +161096179590,0

  15

  Чисті дисконтовані грошові

  надходження проекту наростаючим підсумком

  31786,78

  +281758192813,4

  52665344 716,6

  +739815042090,6

  +925075648560,9

  +1086171828150,9


  Таблиця 3.4 - Ефективність проекту

  показник значення
  1. Інвестиції, тис.руб. 31786,78
  2. Розрахунковий період, років 5
  3. Річні вигоди, тис.руб. 5968107324000
  4. Ставка дисконтування,% 15
  5. Чиста поточна вартість, тис.руб. +1086171828150,9
  6. Індекс прибутковості, дол.ед. 34164672,1
  7. Внутрішня норма прибутковості,% не визначена
  8. Термін окупності, років 0,0000001

  Як видно з розрахунків, проведення операції ГРП для підприємства доцільно, тому що дисконтований грошовий потік за проектом позитивний, індекс рентабельності більше 1.

  висновок

  Перша глава носить теоретичний характер. У ній були розглянуті роботи вітчизняних і зарубіжних авторів з наступних питань:

  - Сутність і організаційні форми капітального будівництва;

  - Джерела і методи фінансування інвестицій;

  - Методичні аспекти оцінки економічної ефективності інвестиції;

  Глава служить теоретичним матеріалом для подальшої розрахункової частини.

  У другому розділі був проведений розрахунок техніко-економічних показників ВАТ "Роснефть" за 2007, 2008 і 2009 роки, а також наведено приклад розрахунку на основі 2009 року. Як висновок по другому розділі було надано короткий аналіз техніко-економічних показників.

  У третьому розділі була обгрунтована економічна ефективність розробки колекторів технологією межскважинной перекачування пластової води, були розраховані основні показники ефективності, такі як чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, термін окупності. Судячи з розрахованими показниками, проект визнається ефективним.


  Список використаних джерел

  1. Ример М.І., касатся А.Д., Матієнко М.М. Економічна оцінка інвестицій. 2-е изд. / За заг. ред. М.І. Рімера. СПб .: Пітер, 2008. - 480 с: ил. - (Серія «Підручник для вузів»)

  2. Попков В.П., СеменовВ.П. Організація і фінансування інвестицій. - СПб: Пітер, 2001. - 224 с .: іл. - (Серія "Ключові питання")

  3. Бірюкова В.В. - Курс лекцій з дисципліни «Організація і планування виробництва»

  4. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник / За ред. проф. Дунаєва В.Ф. - М .: ТОВ «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. - 372с.

  5. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 718с.

  6. Економіка підприємства (фірми): Підручник / За ред. проф. О.І. Волкова і доц. О.В. Дев'яткіна. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 601С.

  7. Електронний довідник юрисконсультанта - http://for-expert.ru/book_gp2/202.shtml

  8. Гейдаров М.М. - Фінансування і кредитування інвестицій. - Алмати: Алматинський комерційний інститут, 2000. - 193 с.

  9. Річні звіти ВАТ «Роснефть» з сайту www.rosneft.ru


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Інвестиційна політика підприємств нафтової і газової промисловості

  Скачати 56.45 Kb.